Od stycznia Koksownia Przyjaźń spółką akcyjną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od stycznia Koksownia Przyjaźń spółką akcyjną"

Transkrypt

1 Nr 1 (11) styczeń 2013 r. Od stycznia Koksownia Przyjaźń spółką akcyjną str. 3 Ruszył projekt... str. 5 6 Efekty pracy już widać str. 8 9 Integracja w kadrach Rozmowa z Iwoną Gozdek, Kierownikiem Działu Zatrudnienia KK ZABRZE S.A. str

2 spis treści komunikaty od stycznia koksownia przyjaźń spółką akcyjną STR. 3 4 program integracja ruszył projekt w kadrach str. 5 6 zarządzanie certyfikat i statuetka dla przyjaźni str. 6 7 program integracja efekty pracy już widać str. 8 9 KALEJDOSKOP koksownia przyjaźń darczyńcą roku 2012 str. 12 rozmowa miesiąca integracja w kadrach str jsw sa satelity czuwają nad bezpieczeństwem STR. 15 po godzinach oni ratują życie zasłużeni obywatele wałbrzycha STR. 18 sport XXXIV bieg gwarków str. 19 Magazyn Koksowniczy miesięcznik informacyjno-publicystyczny Koksowni Przyjaźń S.A., KK ZABRZE S.A., WZK VICTORIA S.A. Wydawca: Koksownia Przyjaźń S.A., Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 Redaktor naczelny: Jerzy Pikuła. Redakcja: Katarzyna Stachowicz, Wioletta Polak-Bodziony, Marek Filas Telefon kontaktowy: ; ; Realizacja poligraficzna: wdr.pl Nakład: 2700 egz. Korespondencję prosimy składać w Kancelarii Ogólnej Koksowni Przyjaźń, budynek dyrekcji, pok. 021 Numer zamknięto: 31 stycznia 2013 r. Zdjęcia okładki: Archiwum WZK VICTORIA S.A., Koksownia Przyjaźń S.A. 2 Nr 1(11) styczeń 2013

3 komunikaty Od stycznia Koksownia Przyjaźń spółką akcyjną Wchodząca w skład grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę akcyjną. 2 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS wydał postanowienie o przekształceniu spółki Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w spółkę Koksownia Przyjaźń S.A. Postanowienie to zakończyło trwające od wielu miesięcy prace przekształceniowe. Spółka została wpisana pod nowym numerem KRS; natomiast pozostałe dane (jak NIP i REGON) pozostały bez zmian. Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, Koksowni Przyjaźń S.A. jako spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Tak więc wszelkie koncesje, zezwolenia nabyte przez Koksownię Przyjaźń Sp. z o.o. przeszły na spółkę akcyjną. W relacjach pomiędzy Koksownią jako praco- dawcą a pracownikami spółki nie nastąpiły żadne zmiany. To efekt dwuletnich starań związanych z porządkowaniem struktury organizacyjnej naszej grupy kapitałowej. Zmiana statusu prawnego Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. pozwala na wzmocnienie pozycji spółki na rynku w wyniku formalnego potwierdzenia rangi dużego przedsiębiorstwa. Skala działalności, którą prowadzi Koksownia, a więc jej przychody ze sprzedaży, wartość majątku i kapitałów, sytuuje ją w grupie największych polskich przedsiębiorstw, a w ich przypadku dominującą formą organizacji prawnej jest właśnie spółka akcyjna podkreśla prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski. Dzięki temu przekształceniu forma prawna Koksowni Przyjaźń została dostosowana do pozostałych spółek koksowniczych z Grupy JSW, co jest niezwykle istotne dla planowanego wdrożenia procedur integracyjnych w tym segmencie produkcyjnym. (Inf.wł.) Komunikaty Głównej Komisji Wyborczej KOMUNIKAT NR 1 W dniu 17 stycznia 2013 r. rozpoczęła działalność Główna Komisja Wyborcza w celu przeprowadzenia wyborów przedstawiciela kandydata na członka Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej. Ukonstytuowały się władze Komisji w składzie: Tomasz Ciszewski Przewodniczący Głównej Komisji Wyborczej, Beata Fornal Wiceprzewodnicząca Głównej Komisji Wyborczej, Bożena Kachniarz Sekretarz Głównej Komisji Wyborczej. Siedziba Głównej Komisji Wyborczej znajduje się w budynku PROMYK pokój nr 104, nr telefonu: Główna Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem wyborów przedstawiciela kandydata na członka Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej, aby wybory były ważne w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 50% + 1 uprawnionych do głosowania pracowników. Główna Komisja Wyborcza informuje również, że termin wyborów wyznaczono na dzień 20 lutego 2013 roku od godziny 5 30 do dnia 21 lutego 2013 roku do godziny w wyznaczonych okręgach wyborczych. MAGAZYN KOKSOWNICZY 3

4 komunikaty Główna Komisja Wyborcza w celu przeprowadzenia wyborów przedstawiciela kandydata na członka Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej informuje, że w celu sprawnego przeprowadzenia wyborów dokonano podziału na 3 okręgi wyborcze: okręg wyborczy nr 1 Sala odpraw w obiekcie 157 głosują pracownicy Wydziału Produkcji Koksu (PK), KOMUNIKAT NR 2 okręg wyborczy nr 2 świetlica Straży Pożarnej głosują pracownicy Wydziału Produkcji Węglopochodnych (PW), Głównego Technologa (PG), Służby Zabezpieczenia Koksowni (PZ), Służby Inwestycji (PI), Głównego Energetyka (PE), Służby Automatyki i Remontów Elektrycznych (TE), Biura Zarządzania Środowiskiem (DS), Działu Audytu Wewnętrznego (DK), Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (DW) oraz Główna Komisja Wyborcza informuje wszystkich pracowników Koksowni Przyjaźń S.A., że od dnia 31 stycznia 2013 r. do dnia 11 lutego 2013 r. przyjmuje zgłoszenia pracowników na przedstawiciela kandydata na członka Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej w swojej siedzibie w budynku PROpracownicy Działu Przetargów (KP), okręg wyborczy nr 3 sala konferencyjna budynku PRO- MYK głosują pracownicy Pionu Dyrektora Naczelnego: DO, OZ, OR, DR, RR, RI, DN, NN, NA, DZ, ZK, ZS, DB, DX, pracownicy Pionu Dyrektora Ekonomicznego: HL, LS, LE, LJ, LZ, HK, KZ, KM, KO, FG, GF, GK, GM, GW, GS, FZ, FZA, FZB, pracownicy Pionu Dyrektora Produkcji i Techniki: PT, TR, TM, TK, PM, PD. Główna Komisja Wyborcza informuje wszystkich pracowników Koksowni Przyjaźń S.A. że od dnia 31 stycznia 2013 r. do dnia 11 lutego 2013 r. w budynku PROMYK pokój nr 104, KOMUNIKAT NR 3 znajdują się listy pracowników upoważnionych do udziału w głosowaniu na przedstawiciela kandydata na członka Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej. Listy można sprawdzać w godzinach oraz podczas dyżurów członków Głównej Komisji Wyborczej lub telefonicznie pod numerem telefonu KOMUNIKAT NR 4 MYK pokój nr 104 w godzinach oraz Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu wyborów na przedstawiciela kandydata na członka Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej. Zgłoszenia kandydatów niezależnych należy dokonać na dodatkowym formularzu. Obydwa formularze można odbierać w siedzibie Głównej Komisji Wyborczej. Od kandydatów wymagane jest przedstawienie dokumentu poświadczającego fakt złożenia pozytywnego egzaminu na członka Rady Nadzorczej w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa. Przewodniczący Komisji Tomasz Ciszewski Nieodpłatne zbywanie akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA S.A. Do 20 marca 2014 r. uprawnieni pracownicy mają prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA S.A. Ogólna liczba akcji przeznaczonych do nieodpłatnego udostępnienia wynosi Dotychczas uprawnionym pracownikom udostępniliśmy akcji. Z ogólnej liczby uprawnionych, tj osób, nabyło akcje osób. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać w siedzibie Spółki przy ul. Kosteckiego 9 w Wałbrzychu. (WP-B) 4 Nr 1(11) styczeń 2013

5 Ruszył projekt w kadrach Nabrała tempa realizacja projektu Struktura Organizacyjna oraz model zarządzania zasobami ludzkimi w Segmencie Koksowniczym Grupy Kapitałowej JSW. Od 19 do 21 grudnia 2012 roku w Koksowni Przyjaźń, KK Zabrze i WZK Victoria odbyły się spotkania otwierające projekt. Na spotkania przybyli przedstawiciele Zarządów Spółek, firmy Keystone Consulting Sp. z o.o., która będzie pomagała w realizacji projektu, przedstawiciele związków zawodowych oraz kadra kierownicza poszczególnych spółek koksowniczych. Zarówno w Zabrzu, jak i w Dąbrowie Górniczej oraz Wałbrzychu w prawie dwugodzinnych spotkaniach wzięło udział po kilkadziesiąt osób. Podczas spotkań prezentowano zakres oraz główne założenia projektu realizowanego we współpracy z firmą Keystone Consulting. Projekt został szcze- program integracja gółowo opisany w rozmowie z panią Iwoną Gozdek (czytaj. str.13 14). Mamy wyznaczony cel, którym jest połączenie wszystkich koksowni Grupy JSW, które są przecież odrębnymi i specyficznymi strukturami. Musimy stworzyć jeden prosty, czytelny, nieskomplikowany i racjonalny układ zbiorowy, który zagwarantuje pracownikom godziwe i sprawiedliwe zarobki mówił podczas grudniowego spotkania w Przyjaźni Henryk Kolender, członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczny Koksowni Przyjaźń. We wszystkich spotkaniach w koksowniach brało udział po kilkadziesiąt osób. Na zdjęciach: przy mikrofonie Henryk Kolender członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczny Koksowni Przyjaźń, u dołu pierwszy z lewej Fryderyk Krukowski prezes WZK Victoria oraz przedstawiciele Keystone Consulting. MAGAZYN KOKSOWNICZY 5

6 program integracja Przedstawiciele strony społecznej w trakcie spotkań w poszczególnych koksowniach pytali głównie o wpływ Specjalista Keystone Consulting wyjaśnia docelowe modele organizacyjne. realizowanego projektu na poziom płac na poszczególnych stanowiskach oraz o ryzyko niekorzystnych przeszeregowań pracowników i nie ukrywali swych obaw, które wyrażali w imieniu związków zawodowych. Przedstawiciele Keystone Consulting zapewniali wszystkich, że projekt nie ma na celu eliminacji miejsc pracy, czy obniżania pensji przysługujących obecnie pracownikom, a tylko uspójnienie struktur organizacyjnych we wszystkich integrowanych spółkach oraz wprowadzenie zmian w schemacie, które spowodują ujednolicenie stanowisk pracy. Chodzi o to, że jeśli w trzech spółkach są osoby, które mają identyczny zakres obowiązków, a nazwy ich stanowisk pracy są różne to projekt ma za zadanie znaleźć te podobieństwa. Później należy porównać również ich wynagrodzenie i pokazać w jakich jest przedziałach. Taka analiza będzie podstawą do ujednolicenia ich stawek, ale nie w sposób rewolucyjny, proces ten na pewno będzie realizowany przez kilka lat tłumaczyli specjaliści firmy doradczej. Pierwsze merytoryczne spotkania warsztatowe zaplanowano w Kombinacie Koksochemicznym Zabrze na 15 stycznia 2013 roku. Podczas warsztatów przedstawiciele poszczególnych stanowisk pracy mieli za zadanie wypełnić kwestionariusz roboczy, w którym opisywali cel stanowiska pracy oraz ogólny zakres obowiązków. Kwestionariusze po akceptacji przełożonych wrócą do zespołu roboczego, gdzie poddane zostaną szczegółowej analizie. Podobne warsztatowe spotkania w styczniu odbyły się także w Koksowni Przyjaźń i WZK Victoria. (WPB, MF, JMP) VI Forum Gospodarcze Energia i Środowisko Certyfikat i statuetka dla Przyjaźni 11 grudnia 2012 r. w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki pod egidą Centrum Rozwoju Biznesu odbyło się VI Forum Gospodarcze Energia i Środowisko. W Forum uczestniczyli przedstawiciele Koksowni Przyjaźń Krzysztof Lebdowicz Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz Szef Rozwoju Edward Strząbała. Podczas Forum odbyła się uroczysta gala, w trakcie której Koksownia Przyjaźń oficjalnie otrzymała certyfikat na zgodność z ostatnio wdrożonym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO Jest to już piąty wdrożony i certyfikowany system zarządzania, co w skali przedsiębiorstw dużych jest absolutną rzadkością. Certyfikat wręczył Jacek Papiński, Dyrektor Pionu Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. Ponadto Koksownia Przyjaźń została wyróżniona specjalną statuetką przyznaną przez Zarząd Polskiego Rejestru Statków S.A. Statuetka została przyznana za wieloletnie zaangażowanie w doskonalenie Zintegrowanych Systemów Zarządzania. PRS S.A. jest firmą, która przeprowadza procesy certyfikacyjne wielu systemów zarządzania na całym świecie. W Polsce ponad 2000 firm posiada certyfikaty nadane przez PRS S.A. Biorąc pod uwagę, że Polski Rejestr Statków S.A. po raz pierwszy przyznał specjalne statuetki oraz tak liczne grono konkurencji fakt bycia po raz kolejny pierwszym należy uznać za duże wyróżnienie. Sesje panelowe Warszawskie Forum jest wydarzeniem cyklicznym i skierowanym do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji działających na rzecz biznesu. Jego głównym celem jest przekazywanie wiedzy merytorycznej oraz umożliwienie tworzenia trwałych relacji biznesowych. Tematyka VI Forum Gospodarczego była związana z kwestiami ochrony środowiska, energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Odbyły się sesje panelowe dla grup zainteresowanych 6 Nr 1(11) styczeń 2013

7 konkretnym tematem z możliwością wymiany poglądów i doświadczeń, w których również uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Rozwoju Regionalnego i Środowiska. W sesjach panelowych głos zabrało ok. 60 ekspertów branżowych, zaś samo Forum zgromadziło ponad 1000 przedstawicieli firm, instytucji i samorządów z całej Polski oraz z zagranicy. Podczas sesji panelowej pt. Efektywne wykorzystanie energii oraz energia skojarzona funkcję aktywną w panelu dyskusji pełnił Szef Rozwoju Edward Strząbała. W swoim wystąpieniu zaprezentował Koksownię jako firmę Grupy JSW, dużego producenta koksu chłodzonego na sucho w instalacjach ISChK. Licznej publiczności zaprezentowano gospodarkę energetyczną, jej stan, zasoby i rozwój na przestrzeni ostatnich lat. Prezentując Koksownię jako producenta koksu, podano kilka charakterystycznych liczb obrazujących wielkość produkcji koksu na świecie, w kraju i w Przyjaźni, wspominając jednocześnie o zasobach węgla koksowego i ich potrzebach z JSW S.A. Przystępując do omawiania rozwoju energetycznego w Koksowni Przyjaźń, przedstawiono zasoby energetyczne, które wybudowano wraz z Instalacjami Suchego Chłodzenia Koksu, a mianowicie instalacje odzyskujące ciepło podczas schładzania koksu tj. komory suchego chłodzenia, kotły odzysknicowe i turbiny parowe o mocy 18 MWe. Wybudowanie w Koksowni Przyjaźń kilka lat temu bloku parowego na paliwa gazowe o mocy 21 MWe pozwoliło uzyskać samodzielność energetyczną i uniezależnić Koksownię Przyjaźń od zewnętrznych źródeł energii elektrycznej i cieplnej. Zastosowane rozwiązania jednoczesnego spalania gazu koksow- zarządzanie niczego i nadmiarowego gazu cyrkulacyjnego z instalacji chłodzenia koksu (niskokalorycznego wyrzucanego wcześniej do atmosfery w dużych ilościach i dużej uciążliwości emisyjnej dla środowiska) spotykane było tylko w Japonii i Korei Południowej. W polskim koksownictwie Koksownia Przyjaźń jest prekursorem takich rozwiązań. Aktualnie zainstalowana moc elektryczna turbozespołów wynosi 39 MWe, co zapewnia samowystarczalność w produkcji prądu elektrycznego i pary wodnej, a nieznaczne nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej są sprzedawane do sieci zewnętrznej. Obecnie w Koksowni Przyjaźń trwa budowa nowego bloku energetycznego o mocy 71 MWe, która zakończy się w połowie 2014 roku. Produkowana energia elektryczna po odliczeniu potrzeb własnych bloku będzie w całości sprzedawana do sieci krajowej. Najważniejsze parametry techniczne nowego bloku energetycznego to kocioł z walczakiem opalany gazem koksowniczym o mocy 185 MWt, parametry pary świeżej: 540 C, ciśnienie 122 bary, dostarczane paliwo: gaz koksowniczy w ilości Nm 3 /h. Zastosowano w nim turbozespół firmy Siemens i jest to novum w koksownictwie odnośnie parametrów technicznych. Po uruchomieniu wspomnianego bloku moc zainstalowana w Koksowni Przyjaźń wyniesie 110 MWe. Przyjaźń jest liderem Podczas Forum zaprezentowany został również proces integracji trzech koksowni należących do JSW SA. Jednym z jej elementów jest program wykorzystania energetycznych nadwyżek gazu koksowniczego poprzez budowę energetycznego układu kogeneracyjnego w każdej z pozostałych koksowni w Grupie. Cel takiego działania jest podwójny: zapewnienie samowystarczalności energetycznej Grupy JSW i obniżenie kosztów produkcji koksu. Pełna realizacja programu wykorzystania gazu koksowniczego ma doprowadzić do wytwarzania W kolekcji nagród i wyróżnień kolejna statuetka dla Koksowni Przyjaźń. w koksowniach Grupy JSW nawet 160 megawatów mocy elektrycznej. Obszar energetyki może być bowiem w Grupie JSW znaczącym źródłem przychodów, a także pełnić rolę stabilizatora w okresach dekoniunktury na rynku węgla koksowego i koksu. Podczas dyskusji akcentowano m.in. kwestie zarządzania przedsiębiorstwami z uwzględnieniem aspektów energetycznych, ze szczególnym naciskiem na efektywność energetyczną. Na tej płaszczyźnie Koksownia Przyjaźń odbierana jest jako lider podejmowanych działań inwestycyjnych oraz jako firma wiodąca we wdrażaniu nowoczesnych systemów zarządzania. Wielokrotnie podkreślano, że Koksownia uzyskała jako pierwsza firma w Polsce certyfikat na zgodność z Systemem Zarządzania Energią ISO Krzysztof Lebdowicz Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania Koksownia Przyjaźń S.A. MAGAZYN KOKSOWNICZY 7

8 8 program integracja Efekty pracy już widać Jednym z zespołów powołanych na początku 2012 roku dla realizacji programu integracji segmentu koksowniczego jest zespół dla integracji obszaru o nazwie Rozwój, Inwestycje i IT. Zbigniew S. Rosołowski, Lider obszaru Rozwój, Inwestycje i IT jest Szefem Służby Inwestycji w Koksowni Przyjaźń. Zajmował się budową i rozbudową Huty Katowice obecnie oddział w Dąbrowie Górniczej ArcelorMittal Poland. W latach 80 ubiegłego stulecia budował Zakłady Koksownicze Przyjaźń, a od 2004 zajmuje się rozbudową i modernizacją Koksowni Przyjaźń. Liderem tego zespołu jest Zbigniew Stanisław Rosołowski Szef Służby Inwestycji w Koksowni Przyjaźń. Członkami zespołu są Adam Niemiec z KK Zabrze, Sławomir Czaicki z WZK Victoria i Włodzimierz Gostkowski Kierownik Biura IT w Koksowni Przyjaźń. Efektem pracy tego zespołu w I etapie realizacji programu z udziałem specjalistów wszystkich trzech spółek koksowniczych i spółki Advicom przy wsparciu specjalistów z Pricewaterhouse- Coopers Sp. z o.o. (PwC) jest pięć projektów integracyjnych. Dla zakresu Inwestycje wdrażany jest projekt Opracowanie metodologii zgłaszania, oceny, akceptacji, realizacji i raportowania inwestycji kierowany przez Andrzeja Ratkę z KK Zabrze, dla zakresu Rozwój wdrażany jest projekt Przygotowanie Planu Rozwoju dla zintegrowanej spółki koksowniczej kierowany przez Edwarda Strząbałę z Koksowni Przyjaźń. Dla zakresu IT wdrażane są trzy projekty. Pierwszy Konsolidacja systemów klasy ERP kierowany przez Włodzimierza Gostkowskiego i dwa kolejne kierowane przez specjalistów z Advicom Sp. z o.o., w tym Centralizacja i konsolidacja infrastruktury IT projekt kierowany przez Krzysztofa Stawarczyka i drugi projekt Nowy wspólny model operacyjny IT dla zintegrowanego segmentu koksowniczego kierowany przez Barbarę Synowiec. Warto podkreślić, że projekty kierowane przez specjalistów z Advicom obejmują zakres znacznie szerszy niż tylko segment koksowniczy, bowiem będą rozszerzone na cały obszar grupy kapitałowej JSW. W trakcie przygotowywania projektów w I etapie integracji (najpierw konsolidacja z KK Zabrze, następnie z WZK Victoria), kierowano się dotychczasowymi doświadczeniami i osiągnięciami w poszczególnych koksowniach. Wybrane zostały zdaniem wszystkich uczestników procesu integracji obszaru Rozwój, Inwestycje i IT najlepsze, bo sprawdzone w praktyce metody postępowania i procedury. O dużej satysfakcji mówi lider tego obszaru Zbigniew S. Rosołowski, bowiem dla projektu Opracowanie metodologii zgłaszania, oceny, akceptacji, realizacji i raportowania inwestycji zostały przez wszystkich zainteresowanych tym projektem, zaakceptowane procedury stosowane dotychczas w Koksowni Przyjaźń. Projekt ten jest obecnie zaawansowany w takim stopniu, że może zostać wdrożony równolegle z innymi projektami, których wdrażanie jest przewidziane w pierwszej kolejności. Projekt dotyczący planu rozwoju jest praktycznie na ukończeniu. Jego realizacja była i jest stymulowana w ramach strategii inwestycyjnej jaką realizuje Zarząd JSW. Dużym stopniem złożoności charakteryzuje się projekt obejmujący konsolidację systemów klasy ERP. Złożoność wynika z tego, że w WZK Victoria system ERP już funkcjonuje od roku, w Koksowni Przyjaźń wdrażanie rozpoczęło się w 2012 roku, a w KK Zabrze system nie był przewidywany. Metodą kompromisu zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem w I etapie będzie rozszerzenie na KK Zabrze przygotowanego w I półroczu 2012 roku projektu systemu ERP dla Koksowni Przyjaźń. W drugiej kolejności nastąpi konsolidacja wdrażanego obecnie w Koksowni Przyjaźń i KK Zabrze systemu z już funkcjonującym systemem w WZK Victoria wyjaśnia Zbigniew S. Rosołowski. Z realizacji projektu wynika, że wdrożenie ERP w KK Zabrze i Koksowni Przyjaźń jest obecnie w fazie uzgadniania i zatwierdzania wymagań dla modelu wspólnego obejmującego obie koksownie. W I kwartale 2013 roku planowane jest zatwierdzenie modeli wspólnych dla obszarów finanse, środki trwałe, controling, zakupy, sprzedaż, gospodarka magazynowa, akcyza, inwestycje, remonty, obieg dokumentów pozasystemowych, rozliczanie produkcji koksu i węglopochodnych. Do 15 lutego br. roku powinny zostać opraco- Nr 1(11) styczeń 2013

9 program integracja wane procedury przejmowania danych z dotychczasowych aplikacji zarządczych w obu koksowniach, a w marcu planowane jest przeprowadzenie pierwszych testów z użytkownikami systemu. Do końca marca 2013 roku zaplanowano szkolenia użytkowników, końcową migrację danych i praktyczne uruchomienie systemu ERP. Widać więc, że pierwszy kwartał 2013 roku będzie bardzo istotnym okresem dla wdrożenia, wymagającym dużego wysiłku i determinacji od wszystkich osób uczestniczących w projekcie, zarówno po stronie kierujących wdrażaniem, jak również po stronie użytkowników systemu informuje Zbigniew S. Rosołowski. Praktyczne efekty z wdrożenia dwóch projektów powierzonych do realizacji spółce Advicom to perspektywa końca 2013 roku w przypadku Centralizacji i konsolidacji infrastruktury IT i sukcesywnie do roku w przypadku Nowego wspólnego modelu operacyjnego IT dla zintegrowanego segmentu koksowniczego. Centralizacja i konsolidacja infrastruktury IT jest obecnie w trakcie tworzenia nowych połączeń sieci WAN. Planowany termin zakończenia to r. Modernizacja platformy komunikacyjnej dla segmentu koksowniczego jest planowana do r. W tym samym czasie powinno nastąpić przekazanie do utrzymania operacyjnego scentralizowanych i skonsolidowanych systemów IT. Pełne skonsolidowanie systemów IT z nowymi procedurami operacyjnymi powinno nastąpić do końca 2013 r. Nowy wspólny model operacyjny IT dla zintegrowanego segmentu koksowniczego to perspektywa czasowa najbardziej odległa. Do końca 2013 roku przewidziane jest opracowanie, ujednolicenie, konsolidacja i wdrożenie procesów, i procedur IT obejmujących zasady i normy zarządzania integrowanym segmentem koksowniczym. Do końca 2014 roku planowane jest opracowanie i wdrożenie standardów oraz polityk w poszczególnych obszarach organizacyjnych oraz architekturze IT, jak również opracowanie i wdrożenie standardów oraz polityk w zakresie aplikacji i systemów. Natomiast do końca 2015 roku powinna powstać zaktualizowana strategia IT oraz model działania IT w segmencie koksowniczym Grupy JSW (obszar wsparcia, obszar serwisy, obszar zakupów). Jak z powyższego widać, integracja szczególnie w obszarze IT wyzwoliła wiele nowoczesnych rozwiązań dla sprawnego funkcjonowania przyszłej struktury integrowanego segmentu koksowniczego w Grupie JSW. Jerzy Pikuła Panel ekspertów Zarząd SITPH przy WZK Victoria S.A. w dniach br. wziął udział w organizowanym w Ogrodzieńcu panelu ekspertów w ramach projektu Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki temat badawczy 5.2., Prognozowanie jakości koksu w skali makro jako funkcja przejścia przez instalację koksowniczą. Panel ekspertów poświęcony był następującym zagadnieniom: wybór jakościowych parametrów wsadu istotnych z punktu widzenia prognozowania jakości koksu, modele prognozowania jakości koksu, metody statystyczne w ocenie jakości prognozy, przygotowanie danych jakościowych wsadu pod kątem prognozowania, czynniki technologiczne a prognozowanie jakości koksu, prezentacja założeń technicznych programu prognozującego jakość koksu, opracowywanego w ramach projektu Inteligentna Koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki. (WPB) MAGAZYN KOKSOWNICZY 9

10 fotoreportaż 10 Nr 1(11) styczeń 2013

11 fotoreportaż Noc w Dębieńsku Tym razem w obiektywie naszego fotoreportera Koksownia Dębieńsko. Nocne zdjęcia ukazują obiekty i instalacje w całkiem innym wymiarze. Zdjęcia: Maria Śliwa MAGAZYN KOKSOWNICZY 11

12 kalejdoskop Jubileusz Fundacji Rodzin Górniczych Koksownia Przyjaźń Darczyńcą roku grudnia ub.r. odbył się w Katowicach uroczysty koncert wieńczący obchody jubileuszu 15-lecia działalności Fundacji Rodzin Górniczych. Fundacja zajmuje się wspieraniem rodzin ofiar wypadków w kopalniach. Podczas katowickiej uroczystości w której uczestniczyli m.in. wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz i wicewojewoda śląski Stanisław Dąbrowa, Koksownia Przyjaźń została uhonorowana za pomoc i wsparcie okazywane poszkodowanym rodzinom górniczym. Wśród nagrodzonych przez Fundację znalazły się także kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nagrody odbierali przedstawiciele KWK Borynia-Zofiówka, dyrektor Czesław Kubaczka i dyrektor ds. pracy Bogusław Michalczyk. Uhonorowano również Jastrzębskie Zakłady Remontowe i Jastrzębską Spółkę Kolejową. Odczytano także list gratulacyjny Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego adresowany do założycieli Fundacji, darczyńców oraz rodzin górniczych. Pamiątkowe wyróżnienie Darczyńca roku 2012 w grupie zakładów spoza sektora górniczego w imieniu Zarządu Koksowni Przyjaźń odebrała podczas gali Katarzyna Stachowicz Kierownik Działu Informacji i Promocji Koksowni Przyjaźń. Zaproszeni goście mogli wysłuchać koncertu zespołu Camerata Silesia, orkiestry rozrywkowej Big Silesian Band oraz Żeńskiej Orkiestry Salonowej kopalni Staszic. Między prezentacjami artystycznymi podsumowano działalność Fundacji oraz wręczano wyróżnienia założycielom Fundacji i darczyńcom. Podsumowując dotychczasowe funkcjonowanie Fundacji jej prezes Bogdan Ćwięk powiedział, że było to 15 wspaniałych lat. Chwała tym, którzy Fundację założyli. Przez ten czas rozwinęła się i dzisiaj opiekuje się ponad pięcioma tysiącami ludzi, którzy są z tego zadowoleni, a pomoc zarówno finansowa, jak i rzeczowa rozszerza się z roku na rok. To wielkie osiągnięcie Fundacji, które będziemy dalej kontynuować mówił prezes Ćwięk. Od czterech lat środki, jakimi dysponuje Fundacja, systematycznie rosną. W 2011 roku było to ok. 2,5 mln zł, w 2012 roku fundusz zamknie się kwotą prawie 3 mln zł. Fundacja jest coraz bardziej aktywna i taką pozostanie. Ten pierwszy etap rozwoju mamy już za sobą. Teraz już będą procentowały efekty osiągnięć pierwszego piętnastolecia oceniał prezes Ćwięk Fundacja Rodzin Górniczych powstała w 1997 r. Założyły ją spółki górnicze i kopalnie. Wśród jej sponsorów jest kilkaset podmiotów. Oprócz darowizn, fundacja utrzymuje się z dobrowolnych składek górników. Największa część przychodów fundacji trafia na stypendia i zapomogi. Fundacja organizuje i dofinansowuje też m.in. letnie kolonie i obozy, wycieczki oraz wyjazdy na imprezy kulturalne. Oferuje wsparcie psychologiczne dla rodzin, jej działania mają też pomagać w wychowaniu dzieci, które pod ziemią straciły ojców. Z analiz nadzoru górniczego wynika, że w ciągu minionych 25 lat w wypadkach przy pracy zginęło ok. 1,5 tys. polskich górników. Według szacunków, górnicy, którzy zginęli w wypadkach przy pracy w ciągu minionego ćwierćwiecza pozostawili ponad 4,5 tys. wdów i sierot. Część wdów korzysta z rent specjalnych przyznanych przez premiera. Wiele uczących się dzieci zmarłych górników otrzymuje stypendia Fundacji: socjalne, uzależnione od dochodów w rodzinach, wynoszące do 600 zł oraz naukowe za najlepsze wyniki w nauce do 380 zł. Podobną kwotę mogą otrzymać dzieci niepełnosprawne. Co miesiąc Fundacja wypłaca ok. 300 stypendiów, rocznie udziela ponad 400 zapomóg. Prócz tego organizuje m.in. wczasy rodzinne dla rodzin górników, prowadzi kursy i zajęcia edukacyjne, a także wysyła dzieci na wycieczki i obozy oraz np. comiesięczne wyjazdy do teatrów. Swoją cegiełkę w działalność Fundacji dokładają spółki wchodzące w skład Grupy JSW i zostało to podczas jubileuszowej gali docenione. (mp) 12 Nr 1(11) styczeń 2013

13 Integracja w kadrach Kolejnym obszarem, w którym trwają procesy integracyjne, jest szeroko rozumiany obszar HR, kierowany przez Iwonę Gozdek z Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A. Obszar ten obejmuje kadry i płace, układy zbiorowe pracy, systemy motywacyjne oraz fundusze socjalne. Pani Iwona jest kierownikiem Działu Zatrudnienia; w Kombinacie pracuje od 1997 roku. Pani Kierownik, proszę opisać jakie projekty realizowane są przez Pani Zespół? Obecnie rozpoczynamy priorytetowy projekt związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi w segmencie koksowniczym Grupy JSW, który ma na celu m.in. opracowanie szczegółowej struktury organizacyjnej segmentu. Koordynatorem projektu jest Paulina Surmik, Zastępca Szefa Służby Pracy w Koksowni Przyjaźń. Prace projektowe mają na celu wypracowanie docelowej, jednolitej struktury organizacyjnej dla spółek segmentu koksowniczego, ujednolicenie opisów stanowisk, zaprojektowanie spójnego systemu wynagrodzeń zasadniczych i systemu motywacyjnego. Projekt rozpoczyna się od opisu stanowisk w obecnej strukturze w każdej ze spółek segmentu. Polegać to będzie na wypełnieniu arkusza opisu stanowisk pracy przez osoby na nich pracujące. Opisy te będą stanowiły podstawę do dalszych prac wykonywanych przez powołany zespół projektowy, czyli osoby o wysokich kompetencjach, dużym doświadczeniu, ale także rozumiejące nowe wyzwania, jakie stawiane są przed segmentem koksowniczym. Prace te mają doprowadzić do uszczegółowienia struktury organizacyjnej oraz wyznaczenia zadań poszczególnych komórek organizacyjnych. Na tej podstawie przez powołane zespoły ekspertów zostaną wypracowane opisy zaprojektowanych stanowisk. Kolejny etap będzie polegał na optymalizacji treści pracy. Optymalizacja treści pracy polega na określeniu miary znaczenia poszczególnego stanowiska w stosunku do pozostałych stanowisk. Będzie to podstawa do wypracowania tabeli zaszeregowań a docelowo uwspólnienia siatki płac. Końcowy etap projektu polegać będzie na wypracowaniu koncepcji systemu zarządzania przez cele dla kadry kierowniczej oraz koncepcji motywacyjnego systemu premiowania. Jaki zadanie ma w projekcie firma Keystone Consulting? Firma Keystone Consulting jest naszym doradcą w tym projekcie, zorganizowała już w każdej ze spółek spotkania otwierające tzw. kick-off, podczas których zostały omówione główne etapy projektu. Aktualnie doradca jest w trakcie prowadzenia spotkań warsztatowych z przedstawicielami poszczególnych stanowisk, na podstawie których, po merytorycznej weryfikacji z bezpośrednimi przełożonymi, przygotuje opisy obecnych stanowisk pracy. Wzorując się na zaprojektowanej przez PwC strukturze organizacyjnej w oparciu o opracowane opisy, wspólnie z zespołem ekspertów firma utworzy jednolitą strukturę organizacyjną, w ramach której będą określone zadania w poszczególnych komórkach i jednostkach organizacyjnych, powstaną jednolite, rozmowa miesiąca docelowe stanowiska, a na tej podstawie utworzy tzw. księgę opisów docelowych stanowisk pracy. Kolejny etap prac firmy będzie polegał na metodologicznym przeszkoleniu członków zespołu projektowego i zorganizowaniu spotkań warsztatowych, podczas których zostanie przeprowadzony proces optymalizacji treści pracy. Na zdjęciu: Iwona Gozdek, Kierownik Działu Zatrudnienia w KK Zabrze Na podstawie wypracowanych efektów zostanie zaprojektowana szerokopasmowa siatka płac. Do zadań zleceniobiorcy należy także przeprowadzenie audytu systemów wynagradzania w firmach. Zgodnie z powyżej podanymi już informacjami firma ma zaproponować koncepcję funkcjonowania systemu ZPC oraz opracować system premiowania pracowników. A pozostałe projekty? Został opracowany i oczekuje na akceptację projekt dotyczący standaryzacji organizacji szkoleń i polityki podnoszenia kwalifikacji pracowników. Wdrożenie tego projektu docelowo doprowadzi do ujednolicenia wykwalifikowania kadry pracowniczej a przy wspólnej realizacji szkoleń pozwoli na obniżenie kosztów. Kolejny aspekt działań komórki HR związany jest ze sferą socjalną zakładów. W związku MAGAZYN KOKSOWNICZY 13

14 rozmowa miesiąca z dużymi różnicami w funkcjonowaniu działalności socjalnej, po przeprowadzeniu analizy stanu obecnego, zespół projektowy pod kierownictwem Magdaleny Stiller, zastępcy kierownika działu socjalno-administracyjnego w Kombinacie w uzgodnieniu z działającymi w poszczególnych zakładach związkami zawodowymi zaplanuje jednolity model przydzielania świadczeń i pomocy dotyczącej sfery socjalnej. Bardzo ważnym elementem funkcjonowania każdej firmy jest odpowiedni dobór kadry pracowniczej. Opracowanie efektywnej procedury rekrutacyjnej, ustalenie zasad związanych z zarządzaniem luką pokoleniową, to kolejne nasze wyzwanie. W ramach projektu planujemy zorganizować na stronach internetowych spółek zakładki, na których będziemy chcieli ogłaszać potrzeby kadrowe, za pomocą których będziemy zbierać aplikacje kandydatów na poszczególne stanowiska. Na kierownika tego projektu została powołana Jolanta Miklaszewska, kierownik działu zatrudnienia w WZK Victoria. Po opracowaniu docelowej struktury organizacyjnej zajdzie potrzeba zaktualizowania regulaminów i towarzyszących im regulacji wewnętrznych opisujących poszczególne role w organizacji i relacje pomiędzy nimi. Zespół pod kierownictwem Stanisława Kurtyki, Szefa Biura Zarządu w Koksowni Przyjaźń ma za zadanie między innymi opracować jednolity regulamin organizacyjny oraz jednolitą formę i treść instrukcji i kart stanowiskowych. Pod kierownictwem Barbary Sikora, zastępcy kierownika działu zatrudnienia w Kombinacie został już opracowany projekt dotyczący procedur związanych z kontynuowaniem zatrudnienia, w którym przeanalizowano podstawy prawne i administracyjne związane z art. 23 Kodeksu Pracy. Artykuł ten mówi o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Kolejny projekt dotyczy ujednolicenia i uwspólnienia zakresu obowiązków, opracowania jednorodnych procedur funkcjonalności komórki Human Relation, co usprawni nam pracę, jasno określi zakresy obowiązków i odpowiedzialności. Kierownikiem tego projektu jest wspomniana wcześniej Paulina Surmik z Koksowni Przyjaźń. Planujemy również w najbliższym czasie wystartować z projektem dotyczącym ujednolicenia Zakładowych Układów Zbiorowych, ale to już temat oddzielnego artykułu. Dziękuję za rozmowę Rozmawiał: Marek Filas Podsumowanie roku 21 grudnia ub.r. w Koksowni Przyjaźń odbyła się narada podsumowująca 2012 rok. W spotkaniu z kadrą kierowniczą oraz przedstawicielami załogi wzięli udział członkowie Zarządu Przyjaźni. Podczas spotkania prezes Edward Szlęk stwierdził, że miniony rok nie był dla branży koksowniczej zbyt dobry. To co dzieje się w Europie nie napawa wielkim optymizmem, ale z najnowszych prognoz wynika, że od II kwartału 2013 roku sytuacja gospodarcza ma się trochę poprawić. Przemysły ciężkie nie mają zbyt dużego wsparcia w Unii Europejskiej. Składają się na to obostrzenia wynikające z ograniczenia emisji CO 2, przepisów ochrony środowiska, słowem panuje stagnacja produkcji. To powoduje, że branża stalowa nie może rozwinąć skrzydeł i cierpi na tym siłą rzeczy koksownictwo mówił prezes Szlęk. Jednak mimo to utrzymaliśmy poziom sprzedaży, choć nie udało nam się utrzymać wyników finansowych, gdyż spadek cen koksu według analiz rynkowych wyniósł ok. 39 proc. Takie obniżki cen musiały odbić się na kondycji finansowej polskich koksowni. Było to silne uderzenie w koksownictwo. Prezes Szlęk przedstawił podczas narady zamykającej ubiegły rok obrotowy plan Koksowni Przyjaźń na 2013 rok. Nie ukrywał, że bę- dzie on musiał być realizowany z uwzględnieniem ograniczeń kosztowych w wydatkach ponoszonych na remonty, inwestycje, system płac. Prezes Edward Szlęk omawia kondycję branży koksowniczej. Najważniejszym zadaniem jest utrzymać nasze kluczowe inwestycje, które gwarantują nam rozwój i stabilizację przedsiębiorstwa. Musimy przetrwać stagnację europejską i zrealizować nałożone na nas zadania. Liczymy na rynki zamorskie, ale musimy pamiętać, że nie są one łatwe zakończył szef Koksowni Przyjaźń. (jp) 14 Nr 1(11) styczeń 2013

15 Satelity czuwają nad bezpieczeństwem W kopalni Krupiński, należącej do JSW, uruchomiono nowoczesny system rejestracji przemieszczeń (monitoringu) kopalnianych wież szybowych w technologii GPS (GNSS) w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt amerykańskiej firmy Trimble. Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Nauka i Tradycje Górnicze AGH w Krakowie pod kierownictwem dr inż. Edwarda Stewarskiego i jest drugim takim rozwiązaniem zastosowanym w Europie. System składa się z trzech stacjonarnych i jednego mobilnego odbiornika GPS. Zasada działania jest bardzo prosta. Odbiorniki zamontowane na szczytach wież szybowych szybu II i III oraz budynku administracji odbierają sygnał GPS, później dane z odbiorników za pomocą sieci GSM oraz połączenia kablowego, przesyłane są do specjalnego serwera zlokalizowanego w dziale TMG KWK Krupiński. Praca odbiorników GPS wspierana jest przez specjalistyczny program komputerowy T4D firmy Trimble, a dane gromadzone i przetwarzane są w dziale mierniczo-geologicznym kopalni oraz równolegle na serwerze AGH w Krakowie. To drugi w Polsce i Europie tak nowoczesny system monitoringu. Podobny system działa tylko w kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka. Do tej pory pomiary wychyleń szybów odbywały się w okresach półrocznych i były wykonywane tradycyjnymi metodami geodezyjnymi. Teraz ruchy szybów są monitorowane przez cały czas, to jest 24 godziny na dobę co 5 sekund mówi Mariusz Czaja, kierownik wydziału miernictwa dołowego i powierzchniowego w KWK Krupiński. Wieże szybowe, podobnie zresztą, jak wiele innych wysokich obiektów, wychylają się od pionu z różnych przyczyn, takich jak: silny wiatr, temperatura, nasłonecznienie. Dodatkowo dochodzą inne czynniki związane np. z pracą urządzeń szybowych, przeciążeniami. Ponadto obiekty zlokalizowane w filarach szybowych mogą ulegać niewielkim przesunięciom związanym z prowadzoną wokół nich eksploatacją górniczą. Takie przemieszczenia są bardzo trudne do oszacowania zwykłymi pomiarami geodezyjnymi. Bardzo chcielibyśmy poznać ich wielkości w dłuższym okresie czasu, a taki system zbudowany na bazie GPS/GNSS daje nam taką możliwość dodaje Krzysztof Sokalla, starszy mierniczy górniczy w KWK Krupiński. Gdy system odnotuje przekroczenie wartości granicznych przemieszczeń szczytów wież szybowych, uruchamiany jest alarm. Specjalistyczne oprogramowanie T4D firmy Trimble automatycznie wysyła wiadomości sms oraz dodatkowo do wybranych pracowników kopalni z informacją o zaistniałym zdarzeniu. Ciągła obserwacja przemieszczeń szybów pozwoli uniknąć sytuacji niebezpiecznych i z wyprzedzeniem podjąć ewentualne działania prewencyjne. Celem szerszego wykorzystania zabudowanego systemu został on dodatkowo uzupełniony o mobilny zestaw z odbiornikiem GPS R8 firmy Trimble, co pozwala na szybkie wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Aby uzyskać dokładne wyniki obserwacji, odbiornik mobilny musi pobierać specjalne poprawki z ogólnopolskiego systemu ASG-EUPOS za pomocą GSM lub z kopalnianej stacji referencyjnej z użyciem połączenia radiowego, którego zasięg wynosi 5 kilometrów. Co jsw sa ciekawe, kopalnia musiała w tym celu wystąpić do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przydział częstotliwości i szerokości pasma. Nowy zestaw mobilny usprawnia pomiary geodezyjne szczególnie przy pomiarach: objętości mas skalnych, linii obserwacyjnych, deformacji nieciągłych, tyczenia obiektów budowlanych lub budowli ziemnych. Ogromną zaletą pomiarów opartych na technologii GPS/ GNSS jest zdecydowanie krótszy czas pomiaru i opracowania wyników, w porównaniu do metod klasycznych tj. tachimetrii. Pomiary z użyciem odbiornika mobilnego GPS pozwoliły nam ograniczyć liczbę pracowników przy pomiarze, a wyniki obserwacji uzyskiwane są w terenie. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest możliwość pracy kontrolera GPS z numeryczną mapą powierzchni. W terenie mamy na bieżąco podgląd podkładu mapowego lub projektu oraz miejsca wykonywania pomiaru mówi Krzysztof Sokalla. System pracujący na KWK Krupiński ma możliwość współpracy z innymi, podobnymi sieciami i można go rozbudować o dodatkowe elementy np. pochyłomierze elektroniczne do zabudowy na konstrukcji wież szybowych oraz o stację metrologiczną, która pobiera dane z otoczenia tj. temperaturę, ciśnienie, wilgotność, a co najważniejsze siłę wiatru, która zdecydowanie wpływa na wychylenia wież szybowych. (KJB) Zdjęcie: Krzysztof Sokalla MAGAZYN KOKSOWNICZY 15

16 o nas i o branży J. Zagórowski, JSW: widać stabilizację cen węgla Jastrzębska Spółka Węglowa mogła wypracować w 2012 roku około 1 mld zł zysku netto poinformował w rozmowie z PAP Jarosław Zagórowski, prezes JSW. W pierwszym kwartale tego roku ceny węgla koksowego sprzedawanego przez spółkę są zbliżone do tych z czwartego kwartału 2012 roku, na rynku koksu widać stabilizację. Spadek cen był tak duży w ubiegłym roku, że dodatkowa produkcja tego nie skompensowała. Wyniki w 2012 roku będą zbliżone do tego, czego oczekuje rynek powiedział PAP Zagórowski. Na pytanie, czy możliwe, że zysk netto wyniósł około 1 mld zł, odpowiedział: tak może być. Po trzech kwartałach 2012 roku JSW miała 1,025 mld zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, 1,345 mld zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 6,92 mld zł. W analogicznym okresie 2011 roku zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wynosił 1,086 mld zł, EBIT 1,584 mld zł, a przychody 7,16 mld zł. W listopadzie prezes Zagórowski zapowiadał, że spółka będzie walczyć, by zarówno w czwartym kwartale 2012 roku, jak i w pierwszym kwartale 2013 roku jej wynik netto nie był ujemny. Czwarty kwartał był trudny powiedział prezes. (...) Prezes poinformował, że w 2012 roku JSW poprawiła wskaźniki efektywności. W ubiegłym roku wszystkie wskaźniki, na które mieliśmy wpływ zostały zmienione. Wydobyliśmy 800 tys. ton węgla więcej, poprawiliśmy efektywność, zmniejszyliśmy zatrudnienie powiedział. Zagórowski poinformował, że spółce udało się w 2012 roku nieznacznie zmniejszyć jednostkowe koszty wydobycia. Koszty jednostkowe były ciut mniejsze rok do roku powiedział prezes. Po trzech kwartałach 2012 roku jednostkowy mining cash cost wynosił 342,98 zł na tonę. Spółka informowała wcześniej, że na koniec roku ten koszt powinien się kształtować na poziomie ubiegłorocznym, czyli zł na tonę. Zagórowski powtórzył, że sytuacja na rynku węgla koksowego nie jest łatwa, ale widać stabilizację cen. W pierwszym kwartale nasze ceny węgla koksującego są na poziomie z czwartego kwartału. Ceny benczmarkowe to USD za tonę powiedział Zagórowski. Ważne, że spadki się nie pogłębiły. Zakładamy, że drugi kwartał będzie bez fajerwerków, a odbicia spodziewamy się w trzecim kwartale, zgodnie z oczekiwaniami analityków, którzy przewidują, że gospodarka powinna odbić w drugiej połowie roku. (...) Dobra jest sytuacja w Chinach, mówi się tam o kwotowaniu produkcji węgla koksowego. Gospodarka Chin zasysa więcej surowców, nieźle jest w Ameryce Południowej, problemem jest Europa i jako lokalny producent musimy się z tym zmierzyć dodał. Poziomy cenowe (koksu) są niskie, ale sytuacja jest stabilna powiedział prezes. Znaleźliśmy nowe rynki, więc od stycznia nasze koksownie w większym stopniu będą wykorzystywać moce produkcyjne dodał. Spółka nie zakończyła jeszcze negocjacji w sprawie cen węgla energetycznego. Wcześniej przedstawiciele spółki informowali, że branża energetyczna oczekuje, że ceny węgla energetycznego spadną o 15 proc. Jastrzębska Spółka Węglowa wyprodukowała w 2012 roku 13,462 mln ton węgla netto. Produkcja węgla koksowego typu 35 wyniosła 7,743 mln ton, produkcja węgla typu 34 była na poziomie 1,726 mln ton. Wydobycie węgla energetycznego wyniosło 3,993 mln ton. W tym roku spółka zamierza zwiększyć produkcję. Cel produkcyjny na ten rok to 13,5 mln ton węgla, ale liczymy, że nieznacznie go przebijemy powiedział prezes (...). ArcelorMittal Warszawa przegrywa z wyłudzeniami VAT Zarząd ArcelorMittal Warszawa poinformował o czasowym wstrzymaniu produkcji stalowni i walcowni warszawskiej huty. Powodem jest drastyczny spadek zapotrzebowania na pręty żebrowane, stanowiące 40 proc. produkcji zakładu. To też asortyment najczęściej wykorzystywany przez firmy wyłudzające VAT. W oświadczeniu zarząd Arcelor- Mittal Warszawa stwierdził, że powodem przerwy w produkcji jest utrzymujący się od wielu miesięcy spadek ilości zamówień na pręty żebrowane. Stalownia stanęła na 9 dni, a walcownia na 11. Decyzja podjęta 28 stycznia weszła w życie dzień później. Zdaniem firmy taka sytuacja jest nie tylko skutkiem kryzysu w branży budowlanej, ale w znacznym stopniu także zalewania rynku przez stal wprowadzaną na polski rynek z pominięciem podatku VAT. Stal oferowana po zaniżonych cenach powoduje, że nie tylko dystrybutorzy, ale także krajowi producenci działający legalnie tracą udziały w rynku. Dotyczy to w największym stopniu właśnie handlu prętami. Martwi nas fakt, że polskie hutnictwo, pomimo wszystkich podjętych wysiłków modernizacyjnych i zrealizowanych inwestycji, cierpi w wyniku nielegalnych praktyk w handlu stalą. Mamy nadzieję, że polski rząd niezwłocznie zajmie się tą kwestią i że zostaną podjęte działania mające na celu wyeliminowanie tego procederu, tym bardziej, że otrzymujemy sygnały z rynku świadczące o tym, że dotyka on także segmentu blach skomentował Sanjay Samaddar, dyrektor generalny sektora wyrobów płaskich ArcelorMittal na Europę Środkowo-Wschodnią. 16 Nr 1(11) styczeń 2013

17 Dąbrowa Górnicza Radni się podzielą......częścią swoich kompetencji, dzięki czemu w Dąbrowie Górniczej swoje funkcjonowanie rozpocznie budżet partycypacyjny. Taką decyzję, podczas sesji (30.01.br.), podjęli dąbrowscy radni. 21 z nich zagłosowało za przyjęciem uchwały. Dyskusja nad budżetem partycypacyjnym trwała od kilku miesięcy. Regularnie spotykał się zespół, składający się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego, radnych, organizacji pozarządowych i mieszkańców, któremu udało się wypracować model funkcjonowania najoptymalniej dopasowany do dąbrowskich warunków. Po konsultacjach dotyczących systemu dróg rowerowych w mieście, obok trwających konsultacji dotyczących przyszłości ul. Majakowskiego, wprowadzenie budżetu partycypacyjnego to kolejny krok do zwiększenia udziału mieszkańców we współrządzeniu i współdecydowaniu o sprawach ważnych dla miasta. To również dobra lekcja współodpowiedzialności za podejmowane decyzje. mówi Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej. A na czym to wszystko ma polegać? Z ogólnego budżetu miasta ok. 5 mln zł zostanie przeznaczonych na realizację zadań, które zgłoszą mieszkańcy w jednym z 27 obszarów, na które w czasie prac nad projektem zostało podzielone miasto. Konkretne przedsięwzięcia zgłoszą, przedyskutują i wybiorą dąbrowianie. Możliwość zgłoszenia projektu będzie miał każdy mieszkaniec, który ukończył 16 rok życia, a jego pomysł poparło co najmniej 15 innych mieszkańców jego dzielnicy. Projekty będzie można zgłaszać od 8 kwietnia do 20 maja, a potem pracownicy urzędu będą mieli 90 dni na ich weryfikację. Polegać ona będzie m.in. na sprawdzeniu czy proponowana inwestycja dotyczy gruntów gminnych, czy jest możliwość współpracy z innym właścicielem terenu, czy w danym miejscu nie jest zaplanowane już jakieś przedsięwzięcie. W niektórych sytuacjach zaproponowane zostaną alternatywne rozwiązania. mówi Piotr Drygała z Biura Organizacji Pozarządowych. Po weryfikacji projektów przyjdzie czas na wybór projektów do realizacji. Jesień byłaby czasem dzielnicowych forów, podczas których byłaby prezentowana lista projektów z krótkim omówieniem i zaznaczeniem tych, które nadają się do realizacji. Zwieńczeniem będzie listopadowe głosowanie, w którym każdy z mieszkańców otrzyma 10 punktów, które będzie mógł przydzielić poszczególnym propozycjom. Te najwyżej ocenione zostaną zrealizowane. Po zakończeniu procedury zgłaszania projektów, weryfikacji i głosowań, w 2014 roku będą mogły ruszyć inwestycje wytypowane przez mieszkańców. Zabrze W międzynarodowej obsadzie informator Osiem drużyn z Polski i zagranicy zmierzyło się w turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze, który odbył się stycznia w hali MOSiR. przy ul. Matejki 6. W zawodach udział wzięli: Górnik Zabrze, SKS Gwarek Zabrze, GKS Piast Gliwice SA, FC Vitkovice, FC Spartak Trnava, MFK Frydek Mistek, SP MOSiR Jastrzębie oraz KS Stadion Śląski Chorzów. Turniej wygrali zawodnicy z MFK Frydek Mistek. Drugie miejsce zajęła drużyna GKS Piast Gliwice, a zespół Górnika Zabrze uplasował się na trzecim miejscu. Wyłoniono również najlepszego zawodnika, bramkarza i strzelca. Zostali nimi: Mateusz Baron (Piast Gliwice), Ognyan Ognyanov (Vitkovice) i Karel Neumann (2 bramki, Frydek-Mistek). Organizatorzy spotkania to Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu oraz Urząd Miejski. Wałbrzych Szkolenia skrojone na miarę przedsiębiorstwa Niemal 200 firm z subregionu wałbrzyskiego może skorzystać z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu Konkurencyjna firma z Dolnego Śląska. Projekt zakłada udzielenie wsparcia 190 przedsiębiorcom, w tym 130 mikroprzedsiębiorcom (również osobom samozatrudnionym) i przeszkolenie ponad 1000 pracowników. Zasady udziału w projekcie oraz korzyści z niego płynące przedstawiono na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 14 stycznia br. w hotelu Qubus w Wałbrzychu. Pierwszym etapem wsparcia jest bezpłatna analiza luk kompetencyjnych przedsiębiorstwa, które zgłosi się do projektu. W ramach analizy doradca określi pozycję firmy na rynku względem konkurencji, a także wskaże mocne strony i obszary wymagające rozwoju czy wzmocnienia. Kolejny krok to określenie potrzeb szkoleniowych firmy. To innowacyjne podejście do kwestii szkoleń pracowników oznacza, iż doradca, wspólnie z przedsiębiorcą, ustali dokładnie jakie szkolenia są potrzebne jego pracownikom, aby mogli szybko i efektywnie wykonywać powierzone im zadania. Analiza może zostać przeprowadzona w siedzibie biura projektu bądź na terenie firmy. Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pocztą do Biura Projektu (SEKA S.A. oddział Wrocław, ul. Kaszubska 8, Wrocław). Więcej informacji można znaleźć na stronie www. konkurencyjnafirma.com.pl. MAGAZYN KOKSOWNICZY 17

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str.

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str. Nr 4(14) kwiecień 2013 r. Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA str. 4 Uważać na rutynę! str. 6 8 Uroczysty Dzień Koksownika str. 11 Po męsku na argumenty str. 16 spis treści Z okazji naszego święta,

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi str. 5 8

Pytania i odpowiedzi str. 5 8 Nr 6/7 VIII/IX 2012 r. Pytania i odpowiedzi str. 5 8 Kolejny certyfikat dla Koksowni Przyjaźń str. 12 13 Koksownia Dębieńsko odznaczona str. 16 Triumf Wałbrzycha str. 30 Nie naruszymy praw pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Trzy nogi węgiel, koks i energetyka

Trzy nogi węgiel, koks i energetyka Nr 2(12) luty 2013 r. Trzy nogi węgiel, koks i energetyka str. 4 5 Zapadła długo oczekiwana decyzja! str. 7 Pracownicy Laboratoriów Kombinatu w CLPB str. 8 spis treści komunikaty obwieszczenia wyborcze

Bardziej szczegółowo

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str.

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str. Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja str. 3 Parlamentarzyści w Przyjaźni str. 4 Lider koksu odlewniczego... str. 5 Kombinat w pigułce str. 8 spis treści Wszystkim pracownikom Spółek wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13 Miesięcznik Koksowni Przyjaźń ISSN 1507-658X Nr 8/9 (124/125) VIII/IX 2011 r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Grupa Kapitałowa System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń

Bardziej szczegółowo

Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3. ARP i JSW KOKS wybudują elektrociepłownię. Czy 300 mld euro postawi Europę na nogi? str.

Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3. ARP i JSW KOKS wybudują elektrociepłownię. Czy 300 mld euro postawi Europę na nogi? str. Nr 4(38) kwiecień 2015 r. Koksownia Dębieńsko Koksownia Jadwiga Koksownia Przyjaźń Koksownia Radlin WZK Victoria S.A. w numerze: Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3 ARP i JSW KOKS

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3

Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3 Nr 2(36) luty 2015 r. Koksownia Dębieńsko Koksownia Jadwiga Koksownia Przyjaźń Koksownia Radlin WZK Victoria S.A. w numerze: Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3 Uruchomienie systemu ERP str.

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Branżę czekają poważne wyzwania. Rola zbiornika wyrównawczego. SEJ buduje nowy blok. Promocja marki Victoria. str. 3. str. 4 5. str. 7. str.

Branżę czekają poważne wyzwania. Rola zbiornika wyrównawczego. SEJ buduje nowy blok. Promocja marki Victoria. str. 3. str. 4 5. str. 7. str. Nr 10(20) październik 2013 r. Branżę czekają poważne wyzwania str. 3 Rola zbiornika wyrównawczego str. 4 5 SEJ buduje nowy blok str. 7 Promocja marki Victoria str. 10 spis treści Konferencja koksownictwo

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków SPIS TREŚCI Energia - towar na giełdzie 8 Rusza wolontariat Liczy

Bardziej szczegółowo

Śląsk mistrzem! Nr 6 (44) Czerwiec 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes Lepsze wyniki I kwartału. biznes Energetycy gotowi na Euro

Śląsk mistrzem! Nr 6 (44) Czerwiec 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes Lepsze wyniki I kwartału. biznes Energetycy gotowi na Euro Nr 6 (44) Czerwiec 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Lepsze wyniki I kwartału biznes Energetycy gotowi na Euro wydarzenia Śląsk mistrzem! biznes Polska Energia 6 (44) 2012 Prezes Dariusz

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska RWE Stoen Operator ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa www.rwe.pl ul. Piękna 46 00-672 Warszawa www.rwestoenoperator.pl

Bardziej szczegółowo

Przyszłość zaczyna się dziś... Program dla Śląska przypomina jak na razie barwny patchwork s. 26 29 MAGAZYN KORPORACYJNY

Przyszłość zaczyna się dziś... Program dla Śląska przypomina jak na razie barwny patchwork s. 26 29 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY KWIECIEŃ 2015 NR 2 (14) Przyszłość zaczyna się dziś... Program dla Śląska przypomina jak na razie barwny patchwork s. 26 29 ROŚNIEMY W SIŁĘ Sławomir M. Suchoń, wiceprezes zarządu Węglokoks

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) Z Bełchatowa do Opola SPIS TREŚCI Energia z odpadów komunalnych 10 Nowe inwestycje Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza www.arcelormittal.com/poland ArcelorMittal Poland al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel.: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać do Karoliny Muzy,

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość

Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość MAGAZYN KORPORACYJNY LIPIEC 2015 NR 3 (15) Katowice Airport Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość NIE MA MIEJSCA NA BŁĘDY Kopalnie Bobrek i Piekary działają już w strukturach spółki Węglokoks Kraj.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie w WZK VICTORIA SA

Spotkanie w WZK VICTORIA SA Nr 2 kwiecień 2012 r. Spotkanie w WZK VICTORIA SA str. 3 4 Jubileusze Dzień Hutnika str. 6 9 Kombinat w pigułce (3) str. 15 spis treści Z okazji Dnia Hutnika i Strażaka pracownikom spółek należących do

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego

Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego z siedzibą w Bogatyni 59-916 Bogatynia 3 tel. (075) 77 35 262 www.ppwb.org.pl Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego Węgiel Brunatny Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Więcej o manifestacji na s.2

Więcej o manifestacji na s.2 Ukazuje się od 1897 roku ISSN 0017-226X www.gornik.info.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik 15-30 kwietnia 2015 nr 8 (2003) GAZETA GÓRNICZA cena 1,85 zł (w tym 8 proc.vat) Więcej o manifestacji na s.2

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo i środowisko. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012

Społeczeństwo i środowisko. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 Społeczeństwo i środowisko Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 Społeczeństwo i środowisko raport 2012 2 www.budimex.pl Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 1 opinia biegłego rewidenta budujemy

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering polska EnerGIA magazyn NR 11 (25) listopad 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Jarosław Dominiak inwestorzy indywidualni są ważni Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering wydarzenia spis

Bardziej szczegółowo