Od stycznia Koksownia Przyjaźń spółką akcyjną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od stycznia Koksownia Przyjaźń spółką akcyjną"

Transkrypt

1 Nr 1 (11) styczeń 2013 r. Od stycznia Koksownia Przyjaźń spółką akcyjną str. 3 Ruszył projekt... str. 5 6 Efekty pracy już widać str. 8 9 Integracja w kadrach Rozmowa z Iwoną Gozdek, Kierownikiem Działu Zatrudnienia KK ZABRZE S.A. str

2 spis treści komunikaty od stycznia koksownia przyjaźń spółką akcyjną STR. 3 4 program integracja ruszył projekt w kadrach str. 5 6 zarządzanie certyfikat i statuetka dla przyjaźni str. 6 7 program integracja efekty pracy już widać str. 8 9 KALEJDOSKOP koksownia przyjaźń darczyńcą roku 2012 str. 12 rozmowa miesiąca integracja w kadrach str jsw sa satelity czuwają nad bezpieczeństwem STR. 15 po godzinach oni ratują życie zasłużeni obywatele wałbrzycha STR. 18 sport XXXIV bieg gwarków str. 19 Magazyn Koksowniczy miesięcznik informacyjno-publicystyczny Koksowni Przyjaźń S.A., KK ZABRZE S.A., WZK VICTORIA S.A. Wydawca: Koksownia Przyjaźń S.A., Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 Redaktor naczelny: Jerzy Pikuła. Redakcja: Katarzyna Stachowicz, Wioletta Polak-Bodziony, Marek Filas Telefon kontaktowy: ; ; Realizacja poligraficzna: wdr.pl Nakład: 2700 egz. Korespondencję prosimy składać w Kancelarii Ogólnej Koksowni Przyjaźń, budynek dyrekcji, pok. 021 Numer zamknięto: 31 stycznia 2013 r. Zdjęcia okładki: Archiwum WZK VICTORIA S.A., Koksownia Przyjaźń S.A. 2 Nr 1(11) styczeń 2013

3 komunikaty Od stycznia Koksownia Przyjaźń spółką akcyjną Wchodząca w skład grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę akcyjną. 2 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS wydał postanowienie o przekształceniu spółki Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w spółkę Koksownia Przyjaźń S.A. Postanowienie to zakończyło trwające od wielu miesięcy prace przekształceniowe. Spółka została wpisana pod nowym numerem KRS; natomiast pozostałe dane (jak NIP i REGON) pozostały bez zmian. Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, Koksowni Przyjaźń S.A. jako spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Tak więc wszelkie koncesje, zezwolenia nabyte przez Koksownię Przyjaźń Sp. z o.o. przeszły na spółkę akcyjną. W relacjach pomiędzy Koksownią jako praco- dawcą a pracownikami spółki nie nastąpiły żadne zmiany. To efekt dwuletnich starań związanych z porządkowaniem struktury organizacyjnej naszej grupy kapitałowej. Zmiana statusu prawnego Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. pozwala na wzmocnienie pozycji spółki na rynku w wyniku formalnego potwierdzenia rangi dużego przedsiębiorstwa. Skala działalności, którą prowadzi Koksownia, a więc jej przychody ze sprzedaży, wartość majątku i kapitałów, sytuuje ją w grupie największych polskich przedsiębiorstw, a w ich przypadku dominującą formą organizacji prawnej jest właśnie spółka akcyjna podkreśla prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski. Dzięki temu przekształceniu forma prawna Koksowni Przyjaźń została dostosowana do pozostałych spółek koksowniczych z Grupy JSW, co jest niezwykle istotne dla planowanego wdrożenia procedur integracyjnych w tym segmencie produkcyjnym. (Inf.wł.) Komunikaty Głównej Komisji Wyborczej KOMUNIKAT NR 1 W dniu 17 stycznia 2013 r. rozpoczęła działalność Główna Komisja Wyborcza w celu przeprowadzenia wyborów przedstawiciela kandydata na członka Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej. Ukonstytuowały się władze Komisji w składzie: Tomasz Ciszewski Przewodniczący Głównej Komisji Wyborczej, Beata Fornal Wiceprzewodnicząca Głównej Komisji Wyborczej, Bożena Kachniarz Sekretarz Głównej Komisji Wyborczej. Siedziba Głównej Komisji Wyborczej znajduje się w budynku PROMYK pokój nr 104, nr telefonu: Główna Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem wyborów przedstawiciela kandydata na członka Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej, aby wybory były ważne w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 50% + 1 uprawnionych do głosowania pracowników. Główna Komisja Wyborcza informuje również, że termin wyborów wyznaczono na dzień 20 lutego 2013 roku od godziny 5 30 do dnia 21 lutego 2013 roku do godziny w wyznaczonych okręgach wyborczych. MAGAZYN KOKSOWNICZY 3

4 komunikaty Główna Komisja Wyborcza w celu przeprowadzenia wyborów przedstawiciela kandydata na członka Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej informuje, że w celu sprawnego przeprowadzenia wyborów dokonano podziału na 3 okręgi wyborcze: okręg wyborczy nr 1 Sala odpraw w obiekcie 157 głosują pracownicy Wydziału Produkcji Koksu (PK), KOMUNIKAT NR 2 okręg wyborczy nr 2 świetlica Straży Pożarnej głosują pracownicy Wydziału Produkcji Węglopochodnych (PW), Głównego Technologa (PG), Służby Zabezpieczenia Koksowni (PZ), Służby Inwestycji (PI), Głównego Energetyka (PE), Służby Automatyki i Remontów Elektrycznych (TE), Biura Zarządzania Środowiskiem (DS), Działu Audytu Wewnętrznego (DK), Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (DW) oraz Główna Komisja Wyborcza informuje wszystkich pracowników Koksowni Przyjaźń S.A., że od dnia 31 stycznia 2013 r. do dnia 11 lutego 2013 r. przyjmuje zgłoszenia pracowników na przedstawiciela kandydata na członka Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej w swojej siedzibie w budynku PROpracownicy Działu Przetargów (KP), okręg wyborczy nr 3 sala konferencyjna budynku PRO- MYK głosują pracownicy Pionu Dyrektora Naczelnego: DO, OZ, OR, DR, RR, RI, DN, NN, NA, DZ, ZK, ZS, DB, DX, pracownicy Pionu Dyrektora Ekonomicznego: HL, LS, LE, LJ, LZ, HK, KZ, KM, KO, FG, GF, GK, GM, GW, GS, FZ, FZA, FZB, pracownicy Pionu Dyrektora Produkcji i Techniki: PT, TR, TM, TK, PM, PD. Główna Komisja Wyborcza informuje wszystkich pracowników Koksowni Przyjaźń S.A. że od dnia 31 stycznia 2013 r. do dnia 11 lutego 2013 r. w budynku PROMYK pokój nr 104, KOMUNIKAT NR 3 znajdują się listy pracowników upoważnionych do udziału w głosowaniu na przedstawiciela kandydata na członka Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej. Listy można sprawdzać w godzinach oraz podczas dyżurów członków Głównej Komisji Wyborczej lub telefonicznie pod numerem telefonu KOMUNIKAT NR 4 MYK pokój nr 104 w godzinach oraz Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu wyborów na przedstawiciela kandydata na członka Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej. Zgłoszenia kandydatów niezależnych należy dokonać na dodatkowym formularzu. Obydwa formularze można odbierać w siedzibie Głównej Komisji Wyborczej. Od kandydatów wymagane jest przedstawienie dokumentu poświadczającego fakt złożenia pozytywnego egzaminu na członka Rady Nadzorczej w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa. Przewodniczący Komisji Tomasz Ciszewski Nieodpłatne zbywanie akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA S.A. Do 20 marca 2014 r. uprawnieni pracownicy mają prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA S.A. Ogólna liczba akcji przeznaczonych do nieodpłatnego udostępnienia wynosi Dotychczas uprawnionym pracownikom udostępniliśmy akcji. Z ogólnej liczby uprawnionych, tj osób, nabyło akcje osób. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać w siedzibie Spółki przy ul. Kosteckiego 9 w Wałbrzychu. (WP-B) 4 Nr 1(11) styczeń 2013

5 Ruszył projekt w kadrach Nabrała tempa realizacja projektu Struktura Organizacyjna oraz model zarządzania zasobami ludzkimi w Segmencie Koksowniczym Grupy Kapitałowej JSW. Od 19 do 21 grudnia 2012 roku w Koksowni Przyjaźń, KK Zabrze i WZK Victoria odbyły się spotkania otwierające projekt. Na spotkania przybyli przedstawiciele Zarządów Spółek, firmy Keystone Consulting Sp. z o.o., która będzie pomagała w realizacji projektu, przedstawiciele związków zawodowych oraz kadra kierownicza poszczególnych spółek koksowniczych. Zarówno w Zabrzu, jak i w Dąbrowie Górniczej oraz Wałbrzychu w prawie dwugodzinnych spotkaniach wzięło udział po kilkadziesiąt osób. Podczas spotkań prezentowano zakres oraz główne założenia projektu realizowanego we współpracy z firmą Keystone Consulting. Projekt został szcze- program integracja gółowo opisany w rozmowie z panią Iwoną Gozdek (czytaj. str.13 14). Mamy wyznaczony cel, którym jest połączenie wszystkich koksowni Grupy JSW, które są przecież odrębnymi i specyficznymi strukturami. Musimy stworzyć jeden prosty, czytelny, nieskomplikowany i racjonalny układ zbiorowy, który zagwarantuje pracownikom godziwe i sprawiedliwe zarobki mówił podczas grudniowego spotkania w Przyjaźni Henryk Kolender, członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczny Koksowni Przyjaźń. We wszystkich spotkaniach w koksowniach brało udział po kilkadziesiąt osób. Na zdjęciach: przy mikrofonie Henryk Kolender członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczny Koksowni Przyjaźń, u dołu pierwszy z lewej Fryderyk Krukowski prezes WZK Victoria oraz przedstawiciele Keystone Consulting. MAGAZYN KOKSOWNICZY 5

6 program integracja Przedstawiciele strony społecznej w trakcie spotkań w poszczególnych koksowniach pytali głównie o wpływ Specjalista Keystone Consulting wyjaśnia docelowe modele organizacyjne. realizowanego projektu na poziom płac na poszczególnych stanowiskach oraz o ryzyko niekorzystnych przeszeregowań pracowników i nie ukrywali swych obaw, które wyrażali w imieniu związków zawodowych. Przedstawiciele Keystone Consulting zapewniali wszystkich, że projekt nie ma na celu eliminacji miejsc pracy, czy obniżania pensji przysługujących obecnie pracownikom, a tylko uspójnienie struktur organizacyjnych we wszystkich integrowanych spółkach oraz wprowadzenie zmian w schemacie, które spowodują ujednolicenie stanowisk pracy. Chodzi o to, że jeśli w trzech spółkach są osoby, które mają identyczny zakres obowiązków, a nazwy ich stanowisk pracy są różne to projekt ma za zadanie znaleźć te podobieństwa. Później należy porównać również ich wynagrodzenie i pokazać w jakich jest przedziałach. Taka analiza będzie podstawą do ujednolicenia ich stawek, ale nie w sposób rewolucyjny, proces ten na pewno będzie realizowany przez kilka lat tłumaczyli specjaliści firmy doradczej. Pierwsze merytoryczne spotkania warsztatowe zaplanowano w Kombinacie Koksochemicznym Zabrze na 15 stycznia 2013 roku. Podczas warsztatów przedstawiciele poszczególnych stanowisk pracy mieli za zadanie wypełnić kwestionariusz roboczy, w którym opisywali cel stanowiska pracy oraz ogólny zakres obowiązków. Kwestionariusze po akceptacji przełożonych wrócą do zespołu roboczego, gdzie poddane zostaną szczegółowej analizie. Podobne warsztatowe spotkania w styczniu odbyły się także w Koksowni Przyjaźń i WZK Victoria. (WPB, MF, JMP) VI Forum Gospodarcze Energia i Środowisko Certyfikat i statuetka dla Przyjaźni 11 grudnia 2012 r. w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki pod egidą Centrum Rozwoju Biznesu odbyło się VI Forum Gospodarcze Energia i Środowisko. W Forum uczestniczyli przedstawiciele Koksowni Przyjaźń Krzysztof Lebdowicz Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz Szef Rozwoju Edward Strząbała. Podczas Forum odbyła się uroczysta gala, w trakcie której Koksownia Przyjaźń oficjalnie otrzymała certyfikat na zgodność z ostatnio wdrożonym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO Jest to już piąty wdrożony i certyfikowany system zarządzania, co w skali przedsiębiorstw dużych jest absolutną rzadkością. Certyfikat wręczył Jacek Papiński, Dyrektor Pionu Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. Ponadto Koksownia Przyjaźń została wyróżniona specjalną statuetką przyznaną przez Zarząd Polskiego Rejestru Statków S.A. Statuetka została przyznana za wieloletnie zaangażowanie w doskonalenie Zintegrowanych Systemów Zarządzania. PRS S.A. jest firmą, która przeprowadza procesy certyfikacyjne wielu systemów zarządzania na całym świecie. W Polsce ponad 2000 firm posiada certyfikaty nadane przez PRS S.A. Biorąc pod uwagę, że Polski Rejestr Statków S.A. po raz pierwszy przyznał specjalne statuetki oraz tak liczne grono konkurencji fakt bycia po raz kolejny pierwszym należy uznać za duże wyróżnienie. Sesje panelowe Warszawskie Forum jest wydarzeniem cyklicznym i skierowanym do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji działających na rzecz biznesu. Jego głównym celem jest przekazywanie wiedzy merytorycznej oraz umożliwienie tworzenia trwałych relacji biznesowych. Tematyka VI Forum Gospodarczego była związana z kwestiami ochrony środowiska, energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Odbyły się sesje panelowe dla grup zainteresowanych 6 Nr 1(11) styczeń 2013

7 konkretnym tematem z możliwością wymiany poglądów i doświadczeń, w których również uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Rozwoju Regionalnego i Środowiska. W sesjach panelowych głos zabrało ok. 60 ekspertów branżowych, zaś samo Forum zgromadziło ponad 1000 przedstawicieli firm, instytucji i samorządów z całej Polski oraz z zagranicy. Podczas sesji panelowej pt. Efektywne wykorzystanie energii oraz energia skojarzona funkcję aktywną w panelu dyskusji pełnił Szef Rozwoju Edward Strząbała. W swoim wystąpieniu zaprezentował Koksownię jako firmę Grupy JSW, dużego producenta koksu chłodzonego na sucho w instalacjach ISChK. Licznej publiczności zaprezentowano gospodarkę energetyczną, jej stan, zasoby i rozwój na przestrzeni ostatnich lat. Prezentując Koksownię jako producenta koksu, podano kilka charakterystycznych liczb obrazujących wielkość produkcji koksu na świecie, w kraju i w Przyjaźni, wspominając jednocześnie o zasobach węgla koksowego i ich potrzebach z JSW S.A. Przystępując do omawiania rozwoju energetycznego w Koksowni Przyjaźń, przedstawiono zasoby energetyczne, które wybudowano wraz z Instalacjami Suchego Chłodzenia Koksu, a mianowicie instalacje odzyskujące ciepło podczas schładzania koksu tj. komory suchego chłodzenia, kotły odzysknicowe i turbiny parowe o mocy 18 MWe. Wybudowanie w Koksowni Przyjaźń kilka lat temu bloku parowego na paliwa gazowe o mocy 21 MWe pozwoliło uzyskać samodzielność energetyczną i uniezależnić Koksownię Przyjaźń od zewnętrznych źródeł energii elektrycznej i cieplnej. Zastosowane rozwiązania jednoczesnego spalania gazu koksow- zarządzanie niczego i nadmiarowego gazu cyrkulacyjnego z instalacji chłodzenia koksu (niskokalorycznego wyrzucanego wcześniej do atmosfery w dużych ilościach i dużej uciążliwości emisyjnej dla środowiska) spotykane było tylko w Japonii i Korei Południowej. W polskim koksownictwie Koksownia Przyjaźń jest prekursorem takich rozwiązań. Aktualnie zainstalowana moc elektryczna turbozespołów wynosi 39 MWe, co zapewnia samowystarczalność w produkcji prądu elektrycznego i pary wodnej, a nieznaczne nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej są sprzedawane do sieci zewnętrznej. Obecnie w Koksowni Przyjaźń trwa budowa nowego bloku energetycznego o mocy 71 MWe, która zakończy się w połowie 2014 roku. Produkowana energia elektryczna po odliczeniu potrzeb własnych bloku będzie w całości sprzedawana do sieci krajowej. Najważniejsze parametry techniczne nowego bloku energetycznego to kocioł z walczakiem opalany gazem koksowniczym o mocy 185 MWt, parametry pary świeżej: 540 C, ciśnienie 122 bary, dostarczane paliwo: gaz koksowniczy w ilości Nm 3 /h. Zastosowano w nim turbozespół firmy Siemens i jest to novum w koksownictwie odnośnie parametrów technicznych. Po uruchomieniu wspomnianego bloku moc zainstalowana w Koksowni Przyjaźń wyniesie 110 MWe. Przyjaźń jest liderem Podczas Forum zaprezentowany został również proces integracji trzech koksowni należących do JSW SA. Jednym z jej elementów jest program wykorzystania energetycznych nadwyżek gazu koksowniczego poprzez budowę energetycznego układu kogeneracyjnego w każdej z pozostałych koksowni w Grupie. Cel takiego działania jest podwójny: zapewnienie samowystarczalności energetycznej Grupy JSW i obniżenie kosztów produkcji koksu. Pełna realizacja programu wykorzystania gazu koksowniczego ma doprowadzić do wytwarzania W kolekcji nagród i wyróżnień kolejna statuetka dla Koksowni Przyjaźń. w koksowniach Grupy JSW nawet 160 megawatów mocy elektrycznej. Obszar energetyki może być bowiem w Grupie JSW znaczącym źródłem przychodów, a także pełnić rolę stabilizatora w okresach dekoniunktury na rynku węgla koksowego i koksu. Podczas dyskusji akcentowano m.in. kwestie zarządzania przedsiębiorstwami z uwzględnieniem aspektów energetycznych, ze szczególnym naciskiem na efektywność energetyczną. Na tej płaszczyźnie Koksownia Przyjaźń odbierana jest jako lider podejmowanych działań inwestycyjnych oraz jako firma wiodąca we wdrażaniu nowoczesnych systemów zarządzania. Wielokrotnie podkreślano, że Koksownia uzyskała jako pierwsza firma w Polsce certyfikat na zgodność z Systemem Zarządzania Energią ISO Krzysztof Lebdowicz Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania Koksownia Przyjaźń S.A. MAGAZYN KOKSOWNICZY 7

8 8 program integracja Efekty pracy już widać Jednym z zespołów powołanych na początku 2012 roku dla realizacji programu integracji segmentu koksowniczego jest zespół dla integracji obszaru o nazwie Rozwój, Inwestycje i IT. Zbigniew S. Rosołowski, Lider obszaru Rozwój, Inwestycje i IT jest Szefem Służby Inwestycji w Koksowni Przyjaźń. Zajmował się budową i rozbudową Huty Katowice obecnie oddział w Dąbrowie Górniczej ArcelorMittal Poland. W latach 80 ubiegłego stulecia budował Zakłady Koksownicze Przyjaźń, a od 2004 zajmuje się rozbudową i modernizacją Koksowni Przyjaźń. Liderem tego zespołu jest Zbigniew Stanisław Rosołowski Szef Służby Inwestycji w Koksowni Przyjaźń. Członkami zespołu są Adam Niemiec z KK Zabrze, Sławomir Czaicki z WZK Victoria i Włodzimierz Gostkowski Kierownik Biura IT w Koksowni Przyjaźń. Efektem pracy tego zespołu w I etapie realizacji programu z udziałem specjalistów wszystkich trzech spółek koksowniczych i spółki Advicom przy wsparciu specjalistów z Pricewaterhouse- Coopers Sp. z o.o. (PwC) jest pięć projektów integracyjnych. Dla zakresu Inwestycje wdrażany jest projekt Opracowanie metodologii zgłaszania, oceny, akceptacji, realizacji i raportowania inwestycji kierowany przez Andrzeja Ratkę z KK Zabrze, dla zakresu Rozwój wdrażany jest projekt Przygotowanie Planu Rozwoju dla zintegrowanej spółki koksowniczej kierowany przez Edwarda Strząbałę z Koksowni Przyjaźń. Dla zakresu IT wdrażane są trzy projekty. Pierwszy Konsolidacja systemów klasy ERP kierowany przez Włodzimierza Gostkowskiego i dwa kolejne kierowane przez specjalistów z Advicom Sp. z o.o., w tym Centralizacja i konsolidacja infrastruktury IT projekt kierowany przez Krzysztofa Stawarczyka i drugi projekt Nowy wspólny model operacyjny IT dla zintegrowanego segmentu koksowniczego kierowany przez Barbarę Synowiec. Warto podkreślić, że projekty kierowane przez specjalistów z Advicom obejmują zakres znacznie szerszy niż tylko segment koksowniczy, bowiem będą rozszerzone na cały obszar grupy kapitałowej JSW. W trakcie przygotowywania projektów w I etapie integracji (najpierw konsolidacja z KK Zabrze, następnie z WZK Victoria), kierowano się dotychczasowymi doświadczeniami i osiągnięciami w poszczególnych koksowniach. Wybrane zostały zdaniem wszystkich uczestników procesu integracji obszaru Rozwój, Inwestycje i IT najlepsze, bo sprawdzone w praktyce metody postępowania i procedury. O dużej satysfakcji mówi lider tego obszaru Zbigniew S. Rosołowski, bowiem dla projektu Opracowanie metodologii zgłaszania, oceny, akceptacji, realizacji i raportowania inwestycji zostały przez wszystkich zainteresowanych tym projektem, zaakceptowane procedury stosowane dotychczas w Koksowni Przyjaźń. Projekt ten jest obecnie zaawansowany w takim stopniu, że może zostać wdrożony równolegle z innymi projektami, których wdrażanie jest przewidziane w pierwszej kolejności. Projekt dotyczący planu rozwoju jest praktycznie na ukończeniu. Jego realizacja była i jest stymulowana w ramach strategii inwestycyjnej jaką realizuje Zarząd JSW. Dużym stopniem złożoności charakteryzuje się projekt obejmujący konsolidację systemów klasy ERP. Złożoność wynika z tego, że w WZK Victoria system ERP już funkcjonuje od roku, w Koksowni Przyjaźń wdrażanie rozpoczęło się w 2012 roku, a w KK Zabrze system nie był przewidywany. Metodą kompromisu zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem w I etapie będzie rozszerzenie na KK Zabrze przygotowanego w I półroczu 2012 roku projektu systemu ERP dla Koksowni Przyjaźń. W drugiej kolejności nastąpi konsolidacja wdrażanego obecnie w Koksowni Przyjaźń i KK Zabrze systemu z już funkcjonującym systemem w WZK Victoria wyjaśnia Zbigniew S. Rosołowski. Z realizacji projektu wynika, że wdrożenie ERP w KK Zabrze i Koksowni Przyjaźń jest obecnie w fazie uzgadniania i zatwierdzania wymagań dla modelu wspólnego obejmującego obie koksownie. W I kwartale 2013 roku planowane jest zatwierdzenie modeli wspólnych dla obszarów finanse, środki trwałe, controling, zakupy, sprzedaż, gospodarka magazynowa, akcyza, inwestycje, remonty, obieg dokumentów pozasystemowych, rozliczanie produkcji koksu i węglopochodnych. Do 15 lutego br. roku powinny zostać opraco- Nr 1(11) styczeń 2013

9 program integracja wane procedury przejmowania danych z dotychczasowych aplikacji zarządczych w obu koksowniach, a w marcu planowane jest przeprowadzenie pierwszych testów z użytkownikami systemu. Do końca marca 2013 roku zaplanowano szkolenia użytkowników, końcową migrację danych i praktyczne uruchomienie systemu ERP. Widać więc, że pierwszy kwartał 2013 roku będzie bardzo istotnym okresem dla wdrożenia, wymagającym dużego wysiłku i determinacji od wszystkich osób uczestniczących w projekcie, zarówno po stronie kierujących wdrażaniem, jak również po stronie użytkowników systemu informuje Zbigniew S. Rosołowski. Praktyczne efekty z wdrożenia dwóch projektów powierzonych do realizacji spółce Advicom to perspektywa końca 2013 roku w przypadku Centralizacji i konsolidacji infrastruktury IT i sukcesywnie do roku w przypadku Nowego wspólnego modelu operacyjnego IT dla zintegrowanego segmentu koksowniczego. Centralizacja i konsolidacja infrastruktury IT jest obecnie w trakcie tworzenia nowych połączeń sieci WAN. Planowany termin zakończenia to r. Modernizacja platformy komunikacyjnej dla segmentu koksowniczego jest planowana do r. W tym samym czasie powinno nastąpić przekazanie do utrzymania operacyjnego scentralizowanych i skonsolidowanych systemów IT. Pełne skonsolidowanie systemów IT z nowymi procedurami operacyjnymi powinno nastąpić do końca 2013 r. Nowy wspólny model operacyjny IT dla zintegrowanego segmentu koksowniczego to perspektywa czasowa najbardziej odległa. Do końca 2013 roku przewidziane jest opracowanie, ujednolicenie, konsolidacja i wdrożenie procesów, i procedur IT obejmujących zasady i normy zarządzania integrowanym segmentem koksowniczym. Do końca 2014 roku planowane jest opracowanie i wdrożenie standardów oraz polityk w poszczególnych obszarach organizacyjnych oraz architekturze IT, jak również opracowanie i wdrożenie standardów oraz polityk w zakresie aplikacji i systemów. Natomiast do końca 2015 roku powinna powstać zaktualizowana strategia IT oraz model działania IT w segmencie koksowniczym Grupy JSW (obszar wsparcia, obszar serwisy, obszar zakupów). Jak z powyższego widać, integracja szczególnie w obszarze IT wyzwoliła wiele nowoczesnych rozwiązań dla sprawnego funkcjonowania przyszłej struktury integrowanego segmentu koksowniczego w Grupie JSW. Jerzy Pikuła Panel ekspertów Zarząd SITPH przy WZK Victoria S.A. w dniach br. wziął udział w organizowanym w Ogrodzieńcu panelu ekspertów w ramach projektu Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki temat badawczy 5.2., Prognozowanie jakości koksu w skali makro jako funkcja przejścia przez instalację koksowniczą. Panel ekspertów poświęcony był następującym zagadnieniom: wybór jakościowych parametrów wsadu istotnych z punktu widzenia prognozowania jakości koksu, modele prognozowania jakości koksu, metody statystyczne w ocenie jakości prognozy, przygotowanie danych jakościowych wsadu pod kątem prognozowania, czynniki technologiczne a prognozowanie jakości koksu, prezentacja założeń technicznych programu prognozującego jakość koksu, opracowywanego w ramach projektu Inteligentna Koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki. (WPB) MAGAZYN KOKSOWNICZY 9

10 fotoreportaż 10 Nr 1(11) styczeń 2013

11 fotoreportaż Noc w Dębieńsku Tym razem w obiektywie naszego fotoreportera Koksownia Dębieńsko. Nocne zdjęcia ukazują obiekty i instalacje w całkiem innym wymiarze. Zdjęcia: Maria Śliwa MAGAZYN KOKSOWNICZY 11

12 kalejdoskop Jubileusz Fundacji Rodzin Górniczych Koksownia Przyjaźń Darczyńcą roku grudnia ub.r. odbył się w Katowicach uroczysty koncert wieńczący obchody jubileuszu 15-lecia działalności Fundacji Rodzin Górniczych. Fundacja zajmuje się wspieraniem rodzin ofiar wypadków w kopalniach. Podczas katowickiej uroczystości w której uczestniczyli m.in. wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz i wicewojewoda śląski Stanisław Dąbrowa, Koksownia Przyjaźń została uhonorowana za pomoc i wsparcie okazywane poszkodowanym rodzinom górniczym. Wśród nagrodzonych przez Fundację znalazły się także kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nagrody odbierali przedstawiciele KWK Borynia-Zofiówka, dyrektor Czesław Kubaczka i dyrektor ds. pracy Bogusław Michalczyk. Uhonorowano również Jastrzębskie Zakłady Remontowe i Jastrzębską Spółkę Kolejową. Odczytano także list gratulacyjny Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego adresowany do założycieli Fundacji, darczyńców oraz rodzin górniczych. Pamiątkowe wyróżnienie Darczyńca roku 2012 w grupie zakładów spoza sektora górniczego w imieniu Zarządu Koksowni Przyjaźń odebrała podczas gali Katarzyna Stachowicz Kierownik Działu Informacji i Promocji Koksowni Przyjaźń. Zaproszeni goście mogli wysłuchać koncertu zespołu Camerata Silesia, orkiestry rozrywkowej Big Silesian Band oraz Żeńskiej Orkiestry Salonowej kopalni Staszic. Między prezentacjami artystycznymi podsumowano działalność Fundacji oraz wręczano wyróżnienia założycielom Fundacji i darczyńcom. Podsumowując dotychczasowe funkcjonowanie Fundacji jej prezes Bogdan Ćwięk powiedział, że było to 15 wspaniałych lat. Chwała tym, którzy Fundację założyli. Przez ten czas rozwinęła się i dzisiaj opiekuje się ponad pięcioma tysiącami ludzi, którzy są z tego zadowoleni, a pomoc zarówno finansowa, jak i rzeczowa rozszerza się z roku na rok. To wielkie osiągnięcie Fundacji, które będziemy dalej kontynuować mówił prezes Ćwięk. Od czterech lat środki, jakimi dysponuje Fundacja, systematycznie rosną. W 2011 roku było to ok. 2,5 mln zł, w 2012 roku fundusz zamknie się kwotą prawie 3 mln zł. Fundacja jest coraz bardziej aktywna i taką pozostanie. Ten pierwszy etap rozwoju mamy już za sobą. Teraz już będą procentowały efekty osiągnięć pierwszego piętnastolecia oceniał prezes Ćwięk Fundacja Rodzin Górniczych powstała w 1997 r. Założyły ją spółki górnicze i kopalnie. Wśród jej sponsorów jest kilkaset podmiotów. Oprócz darowizn, fundacja utrzymuje się z dobrowolnych składek górników. Największa część przychodów fundacji trafia na stypendia i zapomogi. Fundacja organizuje i dofinansowuje też m.in. letnie kolonie i obozy, wycieczki oraz wyjazdy na imprezy kulturalne. Oferuje wsparcie psychologiczne dla rodzin, jej działania mają też pomagać w wychowaniu dzieci, które pod ziemią straciły ojców. Z analiz nadzoru górniczego wynika, że w ciągu minionych 25 lat w wypadkach przy pracy zginęło ok. 1,5 tys. polskich górników. Według szacunków, górnicy, którzy zginęli w wypadkach przy pracy w ciągu minionego ćwierćwiecza pozostawili ponad 4,5 tys. wdów i sierot. Część wdów korzysta z rent specjalnych przyznanych przez premiera. Wiele uczących się dzieci zmarłych górników otrzymuje stypendia Fundacji: socjalne, uzależnione od dochodów w rodzinach, wynoszące do 600 zł oraz naukowe za najlepsze wyniki w nauce do 380 zł. Podobną kwotę mogą otrzymać dzieci niepełnosprawne. Co miesiąc Fundacja wypłaca ok. 300 stypendiów, rocznie udziela ponad 400 zapomóg. Prócz tego organizuje m.in. wczasy rodzinne dla rodzin górników, prowadzi kursy i zajęcia edukacyjne, a także wysyła dzieci na wycieczki i obozy oraz np. comiesięczne wyjazdy do teatrów. Swoją cegiełkę w działalność Fundacji dokładają spółki wchodzące w skład Grupy JSW i zostało to podczas jubileuszowej gali docenione. (mp) 12 Nr 1(11) styczeń 2013

13 Integracja w kadrach Kolejnym obszarem, w którym trwają procesy integracyjne, jest szeroko rozumiany obszar HR, kierowany przez Iwonę Gozdek z Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A. Obszar ten obejmuje kadry i płace, układy zbiorowe pracy, systemy motywacyjne oraz fundusze socjalne. Pani Iwona jest kierownikiem Działu Zatrudnienia; w Kombinacie pracuje od 1997 roku. Pani Kierownik, proszę opisać jakie projekty realizowane są przez Pani Zespół? Obecnie rozpoczynamy priorytetowy projekt związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi w segmencie koksowniczym Grupy JSW, który ma na celu m.in. opracowanie szczegółowej struktury organizacyjnej segmentu. Koordynatorem projektu jest Paulina Surmik, Zastępca Szefa Służby Pracy w Koksowni Przyjaźń. Prace projektowe mają na celu wypracowanie docelowej, jednolitej struktury organizacyjnej dla spółek segmentu koksowniczego, ujednolicenie opisów stanowisk, zaprojektowanie spójnego systemu wynagrodzeń zasadniczych i systemu motywacyjnego. Projekt rozpoczyna się od opisu stanowisk w obecnej strukturze w każdej ze spółek segmentu. Polegać to będzie na wypełnieniu arkusza opisu stanowisk pracy przez osoby na nich pracujące. Opisy te będą stanowiły podstawę do dalszych prac wykonywanych przez powołany zespół projektowy, czyli osoby o wysokich kompetencjach, dużym doświadczeniu, ale także rozumiejące nowe wyzwania, jakie stawiane są przed segmentem koksowniczym. Prace te mają doprowadzić do uszczegółowienia struktury organizacyjnej oraz wyznaczenia zadań poszczególnych komórek organizacyjnych. Na tej podstawie przez powołane zespoły ekspertów zostaną wypracowane opisy zaprojektowanych stanowisk. Kolejny etap będzie polegał na optymalizacji treści pracy. Optymalizacja treści pracy polega na określeniu miary znaczenia poszczególnego stanowiska w stosunku do pozostałych stanowisk. Będzie to podstawa do wypracowania tabeli zaszeregowań a docelowo uwspólnienia siatki płac. Końcowy etap projektu polegać będzie na wypracowaniu koncepcji systemu zarządzania przez cele dla kadry kierowniczej oraz koncepcji motywacyjnego systemu premiowania. Jaki zadanie ma w projekcie firma Keystone Consulting? Firma Keystone Consulting jest naszym doradcą w tym projekcie, zorganizowała już w każdej ze spółek spotkania otwierające tzw. kick-off, podczas których zostały omówione główne etapy projektu. Aktualnie doradca jest w trakcie prowadzenia spotkań warsztatowych z przedstawicielami poszczególnych stanowisk, na podstawie których, po merytorycznej weryfikacji z bezpośrednimi przełożonymi, przygotuje opisy obecnych stanowisk pracy. Wzorując się na zaprojektowanej przez PwC strukturze organizacyjnej w oparciu o opracowane opisy, wspólnie z zespołem ekspertów firma utworzy jednolitą strukturę organizacyjną, w ramach której będą określone zadania w poszczególnych komórkach i jednostkach organizacyjnych, powstaną jednolite, rozmowa miesiąca docelowe stanowiska, a na tej podstawie utworzy tzw. księgę opisów docelowych stanowisk pracy. Kolejny etap prac firmy będzie polegał na metodologicznym przeszkoleniu członków zespołu projektowego i zorganizowaniu spotkań warsztatowych, podczas których zostanie przeprowadzony proces optymalizacji treści pracy. Na zdjęciu: Iwona Gozdek, Kierownik Działu Zatrudnienia w KK Zabrze Na podstawie wypracowanych efektów zostanie zaprojektowana szerokopasmowa siatka płac. Do zadań zleceniobiorcy należy także przeprowadzenie audytu systemów wynagradzania w firmach. Zgodnie z powyżej podanymi już informacjami firma ma zaproponować koncepcję funkcjonowania systemu ZPC oraz opracować system premiowania pracowników. A pozostałe projekty? Został opracowany i oczekuje na akceptację projekt dotyczący standaryzacji organizacji szkoleń i polityki podnoszenia kwalifikacji pracowników. Wdrożenie tego projektu docelowo doprowadzi do ujednolicenia wykwalifikowania kadry pracowniczej a przy wspólnej realizacji szkoleń pozwoli na obniżenie kosztów. Kolejny aspekt działań komórki HR związany jest ze sferą socjalną zakładów. W związku MAGAZYN KOKSOWNICZY 13

14 rozmowa miesiąca z dużymi różnicami w funkcjonowaniu działalności socjalnej, po przeprowadzeniu analizy stanu obecnego, zespół projektowy pod kierownictwem Magdaleny Stiller, zastępcy kierownika działu socjalno-administracyjnego w Kombinacie w uzgodnieniu z działającymi w poszczególnych zakładach związkami zawodowymi zaplanuje jednolity model przydzielania świadczeń i pomocy dotyczącej sfery socjalnej. Bardzo ważnym elementem funkcjonowania każdej firmy jest odpowiedni dobór kadry pracowniczej. Opracowanie efektywnej procedury rekrutacyjnej, ustalenie zasad związanych z zarządzaniem luką pokoleniową, to kolejne nasze wyzwanie. W ramach projektu planujemy zorganizować na stronach internetowych spółek zakładki, na których będziemy chcieli ogłaszać potrzeby kadrowe, za pomocą których będziemy zbierać aplikacje kandydatów na poszczególne stanowiska. Na kierownika tego projektu została powołana Jolanta Miklaszewska, kierownik działu zatrudnienia w WZK Victoria. Po opracowaniu docelowej struktury organizacyjnej zajdzie potrzeba zaktualizowania regulaminów i towarzyszących im regulacji wewnętrznych opisujących poszczególne role w organizacji i relacje pomiędzy nimi. Zespół pod kierownictwem Stanisława Kurtyki, Szefa Biura Zarządu w Koksowni Przyjaźń ma za zadanie między innymi opracować jednolity regulamin organizacyjny oraz jednolitą formę i treść instrukcji i kart stanowiskowych. Pod kierownictwem Barbary Sikora, zastępcy kierownika działu zatrudnienia w Kombinacie został już opracowany projekt dotyczący procedur związanych z kontynuowaniem zatrudnienia, w którym przeanalizowano podstawy prawne i administracyjne związane z art. 23 Kodeksu Pracy. Artykuł ten mówi o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Kolejny projekt dotyczy ujednolicenia i uwspólnienia zakresu obowiązków, opracowania jednorodnych procedur funkcjonalności komórki Human Relation, co usprawni nam pracę, jasno określi zakresy obowiązków i odpowiedzialności. Kierownikiem tego projektu jest wspomniana wcześniej Paulina Surmik z Koksowni Przyjaźń. Planujemy również w najbliższym czasie wystartować z projektem dotyczącym ujednolicenia Zakładowych Układów Zbiorowych, ale to już temat oddzielnego artykułu. Dziękuję za rozmowę Rozmawiał: Marek Filas Podsumowanie roku 21 grudnia ub.r. w Koksowni Przyjaźń odbyła się narada podsumowująca 2012 rok. W spotkaniu z kadrą kierowniczą oraz przedstawicielami załogi wzięli udział członkowie Zarządu Przyjaźni. Podczas spotkania prezes Edward Szlęk stwierdził, że miniony rok nie był dla branży koksowniczej zbyt dobry. To co dzieje się w Europie nie napawa wielkim optymizmem, ale z najnowszych prognoz wynika, że od II kwartału 2013 roku sytuacja gospodarcza ma się trochę poprawić. Przemysły ciężkie nie mają zbyt dużego wsparcia w Unii Europejskiej. Składają się na to obostrzenia wynikające z ograniczenia emisji CO 2, przepisów ochrony środowiska, słowem panuje stagnacja produkcji. To powoduje, że branża stalowa nie może rozwinąć skrzydeł i cierpi na tym siłą rzeczy koksownictwo mówił prezes Szlęk. Jednak mimo to utrzymaliśmy poziom sprzedaży, choć nie udało nam się utrzymać wyników finansowych, gdyż spadek cen koksu według analiz rynkowych wyniósł ok. 39 proc. Takie obniżki cen musiały odbić się na kondycji finansowej polskich koksowni. Było to silne uderzenie w koksownictwo. Prezes Szlęk przedstawił podczas narady zamykającej ubiegły rok obrotowy plan Koksowni Przyjaźń na 2013 rok. Nie ukrywał, że bę- dzie on musiał być realizowany z uwzględnieniem ograniczeń kosztowych w wydatkach ponoszonych na remonty, inwestycje, system płac. Prezes Edward Szlęk omawia kondycję branży koksowniczej. Najważniejszym zadaniem jest utrzymać nasze kluczowe inwestycje, które gwarantują nam rozwój i stabilizację przedsiębiorstwa. Musimy przetrwać stagnację europejską i zrealizować nałożone na nas zadania. Liczymy na rynki zamorskie, ale musimy pamiętać, że nie są one łatwe zakończył szef Koksowni Przyjaźń. (jp) 14 Nr 1(11) styczeń 2013

15 Satelity czuwają nad bezpieczeństwem W kopalni Krupiński, należącej do JSW, uruchomiono nowoczesny system rejestracji przemieszczeń (monitoringu) kopalnianych wież szybowych w technologii GPS (GNSS) w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt amerykańskiej firmy Trimble. Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Nauka i Tradycje Górnicze AGH w Krakowie pod kierownictwem dr inż. Edwarda Stewarskiego i jest drugim takim rozwiązaniem zastosowanym w Europie. System składa się z trzech stacjonarnych i jednego mobilnego odbiornika GPS. Zasada działania jest bardzo prosta. Odbiorniki zamontowane na szczytach wież szybowych szybu II i III oraz budynku administracji odbierają sygnał GPS, później dane z odbiorników za pomocą sieci GSM oraz połączenia kablowego, przesyłane są do specjalnego serwera zlokalizowanego w dziale TMG KWK Krupiński. Praca odbiorników GPS wspierana jest przez specjalistyczny program komputerowy T4D firmy Trimble, a dane gromadzone i przetwarzane są w dziale mierniczo-geologicznym kopalni oraz równolegle na serwerze AGH w Krakowie. To drugi w Polsce i Europie tak nowoczesny system monitoringu. Podobny system działa tylko w kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka. Do tej pory pomiary wychyleń szybów odbywały się w okresach półrocznych i były wykonywane tradycyjnymi metodami geodezyjnymi. Teraz ruchy szybów są monitorowane przez cały czas, to jest 24 godziny na dobę co 5 sekund mówi Mariusz Czaja, kierownik wydziału miernictwa dołowego i powierzchniowego w KWK Krupiński. Wieże szybowe, podobnie zresztą, jak wiele innych wysokich obiektów, wychylają się od pionu z różnych przyczyn, takich jak: silny wiatr, temperatura, nasłonecznienie. Dodatkowo dochodzą inne czynniki związane np. z pracą urządzeń szybowych, przeciążeniami. Ponadto obiekty zlokalizowane w filarach szybowych mogą ulegać niewielkim przesunięciom związanym z prowadzoną wokół nich eksploatacją górniczą. Takie przemieszczenia są bardzo trudne do oszacowania zwykłymi pomiarami geodezyjnymi. Bardzo chcielibyśmy poznać ich wielkości w dłuższym okresie czasu, a taki system zbudowany na bazie GPS/GNSS daje nam taką możliwość dodaje Krzysztof Sokalla, starszy mierniczy górniczy w KWK Krupiński. Gdy system odnotuje przekroczenie wartości granicznych przemieszczeń szczytów wież szybowych, uruchamiany jest alarm. Specjalistyczne oprogramowanie T4D firmy Trimble automatycznie wysyła wiadomości sms oraz dodatkowo do wybranych pracowników kopalni z informacją o zaistniałym zdarzeniu. Ciągła obserwacja przemieszczeń szybów pozwoli uniknąć sytuacji niebezpiecznych i z wyprzedzeniem podjąć ewentualne działania prewencyjne. Celem szerszego wykorzystania zabudowanego systemu został on dodatkowo uzupełniony o mobilny zestaw z odbiornikiem GPS R8 firmy Trimble, co pozwala na szybkie wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Aby uzyskać dokładne wyniki obserwacji, odbiornik mobilny musi pobierać specjalne poprawki z ogólnopolskiego systemu ASG-EUPOS za pomocą GSM lub z kopalnianej stacji referencyjnej z użyciem połączenia radiowego, którego zasięg wynosi 5 kilometrów. Co jsw sa ciekawe, kopalnia musiała w tym celu wystąpić do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przydział częstotliwości i szerokości pasma. Nowy zestaw mobilny usprawnia pomiary geodezyjne szczególnie przy pomiarach: objętości mas skalnych, linii obserwacyjnych, deformacji nieciągłych, tyczenia obiektów budowlanych lub budowli ziemnych. Ogromną zaletą pomiarów opartych na technologii GPS/ GNSS jest zdecydowanie krótszy czas pomiaru i opracowania wyników, w porównaniu do metod klasycznych tj. tachimetrii. Pomiary z użyciem odbiornika mobilnego GPS pozwoliły nam ograniczyć liczbę pracowników przy pomiarze, a wyniki obserwacji uzyskiwane są w terenie. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest możliwość pracy kontrolera GPS z numeryczną mapą powierzchni. W terenie mamy na bieżąco podgląd podkładu mapowego lub projektu oraz miejsca wykonywania pomiaru mówi Krzysztof Sokalla. System pracujący na KWK Krupiński ma możliwość współpracy z innymi, podobnymi sieciami i można go rozbudować o dodatkowe elementy np. pochyłomierze elektroniczne do zabudowy na konstrukcji wież szybowych oraz o stację metrologiczną, która pobiera dane z otoczenia tj. temperaturę, ciśnienie, wilgotność, a co najważniejsze siłę wiatru, która zdecydowanie wpływa na wychylenia wież szybowych. (KJB) Zdjęcie: Krzysztof Sokalla MAGAZYN KOKSOWNICZY 15

16 o nas i o branży J. Zagórowski, JSW: widać stabilizację cen węgla Jastrzębska Spółka Węglowa mogła wypracować w 2012 roku około 1 mld zł zysku netto poinformował w rozmowie z PAP Jarosław Zagórowski, prezes JSW. W pierwszym kwartale tego roku ceny węgla koksowego sprzedawanego przez spółkę są zbliżone do tych z czwartego kwartału 2012 roku, na rynku koksu widać stabilizację. Spadek cen był tak duży w ubiegłym roku, że dodatkowa produkcja tego nie skompensowała. Wyniki w 2012 roku będą zbliżone do tego, czego oczekuje rynek powiedział PAP Zagórowski. Na pytanie, czy możliwe, że zysk netto wyniósł około 1 mld zł, odpowiedział: tak może być. Po trzech kwartałach 2012 roku JSW miała 1,025 mld zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, 1,345 mld zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 6,92 mld zł. W analogicznym okresie 2011 roku zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wynosił 1,086 mld zł, EBIT 1,584 mld zł, a przychody 7,16 mld zł. W listopadzie prezes Zagórowski zapowiadał, że spółka będzie walczyć, by zarówno w czwartym kwartale 2012 roku, jak i w pierwszym kwartale 2013 roku jej wynik netto nie był ujemny. Czwarty kwartał był trudny powiedział prezes. (...) Prezes poinformował, że w 2012 roku JSW poprawiła wskaźniki efektywności. W ubiegłym roku wszystkie wskaźniki, na które mieliśmy wpływ zostały zmienione. Wydobyliśmy 800 tys. ton węgla więcej, poprawiliśmy efektywność, zmniejszyliśmy zatrudnienie powiedział. Zagórowski poinformował, że spółce udało się w 2012 roku nieznacznie zmniejszyć jednostkowe koszty wydobycia. Koszty jednostkowe były ciut mniejsze rok do roku powiedział prezes. Po trzech kwartałach 2012 roku jednostkowy mining cash cost wynosił 342,98 zł na tonę. Spółka informowała wcześniej, że na koniec roku ten koszt powinien się kształtować na poziomie ubiegłorocznym, czyli zł na tonę. Zagórowski powtórzył, że sytuacja na rynku węgla koksowego nie jest łatwa, ale widać stabilizację cen. W pierwszym kwartale nasze ceny węgla koksującego są na poziomie z czwartego kwartału. Ceny benczmarkowe to USD za tonę powiedział Zagórowski. Ważne, że spadki się nie pogłębiły. Zakładamy, że drugi kwartał będzie bez fajerwerków, a odbicia spodziewamy się w trzecim kwartale, zgodnie z oczekiwaniami analityków, którzy przewidują, że gospodarka powinna odbić w drugiej połowie roku. (...) Dobra jest sytuacja w Chinach, mówi się tam o kwotowaniu produkcji węgla koksowego. Gospodarka Chin zasysa więcej surowców, nieźle jest w Ameryce Południowej, problemem jest Europa i jako lokalny producent musimy się z tym zmierzyć dodał. Poziomy cenowe (koksu) są niskie, ale sytuacja jest stabilna powiedział prezes. Znaleźliśmy nowe rynki, więc od stycznia nasze koksownie w większym stopniu będą wykorzystywać moce produkcyjne dodał. Spółka nie zakończyła jeszcze negocjacji w sprawie cen węgla energetycznego. Wcześniej przedstawiciele spółki informowali, że branża energetyczna oczekuje, że ceny węgla energetycznego spadną o 15 proc. Jastrzębska Spółka Węglowa wyprodukowała w 2012 roku 13,462 mln ton węgla netto. Produkcja węgla koksowego typu 35 wyniosła 7,743 mln ton, produkcja węgla typu 34 była na poziomie 1,726 mln ton. Wydobycie węgla energetycznego wyniosło 3,993 mln ton. W tym roku spółka zamierza zwiększyć produkcję. Cel produkcyjny na ten rok to 13,5 mln ton węgla, ale liczymy, że nieznacznie go przebijemy powiedział prezes (...). ArcelorMittal Warszawa przegrywa z wyłudzeniami VAT Zarząd ArcelorMittal Warszawa poinformował o czasowym wstrzymaniu produkcji stalowni i walcowni warszawskiej huty. Powodem jest drastyczny spadek zapotrzebowania na pręty żebrowane, stanowiące 40 proc. produkcji zakładu. To też asortyment najczęściej wykorzystywany przez firmy wyłudzające VAT. W oświadczeniu zarząd Arcelor- Mittal Warszawa stwierdził, że powodem przerwy w produkcji jest utrzymujący się od wielu miesięcy spadek ilości zamówień na pręty żebrowane. Stalownia stanęła na 9 dni, a walcownia na 11. Decyzja podjęta 28 stycznia weszła w życie dzień później. Zdaniem firmy taka sytuacja jest nie tylko skutkiem kryzysu w branży budowlanej, ale w znacznym stopniu także zalewania rynku przez stal wprowadzaną na polski rynek z pominięciem podatku VAT. Stal oferowana po zaniżonych cenach powoduje, że nie tylko dystrybutorzy, ale także krajowi producenci działający legalnie tracą udziały w rynku. Dotyczy to w największym stopniu właśnie handlu prętami. Martwi nas fakt, że polskie hutnictwo, pomimo wszystkich podjętych wysiłków modernizacyjnych i zrealizowanych inwestycji, cierpi w wyniku nielegalnych praktyk w handlu stalą. Mamy nadzieję, że polski rząd niezwłocznie zajmie się tą kwestią i że zostaną podjęte działania mające na celu wyeliminowanie tego procederu, tym bardziej, że otrzymujemy sygnały z rynku świadczące o tym, że dotyka on także segmentu blach skomentował Sanjay Samaddar, dyrektor generalny sektora wyrobów płaskich ArcelorMittal na Europę Środkowo-Wschodnią. 16 Nr 1(11) styczeń 2013

17 Dąbrowa Górnicza Radni się podzielą......częścią swoich kompetencji, dzięki czemu w Dąbrowie Górniczej swoje funkcjonowanie rozpocznie budżet partycypacyjny. Taką decyzję, podczas sesji (30.01.br.), podjęli dąbrowscy radni. 21 z nich zagłosowało za przyjęciem uchwały. Dyskusja nad budżetem partycypacyjnym trwała od kilku miesięcy. Regularnie spotykał się zespół, składający się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego, radnych, organizacji pozarządowych i mieszkańców, któremu udało się wypracować model funkcjonowania najoptymalniej dopasowany do dąbrowskich warunków. Po konsultacjach dotyczących systemu dróg rowerowych w mieście, obok trwających konsultacji dotyczących przyszłości ul. Majakowskiego, wprowadzenie budżetu partycypacyjnego to kolejny krok do zwiększenia udziału mieszkańców we współrządzeniu i współdecydowaniu o sprawach ważnych dla miasta. To również dobra lekcja współodpowiedzialności za podejmowane decyzje. mówi Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej. A na czym to wszystko ma polegać? Z ogólnego budżetu miasta ok. 5 mln zł zostanie przeznaczonych na realizację zadań, które zgłoszą mieszkańcy w jednym z 27 obszarów, na które w czasie prac nad projektem zostało podzielone miasto. Konkretne przedsięwzięcia zgłoszą, przedyskutują i wybiorą dąbrowianie. Możliwość zgłoszenia projektu będzie miał każdy mieszkaniec, który ukończył 16 rok życia, a jego pomysł poparło co najmniej 15 innych mieszkańców jego dzielnicy. Projekty będzie można zgłaszać od 8 kwietnia do 20 maja, a potem pracownicy urzędu będą mieli 90 dni na ich weryfikację. Polegać ona będzie m.in. na sprawdzeniu czy proponowana inwestycja dotyczy gruntów gminnych, czy jest możliwość współpracy z innym właścicielem terenu, czy w danym miejscu nie jest zaplanowane już jakieś przedsięwzięcie. W niektórych sytuacjach zaproponowane zostaną alternatywne rozwiązania. mówi Piotr Drygała z Biura Organizacji Pozarządowych. Po weryfikacji projektów przyjdzie czas na wybór projektów do realizacji. Jesień byłaby czasem dzielnicowych forów, podczas których byłaby prezentowana lista projektów z krótkim omówieniem i zaznaczeniem tych, które nadają się do realizacji. Zwieńczeniem będzie listopadowe głosowanie, w którym każdy z mieszkańców otrzyma 10 punktów, które będzie mógł przydzielić poszczególnym propozycjom. Te najwyżej ocenione zostaną zrealizowane. Po zakończeniu procedury zgłaszania projektów, weryfikacji i głosowań, w 2014 roku będą mogły ruszyć inwestycje wytypowane przez mieszkańców. Zabrze W międzynarodowej obsadzie informator Osiem drużyn z Polski i zagranicy zmierzyło się w turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze, który odbył się stycznia w hali MOSiR. przy ul. Matejki 6. W zawodach udział wzięli: Górnik Zabrze, SKS Gwarek Zabrze, GKS Piast Gliwice SA, FC Vitkovice, FC Spartak Trnava, MFK Frydek Mistek, SP MOSiR Jastrzębie oraz KS Stadion Śląski Chorzów. Turniej wygrali zawodnicy z MFK Frydek Mistek. Drugie miejsce zajęła drużyna GKS Piast Gliwice, a zespół Górnika Zabrze uplasował się na trzecim miejscu. Wyłoniono również najlepszego zawodnika, bramkarza i strzelca. Zostali nimi: Mateusz Baron (Piast Gliwice), Ognyan Ognyanov (Vitkovice) i Karel Neumann (2 bramki, Frydek-Mistek). Organizatorzy spotkania to Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu oraz Urząd Miejski. Wałbrzych Szkolenia skrojone na miarę przedsiębiorstwa Niemal 200 firm z subregionu wałbrzyskiego może skorzystać z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu Konkurencyjna firma z Dolnego Śląska. Projekt zakłada udzielenie wsparcia 190 przedsiębiorcom, w tym 130 mikroprzedsiębiorcom (również osobom samozatrudnionym) i przeszkolenie ponad 1000 pracowników. Zasady udziału w projekcie oraz korzyści z niego płynące przedstawiono na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 14 stycznia br. w hotelu Qubus w Wałbrzychu. Pierwszym etapem wsparcia jest bezpłatna analiza luk kompetencyjnych przedsiębiorstwa, które zgłosi się do projektu. W ramach analizy doradca określi pozycję firmy na rynku względem konkurencji, a także wskaże mocne strony i obszary wymagające rozwoju czy wzmocnienia. Kolejny krok to określenie potrzeb szkoleniowych firmy. To innowacyjne podejście do kwestii szkoleń pracowników oznacza, iż doradca, wspólnie z przedsiębiorcą, ustali dokładnie jakie szkolenia są potrzebne jego pracownikom, aby mogli szybko i efektywnie wykonywać powierzone im zadania. Analiza może zostać przeprowadzona w siedzibie biura projektu bądź na terenie firmy. Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pocztą do Biura Projektu (SEKA S.A. oddział Wrocław, ul. Kaszubska 8, Wrocław). Więcej informacji można znaleźć na stronie www. konkurencyjnafirma.com.pl. MAGAZYN KOKSOWNICZY 17

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Kluczowe daty rozwoju Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 1987 Uruchomienie Zakładów Koksowniczych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek Zwiedzanie kopalni Guido Przygotował Piotr Tomanek Dnia 15.12.2013 r. razem z grupą udaliśmy się w ramach praktyk modelowych do Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu celem zwiedzenia, towarzyszył nam wykładowca,

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego JSW S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje: Na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r.

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o spółce... 3 1.1. Dane spółki...

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ V Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ 5 7 maja 2014 r., Hotel Zamek Gniew**** w Gniewie Organizator: Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Wartość oferty wyniosła 5,37 mld złotych. W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. - Jastrzębska Spółka Węglowa drugim tegorocznym największym IPO w Europie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015 za miesiąc lipiec 2015 3 11 sierpnia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Mateusz Klejnowski www.jsw.pl JSW KOKS S.A. podstawowe informacje JSW KOKS S.A. powstała na początku 2014 roku poprzez połączenie

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Jak budować systemy ocen pracowniczych oparte na modelu kompetencyjnym warsztaty praktyczne

Jak budować systemy ocen pracowniczych oparte na modelu kompetencyjnym warsztaty praktyczne BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Jak budować systemy ocen pracowniczych oparte na modelu kompetencyjnym DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP

REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP Opracował: Ryszard Rogoń AKTUALNOŚCI We wrześniu 2016 roku pracownicy rekonwersji kadr udzielili żołnierzom oraz byłym żołnierzom zawodowym 325 porad indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku 27 maj 2010 Efekty i kluczowe działania w Q2 2010 i H1 2010 Wyniki finansowe W Q2

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 1 SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 W trakcie roku obrotowego 2008 nastąpiły dwie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 09 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie nadania raportu Raport Kwartalny.

Potwierdzenie nadania raportu Raport Kwartalny. Serwisy Giełdowe GPW https://www2.gpw.com.pl/u=nr-0721/s=gpfezmfvj4maag7xyzeaaabv/nr/? Strona 1 z 1 2011-11-14 NewConnect - Rynek Akcji GPW Elektroniczna Baza Informacji Menu Strona główna Dodaj raport

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Kraków, 14 lutego 2013 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 3

Bardziej szczegółowo

Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna Informacja o publicznej ofercie akcji Węglowa Spółka Akcyjna 2011-06-13 www.bm.aliorbank.pl 1 Podstawowe informacje o Ofercie Na podstawie Prospektu w ramach pierwszej oferty publicznej oferowanych jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r. Poznań, marzec 2012 Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w 2011 r. działała następującym składzie: 1. dr Piotr Gosieniecki Przewodniczący,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A.

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU Dane za okres 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wrocław, 11 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. 24 lipca 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. Uchwała nr.. Załącznik nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego JSW S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala,

Bardziej szczegółowo

W 2008 roku Zarząd odbył łącznie 46 posiedzeń, na których podjął 154 uchwały.

W 2008 roku Zarząd odbył łącznie 46 posiedzeń, na których podjął 154 uchwały. Zarząd reprezentuje spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS. Nie dotyczy to spraw, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady, a także tych

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A.

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A. Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A. (dane za okres 01-04-2012 r. 30-06-2012 r.) Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013

ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013 ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013 Bielsko-Biała, 22 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki ABS Investment

Bardziej szczegółowo

Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju.

Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju. Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju. Jerzy Bernhard, Prezes Zarządu Stalprofil S.A. 7 listopad 2012 1 sty 02 maj 02 wrz 02 sty 03 maj 03 wrz 03 sty

Bardziej szczegółowo

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010 Wyniki I kwartał 2010 Warszawa, 04.05.2010 Wyniki skonsolidowane po I kwartale 2010 Spadek przychodów do 67,4 mln zł, wobec 84,65 mln zł w I kwartale 2009 roku, spowodowany mniejszym portfelem zamówień

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Wrocław, 14.11.2012r. Spis treści Podstawowe informacje o Emitencie...3 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi Miejsce pracy główne cele strategiczne Wypracowanie i

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016 za miesiąc październik 2016 3 14 listopada 2016 RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY WEST REAL ESTATE S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY WEST REAL ESTATE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY WEST REAL ESTATE S.A. RAPORT KWARTALNY I/2011 str. 1 SPIS TREŚCI: I. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 II. INFORMACJE OGÓLNE 4 III. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt. Program szkoleniowy

Six Sigma Black Belt. Program szkoleniowy Six Sigma Black Belt Program szkoleniowy Program Six Sigma Black Belt Etap procesu: Czas trwania [godz.] Define 32 Measure 24 Analyse 32 Improve 24 Control 32 Sesje przeglądu projektów 16 Obrona projektów

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Prof. dr hab. Zdzisław Fedorowicz Ekspertyza nr 272 (IP-100 G) Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 1. Budżet części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na 2003 rok obejmuje plany finansowe Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Szpitalu Branżowe spotkanie przedstawicieli placówek służby zdrowia. Mikołów dn. 11 maja 2011 r.

System Zarządzania Jakością w Szpitalu Branżowe spotkanie przedstawicieli placówek służby zdrowia. Mikołów dn. 11 maja 2011 r. System Zarządzania Jakością w Szpitalu Branżowe spotkanie przedstawicieli placówek służby zdrowia Mikołów dn. 11 maja 2011 r. Wprowadzenie System zarządzania jakością jako wsparcie operacyjnego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Krajowe górnictwo węgla kamiennego w 2015 r. wybrane aspekty

Krajowe górnictwo węgla kamiennego w 2015 r. wybrane aspekty Materiały XXIX Konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 11 14.10.2015 r. ISBN 978-83-62922-51-2 Henryk Paszcza* Krajowe górnictwo węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Proces TTM proces rozwoju i dostarczania usług Proces Time To Market (TTM) to proces przygotowania i wdrożenia oferty rynkowej; obejmuje etapy planowania/projektowania,

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Raport za IV kwartał 2009

Raport za IV kwartał 2009 RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2009 ROKU od dnia 01.10.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku Dąbrowa Górnicza, 15.02.2010 Raport kwartalny zawiera: 1. Informacje o Spółce 2. Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZASADY WBO Suma środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 wynosi 25 mln PLN.

ZASADY WBO Suma środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 wynosi 25 mln PLN. ZASADY WBO 2016 1. ZASADY OGÓLNE 1. Suma środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 wynosi 25 mln PLN. 2. W ramach WBO 2016 realizowane są projekty:

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 1 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala,

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla beneficjenta

Przewodnik dla beneficjenta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik dla beneficjenta Samorządy Warszawa 2014 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skutecznie i efektywnie wspieramy

Bardziej szczegółowo

r inybu,dowanycen,r p~

r inybu,dowanycen,r p~ M INISTER w /V PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa,«maja 20,5, DPR-V-021-7-AD/AG/l 4/15 Pan Artur Radziwiłł Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W nawiązaniu do pisma znak: PW6 071 11? rm rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2012r. (tj. za okres 01.07.2012 30.09.2012) WROCŁAW, 14 listopad 2012r. Spis treści I. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WEST REAL ESTATE S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WEST REAL ESTATE S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WEST REAL ESTATE S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY II/2011 str. 1 Spis treści I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II. INFORMACJE OGÓLNE... 4 III.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje: I. Na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Załącznik nr 5 do Regulaminu zamówień publicznych UMiG w Staszowie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Staszów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo