PODYPLOMOWE STUDIA z zakresu KONSERWACJI, KSZTAŁOWANIA ARCHITEKTURY I ARANŻACJI WNĘTRZ OBIEKTÓW SAKRALNYCH.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODYPLOMOWE STUDIA z zakresu KONSERWACJI, KSZTAŁOWANIA ARCHITEKTURY I ARANŻACJI WNĘTRZ OBIEKTÓW SAKRALNYCH."

Transkrypt

1 PODYPLOMOWE STUDIA z zakresu KONSERWACJI, KSZTAŁOWANIA ARCHITEKTURY I ARANŻACJI WNĘTRZ OBIEKTÓW SAKRALNYCH. PROBLEMATYKA ARCHITEKTONICZNO - KONSERWATORSKA Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka (PK) PODSTAWY TEORETYCZNE OCHRONY ZABYTKÓW. METODY BADAWCZE Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka (PK) Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Białkiewicz (PK) ZASADY RESTAURACJI I MODERNIZACJI OBIEKTÓW SAKRALNYCH 1. Kadłuczka A., Konserwacja zabytków architektury, T.1: Rozwój doktryn i teorii, SKZ, WA PK 2000; Ochrona zabytków Krakowa, Wrocław 1986; 2. Borusiewicz W., Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1971; 3. Frycz J., Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach , Warszawa 1975; 4. Małachowicz E., Ochrona środowiska kulturowego, 2 wydanie uzup., T.1-2, Warszawa 1988; 5. Kurzątkowski M., Mały słownik ochrony zabytków, Warszawa 1989; 6. Majewski A., Trzy kongresy (Paryż 1957, Wenecja 1964, Kraków-Warszawa 1965), Warszawa 1996 Prof. Kazimierz Kuśnierz (PK) KOŚCIÓŁ W PRZESTRZENI ZURBANIZOWANEJ 1.Kalinowski W., Zarys historii budowy miast w Polsce do połowy XIX w., Toruń 1966r., skrypt UMK 2. Książek M., Zarys budowy miast średniowiecznych w Polsce do końca XV w., Kraków 1992 r. 3.Książek M., Materiały pomocnicze do studiów w zakresie historii urbanistyki, Kraków 1996 r. 4.Kuśnierz K., Miejskie ośrodki gospodarcze wielkich latyfundiów południowej Polski w XIV w., ZN PK, Kraków 1989 r. 5.Kuśnierz K., Sieniowa., historia rozwoju przestrzennego, Kraków 2001 r. 6.Tołwiński T., Urbanistyka, t. I. Budowa miast w przeszłości. Warszawa 1947 r.; 7.Wróbel T., Zarys historii budowy miast. Wrocław Warszawa Kraków - Gdańsk 1971 r. 8.Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996 r. 9.Gutkind E.A., International history of city development, t.i-iv, London od 1964 r. 10.Benevolo Leonardo, La Citta Nella Storia d Europa, Roma-Bari 1993, wyd. pol.: Miasto w dziejach Europy, Warszawa 1995 r. 11.Zarębska T., Początki polskiego piśmiennictwa urbanistycznego, Warszawa 1975r. 12.Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie, Wrocław 1994 r. 13.Krasnowolski B., Miasta ziemi krakowskiej, chronologia procesów osadniczych i typologia układów urbanistycznych, Kraków 2004 r.

2 Prof. PK dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński (PK) KRAJOBRAZ I OTOCZENIE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU Prof. PK Dr hab. inż. arch. A. Zachariasz (PK) KRAJOBRAZ I OTOCZENIE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU (CZ.2) OGRODY, DROGI PROCESYJNE, POLSKIE KALWARIE 1. Aleksander Bohm, Architektura krajobrazu, jej początki i rozwój, Kraków Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia, 2004 r. 3. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 23 marca Jean Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków Sacrum i sztuka, praca zbiorowa w opracowaniu Nawojki Cieślińskiej, Kraków Waldemar Wawrzyniak, Sacrum w architekturze, Wrocław Edmund Jankowski, Dzieje ogrodnictwa w Polsce w zarysie, Warszawa Edmunt Jankowski, Wspomnienia ogrodnika, Warszawa Gerard Ciołek, Ogrody polskie (uzup.: Janusz Bogdanowski, Warszawa 1978) 11. Longin Majdecki, Historia ogrodów, Warszawa Tassilo Wengel, The Art of Gardening through the Ages, Leipzig John Brookes, Księga ogrodów, Alessandro Tagliolini, Storia del giardino Italiano, Firenze Torsten Olaf Enge, Carl F.Schroer, Gardenkunst in Europa , Köln Anna Mitkowska, Sacro Monte - park pielgrzymkowy, Kraków Anna Mitkowska, Polskie kalwarie, Wrocław Longin Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Warszawa Dymitr Lichaczow, Poezja ogrodów, Wrocław Aleksander Bohm, Agata Zachariasz, Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik, Warszawa 1997, Marek Siewniak, Anna MItkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa Janusz Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Warszawa Barbara Stępniewska, Tendencje kształtowania zieleni w wiekach XIX i XX w Europie, Wrocław Gabrielle van Zuylen, Il giardio, paradiso del mondo, Trieste Krajobraz kulturowy. Warsztaty dla nauczycieli i metodyków, Warszawa Historische Garden in Osterreich, Wien Anna Różańska, Teresa Krogulec, Jan Rylke, Historia architektury i sztuki ogrodowej, Warszawa Mariachiara Pozzana, Il giardii di Firenze e Della Toscana, Guida completa, Firenze Izabella Lapi Ballerini, Le ville medicee Guida completa, Firenze Penelope Hobhaus, Historia ogrodów, Warszawa 2005 Prof. Ireneusz Płuska (ASP w Krakowie) RESTAURACJA I KONSERWACJA MALARSTWA, RZEŹBY DREWNIANEJ I KAMIENNEJ, KONSERWACJA CEGŁY I KAMIENIA (cz.1) RESTAURACJA I KONSERWACJA CEGŁY, KAMIENIA, STIUKU I RZEŹBY NARZUTOWEJ 1. Kamień: 2. Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych, pod 3. Red. Wieslawa Domasłowskiego, UMK, Toruń Ireneusz Płuska, Konserwacja kamienia, Renowacje nr 2,1998, kwartalnik 5. Ireneusz Płuska, Konserwacja kamienia w architekturze i rzeźbie, Renowacje nr 1,2005, kwartalnik 6. Sztukatorstwo: 7. Zbigniew Wolski, Sztukatorstwo, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1988 r.

3 8. J. Mechaj, Wyprawy szlachetne, kamień sztuczny, Arkady 1959 r. 9. J. Hermes, Tynki szlachetne, stiuki, sztukaterie, Arkady 1962 r. 10. Cegła: 11. Ireneusz Płuska, Konserwacja cegły - Renowacje nr 1,1998, kwartalnik 12. W.Domasłowski, M.Kęsy-Lewandowska, J.Łukaszewicz Badania nad konserwacją murów ceglanych, Toruń 1998 r., UMK Toruń. 13. Literatura ogólna: 14. Bogumiła J. Rouba, Pielęgnacja świątyni, Toruń 2000, Toruńskie Wyd. Diecezjalne 15. Janusz St. Pasierb, Ochrona zabytków sztuki kościelnej, 1995 r., Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 16. Władysław Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki - rzeźba, Arkady 1990 r., tom Edmund Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie, Wrocław 1994 r., Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej. PROBLEMATYKA: INFRASTRUKTURA Dr inż. Machowska Dorota (PK) SYSTEMY GRZEWCZE 1. Recknagel H., Sprenger E.: Poradnik Ogrzewanie i klimatyzacja 2. Gossens,Ing.Heinz, 1977: Heizung, Lüftung und Klimatisierung von Kirchen. Sanitär und Heizungstechnik. 3. Fanger P.O., :Komfort cieplny, Arendt C. 1976: Kirchenheizung und Denkmalschutz. Heizung - Lüftung - Haustechnik. Heft Beck W., Koller M. 1981: Probleme der Heizung in historischen Bauwerke, österreichs. 6. Restauratorenblätter Band Mamica Ł.: Ogrzewanie kościołów drewnianych Małopolski - ekonomiczne i społeczne aspekty. KONSERWACJA STRUKTURALNA OBIEKTU SAKRALNEGO dr Stanisław Karczmarczyk (PK) PROBLEMATYKA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA 1. Pieper K.: Sicherung historischer Bauten, Ernst & Sohn Berlin Borusiewicz Wł., Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa, Nodoushani M.: Sanierung historischer Bauwerke aus Naturstein, Bauverlag Wiesbaden, Berlin Erhalten historischer Bauwerke, wydania: 1985, 1986, 1987, 1988, pr. zbiorowa pod red.: Prof. F. Wenzel, Uniwersytet Karlsruhe 5. Rokiel M., Hydro-izolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa M.in.: PN-EN 998-1:2004 i PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska

4 PROBLEMATYKA: WYSTRÓJ WNĘTRZA SAKRALNEGO Ks. dr Andrzej Nowobilski (UPJPII w Krakowie) MALARSTWO MONUMENTALNE HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE (cz.1) 1. Bałus W., Mikołajka E., Urban J., Wolańska J., Sztuka Sakralna w Krakowie w wieku XIX, [w:] Ars Vetus et Nova, t. XII, pod red., Bałus W., Instytut Historii Sztuki UJ, Kraków Białostocki J., Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa Chrzanowski T., Kornecki M., Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków Dobrowolski T., Sztuka Młodej Polski, Warszawa Nowobilski A., Sakralne malarstwo ścienne Włodzimierza Tetmajera, Kraków Zieliński Ch., Sztuka sakralna, Poznań Warszawa Lublin, Poznań 1959 Ks. dr Andrzej Nowobilski (UPJPII w Krakowie) NACZYNIA LITURGICZNE ZABYTKOWE I WSPÓŁCZESNE. SPOSOBY BIEŻĄCEJ KONSERWACJI. 1. Chrzanowski T., Polska sztuka sakralna, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków Samek J., Polskie Rzemiosło Artystyczne. Średniowiecze, Warszawa Samek J., Dzieje Złotnictwa w Polsce, Warszawa Samek J., Skarbiec Bazyliki Mariackiej w Krakowie, Kraków Sołtysówna A., Złotnictwo Skarbca i Katedry na Wawelu, Kraków Nowak J., Turdza W., Skarby krakowskich klasztorów, Kraków Komornicki S., Kilka słów o złotnictwie. Materiał i techniki. Kształtu przyborów liturgicznych w dziejach złotnictwa kościelnego, Pelplin Zieliński Ch., Sztuka sakralna, Poznań Warszawa Lublin, Poznań 1959 Ks. Prof. St. Koperek (UPJPII) WYMOGI POSOBOROWEJ LITURGII A ARANŻACJA PREZBITERIUM. KONSTYTUCJA LITURGII. 1. Nadolski Bogusław TChr, Liturgika, T.1: Liturgia fundamentalna, Poznań, Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań Nadolski Bogusław TChr, Misterium chrześcijańskiego ołtarza, Kraków 2009 Prof. PK Dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich (PK) Dr inż. arch. Ewa Węcławowicz Gyurkovich (PK) KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI SAKRALNEJ 1. Maria Ewa Rosier-Siedlecka, Posoborowa architektura sakralna. Aktualne problemy projektowania architektury kościelnej, Lublin Mieczysław Twarowski, Metoda projektowania kościoła, Warszawa 1985

5 3. Konrad Kucza - Kuczyński, Nowe kościoły w Polsce, Warszawa Jacek Gyurkovich, Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowania percepcji przestrzeni, Kraków Waldemar Wawrzyniak, Sacrum w architekturze, Wrocław Ewa Węcławowicz - Gyurkovich, Postmodernizm w polskiej architekturze, Kraków Adam Szymski, Kanon formy architektonicznej w kościele. Współczesna koncepcja przestrzeni sacrum, Szczecin Henryk Nadrowski, Kościoły naszych czasów, Kraków 2000 Prof. PK Dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich (PK) Dr inż. arch. Ewa Węcławowicz Gyurkovich (PK) ARCHITEKTURA I WYPOSAŻENIE NOWEGO KOŚCIOŁA. MIĘDZY TRADYCJĄ I PRZYSZŁOŚCIĄ 1. Waldemar Wawrzyniak, Sacrum w architekturze, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Mieczysław Twarowski, Metoda projektowania kościoła, Warszawa 1985, 3. Henryk Nadrowski, Kościoły naszych czasów, Kraków Henryk Nadrowski, Kościoły naszych czasów, Kraków Witold Cęckiewicz, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. O idei i jej realizacji [w:] Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci, praca zbiorowa, UJ PAT, Kraków Witold Cęckiewicz, Sanktuarium w Łagiewnikach idea, jej realizacja i współczesna rola w mieście [w:] Współczesne podróże duchowe. Fenomen turystyki religijnej XXI wieku a sacrum przestrzeni i obiektów pielgrzymkowych, wyd. konferencyjne. Miejsca duchowe, pod red. Ewy Kuryłowicz, Warszawa Witold Cęckiewicz, Idea formy - forma idei, Relacja z konkursu na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie, Architektura i Biznes, nr 7-8 / Witold Cęckiewicz, Tradycja i sacrum w architekturze. Współczesna interpretacja, [w:] Udział pracowników Politechniki Krakowskiej w życiu kościoła katolickiego za pontyfikatu Jana Pawła II, praca zbiorowa pod red. Kazimierza Flagi, Kraków Prof. Lucjan Orzech (UP W Krakowie) MALARSTWO WSPÓŁCZESNE WE WNĘTRZU SAKRALNYM 1. Arnheim R. Sztuka i percepcja wzrokowa, WAiF Warszawa Doerner M. Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady Warszawa Gage J. Kolor i Kultura, Universetas Kraków Gombrich E. H. Zmysł porządku, Universetas Kraków Ślesiński W. Techniki malarskie, Zeszyty naukowe ASP w Krakowie Literatura uzupełniająca 7. Bruzda J. Dziedzic K. Tworzywa sztuczne w plastyce, Arkady Warszawa Ghyka C. N. Złota liczba, Universetas Kraków Gombrich E. H. O sztuce, Arkady Warszawa Hornung D. Kolor, Universitas Kraków Kotula A. Krakowski P. Malarstwo rzeźba architektura, PWN Warszawa Mroczek A. A. Kucza-Kuczyński K. Nowe kościoły w Polsce, Pax Warszawa Stoichita V. Krótka historia cienia, Uniwersitas Kraków Surowiec A. Świątynia tysiąclecia, Grupa Tomani, Zerbst R. Gaudi Taschen Kóln 1992

Opis przedmiotu. KiOZ_S_IV_JA 2 angielski, pomocniczo polski. Konserwacja i Ochrona Zabytków

Opis przedmiotu. KiOZ_S_IV_JA 2 angielski, pomocniczo polski. Konserwacja i Ochrona Zabytków 1. Nazwa przedmiotu: Język obcy (Język angielski) 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: 4. Kierunek: KiOZ_S_IV_JA 2 angielski, pomocniczo polski Architektura i Urbanistyka 5. Specjalność: Konserwacja

Bardziej szczegółowo

Sesje naukowe Kraków w dziejach narodu 1. 19.04.1981 Rola Krakowa na przełomie XIX i XX wieku Jan Małecki Kraków w dobie autonomii

Sesje naukowe Kraków w dziejach narodu 1. 19.04.1981 Rola Krakowa na przełomie XIX i XX wieku Jan Małecki Kraków w dobie autonomii Sesje naukowe Kraków w dziejach narodu 1. 19.04.1981 Rola Krakowa na przełomie XIX i XX wieku Jan Małecki Kraków w dobie autonomii galicyjskiej(1867-1914) Wiesław Bieńkowski Rola Krakowa w polskim życiu

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY FORMY ELEMENTÓW I UKŁADÓW OGRODOWYCH WZDŁUŻ TRAKTÓW KOMUNIKACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE TRAKTU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE

PRZEMIANY FORMY ELEMENTÓW I UKŁADÓW OGRODOWYCH WZDŁUŻ TRAKTÓW KOMUNIKACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE TRAKTU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE Beata Fortuna-Antoszkiewicz PRZEMIANY FORMY ELEMENTÓW I UKŁADÓW OGRODOWYCH WZDŁUŻ TRAKTÓW KOMUNIKACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE TRAKTU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE MONOGRAFIE 1 Wydawca: Katedra Sztuki Krajobrazu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC 2010

ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC 2010 ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC 2010 0/A LEKSYKONY, INFORMATORY Ilustrowana encyklopedia powszechna. T. 2, D-J / [red. prowadzący Jadwiga Marcinek ; zespół red.

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

C1 0-1 6 Wzmacni anie ko n s tr u kc ji. Efekty kształcenia i kompetencje. Treści merytoryczne

C1 0-1 6 Wzmacni anie ko n s tr u kc ji. Efekty kształcenia i kompetencje. Treści merytoryczne C1 0-1 6 Wzmacni anie ko n s tr u kc ji Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C10-16 Język w ykładowy: polski 2 / III Godzin w tygodniu 1 - - 1 Punkty kredytowe ECTS 2 - - 2 Umiejętności w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNY WZORZEC KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO A PROJEKTOWANIE WSPÓŁCZESNEJ ŚWIĄTYNI

HISTORYCZNY WZORZEC KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO A PROJEKTOWANIE WSPÓŁCZESNEJ ŚWIĄTYNI Politechnika Poznańska Wydział Architektury mgr inż. arch. Agnieszka Kubiak-Pakulska HISTORYCZNY WZORZEC KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO A PROJEKTOWANIE WSPÓŁCZESNEJ ŚWIĄTYNI ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor:

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 17-23 lipca 2011 r. Nr 29

R. 67(79) Warszawa, 17-23 lipca 2011 r. Nr 29 R. 67(79) Warszawa, 17-23 lipca 2011 r. Nr 29 Poz. 17882-18555 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Mgr Magdalena Kożuch

Mgr Magdalena Kożuch Nr Nazwa przedmiotu AI02 Język angielski Nie występują 120 120 5 Przygotowanie studentów do wykorzystania języka angielskiego w środowisku zawodowym. Doskonalenia umiejętności w zakresie rozumienia ze

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 29 lipca - 4 sierpnia 2012 r. Nr 31

R. 68(80) Warszawa, 29 lipca - 4 sierpnia 2012 r. Nr 31 R. 68(80) Warszawa, 29 lipca - 4 sierpnia 2012 r. Nr 31 Poz. 21915-22637 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a Poz. 15514-16037 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 7-13 kwietnia 2013 r. Nr 15

R. 69(81) Warszawa, 7-13 kwietnia 2013 r. Nr 15 R. 69(81) Warszawa, 7-13 kwietnia 2013 r. Nr 15 Poz. 9850-10395 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8

R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8 R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8 Poz. 4401-4898 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz książki Spis publikacji oraz udział w konferencjach; promotorstwo prac licencjackich, magisterskich i doktorskich; recenzje (stan: kwiecień 2015 r.) 1991 1. Zbiory

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 17-23 maja 2009 r. Nr 21

R. 65(77) Warszawa, 17-23 maja 2009 r. Nr 21 R. 65(77) Warszawa, 17-23 maja 2009 r. Nr 21 Poz. 11811-12405 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 22-28 sierpnia 2010 r. Nr 35

R. 66(78) Warszawa, 22-28 sierpnia 2010 r. Nr 35 R. 66(78) Warszawa, 22-28 sierpnia 2010 r. Nr 35 Poz. 19735-20388 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 Poz. 9226-9849 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe:

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: 1. 13 wykładów z geometrii wykreślnej / Tomasz Bogaczyk, Teresa Romaszkiewicz-Białas.- Wyd. 6.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. Hasła przedmiotowe: GEOMETRIA WYKREŚLNA, PODRĘCZNIKI

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 Poz. 9735-10330 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Architektury (OCW1) PWr.

Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Architektury (OCW1) PWr. Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Architektury (OCW1) PWr. Wykaz nowości w OCW1/I-1 Biblioteka Architektury i Urbanistyki bud. E-4, pok. 4 Układ alfabetyczny Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2012/2013

Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2012/2013 ARCHITEKTURA II STOPIE! STUDIÓW - STUDIA MAGISTERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE WŁADZE WYDZIAŁU: Wydział Architektury

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów C Z Ę Ś Ć 354 C Z W A R T A Materiały uzupełniające 5 część 5 Materiały uzupełniające Kalendarium wydarzeń na Ostrowie Tumskim

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29

R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29 R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29 Poz. 16660-16989 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Originalveröffentlichung in: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowozytnych (XVI-XVIII w.), Krakow 1999, S.

Originalveröffentlichung in: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowozytnych (XVI-XVIII w.), Krakow 1999, S. Originalveröffentlichung in: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowozytnych (XVI-XVIII w.), Krakow 1999, S. 11-31 Dariusz Nowacki STAN BADAŃ NAD KATEDRĄ WAWELSKĄ W CZASACH NOWOŻYTNYCH

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 21-27 czerwca 2009 r. Nr 26

R. 65(77) Warszawa, 21-27 czerwca 2009 r. Nr 26 R. 65(77) Warszawa, 21-27 czerwca 2009 r. Nr 26 Poz. 14820-15417 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo