Wstęp. Szanowni Maturzyści,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp. www.wsa.edu.pl. Szanowni Maturzyści,"

Transkrypt

1 Wstęp Szanowni Maturzyści, W nadchodzącym roku akademickim minie 20 lat naszej działalności w kształceniu na poziomie wyższym. Wieloletnie doświadczenie w pracy ze studentami zaowocowało nowym podejściem do programu studiów pierwszego stopnia inżynierskich i licencjackich. Wypracowany przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu nowy profil studiów praktycznych to kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców, z udziałem przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów, ale również dobrego przygotowania do podjęcia studiów II stopnia. Eksperci biją na alarm: jeśli studenci nie zmienią swojego podejścia do kariery zawodowej, mogą mieć problemy z odnalezieniem się na rynku pracy. Wyniki badań m.in. Eurostatu wskazują że polscy latkowie należą do najmniej aktywnych zawodowo Europejczyków. W ciągu ostatnich lat odsetek zatrudnionych zmalał z 50 proc. do 35 proc. Co zatem robić, aby nie mieć problemu ze znalezieniem docelowego zatrudnienia? Jedna z najprostszych odpowiedzi brzmi: studiować, odbywać praktyki i staże. Praktyki organizowane w trakcie studiów w naszej Uczelni są uzupełnieniem informacji zdobytych w czasie edukacji i przygotowują do podjęcia konkretnej pracy. Za konsekwentnym wdrażaniem studiów o profilu praktycznym w WSA przemawiają takie potrzeby, jak: niezbędność uzyskiwania wysokiej jakości kształcenia, dostosowanie kierunków studiów i profilu zawodowego do rynku pracy absolwentów, wsparcie innowacyjności gospodarki w skali lokalnej i regionalnej, możliwość szybkiej reakcji na zmieniającą się koniunkturę na lokalnym rynku pracy. Większość uczelni w naszym regionie od lat oferuje studia ogólno akademickie preferujące wiedzę teoretyczną. Bankowości uczy profesor, który nigdy nie pracował w banku, zarządzania i administracji profesor, który obowiązki urzędników zna tylko od strony interesanta. Nic więc dziwnego, że praca - dla wielu absolwentów innych szkół wyższych - pozostaje zjawiskiem teoretycznym. Tworząc zrównoważony wzorzec kształcenia, praktycy i teoretycy współpracujący z naszymi naukowcami odpowiedzieli na potrzeby regionu dostosowując specjalności do poszukiwanych przez pracodawców zawodów i umiejętności. Osoby, które zdecydują się na praktyczny profil kształcenia na naszej Uczelni, muszą być świadome, że będą miały mniej zajęć teoretycznych, a więcej praktycznych. Dominujące będą ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki poza uczelnią. Mury szkoły ma opuścić kompetentny absolwent, specjalista w pełni przygotowany do wykonywania zawodu. Więcej szczegółów i opisy kierunków specjalności znajduje się wewnątrz informatora, do lektury którego serdecznie zapraszam. Znajdziecie tam też inne informacje, bo nie samą nauką student żyje, a pomysłowość i aktywność młodych ludzi nie zna granic. Zapraszamy do naszej Uczelni na studia o profilu praktycznym. Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu To oferta prawdziwie praktycznych studiów, blisko domu. dr hab. Roman Engler, prof. nadzw. 1 CZAS na studia praktyczne

2 Nigdzie nie ma tak tanich studiów! Stypendia 2015/ zł W roku akademickim 2014/2015 stypendium otrzymywało 780 osób. 400 zł stypendium socjalne 200 zł dopłata do wyżywienia 400 zł dopłata do zakwaterowania W roku akademickim 2015/2016 WSA planuje przeznaczyć na stypendia sumę zł. 2 W roku akademickim 2015/2016 stypendia socjalne przyznawane będą osobom spełniającym kryterium dochodowości w rodzinie do 800 zł miesięcznie na osobę CZAS NA studia praktyczne

3 Studia I i II stopnia * w organizacji nauki społeczne 3 CZAS na studia praktyczne

4 kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne nauki społeczne Perspektywy zawodowe Bezpieczeństwo wewnętrzne to niezwykle wszechstronny kierunek. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi. Stanowi również interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa społecznego oraz cywilnego przeciwdziałania zagrożeniom, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, zapewnienia bezpieczeństwa instytucjom i podmiotom gospo darczym, a nawet systemom i sieciom informatycznym. praktyczny profil studiów 2-letnie studia II stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu magistra) * w trakcie organizacji (planowane otwarcie październik 2015) 3-letnie studia I stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu licencjata) SYSTEM stacjonarny i niestacjonarny System stacjonarny - zajęcia od poniedziałku do piątku System niestacjonarny - zajęcia co 2 tygodnie (sobota, niedziela) Studenci w trakcie studiów realizują szereg przedmiotów o profilu praktycznym (a nie ogólnoakademickim), pod okiem praktyków. 4 CZAS NA studia praktyczne

5 kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalność: Bezpieczeństwo i porządek publiczny Specjalność realizowana jest od 4 semestru na studiach I stopnia Dla studentów studiów stacjonarnych - obóz militarny prowadzony przez specjalistów z GROM Group na terenie dawnego poligonu w Czerwonym Borze. Wybierając bezpieczeństwo i porządek publiczny zdobędziesz wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozę i rozwiązywanie zagrożeń dotyczących różnorodnych aspektów bezpieczeństwa w życiu społecznym. W roku 2012 roku Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży podpisała z Komendą Główną Policji w Warszawie porozumienie, na mocy którego absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, po przyjęciu do Policji będzie miał zaliczoną znaczną część kursu podstawowego, co zostanie potwierdzone w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów licencjackich. nauki społeczne W programie studiów m.in.: taktyka i technika operacyjna, kwalifikowana pierwsza pomoc, historia kryminalistyki i etyka zawodowa policjanta, rola rzecznika prasowego służb, postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych, techniki śledcze np. daktyloskopia, mechanoskopia, fotografia kryminalistyczna, balistyka itp. Jako student tej specjalności przejdziesz podstawowe przeszkolenie w zakresie walki wręcz oraz strzelectwa, które ułatwią Ci ubieganie się o pracę w służbach mundurowych i innych instytucjach zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego. 5 CZAS na studia praktyczne

6 kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalność: Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni Specjalność realizowana jest od 4 semestru na studiach I stopnia bezpieczeństwo nauki społeczne Planujesz w przyszłości zajmować się bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych oraz ochroną informacji niejawnych? Chcesz być poszukiwanym na rynku pracy specjalistą, rozumiejącym współczesne otoczenie informacyjne oraz cyberprzestrzeń ta specjalność jest dla Ciebie! Dyplom studiów licencjackich z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni uła twi Ci zatrudnienie na stanowisku administratora sieci bądź pełnomocnika w administracji publicznej (PKOC), a studia sprawią, że: będziesz pożądanym pracownikiem, orientującym się w budowaniu struktur, umożliwiających zabezpieczenie sieci przed atakami hakerów; zdobędziesz kompetencje z polityki bezpieczeństwa informacji i będziesz potrafił poruszać się w różnych obszarach działań z zakresu ochrony danych w systemie - logika, technika i kryptografia; poznasz typowe zagrożenia, z jakimi możesz się spotkać w cyberprzestrzeni oraz sposoby zabezpieczenia zasobów teleinformatycznych. cyberprzestrzeni 6 Przeszkolenie w zakresie samoobrony CZAS NA studia praktyczne

7 kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalność: Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Specjalność realizowana jest od 4 semestru na studiach I stopnia Zmiany w organizacji i zadaniach służb ratowniczych w 1992 roku spowodowały wzrost zapotrzebowania na fachowe kadry w tym zakresie. Państwowa Straż Pożarna, oprócz typowych zdań zadań ochrony przeciwpożarowej, przejęła zadania ratownicze w razie wypadków i kolizji drogowych, zdarzeń budowlanych, wodnych itp. Różnorodna specyfika zadań spowodowała zapotrzebowanie na wykształconą i fachową kadrę, zarówno wśród funkcjonariuszy mundurowych PSP, jak także pracowników cywilnych. Studia na specjalności bezpieczeństwo przeciwpożarowe przeznaczone są dla osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wszystkich tych, którzy chcą w przyszłości pracować w tych służbach. W trakcie studiów studenci nabędą wiedzę i umiejętności związane z wszelkimi aspektami dotyczącymi pożaru, metodami zapobiegania zagrożeniom pożarowym, zasadami ochrony przeciwpożarowej stosowanymi w budownictwie i planowaniu rozwoju miejscowości. Będą mieli również możliwość poznania w praktyce metod użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad obsługi urządzeń alarmu pożarowego. Staną się ekspertami w dziedzinie przepisów przeciwpożarowych i zasad zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Absolwenci specjalności bezpieczeństwo przeciwpożarowe będą mogli podjąć pracę miedzy innymi w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostkach ochrony przeciwpożarowej, administracji rządowej i samorządowej, a także przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, również w sektorze prywatnym. nauki społeczne 7 CZAS na studia praktyczne

8 kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne nauki społeczne Co będziesz robił na studiach Bezpieczeństwo wewnętrzne? na zajęciach z zarządzania kryzysowego poznasz procedury służące właściwemu koordynowaniu działań oraz sprawdzisz trafność swoich decyzji m. in. biorąc udział w komputerowej grze decyzyjnej z zakresu postępowania w sytuacji kryzysowej; na zajęciach z kryminalistyki nauczysz się zabezpieczać ślady pozostawiane przez przestępców, przygotowywać dokumentację fotograficzną miejsca przestępstwa; na zajęciach ze sztuk walki poznasz techniki samoobrony; na zajęciach z ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów zgłębisz tajniki profesji pracownika ochrony; poznasz również techniki interwencji, dowiesz się, czym są taktyka i technika operacyjna, zostaniesz też przeszkolony w zakresie sztuki negocjacji i udzielania pierwszej pomocy; weźmiesz udział w szkoleniu strzeleckim na profesjonalnej strzelnicy z różnymi rodzajami broni w tym gładkolufowej; w ramach szkolenia sprawnościowego poprawisz swoją sprawność fizyczną, nauczysz się marszu na orientację i możesz sprawdzić się na obozach militarnych organizowanych przez GROM Group na poligonie w Czerwonym Borze; Studenci będą mieli szansę doskonalić swoje umiejętności i kompetencje w ramach pra ktyk zawodowych w instytucjach i organizacjach zajmujących się różnymi obszarami bezpieczeństwa, m.in.w policji, straży pożarnej, samorządowych centrach zarządzania kryzysowego, agencjach ochrony, urzędach państwowych. A co po studiach? Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w instytucjach i organizacjach zajmujących się gwarantowaniem bezpieczeństwa obywateli, mienia, podmiotów gospodarczych i porządku publicznego, a zwłaszcza w służbach mundurowych. 8 Ważne! Zajęcia prowadzą praktycy z wieloletnim stażem: obecni lub byli żołnierze, policjanci, politycy, strażacy, specjaliści z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ze służby więziennej i służb specjalnych. CZAS NA studia praktyczne

9 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA i WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ASYSTENT RODZINY RESOCJALIZACJA I POMOC POSTPENITENCJARNA Pedagogika nauki społeczne 9 CZAS na studia praktyczne

10 nauki społeczne O studiach na kierunku Pedagogika Pedagogika w Wyższej Szkole Agrobiznesu jest dziedziną praktyczną dającą umiejętności interpersonalne, tak dziś potrzebne absolwentom na rynku pracy oraz uniwersalną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Daje możliwość poznawania świata poprzez takie dziedziny wiedzy jak psychologia, socjologia, pedagogika. Zajęcia prowadzone na profilu praktycznym oprócz niezbędnej wiedzy kładą nacisk na wyposażenie słuchaczy w umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, budujące umiejętność pracy w grupie, dające przygotowanie metodyczne do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wypadku szeroko rozumianej działalności edukacyjnej i wychowawczej. Zajęcia praktyczne na kierunku Pedagogika prowadzone są metodami aktywnymi: treningowymi, warsztatowymi i projektowymi. Dysponujemy znakomitą bazą i kadrą oraz możliwością odbywania praktyk w instytucjach współpracujących z Wyższą Szkołą Agrobiznesu. kierunek Pedagogika praktyczny profil studiów 3-letnie studia I stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu licencjata) SYSTEM stacjonarny i niestacjonarny System stacjonarny - zajęcia od poniedziałku do piątku System niestacjonarny - zajęcia co 2 tygodnie (sobota, niedziela) Studenci w trakcie studiów realizują szereg przedmiotów o profilu praktycznym (a nie ogólnoakademickim), pod okiem praktyków. Studia na kierunku Pedagogika - I stopień trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. W tym czasie student winien zaliczyć praktyki zawodowe prowadzone poza obiektami Uczelni - w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach penitencjarnych, placówkach oświatowych, itp. Zajęcia te są prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadających doświadczenie zawodowe nabyte poza uczelnią, adekwatne do prowadzonych zajęć lub bezpośrednio przez osoby zatrudnione w instytucji, w której zajęcia praktyczne są realizowane. Plan studiów przewiduje wybór w trakcie III semestru studiów specjalności, związanych z przygotowaniem specjalistycznym studenta. 10 CZAS NA studia praktyczne

11 kierunek Pedagogika Specjalność: ASYSTENT RODZINY Kształcenie w ramach specjalności nastawione jest na przygotowanie profe sjonalistów, którzy ukończywszy studia będą wyposażeni w dodatkową wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia ról zawodowych asystenta rodziny i koordynatora pieczy rodzinnej przewidzianych w reformie systemu pomocy rodzinie. Absolwenci potrafić będą: - wspierać więzi uczuciowe w rodzinie; - pomagać rozwiązywać konflikty wewnątrzrodzinne; - udzielać porad w sprawach socjalno-bytowych, opiekuńczych i wychowawczych; - pomagać rodzinom w budowaniu więzi ze środowiskiem lokalnym. Specjalność: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA i WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Kształcenie w ramach specjalności nastawione jest na przygotowanie profesjonalistów gotowych do podjęcia pracy w placówkach oświatowych na poziomie przedszkola i klas 1 3 szkół podstawowych. Absolwent będzie miał wszechstronną i komplementarną wiedzę z zakresu pedagogiki oraz dysponować będzie rzetelnym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym o charakterze interdyscyplinarnym (pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, psychologia, psychologia dziecka w rozwoju przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metodyka nauczania wczesnoszkolnego oraz metodyki integracyjne, socjologia, filozofia), niezbędnym do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania oraz organizowania i konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Specjalność: RESOCJALIZACJA I POMOC POSTPENITENCJARNA Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów do pracy z osobami nieletnimi i dorosłymi, przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Kompetencje w tym zakresie są kształtowane i uzupełniane w trakcie praktyk, prowadzonych zarówno w instytucjach wymiaru sprawiedliwości jak i w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalnych. młodsza!!! nauki społeczne 11 CZAS na studia praktyczne

12 nauki społeczne 12 Co będziesz robił na studiach: - uzyskasz gruntowną wiedzę z zakresu teorii pedagogiki, którą będziesz umiał zastosować w praktyce, - nabędziesz zdolność refleksyjnego korzystania z dóbr społeczno-kulturowych oraz wykorzystywania ich w celu twórczego samorozwoju, - nabędziesz niezbędną w życiu zawodowym umiejętność planowania, organizowania i konstruowania własnego rozwoju zawodowego, - posiądziesz także praktyczne umiejętności w zakresie: komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania swojej wiedzy i kompetencji w praktycznym działaniu oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego, - nauczysz się pracy w grupie i z grupą, - udoskonalisz swoje umiejętności pedagogiczne, - nabędziesz wiedzę oraz umiejętności praktyczne dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze dydaktycznej, składającej się zarówno z pracowników akademickich, jak i praktyków z zakresu pedagogiki, psychologii, prawa oraz resocjalizacji. Co będziesz robił po studiach: kierunek Pedagogika Absolwent kierunku Pedagogika znajdzie zatrudnienie: - w oświacie (np. przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach podstawowych, placówkach pomocy dziecku, domach dziecka, internatach itd.) - w służbach mundurowych i w innych instytucjach państwowych, samorządowych, pozarządowych i lokalnych, związanych z diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów społecznych, wymagających wsparcia profilaktycznego, terapeutycznego, czy resocjalizacyjnego - w systemach resocjalizacji zamkniętej: w zakładach poprawczych, ośrodkach wychowawczych, ośrodkach uzależnień, pogotowiu opiekuńczym itp. - w systemach resocjalizacji otwartej: ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, instytucjach prewencji, instytucjach i organizacjach pozarządowych - w powiatowych urzędach pracy, zakładach pracy, studenckich Biurach Karier, agencjach doradztwa zawodowego, a także w innych instytucjach lokalnych, samorządowych, publicznych, niepublicznych itd., prowadzących szeroko rozumiane doradztwo zawodowe i personalne - w domach pomocy społecznej, domach spokojnej starości, dziennych domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi, czy w ośrodkach opieki domowej - jako pracownik pomocy społecznej i polityki społecznej, pracownik instytucji zajmujących się edukacją i aktywizacją seniorów, animator w klubach seniora i domach kultury; menadżer projektów na rzecz osób starszych, realizowanych przez instytucje publiczne i społeczne, a także jako indywidualny opiekun osoby starszej (również poza granicami kraju) - i w wielu jeszcze innych miejscach. CZAS NA studia praktyczne

13 Rolnictwo Rolnictwo Specjalności: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami agroturystyka agrobiznes doradztwo rolne NOWOŚĆ! ochrona środowiska obszarów wiejskich nowoczesne technologie w użytkowaniu mlecznym bydła ekonomika rolnictwa Specjalności: zostań władcą ziemi odnawialne zarządzanie źródła jakością energii i gospodarka w agrobiznesie odpadami agroturystyka informatyka w agrobiznesie agrobiznes budownictwo inwentarskie ekonomika rolnictwa doradztwo rolne zarządzanie jakością w agrobiznesie ochrona środowiska obszarów wiejskich informatyka w agrobiznesie nowoczesne technologie w użytkowaniu mlecznym bydła budownictwo inwentarskie 13 CZAS na studia praktyczne

14 kierunek Rolnictwo praktyczny profil studiów 3,5-letnie studia I stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera) SYSTEM stacjonarny i niestacjonarny System stacjonarny - zajęcia od poniedziałku do piątku System niestacjonarny - zajęcia co 2 tygodnie (sobota, niedziela) nauki rolnicze Perspektywy zawodowe Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w admini stracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym oraz do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem. Są przygotowani również do pracy w doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) mogą pracować w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 14 Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami nowa specjalność Rozwój sektorów związanych z energetyką odnawialną i energooszczędnością w Polsce ma przynieść kilkaset tysięcy miejsc pracy w perspektywie do 2035 roku. Absolwenci tej specjalności będą mogli objąć miejsca pracy, głównie przy produkcji, instalowaniu i konserwacji urządzeń w biogazo wniach, farmach wiatrowych oraz przydomowych instalacjach kolektorów słonecznych lub sieci geotermalnych. Moduł gospodarka odpadami obejmuje specjalistyczne treści kształcenia z zakresu: właściwości fizyko-chemicznych odpadów, ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, ekobilansu produktu i recyklingu materiałowego, odpadów komunalnych, technologii utylizacji odpadów, inżynierii procesowej w gospodarce odpadami, informatyki stosowanej w gospodarce odpadami, odpadów w produkcji surowcowej i przetwórstwie oraz logistyki zagospodarowania odpadów i organizacji usług komunalnych. Absolwent tej specjalności nabędzie wiedzę z zakresie nauk technicznych i nauk przyrodniczych. Będzie przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, z zakresu gospodarki odpadami oceny wartości zapotrzebowania na energię, możliwości jej pozyskiwania oraz zaprojektowania instalacji służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Nauczy się szacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich składowania i zagospodarowania. Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych oraz w przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady. Absolwent jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi lub zagospodarowaniem odpadów. CZAS NA studia praktyczne

15 kierunek Rolnictwo Agroturystyka i produkt regionalny nowa specjalność Studenci specjalności Agroturystyka otrzymują szeroką wiedzę zawodową z zakresu produkcji rolniczej oraz specjalistyczną z zakresu organizacji i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych ze świadomością konieczności ochrony środowiska i wytwarzania produktów żywnościowych o wysokich walorach jakościowych. Ponadto absolwent uzyskuje wiedzę dotyczącą wybranych dyscyplin zawodowych i kierunkowych, takich jak: - organizacja turystyki, - ekonomika przedsięwzięć turystycznych, gastronomicznych i hotelarskich, - ekologia krajobrazu, - urządzanie ogrodów, - regiony agroturystyczne w Polsce, - obszary wiejskie i agroturystyka w UE, - instytucjonalne formy wspierania agroturystyki. NOWOŚĆ! Przedmioty specjalnościowe obejmują między innymi: - marketing i organizacja usług turystycznych, - podstawy: agroturystyki i hotelarstwa, aktywnych form rekreacji, gastronomii i obsługi konsumenta, domowej produkcji wyrobów spożywczych a także użytkowania koni czy architektury wnętrz i krajobrazu. nauki rolnicze 15 CZAS na studia praktyczne

16 kierunek Rolnictwo W trakcie studiów inżynierskich studenci kierowani są na praktykę zawodową w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach turystycznych oraz organizacjach w których prowadzona jest działalność z zakresu turystyki wiejskiej i agroturystyki. nauki rolnicze Absolwenci specjalności agroturystyka posiadają wszechstronne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstw rolnych, zwłaszcza z działalnością agroturystyczną. Mogą również znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność rolniczą, usługową działalność turystyczno-hotelarską a także w instytucjach z otoczenia rolnictwa oraz w szkolnictwie, czy administracji państwowej lub samorządowej. 16 CZAS NA studia praktyczne

17 kierunek Rolnictwo Specjalności na kierunku ROLNICTWO Agrobiznes Absolwenci tej specjalności przygotowani są do przeprowadzenia zmian w organizacji polskiego rolnictwa. Program studiów zapewnia wiedzę na temat zarządzania zarówno gospodarstwami rodzinnymi jak i dużymi rzedsiębiorstwami rolniczymi, tak by były w stanie konkurować na rynku Unii Europejskiej. Program nauczania uwzględnia również zagadnienia dotyczące zarządzania jakością, negocjacji i komunikacji w agrobiznesie, organizacji nowoczesnego rynku rolnego oraz możliwości zdobywania funduszy z programów UE. Doradztwo rolne Celem tej specjalności jest przekazanie najnowszych osiągnięć związanych z uprawą roślin. Program nauczania uwzględnia m.in. przedmioty specjalnościowe: dora dztwo w agrobiznesie, doradztwo nawozowe, rolnictwo ekologiczne, zarzadzanie jakością. Ochrona środowiska obszarów wiejskich Absolwenci tej specjalności, oprócz wiedzy rolniczej otrzymają również wiedzę dotyczącą wpływu rolnictwa na środowisko, jak również wpływu czynników przemysłowych i urbanizacyjnych. Program na uczania uwzględnia takie prze dmioty jak melioracje, gospodarka wodą, monitoring środowiska wiejskiego, higiena środowiska wiejskiego, ochrona gleb. nauki rolnicze Nowoczesne technologie w użytkowaniu mlecznym bydła Specjalność polecana dla studentów zajmujących się lub planujących w przyszłości zajęcie się produkcją mleka. Program studiów uwzględnia m.in. następujące przedmioty specjalnościowe: inwestycje budowlane w gospo darstwach mlecznych, ekonomika produkcji mleka, technologia produ kcji pasz dla bydła, praca hodowlana, dobrostan zwierząt, systemy utrzymania bydła, choroby krów mlecznych. Jednym z elementów na specjalności NTwUMB są praktyki krajowe i zagraniczne w gospodarstwach produkujących mleko. Wykształcenie rolnicze jest niezbędne: - osobie przejmującej gospodarstwo rolne od osoby, która przechodzi na rentę strukturalną ; - osobom ubiegającym się o środki finansowe z działań PROW takich jak: Ułatwianie startu młodym rolnikom dz. 112, Modernizacja gospodarstw rolnych dz CZAS na studia praktyczne

18 kierunek Rolnictwo praktyczny profil studiów Studia II stopnia, 1,5-roczne uzupełniające (kończą się uzyskaniem tytułu magistra) SYSTEM niestacjonarny - zajęcia co 2 tygodnie (sobota, niedziela) Perspektywy zawodowe nauki rolnicze 18 Osoby, które ukończyły studia inżynierskie lub licen cjackie na innym kierunku niż Rolnictwo (np. Informatyka, Zarządzanie itd.), również mogą starać się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo w Wyższej Szkole Agrobiznesu. Po ukończeniu uzyskują tytuł magistra i kolejną specjalność. Absolwenci są przygotowani do pracy w specjalistycznych go spodarstwach rolnych, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), instytucjach bada w czych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach dora d czych. Są przygotowywani do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podejmowania pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich. Specjalności na kierunku rolnictwo II STOPNIA Ekonomika rolnictwa W roku akademickim 2015/16 absolwenci studiów I stopnia posiadający wysoką średnią z toku studiów będą otrzymywać sty pendia naukowe. Doradztwo rolne Zarządzanie jakością w agrobiznesie Stypendium naukowe w III semestrze będzie uzależnione od śred niej ocen z I i II seme stru. Stypendia socjalne również będą wypłacane od I semestru po złożeniu odpo wiednich dokumentów. Przedstawione regulacje dotyczą zarówno absolwentów WSA w Łomży jak i innych uczelni z lat oraz dla absolwentów kierunków: Informatyka i Budownictwo Informatyka w agrobiznesie Budownictwo inwentarskie Miejsca pracy absolwentów WSA po ukończeniu studiów na kierunku Rolnictwo: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa biura powiatowe i regionalne, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, starostwa powiatowe, urzędy gmin, urzędy miast, Bank Ochrony Środowiska, banki spółdzielcze, firmy doradcze i żywieniowe: Sano, De Heus, ośrodki doradztwa rolniczego, farmy roślinne i zwierzęce, browary, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, hurtownie i przedsiębior stwa mechanizacji rolnictwa, szkoły rolnicze, a przede wszystkim własne gospodarstwa rolne. CZAS NA studia praktyczne

19 Budownictwo 19 CZAS na studia praktyczne

20 kierunek Budownictwo praktyczny profil studiów 3,5-letnie studia I stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera) SYSTEM stacjonarny i niestacjonarny System stacjonarny - zajęcia od poniedziałku do piątku System niestacjonarny - zajęcia co 2 tygodnie (sobota, niedziela) nauki techniczne 20 Studia na kierunku Budownictwo Specjalności: Budownictwo ogólne Budownictwo drogowe Studia mają profil praktyczny. Koncentrują się na wykształceniu specjalistów, którzy w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne mają podstawę do twórczej pracy w obszarze działań budownictwa. Studenci zdobywają podstawową wiedzę o materiałach, wyrobach i głównych ustrojach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Poznają metody projektowania konstrukcji budowlanych opierając się na wiedzy zdobytej w ramach przedmiotów wytrzymałość materiałów oraz mechanika budowli. Zdobyta w trakcie studiów wiedza z zakresu obliczeń konstrukcji umożliwia elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań w zakresie metod projektowania podstawowych typów konstrukcji. Inżynier budownictwa poszukiwany Program nauczania na kierunku Budownictwo odpowiada wymaganiom i normom stosowanym w budownictwie inwentarskim. Wynika to z ogromnego zapotrzebowania rynku płn.-wsch. Polski, gdzie w latach w rolnictwie przeprowadzono ponad 400 tyś. inwestycji budowlanych. W ramach kierunku student może uzyskać dodatkowe uprawnienia: z projektowania - certyfikowany kurs CAD kurs BHP certyfikaty z ukończonych kursów budowlanych świadczone przez wiodące firmy Budowlane o najwyższej randze światowej i europejskiej, z zakresu (fundamentowania, szalunków, konstrukcji stalowych, konstrukcji drewnianych, konstrukcji metalowych) po ukończeniu studiów i odbyciu praktyk absolwent może ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych w Izbie Inżynierów Budownictwa. CZAS NA studia praktyczne

21 kierunek Budownictwo Budownictwo drogowe nowa specjalność! Studia na kierunku budownictwo drogowe mają profil praktyczny. Ich celem jest wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne mają podstawę do twórczej pracy w obszarze budownictwa drogowego. Studenci zdobywają podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji obiektów drogowych i im towarzyszących. Poznają metody projektowania obiektów budowlanych, opierając się na wiedzy zdobytej w ramach przedmiotów wytrzymałość materiałów oraz mechanika budowli. Otrzymane wykształcenie w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji umożliwi studentom elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i postępu w zakresie metod projektowania podstawowych typów konstrukcji. Studia na specjalności budownictwo drogowe przygotowują absolwentów (inżynierów budownictwa o specjalności budownictwa drogowego) do pracy przy budowach, eksploatacji, modernizacji i projektowaniu: dróg, ulic, placów, węzłów komunikacyjnych, wiaduktów, mostów oraz do planowania organizacji ruchu drogowego. Absolwenci specjalności budownictwo drogowe będą przygotowani do pracy w: - jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach wymagających kwalifikacji w zakresie drogownictwa, - przedsiębiorstwach robót drogowych lub mostowych, - zarządach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, - wytwórniach materiałów dla drogownictwa, - pracowniach projektowych. Program studiów inżynierskich umożliwia absolwentom uzyskanie uprawnień budowlanych po odbyciu wymaganej praktyki w zawodzie i zdaniu odpowiednich egzaminów przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną Izby Inżynierów Budownictwa. Dyplom inżyniera pozwala na kontynuację nauki na poziomie magisterskim na kierunku budownictwo. nauki techniczne 21 CZAS na studia praktyczne

22 kierunek Budownictwo nauki techniczne Praktyki i zajęcia terenowe 22 CZAS NA studia praktyczne

23 Informatyka Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, teoretycy z politechnik i uniwersytetów Wieloletni praktycy aktywni zawodowo: programiści sieciowcy specjaliści IT automatycy i robotycy wiedza wiedza tu pracują absolwenci WSA STUDENT WSA zdobywa wiedzę rynek pochłania 96% absolwentów WSA urzędy gmin, miast, powiatów, województwa, agencje rządowe, media: portale internetowe, telewizja, prasa, radio firmy programistyczne, serwisy sprzętu informatycznego, uczelnie, szkoły, pracownie komputerowe, banki, firmy rachunkowo-księgowe, firmy leasingowe, firmy doradcze zakłady poligraficzne, agencje reklamy, studia filmowe, pracownie fotograficzne przedsiębiorstwa produkcyjne, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, spółdzielnie mleczarskie, fabryki mebli, browary, agencje ochrony 23 CZAS na studia praktyczne

24 nauki techniczne Perspektywy zawodowe Absolwent studiów kierunku Informatyka to specjalista przygotowany do sprostania wymaganiom sta wianym przez dynamicznie rozwijający się rynek pracy, otwarty na zmieniające się realia dzisiejszego świata, wyposażony - obok wiedzy objętej programem studiów - w umiejętności pozwalające mu na samodzielne poszukiwania rozwiązać i pojawiających się w trakcie pracy problemów. Potrafi sprostać takim zadaniom, jak projektowanie, programowanie, wdrażanie, zarządzanie i konserwacja systemów informatycznych, baz danych, sieci komputerowych, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej, systemów przetwarzania informacji oraz użytkowania i administrowania wybranymi systemami zarządzania. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako: programista, administrator systemów informatycznych w przemyśle, administracji pu blicznej, bankowości a także firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane oraz w szkolnictwie, jeśli ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie z wymogami oraz ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności w zakresie usług informatycznych. kierunek Informatyka praktyczny profil studiów 3,5-letnie studia I stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera) SYSTEM stacjonarny i niestacjonarny System stacjonarny - zajęcia od poniedziałku do piątku System niestacjonarny - zajęcia co 2 tygodnie (sobota, niedziela) W trakcie pracy zawodowej niejednokrotnie zmuszony będzie dostosowywać się do warunków i wymogów ewoluującego rynku pracy, w czym pomoże mu zdobyta w czasie studiów wiedza, obejmująca w podstawowym zakresie informacje z dziedzin należących do szeroko rozumianej informatyki, jak również umiejętność samodzielnego jej poszerzania i pogłębiania. Nieobce mu są etyczne jak ekonomiczno - prawne aspekty wykonywania zawodu, co jest niezwykle istotne dla odpowiedzialnego pełnienia ważnych funkcji, pracy na wysokich stanowiskach, czy podejmowania dobrych decyzji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na drugim stopniu kształcenia. Uczelnia umożliwia podczas studiów, jak i po ich zakończeniu, zdobycie cennych certyfikatów, Akademii funkcjonujących na Uczelni (MICROSOFT, CISCO, NOVELL, ORACLE) oraz ECDL. 24 Networking a c a d e m y Akademia ACADEMY CZAS NA studia praktyczne

25 Towaroznawstwo Specjalności: towaroznawstwo produktów rolnych i żywnościowych towaroznawstwo w hotelarstwie i gastronomii handel i obsługa celna brokerstwo w sektorze rolno-spożywczym sztuka kulinarna logistyka w przemyśle rolno-spożywczym 25 CZAS na studia praktyczne

26 kierunek Towaroznawstwo nauki ekonomiczne 26 Założona w 1878 roku firma SGS (Societe Generale de Surveillance) jest największą niezależną organizacją na świecie zajmującą się inspekcją, kontrolą oraz certyfikacją systemów, wyrobów i usług na użytek międzynarodowej wymiany handlowej. W ramach studiów proponujemy szkolenia: Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań normy ISO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg wymagań OHSAS/PN-N Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności wg wymagań ISO praktyczny profil studiów 3,5-letnie studia I stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera) SYSTEM stacjonarny i niestacjonarny System stacjonarny - zajęcia od poniedziałku do piątku System niestacjonarny - zajęcia co 2 tygodnie (sobota, niedziela) Perspektywy zawodowe Absolwenci kierunku Towaroznawstwo są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jedno stkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością. Ponadto w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, w jednostkach kontrolno-pomiarowych, organach nadzoru urzędowego, ośrodkach badawczorozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych. specjalność: towaroznawstwo produktów rolnych i żywnościowych Profil specjalności towarozna wstwo produktów rolnych i żywnościowych ukierunkowany jest na wszechstronne przygoto wanie menedżerów jakości produ któw rolno-spożywczych i uwzględnia następujące przedmioty: higiena żywności, kształtowanie jakości produktów rolnych, podstawy biotechnologii, analiza sensoryczna. Absolwenci tej specjalności stają się specjalistami, znajdującymi zatrudnienie: - jako towaroznawcy lub menedżerowie w przedsiębiorstwach branży spożywczej, - w oddziałach kontroli towarowo-celnej, - w placówkach zajmujących się proje ktowaniem, - ochroną i kontrolą jakości, - opracowywa niem standardów i atestacją wyrobów. CZAS NA studia praktyczne

27 kierunek Towaroznawstwo specjalność: towaroznawstwo w hotelarstwie i gastronomii Plan studiów specjalności towaroznawstwo w hotelarstwie i ga stronomii uwzględnia m.in. następujące przedmioty: agroturystyka, podstawy żywienia człowieka, hotelarstwo, aparatura zakładów gastronomicznych. Absolwenci kończący studia na tej specjalności posiadają umiejętności w zakresie: - projektowania i organizacji przedsiębiorstw hotelarskich - techniki i technologii w organizacji usług gastronomicznych - kształtowania jakości usług turystyczno-hotelarskich - nawiązywania kontaktów i współpracy z kontrahentami i klientami - stosowania różnych metod i technik marketingowych w turystyce - pełnienia funkcji kierowniczych lub reprezentacyjnych w hotelarstwie i gastronomii. nauki ekonomiczne specjalność: sztuka kulinarna Tu kształcić się będą przyszli szefowie kuchni, menedżerowie restauracji, dziennikarze kulinarni, fachowcy pracujący we wszystkich sektorach szeroko rozumianego przemysłu gastronomicznego, profesjonaliści umiejący łączyć kreatywność z wiedzą z zakresu nowo czesnych technik kulinarnych, znajomości produktów i trendów oraz z rzeczywistą znajomo ścią zasad rynku. Specjalność będzie należeć o obszaru kształcenia z zakresu wzornictwa, gastronomii, dietetyki i kultury stołu. Ma charakter interdyscyplinarny i jest powiązana z takimi kierunkami studiów jak: historia, sztuka, geografia, technologia żywności i żywienie człowieka, zootechnika i towaroznawstwo, dziennikarstwo oraz zarządzanie. 27 CZAS na studia praktyczne

28 kierunek Towaroznawstwo specjalność: handel i obsługa celna nauki ekonomiczne Specjalność ta przygotowuje specjalistów - towaroznawców w zakresie organizacji przedsięwzięć handlowych i obsługi celnej. Plan studiów uwzględnia m.in. następujące przedmioty: logistyka, badania rynku konsumenta, obsługa celna, ubezpieczenia i asekuracja gospodarcza, merchandising. Absolwenci kończący studia na tej specjalności posiadają umiejętności i wiedzę w zakresie: planowania i organizacji przedsiębiorstw handlowych; transportu i logistyki w procesach dystrybucji i magazynowania produktów; współpracy transgranicznej i międzynarodowych stosunków gospodarczych; procedur celnych; stosowania metod i technik marketingowych w handlu; kierowania jednostkami obrotu towarowego. specjalność: brokerstwo w sektorze rolno-spożywczym W dobie stale powiększających się zasobów cyfrowych informacji, problemem staje się wybór tych najwartościowszych. Dlatego potrze bni są specjaliści w sektorze rolno - spożywczym, którzy będą posiadali odpowiednią wiedzę i doświadczenie w poruszaniu się po zasobach informacji, będą znali strategie poszukiwań i źródła informacji, a także będą potrafili ocenić wiarygodność odszukanej informacji. Takimi specjalistami są między innymi brokerzy informacji pośrednicy między zasobami informacji, a osobami czy instytucjami, które jej potrzebują w sektorze rolno spożywczym. specjalność: logistyka w przemyśle rolno-spożywczym W przemyśle rolno-spożywczym logistyka jest jednym z najważniejszych ogniw, które pozwala na obniżanie kosztów surowców, półproduktów i produktów w tym segmencie rynku. W dobie kryzysu, kiedy konsumenci oszczędniej i uważniej wydają swoje pieniądze, możliwość zaoferowania im towaru w korzystniejszej cenie może być ważnym atutem w konfrontacji z konkurencją. Miejsca pracy absolwentów WSA po ukończeniu studiów na kierunku Towaroznawstwo: 28 browary, zakłady mięsne, laboratoria oceny jakości, spółdzielnie mleczarskie, zakłady przetwórstwa ziemniaczanego, firmy paszowe, urzędy celne, straż graniczna, policja, inspekcja drogowa, służby sanitarno-epidemiologiczne, urzędy państwowe i samorządowe, hotele, gastronomia, turystyka, sieci handlowe, zakłady branży spożywczo-rolniczej, BHP, spółdzielnie mieszkaniowe, hurtownie i zakłady zaopatrzenia branży przemysłowej i spożywczej oraz wiele innych. CZAS NA studia praktyczne

29 Pielęgniarstwo I i II stopnia 29 CZAS na studia praktyczne

30 kierunek Pielęgniarstwo I i II stopnia 2-letnie studia uzupełniające II stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu magistra) SYSTEM niestacjonarny nauki medyczne 3-letnie studia I stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu licencjata) SYSTEM stacjonarny i niestacjonarny (pomostowy) Perspektywy zawodowe Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo są przygotowywani do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Perspektywy zawodowe Absolwent otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa i jest przygotowany do samodzielnego pełnienia zadań na różnych stanowiskach pielęgniarskich, związanych na przykład z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, zarządzaniem opieką zdrowotną i jakością usług medycznych, promocją zdrowia i edukacją zdrowotną, rozwojem praktyki pielęgniarskiej, prowadzeniem badań naukowych w ochronie zdrowia. Absolwent studiów magisterskich może rozwijać swoją wiedzę i umiejętności na różnych formach kształcenia podyplomowego. Absolwent, po uzyskaniu zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, z tytułem magistra pielęgniarstwa, może ubiegać się o pracę w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: szpitalach, w podstawowej i długoterminowej opiece zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach medycyny pracy, w specjalistycznej opiece zdrowotnej, jednostkach ratownictwa medycznego, sanatoriach i żłobkach. Ukończenie studiów magisterskich pozwala także ubiegać się o stanowiska kierownicze w zakładach opieki zdrowotnej i daje możliwości do podejmo wania własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony zdrowia. Absolwent studiów magisterskich może zostać zatrudniony w szkołach wyższych i jednostkach badawczo rozwojowych, czyli może podjąć wyzwanie kształtowania i rozwoju własnej kariery zawodowej. 30 CZAS NA studia praktyczne

31 Studia podyplomowe nauki ekonomiczne 31 CZAS na studia praktyczne

32 Kierunki studiów podyplomowych: Informatyka stosowana Informatyka dla nauczycieli Nauczanie techniki Bezpieczeństwo wewnętrzne Studia z zakresu rachunkowości gospodarstw rolniczych Rolnictwo Technologie informatyczne w medycynie NOWE! Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Zarządzanie w ochronie zdrowia Technologie informatyczne w medycynie ORGANIZUJEMY RÓWNIEŻ KURSY: KURS PEDAGOGICZNY (3-semestralny) Kurs na Agneta Celnego Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej Kurs na licencję detektywa Szkolenie na kierownika do spraw bezpieczeństwa Szkolenie dla członków służb porządkowych oraz służb informacyjnych Szkolenia: Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności Audytor systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 22000:2005 Studia podyplomowe Aktualne informacje o naborze na studia podplomowe dostępne są na stronie internetowej 32 Słuchacze studiów podyplomowych mają dostęp do praco wni komputerowych, biblioteki, a także do oprogramowania (w ramach licencji MSDN AA firmy Microsoft). Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów, kwestionariusz osobowy i oświadczenie. CZAS NA studia praktyczne

33 Berlin London cork corsica paris rome mediolan ely cambridge glasgow menchester oslo hamburg reykjavik bonn nicea new york chicago kodak praha bratislava dubrovnik pisa florence stockholm karlskrona bristol dublin frankfurt sevilla madrid birmingham vienna BIURO KARIER Wyższej Szkoły Agrobiznesu - Twoje okno na świat CZAS na studia praktyczne kolno grajewo ostroleka zambrow wys. mazowieckie lomza pisz 33 nauki społeczne

34 BIURO KARIER koordynuje programy: Erasmus Work & Travel Study & Work Au Pair Work UK BIURO KARIER WSA w latach pomogło z Norwegia ( ) 87 osób Islandia ( ) 22 osoby Irlandia ( ) 29 osób USA ( ) 55 osób Anglia ( ) 987 osób Hiszpania ( ) 33 osoby Francja ( CZAS NA studia praktyczne

35 znaleźć pracę w Polsce i za granicą ponad 1300 studentom Szwecja ( ) 8 osób Szwecja ( ) 8 osób Rosja ( ) 2 osoby Niemcy ( ) 128 osób ( ) 56 osób Szwajcaria ( ) 16 osób Australia ( ) 3 osoby 35 CZAS na studia praktyczne

36 Akademickie Biuro Karier 36 Akademickie Biuro Karier Akademickie biuro karier działa w Wyższej Szkole Agrobiznesu od 2004 roku zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracuje na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów naszej uczelni. Celem i misją biura karier jest doradztwo zawodowe, pozwalającego profesjonalnie zdiagnozować najbardziej optymalne ścieżki rozwoju kariery zawodowej naszych studentów i absolwentów, oraz dostarczenie praktycznej wiedzy, jak zachować się na rynku pracy, by zostać zatrudnionym przez wybranego pracodawcę. Organizuje praktyki i staże. Pośredniczy w znalezieniu wakacyjnych miejsc pracy w kraju i zagranicą. Praktyka czyni mistrza Praktyki organizowane w trakcie studiów są uzupełnieniem informacji zdobytych w czasie edukacji. Za jej organizację odpowiada biuro karier WSA, określa czas i zakres praktyki, następnie kieruje na nie studentów. Można również podjąć praktyki sezonowe, np. wakacyjne. gdy w okresie urlopowym brakuje rąk do pracy. Student jest w tym wypadku zastępcą mającym zapewnić sprawne działanie danego działu pomimo urlopów. Co więcej niektóre firmy wpisują stażystów i praktykantów w swoją filozofię funkcjonowania są oni potrzebni przez cały rok na różnych stanowiskach w wielu działach a oferty, po ich sprawdzeniu są proponowane studentom WSA przez biuro karier. Ostatnim rodzajem praktyk są te odbywane za granicą. Taki sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego jest szczególnie doceniany przez pracodawców. Wpisanie ich w CV świadczy bowiem nie tylko o przebojowości i kreatywności, ale również jest praktycznym dowodem na znajomość języka kraju, w którym realizowałeś praktyki. Niebagatelne dla kieszeni żaka są zarobki zagranicą. W tej działalności nasze biuro karier ma bardzo duże doświadczenie i spore osiągnięcia. Staż, czyli gra o pracę Staże częściej odbywa się już po zakończeniu nauki i w odróżnieniu od praktyk przygotowują do podjęcia konkretnej pracy, na właściwym stanowisku. 3-6 miesiące stażu, a potem jeśli się sprawdzisz umowa o pracę. Staż z punktu widzenia studenta jest najkorzystniejszą formą współpracy z firmą. Niezależnie od tego, czy otrzymasz za niego wynagrodzenie, czy też będzie bezpłatny, stajesz przed szansą przygotowania się do pracy na konkretnym stanowisku wynika z doświadczeń pracowników biura karier WSA. BIURO KARIER WSA oferuje: Zdaniem fachowca współpracującego z biurem karier WSA, najlepszym rozwiązaniem dla osób planujących karierę jest podejmowanie praktyk uzupełniających tematykę studiów, a następnie odbycie stażu, by przygotować się do właściwej pracy na etat. To ważne, by nie kończyć studiów z pustą rubryką doświadczenie zawodowe, i by za tym wpisem, kryły się faktyczne umiejętności mówi Hubert Kalicki licencjonowany doradca zawodowy. Rekrutacja jak do pracy Wraz z odkryciem korzyści wypływających z zatrudniania studentów na zasadzie praktyki lub stażu firmy zmieniły swoje podejście do współpracy z nami. Obecnie rekrutacja niemal niczym nie różni się od rekrutacji na stanowisko pracy. W związku z tym, Ty również powinieneś traktować staż i praktykę jak pracę, o którą trzeba zabiegać a my pomożemy w Ci we wszystkich formalnościach. AKADEMICKIE BIURO KARIER WSA ul. Studencka 19, pokój 202, tel w. 29 CZAS NA studia praktyczne

37 nauki społeczne. ROZGRYWKA O ZYCIE STUDENCKIE imprezy : wycieczki : obozy sportowe : szkolenia militarne37 CZAS na studia praktyczne

38 nauki społeczne 38 CZAS NA studia praktyczne

39 39 CZAS na studia praktyczne

40 nauki społeczne nauki społeczne 40 CZAS NA studia praktyczne

41 nauki społeczne 41 CZAS na studia praktyczne

42 nauki społeczne 42 CZAS NA studia praktyczne

43 43 CZAS na studia praktyczne

44 nauki społeczne 44 CZAS NA studia praktyczne

45

46

47

48

49 49 CZAS na studia praktyczne

50 Zasady rekrutacji Informacje i zapisy W roku akademickim 2015/2016 rekrutacja na studia I i II stopnia pro wadzona jest od 1.06 do r. Na studia podyplomowe rekrutacja prowadzona jest do 15 września 2015 r. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia Wyższa Szkoła Agrobiznesu ul. Studencka19 (d. Wojska Polskiego 161) Łomża v świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) v świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał) v trzy fotografie (podpisane) zgodne z wymaganiami stoso wanymi przy wydawaniu dowodu osobistego (35 x 45 mm) oraz fotografia w formie elektronicznej (format.jpg) - płyta CD v podanie na obowiązującym formularzu WSA (druk dostępny w Punkcie Rekrutacyjnym i w Internecie ) v dowód opłaty wpisowego 150 zł opłata wpisowego, 150 zł opłata rekrutacyjna (studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie) - absolwenci studiów I stopnia Wyższej Szkoły Agrobiznesu opłacają przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia tylko wpisowe w kwocie 150 zł 85 zł (studia pomostowe) 600 zł (studia podyplomowe) płatne w kasie Uczelni lub przelewem na konto: Wyższa Szkoła Agrobiznesu ul. Studencka 19, Łomża nr konta: v kserokopia dowodu osobistego (strony: 1 i 2) v odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz oryginał suplementu do dyplomu (dotyczy przyjęcia kandydatów na studia II stopnia na kierunek rolnictwo) Warunkiem przyjęcia na studia w WSA jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych w obowiązujących ter minach. Informacje o wysokości czesnego na poszczególnych kierunkach można znaleźć na stronie internetowej Uczelni: NOWOGRÓD OSTROŁĘKA Punkt Rekrutacyjny tel. (86) fax (86) ul. Wojska Polskiego WARSZAWA PIĄTNICA ul. Sikorskiego Al. Legionów A ul. Wojska Polskiego ul. Studencka 19 (d. Wojska Polskiego 161) ul. Szosa Zambrowska WSA ZAMBRÓW

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu nowocześnie wyposażone laboratoria badawcze zaciszna lokalizacja miła

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia WIADOMOŚCI OGÓLNE Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie jest niepubliczną szkołą policealną dla dorosłych, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, kształcącą w zawodach: technik

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie?

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE LOGISTYKA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia WIADOMOŚCI OGÓLNE Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Warszawie jest niepubliczną szkołą policealną dla dorosłych, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, kształcącą w zawodach: technik

Bardziej szczegółowo

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S kierunek ROLNICTWO Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia magisterskie II stopnia trwają: - stacjonarne 1,5 roku - niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Produkcji

Katedra Inżynierii Produkcji Katedra Inżynierii Produkcji Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wiedza Zarządzanie Produkcja O kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek umożliwiaj liwiający studentom połą

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Spis treści Wstęp 3 1. Uczelnie kształcące w zakresie inżynierii rolniczej 4 2. Informacje o kierunkach:, Zarządzanie i inżynieria produkcji,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 2 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE Jednostka prowadząca Akademia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie?

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wkrótce rusza rekrutacja na kierunki: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka * Towaroznawstwo ** Inżynieria Chemiczna

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia SPECJALNOŚCI: BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE (Studenci wybierają specjalności po czwartym semestrze studiów).

Bardziej szczegółowo

STUDIUJ NA UPP WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

STUDIUJ NA UPP WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WODA, PRZESTRZEŃ, ŚRODOWISKO STUDIUJ NA UPP WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WIEDZA, UNIEJĘTNOŚCI, PRAKTYKA Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do kierowniczej lub samodzielnej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie) specjalności do wyboru: - bezpieczeństwo antyterrorystyczne. - bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie) specjalności do wyboru: - bezpieczeństwo antyterrorystyczne. - bezpieczeństwo cyberprzestrzeni WyŜsza Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu prowadzi nabór na studia licencjackie I stopnia. Na kaŝdym z kierunków uczelnia szereg ciekawych specjalności do wyboru. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie)

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA CZĘSTOCHOWA

AKADEMICKA CZĘSTOCHOWA AKADEMICKA CZĘSTOCHOWA marzec 2014 PROJEKT AKADEMICKA CZĘSTOCHOWA ma na celu wzmocnienie wizerunku Częstochowy jako silnego ośrodka akademickiego poprzez: promowanie edukacyjnej i kulturalno - rekreacyjnej

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Opis kierunku studiów.

Opis kierunku studiów. Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji http://turystyka.amu.edu.pl. Nabór na Turystykę i Rekreację III letnie dzienne i zaoczne studia licencjackie II letnie dzienne i zaoczne studia magisterskie (w tym

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie. Sulechów, 2015.03.31

Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie. Sulechów, 2015.03.31 Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie Sulechów, 2015.03.31 Kierunki 1. Administracja 2. Energetyka 3. Ogrodnictwo 4. Technologia żywności i żywienie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II PEDAGOGIKA /pedagogika INSTYTUT PEDAGOGIKI KUL jest jednym z ważniejszych ośrodków badań nad myślą pedagogiczną w Polsce i cenionym ośrodkiem kształcenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I STOPIEŃ Poziom

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i II rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i II rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i I realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 30.06.2011 Przedmioty ogólne I ogólne 295 1 Język obcy 45 45 30-120 120 ZO 2 2 1 2 Etyka/Filozofia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku I Postanowienia ogólne 1. NWSP w Białymstoku jako uczelnia niepubliczna organizuje zgodnie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE Informatyka w przemyśle spożywczym Teoria mechanizmów i maszyn Inżynieria procesowa Urządzenia przemysłu spożywczego Eksploatacja w przemyśle spożywczym Linie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU NIE ZW YK KIERUNKI STUDIÓW WE!! KA E I C LE P UP A N J TY CZ NE GO IU D STU PRA K T YC Z NY P R O FIL EN AŁC K SZT WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU IA DI ET E WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU Kształcimy

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów 2015/2016

Oferta studiów 2015/2016 Oferta studiów 2015/2016 Zapraszamy na cieszące się dużym zainteresowaniem kandydatów i renomą, atrakcyjne studia 1.stopnia (licencjackie), 2. stopnia (magisterskie) i 3. stopnia (doktoranckie) na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz zawodów rolniczych na poziomie kwalifikacji technika:

2. Wykaz zawodów rolniczych na poziomie kwalifikacji technika: SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 1. Kierunkami studiów pierwszego, drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY KOD ZAWODU 228203 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 1. Kierunkami studiów

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE 2015 FAKTY I LICZBY 6 wydziałów 70 lat tradycji 34 kierunki 54 specjalności 10 000 studentów 62 000 absolwentów 1 700 pracowników 800 pracowników naukowych NASZA MISJA Zdrowie,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ

PREZENTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu PREZENTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ WYDZIAŁ EKONOMICZNO SPOŁECZNY Studia I stopnia (licencjackie) Poznań 2014 Struktura Uczelni WYDZIAŁY Ekonomiczno-Społeczny Hodowli i Biologii

Bardziej szczegółowo

Technik HOTELARSTWA. Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

Technik HOTELARSTWA. Zdobędziesz wiedzę z zakresu: Technik HOTELARSTWA A.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji A.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zdobędziesz wiedzę z zakresu: rezerwacji usług hotelarskich wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW

3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW Z DOSKONALENIEM ZAWODOWYM POLICJANTA ODBYWANYM W TRAKCIE STUDIÓW Uczelnia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Wydział Wydział

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo