Ze Starego Orzegowa przez Franielowe, Fazaniec Orzegowski do Stawów Niemieckich i Fazańca Szombierskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ze Starego Orzegowa przez Franielowe, Fazaniec Orzegowski do Stawów Niemieckich i Fazańca Szombierskiego"

Transkrypt

1 Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew Artur Jach Turystyczno edukacyjna ścieżka piesza lub rowerowa o charakterze przyrodniczo historycznym Ze Starego Orzegowa przez Franielowe, Fazaniec Orzegowski do Stawów Niemieckich i Fazańca Szombierskiego w dzielnicach Orzegów i Godula miasta Rudy Śląskiej oraz w dzielnicy Szombierki miasta Bytomia opracowana w ramach projektu RUDZKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DRZEW RUDA NA ZIELONO współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ruda Śląska 2010

2 Rysował: Marek Wacław Judycki

3

4 Przebieg trasy Stary Orzegów Osiedle Podlas Park Młodzieży Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Stara ulica Bytomska Fazaniec Orzegowski Dolina Bytomki Franielowe Stawy Niemieckie Fazaniec Szombierski Zapraszamy na kolejną wyprawę po Orzegowie i pobliskiej okolicy. Proponujemy zacząć wędrówkę od strony Goduli. Ciekawym szlakiem turystycznym, zarówno co do historii, jak i do walorów przyrodniczych, jest ulica Bytomska (1765 m), która co wynika ze źródeł pisanych - dała początek wsi Orzegów. Tędy przebiegał odwieczny trakt łączący Bytom z Czarnym Lasem. Orzegów był typową osadą wiejską, a jego obszar w większości pokrywały lasy, które stopniowo karczowano po gwałtownym rozwoju przemysłu, jaki nastąpił w połowie XVIII wieku [rel. Jerzy Porada]. Stary Orzegów. Tak dawniej określano całe terytorium przynależne do Orzegowa, obejmujące również tereny dzisiejszej Goduli, Chebzia i część Czarnego Lasu. Stary Orzegów obejmował fragment części obszaru północno-zachodniego Wzgórz Orzegowskich, które wchodziły w skład Płaskowyżu Bytomskiego. [H. Buszman: Początki i rozwój Orzegowa od XIII do XVII wieku] W starym Orzegowie powstała huta cynku Morgenroth. Istniała do 1871 roku [H. Buszman: Nasze rocznice, Wiadomości Rudzkie ]. Obecnie jest to znaczny fragment Orzegowa, położony na południe od obecnej ulicy Kardynała Hlonda (wcześniej Kościelnej), w odróżnieniu od Nowego Orzegowa. Nazwa funkcjonowała już w drugiej połowie XIX wieku. Do nazwy wsi Orzegów dochodzą nazwy topograficzne, jak: Kopanina, Kokotek, Łąki Antoniego, Puszcza 1, a później Chebzie, Orzegowskie, Stary Orzegów, Nowy Orzegów, a z nastaniem zakładów przemysłowych nazwy osad, takie same jak zakładów. ( ) Do wspomnianego rejonu ulicy Bytomskiej przywarła nazwa Stary Orzegów. Budynkami kopalni zabudowano całe partie cztery ulice i kolonię Podlas ( ) W Orzegowie, Goduli i Chebziu wytworzyły się dawniej specyficzne strefy, np. w tzw. Starym Orzegowie, po obu stronach ulicy Bytomskiej, uplasowały się domostwa chłopskie, na zachód od nich nowe domy kopalni Karol [Dwo-Orz]. Stary Orzegów stanowiły 2 zabudowania przy ulicy Kościelnej od rogatek przy kopalni i koksowni oraz ulica Bytomska i Stolberg. Do Starego Orzegowa zaliczała się również Kolonia Podlas, zwana zielonym domkami od parterowych drewnianych domów, które zawsze malowano na zielono [K. K.: Lata trzydzieste..., Wiadomości Rudzkie ]. Po 1924 roku: Orzegów stał się osiedlem górniczym, o zabudowie nieuporządkowanej, podzielony na Stary Orzegów w rejonie ulicy Bytomskiej oraz Nowy Orzegów [WPDRKH]. W gwarze istnieje jeszcze podział Orzegowa i to: część zachodnią od ulicy Kościelnej nazywamy nowym Orzegowem, część wschodnią starym Orzegowem. Właściwie 1 Nie wiadomo o jaki okres chodzi. wcześniej ale w tym samym akapicie, na str. 156 J.S. Dworak pisze o bytomskich rejestrach parafialnych z 1676 r. 2 W latach 30. XX wieku.

5 stary Orzegów położony był po obydwu stronach obecnej ulicy Bytomskiej, na miejscu której spływał strumyczek od Helminowca (Szybu Wiejskiego) do Bytomki. (Orzegów) [A. Kowalczyk: Przyczynki do monografii Orzegowa]. Po lewej stronie rozpościera się park im. Adama Mickiewicza zwany niekiedy parkiem Godulskim. W latach 80. XX wieku obserowowano tu aż 36 gatunków i odmian drzew i krzewów. Zbiorowisko roślinne o powierzchni 2,9 ha, tworzą drzewa: klon pospolity (Acer platanoides L.), klon jawor (Acer pseudoplatanus L.), klon polny (Acer campestre L.), klon jesionolistny (Acer negundo L.) topola włoska (Populus pyramidalis Salisb.), topola późna (Populus x serotina Hart.), brzoza brodawkowata (Betula verrucosa Ehrh.), lipa srebrzysta (Tilia tomentosa Moench.), lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.), buk pospolity (Fagus silvatica L. ), dąb czerwony północny (Quercus borealis var. maxima Ashe), grab pospolity (Carpinus betulus L.), kasztanowce zwyczajne (Aesculus hippocastanum L.), pojedynczy modrzew europejski (Larix decidua Mill.). W podszycie występują głogi jednoszyjkowe (Crataegus monogyna Jacq.) trzmieliny europejskie (Evonymus europaea L.), derenie białe (Cornus alba L), rosnące kępami jaśminowce wonne (Philadelphus coronarius L.), śnieguliczki białe (Symphoricarpos albus Blake), jabłonie rajskie (Malus x purpurea (A. Barbier) Rehder), leszczyny zwyczajne (Corylus avellana L.), bez czarny (Sambucus nigra L.). Jak wynika z przeglądu, dendroflora jest dość urozmaicona. Na uwagę zasługuje jarząb mączny (Sorbus aria Crantz.) rosnący od ulicy Tiałowskiego. 3 Osiedle Podlas Wywodzi są nazwę od wyrażenia przyimkowego pod lasem (leżące miejsce), miejsce leżące blisko lasu, zaświadczającą, że w pobliżu rozpościerała się Puszcza Orzegowska. Tradycję leśną w Orzegowie uwieczniono w nazwie kolonii Podlas [Dwo-Orz]. Nazwa ta wiązała się z lasem, który w tych okolicach występował obficie jeszcze pod koniec XVIII wieku. W okresie późniejszym, zwłaszcza zaś w XIX wieku, lasy były stopniowo karczowane, w związku z żywiołowym rozwojem przemysłu. Ostatnie drzewa leśne zostały w tym rejonie wycięte w roku 1917 [RŚ-P]. Do wspomnianego rejonu ulicy Bytomskiej przywarła nazwa Stary Orzegów. Budynkami kopalni 4 zabudowano całe partie cztery ulice i kolonię Podlas [Dwo-Orz]. Wcześniej była tutaj Kolonia Podlas (inne określenia: Podlas, Zielone Domki, Baraki) nieistniejące osiedle składające się 3 Park został dokładniej opisany w pracy Marka Podgórskiego: Od Kopaniny przez Paryż i dalej za granicę 4 KWK Karol.

6 z 29 parterowych, drewnianych domów, malowanych tradycyjnie na zielono, zbudowane w roku 1929, zburzone na początku lat 70. XX wieku. W roku 1929 wybudowała Sp. Akc. Godula 29 domków drewnianych o murowanych piwnicach [A. Kowalczyk: Przyczynki do monografii Orzegowa]. Do Starego Orzegowa zaliczała się również Kolonia Podlas zwana zielonym domkami od parterowych drewnianych domów, które zawsze malowano na zielono. [K. K.: Lata trzydzieste..., Wiadomości Rudzkie ]. Osiedle Podlas powstało w miejscu gdzie wcześniej funkcjonowało osiedle domków drewnianych. Nazywano je "Zielonymi domkami". Były to domki drewniane, parterowe, zazwyczaj 4-ro rodzinne. Niegdyś stanowiły swoisty klimat dzielnicy Godula 5. Wśród nich był staw oraz coś, co było relikwią dawnych czasów, a mianowicie kuźnia gdzie okoliczni właściciele zaprzęgów konnych mogli skorzystać z potrzebnych im usług chociażby takich jak wykonanie podkowy, czy podkucie konia. Wielu mieszkańców tej dzielnicy do dzisiaj pamięta pracującego tam kowala. Dzieciaki zaglądały tam z ciekawości, a czasem z potrzeby naprawienia roweru, pospawania czegoś, lub potrzeby pomocy w zespawaniu części metalowych. Obecnie w tym miejscu jest przyjemny deptak osiedlowy z placami zabaw i kortem tenisowym. Po "Zielonych Domkach" nie zostało ani śladu. [www.nasza-godula.pl]. Ostatnie drzewa leśne w tym miejscu zostały wycięte w 1917 roku. W 1929 roku między ulicą Bytomską a obecną ulicą Joanny, powstała kolonia domków drewnianych z przyległymi do nich ogródkami. Domki zlikwidowano z początkiem lat 70-tych ubiegłego stulecia, a w ich miejscu wybudowano obecne osiedle. [rel. Jerzy Porada] W pobliżu Baraków leżał Lesztajch <niem. Löschteich staw gaśniczy >, Lechsztajn, staw wykorzystywany jako basen przeciwpożarowy. Był niewielki, jakieś 40 na 40 metrów, żyły w nim rybki. [inf. R. Lukasczyk]. Paweł Kroliczek dodaje: Tam gdzie po wojnie była kuźnia, wcześniej był piekarok do pieczenia chleba. Na Lesztajchu w lato pływały kaczki i gęsi, a w zimie było tam idealne lodowisko i grało się w hokeja. Nieopodal Koloni Podlas w okresie międzywojennym roztaczał się Burloch alias Burlok 6. Jego częścią był Helminowiec <nazwa kulturowa i dzierżawna>, w pobliżu nieistniejącego Szybu Wiejskiego. Zanim zaczęto wydobywać piasek do zamulania wyrobisk kopalnianych, były to grunty rolnicze rodziny Helmin. Właściwie stary Orzegów położony był po obydwu stronach obecnej ulicy Bytomskiej, na miejscu której spływał strumyczek od Helminowca (Szybu Wiejskiego) do Bytomki. (...) Na miejscu obecnego Szybu Wiejskiego stały zabudowania rodziny Helmin (stąd: Helminowiec), która pozostawiła na pamiątkę krzyż kamienny 7 przy przystanku tramwajowym (Orzegów) [A. Kowalczyk: Przyczynki do monografii Orzegowa]. Na rozgałęzieniu drogi prowadzącej z Goduli do Szombierk i Orzegowa ufundowała pobożna niewiasta Karolina Helmin krzyż, który postawiono w roku [Sto-MGG]. Park Młodzieży 5 Zachowaliśmy cytat, choć zawiera nieprawdę. Zielone Domki zawsze należały do Orzegowa, a nie do Goduli. Także Kolonia Podlas. Dopiero Osiedle Podlas wcielono do Goduli. 6 Opisany wyczerpująco w poprzedniej ścieżce orzegowskiej. 7 Krzyż ten, wystawiony w roku 1885 z fundacji Karoliny Helmin stoi na rogu obecnych ulic Bytomskiej i Karola Goduli. 8 Krzyż stoi na rogu ulic Karola Goduli i Bytomskiej.

7 Obecnie opisywany obszar Burlochu zajmuje Park Młodzieży. Poprzednio nosił imię Janka Krasickiego 9 Powstał w latach , z inicjatywy miejskiej struktury Związku Młodzieży Socjalistycznej, w wyniku prac społecznych na obszarze nieużytków i wysypisk. Pomnik Krasickiego odsłonięto w lipcu 1964 roku, a ufundowała go Koksownia Orzegów, która sfinasowała i wykonała też głowne prace przy zakładaniu parku. Wskutek przeobrażeń polityczno -społecznych latach 90. pomnik usunięto a park przemianowano na Park Młodzieży. [rel. Jerzy Porada] Aktualnie park zajmuje powierzchnię 5,3 ha i jest jednym z najładniej utrzymanych parków miejskich w Rudzie Śląskiej 10. Aleje parkowe obsadzone zostały topolami czarnymi, klonami zwyczajnymi, lipami drobnolistnymi, jesionami wyniosłymi oraz robiniami akacjowymi i kasztanowcami zwyczajnymi. Nieliczne są modrzewie europejskie (Larix decidua Mill.). W niższej warstwie spotkamy krzewy: śnieguliczkę białą, bez czarny oraz pięknie kwitnący złotokap zwyczajny (Laburnum anagyroides Medik.), nazywany złotym deszczem 11. Po prawej stronie ulicy Bytomskiej, tam gdzie dzisiaj są obiekty Szkoły Podstawowej nr 6, rozpościerała się Zanda, również opisana w poprzedniej trasie orzegowskiej 12. Obok szkoły i parkingu samochodowego znajdują się ciekawe architektoniczne budynki. To Brysiowiec <nazwa kulturowa, patronimiczna.; od nazwiska właściciela posesji: Bryś> miejsce i kamienica wzniesiona w roku 1895 przy obecnej ulicy Bytomskiej 10. Do Brysiowca przylegał niższy budynek, zwany Hinterhaus, już wyburzony. Po drugiej stronie ulicy rośnie piękny klon srebrzysty (Acer saccharinum L.), o wyjątkowym, złocistym kolorycie liści. Niedaleko stąd leży także Tobolowiec <od nazwiska właścicieli gruntów> rejon i zespół trzech domów mieszkalnych pomiędzy ulicami Bytomską a Piaseczną, naprzeciw przychodni lekarskiej 13. W rejonie tym, po przeciwległej stronie ulicy z początkiem lat 60-tych wybudowano wspaniały kompleks rekreacyjno-sportowy z kąpieliskiem, stawem kajakowym, boiskami, skwerami, piaskownicami i innymi urządzeniami służącymi zabawie dzieci. Wszystko w otoczeniu zieleni. Dziś zostały wspomnienia. Staw zakopano w latach 90. Od ponad 10 lat nie funkcjonuje kąpielisko.[rel. Jerzy Porada] Na podwórzu posesji nr 16-18, obok krzaczastej morwy białej (Morus alba L.), rośnie pojedynczy, dąb szypułkowy (Quercus robur L.). Ma obwód 139 cm, średnicę 44 cm, wysokość 17 m. Współrzędne geograficzne: N ,08, E , , aktywista komunistyczny, działacz KPP i PPR, w czasie okupacji szef Związku Walki Młodych, pseudonim konspiracyjny Kazek, zamordowany przez Gestapo. 10 Park został dokładnie zaprezentowany w pracy S. Sibińskiej-Górki: Zielone płuca Rudy Śląskiej, czyli spacery po rudzkich parkach w: 11 Park został dokładnie zaprezentowany w pracy S. Sibińskiej-Górki: Zielone płuca Rudy Śląskiej, czyli spacery po rudzkich parkach w: 12 Barbara Podgórska: Z Plantów Orzegowskich do Sokolni i Machnika, w: 13 Nazwą ta niekiedy jest określany także dom przy ulicy Bytomskiej 14.

8 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Orzegowską halę sportową, przy ulicy Bytomskiej nr 13, na Burlochu, zbudowano w roku Był to obiekt kopalni Karol, użytkowany przez Klub Sportowy 27 z Orzegowa, przejęty póxniej przez KWK Wawel. Stadion przejęła Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa. W latach działał tu Klub sportowy Zryw. Ostatnio halę wykorzystywała głównie sekcja zapaśnicza Klubu Sportowego Slavia z Rudy. W 1990 obiekty przejął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Mniej więcej w tym samym czasie powstał również na dawnym Burlochu obiekt sportowo-rozrywkowy poniżej Parku Młodzieży. W enklawie zieleni powstała m.in. hala sportowa, boiska, lodowisko, a także nieistniejący w tej chwili amfiteatr. Obok w otoczeniu wierzb malutki budynek, kiedyś siedzibę hodowców królików i gołębi, dziś już chyba tylko gołębiarzy [rel. Jerzy Porada]. Budyneczek z muru pruskiego, o białych elewacjach, otacza 5 dużych wierzb białych płaczących (Salix alba var. tristis Gaud.), o dziwnych kształtach. Nieopodal rosną dwie wierzby kruche (Salix fragilis L.). Drogę do ośrodka wytyczają topole, a w kierunku wschodnim ciągnie się zmurszały murek. Przy jego początku rośnie grusza pospolita (Pirus communis L.), a na całej długości graby pospolite (Carpinus betulus L.), posadzone szpalerowo i przetykane topolami. Od strony wschodniej halę sportową osłania rząd żywotników zachodnich (Thuja occidentalis L.) Dom Kultury Mijamy łuk na skrzyżowaniu ulicy Bytomskiej z Grunwaldzką. Tu stał tętniący życiem Dom Kultury, po którym dziś pozostał straszący wyglądem plac wyłożony kamieniami. W pamięci starszych orzegowian pozostaje czymś wyjątkowym, czymś co przez wiele lat wypełniało należycie czas tutejszemu społeczeństwu i tworzyło charakter tej dzielnicy. [rel. Jerzy Porada] 14 Nigdy nie było tu basenu, o którym wzmiankuje B. Kopiec.

9 Nieistniejący obiekt, wyburzony w grudniu 2004 roku 15, powstał w 1910 roku, z inicjatywy zarządu Spółki Schaffgotsch, z przeznaczeniem na Katolicki Dom Związkowy. Mieściła się w nim restauracja ze znaczną salą widowiskowo-balową. W 1929 roku dzierżawca obiektu, Brunon Pyka, urządził kino Royal na 310 miejsc 16. Po wojnie obiekt przejęła Kopalnia Karol na Dom Kultury i siedzibę zespołów artystycznych. Od 1946 roku funkcjonowala kino Światowid, przekazane w 1952 w gestię związków zawodowych. Obok budynku w 1939 roku odsłonięto Pomnik Strzelców Bytomskich, zburzony przez Niemców we wrześniu tegoż roku. Na początku czerwca roku 1939 w Orzegowie odsłonięto pomnik Strzelców Bytomskich (żołnierzy 75. pułku piechoty), poległych w wojnie bolszewickiej 1920 roku. Jednocześnie wręczono wojsku ufundowane przez ludność ciężkie karabiny maszynowe. Ustawiono go przy przemianowanej z tej okazji ul. Strzelców Bytomskich (dawniej i obecnie ul. Bytomska), na skwerze, na rogu ul. Polnej (obok późniejszego Domu Kultury kopalni "Karol". We wrześniu 1939 roku pomnik musieli zburzyć powstańcy i harcerze pilnowani przez Ortswehr (niemiecką ochotniczą straż obywatelską). Bloki kamienne ładowano na furmankę i zaprzęgnięci do niej Polacy ciągnęli ją na wysypisko śmieci [Nad-PRŚ]. Przy placu po wyburzonym domu rośnie skupisko kasztanowców zwyczajnych (Aesculus hippocastanum L.), słabej kondycji zdrowotnej. Idąc dalej ulicą Bytomską na północ, widzimy po lewej stronie dom gminny, imponujący budynek (posesje 39 i 41), z umieszczoną centralnie bramą wjazdową i dwoma wejściami po bokach, wybudowany jak podaje Józef Matura za staraniem naczelnika Flacha w latach 1905 (jedna część) i 1906 (cześć druga), przeznaczony dla rodzin urzędników gminnych. Koło niego rośnie drzewo morwy białej, zaraz kolo schodów przy domu (posesja 43) zamieszkałym przez Marka Kobierskiego, prezesa Towarzystwa Miłośników Orzegowa. Po przeciwnej stronie ulicy, w pobliżu posesji 28, leży niewielki zieleniec złożony z lip drobnolistnych (Tilia cordata 15 Mimo prób przeciwdziałania ze strony Towarzystwa Miłośników Orzegowa. 16 Od 1933 roku, kolejny dzierżawca Alojzy Ledwig przemianował kino na Casino, a Jerzy Patas, w 1938 roku, na Światowid. W czasie wojny powróciła nazwa "Casino"

10 Mill.) i robinii akacjowych (Robinia pseudoaccacia L.). Nad nim rzuca się w oczy wielka topola późna o wymiarach drzewa pomnikowego. Mierzy 455 cm obwodu pierśnicowego, 145 cm średnicy i ma wysokość 25 metrów. Korona z nieomal poziomymi konarami, rozłożysta, zdrowa. Współrzędne geograficzne: N ,27, E ,44. Polecamy odbić nieco od wyznaczonej trasy i przejść na sąsiadującą z topola od góry, czyli wschodu, posesję nr 7a przy ulicy Piasecznej. Na podwórzu rośnie ładny kasztanowiec zwyczajny, w wymiarach: obwód pierśnicowy 274 cm, średnica 87 cm, wysokość 15 metrów, współrzędne geograficzne: N ,91, E ,28. U wjazdy na posesje rośnie z kolei klon jawor: obwód pierśnicowy 247 cm, średnica 79 cm, wysokość 17 m, współrzędne geograficzne: N ,76, E ,66. Kolejnym budynkiem na planowej trasie jest obecna Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliusza Słowackiego (posesja 45), wybudowa w 1901 roku, jako szkoła męska. Jej dyrektorem w latach był ojciec malarza Norberta Ernsta Dolezicha, autora książki Ich kam aus Orzegow, niestety dostępnej jedynie w języku niemieckim. W szkole zachowała się kronika rejestrująca dzieje szkolnictwa orzegowskiego od 1882 roku. Niedaleko stąd znajdowała się, według relacji Ernesta Talagi, niemiecka szkoła mniejszościowa, zwana małą, wyburzona w pierwszej połowie lat 90. Na skarpie obok SP 36 szkoły rosną znacznych rozmiarów topole. Nie od rzeczy będzie dodanie w tym momencie kilku zdań o szkolnictwie orzegowskim. Józef Matura pisał w swoim rękopiśmiennym opracowaniu Z przeszłości Orzegowa, znajdującym się w posiadaniu

11 Rudolfa Lukasczyka: dzieci ze wsi orzegowskiej musiały uczęszczać do szkoły w Szombierkach. Sołtysem gminy był z nazwiska Löwy, który się skomunikował z inspektorem szkolnym ks. Prehsfreundem z Biskupiec i powziął starania u starosty bytomskiego o zbudowanie szkoły osobny 17 dla Orzegowa. Starosta się projektem podjął i zbudował 2 kl. szkoły razem z kapliczką na pagórku ul. Bytomski[ej] (gdzie stoi obecnie III piętrowa szkoła chłopców); była to szkoła parterowa z małym podwórzem, który koszt wyniósł_431l talarów. Poświęcenie dokonał urzędujący inspektor szkolny ks. proboszcz z Biskupic Prehsfreund w obecności opiekuna szkolnego ks. Schafranka z Bytomia, nauczyciela Sekaczka, sołtysa gminnego Löwego, a stało się to w roku Nadmienić mi wypada, że materiał budowlany, i to kamień piaskowy, wydobyto w latach w szkale18 l5 więcej metrów głębokiej, znajdującej się te obecnie [przy] ul. Puszkina i [przy] ul. Skalnej. Ówczesny właściciel dóbr rycerskich na Bełku i Szombierkach, Gemander podarował roku l868 jeden dzwon szkolny, który ustawiono na podwórzu, [w] zbudowanej tam wieży przed szkołą, i miał służyć do dzwonienia do szkoły, zarazem i na Anioł Pański. W dalszych latach powiększała się liczba ludności z powodu odbudowy kopalń i hut, pomiędzy innemi uruchomiono w roku 1873 kopalnię Gothard (obecnie kop. Karol) i wybicie Szybu Kynast w roku I z powodów tych okazało się, że szkoła i kapliczka jest niewystarczającą, i za małą na powiększającą się ludność, postanowiono w roku 1878 zbudować nową szkołę, większą. Plan budowy, jak i kosztorys, który wynosił 2400 Mk., wykonał budowniczy Linka z Bytomia. Coraz bardziej się powiększająca ludność do Orzegowa zmusiła miejscowe władze, na czele z sołtysem Franciszkiem Pyka, do dalszej przybudowy, którą dokonano w roku 1883, i zwiększono przez przybudowanie części zachodniej, i to 2 klasy na parterze, jak i górne piętro na nowa kapliczkę, gdzie odbywały się niedzielne nabożeństwa później, na które przybywali ks. ks.19 z Bytomia, do której to parafii Orzegów należał. Na nowo odbudowanej szkole pomyślano zbudować wieżę do umieszczenia tego dzwonu, który poprzednio znajdował się na podwórzu starej szkoły. ( ) Z powodów zwiększającej się ludności naszej gminy i rozbudowy koksowni, którą do ruchu puszczono 1895 roku, liczba zamieszkałych na terenie gminy przekroczyła 500 osób, zmuszone zostały [władze gminy] na naleganie Urzędu Szkolnego do władz powiatowych w Bytomiu, o zbudowanie nowej szkoły, którą i w roku 1899 zbudowano w miejscu starej szkoły z roku 1854 r.20 i rozebranej, i w tym miejscu wystawiona została szkoła I. chłopców. ( ) W roku 1908 zbudowano szkołę dla dziewcząt, obecnie szkoła II. Jako budowniczy podjął p. Űberreiter z Król. Huty pracę w lipcu 1908, i 1. lipca 1909 oddał gotową do użytku. Koszta budowy wynosiła kwota Mk., urządzenia szkolne Mk., jak ławy, tablice i.t.d. Wolne kuksy ofiarowały na budowę Mk. Opuszczamy pobliże SP 36. Przechodzimy pod nisko sklepionym wiaduktem kolejowym, zbudowanym w przeważającej części z kamienia. Przed nim napotykamy interesujący kompleks zaniedbanych kamienic. Oznaczona nr 46 posiada niezwykle ciekawy secesyjny gzyms. Za tunelem, po prawej stronie oglądamy niszczejący budynek (posesja 54) 17 Oryg. 18 W oryginale, wyrażenie gwarowe. 19 Księża. 20 Tak w oryginale.

12 po dawnej kopalni Karol, której terytorium naziemne niegdyś sięgało do obecnej ulicy Karola Goduli w Goduli, a brama wjazdowa do zakładu była w pobliżu marketu Tesco. Budynek popada w coraz większą ruinę, chociaż jeszcze niedawno władze miasta miały zamiar odrestaurować go i przekazać organizacjom pozarządowym. Przed kamienicą nr 53 rośnie skupisko brzóz, a obok ciągu garaży rośnie bardo ładny egzemplarz klonu zwyczajnego o obwodzie 285 cm (średnica przeliczeniowa - 91 cm) i wysokości 17 metrów. Drzewo może zatem być zaliczone do pomników przyrody, których w Orzegowie brakuje. Fazaniec Orzegowski Posuwając się ciągle na północ, mijamy skrzyżowanie z ulicą Kardynała Augustyna Hlonda, nowy cmentarz orzegowski, by dotrzeć pod wiadukt kolei piaskowej. Po prawej stronie znajduje się kompleks niedawno wzniesionej oczyszczalni ścieków, dzięki której woda, wpływająca do Bytomki jest przez moment najczystszą wodą w całej rzece. Dawniej w miejscu oczyszczalni znajdował się stawa Staw Klapcia, Klapcia <od nazwiska właściciela terenu>, slużacy młodzieży do kąpieli w letnie dni. Paweł Kroliczek pamięta: Staw Klapcia był wcześniej nazywany "Teichenlage" i obchodzono tam co roku "Dni Morza" na Orzegowie. Spoglądamy na teren noszący nazwę Fazańca Orzegowskiego <nazwa kulturowa.; gwar. fazan, od niem. Fasan bażant, bażanciarnia, miejsce łowiskowej hodowli bażantów>, albo Remizy. W okresie międzywojennym istniał tu park z promenadą, i było to miejsce hodowli bażantów i polowań (polował m. in. burmistrz Orzegowa, Piotr Tomanek), imprez masowych oraz kolonii i półkolonii dla dzieci, organizowanych przez zakłady przemysłowe. Przestał być użytkowany około 1947 roku, po przejęciu terenu przez kolej piaskową. W Remizie, we parku były tancwile, i to było najfajniejsze. Żyły tam sarny i fazany bażanty. [Inf. R. Lukasczyk] Dolina Bytomki Za wiaduktem rozciąga się zalesione koryto rzeki Bytomki <nazwa hydronimiczna i topograficzna; od miasta Bytom>. Rzeka nosiła także nazwy: Beuthen Bach, Beuthener Wasser, Bytomianka, Bytomska Struga, Bytomska Woda, Bytomska Wódka, Iserbach, Izerbach, Kaczawa, Kliczborn, Kliczborna, Kocawa, Koczawa, Potok Izerski, Struga Bytomska, Bojtka, Bojtenera, Bojtenerka. Jest ostatnim, prawobrzeżnym dopływem Kłodnicy z ujściem w Sośnicy, o łącznej długości 19, 2 km. Na niewielkim odcinku płynie przez północne krańce terytorium Rudy Śląskiej, stanowiąc miejscami granicę między miastami: Rudą Śląską a Bytomiem oraz Rudą Śląską a Zabrzem. Źródła leżą w dzielnicy Bytomia Karbiu. Rzeka na odcinku orzegowskim nosi nazwę Górnej Bytomki. Płynie wzdłuż granicy Orzegowa przez szereg stawów głownie pochodzenia zapadliskowego [Dwo-ORZ]. Szerokość Doliny Górnej Bytomki na odcinku Rudy Śląskiej waha się od 250 do 300 m. Zwężenia występują w miejscach zasypywania zwałami odpadów przemysłowych, a rozszerzenia przy ujściach bocznych dolinek. Dno doliny jest

13 płaskie i podmokłe, a w miejscach osiadania terenu zajęte przez tworzące się w tych zaklęsłościach stawy. Dno od strony południowej (na terenie Rudy śląskiej) ograniczone jest stromym i wysokim do 10 m zboczem, przechodzącym słabo zaznaczonymi załamaniami w stoki Wzgórz Chorzowskich [Szef-RŚ]. W siedemnastym wieku w Rudzie nad Bytomką stał młyn pański, a w Orzegowie młyn wodny został zburzony na początku XX wieku [Kop-RŚZD1]. Dolina Bytomki stanowi kolejny niezwykle interesujący etap szlaku. Zaliczana jest do miejsc przyrodniczo najcenniejszych na całym terytorium miasta. Rozciąga się od Orzegowa, przez Rudę, do Rudzkiej Kuźnicy. Na odcinku Orzegowa szerokość doliny Bytomki wynosi od 250 do 350 m. Szerokość doliny Bytomki w okresie prowadzenia w jej sąsiedztwie wybierania węgla i związanego z tym osiadania górotworu aż do powierzchni ziemi, powstawania zapadlisk, jak też zasypywania jej odpadami przemysłowymi, w tym skałami kopalnianymi, ulegała ciągłym zmianom. Dno tej doliny jest płaskie i zawodnione. Zbocza miejscami dochodzą do 10 metrów. Koryto Bytomki miejscami rozszerzało się i tworzyło boczne ujścia, które stanowią jary w kierunku do obecnej Goduli i Kopaniny w miejscu dzisiejszej ulicy Bytomskiej. W XIX wieku ten ostatni jar stanowił jeszcze koryto potoku [H. Buszman: Początki i rozwój Orzegowa od XIII do XVII wieku]. Dolina rzeki Bytomki. Rzeka Bytomka płynie w północnej części Rudy Śląskiej od Bytomia do Zabrza przez dzielnice Godula 21, Orzegów i Ruda. Rzeka Bytomka jest częściowo uregulowana, a częściowo płynie w sposób naturalny. Jej koryto meandruje. tworząc zakola. rozlewiska. (...) Zbocza doliny są często strome i dochodzą do 10 m wysokości. Przy wejściach do bocznych dolinek utworzyły się jary. które się ciągną w kierunku Goduli. W miejscu obecnej ul. Bytomskiej w XIX w. był także jar i płynął nim potok. Nad brzegami rzeki rosną stare, o malowniczym nieraz pokroju okazy wierzby białej. Dolina tworzy nieckę, jej brzegi się wznoszą. Z jednej strony porasta je lasek. Zadrzewienie charakteryzuje 21 Tak w cytowanym fragmencie. W istocie rzeczy Bytomka nie plynie przez Godulę, jej koryto w pobliżu Goduli leży na obszarze Bytomia.

14 się urozmaiconym składem. Rosną tam topole balsamiczne, lipy drobnolistne, jesiony amerykańskie, jawory, klony zwyczajne, wiązy górskie. Z drugiej strony doliny widoczne są rozlegle łąki, pokryte w dużej mierze nawłocią kanadyjską. Występuje tam też trzcinnik piaskowy, wrotycz pospolity oraz rośliny typu łąkowego, jak chaber łąkowy. bniec biały. krwawnik pospolity. W sąsiedztwie łąk znajduje się dość duża hałda powęglowa. częściowo porośnięta roślinnością. Dolinę przecina nasyp z linią kolejową. Pod mostem nasypu przepływa rzeka Bytomka, tworząc po drugiej stronie dalsze rozlewiska z łanami trzciny. Tutaj po jednej stronie doliny biegnie linia tramwajowa i droga, po drugiej rozciąga się pagórkowaty, malowniczy teren, który jest starą, zrekultywowaną hałdą. Rzeka i dolina Bytomki to niezwykle wartościowy przyrodniczo teren. Mimo wielu szkód, które poczynił tu człowiek, zachowało się wiele cennych elementów, np. rozległe doliny rzeczne. z rozlewiskami, trzcinowiskami. Rzeka ta jest miejscem lęgowym. terenem zimowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. (...) Siedliska, takie jak nad rzeką Bytomką, są już w Polsce coraz rzadsze. Regulacje rzek, melioracje i zasypywanie szuwarów to największe zagrożenie. Szkodliwe dla ptaków jest też wypalanie i wycinanie trzcin. Dolinę rzeki Bytomki należałoby objąć ochroną. Teren ten kwalifikuje się. by podjąć starania o stworzenie tu nawet rezerwatu przyrody, a teraz należałoby objąć go niższą formą ochrony przyrody, np. w formie użytku ekologicznego [Kub- RŚPM]. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Rudy Śląskiej okolica, którą oglądamy jest opisana następująco: W zadrzewieniach występujących nad rzeką najczęściej rośnie wierzba krucha i biała oraz jesion wyniosły, głóg jednoszyjkowy i brzoza brodawkowata. Miejscami można tam spotkać młode dęby szypułkowe. W części północno-zachodniej powierzchni zadrzewienie ma charakter zdegradowanego łęgu, w którym prócz wymienionych gatunków rosną pojedyncze buki zwyczajne, klony zwyczajne, robinie akacjowe oraz krzewy bzu czarnego, czeremchy zwyczajnej i śnieguliczki, a w runie intensywnie odnawia się klon zwyczajny. Poza opisanym zadrzewieniem miejsca bardzo wilgotne nad By tomką porastają łany sitowia leśnego oraz olsze czarne i kępy rdestu ostrokończystego. W skrajnie zachodniej części powierzchni (w rejonie ulicy Bytomskiej) występuje zadrzewienie o stosunkowo zróżnicowanym składzie gatunkowym. Rosną tam okazy lipy drobnolistnej, jaworu, topoli czarnej, topoli osiki, brzozy brodawkowatej, wierzby białej i iwy oraz głogu jednoszyjkowego i bzu czarnego. Ptaki lęgowe: Krzyżówka, głowienka 3p., pustułka lp., kuropatwa lp., bażant, kokoszka 2p., łyska 3p., grzywacz, sierpówka, kukułka, dzięcioł zielony 1-2p., dzięciołek lp., kos, piegża, cierniówka, bogatka, modraszka, pełzacz ogrodowy, sroka, szpak, wróbel, zięba, kulczyk, dzwoniec i trznadel. Na tej powierzchni zachowały się tylko pojedyncze pary ptaków lęgowych zagrożonych wyginięciem w Rudzie Śląskiej. Są to: łabędź niemy lp., błotniak stawowy lp., głowienka 6p. i dzięcioł zielony 1-2p. Zachowały się tam również nieliczne miejsca dogodne do rozrodu i zimowania płazów bezogonowych i traszek. Tuż przed mostem na Bytomce skręcamy w prawo, w drogę gruntową prowadzącą dawno temu do Młyna Orzegowskiego. Dochodzimy do zakola i do wylotu wody z oczyszczalni w Orzegowie, ciekawego obiektu sztuki melioracyjnej. W pobliskim drzewostanie występują lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, wierzby kruche i wierzby białe płaczące, brzozy brodawkowate. Dostrzegamy trzy obumierające topole czarne, a na

15 wzniesieniach dorodne dęby szpulkowe, w kiepskim stanie zdrowotnym, noszące na pniach rysy piorunowe. Posuwamy się zgodnie z biegiem drogi, mając po lewej ręce koryto rzeki z bujną roślinnością łęgową: wierzbami białymi i kruchymi, olszami czarnymi (Alnus glutinosa Gaertn.), topolami osikami (Populus tremula L.). z rozległymi połaciami trzcin pospolitych (Phragmites australis (Cav.)Trin. ex Steud), pokrzyw zwyczajnych (Urtica dioica L.), sadźca konopiastego (Eupatorium cannabinum L), nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis L. ) podagrycznika pospolitego (Aegopodium podagraria L.). W drzewostanie po prawej stronie drogi pojawiają się robinie akacjowe i buki zwyczajne (Fagus silvatica L.) czerwonolistne oraz dęby szypułkowe, w podszycie natomiast czeremchy pospolite (Prunus padus L.), czeremchy amerykańskie (Prunus serotina Ehrh.), dereń biały (Cornus alba L.), rdest ostrokończysty rdest ostrokończysty (Reynoutria japonica Houtt.). Przechodzimy pod linia energetyczna wysokiego napięcia. Odtąd rozpoczynają się trzcinowiska, porośnięte także ostami, szczawiami, bylicą bożym drzewkiem, wrotyczem pospolitym. Niektóre powierzchnie gruntu są jeszcze orane i użytkowane rolniczo. Teren jest urozmaicony, pagórkowaty. Franielowe Z daleka widać bujną zieleń wierzb kruchych gęsto obsiadających staw nazywany Franielem <do nazwiska Franiel >, albo w sposób zniekształcony Frajnel, Franiel, Freinel, niekiedy nawet Grajner. To urocze miejsce, zwane ogólnie Franielowem, niezbyt często uczęszczane, bo odlegle od osiedli, Lustro wody niewielkie, przybrzeża gęsto zarośnięte roślinnością szuwarową. nad brzegami rosną oprócz wierzb, kasztanowce, jesiony, klony zwyczajne i klony jawory, grochodrzewy. Rozmiary wierzb kruchych są naprawdę imponujące. Pomierzyliśmy zaledwie kilka spośród 11 najbardziej okazałych. Maja obwody: 370 cm, 317 cm, 412 cm, 380 cm. Niektóre drzewa przewróciły się i gniją malowniczo pogrążone w wodzie. W podszycie występują śnieguliczki białe, trzemieliny europejskie, głogi jednoszyjkowe, czeremchy zwyczajne, maliny i jeżyny. W runie przytulie, kukliki, narecznice samcze, barszcz zwyczajny, podagrycznik, osty, pokrzywa. W Studium uwarunkowań " znajdujemy dokładniejszy opis. Natomiast staw otaczają zarośla wierzbowe złożone z wierzb białych, kruchych i płaczących, a wzdłuż linii brzegowej rosną pasma jeżogłówki gałęzistej, trzciny pospolitej, jaskra jadowitego i karbieńca pospolitego.

16 Mały ciek, którego powierzchnia pokryta jest gęsto rzęsą drobną, łączy opisany staw z leżącym na wschód mniejszym od niego stawem. Ten ostatni otacza zadrzewienie wierzb białych i kruchych oraz skupienia mozgi trzcinowatej, wiązówki błotnej i bodziszka błotnego. W wodzie tego stawu rośnie rdestnica pływająca [SUKZP]. Staw jest połączony w Bytomką. płynącą po północnej stronie, dalej widać już ogródki działkowe i osiedla w Bytomiu Szombierkach. Obchodząc staw od strony południowej docierany znów do linii wysokiego napięcia. Zauważmy kalinę koralową (Viburnum opulus L.) rosnącą pod niewielkim dębem, nad bezimiennym ciekiem wodnym, płynącym spod osiedla Powstańców Śląskich, przy ulicy Kopalnia Karol. Nad ciekiem rosną liczne wierzby kruche, białe i iwy oraz brzozy brodawkowate. Koryto cieku - biegnąc wyżłobioną dolinką w kierunku północnym - przecina tereny upraw rolniczych i pastwiska, na których wypasane są m.in. stada kóz. Łączki na zboczach dolinki cieku zarastają nawłocią kanadyjską, a jego brzegi łany sitowia leśnego oraz pojedyncze olsze czarne, brzozy brodawkowate i wierzby iwy 22. Ciek dopływając do stawu w północnej części powierzchni tworzy tuż przed nim rozlewisko, do którego przylega młode zadrzewienie, wśród których dominuje robinia akacjowa, wierzba krucha i olsza czarna [SUKZP]. Wspinamy się na malowniczą łąkę na naslonecznionym zboczu i kierujemy w stronę wschodniego brzegu Franiela oraz Bytomki. To w tym rejonie istniał kiedyś Młyn Orzegowski, po którym ostała się jedynie fotografia. Powracamy tą samą trasa, ciesząc wzrok obfitością i kolorami przyrody, niestety coraz mocniej psutej przez nieodpowiedzialnych ludzi, którzy nawet tutaj wywożą śmieci i gruz. Po osiągnięciu ulicy Orzegowskiej w Bytom skręcamy w prawo, i zaraz niedaleko, znowu w lewo, w rejon Stawów Niemieckich, leżących już na terytorium Bytomia Leżą w malowniczej niecce po prawej stronie. Daleko za nimi widać wieże kościoła w Bobrku i aleję topolową 23. Kiedyś stawy przecinała grobla, zachodnią część nazywano stawem Ficka, a wschodnią stawem Gnidy. Obecnie otoczenie stawów stanowi eksploatowana hałda. Fazaniec Szombierski będzie ostatnim celem naszej wycieczki. Bażanciarnia, Remiza to dawny park na granicy Orzegowa, Bobrka i Szombierek, założony w XIX wieku przez rodzine Schaffgotschów, w dobrach przynależnych do pałacu szombierskiego, istniejący do roku Miejsce przeznaczona do hodowli i polowań na bażanty. Orzegowianie jeszcze dziś 24 korzystać mogą z zalesienia Fazaniec przylegającego do miejscowości od Szombierek i Bobrku [Dwo-Orz]. Fazaniec to była raja za wiaduktem na Bytomskiej [Inf. T. Bartoszek]. Powierzchnia Fazańca Szombierskiego wynosi 18,1 ha relacjonuje Jerzy Porada. Park cechuje się dużym zróżnicowaniem w ukształtowaniu powierzchni; są to dwa wąwozy, których dnem płyną dwa strumienie, a między wąwozami, które łączą się w południowej części parku, leży 22 Ten fragment opisu dotyczy Fazańca Orzegowskiego. 23 Aleja istniała, kiedy przeprowadziliśmy wiosną rekonesans. Została wycięta. 24 Rok 1972.

17 dość płaska łąka. Park powstał na siedlisku grądowym, więc dominują w nim dęby, jawory, lipy, klony zwyczajne, jesiony wyniosłe, graby oraz olchy czarne. Sztucznie wprowadzono buki, topole, robinie akacjowe, brzozy brodawkowate (samosiejki). Idealne miejsce dla amatorów spaceru i wypoczynku na łonie natury. Zmotoryzowani znajda tu parking dla samochodów. Niedaleko od niego rośnie dąb szypułkowy z tabliczką informującą, że został ustanowiony pomnikiem przyrody ożywionej. BIBLIOGRAFIA 1. [Dwo-ORZ] - Jang S. Dworak, Orzegów (Lata ,. Bytom [Kop-RŚZD1] - Bernard Kopiec: Ruda Śląska. Zarys dziejów. Część pierwsza. Ruda, Orzegów, Godula, Chebzie, Ruda Alfons Kowalczyk: Przyczynki do monografii Orzegowa (do roku 1939), mps. powielony w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej, w teczce: Materiały kronikarskie dotyczące Orzegowa i kopalni Karol [b.w. 1967?], [b.m. (Ruda Śląska?)], 4. [Kub-RŚPM] - Anna Kubajak: Ruda Śląska. Przyroda miasta, Ruda Śląska Józef Matura: Z przeszłości Orzegowa, [d. m], [b. d], rękopis w posiadaniu Rudolfa Lukaszczyka z Rudy śląskiej Orzegowa. 6. [Nad-PRŚ] - Przemysław Nadolski: Pomniki Rudy Śląskiej do 1945 roku i ich późniejsze losy, w: Rudzki Rocznik Muzealny 2001 Ruda Śląska Barbara Podgórska: Z Plantów Orzegowskich do Sokolni i Machnika, Ruda Śląska 2010, w: 8. Barbara i Adam Podgórscy: Drzewa w pomniki zaklęte. Część I.; Ruda Śląska 2009, 9. Marek Podgórski: Z Kopaniny przez Paryż i dalej za granicę, Ruda Śląska 2009, w :www.rtpd.eu 10. [RŚ-P] - Jan S. Dworak, Antoni Ratka: Ruda Śląska. Przewodnik, Ruda Śląska Sabina Sibińska-Górka: Zielone płuca Rudy Śląskiej, czyli spacery po rudzkich parkach, Ruda Sląska 2010, 12. [Sto-MGG] - Monografja Gminy Godula, opracowana pod redakcją Józefa Stolarza, Godula [SUKZP] - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Rudy Śląskiej, tom VIII: Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, autorzy: P. Cempulik, J. Betleja, K. Holeksa, J. Kasperek; Ruda Śląska 1996; opracowanie w dyspozycji Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej 14. [WPDRKH] - W Pana Dworakowym rudzkim kalejdoskopie historycznym, praca zbiorowa, redaktor prowadzący Jerzy Horwat, Ruda Śląska

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Piotr Czescik 1g. Pomniki przyrody w Gdyni

Piotr Czescik 1g. Pomniki przyrody w Gdyni Piotr Czescik 1g Pomniki przyrody w Gdyni Pomnik przyrody-definicja W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku: Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916)

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916) Załącznik nr 3 Pomniki przyrody zlokalizowane w Tarnowskich Górach Gatunek Akty prawne Obwód Lokalizacja Orzeczenie nr 00068 PWRN w Stalinogrodzie z 11.06.1955 roku Rozporządzenie Nr 47/06 Wojewody Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody Ożywionej

Pomniki Przyrody Ożywionej Zestawienie pomników przyrody ożywionej Gmina Polkowice Pomniki Przyrody Ożywionej Nr Nazwa obiektu Rodzaj Miejscowość Opis stanowiska Podstawa prawna objęcia ochroną Uwagi dot. zachowania lub zniesienia

Bardziej szczegółowo

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640)

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody ego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Lp. 1 miński Cegłów Kiczki Własność Gminy Cegłów / Szkoła Podstawowa w Kiczkach drzewo Wiąz szypułkowy

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze.

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze. U załącznika 1 ów położonych na terenie 08.09.07. Lipa drobnolistna Tilia cor 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze 31 Klon pospolity Acer platanoides 377 2 ów położonych na terenie 08.09.07. 2 mławski Dzierzgowo

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Zamość

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Zamość Dokumentacja projektowa tras do uprawiania Nordic Walking na terenie Gminy Zamość Szczebrzeszyn, kwiecień 2013r. Projekt i opracowanie tras: TRAMP Zofia Kapecka Szczebrzeszyn Leśna tel. 600 423 828, 602

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. Lokalizacja. Lasek, na gruncie rolnym p.

Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. Lokalizacja. Lasek, na gruncie rolnym p. Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka Lp. nr rej. woj. (rok)* Obiekt Lokalizacja Bliższa ogólna Wymiary początkowe obw. [m] Wymiary obw. [m] 1. 115 grusza pospolita

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM STAN NA 2007 ROK Nr ew. Obiekt Obwód cm Wysokość m Gmina Lokalizacja Rok uznania 179/67-5 373-566 23-25 Elbląg ctwo Jagodno, oddz. 293npark w Krasnym Lesie Orzec.

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew pomnikowych w rejonie analizowanej Południowej Obwodnicy Warszawy

Wykaz drzew pomnikowych w rejonie analizowanej Południowej Obwodnicy Warszawy ZAŁĄCZNIK 8 Wykaz drzew pomnikowych w rejonie analizowanej Południowej Obwodnicy Warszawy Nr 1 64 2 65 3 66 4 69 5 72 6 1124 7 1455 8 1456 9 1457 10 1458 11 1459 12 1460 13 1461 14 1462 15 1463 lipa drobnolistna

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 OPERAT DENDROLOGICZNY działki 97, 98, 1506/95 Inwestor: Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. Mazow.08.194.7031 ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7.1 Identyfikacja oddziaływań Oddziaływanie na krajobraz jakie należy rozpatrzyć dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez ludzi, tj. zmian wizualnych

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz 14 7.1 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów Sekcja I Lp. Nazwa Gatunkowa polska Nazwa Gatunkowa Łacińska Średnica pierśnicy w cm Średnica korony w m. Wysokość w m. Uwagi Drzewa do usunięcia kolor czerwony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. Mazow.08.194.7026 ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Pomniki przyrody w granicach Parku:

Pomniki przyrody w granicach Parku: Pomniki przyrody w granicach Parku: L.p. Rodzaj - nazwa / gatunek 1) 2 głazy - granit 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 2 drzewa - dąb szypułkowy Quercus - sosna zwyczajna Pinus 3 drzewa - dąb

Bardziej szczegółowo

Zielono nam uczymy się, jak dbać o środowisko przyrodnicze powiatu kutnowskiego

Zielono nam uczymy się, jak dbać o środowisko przyrodnicze powiatu kutnowskiego Zielono nam uczymy się, jak dbać o środowisko przyrodnicze powiatu kutnowskiego W ramach realizacji przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zadania publicznego ze środków budżetu Powiatu Kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

7. Spływ Kajakowy (WAGROWIEC- JARACZ)

7. Spływ Kajakowy (WAGROWIEC- JARACZ) 7. Spływ Kajakowy (WAGROWIEC- JARACZ) START: WĄGROWIEC PRZYSTANKI: Pruśce, Rogoźno, Ruda, Wełna, Jaracz. META: JARACZ CZAS TRWANIA SPŁYWU: 10 godzin, ( około 35 km) W Wągrowcu Nielba krzyżuje się pod kątem

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Przebieg szlaku niebieskiego W Krainie Wiatraków : Kisielice Trupel, wytyczony 26,2 km

Przebieg szlaku niebieskiego W Krainie Wiatraków : Kisielice Trupel, wytyczony 26,2 km Przebieg szlaku niebieskiego W Krainie Wiatraków : Kisielice Trupel, wytyczony 26,2 km Kisielice Krzywka Wałdowo Goryń - Trupel Odcinek Opis Km Km Nawierzchnia Uwagi 0 Kisielice - skrzyżowanie ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 24 drzewa rosnące na terenie miasta Katowice

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 24 drzewa rosnące na terenie miasta Katowice Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 24 drzewa rosnące na terenie miasta Katowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz.

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz. INWESTOR Gmina Olsztyn 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II-go nr 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU Ulica Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie Etap 1. Odcinek od ulicy Leśnej. RODZAJ OPRACOWANIA INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Operat dendrologiczny Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Opracował Grzegorz Stawarz

Opracował Grzegorz Stawarz POMNIKI PRZYRODY GMINY PILZNO Opracował Grzegorz Stawarz Pilzno 2007 Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody Ŝywej i nieoŝywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klucz dla nauczyciela).

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klucz dla nauczyciela). Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia. Mój pomnik przyrody. wyszukiwanie pomników

ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia. Mój pomnik przyrody. wyszukiwanie pomników ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia Mój pomnik przyrody wyszukiwanie pomników Pomnik przyrody to pojedynczy twór przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1:

Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1: Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1: Jest to punkt nasłuchowy zlokalizowany przy moście drogowym, nad kanałem łączącym Jezioro

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. Mazow.08.194.7029 ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA Załącznik graficzny nr 10 INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA Budowa dwóch kurników na dz. nr 232 w miejscowości Wyborów, gmina Chąśno, powiat łowicki. Opracowanie : dr inż. Sebastian Jaworski Nowy Sącz, 2015

Bardziej szczegółowo

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km Trasa pałacowa Oleśnica Spalice Boguszyce Rzędów Miodary Brzezinka Małe Brzezie Sokołowice Cieśle Wyszogród Nowoszyce Świerzna Oleśnica. Długość trasy - 39,1 km. *Trasa wskazana dla rowerów trekingowych

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem REWALORYZACJA ZAŁOŻENIA PARKOWEGO W BUKOWCU ETAP I.1. Rewaloryzacja wzgórza z pawilonem (herbaciarnią) Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM STAN NA 2007 ROK Nr ew. c Gina Lokalizacja Rok uznania 309 2 głazy- granity 700; 600 0,5; 0,7 Dąbrówno L-ctwo Naproek oddz. 185 (1965) R-X-309/64 11.03.1964

Bardziej szczegółowo

Połączenie ul. Południowej w Gościcinie z ul. Sucharskiego w Wejherowie. Spis treści:

Połączenie ul. Południowej w Gościcinie z ul. Sucharskiego w Wejherowie. Spis treści: Spis treści: I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania... 2 2. Cel i zakres opracowania... 2 3. Materiały wyjściowe do opracowania... 2 4. Opis stanu istniejącego... 2 5. Parametry techniczne remontowanego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A Inwestor: Zamawiający: Jednostka projektowa: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. ul. Żwirowa 50/52, 05-506

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego. Mazow.08.194.7024 ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. nt. złożonych wniosków o wydanie zezwolenia i o wnioskach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów r.

INFORMACJA. nt. złożonych wniosków o wydanie zezwolenia i o wnioskach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów r. Lp. INFORMACJA Zgodnie z art. ust. pkt 4 lit. f) ustawy z dnia października 008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Szczegółowy opis powierzchni badawczych w sektorze IV

Rozdział 6 - Szczegółowy opis powierzchni badawczych w sektorze IV Fot. 198 Płat boru od strony zachodniej. Stan z dnia 2006.06.26 Fot. 199 Kącik wypoczynkowy od strony południowo-wschodniej. Stan z dnia 2010.06.07 Fot. 200 Fundamenty w środkowej części powierzchni. Stan

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Olsztyn 1 Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja. szaty dendrologicznej. parku zabytkowego. gm. Jarocin, pow. jarociński, woj. wielkopolskie

Inwentaryzacja. szaty dendrologicznej. parku zabytkowego. gm. Jarocin, pow. jarociński, woj. wielkopolskie Inwentaryzacja szaty dendrologicznej parku zabytkowego w Zakrzewie gm. Jarocin, pow. jarociński, woj. wielkopolskie Lipiec 2008r. WSTĘP Dokumentacja inwentaryzacyjna obejmuje szatę drzewiastą występującą

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

KARTY EWIDENCYJNE I ZESTAWIENIA

KARTY EWIDENCYJNE I ZESTAWIENIA AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ GMINY POLKOWICE KARTY EWIDENCYJNE I ZESTAWIENIA Istniejące i proponowane pomniki przyrody oraz cenne elementy przyrodniczo-kulturowe AKTUALIZAC JĘ INWE NTA R YZAC

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

Rowerem Wokół Słońca

Rowerem Wokół Słońca Rowerem Wokół Słońca Nowy Folwark to miejscowość położona zaledwie pięć kilometrów od Buska-Zdroju. Łączy je trasa rowerowa, przeprowadzona przez Wełecz i Kameduły. Powstała ona przy dofinansowaniu w ramach

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI CMENTARZ PARAFIALNY

KATOLICKI CMENTARZ PARAFIALNY KATOLICKI CMENTARZ PARAFIALNY przy ul. Opolskiej ( Oppelner Strasse ) na Księżu Małym ( Klein Tschansch ) we Wrocławiu Widok na aleję główną Cmentarza Parafialnego przy ul. Opolskiej ( Oppelner Strasse

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/677/16. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XXVII/677/16. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR XXVII/677/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. Mazow.08.194.7025 ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

Opis trasy EDK św. Jadwigi Śląskiej Krosno Odrzańskie Świebodzin

Opis trasy EDK św. Jadwigi Śląskiej Krosno Odrzańskie Świebodzin Opis trasy EDK św. Jadwigi Śląskiej Krosno Odrzańskie Świebodzin 07.04.2017 Trasa EDK rozpoczyna się przy kościele św. Jadwigi Śląskiej przy pl. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrz. Prowadzi przez pola

Bardziej szczegółowo