Ze Starego Orzegowa przez Franielowe, Fazaniec Orzegowski do Stawów Niemieckich i Fazańca Szombierskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ze Starego Orzegowa przez Franielowe, Fazaniec Orzegowski do Stawów Niemieckich i Fazańca Szombierskiego"

Transkrypt

1 Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew Artur Jach Turystyczno edukacyjna ścieżka piesza lub rowerowa o charakterze przyrodniczo historycznym Ze Starego Orzegowa przez Franielowe, Fazaniec Orzegowski do Stawów Niemieckich i Fazańca Szombierskiego w dzielnicach Orzegów i Godula miasta Rudy Śląskiej oraz w dzielnicy Szombierki miasta Bytomia opracowana w ramach projektu RUDZKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DRZEW RUDA NA ZIELONO współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ruda Śląska 2010

2 Rysował: Marek Wacław Judycki

3

4 Przebieg trasy Stary Orzegów Osiedle Podlas Park Młodzieży Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Stara ulica Bytomska Fazaniec Orzegowski Dolina Bytomki Franielowe Stawy Niemieckie Fazaniec Szombierski Zapraszamy na kolejną wyprawę po Orzegowie i pobliskiej okolicy. Proponujemy zacząć wędrówkę od strony Goduli. Ciekawym szlakiem turystycznym, zarówno co do historii, jak i do walorów przyrodniczych, jest ulica Bytomska (1765 m), która co wynika ze źródeł pisanych - dała początek wsi Orzegów. Tędy przebiegał odwieczny trakt łączący Bytom z Czarnym Lasem. Orzegów był typową osadą wiejską, a jego obszar w większości pokrywały lasy, które stopniowo karczowano po gwałtownym rozwoju przemysłu, jaki nastąpił w połowie XVIII wieku [rel. Jerzy Porada]. Stary Orzegów. Tak dawniej określano całe terytorium przynależne do Orzegowa, obejmujące również tereny dzisiejszej Goduli, Chebzia i część Czarnego Lasu. Stary Orzegów obejmował fragment części obszaru północno-zachodniego Wzgórz Orzegowskich, które wchodziły w skład Płaskowyżu Bytomskiego. [H. Buszman: Początki i rozwój Orzegowa od XIII do XVII wieku] W starym Orzegowie powstała huta cynku Morgenroth. Istniała do 1871 roku [H. Buszman: Nasze rocznice, Wiadomości Rudzkie ]. Obecnie jest to znaczny fragment Orzegowa, położony na południe od obecnej ulicy Kardynała Hlonda (wcześniej Kościelnej), w odróżnieniu od Nowego Orzegowa. Nazwa funkcjonowała już w drugiej połowie XIX wieku. Do nazwy wsi Orzegów dochodzą nazwy topograficzne, jak: Kopanina, Kokotek, Łąki Antoniego, Puszcza 1, a później Chebzie, Orzegowskie, Stary Orzegów, Nowy Orzegów, a z nastaniem zakładów przemysłowych nazwy osad, takie same jak zakładów. ( ) Do wspomnianego rejonu ulicy Bytomskiej przywarła nazwa Stary Orzegów. Budynkami kopalni zabudowano całe partie cztery ulice i kolonię Podlas ( ) W Orzegowie, Goduli i Chebziu wytworzyły się dawniej specyficzne strefy, np. w tzw. Starym Orzegowie, po obu stronach ulicy Bytomskiej, uplasowały się domostwa chłopskie, na zachód od nich nowe domy kopalni Karol [Dwo-Orz]. Stary Orzegów stanowiły 2 zabudowania przy ulicy Kościelnej od rogatek przy kopalni i koksowni oraz ulica Bytomska i Stolberg. Do Starego Orzegowa zaliczała się również Kolonia Podlas, zwana zielonym domkami od parterowych drewnianych domów, które zawsze malowano na zielono [K. K.: Lata trzydzieste..., Wiadomości Rudzkie ]. Po 1924 roku: Orzegów stał się osiedlem górniczym, o zabudowie nieuporządkowanej, podzielony na Stary Orzegów w rejonie ulicy Bytomskiej oraz Nowy Orzegów [WPDRKH]. W gwarze istnieje jeszcze podział Orzegowa i to: część zachodnią od ulicy Kościelnej nazywamy nowym Orzegowem, część wschodnią starym Orzegowem. Właściwie 1 Nie wiadomo o jaki okres chodzi. wcześniej ale w tym samym akapicie, na str. 156 J.S. Dworak pisze o bytomskich rejestrach parafialnych z 1676 r. 2 W latach 30. XX wieku.

5 stary Orzegów położony był po obydwu stronach obecnej ulicy Bytomskiej, na miejscu której spływał strumyczek od Helminowca (Szybu Wiejskiego) do Bytomki. (Orzegów) [A. Kowalczyk: Przyczynki do monografii Orzegowa]. Po lewej stronie rozpościera się park im. Adama Mickiewicza zwany niekiedy parkiem Godulskim. W latach 80. XX wieku obserowowano tu aż 36 gatunków i odmian drzew i krzewów. Zbiorowisko roślinne o powierzchni 2,9 ha, tworzą drzewa: klon pospolity (Acer platanoides L.), klon jawor (Acer pseudoplatanus L.), klon polny (Acer campestre L.), klon jesionolistny (Acer negundo L.) topola włoska (Populus pyramidalis Salisb.), topola późna (Populus x serotina Hart.), brzoza brodawkowata (Betula verrucosa Ehrh.), lipa srebrzysta (Tilia tomentosa Moench.), lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.), buk pospolity (Fagus silvatica L. ), dąb czerwony północny (Quercus borealis var. maxima Ashe), grab pospolity (Carpinus betulus L.), kasztanowce zwyczajne (Aesculus hippocastanum L.), pojedynczy modrzew europejski (Larix decidua Mill.). W podszycie występują głogi jednoszyjkowe (Crataegus monogyna Jacq.) trzmieliny europejskie (Evonymus europaea L.), derenie białe (Cornus alba L), rosnące kępami jaśminowce wonne (Philadelphus coronarius L.), śnieguliczki białe (Symphoricarpos albus Blake), jabłonie rajskie (Malus x purpurea (A. Barbier) Rehder), leszczyny zwyczajne (Corylus avellana L.), bez czarny (Sambucus nigra L.). Jak wynika z przeglądu, dendroflora jest dość urozmaicona. Na uwagę zasługuje jarząb mączny (Sorbus aria Crantz.) rosnący od ulicy Tiałowskiego. 3 Osiedle Podlas Wywodzi są nazwę od wyrażenia przyimkowego pod lasem (leżące miejsce), miejsce leżące blisko lasu, zaświadczającą, że w pobliżu rozpościerała się Puszcza Orzegowska. Tradycję leśną w Orzegowie uwieczniono w nazwie kolonii Podlas [Dwo-Orz]. Nazwa ta wiązała się z lasem, który w tych okolicach występował obficie jeszcze pod koniec XVIII wieku. W okresie późniejszym, zwłaszcza zaś w XIX wieku, lasy były stopniowo karczowane, w związku z żywiołowym rozwojem przemysłu. Ostatnie drzewa leśne zostały w tym rejonie wycięte w roku 1917 [RŚ-P]. Do wspomnianego rejonu ulicy Bytomskiej przywarła nazwa Stary Orzegów. Budynkami kopalni 4 zabudowano całe partie cztery ulice i kolonię Podlas [Dwo-Orz]. Wcześniej była tutaj Kolonia Podlas (inne określenia: Podlas, Zielone Domki, Baraki) nieistniejące osiedle składające się 3 Park został dokładniej opisany w pracy Marka Podgórskiego: Od Kopaniny przez Paryż i dalej za granicę 4 KWK Karol.

6 z 29 parterowych, drewnianych domów, malowanych tradycyjnie na zielono, zbudowane w roku 1929, zburzone na początku lat 70. XX wieku. W roku 1929 wybudowała Sp. Akc. Godula 29 domków drewnianych o murowanych piwnicach [A. Kowalczyk: Przyczynki do monografii Orzegowa]. Do Starego Orzegowa zaliczała się również Kolonia Podlas zwana zielonym domkami od parterowych drewnianych domów, które zawsze malowano na zielono. [K. K.: Lata trzydzieste..., Wiadomości Rudzkie ]. Osiedle Podlas powstało w miejscu gdzie wcześniej funkcjonowało osiedle domków drewnianych. Nazywano je "Zielonymi domkami". Były to domki drewniane, parterowe, zazwyczaj 4-ro rodzinne. Niegdyś stanowiły swoisty klimat dzielnicy Godula 5. Wśród nich był staw oraz coś, co było relikwią dawnych czasów, a mianowicie kuźnia gdzie okoliczni właściciele zaprzęgów konnych mogli skorzystać z potrzebnych im usług chociażby takich jak wykonanie podkowy, czy podkucie konia. Wielu mieszkańców tej dzielnicy do dzisiaj pamięta pracującego tam kowala. Dzieciaki zaglądały tam z ciekawości, a czasem z potrzeby naprawienia roweru, pospawania czegoś, lub potrzeby pomocy w zespawaniu części metalowych. Obecnie w tym miejscu jest przyjemny deptak osiedlowy z placami zabaw i kortem tenisowym. Po "Zielonych Domkach" nie zostało ani śladu. [www.nasza-godula.pl]. Ostatnie drzewa leśne w tym miejscu zostały wycięte w 1917 roku. W 1929 roku między ulicą Bytomską a obecną ulicą Joanny, powstała kolonia domków drewnianych z przyległymi do nich ogródkami. Domki zlikwidowano z początkiem lat 70-tych ubiegłego stulecia, a w ich miejscu wybudowano obecne osiedle. [rel. Jerzy Porada] W pobliżu Baraków leżał Lesztajch <niem. Löschteich staw gaśniczy >, Lechsztajn, staw wykorzystywany jako basen przeciwpożarowy. Był niewielki, jakieś 40 na 40 metrów, żyły w nim rybki. [inf. R. Lukasczyk]. Paweł Kroliczek dodaje: Tam gdzie po wojnie była kuźnia, wcześniej był piekarok do pieczenia chleba. Na Lesztajchu w lato pływały kaczki i gęsi, a w zimie było tam idealne lodowisko i grało się w hokeja. Nieopodal Koloni Podlas w okresie międzywojennym roztaczał się Burloch alias Burlok 6. Jego częścią był Helminowiec <nazwa kulturowa i dzierżawna>, w pobliżu nieistniejącego Szybu Wiejskiego. Zanim zaczęto wydobywać piasek do zamulania wyrobisk kopalnianych, były to grunty rolnicze rodziny Helmin. Właściwie stary Orzegów położony był po obydwu stronach obecnej ulicy Bytomskiej, na miejscu której spływał strumyczek od Helminowca (Szybu Wiejskiego) do Bytomki. (...) Na miejscu obecnego Szybu Wiejskiego stały zabudowania rodziny Helmin (stąd: Helminowiec), która pozostawiła na pamiątkę krzyż kamienny 7 przy przystanku tramwajowym (Orzegów) [A. Kowalczyk: Przyczynki do monografii Orzegowa]. Na rozgałęzieniu drogi prowadzącej z Goduli do Szombierk i Orzegowa ufundowała pobożna niewiasta Karolina Helmin krzyż, który postawiono w roku [Sto-MGG]. Park Młodzieży 5 Zachowaliśmy cytat, choć zawiera nieprawdę. Zielone Domki zawsze należały do Orzegowa, a nie do Goduli. Także Kolonia Podlas. Dopiero Osiedle Podlas wcielono do Goduli. 6 Opisany wyczerpująco w poprzedniej ścieżce orzegowskiej. 7 Krzyż ten, wystawiony w roku 1885 z fundacji Karoliny Helmin stoi na rogu obecnych ulic Bytomskiej i Karola Goduli. 8 Krzyż stoi na rogu ulic Karola Goduli i Bytomskiej.

7 Obecnie opisywany obszar Burlochu zajmuje Park Młodzieży. Poprzednio nosił imię Janka Krasickiego 9 Powstał w latach , z inicjatywy miejskiej struktury Związku Młodzieży Socjalistycznej, w wyniku prac społecznych na obszarze nieużytków i wysypisk. Pomnik Krasickiego odsłonięto w lipcu 1964 roku, a ufundowała go Koksownia Orzegów, która sfinasowała i wykonała też głowne prace przy zakładaniu parku. Wskutek przeobrażeń polityczno -społecznych latach 90. pomnik usunięto a park przemianowano na Park Młodzieży. [rel. Jerzy Porada] Aktualnie park zajmuje powierzchnię 5,3 ha i jest jednym z najładniej utrzymanych parków miejskich w Rudzie Śląskiej 10. Aleje parkowe obsadzone zostały topolami czarnymi, klonami zwyczajnymi, lipami drobnolistnymi, jesionami wyniosłymi oraz robiniami akacjowymi i kasztanowcami zwyczajnymi. Nieliczne są modrzewie europejskie (Larix decidua Mill.). W niższej warstwie spotkamy krzewy: śnieguliczkę białą, bez czarny oraz pięknie kwitnący złotokap zwyczajny (Laburnum anagyroides Medik.), nazywany złotym deszczem 11. Po prawej stronie ulicy Bytomskiej, tam gdzie dzisiaj są obiekty Szkoły Podstawowej nr 6, rozpościerała się Zanda, również opisana w poprzedniej trasie orzegowskiej 12. Obok szkoły i parkingu samochodowego znajdują się ciekawe architektoniczne budynki. To Brysiowiec <nazwa kulturowa, patronimiczna.; od nazwiska właściciela posesji: Bryś> miejsce i kamienica wzniesiona w roku 1895 przy obecnej ulicy Bytomskiej 10. Do Brysiowca przylegał niższy budynek, zwany Hinterhaus, już wyburzony. Po drugiej stronie ulicy rośnie piękny klon srebrzysty (Acer saccharinum L.), o wyjątkowym, złocistym kolorycie liści. Niedaleko stąd leży także Tobolowiec <od nazwiska właścicieli gruntów> rejon i zespół trzech domów mieszkalnych pomiędzy ulicami Bytomską a Piaseczną, naprzeciw przychodni lekarskiej 13. W rejonie tym, po przeciwległej stronie ulicy z początkiem lat 60-tych wybudowano wspaniały kompleks rekreacyjno-sportowy z kąpieliskiem, stawem kajakowym, boiskami, skwerami, piaskownicami i innymi urządzeniami służącymi zabawie dzieci. Wszystko w otoczeniu zieleni. Dziś zostały wspomnienia. Staw zakopano w latach 90. Od ponad 10 lat nie funkcjonuje kąpielisko.[rel. Jerzy Porada] Na podwórzu posesji nr 16-18, obok krzaczastej morwy białej (Morus alba L.), rośnie pojedynczy, dąb szypułkowy (Quercus robur L.). Ma obwód 139 cm, średnicę 44 cm, wysokość 17 m. Współrzędne geograficzne: N ,08, E , , aktywista komunistyczny, działacz KPP i PPR, w czasie okupacji szef Związku Walki Młodych, pseudonim konspiracyjny Kazek, zamordowany przez Gestapo. 10 Park został dokładnie zaprezentowany w pracy S. Sibińskiej-Górki: Zielone płuca Rudy Śląskiej, czyli spacery po rudzkich parkach w: 11 Park został dokładnie zaprezentowany w pracy S. Sibińskiej-Górki: Zielone płuca Rudy Śląskiej, czyli spacery po rudzkich parkach w: 12 Barbara Podgórska: Z Plantów Orzegowskich do Sokolni i Machnika, w: 13 Nazwą ta niekiedy jest określany także dom przy ulicy Bytomskiej 14.

8 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Orzegowską halę sportową, przy ulicy Bytomskiej nr 13, na Burlochu, zbudowano w roku Był to obiekt kopalni Karol, użytkowany przez Klub Sportowy 27 z Orzegowa, przejęty póxniej przez KWK Wawel. Stadion przejęła Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa. W latach działał tu Klub sportowy Zryw. Ostatnio halę wykorzystywała głównie sekcja zapaśnicza Klubu Sportowego Slavia z Rudy. W 1990 obiekty przejął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Mniej więcej w tym samym czasie powstał również na dawnym Burlochu obiekt sportowo-rozrywkowy poniżej Parku Młodzieży. W enklawie zieleni powstała m.in. hala sportowa, boiska, lodowisko, a także nieistniejący w tej chwili amfiteatr. Obok w otoczeniu wierzb malutki budynek, kiedyś siedzibę hodowców królików i gołębi, dziś już chyba tylko gołębiarzy [rel. Jerzy Porada]. Budyneczek z muru pruskiego, o białych elewacjach, otacza 5 dużych wierzb białych płaczących (Salix alba var. tristis Gaud.), o dziwnych kształtach. Nieopodal rosną dwie wierzby kruche (Salix fragilis L.). Drogę do ośrodka wytyczają topole, a w kierunku wschodnim ciągnie się zmurszały murek. Przy jego początku rośnie grusza pospolita (Pirus communis L.), a na całej długości graby pospolite (Carpinus betulus L.), posadzone szpalerowo i przetykane topolami. Od strony wschodniej halę sportową osłania rząd żywotników zachodnich (Thuja occidentalis L.) Dom Kultury Mijamy łuk na skrzyżowaniu ulicy Bytomskiej z Grunwaldzką. Tu stał tętniący życiem Dom Kultury, po którym dziś pozostał straszący wyglądem plac wyłożony kamieniami. W pamięci starszych orzegowian pozostaje czymś wyjątkowym, czymś co przez wiele lat wypełniało należycie czas tutejszemu społeczeństwu i tworzyło charakter tej dzielnicy. [rel. Jerzy Porada] 14 Nigdy nie było tu basenu, o którym wzmiankuje B. Kopiec.

9 Nieistniejący obiekt, wyburzony w grudniu 2004 roku 15, powstał w 1910 roku, z inicjatywy zarządu Spółki Schaffgotsch, z przeznaczeniem na Katolicki Dom Związkowy. Mieściła się w nim restauracja ze znaczną salą widowiskowo-balową. W 1929 roku dzierżawca obiektu, Brunon Pyka, urządził kino Royal na 310 miejsc 16. Po wojnie obiekt przejęła Kopalnia Karol na Dom Kultury i siedzibę zespołów artystycznych. Od 1946 roku funkcjonowala kino Światowid, przekazane w 1952 w gestię związków zawodowych. Obok budynku w 1939 roku odsłonięto Pomnik Strzelców Bytomskich, zburzony przez Niemców we wrześniu tegoż roku. Na początku czerwca roku 1939 w Orzegowie odsłonięto pomnik Strzelców Bytomskich (żołnierzy 75. pułku piechoty), poległych w wojnie bolszewickiej 1920 roku. Jednocześnie wręczono wojsku ufundowane przez ludność ciężkie karabiny maszynowe. Ustawiono go przy przemianowanej z tej okazji ul. Strzelców Bytomskich (dawniej i obecnie ul. Bytomska), na skwerze, na rogu ul. Polnej (obok późniejszego Domu Kultury kopalni "Karol". We wrześniu 1939 roku pomnik musieli zburzyć powstańcy i harcerze pilnowani przez Ortswehr (niemiecką ochotniczą straż obywatelską). Bloki kamienne ładowano na furmankę i zaprzęgnięci do niej Polacy ciągnęli ją na wysypisko śmieci [Nad-PRŚ]. Przy placu po wyburzonym domu rośnie skupisko kasztanowców zwyczajnych (Aesculus hippocastanum L.), słabej kondycji zdrowotnej. Idąc dalej ulicą Bytomską na północ, widzimy po lewej stronie dom gminny, imponujący budynek (posesje 39 i 41), z umieszczoną centralnie bramą wjazdową i dwoma wejściami po bokach, wybudowany jak podaje Józef Matura za staraniem naczelnika Flacha w latach 1905 (jedna część) i 1906 (cześć druga), przeznaczony dla rodzin urzędników gminnych. Koło niego rośnie drzewo morwy białej, zaraz kolo schodów przy domu (posesja 43) zamieszkałym przez Marka Kobierskiego, prezesa Towarzystwa Miłośników Orzegowa. Po przeciwnej stronie ulicy, w pobliżu posesji 28, leży niewielki zieleniec złożony z lip drobnolistnych (Tilia cordata 15 Mimo prób przeciwdziałania ze strony Towarzystwa Miłośników Orzegowa. 16 Od 1933 roku, kolejny dzierżawca Alojzy Ledwig przemianował kino na Casino, a Jerzy Patas, w 1938 roku, na Światowid. W czasie wojny powróciła nazwa "Casino"

10 Mill.) i robinii akacjowych (Robinia pseudoaccacia L.). Nad nim rzuca się w oczy wielka topola późna o wymiarach drzewa pomnikowego. Mierzy 455 cm obwodu pierśnicowego, 145 cm średnicy i ma wysokość 25 metrów. Korona z nieomal poziomymi konarami, rozłożysta, zdrowa. Współrzędne geograficzne: N ,27, E ,44. Polecamy odbić nieco od wyznaczonej trasy i przejść na sąsiadującą z topola od góry, czyli wschodu, posesję nr 7a przy ulicy Piasecznej. Na podwórzu rośnie ładny kasztanowiec zwyczajny, w wymiarach: obwód pierśnicowy 274 cm, średnica 87 cm, wysokość 15 metrów, współrzędne geograficzne: N ,91, E ,28. U wjazdy na posesje rośnie z kolei klon jawor: obwód pierśnicowy 247 cm, średnica 79 cm, wysokość 17 m, współrzędne geograficzne: N ,76, E ,66. Kolejnym budynkiem na planowej trasie jest obecna Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliusza Słowackiego (posesja 45), wybudowa w 1901 roku, jako szkoła męska. Jej dyrektorem w latach był ojciec malarza Norberta Ernsta Dolezicha, autora książki Ich kam aus Orzegow, niestety dostępnej jedynie w języku niemieckim. W szkole zachowała się kronika rejestrująca dzieje szkolnictwa orzegowskiego od 1882 roku. Niedaleko stąd znajdowała się, według relacji Ernesta Talagi, niemiecka szkoła mniejszościowa, zwana małą, wyburzona w pierwszej połowie lat 90. Na skarpie obok SP 36 szkoły rosną znacznych rozmiarów topole. Nie od rzeczy będzie dodanie w tym momencie kilku zdań o szkolnictwie orzegowskim. Józef Matura pisał w swoim rękopiśmiennym opracowaniu Z przeszłości Orzegowa, znajdującym się w posiadaniu

11 Rudolfa Lukasczyka: dzieci ze wsi orzegowskiej musiały uczęszczać do szkoły w Szombierkach. Sołtysem gminy był z nazwiska Löwy, który się skomunikował z inspektorem szkolnym ks. Prehsfreundem z Biskupiec i powziął starania u starosty bytomskiego o zbudowanie szkoły osobny 17 dla Orzegowa. Starosta się projektem podjął i zbudował 2 kl. szkoły razem z kapliczką na pagórku ul. Bytomski[ej] (gdzie stoi obecnie III piętrowa szkoła chłopców); była to szkoła parterowa z małym podwórzem, który koszt wyniósł_431l talarów. Poświęcenie dokonał urzędujący inspektor szkolny ks. proboszcz z Biskupic Prehsfreund w obecności opiekuna szkolnego ks. Schafranka z Bytomia, nauczyciela Sekaczka, sołtysa gminnego Löwego, a stało się to w roku Nadmienić mi wypada, że materiał budowlany, i to kamień piaskowy, wydobyto w latach w szkale18 l5 więcej metrów głębokiej, znajdującej się te obecnie [przy] ul. Puszkina i [przy] ul. Skalnej. Ówczesny właściciel dóbr rycerskich na Bełku i Szombierkach, Gemander podarował roku l868 jeden dzwon szkolny, który ustawiono na podwórzu, [w] zbudowanej tam wieży przed szkołą, i miał służyć do dzwonienia do szkoły, zarazem i na Anioł Pański. W dalszych latach powiększała się liczba ludności z powodu odbudowy kopalń i hut, pomiędzy innemi uruchomiono w roku 1873 kopalnię Gothard (obecnie kop. Karol) i wybicie Szybu Kynast w roku I z powodów tych okazało się, że szkoła i kapliczka jest niewystarczającą, i za małą na powiększającą się ludność, postanowiono w roku 1878 zbudować nową szkołę, większą. Plan budowy, jak i kosztorys, który wynosił 2400 Mk., wykonał budowniczy Linka z Bytomia. Coraz bardziej się powiększająca ludność do Orzegowa zmusiła miejscowe władze, na czele z sołtysem Franciszkiem Pyka, do dalszej przybudowy, którą dokonano w roku 1883, i zwiększono przez przybudowanie części zachodniej, i to 2 klasy na parterze, jak i górne piętro na nowa kapliczkę, gdzie odbywały się niedzielne nabożeństwa później, na które przybywali ks. ks.19 z Bytomia, do której to parafii Orzegów należał. Na nowo odbudowanej szkole pomyślano zbudować wieżę do umieszczenia tego dzwonu, który poprzednio znajdował się na podwórzu starej szkoły. ( ) Z powodów zwiększającej się ludności naszej gminy i rozbudowy koksowni, którą do ruchu puszczono 1895 roku, liczba zamieszkałych na terenie gminy przekroczyła 500 osób, zmuszone zostały [władze gminy] na naleganie Urzędu Szkolnego do władz powiatowych w Bytomiu, o zbudowanie nowej szkoły, którą i w roku 1899 zbudowano w miejscu starej szkoły z roku 1854 r.20 i rozebranej, i w tym miejscu wystawiona została szkoła I. chłopców. ( ) W roku 1908 zbudowano szkołę dla dziewcząt, obecnie szkoła II. Jako budowniczy podjął p. Űberreiter z Król. Huty pracę w lipcu 1908, i 1. lipca 1909 oddał gotową do użytku. Koszta budowy wynosiła kwota Mk., urządzenia szkolne Mk., jak ławy, tablice i.t.d. Wolne kuksy ofiarowały na budowę Mk. Opuszczamy pobliże SP 36. Przechodzimy pod nisko sklepionym wiaduktem kolejowym, zbudowanym w przeważającej części z kamienia. Przed nim napotykamy interesujący kompleks zaniedbanych kamienic. Oznaczona nr 46 posiada niezwykle ciekawy secesyjny gzyms. Za tunelem, po prawej stronie oglądamy niszczejący budynek (posesja 54) 17 Oryg. 18 W oryginale, wyrażenie gwarowe. 19 Księża. 20 Tak w oryginale.

12 po dawnej kopalni Karol, której terytorium naziemne niegdyś sięgało do obecnej ulicy Karola Goduli w Goduli, a brama wjazdowa do zakładu była w pobliżu marketu Tesco. Budynek popada w coraz większą ruinę, chociaż jeszcze niedawno władze miasta miały zamiar odrestaurować go i przekazać organizacjom pozarządowym. Przed kamienicą nr 53 rośnie skupisko brzóz, a obok ciągu garaży rośnie bardo ładny egzemplarz klonu zwyczajnego o obwodzie 285 cm (średnica przeliczeniowa - 91 cm) i wysokości 17 metrów. Drzewo może zatem być zaliczone do pomników przyrody, których w Orzegowie brakuje. Fazaniec Orzegowski Posuwając się ciągle na północ, mijamy skrzyżowanie z ulicą Kardynała Augustyna Hlonda, nowy cmentarz orzegowski, by dotrzeć pod wiadukt kolei piaskowej. Po prawej stronie znajduje się kompleks niedawno wzniesionej oczyszczalni ścieków, dzięki której woda, wpływająca do Bytomki jest przez moment najczystszą wodą w całej rzece. Dawniej w miejscu oczyszczalni znajdował się stawa Staw Klapcia, Klapcia <od nazwiska właściciela terenu>, slużacy młodzieży do kąpieli w letnie dni. Paweł Kroliczek pamięta: Staw Klapcia był wcześniej nazywany "Teichenlage" i obchodzono tam co roku "Dni Morza" na Orzegowie. Spoglądamy na teren noszący nazwę Fazańca Orzegowskiego <nazwa kulturowa.; gwar. fazan, od niem. Fasan bażant, bażanciarnia, miejsce łowiskowej hodowli bażantów>, albo Remizy. W okresie międzywojennym istniał tu park z promenadą, i było to miejsce hodowli bażantów i polowań (polował m. in. burmistrz Orzegowa, Piotr Tomanek), imprez masowych oraz kolonii i półkolonii dla dzieci, organizowanych przez zakłady przemysłowe. Przestał być użytkowany około 1947 roku, po przejęciu terenu przez kolej piaskową. W Remizie, we parku były tancwile, i to było najfajniejsze. Żyły tam sarny i fazany bażanty. [Inf. R. Lukasczyk] Dolina Bytomki Za wiaduktem rozciąga się zalesione koryto rzeki Bytomki <nazwa hydronimiczna i topograficzna; od miasta Bytom>. Rzeka nosiła także nazwy: Beuthen Bach, Beuthener Wasser, Bytomianka, Bytomska Struga, Bytomska Woda, Bytomska Wódka, Iserbach, Izerbach, Kaczawa, Kliczborn, Kliczborna, Kocawa, Koczawa, Potok Izerski, Struga Bytomska, Bojtka, Bojtenera, Bojtenerka. Jest ostatnim, prawobrzeżnym dopływem Kłodnicy z ujściem w Sośnicy, o łącznej długości 19, 2 km. Na niewielkim odcinku płynie przez północne krańce terytorium Rudy Śląskiej, stanowiąc miejscami granicę między miastami: Rudą Śląską a Bytomiem oraz Rudą Śląską a Zabrzem. Źródła leżą w dzielnicy Bytomia Karbiu. Rzeka na odcinku orzegowskim nosi nazwę Górnej Bytomki. Płynie wzdłuż granicy Orzegowa przez szereg stawów głownie pochodzenia zapadliskowego [Dwo-ORZ]. Szerokość Doliny Górnej Bytomki na odcinku Rudy Śląskiej waha się od 250 do 300 m. Zwężenia występują w miejscach zasypywania zwałami odpadów przemysłowych, a rozszerzenia przy ujściach bocznych dolinek. Dno doliny jest

13 płaskie i podmokłe, a w miejscach osiadania terenu zajęte przez tworzące się w tych zaklęsłościach stawy. Dno od strony południowej (na terenie Rudy śląskiej) ograniczone jest stromym i wysokim do 10 m zboczem, przechodzącym słabo zaznaczonymi załamaniami w stoki Wzgórz Chorzowskich [Szef-RŚ]. W siedemnastym wieku w Rudzie nad Bytomką stał młyn pański, a w Orzegowie młyn wodny został zburzony na początku XX wieku [Kop-RŚZD1]. Dolina Bytomki stanowi kolejny niezwykle interesujący etap szlaku. Zaliczana jest do miejsc przyrodniczo najcenniejszych na całym terytorium miasta. Rozciąga się od Orzegowa, przez Rudę, do Rudzkiej Kuźnicy. Na odcinku Orzegowa szerokość doliny Bytomki wynosi od 250 do 350 m. Szerokość doliny Bytomki w okresie prowadzenia w jej sąsiedztwie wybierania węgla i związanego z tym osiadania górotworu aż do powierzchni ziemi, powstawania zapadlisk, jak też zasypywania jej odpadami przemysłowymi, w tym skałami kopalnianymi, ulegała ciągłym zmianom. Dno tej doliny jest płaskie i zawodnione. Zbocza miejscami dochodzą do 10 metrów. Koryto Bytomki miejscami rozszerzało się i tworzyło boczne ujścia, które stanowią jary w kierunku do obecnej Goduli i Kopaniny w miejscu dzisiejszej ulicy Bytomskiej. W XIX wieku ten ostatni jar stanowił jeszcze koryto potoku [H. Buszman: Początki i rozwój Orzegowa od XIII do XVII wieku]. Dolina rzeki Bytomki. Rzeka Bytomka płynie w północnej części Rudy Śląskiej od Bytomia do Zabrza przez dzielnice Godula 21, Orzegów i Ruda. Rzeka Bytomka jest częściowo uregulowana, a częściowo płynie w sposób naturalny. Jej koryto meandruje. tworząc zakola. rozlewiska. (...) Zbocza doliny są często strome i dochodzą do 10 m wysokości. Przy wejściach do bocznych dolinek utworzyły się jary. które się ciągną w kierunku Goduli. W miejscu obecnej ul. Bytomskiej w XIX w. był także jar i płynął nim potok. Nad brzegami rzeki rosną stare, o malowniczym nieraz pokroju okazy wierzby białej. Dolina tworzy nieckę, jej brzegi się wznoszą. Z jednej strony porasta je lasek. Zadrzewienie charakteryzuje 21 Tak w cytowanym fragmencie. W istocie rzeczy Bytomka nie plynie przez Godulę, jej koryto w pobliżu Goduli leży na obszarze Bytomia.

14 się urozmaiconym składem. Rosną tam topole balsamiczne, lipy drobnolistne, jesiony amerykańskie, jawory, klony zwyczajne, wiązy górskie. Z drugiej strony doliny widoczne są rozlegle łąki, pokryte w dużej mierze nawłocią kanadyjską. Występuje tam też trzcinnik piaskowy, wrotycz pospolity oraz rośliny typu łąkowego, jak chaber łąkowy. bniec biały. krwawnik pospolity. W sąsiedztwie łąk znajduje się dość duża hałda powęglowa. częściowo porośnięta roślinnością. Dolinę przecina nasyp z linią kolejową. Pod mostem nasypu przepływa rzeka Bytomka, tworząc po drugiej stronie dalsze rozlewiska z łanami trzciny. Tutaj po jednej stronie doliny biegnie linia tramwajowa i droga, po drugiej rozciąga się pagórkowaty, malowniczy teren, który jest starą, zrekultywowaną hałdą. Rzeka i dolina Bytomki to niezwykle wartościowy przyrodniczo teren. Mimo wielu szkód, które poczynił tu człowiek, zachowało się wiele cennych elementów, np. rozległe doliny rzeczne. z rozlewiskami, trzcinowiskami. Rzeka ta jest miejscem lęgowym. terenem zimowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. (...) Siedliska, takie jak nad rzeką Bytomką, są już w Polsce coraz rzadsze. Regulacje rzek, melioracje i zasypywanie szuwarów to największe zagrożenie. Szkodliwe dla ptaków jest też wypalanie i wycinanie trzcin. Dolinę rzeki Bytomki należałoby objąć ochroną. Teren ten kwalifikuje się. by podjąć starania o stworzenie tu nawet rezerwatu przyrody, a teraz należałoby objąć go niższą formą ochrony przyrody, np. w formie użytku ekologicznego [Kub- RŚPM]. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Rudy Śląskiej okolica, którą oglądamy jest opisana następująco: W zadrzewieniach występujących nad rzeką najczęściej rośnie wierzba krucha i biała oraz jesion wyniosły, głóg jednoszyjkowy i brzoza brodawkowata. Miejscami można tam spotkać młode dęby szypułkowe. W części północno-zachodniej powierzchni zadrzewienie ma charakter zdegradowanego łęgu, w którym prócz wymienionych gatunków rosną pojedyncze buki zwyczajne, klony zwyczajne, robinie akacjowe oraz krzewy bzu czarnego, czeremchy zwyczajnej i śnieguliczki, a w runie intensywnie odnawia się klon zwyczajny. Poza opisanym zadrzewieniem miejsca bardzo wilgotne nad By tomką porastają łany sitowia leśnego oraz olsze czarne i kępy rdestu ostrokończystego. W skrajnie zachodniej części powierzchni (w rejonie ulicy Bytomskiej) występuje zadrzewienie o stosunkowo zróżnicowanym składzie gatunkowym. Rosną tam okazy lipy drobnolistnej, jaworu, topoli czarnej, topoli osiki, brzozy brodawkowatej, wierzby białej i iwy oraz głogu jednoszyjkowego i bzu czarnego. Ptaki lęgowe: Krzyżówka, głowienka 3p., pustułka lp., kuropatwa lp., bażant, kokoszka 2p., łyska 3p., grzywacz, sierpówka, kukułka, dzięcioł zielony 1-2p., dzięciołek lp., kos, piegża, cierniówka, bogatka, modraszka, pełzacz ogrodowy, sroka, szpak, wróbel, zięba, kulczyk, dzwoniec i trznadel. Na tej powierzchni zachowały się tylko pojedyncze pary ptaków lęgowych zagrożonych wyginięciem w Rudzie Śląskiej. Są to: łabędź niemy lp., błotniak stawowy lp., głowienka 6p. i dzięcioł zielony 1-2p. Zachowały się tam również nieliczne miejsca dogodne do rozrodu i zimowania płazów bezogonowych i traszek. Tuż przed mostem na Bytomce skręcamy w prawo, w drogę gruntową prowadzącą dawno temu do Młyna Orzegowskiego. Dochodzimy do zakola i do wylotu wody z oczyszczalni w Orzegowie, ciekawego obiektu sztuki melioracyjnej. W pobliskim drzewostanie występują lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, wierzby kruche i wierzby białe płaczące, brzozy brodawkowate. Dostrzegamy trzy obumierające topole czarne, a na

15 wzniesieniach dorodne dęby szpulkowe, w kiepskim stanie zdrowotnym, noszące na pniach rysy piorunowe. Posuwamy się zgodnie z biegiem drogi, mając po lewej ręce koryto rzeki z bujną roślinnością łęgową: wierzbami białymi i kruchymi, olszami czarnymi (Alnus glutinosa Gaertn.), topolami osikami (Populus tremula L.). z rozległymi połaciami trzcin pospolitych (Phragmites australis (Cav.)Trin. ex Steud), pokrzyw zwyczajnych (Urtica dioica L.), sadźca konopiastego (Eupatorium cannabinum L), nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis L. ) podagrycznika pospolitego (Aegopodium podagraria L.). W drzewostanie po prawej stronie drogi pojawiają się robinie akacjowe i buki zwyczajne (Fagus silvatica L.) czerwonolistne oraz dęby szypułkowe, w podszycie natomiast czeremchy pospolite (Prunus padus L.), czeremchy amerykańskie (Prunus serotina Ehrh.), dereń biały (Cornus alba L.), rdest ostrokończysty rdest ostrokończysty (Reynoutria japonica Houtt.). Przechodzimy pod linia energetyczna wysokiego napięcia. Odtąd rozpoczynają się trzcinowiska, porośnięte także ostami, szczawiami, bylicą bożym drzewkiem, wrotyczem pospolitym. Niektóre powierzchnie gruntu są jeszcze orane i użytkowane rolniczo. Teren jest urozmaicony, pagórkowaty. Franielowe Z daleka widać bujną zieleń wierzb kruchych gęsto obsiadających staw nazywany Franielem <do nazwiska Franiel >, albo w sposób zniekształcony Frajnel, Franiel, Freinel, niekiedy nawet Grajner. To urocze miejsce, zwane ogólnie Franielowem, niezbyt często uczęszczane, bo odlegle od osiedli, Lustro wody niewielkie, przybrzeża gęsto zarośnięte roślinnością szuwarową. nad brzegami rosną oprócz wierzb, kasztanowce, jesiony, klony zwyczajne i klony jawory, grochodrzewy. Rozmiary wierzb kruchych są naprawdę imponujące. Pomierzyliśmy zaledwie kilka spośród 11 najbardziej okazałych. Maja obwody: 370 cm, 317 cm, 412 cm, 380 cm. Niektóre drzewa przewróciły się i gniją malowniczo pogrążone w wodzie. W podszycie występują śnieguliczki białe, trzemieliny europejskie, głogi jednoszyjkowe, czeremchy zwyczajne, maliny i jeżyny. W runie przytulie, kukliki, narecznice samcze, barszcz zwyczajny, podagrycznik, osty, pokrzywa. W Studium uwarunkowań " znajdujemy dokładniejszy opis. Natomiast staw otaczają zarośla wierzbowe złożone z wierzb białych, kruchych i płaczących, a wzdłuż linii brzegowej rosną pasma jeżogłówki gałęzistej, trzciny pospolitej, jaskra jadowitego i karbieńca pospolitego.

16 Mały ciek, którego powierzchnia pokryta jest gęsto rzęsą drobną, łączy opisany staw z leżącym na wschód mniejszym od niego stawem. Ten ostatni otacza zadrzewienie wierzb białych i kruchych oraz skupienia mozgi trzcinowatej, wiązówki błotnej i bodziszka błotnego. W wodzie tego stawu rośnie rdestnica pływająca [SUKZP]. Staw jest połączony w Bytomką. płynącą po północnej stronie, dalej widać już ogródki działkowe i osiedla w Bytomiu Szombierkach. Obchodząc staw od strony południowej docierany znów do linii wysokiego napięcia. Zauważmy kalinę koralową (Viburnum opulus L.) rosnącą pod niewielkim dębem, nad bezimiennym ciekiem wodnym, płynącym spod osiedla Powstańców Śląskich, przy ulicy Kopalnia Karol. Nad ciekiem rosną liczne wierzby kruche, białe i iwy oraz brzozy brodawkowate. Koryto cieku - biegnąc wyżłobioną dolinką w kierunku północnym - przecina tereny upraw rolniczych i pastwiska, na których wypasane są m.in. stada kóz. Łączki na zboczach dolinki cieku zarastają nawłocią kanadyjską, a jego brzegi łany sitowia leśnego oraz pojedyncze olsze czarne, brzozy brodawkowate i wierzby iwy 22. Ciek dopływając do stawu w północnej części powierzchni tworzy tuż przed nim rozlewisko, do którego przylega młode zadrzewienie, wśród których dominuje robinia akacjowa, wierzba krucha i olsza czarna [SUKZP]. Wspinamy się na malowniczą łąkę na naslonecznionym zboczu i kierujemy w stronę wschodniego brzegu Franiela oraz Bytomki. To w tym rejonie istniał kiedyś Młyn Orzegowski, po którym ostała się jedynie fotografia. Powracamy tą samą trasa, ciesząc wzrok obfitością i kolorami przyrody, niestety coraz mocniej psutej przez nieodpowiedzialnych ludzi, którzy nawet tutaj wywożą śmieci i gruz. Po osiągnięciu ulicy Orzegowskiej w Bytom skręcamy w prawo, i zaraz niedaleko, znowu w lewo, w rejon Stawów Niemieckich, leżących już na terytorium Bytomia Leżą w malowniczej niecce po prawej stronie. Daleko za nimi widać wieże kościoła w Bobrku i aleję topolową 23. Kiedyś stawy przecinała grobla, zachodnią część nazywano stawem Ficka, a wschodnią stawem Gnidy. Obecnie otoczenie stawów stanowi eksploatowana hałda. Fazaniec Szombierski będzie ostatnim celem naszej wycieczki. Bażanciarnia, Remiza to dawny park na granicy Orzegowa, Bobrka i Szombierek, założony w XIX wieku przez rodzine Schaffgotschów, w dobrach przynależnych do pałacu szombierskiego, istniejący do roku Miejsce przeznaczona do hodowli i polowań na bażanty. Orzegowianie jeszcze dziś 24 korzystać mogą z zalesienia Fazaniec przylegającego do miejscowości od Szombierek i Bobrku [Dwo-Orz]. Fazaniec to była raja za wiaduktem na Bytomskiej [Inf. T. Bartoszek]. Powierzchnia Fazańca Szombierskiego wynosi 18,1 ha relacjonuje Jerzy Porada. Park cechuje się dużym zróżnicowaniem w ukształtowaniu powierzchni; są to dwa wąwozy, których dnem płyną dwa strumienie, a między wąwozami, które łączą się w południowej części parku, leży 22 Ten fragment opisu dotyczy Fazańca Orzegowskiego. 23 Aleja istniała, kiedy przeprowadziliśmy wiosną rekonesans. Została wycięta. 24 Rok 1972.

17 dość płaska łąka. Park powstał na siedlisku grądowym, więc dominują w nim dęby, jawory, lipy, klony zwyczajne, jesiony wyniosłe, graby oraz olchy czarne. Sztucznie wprowadzono buki, topole, robinie akacjowe, brzozy brodawkowate (samosiejki). Idealne miejsce dla amatorów spaceru i wypoczynku na łonie natury. Zmotoryzowani znajda tu parking dla samochodów. Niedaleko od niego rośnie dąb szypułkowy z tabliczką informującą, że został ustanowiony pomnikiem przyrody ożywionej. BIBLIOGRAFIA 1. [Dwo-ORZ] - Jang S. Dworak, Orzegów (Lata ,. Bytom [Kop-RŚZD1] - Bernard Kopiec: Ruda Śląska. Zarys dziejów. Część pierwsza. Ruda, Orzegów, Godula, Chebzie, Ruda Alfons Kowalczyk: Przyczynki do monografii Orzegowa (do roku 1939), mps. powielony w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej, w teczce: Materiały kronikarskie dotyczące Orzegowa i kopalni Karol [b.w. 1967?], [b.m. (Ruda Śląska?)], 4. [Kub-RŚPM] - Anna Kubajak: Ruda Śląska. Przyroda miasta, Ruda Śląska Józef Matura: Z przeszłości Orzegowa, [d. m], [b. d], rękopis w posiadaniu Rudolfa Lukaszczyka z Rudy śląskiej Orzegowa. 6. [Nad-PRŚ] - Przemysław Nadolski: Pomniki Rudy Śląskiej do 1945 roku i ich późniejsze losy, w: Rudzki Rocznik Muzealny 2001 Ruda Śląska Barbara Podgórska: Z Plantów Orzegowskich do Sokolni i Machnika, Ruda Śląska 2010, w: 8. Barbara i Adam Podgórscy: Drzewa w pomniki zaklęte. Część I.; Ruda Śląska 2009, 9. Marek Podgórski: Z Kopaniny przez Paryż i dalej za granicę, Ruda Śląska 2009, w :www.rtpd.eu 10. [RŚ-P] - Jan S. Dworak, Antoni Ratka: Ruda Śląska. Przewodnik, Ruda Śląska Sabina Sibińska-Górka: Zielone płuca Rudy Śląskiej, czyli spacery po rudzkich parkach, Ruda Sląska 2010, 12. [Sto-MGG] - Monografja Gminy Godula, opracowana pod redakcją Józefa Stolarza, Godula [SUKZP] - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Rudy Śląskiej, tom VIII: Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, autorzy: P. Cempulik, J. Betleja, K. Holeksa, J. Kasperek; Ruda Śląska 1996; opracowanie w dyspozycji Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej 14. [WPDRKH] - W Pana Dworakowym rudzkim kalejdoskopie historycznym, praca zbiorowa, redaktor prowadzący Jerzy Horwat, Ruda Śląska

SPACERY PRZYRODNICZE PO KRAKOWIE

SPACERY PRZYRODNICZE PO KRAKOWIE SPACERY PRZYRODNICZE PO KRAKOWIE SPACERY PRZYRODNICZE PO KRAKOWIE MAPA POGLĄDOWA REZERWAT PRZYRODY SKOŁCZANKA 3 I BIELAŃSKO-TYNIECKI PARK KRAJOBRAZOWY 6 3 Rezerwat Przyrody Skołczanka i Bielańsko-Tyniecki

Bardziej szczegółowo

TOM I DANE OGÓLNE STAN ISTNIEJĄCY- OPIS ZAŁOŻENIA PARKOWEGO

TOM I DANE OGÓLNE STAN ISTNIEJĄCY- OPIS ZAŁOŻENIA PARKOWEGO TOM I DANE OGÓLNE 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Materiały wyjściowe 3.1. Wcześniejsze opracowania 3.2. Plany archiwalne 3.3. Prace terenowe 4. Nazwa Ogród Krasińskich STAN ISTNIEJĄCY-

Bardziej szczegółowo

REKREACJA NAD ZALEWEM W WIERZCHOSŁAWICACH RECREATION AT THE RESERVOIR IN WIERZCHOSŁAWICE

REKREACJA NAD ZALEWEM W WIERZCHOSŁAWICACH RECREATION AT THE RESERVOIR IN WIERZCHOSŁAWICE POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU JOANNA RAPACZ Nr indeksu: 83477 REKREACJA NAD ZALEWEM W WIERZCHOSŁAWICACH PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZBIORNIKA POŻWIROWEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 Załącznik do uchwały nr IV-18 /11 Rady Gminy Purda z dnia 21 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 1 Spis treści.. 2 I. Wstęp i wprowadzenie 3-5 II.CHARAKTERYSTYKA MARCINKOWA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża. Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża. Dolnośląska Organizacja Turystyczna Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża Dolnośląska Organizacja Turystyczna Wrocław, maj 2009 Dokument został napisany przez zespół Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012 Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą... 3 1.1. Miasto Koszalin... 3 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

historia historia IŁAWA

historia historia IŁAWA historia historia IŁAWA założona została w 1305 r. Jednakże osadnictwo tak w okolicy miasta, jak i w jego obecnych granicach sięga o wiele dalej w przeszłość. Najstarsze ślady obecności człowieka w okolicy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU WIELICKIEGO NA LATA 2005 2013

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU WIELICKIEGO NA LATA 2005 2013 1 PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU WIELICKIEGO NA LATA 2005 2013 Kraków, lipiec 2005 r. 2 SPIS TREŚCI I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO... 4 II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Kuliński Jan Włodarczyk PIESZO I ROWEREM. Przewodnik Turystyczny

Ireneusz Kuliński Jan Włodarczyk PIESZO I ROWEREM. Przewodnik Turystyczny Ireneusz Kuliński Jan Włodarczyk PIESZO I ROWEREM PO POWIECIE SKARŻYSKIM Przewodnik Turystyczny Skarżysko-Kamienna 2009 PIESZO I ROWEREM PO POWIECIE SKARŻYSKIM 2 Ireneusz Kuliński Jan Włodarczyk PIESZO

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZALESIE

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZALESIE ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZALESIE Załącznik do uchwały Nr... z dnia... Rady Gminy Zalesie ZALESIE 2012 1 2 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Ogrodnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 1 JOANNA BYKOWSKA, MARCIN KOLASIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/323/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim. z dnia 27 listopada 2009 roku

Uchwała Nr XXXVIII/323/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim. z dnia 27 listopada 2009 roku Uchwała Nr XXXVIII/323/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasteczka Śląskiego na lata 2009-2013 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka ISBN 83-89290-55-3 Œcie ka przyrodnicza Zbiorowiska roœlinne wokó³ jeziora Zielonka

Bardziej szczegółowo

Łomża. Gród na nadnarwiańskiej skarpie

Łomża. Gród na nadnarwiańskiej skarpie Łomża Gród na nadnarwiańskiej skarpie Kwiatowa Różana Wojska Polskiego Kaktusowa Sikorskiego Łomża 0 2 km Park im. Jakuba Wagi 4 N Polowa Skłodowskiej-Curie 7 11 Stacha Konwy Bernatowicza Nowogrodzka Park

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych Pasmo Wilgi

Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych Pasmo Wilgi Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych Pasmo Wilgi Warszawa 2007 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa tel. 022 518 49 00 fax 022 518 49 49 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013-2020

Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr XXV/203/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 grudnia 2012 r. Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013-2020 Łobez, grudzień 2012 Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2007-2013

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2007-2013 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2007-2013 Sieradz, 2007 r. Spis treści Wstęp... 4 I. Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej Sieradza... 6 1. Zagospodarowanie przestrzenne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia. 2014 r. MIĘDZYCHÓD SIERPIEŃ 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Warszawska Obwodnica Turystyczna

Warszawska Obwodnica Turystyczna LECHOSŁAW HERZ WOJCIECH KRYSIŃSKI Warszawska Obwodnica Turystyczna Warszowa 1979 Warszawskie Przedsiębiorstwo Turystyczne SYRENA Stołeczny Ośrodek Informacji Turystycznej Projekt okładki i rysunki Henryk

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. markowych. produktów turystycznych. miasta Bielska-Białej

Strategia rozwoju. markowych. produktów turystycznych. miasta Bielska-Białej Strategia rozwoju markowych produktów turystycznych miasta Bielska-Białej Przygotowana przez Planet PR Lipiec 2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1 Czym jest niniejszy dokument?... 5 1.2 Dlaczego przygotowano

Bardziej szczegółowo

ROLA HISTORYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ ZIELENI PUBLICZNEJ W ŻYCIU MIAST

ROLA HISTORYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ ZIELENI PUBLICZNEJ W ŻYCIU MIAST DARIA BRĘCZEWSKA-KULESZA ROLA HISTORYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ ZIELENI PUBLICZNEJ W ŻYCIU MIAST NA PRZYKŁADZIE BYDGOSZCZY P ubliczna zieleń miejska była, jest i będzie ważnym elementem kształtowania oblicza

Bardziej szczegółowo

ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI.

ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI. ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI. Urzędów 2009 1 SPIS TREŚCI I Ciekawe miejsca... 4 1. Grodzisko w Leszczynie... 4 2. Wały Urzędowskie... 5 3. Rynek w Urzędowie... 6 4.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ANALIZA SWOT POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ANALIZA SWOT POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Opracowanie powstało w ramach projektu Turystyczni Partnerzy w Beskidach nr WTSL.02.01.00-24-028/08 realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM GMINY GRODKÓW

ZMIANA STUDIUM GMINY GRODKÓW Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków BURMISTRZ GRODKOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRODKÓW PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Słupcy na lata 2011 2021

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Słupcy na lata 2011 2021 Załącznik do Uchwały Nr../.../2011 Rady Miasta Słupcy z dnia...2011 r. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Słupcy na lata 2011 2021 Słupca, 2011 Opracowanie, na zlecenie Urzędu Miasta w Słupcy: AWIL Consulting

Bardziej szczegółowo

OD MILESZEK NA SIKAWĘ

OD MILESZEK NA SIKAWĘ S P A C E R O W N I K OD MILESZEK NA SIKAWĘ CZWARTEK 9 PAŹDZIERNIKA 2008 r. CZĘŚĆ 2 TEKST: RYSZARD BONISŁAWSKI JOANNA PODOLSKA REDAKCJA: JOANNA PODOLSKA FOTOEDYTORZY: DARIUSZ KULESZA TOMASZ STAŃCZAK PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DIAGNOZA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA GMINY STARACHOWICE Opracowanie: Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 25-308 Kielce ul. Bodzentyńska 44a tel.: (0-41) 344 66 30, 344 77 62 stel: (0-41)

Bardziej szczegółowo

DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU

DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU Zainwestuj i zamieszkaj w Raciborzu! DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU www.raciborz.pl Projekt nr PL 3.22/3.3.04/13.03604 Odnawialne źródła energii szansą rozwoju gospodarczego pogranicza PL-CZ Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Cysterski Szlak Rowerowy

Cysterski Szlak Rowerowy 1 2 Cysterski Szlak Rowerowy Cysterski Szlak Rowerowy Murowana Goślina, 2008 Wydanie dofinansowane ze środków Powiatu Poznańskiego 3 Tekst: Andrzej Kaleniewicz Zdjęcia w przewodniku: Andrzej Kaleniewicz

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym rozwinęło się miasto, charakteryzuje się znacznymi różnicami poziomów wynoszą one ok. 50 m. Deniwelacje lokalne sięgają 15 20 m.

Teren, na którym rozwinęło się miasto, charakteryzuje się znacznymi różnicami poziomów wynoszą one ok. 50 m. Deniwelacje lokalne sięgają 15 20 m. PRZEWODNIK Ulicami Lublina jest nieco odmienną formą informatora turystycznego. Odmienność tę określa przede wszystkim przyjęty opis miasta prowadzony dzielnicami i ulicami. Intencją autorów było przedstawienie

Bardziej szczegółowo