Ze Starego Orzegowa przez Franielowe, Fazaniec Orzegowski do Stawów Niemieckich i Fazańca Szombierskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ze Starego Orzegowa przez Franielowe, Fazaniec Orzegowski do Stawów Niemieckich i Fazańca Szombierskiego"

Transkrypt

1 Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew Artur Jach Turystyczno edukacyjna ścieżka piesza lub rowerowa o charakterze przyrodniczo historycznym Ze Starego Orzegowa przez Franielowe, Fazaniec Orzegowski do Stawów Niemieckich i Fazańca Szombierskiego w dzielnicach Orzegów i Godula miasta Rudy Śląskiej oraz w dzielnicy Szombierki miasta Bytomia opracowana w ramach projektu RUDZKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DRZEW RUDA NA ZIELONO współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ruda Śląska 2010

2 Rysował: Marek Wacław Judycki

3

4 Przebieg trasy Stary Orzegów Osiedle Podlas Park Młodzieży Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Stara ulica Bytomska Fazaniec Orzegowski Dolina Bytomki Franielowe Stawy Niemieckie Fazaniec Szombierski Zapraszamy na kolejną wyprawę po Orzegowie i pobliskiej okolicy. Proponujemy zacząć wędrówkę od strony Goduli. Ciekawym szlakiem turystycznym, zarówno co do historii, jak i do walorów przyrodniczych, jest ulica Bytomska (1765 m), która co wynika ze źródeł pisanych - dała początek wsi Orzegów. Tędy przebiegał odwieczny trakt łączący Bytom z Czarnym Lasem. Orzegów był typową osadą wiejską, a jego obszar w większości pokrywały lasy, które stopniowo karczowano po gwałtownym rozwoju przemysłu, jaki nastąpił w połowie XVIII wieku [rel. Jerzy Porada]. Stary Orzegów. Tak dawniej określano całe terytorium przynależne do Orzegowa, obejmujące również tereny dzisiejszej Goduli, Chebzia i część Czarnego Lasu. Stary Orzegów obejmował fragment części obszaru północno-zachodniego Wzgórz Orzegowskich, które wchodziły w skład Płaskowyżu Bytomskiego. [H. Buszman: Początki i rozwój Orzegowa od XIII do XVII wieku] W starym Orzegowie powstała huta cynku Morgenroth. Istniała do 1871 roku [H. Buszman: Nasze rocznice, Wiadomości Rudzkie ]. Obecnie jest to znaczny fragment Orzegowa, położony na południe od obecnej ulicy Kardynała Hlonda (wcześniej Kościelnej), w odróżnieniu od Nowego Orzegowa. Nazwa funkcjonowała już w drugiej połowie XIX wieku. Do nazwy wsi Orzegów dochodzą nazwy topograficzne, jak: Kopanina, Kokotek, Łąki Antoniego, Puszcza 1, a później Chebzie, Orzegowskie, Stary Orzegów, Nowy Orzegów, a z nastaniem zakładów przemysłowych nazwy osad, takie same jak zakładów. ( ) Do wspomnianego rejonu ulicy Bytomskiej przywarła nazwa Stary Orzegów. Budynkami kopalni zabudowano całe partie cztery ulice i kolonię Podlas ( ) W Orzegowie, Goduli i Chebziu wytworzyły się dawniej specyficzne strefy, np. w tzw. Starym Orzegowie, po obu stronach ulicy Bytomskiej, uplasowały się domostwa chłopskie, na zachód od nich nowe domy kopalni Karol [Dwo-Orz]. Stary Orzegów stanowiły 2 zabudowania przy ulicy Kościelnej od rogatek przy kopalni i koksowni oraz ulica Bytomska i Stolberg. Do Starego Orzegowa zaliczała się również Kolonia Podlas, zwana zielonym domkami od parterowych drewnianych domów, które zawsze malowano na zielono [K. K.: Lata trzydzieste..., Wiadomości Rudzkie ]. Po 1924 roku: Orzegów stał się osiedlem górniczym, o zabudowie nieuporządkowanej, podzielony na Stary Orzegów w rejonie ulicy Bytomskiej oraz Nowy Orzegów [WPDRKH]. W gwarze istnieje jeszcze podział Orzegowa i to: część zachodnią od ulicy Kościelnej nazywamy nowym Orzegowem, część wschodnią starym Orzegowem. Właściwie 1 Nie wiadomo o jaki okres chodzi. wcześniej ale w tym samym akapicie, na str. 156 J.S. Dworak pisze o bytomskich rejestrach parafialnych z 1676 r. 2 W latach 30. XX wieku.

5 stary Orzegów położony był po obydwu stronach obecnej ulicy Bytomskiej, na miejscu której spływał strumyczek od Helminowca (Szybu Wiejskiego) do Bytomki. (Orzegów) [A. Kowalczyk: Przyczynki do monografii Orzegowa]. Po lewej stronie rozpościera się park im. Adama Mickiewicza zwany niekiedy parkiem Godulskim. W latach 80. XX wieku obserowowano tu aż 36 gatunków i odmian drzew i krzewów. Zbiorowisko roślinne o powierzchni 2,9 ha, tworzą drzewa: klon pospolity (Acer platanoides L.), klon jawor (Acer pseudoplatanus L.), klon polny (Acer campestre L.), klon jesionolistny (Acer negundo L.) topola włoska (Populus pyramidalis Salisb.), topola późna (Populus x serotina Hart.), brzoza brodawkowata (Betula verrucosa Ehrh.), lipa srebrzysta (Tilia tomentosa Moench.), lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.), buk pospolity (Fagus silvatica L. ), dąb czerwony północny (Quercus borealis var. maxima Ashe), grab pospolity (Carpinus betulus L.), kasztanowce zwyczajne (Aesculus hippocastanum L.), pojedynczy modrzew europejski (Larix decidua Mill.). W podszycie występują głogi jednoszyjkowe (Crataegus monogyna Jacq.) trzmieliny europejskie (Evonymus europaea L.), derenie białe (Cornus alba L), rosnące kępami jaśminowce wonne (Philadelphus coronarius L.), śnieguliczki białe (Symphoricarpos albus Blake), jabłonie rajskie (Malus x purpurea (A. Barbier) Rehder), leszczyny zwyczajne (Corylus avellana L.), bez czarny (Sambucus nigra L.). Jak wynika z przeglądu, dendroflora jest dość urozmaicona. Na uwagę zasługuje jarząb mączny (Sorbus aria Crantz.) rosnący od ulicy Tiałowskiego. 3 Osiedle Podlas Wywodzi są nazwę od wyrażenia przyimkowego pod lasem (leżące miejsce), miejsce leżące blisko lasu, zaświadczającą, że w pobliżu rozpościerała się Puszcza Orzegowska. Tradycję leśną w Orzegowie uwieczniono w nazwie kolonii Podlas [Dwo-Orz]. Nazwa ta wiązała się z lasem, który w tych okolicach występował obficie jeszcze pod koniec XVIII wieku. W okresie późniejszym, zwłaszcza zaś w XIX wieku, lasy były stopniowo karczowane, w związku z żywiołowym rozwojem przemysłu. Ostatnie drzewa leśne zostały w tym rejonie wycięte w roku 1917 [RŚ-P]. Do wspomnianego rejonu ulicy Bytomskiej przywarła nazwa Stary Orzegów. Budynkami kopalni 4 zabudowano całe partie cztery ulice i kolonię Podlas [Dwo-Orz]. Wcześniej była tutaj Kolonia Podlas (inne określenia: Podlas, Zielone Domki, Baraki) nieistniejące osiedle składające się 3 Park został dokładniej opisany w pracy Marka Podgórskiego: Od Kopaniny przez Paryż i dalej za granicę 4 KWK Karol.

6 z 29 parterowych, drewnianych domów, malowanych tradycyjnie na zielono, zbudowane w roku 1929, zburzone na początku lat 70. XX wieku. W roku 1929 wybudowała Sp. Akc. Godula 29 domków drewnianych o murowanych piwnicach [A. Kowalczyk: Przyczynki do monografii Orzegowa]. Do Starego Orzegowa zaliczała się również Kolonia Podlas zwana zielonym domkami od parterowych drewnianych domów, które zawsze malowano na zielono. [K. K.: Lata trzydzieste..., Wiadomości Rudzkie ]. Osiedle Podlas powstało w miejscu gdzie wcześniej funkcjonowało osiedle domków drewnianych. Nazywano je "Zielonymi domkami". Były to domki drewniane, parterowe, zazwyczaj 4-ro rodzinne. Niegdyś stanowiły swoisty klimat dzielnicy Godula 5. Wśród nich był staw oraz coś, co było relikwią dawnych czasów, a mianowicie kuźnia gdzie okoliczni właściciele zaprzęgów konnych mogli skorzystać z potrzebnych im usług chociażby takich jak wykonanie podkowy, czy podkucie konia. Wielu mieszkańców tej dzielnicy do dzisiaj pamięta pracującego tam kowala. Dzieciaki zaglądały tam z ciekawości, a czasem z potrzeby naprawienia roweru, pospawania czegoś, lub potrzeby pomocy w zespawaniu części metalowych. Obecnie w tym miejscu jest przyjemny deptak osiedlowy z placami zabaw i kortem tenisowym. Po "Zielonych Domkach" nie zostało ani śladu. [www.nasza-godula.pl]. Ostatnie drzewa leśne w tym miejscu zostały wycięte w 1917 roku. W 1929 roku między ulicą Bytomską a obecną ulicą Joanny, powstała kolonia domków drewnianych z przyległymi do nich ogródkami. Domki zlikwidowano z początkiem lat 70-tych ubiegłego stulecia, a w ich miejscu wybudowano obecne osiedle. [rel. Jerzy Porada] W pobliżu Baraków leżał Lesztajch <niem. Löschteich staw gaśniczy >, Lechsztajn, staw wykorzystywany jako basen przeciwpożarowy. Był niewielki, jakieś 40 na 40 metrów, żyły w nim rybki. [inf. R. Lukasczyk]. Paweł Kroliczek dodaje: Tam gdzie po wojnie była kuźnia, wcześniej był piekarok do pieczenia chleba. Na Lesztajchu w lato pływały kaczki i gęsi, a w zimie było tam idealne lodowisko i grało się w hokeja. Nieopodal Koloni Podlas w okresie międzywojennym roztaczał się Burloch alias Burlok 6. Jego częścią był Helminowiec <nazwa kulturowa i dzierżawna>, w pobliżu nieistniejącego Szybu Wiejskiego. Zanim zaczęto wydobywać piasek do zamulania wyrobisk kopalnianych, były to grunty rolnicze rodziny Helmin. Właściwie stary Orzegów położony był po obydwu stronach obecnej ulicy Bytomskiej, na miejscu której spływał strumyczek od Helminowca (Szybu Wiejskiego) do Bytomki. (...) Na miejscu obecnego Szybu Wiejskiego stały zabudowania rodziny Helmin (stąd: Helminowiec), która pozostawiła na pamiątkę krzyż kamienny 7 przy przystanku tramwajowym (Orzegów) [A. Kowalczyk: Przyczynki do monografii Orzegowa]. Na rozgałęzieniu drogi prowadzącej z Goduli do Szombierk i Orzegowa ufundowała pobożna niewiasta Karolina Helmin krzyż, który postawiono w roku [Sto-MGG]. Park Młodzieży 5 Zachowaliśmy cytat, choć zawiera nieprawdę. Zielone Domki zawsze należały do Orzegowa, a nie do Goduli. Także Kolonia Podlas. Dopiero Osiedle Podlas wcielono do Goduli. 6 Opisany wyczerpująco w poprzedniej ścieżce orzegowskiej. 7 Krzyż ten, wystawiony w roku 1885 z fundacji Karoliny Helmin stoi na rogu obecnych ulic Bytomskiej i Karola Goduli. 8 Krzyż stoi na rogu ulic Karola Goduli i Bytomskiej.

7 Obecnie opisywany obszar Burlochu zajmuje Park Młodzieży. Poprzednio nosił imię Janka Krasickiego 9 Powstał w latach , z inicjatywy miejskiej struktury Związku Młodzieży Socjalistycznej, w wyniku prac społecznych na obszarze nieużytków i wysypisk. Pomnik Krasickiego odsłonięto w lipcu 1964 roku, a ufundowała go Koksownia Orzegów, która sfinasowała i wykonała też głowne prace przy zakładaniu parku. Wskutek przeobrażeń polityczno -społecznych latach 90. pomnik usunięto a park przemianowano na Park Młodzieży. [rel. Jerzy Porada] Aktualnie park zajmuje powierzchnię 5,3 ha i jest jednym z najładniej utrzymanych parków miejskich w Rudzie Śląskiej 10. Aleje parkowe obsadzone zostały topolami czarnymi, klonami zwyczajnymi, lipami drobnolistnymi, jesionami wyniosłymi oraz robiniami akacjowymi i kasztanowcami zwyczajnymi. Nieliczne są modrzewie europejskie (Larix decidua Mill.). W niższej warstwie spotkamy krzewy: śnieguliczkę białą, bez czarny oraz pięknie kwitnący złotokap zwyczajny (Laburnum anagyroides Medik.), nazywany złotym deszczem 11. Po prawej stronie ulicy Bytomskiej, tam gdzie dzisiaj są obiekty Szkoły Podstawowej nr 6, rozpościerała się Zanda, również opisana w poprzedniej trasie orzegowskiej 12. Obok szkoły i parkingu samochodowego znajdują się ciekawe architektoniczne budynki. To Brysiowiec <nazwa kulturowa, patronimiczna.; od nazwiska właściciela posesji: Bryś> miejsce i kamienica wzniesiona w roku 1895 przy obecnej ulicy Bytomskiej 10. Do Brysiowca przylegał niższy budynek, zwany Hinterhaus, już wyburzony. Po drugiej stronie ulicy rośnie piękny klon srebrzysty (Acer saccharinum L.), o wyjątkowym, złocistym kolorycie liści. Niedaleko stąd leży także Tobolowiec <od nazwiska właścicieli gruntów> rejon i zespół trzech domów mieszkalnych pomiędzy ulicami Bytomską a Piaseczną, naprzeciw przychodni lekarskiej 13. W rejonie tym, po przeciwległej stronie ulicy z początkiem lat 60-tych wybudowano wspaniały kompleks rekreacyjno-sportowy z kąpieliskiem, stawem kajakowym, boiskami, skwerami, piaskownicami i innymi urządzeniami służącymi zabawie dzieci. Wszystko w otoczeniu zieleni. Dziś zostały wspomnienia. Staw zakopano w latach 90. Od ponad 10 lat nie funkcjonuje kąpielisko.[rel. Jerzy Porada] Na podwórzu posesji nr 16-18, obok krzaczastej morwy białej (Morus alba L.), rośnie pojedynczy, dąb szypułkowy (Quercus robur L.). Ma obwód 139 cm, średnicę 44 cm, wysokość 17 m. Współrzędne geograficzne: N ,08, E , , aktywista komunistyczny, działacz KPP i PPR, w czasie okupacji szef Związku Walki Młodych, pseudonim konspiracyjny Kazek, zamordowany przez Gestapo. 10 Park został dokładnie zaprezentowany w pracy S. Sibińskiej-Górki: Zielone płuca Rudy Śląskiej, czyli spacery po rudzkich parkach w: 11 Park został dokładnie zaprezentowany w pracy S. Sibińskiej-Górki: Zielone płuca Rudy Śląskiej, czyli spacery po rudzkich parkach w: 12 Barbara Podgórska: Z Plantów Orzegowskich do Sokolni i Machnika, w: 13 Nazwą ta niekiedy jest określany także dom przy ulicy Bytomskiej 14.

8 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Orzegowską halę sportową, przy ulicy Bytomskiej nr 13, na Burlochu, zbudowano w roku Był to obiekt kopalni Karol, użytkowany przez Klub Sportowy 27 z Orzegowa, przejęty póxniej przez KWK Wawel. Stadion przejęła Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa. W latach działał tu Klub sportowy Zryw. Ostatnio halę wykorzystywała głównie sekcja zapaśnicza Klubu Sportowego Slavia z Rudy. W 1990 obiekty przejął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Mniej więcej w tym samym czasie powstał również na dawnym Burlochu obiekt sportowo-rozrywkowy poniżej Parku Młodzieży. W enklawie zieleni powstała m.in. hala sportowa, boiska, lodowisko, a także nieistniejący w tej chwili amfiteatr. Obok w otoczeniu wierzb malutki budynek, kiedyś siedzibę hodowców królików i gołębi, dziś już chyba tylko gołębiarzy [rel. Jerzy Porada]. Budyneczek z muru pruskiego, o białych elewacjach, otacza 5 dużych wierzb białych płaczących (Salix alba var. tristis Gaud.), o dziwnych kształtach. Nieopodal rosną dwie wierzby kruche (Salix fragilis L.). Drogę do ośrodka wytyczają topole, a w kierunku wschodnim ciągnie się zmurszały murek. Przy jego początku rośnie grusza pospolita (Pirus communis L.), a na całej długości graby pospolite (Carpinus betulus L.), posadzone szpalerowo i przetykane topolami. Od strony wschodniej halę sportową osłania rząd żywotników zachodnich (Thuja occidentalis L.) Dom Kultury Mijamy łuk na skrzyżowaniu ulicy Bytomskiej z Grunwaldzką. Tu stał tętniący życiem Dom Kultury, po którym dziś pozostał straszący wyglądem plac wyłożony kamieniami. W pamięci starszych orzegowian pozostaje czymś wyjątkowym, czymś co przez wiele lat wypełniało należycie czas tutejszemu społeczeństwu i tworzyło charakter tej dzielnicy. [rel. Jerzy Porada] 14 Nigdy nie było tu basenu, o którym wzmiankuje B. Kopiec.

9 Nieistniejący obiekt, wyburzony w grudniu 2004 roku 15, powstał w 1910 roku, z inicjatywy zarządu Spółki Schaffgotsch, z przeznaczeniem na Katolicki Dom Związkowy. Mieściła się w nim restauracja ze znaczną salą widowiskowo-balową. W 1929 roku dzierżawca obiektu, Brunon Pyka, urządził kino Royal na 310 miejsc 16. Po wojnie obiekt przejęła Kopalnia Karol na Dom Kultury i siedzibę zespołów artystycznych. Od 1946 roku funkcjonowala kino Światowid, przekazane w 1952 w gestię związków zawodowych. Obok budynku w 1939 roku odsłonięto Pomnik Strzelców Bytomskich, zburzony przez Niemców we wrześniu tegoż roku. Na początku czerwca roku 1939 w Orzegowie odsłonięto pomnik Strzelców Bytomskich (żołnierzy 75. pułku piechoty), poległych w wojnie bolszewickiej 1920 roku. Jednocześnie wręczono wojsku ufundowane przez ludność ciężkie karabiny maszynowe. Ustawiono go przy przemianowanej z tej okazji ul. Strzelców Bytomskich (dawniej i obecnie ul. Bytomska), na skwerze, na rogu ul. Polnej (obok późniejszego Domu Kultury kopalni "Karol". We wrześniu 1939 roku pomnik musieli zburzyć powstańcy i harcerze pilnowani przez Ortswehr (niemiecką ochotniczą straż obywatelską). Bloki kamienne ładowano na furmankę i zaprzęgnięci do niej Polacy ciągnęli ją na wysypisko śmieci [Nad-PRŚ]. Przy placu po wyburzonym domu rośnie skupisko kasztanowców zwyczajnych (Aesculus hippocastanum L.), słabej kondycji zdrowotnej. Idąc dalej ulicą Bytomską na północ, widzimy po lewej stronie dom gminny, imponujący budynek (posesje 39 i 41), z umieszczoną centralnie bramą wjazdową i dwoma wejściami po bokach, wybudowany jak podaje Józef Matura za staraniem naczelnika Flacha w latach 1905 (jedna część) i 1906 (cześć druga), przeznaczony dla rodzin urzędników gminnych. Koło niego rośnie drzewo morwy białej, zaraz kolo schodów przy domu (posesja 43) zamieszkałym przez Marka Kobierskiego, prezesa Towarzystwa Miłośników Orzegowa. Po przeciwnej stronie ulicy, w pobliżu posesji 28, leży niewielki zieleniec złożony z lip drobnolistnych (Tilia cordata 15 Mimo prób przeciwdziałania ze strony Towarzystwa Miłośników Orzegowa. 16 Od 1933 roku, kolejny dzierżawca Alojzy Ledwig przemianował kino na Casino, a Jerzy Patas, w 1938 roku, na Światowid. W czasie wojny powróciła nazwa "Casino"

10 Mill.) i robinii akacjowych (Robinia pseudoaccacia L.). Nad nim rzuca się w oczy wielka topola późna o wymiarach drzewa pomnikowego. Mierzy 455 cm obwodu pierśnicowego, 145 cm średnicy i ma wysokość 25 metrów. Korona z nieomal poziomymi konarami, rozłożysta, zdrowa. Współrzędne geograficzne: N ,27, E ,44. Polecamy odbić nieco od wyznaczonej trasy i przejść na sąsiadującą z topola od góry, czyli wschodu, posesję nr 7a przy ulicy Piasecznej. Na podwórzu rośnie ładny kasztanowiec zwyczajny, w wymiarach: obwód pierśnicowy 274 cm, średnica 87 cm, wysokość 15 metrów, współrzędne geograficzne: N ,91, E ,28. U wjazdy na posesje rośnie z kolei klon jawor: obwód pierśnicowy 247 cm, średnica 79 cm, wysokość 17 m, współrzędne geograficzne: N ,76, E ,66. Kolejnym budynkiem na planowej trasie jest obecna Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliusza Słowackiego (posesja 45), wybudowa w 1901 roku, jako szkoła męska. Jej dyrektorem w latach był ojciec malarza Norberta Ernsta Dolezicha, autora książki Ich kam aus Orzegow, niestety dostępnej jedynie w języku niemieckim. W szkole zachowała się kronika rejestrująca dzieje szkolnictwa orzegowskiego od 1882 roku. Niedaleko stąd znajdowała się, według relacji Ernesta Talagi, niemiecka szkoła mniejszościowa, zwana małą, wyburzona w pierwszej połowie lat 90. Na skarpie obok SP 36 szkoły rosną znacznych rozmiarów topole. Nie od rzeczy będzie dodanie w tym momencie kilku zdań o szkolnictwie orzegowskim. Józef Matura pisał w swoim rękopiśmiennym opracowaniu Z przeszłości Orzegowa, znajdującym się w posiadaniu

11 Rudolfa Lukasczyka: dzieci ze wsi orzegowskiej musiały uczęszczać do szkoły w Szombierkach. Sołtysem gminy był z nazwiska Löwy, który się skomunikował z inspektorem szkolnym ks. Prehsfreundem z Biskupiec i powziął starania u starosty bytomskiego o zbudowanie szkoły osobny 17 dla Orzegowa. Starosta się projektem podjął i zbudował 2 kl. szkoły razem z kapliczką na pagórku ul. Bytomski[ej] (gdzie stoi obecnie III piętrowa szkoła chłopców); była to szkoła parterowa z małym podwórzem, który koszt wyniósł_431l talarów. Poświęcenie dokonał urzędujący inspektor szkolny ks. proboszcz z Biskupic Prehsfreund w obecności opiekuna szkolnego ks. Schafranka z Bytomia, nauczyciela Sekaczka, sołtysa gminnego Löwego, a stało się to w roku Nadmienić mi wypada, że materiał budowlany, i to kamień piaskowy, wydobyto w latach w szkale18 l5 więcej metrów głębokiej, znajdującej się te obecnie [przy] ul. Puszkina i [przy] ul. Skalnej. Ówczesny właściciel dóbr rycerskich na Bełku i Szombierkach, Gemander podarował roku l868 jeden dzwon szkolny, który ustawiono na podwórzu, [w] zbudowanej tam wieży przed szkołą, i miał służyć do dzwonienia do szkoły, zarazem i na Anioł Pański. W dalszych latach powiększała się liczba ludności z powodu odbudowy kopalń i hut, pomiędzy innemi uruchomiono w roku 1873 kopalnię Gothard (obecnie kop. Karol) i wybicie Szybu Kynast w roku I z powodów tych okazało się, że szkoła i kapliczka jest niewystarczającą, i za małą na powiększającą się ludność, postanowiono w roku 1878 zbudować nową szkołę, większą. Plan budowy, jak i kosztorys, który wynosił 2400 Mk., wykonał budowniczy Linka z Bytomia. Coraz bardziej się powiększająca ludność do Orzegowa zmusiła miejscowe władze, na czele z sołtysem Franciszkiem Pyka, do dalszej przybudowy, którą dokonano w roku 1883, i zwiększono przez przybudowanie części zachodniej, i to 2 klasy na parterze, jak i górne piętro na nowa kapliczkę, gdzie odbywały się niedzielne nabożeństwa później, na które przybywali ks. ks.19 z Bytomia, do której to parafii Orzegów należał. Na nowo odbudowanej szkole pomyślano zbudować wieżę do umieszczenia tego dzwonu, który poprzednio znajdował się na podwórzu starej szkoły. ( ) Z powodów zwiększającej się ludności naszej gminy i rozbudowy koksowni, którą do ruchu puszczono 1895 roku, liczba zamieszkałych na terenie gminy przekroczyła 500 osób, zmuszone zostały [władze gminy] na naleganie Urzędu Szkolnego do władz powiatowych w Bytomiu, o zbudowanie nowej szkoły, którą i w roku 1899 zbudowano w miejscu starej szkoły z roku 1854 r.20 i rozebranej, i w tym miejscu wystawiona została szkoła I. chłopców. ( ) W roku 1908 zbudowano szkołę dla dziewcząt, obecnie szkoła II. Jako budowniczy podjął p. Űberreiter z Król. Huty pracę w lipcu 1908, i 1. lipca 1909 oddał gotową do użytku. Koszta budowy wynosiła kwota Mk., urządzenia szkolne Mk., jak ławy, tablice i.t.d. Wolne kuksy ofiarowały na budowę Mk. Opuszczamy pobliże SP 36. Przechodzimy pod nisko sklepionym wiaduktem kolejowym, zbudowanym w przeważającej części z kamienia. Przed nim napotykamy interesujący kompleks zaniedbanych kamienic. Oznaczona nr 46 posiada niezwykle ciekawy secesyjny gzyms. Za tunelem, po prawej stronie oglądamy niszczejący budynek (posesja 54) 17 Oryg. 18 W oryginale, wyrażenie gwarowe. 19 Księża. 20 Tak w oryginale.

12 po dawnej kopalni Karol, której terytorium naziemne niegdyś sięgało do obecnej ulicy Karola Goduli w Goduli, a brama wjazdowa do zakładu była w pobliżu marketu Tesco. Budynek popada w coraz większą ruinę, chociaż jeszcze niedawno władze miasta miały zamiar odrestaurować go i przekazać organizacjom pozarządowym. Przed kamienicą nr 53 rośnie skupisko brzóz, a obok ciągu garaży rośnie bardo ładny egzemplarz klonu zwyczajnego o obwodzie 285 cm (średnica przeliczeniowa - 91 cm) i wysokości 17 metrów. Drzewo może zatem być zaliczone do pomników przyrody, których w Orzegowie brakuje. Fazaniec Orzegowski Posuwając się ciągle na północ, mijamy skrzyżowanie z ulicą Kardynała Augustyna Hlonda, nowy cmentarz orzegowski, by dotrzeć pod wiadukt kolei piaskowej. Po prawej stronie znajduje się kompleks niedawno wzniesionej oczyszczalni ścieków, dzięki której woda, wpływająca do Bytomki jest przez moment najczystszą wodą w całej rzece. Dawniej w miejscu oczyszczalni znajdował się stawa Staw Klapcia, Klapcia <od nazwiska właściciela terenu>, slużacy młodzieży do kąpieli w letnie dni. Paweł Kroliczek pamięta: Staw Klapcia był wcześniej nazywany "Teichenlage" i obchodzono tam co roku "Dni Morza" na Orzegowie. Spoglądamy na teren noszący nazwę Fazańca Orzegowskiego <nazwa kulturowa.; gwar. fazan, od niem. Fasan bażant, bażanciarnia, miejsce łowiskowej hodowli bażantów>, albo Remizy. W okresie międzywojennym istniał tu park z promenadą, i było to miejsce hodowli bażantów i polowań (polował m. in. burmistrz Orzegowa, Piotr Tomanek), imprez masowych oraz kolonii i półkolonii dla dzieci, organizowanych przez zakłady przemysłowe. Przestał być użytkowany około 1947 roku, po przejęciu terenu przez kolej piaskową. W Remizie, we parku były tancwile, i to było najfajniejsze. Żyły tam sarny i fazany bażanty. [Inf. R. Lukasczyk] Dolina Bytomki Za wiaduktem rozciąga się zalesione koryto rzeki Bytomki <nazwa hydronimiczna i topograficzna; od miasta Bytom>. Rzeka nosiła także nazwy: Beuthen Bach, Beuthener Wasser, Bytomianka, Bytomska Struga, Bytomska Woda, Bytomska Wódka, Iserbach, Izerbach, Kaczawa, Kliczborn, Kliczborna, Kocawa, Koczawa, Potok Izerski, Struga Bytomska, Bojtka, Bojtenera, Bojtenerka. Jest ostatnim, prawobrzeżnym dopływem Kłodnicy z ujściem w Sośnicy, o łącznej długości 19, 2 km. Na niewielkim odcinku płynie przez północne krańce terytorium Rudy Śląskiej, stanowiąc miejscami granicę między miastami: Rudą Śląską a Bytomiem oraz Rudą Śląską a Zabrzem. Źródła leżą w dzielnicy Bytomia Karbiu. Rzeka na odcinku orzegowskim nosi nazwę Górnej Bytomki. Płynie wzdłuż granicy Orzegowa przez szereg stawów głownie pochodzenia zapadliskowego [Dwo-ORZ]. Szerokość Doliny Górnej Bytomki na odcinku Rudy Śląskiej waha się od 250 do 300 m. Zwężenia występują w miejscach zasypywania zwałami odpadów przemysłowych, a rozszerzenia przy ujściach bocznych dolinek. Dno doliny jest

13 płaskie i podmokłe, a w miejscach osiadania terenu zajęte przez tworzące się w tych zaklęsłościach stawy. Dno od strony południowej (na terenie Rudy śląskiej) ograniczone jest stromym i wysokim do 10 m zboczem, przechodzącym słabo zaznaczonymi załamaniami w stoki Wzgórz Chorzowskich [Szef-RŚ]. W siedemnastym wieku w Rudzie nad Bytomką stał młyn pański, a w Orzegowie młyn wodny został zburzony na początku XX wieku [Kop-RŚZD1]. Dolina Bytomki stanowi kolejny niezwykle interesujący etap szlaku. Zaliczana jest do miejsc przyrodniczo najcenniejszych na całym terytorium miasta. Rozciąga się od Orzegowa, przez Rudę, do Rudzkiej Kuźnicy. Na odcinku Orzegowa szerokość doliny Bytomki wynosi od 250 do 350 m. Szerokość doliny Bytomki w okresie prowadzenia w jej sąsiedztwie wybierania węgla i związanego z tym osiadania górotworu aż do powierzchni ziemi, powstawania zapadlisk, jak też zasypywania jej odpadami przemysłowymi, w tym skałami kopalnianymi, ulegała ciągłym zmianom. Dno tej doliny jest płaskie i zawodnione. Zbocza miejscami dochodzą do 10 metrów. Koryto Bytomki miejscami rozszerzało się i tworzyło boczne ujścia, które stanowią jary w kierunku do obecnej Goduli i Kopaniny w miejscu dzisiejszej ulicy Bytomskiej. W XIX wieku ten ostatni jar stanowił jeszcze koryto potoku [H. Buszman: Początki i rozwój Orzegowa od XIII do XVII wieku]. Dolina rzeki Bytomki. Rzeka Bytomka płynie w północnej części Rudy Śląskiej od Bytomia do Zabrza przez dzielnice Godula 21, Orzegów i Ruda. Rzeka Bytomka jest częściowo uregulowana, a częściowo płynie w sposób naturalny. Jej koryto meandruje. tworząc zakola. rozlewiska. (...) Zbocza doliny są często strome i dochodzą do 10 m wysokości. Przy wejściach do bocznych dolinek utworzyły się jary. które się ciągną w kierunku Goduli. W miejscu obecnej ul. Bytomskiej w XIX w. był także jar i płynął nim potok. Nad brzegami rzeki rosną stare, o malowniczym nieraz pokroju okazy wierzby białej. Dolina tworzy nieckę, jej brzegi się wznoszą. Z jednej strony porasta je lasek. Zadrzewienie charakteryzuje 21 Tak w cytowanym fragmencie. W istocie rzeczy Bytomka nie plynie przez Godulę, jej koryto w pobliżu Goduli leży na obszarze Bytomia.

14 się urozmaiconym składem. Rosną tam topole balsamiczne, lipy drobnolistne, jesiony amerykańskie, jawory, klony zwyczajne, wiązy górskie. Z drugiej strony doliny widoczne są rozlegle łąki, pokryte w dużej mierze nawłocią kanadyjską. Występuje tam też trzcinnik piaskowy, wrotycz pospolity oraz rośliny typu łąkowego, jak chaber łąkowy. bniec biały. krwawnik pospolity. W sąsiedztwie łąk znajduje się dość duża hałda powęglowa. częściowo porośnięta roślinnością. Dolinę przecina nasyp z linią kolejową. Pod mostem nasypu przepływa rzeka Bytomka, tworząc po drugiej stronie dalsze rozlewiska z łanami trzciny. Tutaj po jednej stronie doliny biegnie linia tramwajowa i droga, po drugiej rozciąga się pagórkowaty, malowniczy teren, który jest starą, zrekultywowaną hałdą. Rzeka i dolina Bytomki to niezwykle wartościowy przyrodniczo teren. Mimo wielu szkód, które poczynił tu człowiek, zachowało się wiele cennych elementów, np. rozległe doliny rzeczne. z rozlewiskami, trzcinowiskami. Rzeka ta jest miejscem lęgowym. terenem zimowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. (...) Siedliska, takie jak nad rzeką Bytomką, są już w Polsce coraz rzadsze. Regulacje rzek, melioracje i zasypywanie szuwarów to największe zagrożenie. Szkodliwe dla ptaków jest też wypalanie i wycinanie trzcin. Dolinę rzeki Bytomki należałoby objąć ochroną. Teren ten kwalifikuje się. by podjąć starania o stworzenie tu nawet rezerwatu przyrody, a teraz należałoby objąć go niższą formą ochrony przyrody, np. w formie użytku ekologicznego [Kub- RŚPM]. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Rudy Śląskiej okolica, którą oglądamy jest opisana następująco: W zadrzewieniach występujących nad rzeką najczęściej rośnie wierzba krucha i biała oraz jesion wyniosły, głóg jednoszyjkowy i brzoza brodawkowata. Miejscami można tam spotkać młode dęby szypułkowe. W części północno-zachodniej powierzchni zadrzewienie ma charakter zdegradowanego łęgu, w którym prócz wymienionych gatunków rosną pojedyncze buki zwyczajne, klony zwyczajne, robinie akacjowe oraz krzewy bzu czarnego, czeremchy zwyczajnej i śnieguliczki, a w runie intensywnie odnawia się klon zwyczajny. Poza opisanym zadrzewieniem miejsca bardzo wilgotne nad By tomką porastają łany sitowia leśnego oraz olsze czarne i kępy rdestu ostrokończystego. W skrajnie zachodniej części powierzchni (w rejonie ulicy Bytomskiej) występuje zadrzewienie o stosunkowo zróżnicowanym składzie gatunkowym. Rosną tam okazy lipy drobnolistnej, jaworu, topoli czarnej, topoli osiki, brzozy brodawkowatej, wierzby białej i iwy oraz głogu jednoszyjkowego i bzu czarnego. Ptaki lęgowe: Krzyżówka, głowienka 3p., pustułka lp., kuropatwa lp., bażant, kokoszka 2p., łyska 3p., grzywacz, sierpówka, kukułka, dzięcioł zielony 1-2p., dzięciołek lp., kos, piegża, cierniówka, bogatka, modraszka, pełzacz ogrodowy, sroka, szpak, wróbel, zięba, kulczyk, dzwoniec i trznadel. Na tej powierzchni zachowały się tylko pojedyncze pary ptaków lęgowych zagrożonych wyginięciem w Rudzie Śląskiej. Są to: łabędź niemy lp., błotniak stawowy lp., głowienka 6p. i dzięcioł zielony 1-2p. Zachowały się tam również nieliczne miejsca dogodne do rozrodu i zimowania płazów bezogonowych i traszek. Tuż przed mostem na Bytomce skręcamy w prawo, w drogę gruntową prowadzącą dawno temu do Młyna Orzegowskiego. Dochodzimy do zakola i do wylotu wody z oczyszczalni w Orzegowie, ciekawego obiektu sztuki melioracyjnej. W pobliskim drzewostanie występują lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, wierzby kruche i wierzby białe płaczące, brzozy brodawkowate. Dostrzegamy trzy obumierające topole czarne, a na

15 wzniesieniach dorodne dęby szpulkowe, w kiepskim stanie zdrowotnym, noszące na pniach rysy piorunowe. Posuwamy się zgodnie z biegiem drogi, mając po lewej ręce koryto rzeki z bujną roślinnością łęgową: wierzbami białymi i kruchymi, olszami czarnymi (Alnus glutinosa Gaertn.), topolami osikami (Populus tremula L.). z rozległymi połaciami trzcin pospolitych (Phragmites australis (Cav.)Trin. ex Steud), pokrzyw zwyczajnych (Urtica dioica L.), sadźca konopiastego (Eupatorium cannabinum L), nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis L. ) podagrycznika pospolitego (Aegopodium podagraria L.). W drzewostanie po prawej stronie drogi pojawiają się robinie akacjowe i buki zwyczajne (Fagus silvatica L.) czerwonolistne oraz dęby szypułkowe, w podszycie natomiast czeremchy pospolite (Prunus padus L.), czeremchy amerykańskie (Prunus serotina Ehrh.), dereń biały (Cornus alba L.), rdest ostrokończysty rdest ostrokończysty (Reynoutria japonica Houtt.). Przechodzimy pod linia energetyczna wysokiego napięcia. Odtąd rozpoczynają się trzcinowiska, porośnięte także ostami, szczawiami, bylicą bożym drzewkiem, wrotyczem pospolitym. Niektóre powierzchnie gruntu są jeszcze orane i użytkowane rolniczo. Teren jest urozmaicony, pagórkowaty. Franielowe Z daleka widać bujną zieleń wierzb kruchych gęsto obsiadających staw nazywany Franielem <do nazwiska Franiel >, albo w sposób zniekształcony Frajnel, Franiel, Freinel, niekiedy nawet Grajner. To urocze miejsce, zwane ogólnie Franielowem, niezbyt często uczęszczane, bo odlegle od osiedli, Lustro wody niewielkie, przybrzeża gęsto zarośnięte roślinnością szuwarową. nad brzegami rosną oprócz wierzb, kasztanowce, jesiony, klony zwyczajne i klony jawory, grochodrzewy. Rozmiary wierzb kruchych są naprawdę imponujące. Pomierzyliśmy zaledwie kilka spośród 11 najbardziej okazałych. Maja obwody: 370 cm, 317 cm, 412 cm, 380 cm. Niektóre drzewa przewróciły się i gniją malowniczo pogrążone w wodzie. W podszycie występują śnieguliczki białe, trzemieliny europejskie, głogi jednoszyjkowe, czeremchy zwyczajne, maliny i jeżyny. W runie przytulie, kukliki, narecznice samcze, barszcz zwyczajny, podagrycznik, osty, pokrzywa. W Studium uwarunkowań " znajdujemy dokładniejszy opis. Natomiast staw otaczają zarośla wierzbowe złożone z wierzb białych, kruchych i płaczących, a wzdłuż linii brzegowej rosną pasma jeżogłówki gałęzistej, trzciny pospolitej, jaskra jadowitego i karbieńca pospolitego.

16 Mały ciek, którego powierzchnia pokryta jest gęsto rzęsą drobną, łączy opisany staw z leżącym na wschód mniejszym od niego stawem. Ten ostatni otacza zadrzewienie wierzb białych i kruchych oraz skupienia mozgi trzcinowatej, wiązówki błotnej i bodziszka błotnego. W wodzie tego stawu rośnie rdestnica pływająca [SUKZP]. Staw jest połączony w Bytomką. płynącą po północnej stronie, dalej widać już ogródki działkowe i osiedla w Bytomiu Szombierkach. Obchodząc staw od strony południowej docierany znów do linii wysokiego napięcia. Zauważmy kalinę koralową (Viburnum opulus L.) rosnącą pod niewielkim dębem, nad bezimiennym ciekiem wodnym, płynącym spod osiedla Powstańców Śląskich, przy ulicy Kopalnia Karol. Nad ciekiem rosną liczne wierzby kruche, białe i iwy oraz brzozy brodawkowate. Koryto cieku - biegnąc wyżłobioną dolinką w kierunku północnym - przecina tereny upraw rolniczych i pastwiska, na których wypasane są m.in. stada kóz. Łączki na zboczach dolinki cieku zarastają nawłocią kanadyjską, a jego brzegi łany sitowia leśnego oraz pojedyncze olsze czarne, brzozy brodawkowate i wierzby iwy 22. Ciek dopływając do stawu w północnej części powierzchni tworzy tuż przed nim rozlewisko, do którego przylega młode zadrzewienie, wśród których dominuje robinia akacjowa, wierzba krucha i olsza czarna [SUKZP]. Wspinamy się na malowniczą łąkę na naslonecznionym zboczu i kierujemy w stronę wschodniego brzegu Franiela oraz Bytomki. To w tym rejonie istniał kiedyś Młyn Orzegowski, po którym ostała się jedynie fotografia. Powracamy tą samą trasa, ciesząc wzrok obfitością i kolorami przyrody, niestety coraz mocniej psutej przez nieodpowiedzialnych ludzi, którzy nawet tutaj wywożą śmieci i gruz. Po osiągnięciu ulicy Orzegowskiej w Bytom skręcamy w prawo, i zaraz niedaleko, znowu w lewo, w rejon Stawów Niemieckich, leżących już na terytorium Bytomia Leżą w malowniczej niecce po prawej stronie. Daleko za nimi widać wieże kościoła w Bobrku i aleję topolową 23. Kiedyś stawy przecinała grobla, zachodnią część nazywano stawem Ficka, a wschodnią stawem Gnidy. Obecnie otoczenie stawów stanowi eksploatowana hałda. Fazaniec Szombierski będzie ostatnim celem naszej wycieczki. Bażanciarnia, Remiza to dawny park na granicy Orzegowa, Bobrka i Szombierek, założony w XIX wieku przez rodzine Schaffgotschów, w dobrach przynależnych do pałacu szombierskiego, istniejący do roku Miejsce przeznaczona do hodowli i polowań na bażanty. Orzegowianie jeszcze dziś 24 korzystać mogą z zalesienia Fazaniec przylegającego do miejscowości od Szombierek i Bobrku [Dwo-Orz]. Fazaniec to była raja za wiaduktem na Bytomskiej [Inf. T. Bartoszek]. Powierzchnia Fazańca Szombierskiego wynosi 18,1 ha relacjonuje Jerzy Porada. Park cechuje się dużym zróżnicowaniem w ukształtowaniu powierzchni; są to dwa wąwozy, których dnem płyną dwa strumienie, a między wąwozami, które łączą się w południowej części parku, leży 22 Ten fragment opisu dotyczy Fazańca Orzegowskiego. 23 Aleja istniała, kiedy przeprowadziliśmy wiosną rekonesans. Została wycięta. 24 Rok 1972.

17 dość płaska łąka. Park powstał na siedlisku grądowym, więc dominują w nim dęby, jawory, lipy, klony zwyczajne, jesiony wyniosłe, graby oraz olchy czarne. Sztucznie wprowadzono buki, topole, robinie akacjowe, brzozy brodawkowate (samosiejki). Idealne miejsce dla amatorów spaceru i wypoczynku na łonie natury. Zmotoryzowani znajda tu parking dla samochodów. Niedaleko od niego rośnie dąb szypułkowy z tabliczką informującą, że został ustanowiony pomnikiem przyrody ożywionej. BIBLIOGRAFIA 1. [Dwo-ORZ] - Jang S. Dworak, Orzegów (Lata ,. Bytom [Kop-RŚZD1] - Bernard Kopiec: Ruda Śląska. Zarys dziejów. Część pierwsza. Ruda, Orzegów, Godula, Chebzie, Ruda Alfons Kowalczyk: Przyczynki do monografii Orzegowa (do roku 1939), mps. powielony w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej, w teczce: Materiały kronikarskie dotyczące Orzegowa i kopalni Karol [b.w. 1967?], [b.m. (Ruda Śląska?)], 4. [Kub-RŚPM] - Anna Kubajak: Ruda Śląska. Przyroda miasta, Ruda Śląska Józef Matura: Z przeszłości Orzegowa, [d. m], [b. d], rękopis w posiadaniu Rudolfa Lukaszczyka z Rudy śląskiej Orzegowa. 6. [Nad-PRŚ] - Przemysław Nadolski: Pomniki Rudy Śląskiej do 1945 roku i ich późniejsze losy, w: Rudzki Rocznik Muzealny 2001 Ruda Śląska Barbara Podgórska: Z Plantów Orzegowskich do Sokolni i Machnika, Ruda Śląska 2010, w: 8. Barbara i Adam Podgórscy: Drzewa w pomniki zaklęte. Część I.; Ruda Śląska 2009, 9. Marek Podgórski: Z Kopaniny przez Paryż i dalej za granicę, Ruda Śląska 2009, w :www.rtpd.eu 10. [RŚ-P] - Jan S. Dworak, Antoni Ratka: Ruda Śląska. Przewodnik, Ruda Śląska Sabina Sibińska-Górka: Zielone płuca Rudy Śląskiej, czyli spacery po rudzkich parkach, Ruda Sląska 2010, 12. [Sto-MGG] - Monografja Gminy Godula, opracowana pod redakcją Józefa Stolarza, Godula [SUKZP] - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Rudy Śląskiej, tom VIII: Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, autorzy: P. Cempulik, J. Betleja, K. Holeksa, J. Kasperek; Ruda Śląska 1996; opracowanie w dyspozycji Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej 14. [WPDRKH] - W Pana Dworakowym rudzkim kalejdoskopie historycznym, praca zbiorowa, redaktor prowadzący Jerzy Horwat, Ruda Śląska

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640)

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody ego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Lp. 1 miński Cegłów Kiczki Własność Gminy Cegłów / Szkoła Podstawowa w Kiczkach drzewo Wiąz szypułkowy

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze.

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze. U załącznika 1 ów położonych na terenie 08.09.07. Lipa drobnolistna Tilia cor 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze 31 Klon pospolity Acer platanoides 377 2 ów położonych na terenie 08.09.07. 2 mławski Dzierzgowo

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. Lokalizacja. Lasek, na gruncie rolnym p.

Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. Lokalizacja. Lasek, na gruncie rolnym p. Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka Lp. nr rej. woj. (rok)* Obiekt Lokalizacja Bliższa ogólna Wymiary początkowe obw. [m] Wymiary obw. [m] 1. 115 grusza pospolita

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Zamość

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Zamość Dokumentacja projektowa tras do uprawiania Nordic Walking na terenie Gminy Zamość Szczebrzeszyn, kwiecień 2013r. Projekt i opracowanie tras: TRAMP Zofia Kapecka Szczebrzeszyn Leśna tel. 600 423 828, 602

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM STAN NA 2007 ROK Nr ew. Obiekt Obwód cm Wysokość m Gmina Lokalizacja Rok uznania 179/67-5 373-566 23-25 Elbląg ctwo Jagodno, oddz. 293npark w Krasnym Lesie Orzec.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7.1 Identyfikacja oddziaływań Oddziaływanie na krajobraz jakie należy rozpatrzyć dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez ludzi, tj. zmian wizualnych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia. Mój pomnik przyrody. wyszukiwanie pomników

ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia. Mój pomnik przyrody. wyszukiwanie pomników ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia Mój pomnik przyrody wyszukiwanie pomników Pomnik przyrody to pojedynczy twór przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

Opracował Grzegorz Stawarz

Opracował Grzegorz Stawarz POMNIKI PRZYRODY GMINY PILZNO Opracował Grzegorz Stawarz Pilzno 2007 Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody Ŝywej i nieoŝywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem REWALORYZACJA ZAŁOŻENIA PARKOWEGO W BUKOWCU ETAP I.1. Rewaloryzacja wzgórza z pawilonem (herbaciarnią) Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km Trasa pałacowa Oleśnica Spalice Boguszyce Rzędów Miodary Brzezinka Małe Brzezie Sokołowice Cieśle Wyszogród Nowoszyce Świerzna Oleśnica. Długość trasy - 39,1 km. *Trasa wskazana dla rowerów trekingowych

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM STAN NA 2007 ROK Nr ew. c Gina Lokalizacja Rok uznania 309 2 głazy- granity 700; 600 0,5; 0,7 Dąbrówno L-ctwo Naproek oddz. 185 (1965) R-X-309/64 11.03.1964

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek

25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek 25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie kościół parafialny na Pradze

Bardziej szczegółowo

O P I S T R A S Y. wiata Wiktorówka ( ruszamy na trasę we wskazanym kierunku drogą leśną ).

O P I S T R A S Y. wiata Wiktorówka ( ruszamy na trasę we wskazanym kierunku drogą leśną ). O P I S T R A S Y START wiata Wiktorówka ( ruszamy na trasę we wskazanym kierunku drogą leśną ). 1. Po przejściu odcinka 100 m, z lewej strony mijacie leśną polanę. Po prawej stronie zauważyć można fragment

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

Park pałacowy w Kobylnikach. Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski

Park pałacowy w Kobylnikach. Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski Park pałacowy w Kobylnikach Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski Kobylniki położone są na północny zachód od Poznania, w powiecie szamotulskim, 8 km od siedziby powiatu. Pod względem

Bardziej szczegółowo

Załącznik aplikacyjny No 4

Załącznik aplikacyjny No 4 Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne Załączniki aplikacyjne Załącznik aplikacyjny No 4 wniosek o uznanie dębu szypułkowego za pomnik przyrody praca magisterska DANIEL MIKULSKI Karta ewidencji obiektu

Bardziej szczegółowo

S TAR ACH OWICE, WR Z E S I E Ń 20 05

S TAR ACH OWICE, WR Z E S I E Ń 20 05 S TAR ACH OWICE, WR Z E S I E Ń 20 05 WSTĘP Miasto Starachowice usytuowane jest na styku trzech jednostek geograficznych: Wzgórza Koneckie, Przedgórze Iłżeckie oraz Wyżyna Opatowska. Rzeka Kamienna stanowi

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ścieŝki pieszo-rowerowej wzdłuŝ brzegów Jeziora Swarzędzkiego dla celów edukacji środowiskowej

Wykorzystanie ścieŝki pieszo-rowerowej wzdłuŝ brzegów Jeziora Swarzędzkiego dla celów edukacji środowiskowej Wykorzystanie ścieŝki pieszo-rowerowej wzdłuŝ brzegów Jeziora Swarzędzkiego dla celów edukacji środowiskowej Dlaczego warto wykorzystać ścieŝkę pieszo-rowerową dla celów edukacji środowiskowej? Południowo-wschodni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa wraz z gospodarką drzewostanem oraz określenie zakresu prac porządkowych w zabytkowym parku w Krzydłowicach na dz. nr 682/6, o powierzchni 4,9798 ha, gmina Grębocice,

Bardziej szczegółowo

Ze zbiorów Instytutu im. Herdera w Marburgu

Ze zbiorów Instytutu im. Herdera w Marburgu Widok z lotu ptaka z roku 1925 na obie miejscowości Księże Małe ( Klein Tschansch ) oraz Księże Wielkie ( Gross Tshansch ) jeszcze przed wybudowaniem bloków mieszkalnych osiedla Klein Tschansch z lat 1928

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński ul. Strażaków 15, Gierałtowice 47-208 Reńska Wieś NIP 749-125-36-93 tel./fax. (77) 4828180 M E T R Y K A P R O J E K T U NAZWA ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew. Sabina Sibińska - Górka

Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew. Sabina Sibińska - Górka Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew Sabina Sibińska - Górka Turystyczno edukacyjna trasa piesza, rowerowa lub samochodowa o charakterze przyrodniczo historycznym Zielone płuca Rudy Śląskiej, czyli spacery

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Ogrodnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 1 JOANNA BYKOWSKA, MARCIN KOLASIŃSKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO Część II: Ekspertyza dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Autor: dr Zbigniew Piepiora pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu www.ue.wroc.pl, www.ae.jgora.pl.

Autor: dr Zbigniew Piepiora pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu www.ue.wroc.pl, www.ae.jgora.pl. PROJEKT ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNO-HISTORYCZNEJ Z KOWAR DO BUDNIK Przygotowany dla: 1. Stowarzyszenie Miłośników Budnik www.budniki.pl, 2. Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary www.kowary.pl.

Bardziej szczegółowo

Mariensztat rys historyczno varsavianistyczny

Mariensztat rys historyczno varsavianistyczny Mariensztat ryshistoryczno varsavianistyczny 1. PoczątkiMariensztatu Historiapewnejdrogi HistoriaMariensztatu,tohistoriadrogi,którajużodśredniowieczałączyłaKrakowskie Przedmieście z Wisłą. Biegła ona wąwozem

Bardziej szczegółowo

EDK Przeginia. Trasa via Salvator. Opis trasy EDK via Salvator. Przeginia Imbramowice

EDK Przeginia. Trasa via Salvator. Opis trasy EDK via Salvator. Przeginia Imbramowice Opis trasy EDK via Salvator Przeginia Imbramowice EDK Przeginia Trasa via Salvator CAŁA TRASA: PRZEGINIA Sanktuarium Najświętszego Zbawiciela ZADOLE KOSMOLOWSKIE KOSMOLÓW OLEWIN TROKS BRACIEJÓWKA SUŁOSZOWA

Bardziej szczegółowo

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry OFERTA NAJMU Ul. Opolska 16 Tarnowskie Góry 1 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę najmu całej powierzchni zabytkowej kamienicy położonej w centrum Tarnowskich Gór. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki.

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. Studzionki 1.1. Dawne nazwy miejscowości. Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. 1.2. Etymologia nazwy wsi. Etymologia nazwy wsi bliżej nieznana. 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku gm. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM I ANALIZĄ UKŁADU KOMPOZYCJI opracowanie: mgr inż. Marta Akincza,

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Zielona Szkoła. Straduń "'? 25.05.-28.05.2010.

Zielona Szkoła. Straduń '? 25.05.-28.05.2010. Zielona Szkoła Straduń "'? 25.05.-28.05.2010. Dzień I 9:00 - wyjazd wycieczki ze szkoły 11:00 - przyjazd do Smolarni - spotkanie z leśniczym i spacer ścieżką dydaktyczną po terenie Rezerwatu w Smolarni

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

JAK TRAFIĆ DO MIEJSC PAMIĘCI OFIAR GÓRNICZEGO STANU W CZECHACH

JAK TRAFIĆ DO MIEJSC PAMIĘCI OFIAR GÓRNICZEGO STANU W CZECHACH JAK TRAFIĆ DO MIEJSC PAMIĘCI OFIAR GÓRNICZEGO STANU W CZECHACH Uwaga: Informacje będą systematycznie uzupełniane w miarę ich napływu po lokalizacji kolejnych miejsc pamięci. Poniższe informacje należy

Bardziej szczegółowo

opolskiego. Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 490 cm, rosnący w miejscowości Szczekarków.

opolskiego. Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 490 cm, rosnący w miejscowości Szczekarków. Stare i okazałe drzewa już od niepamiętnych czasów zwracały uwagę człowieka. Ich długowieczność niosła w sobie jakąś niezwykłą, płynącą z głębi dziejów tajemnicę. Ze względu na swe gigantyczne rozmiary

Bardziej szczegółowo

Załącznik aplikacyjny No 2

Załącznik aplikacyjny No 2 praca magisterska DANIEL MIKULSKI Załącznik aplikacyjny No 2 wniosek o utworzenie użytku ekologicznego Dolina Bardzianki na terenie gminy Dominowo Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne Załączniki aplikacyjne

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

Najstarsze drzewa Osiedla Wschód. świadkami historii Pruszcza Gdańskiego

Najstarsze drzewa Osiedla Wschód. świadkami historii Pruszcza Gdańskiego Najstarsze drzewa Osiedla Wschód świadkami historii Pruszcza Gdańskiego Badania przeprowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim Wernika Bednarek Izabela Ciaś Julia Modrzyńska Patrycja

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

dr inż. Elżbieta Dusza dr Michał Kupiec

dr inż. Elżbieta Dusza dr Michał Kupiec Inwentaryzacja przyrodnicza terenu pod planowaną inwestycję: Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV z powiązaniami energetycznymi 15kV i 0,4kV w miejscowości Chełpa na działkach 1/1, 6, 12/4,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Las Mariański Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Pomniki przyrody w Podkowie Leśnej. Artur Tusiński Lipiec 2015r.

Pomniki przyrody w Podkowie Leśnej. Artur Tusiński Lipiec 2015r. Pomniki przyrody w Podkowie Leśnej Artur Tusiński Lipiec 2015r. Podstawa prawna Podstawą prawną tworzenia pomników przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18 GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU GRUNTY DEWELOPERSKIE Grunty deweloperskie Działki gruntowe będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 133 128 m2 wraz z prawem własności budynków

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW INWESTOR Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ul. Na Grobli 14/16 50-4rocław PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Pracownia Kształtowania Środowiska EMMAA 1 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD TRASY ZAMKOWEJ

Pracownia Kształtowania Środowiska EMMAA 1 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD TRASY ZAMKOWEJ Nazwa przedsięwzięcia: INWESTOR: Pracownia Kształtowania Środowiska EMMAA 1 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD TRASY ZAMKOWEJ (wjazd - zjazd) PRZEZ MOST CŁOWY DO

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009

DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009 DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009 AKCJA : POMNIKI PRZYRODY październik- listopad 2008 Jednym z podstawowych celów ochrony gatunkowej jest zachowanie różnorodności

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA KONCEPCJĘ PROJEKTOWĄ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU

KONKURS NA KONCEPCJĘ PROJEKTOWĄ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU KONKURS NA KONCEPCJĘ PROJEKTOWĄ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania Wyspy Spichrzów w Elblągu. Główną ideą projektu jest

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA KONCEPCJA

UPROSZCZONA KONCEPCJA UPROSZCZONA KONCEPCJA dotycząca WYKONANIA PRAC Z ZAKRESU ZAZIELENIENIA TERENÓW WOKÓŁ BOISKA ORLIK 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, 98-220 Zduńska

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY Z całość terenu wydzielono na 4 strefy z wyróżnionymi funkcjami i propozycjami zagospodarowania terenu: 1. STREFA REKREACYJNA- SPORTOWA przewiduje

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Strona 1 / 5 Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Opis autor: Admin Pierwszym ważniejszym obiektem na śląskim odcinku rowerowego szlaku Szlaku Orlich Gniazd jest miejscowość Smoleń,

Bardziej szczegółowo

Cienków Niżny, ujście Białej Wisełki i Wylęgarnia Przemysław Borys, 22.08.15, 9:30-13:30

Cienków Niżny, ujście Białej Wisełki i Wylęgarnia Przemysław Borys, 22.08.15, 9:30-13:30 Cienków Niżny, ujście Białej Wisełki i Wylęgarnia Przemysław Borys, 22.08.15, 9:30-13:30 Ilustracja 1: Wycieczkę zaczynamy po zjechaniu na Czarne (jak nad zalew). Jeszcze przed Wylęgarnią, trochę za wodospadem

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IKz6g123 ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Zagadka IKz6g123 ULICA LICZY SOBIE OKOŁO 240 LAT A JEJ NAZWA O POŁOWĘ MNIEJ. JEST ULICĄ W MIARĘ DŁUGĄ. ZABUDOWA KIEDYŚ I OBECNIE BARDZO RÓŻNORODNA, OD ZWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Józefów

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Józefów Dokumentacja projektowa tras do uprawiania Nordic Walking na terenie Gminy Józefów Szczebrzeszyn, kwiecień 2013r. Projekt i opracowanie tras: TRAMP Zofia Kapecka Szczebrzeszyn Leśna tel. 600 423 828, 602

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Zadania aktywizujące dzieci i młodzież: 1. Ochrona przyrody

Zadania aktywizujące dzieci i młodzież: 1. Ochrona przyrody Zadania aktywizujące dzieci i młodzież: 1. Ochrona przyrody 1A. ZADANIE AKTywIZUjĄCE: Tabliczka Pomnik przyrody Przepisy prawne ściśle regulują wygląd tablic, którymi oznaczone są pomniki przyrody: tablica

Bardziej szczegółowo

strefie wododziałowej

strefie wododziałowej Bytomka Charakterystyka Zmiany doliny : - przyczyny - skutki Z biegiem Bytomki Walory przyrodnicze Walory turystyczne Ciekawostki Szarlejka Niecki z osiadania Źródła Bytom położony jest w strefie wododziałowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT załącznik nr 1 ROL.6845.5.2.2014.AC do zarządzenia Nr 236/14 Burmistrza Trzcianki z 18 gru 2014 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES

Bardziej szczegółowo

Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny

Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny Strona 1 z 5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia.. Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny Granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Granica

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Propozycja tras rowerowych z Rzeszowa do CTiR w Kielnarowej. opracowanie: mgr Łukasz Stokłosa Katedra Turystyki i Rekreacji

Propozycja tras rowerowych z Rzeszowa do CTiR w Kielnarowej. opracowanie: mgr Łukasz Stokłosa Katedra Turystyki i Rekreacji Propozycja tras rowerowych z Rzeszowa do CTiR w Kielnarowej opracowanie: mgr Łukasz Stokłosa Katedra Turystyki i Rekreacji Rzeszów 2015 I. Trasa 1: Rzeszów (Park im. W. Szafera) CTiR w Kielnarowej Rysunek

Bardziej szczegółowo

Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie

Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie Przy obliczaniu posługiwano się Tablicami miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących M.Czuraj, PWRiL, Warszawa

Bardziej szczegółowo

3. OPIS WYBRANEGO WALORU

3. OPIS WYBRANEGO WALORU 3. OPIS WYBRANEGO WALORU Rzeka Ner to stara rzeka, co pamiêta nawet Piasta. Cicho miasto Rzgów przep³ywa, czasem wiosn¹ siê rozrasta (szkolny konkurs Wiersze o naszych rzekach ) 3.1. Ner kolebka Rzgowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Miasto Ruda Śląska jest położone w centralnej części Górnego Śląska. Teren miasta leży na wododziale Wisły i Odry. Do zlewni rzeki Wisły należy rzeka Rawa, natomiast

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - Dąb Kłecko

UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - Dąb Kłecko UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - Dąb Kłecko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gminny Konkurs Ekologiczny Rośliny i zwierzęta chronione Test dla klasy I. 1. Rozwiąż krzyżówkę, odczytaj hasło i zapisz je.

Gminny Konkurs Ekologiczny Rośliny i zwierzęta chronione Test dla klasy I. 1. Rozwiąż krzyżówkę, odczytaj hasło i zapisz je. Gminny Konkurs Ekologiczny Rośliny i zwierzęta chronione Test dla klasy I 1. Rozwiąż krzyżówkę, odczytaj hasło i zapisz je. 1 2 5 12 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 Hasło: 1. 3. 4. 2. 5. 7. 6. 9. 10. 8. 11.

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3879 UCHWAŁA NR XVII/84/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r.

Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r. Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r. () 0672 126101-001 001 14/I/2 platan klonolistny (Platanus acerifolia) drzewo 1966-12-16 Dec. RL-op-8311/127/66 PWRN w Krakowie z dn. 16.12.1966

Bardziej szczegółowo