SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO SA"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO SA

2 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE SPÓŁKI RYNEK ENERGIA CIEPLNA ENERGIA ELEKTRYCZNA (EE) USŁUGI W ZAKRESIE WYKONAWSTWA, NADZORU, DORADZTWA I HANDLU ROZWÓJ RYNKU NOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W RYNKU CIEPŁA SYSTEMY ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ŹRÓDŁA ENERGII SIECI CIEPLNE WĘZŁY CIEPLNE ELEKTROCIEPŁOWNIA MIEJSKA OSTRÓW (EC OSTRÓW) EKOLOGIA INWESTYCJE PRACOWNICY WYNIKI FINANSOWE BILANS ANALITYCZNY OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO S.A RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WSKAŹNIKI FINANSOWE POZOSTAŁE INFORMACJE

3 1. WŁADZE SPÓŁKI Walne Zgromadzenie - stan na r. Udziałowcy powyżej 5% akcji w kapitale akcyjnym: HOLDIKOM S.A. - Polska - 51,% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA ( szt. akcji) E.ON SVERIGE AB - Szwecja - 48,6 % udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA ( szt. akcji) Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej w okresie od r. do r.: 1. Jerzy Waliński przewodniczący RN 2. Hakan Hagström wiceprzewodniczący RN 3. Jan Banaszak sekretarz RN 4. Jacek Cybulski członek RN 5. Piotr Moderacki członek RN 6. Zenon Piątyszek członek RN 7. Andrzej Szpunar członek RN Zarząd Prezes Zarządu - Marian Kazienko Członek Zarządu - Alina Tomaszewska Członek Zarządu - Andrzej Grzesiek Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających i nadzorujących oraz ich uprawnienia określone zostały w rozdziale IV Statutu Spółki opublikowanym w raporcie bieżącym nr 7/25 z dnia 6 maja 25r. 3

4 2. RYNEK Ostrowski Zakład Ciepłowniczy jako przedsiębiorstwo multimedialne, dostarczał ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepło na potrzeby technologiczne i produkcyjne oraz energię elektryczną. Firma realizowała również usługi polegające na budowie i modernizacji sieci ciepłowniczych zarówno dla klientów prawnych jak i indywidualnych. OZC S.A. działał przede wszystkim na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego a także na terenie południowej Wielkopolski. Głównymi odbiorcami produktów firmy były: Spółdzielnie Mieszkaniowe z terenu Ostrowa Wielkopolskiego, Nowych Skalmierzyc, Opatówka, Raszkowa; Wspólnoty Mieszkaniowe, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim, Zakłady przemysłowe z terenu Ostrowa Wielkopolskiego, Zakład Energetyczny w Kaliszu, WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, Zakład Uboju Drobiu w Kępnie (od miesiąca października) Odbiorcy indywidualni z terenu Ostrowa Wielkopolskiego, W 25 roku podobnie jak w latach poprzednich, ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego było dominującym produktem i stanowiło 76% przychodów firmy. Na przestrzeni lat firma wypracowała kilka produktów, do których należą: Ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego (MSC) Gotowe ciepło (GC), energia elektryczna (EE), usługi (U). 4

5 Udział poszczególnych produktów w sprzedaży 25 r. Porównanie udziału poszczególnych produktów w sprzedaży energia elektry czna 15,% usługi i pozostałe 4,3% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% "gotowe ciepło" 4,7% ciepło z sy stemu ciepłownicze go 76,% 2,% 1,%,% ciepło z gotowe ciepło systemu ciepłowniczego energia elektryczna usługi i pozostałe Analiza sprzedaży podstawowych produktów w 25 r. w układzie miesięcznym: w tys. PLN miesiące Miejski System Ciepłowniczy Gotowe Ciepło Energia elektryczna 5

6 2.1. ENERGIA CIEPLNA a) Energia cieplna miejskiego systemu ciepłowniczego (MSC) System ciepłowniczy w roku 25 pracował w oparciu o źródło w postaci Elektrociepłowni Ostrów i sieć ciepłowniczą obejmującą swoim zasięgiem miasto Ostrów Wielkopolski. Dla zaspokojenia potrzeb miasta w okresie niższych temperatur, kupowana była w dwóch pierwszych miesiącach roku energia cieplna w Elektrociepłowni Wagon (ECW), co stanowiło około 5,1% sprzedaży całego systemu w skali roku. Struktura odbiorców produktu ciepło z MSC przedstawiała się następująco: mieszkańcy budownictwa wielorodzinnego: Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.; pozostałe spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, mieszkańcy budownictwa jednorodzinnego (381 odbiorców), mieszkańcy budownictwa wielorodzinnego rozliczani indywidualnie (787 odbiorców), zakłady przemysłowe: Delphi Automotive Technology Systems; zakłady z terenu dawnego ZAP S.A.; SPOMAX; instytucje użyteczności publicznej i handel. Klienci-odbiorcy ciepła Klienci - odbiorcy ciepła ,% 26,1% 5,% 56,4% 4,% 3,% 12,% 2,3% 3,2% 2,% 1,% budownictwo wielorodzinne bud. wielorodz. rozliczane indywidualnie budownictwo jednorodzinne zakłady przemysłowe,% bud wielor bud jednor bud wielor rozl ind zakł przem pozostałe pozostałe

7 Z największymi odbiorcami ciepła prowadziliśmy systematyczne, okresowe konsultacje, które miały na celu wymianę informacji dotyczącej wzajemnych relacji współpracy i koordynacji planów rozwojowych. W przypadku klientów indywidualnych Biuro Obsługi Klienta zapewniało bezpośredni kontakt dla realizacji potrzeb i oczekiwań klientów. Między innymi za właściwe relacje z odbiorcami firma uzyskała za 25 rok tytuł firmy FAIR PLAY. Sprzedaż ciepła z Miejskiego Systemu Ciepłowniczego w 25 roku w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco: Sprzedaż ciepła MSC w 25 roku GJ miesiące Sprzedaż energii cieplnej z systemu ciepłowniczego odbywała się wg taryf cieplnych, zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki. 4 zł/gj ,9 32,9 34,98 36, G2 2 G3 3G4 G5 4 7

8 4 3 zł/gj 2 1 G2 G3 G4 G Obecnie w systemie ciepłowniczym funkcjonują następujące grupy taryfowe: G2 odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej nr 1, będącej własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowanej G3 - odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej nr 1 i węzłów cieplnych grupowych, będących własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowanych G4 - odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej nr 1 i węzłów cieplnych indywidualnych, będących własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowanych G5 - odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej nr 1, węzłów cieplnych grupowych i instalacji odbiorczych, będących własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowanych. 8

9 Udział w sprzedaży ciepła podstawowych grup taryfowych 1% 8% 6% 4% 2% 4,7 29,8 4,5 25, 4,6 27,7 4,5 27,2 % lata G2 G3 G4 G5 Dla celów porównawczych przedstawiamy sprzedaż ciepła w ostatnich latach w zależności od temperatur zewnętrznych: GJ Sprzedaż ciepła i średnia temperatura zewnętrzna w latach r. 22r. 23 r. 24 r. 25 r. temp. zewn. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 GJ temp. zewn. 9

10 Zależność ilości produkcji w poszczególnych sezonach grzewczych związana była ściśle z średnimi temperaturami zewnętrznymi w sezonie grzewczym. Na wykresie przedstawiamy przebiegi temperatur i produkcji ciepła w systemie ciepłowniczym w kilku ostatnich sezonach: 18 Produkcja (brutto) + zakup ciepła do systemu ciepłowniczego w okresach grzewczych 2-26 Średnie temperatury zew nętrzne Produkcja + zakup [tys. GJ] /26 24/25 23/24 22/23 21/22 Październik 1,3 11,3 6, 8,1 12,3 Listopad 4, 4,9 5,6 5,1 3,6 Grudzień 1,2 2,4 2,2-3,6-1,9 Styczeń -5,8 2,6-3,2-1,6 1 Luty -1, -1,1 1,6-3,3 4,8 Marzec 1,9 4,9 3,5 5,7 Kwiecień 1, 1,2 8,6 9,3 Maj 14,6 13,9 16,1 17,9 Czerwiec 18, 17,5 19,3 18,3 Lipiec 21,3 18,4 19,8 19,9 Sierpień 18,3 19,9 19,4 2,2 Wrzesień 16,1 15,1 14,5 13,8 4 2 sez. grzewcze X-III 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 średnia Tz 1,7 3,7 2,85 1,37 4,25 Produkcja 546,3 617,6 65,5 72,93 627,66 X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 25/26 5,2 95,1 122,9 158,3 119,8 24/25 54,3 94,2 115,8 117,7 123,7 111,9 51,7 31,3 13,9 12,9 13,3 14,3 23/24 81,6 86,9 119,8 148,9 115,7 97,6 53,4 22,4 15,6 14,1 13, 19,7 22/23 77,78 97,67 157,35 144,3 137,4 16,5 66,2 17,7 13,8 13,8 13,1 15,2 21/22 48,91 15,85 147,35 135,3 95, 95,2 63,7 15,8 13,2 12,8 12,6 27,5 1

11 Porównanie cen netto ciepła w różnych systemach ciepłowniczych w 25 r ,2 4,34 37,63 36,2 32,91 3 zł/gj Leszno Kalisz Gniezno Jarocin Ostrów Wlkp. b) Gotowe ciepło (GC) W ramach gotowego ciepła firma eksploatowała kotłownie lokalne: 1. Nowe Skalmierzyce: - kotłownia o mocy 2 MW t, z tego 1 MW t w słomie i 1 MW t na miał węglowy dostarczała ciepło dla Spółdzielni Mieszkaniowej Błonie (ul.kaliska), - kotłownia olejowa o mocy,3 MW t, która jednocześnie została przystosowana do zgazowania biomasy, dla Spółdzielni Mieszkaniowej Błonie (ul.mickiewicza), 2. Opatówek: - kotłownia o mocy,86 MW t, z tego,6 MW t kocioł na węgiel ekoret i,2 MW t kotły opalane brykietem drzewnym pracowały dla Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ul. Szkolna), - kotłownia olejowa o mocy,14 MW t pracowała dla Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ul.św.jana), 11

12 3. Ostrów Wielkopolski: - kotłownia gazowa o mocy,17 MW t pracowała dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ul.zębcowska 64) - kotłownia gazowa o mocy,17 MW t pracowała dla Przedszkola (ul. Rejtana 54) 4. Raszków: - kotłownia na węgiel ekoret o mocy,65 MW t pracowała dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Raszkowie. 5. Masanów -kotłownia na węgiel ekoret o mocy,75 MW t w Szkole Podstawowej. 6. Lewkowiec -kotłownia na węgiel ekoret o mocy.65 MW t w firmie Malfarb. 7. Gorzyce Wielkie -kotłownia na węgiel ekoret o mocy,75 MW t w Szkole Podstawowej. 8. Kotłownia w Zakładzie Uboju Drobiu w Kępnie -kotłownia na miał węglowy o mocy zainstalowanej 7,2 MW t (od października 25r) 12

13 ,39 55,6 38,94 47,35 49,72 48,35 44,39 42,81 zł/gj 3 3, G6 G7 G8 G9 G1 G11 G12 G13 G14 wytwarzanie Porównanie wg taryf cieplnych zł/gj G6 G7 G8 G9 G1 G11 G12 G13 G W ramach produktu gotowe ciepło obsługiwaliśmy w 25 roku odbiorców wg następujących grup taryfowych: G6 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła zlokalizowanego przy ul. Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach, wodną siecią ciepłowniczą nr 2, do indywidualnych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy, opalanego biomasą i węglem. 13

14 G7 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza w Nowych Skalmierzycach, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5, MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego olejem opałowym i brykietem drzewnym. G8 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Polnej 22 w Raszkowie, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5, MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego węglem. G9 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 4b w Opatówku, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5, MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego węglem i brykietami drzewnymi. G1 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Św. Jana 4b w Opatówku, opalanego gazem. G11 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła sprzedawcy zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim, opalanych gazem. G12 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego w Lewkowcu 68, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5, MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze. G13 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Lipowej 4 w Masanowie, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5, MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego węglem. G14 - odbiorca ciepła technologicznego i użytkowego z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego na terenie Zakładu Uboju DROP S.A. w Kępnie, w którym moc zainstalowana przekracza 5MW, bezpośrednio zasilającego instalacje zewnętrzne odbiorcze, opalanego węglem. 14

15 Produkt gotowe ciepło był wynikiem wytworzenia, modernizacji lub/i przejęcia źródła ciepła i polegał na dostawie ciepła pod potrzeby c.o; c.w.u; wentylacji, prowadzeniu gospodarki ciepłem, ochroną środowiska, remontami i modernizacją lokalnego systemu cieplnego. Produkt skierowany był do zakładów pracy, właścicieli i administratorów budynków zlokalizowanych poza obszarem działania MSC lub poza obszarem miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W 25 roku po raz pierwszy zastosowaliśmy dostawy ciepła do zakładów przemysłowych. Kotłownia w Lewkowcu pracowała cały rok na potrzeby centralnego ogrzewania. Uzyskane wyniki produkcyjne i ekonomiczne są zgodne z planowanymi na poziomie umowy z Malfarbem. Kotłownia DROP w Kępnie pracowała od października na cele produkcyjne oraz c.w.u i c.o. Za krótki jest to okres dla wyciągnięcia jednoznacznych wniosków. Kotłownia ta wymaga jeszcze przeprowadzenia modernizacji, którą realizujemy ostrożnie w związku z warunkami wynikającymi z otoczenia (ptasia grypa). Udział grup taryfowych w sprzedaży "gotowego ciepła" 1% 8% 1,4% 4,6% 23,% 18,9% 1,9% 6% 6,7% 1,4% 11,1% 12,5% 16,% 7,9% 4% 5,6% 2% 33,7% 46,3% % lata G6 G7 G8 G9 G1 G11 G12 G13 G14 15

16 2.2. ENERGIA ELEKTRYCZNA (EE) Produkt energia elektryczna to wynik wytworzenia w układzie kogeneracyjnym w EC Ostrów, energii elektrycznej w oparciu o turbozespół gazowy. Energia elektryczna była skierowana do dwóch odbiorców tj. dla Energetyki Kaliskiej S.A.w Kaliszu oraz dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S.A.w Ostrowie Wielkopolskim. Energetyka Kaliska była i jest strategicznym odbiorcą i kupowała energię elektryczną jako energię objętą obowiązkowym zakupem, na podstawie rocznych umów określających szczegółowo terminy i wielkości dostaw. WODKAN S.A. kupował energię elektryczną w układzie bezpośrednim dla zasilania stacji uzdatniania wody, przepompowni i oczyszczalni ścieków miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Energia elektryczna w 25 roku 1% 1,7% 8% 6% 4% 2% % 75,45% 14,48% WODKAN S.A. ENERGETYKA KALISKA OZC W okresach poza sezonem grzewczym ilość wyprodukowanej energii elektrycznej była ściśle związana z efektywnością układu kogeneracji, czyli możliwością sprzedaży ciepła. Podstawowym problemem, który szczególnie zaważył na kosztach paliw w IV kwartale 25 roku była cena gazu kupowanego w PGNiG. W skali roku cena gazu zwiększyła się o 12% w stosunku do 24 roku a porównując zwiększenie cen w IV kwartale 25 do IV kwartału 24, wzrost wyniósł 19,6%. Na rok 26 zaplanowano kolejne 3 podwyżki cen gazu: od stycznia o 1%, w kwietniu o 8% i w październiku o kolejne 1%. W tej sytuacji zarząd 16

17 stwierdza, że przy braku możliwości uzyskania zmiany cen za energię elektryczną ze skojarzenia, pilnym staje się wystąpienie o zmianę taryfy cen za ciepło oraz zmiana ceny energii elektrycznej dla WODKAN. Jednocześnie podjęliśmy kroki sprzedaży energii elektrycznej w następnych latach bezpośrednim odbiorcom, co umożliwi uzyskanie lepszych efektów ekonomicznych. Wielkość sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych latach i miesiącach przedstawiamy na wykresie. Sprzedaż energii elektrycznej w latach MWh miesiące USŁUGI W ZAKRESIE WYKONAWSTWA, NADZORU, DORADZTWA I HANDLU Usługi realizowane w minionym roku obejmowały szeroki zakres prac związanych z: o wykonawstwem i modernizacją węzłów cieplnych, o wykonawstwem instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. o doradztwem i nadzorem technicznym, o handlem materiałami i urządzeniami dla realizacji inwestycji związanych z budową sieci i węzłów cieplnych oraz instalacji, 17

18 Usługi realizowane były w zakresie instalacji c.o., i c.w.u. w ramach oferty ciepło w Twoim mieszkaniu. Usługi te realizowane były kompleksowo i cieszyły się coraz większym zainteresowaniem oraz zadowoleniem mieszkańców Ostrowa i południowej Wielkopolski. Prace wykonywano przede wszystkim w budynkach będących w gestii Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, nowych wspólnot mieszkaniowych a także prywatnych właścicieli. Przychody z handlu materiałami instalatorskimi wyniosły 122 tys.zł. W 25 roku zrealizowaliśmy 86 przedsięwzięć usługowych na kwotę 643 tys.zł. Na wykresie przedstawiono liczbę rozliczanych indywidualnie instalacji przyłączonych w poszczególnych latach. Liczba instalacji odbiorczych w latach W ramach produktu ciepło z EC Ostrów ciepło z systemu MSC ważną formą aktywności była usługa ciepło w Twoim mieszkaniu, realizowana dla lokatorów budynków wielorodzinnych. W 25 roku wykonaliśmy 67 instalacji c.o. w mieszkaniach indywidualnych i dla instytucji. 18

19 Umożliwiło to podłączenie kolejnych odbiorców, szczególnie w centrum miasta (1 kolejnych budynków), jak również na indywidualne rozliczanie poszczególnych lokali wg wskazań liczników ciepła ROZWÓJ RYNKU W ramach rozwoju budownictwa mieszkaniowego zrealizowane zostały w 25 roku budynki w ramach TBS (68 mieszkań) oraz budownictwa komunalnego (24 mieszkania). Budynki te zostały podłączone przed sezonem 25/26. Zarówno kolejne TBS jak i budynek komunalny będą realizowane w 26 roku. Z tytułu działań firmy w 25 roku wykonano 29 przyłączy, sieci ciepnych na łączną długość 2414m. Do sieci przyłączono 18 domków jednorodzinnych, 17 odbiorców z grupy firmy oraz 272 lokale mieszkalne. Zwiększenie mocy zamówionej z tytułu nowych podłączeń wyniosło 1,62 MW t. Zrealizowaliśmy wszystkie zgłoszone potrzeby w tym zakresie. Prace związane z podłączeniami trwały praktycznie do końca 25 roku. Szybkość nowych podłączeń zależy od naszych działań marketingowych, które oceniamy jako właściwe i nakierowane na potrzeby klienta. Rozwój naszych usług zależy jednak od zmiany przez Radę Miasta stawek opłat za umieszczanie infrastruktury ciepłowniczej w drogach miejskich. Stawki w 25 roku za umieszczanie infrastruktury ciepłowniczej w drogach miejskich były antyekologiczne i zaporowe dla działań umożliwiających przygotowanie infrastruktury w starej części miasta i pod nowe tereny dla budownictwa (opłaty 1 razy wyższe od opłat w drogach krajowych). Nawet planowane kosmetyczne zmiany w tym zakresie nie zmienią sytuacji, która w porównaniu do innych miast jest dla nas niezroumiała. Jeśli bowiem każda likwidacja lokalnego pieca niskiej emisji obciążać będzie tak drastycznie dotychczasowych klientów, to wpływać to będzie bardzo mocno na ograniczenie rozwoju rynku ciepła OZC S.A. Trudno bowiem zgadzać się, aby za kolejnie przyłączanych do sieci mieli płacić obecni nasi klienci. Infrastruktura związana z sieciami oraz rurami preizolowanymi jest już i tak wysoka w zakresie kosztów materiałowych. Odpowiednie wystąpienie Zarządu OZC S.A. do Rady Miasta z końca 24 roku nie znalazło odzwierciedlenia w zmianach opłat. 19

20 Malfarb Kotłownia w Malfarbie pracowała prze cały 25 rok. Wg oceny Zarządu uzyskano zadawalające wyniki w produkcji i ekonomiczne w tym projekcie. Zmiany mocy zamówionej w 25 roku. W 25 roku zmniejszenie zapotrzebowania na moc zamówioną wyniosło 4,77 MW t. Związane to było z zaprzestaniem działania na terenie miasta Jednostki Wojskowej (ok. 2,5 MW t ) oraz zakładu przetwórczego DROP S.A. (ok.,35 MW t ) a także zmniejszeniem mocy zamówionej w Delphi (ok. 1 MW t ) a także w Spółdzielni Mieszkaniowej, w MZGM oraz zarządzanych przez MZGM wspólnotach (ok.,9 MW t ). Łączne zmniejszenia zapotrzebowania na moc systemu ciepłowniczego w mieście w 25 roku wyniosło: 4,77 MW t z czego nowe podłączenia to + 1,61 MW t zmniejszenia mocy przez 45 odbiorców (termomodernizacja, optymalizacja zużycia, zamknięcie zakładów itp.) o wielkość (-6,38) MW t. 2

21 3. NOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W RYNKU CIEPŁA Drop S.A. W 25 wynegocjowano i podpisano z DROP umowę gotowego ciepła dla Zakładu Uboju DROP S.A. w Kępnie. Przejęcie kotłowni nastąpiło w październiku, tj w okresie,gdy zapotrzebowanie na ciepło technologiczne ulega zmniejszeniu. Wyniki pracy jednego kwartału pokazują, że zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło wyniosło około 2%. Bardzo uważnie obserwujemy produkcję i sprzedaż na tej kotłowni, dla której zainstalowano układy pomiarowe rozliczeń za ciepło. Zgodnie z zawartą umową z DROP po okresie roku nastąpi weryfikacja w zakresie ilości zapotrzebowanego ciepła i ceny za ciepło. Kotłownia w Gorzycach W ramach projektu gotowego ciepła zrealizowano w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gorzycach pierwszy etap kotłowni lokalnej o mocy 75 kw. W następnym etapie kotłownia będzie dostarczała również ciepło dla sali gimnastycznej i dla części socjalnej. 21

22 4. SYSTEMY ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ 4.1. ŹRÓDŁA ENERGII System ciepłowniczy OZC S.A. w 25 roku zasilaliśmy następująco: - od stycznia do grudnia ze źródła EC Ostrów, - dodatkowo w styczniu i lutym z EC Wagon. Produkcja i zakup energii cieplnej w 25 roku przedstawiały się następująco: Miesiąc T zew. EC Udział EC Łącznie F WAGON t/h w Q OSTRÓW t/h Q t/h o C GJ % GJ GJ styczeń 2, ,4 15, ,3 15, , luty -1, ,9 17, ,9 95, , marzec 1,9,, ,2 994, ,2 994,4 kwiecień 1,,, ,8 654, ,8 654, maj 14,6,, ,4 47, ,4 47,3 czerwiec 18,,, ,3 236, ,3 236,1 lipiec 21,3,, ,6 222, ,6 222,9 sierpień 18,3,, ,7 228, ,7 228,3 wrzesień 16,1,, ,5 247, ,5 247,9 październik 1,3,, 5.29,3 653,2 5.29,3 653,2 listopad 4,,, ,7 924, ,7 924,7 grudzień 1,2,, ,8 995, ,8 995,9 Łącznie od pocz.roku

23 Porównanie udziału w produkcji źrodeł w latach % 9%,6 2,1 2,9 3,7 4,9 3,9 3,4 16,9 14,2 1,3 4,9 4,1 8% Udział w produkcji [%] 7% 6% 5% 4% 3% 82,5 83,7 86,9 91,5 92,7 91, 2% 1% % EC Ostrów EC Wagon Gotowe Ciepło Struktura zużycia paliw w EC Ostrów 1%,4,6,7,8,4,1 8% 33,6 28,5 32,5 31,6 34,4 32,4 6% 4% 66 7,9 66,8 67,6 65,2 66,5 2% % wegiel gaz ziemny olej 23

24 EC Ostrów ze względu na strategiczne znaczenie dla firmy i dla mieszkańców miasta była dobrze przygotowana do sezonu grzewczego. Wykonano wszystkie planowane modernizacje i remonty. Podstawowym paliwem w firmie jest miał węglowy zużywany głównie w EC Ostrów. W 25 roku firma rozpoczęła uczestnictwo we wspólnotowym handlu emisjami. Emisja dwutlenku węgla stała się dodatkowym, ważnym instrumentem finansowym. Firma wdrożyła struktury i procesy, które umożliwiły zarządzanie posiadanymi uprawnieniami. Wpłynęło to na wiele obszarów funkcjonowania firmy: od kwestii ochrony środowiska, poprzez zagadnienia finansowe po obszar planowania inwestycji. Jeżeli bowiem jesteśmy w stanie zredukować poziom emisji niższym kosztem niż rynkowa cena uprawnień, to możemy zrealizować konkretne modernizacje, które obniżą naszą emisję. Analizujemy swoją prognozowaną produkcję, koszty i emisję dwutlenku węgla z poszczególnych paliw oraz poziom przyznanych limitów. W oparciu o te dane analizujemy strategię oraz planujemy sposób zagospodarowania posiadanych nadwyżek. Uprawnienia do emisji CO 2 są dla nas nie tylko źródłem przychodów, ale mogą decydować również o ograniczaniu lub zwiększaniu produkcji w zależności od bieżącej pozycji na krzywej kosztów i aktualnych cen uprawnień do emisji gazów. Ma to szczególne znaczenie wobec bardzo dużych zmian cen gazu w 25 roku. Aby zmniejszyć wielkość emisji z kotłów węglowych oraz uniezależnić się od zmian cen gazu, podejmiemy od 26 roku, modernizacje kotłów węglowych K1 i K2 na technologię ścian szczelnych przy jednoczesnym zwiększeniu mocy kotłów o 25% i modernizacji układów odpylania dla uzyskania norm obowiązujących od 26 roku. Ceny oleju opałowego spowodowały, że praktycznie nie stosowaliśmy tego paliwa w 25 roku SIECI CIEPLNE Ważnym elementem miejskiego systemu ciepłowniczego były i są sieci cieplne. Sieci cieplne, które eksploatowaliśmy w OZC S.A., były wykonane jako podziemne (kanałowe i preizolowane) i jako napowietrzne. Średnice sieci cieplnych wynosiły: a) magistralne DN 4 15 mm b) rozdzielcze i przyłącza DN mm. 24

25 W Ostrowie Wielkopolskim eksploatowaliśmy sieć cieplną o łącznej długości ponad 48 km. W ramach inwestycji wykonaliśmy i zmodernizowaliśmy 29 przyłączy cieplnych do budynków wielorodzinnych przy ulicach: Rynek, Kaliska, Wańkowicza, Grunwaldzka, Bojanowskiego, Limanowskiego, Szkolnej, Wolności, Wrocławskiej, Sądowej, Mickiewicza, Powstańców Wielkopolskich, Sienkiewicza i w ZAP. Modernizację sieci cieplnej z odtworzeniem na całej długości nawierzchni wykonaliśmy przy ul. Aleje Słowackiego na odcinku od Szpitala do ulicy Brackiej oraz przy ulicy Grunwaldzkiej podczas awarii w lutym. Ten odcinek 12 m oraz wymieniony przy ul Sienkiewicza po sezonie należały do najstarszych sieci przejętych przez OZC SA. W roku 25 przyrost sieci preizolowanej z uwzględnieniem remontów wyniósł mb. Przyrost długości sieci preizolowanej mb remonty 156 mb inwestycje 1 25 rok 4.3. WĘZŁY CIEPLNE W ostrowskim systemie ciepłowniczym występują następujące węzły cieplne: jednofunkcyjne czynnik grzewczy tylko na potrzeby centralnego ogrzewania, dwufunkcyjne dostarczające ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wielofunkcyjne dostarczające ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, technologii. 25

26 W roku 25 w systemie ciepłowniczym pracowało 82 węzłów, z czego 251 węzłów w domkach jednorodzinnych. Wykonaliśmy remonty węzłów cieplnych w zakresie wymiany instalacji technologicznej i c.w.u. w budynkach przy ulicy: -ul. Bąka 3,8 -ul. Strzelecka 78 Liczba węzłów cieplnych eksploatowanych przez OZC S.A Węzły cieplne sterowane automatyką pogodową

27 4.4. ELEKTROCIEPŁOWNIA MIEjSKA OSTRÓW (EC OSTRÓW) W 25 roku w Elektrociepłowni Ostrów wykonaliśmy szereg rutynowych prac remontowych, inwestycji, przeglądów i konserwacji urządzeń technologicznych oraz kotłów. 1. Prace objęły następujące urządzenia i technologie: Odżużlacze Taśmociągi odżużlania Wentylatory ciągu Odgazowanie termiczne Nawęglanie Rozdzielnie elektryczne Urządzenia AKP i A Dla kotłów K3 i K4 wykonano modernizacje układów odpylania przystosowując je do wymogów unijnych w zakresie emisji pyłów. Modernizacje spełniły oczekiwania. Dodatkowo zamontowano układy podgrzewaczy obniżające stratę kominową i podwyższające sprawność jednostek. Na podstawie stanu pracy urządzeń w sezonie grzewczym wysoko oceniliśmy przygotowanie EC Ostrów do sezonu grzewczego 25/26. 27

28 2. Zestawienie głównych prac na kotłach WR1 nr (1-5). Lp Nazwa zadania KOCIOŁ K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 1. Wymiana wentylatora koksiku X 2. Wykonanie nowej instalacji odpylania X X 3. Wykonanie nowej instalacji odprowadzania pyłów X X FOKA 4. Wykonanie dodatkowych podgrzewaczy wody X X 5. wymiana lub naprawa sklepienia: -uzupełnienie X X -wymiana sklepienia przedniego X X X - wymiana sklepienia tylnego 6. Wymiana łańcucha odżużlacza wraz z X X łopatkami 7. Wymiana wału napędowego odżużlacza X X 8. Naprawa wanien odżużlaczy X X X 9. Wymiana lub uzupełnienie uszczelnień rusztu X X X X 1. Doekranowanie ścian bocznych X 11. Wymiana pokładu rusztowego X 12. Naprawa pokładu rusztowego X X 13. Montaż podgrzewacza powietrza X 14. Wykonanie nowego kosza węglowego X 15. wymiana łożysk wału przedniego i tylnego X pokładu rusztowego 16. wymiana zasuwy łukowej X 17. Diagnostyka i wyważanie wentylatorów ciągu, podmuchu, koksiku X X X X X 18. Wymiana lub naprawa lei żużlowych X X X X X 19. Wymiana blach pancerza kotła X 2. Wykonanie i naprawa obmurzy ścian bocznych X X X X 21. Wymiana belki nośnej konsoli X 22. Wymiana czujników pomiarowych temperatury wody zasilającej i wyjściowej X X X X 28

29 5. EKOLOGIA Ostrowski Zakład Ciepłowniczy przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego. Podobnie jak w poprzednich latach proekologiczną politykę firmy prowadziliśmy na dwóch płaszczyznach: technicznej - mającej na celu wdrażanie rozwiązań powodujących coroczne zmniejszanie emisji zanieczyszczeń oraz stopniowe przechodzenie na spalanie paliw ekologicznych. W roku 25 dostosowaliśmy miejsca pomiarów emisji bezpośrednio na emitorach wylotowych do wykonywania pomiarów metodami referencyjnymi. ludzkiej mającej na celu wykształcenie tzw. świadomości ekologicznej, wiążącej się z całkowitą zmianą podejścia do spraw ochrony środowiska. Nasi pracownicy wzięli udział w szregu szkoleniach w zakresie pozwolenia zintegrowanego i wspólnotowego handlu emisjami. Firma posiada aktualną decyzję o dopuszczalnej emisji dla Elektrociepłowni Ostrów, wydaną przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA regularnie dokonywał pomiarów emisji kotłów, dla których, obliczane były wskaźniki emisji zanieczyszczeń, wykorzystywane przy sporządzaniu kwartalnych raportów i opłat dla Urzędu Marszałkowskiego. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy w roku 25 nie został ukarany za przekraczanie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Na koniec roku 25 OZC S.A. złożył do starostwa powiatowego wniosek o pozwolenie zintegrowane, który ujmuje dopuszczalne emisje w okresie do 216 roku. W okresie roku 25 firma uzyskała w ramach Krajowego Planu Alokacji Uprawnień wstępny przydział w wysokości ton CO 2 i prowadziła prace w zakresie raportowania zużycia paliw wg decyzji Starostwa Powiatowego w zakresie udziału we wspólnotowym handlu emisjami na lata Raport roczny w zakresie emisji został zweryfikowany przez niezależnego audytora w marcu 26 roku, w wyniku czego firma dysponuje nadwyżką t CO 2, która może zostać sprzedana w ramach wspólnotowego handlu emisjami. 29

30 W roku 25 nasza firma ponownie uzyskała przedłużenie tytułu Firma przyjaźna środowisku w ramach konkursu organizowanego przez pozarządowe stowarzyszenie EUROPA NASZ DOM pod patronatem Prezydenta RP. Zużycie paliw w OZC S.A. w 25 roku: Kotłownia Miał węglowy Węgiel kamienny EKORET Gaz ziemny Olej opałowy Słoma Brykiet drzewny t t m 3 l t t EC Ostrów Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska Nowe Skalmierzyce ul. Mickiewicza Raszków ul Polna Malfarb - Lewkowiec Opatówek ul. Szkolna Opatówek ul. św Jana Zębcowska -gaz Rejtana - gaz Masanów - szkoła 22 Gorzyce szkoła 1 Kępno - DROP 73 RAZEM

31 6. INWESTYCJE Prace modernizacyjne w EC Ostrów na kotłach węglowych zostały przeprowadzone zgodnie z założonym harmonogramem. Na kotłach K3 i K4 wykonano modernizacje układów odpylania dla spełnienia norm emisji pyłów obowiązujących od 26 r. Dodatkowo zainstalowano na tych kotłach podgrzewacze umożliwiające obniżenie straty kominowej. W zakresie budowy i modernizacji przyłączy i węzłów cieplnych zaewidencjonowano 59 nowych środków inwestycyjnych, zbudowano 1.56 mb nowych sieci preizolowanych, zainstalowano z uwagi na wymogi legalizacji 35 liczników ciepła, wykupiono teren pod przeprowadzenie sieci ciepłowniczej pomiędzy ulicami Wysocką a Wrocławską. Drugi przetarg na dostawę pod klucz elektrociepłowni opalanej biomasą z uwagi na znaczące przekroczenie planowanego budżetu został unieważniony. W trzecim przetargu zmieniono technologię na ORC i postanowiono przeprowadzić oddzielnie przetarg na dostawę podstawowych technologii. W wyniku przetargu jako dostawcę turbozespołu ORC wybrano firmę TURBODEN srl z Włoch a na dostawę kotła przetarg wygrało konsorcjum POLYTECHNIK Sp.z o.o. z Polski wraz z firmą Polytechnik z Austrii i firmą Energotechnika Sp.z o.o. z Polski. Przetarg na projektowanie wygrała firma EKOTERMA Sp.z o.o. z Poznania. Firma OZC S.A. uzyskała decyzję Zarządu EKOFUNDUSZU na dotację do realizacji projektu. Dla zamknięcia finansowania projektu, decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji, na co w 25 roku nie uzyskano zgody. Ponowne rozpatrzenie przez Radę Fundacji ma nastąpić w II kwartale 26 roku. W ramach gotowego ciepła zrealizowano kotłownię w szkole w Gorzycach i zakupiono kotłownię w DROP w Kępnie. W ramach inwestycji związanych z dystrybucją energii rozpoczęto prace przygotowawcze, które zaowocują praktycznymi konkretami w 26 roku. Zmiany prawa energetycznego (pięciokrotne w trakcie 25 r.) nie sprzyjały podejmowaniu jednoznacznych decyzji. Zakupy modernizacyjno odtworzeniowe dotyczyły głównie zakupów narzędzi, samochodów, oprogramowania specjalizowanego i sprzętu komputerowego. 31

32 Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli: Lp. Nazwa zadania Plan koszt zadania (tys.zł) Realizacja zadania (tys.zł) 1. Prace modernizacyjne na kotłach węglowych w EC Ostrów Nowe układy odpylania i dodatkowy podgrzewacz dla K3 i K Budowa i modernizacja sieci i węzłów cieplnych: -przyłącza i węzły -liczniki, regulatory, telemechanika -monitoring -wykup działek pod sieciami -sieci preizolowane Budowa elektrociepłowni bloku skojarzonego w technologii ORC Budowa kotłowni, węzłów i sieci cieplnych związanych z gotowym ciepłem Inwestycje kapitałowe 4 6. Infrastruktura dla dystrybucji energii Zakupy inwestycyjne odtworzeniowe Razem

33 7. PRACOWNICY Przeciętne zatrudnienie w OZC S.A. w 25 r. wyniosło w osobach 78,8 (w pełnych etatach 78,5). Na dzień r. zatrudnionych było 85 pracowników ( w tym 12 kobiet). W okresie 12 miesięcy przyjętych zostało 12 osób, zwolniono 3. W grupie osób przyjętych, 8 pracowników to konsekwencja przejęcia kotłowni lokalnej w Kępnie i potrzeba zapewnienia pełnej obsady w ramach trzyzmianowego systemu pracy. Firma wspiera rozwój pracowników poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w szkoleniach, kursach i seminariach. Tematyka doskonalenia i rozwoju pracownika została zawarta we wdrożonej procedurze ISO wg normy PN-EN ISO 91:21 Szkolenie, świadomość i kompetencje. Celem procedury jest określenie zasad uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji personelu zgodnie z potrzebami pracodawcy i wymogami prawa oraz zapewnienie kompetentnego personelu jak również identyfikacja potrzeb szkoleniowych i odpowiednie przeszkolenie pracowników, których praca może mieć wpływ na środowisko i bhp - stosownie do norm PN-EN ISO 141:24 i PN-181:24. W ramach wypracowanej procedury stosowane są różne instrumenty służące maksymalizowaniu efektywności procesu szkolenia, jego planowaniu i harmonizowaniu z potrzebami firmy. Corocznie przygotowywany jest plan szkoleń, zbierane są zapisy potwierdzające zdobycie kwalifikacji przez pracowników, badany jest poziom i skuteczność poszczególnych szkoleń a podsumowanie i analiza efektywności szkoleń, ich wpływu na podniesienie poziomu pracy odbywa się w ramach cyklicznej oceny pracowników. W roku 25 pracownicy OZC uczestniczyli w 38 szkoleniach, kursach, seminariach i konferencjach dotyczących różnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółki. Były to szkolenia tzw. twarde, dotyczące wiedzy merytorycznej, pozwalające podnieść kwalifikacje w konkretnej dziedzinie. Sumaryczny koszt szkoleń w 25 r. zamknął się w kwocie 58 5 zł. Wdrożenie systemu jakości stało się okazją do regulacji kwestii organizacyjnych takich jak np. zasady korzystania ze stacji komputerowych i oprogramowania systemowego. Już trzeci rok trwa kurs nauki języka angielskiego, z którego korzysta liczna grupa pracowników różnych działów. Świetną okazją do integracji załogi stał się piknik zorganizowany we współpracy ze związkami zawodowymi we wrześniu 25 roku. W 26 roku w październiku firma będzie obchodzić 15 lecie swojego istnienia. 33

34 W 25 roku schemat organizacyjny przedstawiał się następująco: Schemat organizacyjny WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZARZĄD SPÓŁKI RADA NADZORCZA PREZES ZARZĄDU DN CZŁONEK ZARZĄDU Gł. Księgowy DE CZŁONEK ZARZĄDU DT Dz. Rozwoju Tech. i Got.Ciepła Ciepła Elektrociepłownia Ostrów Dział Eksploatacji MSC Dział Obsługi Pełnomocnik Prezesa ds.zintegrowanego Systemu Zarządzania. Dz. Strategii i Rozwoju Dz. Obsł. Klienta i Marketingu Radca Prawny Dz.Organizacyjno-Prawny Dz. Obsługi Kapit. I Controllingu Dz.Finansowo-Księgowy EK 1 EK 2 NP. NR NM NS NJ TO TM TE TR 34

35 Zatrudnienie w poszczególnych działach kształtowało się następująco (stan na r.): NR i NS - zatrudnieni w ramach umów cywilnoprawnych Zatrudnienie w poszczególnych działach Struktura wiekowa personelu w 25 roku % 4% 1% 4% 4% 7% 14% ZS EK 1 EK 2 NP NR NM NS NZ TO TM TE TR 23% 23% poniżej 21 lat lat 26-3 lat lat 36-4 lat lat 46-5 lat lat 56-6 lat Struktura wykształcenia pracowników wygląda następująco: Struktura wykształcenia personelu OZC SA w roku 25 podstawowe 4% wyższe 21% zawodowe 39% średnie 36% 35

36 8. WYNIKI FINANSOWE Zmiany, zmiany, zmiany tak można posumować miniony rok działalności spółki. Wprawdzie wypracowana strategia zakładała jednoznaczne scenariusze realizacji zadań podstawowych i inwestycyjnych, to życie okazało się bogatsze w swojej rzeczywistości. W prowadzenie w 25 uchwałą Walnego Zgromadzenia obowiązku sporządzenie sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymagało zgodnie z przepisami MSSF1 wyceny majątku firmy wg nowych zasad tj doprowadzenia do wartości godziwej czyli rynkowej. Z uwagi na fakt, że posiadaliśmy wiele składników majątku o wartości księgowej zerowej i wiele o wartości historycznej, która nie odzwierciedlała ich faktycznej wartości, wycena spowodowała zwiększenie majątku trwałego. Zgodnie z nową polityką rachunkowości zmianie uległy również okresy amortyzacji środków trwałych. Do tej pory stosowaliśmy stawki amortyzacji podatkowej a obecnie zastosowaliśmy stawki zgodnie z okresami ekonomicznej użyteczności poszczególnych grup środków trwałych. W celu zapewnienia porównywalności prezentowanych danych przekształcone zostało również sprawozdanie finansowe za lata 23 i 24. Utworzone zostały również rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych. W roku 25 OZC S.A. osiągnął na podstawowej działalności 1% wzrostu przychodów i 6% wzrostu kosztów w stosunku do roku 24. Na tak duży wzrost kosztów wpłynęły przede wszystkim podwyżki paliw, w tym trzykrotna podwyżka cen gazu w skali roku o 12% a szczególnie ostatnia przed rozpoczęciem sezonu 25/26. (podwyżka cen gazu w IV kwartale 25 w stosunku do IV kwartału wyniosła 19,6%). Przesunięcie terminu rozpoczęcia budowy źródła ORC na rok 26 wpłynęło na znaczne zwiększenie planowanych przychodów finansowych z tytułu odsetek od lokat. 36

37 8.1. BILANS ANALITYCZNY OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO S.A. Treść Rok bieżący 25 Rok poprzedni 24 Dynamika w tys. zł % w tys. zł % % /4 AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Długotermin.rozliczenia mędzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności i roszczenia Inwestycje krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe RAZEM AKTYWA PASYWA Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Zysk netto Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe RAZEM PASYWA

38 AKTYWA MAJĄTEK SPÓŁKI Nakłady inwestycyjne w 25 roku zostały skierowane na modernizację głównego źródła Elektrociepłowni Ostrów dla spełnienia wymagań w zakresie emisji pyłów i poprawy sprawności oraz na rozwój przyłączy, sieci i węzłów cieplnych. Przed sezonem 25/26 włączono w ramach umów gotowego ciepła dwie kotłownie w Kępnie i Gorzycach. Poniżej prezenujemy wartość majątku trwałego przyjętego do ekspoloatacji w ostatnich latach. w roku w roku w roku tys. zł PASYWA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Strukturę kapitałów własnych OZC S.A., za okres ostatnich trzech lat przedstawiono w tabeli. Podwyższenie wartości majątku trwałego znalazło swoje odbicie w kapitałach własnych oraz w utworzonych rezerwach. 38

39 Z roku na rok zwiększa się udział kapitałów własnych w pasywach na co ma wpływ fakt, że firma systematycznie spłaca zaciągnięte kredyty a akcjonariusze przeznaczają część wypracowanego zysku netto na dalszy rozwój. ROK Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji środków trwałych Zyski zatrzymane Razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W 25 roku wynik finansowy netto wyniósł tys.zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przychody ze sprzedaży wzrosły o 1%, koszty wzrosły o 5,9%. Wprawdzie przychody finansowe z powodu przesunięcia inwestycji były większe niż planowano, jednak oprocentowanie w 25 roku było niższe niż w 24 roku. Udział kosztów w przychodach wyniósł 97% i w porównaniu z rokiem poprzednim jest to poziom gorszy o 4%. Spółka zanotowała spadek zysku za prezentowany okres o 28%. 39

40 ANALITYCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO S.A. Lp Treść Rok bieżący 25 Rok poprzedni 24 Dynamika (3-4) tys zł 1 Przychody ze sprzedaży produktów i towarów 2 3 Koszt sprzedanych produktów i towarów Wynik brutto na sprzedaży /4 % Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu Wynik na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik na działalności gospodarczej Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 13 Wynik brutto Podatek dochodowy Zysk netto

41 Przychody Poziom przychodów ogółem jest o 1% wyższy w stosunku do 24 roku. W strukturze przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej z msc są o 1% mniejsze niż w 24 roku, co wynika ze zmniejszenia mocy zamówionej w systemie. Włączenia w IV kwartale 25 roku nowej jednostki gotowego ciepła w DROP w Kępnie zwiększyło przychody. STRUKTURA PRZYCHODÓW W LATACH Wyszczególnienie rodzajów przychodów Rok 25 - w tys. zł Struktura % Rok 24 - w tys. zł Struktura % Wartość sprzedaży z tytułu energii cieplnej Wartość sprzedaży z tytułu gotowego ciepła Wartość sprzedaży z tytułu energii elektrycznej Wartość sprzedaży materiałów Wartość przychodów z tytułu usług zewnętrznych Wartość pozostałych przychodów operacyjnych Wartość przychodów finansowych Ogółem przychody Struktura przychodów w latach przychody finansowe 3 przychody operacyjne 25 usługi zewnętrzne tys. zł materiały energia elektryczna "gotowe ciepło" ciepło 41

42 Koszty Koszty rodzajowe działalności w 25 roku zwiększyły się o 5,3% w stosunku do 24 roku. Koszty materiałów i energii wzrosły o 5%, koszty amortyzacji wzrosły o 4%, a koszty wynagrodzeń o 5,7%. Wzrost kosztów wynagrodzeń spowodowany był głównie dodatkowym zatrudnieniem w nowej kotłowni w DROP w Kępnie. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM Treść Rok 25 Struktura w % Rok 24 Struktura w % Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Amortyzacja Pozostałe koszty Zakup energii cieplnej Łącznie Koszty działalności w układzie rodzajowym w latach Pozostałe koszty tys.zł Zakup energii cieplnej Amortyzacja Świadczenia na rzecz pracowników Wynagrodzenia Podatki i opłaty Usługi obce Zużycie materiałów i energii 42

43 Dla uzupełnienia obrazu działalności firmy prezentujemy koszty z podziałem na centra kosztów, czyli koszty w układzie kalkulacyjnym. KOSZTY W UKŁADZIE KALKULACYJNYM Treść Rok 25 Rok 24 w tys. zł w tys. zł Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenach zakupu Elektrociepłownia Ostrów Kotłownie zlecone w ramach umowy gotowe ciepło Sieć cieplna, przyłącza i instalacje Węzły cieplne Zarząd i administracja Koszt usług zewnętrznych Koszty sprzedaży Zakup energii cieplnej z EC Wagon Łącznie Koszty w układzie kalkulacyjnym w latach tys. zł Wartość sprzedanych towarów i materiałów "Gotowe ciepło" Węzły cieplne Koszt usług zewnętrznych Zakup en.cieplnej z EC Wagon Elektrociepłownia Ostrów Sieć cieplna, przyłącza i instalacje Zarząd i administracja Koszty sprzedaży 43

44 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy publikuje zawsze wyniki w dwóch wariantach: optymistycznym i pesymistycznym. Różnią się od siebie poziomem przychodów ze sprzedaży energii cieplnej (uzależnionych od pogody) oraz analogicznych kosztów zmiennych. W tabeli poniżej zaprezentowaliśmy założone i wykonane poszczególne pozycje przychodów, kosztów i wyników w odniesieniu do wariantu pesymistycznego, który jest bardziej zbliżony do osiągniętego poziomu sprzedaży. Spółka osiągnęła zaplanowany wynik finansowy. RÓŻNICE W PROGNOZOWANYCH I RZECZYWISTYCH WYNIKACH OZC S.A. W 25 ROKU ( w tys. zł) Dane finansowe Plan Wykonanie Dynamika w % /2 Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk brutto Zysk netto

45 8.3. WSKAŹNIKI FINANSOWE LATA zysk netto cash flow (zysk netto+amortyzacja) przychody ze sprzedaży aktywa ogółem majątek obrotowy kapitały własne kapitały obce długoterminowe kapitały obce krótkoterminowe ogólna liczba akcji dywidenda zysk brutto odsetki zapłacone WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI zyskowność sprzedaży ogółem = zysk netto/przychody ogółem(%) 11,2 13,2 9,4 zyskowność sprzedaży=cash flow/przych.(%) 25,2 25,8 22,3 zyskowność majątku(roa)=zysk netto/aktywa ogółem(%) 3,4 4, 2,9 zyskowność majątku(roa)=cash/aktywa(%) 7,7 7,9 6,9 zyskowność kapitałów własnych (ROE)=zysk nett/kapit.własny(%) 4,6 5, 3,6 zyskow.kapitałów własnychroe=cash/kapit. 1,2 9,9 8,6 stopa zwrotu kapitału zaangażowanego (ROCE) =EBIT/kapitał zaangażowany (%) 7,5 4,5 4,4 WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI wsk.bieżącej płynności=aktywa bieżące/ pasywa bieżące 5,7 11,8 9,4 WSK.ZDOLNOŚCI DO OBSŁUGI ZADŁUŻENIA pokrycie odsetek zyskiem=(zysk brutto+ odsetki zapłacone)/odsetki zapłacone obciązenie majątku= aktywa ogółem/ zobowiązania ogółem pokrycie majątku kapitałami własymi= kapitały własne/aktywa ogółem 4,8 77,7 124,7 15, 32,6 28,2,8,8,8 WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO EPS=zysk netto na 1 akcję =zysk netto/ilość wyemitowanych akcji 2,6 3, 2,1 P/E=relacja ceny do zysku na 1 akcję= 9,5 8,4 11,7 cena rynkowa 1 akcji/eps dywidenda na 1 akcję w zł =dywidenda/ilość akcji 1,1 1,6 1,7 stopa dywidendy=dywidenda na 1 akcję/ cena rynkowa 1 akcji(%) 4,3 6,2 5,3 stopa wypłat dywidendy= dywidenda na 1 akcję/eps(%) 41, 52,4 79,6 45

46 9. POZOSTAŁE INFORMACJE - umowa znacząca dla działalności emitenta, w tym znane emitentowi umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji; W ramach projektu budowy skojarzonego źródła energii w technologii ORC w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrowski Zakład Ciepłowniczy podpisał w dniu 2 grudnia 25 r. kontrakt z firmą Polytechnik Polska Sp. z o.o. na kompleksową dostawę kotła na olej termalny opalanego biomasą o mocy cieplnej 9 MW. Ryczałtowa wartość kontraktu wynosi złotych i przekracza 2% kapitałów własnych Spółki. Warunkiem wejścia w życie kontraktu jest przedstawienie przez OZC S.A. oświadczenia o zamknięciu finansowania projektu a przez Polytechnik Polska Sp. z o.o.gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu. Spółka nie posiada żadnych informacji o umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami. - informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami Podmiot ZEC Skwierzyna Sp.z o.o kapitał zakładowy wartość posiadanych udziałów procent posiadanego kapitału/udział w ogólnej liczbie głosów tys.zł 937 tys.zł 51% - inwestycje krajowe i zagraniczne (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestyce kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych; nie wystąpiły - transakcje z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 euro; W roku 25 transakcje takie nie wystąpiły. - informacje o zaciągniętych i udzielonych kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, oraz o uzyskanych i udzielonych poręczeniach i gwarancjach; Spółka nie zaciągnęła, ani nie udzieliła w 25 roku kredytów ani pożyczek, nie udzielono jej też, ani sama nie udzieliła poręczeń ani gwarancji. - w przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji; OZC S.A. nie dokonywał emisji papierów wartościowych w 25 roku. - ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz - 46

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPIS TREŚCI 1. WŁADZE SPÓŁKI...2 2. RYNEK...3 2.1. ENERGIA CIEPLNA...4 2.2. ENERGIA ELEKTRYCZNA (EE)... 12 2.3. USŁUGI W ZAKRESIE WYKONAWSTWA, NADZORU, DORADZTWA I HANDLU... 13 2.4.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2007 R. Przedstawione sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki gospodarczej Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 5 Kotłownie lokalne i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):...

KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):... KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):... I. DANE PODSTAWOWE O SPÓŁCE: Nazwa Spółki:... Regon:... NIP:... Adres:... Adresy e-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014r.

Informacja dodatkowa za 2014r. FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM Informacja dodatkowa za 014r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 2784,0 tys. zł, z tego w aktywach trwałych zmniejszenie wynosi 28.283,0 tys. zł, w aktywach

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku TARYFA DLA CIEPŁA Barlinek, 2014 r. w Barlinku I. Informacje ogólne Taryfa zawiera ceny i stawki opłat z tytułu dostarczania ciepła przez SEC Barlinek Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonych w dniu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1 IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów (inwestycji) finansowych: a.1.) wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo