SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO SA"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO SA

2 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE SPÓŁKI RYNEK ENERGIA CIEPLNA ENERGIA ELEKTRYCZNA (EE) USŁUGI W ZAKRESIE WYKONAWSTWA, NADZORU, DORADZTWA I HANDLU ROZWÓJ RYNKU NOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W RYNKU CIEPŁA SYSTEMY ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ŹRÓDŁA ENERGII SIECI CIEPLNE WĘZŁY CIEPLNE ELEKTROCIEPŁOWNIA MIEJSKA OSTRÓW (EC OSTRÓW) EKOLOGIA INWESTYCJE PRACOWNICY WYNIKI FINANSOWE BILANS ANALITYCZNY OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO S.A RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WSKAŹNIKI FINANSOWE POZOSTAŁE INFORMACJE

3 1. WŁADZE SPÓŁKI Walne Zgromadzenie - stan na r. Udziałowcy powyżej 5% akcji w kapitale akcyjnym: HOLDIKOM S.A. - Polska - 51,% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA ( szt. akcji) E.ON SVERIGE AB - Szwecja - 48,6 % udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA ( szt. akcji) Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej w okresie od r. do r.: 1. Jerzy Waliński przewodniczący RN 2. Hakan Hagström wiceprzewodniczący RN 3. Jan Banaszak sekretarz RN 4. Jacek Cybulski członek RN 5. Piotr Moderacki członek RN 6. Zenon Piątyszek członek RN 7. Andrzej Szpunar członek RN Zarząd Prezes Zarządu - Marian Kazienko Członek Zarządu - Alina Tomaszewska Członek Zarządu - Andrzej Grzesiek Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających i nadzorujących oraz ich uprawnienia określone zostały w rozdziale IV Statutu Spółki opublikowanym w raporcie bieżącym nr 7/25 z dnia 6 maja 25r. 3

4 2. RYNEK Ostrowski Zakład Ciepłowniczy jako przedsiębiorstwo multimedialne, dostarczał ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepło na potrzeby technologiczne i produkcyjne oraz energię elektryczną. Firma realizowała również usługi polegające na budowie i modernizacji sieci ciepłowniczych zarówno dla klientów prawnych jak i indywidualnych. OZC S.A. działał przede wszystkim na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego a także na terenie południowej Wielkopolski. Głównymi odbiorcami produktów firmy były: Spółdzielnie Mieszkaniowe z terenu Ostrowa Wielkopolskiego, Nowych Skalmierzyc, Opatówka, Raszkowa; Wspólnoty Mieszkaniowe, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim, Zakłady przemysłowe z terenu Ostrowa Wielkopolskiego, Zakład Energetyczny w Kaliszu, WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, Zakład Uboju Drobiu w Kępnie (od miesiąca października) Odbiorcy indywidualni z terenu Ostrowa Wielkopolskiego, W 25 roku podobnie jak w latach poprzednich, ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego było dominującym produktem i stanowiło 76% przychodów firmy. Na przestrzeni lat firma wypracowała kilka produktów, do których należą: Ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego (MSC) Gotowe ciepło (GC), energia elektryczna (EE), usługi (U). 4

5 Udział poszczególnych produktów w sprzedaży 25 r. Porównanie udziału poszczególnych produktów w sprzedaży energia elektry czna 15,% usługi i pozostałe 4,3% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% "gotowe ciepło" 4,7% ciepło z sy stemu ciepłownicze go 76,% 2,% 1,%,% ciepło z gotowe ciepło systemu ciepłowniczego energia elektryczna usługi i pozostałe Analiza sprzedaży podstawowych produktów w 25 r. w układzie miesięcznym: w tys. PLN miesiące Miejski System Ciepłowniczy Gotowe Ciepło Energia elektryczna 5

6 2.1. ENERGIA CIEPLNA a) Energia cieplna miejskiego systemu ciepłowniczego (MSC) System ciepłowniczy w roku 25 pracował w oparciu o źródło w postaci Elektrociepłowni Ostrów i sieć ciepłowniczą obejmującą swoim zasięgiem miasto Ostrów Wielkopolski. Dla zaspokojenia potrzeb miasta w okresie niższych temperatur, kupowana była w dwóch pierwszych miesiącach roku energia cieplna w Elektrociepłowni Wagon (ECW), co stanowiło około 5,1% sprzedaży całego systemu w skali roku. Struktura odbiorców produktu ciepło z MSC przedstawiała się następująco: mieszkańcy budownictwa wielorodzinnego: Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.; pozostałe spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, mieszkańcy budownictwa jednorodzinnego (381 odbiorców), mieszkańcy budownictwa wielorodzinnego rozliczani indywidualnie (787 odbiorców), zakłady przemysłowe: Delphi Automotive Technology Systems; zakłady z terenu dawnego ZAP S.A.; SPOMAX; instytucje użyteczności publicznej i handel. Klienci-odbiorcy ciepła Klienci - odbiorcy ciepła ,% 26,1% 5,% 56,4% 4,% 3,% 12,% 2,3% 3,2% 2,% 1,% budownictwo wielorodzinne bud. wielorodz. rozliczane indywidualnie budownictwo jednorodzinne zakłady przemysłowe,% bud wielor bud jednor bud wielor rozl ind zakł przem pozostałe pozostałe

7 Z największymi odbiorcami ciepła prowadziliśmy systematyczne, okresowe konsultacje, które miały na celu wymianę informacji dotyczącej wzajemnych relacji współpracy i koordynacji planów rozwojowych. W przypadku klientów indywidualnych Biuro Obsługi Klienta zapewniało bezpośredni kontakt dla realizacji potrzeb i oczekiwań klientów. Między innymi za właściwe relacje z odbiorcami firma uzyskała za 25 rok tytuł firmy FAIR PLAY. Sprzedaż ciepła z Miejskiego Systemu Ciepłowniczego w 25 roku w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco: Sprzedaż ciepła MSC w 25 roku GJ miesiące Sprzedaż energii cieplnej z systemu ciepłowniczego odbywała się wg taryf cieplnych, zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki. 4 zł/gj ,9 32,9 34,98 36, G2 2 G3 3G4 G5 4 7

8 4 3 zł/gj 2 1 G2 G3 G4 G Obecnie w systemie ciepłowniczym funkcjonują następujące grupy taryfowe: G2 odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej nr 1, będącej własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowanej G3 - odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej nr 1 i węzłów cieplnych grupowych, będących własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowanych G4 - odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej nr 1 i węzłów cieplnych indywidualnych, będących własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowanych G5 - odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej nr 1, węzłów cieplnych grupowych i instalacji odbiorczych, będących własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowanych. 8

9 Udział w sprzedaży ciepła podstawowych grup taryfowych 1% 8% 6% 4% 2% 4,7 29,8 4,5 25, 4,6 27,7 4,5 27,2 % lata G2 G3 G4 G5 Dla celów porównawczych przedstawiamy sprzedaż ciepła w ostatnich latach w zależności od temperatur zewnętrznych: GJ Sprzedaż ciepła i średnia temperatura zewnętrzna w latach r. 22r. 23 r. 24 r. 25 r. temp. zewn. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 GJ temp. zewn. 9

10 Zależność ilości produkcji w poszczególnych sezonach grzewczych związana była ściśle z średnimi temperaturami zewnętrznymi w sezonie grzewczym. Na wykresie przedstawiamy przebiegi temperatur i produkcji ciepła w systemie ciepłowniczym w kilku ostatnich sezonach: 18 Produkcja (brutto) + zakup ciepła do systemu ciepłowniczego w okresach grzewczych 2-26 Średnie temperatury zew nętrzne Produkcja + zakup [tys. GJ] /26 24/25 23/24 22/23 21/22 Październik 1,3 11,3 6, 8,1 12,3 Listopad 4, 4,9 5,6 5,1 3,6 Grudzień 1,2 2,4 2,2-3,6-1,9 Styczeń -5,8 2,6-3,2-1,6 1 Luty -1, -1,1 1,6-3,3 4,8 Marzec 1,9 4,9 3,5 5,7 Kwiecień 1, 1,2 8,6 9,3 Maj 14,6 13,9 16,1 17,9 Czerwiec 18, 17,5 19,3 18,3 Lipiec 21,3 18,4 19,8 19,9 Sierpień 18,3 19,9 19,4 2,2 Wrzesień 16,1 15,1 14,5 13,8 4 2 sez. grzewcze X-III 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 średnia Tz 1,7 3,7 2,85 1,37 4,25 Produkcja 546,3 617,6 65,5 72,93 627,66 X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 25/26 5,2 95,1 122,9 158,3 119,8 24/25 54,3 94,2 115,8 117,7 123,7 111,9 51,7 31,3 13,9 12,9 13,3 14,3 23/24 81,6 86,9 119,8 148,9 115,7 97,6 53,4 22,4 15,6 14,1 13, 19,7 22/23 77,78 97,67 157,35 144,3 137,4 16,5 66,2 17,7 13,8 13,8 13,1 15,2 21/22 48,91 15,85 147,35 135,3 95, 95,2 63,7 15,8 13,2 12,8 12,6 27,5 1

11 Porównanie cen netto ciepła w różnych systemach ciepłowniczych w 25 r ,2 4,34 37,63 36,2 32,91 3 zł/gj Leszno Kalisz Gniezno Jarocin Ostrów Wlkp. b) Gotowe ciepło (GC) W ramach gotowego ciepła firma eksploatowała kotłownie lokalne: 1. Nowe Skalmierzyce: - kotłownia o mocy 2 MW t, z tego 1 MW t w słomie i 1 MW t na miał węglowy dostarczała ciepło dla Spółdzielni Mieszkaniowej Błonie (ul.kaliska), - kotłownia olejowa o mocy,3 MW t, która jednocześnie została przystosowana do zgazowania biomasy, dla Spółdzielni Mieszkaniowej Błonie (ul.mickiewicza), 2. Opatówek: - kotłownia o mocy,86 MW t, z tego,6 MW t kocioł na węgiel ekoret i,2 MW t kotły opalane brykietem drzewnym pracowały dla Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ul. Szkolna), - kotłownia olejowa o mocy,14 MW t pracowała dla Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ul.św.jana), 11

12 3. Ostrów Wielkopolski: - kotłownia gazowa o mocy,17 MW t pracowała dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ul.zębcowska 64) - kotłownia gazowa o mocy,17 MW t pracowała dla Przedszkola (ul. Rejtana 54) 4. Raszków: - kotłownia na węgiel ekoret o mocy,65 MW t pracowała dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Raszkowie. 5. Masanów -kotłownia na węgiel ekoret o mocy,75 MW t w Szkole Podstawowej. 6. Lewkowiec -kotłownia na węgiel ekoret o mocy.65 MW t w firmie Malfarb. 7. Gorzyce Wielkie -kotłownia na węgiel ekoret o mocy,75 MW t w Szkole Podstawowej. 8. Kotłownia w Zakładzie Uboju Drobiu w Kępnie -kotłownia na miał węglowy o mocy zainstalowanej 7,2 MW t (od października 25r) 12

13 ,39 55,6 38,94 47,35 49,72 48,35 44,39 42,81 zł/gj 3 3, G6 G7 G8 G9 G1 G11 G12 G13 G14 wytwarzanie Porównanie wg taryf cieplnych zł/gj G6 G7 G8 G9 G1 G11 G12 G13 G W ramach produktu gotowe ciepło obsługiwaliśmy w 25 roku odbiorców wg następujących grup taryfowych: G6 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła zlokalizowanego przy ul. Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach, wodną siecią ciepłowniczą nr 2, do indywidualnych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy, opalanego biomasą i węglem. 13

14 G7 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza w Nowych Skalmierzycach, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5, MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego olejem opałowym i brykietem drzewnym. G8 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Polnej 22 w Raszkowie, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5, MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego węglem. G9 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 4b w Opatówku, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5, MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego węglem i brykietami drzewnymi. G1 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Św. Jana 4b w Opatówku, opalanego gazem. G11 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła sprzedawcy zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim, opalanych gazem. G12 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego w Lewkowcu 68, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5, MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze. G13 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Lipowej 4 w Masanowie, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5, MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego węglem. G14 - odbiorca ciepła technologicznego i użytkowego z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego na terenie Zakładu Uboju DROP S.A. w Kępnie, w którym moc zainstalowana przekracza 5MW, bezpośrednio zasilającego instalacje zewnętrzne odbiorcze, opalanego węglem. 14

15 Produkt gotowe ciepło był wynikiem wytworzenia, modernizacji lub/i przejęcia źródła ciepła i polegał na dostawie ciepła pod potrzeby c.o; c.w.u; wentylacji, prowadzeniu gospodarki ciepłem, ochroną środowiska, remontami i modernizacją lokalnego systemu cieplnego. Produkt skierowany był do zakładów pracy, właścicieli i administratorów budynków zlokalizowanych poza obszarem działania MSC lub poza obszarem miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W 25 roku po raz pierwszy zastosowaliśmy dostawy ciepła do zakładów przemysłowych. Kotłownia w Lewkowcu pracowała cały rok na potrzeby centralnego ogrzewania. Uzyskane wyniki produkcyjne i ekonomiczne są zgodne z planowanymi na poziomie umowy z Malfarbem. Kotłownia DROP w Kępnie pracowała od października na cele produkcyjne oraz c.w.u i c.o. Za krótki jest to okres dla wyciągnięcia jednoznacznych wniosków. Kotłownia ta wymaga jeszcze przeprowadzenia modernizacji, którą realizujemy ostrożnie w związku z warunkami wynikającymi z otoczenia (ptasia grypa). Udział grup taryfowych w sprzedaży "gotowego ciepła" 1% 8% 1,4% 4,6% 23,% 18,9% 1,9% 6% 6,7% 1,4% 11,1% 12,5% 16,% 7,9% 4% 5,6% 2% 33,7% 46,3% % lata G6 G7 G8 G9 G1 G11 G12 G13 G14 15

16 2.2. ENERGIA ELEKTRYCZNA (EE) Produkt energia elektryczna to wynik wytworzenia w układzie kogeneracyjnym w EC Ostrów, energii elektrycznej w oparciu o turbozespół gazowy. Energia elektryczna była skierowana do dwóch odbiorców tj. dla Energetyki Kaliskiej S.A.w Kaliszu oraz dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S.A.w Ostrowie Wielkopolskim. Energetyka Kaliska była i jest strategicznym odbiorcą i kupowała energię elektryczną jako energię objętą obowiązkowym zakupem, na podstawie rocznych umów określających szczegółowo terminy i wielkości dostaw. WODKAN S.A. kupował energię elektryczną w układzie bezpośrednim dla zasilania stacji uzdatniania wody, przepompowni i oczyszczalni ścieków miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Energia elektryczna w 25 roku 1% 1,7% 8% 6% 4% 2% % 75,45% 14,48% WODKAN S.A. ENERGETYKA KALISKA OZC W okresach poza sezonem grzewczym ilość wyprodukowanej energii elektrycznej była ściśle związana z efektywnością układu kogeneracji, czyli możliwością sprzedaży ciepła. Podstawowym problemem, który szczególnie zaważył na kosztach paliw w IV kwartale 25 roku była cena gazu kupowanego w PGNiG. W skali roku cena gazu zwiększyła się o 12% w stosunku do 24 roku a porównując zwiększenie cen w IV kwartale 25 do IV kwartału 24, wzrost wyniósł 19,6%. Na rok 26 zaplanowano kolejne 3 podwyżki cen gazu: od stycznia o 1%, w kwietniu o 8% i w październiku o kolejne 1%. W tej sytuacji zarząd 16

17 stwierdza, że przy braku możliwości uzyskania zmiany cen za energię elektryczną ze skojarzenia, pilnym staje się wystąpienie o zmianę taryfy cen za ciepło oraz zmiana ceny energii elektrycznej dla WODKAN. Jednocześnie podjęliśmy kroki sprzedaży energii elektrycznej w następnych latach bezpośrednim odbiorcom, co umożliwi uzyskanie lepszych efektów ekonomicznych. Wielkość sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych latach i miesiącach przedstawiamy na wykresie. Sprzedaż energii elektrycznej w latach MWh miesiące USŁUGI W ZAKRESIE WYKONAWSTWA, NADZORU, DORADZTWA I HANDLU Usługi realizowane w minionym roku obejmowały szeroki zakres prac związanych z: o wykonawstwem i modernizacją węzłów cieplnych, o wykonawstwem instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. o doradztwem i nadzorem technicznym, o handlem materiałami i urządzeniami dla realizacji inwestycji związanych z budową sieci i węzłów cieplnych oraz instalacji, 17

18 Usługi realizowane były w zakresie instalacji c.o., i c.w.u. w ramach oferty ciepło w Twoim mieszkaniu. Usługi te realizowane były kompleksowo i cieszyły się coraz większym zainteresowaniem oraz zadowoleniem mieszkańców Ostrowa i południowej Wielkopolski. Prace wykonywano przede wszystkim w budynkach będących w gestii Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, nowych wspólnot mieszkaniowych a także prywatnych właścicieli. Przychody z handlu materiałami instalatorskimi wyniosły 122 tys.zł. W 25 roku zrealizowaliśmy 86 przedsięwzięć usługowych na kwotę 643 tys.zł. Na wykresie przedstawiono liczbę rozliczanych indywidualnie instalacji przyłączonych w poszczególnych latach. Liczba instalacji odbiorczych w latach W ramach produktu ciepło z EC Ostrów ciepło z systemu MSC ważną formą aktywności była usługa ciepło w Twoim mieszkaniu, realizowana dla lokatorów budynków wielorodzinnych. W 25 roku wykonaliśmy 67 instalacji c.o. w mieszkaniach indywidualnych i dla instytucji. 18

19 Umożliwiło to podłączenie kolejnych odbiorców, szczególnie w centrum miasta (1 kolejnych budynków), jak również na indywidualne rozliczanie poszczególnych lokali wg wskazań liczników ciepła ROZWÓJ RYNKU W ramach rozwoju budownictwa mieszkaniowego zrealizowane zostały w 25 roku budynki w ramach TBS (68 mieszkań) oraz budownictwa komunalnego (24 mieszkania). Budynki te zostały podłączone przed sezonem 25/26. Zarówno kolejne TBS jak i budynek komunalny będą realizowane w 26 roku. Z tytułu działań firmy w 25 roku wykonano 29 przyłączy, sieci ciepnych na łączną długość 2414m. Do sieci przyłączono 18 domków jednorodzinnych, 17 odbiorców z grupy firmy oraz 272 lokale mieszkalne. Zwiększenie mocy zamówionej z tytułu nowych podłączeń wyniosło 1,62 MW t. Zrealizowaliśmy wszystkie zgłoszone potrzeby w tym zakresie. Prace związane z podłączeniami trwały praktycznie do końca 25 roku. Szybkość nowych podłączeń zależy od naszych działań marketingowych, które oceniamy jako właściwe i nakierowane na potrzeby klienta. Rozwój naszych usług zależy jednak od zmiany przez Radę Miasta stawek opłat za umieszczanie infrastruktury ciepłowniczej w drogach miejskich. Stawki w 25 roku za umieszczanie infrastruktury ciepłowniczej w drogach miejskich były antyekologiczne i zaporowe dla działań umożliwiających przygotowanie infrastruktury w starej części miasta i pod nowe tereny dla budownictwa (opłaty 1 razy wyższe od opłat w drogach krajowych). Nawet planowane kosmetyczne zmiany w tym zakresie nie zmienią sytuacji, która w porównaniu do innych miast jest dla nas niezroumiała. Jeśli bowiem każda likwidacja lokalnego pieca niskiej emisji obciążać będzie tak drastycznie dotychczasowych klientów, to wpływać to będzie bardzo mocno na ograniczenie rozwoju rynku ciepła OZC S.A. Trudno bowiem zgadzać się, aby za kolejnie przyłączanych do sieci mieli płacić obecni nasi klienci. Infrastruktura związana z sieciami oraz rurami preizolowanymi jest już i tak wysoka w zakresie kosztów materiałowych. Odpowiednie wystąpienie Zarządu OZC S.A. do Rady Miasta z końca 24 roku nie znalazło odzwierciedlenia w zmianach opłat. 19

20 Malfarb Kotłownia w Malfarbie pracowała prze cały 25 rok. Wg oceny Zarządu uzyskano zadawalające wyniki w produkcji i ekonomiczne w tym projekcie. Zmiany mocy zamówionej w 25 roku. W 25 roku zmniejszenie zapotrzebowania na moc zamówioną wyniosło 4,77 MW t. Związane to było z zaprzestaniem działania na terenie miasta Jednostki Wojskowej (ok. 2,5 MW t ) oraz zakładu przetwórczego DROP S.A. (ok.,35 MW t ) a także zmniejszeniem mocy zamówionej w Delphi (ok. 1 MW t ) a także w Spółdzielni Mieszkaniowej, w MZGM oraz zarządzanych przez MZGM wspólnotach (ok.,9 MW t ). Łączne zmniejszenia zapotrzebowania na moc systemu ciepłowniczego w mieście w 25 roku wyniosło: 4,77 MW t z czego nowe podłączenia to + 1,61 MW t zmniejszenia mocy przez 45 odbiorców (termomodernizacja, optymalizacja zużycia, zamknięcie zakładów itp.) o wielkość (-6,38) MW t. 2

21 3. NOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W RYNKU CIEPŁA Drop S.A. W 25 wynegocjowano i podpisano z DROP umowę gotowego ciepła dla Zakładu Uboju DROP S.A. w Kępnie. Przejęcie kotłowni nastąpiło w październiku, tj w okresie,gdy zapotrzebowanie na ciepło technologiczne ulega zmniejszeniu. Wyniki pracy jednego kwartału pokazują, że zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło wyniosło około 2%. Bardzo uważnie obserwujemy produkcję i sprzedaż na tej kotłowni, dla której zainstalowano układy pomiarowe rozliczeń za ciepło. Zgodnie z zawartą umową z DROP po okresie roku nastąpi weryfikacja w zakresie ilości zapotrzebowanego ciepła i ceny za ciepło. Kotłownia w Gorzycach W ramach projektu gotowego ciepła zrealizowano w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gorzycach pierwszy etap kotłowni lokalnej o mocy 75 kw. W następnym etapie kotłownia będzie dostarczała również ciepło dla sali gimnastycznej i dla części socjalnej. 21

22 4. SYSTEMY ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ 4.1. ŹRÓDŁA ENERGII System ciepłowniczy OZC S.A. w 25 roku zasilaliśmy następująco: - od stycznia do grudnia ze źródła EC Ostrów, - dodatkowo w styczniu i lutym z EC Wagon. Produkcja i zakup energii cieplnej w 25 roku przedstawiały się następująco: Miesiąc T zew. EC Udział EC Łącznie F WAGON t/h w Q OSTRÓW t/h Q t/h o C GJ % GJ GJ styczeń 2, ,4 15, ,3 15, , luty -1, ,9 17, ,9 95, , marzec 1,9,, ,2 994, ,2 994,4 kwiecień 1,,, ,8 654, ,8 654, maj 14,6,, ,4 47, ,4 47,3 czerwiec 18,,, ,3 236, ,3 236,1 lipiec 21,3,, ,6 222, ,6 222,9 sierpień 18,3,, ,7 228, ,7 228,3 wrzesień 16,1,, ,5 247, ,5 247,9 październik 1,3,, 5.29,3 653,2 5.29,3 653,2 listopad 4,,, ,7 924, ,7 924,7 grudzień 1,2,, ,8 995, ,8 995,9 Łącznie od pocz.roku

23 Porównanie udziału w produkcji źrodeł w latach % 9%,6 2,1 2,9 3,7 4,9 3,9 3,4 16,9 14,2 1,3 4,9 4,1 8% Udział w produkcji [%] 7% 6% 5% 4% 3% 82,5 83,7 86,9 91,5 92,7 91, 2% 1% % EC Ostrów EC Wagon Gotowe Ciepło Struktura zużycia paliw w EC Ostrów 1%,4,6,7,8,4,1 8% 33,6 28,5 32,5 31,6 34,4 32,4 6% 4% 66 7,9 66,8 67,6 65,2 66,5 2% % wegiel gaz ziemny olej 23

24 EC Ostrów ze względu na strategiczne znaczenie dla firmy i dla mieszkańców miasta była dobrze przygotowana do sezonu grzewczego. Wykonano wszystkie planowane modernizacje i remonty. Podstawowym paliwem w firmie jest miał węglowy zużywany głównie w EC Ostrów. W 25 roku firma rozpoczęła uczestnictwo we wspólnotowym handlu emisjami. Emisja dwutlenku węgla stała się dodatkowym, ważnym instrumentem finansowym. Firma wdrożyła struktury i procesy, które umożliwiły zarządzanie posiadanymi uprawnieniami. Wpłynęło to na wiele obszarów funkcjonowania firmy: od kwestii ochrony środowiska, poprzez zagadnienia finansowe po obszar planowania inwestycji. Jeżeli bowiem jesteśmy w stanie zredukować poziom emisji niższym kosztem niż rynkowa cena uprawnień, to możemy zrealizować konkretne modernizacje, które obniżą naszą emisję. Analizujemy swoją prognozowaną produkcję, koszty i emisję dwutlenku węgla z poszczególnych paliw oraz poziom przyznanych limitów. W oparciu o te dane analizujemy strategię oraz planujemy sposób zagospodarowania posiadanych nadwyżek. Uprawnienia do emisji CO 2 są dla nas nie tylko źródłem przychodów, ale mogą decydować również o ograniczaniu lub zwiększaniu produkcji w zależności od bieżącej pozycji na krzywej kosztów i aktualnych cen uprawnień do emisji gazów. Ma to szczególne znaczenie wobec bardzo dużych zmian cen gazu w 25 roku. Aby zmniejszyć wielkość emisji z kotłów węglowych oraz uniezależnić się od zmian cen gazu, podejmiemy od 26 roku, modernizacje kotłów węglowych K1 i K2 na technologię ścian szczelnych przy jednoczesnym zwiększeniu mocy kotłów o 25% i modernizacji układów odpylania dla uzyskania norm obowiązujących od 26 roku. Ceny oleju opałowego spowodowały, że praktycznie nie stosowaliśmy tego paliwa w 25 roku SIECI CIEPLNE Ważnym elementem miejskiego systemu ciepłowniczego były i są sieci cieplne. Sieci cieplne, które eksploatowaliśmy w OZC S.A., były wykonane jako podziemne (kanałowe i preizolowane) i jako napowietrzne. Średnice sieci cieplnych wynosiły: a) magistralne DN 4 15 mm b) rozdzielcze i przyłącza DN mm. 24

25 W Ostrowie Wielkopolskim eksploatowaliśmy sieć cieplną o łącznej długości ponad 48 km. W ramach inwestycji wykonaliśmy i zmodernizowaliśmy 29 przyłączy cieplnych do budynków wielorodzinnych przy ulicach: Rynek, Kaliska, Wańkowicza, Grunwaldzka, Bojanowskiego, Limanowskiego, Szkolnej, Wolności, Wrocławskiej, Sądowej, Mickiewicza, Powstańców Wielkopolskich, Sienkiewicza i w ZAP. Modernizację sieci cieplnej z odtworzeniem na całej długości nawierzchni wykonaliśmy przy ul. Aleje Słowackiego na odcinku od Szpitala do ulicy Brackiej oraz przy ulicy Grunwaldzkiej podczas awarii w lutym. Ten odcinek 12 m oraz wymieniony przy ul Sienkiewicza po sezonie należały do najstarszych sieci przejętych przez OZC SA. W roku 25 przyrost sieci preizolowanej z uwzględnieniem remontów wyniósł mb. Przyrost długości sieci preizolowanej mb remonty 156 mb inwestycje 1 25 rok 4.3. WĘZŁY CIEPLNE W ostrowskim systemie ciepłowniczym występują następujące węzły cieplne: jednofunkcyjne czynnik grzewczy tylko na potrzeby centralnego ogrzewania, dwufunkcyjne dostarczające ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wielofunkcyjne dostarczające ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, technologii. 25

26 W roku 25 w systemie ciepłowniczym pracowało 82 węzłów, z czego 251 węzłów w domkach jednorodzinnych. Wykonaliśmy remonty węzłów cieplnych w zakresie wymiany instalacji technologicznej i c.w.u. w budynkach przy ulicy: -ul. Bąka 3,8 -ul. Strzelecka 78 Liczba węzłów cieplnych eksploatowanych przez OZC S.A Węzły cieplne sterowane automatyką pogodową

27 4.4. ELEKTROCIEPŁOWNIA MIEjSKA OSTRÓW (EC OSTRÓW) W 25 roku w Elektrociepłowni Ostrów wykonaliśmy szereg rutynowych prac remontowych, inwestycji, przeglądów i konserwacji urządzeń technologicznych oraz kotłów. 1. Prace objęły następujące urządzenia i technologie: Odżużlacze Taśmociągi odżużlania Wentylatory ciągu Odgazowanie termiczne Nawęglanie Rozdzielnie elektryczne Urządzenia AKP i A Dla kotłów K3 i K4 wykonano modernizacje układów odpylania przystosowując je do wymogów unijnych w zakresie emisji pyłów. Modernizacje spełniły oczekiwania. Dodatkowo zamontowano układy podgrzewaczy obniżające stratę kominową i podwyższające sprawność jednostek. Na podstawie stanu pracy urządzeń w sezonie grzewczym wysoko oceniliśmy przygotowanie EC Ostrów do sezonu grzewczego 25/26. 27

28 2. Zestawienie głównych prac na kotłach WR1 nr (1-5). Lp Nazwa zadania KOCIOŁ K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 1. Wymiana wentylatora koksiku X 2. Wykonanie nowej instalacji odpylania X X 3. Wykonanie nowej instalacji odprowadzania pyłów X X FOKA 4. Wykonanie dodatkowych podgrzewaczy wody X X 5. wymiana lub naprawa sklepienia: -uzupełnienie X X -wymiana sklepienia przedniego X X X - wymiana sklepienia tylnego 6. Wymiana łańcucha odżużlacza wraz z X X łopatkami 7. Wymiana wału napędowego odżużlacza X X 8. Naprawa wanien odżużlaczy X X X 9. Wymiana lub uzupełnienie uszczelnień rusztu X X X X 1. Doekranowanie ścian bocznych X 11. Wymiana pokładu rusztowego X 12. Naprawa pokładu rusztowego X X 13. Montaż podgrzewacza powietrza X 14. Wykonanie nowego kosza węglowego X 15. wymiana łożysk wału przedniego i tylnego X pokładu rusztowego 16. wymiana zasuwy łukowej X 17. Diagnostyka i wyważanie wentylatorów ciągu, podmuchu, koksiku X X X X X 18. Wymiana lub naprawa lei żużlowych X X X X X 19. Wymiana blach pancerza kotła X 2. Wykonanie i naprawa obmurzy ścian bocznych X X X X 21. Wymiana belki nośnej konsoli X 22. Wymiana czujników pomiarowych temperatury wody zasilającej i wyjściowej X X X X 28

29 5. EKOLOGIA Ostrowski Zakład Ciepłowniczy przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego. Podobnie jak w poprzednich latach proekologiczną politykę firmy prowadziliśmy na dwóch płaszczyznach: technicznej - mającej na celu wdrażanie rozwiązań powodujących coroczne zmniejszanie emisji zanieczyszczeń oraz stopniowe przechodzenie na spalanie paliw ekologicznych. W roku 25 dostosowaliśmy miejsca pomiarów emisji bezpośrednio na emitorach wylotowych do wykonywania pomiarów metodami referencyjnymi. ludzkiej mającej na celu wykształcenie tzw. świadomości ekologicznej, wiążącej się z całkowitą zmianą podejścia do spraw ochrony środowiska. Nasi pracownicy wzięli udział w szregu szkoleniach w zakresie pozwolenia zintegrowanego i wspólnotowego handlu emisjami. Firma posiada aktualną decyzję o dopuszczalnej emisji dla Elektrociepłowni Ostrów, wydaną przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA regularnie dokonywał pomiarów emisji kotłów, dla których, obliczane były wskaźniki emisji zanieczyszczeń, wykorzystywane przy sporządzaniu kwartalnych raportów i opłat dla Urzędu Marszałkowskiego. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy w roku 25 nie został ukarany za przekraczanie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Na koniec roku 25 OZC S.A. złożył do starostwa powiatowego wniosek o pozwolenie zintegrowane, który ujmuje dopuszczalne emisje w okresie do 216 roku. W okresie roku 25 firma uzyskała w ramach Krajowego Planu Alokacji Uprawnień wstępny przydział w wysokości ton CO 2 i prowadziła prace w zakresie raportowania zużycia paliw wg decyzji Starostwa Powiatowego w zakresie udziału we wspólnotowym handlu emisjami na lata Raport roczny w zakresie emisji został zweryfikowany przez niezależnego audytora w marcu 26 roku, w wyniku czego firma dysponuje nadwyżką t CO 2, która może zostać sprzedana w ramach wspólnotowego handlu emisjami. 29

30 W roku 25 nasza firma ponownie uzyskała przedłużenie tytułu Firma przyjaźna środowisku w ramach konkursu organizowanego przez pozarządowe stowarzyszenie EUROPA NASZ DOM pod patronatem Prezydenta RP. Zużycie paliw w OZC S.A. w 25 roku: Kotłownia Miał węglowy Węgiel kamienny EKORET Gaz ziemny Olej opałowy Słoma Brykiet drzewny t t m 3 l t t EC Ostrów Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska Nowe Skalmierzyce ul. Mickiewicza Raszków ul Polna Malfarb - Lewkowiec Opatówek ul. Szkolna Opatówek ul. św Jana Zębcowska -gaz Rejtana - gaz Masanów - szkoła 22 Gorzyce szkoła 1 Kępno - DROP 73 RAZEM

31 6. INWESTYCJE Prace modernizacyjne w EC Ostrów na kotłach węglowych zostały przeprowadzone zgodnie z założonym harmonogramem. Na kotłach K3 i K4 wykonano modernizacje układów odpylania dla spełnienia norm emisji pyłów obowiązujących od 26 r. Dodatkowo zainstalowano na tych kotłach podgrzewacze umożliwiające obniżenie straty kominowej. W zakresie budowy i modernizacji przyłączy i węzłów cieplnych zaewidencjonowano 59 nowych środków inwestycyjnych, zbudowano 1.56 mb nowych sieci preizolowanych, zainstalowano z uwagi na wymogi legalizacji 35 liczników ciepła, wykupiono teren pod przeprowadzenie sieci ciepłowniczej pomiędzy ulicami Wysocką a Wrocławską. Drugi przetarg na dostawę pod klucz elektrociepłowni opalanej biomasą z uwagi na znaczące przekroczenie planowanego budżetu został unieważniony. W trzecim przetargu zmieniono technologię na ORC i postanowiono przeprowadzić oddzielnie przetarg na dostawę podstawowych technologii. W wyniku przetargu jako dostawcę turbozespołu ORC wybrano firmę TURBODEN srl z Włoch a na dostawę kotła przetarg wygrało konsorcjum POLYTECHNIK Sp.z o.o. z Polski wraz z firmą Polytechnik z Austrii i firmą Energotechnika Sp.z o.o. z Polski. Przetarg na projektowanie wygrała firma EKOTERMA Sp.z o.o. z Poznania. Firma OZC S.A. uzyskała decyzję Zarządu EKOFUNDUSZU na dotację do realizacji projektu. Dla zamknięcia finansowania projektu, decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji, na co w 25 roku nie uzyskano zgody. Ponowne rozpatrzenie przez Radę Fundacji ma nastąpić w II kwartale 26 roku. W ramach gotowego ciepła zrealizowano kotłownię w szkole w Gorzycach i zakupiono kotłownię w DROP w Kępnie. W ramach inwestycji związanych z dystrybucją energii rozpoczęto prace przygotowawcze, które zaowocują praktycznymi konkretami w 26 roku. Zmiany prawa energetycznego (pięciokrotne w trakcie 25 r.) nie sprzyjały podejmowaniu jednoznacznych decyzji. Zakupy modernizacyjno odtworzeniowe dotyczyły głównie zakupów narzędzi, samochodów, oprogramowania specjalizowanego i sprzętu komputerowego. 31

32 Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli: Lp. Nazwa zadania Plan koszt zadania (tys.zł) Realizacja zadania (tys.zł) 1. Prace modernizacyjne na kotłach węglowych w EC Ostrów Nowe układy odpylania i dodatkowy podgrzewacz dla K3 i K Budowa i modernizacja sieci i węzłów cieplnych: -przyłącza i węzły -liczniki, regulatory, telemechanika -monitoring -wykup działek pod sieciami -sieci preizolowane Budowa elektrociepłowni bloku skojarzonego w technologii ORC Budowa kotłowni, węzłów i sieci cieplnych związanych z gotowym ciepłem Inwestycje kapitałowe 4 6. Infrastruktura dla dystrybucji energii Zakupy inwestycyjne odtworzeniowe Razem

33 7. PRACOWNICY Przeciętne zatrudnienie w OZC S.A. w 25 r. wyniosło w osobach 78,8 (w pełnych etatach 78,5). Na dzień r. zatrudnionych było 85 pracowników ( w tym 12 kobiet). W okresie 12 miesięcy przyjętych zostało 12 osób, zwolniono 3. W grupie osób przyjętych, 8 pracowników to konsekwencja przejęcia kotłowni lokalnej w Kępnie i potrzeba zapewnienia pełnej obsady w ramach trzyzmianowego systemu pracy. Firma wspiera rozwój pracowników poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w szkoleniach, kursach i seminariach. Tematyka doskonalenia i rozwoju pracownika została zawarta we wdrożonej procedurze ISO wg normy PN-EN ISO 91:21 Szkolenie, świadomość i kompetencje. Celem procedury jest określenie zasad uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji personelu zgodnie z potrzebami pracodawcy i wymogami prawa oraz zapewnienie kompetentnego personelu jak również identyfikacja potrzeb szkoleniowych i odpowiednie przeszkolenie pracowników, których praca może mieć wpływ na środowisko i bhp - stosownie do norm PN-EN ISO 141:24 i PN-181:24. W ramach wypracowanej procedury stosowane są różne instrumenty służące maksymalizowaniu efektywności procesu szkolenia, jego planowaniu i harmonizowaniu z potrzebami firmy. Corocznie przygotowywany jest plan szkoleń, zbierane są zapisy potwierdzające zdobycie kwalifikacji przez pracowników, badany jest poziom i skuteczność poszczególnych szkoleń a podsumowanie i analiza efektywności szkoleń, ich wpływu na podniesienie poziomu pracy odbywa się w ramach cyklicznej oceny pracowników. W roku 25 pracownicy OZC uczestniczyli w 38 szkoleniach, kursach, seminariach i konferencjach dotyczących różnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółki. Były to szkolenia tzw. twarde, dotyczące wiedzy merytorycznej, pozwalające podnieść kwalifikacje w konkretnej dziedzinie. Sumaryczny koszt szkoleń w 25 r. zamknął się w kwocie 58 5 zł. Wdrożenie systemu jakości stało się okazją do regulacji kwestii organizacyjnych takich jak np. zasady korzystania ze stacji komputerowych i oprogramowania systemowego. Już trzeci rok trwa kurs nauki języka angielskiego, z którego korzysta liczna grupa pracowników różnych działów. Świetną okazją do integracji załogi stał się piknik zorganizowany we współpracy ze związkami zawodowymi we wrześniu 25 roku. W 26 roku w październiku firma będzie obchodzić 15 lecie swojego istnienia. 33

34 W 25 roku schemat organizacyjny przedstawiał się następująco: Schemat organizacyjny WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZARZĄD SPÓŁKI RADA NADZORCZA PREZES ZARZĄDU DN CZŁONEK ZARZĄDU Gł. Księgowy DE CZŁONEK ZARZĄDU DT Dz. Rozwoju Tech. i Got.Ciepła Ciepła Elektrociepłownia Ostrów Dział Eksploatacji MSC Dział Obsługi Pełnomocnik Prezesa ds.zintegrowanego Systemu Zarządzania. Dz. Strategii i Rozwoju Dz. Obsł. Klienta i Marketingu Radca Prawny Dz.Organizacyjno-Prawny Dz. Obsługi Kapit. I Controllingu Dz.Finansowo-Księgowy EK 1 EK 2 NP. NR NM NS NJ TO TM TE TR 34

35 Zatrudnienie w poszczególnych działach kształtowało się następująco (stan na r.): NR i NS - zatrudnieni w ramach umów cywilnoprawnych Zatrudnienie w poszczególnych działach Struktura wiekowa personelu w 25 roku % 4% 1% 4% 4% 7% 14% ZS EK 1 EK 2 NP NR NM NS NZ TO TM TE TR 23% 23% poniżej 21 lat lat 26-3 lat lat 36-4 lat lat 46-5 lat lat 56-6 lat Struktura wykształcenia pracowników wygląda następująco: Struktura wykształcenia personelu OZC SA w roku 25 podstawowe 4% wyższe 21% zawodowe 39% średnie 36% 35

36 8. WYNIKI FINANSOWE Zmiany, zmiany, zmiany tak można posumować miniony rok działalności spółki. Wprawdzie wypracowana strategia zakładała jednoznaczne scenariusze realizacji zadań podstawowych i inwestycyjnych, to życie okazało się bogatsze w swojej rzeczywistości. W prowadzenie w 25 uchwałą Walnego Zgromadzenia obowiązku sporządzenie sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymagało zgodnie z przepisami MSSF1 wyceny majątku firmy wg nowych zasad tj doprowadzenia do wartości godziwej czyli rynkowej. Z uwagi na fakt, że posiadaliśmy wiele składników majątku o wartości księgowej zerowej i wiele o wartości historycznej, która nie odzwierciedlała ich faktycznej wartości, wycena spowodowała zwiększenie majątku trwałego. Zgodnie z nową polityką rachunkowości zmianie uległy również okresy amortyzacji środków trwałych. Do tej pory stosowaliśmy stawki amortyzacji podatkowej a obecnie zastosowaliśmy stawki zgodnie z okresami ekonomicznej użyteczności poszczególnych grup środków trwałych. W celu zapewnienia porównywalności prezentowanych danych przekształcone zostało również sprawozdanie finansowe za lata 23 i 24. Utworzone zostały również rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych. W roku 25 OZC S.A. osiągnął na podstawowej działalności 1% wzrostu przychodów i 6% wzrostu kosztów w stosunku do roku 24. Na tak duży wzrost kosztów wpłynęły przede wszystkim podwyżki paliw, w tym trzykrotna podwyżka cen gazu w skali roku o 12% a szczególnie ostatnia przed rozpoczęciem sezonu 25/26. (podwyżka cen gazu w IV kwartale 25 w stosunku do IV kwartału wyniosła 19,6%). Przesunięcie terminu rozpoczęcia budowy źródła ORC na rok 26 wpłynęło na znaczne zwiększenie planowanych przychodów finansowych z tytułu odsetek od lokat. 36

37 8.1. BILANS ANALITYCZNY OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO S.A. Treść Rok bieżący 25 Rok poprzedni 24 Dynamika w tys. zł % w tys. zł % % /4 AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Długotermin.rozliczenia mędzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności i roszczenia Inwestycje krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe RAZEM AKTYWA PASYWA Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Zysk netto Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe RAZEM PASYWA

38 AKTYWA MAJĄTEK SPÓŁKI Nakłady inwestycyjne w 25 roku zostały skierowane na modernizację głównego źródła Elektrociepłowni Ostrów dla spełnienia wymagań w zakresie emisji pyłów i poprawy sprawności oraz na rozwój przyłączy, sieci i węzłów cieplnych. Przed sezonem 25/26 włączono w ramach umów gotowego ciepła dwie kotłownie w Kępnie i Gorzycach. Poniżej prezenujemy wartość majątku trwałego przyjętego do ekspoloatacji w ostatnich latach. w roku w roku w roku tys. zł PASYWA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Strukturę kapitałów własnych OZC S.A., za okres ostatnich trzech lat przedstawiono w tabeli. Podwyższenie wartości majątku trwałego znalazło swoje odbicie w kapitałach własnych oraz w utworzonych rezerwach. 38

39 Z roku na rok zwiększa się udział kapitałów własnych w pasywach na co ma wpływ fakt, że firma systematycznie spłaca zaciągnięte kredyty a akcjonariusze przeznaczają część wypracowanego zysku netto na dalszy rozwój. ROK Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji środków trwałych Zyski zatrzymane Razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W 25 roku wynik finansowy netto wyniósł tys.zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przychody ze sprzedaży wzrosły o 1%, koszty wzrosły o 5,9%. Wprawdzie przychody finansowe z powodu przesunięcia inwestycji były większe niż planowano, jednak oprocentowanie w 25 roku było niższe niż w 24 roku. Udział kosztów w przychodach wyniósł 97% i w porównaniu z rokiem poprzednim jest to poziom gorszy o 4%. Spółka zanotowała spadek zysku za prezentowany okres o 28%. 39

40 ANALITYCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO S.A. Lp Treść Rok bieżący 25 Rok poprzedni 24 Dynamika (3-4) tys zł 1 Przychody ze sprzedaży produktów i towarów 2 3 Koszt sprzedanych produktów i towarów Wynik brutto na sprzedaży /4 % Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu Wynik na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik na działalności gospodarczej Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 13 Wynik brutto Podatek dochodowy Zysk netto

41 Przychody Poziom przychodów ogółem jest o 1% wyższy w stosunku do 24 roku. W strukturze przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej z msc są o 1% mniejsze niż w 24 roku, co wynika ze zmniejszenia mocy zamówionej w systemie. Włączenia w IV kwartale 25 roku nowej jednostki gotowego ciepła w DROP w Kępnie zwiększyło przychody. STRUKTURA PRZYCHODÓW W LATACH Wyszczególnienie rodzajów przychodów Rok 25 - w tys. zł Struktura % Rok 24 - w tys. zł Struktura % Wartość sprzedaży z tytułu energii cieplnej Wartość sprzedaży z tytułu gotowego ciepła Wartość sprzedaży z tytułu energii elektrycznej Wartość sprzedaży materiałów Wartość przychodów z tytułu usług zewnętrznych Wartość pozostałych przychodów operacyjnych Wartość przychodów finansowych Ogółem przychody Struktura przychodów w latach przychody finansowe 3 przychody operacyjne 25 usługi zewnętrzne tys. zł materiały energia elektryczna "gotowe ciepło" ciepło 41

42 Koszty Koszty rodzajowe działalności w 25 roku zwiększyły się o 5,3% w stosunku do 24 roku. Koszty materiałów i energii wzrosły o 5%, koszty amortyzacji wzrosły o 4%, a koszty wynagrodzeń o 5,7%. Wzrost kosztów wynagrodzeń spowodowany był głównie dodatkowym zatrudnieniem w nowej kotłowni w DROP w Kępnie. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM Treść Rok 25 Struktura w % Rok 24 Struktura w % Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Amortyzacja Pozostałe koszty Zakup energii cieplnej Łącznie Koszty działalności w układzie rodzajowym w latach Pozostałe koszty tys.zł Zakup energii cieplnej Amortyzacja Świadczenia na rzecz pracowników Wynagrodzenia Podatki i opłaty Usługi obce Zużycie materiałów i energii 42

43 Dla uzupełnienia obrazu działalności firmy prezentujemy koszty z podziałem na centra kosztów, czyli koszty w układzie kalkulacyjnym. KOSZTY W UKŁADZIE KALKULACYJNYM Treść Rok 25 Rok 24 w tys. zł w tys. zł Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenach zakupu Elektrociepłownia Ostrów Kotłownie zlecone w ramach umowy gotowe ciepło Sieć cieplna, przyłącza i instalacje Węzły cieplne Zarząd i administracja Koszt usług zewnętrznych Koszty sprzedaży Zakup energii cieplnej z EC Wagon Łącznie Koszty w układzie kalkulacyjnym w latach tys. zł Wartość sprzedanych towarów i materiałów "Gotowe ciepło" Węzły cieplne Koszt usług zewnętrznych Zakup en.cieplnej z EC Wagon Elektrociepłownia Ostrów Sieć cieplna, przyłącza i instalacje Zarząd i administracja Koszty sprzedaży 43

44 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy publikuje zawsze wyniki w dwóch wariantach: optymistycznym i pesymistycznym. Różnią się od siebie poziomem przychodów ze sprzedaży energii cieplnej (uzależnionych od pogody) oraz analogicznych kosztów zmiennych. W tabeli poniżej zaprezentowaliśmy założone i wykonane poszczególne pozycje przychodów, kosztów i wyników w odniesieniu do wariantu pesymistycznego, który jest bardziej zbliżony do osiągniętego poziomu sprzedaży. Spółka osiągnęła zaplanowany wynik finansowy. RÓŻNICE W PROGNOZOWANYCH I RZECZYWISTYCH WYNIKACH OZC S.A. W 25 ROKU ( w tys. zł) Dane finansowe Plan Wykonanie Dynamika w % /2 Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk brutto Zysk netto

45 8.3. WSKAŹNIKI FINANSOWE LATA zysk netto cash flow (zysk netto+amortyzacja) przychody ze sprzedaży aktywa ogółem majątek obrotowy kapitały własne kapitały obce długoterminowe kapitały obce krótkoterminowe ogólna liczba akcji dywidenda zysk brutto odsetki zapłacone WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI zyskowność sprzedaży ogółem = zysk netto/przychody ogółem(%) 11,2 13,2 9,4 zyskowność sprzedaży=cash flow/przych.(%) 25,2 25,8 22,3 zyskowność majątku(roa)=zysk netto/aktywa ogółem(%) 3,4 4, 2,9 zyskowność majątku(roa)=cash/aktywa(%) 7,7 7,9 6,9 zyskowność kapitałów własnych (ROE)=zysk nett/kapit.własny(%) 4,6 5, 3,6 zyskow.kapitałów własnychroe=cash/kapit. 1,2 9,9 8,6 stopa zwrotu kapitału zaangażowanego (ROCE) =EBIT/kapitał zaangażowany (%) 7,5 4,5 4,4 WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI wsk.bieżącej płynności=aktywa bieżące/ pasywa bieżące 5,7 11,8 9,4 WSK.ZDOLNOŚCI DO OBSŁUGI ZADŁUŻENIA pokrycie odsetek zyskiem=(zysk brutto+ odsetki zapłacone)/odsetki zapłacone obciązenie majątku= aktywa ogółem/ zobowiązania ogółem pokrycie majątku kapitałami własymi= kapitały własne/aktywa ogółem 4,8 77,7 124,7 15, 32,6 28,2,8,8,8 WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO EPS=zysk netto na 1 akcję =zysk netto/ilość wyemitowanych akcji 2,6 3, 2,1 P/E=relacja ceny do zysku na 1 akcję= 9,5 8,4 11,7 cena rynkowa 1 akcji/eps dywidenda na 1 akcję w zł =dywidenda/ilość akcji 1,1 1,6 1,7 stopa dywidendy=dywidenda na 1 akcję/ cena rynkowa 1 akcji(%) 4,3 6,2 5,3 stopa wypłat dywidendy= dywidenda na 1 akcję/eps(%) 41, 52,4 79,6 45

46 9. POZOSTAŁE INFORMACJE - umowa znacząca dla działalności emitenta, w tym znane emitentowi umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji; W ramach projektu budowy skojarzonego źródła energii w technologii ORC w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrowski Zakład Ciepłowniczy podpisał w dniu 2 grudnia 25 r. kontrakt z firmą Polytechnik Polska Sp. z o.o. na kompleksową dostawę kotła na olej termalny opalanego biomasą o mocy cieplnej 9 MW. Ryczałtowa wartość kontraktu wynosi złotych i przekracza 2% kapitałów własnych Spółki. Warunkiem wejścia w życie kontraktu jest przedstawienie przez OZC S.A. oświadczenia o zamknięciu finansowania projektu a przez Polytechnik Polska Sp. z o.o.gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu. Spółka nie posiada żadnych informacji o umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami. - informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami Podmiot ZEC Skwierzyna Sp.z o.o kapitał zakładowy wartość posiadanych udziałów procent posiadanego kapitału/udział w ogólnej liczbie głosów tys.zł 937 tys.zł 51% - inwestycje krajowe i zagraniczne (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestyce kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych; nie wystąpiły - transakcje z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 euro; W roku 25 transakcje takie nie wystąpiły. - informacje o zaciągniętych i udzielonych kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, oraz o uzyskanych i udzielonych poręczeniach i gwarancjach; Spółka nie zaciągnęła, ani nie udzieliła w 25 roku kredytów ani pożyczek, nie udzielono jej też, ani sama nie udzieliła poręczeń ani gwarancji. - w przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji; OZC S.A. nie dokonywał emisji papierów wartościowych w 25 roku. - ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz - 46

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPIS TREŚCI 1. WŁADZE SPÓŁKI...2 2. RYNEK...3 2.1. ENERGIA CIEPLNA...4 2.2. ENERGIA ELEKTRYCZNA (EE)... 12 2.3. USŁUGI W ZAKRESIE WYKONAWSTWA, NADZORU, DORADZTWA I HANDLU... 13 2.4.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 5 Kotłownie lokalne i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w BYDGOSZCZY TARYFA DLA CIEPŁA

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w BYDGOSZCZY TARYFA DLA CIEPŁA KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w BYDGOSZCZY TARYFA DLA CIEPŁA Bydgoszcz, 2013 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy TARYFA DLA CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Obja nienie pojęć i skrótów

Obja nienie pojęć i skrótów Czę ć I Obja nienie pojęć i skrótów 1. ustawa - ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1238, Dz. U. z 2014 r. poz. 457, poz.

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA GMINA SZPROTAWA. prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn.

TARYFA DLA CIEPŁA GMINA SZPROTAWA. prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. TARYFA DLA CIEPŁA obowiązująca od 01 czerwca 2007 GMINA SZPROTAWA prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szprotawie SZPROTAWA 2007

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2014 2014 r. r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 7-9, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie gminy Zawadzkie na okres: od 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo