UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Protokół z posiedzenia Senatu, z 30 marca 2007 roku. Obecni: 1. prof. dr hab. Józefa Chrzanowska Prorektor 2. prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban Przedstawiciel Rady Wydz. IKSiG 3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Dobrzański Przedstawiciel Rady Wydz. BiHZ 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński Przedstawiciel Rady Wydz. IKSiG 5. prof. dr hab. inż. Antoni Golachowski Dziekan Wydz. Nauk o Żywności 6. prof. dr hab. Witold Janeczek Dziekan Wydz. BiHZ 7. prof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki Przedstawiciel Rady Wydz. Rolniczego 8. prof. dr hab. Roman Kołacz Prorektor 9. prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz Rektor 10. prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz Dziekan Wydz. Med. Wet. 11. prof. dr hab. inż. Danuta Parylak Dziekan Wydz. Rolniczego 12. prof. dr hab. inż. Edward Pawlina Przedstawiciel Rady Wydz. BiHZ 13. prof. dr hab. Kornel Ratajczak Przedstawiciel Rady Wydz. Med.Wet. 14. prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota Dziekan Wydziału IKSiG 15. prof. dr hab. inż. Jerzy Szlachta Prorektor 16. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szulc Przedstawiciel Rady Wydz. BiHZ 17. prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka Przedstawiciel Rady Wydz. NoŻ 18. prof. dr hab. Alina Wieliczko Przedstawiciel Rady Wydz. Med.Wet. 19. prof. dr hab. inż. Marian Wiercioch Przedstawiciel Rady Wydz. Rolniczego 20. prof. dr hab. Danuta Witkowska Przedstawiciel Rady Wydz. NoŻ 21. prof. dr hab. Jerzy Weber Przedstawiciel Rady Wydz. Rolniczego 22. dr Zbigniew Jurzyk Przedstawiciel pozost. naucz.ak. IKŚiG 23. dr Robert Karczmarczyk Przedstawiciel pozost. naucz.ak. MW 24. dr Adam Roman Przedstawiciel pozost. naucz.ak. BiHZ 25. dr Regina Stempniewicz Przedstawiciel pozost. naucz.ak. NoŻ 26. dr inż. Wiesław Wojciechowski Przedstawiciel pozost. naucz. ak. ucz. 27. mgr Jadwiga Bolechowska Przedstawiciel jedn. pozawydziałowych 28. mgr Marian Rybarczyk Kanclerz 29. mgr Anna Dzięcioł-Solecka Przedstawiciel prac. admin. 30. mgr Urszula Paszkowska-Szczerba Kwestor 31. mgr Grażyna Talar Dyrektor BG 32. inż. Ryszard Klaus Przedstawiciel prac. techn. 33. mgr inż. Krzysztof Gwara Wiceprzewodniczący RZ ZNP 34. stud. Katarzyna Błahut Przedstawiciel stud. Wydz. NoŻ 35. stud. Grzegorz Drab. Przedstawiciel stud. Wydz. IKSiG Nieobecni usprawiedliwieni: 1. prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz Przedstawiciel Rady Wydz. IKSiG 2. dr inż. Włodzimierz Kita Przewodniczący KU NSZZ S 3. stud. Marek Horodyski Przedstawiciel stud. Wydz. Rol Nieobecni nieusprawiedliwieni: 1. stud. Krystyna Podemska Przedstawiciel stud. Wydz. MW 2. stud. Paweł Styczyński Przedstawiciel stud. Wydz. BiHZ Dodatkowo zaproszono: 1. mgr Elżbieta Łokuciejewska Audytor wewnętrzny 2. dr Roman Dąbrowski Kierownik CSK 3. dr Józef Pawlik Kierownik ULA

2 4. Jarosław Wąsiński Pełnomocnik ds. ISO 5. Piotr Woźniak Pełnomocnik ds. ISO 6. Georg Jankowski Przedstawiciel firmy DEKRA 7. Marcin Sobczyk Przedstawiciel firmy DEKRA 8. Marek Winkowski Wiceprezes Wrocławskiego Parku Technolog. 9. prof. dr hab. Mirosław Miller Doradca Rektora Politechniki Wrocławskiej ds. Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Porządek dzienny obrad: 1. Wręczenie nominacji na stanowisko profesora zwyczajnego a) prof. dr hab. Marii Wojtatowicz, b) prof. dr hab. Maciejowi Ugorskiemu. 2. Zatwierdzenie porządku dziennego obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu z 23 lutego 2007 roku. 4. Ocena wykorzystania sieci komputerowej i stanu komputeryzacji jednostek organizacyjnych Uczelni ocena stopnia informatyzacji Uczelni ref. prorektor prof. dr hab. inż. J. Szlachta. 5. Ocena działalności Uczelnianego Laboratorium Analitycznego - ref. prorektor prof. dr hab. inż. J. Szlachta. 6. Informacja dotycząca udzielania pomocy materialnej: a) studentom - ref. prorektor prof. dr hab. J. Chrzanowska, b) doktorantom - ref. prorektor prof. dr hab. inż. J. Szlachta. 7. Informacje: a) o realizacji projektów w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych, b) o działalności Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii OTWT, c) o działalności Wrocławskiego Parku Technologicznego i Centrum Zaawansowanych Technologii - ref. prorektor prof. dr hab. R. Kołacz. 8. Uchwały Senatu w sprawie: a) zmiany nazwy Instytutu Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego na Wydziale Rolniczym na Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska ref. dziekan Wydziału Rolniczego prof. dr hab. D. Parylak, b) utworzenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Mściwojowie, działającej w ramach Wydziału IKŚiG Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, c) uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, d) obowiązkowego wymiaru zajęć: - języków obcych, - wychowania fizycznego. 9. Sprawy osobowe: Uchwały Senatu w sprawie: a) nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Wacławowi Leszczyńskiemu, b) mianowania dr hab. Marcina Kozaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego - ref. dziekan Wydziału Rolniczego prof. dr hab. D. Parylak, c) mianowania dr hab. Adama Malickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego - ref. dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. B. Obmińska Mrukowicz, d) mianowania dr hab. Anny Rodziewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego - ref. dziekan Wydziału Nauk o Żywności prof. dr hab. A. Golachowski 10. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski. Uwaga: O godzinie przewidziane jest wręczenie Certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:

3 Ad.1. Rektor prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz wręczył nominacje na stanowisko profesora zwyczajnego: a) prof. dr hab. Marii Wojtatowicz, b) prof. dr hab. Maciejowi Ugorskiemu Ad.2. Zatwierdzenie porządku dziennego obrad: Na wstępie rektor zaproponował uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt. Sprawa dotyczyła podjęcia uchwały w sprawie zagrożeń dla demokratycznego państwa prawnego. Motywacją propozycji jest zaniepokojenie środowiska akademickiego szkół wyższych w Polsce - zobligowanego do składnia oświadczeń lustracyjnych na uczelniach. W celu zredagowania tekstu treści uchwały senat powołał czteroosobową komisję w następującym składzie: - prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński - prof. dr hab. inż. Tadeusz Szulc - prof. dr hab. Jerzy Weber - mgr Maria Wanke-Jakubowska W dyskusji nad ostatecznym tekstem uchwały Senatu uczestniczyli: - prof. dr hab. inż. D. Parylak - prof. dr hab. inż. A. Kotecki - prof. dr hab. inż. A. Drabiński Państwo prawa musi być respektowane, jeśli propozycja nie odpowiada, zostanie wypracowana nowa koncepcja. Nie należy niszczyć tego, co wywalczono. - prof. dr hab. J. Weber - mgr J. Bolechowska - prof. dr hab. W. Janeczek - prof. dr hab. inż. T. Trziszka - prof. dr hab. K. Ratajczak - prof. dr hab. inż. T. Szulc przed 15 laty była pilna potrzeba zajęcia takiego stanowiska - prof. dr hab. inż. J. Sobota nie wytykajmy, co robią inni, nie wiemy zajmijmy własne stanowisko. Senat w końcowej fazie posiedzenia podjął opracowaną przez komisje doraźną uchwałę, uzupełnioną o zgłoszone postulaty, w której to uznaje potrzebę rozliczenia z przeszłością, wyraża przekonanie, iż niedoskonałości i nieprecyzyjne zapisy lustracyjne, nie mogę prowadzić do nieposłuszeństwa wobec obowiązującego prawa. Senat zobowiązał rektora do przesłania tekstu dokumentu do prof. dr hab. Michała Seweryńskiego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Uchwała Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 30 marca 2007 roku Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyraża przekonanie, że podstawą demokratycznego państwa jest przestrzeganie systemu norm prawnych zgodnych z konstytucją i zasadami etycznymi. Poszanowania tych norm i zasad oczekuje się zwłaszcza od najwyższych organów państwa, ale także od środowiska naukowego. Uznając potrzebę rozliczenia z przeszłością Senat wskazuje na nieprecyzyjne zapisy ustawy lustracyjnej z 18 października 2006 roku znowelizowanej 14 lutego 2007 roku. Występujące niedoskonałości ustawy nie mogą jednak prowadzić do nieposłuszeństwa wobec obowiązującego prawa. Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyraża przeświadczenie, że Trybunał Konstytucyjny, który niejednokrotnie dał dowód swojej niezależności, stając na straży ducha i litery prawa, w trybie pilnym rozstrzygnie wszelkie wątpliwości dotyczące naruszenia przez ustawę lustracyjną Konstytucji, a zwłaszcza poszanowania praw i godności obywateli. Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz 3

4 Wyniki głosowania: W głosowaniu jawnym, przy 5. głosach wstrzymujących się, przyjęto uchwałę w brzmieniu opracowanym przez Komisję wraz z poprawkami zgłoszonymi przez dyskutantów. Jednocześnie zobowiązano przewodniczącego Senatu prof. dr hab. Michała Mazurkiewicza - rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, do przesłania tekstu dokumentu do prof. dr hab. Michała Seweryńskiego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Ad.3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu z 23 lutego 2007 roku. Protokół z posiedzenia Senatu z 23 lutego 2007 roku przyjęto bez uwag. Dodatkowy punkt: W trackie posiedzenia, o godz , miała miejsce miła uroczystość wręczenie Certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 z udziałem Prezesa jednostki certyfikacyjnej Pana Georga Jankowskiego - przedstawiciela firmy DEKRA ze Stuttgartu (RFN) oraz Pana Marcina Sobczyka również reprezentującego firmę DEKRA. W uroczystości udział wzięli także zaproszeni Pełnomocnicy ds. ISO Pan Jarosław Wąsiński i Pan Piotr Woźniak. 14 marca 2007 roku na spotkaniu z kierownictwem uczelni, wydziałów i kierownikami działów i większych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Pełnomocnicy zarekomendowali przyznanie certyfikatu ISO 9001:2000, po uzyskaniu uprzednio zgody Polskiego Centrum Akredytacji. Zebranych zapoznano z raportem i uwagami audytorów i firmy DEKRA Certyfication GmbH RFN. Niezgodności nie stwierdzono lecz sformułowano 15 zleceń i 6 spostrzeżeń do usunięcia w ciągu roku, tj. do momentu przeprowadzenia kolejnego audytu. Honorując starania uczelni Prezes jednostki certyfikacyjnej Pan Georg Jankowski wręczył uroczyście wspomniany certyfikat podkreślając, że jest to pierwszy certyfikat dla polskiej publicznej uczelni. Pan Jankowski dodał, iż czuje się zaszczycony wręczając ten dokument uwzględniający wszystkie wydziały i jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Termin ważności certyfikatu upływa 20 lutego 2010 roku jest to dobra inwestycja, jako że jesteśmy w Unii Europejskiej. Następnie zabrał głos rektor prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz, który w bardzo serdecznych słowach podziękował za wyróżnienie. Podziękował także Pełnomocnikom ds. ISO za włożony trud i zaangażowanie, za udzielanie rad i życzliwych wskazówek pracownikom. Ogłaszając krótką przerwę w obradach, rektor zaprosił zebranych do holu na występ AZPiT Jedliniok oraz do Klubu Pracowniczego na kawę i herbatę. Ad.4. Ocena wykorzystania sieci komputerowej i stanu komputeryzacji jednostek organizacyjnych Uczelni ocena stopnia informatyzacji uczelni ref. prorektor prof. dr hab. inż. J. Szlachta. Opracowane przez Centrum Sieci Komputerowych materiały omówił prorektor prof. dr hab. inż. J. Szlachta, któremu ta jednostka pozawydziałowa podlega. Wymienione materiały przygotował kierownik CSK dr Roman Dąbrowski, przedstawiając: - aktualny stan komputeryzacji uczelni, - komputeryzację uczelni w 2006 roku, - plany komputeryzacji na 2007 rok. W zakresie oprogramowania uczelnia wdroży elektroniczną legitymację studencką, zintegrowany z systemem dziekanatowym system bankowych kont studenckich oraz system komunikacji studentów z uczelnią za pośrednictwem usługi SMS. Planuje się także wdrożenie kont poczty elektronicznej dla potrzeb okresu rekrutacyjnego. Poza tym poinformowano o trudnej sytuacji kadrowej CSK do obsługi 2. powstałych pionów: a) sieciowego b) grupy informatyków zatrudnionych na ½ etatu (na okresie próbnym jest bardzo dobry kandydat stawiający bardzo wygórowane wymagania finansowe). 4

5 W dyskusji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. A. Kotecki, prof. dr hab. W. Janeczek, mgr J. Bolechowska, prof. dr hab. M. Mazurkiewicz, prof. dr inż. A Drabiński, prof. dr hab. inż. T. Szulc, dr Roman Dąbrowski, poruszając sprawy i zagadnienia: - problem certyfikatu zabezpieczeń serwera uczelnianego, - brak obsługi sieci w okresie weekendu, - sprawowanie opieki nad salami komputerowymi, - częstych awarii sieci, o których nikt nie informuje użytkowników, - podkreślano brak koncepcji informatycznego zarządzania uczelnią, - wnioskowano przedstawienie faktycznej oceny wykorzystania sieci komputerowej, - wnioskowano o opracowanie całościowej koncepcji i programu informatycznego zarządzania uczelnią, - wnioskowano o ustalenie dyżuru CSK w celu natychmiastowego eliminowania usterek wewnętrznych w Internecie i zaprotestowano przeciw nieżyczliwej wypowiedzi jednego z pracowników zespołu CSK w momencie zgłoszenia awarii technicznej. Prof. dr hab. inż. T. Szulc przypomniał, iż zgłaszał swą pomoc, ale odzewu nie było. Zaproponował, by w ciągu kilku miesięcy Senat został zapoznany z dokładną koncepcją i programem informatycznego zarządzania uczelnią. Ze swoje strony zaofiarował pomoc podając, iż do dyskusji będzie można przystąpić w momencie, gdy rektor powoła odpowiedni zespół do opracowania koncepcji tej propozycji. Rektor prof. dr hab. M. Mazurkiewicz odpowiadając, skomentował i wyjaśnił nieścisłości. Uczestniczący w posiedzeniu kierownik CSK dr R. Dąbrowski podał, iż z pokorą przyjmuje uwagi, aczkolwiek zatrudniony jest na ½ etatu w CSK. Stwierdził, iż nieźle jest ze sprzętem, ale ogromna luka w personelu. Potwierdził także, iż z tego powodu pracownicy mają nadgodziny, których nie ma jak rekompensować. W związku z większym wyposażeniem w sprzęt komputerowy we wszystkich jednostkach organizacyjnych uczelni, sieć jest bardziej obciążona, częstsze chwilowe awarie, a osoby odpowiedzialne nie wybierają. Zainstalowana w budynku głównym szafa załatwi szereg technicznych spraw. Prof. dr hab. inż. J. Szlachta prorektor ds. nauki wyraził pogląd, iż CSK jest platformą funkcjonowania uczelni w całości. Jednostki składają zapotrzebowania na wdrażanie własnych programów, które nie są zintegrowane. Gdyby znalazły się na uczelni środki finansowe zabezpieczające instalację sieci to, zdaniem prof. J. Szlachty, byłoby po problemie. Osobiście jest za nowoczesnym zarządzaniem uczelnią poprzez Internet, pod warunkiem ustalenia wspólnych oczekiwań i bez zbędnych uwag mącicieli. Mówca wyznał, iż bardzo liczy na pomoc i wsparcie ze strony prof. dr hab. inż. T. Szulca. Rektor prof. dr hab. M. Mazurkiewicz zabierając na zakończenie głos powiedział, iż przykro słuchać krytycznych uwag. Do pozytywów zalicza załatwienie sprawy komputeryzacji na Biskupinie. Liczy na to, iż dr R. Dąbrowski ustali dyżury w CSK tak, by małe awarie likwidowano natychmiast, by nie stwarzać zastoju w pracy. Zobowiązał się także do powołania zespołu ds. programu informatycznego zarządzania uczelnią, by możliwie szybko system ów wdrożyć. Ad. 5. Ocena działalności Uczelnianego Laboratorium Analitycznego - ref. prorektor prof. dr hab. inż. J. Szlachta. Mówca podał, iż jednostka ta wykonuje badania chemiczne związane głównie z ochroną środowiska, analizę gruntów, wód, ścieków oraz analizy chemiczne materiałów biologicznych, geologicznych i syntetycznych. Jesienią 2006 roku Uczelniane Laboratorium Analityczne zostało przeniesione do nowych obiektów w CN-D przy pl. Grunwaldzkim, co spowodowało czterotygodniową przerwę w świadczeniu usług analitycznych. Powołana przed rokiem komisja doraźna, której zadaniem było zbadanie powtarzających się lat zarzutów, w trakcie dwukrotnej wizji lokalnej, między 12 a 18 maja ubiegłego roku (dotyczy szans i zagrożeń), uznała, iż laboratorium jest uczelni potrzebne. Zmiana warunków pracy i lepsze wyposażenie jednostki powoduje wzrost szansy uzyskania akredytacji. Do spełniania tego niezbędna jest zmiana sposobu zarządzania i strategii. Uczelniane Laboratorium Analityczne podjęło już stosowne działania związane z wymaganiem normy ISO i być może w maju

6 uruchomiona zostanie procedura akredytacyjna, aby do 30 czerwca 2008 roku ową akredytację uzyskać. Dyskusja: Prof. dr hab. inż. T. Szulc podał, iż jest to 15. warunkowe przyjęcie sprawozdania przez Senat. Od dawna proponuje proste rozwiązanie, by wszystkie wydziały składały się na funkcjonowanie laboratorium już w 2007 roku. Byłyby to środki uczelniane, a wydziały będą świadome jawnej decyzji. Prof. dr hab. inż. T. Szulc uznał propozycję za przemyślaną należałoby przypisać wszystkim wydziałom środki finansowe za świadczone usługi laboratoryjne, co upewni zleceniodawców, iż płacą za swoje badania własnymi pieniędzmi. Prof. dr hab. inż. D. Parylak poparła wniosek prof. T. Szulca dotyczący składania się na utrzymanie Uczelnianego Laboratorium Analitycznego. Postulowano wprowadzenie zakazu kierowania analiz do innych laboratoriów, o ile uczelniane laboratorium takie wykonuje (prof. dr hab. inż. St. Czaban). Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dobrzański poruszył problem narzutów i braku możliwości zlecania usług analitycznych laboratorium ze środków z grantów. Kwestor mgr U. Paszkowska-Szczerba wyjaśniła sporną kwestię przypominając, iż istnieje pismo (sprzed lat) KBN dotyczące zasad finansowania. Choć KBN uległo likwidacji, decyzja ma wciąż moc prawną. Dr J. Pawlik kierownik Uczelnianego Laboratorium Analitycznego wyraził pogląd, iż sprawa akredytacji musi wyjść z uczelni. Osobiście wnosi o poszerzenie zakresu polityki badawczej i wyraża podziękowanie dla kierownictwa uczelni za wyprowadzone zmiany organizacyjne i lokalowe od stycznia Obecnie zespół Uczelnianego Laboratorium Analitycznego może podjąć się wprowadzenia zmian jakościowych. Rektor prof. dr hab. M. Mazurkiewicz postulował o jawne przegłosowanie sprawy przekazywania środków finansowych z wydziałów dla laboratorium, w czym pracownicy dostrzegają swoją olbrzymią szansę. Prof. dr hab. J. Weber zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo rozliczania laboratorium na zasadzie zysków i strat. Aparatura naukowa zarabia na siebie, należy ją tylko unowocześnić, ale nie wolno też rozliczać aparatury naukowej będącej na stanie katedry, instytutu czy wydziału. Ad.6. Informacja dotycząca udzielania pomocy materialnej: a) studentom - ref. prorektor prof. dr hab. J. Chrzanowska, vide materiały opracowane przez Dział Spraw Studenckich W dyskusji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. J. Sobota, rektor prof. dr hab. M. Mazurkiewicz, prorektor prof. dr hab. J. Chrzanowska, prof. dr hab. inż. T. Szulc, prorektor prof. dr hab. R. Kołacz oraz studentka K. Błahut. Poruszono: - sprawy opłat za miejsce w DS, - brak opinii Samorządu Studenckiego w tej sprawie, - dostrzeżono niedobór miejsc w związku z podwyższeniem standardu DS. (zamieniono pokoje dwuosobowe na jednoosobowe, a trzyosobowe na dwuosobowe), - wyrażono zadowolenie ze stosunkowo wysokich stypendiów socjalnych i naukowych, - poinformowano, iż obciążenie DS. jest płynne, stan się zmienia ustawicznie, - w okresie wakacyjnym DS. są udostępnione osobom z zewnątrz działalność usługowa dla środowiska, ale dochodowa dla uczelni, Na zakończenie rektor podał, iż stwierdza prawidłowość w działalności Działu Spraw Studenckich w związku z czym Senat przyjął informację do zatwierdzającej wiadomości. b) doktorantom - ref. prorektor prof. dr hab. inż. J. Szlachta. Vide materiały opracowane przez Dział Nauki. 6

7 Podano, iż w związku z rozporządzeniem MNiSW z 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni, zmianie ulegnie Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Senat, bez dyskusji, zaakceptował działalność związaną z udzielaniem bezzwrotnej pomocy materialnej doktorantów. Ad.7. Informacje: a) o realizacji projektów w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych - ref. prorektor prof. dr hab. R. Kołacz vide materiały opracowane przez Biuro ds. Projektów i Funduszy Europejskich. Mówca podał, iż łączna wartość planowanych 43. przedsięwzięć wynosi zł. Zarejestrowany w systemie ewidencji przedsięwzięć projekt Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu,o wartości 48 mln zł, wpisany został do wykazu projektów kluczowych do Planu Inwestycyjnego dla województwa dolnośląskiego. Podano, iż opracowane procedury w sprawie zasad przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy UE: Funduszy Strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych - opracowane pod koniec 2006 r., obowiązują od 15 lutego 2007 roku wprowadzone zarządzeniem rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 13/2007. b) o działalności Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii OTWT - ref. prorektor prof. dr hab. R. Kołacz. Mówca podał, iż ośrodek jest jednym z 10. jednostek wchodzących w skład sieci utworzonej w ramach projektu Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji, którego koordynatorem jest Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, a partnerami Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Agencja Rozwoju Regionalnego AGROERG S.A., Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, WPT oraz wyższe uczelnie Wrocławia: Akademia Ekonomiczna, Akademia Medyczna i Uniwersytet Wrocławski. Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach ZPORR. W minionym roku, w ramach OTWT: - wykonano 1 ekspertyzę, - zorganizowano 3 konferencje, - podpisano 9 umów o współpracy, c) o działalności Wrocławskiego Parku Technologicznego i Centrum Zaawansowanych Technologii vide materiały opracowane na bazie danych Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii - prof. dr hab. inż. T. Trziszka. do punktu zaproszeni zostali: - prof. dr hab. inż. Mirosław Miller Doradca Rektora Politechniki Wrocławskiej ds. Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, - Marek Witkowski Wice prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego. Informacje przekazane Senatorom wraz z materiałami na Senat zostały uzupełnione przez zaproszonych gości. Wrocławski Park Technologiczny S.A. powstał 10 lipca 1998 roku. Celem działania spółki jest stymulacja rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii, a w szczególności: - planowanie właściwej infrastruktury dla zapewnienia warunków generowania innowacji, - pomoc w tworzeniu i rozwoju oraz programowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowe technologie, - transfer technologii, - komercjalizacja wyników badan naukowych, - pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, - podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej na terenie WPT. 7

8 Podano, iż poza zapewnieniem infrastruktury firmom technologicznym, kluczową funkcją parków technologicznych jest udzielanie pomocy przy tworzeniu i rozwoju firm. W ubiegłym roku WPT uczestniczył, między innymi, w : a) utworzeniu Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, b) utworzeniu Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii. Wiceprezes zarządu WPT i dyrektor ds. inwestycji mówił o dotychczasowych osiągnięciach oferując szerokie spektrum badań. W dyskusji, w której uczestniczyli prof. dr hab. inż. J. Sobota, prof. dr hab. inż. Z. Dobrzański, prof. dr hab. inż. J. Szlachta, prof. dr hab. R. Kołacz oraz prof. dr hab. inż. St. Czaban, pytano między innymi, o możliwość korzystania z usług konsultingowych WPT, liczbę firm związanych z gospodarką żywnościową i zakres przedsięwzięć w laboratorium. Rektor prof. dr hab. M. Mazurkiewicz wyraził nadzieję, iż nowoczesne i dobrze wyposażone obiekty winny być uzupełnieniem naszego skromnego Uczelnianego Laboratorium Analitycznego. Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT). Rektor witając prof. M. Millera (który po raz czwarty występował przed Senatem naszej uczelni), pogratulował mu z okazji awansu naukowego. 1. Organizacja i formuła DCZT DCZT stanowi konsorcjum wyższych uczelni, instytutów naukowych oraz podmiotów gospodarczych regionu. Koordynatorem jest Politechnika Wrocławska. W skład konsorcjum wchodzi aktualnie 31 podmiotów w tym: Akademia Ekonomiczna, Akademia Medyczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet w Zielonej Górze, 2 instytuty PAN oraz wiodące podmioty gospodarcze regionu (Elektrownia Turów, KGHM, Dolnośląska Spółka Gazownictwa, Hasco-lek). Misję i program DCZT sformułowano na przełomie 2003/2004. Ogłoszony przez MNiI konkurs dotyczący powołania krajowych centrów zaawansowanych technologii (CZT). Formułę regionalną i prawno-organizacyjną uzgodniono w gronie inicjatorów DCZT, wśród których były także wyższe uczelnie Wrocławia. Rozstrzygniecie konkursu MNiI i przyznanie konsorcjum statusu CZT miało miejsce 1 kwietnia 2004 roku. 2. Założenia programowe DCZT Mówca, informując o działalności DCZT, podkreślił aktywność Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Z inicjatywy uczelni, w ramach sieci Biotechn., wyodrębniono zainteresowania sektorem żywnościowym (Nutribiomed). Planowany jest rozwój tej sieci w ramach WPT. Główne zadania to, między innymi, tworzenie systemu zatrudniania najlepszych absolwentów w firmach innowacyjnych i opracowanie koncepcji rozwoju środowiskowej infrastruktury badawczej. Efektem tej pracy są powstałe zespoły ekspertów sieci, opracowania studialne, regionalny program badawczy. W zespołach roboczych szczególna aktywność wykazują: - prof. Z. Dobrzański - prof. W. Rymowicz - prof. Cz. Wawrzeńczyk - prof. Z. Spiak - prof. T. Trziszka W dalszej części wystąpienia prelegent omówił: 3. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych Jako jednostkę ściśle związaną z DCZT i doradczą (dr K. Szybiga, dr hab. B. Kutkowska oraz dr I. Kropisz z Katedry EiOR we Wrocławiu) 4.DCZT jako zalążek EIT: środkowoeuropejska Wspólnota Wiedzy i Innowacji Pierwszy etap, który z biegiem czasu zostanie przekształcony w Europejski Instytut Technologiczny. Dziękując przedmówcom za interesujące, wyczerpujące wystąpienie rektor, powołując się na art. prasowy z 29 marca 2007 roku i wypowiedź eurodeputowanej Lidii Geringer de Oedenberg (która stwierdziła, iż Wrocław jest mało aktywny w oczach Brukseli i podkreśliła, że inne, bardzo cenione ośrodki badawcze Europy, maja większą szansę na siedzibę EIT niż Wrocław) stwierdził, że taka wypowiedź szkodzi promocji naszego miasta. 8

9 Prorektor prof. dr hab. J. Chrzanowska, zabierając głos, podała, iż w L. Geringer wywołała zaskoczenie i zdziwienie na zachodzie Europy. Ad. 8. Uchwały Senatu w sprawie: a) zmiany nazwy Instytutu Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego na Wydziale Rolniczym na Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska ref. dziekan Wydziału Rolniczego prof. dr hab. inż. D. Parylak Wraz ze zmianami nazw zakładów wchodzących w skład instytutu: - Zakład Gleb Darniowych i Górskich na Zakład Geologii i Gleb Górskich, - Zakład Gleboznawstwa Melioracyjnego na Zakład Fizyki i Gospodarki Wodnej Gleb, - Zakład Gleboznawstwa Rolniczego i Żyzności Gleb na Zakład Waloryzacji Gleb i Badań Materii Organicznej, - Zakład Ochrony Środowiska nazwa bez zmian. Mimo podanej przez dziekana Wydziału Rolniczego prof. dr hab. inż. D. Parylak informacji, iż Rada Wydziału Rolniczego, na posiedzeniu 6 marca br. poparła, zaproponowane przez dyrektora instytutu prof. dr hab. J. Webera., zmiany wywiązała się bardzo długa i kontrowersyjna dyskusja. Uczestniczyli w niej: autor propozycji prof. dr hab. J. Weber, prof. dr hab. inż. St. Czaban, prof. dr hab. inż. A. Drabiński, prof. dr hab. inż. J. Sobota, prof. dr hab. inż. D. Parylak, mgr J. Bolechowska, prof. dr hab. R. Kołacz, prof. dr hab. inż. J. Szlachta oraz prof. dr hab. M. Mazurkiewicz, przedstawiając swoje uwagi, spostrzeżenia i propozycje: - motywacją propozycji zmian jest poszerzenie kierunków badań oraz postulaty pracowników, - kwestionując nazwę podano, iż gleba jest ochroną środowiska, - broniąc swoich propozycji dyrektor poinformował, iż dydaktyka w IGiOSR obejmuje cały zakres ochrony środowiska, nie tylko glebę i dlatego nowa, zaproponowana nazwa byłaby wiarygodna. W związku z rodzącymi się wątpliwościami padła propozycja przełożenia tego punktu na kwietniowe posiedzenie Senatu (prof. dr hab. inż. T. Szulc). Prof. A. Drabiński miał spore wątpliwości dotyczące pojęcia środowisko. Pozostałe wydziały też reprezentują ten kierunek i zajmują się ochroną środowiska, np. wodnego. Obawia się, iż rozszerzenie kompetencji dydaktycznych zamknie się w ramach własnych pracowników na tymże wydziale, podczas gdy inni pracownicy zajmą się obszarami rolniczymi. Uznano, iż Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu winien mieć jedną silną jednostkę na uczelni np. Międzywydziałowy Instytut Ochrony Środowiska skupiający 3 wydziały: Rolniczy, IKŚiG oraz BiHZ, ale nazwa angielska wymagałaby szerszej dyskusji. Prof. J. Sobota zaapelował by wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem problemu. Należało przed laty, zdaniem mówcy, powołać jeden Instytut Ochrony Środowiska przy ścisłej współpracy z Politechniką Wrocławską, gdyż dotyczy to wody, gleby, powietrza, ogrodnictwa, klimatu, ochrony powietrza, itd. Byłoby to nadużycie słowa ochrona środowiska. Przestrzega, iż z chwilą podjęcia takiej propozycji, będą nieporozumienia. Prof. D. Parylak podała, dla przykładu, iż Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma 3 katedry mikrobiologii, ale ich działalność jest zróżnicowana. Udział tych jednostek na Wydziale Rolniczym jest bardzo duży dominujący w stosunku do pozostałych wydziałów. Połączenie nazwy sugeruje ukierunkowanie w stronę gleby, ale i innych dziedzin. Osobiście nie widzi problemu od strony merytorycznej. Nadto Uniwersytet Warmińsko Mazurski ma 2. jednostki, które te nazwy uwzględniły. Prof. T. Szulc uznał, iż wprowadzenie nowej nazwy niesie konsekwencje. Dyskusja wskazuje na nieuregulowaną sprawę. Nie należy powielać błędów i fundować sobie kolejnych 3 jednostek zajmujących się ochroną środowiska, bo będzie to źle odebrane. Zaapelował o przeniesienie sprawy na kwiecień, w międzyczasie należałoby zwołać spotkanie wszystkich osób zainteresowanych problematyką. Uczelnia jest zainteresowana zmierzaniem do wspólnego działania. 9

10 Mgr J. Bolechowska wyznała, iż nie jest specjalistą z tego zakresu, ale te same nazwy w różnych jednostkach o różnej specyfice świadczą o różnorodności przedmiotów. Czy nie można połączyć i wprowadzić nazwy powszechnie używanej? Prof. J. Weber powiedział, ze jest zdziwiony kierunkiem dyskusji. Instytut, który reprezentuje, zajmuje się nie tylko ochroną środowiska - dydaktyka jest szersza, co budzi emocje. Zmiana nazwy, tak instytutu, jak i zakładów, niczego nie zmieni zaburza tylko równowagę. Ze swej strony zaapelował o podjęcie decyzji 30 marca 2007 roku w brzmieniu zaproponowanym przez pracowników IGiOSR, jak i Rady Wydziału Rolniczego. Prof. J. Szlachta przypomniał z jakim trudem przed laty tworzono ten kierunek na Wydziale Rolniczym. Nie rozumie obaw czy innym brakuje przebicia? Prof. J. Sobota zauważył, że wtedy nie było sprzeciwu, bo zajmował się tym Wydział Melioracji Rolnych i Leśnych. Aktualnie problematyką tą zajmuje się prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski kierownik Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska w Katedrze Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska na Wydziale IKŚiG. Osobiście jest zdania, iż nie powinno być dwóch jednostek organizacyjnych o tej samej nazwie. Środowisko to: woda, powietrze, gleba, hałas! Prof. A. Drabiński, jako przewodniczący SKS przypomniał o obowiązujących na uczelni aktach prawnych decyzje podejmuje rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. W informacji nie podano sytuacji kadrowej instytutu ani 4. zakładów. Przypomniano, że przed 13. laty, w 1994 roku, głos kierownictwa Wydziału Melioracji był słyszalny, kiedy tworzono kierunek ochrona środowiska, a dzisiaj dyskusja przeniosła się i dotyczy tylko jednego wydziału. Na przestrzeni lat doszły nowe przedmioty, które realizowane są przez 1 lub 2 wydziały. Mówca stwierdził, iż IGiOSR jest duży, z nazwy określony, ale inni nauczyciele akademiccy tez wnoszą swój dorobek i wkład pracy należałoby na problem spojrzeć z innej strony. Prof. dr hab. J. Weber sprostował wypowiedź przedmówcy, bo nie tylko jeden zakład zajmuje się ochroną środowiska. Zakład Gleboznawstwa Rolniczego i Żyzności Gleb, kierowany przez prof. dr hab. inż. J. Drozda, jest liczącym się zakładem w świecie. Zapewnił, iż zakres działalności jest szeroki, co było dodatkowym argumentem w trakcie długich rozważań nad sprawą. Prosi aby nie przedłużać dyskusji w tej sprawie. Rektor prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz zaproponował głosowanie jawne w 2. sprawach: 1) czy punkt przenieść do ponownego rozpatrzenia na kwiecień 2007 r.? Za przeniesieniem: 11 osób Za podjęciem decyzji: 13 osób Wstrzymało się od głosu : 1 osoba 2) w głosowaniu nad zaproponowaną przez dyrektora instytutu nową nazwą Instytut Nauki o Glebie i Ochrony Środowiska? Głosowało: Tak: 15 osób Nie: 4 osoby Wstrzymało się: 9 osób b) utworzenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Mściwojowie, działającej w ramach Wydziału IKŚiG Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Senat jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie utworzenia tej jednostki od 30 marca 2007 roku. Nadzór nad stacją powierza się dziekanowi Wydziału IKSiG, a jednostka finansowana będzie ze środków Wydziału IKSiG. c) uchwalenie Regulaminu studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Kolejny projekt zmian wchodzący pod obrady Senatu uwzględnia uwagi i propozycje do poprzedniej wersji, zgłoszonej na ostatnim posiedzeniu Senatu oraz dyskusję z udziałem dziekanów wszystkich wydziałów. Przedstawiła je prorektor prof. dr hab. J. Chrzanowska. Na wniosek rektora prof. dr hab. M. Mazurkiewicza przyjęto propozycję jawnego głosowania na bieżąco tylko w sprawach, które budzą wątpliwości. 10

11 W ożywionej i długiej dyskusji uczestniczyli: prof. dr hab. J. Weber, prof. dr hab. inż. T. Szulc, prof. dr hab. inż. E. Pawlina, prof. dr hab. inż. A. Kotecki, prof. dr hab. inż. A. Drabiński, prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz, prof. dr hab. J. Chrzanowska, prof. dr hab. W. Janeczek. Vide ostateczna wersja Regulaminu Studiów opracowana przez Senacką Komisję Spraw Studenckich i Nauczania pod przewodnictwem prof. dr hab. M. Wierciocha, zatwierdzona przez prorektor prof. dr hab. J. Chrzanowską (uwzględniająca wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje ze wszystkich posiedzeń Senatu na ten temat). Na prośbę dziekana Wydziału Rolniczego ustalono, iż nagrody i wyróżnienia studentów są opiniowane przez rady wydziałów, które ustalają tryb postępowania w tym zakresie jako obowiązujące w uczelni od 1 października 2007 roku. Propozycje te będą opiniowane przez Senacką Komisję ds. Studenckich i Nauczania z udziałem dziekanów i ten skład podejmuje ostateczną decyzję co do przyznania studentom wyróżniającym się w nauce stypendiów, nagród czy wyróżnień. W głosowaniu jawnym Senat przyjął ostateczną wersję Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu powierzono dziekanom i prorektorowi ds. studenckich i nauczania. d) obowiązkowego wymiaru zajęć: - języków obcych - wychowania fizycznego Rektor podał, iż po raz kolejny temat wraca pod obrady Senatu. Propozycję obowiązkowego wymiaru zajęć z języków obcych i wychowania fizycznego przedstawiła prorektor prof. dr hab. J. Chrzanowska: - języki obce studia stacjonarne I stopnia, studia magisterskie łączny wymiar 120 godzin, - języki obce studia stacjonarne II stopnia, studia magisterskie przedmioty fakultatywne 60 godzin, - wychowanie fizyczne wymiar obowiązkowy, Głosowanie jawne jednomyślne tak Ad. 9. Sprawy osobowe. Uchwała Senatu w sprawie: c) nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Wacławowi Leszczyńskiemu referuje Dziekan Wydziału Nauk o Żywności prof. dr hab. A. Golachowski. Skład Komisji Skrutacyjnej: Przewodniczący : Członkowie: prof. dr hab. Edward Pawlina dr Zbigniew Jurzyk dr Regina Stempniewicz Wyniki głosowania Liczba członków Senatu 40 Liczba uprawnionych do głosowania 35 Liczba obecnych uprawnionych do głosowania 31 Liczba obecnych w czasie głosowania 31 Liczba głosów pozytywnych 29 Liczba głosów negatywnych 1 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Liczba głosów nieważnych 1 11

12 W głosowaniu tajnym Senat podjął uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Wacławowi Leszczyńskiemu. d) mianowania dr hab. Marcina Kozaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego - ref. dziekan Wydziału Rolniczego prof. dr hab. D. Parylak. Skład Komisji Skrutacyjnej: Przewodniczący : Członkowie: prof. dr hab. Edward Pawlina dr Zbigniew Jurzyk dr Regina Stempniewicz Wyniki głosowania Liczba członków Senatu 40 Liczba uprawnionych do głosowania 35 Liczba obecnych uprawnionych do głosowania 31 Liczba obecnych w czasie głosowania 31 Liczba głosów pozytywnych 30 Liczba głosów negatywnych 0 Liczba głosów wstrzymujących się 1 Liczba głosów nieważnych 0 W głosowaniu tajnym Senat podjął uchwałę w sprawie mianowania dr hab. Marcina Kozaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego. e) mianowania dr hab. Adama Malickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego - ref. dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. B. Obmińska Mrukowicz. Skład Komisji Skrutacyjnej: Przewodniczący : Członkowie: prof. dr hab. Edward Pawlina dr Zbigniew Jurzyk dr Regina Stempniewicz Wyniki głosowania Liczba członków Senatu 40 Liczba uprawnionych do głosowania 35 Liczba obecnych uprawnionych do głosowania 31 Liczba obecnych w czasie głosowania 31 Liczba głosów pozytywnych 31 Liczba głosów negatywnych 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Liczba głosów nieważnych 0 W głosowaniu tajnym Senat podjął uchwałę w sprawie mianowania dr hab. Adama Malickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego. f) mianowania dr hab. Anny Rodziewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego - ref. dziekan Wydziału Nauk o Żywności prof. dr hab. A. Golachowski. Skład Komisji Skrutacyjnej: Przewodniczący : Członkowie: prof. dr hab. Edward Pawlina dr Zbigniew Jurzyk dr Regina Stempniewicz 12

13 Wyniki głosowania Liczba członków Senatu 40 Liczba uprawnionych do głosowania 35 Liczba obecnych uprawnionych do głosowania 31 Liczba obecnych w czasie głosowania 31 Liczba głosów pozytywnych 30 Liczba głosów negatywnych 0 Liczba głosów wstrzymujących się 1 Liczba głosów nieważnych 0 W głosowaniu tajnym Senat podjął uchwałę w sprawie mianowania dr hab. Anny Rodziewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 13

Przyrodniczy we Wrocławiu

Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 50-375 Wrocław tel. rektorat 071 320 51 01 ul. Norwida 25/27 071 328 44 18 Polska fax 071 320 54 04 e-mail: rektor@up..wroc.pl Skrócony protokół posiedzenia Senatu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 50-375 Wrocław tel. rektorat 071 320 51 01 ul. Norwida 25/27 071 328 44 18 Polska fax 071 320 54 04 e-mail: rektor@ozi.ar.wroc.pl Protokół z posiedzenia Senatu z 21

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Senatu z dnia 22 czerwca 2006 r.

Protokół z posiedzenia Senatu z dnia 22 czerwca 2006 r. Protokół z posiedzenia Senatu z dnia 22 czerwca 2006 r. OBECNI: 1. Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska prorektor ds. studenckich i nauczania 2. Prof. dr hab. Stanisław S. Czaban przedstawiciel Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 50-375 Wrocław tel. rektorat 071 320 51 01 ul. Norwida 25/27 071 328 44 18 Polska fax 071 320 54 04 e-mail: rektor@ozi.ar.wroc.pl Protokół posiedzenia Senatu z 28

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWE SYTETU PRZYRODNICZEGO W ROKU 2011

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWE SYTETU PRZYRODNICZEGO W ROKU 2011 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO W ROKU 2011 1 Opracowanie redakcyjne Redaktor Naczelny prof. dr hab. Andrzej Kotecki 4. SPRAWY STUDENCKIE 49 10. GOSPODARKA FINANSOWA 162 W ROKU 2011 188

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SENATU

REGULAMIN PRACY SENATU Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN PRACY SENATU POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Praca Senatu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Rady Bibliotecznej. w dniu r. W dniu o godzinie odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej.

Protokół. z posiedzenia Rady Bibliotecznej. w dniu r. W dniu o godzinie odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej. Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 23.01.2014 r. W dniu 23.01.2014 o godzinie 12.30 odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej. Obecność członków Rady Bibliotecznej: 1. dr Małgorzata Całka

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Senatu, z 27 października 2006 roku. Obecni:

Protokół z posiedzenia Senatu, z 27 października 2006 roku. Obecni: Protokół z posiedzenia Senatu, z 27 października 2006 roku. Obecni: 1. prof. dr hab. Józefa Chrzanowska Prorektor 2. prof. dr hab. Stanisław Czaban Przedstawiciel Rady Wydz. IKSiG 3. prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Senat jest najwyższym organem kolegialnym uczelni. 2. Skład Senatu oraz jego kompetencje określa ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku PROJEKT ad pkt 9 Uchwała nr...2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIANYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN KONKURSU NA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIANYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE Załącznik do zarządzenia Nr 11/12 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 26 kwietnia 2012 r. REGULAMIN KONKURSU NA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIANYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Regulamin Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik nr 1 Regulamin Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 1 Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni. 2 1. Senat uchwala w szczególności: 1) statut; 2) plan rzeczowo-finansowy Uczelni;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO Na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Magnificencje, Szanowni Rektorzy,

Magnificencje, Szanowni Rektorzy, DSW.ZLS.6031.2.2014 Warszawa, 13 listopada 2014 r. Magnificencje, Szanowni Rektorzy, od dnia 1 października br. obowiązuje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Przyrodniczy we Wrocławiu

Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 50-375 Wrocław tel. rektorat 071 320 51 01 ul. Norwida 25/27 071 328 44 18 Polska fax 071 320 54 04 e-mail: rektor@up.wroc.pl Skrócony protokół posiedzenia Senatu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu roku

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu roku Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu 20.05.2016 roku Obecni według załączonej listy. Dziekan powitał członków Rady Wydziału. Nie wniesiono uwag do porządku

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170 f i g ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a nr / /15

U c h w a ł a nr / /15 U c h w a ł a nr / /15 Rady Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Rady Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia 5.03.2009 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 26.02.2009 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r.

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. Uchwała nr 80/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW 2010/11 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 1. Podstawowym celem Rady

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Opracował Sprawdził Zatwierdził WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-S3a PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAJLEPSZYCH MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. UCHWAŁA NR 69 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r.

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 1.09.2008 r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/0 z czerwca 0 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 0/0 z 5 kwietnia 0 r. w sprawie zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola REGULAMIN ZARZĄDU Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola 1. 1. Zarząd Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola, zwany dalej Zarządem Klubu, jest organem działającym zgodnie ze Statutem Klubu, Uchwałami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie: zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich R /DOP-014/37/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 37/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich 1 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR R.0000.16.2016 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2016 31.08.2020

Bardziej szczegółowo

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ Załącznik do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ 2016 2020

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 118/ Uchwala się Regulamin Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 118/ Uchwala się Regulamin Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 118/2016 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Poświętnem I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą jest kolegialnym organem Szkoły Policealnej i działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi. ZARZĄDZENIE R-29/2010 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej jednostek działalności administracyjnej, 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 /2011 Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.55.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r.

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW..

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. 1 1. Wydziały a).., b).., c).., zwane dalej Wydziałami prowadzącymi, prowadzą na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenie na międzywydziałowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SPRAWIE ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN KONKURSU W SPRAWIE ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin konkursu w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego REGULAMIN KONKURSU W SPRAWIE ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 54 /2005

Zarządzenie nr 54 /2005 Zarządzenie nr 54 /2005 z dnia 1 września 2005 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia ordynacji wyborczej Działając na podstawie 32 Statutu Politechniki Poznańskiej, Senat zatwierdza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Dział I Wybory rektora i prorektorów. Rozdział 1 Wybory rektora

Dział I Wybory rektora i prorektorów. Rozdział 1 Wybory rektora REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ 2012-2016 Dział I Wybory rektora i prorektorów Rozdział 1 Wybory rektora 1 Wyboru rektora dokona kolegium elektorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDU. Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDU Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd jest organem spółki Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) i działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1... 1 Zasady ogólne... 1 Rozdział 2... 3 Posiedzenia Kolegium... 3 Rozdział 3... 3

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 462/03/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 50-375 Wrocław tel. rektorat 071 320 51 01 ul. Norwida 25/27 071 328 44 18 Polska fax 071 320 54 04 e-mail: rektor@ozi.ar.wroc.pl Protokół z posiedzenia Senatu z 28

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu załącznik do zarządzenia nr 54/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Niniejsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r.

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM Załącznik nr 1 do uchwały nr 59/o/06/2010 REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM 1 Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody za: 1. oryginalne i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 stycznia 2012 roku 1 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII Decyzja nr 10/2015 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 15 września 2015 r. w sprawie kryteriów opiniowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 52/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 52/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 30 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 52/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Politechnice Rzeszowskiej 1

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2011 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2011 r. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2013r.

Zarządzenie Nr 61/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2013r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-61/2013 Zarządzenie Nr 61/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo