UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Protokół z posiedzenia Senatu, z 30 marca 2007 roku. Obecni: 1. prof. dr hab. Józefa Chrzanowska Prorektor 2. prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban Przedstawiciel Rady Wydz. IKSiG 3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Dobrzański Przedstawiciel Rady Wydz. BiHZ 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński Przedstawiciel Rady Wydz. IKSiG 5. prof. dr hab. inż. Antoni Golachowski Dziekan Wydz. Nauk o Żywności 6. prof. dr hab. Witold Janeczek Dziekan Wydz. BiHZ 7. prof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki Przedstawiciel Rady Wydz. Rolniczego 8. prof. dr hab. Roman Kołacz Prorektor 9. prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz Rektor 10. prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz Dziekan Wydz. Med. Wet. 11. prof. dr hab. inż. Danuta Parylak Dziekan Wydz. Rolniczego 12. prof. dr hab. inż. Edward Pawlina Przedstawiciel Rady Wydz. BiHZ 13. prof. dr hab. Kornel Ratajczak Przedstawiciel Rady Wydz. Med.Wet. 14. prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota Dziekan Wydziału IKSiG 15. prof. dr hab. inż. Jerzy Szlachta Prorektor 16. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szulc Przedstawiciel Rady Wydz. BiHZ 17. prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka Przedstawiciel Rady Wydz. NoŻ 18. prof. dr hab. Alina Wieliczko Przedstawiciel Rady Wydz. Med.Wet. 19. prof. dr hab. inż. Marian Wiercioch Przedstawiciel Rady Wydz. Rolniczego 20. prof. dr hab. Danuta Witkowska Przedstawiciel Rady Wydz. NoŻ 21. prof. dr hab. Jerzy Weber Przedstawiciel Rady Wydz. Rolniczego 22. dr Zbigniew Jurzyk Przedstawiciel pozost. naucz.ak. IKŚiG 23. dr Robert Karczmarczyk Przedstawiciel pozost. naucz.ak. MW 24. dr Adam Roman Przedstawiciel pozost. naucz.ak. BiHZ 25. dr Regina Stempniewicz Przedstawiciel pozost. naucz.ak. NoŻ 26. dr inż. Wiesław Wojciechowski Przedstawiciel pozost. naucz. ak. ucz. 27. mgr Jadwiga Bolechowska Przedstawiciel jedn. pozawydziałowych 28. mgr Marian Rybarczyk Kanclerz 29. mgr Anna Dzięcioł-Solecka Przedstawiciel prac. admin. 30. mgr Urszula Paszkowska-Szczerba Kwestor 31. mgr Grażyna Talar Dyrektor BG 32. inż. Ryszard Klaus Przedstawiciel prac. techn. 33. mgr inż. Krzysztof Gwara Wiceprzewodniczący RZ ZNP 34. stud. Katarzyna Błahut Przedstawiciel stud. Wydz. NoŻ 35. stud. Grzegorz Drab. Przedstawiciel stud. Wydz. IKSiG Nieobecni usprawiedliwieni: 1. prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz Przedstawiciel Rady Wydz. IKSiG 2. dr inż. Włodzimierz Kita Przewodniczący KU NSZZ S 3. stud. Marek Horodyski Przedstawiciel stud. Wydz. Rol Nieobecni nieusprawiedliwieni: 1. stud. Krystyna Podemska Przedstawiciel stud. Wydz. MW 2. stud. Paweł Styczyński Przedstawiciel stud. Wydz. BiHZ Dodatkowo zaproszono: 1. mgr Elżbieta Łokuciejewska Audytor wewnętrzny 2. dr Roman Dąbrowski Kierownik CSK 3. dr Józef Pawlik Kierownik ULA

2 4. Jarosław Wąsiński Pełnomocnik ds. ISO 5. Piotr Woźniak Pełnomocnik ds. ISO 6. Georg Jankowski Przedstawiciel firmy DEKRA 7. Marcin Sobczyk Przedstawiciel firmy DEKRA 8. Marek Winkowski Wiceprezes Wrocławskiego Parku Technolog. 9. prof. dr hab. Mirosław Miller Doradca Rektora Politechniki Wrocławskiej ds. Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Porządek dzienny obrad: 1. Wręczenie nominacji na stanowisko profesora zwyczajnego a) prof. dr hab. Marii Wojtatowicz, b) prof. dr hab. Maciejowi Ugorskiemu. 2. Zatwierdzenie porządku dziennego obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu z 23 lutego 2007 roku. 4. Ocena wykorzystania sieci komputerowej i stanu komputeryzacji jednostek organizacyjnych Uczelni ocena stopnia informatyzacji Uczelni ref. prorektor prof. dr hab. inż. J. Szlachta. 5. Ocena działalności Uczelnianego Laboratorium Analitycznego - ref. prorektor prof. dr hab. inż. J. Szlachta. 6. Informacja dotycząca udzielania pomocy materialnej: a) studentom - ref. prorektor prof. dr hab. J. Chrzanowska, b) doktorantom - ref. prorektor prof. dr hab. inż. J. Szlachta. 7. Informacje: a) o realizacji projektów w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych, b) o działalności Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii OTWT, c) o działalności Wrocławskiego Parku Technologicznego i Centrum Zaawansowanych Technologii - ref. prorektor prof. dr hab. R. Kołacz. 8. Uchwały Senatu w sprawie: a) zmiany nazwy Instytutu Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego na Wydziale Rolniczym na Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska ref. dziekan Wydziału Rolniczego prof. dr hab. D. Parylak, b) utworzenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Mściwojowie, działającej w ramach Wydziału IKŚiG Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, c) uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, d) obowiązkowego wymiaru zajęć: - języków obcych, - wychowania fizycznego. 9. Sprawy osobowe: Uchwały Senatu w sprawie: a) nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Wacławowi Leszczyńskiemu, b) mianowania dr hab. Marcina Kozaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego - ref. dziekan Wydziału Rolniczego prof. dr hab. D. Parylak, c) mianowania dr hab. Adama Malickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego - ref. dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. B. Obmińska Mrukowicz, d) mianowania dr hab. Anny Rodziewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego - ref. dziekan Wydziału Nauk o Żywności prof. dr hab. A. Golachowski 10. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski. Uwaga: O godzinie przewidziane jest wręczenie Certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:

3 Ad.1. Rektor prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz wręczył nominacje na stanowisko profesora zwyczajnego: a) prof. dr hab. Marii Wojtatowicz, b) prof. dr hab. Maciejowi Ugorskiemu Ad.2. Zatwierdzenie porządku dziennego obrad: Na wstępie rektor zaproponował uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt. Sprawa dotyczyła podjęcia uchwały w sprawie zagrożeń dla demokratycznego państwa prawnego. Motywacją propozycji jest zaniepokojenie środowiska akademickiego szkół wyższych w Polsce - zobligowanego do składnia oświadczeń lustracyjnych na uczelniach. W celu zredagowania tekstu treści uchwały senat powołał czteroosobową komisję w następującym składzie: - prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński - prof. dr hab. inż. Tadeusz Szulc - prof. dr hab. Jerzy Weber - mgr Maria Wanke-Jakubowska W dyskusji nad ostatecznym tekstem uchwały Senatu uczestniczyli: - prof. dr hab. inż. D. Parylak - prof. dr hab. inż. A. Kotecki - prof. dr hab. inż. A. Drabiński Państwo prawa musi być respektowane, jeśli propozycja nie odpowiada, zostanie wypracowana nowa koncepcja. Nie należy niszczyć tego, co wywalczono. - prof. dr hab. J. Weber - mgr J. Bolechowska - prof. dr hab. W. Janeczek - prof. dr hab. inż. T. Trziszka - prof. dr hab. K. Ratajczak - prof. dr hab. inż. T. Szulc przed 15 laty była pilna potrzeba zajęcia takiego stanowiska - prof. dr hab. inż. J. Sobota nie wytykajmy, co robią inni, nie wiemy zajmijmy własne stanowisko. Senat w końcowej fazie posiedzenia podjął opracowaną przez komisje doraźną uchwałę, uzupełnioną o zgłoszone postulaty, w której to uznaje potrzebę rozliczenia z przeszłością, wyraża przekonanie, iż niedoskonałości i nieprecyzyjne zapisy lustracyjne, nie mogę prowadzić do nieposłuszeństwa wobec obowiązującego prawa. Senat zobowiązał rektora do przesłania tekstu dokumentu do prof. dr hab. Michała Seweryńskiego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Uchwała Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 30 marca 2007 roku Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyraża przekonanie, że podstawą demokratycznego państwa jest przestrzeganie systemu norm prawnych zgodnych z konstytucją i zasadami etycznymi. Poszanowania tych norm i zasad oczekuje się zwłaszcza od najwyższych organów państwa, ale także od środowiska naukowego. Uznając potrzebę rozliczenia z przeszłością Senat wskazuje na nieprecyzyjne zapisy ustawy lustracyjnej z 18 października 2006 roku znowelizowanej 14 lutego 2007 roku. Występujące niedoskonałości ustawy nie mogą jednak prowadzić do nieposłuszeństwa wobec obowiązującego prawa. Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyraża przeświadczenie, że Trybunał Konstytucyjny, który niejednokrotnie dał dowód swojej niezależności, stając na straży ducha i litery prawa, w trybie pilnym rozstrzygnie wszelkie wątpliwości dotyczące naruszenia przez ustawę lustracyjną Konstytucji, a zwłaszcza poszanowania praw i godności obywateli. Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz 3

4 Wyniki głosowania: W głosowaniu jawnym, przy 5. głosach wstrzymujących się, przyjęto uchwałę w brzmieniu opracowanym przez Komisję wraz z poprawkami zgłoszonymi przez dyskutantów. Jednocześnie zobowiązano przewodniczącego Senatu prof. dr hab. Michała Mazurkiewicza - rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, do przesłania tekstu dokumentu do prof. dr hab. Michała Seweryńskiego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Ad.3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu z 23 lutego 2007 roku. Protokół z posiedzenia Senatu z 23 lutego 2007 roku przyjęto bez uwag. Dodatkowy punkt: W trackie posiedzenia, o godz , miała miejsce miła uroczystość wręczenie Certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 z udziałem Prezesa jednostki certyfikacyjnej Pana Georga Jankowskiego - przedstawiciela firmy DEKRA ze Stuttgartu (RFN) oraz Pana Marcina Sobczyka również reprezentującego firmę DEKRA. W uroczystości udział wzięli także zaproszeni Pełnomocnicy ds. ISO Pan Jarosław Wąsiński i Pan Piotr Woźniak. 14 marca 2007 roku na spotkaniu z kierownictwem uczelni, wydziałów i kierownikami działów i większych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Pełnomocnicy zarekomendowali przyznanie certyfikatu ISO 9001:2000, po uzyskaniu uprzednio zgody Polskiego Centrum Akredytacji. Zebranych zapoznano z raportem i uwagami audytorów i firmy DEKRA Certyfication GmbH RFN. Niezgodności nie stwierdzono lecz sformułowano 15 zleceń i 6 spostrzeżeń do usunięcia w ciągu roku, tj. do momentu przeprowadzenia kolejnego audytu. Honorując starania uczelni Prezes jednostki certyfikacyjnej Pan Georg Jankowski wręczył uroczyście wspomniany certyfikat podkreślając, że jest to pierwszy certyfikat dla polskiej publicznej uczelni. Pan Jankowski dodał, iż czuje się zaszczycony wręczając ten dokument uwzględniający wszystkie wydziały i jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Termin ważności certyfikatu upływa 20 lutego 2010 roku jest to dobra inwestycja, jako że jesteśmy w Unii Europejskiej. Następnie zabrał głos rektor prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz, który w bardzo serdecznych słowach podziękował za wyróżnienie. Podziękował także Pełnomocnikom ds. ISO za włożony trud i zaangażowanie, za udzielanie rad i życzliwych wskazówek pracownikom. Ogłaszając krótką przerwę w obradach, rektor zaprosił zebranych do holu na występ AZPiT Jedliniok oraz do Klubu Pracowniczego na kawę i herbatę. Ad.4. Ocena wykorzystania sieci komputerowej i stanu komputeryzacji jednostek organizacyjnych Uczelni ocena stopnia informatyzacji uczelni ref. prorektor prof. dr hab. inż. J. Szlachta. Opracowane przez Centrum Sieci Komputerowych materiały omówił prorektor prof. dr hab. inż. J. Szlachta, któremu ta jednostka pozawydziałowa podlega. Wymienione materiały przygotował kierownik CSK dr Roman Dąbrowski, przedstawiając: - aktualny stan komputeryzacji uczelni, - komputeryzację uczelni w 2006 roku, - plany komputeryzacji na 2007 rok. W zakresie oprogramowania uczelnia wdroży elektroniczną legitymację studencką, zintegrowany z systemem dziekanatowym system bankowych kont studenckich oraz system komunikacji studentów z uczelnią za pośrednictwem usługi SMS. Planuje się także wdrożenie kont poczty elektronicznej dla potrzeb okresu rekrutacyjnego. Poza tym poinformowano o trudnej sytuacji kadrowej CSK do obsługi 2. powstałych pionów: a) sieciowego b) grupy informatyków zatrudnionych na ½ etatu (na okresie próbnym jest bardzo dobry kandydat stawiający bardzo wygórowane wymagania finansowe). 4

5 W dyskusji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. A. Kotecki, prof. dr hab. W. Janeczek, mgr J. Bolechowska, prof. dr hab. M. Mazurkiewicz, prof. dr inż. A Drabiński, prof. dr hab. inż. T. Szulc, dr Roman Dąbrowski, poruszając sprawy i zagadnienia: - problem certyfikatu zabezpieczeń serwera uczelnianego, - brak obsługi sieci w okresie weekendu, - sprawowanie opieki nad salami komputerowymi, - częstych awarii sieci, o których nikt nie informuje użytkowników, - podkreślano brak koncepcji informatycznego zarządzania uczelnią, - wnioskowano przedstawienie faktycznej oceny wykorzystania sieci komputerowej, - wnioskowano o opracowanie całościowej koncepcji i programu informatycznego zarządzania uczelnią, - wnioskowano o ustalenie dyżuru CSK w celu natychmiastowego eliminowania usterek wewnętrznych w Internecie i zaprotestowano przeciw nieżyczliwej wypowiedzi jednego z pracowników zespołu CSK w momencie zgłoszenia awarii technicznej. Prof. dr hab. inż. T. Szulc przypomniał, iż zgłaszał swą pomoc, ale odzewu nie było. Zaproponował, by w ciągu kilku miesięcy Senat został zapoznany z dokładną koncepcją i programem informatycznego zarządzania uczelnią. Ze swoje strony zaofiarował pomoc podając, iż do dyskusji będzie można przystąpić w momencie, gdy rektor powoła odpowiedni zespół do opracowania koncepcji tej propozycji. Rektor prof. dr hab. M. Mazurkiewicz odpowiadając, skomentował i wyjaśnił nieścisłości. Uczestniczący w posiedzeniu kierownik CSK dr R. Dąbrowski podał, iż z pokorą przyjmuje uwagi, aczkolwiek zatrudniony jest na ½ etatu w CSK. Stwierdził, iż nieźle jest ze sprzętem, ale ogromna luka w personelu. Potwierdził także, iż z tego powodu pracownicy mają nadgodziny, których nie ma jak rekompensować. W związku z większym wyposażeniem w sprzęt komputerowy we wszystkich jednostkach organizacyjnych uczelni, sieć jest bardziej obciążona, częstsze chwilowe awarie, a osoby odpowiedzialne nie wybierają. Zainstalowana w budynku głównym szafa załatwi szereg technicznych spraw. Prof. dr hab. inż. J. Szlachta prorektor ds. nauki wyraził pogląd, iż CSK jest platformą funkcjonowania uczelni w całości. Jednostki składają zapotrzebowania na wdrażanie własnych programów, które nie są zintegrowane. Gdyby znalazły się na uczelni środki finansowe zabezpieczające instalację sieci to, zdaniem prof. J. Szlachty, byłoby po problemie. Osobiście jest za nowoczesnym zarządzaniem uczelnią poprzez Internet, pod warunkiem ustalenia wspólnych oczekiwań i bez zbędnych uwag mącicieli. Mówca wyznał, iż bardzo liczy na pomoc i wsparcie ze strony prof. dr hab. inż. T. Szulca. Rektor prof. dr hab. M. Mazurkiewicz zabierając na zakończenie głos powiedział, iż przykro słuchać krytycznych uwag. Do pozytywów zalicza załatwienie sprawy komputeryzacji na Biskupinie. Liczy na to, iż dr R. Dąbrowski ustali dyżury w CSK tak, by małe awarie likwidowano natychmiast, by nie stwarzać zastoju w pracy. Zobowiązał się także do powołania zespołu ds. programu informatycznego zarządzania uczelnią, by możliwie szybko system ów wdrożyć. Ad. 5. Ocena działalności Uczelnianego Laboratorium Analitycznego - ref. prorektor prof. dr hab. inż. J. Szlachta. Mówca podał, iż jednostka ta wykonuje badania chemiczne związane głównie z ochroną środowiska, analizę gruntów, wód, ścieków oraz analizy chemiczne materiałów biologicznych, geologicznych i syntetycznych. Jesienią 2006 roku Uczelniane Laboratorium Analityczne zostało przeniesione do nowych obiektów w CN-D przy pl. Grunwaldzkim, co spowodowało czterotygodniową przerwę w świadczeniu usług analitycznych. Powołana przed rokiem komisja doraźna, której zadaniem było zbadanie powtarzających się lat zarzutów, w trakcie dwukrotnej wizji lokalnej, między 12 a 18 maja ubiegłego roku (dotyczy szans i zagrożeń), uznała, iż laboratorium jest uczelni potrzebne. Zmiana warunków pracy i lepsze wyposażenie jednostki powoduje wzrost szansy uzyskania akredytacji. Do spełniania tego niezbędna jest zmiana sposobu zarządzania i strategii. Uczelniane Laboratorium Analityczne podjęło już stosowne działania związane z wymaganiem normy ISO i być może w maju

6 uruchomiona zostanie procedura akredytacyjna, aby do 30 czerwca 2008 roku ową akredytację uzyskać. Dyskusja: Prof. dr hab. inż. T. Szulc podał, iż jest to 15. warunkowe przyjęcie sprawozdania przez Senat. Od dawna proponuje proste rozwiązanie, by wszystkie wydziały składały się na funkcjonowanie laboratorium już w 2007 roku. Byłyby to środki uczelniane, a wydziały będą świadome jawnej decyzji. Prof. dr hab. inż. T. Szulc uznał propozycję za przemyślaną należałoby przypisać wszystkim wydziałom środki finansowe za świadczone usługi laboratoryjne, co upewni zleceniodawców, iż płacą za swoje badania własnymi pieniędzmi. Prof. dr hab. inż. D. Parylak poparła wniosek prof. T. Szulca dotyczący składania się na utrzymanie Uczelnianego Laboratorium Analitycznego. Postulowano wprowadzenie zakazu kierowania analiz do innych laboratoriów, o ile uczelniane laboratorium takie wykonuje (prof. dr hab. inż. St. Czaban). Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dobrzański poruszył problem narzutów i braku możliwości zlecania usług analitycznych laboratorium ze środków z grantów. Kwestor mgr U. Paszkowska-Szczerba wyjaśniła sporną kwestię przypominając, iż istnieje pismo (sprzed lat) KBN dotyczące zasad finansowania. Choć KBN uległo likwidacji, decyzja ma wciąż moc prawną. Dr J. Pawlik kierownik Uczelnianego Laboratorium Analitycznego wyraził pogląd, iż sprawa akredytacji musi wyjść z uczelni. Osobiście wnosi o poszerzenie zakresu polityki badawczej i wyraża podziękowanie dla kierownictwa uczelni za wyprowadzone zmiany organizacyjne i lokalowe od stycznia Obecnie zespół Uczelnianego Laboratorium Analitycznego może podjąć się wprowadzenia zmian jakościowych. Rektor prof. dr hab. M. Mazurkiewicz postulował o jawne przegłosowanie sprawy przekazywania środków finansowych z wydziałów dla laboratorium, w czym pracownicy dostrzegają swoją olbrzymią szansę. Prof. dr hab. J. Weber zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo rozliczania laboratorium na zasadzie zysków i strat. Aparatura naukowa zarabia na siebie, należy ją tylko unowocześnić, ale nie wolno też rozliczać aparatury naukowej będącej na stanie katedry, instytutu czy wydziału. Ad.6. Informacja dotycząca udzielania pomocy materialnej: a) studentom - ref. prorektor prof. dr hab. J. Chrzanowska, vide materiały opracowane przez Dział Spraw Studenckich W dyskusji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. J. Sobota, rektor prof. dr hab. M. Mazurkiewicz, prorektor prof. dr hab. J. Chrzanowska, prof. dr hab. inż. T. Szulc, prorektor prof. dr hab. R. Kołacz oraz studentka K. Błahut. Poruszono: - sprawy opłat za miejsce w DS, - brak opinii Samorządu Studenckiego w tej sprawie, - dostrzeżono niedobór miejsc w związku z podwyższeniem standardu DS. (zamieniono pokoje dwuosobowe na jednoosobowe, a trzyosobowe na dwuosobowe), - wyrażono zadowolenie ze stosunkowo wysokich stypendiów socjalnych i naukowych, - poinformowano, iż obciążenie DS. jest płynne, stan się zmienia ustawicznie, - w okresie wakacyjnym DS. są udostępnione osobom z zewnątrz działalność usługowa dla środowiska, ale dochodowa dla uczelni, Na zakończenie rektor podał, iż stwierdza prawidłowość w działalności Działu Spraw Studenckich w związku z czym Senat przyjął informację do zatwierdzającej wiadomości. b) doktorantom - ref. prorektor prof. dr hab. inż. J. Szlachta. Vide materiały opracowane przez Dział Nauki. 6

7 Podano, iż w związku z rozporządzeniem MNiSW z 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni, zmianie ulegnie Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Senat, bez dyskusji, zaakceptował działalność związaną z udzielaniem bezzwrotnej pomocy materialnej doktorantów. Ad.7. Informacje: a) o realizacji projektów w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych - ref. prorektor prof. dr hab. R. Kołacz vide materiały opracowane przez Biuro ds. Projektów i Funduszy Europejskich. Mówca podał, iż łączna wartość planowanych 43. przedsięwzięć wynosi zł. Zarejestrowany w systemie ewidencji przedsięwzięć projekt Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu,o wartości 48 mln zł, wpisany został do wykazu projektów kluczowych do Planu Inwestycyjnego dla województwa dolnośląskiego. Podano, iż opracowane procedury w sprawie zasad przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy UE: Funduszy Strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych - opracowane pod koniec 2006 r., obowiązują od 15 lutego 2007 roku wprowadzone zarządzeniem rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 13/2007. b) o działalności Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii OTWT - ref. prorektor prof. dr hab. R. Kołacz. Mówca podał, iż ośrodek jest jednym z 10. jednostek wchodzących w skład sieci utworzonej w ramach projektu Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji, którego koordynatorem jest Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, a partnerami Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Agencja Rozwoju Regionalnego AGROERG S.A., Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, WPT oraz wyższe uczelnie Wrocławia: Akademia Ekonomiczna, Akademia Medyczna i Uniwersytet Wrocławski. Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach ZPORR. W minionym roku, w ramach OTWT: - wykonano 1 ekspertyzę, - zorganizowano 3 konferencje, - podpisano 9 umów o współpracy, c) o działalności Wrocławskiego Parku Technologicznego i Centrum Zaawansowanych Technologii vide materiały opracowane na bazie danych Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii - prof. dr hab. inż. T. Trziszka. do punktu zaproszeni zostali: - prof. dr hab. inż. Mirosław Miller Doradca Rektora Politechniki Wrocławskiej ds. Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, - Marek Witkowski Wice prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego. Informacje przekazane Senatorom wraz z materiałami na Senat zostały uzupełnione przez zaproszonych gości. Wrocławski Park Technologiczny S.A. powstał 10 lipca 1998 roku. Celem działania spółki jest stymulacja rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii, a w szczególności: - planowanie właściwej infrastruktury dla zapewnienia warunków generowania innowacji, - pomoc w tworzeniu i rozwoju oraz programowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowe technologie, - transfer technologii, - komercjalizacja wyników badan naukowych, - pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, - podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej na terenie WPT. 7

8 Podano, iż poza zapewnieniem infrastruktury firmom technologicznym, kluczową funkcją parków technologicznych jest udzielanie pomocy przy tworzeniu i rozwoju firm. W ubiegłym roku WPT uczestniczył, między innymi, w : a) utworzeniu Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, b) utworzeniu Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii. Wiceprezes zarządu WPT i dyrektor ds. inwestycji mówił o dotychczasowych osiągnięciach oferując szerokie spektrum badań. W dyskusji, w której uczestniczyli prof. dr hab. inż. J. Sobota, prof. dr hab. inż. Z. Dobrzański, prof. dr hab. inż. J. Szlachta, prof. dr hab. R. Kołacz oraz prof. dr hab. inż. St. Czaban, pytano między innymi, o możliwość korzystania z usług konsultingowych WPT, liczbę firm związanych z gospodarką żywnościową i zakres przedsięwzięć w laboratorium. Rektor prof. dr hab. M. Mazurkiewicz wyraził nadzieję, iż nowoczesne i dobrze wyposażone obiekty winny być uzupełnieniem naszego skromnego Uczelnianego Laboratorium Analitycznego. Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT). Rektor witając prof. M. Millera (który po raz czwarty występował przed Senatem naszej uczelni), pogratulował mu z okazji awansu naukowego. 1. Organizacja i formuła DCZT DCZT stanowi konsorcjum wyższych uczelni, instytutów naukowych oraz podmiotów gospodarczych regionu. Koordynatorem jest Politechnika Wrocławska. W skład konsorcjum wchodzi aktualnie 31 podmiotów w tym: Akademia Ekonomiczna, Akademia Medyczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet w Zielonej Górze, 2 instytuty PAN oraz wiodące podmioty gospodarcze regionu (Elektrownia Turów, KGHM, Dolnośląska Spółka Gazownictwa, Hasco-lek). Misję i program DCZT sformułowano na przełomie 2003/2004. Ogłoszony przez MNiI konkurs dotyczący powołania krajowych centrów zaawansowanych technologii (CZT). Formułę regionalną i prawno-organizacyjną uzgodniono w gronie inicjatorów DCZT, wśród których były także wyższe uczelnie Wrocławia. Rozstrzygniecie konkursu MNiI i przyznanie konsorcjum statusu CZT miało miejsce 1 kwietnia 2004 roku. 2. Założenia programowe DCZT Mówca, informując o działalności DCZT, podkreślił aktywność Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Z inicjatywy uczelni, w ramach sieci Biotechn., wyodrębniono zainteresowania sektorem żywnościowym (Nutribiomed). Planowany jest rozwój tej sieci w ramach WPT. Główne zadania to, między innymi, tworzenie systemu zatrudniania najlepszych absolwentów w firmach innowacyjnych i opracowanie koncepcji rozwoju środowiskowej infrastruktury badawczej. Efektem tej pracy są powstałe zespoły ekspertów sieci, opracowania studialne, regionalny program badawczy. W zespołach roboczych szczególna aktywność wykazują: - prof. Z. Dobrzański - prof. W. Rymowicz - prof. Cz. Wawrzeńczyk - prof. Z. Spiak - prof. T. Trziszka W dalszej części wystąpienia prelegent omówił: 3. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych Jako jednostkę ściśle związaną z DCZT i doradczą (dr K. Szybiga, dr hab. B. Kutkowska oraz dr I. Kropisz z Katedry EiOR we Wrocławiu) 4.DCZT jako zalążek EIT: środkowoeuropejska Wspólnota Wiedzy i Innowacji Pierwszy etap, który z biegiem czasu zostanie przekształcony w Europejski Instytut Technologiczny. Dziękując przedmówcom za interesujące, wyczerpujące wystąpienie rektor, powołując się na art. prasowy z 29 marca 2007 roku i wypowiedź eurodeputowanej Lidii Geringer de Oedenberg (która stwierdziła, iż Wrocław jest mało aktywny w oczach Brukseli i podkreśliła, że inne, bardzo cenione ośrodki badawcze Europy, maja większą szansę na siedzibę EIT niż Wrocław) stwierdził, że taka wypowiedź szkodzi promocji naszego miasta. 8

9 Prorektor prof. dr hab. J. Chrzanowska, zabierając głos, podała, iż w L. Geringer wywołała zaskoczenie i zdziwienie na zachodzie Europy. Ad. 8. Uchwały Senatu w sprawie: a) zmiany nazwy Instytutu Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego na Wydziale Rolniczym na Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska ref. dziekan Wydziału Rolniczego prof. dr hab. inż. D. Parylak Wraz ze zmianami nazw zakładów wchodzących w skład instytutu: - Zakład Gleb Darniowych i Górskich na Zakład Geologii i Gleb Górskich, - Zakład Gleboznawstwa Melioracyjnego na Zakład Fizyki i Gospodarki Wodnej Gleb, - Zakład Gleboznawstwa Rolniczego i Żyzności Gleb na Zakład Waloryzacji Gleb i Badań Materii Organicznej, - Zakład Ochrony Środowiska nazwa bez zmian. Mimo podanej przez dziekana Wydziału Rolniczego prof. dr hab. inż. D. Parylak informacji, iż Rada Wydziału Rolniczego, na posiedzeniu 6 marca br. poparła, zaproponowane przez dyrektora instytutu prof. dr hab. J. Webera., zmiany wywiązała się bardzo długa i kontrowersyjna dyskusja. Uczestniczyli w niej: autor propozycji prof. dr hab. J. Weber, prof. dr hab. inż. St. Czaban, prof. dr hab. inż. A. Drabiński, prof. dr hab. inż. J. Sobota, prof. dr hab. inż. D. Parylak, mgr J. Bolechowska, prof. dr hab. R. Kołacz, prof. dr hab. inż. J. Szlachta oraz prof. dr hab. M. Mazurkiewicz, przedstawiając swoje uwagi, spostrzeżenia i propozycje: - motywacją propozycji zmian jest poszerzenie kierunków badań oraz postulaty pracowników, - kwestionując nazwę podano, iż gleba jest ochroną środowiska, - broniąc swoich propozycji dyrektor poinformował, iż dydaktyka w IGiOSR obejmuje cały zakres ochrony środowiska, nie tylko glebę i dlatego nowa, zaproponowana nazwa byłaby wiarygodna. W związku z rodzącymi się wątpliwościami padła propozycja przełożenia tego punktu na kwietniowe posiedzenie Senatu (prof. dr hab. inż. T. Szulc). Prof. A. Drabiński miał spore wątpliwości dotyczące pojęcia środowisko. Pozostałe wydziały też reprezentują ten kierunek i zajmują się ochroną środowiska, np. wodnego. Obawia się, iż rozszerzenie kompetencji dydaktycznych zamknie się w ramach własnych pracowników na tymże wydziale, podczas gdy inni pracownicy zajmą się obszarami rolniczymi. Uznano, iż Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu winien mieć jedną silną jednostkę na uczelni np. Międzywydziałowy Instytut Ochrony Środowiska skupiający 3 wydziały: Rolniczy, IKŚiG oraz BiHZ, ale nazwa angielska wymagałaby szerszej dyskusji. Prof. J. Sobota zaapelował by wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem problemu. Należało przed laty, zdaniem mówcy, powołać jeden Instytut Ochrony Środowiska przy ścisłej współpracy z Politechniką Wrocławską, gdyż dotyczy to wody, gleby, powietrza, ogrodnictwa, klimatu, ochrony powietrza, itd. Byłoby to nadużycie słowa ochrona środowiska. Przestrzega, iż z chwilą podjęcia takiej propozycji, będą nieporozumienia. Prof. D. Parylak podała, dla przykładu, iż Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma 3 katedry mikrobiologii, ale ich działalność jest zróżnicowana. Udział tych jednostek na Wydziale Rolniczym jest bardzo duży dominujący w stosunku do pozostałych wydziałów. Połączenie nazwy sugeruje ukierunkowanie w stronę gleby, ale i innych dziedzin. Osobiście nie widzi problemu od strony merytorycznej. Nadto Uniwersytet Warmińsko Mazurski ma 2. jednostki, które te nazwy uwzględniły. Prof. T. Szulc uznał, iż wprowadzenie nowej nazwy niesie konsekwencje. Dyskusja wskazuje na nieuregulowaną sprawę. Nie należy powielać błędów i fundować sobie kolejnych 3 jednostek zajmujących się ochroną środowiska, bo będzie to źle odebrane. Zaapelował o przeniesienie sprawy na kwiecień, w międzyczasie należałoby zwołać spotkanie wszystkich osób zainteresowanych problematyką. Uczelnia jest zainteresowana zmierzaniem do wspólnego działania. 9

10 Mgr J. Bolechowska wyznała, iż nie jest specjalistą z tego zakresu, ale te same nazwy w różnych jednostkach o różnej specyfice świadczą o różnorodności przedmiotów. Czy nie można połączyć i wprowadzić nazwy powszechnie używanej? Prof. J. Weber powiedział, ze jest zdziwiony kierunkiem dyskusji. Instytut, który reprezentuje, zajmuje się nie tylko ochroną środowiska - dydaktyka jest szersza, co budzi emocje. Zmiana nazwy, tak instytutu, jak i zakładów, niczego nie zmieni zaburza tylko równowagę. Ze swej strony zaapelował o podjęcie decyzji 30 marca 2007 roku w brzmieniu zaproponowanym przez pracowników IGiOSR, jak i Rady Wydziału Rolniczego. Prof. J. Szlachta przypomniał z jakim trudem przed laty tworzono ten kierunek na Wydziale Rolniczym. Nie rozumie obaw czy innym brakuje przebicia? Prof. J. Sobota zauważył, że wtedy nie było sprzeciwu, bo zajmował się tym Wydział Melioracji Rolnych i Leśnych. Aktualnie problematyką tą zajmuje się prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski kierownik Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska w Katedrze Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska na Wydziale IKŚiG. Osobiście jest zdania, iż nie powinno być dwóch jednostek organizacyjnych o tej samej nazwie. Środowisko to: woda, powietrze, gleba, hałas! Prof. A. Drabiński, jako przewodniczący SKS przypomniał o obowiązujących na uczelni aktach prawnych decyzje podejmuje rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. W informacji nie podano sytuacji kadrowej instytutu ani 4. zakładów. Przypomniano, że przed 13. laty, w 1994 roku, głos kierownictwa Wydziału Melioracji był słyszalny, kiedy tworzono kierunek ochrona środowiska, a dzisiaj dyskusja przeniosła się i dotyczy tylko jednego wydziału. Na przestrzeni lat doszły nowe przedmioty, które realizowane są przez 1 lub 2 wydziały. Mówca stwierdził, iż IGiOSR jest duży, z nazwy określony, ale inni nauczyciele akademiccy tez wnoszą swój dorobek i wkład pracy należałoby na problem spojrzeć z innej strony. Prof. dr hab. J. Weber sprostował wypowiedź przedmówcy, bo nie tylko jeden zakład zajmuje się ochroną środowiska. Zakład Gleboznawstwa Rolniczego i Żyzności Gleb, kierowany przez prof. dr hab. inż. J. Drozda, jest liczącym się zakładem w świecie. Zapewnił, iż zakres działalności jest szeroki, co było dodatkowym argumentem w trakcie długich rozważań nad sprawą. Prosi aby nie przedłużać dyskusji w tej sprawie. Rektor prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz zaproponował głosowanie jawne w 2. sprawach: 1) czy punkt przenieść do ponownego rozpatrzenia na kwiecień 2007 r.? Za przeniesieniem: 11 osób Za podjęciem decyzji: 13 osób Wstrzymało się od głosu : 1 osoba 2) w głosowaniu nad zaproponowaną przez dyrektora instytutu nową nazwą Instytut Nauki o Glebie i Ochrony Środowiska? Głosowało: Tak: 15 osób Nie: 4 osoby Wstrzymało się: 9 osób b) utworzenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Mściwojowie, działającej w ramach Wydziału IKŚiG Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Senat jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie utworzenia tej jednostki od 30 marca 2007 roku. Nadzór nad stacją powierza się dziekanowi Wydziału IKSiG, a jednostka finansowana będzie ze środków Wydziału IKSiG. c) uchwalenie Regulaminu studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Kolejny projekt zmian wchodzący pod obrady Senatu uwzględnia uwagi i propozycje do poprzedniej wersji, zgłoszonej na ostatnim posiedzeniu Senatu oraz dyskusję z udziałem dziekanów wszystkich wydziałów. Przedstawiła je prorektor prof. dr hab. J. Chrzanowska. Na wniosek rektora prof. dr hab. M. Mazurkiewicza przyjęto propozycję jawnego głosowania na bieżąco tylko w sprawach, które budzą wątpliwości. 10

11 W ożywionej i długiej dyskusji uczestniczyli: prof. dr hab. J. Weber, prof. dr hab. inż. T. Szulc, prof. dr hab. inż. E. Pawlina, prof. dr hab. inż. A. Kotecki, prof. dr hab. inż. A. Drabiński, prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz, prof. dr hab. J. Chrzanowska, prof. dr hab. W. Janeczek. Vide ostateczna wersja Regulaminu Studiów opracowana przez Senacką Komisję Spraw Studenckich i Nauczania pod przewodnictwem prof. dr hab. M. Wierciocha, zatwierdzona przez prorektor prof. dr hab. J. Chrzanowską (uwzględniająca wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje ze wszystkich posiedzeń Senatu na ten temat). Na prośbę dziekana Wydziału Rolniczego ustalono, iż nagrody i wyróżnienia studentów są opiniowane przez rady wydziałów, które ustalają tryb postępowania w tym zakresie jako obowiązujące w uczelni od 1 października 2007 roku. Propozycje te będą opiniowane przez Senacką Komisję ds. Studenckich i Nauczania z udziałem dziekanów i ten skład podejmuje ostateczną decyzję co do przyznania studentom wyróżniającym się w nauce stypendiów, nagród czy wyróżnień. W głosowaniu jawnym Senat przyjął ostateczną wersję Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu powierzono dziekanom i prorektorowi ds. studenckich i nauczania. d) obowiązkowego wymiaru zajęć: - języków obcych - wychowania fizycznego Rektor podał, iż po raz kolejny temat wraca pod obrady Senatu. Propozycję obowiązkowego wymiaru zajęć z języków obcych i wychowania fizycznego przedstawiła prorektor prof. dr hab. J. Chrzanowska: - języki obce studia stacjonarne I stopnia, studia magisterskie łączny wymiar 120 godzin, - języki obce studia stacjonarne II stopnia, studia magisterskie przedmioty fakultatywne 60 godzin, - wychowanie fizyczne wymiar obowiązkowy, Głosowanie jawne jednomyślne tak Ad. 9. Sprawy osobowe. Uchwała Senatu w sprawie: c) nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Wacławowi Leszczyńskiemu referuje Dziekan Wydziału Nauk o Żywności prof. dr hab. A. Golachowski. Skład Komisji Skrutacyjnej: Przewodniczący : Członkowie: prof. dr hab. Edward Pawlina dr Zbigniew Jurzyk dr Regina Stempniewicz Wyniki głosowania Liczba członków Senatu 40 Liczba uprawnionych do głosowania 35 Liczba obecnych uprawnionych do głosowania 31 Liczba obecnych w czasie głosowania 31 Liczba głosów pozytywnych 29 Liczba głosów negatywnych 1 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Liczba głosów nieważnych 1 11

12 W głosowaniu tajnym Senat podjął uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Wacławowi Leszczyńskiemu. d) mianowania dr hab. Marcina Kozaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego - ref. dziekan Wydziału Rolniczego prof. dr hab. D. Parylak. Skład Komisji Skrutacyjnej: Przewodniczący : Członkowie: prof. dr hab. Edward Pawlina dr Zbigniew Jurzyk dr Regina Stempniewicz Wyniki głosowania Liczba członków Senatu 40 Liczba uprawnionych do głosowania 35 Liczba obecnych uprawnionych do głosowania 31 Liczba obecnych w czasie głosowania 31 Liczba głosów pozytywnych 30 Liczba głosów negatywnych 0 Liczba głosów wstrzymujących się 1 Liczba głosów nieważnych 0 W głosowaniu tajnym Senat podjął uchwałę w sprawie mianowania dr hab. Marcina Kozaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego. e) mianowania dr hab. Adama Malickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego - ref. dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. B. Obmińska Mrukowicz. Skład Komisji Skrutacyjnej: Przewodniczący : Członkowie: prof. dr hab. Edward Pawlina dr Zbigniew Jurzyk dr Regina Stempniewicz Wyniki głosowania Liczba członków Senatu 40 Liczba uprawnionych do głosowania 35 Liczba obecnych uprawnionych do głosowania 31 Liczba obecnych w czasie głosowania 31 Liczba głosów pozytywnych 31 Liczba głosów negatywnych 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Liczba głosów nieważnych 0 W głosowaniu tajnym Senat podjął uchwałę w sprawie mianowania dr hab. Adama Malickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego. f) mianowania dr hab. Anny Rodziewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego - ref. dziekan Wydziału Nauk o Żywności prof. dr hab. A. Golachowski. Skład Komisji Skrutacyjnej: Przewodniczący : Członkowie: prof. dr hab. Edward Pawlina dr Zbigniew Jurzyk dr Regina Stempniewicz 12

13 Wyniki głosowania Liczba członków Senatu 40 Liczba uprawnionych do głosowania 35 Liczba obecnych uprawnionych do głosowania 31 Liczba obecnych w czasie głosowania 31 Liczba głosów pozytywnych 30 Liczba głosów negatywnych 0 Liczba głosów wstrzymujących się 1 Liczba głosów nieważnych 0 W głosowaniu tajnym Senat podjął uchwałę w sprawie mianowania dr hab. Anny Rodziewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 13

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

100 Wieczorów Pawłowickich. s. 4 s. 8 s. 22. Mamy kłopot z historią V Debata Akademicka. Wielka kariera biotechnologii Kronika uczelni

100 Wieczorów Pawłowickich. s. 4 s. 8 s. 22. Mamy kłopot z historią V Debata Akademicka. Wielka kariera biotechnologii Kronika uczelni CZASOPISMO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU DWUMIESIĘCZNIK NR 219 czerwiec lipiec 2014 ISSN 1233 4790 100 Wieczorów Pawłowickich s. 26 Mamy kłopot z historią V Debata Akademicka Świat pod lupą

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6 /2011. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 6 /2011. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r. PROTOKÓŁ NR 6 /2011 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r. Skład posiedzenia Senatu: 27 profesorów i doktorów habilitowanych 22 - obecnych 11 przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU

AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2005 WROCŁAW 2006 1 Przygotowanie materiałów do druku:

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 WROCŁAW 2010 Opracowanie redakcyjne mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz Korekta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r.

Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r. Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Rektor PW prof. W. KURNIK, otwierając trzydzieste szóste

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr lato 2007 1 2 nr 213 W NUMERZE WYDARZENIA Wyprawa po Złoty Indeks. Po raz trzeci zdobyliśmy tytuł najlepszej uczelni technicznej w Polsce Wystawa książek zagranicznych w bibliotece Wydziału Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

KOLOR nr 179 2 czerwiec 2004 3

KOLOR nr 179 2 czerwiec 2004 3 czerwiec 2004 1 KOLOR 2 nr 179 Fot. Marek Młyńczak Ogólnopolskie zjazdy dziekanów Zjazd dziekanów wydziałów mechanicznych Nowy budynek Wydziału Mechanicznego (B-4) to dobry powód, żeby właśnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze:

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze: numer 4(31) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 W numerze: * Drugie prawo doktoryzowania na Mechanicznym * Wydział Transportu i Elektrotechniki * Biblioteka Liderem Regionu * Postacie plagatiu * Będzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2012 Wrocław 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W 2013 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W 2013 ROKU DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W 203 ROKU POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W 203 ROKU Warszawa 204 Opracowanie koncepcji i redakcja publikacji Barbara

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r. ! \ PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r. Dnia 27 czerwca 2013 roku w Sali Senackiej odbyło się posiedzenie Senatu Uczelni. Obradom

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-31-01/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-31-01/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-31-01/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/128 - Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁKOWIE. Stypendia ministra. Główna nagroda. województwa na posiedzeniu Senatu PO i w II kampusie. dla studentów Politechniki Opolskiej

MARSZAŁKOWIE. Stypendia ministra. Główna nagroda. województwa na posiedzeniu Senatu PO i w II kampusie. dla studentów Politechniki Opolskiej marzec 2007 Nr 9(158) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X P i s m o i n f o r m a c y j n e P o l i t e c h n i k i O p o l s k i e j MARSZAŁKOWIE województwa na posiedzeniu Senatu PO i w II kampusie Stypendia

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 W numerze: Uroczystość wmurowania

Bardziej szczegółowo

Proces transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Uniwersytecie Zielonogórskim

Proces transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Uniwersytecie Zielonogórskim Proces transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Uniwersytecie Zielonogórskim I. Proces transferu technologii II. Komercjalizacja wiedzy III. PNT a transfer technologii IV. Definicje Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

1. Stan zatrudnienia 2. Odznaczenia resortowe i uczelniane otrzymane w 2014 roku 3. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w 2014 roku 4.

1. Stan zatrudnienia 2. Odznaczenia resortowe i uczelniane otrzymane w 2014 roku 3. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w 2014 roku 4. I. 1. Władze uczelni 2. Podstawowe jednostki organizacyjne 3. Skład senatu w kadencji 2012-2016 4. Skład konwentu 5. Stałe komisje senackie 6. Komisje powołane przez senat 7. Komisje powołane zarządzeniami

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.)

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.) 5 Politechniki (221) maj 2012 Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Wybory dziekanów zakończone - s. 3 Pracownik PRz uczestnikiem programu Top 500 Innovators

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Kampus przy Prószkowskiej już tętni życiem

Kampus przy Prószkowskiej już tętni życiem Wywiad z Kampus przy Prószkowskiej już tętni życiem Dziś mogę stwierdzić, że trzeba być wizjonerem i nakreślać zadania na pograniczu realności, bo tylko wówczas robi się ogromne postępy Panie kanclerzu,

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo