Systemy inteligentnej analizy obrazu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy inteligentnej analizy obrazu"

Transkrypt

1 Magazyn Securitas w Polsce Nr 3/2012 Systemy inteligentnej analizy obrazu Case Study - Współpraca z firmą EBCC Sp. z o. o. Konsolidacja spółek Securitas w Polsce Securitas na szczycie Mont Blanc Piknik Rodzinny 2012

2 Wszystko zależy od nas Krzysztof Toczyski Prezes Zarządu Securitas Polska Szanowni Państwo, Zewsząd docierają do nas hiobowe wieści dotyczące kryzysu. Szczególnie media wydają się celować w wytwarzaniu negatywnego szumu. Zła wiadomość, to dobra wiadomość. Wielu, pod naporem złych informacji, popada w niemal depresyjny nastrój. Z drugiej strony uważniejszy obserwator dostrzeże, że niejednokrotnie wytwarzanie złych informacji jest sztuką samą w sobie. Wystarczy obserwować jakiś mierzalny czynnik, dający możliwość weryfikacji przewidywań medialno - ekonomicznych mędrców. Na przykład kurs Euro. Trafność prognoz wskazuje na to, że służą one w przytłaczającej większości przypadków pobieraniu gaż za wierszówkę. Wygląda na to, że gdyby gaża tych uczonych zależała od trafności ich przewidywań, popadliby szybko w ubóstwo. Nie chcę przez to powiedzieć, że żyjemy w łatwych czasach. Może jednak zamiast oddawać się wirtualnej czarnej wizji, lepiej tworzyć samemu realną rzeczywistość tak, aby sprostać wyzwaniom naszych dni? Jaka jest droga wyjścia? Z pewnością dotychczasowy sposób postępowania doprowadził nas, jako społeczność międzynarodową, do kryzysu. Jeśli będziemy trzymać się starych, znanych metod postępowania wytworzymy stary, znany efekt. Musimy zmienić metodę na nową. Tylko jak? Wydaje się, że stoimy w pustym, zamkniętym pomieszczeniu, przed drzwiami, za którymi nie wiadomo co nas czeka. Aby się wydostać, musimy otworzyć te drzwi. Klucz do nich nazywa się Innowacyjność. Jeśli zajrzymy dalej do tego numeru Patrolu przeczytamy o ewolucji firmy EBCC Sp. z o.o., której początki sięgają lat sześćdziesiątych, 50-leciu Stena Line, 30-leciu Toyoty w Warszawie. Co łączy te przedsiębiorstwa o tak różnym profilu? Co zapewnia im długowieczność? Właśnie innowacyjność. To, czy Securitas pracując z tak nowoczesnymi firmami sam będzie podążał drogą innowacyjności, nie jest kwestią wyboru, jest prostą koniecznością. Inaczej trudno nam będzie nadążyć. Jeśli myślimy o innowacyjnej firmie dzisiejszych czasów, zapewne jako pierwszy obraz przed oczami pojawia się jabłko. Apple wydaje się odkrywać nowe sposoby kreatywności, odmienne od dotychczas stosowanych. Być może tak, jak po erze zbieractwa przyszło rolnictwo i dalej rewolucja przemysłowa, aż w końcu wiek informacji, tak obecnie mamy do czynienia z całkiem nowym rozdziałem w zakresie innowacji. Historycznie innowacyjność i wynalazczość kojarzą się nam z takimi nazwiskami jak Alexander Bell, który opatentował pierwszy telefon, Samuel Morse amerykański wynalazca telegrafu, czy wreszcie Thomas Edison wynalazca m.in. żarówki. Wraz z rozwojem przemysłu i coraz większą kompleksowością procesów wytwarzania zmieniło się również oblicze innowacyjności. Jej motorem stały się przedsiębiorstwa. Mogły one sprostać zarówno kosztom, jak i kompleksowości, a co za tym idzie konieczności utrzymania zespołów ludzkich w dłuższej perspektywie. Te, które zdołały utrzymać niezbiurokratyzowany system wspierania innowacyjności stały się bohaterami nowych czasów. Do klasycznych przykładów należą tu DuPont, czy Procter&Gamble. W miarę biurokratyzacji wielu koncernów, grupy innowatorów opuszczały skostniałe struktury i tworzyły organizacje wspierane przez fundusze kapitałowe. Oczekiwania co do coraz krótszego zwrotu na zainwestowanym kapitale przyspieszyły w fundamentalny sposób tempo realizacji kolejnych projektów. Wygląda na to, że z biegiem czasu innowacyjność zamykana była coraz bardziej za wysokimi murami struktur korporacyjnych, czy kapitałowych. Jest jednak dobra wiadomość. W dzisiejszych czasach wraz z rozwojem tanich narzędzi informatycznych, internetu, globalnym dostępem do informacji, możliwości innowacyjności indywidualnej i powszechnej wzrosły niepomiernie. Jeśli jest ona dodatkowo wspierana przez kulturę firmy, rokowania są jak najlepsze. I tu lądujemy w Securitas. Każdy z nas mając dostęp do szerokiej wiedzy zewnętrznej oraz wewnętrznej, zawartej w centrach kompetencyjnych, czy MySecuritas może stać się innowacyjny. Wszystkich zachęcam do wiary w siebie, ciągłych poszukiwań i odwagi w zgłaszaniu propozycji. Kierownictwo wszystkich szczebli zachęcam do dawania swobody, stwarzania możliwości rozwoju, inspirowania i wspierania inicjatyw pracowników. Ze swej strony zapewniam, że kreatywnym innowatorom postawimy do dyspozycji infrastrukturę naszej firmy, siłę naszej marki, wiedzę i wsparcie całej naszej organizacji. Jeśli ktoś ma dobry pomysł i napotka na jakiekolwiek trudności w jego realizacji, niech skontaktuje się bezpośrednio ze mną chętnie go wysłucham. Bądźmy innowacyjni w małych i dużych sprawach. Bądźmy zdyscyplinowani i konsekwentni we wdrażaniu innowacji. Jest to jedyna droga ku przyszłości. Wszystko zależy od nas! Krzysztof Toczyski Prezes Zarządu

3 CEO Alf Göransson Prezes i CEO Securitas AB Koleżanki i Koledzy, Nastały ciężkie czasy dla światowej gospodarki. Niekorzystna koniunktura rynkowa odbiła się negatywnie na działaniach wielu firm i branż, jej wpływ na funkcjonowanie Securitas był jednak znacznie bardziej łagodny. Nadal możemy pochwalić się stabilną sytuacją finansową. Niewątpliwie jednak rok 2011, a także pierwsza połowa 2012 były dla Securitas trudne, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki. W drugim kwartale 2012 roku odnotowaliśmy słaby wzrost wartości sprzedaży w ujęciu operacyjnym. Głównym powodem tego stanu rzeczy był spadek tempa wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w Ameryce Północnej, mało sprzyjające warunki na rynku w Hiszpanii i Portugalii oraz nasza determinacja, aby utrzymać równowagę pomiędzy ceną i wynagrodzeniem we Francji. Cieszy mnie fakt, iż wzrost cen w pierwszej połowie roku szedł w parze ze wzrostem kosztów wynagrodzeń w Grupie i jestem pewny, że podobnie stanie się w drugiej połowie roku. Poziom marży operacyjnej był również niższy niż w roku ubiegłym, a także mniejszy niż zakładaliśmy. Wpływ na to miały głównie wyjątkowo trudne warunki na rynku w Hiszpanii oraz obniżenie marży operacyjnej na rynku amerykańskim spowodowane przede wszystkim problemami w obszarze działań rządu federalnego. Niemniej jednak, inwestycje w technologię i monitoring, silna organizacja oraz przejęcie wiodącej w branży technologicznej firmy Chillida stanowią optymistyczny akcent dotyczący sytuacji w Hiszpanii. Dzięki temu jesteśmy silniejsi niż dotychczas i dysponujemy orężem niezbędnym do walki z konkurencją. Więcej informacji można znaleźć w Okresowym Raporcie Securitas za okres styczeń czerwiec 2012, dostępnym na platformie My Securitas lub na Usprawnienie przepływów pieniężnych - jedno z naszych najlepszych rozwiązań Jedną z konsekwencji załamania koniunktury finansowej są większe niż dotychczas opóźnienia w spływaniu należności od naszych Klientów. Bywa, że Klienci w ogóle nie regulują swoich zobowiązań, co negatywnie odbija się na przepływach wolnych środków pieniężnych i może przyczynić się do zwiększenia poziomu nieściągalnych należności. Dlatego niezbędne są działania zmierzające do zniwelowania tej tendencji oraz zwiększenia wpływu środków pieniężnych. Dzięki temu w przyszłości będziemy w stanie uruchamiać nowe inwestycje oraz przejmować kolejne spółki, co poprawi naszą sytuację rynkową i zwiększy wartość dla akcjonariuszy. Zarządzanie przepływem gotówki, a zwłaszcza problem skrócenia czasu pomiędzy dostawą usług a płatnością, powinno stanowić istotny punkt w naszych codziennych działaniach. Niedługo rozesłana zostanie broszura zawierająca studia przypadków dotyczących przepływów gotówkowych. Znajduje się tam kilka interesujących przykładów w jaki sposób usprawnić przepływy pieniężne na rynkach, na których działamy. Niewątpliwą zaletę stanowi fakt, iż opracowanie jest zestawieniem najlepszych rozwiązań, które wdrożono w oddziałach Securitas w różnych częściach świata. Dania opracowała system wystawiania faktur proforma za rozwiązania pakietowe, Securitas w Północnej Kalifornii opisał monitorowanie historii płatności Klientów, Szwecja przedstawiła sposób zmiany daty płatności faktury, Securitas w Holandii opisał sposób skrócenia standardowego czasu realizacji zapłaty, a Argentyna opracowała innowacyjny sposób finansowania zobowiązań. Mocno wierzę, że zarówno te rozwiązania, jak i pozostałe pomysły można z powodzeniem wykorzystać w innych krajach. Cytując Toma Hauck, Prezesa Securitas z regionu Nowy Jork/New Jersey: Płatności są jednym z elementów równania w biznesie, którego nie można pomijać. Wydawca Securitas Polska Sp. z o. o. Cybernetyki Warszawa tel Redakcja i skład Securitas Polska Sp. z o. o. Katarzyna Borejko tel fax Okładka fot. Ingemar Lindewall Wielka Brytania

4 Zabezpieczenia Techniczne Systemy inteligentnej analizy obrazu Wyobraźmy sobie sytuację... Zakład chemiczny, zwyczajny dzień roboczy. W fabryce pracuje około dwóch tysięcy pracowników. Produkcja idzie pełną parą. Pod główną bramę podjeżdza furgonetka. Po krótkiej rutynowej kontroli pojazdu i dokumentów kierowcy i pasażerów, samochód wjeżdża na teren zakładu. Pracownik ochrony jeszcze przez chwilę obserwuje samochód, po czym skupia swoją uwagę na kolejnym aucie wjeżdzającym na teren obiektu. Nagle włącza się głośny dźwięk alarmu przeciwpożarowego. Pracownicy ochrony niezwłocznie powiadamiają odpowiednie służby i rozpoczynają realizację procedury ewakuacji. Wszystkie przejścia zostają otwarte, tripody opuszczone, a budynek fabryki zaczynają opuszczać tłumy pracowników. Ochrona skupia się na sprawnym przeprowadzeniu ewakuacji i uniknięciu paniki, ponieważ najważniejsze jest zdrowie i życie ludzkie. Kiedy z budynku zaczynają wybiegać pierwsze osoby, pasażerowie furgonetki opuszczają swój pojazd i szybkim krokiem zmierzają w kierunku zbiorników z materiałami toksycznymi i łatwopalnymi. Korzystając z zamieszania i tłoku podczas ewakuacji, planują podłożyć ładunki wybuchowe z opóźnionym zapłonem i opuścić teren fabryki na 24 godziny przed ich wybuchem. Wszystkie dowody w postaci nagrań z kamer przemysłowych, mają ulec kompletnemu zniszczeniu podczas wybuchu. Zamachowcy nie zdają sobie jednak sprawy z faktu, że fabryka niedawno zainwestowała w system inteligentnej analizy obrazu, który na bieżąco ostrzega operatorów o nietypowych zachowaniach i obecności niepożądanych osób w strefach największego zagrożenia. System odnajduje furgonetkę w bazie skradzionych pojazdów, zauważa niestandardową trajektorię ruchu jej pasażerów i natychmiast ostrzega o tym pracowników ochrony, którzy po krótkiej analizie powiadamiają odpowiednie służby mundurowe. Zamachowcy zostają zatrzymani, a podłożone przez nich ładunki wybuchowe rozbrojone. Czy taka sytuacja mogłaby się naprawdę wydarzyć? Czy współczesne systemy inteligentnej analizy obrazu rzeczywiście okazałyby się na tyle skuteczne, aby zwrócić uwagę pracowników ochrony w tak trudnym dla niej momencie? Czy faktycznie oferują takie możliwości, czy może jednak są zwyczajnie przereklamowane i mało efektywne? Początki rzeczywiście były trudne. W czasach kiedy inteligentna analiza obrazu była realizowana wyłącznie przy pomocy rejestratorów cyfrowych budowanych na bazie komputerów PC, skuteczność tego rowiązania pozostawiała wiele do życzenia. Zbyt mała moc obliczeniowa komputerów oraz niska jakość obrazu pozyskiwanego z analogowych kamer przemysłowych czyniły system bardziej kosztownym gadżetem niż rozwiązaniem przydatnym w praktyce. Sytuację zmieniło dopiero pojawienie się wideoserwerów wyposażonych w procesory inteligentnej analizy obrazu oraz kamer megapikselowych.

5 Zabezpieczenia Techniczne Współczesne systemy inteligentnej analizy obrazu mają ogromne możliwości. Jedną z nich jest automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ARTR). Dzięki kamerom megapikselowym z układami sterowania promiennikami podczerwieni i specjalistycznemu oprogramowaniu, osiągają prawie 100% skuteczność działania (95-99%) bez względu na porę dnia, warunki atmosferyczne i prędkość pojazdu. W bazie danych, którą można zintegrować z zewnętrznymi systemami informatycznymi (np. bazą skradzionych pojazdów), zapisywane są między innymi takie informacje jak odczyty tablic rejestracyjnych, prędkości i wagi pojazdów oraz daty i godziny detekcji. Kolejną dostępną na rynku funkcją jest szeroko rozumiana analiza zachowań. W najprostszej formie może ona oznaczać zliczanie ludzi pozostających w różnych strefach obiektu, dzięki czemu w trakcie ewakuacji dokładnie wiadomo ilu z nich znajduje się w najbardziej zagrożonych miejscach. Ta sama funkcja jest również wykorzystywana podczas oceny skuteczności różnego rodzaju działań marketingowych do zliczania klientów w obiektach handlowych oraz przy organizacji ruchu. Powszechnie wiadomo również, że inteligentne systemy analizy obrazu potrafią także uruchamiać alarm w przypadku kradzieży, wykrycia osób przebywających w niedozwolonych miejscach, przedmiotów pozostawionych bez nadzoru i obiektów poruszających się pod prąd. Na tym jednak nie kończą się jednak ich możliwości. Bardziej wyrafinowane urządzenia wykrywają i interpretują nietypowe zachowania ludzi, co daje możliwość na tyle wczesnego wezwania odpowiednich służb, aby ich interwencja okazała się skuteczna. Osoby nerwowo zachowujące się na lotnisku, pozostawione bez nadzoru paczki w metrze, bójki i napady, a także nieuprawnione forsowanie ogrodzeń są więc zauważane nie tylko przez operatorów lecz również sam system widzenia przemysłowego. Inteligentna analiza obrazu oznacza również rozpoznawanie twarzy na podstawie zapisów zarówno w czasie rzeczywistym jak i wtórnym. W oczywisty sposób ułatwia to pracę służbom i skraca czas ich reakcji. Jaki będzie kierunek dalszego rozwoju systemów inteligentnej analizy obrazu? Myślę, że nikt nie zna jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że przyszłość nie ograniczy się jedynie do dalszego usprawniania wyżej wymienionych i obecnie stosowanych rozwiązań. Na rynku pojawiają się bowiem coraz to nowsze i ciekawsze pomysły. Opis jednego z nich zawarto we wniosku patentowym, który w 2001 roku złożony został w Urzędzie Patentowym USA. Dokument przedstawia nowatorską metodę analizy prawdomówności opartą na termicznych obrazach twarzy człowieka. Obrazy zebrane za pomocą wysokiej klasy kamery termowizyjnej zostają przetworzone na dane o parametrach przepływu krwi, na podstawie których z bardzo wysokim prawdopodobieństwem można stwierdzić czy dana osoba kłamie. Opatentowana metoda jest o około 20% skuteczniejsza od obecnie stosowanych wariografów. Systemy inteligentnej analizy obrazu z całą pewnością nie są przereklamowanymi i jedynie kosztownymi gadżetami, lecz praktycznymi rozwiązaniami o wielkiej skali zastosowań i równie imponujących możliwościach dalszego rozwoju. Mariusz Smolarek Dyrektor Zabezpieczeń Technicznych Konsolidacja spółek Grupy Securitas w Polsce W dniu 1 lipca 2012 roku zapadła decyzja o zmianach organizacyjnych w strukturze spółek Securitas w Polsce. Spółka Securitas Alert Services Polska będąca dotychczas w Dywizji Alert Services wejdzie w skład spółki Securitas Polska, a tym samym stanie się częścią Dywizji Security Services Europe. Wewnątrz połączonych struktur wydzielony został produkt Mobile & Monitoring. Połączenie Patroli i Monitoringu ma na celu usprawnienie procesów przepływu informacji i rozwój wspólnych usług oraz optymalizację kosztową na poziomie zarządzania i administracji. W związku ze zmianami w strukturze z dniem 1 września br. stanowisko Menedżera Krajowego Patroli objął Pan Piotr Sław, odpowiedzialny za sukces projektu EURO Pan Piotr Sław odpowiadać będzie za nadzór i koordynację działań wszystkich Patroli funkcjonujących w strukturach Securitas w Polsce. Pan Krzysztof Bartuszek - dotychczasowy Dyrektor Patroli w dalszym ciągu będzie pełnić obowiązki Dyrektora ds. Rozwoju koncentrując swoje działania na rozwoju struktury sprzedażowej OFS oraz na rozwiązaniach dla Klientów Biznesowych. PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2012

6 Piknik Rodzinny Piknik Rodzinny września odbył się coroczny Piknik Rodzinny Pracowników Securitas. Po raz drugi miał on miejsce na terenie Businessman Institute oraz Klubu Sosnowego w Warszawie. Dziękujemy Wszystkim Pracownikom za przybycie i wspólną zabawę. Do zobaczenia za rok!

7 Piknik Rodzinny PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2012

8 EBCC Sp. z o.o. - Case Study Efektywna współpraca z EBCC Sp. z o.o. European Brakes and Chassis Components EBCC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu obecna jest na rynku polskim od 1961 roku. Firma z bogatym doświadczeniem w dziedzinie grawitacyjnego odlewnictwa i obróbki aluminium, jest producentem korpusów zacisków hamulców tarczowych stosowanych przez wiele renomowanych marek samochodów, między innymi Volkswagen, Renault, Mazda, Ford, Opel, Peugeot i Volvo. EBCC Sp. z o.o. rocznie produkuje około 6,5 miliona aluminiowych zacisków hamulcowych, co czyni firmę drugim co do wielkości producentem w Europie. EBCC jest częścią grupy ACE powstałej w 2006 roku, której działalność koncentruje się w trzech spółkach: Fuchosa z siedzibą w Hiszpanii, Feramo w Czechach oraz EBCC we Wrocławiu. Głównymi klientami Grupy ACE są najwięksi w Europie dostawcy podzespołów hamulcowych takich jak Continental Teves, TRW Automotive oraz Robert Bosch, a także bezpośrednio producenci samochodów. Zakład EBCC we Wrocławiu wyposażony jest w agregaty do obróbki cieplnej stopów aluminiowych, a także automatyczne, zrobotyzowane linie odlewnicze. Na terenie zakładu znajduje się również laboratorium do pełnych badań składu chemicznego i właściwości mechanicznych oraz aparaty RTG. Spółka zatrudnia około 400 pracowników i posiada certyfikaty ISO i ISO/TS 16949:2009. Audyt Bezpieczeństwa Współpraca spółek została zainicjowana w 2011 roku, w momencie kiedy firma EBCC zwróciła się do Securitas z prośbą o wykonanie audytu bezpieczeństwa. Zakres audytu obejmował analizę takich elementów jak ochrona fizyczna, zabezpieczenia techniczne, funkcjonujące procedury i analizę ryzyk. Wnioski zawarte w audycie oraz profesjonalizm i zaangażowanie pracowników Securitas, skłoniły nas do nawiązania dalszej współpracy z firmą Securitas w zakresie ochrony fizycznej naszego zakładu. Adam Wawrzyniak, Szef Logistyki EBCC.

9 News Przejęcie usługi ochrony fizycznej Rozpoczynając współpracę z firmą EBCC, Securitas miał na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pracy, osób i mienia na terenie obiektu. Kolejne kroki obejmowały: - przejęcie ochrony zakładu - wprowadzenie instrukcji ochrony oraz procedur operacyjnych - zbudowanie polityki bezpieczeństwa - poprawę działań prewencyjnych, uwzględniających szczegółową kontrolę zakładu. W oparciu o wprowadzone procedury operacyjne Securitas uporządkował gospodarkę kluczami do pomieszczeń, wprowadził szczegółowe kontrole samochodów i bagaży, w tym z wykorzystaniem wykrywacza metalu. Dodatkowo wprowadzono kontrole trzeźwości z użyciem atestowango alkomatu dowodowego oraz wprowadzono szczegółowe kontrole prewencyjne terenu zakładu w celu wyeliminowania ewentualnych prób kradzieży mienia. Ochranialiśmy Dni Otwarte Stena Line w Gdyni Dnia 29 czerwca br. w Terminalu Portowym Gdyni odbył się Dzień Otwarty firmy Stena Line. Promy Stena Line to jeden z największych operatorów promów na świecie oferujący transport morski w krajach skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Polsce. Z końcem czerwca Stena Line obchodziła 50 lecie działalności. Z tej okazji w Gdyni, dla wszystkich chętnych (wstęp był bezpłatny i wolny), odbyła się prezentacja jednego z najnowocześniejszych promów pasażerskich Stena Spirit. Goście mieli możliwość zwiedzenia całego statku pasażerskiego, łącznie z mostkiem kapitańskim, SPA oraz mogli zrobić zakupy w pokładowym sklepie. Dodatkowo organizator zapewnił liczne atrakcje, m.in. plac zabaw dla najmłodszych, degustacje szwedzkich przysmaków, pokazy oraz naukę tańca zumby i salsy. Atrakcją dnia był koncert Sylwii Grzeszczak, na którym wokalistka zaprezentowała przeboje ze swojej płyty Sen o przyszłości. Bezpieczeństwo całego wydarzenia zapewniali pracownicy Securitas. Efekt działań i profesjonalizm godny polecenia Podejmowane przez firmę Securitas Polska działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa mienia należącego do EBCC jak i bezpieczeństwa fizycznego pracowników zakładu. Wprowadzona Polityka Bezpieczeństwa ma również korzystnie wpłynąć na wizerunek zakładu w oczach dostawców oraz partnerów biznesowych. Zachowanie wysokich standardów jakościowych powoduje wzrost naszej konkurencyjności na rynku. Pragniemy podziękować firmie Securitas Polska Sp. z o.o. za efektywną współpracę oraz polecić świadczone przez nią usługi innym partnerom biznesowym. Adam Wawrzyniak, Szef Logistyki EBCC. Baltic Sail w Gdańsku Baltic Sail to zrzeszenie sześciu miast portowych i dwadzieścia dni świętowania, podczas których ożywają tradycje marynistyczne regionu Morza Bałtyckiego. Cykl żeglarskich imprez Baltic Sail, jak co roku został zainicjowany w Gdańsku. W dniach 4-8 lipca trwała XVI edycja Baltic Sail Gdańsk. Od rana do wieczora w rejsy po Zatoce Gdańskiej wypływało dziesięć żaglowców m.in.: Baltic Beauty, Ark, Knudel, Zjawa IV, Hansine, Libava i Brabander oraz katamaran Sta Maria. Chętnych na tak fantastyczną przygodę pod żaglami nie brakowało - podczas czterech dni Zlotu w rejsy wypłynęło ponad tysiąc osób, prawie sto jednostek z Polski i Europy! Zlotowi żaglowców towarzyszył: Festiwal Szanty pod Żurawiem, Festiwal Kino pod Żaglami oraz regaty Nord Cup. Na zakończenie Zlotu wszystkie goszczące w Gdańsku jednostki wzięły udział w Paradzie Żaglowców na Motławie. Wydarzenie to zgromadziło rekordową liczbę widzów. Na czele parady płynęli Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki - aktualni mistrzowie Europy. Nad bezpieczeństwem imprezy już po raz czwarty czuwali pracownicy Securitas. PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2012

10 News Żegnaj lato na rok - Piknik w Pruszkowie Jagiellońskiej w Warszawie odbył się piknik dla pracowników oraz klientów firmy. Podczas pikniku było wiele atrakcji m.in. pokazy wyczynowej jazdy na motocyklach, pokazy Off Road Toyotą HILUX, pokazy driftu, a także wyczynowej jazdy gokartami. Gwiazdę wieczoru był zespół Perfekt. Securitas zapewniał bezpieczeństwo podczas całego wydarzenia w składzie 22 pracowników ochrony. Zakres tematyczny sesji objął segmenty: handel, biura oraz energetykę prezentuąc kompleksowy zakres usług jaki Securitas świadczy w tych segmentach. Sesję przeprowadził fotograf Grupy Securitas. Wszystkim pracownikom biorącym udział w sesji dziękujemy za zaangażowanie! Zdobyliśmy kolejny szczyt W sobotę 8 września 2012 roku odbył się coroczny festyn w Pruszkowie z okazji pożegnania lata. Tradycyjnie piknik odbył się w parku Mazowsze na Żbikowie, natomiast muzyczna część imprezy odbyła się na stadionie Znicz. Podczas pikniku najmłodsi uczestnicy mogli wziąć udział w zawodach sportowych, skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni i trampolin, spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej, pojeździć na kucyku i skorzystać z wielu przyrządów rekreacyjnych. Nie zabrakło również akcji edukacyjnych. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pruszkowie zorganizował quizy i konkursy, z kolei Strażnicy Miejscy udzielali porad dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa. Koncert na stadionie Znicz rozpoczął się od występu zespołu Strata Czasu, który zagrał rockowe, bluesowe i folkowe szlagiery. Po nim na scenie zaprezentowała się Tamara Raven jazzowa wokalistka pochodząca z Abchazji. Na zakończenie imprezy wystąpiła gwiazda wieczoru - zespół Golec uorkiestra, którzy wykonali swoje największe przeboje, a tym samym zapewnili publiczności doskonałą zabawę. Pruszkowskie imprezy masowe słyną z tego, że są wyjątkowo spokojne i bezpieczne. Tak było również w tym roku. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwał 47 - osobowy zespół ochrony Securitas lecie firmy TOYOTA 9 września br. z okazji 30-lecia firmy w salonie Toyoty oraz Lexusa przy ulicy Piknik Rodzinny firmy Ziaja W dniu 9 września br. w Restauracji,,Wróblówka w Gdańsku odbyła się impreza integracyjna firmy Ziaja - producenta kosmetyków. Podczas plenerowej imprezy ochronę zapewniała firma Securitas. Informacje z Polski Sesja zdjęciowa Pracowników Securitas W dniach 5-6 września br. roku w Warszawie odbyła się sesja zdjęciowa pracowników Securitas, która miała na celu przedstawić usługi jakie oferuje Securitas w Polsce. Już po raz drugi flaga Securitas ozdobiła jeden z największych szczytów górskich. Pierwszym było Kilimandżaro w 2011 roku, a tym razem Pani Anna Kozarowicz, pracownik ochrony fizycznej z Regionu Południowego, zdobyła Mont Blanc najwyższy szczyt górski w Europie. Alpinizm od wielu lat jest pasją Pani Anny Kozarowicz. W najbliższym czasie, o ile pasję uda się pogodzić z obowiązkami zawodowymi, planuje wyjazd do Albanii. Gratulujemy i życzymy kolejnych udanych wypraw! Informacje z Grupy Securitas w Norwegii przejmuje ISS Facility Service Z dniem 1 września br. roku Securitas w Norwegii przejął portfolio klientów ISS Facility Service w zakresie świadczenia usług ochrony. Obie firmy zobowiązały się nawiązać ścisłą współpracę w celu zapewnienia zintegrowanej, wysokiej jakości obsługi administracyjnej typu facility services świadczonej zarówno Klientom Securitas jak i ISS na terenie Norwegii. Securitas przejął operacje spółki ISS Facility Services w zakresie usług bezpieczeństwa i ochrony na terenie Norwegii.

11 Ścieżki kariery w Securitas Imię i nazwisko: Łukasz Świetlik Staż pracy w Securitas: 11 lat Obecnie zajmowane stanowisko: Inspektor Nadzoru OFS Historia zatrudnienia: Pracownik Ochrony, Netto Polska Dowódca Zmiany, Multikino Dowódca Zmiany, DB Schenker Bydgoszcz Dowódca Zmiany, DB Schenker Pyskowice Dowódca Zmiany, Saint Gobain Isover Gliwice Dyspozytor Centrum Alarmowego - Koordynator Systemu Kontroli Dostępu General Motors Manufacturing Poland Gliwice Audytor ds. Ochrony w Warszwie, w jednej z wiodących sieci sklepów spożywczych Europy Kierownik Rejonu Ochrony w Tarnowie, w jednej z wiodących sieci sklepów spożywczych Europy. od 1.X Inspektor Nadzoru OFS w Rejonie Zachodnim. Dyplomy, nagrody, kursy i szkolenia: Wyróżnienie - Pracownik Miesiąca w lutym 2002 r. i w maju 2005 r.. Licencja II stopnia POF. Certyfikat z Kursu Kwalifikacyjnego Szeregowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 2007, Certyfikat Kursu dla Ratowników Przedmedycznych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w Opolu 2007, Certyfikat ukończenia Kursu dla Menedżerów 2012, Kurs Ochrony Imprez Masowych, Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, Kurs TBS, Kurs do Licencji typ C, Administrator systemu UNIKD 2009, Warsztaty Polish Open Uniwersity 2011 Skuteczne Przywództwo w Zarządzaniu Firmą w XXI wieku. Szkolenie INTEGRA 2011 Silny Menedżer. Zawód wyuczony, czyli dyplom otrzymałem z tytułem grafik komputerowy. Pierwszy dzień pracy w Securitas to nowe wyzwanie. Byłem oszołomiony i zaskoczony niezwykle dynamicznym dniem pracy. Pamiętam, że tego dnia bardzo dużo się działo. Ta niezwykła dynamika działań bardzo mnie wciągnęła i tak zostało do dzisiaj. Największą satysfakcję daje mi ciężka praca, która przynosi efekty. Moja codzienna praca to ciągłe podejmowanie decyzji oraz kontakt z Klientem. A poza tym to tysiące przemierzonych kilometrów. Sukces zawodowy uznanie ze strony Klienta i zaangażowanie pracowników. Za kilka lat chciałbym wydać własne publikacje historyczne. Po pracy grody, zamki, twierdze, fortyfikacje, czyli wyprawy ekstremalne szlakiem architektury obronnej, podczas których dokumentuję i fotografuję zabytki. Jestem dumny z zespołu, z którym pracuję. Najbardziej cenię szczerość. Praca w Securitas daje możliwość rozwoju zawodowego i społecznego poprzez swoją dynamikę oraz sposobność poznawania nowych interesujących osób, od których zawsze można się czegoś nowego nauczyć. Nigdy nie mówić, że czegoś nie da się zrobić. Zawsze trzeba być sobą i wierzyć w to co się robi. Gdybym mógł cofnąć czas to nic bym nie zmienił. Jestem tym kim jestem dlatego, że przeszedłem właśnie taką, a nie inną drogę. Moja recepta na sukces to nie bać się podejmowania decyzji. Łukasz Świetlik trafi ł do naszego centrum kompetencyjnego Retail we wrześniu 2010 roku obejmując stanowisko Audytora ds. Bezpieczeństwa. Jego zaangażowanie i należycie wykonywane obowiązki, sprawiły, że zaledwie po roku awansował na stanowisko Kierownika Rejonu Ochrony. Łukasz dał się poznać jako bardzo dobry organizator pracy, zarówno własnej jak i podległego zespołu. Jego szeroka wiedza z zakresu bezpieczeństwa ogólnego jest często wykorzystywana przez naszych pracowników w codziennej pracy. Łukasz jest ambitny, sumienny i zdyscyplinowany. Jego dużą zaletą jest umiejętność dobrej komunikacji dzięki czemu jest bardzo lubiany przez współpracowników i podwładnych. W kontakcie z naszym Klientem, zawsze utrzymuje bardzo wysoki poziom kultury. To co wyróżnia Łukasza to jego pasja fotografowanie oraz fortyfi kacje. Potrafi opowiadać o swoim hobby z wielkim zaangażowaniem. Z pełną odpowiedzialnością mogę określić Łukasza jednym wyrażeniem odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Adam Kowalski, Menedżer OFS. PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2012

12 Zwyczajni Bohaterowie Każdego Dnia - Pracownicy Miesiąca Daniel Stanisławski Szef Ochrony Obiektu Pracownik lipca Krzysztof Bat Szef Ochrony Obiektu Pracownik sierpnia Robert Mączka Szef Ochrony Obiektu Pracownik września Pan Daniel Stanisławski jest zatrudniony w firmie Securitas od 2008 roku. Obecnie pełni obowiązki Szefa Ochrony Obiektu Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim. Swoją karierę w firmie rozpoczął od stanowiska liniowego pracownika ochrony w Zarządzie Morskich Portów Szczecin Świnoujście. Posiada Licencję I stopnia POF. W obiekcie Bridgestone pracuję praktycznie od samego początku jego funkcjonowania. Mój zespół składa się z 20 pracowników i są to fantastyczni ludzie. Najważniejsze, żeby zespół dobrany był w taki sposób, aby nie występowała wśród pracowników rotacja. Tak jest właśnie w moim zespole i bardzo sobie to cenię. Daniel Stanisławski. Duże zaangażowanie Daniela Stanisławskiego w wykonywanie obowiązków poparte jest znajomością tematyki zawodowej. Opanowanie oraz ponadprzeciętna spostrzegawczość w połączeniu ze zdecydowanym działaniem sprawiają, iż Daniel ma bardzo dobre wyniki pracy, które wielokrotnie były Pan Robert Mączka na rynku ochrony pracuje od 20 lat. Swoją karierę w Securitas rozpoczął w 2008 roku na stanowisku pracownika ochrony w obiekcie Lotos. Następnie przeszedł do Delphi w Jeleśni, gdzie pełnił obowiązki Szefa Ochrony Obiektu. Od 2010 powrócił do Rafinerii Lotos, gdzie na stanowisku Sz.O.O. pracuje do dnia dzisiejszego. Do mocnych stron Pana Roberta należy spokój, opanowanie oraz obiektywizm. Posiada licencję II stopnia POF. Pan Robert znakomicie sprawdza się w roli Szefa Obiektu. Posiada bardzo dobrą orientację terenu, a Lotos jest obiektem wielokrotnie złożonym (topograficznie oraz proceduralnie). Realizacja zadań nie ogranicza się tylko do spotkań z kierownictwem spółek. Wielokrotnie wyniki naszej działalności (udaremnione przypadki kradzieży majątku Lotos, itd.) są wynikiem dokonywanej przez Pana Roberta analizy zdarzeń zachodzących na terenie obiektu. Żywię nadzieję, że dalsza nasza współpraca będzie długotrwała i przyniesie wiele sukcesów obydwu stronom. Adam Andruszkiewicz, Menedżer OFS. pozytywnie oceniane przez klienta. Swoje sukcesy zawdzięcza rzetelnej, sumiennej pracy oraz dobrze wyszkolonemu zespołowi, którym skutecznie zarządza. Zawsze koleżeński, uczynny, chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Poza tym jest kreatywny, odporny na stres i opanowany. Dużą wagę przywiązuje do podstawowych wartości, które reprezentuje Securitas: zarówno w odniesieniu do pracowników jak i Klienta. Daniel to solidna firma, na której można zawsze polegać. Jest to właściwa osoba na właściwym miejscu. Grzegorz Kulon, Menedżer OFS. Najbardziej satysfakcjonujące osiągnięcie w mojej karierze to owe wyróżnienie. Jest to wspaniałe uczucie wiedzieć, że pracodawca docenia moją pracę. Daniel Stanisławski. Pan Daniel w wolnym czasie interesuje się motoryzacją, jest m.in. właścicielem modelu samochodu Warszawa z 1959 roku oraz lubi wędkować. Pan Krzysztof Bat pracę w Securitas rozpoczął w 2002 roku. Początkowo zatrudniony w obiekcie Thomson w Piasecznie, gdzie przeszedł ścieżkę kariery od pracownika ochrony, poprzez operatora CCTV, aż po stanowisko Dowódcy Zmiany. W latach pełnił obowiązki Szefa Ochrony Obiektu Procter & Gamble Targówek. Od listopada 2006 objął stanowisko Szefa Ochrony Obiektu Danone Warszawa, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Pan Krzysztof posiada licencję Pracownika Ochrony Fizycznej i Zabezpieczeń Technicznych II stopnia. Z Krzysztofem mam przyjemność współpracować od 9 lat. Spokojne, rzeczowe i profesjonalne podejście do obowiązków, przyczyniło się do rozwoju jego kariery i awansu na stanowisko Szefa Ochrony Obiektu Danone, na którym pracuje i cieszy się niezmiennie bardzo dobrą opinią Klienta. Skrupulatny, opanowany, zawsze pomocny współpracownikom. Gratuluję Krzysztofowi wyróżnienia i życzę na przyszłość dalszego tak stabilnego poziomu wykonywania swojej pracy. Zbigniew Dudek, Inspektor OFS. Krzysztof to sumienny pracownik, który odpowiedzialnie podchodzi do powierzonych mu zadań. Wiedza oraz zdobyte doświadczenie są doceniane przez Klienta, co w konsekwencji procentuje w postaci bardzo dobrych relacji z Klientem. Grzegorz Świniarski, Menedżer OFS. Pan Krzysztof Bat w Danone pracuje od 6 lat. Cechuje go wysoka kultura osobista i profesjonalizm w wykonywaniu swoich obowiązków. Jest osobą nadzwyczaj otwartą na potrzeby Klienta. Jest kompetentny i profesjonalny. Swoją postawą istotnie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na naszym terenie. Pan Krzysztof traktuje Klienta wewnętrznego z dużą powagą i zrozumiałością. Wykazuje wysoką empatię w stosunku do ludzi asystuje i pomaga, wykazując dbałość o człowieka w każdej sekundzie. Życzymy firmie Securitas 100% załogi o takim profilu. Halina Kowalska, Office Manager Danone. Do pracy motywuje mnie zadowolenie pracowników i Klienta oraz rezultaty jakie dzięki wspólnej pracy osiągamy. Wyróżnienie traktuję jako ogromny sukces. Bardzo dziękuję. Krzysztof Bat. Do hobby Pana Krzysztofa należy jazda na motocyklu oraz wędkarstwo muchowe. Wraz z pojawieniem się w obiekcie Pana Roberta Mączki oraz objęcia przez niego funkcji Szefa Ochrony Obiektu w odczuwalny sposób poprawiła się jakość usług z zakresu ochrony mienia. Z moich obserwacji wynika, iż w dużej mierze jest to zasługa Pana Mączki, który jest właściwą osobą na właściwym miejscu Łukasz Olesik, Koordynator ds. Ochrony, LOTOS Czechowice S.A. Do swoich sukcesów zaliczam stworzenie zespołu 40 pracowników, którzy skutecznie przeciwdziałają i realizują zadania powierzone przez Klienta. Jest to wspaniały zespół ludzi, którzy są ogromną wartością firmy. Praca przynosi mi dochody, dzięki którym mogę spełniać swoje pasje, a dodatkowo jest wspaniałą przygodą, która trwa nieustająco od 20 lat. Robert Mączka. Hobby Pana Roberta to sport w szczególności wyprawy i wspinaczki po górach (marzeniem jest zdobycie szczytu Kilimandżaro) oraz dalekie podróże.

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Chilli Event fakty. Ponad 900 udanych dużych imprez. Marka licząca się na rynku. 8 lat doświadczeń i sukcesów. Ogólnopolski zasięg działania

Chilli Event fakty. Ponad 900 udanych dużych imprez. Marka licząca się na rynku. 8 lat doświadczeń i sukcesów. Ogólnopolski zasięg działania fakty Nasza praca jest naszą pasją. Uwielbiamy planować, organizować i realizować eventy. Zawsze staramy się, aby nasze oferty były konkurencyjne, a klienci osiągali zakładane metryki ROI. NAJLEPSZY WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Chilli Event fakty. Ponad 100 udanych dużych imprez. Marka licząca się na rynku. 8 lat doświadczeń i sukcesów. Ogólnopolski zasięg działania

Chilli Event fakty. Ponad 100 udanych dużych imprez. Marka licząca się na rynku. 8 lat doświadczeń i sukcesów. Ogólnopolski zasięg działania fakty Nasza praca jest naszą pasją. Uwielbiamy planować, organizować i realizować eventy. Zawsze staramy się, aby nasze oferty były konkurencyjne, a klienci osiągali zakładane metryki ROI. NAJLEPSZY WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Z nami zawsze po drodze do sukcesu 02 Serdecznie zapraszamy na www.dopak.pl O FIRMIE Z NAMI ZAWSZE PO DRODZE DO SUKCESU DOPAK to ambitna firma działająca

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce

RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce Wyniki badania dotyczącego terminów rozliczeń pomiędzy polskimi mikro- i małymi przedsiębiorcami a ich kontrahentami EGB Finanse sp. z o.o., kwiecień 2013 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć atrakcyjną pracę?

Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Cena szkolenia: za darmo Często spotykam kobiety, które mają swoje marzenia, mnóstwo pomysłów, energii i chęci realizacji swoich aspiracji w życiu zawodowym. Niestety w zderzeniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Morskiej 2011 w liczbach

Program Edukacji Morskiej 2011 w liczbach O Programie Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. rodziców/ opiekunów prawnych uczniów w sprawie KIERUNKU ROZWOJU SZKOŁY

ANKIETA. rodziców/ opiekunów prawnych uczniów w sprawie KIERUNKU ROZWOJU SZKOŁY ANKIETA rodziców/ opiekunów prawnych uczniów w sprawie KIERUNKU ROZWOJU SZKOŁY MOJE UWAGI DOTYCZĄCE SZKOŁY MOJE UWAGI DOTYCZĄCE SZKOŁY Szkoła i nauczyciele są bardzo życzliwi i pomagający, jestem zadowolona,

Bardziej szczegółowo

Klucz do procesu doskonalenia. dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts. Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company

Klucz do procesu doskonalenia. dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts. Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company Klucz do procesu doskonalenia dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company Co to jest Green Belt? Dobrze wyszkolony Green Belt wie jak działają procesy

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info PROGRAM AMBASADORSKI biznesth228.info O PROGRAMIE Program Ambasadorski Grupy Trinity stanowi nowatorską propozycję nawiązania relacji naszej Firmy ze środowiskiem akademickim. Nie oczekujemy od Was pomocy

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Oferta. dla. Galerii Handlowych. Agencja EMCLAT - tworzymy emocje...

Oferta. dla. Galerii Handlowych. Agencja EMCLAT - tworzymy emocje... Oferta dla Galerii Handlowych Émclat to miejsce, w którym od 2011 roku, kreatywność spotyka się z oryginalnością, pasją i doświadczeniem. Nasze zaangażowanie sprawia, że jesteśmy w stanie sprostać każdemu

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Młodszy Specjalista ds. Marketing Automation

Młodszy Specjalista ds. Marketing Automation producentem systemu SALESmanago, jednej z największych na świecie platform klasy marketing automation, z której korzysta ponad 3500 firm w 40 krajach. Zespół SALESmanago tworzą najwyższej klasy specjaliści

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU Szkoły z mocą zmieniania świata, nowy program mający na celu identyfikowanie, łączenie oraz wspieranie zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w Polsce, które pomagają dzieciom stawać

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016

Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016 Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016 Na czym polega projekt WolontariatPLUS? 1. Koncentracja na tym, co jest dzisiaj ważne 2. Przygotowanie 500 Liderów Wolontariatu 3. Praca zespołowa projekty ŚDM 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Poprawa procesów W sektorze usług

Poprawa procesów W sektorze usług Poprawa procesów W sektorze usług Użycie Lean Six Sigma Black Belt w sektorze usług Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co robi Black Belt w sektorze usług? Dobrze wyszkolony

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej"

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3 "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" w marcu 2012 r. do Plymouth w Wielkiej Brytanii, na praktyki zagraniczne pojedzie: 9 elektroników i 5 elektryków.

Bardziej szczegółowo

Historie polskich przedsiębiorców.

Historie polskich przedsiębiorców. Historie polskich przedsiębiorców. Netizens Digital Innowation House Nie Zrobiłem. Byłem. Mam, a Działamy. Damy radę. Uwierz, wspólnie zapewnimy sobie przyszłość. Firma Netizens Digital Innovation House

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

BALTIC SAIL 2015 2.07-5.07 2016 30.06-3.07 GDAŃSK BULWAR NAD MOTŁAWĄ OFERTA DLA BIZNESU

BALTIC SAIL 2015 2.07-5.07 2016 30.06-3.07 GDAŃSK BULWAR NAD MOTŁAWĄ OFERTA DLA BIZNESU BALTIC SAIL 2015 2.07-5.07 2016 30.06-3.07 GDAŃSK BULWAR NAD MOTŁAWĄ OFERTA DLA BIZNESU Szanowni Państwo! Baltic Sail Gdańsk to międzynarodowa impreza morska, wielkie święto żeglarzy, mieszkańców i turystów.

Bardziej szczegółowo

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa biurowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

CYFROWE VS. ANALOGOWE

CYFROWE VS. ANALOGOWE FIRMOWE (R)EWOLUCJE MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE. CYFROWE VS. ANALOGOWE Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 11 czerwca 2015 Na podstawie wyników badania przygotowanego przez Konfederację

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Prezentacja: Michalina Mościszko Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk

Kodeks Dobrych Praktyk Kodeks Dobrych Praktyk ISOLUTION od kilkunastu lat jest dostawcą wysokiej jakości rozwiązań IT oraz usług konsultingowych. Wdrażamy dedykowane systemy informatyczne dla wiodących firm z sektorów bankowości,

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Testo świętuje 50-lecie istnienia

Testo świętuje 50-lecie istnienia Testo świętuje 50-lecie istnienia W dniu 04.08.2011 roku w Warszawie Firma Testo AG świętowała jubileusz 50-lecia doświadczeń w projektowaniu, produkcji i sprzedaży przyrządów kontrolno-pomiarowych. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Gratuluję Ci dołączenia do grupy ambitnych ludzi, którzy chcą świadomie wytyczać cele i konsekwentnie realizować swoje plany. Dziękuję Ci za zaufanie!

Gratuluję Ci dołączenia do grupy ambitnych ludzi, którzy chcą świadomie wytyczać cele i konsekwentnie realizować swoje plany. Dziękuję Ci za zaufanie! 0 Witam Cię serdecznie! Gratuluję Ci dołączenia do grupy ambitnych ludzi, którzy chcą świadomie wytyczać cele i konsekwentnie realizować swoje plany. Dziękuję Ci za zaufanie! Od 17 lat wspieram innych

Bardziej szczegółowo

JAK ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z LIBRE I STWORZYĆ SKLEP DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB?

JAK ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z LIBRE I STWORZYĆ SKLEP DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB? JAK ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z LIBRE I STWORZYĆ SKLEP DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB? KROK PO KROKU 1 2 3 DOWIEDZ SIĘ KIM JESTEŚMY UPEWNIJ SIĘ, ŻE NASZA OFERTA JEST NAJLEPSZA NA RYNKU I SPRAWDŹ, DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Budownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa kolejowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku budownictwa

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT Czy zawód Interim Managera jest dla mnie?

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT Czy zawód Interim Managera jest dla mnie? III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 Czy zawód Interim Managera jest dla mnie? Prowadząca: Beata Bukowska, Partner, Inwenta Sp. z. o.o., Coach ICC, Coach LMI Warszawa, 02 grudnia 2011 r. AGENDA WIEM

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Rynek okien w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek okien w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2015 Format: pdf Cena od: 1600 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku? Jak wygląda szczegółowa struktura rynku w podziale na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. ul. Solińskiego 23/4, Tarnów. Telefon , tel. kom Stan cywilny:

Curriculum Vitae. ul. Solińskiego 23/4, Tarnów. Telefon , tel. kom Stan cywilny: 1 2 Curriculum Vitae Dane personalne Data i miejsce urodzenia 11 stycznia 1978 Dąbrowa Tarnowska Adres ul. Solińskiego 23/4, E-mail pzaleska@op.pl Telefon 071 123 45 67, tel. kom. 602 000 111 Stan cywilny:

Bardziej szczegółowo

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo

Budynki przemysłowe w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki przemysłowe w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Parkanizer. System nawigacji parkingowej.

Parkanizer. System nawigacji parkingowej. Parkanizer System nawigacji parkingowej www.parkanizer.com Na przestrzeni ostatnich lat nasz zespół z powodzeniem buduje swoją markę na europejskich rynkach, dostarczając nowoczesne systemy ułatwiające

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Każdy ma prawo do rabatu Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie

Bardziej szczegółowo

Aldona-Benedykta Pospiech KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WYSPA DZIECI W ZIELONEJ GÓRZE

Aldona-Benedykta Pospiech KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WYSPA DZIECI W ZIELONEJ GÓRZE Aldona-Benedykta Pospiech KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WYSPA DZIECI W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA 2016 SPIS TREŚCI 1. Uzasadnienie przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Jaworzno, 20 października 2014r. Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Profil pracownika banku Marta Gałecka Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank Polska SA w Jaworznie Tel. 512 191 559 CA BP

Bardziej szczegółowo

PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta

PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta 3 Agenda O nas Luxevent powstało z pasji tworzenia wyjątkowych wydarzeń, które zapewniają niezapomniane wspomnienia naszych klientów. Pracujemy na ich sukces realizując

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla mediów 2013

Prezentacja dla mediów 2013 Prezentacja dla mediów 2013 O Projekcie Stacja z Paczką to obsługa zamówień składanych przez klientów w sklepach internetowych wraz z odbiorem ich przesyłki na wybranej stacji paliw sieci ORLEN w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Wielkość zatrudnienia 51-250 powyżej 251 Zasięg działalności regionalny ogólnopolski międzynarodowy

Ankieta. Wielkość zatrudnienia 51-250 powyżej 251 Zasięg działalności regionalny ogólnopolski międzynarodowy Usługi Ankieta Wstępna ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw usługowych (ankieta dotyczy stanu przedsiębiorstwa w 2010r.) Nazwa firmy Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę Stanowisko osoby

Bardziej szczegółowo

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna We create chemistry Nasza strategia korporacyjna Filozofia firmy BASF Od czasu założenia firmy w roku 1865, nasz rozwój jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. W naszym wyobrażeniu

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I SPEDYCJA NISSIN LOGISTICS POLAND

TRANSPORT I SPEDYCJA NISSIN LOGISTICS POLAND TRANSPORT I SPEDYCJA KIM JESTEŚMY- CO OFERUJEMY? JEST MIĘDZYNARODOWYM OPERATOREM ŚWIADCZĄCYM KOMPLEKSOWE USŁUGI LOGISTYCZNE. POSIADAMY BIURA NA CAŁYM ŚWIECIE PONAD 100 ODDZIAŁÓW W 23 PAŃSTWACH. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

LETNI UNIWERSYTET LEWIATANA Warszawa, SGGW, 1-4 lipca 2012 r.

LETNI UNIWERSYTET LEWIATANA Warszawa, SGGW, 1-4 lipca 2012 r. LETNI UNIWERSYTET LEWIATANA Warszawa, SGGW, 1-4 lipca 2012 r. PKPP Lewiatan Warszawa, kwiecień 2012 roku Ogólna idea projektu Coroczne, 3-dniowe spotkanie edukacyjno-integracyjne dla właścicieli i menedżerów

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie infrastruktury Cisco Spark w kancelarii DGP w Krakowie

Wdrożenie infrastruktury Cisco Spark w kancelarii DGP w Krakowie CASE STUDY Wdrożenie infrastruktury Cisco Spark w kancelarii DGP w Krakowie Kraków 2017 DGP jest nowoczesną firmą doradczą świadczącą usługi profesjonalne z zakresu finansowania przedsięwzięć, kreowania

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Kim jesteśmy? 2 Istniejemy na polskim rynku badań od 2004 roku Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Gemius SA lidera badań internetowych zarówno w Polsce, jak i

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem

Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem Europejski Koncern Finansowy KOMPLEKSOWE DORADZTWO FINANSOWE FIRMY OVB TO SPOSÓB NA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM Tylko nie licznym

Bardziej szczegółowo

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r.

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. Kim jesteśmy? PPPW CENTERKO TO INTEGRACYJNE BIURO POŚREDNICTWA PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

MARKA SUKCESU. program wsparcia rozwoju małych i średnich firm

MARKA SUKCESU. program wsparcia rozwoju małych i średnich firm MARKA SUKCESU program wsparcia rozwoju małych i średnich firm O czym przeczytają Państwo w prezentacji? 1. Marka sukcesu cele i założenia. 2. Zasady uczestnictwa w programie. 3. Dlaczego warto zostać marką

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA ARKANA

KANCELARIA PRAWNA ARKANA KANCELARIA PRAWNA ARKANA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA BIZNESU ARKANA TO PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE DLA FIRM ARKANA oznacza tajniki kunsztu mistrzów danej dziedziny wiedzy. Stąd nazwa naszej Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Oferta imprez. Czy dobrze zorganizowany event może wpłynąć na poprawę wizerunku firmy? Tak, jeśli powierzymy jego organizację w ręce fachowców.

Oferta imprez. Czy dobrze zorganizowany event może wpłynąć na poprawę wizerunku firmy? Tak, jeśli powierzymy jego organizację w ręce fachowców. Oferta imprez Czy dobrze zorganizowany event może wpłynąć na poprawę wizerunku firmy? Tak, jeśli powierzymy jego organizację w ręce fachowców. Organizujemy ) oferta dla firm Catering Imprezy plenerowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w logistyce. Menedżer/ Inspektor Bezpieczeństwa Modern Warehouse 2012

Bezpieczeństwo w logistyce. Menedżer/ Inspektor Bezpieczeństwa Modern Warehouse 2012 Bezpieczeństwo w logistyce Menedżer/ Inspektor Bezpieczeństwa Modern Warehouse 2012 to dynamicznie rozwijająca się firma doradcza specjalizująca się w usprawnianiu i optymalizacji procesów logistycznych

Bardziej szczegółowo

Budynki użyteczności publicznej w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki użyteczności publicznej w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny Budynki użyteczności publicznej w Polsce 2015-2020 Budynki użyteczności publicznej w Polsce 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Polish Project Excellence Award. Grzegorz Szałajko 2013.06.05 Dolnośląska Grupa Regionalna

DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Polish Project Excellence Award. Grzegorz Szałajko 2013.06.05 Dolnośląska Grupa Regionalna DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Polish Project Excellence Award Grzegorz Szałajko 2013.06.05 Dolnośląska Grupa Regionalna IPMA Project Excellence Award Na Światowych kongresach IPMA Project Excellence

Bardziej szczegółowo

Rynek okien w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek okien w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2015 Format: pdf Cena od: 1600 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku? Jak wygląda szczegółowa struktura rynku w podziale na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów zakupów

Optymalizacja kosztów zakupów Optymalizacja kosztów zakupów Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo www.grantthornton.pl W skrócie Wprowadzenie 3 Zakres wsparcia 4 Obszary działalności o dużym potencjale optymalizacji 4 Proces optymalizacji

Bardziej szczegółowo