Systemy inteligentnej analizy obrazu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy inteligentnej analizy obrazu"

Transkrypt

1 Magazyn Securitas w Polsce Nr 3/2012 Systemy inteligentnej analizy obrazu Case Study - Współpraca z firmą EBCC Sp. z o. o. Konsolidacja spółek Securitas w Polsce Securitas na szczycie Mont Blanc Piknik Rodzinny 2012

2 Wszystko zależy od nas Krzysztof Toczyski Prezes Zarządu Securitas Polska Szanowni Państwo, Zewsząd docierają do nas hiobowe wieści dotyczące kryzysu. Szczególnie media wydają się celować w wytwarzaniu negatywnego szumu. Zła wiadomość, to dobra wiadomość. Wielu, pod naporem złych informacji, popada w niemal depresyjny nastrój. Z drugiej strony uważniejszy obserwator dostrzeże, że niejednokrotnie wytwarzanie złych informacji jest sztuką samą w sobie. Wystarczy obserwować jakiś mierzalny czynnik, dający możliwość weryfikacji przewidywań medialno - ekonomicznych mędrców. Na przykład kurs Euro. Trafność prognoz wskazuje na to, że służą one w przytłaczającej większości przypadków pobieraniu gaż za wierszówkę. Wygląda na to, że gdyby gaża tych uczonych zależała od trafności ich przewidywań, popadliby szybko w ubóstwo. Nie chcę przez to powiedzieć, że żyjemy w łatwych czasach. Może jednak zamiast oddawać się wirtualnej czarnej wizji, lepiej tworzyć samemu realną rzeczywistość tak, aby sprostać wyzwaniom naszych dni? Jaka jest droga wyjścia? Z pewnością dotychczasowy sposób postępowania doprowadził nas, jako społeczność międzynarodową, do kryzysu. Jeśli będziemy trzymać się starych, znanych metod postępowania wytworzymy stary, znany efekt. Musimy zmienić metodę na nową. Tylko jak? Wydaje się, że stoimy w pustym, zamkniętym pomieszczeniu, przed drzwiami, za którymi nie wiadomo co nas czeka. Aby się wydostać, musimy otworzyć te drzwi. Klucz do nich nazywa się Innowacyjność. Jeśli zajrzymy dalej do tego numeru Patrolu przeczytamy o ewolucji firmy EBCC Sp. z o.o., której początki sięgają lat sześćdziesiątych, 50-leciu Stena Line, 30-leciu Toyoty w Warszawie. Co łączy te przedsiębiorstwa o tak różnym profilu? Co zapewnia im długowieczność? Właśnie innowacyjność. To, czy Securitas pracując z tak nowoczesnymi firmami sam będzie podążał drogą innowacyjności, nie jest kwestią wyboru, jest prostą koniecznością. Inaczej trudno nam będzie nadążyć. Jeśli myślimy o innowacyjnej firmie dzisiejszych czasów, zapewne jako pierwszy obraz przed oczami pojawia się jabłko. Apple wydaje się odkrywać nowe sposoby kreatywności, odmienne od dotychczas stosowanych. Być może tak, jak po erze zbieractwa przyszło rolnictwo i dalej rewolucja przemysłowa, aż w końcu wiek informacji, tak obecnie mamy do czynienia z całkiem nowym rozdziałem w zakresie innowacji. Historycznie innowacyjność i wynalazczość kojarzą się nam z takimi nazwiskami jak Alexander Bell, który opatentował pierwszy telefon, Samuel Morse amerykański wynalazca telegrafu, czy wreszcie Thomas Edison wynalazca m.in. żarówki. Wraz z rozwojem przemysłu i coraz większą kompleksowością procesów wytwarzania zmieniło się również oblicze innowacyjności. Jej motorem stały się przedsiębiorstwa. Mogły one sprostać zarówno kosztom, jak i kompleksowości, a co za tym idzie konieczności utrzymania zespołów ludzkich w dłuższej perspektywie. Te, które zdołały utrzymać niezbiurokratyzowany system wspierania innowacyjności stały się bohaterami nowych czasów. Do klasycznych przykładów należą tu DuPont, czy Procter&Gamble. W miarę biurokratyzacji wielu koncernów, grupy innowatorów opuszczały skostniałe struktury i tworzyły organizacje wspierane przez fundusze kapitałowe. Oczekiwania co do coraz krótszego zwrotu na zainwestowanym kapitale przyspieszyły w fundamentalny sposób tempo realizacji kolejnych projektów. Wygląda na to, że z biegiem czasu innowacyjność zamykana była coraz bardziej za wysokimi murami struktur korporacyjnych, czy kapitałowych. Jest jednak dobra wiadomość. W dzisiejszych czasach wraz z rozwojem tanich narzędzi informatycznych, internetu, globalnym dostępem do informacji, możliwości innowacyjności indywidualnej i powszechnej wzrosły niepomiernie. Jeśli jest ona dodatkowo wspierana przez kulturę firmy, rokowania są jak najlepsze. I tu lądujemy w Securitas. Każdy z nas mając dostęp do szerokiej wiedzy zewnętrznej oraz wewnętrznej, zawartej w centrach kompetencyjnych, czy MySecuritas może stać się innowacyjny. Wszystkich zachęcam do wiary w siebie, ciągłych poszukiwań i odwagi w zgłaszaniu propozycji. Kierownictwo wszystkich szczebli zachęcam do dawania swobody, stwarzania możliwości rozwoju, inspirowania i wspierania inicjatyw pracowników. Ze swej strony zapewniam, że kreatywnym innowatorom postawimy do dyspozycji infrastrukturę naszej firmy, siłę naszej marki, wiedzę i wsparcie całej naszej organizacji. Jeśli ktoś ma dobry pomysł i napotka na jakiekolwiek trudności w jego realizacji, niech skontaktuje się bezpośrednio ze mną chętnie go wysłucham. Bądźmy innowacyjni w małych i dużych sprawach. Bądźmy zdyscyplinowani i konsekwentni we wdrażaniu innowacji. Jest to jedyna droga ku przyszłości. Wszystko zależy od nas! Krzysztof Toczyski Prezes Zarządu

3 CEO Alf Göransson Prezes i CEO Securitas AB Koleżanki i Koledzy, Nastały ciężkie czasy dla światowej gospodarki. Niekorzystna koniunktura rynkowa odbiła się negatywnie na działaniach wielu firm i branż, jej wpływ na funkcjonowanie Securitas był jednak znacznie bardziej łagodny. Nadal możemy pochwalić się stabilną sytuacją finansową. Niewątpliwie jednak rok 2011, a także pierwsza połowa 2012 były dla Securitas trudne, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki. W drugim kwartale 2012 roku odnotowaliśmy słaby wzrost wartości sprzedaży w ujęciu operacyjnym. Głównym powodem tego stanu rzeczy był spadek tempa wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w Ameryce Północnej, mało sprzyjające warunki na rynku w Hiszpanii i Portugalii oraz nasza determinacja, aby utrzymać równowagę pomiędzy ceną i wynagrodzeniem we Francji. Cieszy mnie fakt, iż wzrost cen w pierwszej połowie roku szedł w parze ze wzrostem kosztów wynagrodzeń w Grupie i jestem pewny, że podobnie stanie się w drugiej połowie roku. Poziom marży operacyjnej był również niższy niż w roku ubiegłym, a także mniejszy niż zakładaliśmy. Wpływ na to miały głównie wyjątkowo trudne warunki na rynku w Hiszpanii oraz obniżenie marży operacyjnej na rynku amerykańskim spowodowane przede wszystkim problemami w obszarze działań rządu federalnego. Niemniej jednak, inwestycje w technologię i monitoring, silna organizacja oraz przejęcie wiodącej w branży technologicznej firmy Chillida stanowią optymistyczny akcent dotyczący sytuacji w Hiszpanii. Dzięki temu jesteśmy silniejsi niż dotychczas i dysponujemy orężem niezbędnym do walki z konkurencją. Więcej informacji można znaleźć w Okresowym Raporcie Securitas za okres styczeń czerwiec 2012, dostępnym na platformie My Securitas lub na Usprawnienie przepływów pieniężnych - jedno z naszych najlepszych rozwiązań Jedną z konsekwencji załamania koniunktury finansowej są większe niż dotychczas opóźnienia w spływaniu należności od naszych Klientów. Bywa, że Klienci w ogóle nie regulują swoich zobowiązań, co negatywnie odbija się na przepływach wolnych środków pieniężnych i może przyczynić się do zwiększenia poziomu nieściągalnych należności. Dlatego niezbędne są działania zmierzające do zniwelowania tej tendencji oraz zwiększenia wpływu środków pieniężnych. Dzięki temu w przyszłości będziemy w stanie uruchamiać nowe inwestycje oraz przejmować kolejne spółki, co poprawi naszą sytuację rynkową i zwiększy wartość dla akcjonariuszy. Zarządzanie przepływem gotówki, a zwłaszcza problem skrócenia czasu pomiędzy dostawą usług a płatnością, powinno stanowić istotny punkt w naszych codziennych działaniach. Niedługo rozesłana zostanie broszura zawierająca studia przypadków dotyczących przepływów gotówkowych. Znajduje się tam kilka interesujących przykładów w jaki sposób usprawnić przepływy pieniężne na rynkach, na których działamy. Niewątpliwą zaletę stanowi fakt, iż opracowanie jest zestawieniem najlepszych rozwiązań, które wdrożono w oddziałach Securitas w różnych częściach świata. Dania opracowała system wystawiania faktur proforma za rozwiązania pakietowe, Securitas w Północnej Kalifornii opisał monitorowanie historii płatności Klientów, Szwecja przedstawiła sposób zmiany daty płatności faktury, Securitas w Holandii opisał sposób skrócenia standardowego czasu realizacji zapłaty, a Argentyna opracowała innowacyjny sposób finansowania zobowiązań. Mocno wierzę, że zarówno te rozwiązania, jak i pozostałe pomysły można z powodzeniem wykorzystać w innych krajach. Cytując Toma Hauck, Prezesa Securitas z regionu Nowy Jork/New Jersey: Płatności są jednym z elementów równania w biznesie, którego nie można pomijać. Wydawca Securitas Polska Sp. z o. o. Cybernetyki Warszawa tel Redakcja i skład Securitas Polska Sp. z o. o. Katarzyna Borejko tel fax Okładka fot. Ingemar Lindewall Wielka Brytania

4 Zabezpieczenia Techniczne Systemy inteligentnej analizy obrazu Wyobraźmy sobie sytuację... Zakład chemiczny, zwyczajny dzień roboczy. W fabryce pracuje około dwóch tysięcy pracowników. Produkcja idzie pełną parą. Pod główną bramę podjeżdza furgonetka. Po krótkiej rutynowej kontroli pojazdu i dokumentów kierowcy i pasażerów, samochód wjeżdża na teren zakładu. Pracownik ochrony jeszcze przez chwilę obserwuje samochód, po czym skupia swoją uwagę na kolejnym aucie wjeżdzającym na teren obiektu. Nagle włącza się głośny dźwięk alarmu przeciwpożarowego. Pracownicy ochrony niezwłocznie powiadamiają odpowiednie służby i rozpoczynają realizację procedury ewakuacji. Wszystkie przejścia zostają otwarte, tripody opuszczone, a budynek fabryki zaczynają opuszczać tłumy pracowników. Ochrona skupia się na sprawnym przeprowadzeniu ewakuacji i uniknięciu paniki, ponieważ najważniejsze jest zdrowie i życie ludzkie. Kiedy z budynku zaczynają wybiegać pierwsze osoby, pasażerowie furgonetki opuszczają swój pojazd i szybkim krokiem zmierzają w kierunku zbiorników z materiałami toksycznymi i łatwopalnymi. Korzystając z zamieszania i tłoku podczas ewakuacji, planują podłożyć ładunki wybuchowe z opóźnionym zapłonem i opuścić teren fabryki na 24 godziny przed ich wybuchem. Wszystkie dowody w postaci nagrań z kamer przemysłowych, mają ulec kompletnemu zniszczeniu podczas wybuchu. Zamachowcy nie zdają sobie jednak sprawy z faktu, że fabryka niedawno zainwestowała w system inteligentnej analizy obrazu, który na bieżąco ostrzega operatorów o nietypowych zachowaniach i obecności niepożądanych osób w strefach największego zagrożenia. System odnajduje furgonetkę w bazie skradzionych pojazdów, zauważa niestandardową trajektorię ruchu jej pasażerów i natychmiast ostrzega o tym pracowników ochrony, którzy po krótkiej analizie powiadamiają odpowiednie służby mundurowe. Zamachowcy zostają zatrzymani, a podłożone przez nich ładunki wybuchowe rozbrojone. Czy taka sytuacja mogłaby się naprawdę wydarzyć? Czy współczesne systemy inteligentnej analizy obrazu rzeczywiście okazałyby się na tyle skuteczne, aby zwrócić uwagę pracowników ochrony w tak trudnym dla niej momencie? Czy faktycznie oferują takie możliwości, czy może jednak są zwyczajnie przereklamowane i mało efektywne? Początki rzeczywiście były trudne. W czasach kiedy inteligentna analiza obrazu była realizowana wyłącznie przy pomocy rejestratorów cyfrowych budowanych na bazie komputerów PC, skuteczność tego rowiązania pozostawiała wiele do życzenia. Zbyt mała moc obliczeniowa komputerów oraz niska jakość obrazu pozyskiwanego z analogowych kamer przemysłowych czyniły system bardziej kosztownym gadżetem niż rozwiązaniem przydatnym w praktyce. Sytuację zmieniło dopiero pojawienie się wideoserwerów wyposażonych w procesory inteligentnej analizy obrazu oraz kamer megapikselowych.

5 Zabezpieczenia Techniczne Współczesne systemy inteligentnej analizy obrazu mają ogromne możliwości. Jedną z nich jest automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ARTR). Dzięki kamerom megapikselowym z układami sterowania promiennikami podczerwieni i specjalistycznemu oprogramowaniu, osiągają prawie 100% skuteczność działania (95-99%) bez względu na porę dnia, warunki atmosferyczne i prędkość pojazdu. W bazie danych, którą można zintegrować z zewnętrznymi systemami informatycznymi (np. bazą skradzionych pojazdów), zapisywane są między innymi takie informacje jak odczyty tablic rejestracyjnych, prędkości i wagi pojazdów oraz daty i godziny detekcji. Kolejną dostępną na rynku funkcją jest szeroko rozumiana analiza zachowań. W najprostszej formie może ona oznaczać zliczanie ludzi pozostających w różnych strefach obiektu, dzięki czemu w trakcie ewakuacji dokładnie wiadomo ilu z nich znajduje się w najbardziej zagrożonych miejscach. Ta sama funkcja jest również wykorzystywana podczas oceny skuteczności różnego rodzaju działań marketingowych do zliczania klientów w obiektach handlowych oraz przy organizacji ruchu. Powszechnie wiadomo również, że inteligentne systemy analizy obrazu potrafią także uruchamiać alarm w przypadku kradzieży, wykrycia osób przebywających w niedozwolonych miejscach, przedmiotów pozostawionych bez nadzoru i obiektów poruszających się pod prąd. Na tym jednak nie kończą się jednak ich możliwości. Bardziej wyrafinowane urządzenia wykrywają i interpretują nietypowe zachowania ludzi, co daje możliwość na tyle wczesnego wezwania odpowiednich służb, aby ich interwencja okazała się skuteczna. Osoby nerwowo zachowujące się na lotnisku, pozostawione bez nadzoru paczki w metrze, bójki i napady, a także nieuprawnione forsowanie ogrodzeń są więc zauważane nie tylko przez operatorów lecz również sam system widzenia przemysłowego. Inteligentna analiza obrazu oznacza również rozpoznawanie twarzy na podstawie zapisów zarówno w czasie rzeczywistym jak i wtórnym. W oczywisty sposób ułatwia to pracę służbom i skraca czas ich reakcji. Jaki będzie kierunek dalszego rozwoju systemów inteligentnej analizy obrazu? Myślę, że nikt nie zna jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że przyszłość nie ograniczy się jedynie do dalszego usprawniania wyżej wymienionych i obecnie stosowanych rozwiązań. Na rynku pojawiają się bowiem coraz to nowsze i ciekawsze pomysły. Opis jednego z nich zawarto we wniosku patentowym, który w 2001 roku złożony został w Urzędzie Patentowym USA. Dokument przedstawia nowatorską metodę analizy prawdomówności opartą na termicznych obrazach twarzy człowieka. Obrazy zebrane za pomocą wysokiej klasy kamery termowizyjnej zostają przetworzone na dane o parametrach przepływu krwi, na podstawie których z bardzo wysokim prawdopodobieństwem można stwierdzić czy dana osoba kłamie. Opatentowana metoda jest o około 20% skuteczniejsza od obecnie stosowanych wariografów. Systemy inteligentnej analizy obrazu z całą pewnością nie są przereklamowanymi i jedynie kosztownymi gadżetami, lecz praktycznymi rozwiązaniami o wielkiej skali zastosowań i równie imponujących możliwościach dalszego rozwoju. Mariusz Smolarek Dyrektor Zabezpieczeń Technicznych Konsolidacja spółek Grupy Securitas w Polsce W dniu 1 lipca 2012 roku zapadła decyzja o zmianach organizacyjnych w strukturze spółek Securitas w Polsce. Spółka Securitas Alert Services Polska będąca dotychczas w Dywizji Alert Services wejdzie w skład spółki Securitas Polska, a tym samym stanie się częścią Dywizji Security Services Europe. Wewnątrz połączonych struktur wydzielony został produkt Mobile & Monitoring. Połączenie Patroli i Monitoringu ma na celu usprawnienie procesów przepływu informacji i rozwój wspólnych usług oraz optymalizację kosztową na poziomie zarządzania i administracji. W związku ze zmianami w strukturze z dniem 1 września br. stanowisko Menedżera Krajowego Patroli objął Pan Piotr Sław, odpowiedzialny za sukces projektu EURO Pan Piotr Sław odpowiadać będzie za nadzór i koordynację działań wszystkich Patroli funkcjonujących w strukturach Securitas w Polsce. Pan Krzysztof Bartuszek - dotychczasowy Dyrektor Patroli w dalszym ciągu będzie pełnić obowiązki Dyrektora ds. Rozwoju koncentrując swoje działania na rozwoju struktury sprzedażowej OFS oraz na rozwiązaniach dla Klientów Biznesowych. PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2012

6 Piknik Rodzinny Piknik Rodzinny września odbył się coroczny Piknik Rodzinny Pracowników Securitas. Po raz drugi miał on miejsce na terenie Businessman Institute oraz Klubu Sosnowego w Warszawie. Dziękujemy Wszystkim Pracownikom za przybycie i wspólną zabawę. Do zobaczenia za rok!

7 Piknik Rodzinny PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2012

8 EBCC Sp. z o.o. - Case Study Efektywna współpraca z EBCC Sp. z o.o. European Brakes and Chassis Components EBCC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu obecna jest na rynku polskim od 1961 roku. Firma z bogatym doświadczeniem w dziedzinie grawitacyjnego odlewnictwa i obróbki aluminium, jest producentem korpusów zacisków hamulców tarczowych stosowanych przez wiele renomowanych marek samochodów, między innymi Volkswagen, Renault, Mazda, Ford, Opel, Peugeot i Volvo. EBCC Sp. z o.o. rocznie produkuje około 6,5 miliona aluminiowych zacisków hamulcowych, co czyni firmę drugim co do wielkości producentem w Europie. EBCC jest częścią grupy ACE powstałej w 2006 roku, której działalność koncentruje się w trzech spółkach: Fuchosa z siedzibą w Hiszpanii, Feramo w Czechach oraz EBCC we Wrocławiu. Głównymi klientami Grupy ACE są najwięksi w Europie dostawcy podzespołów hamulcowych takich jak Continental Teves, TRW Automotive oraz Robert Bosch, a także bezpośrednio producenci samochodów. Zakład EBCC we Wrocławiu wyposażony jest w agregaty do obróbki cieplnej stopów aluminiowych, a także automatyczne, zrobotyzowane linie odlewnicze. Na terenie zakładu znajduje się również laboratorium do pełnych badań składu chemicznego i właściwości mechanicznych oraz aparaty RTG. Spółka zatrudnia około 400 pracowników i posiada certyfikaty ISO i ISO/TS 16949:2009. Audyt Bezpieczeństwa Współpraca spółek została zainicjowana w 2011 roku, w momencie kiedy firma EBCC zwróciła się do Securitas z prośbą o wykonanie audytu bezpieczeństwa. Zakres audytu obejmował analizę takich elementów jak ochrona fizyczna, zabezpieczenia techniczne, funkcjonujące procedury i analizę ryzyk. Wnioski zawarte w audycie oraz profesjonalizm i zaangażowanie pracowników Securitas, skłoniły nas do nawiązania dalszej współpracy z firmą Securitas w zakresie ochrony fizycznej naszego zakładu. Adam Wawrzyniak, Szef Logistyki EBCC.

9 News Przejęcie usługi ochrony fizycznej Rozpoczynając współpracę z firmą EBCC, Securitas miał na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pracy, osób i mienia na terenie obiektu. Kolejne kroki obejmowały: - przejęcie ochrony zakładu - wprowadzenie instrukcji ochrony oraz procedur operacyjnych - zbudowanie polityki bezpieczeństwa - poprawę działań prewencyjnych, uwzględniających szczegółową kontrolę zakładu. W oparciu o wprowadzone procedury operacyjne Securitas uporządkował gospodarkę kluczami do pomieszczeń, wprowadził szczegółowe kontrole samochodów i bagaży, w tym z wykorzystaniem wykrywacza metalu. Dodatkowo wprowadzono kontrole trzeźwości z użyciem atestowango alkomatu dowodowego oraz wprowadzono szczegółowe kontrole prewencyjne terenu zakładu w celu wyeliminowania ewentualnych prób kradzieży mienia. Ochranialiśmy Dni Otwarte Stena Line w Gdyni Dnia 29 czerwca br. w Terminalu Portowym Gdyni odbył się Dzień Otwarty firmy Stena Line. Promy Stena Line to jeden z największych operatorów promów na świecie oferujący transport morski w krajach skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Polsce. Z końcem czerwca Stena Line obchodziła 50 lecie działalności. Z tej okazji w Gdyni, dla wszystkich chętnych (wstęp był bezpłatny i wolny), odbyła się prezentacja jednego z najnowocześniejszych promów pasażerskich Stena Spirit. Goście mieli możliwość zwiedzenia całego statku pasażerskiego, łącznie z mostkiem kapitańskim, SPA oraz mogli zrobić zakupy w pokładowym sklepie. Dodatkowo organizator zapewnił liczne atrakcje, m.in. plac zabaw dla najmłodszych, degustacje szwedzkich przysmaków, pokazy oraz naukę tańca zumby i salsy. Atrakcją dnia był koncert Sylwii Grzeszczak, na którym wokalistka zaprezentowała przeboje ze swojej płyty Sen o przyszłości. Bezpieczeństwo całego wydarzenia zapewniali pracownicy Securitas. Efekt działań i profesjonalizm godny polecenia Podejmowane przez firmę Securitas Polska działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa mienia należącego do EBCC jak i bezpieczeństwa fizycznego pracowników zakładu. Wprowadzona Polityka Bezpieczeństwa ma również korzystnie wpłynąć na wizerunek zakładu w oczach dostawców oraz partnerów biznesowych. Zachowanie wysokich standardów jakościowych powoduje wzrost naszej konkurencyjności na rynku. Pragniemy podziękować firmie Securitas Polska Sp. z o.o. za efektywną współpracę oraz polecić świadczone przez nią usługi innym partnerom biznesowym. Adam Wawrzyniak, Szef Logistyki EBCC. Baltic Sail w Gdańsku Baltic Sail to zrzeszenie sześciu miast portowych i dwadzieścia dni świętowania, podczas których ożywają tradycje marynistyczne regionu Morza Bałtyckiego. Cykl żeglarskich imprez Baltic Sail, jak co roku został zainicjowany w Gdańsku. W dniach 4-8 lipca trwała XVI edycja Baltic Sail Gdańsk. Od rana do wieczora w rejsy po Zatoce Gdańskiej wypływało dziesięć żaglowców m.in.: Baltic Beauty, Ark, Knudel, Zjawa IV, Hansine, Libava i Brabander oraz katamaran Sta Maria. Chętnych na tak fantastyczną przygodę pod żaglami nie brakowało - podczas czterech dni Zlotu w rejsy wypłynęło ponad tysiąc osób, prawie sto jednostek z Polski i Europy! Zlotowi żaglowców towarzyszył: Festiwal Szanty pod Żurawiem, Festiwal Kino pod Żaglami oraz regaty Nord Cup. Na zakończenie Zlotu wszystkie goszczące w Gdańsku jednostki wzięły udział w Paradzie Żaglowców na Motławie. Wydarzenie to zgromadziło rekordową liczbę widzów. Na czele parady płynęli Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki - aktualni mistrzowie Europy. Nad bezpieczeństwem imprezy już po raz czwarty czuwali pracownicy Securitas. PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2012

10 News Żegnaj lato na rok - Piknik w Pruszkowie Jagiellońskiej w Warszawie odbył się piknik dla pracowników oraz klientów firmy. Podczas pikniku było wiele atrakcji m.in. pokazy wyczynowej jazdy na motocyklach, pokazy Off Road Toyotą HILUX, pokazy driftu, a także wyczynowej jazdy gokartami. Gwiazdę wieczoru był zespół Perfekt. Securitas zapewniał bezpieczeństwo podczas całego wydarzenia w składzie 22 pracowników ochrony. Zakres tematyczny sesji objął segmenty: handel, biura oraz energetykę prezentuąc kompleksowy zakres usług jaki Securitas świadczy w tych segmentach. Sesję przeprowadził fotograf Grupy Securitas. Wszystkim pracownikom biorącym udział w sesji dziękujemy za zaangażowanie! Zdobyliśmy kolejny szczyt W sobotę 8 września 2012 roku odbył się coroczny festyn w Pruszkowie z okazji pożegnania lata. Tradycyjnie piknik odbył się w parku Mazowsze na Żbikowie, natomiast muzyczna część imprezy odbyła się na stadionie Znicz. Podczas pikniku najmłodsi uczestnicy mogli wziąć udział w zawodach sportowych, skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni i trampolin, spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej, pojeździć na kucyku i skorzystać z wielu przyrządów rekreacyjnych. Nie zabrakło również akcji edukacyjnych. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pruszkowie zorganizował quizy i konkursy, z kolei Strażnicy Miejscy udzielali porad dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa. Koncert na stadionie Znicz rozpoczął się od występu zespołu Strata Czasu, który zagrał rockowe, bluesowe i folkowe szlagiery. Po nim na scenie zaprezentowała się Tamara Raven jazzowa wokalistka pochodząca z Abchazji. Na zakończenie imprezy wystąpiła gwiazda wieczoru - zespół Golec uorkiestra, którzy wykonali swoje największe przeboje, a tym samym zapewnili publiczności doskonałą zabawę. Pruszkowskie imprezy masowe słyną z tego, że są wyjątkowo spokojne i bezpieczne. Tak było również w tym roku. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwał 47 - osobowy zespół ochrony Securitas lecie firmy TOYOTA 9 września br. z okazji 30-lecia firmy w salonie Toyoty oraz Lexusa przy ulicy Piknik Rodzinny firmy Ziaja W dniu 9 września br. w Restauracji,,Wróblówka w Gdańsku odbyła się impreza integracyjna firmy Ziaja - producenta kosmetyków. Podczas plenerowej imprezy ochronę zapewniała firma Securitas. Informacje z Polski Sesja zdjęciowa Pracowników Securitas W dniach 5-6 września br. roku w Warszawie odbyła się sesja zdjęciowa pracowników Securitas, która miała na celu przedstawić usługi jakie oferuje Securitas w Polsce. Już po raz drugi flaga Securitas ozdobiła jeden z największych szczytów górskich. Pierwszym było Kilimandżaro w 2011 roku, a tym razem Pani Anna Kozarowicz, pracownik ochrony fizycznej z Regionu Południowego, zdobyła Mont Blanc najwyższy szczyt górski w Europie. Alpinizm od wielu lat jest pasją Pani Anny Kozarowicz. W najbliższym czasie, o ile pasję uda się pogodzić z obowiązkami zawodowymi, planuje wyjazd do Albanii. Gratulujemy i życzymy kolejnych udanych wypraw! Informacje z Grupy Securitas w Norwegii przejmuje ISS Facility Service Z dniem 1 września br. roku Securitas w Norwegii przejął portfolio klientów ISS Facility Service w zakresie świadczenia usług ochrony. Obie firmy zobowiązały się nawiązać ścisłą współpracę w celu zapewnienia zintegrowanej, wysokiej jakości obsługi administracyjnej typu facility services świadczonej zarówno Klientom Securitas jak i ISS na terenie Norwegii. Securitas przejął operacje spółki ISS Facility Services w zakresie usług bezpieczeństwa i ochrony na terenie Norwegii.

11 Ścieżki kariery w Securitas Imię i nazwisko: Łukasz Świetlik Staż pracy w Securitas: 11 lat Obecnie zajmowane stanowisko: Inspektor Nadzoru OFS Historia zatrudnienia: Pracownik Ochrony, Netto Polska Dowódca Zmiany, Multikino Dowódca Zmiany, DB Schenker Bydgoszcz Dowódca Zmiany, DB Schenker Pyskowice Dowódca Zmiany, Saint Gobain Isover Gliwice Dyspozytor Centrum Alarmowego - Koordynator Systemu Kontroli Dostępu General Motors Manufacturing Poland Gliwice Audytor ds. Ochrony w Warszwie, w jednej z wiodących sieci sklepów spożywczych Europy Kierownik Rejonu Ochrony w Tarnowie, w jednej z wiodących sieci sklepów spożywczych Europy. od 1.X Inspektor Nadzoru OFS w Rejonie Zachodnim. Dyplomy, nagrody, kursy i szkolenia: Wyróżnienie - Pracownik Miesiąca w lutym 2002 r. i w maju 2005 r.. Licencja II stopnia POF. Certyfikat z Kursu Kwalifikacyjnego Szeregowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 2007, Certyfikat Kursu dla Ratowników Przedmedycznych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w Opolu 2007, Certyfikat ukończenia Kursu dla Menedżerów 2012, Kurs Ochrony Imprez Masowych, Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, Kurs TBS, Kurs do Licencji typ C, Administrator systemu UNIKD 2009, Warsztaty Polish Open Uniwersity 2011 Skuteczne Przywództwo w Zarządzaniu Firmą w XXI wieku. Szkolenie INTEGRA 2011 Silny Menedżer. Zawód wyuczony, czyli dyplom otrzymałem z tytułem grafik komputerowy. Pierwszy dzień pracy w Securitas to nowe wyzwanie. Byłem oszołomiony i zaskoczony niezwykle dynamicznym dniem pracy. Pamiętam, że tego dnia bardzo dużo się działo. Ta niezwykła dynamika działań bardzo mnie wciągnęła i tak zostało do dzisiaj. Największą satysfakcję daje mi ciężka praca, która przynosi efekty. Moja codzienna praca to ciągłe podejmowanie decyzji oraz kontakt z Klientem. A poza tym to tysiące przemierzonych kilometrów. Sukces zawodowy uznanie ze strony Klienta i zaangażowanie pracowników. Za kilka lat chciałbym wydać własne publikacje historyczne. Po pracy grody, zamki, twierdze, fortyfikacje, czyli wyprawy ekstremalne szlakiem architektury obronnej, podczas których dokumentuję i fotografuję zabytki. Jestem dumny z zespołu, z którym pracuję. Najbardziej cenię szczerość. Praca w Securitas daje możliwość rozwoju zawodowego i społecznego poprzez swoją dynamikę oraz sposobność poznawania nowych interesujących osób, od których zawsze można się czegoś nowego nauczyć. Nigdy nie mówić, że czegoś nie da się zrobić. Zawsze trzeba być sobą i wierzyć w to co się robi. Gdybym mógł cofnąć czas to nic bym nie zmienił. Jestem tym kim jestem dlatego, że przeszedłem właśnie taką, a nie inną drogę. Moja recepta na sukces to nie bać się podejmowania decyzji. Łukasz Świetlik trafi ł do naszego centrum kompetencyjnego Retail we wrześniu 2010 roku obejmując stanowisko Audytora ds. Bezpieczeństwa. Jego zaangażowanie i należycie wykonywane obowiązki, sprawiły, że zaledwie po roku awansował na stanowisko Kierownika Rejonu Ochrony. Łukasz dał się poznać jako bardzo dobry organizator pracy, zarówno własnej jak i podległego zespołu. Jego szeroka wiedza z zakresu bezpieczeństwa ogólnego jest często wykorzystywana przez naszych pracowników w codziennej pracy. Łukasz jest ambitny, sumienny i zdyscyplinowany. Jego dużą zaletą jest umiejętność dobrej komunikacji dzięki czemu jest bardzo lubiany przez współpracowników i podwładnych. W kontakcie z naszym Klientem, zawsze utrzymuje bardzo wysoki poziom kultury. To co wyróżnia Łukasza to jego pasja fotografowanie oraz fortyfi kacje. Potrafi opowiadać o swoim hobby z wielkim zaangażowaniem. Z pełną odpowiedzialnością mogę określić Łukasza jednym wyrażeniem odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Adam Kowalski, Menedżer OFS. PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2012

12 Zwyczajni Bohaterowie Każdego Dnia - Pracownicy Miesiąca Daniel Stanisławski Szef Ochrony Obiektu Pracownik lipca Krzysztof Bat Szef Ochrony Obiektu Pracownik sierpnia Robert Mączka Szef Ochrony Obiektu Pracownik września Pan Daniel Stanisławski jest zatrudniony w firmie Securitas od 2008 roku. Obecnie pełni obowiązki Szefa Ochrony Obiektu Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim. Swoją karierę w firmie rozpoczął od stanowiska liniowego pracownika ochrony w Zarządzie Morskich Portów Szczecin Świnoujście. Posiada Licencję I stopnia POF. W obiekcie Bridgestone pracuję praktycznie od samego początku jego funkcjonowania. Mój zespół składa się z 20 pracowników i są to fantastyczni ludzie. Najważniejsze, żeby zespół dobrany był w taki sposób, aby nie występowała wśród pracowników rotacja. Tak jest właśnie w moim zespole i bardzo sobie to cenię. Daniel Stanisławski. Duże zaangażowanie Daniela Stanisławskiego w wykonywanie obowiązków poparte jest znajomością tematyki zawodowej. Opanowanie oraz ponadprzeciętna spostrzegawczość w połączeniu ze zdecydowanym działaniem sprawiają, iż Daniel ma bardzo dobre wyniki pracy, które wielokrotnie były Pan Robert Mączka na rynku ochrony pracuje od 20 lat. Swoją karierę w Securitas rozpoczął w 2008 roku na stanowisku pracownika ochrony w obiekcie Lotos. Następnie przeszedł do Delphi w Jeleśni, gdzie pełnił obowiązki Szefa Ochrony Obiektu. Od 2010 powrócił do Rafinerii Lotos, gdzie na stanowisku Sz.O.O. pracuje do dnia dzisiejszego. Do mocnych stron Pana Roberta należy spokój, opanowanie oraz obiektywizm. Posiada licencję II stopnia POF. Pan Robert znakomicie sprawdza się w roli Szefa Obiektu. Posiada bardzo dobrą orientację terenu, a Lotos jest obiektem wielokrotnie złożonym (topograficznie oraz proceduralnie). Realizacja zadań nie ogranicza się tylko do spotkań z kierownictwem spółek. Wielokrotnie wyniki naszej działalności (udaremnione przypadki kradzieży majątku Lotos, itd.) są wynikiem dokonywanej przez Pana Roberta analizy zdarzeń zachodzących na terenie obiektu. Żywię nadzieję, że dalsza nasza współpraca będzie długotrwała i przyniesie wiele sukcesów obydwu stronom. Adam Andruszkiewicz, Menedżer OFS. pozytywnie oceniane przez klienta. Swoje sukcesy zawdzięcza rzetelnej, sumiennej pracy oraz dobrze wyszkolonemu zespołowi, którym skutecznie zarządza. Zawsze koleżeński, uczynny, chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Poza tym jest kreatywny, odporny na stres i opanowany. Dużą wagę przywiązuje do podstawowych wartości, które reprezentuje Securitas: zarówno w odniesieniu do pracowników jak i Klienta. Daniel to solidna firma, na której można zawsze polegać. Jest to właściwa osoba na właściwym miejscu. Grzegorz Kulon, Menedżer OFS. Najbardziej satysfakcjonujące osiągnięcie w mojej karierze to owe wyróżnienie. Jest to wspaniałe uczucie wiedzieć, że pracodawca docenia moją pracę. Daniel Stanisławski. Pan Daniel w wolnym czasie interesuje się motoryzacją, jest m.in. właścicielem modelu samochodu Warszawa z 1959 roku oraz lubi wędkować. Pan Krzysztof Bat pracę w Securitas rozpoczął w 2002 roku. Początkowo zatrudniony w obiekcie Thomson w Piasecznie, gdzie przeszedł ścieżkę kariery od pracownika ochrony, poprzez operatora CCTV, aż po stanowisko Dowódcy Zmiany. W latach pełnił obowiązki Szefa Ochrony Obiektu Procter & Gamble Targówek. Od listopada 2006 objął stanowisko Szefa Ochrony Obiektu Danone Warszawa, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Pan Krzysztof posiada licencję Pracownika Ochrony Fizycznej i Zabezpieczeń Technicznych II stopnia. Z Krzysztofem mam przyjemność współpracować od 9 lat. Spokojne, rzeczowe i profesjonalne podejście do obowiązków, przyczyniło się do rozwoju jego kariery i awansu na stanowisko Szefa Ochrony Obiektu Danone, na którym pracuje i cieszy się niezmiennie bardzo dobrą opinią Klienta. Skrupulatny, opanowany, zawsze pomocny współpracownikom. Gratuluję Krzysztofowi wyróżnienia i życzę na przyszłość dalszego tak stabilnego poziomu wykonywania swojej pracy. Zbigniew Dudek, Inspektor OFS. Krzysztof to sumienny pracownik, który odpowiedzialnie podchodzi do powierzonych mu zadań. Wiedza oraz zdobyte doświadczenie są doceniane przez Klienta, co w konsekwencji procentuje w postaci bardzo dobrych relacji z Klientem. Grzegorz Świniarski, Menedżer OFS. Pan Krzysztof Bat w Danone pracuje od 6 lat. Cechuje go wysoka kultura osobista i profesjonalizm w wykonywaniu swoich obowiązków. Jest osobą nadzwyczaj otwartą na potrzeby Klienta. Jest kompetentny i profesjonalny. Swoją postawą istotnie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na naszym terenie. Pan Krzysztof traktuje Klienta wewnętrznego z dużą powagą i zrozumiałością. Wykazuje wysoką empatię w stosunku do ludzi asystuje i pomaga, wykazując dbałość o człowieka w każdej sekundzie. Życzymy firmie Securitas 100% załogi o takim profilu. Halina Kowalska, Office Manager Danone. Do pracy motywuje mnie zadowolenie pracowników i Klienta oraz rezultaty jakie dzięki wspólnej pracy osiągamy. Wyróżnienie traktuję jako ogromny sukces. Bardzo dziękuję. Krzysztof Bat. Do hobby Pana Krzysztofa należy jazda na motocyklu oraz wędkarstwo muchowe. Wraz z pojawieniem się w obiekcie Pana Roberta Mączki oraz objęcia przez niego funkcji Szefa Ochrony Obiektu w odczuwalny sposób poprawiła się jakość usług z zakresu ochrony mienia. Z moich obserwacji wynika, iż w dużej mierze jest to zasługa Pana Mączki, który jest właściwą osobą na właściwym miejscu Łukasz Olesik, Koordynator ds. Ochrony, LOTOS Czechowice S.A. Do swoich sukcesów zaliczam stworzenie zespołu 40 pracowników, którzy skutecznie przeciwdziałają i realizują zadania powierzone przez Klienta. Jest to wspaniały zespół ludzi, którzy są ogromną wartością firmy. Praca przynosi mi dochody, dzięki którym mogę spełniać swoje pasje, a dodatkowo jest wspaniałą przygodą, która trwa nieustająco od 20 lat. Robert Mączka. Hobby Pana Roberta to sport w szczególności wyprawy i wspinaczki po górach (marzeniem jest zdobycie szczytu Kilimandżaro) oraz dalekie podróże.

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 4/2009 Ochrona przeciwpożarowa Ekspansja Securitas w Europie Środkowo-Wschodniej Badanie Opinii Pracowników Współpraca z firmą POLOmarket Na ścieżkach kariery w Securitas

Bardziej szczegółowo

Polak Dyrektorem ds. Rozwoju w Securitas w Jordanii

Polak Dyrektorem ds. Rozwoju w Securitas w Jordanii Magazyn Securitas w Polsce Nr 4/2011 Polak Dyrektorem ds. Rozwoju w Securitas w Jordanii Delta na praktykach w Securitas Złoci medaliści Securitas Aplikacja Securitas Safe Trip na iphona Wszystko zależy

Bardziej szczegółowo

PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 02/2008 Inteligentne systemy zarządzania bezpieczeństwem

PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 02/2008 Inteligentne systemy zarządzania bezpieczeństwem PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 02/2008 Inteligentne systemy zarządzania bezpieczeństwem Euro 2012 Asertywność - metoda efektywnej komunikacji Szkolenie Menedżerów Securitas Wszystko zależy od nas

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci

Bezpieczeństwo dzieci PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 4/2010 Bezpieczeństwo dzieci Program Rozwoju Kadr Ćwiczenia przeciwpożarowe Art&Fashion Festival Zabezpieczenia Techniczne - case study Wszystko zależy od nas Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Ciągła możliwość rozwoju. Oprócz doskonałej atmosfery, tym co czeka na osobę zatrudnioną w Budimex Dromex są

Ciągła możliwość rozwoju. Oprócz doskonałej atmosfery, tym co czeka na osobę zatrudnioną w Budimex Dromex są DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 1 (105) 31 stycznia 2008 r. Budują zgraną drużynę Ostatnie lata dla sektora budowlanego w Polsce to nie tylko okres prosperity, ale także twardej

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza www.arcelormittal.com/poland ArcelorMittal Poland al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel.: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać do Karoliny Muzy,

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent. WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.pl grudzień/ styczeń 2014/15 RAPORT NUMERU FMCG BRANŻA WARTA UWAGI PROGRAM MENADŻERSKI W GRUPIE EUROCASH DAJ SOBIE SZANSĘ ODKRYJ SWOJE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

Innowacje. Sztuczna inteligencja. Business Intelligence. Przy wigilijnym stole. Czasopismo dla Klientów Raben Group

Innowacje. Sztuczna inteligencja. Business Intelligence. Przy wigilijnym stole. Czasopismo dla Klientów Raben Group autoportret Czasopismo dla Klientów Raben Group grudzień / 2014 www.raben-group.com / www.freshlogistics.com.pl Innowacje Różne oblicza rozwiązań zmieniających świat Sztuczna inteligencja na dłoni 8 13

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej inwestorów w roli Aniołów Biznesu na świecie

Coraz więcej inwestorów w roli Aniołów Biznesu na świecie Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2012 ISSN 1897-1539 Coraz więcej inwestorów w roli Aniołów Biznesu na świecie Liderzy europejskich koinwestycji Szkocja, Holandia i Portugalia Inwestycje Private

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny Grupy Żywiec

Dialog społeczny Grupy Żywiec Dialog społeczny Grupy Żywiec Raport z cyklu przeprowadzonego w latach 2011 i 2012 Dialog społeczny Grupy Żywiec lata 2011 i 2012 Spis treści List Prezesa Zarządu 5 List moderatora dialogu 7 List Dyrektora

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN BRANŻY HR 08 / 2010

MAGAZYN BRANŻY HR 08 / 2010 R MAGAZYN BRANŻY HR 08 / 2010 ekruter Portale ogłoszeniowe dla agencji zatrudnienia W NUMERZE: Portale ogłoszeniowe dla agencji zatrudnienia 1 Studenci o rynku pracy 3 Wartości korporacyjne Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

w w w.erp.comarch.pl Nr 1/2010

w w w.erp.comarch.pl Nr 1/2010 w w w.erp.comarch.pl Nr 1/2010 Rynek docenia sprawdzone strategie Napływające ze światowych rynków informacje zwiastują ożywienie gospodarcze. Comarch wychodzi z kryzysu gospodarczego o krok przed konkurencją.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa. Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś.

Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa. Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś. Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś. autor nieznany Wspaniałe przedsiębiorstwa to te, które przynoszą satysfakcję swoim pracownikom,

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój :: OCEAN GenRap nowe oblicze BI :: Strategia R&D Comarch :: R&D w Comarch a fundusze UE :: Rozwój z prawdziwego zdarzenia

Badania i rozwój :: OCEAN GenRap nowe oblicze BI :: Strategia R&D Comarch :: R&D w Comarch a fundusze UE :: Rozwój z prawdziwego zdarzenia N u m e r 2 / 2 0 0 5 ( 02 ) w w w. c o m a r c h. p l Badania i rozwój :: OCEAN GenRap nowe oblicze BI :: Strategia R&D Comarch :: R&D w Comarch a fundusze UE :: Rozwój z prawdziwego zdarzenia W D R OŻ

Bardziej szczegółowo

Obietnica marki zmieniamy jutro

Obietnica marki zmieniamy jutro Odpowiedzialność Biznesu Raport 2012 Przesłanie Prezesa Zarządu O ArcelorMittal Poland Dbamy o pracowników Zdrowie i bezpieczeństwo Szkolenia Inwestujemy w przyszłych pracowników Odpowiadając na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37 Sposoby na udany Kruczki przetarg prawne w ubezpieczeniach s. 22 s. 32 Certyfikacja obiektów magazynowych s. 56 wejdź do świata logistyki REKLAMA nr 2 [38] kwiecień maj 2014 cena 25,00 zł (w tym 5% VAT)

Bardziej szczegółowo

Jubileusz na Ukrainie / 3

Jubileusz na Ukrainie / 3 www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl www.raben-sea-air.com Czasopismo dla Klientów Raben Group Maj 2013 Nasz rozwój w Europie Zachodniej Jubileusz na Ukrainie / 3 edytorial Być gotowym na zmiany

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2014 ISSN 2299-6249 Zarządzanie kompetencjami w firmie eksperckiej Technologie Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Wiedza Projekt - jak to łatwo powiedzieć Jakosc Słowo

Bardziej szczegółowo

STAWIAM NA ROZWÓJ. w finansach. raport 2014. Czego oczekują młodzi finansiści? 4str. Co jest ważne w pracy? 16str. Skąd czerpać inspiracje? 26str.

STAWIAM NA ROZWÓJ. w finansach. raport 2014. Czego oczekują młodzi finansiści? 4str. Co jest ważne w pracy? 16str. Skąd czerpać inspiracje? 26str. STAWIAM wydawca NA ROZWÓJ w finansach raport 2014 4str. Czego oczekują młodzi finansiści? 16str. Co jest ważne w pracy? 26str. Skąd czerpać inspiracje? 35str. O czym marzą młodzi finansiści? Wstęp Życie

Bardziej szczegółowo

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce W Y Z W A N I A 20 Trendy HP potrzebuje partnerów do promocji chmury 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce Prometeusz - nie tylko superszybki i mocny, ale i superbezpieczny 32 HP OneView Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ Impuls Nr 1(8) sierpień 2014 TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE WYBRANE WYDARZENIA Z PRACY OIPH 2010-2014 UCZESTNICY PROJEKTÓW Pismo

Bardziej szczegółowo

WÓZKI W ZESTAWIE. kwartalnik nr 3[8]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT. czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu

WÓZKI W ZESTAWIE. kwartalnik nr 3[8]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT. czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu kwartalnik nr 3[8]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT LOGISTYKA PRODUKCJI INŻYNIERIA UTRZYMANIA RUCHU Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu ISSN 2083-9901

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym Numer 03 (2012) monitoring należności: jak zjeść ciastko i mieć ciastko Raport: Outsourcing w Polsce 2011-2012 NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-2-7 NUMER 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA z dnia 10 lutego 2015 WSTĘP Przedstawiony raport podsumowuje działania firmy Ficomirrors Polska (FMP) podejmowane w obszarze

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo