Czy potem, aż do roku sześćdziesiątego ósmego, ani razu już w Paryżu nie byłeś?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy potem, aż do roku sześćdziesiątego ósmego, ani razu już w Paryżu nie byłeś?"

Transkrypt

1 - I - Leszku, przypomnijmy, na czym skończyliśmy poprzednią rozmowę. Jest rok 1968, nieszczęsny rok zarazy, jak go nazywają w Warszawie. Prowadzona przez władze kampania antysemicka i antyinteligencka przybiera na sile. Na wyższych uczelniach zaczynają się czystki. Wraz z kilkoma innymi profesorami Uniwersytetu Warszawskiego zostajesz wyrzucony z pracy. Pierwszy sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka osobiście piętnuje cię publicznie jako wroga socjalistycznego państwa. Jesteś oskarżony przyznajmy, że nie bez racji o kształtowanie umysłów młodzieży w kierunku rażąco sprzecznym z dominującą tendencją rozwoju kraju i narodu. Pozbawiony prawa nauczania, dotknięty zakazem druku, przyjmujesz zaproszenie z McGill University w Montrealu na roczny pobyt i do ostatniego dnia niepewny, czy nie zatrzymają ci paszportu, co już nieraz się zdarzało, pod koniec listopada wyjeżdżasz wreszcie z rodziną do Kanady Najpierw na kilka dni pojechaliśmy do Paryża, żeby się zobaczyć z przyjaciółmi i pobyć trochę w tym mieście, które, odkąd lepiej je poznałem w roku pięćdziesiątym ósmym, stało mi się naprawdę bliskie. Wiesz, wczoraj nastawiłem sobie płytę z piosenkami Edith Piaf, których długo nie słuchałem. I tamten Paryż z dawnych czasów znowu stanął mi przed oczami. Paryż sławnych kawiarni, kabaretów, teatrów dziś już nieistniejący. Wtedy, w roku pięćdziesiątym ósmym, poznawałem to miasto w momencie, kiedy de Gaulle po raz drugi dochodził do władzy, w bardzo dramatycznym momencie, bo trwała jeszcze wojna w Algierze, przeprowadzano zamachy różnego rodzaju, ludzie bali się bojówek OAS. Ale mimo tej napiętej sytuacji sześć miesięcy, które tam spędziłem, to był czas pod względem umysłowym i emocjonalnym bardzo intensywnie przeżyty i zawsze z ożywieniem wspominany. W końcu miałem trochę mniej lat niż dzisiaj, jak może zauważasz. Czy potem, aż do roku sześćdziesiątego ósmego, ani razu już w Paryżu nie byłeś? Byłem raz, niestety bardzo krótko, na konferencji o herezjach, która się tam odbywała, bodaj w roku sześćdziesiątym. Później chyba już nie wyjeżdżałem na Zachód, bo mnie z kraju nie wypuszczano. W tamtym czasie tak zwana wymiana naukowa i kulturalna ze światem zachodnim była w PRL ponurą groteską Wyobrażam sobie, że od rozmaitych instytucji i ośrodków

2 akademickich dostawałeś mnóstwo interesujących zaproszeń, z których władze nie pozwalały ci skorzystać. Owszem, przychodziło ich sporo. Raz nawet zebrałem plik takich zaproszeń i poszedłem z nimi do Ministerstwa Szkół Wyższych. Urzędowała tam w randze wiceministra pani Krasowska. Pokazałem jej te zaproszenia jedno z nich było do Ameryki, do Stanów i pytam, dlaczego nie mogłem nigdzie wyjechać. A pani minister mówi: O, proszę pana, do Ameryki to nie był odpowiedni czas na wyjazd, przecież tam akurat odbywały się wybory prezydenckie. I co z tego, pani minister? pytam dalej. Jaki to ma związek jedno z drugim? Widzi pan ona na to ja właściwie nie wiem, jaki to ma związek, ale tak mi powiedzieli w Komitecie Centralnym i tego się trzymam. wcześniej. Paryż w roku 1968 różnił się chyba od Paryża, który tak bardzo polubiłeś dziesięć lat Atmosfera była całkiem inna. W sześćdziesiątym ósmym Paryż stał się ośrodkiem rewolty studenckiej, która oczywiście w niczym nie przypominała naszych wydarzeń marcowych na uniwersytetach; pod wieloma względami była wręcz ich przeciwieństwem. Przyjechaliśmy kilka miesięcy po głównej fali zamieszek i demonstracji, na ulicach nie było już barykad ani płonących samochodów, emocje zdążyły trochę opaść. Barykady i starcia studentów z policją zobaczyłem dopiero później, w Kalifornii Z kim się spotykałeś w Paryżu? Większość moich paryskich znajomości pochodziła jeszcze z końca lat pięćdziesiątych. Kontaktowałem się wtedy głównie, choć nie wyłącznie, z ludźmi lewicy, z ekskomunistami, których wyrzucono z partii lub którzy sami z niej wystąpili. Należeli do tego kręgu zarówno intelektualiści, pisarze, filozofowie, jak i niegdysiejsi przywódcy partyjni. W pięćdziesiątym ósmym roku poznałem, na przykład, Ruth Fischer, jedną z ważniejszych osób w historii Trzeciej Międzynarodówki. Ruth Fischer była przy zakładaniu Komunistycznej Partii Niemiec, sama zakładała Komunistyczną Partię Austrii; w ortodoksyjnie napisanych dziełach o Międzynarodówce jej nazwisko występuje niezmiennie obok nazwiska Arkadija Maslowa; oboje oni zostali usunięci ze wszystkich stanowisk i napiętnowani jako wielcy zdrajcy, wrogowie ludu, renegaci ohydni. Ruth Fischer mieszkała w Paryżu, zapraszała nas z Tamarą

3 do eleganckiej restauracji na Champs Elysées i opowiadała ciekawe historie o swoich przyjaciołach, których za Stalina wymordowano w różnych krajach lub obrzucono błotem. Po wszystkich swoich okropnych doświadczeniach ona jednak nadal przypuszczała, że socjalizm da się ucywilizować, pisywała o tym różne rzeczy, popierała Chruszczowa, a nawet Ulbrichta. Ulbrichta? Tak, mówiła mi: ach, ty nie znasz Niemców, przecież to są bandyci, oni muszą mieć wielkiego bandytę, który ich za mordę trzyma Wielu spośród znanych mi ekskomunistów znalazło się w grupie filozofów i socjologów, która od 1956 roku wydawała we Francji pismo Arguments. Współpracował z nim, między innymi, Henri Lefebvre, z którym miałem dobry kontakt. Był on człowiekiem dość cynicznym, ale bardzo interesującym. Mnóstwo wiedział o świecie, wiele się od niego dowiedziałem. Na marksizm francuski wpłynął, między innymi, przez to, że stale odwoływał się do tekstów młodego Marksa. Przyczynił się też do upowszechnienia Marksowskiego terminu alienacja, który w języku potocznym stał się synonimem czegoś mgliście niedobrego. Lefebvre, podobnie jak większość francuskich rewizjonistów, porzucił nadzieję na to, że klasa robotnicza zostanie dzięki swemu szczególnemu posłannictwu historycznemu wyzwolicielem ludzkości. Jednak idea wyzwolenia czy rewolucji dalej była dla niego istotna, z tym że chodziło mu już nie o rewolucyjne przejęcie władzy, ale o rewolucję w nastawieniu życiowym i w kontaktach międzyludzkich, o zmiany w społeczeństwie konsumpcyjnym. Przyznaję, że nie bardzo rozumiem, co właściwie Lefebvre proponował. Czytałem zapis debaty, jaką na początku lat siedemdziesiątych toczyłeś z nim w kościele luterańskim w Amsterdamie. Lefebvre mówił wtedy, między innymi, że rewolucję nowego typu przeprowadzą młodzi ludzie wywodzący się z ruchu maoistowskiego, ale wolni już od dogmatyzmu tego ruchu. Przepowiadał przy tym, że jeśli rewolucja taka nie nastąpi do roku dwutysięcznego, czeka nas wszystkich śmierć. Dzięki Bogu, jeszcze żyjemy. Dzięki Bogu Takie przepowiednie sprawdzają się mniej więcej tak samo jak proroctwa sekt chiliastycznych co do dokładnej daty końca świata. Na nasze szczęście, Lefebvre okazał się fałszywym prorokiem. Oprócz niego najlepiej znałem z tamtej grupy Edgara

4 Morina i Dyonisa Mascolo, który pracował w wydawnictwie Gallimarda. Jego żoną była Marguerite Duras, bardzo znana, poczytna pisarka. Ją też poznałem w Paryżu. Książce Mascolo o komunizmie wiele uwagi poświęcił w swym dzienniku Witold Gombrowicz. Pisał on: W Mascolu uosabia się dramat inteligencji, która spłodziła komunizm, aby dać mu się pożreć. I dodawał, że to człowiek, który jest dość intelektualistą, aby nie być komunistą, i dość komunistą, aby nie być intelektualistą. Nie pamiętałem tej formuły Gombrowicza. Wydaje się trafna, bo umysłowość tamtych ludzi pełna była sprzeczności. Ale mimo tych wszystkich sprzeczności książki ekskomunistów okazały się ważną częścią życia politycznego dwudziestego stulecia. Często cytowana uwaga Ignazio Silone o tym, że decydująca dla przyszłości okaże się walka ekskomunistów z komunistami, była przesadnym literackim spostrzeżeniem, zawierała jednak ziarno prawdy: ekskomuniści rzeczywiście odegrali niemałą rolę w doprowadzeniu komunizmu do upadku. Jerzy Giedroyc wspomina w Autobiografii..., że w Paryżu przyjaźniłeś się z dziennikarzem paryskim pisującym w Kulturze pod pseudonimem K.S. Karol. Jemu chyba też nieobca była utopia komunistyczna. Chodzi o Karola Kewesa, który pracował w piśmie L Express, a potem w Le Nouvel Observateur. Pisywał o krajach socjalistycznych i nie tylko. Jego żoną została znana włoska dziennikarka Rossana Rossandi. Była ona niegdyś komunistką, a potem założyła własne pismo lewicowe Il Manifesto, które do tej pory wychodzi. Karol, starszy kilka lat ode mnie, nigdy do żadnej partii nie należał, ale orientację miał zdecydowanie lewicową. Dzięki niemu poznałem w 1958 roku Merleau-Ponty ego i wielu innych francuskich intelektualistów. Napisał i wydał po francusku książki o Chruszczowie, o Gomułce, o Kubie (w początkowym okresie po obaleniu Batisty), a także dwie książki o Chinach. Były to książki pełne złudzeń, naiwności i znikąd wziętych nadziei. Karol jeździł do Chin szukać prawdziwego socjalizmu, był jak wszyscy ci pielgrzymi ideologiczni z Zachodu oprowadzany po miejscach, które chętnie pokazywano, ale o tym, co się naprawdę w Chinach działo, nie miał wtedy pojęcia, a działy się tam przecież rzeczy straszne. Każdemu, kto dowiadywał się prawdy o chińskiej rewolucji kulturalnej, o tym, co tam z ludźmi robili, włosy na głowie stawały. Z Kubą, a zwłaszcza z Chinami, łączyły się zdumiewające ideologiczne fantazje tak zwanej nowej lewicy, której rozkwit przypada właśnie na lata Lewicowość Karola była prawdziwie inspirowana

5 przez poczucie solidarności z pokrzywdzonymi i wyzyskiwanymi. Stąd nadzieje na powstanie gdzieś ustroju sprawiedliwego. Karol jest człowiekiem nadzwyczaj pomocnym ludziom i niezawodnym przyjacielem. Francja była wylęgarnią leftyzmu, który następnie rozlewał się po całym świecie zachodnim. Do leftystów miałeś zawsze stosunek nieprzejednanie krytyczny, żeby nie powiedzieć pogardliwy i lekceważący. Czym różnili się oni w twoich oczach od komunistów? Komuniści, oczywiście ci ideowi, byli kimś bez porównania bardziej serio. Na ogół czuli się osobiście odpowiedzialni za Wielką Sprawę, podczas gdy zaangażowanie leftystów cechowała wygodna nieodpowiedzialność. Ideowym komunistom, kiedy już porzucili partię, zależało na tym, by uporać się z własną przeszłością, leftyści nie dawali odczuć, że mają taką potrzebę. Byli to kibice gotowi na zawołanie i bez wyjaśnień zapomnieć o tych, którym kibicowali. Nawet wtedy gdy ich się konfrontowało z dowodami pokazującymi, że popierają reżimy oparte na niewolnictwie, torturach i masowych mordach, odpowiadali najpierw, że to prowokacja CIA, a później, gdy dowody okazywały się także dla nich niezbite, po prostu zapominali o wszystkim jakby nigdy nic. W artykule Dziedzictwo leftyzmu napisanym z okazji wydania książki Tony ego Judta o francuskich goszystach zauważyłeś, że przez wszystkie dziesięciolecia mentalności leftystycznej jedyną dla niej rzeczą stałą była nieskrywana pogarda dla krajów demokratycznych. Tak. Za każdym razem kiedy dochodziło do konfliktu między demokracją a tyranią, zdaniem leftystów demokracja nie miała, nie mogła mieć racji. W szczególności racji nie mogły mieć Stany Zjednoczone I bynajmniej nie w tym rzecz, że krytykowano politykę amerykańską, bo oczywiście można ją było krytykować. Rzecz w tym, że leftyści reagowali automatycznie, odruchowo: cokolwiek Amerykanie zrobili, było błędne i zbrodnicze, Ameryka z natury rzeczy musiała być po złej stronie Może te automatyczne reakcje powodowała wojna w Wietnamie? Tak, to prawda. Wojna trwała wiele lat i nie tylko leftyści ją krytykowali. Istniały z pewnością poważne polityczne, moralne i militarne powody, by Stany Zjednoczone

6 wycofały swoje wojska z Wietnamu, leftyści jednak najbardziej hałaśliwie przywoływali powód nieistniejący: przekonanie, że gdy Wietnam Północny wygra, Wietnam Południowy zostanie wyzwolony. Nawet jeśli nie wiedzieli, czym jest stalinizm azjatycki, w niczym ich to nie usprawiedliwia, bo wiedzieć powinni. Skąd się brała ta pogarda dla Stanów Zjednoczonych i chęć pognębienia demokracji? Jest to niewątpliwie osobliwy fenomen, który warto by rozważyć. I to rozważyć nie w sensie podawania różnych przykładów, bo tych jest pełno pod ręką, ale w sensie ujawnienia mechanizmu psychologicznego, który się za tym kryje. Weźmy Sartre a, przez długi czas bożyszcze leftystów. Być może, żyła w nim nienawiść do środowiska, w którym się wychował, do burżuazji francuskiej, robił przecież wszystko, żeby to środowisko poniżyć, pokazać w jak najgorszym świetle Sartre pod względem zaślepienia ideologicznego nie był oczywiście przypadkiem skrajnym. Pamiętamy, że kiedy wybuchło powstanie węgierskie w 1956 roku, bardzo ostro wystąpił przeciwko Związkowi Sowieckiemu w jego obronie. Później dopiero raz jeszcze zrobił polityczną woltę i manifestował swoją przyjaźń dla Moskwy. Ale co sądzić o kimś takim jak Noam Chomsky, który na tematy polityczne mówił rzeczy horrendalne i w wychwalaniu wszystkiego, co antyamerykańskie, doszedł do pochwały Pol Pota? Jego nienawiść do własnego kraju, do Stanów Zjednoczonych, stała się wręcz chorobliwa, był nią zupełnie zaślepiony. Jak możliwe było to u człowieka, który nie jest przecież głupcem? Nie wiem. Chyba zostawimy tę zagadkę nierozwiązaną Przenieśmy się teraz z Paryża do Montrealu. Komu zawdzięczasz zaproszenie na McGill University? Jestem pewien, że inicjatorem tego zaproszenia był profesor Raymond Klibansky, którego wiele lat wcześniej poznałem w Polsce. Klibansky? To mało u nas znana postać. Szerszej publiczności na Zachodzie także pozostawał raczej nieznany. Ale w środowisku akademickim jako profesor filozofii cieszył się dobrą reputacją. Najbardziej interesowała go tradycja neoplatońska i wiedział na ten temat wszystko. Zajmował się, między innymi, krytyczną edycją dzieł zebranych Mikołaja z Kuzy. Był też współautorem znanego dzieła Saturn and Melancholy. Sam pisał niewiele, niemniej był wybitnie uczonym

7 człowiekiem. Uczonym i doświadczonym. W młodości mieszkał w Niemczech, w Heidelbergu, przeżył tam dojście nazistów do władzy. A w czasie wojny przebywał w Anglii i pracował na rzecz brytyjskiego wywiadu antyniemieckiego. Wiele też wiedział o komunizmie i miał ostry stosunek do sowieckiego systemu. McGill University to był największy w Kanadzie uniwersytet anglojęzyczny. Ja tam jednak wykładałem po francusku, bo moja angielszczyzna była wtedy bardzo ułomna. Czytać mogłem oczywiście bez trudu, ale źle mówiłem. Poszedłem nawet na jakieś kursy, żeby się poduczyć. Poza środowiskiem ludzi wykształconych, w Montrealu posługiwano się na ogół nie francuskim, ale quebeckim, który był odmianą francuskiego, bardzo jednak trudną dla mnie do zrozumienia. Z dozorcą domu, w którym mieszkałem, wolałem mimo mojej słabej angielszczyzny rozmawiać po angielsku niż po quebecku. Rok 1969 chyba także w Kanadzie był niespokojny Pamiętam ciekawą książkę Jacka Woźniakowskiego Zapiski kanadyjskie, z której na początku lat siedemdziesiątych wiele można było u nas się dowiedzieć o tym kraju. Rzeczywiście, atmosfera polityczna była wówczas w Kanadzie napięta, bo właśnie powstał i rozwijał się ruch niepodległości Quebecu prowincji zamieszkanej w zdecydowanej większości przez Kanadyjczyków francuskiego pochodzenia. Vive le Quebec libre! tak brzmiało hasło, które z okazji wizyty tamże generał de Gaulle rzucił bez bliższych wyjaśnień. Były demonstracje, a nawet wypadki zabójstw i zamachów terrorystycznych, na szczęście nieliczne. Zwolennicy ruchu mówili, że reszta Kanady może sobie robić, co chce, może nawet się przyłączyć do Stanów Zjednoczonych, ale oni chcą mieć wolny Quebec, kraj, w którym będą mówili własnym językiem, w którym będzie ich własna kultura i tak dalej. Ruch tworzyli młodzi ludzie, rozmawiałem i dyskutowałem z nimi na uniwersytecie. Uważali, że ich kultura jest spychana gdzieś na margines, czy raczej rozpuszczana w tyglu kultury amerykańskiej, anglojęzycznej, i próbowali uzyskać prawnie zagwarantowane przywileje dla francuszczyzny. Wyczuwałem w tym coś autentycznego. Na tyle, że popierałeś secesję? Nie, secesja wydawała mi się rozwiązaniem bardzo niedobrym. O ile mam sympatię dla ruchów mniejszości etnicznej, o tyle nie mam jej zupełnie dla separatyzmów politycznych, oczywiście w krajach demokratycznych, tam gdzie nie grożą nikomu prześladowania.

8 Zwolennicy wolnego Quebecu mogli bronić swojej tradycji i kultury, mogli mówić w swoim języku. Rząd federalny zrobił zresztą niejedno, by dać frankofonom satysfakcję urzędowej dwujęzyczności. Wydano na przykład zakaz wieszania na ulicach szyldów tylko w języku angielskim. Różnorodność kulturalna to wielkie bogactwo, ale stworzyć w ramach państwa dobry model współżycia z mniejszościami nie jest, jak wiadomo, łatwo. W Kanadzie było na przykład bardzo dużo Ukraińców. Oni też chcieli mieć swoje odrębne organizmy i nie przyjmowali do wiadomości tego, co im tłumaczono: że są na tych ziemiach dwa narody założycielskie i dwa języki tych, co przyszli pierwsi. O Polsce przeciętny Kanadyjczyk nie miał chyba zielonego pojęcia. Oczywiście. Może nie myślał, że to kraj, w którym są białe niedźwiedzie, bo akurat białe niedźwiedzie miał u siebie, w Kanadzie, ale nic o Polsce nie wiedział, jak zresztą o innych państwach bloku sowieckiego. Inwazja sowiecka na Czechosłowację w roku sześćdziesiątym ósmym to nie było dla Kanadyjczyka wydarzenie. Jak docierały tam do ciebie wiadomości z Polski? W Montrealu była biblioteka polska, do której chodziłem czytać prasę, jeśli nie z kraju, to emigracyjną. Pamiętam też parę zebrań Polaków, którzy tam mieszkali. To byli oczywiście głównie starsi ludzie. Poznałem na przykład jednego z lotników, którzy byli w Gibraltarze, gdy zginął generał Sikorski. Lotnik nie chciał mi o tamtej sprawie opowiadać, mówił, że się boi. Powiedział tylko, że polscy piloci zdziwili się nieprzyjemnie, gdy Sikorski jako swego pilota wybrał Czecha. I zdziwili się, że ten czeski pilot nałożył na siebie kamizelkę ratunkową, czego oni nigdy nie robili. Ale komentować tego już nie zamierzał, przerwał rozmowę. Jeden z moich kolegów na uniwersytecie, profesor Charles Taylor, interesował się sprawami polskimi. Jego żona Alba była córką Tadeusza Ludwika Romera, dyplomaty, który w czasie wojny znalazł się w Japonii i został ambasadorem rządu RP w Tokio. Charles i Alba darzyli nas przyjaźnią i pomocą. Charles Taylor był też przez wiele lat moim kolegą w All Souls College. Jest znany ze swojej wielkiej książki o Heglu, z rozpraw krytycznych o utylitaryzmie, a ostatnio z dzieła o sekularyzacji A Secular Age. W Montrealu poznałem także Zbigniewa Brzezińskiego.

9 Jaki był twój status na uniwersytecie? Byłem visiting professor. Zaproponowano mi, owszem, pozostanie tam na stałe, ale propozycji nie przyjąłem. Czułem się dobrze, jednak miałem poczucie pewnej obcości. W sumie siedziałem w Montrealu niepełny rok, trochę też jeździłem po kraju, żeby coś zobaczyć. Byłem w Toronto, nad wodospadem Niagara, w Ottawie, byliśmy też z Tamarą i Agnieszką na wakacjach w górach. W tej samej miejscowości, Arundel, mieszkał wtedy z żoną generał Kazimierz Sosnkowski, bardzo już stary oczywiście. Zanim umarł w tymże samym sześćdziesiątym dziewiątym roku, w którym go poznałem, mieliśmy kilka rozmów. Próbowałem go upewnić, że w Polsce nie jest tak strasznie, jak można by sądzić, i wolno mieć nadzieję, że zbiorowym wysiłkiem odmienimy swój los. Cieszyłem się z tych rozmów z generałem, były interesujące. Parę razy moja dziewięcioletnia córka Agnieszka była u niego sama i on potem powtarzał: Patrzcie, polskie dziecko, jakie dobrze wychowane! Bo przyzwyczajony był do rozpuszczonych bachorów. Jego synowie pożenili się z Amerykankami, które dzieciom pozwalały na wszystko. Próbuję wyobrazić sobie te wasze rozmowy. Oto, z jednej strony, stojący nad grobem osiemdziesięcioczteroletni generał, współpracownik Józefa Piłsudskiego, szef sztabu Pierwszej Brygady Legionów Polskich, następca prezydenta RP, który odszedł z rządu, sprzeciwiając się układom polsko-sowieckim, z drugiej strony czterdziestodwuletni filozof, banita, wyklęty przez komunistyczną władzę Skąd czerpałeś wtedy nadzieję na poprawę polskiego losu? Kiedy jak kiedy, ale w 1969 roku trudno chyba było o optymizm w tej kwestii. Ja naprawdę wierzyłem, że mimo okropnej sytuacji w Polsce, mimo nasilających się szykan i prześladowań, wydobędziemy się jakoś z tej opresji. Kiedy rozmawiałem z generałem, zależało mi, by tę nadzieję wyrażać w sposób zdecydowany, bo był to człowiek bardzo stary i znużony rozczarowaniami życiowymi. Pocieszałem go więc może przesadnie, ale na pewno nie fałszywie. A skąd czerpałem nadzieję? Cóż, nadzieję dawało istnienie inteligencji jako nosiciela słowa, bez którego ludzie i narody skazani są na paraliż, inteligencji przechowującej ciągłość kultury narodowej. Póki jest taka inteligencja prawdziwa w narodzie, choćby zagłuszona i zastraszona, nie ma spokoju dla satrapów. Nadzieja brała się też z przekonania, że ostatecznie ludzie w kraju nie dali się tak ogłupić, jak by tego chcieli rządzący. Poczucie opresji i pragnienie wydobycia się z niej było czymś stałym, chociaż

10 niekoniecznie wyrażało się w sposób aktywny. Jest takie powiedzonko, które Władysław Bartoszewski lubi cytować: jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było.

NUMER JUBILEUSZOWY Spis treści

NUMER JUBILEUSZOWY Spis treści NUMER JUBILEUSZOWY Spis treści Wspólna inicjatywa po 30 latach 2 Od redakcji Nasza mała solidarność 2 Katarzyna Modrzejewska No i się potoczyło 3 Paweł Jędrzejewski Prawda nie istnieje. Postmodernistyczna

Bardziej szczegółowo

Lawon Barszczeuski. Stowarzyszenie Willa Decjusza

Lawon Barszczeuski. Stowarzyszenie Willa Decjusza Lawon Barszczeuski Stowarzyszenie Willa Decjusza Podwójne światy Wywiad Małgorzaty Nocuń z Lawonem Barszczeuskim Double Worlds Małgorzata Nocuń Talks to Lavon Barshcheusky Kraków 2014 ICORN ICORN (Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Historie uczestników warsztatu teatralnego Fundacji Strefa WolnoSłowa

Historie uczestników warsztatu teatralnego Fundacji Strefa WolnoSłowa MÓWIĘ DO CIEBIE O POLSCE Historie uczestników warsztatu teatralnego Fundacji Strefa WolnoSłowa 7 osób 6 państw 7 powodów dla których wyjechali z własnego kraju 7 sposobów na ułożenie sobie życia w obcym

Bardziej szczegółowo

POLSKA EMIGRACJA POLITYCZNA STANU WOJENNEGO 1981 DO NORWEGII

POLSKA EMIGRACJA POLITYCZNA STANU WOJENNEGO 1981 DO NORWEGII ROJEKT POLSKA EMIGRACJA POLITYCZNA STANU WOJENNEGO 1981 DO NORWEGII realizowany przez konsorcjum: ARCHIWUM PAŃSTWOWE DOKUMENTACJI OSOBOWEJ I PŁACOWEJ W MILANÓWKU OPPLANDSARKIVET AVDELING MAIHAUGEN W LILLEHAMMER

Bardziej szczegółowo

NIE MÓW OJCZYZNA - MYŚLĄC O KARIERZE. MÓW KARIERA - MYŚLĄC O OJCZYŹNIE.

NIE MÓW OJCZYZNA - MYŚLĄC O KARIERZE. MÓW KARIERA - MYŚLĄC O OJCZYŹNIE. NIE MÓW OJCZYZNA - MYŚLĄC O KARIERZE. MÓW KARIERA - MYŚLĄC O OJCZYŹNIE. COPYRIGHT BY POLSKI KLUB BIZNESU 2010 FOTOGRAFIE: IRENEUSZ SOBIESZCZUK, JAN BOGACZ REDAKCJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: PIOTR KRÓL DRUK:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 59 2009 / 2010

Biuletyn nr 59 2009 / 2010 Biuletyn nr 59 2009 / 2010 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Biuletyn SKOZK 59 2009 / 2010 1 Biuletyn Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Zespół redakcyjny Artur Chojnacki (red. naczelny)

Bardziej szczegółowo

instytutu pamięci narodowej

instytutu pamięci narodowej biuletyn instytutu Pamięci narodowej NR 4 (87) kwiecień 2008 Bezpłatny dodatek: filmy DVD Zanim wybuchł Sierpień Bezpieka kontra śląskie WZZ biuletyn instytutu pamięci narodowej 4 (87) 2008 numer indeksu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA UTRACONA

RZECZPOSPOLITA UTRACONA OB 1945 RZECZPOSPOLITA UTRACONA 9 maja 2010 nr 19 Kraków DODATEK SPECJALNY TYGODNIKA POWSZECHNEGO Redakcja: Wojciech Pięciak Patrycja Bukalska Ostatni dowódca Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki przed

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. ANTONI PAWLAK

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Wrzesień 2011 Cena 3,00 zł

Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Wrzesień 2011 Cena 3,00 zł 800-lecie Złotoryi: 1211-2011 Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Cena 3,00 zł ISSN 1897-4023 Złotoryjski kaganek Jak przypadło na rok jubileuszowy, uroczystości mamy wiele.

Bardziej szczegółowo

Wersja pierwotna: papierowa.

Wersja pierwotna: papierowa. Wersja pierwotna: papierowa. SPOŁECZEŃSTWO i POLITYKA AKADEMIA HUMANISTYCZNA IMIENIA ALEKSANDRA GIEYSZTORA WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH SPOŁECZEŃSTWO i POLITYKA Nr 1 (22)/2010 Pułtusk Rada Programowa: prof.

Bardziej szczegółowo

Dr Stanisław Krajski Szkice o masonerii i pogaństwie Pogaństwo, neopogaństwo i masoneria.

Dr Stanisław Krajski Szkice o masonerii i pogaństwie Pogaństwo, neopogaństwo i masoneria. Dr Stanisław Krajski Szkice o masonerii i pogaństwie Pogaństwo, neopogaństwo i masoneria. W początkach naszej ery, czasach cesarstwa rzymskiego świat był pogański. Chrześcijaństwo dopiero gdzieś się rodziło

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ W KRĘGU POLSKIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO W NOWYM JORKU

CZESŁAW MIŁOSZ W KRĘGU POLSKIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO W NOWYM JORKU ARCHIWUM EMIGRACJI Studia Szkice Dokumenty Toruń, Rok 2011, Zeszyt 1 2 (14 15) CZESŁAW MIŁOSZ W KRĘGU POLSKIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO W NOWYM JORKU Beata DOROSZ (Warszawa) Gdyby próbować jednym słowem scharakteryzować

Bardziej szczegółowo

Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014

Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014 Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014 Z teki Jana Stępnia -1- - 2 - nr 1-2 (44-45) / 2014 styczeń-czerwiec 2014 roku www.przeglad-socjalistyczny.pl - 3 - Seria wydawnicza Przeglądu Socjalistycznego Demokracja

Bardziej szczegółowo

ELITY III RP RODOWOD WŁADYSŁAW GAUZA. Nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia, niż wyrzec się prawdy

ELITY III RP RODOWOD WŁADYSŁAW GAUZA. Nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia, niż wyrzec się prawdy WŁADYSŁAW GAUZA ELITY III RP RODOWOD Nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia, niż wyrzec się prawdy Papież Grzegorz I Oslo 2011 Wstęp Ciekawa sytuacja zaistniała w maju

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Komuniści przeciw. komunistom INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. NR 1 2 (48 49) styczeń luty 2005

BIULETYN. Komuniści przeciw. komunistom INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. NR 1 2 (48 49) styczeń luty 2005 NR 1 2 (48 49) styczeń luty 2005 BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ Komuniści przeciw ISSN 1641-9561 komunistom 9 771641 956001 numer indeksu 374431 nakład 3000 egz. cena 7,50 zł (w tym 0% VAT) ADRESY

Bardziej szczegółowo

Prolog Niespodziewane zaproszenie

Prolog Niespodziewane zaproszenie Prolog Niespodziewane zaproszenie W iele rzeczy w życiu jest zwyczajnych, lecz jest także dużo zupełnie niezwykłych. Jesse Ventura to jedna z najbardziej niezwykłych postaci, jakie można spotkać. Prawie

Bardziej szczegółowo

Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie!

Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja Marzec 2008 Nr 106 (158) Cena: 2 zł W numerze: * Co czwarte dziecko żyje w biedzie * Ekonomiczne menu Tuska * Co Tusk przyniósł z Ameryki?

Bardziej szczegółowo

Janusz Korwin-Mikke. Oficyna Liberałów Warszawa 1991 NIE TYLKO O ŻYDACH

Janusz Korwin-Mikke. Oficyna Liberałów Warszawa 1991 NIE TYLKO O ŻYDACH Janusz Korwin-Mikke NIE TYLKO O ŻYDACH artykuły o sprawach narodowych z posłowiem Antoniego Zambrowskiego Oficyna Liberałów Warszawa 1991? rojekt okładki: Jerzy Masłowski Zdjęcie na okładce: Michał Masłowski

Bardziej szczegółowo

Przysz³oœæ polskiej sceny politycznej po wyborach 2007 roku

Przysz³oœæ polskiej sceny politycznej po wyborach 2007 roku Przysz³oœæ polskiej sceny politycznej po wyborach 2007 roku Przysz³oœæ polskiej sceny politycznej po wyborach 2007 roku INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Program Obywatel i Prawo Konferencja pt. Przyszłość polskiej

Bardziej szczegółowo

Presik WYWIAD Z. 11 listopada - Niech żyje Polska! RaFałem A. Ziemkiewiczem sławomirem sierakowskim. www.presik.xt.pl

Presik WYWIAD Z. 11 listopada - Niech żyje Polska! RaFałem A. Ziemkiewiczem sławomirem sierakowskim. www.presik.xt.pl Gazeta bezpłatna (nr 23) Październik - Grudzień 2009 ISSN 1895 9458 Presik www.presik.xt.pl Magazyn studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego WYWIAD Z RaFałem A. Ziemkiewiczem sławomirem sierakowskim

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI WYDAWNICZE Z MAM ARCINEM WOLSKIM PRASA KSIĄŻKI MULTIMEDIA ROZMOWA OPERACJA CHUSTA. Dla dzieci. Dla każdego. Dla każdego.

NOWOŚCI WYDAWNICZE Z MAM ARCINEM WOLSKIM PRASA KSIĄŻKI MULTIMEDIA ROZMOWA OPERACJA CHUSTA. Dla dzieci. Dla każdego. Dla każdego. NOWOŚCI WYDAWNICZE WYWIAD 1 PRASA KSIĄŻKI MULTIMEDIA MAGAZYN CZYTELNIKA, AUDIOFILA, KINOMANA MAJ 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ROZMOWA Z MAM ARCINEM WOLSKIM Dla dzieci Badania ameryka skiego National Cancer

Bardziej szczegółowo

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Folia 129 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica IX (2013) Magdalena Mikołajczyk Iluzje i aluzje rewizjonistów okresu PRL przykład Pawła Beylina Bohaterem historii jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Kontrola nad mediami

Kontrola nad mediami Kontrola nad mediami Noam Chomsky Początki historii propagandy Zacznijmy od pierwszej współczesnej operacji propagandowej, przeprowadzonej przez rząd. Stało się to za czasów administracji Woodrowa Wilsona.

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (82.) oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (75.) w dniu 14 kwietnia 2015 r. VIII kadencja Porządek

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Szkoły promujące zdrowie, Bezpieczne ferie zimowe 4 Otwarta szkoła, Spotkanie ministrów, European Language Label 5 WYWIAD Sławomir Iwasiów Inności można nie zauważyć. Rozmowa

Bardziej szczegółowo

o wolność Media w walce Akademia fotoreportażu - intensywny kurs fotograficzny, szczegóły www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl

o wolność Media w walce Akademia fotoreportażu - intensywny kurs fotograficzny, szczegóły www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl www.redakcjapdf.pl pismo warsztatowe Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Wejdź na stronę www.ankieta-pdf.pl do wygrania dyktafony cyfrowe Olympus prenumerata Press oraz 100 biletów do teatrów,

Bardziej szczegółowo

Polska po wyborach, lewica przed wyborem. Poland after the elections, the Left before a choice

Polska po wyborach, lewica przed wyborem. Poland after the elections, the Left before a choice Polska po wyborach, lewica przed wyborem Poland after the elections, the Left before a choice Polska po wyborach, lewica przed wyborem Zapis konferencji z dnia 5 sierpnia 2010 roku Redakcja: Michał Syska

Bardziej szczegółowo

IDEI PAŃSTWO. 1 Strach to uczucie poddanych, nie obywateli. wiosna 2013 numer 2

IDEI PAŃSTWO. 1 Strach to uczucie poddanych, nie obywateli. wiosna 2013 numer 2 IDEI I N S T Y T U T wiosna 2013 numer 2 T E R A Z PAŃSTWO 1 Strach to uczucie poddanych, nie obywateli T E R A Z PAŃSTWO spis treści OD REDAKTORA Jarosław Makowski, Państwo rzeczy małych... 5 PULS ŚWIATA

Bardziej szczegółowo

Karol Okrasa przy babcinym fartuchu. Ogródki szczęścia. Golf, czyli dołki w trawie. Filozofia dźwięku Marcina Koszołki. egzemplarz bezpłatny

Karol Okrasa przy babcinym fartuchu. Ogródki szczęścia. Golf, czyli dołki w trawie. Filozofia dźwięku Marcina Koszołki. egzemplarz bezpłatny sierpień 2014 * nr 7 * vol 2 egzemplarz bezpłatny bialski miesięcznik społeczno-kulturalny Karol Okrasa przy babcinym fartuchu Ogródki szczęścia Golf, czyli dołki w trawie Filozofia dźwięku Marcina Koszołki

Bardziej szczegółowo