Czy potem, aż do roku sześćdziesiątego ósmego, ani razu już w Paryżu nie byłeś?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy potem, aż do roku sześćdziesiątego ósmego, ani razu już w Paryżu nie byłeś?"

Transkrypt

1 - I - Leszku, przypomnijmy, na czym skończyliśmy poprzednią rozmowę. Jest rok 1968, nieszczęsny rok zarazy, jak go nazywają w Warszawie. Prowadzona przez władze kampania antysemicka i antyinteligencka przybiera na sile. Na wyższych uczelniach zaczynają się czystki. Wraz z kilkoma innymi profesorami Uniwersytetu Warszawskiego zostajesz wyrzucony z pracy. Pierwszy sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka osobiście piętnuje cię publicznie jako wroga socjalistycznego państwa. Jesteś oskarżony przyznajmy, że nie bez racji o kształtowanie umysłów młodzieży w kierunku rażąco sprzecznym z dominującą tendencją rozwoju kraju i narodu. Pozbawiony prawa nauczania, dotknięty zakazem druku, przyjmujesz zaproszenie z McGill University w Montrealu na roczny pobyt i do ostatniego dnia niepewny, czy nie zatrzymają ci paszportu, co już nieraz się zdarzało, pod koniec listopada wyjeżdżasz wreszcie z rodziną do Kanady Najpierw na kilka dni pojechaliśmy do Paryża, żeby się zobaczyć z przyjaciółmi i pobyć trochę w tym mieście, które, odkąd lepiej je poznałem w roku pięćdziesiątym ósmym, stało mi się naprawdę bliskie. Wiesz, wczoraj nastawiłem sobie płytę z piosenkami Edith Piaf, których długo nie słuchałem. I tamten Paryż z dawnych czasów znowu stanął mi przed oczami. Paryż sławnych kawiarni, kabaretów, teatrów dziś już nieistniejący. Wtedy, w roku pięćdziesiątym ósmym, poznawałem to miasto w momencie, kiedy de Gaulle po raz drugi dochodził do władzy, w bardzo dramatycznym momencie, bo trwała jeszcze wojna w Algierze, przeprowadzano zamachy różnego rodzaju, ludzie bali się bojówek OAS. Ale mimo tej napiętej sytuacji sześć miesięcy, które tam spędziłem, to był czas pod względem umysłowym i emocjonalnym bardzo intensywnie przeżyty i zawsze z ożywieniem wspominany. W końcu miałem trochę mniej lat niż dzisiaj, jak może zauważasz. Czy potem, aż do roku sześćdziesiątego ósmego, ani razu już w Paryżu nie byłeś? Byłem raz, niestety bardzo krótko, na konferencji o herezjach, która się tam odbywała, bodaj w roku sześćdziesiątym. Później chyba już nie wyjeżdżałem na Zachód, bo mnie z kraju nie wypuszczano. W tamtym czasie tak zwana wymiana naukowa i kulturalna ze światem zachodnim była w PRL ponurą groteską Wyobrażam sobie, że od rozmaitych instytucji i ośrodków

2 akademickich dostawałeś mnóstwo interesujących zaproszeń, z których władze nie pozwalały ci skorzystać. Owszem, przychodziło ich sporo. Raz nawet zebrałem plik takich zaproszeń i poszedłem z nimi do Ministerstwa Szkół Wyższych. Urzędowała tam w randze wiceministra pani Krasowska. Pokazałem jej te zaproszenia jedno z nich było do Ameryki, do Stanów i pytam, dlaczego nie mogłem nigdzie wyjechać. A pani minister mówi: O, proszę pana, do Ameryki to nie był odpowiedni czas na wyjazd, przecież tam akurat odbywały się wybory prezydenckie. I co z tego, pani minister? pytam dalej. Jaki to ma związek jedno z drugim? Widzi pan ona na to ja właściwie nie wiem, jaki to ma związek, ale tak mi powiedzieli w Komitecie Centralnym i tego się trzymam. wcześniej. Paryż w roku 1968 różnił się chyba od Paryża, który tak bardzo polubiłeś dziesięć lat Atmosfera była całkiem inna. W sześćdziesiątym ósmym Paryż stał się ośrodkiem rewolty studenckiej, która oczywiście w niczym nie przypominała naszych wydarzeń marcowych na uniwersytetach; pod wieloma względami była wręcz ich przeciwieństwem. Przyjechaliśmy kilka miesięcy po głównej fali zamieszek i demonstracji, na ulicach nie było już barykad ani płonących samochodów, emocje zdążyły trochę opaść. Barykady i starcia studentów z policją zobaczyłem dopiero później, w Kalifornii Z kim się spotykałeś w Paryżu? Większość moich paryskich znajomości pochodziła jeszcze z końca lat pięćdziesiątych. Kontaktowałem się wtedy głównie, choć nie wyłącznie, z ludźmi lewicy, z ekskomunistami, których wyrzucono z partii lub którzy sami z niej wystąpili. Należeli do tego kręgu zarówno intelektualiści, pisarze, filozofowie, jak i niegdysiejsi przywódcy partyjni. W pięćdziesiątym ósmym roku poznałem, na przykład, Ruth Fischer, jedną z ważniejszych osób w historii Trzeciej Międzynarodówki. Ruth Fischer była przy zakładaniu Komunistycznej Partii Niemiec, sama zakładała Komunistyczną Partię Austrii; w ortodoksyjnie napisanych dziełach o Międzynarodówce jej nazwisko występuje niezmiennie obok nazwiska Arkadija Maslowa; oboje oni zostali usunięci ze wszystkich stanowisk i napiętnowani jako wielcy zdrajcy, wrogowie ludu, renegaci ohydni. Ruth Fischer mieszkała w Paryżu, zapraszała nas z Tamarą

3 do eleganckiej restauracji na Champs Elysées i opowiadała ciekawe historie o swoich przyjaciołach, których za Stalina wymordowano w różnych krajach lub obrzucono błotem. Po wszystkich swoich okropnych doświadczeniach ona jednak nadal przypuszczała, że socjalizm da się ucywilizować, pisywała o tym różne rzeczy, popierała Chruszczowa, a nawet Ulbrichta. Ulbrichta? Tak, mówiła mi: ach, ty nie znasz Niemców, przecież to są bandyci, oni muszą mieć wielkiego bandytę, który ich za mordę trzyma Wielu spośród znanych mi ekskomunistów znalazło się w grupie filozofów i socjologów, która od 1956 roku wydawała we Francji pismo Arguments. Współpracował z nim, między innymi, Henri Lefebvre, z którym miałem dobry kontakt. Był on człowiekiem dość cynicznym, ale bardzo interesującym. Mnóstwo wiedział o świecie, wiele się od niego dowiedziałem. Na marksizm francuski wpłynął, między innymi, przez to, że stale odwoływał się do tekstów młodego Marksa. Przyczynił się też do upowszechnienia Marksowskiego terminu alienacja, który w języku potocznym stał się synonimem czegoś mgliście niedobrego. Lefebvre, podobnie jak większość francuskich rewizjonistów, porzucił nadzieję na to, że klasa robotnicza zostanie dzięki swemu szczególnemu posłannictwu historycznemu wyzwolicielem ludzkości. Jednak idea wyzwolenia czy rewolucji dalej była dla niego istotna, z tym że chodziło mu już nie o rewolucyjne przejęcie władzy, ale o rewolucję w nastawieniu życiowym i w kontaktach międzyludzkich, o zmiany w społeczeństwie konsumpcyjnym. Przyznaję, że nie bardzo rozumiem, co właściwie Lefebvre proponował. Czytałem zapis debaty, jaką na początku lat siedemdziesiątych toczyłeś z nim w kościele luterańskim w Amsterdamie. Lefebvre mówił wtedy, między innymi, że rewolucję nowego typu przeprowadzą młodzi ludzie wywodzący się z ruchu maoistowskiego, ale wolni już od dogmatyzmu tego ruchu. Przepowiadał przy tym, że jeśli rewolucja taka nie nastąpi do roku dwutysięcznego, czeka nas wszystkich śmierć. Dzięki Bogu, jeszcze żyjemy. Dzięki Bogu Takie przepowiednie sprawdzają się mniej więcej tak samo jak proroctwa sekt chiliastycznych co do dokładnej daty końca świata. Na nasze szczęście, Lefebvre okazał się fałszywym prorokiem. Oprócz niego najlepiej znałem z tamtej grupy Edgara

4 Morina i Dyonisa Mascolo, który pracował w wydawnictwie Gallimarda. Jego żoną była Marguerite Duras, bardzo znana, poczytna pisarka. Ją też poznałem w Paryżu. Książce Mascolo o komunizmie wiele uwagi poświęcił w swym dzienniku Witold Gombrowicz. Pisał on: W Mascolu uosabia się dramat inteligencji, która spłodziła komunizm, aby dać mu się pożreć. I dodawał, że to człowiek, który jest dość intelektualistą, aby nie być komunistą, i dość komunistą, aby nie być intelektualistą. Nie pamiętałem tej formuły Gombrowicza. Wydaje się trafna, bo umysłowość tamtych ludzi pełna była sprzeczności. Ale mimo tych wszystkich sprzeczności książki ekskomunistów okazały się ważną częścią życia politycznego dwudziestego stulecia. Często cytowana uwaga Ignazio Silone o tym, że decydująca dla przyszłości okaże się walka ekskomunistów z komunistami, była przesadnym literackim spostrzeżeniem, zawierała jednak ziarno prawdy: ekskomuniści rzeczywiście odegrali niemałą rolę w doprowadzeniu komunizmu do upadku. Jerzy Giedroyc wspomina w Autobiografii..., że w Paryżu przyjaźniłeś się z dziennikarzem paryskim pisującym w Kulturze pod pseudonimem K.S. Karol. Jemu chyba też nieobca była utopia komunistyczna. Chodzi o Karola Kewesa, który pracował w piśmie L Express, a potem w Le Nouvel Observateur. Pisywał o krajach socjalistycznych i nie tylko. Jego żoną została znana włoska dziennikarka Rossana Rossandi. Była ona niegdyś komunistką, a potem założyła własne pismo lewicowe Il Manifesto, które do tej pory wychodzi. Karol, starszy kilka lat ode mnie, nigdy do żadnej partii nie należał, ale orientację miał zdecydowanie lewicową. Dzięki niemu poznałem w 1958 roku Merleau-Ponty ego i wielu innych francuskich intelektualistów. Napisał i wydał po francusku książki o Chruszczowie, o Gomułce, o Kubie (w początkowym okresie po obaleniu Batisty), a także dwie książki o Chinach. Były to książki pełne złudzeń, naiwności i znikąd wziętych nadziei. Karol jeździł do Chin szukać prawdziwego socjalizmu, był jak wszyscy ci pielgrzymi ideologiczni z Zachodu oprowadzany po miejscach, które chętnie pokazywano, ale o tym, co się naprawdę w Chinach działo, nie miał wtedy pojęcia, a działy się tam przecież rzeczy straszne. Każdemu, kto dowiadywał się prawdy o chińskiej rewolucji kulturalnej, o tym, co tam z ludźmi robili, włosy na głowie stawały. Z Kubą, a zwłaszcza z Chinami, łączyły się zdumiewające ideologiczne fantazje tak zwanej nowej lewicy, której rozkwit przypada właśnie na lata Lewicowość Karola była prawdziwie inspirowana

5 przez poczucie solidarności z pokrzywdzonymi i wyzyskiwanymi. Stąd nadzieje na powstanie gdzieś ustroju sprawiedliwego. Karol jest człowiekiem nadzwyczaj pomocnym ludziom i niezawodnym przyjacielem. Francja była wylęgarnią leftyzmu, który następnie rozlewał się po całym świecie zachodnim. Do leftystów miałeś zawsze stosunek nieprzejednanie krytyczny, żeby nie powiedzieć pogardliwy i lekceważący. Czym różnili się oni w twoich oczach od komunistów? Komuniści, oczywiście ci ideowi, byli kimś bez porównania bardziej serio. Na ogół czuli się osobiście odpowiedzialni za Wielką Sprawę, podczas gdy zaangażowanie leftystów cechowała wygodna nieodpowiedzialność. Ideowym komunistom, kiedy już porzucili partię, zależało na tym, by uporać się z własną przeszłością, leftyści nie dawali odczuć, że mają taką potrzebę. Byli to kibice gotowi na zawołanie i bez wyjaśnień zapomnieć o tych, którym kibicowali. Nawet wtedy gdy ich się konfrontowało z dowodami pokazującymi, że popierają reżimy oparte na niewolnictwie, torturach i masowych mordach, odpowiadali najpierw, że to prowokacja CIA, a później, gdy dowody okazywały się także dla nich niezbite, po prostu zapominali o wszystkim jakby nigdy nic. W artykule Dziedzictwo leftyzmu napisanym z okazji wydania książki Tony ego Judta o francuskich goszystach zauważyłeś, że przez wszystkie dziesięciolecia mentalności leftystycznej jedyną dla niej rzeczą stałą była nieskrywana pogarda dla krajów demokratycznych. Tak. Za każdym razem kiedy dochodziło do konfliktu między demokracją a tyranią, zdaniem leftystów demokracja nie miała, nie mogła mieć racji. W szczególności racji nie mogły mieć Stany Zjednoczone I bynajmniej nie w tym rzecz, że krytykowano politykę amerykańską, bo oczywiście można ją było krytykować. Rzecz w tym, że leftyści reagowali automatycznie, odruchowo: cokolwiek Amerykanie zrobili, było błędne i zbrodnicze, Ameryka z natury rzeczy musiała być po złej stronie Może te automatyczne reakcje powodowała wojna w Wietnamie? Tak, to prawda. Wojna trwała wiele lat i nie tylko leftyści ją krytykowali. Istniały z pewnością poważne polityczne, moralne i militarne powody, by Stany Zjednoczone

6 wycofały swoje wojska z Wietnamu, leftyści jednak najbardziej hałaśliwie przywoływali powód nieistniejący: przekonanie, że gdy Wietnam Północny wygra, Wietnam Południowy zostanie wyzwolony. Nawet jeśli nie wiedzieli, czym jest stalinizm azjatycki, w niczym ich to nie usprawiedliwia, bo wiedzieć powinni. Skąd się brała ta pogarda dla Stanów Zjednoczonych i chęć pognębienia demokracji? Jest to niewątpliwie osobliwy fenomen, który warto by rozważyć. I to rozważyć nie w sensie podawania różnych przykładów, bo tych jest pełno pod ręką, ale w sensie ujawnienia mechanizmu psychologicznego, który się za tym kryje. Weźmy Sartre a, przez długi czas bożyszcze leftystów. Być może, żyła w nim nienawiść do środowiska, w którym się wychował, do burżuazji francuskiej, robił przecież wszystko, żeby to środowisko poniżyć, pokazać w jak najgorszym świetle Sartre pod względem zaślepienia ideologicznego nie był oczywiście przypadkiem skrajnym. Pamiętamy, że kiedy wybuchło powstanie węgierskie w 1956 roku, bardzo ostro wystąpił przeciwko Związkowi Sowieckiemu w jego obronie. Później dopiero raz jeszcze zrobił polityczną woltę i manifestował swoją przyjaźń dla Moskwy. Ale co sądzić o kimś takim jak Noam Chomsky, który na tematy polityczne mówił rzeczy horrendalne i w wychwalaniu wszystkiego, co antyamerykańskie, doszedł do pochwały Pol Pota? Jego nienawiść do własnego kraju, do Stanów Zjednoczonych, stała się wręcz chorobliwa, był nią zupełnie zaślepiony. Jak możliwe było to u człowieka, który nie jest przecież głupcem? Nie wiem. Chyba zostawimy tę zagadkę nierozwiązaną Przenieśmy się teraz z Paryża do Montrealu. Komu zawdzięczasz zaproszenie na McGill University? Jestem pewien, że inicjatorem tego zaproszenia był profesor Raymond Klibansky, którego wiele lat wcześniej poznałem w Polsce. Klibansky? To mało u nas znana postać. Szerszej publiczności na Zachodzie także pozostawał raczej nieznany. Ale w środowisku akademickim jako profesor filozofii cieszył się dobrą reputacją. Najbardziej interesowała go tradycja neoplatońska i wiedział na ten temat wszystko. Zajmował się, między innymi, krytyczną edycją dzieł zebranych Mikołaja z Kuzy. Był też współautorem znanego dzieła Saturn and Melancholy. Sam pisał niewiele, niemniej był wybitnie uczonym

7 człowiekiem. Uczonym i doświadczonym. W młodości mieszkał w Niemczech, w Heidelbergu, przeżył tam dojście nazistów do władzy. A w czasie wojny przebywał w Anglii i pracował na rzecz brytyjskiego wywiadu antyniemieckiego. Wiele też wiedział o komunizmie i miał ostry stosunek do sowieckiego systemu. McGill University to był największy w Kanadzie uniwersytet anglojęzyczny. Ja tam jednak wykładałem po francusku, bo moja angielszczyzna była wtedy bardzo ułomna. Czytać mogłem oczywiście bez trudu, ale źle mówiłem. Poszedłem nawet na jakieś kursy, żeby się poduczyć. Poza środowiskiem ludzi wykształconych, w Montrealu posługiwano się na ogół nie francuskim, ale quebeckim, który był odmianą francuskiego, bardzo jednak trudną dla mnie do zrozumienia. Z dozorcą domu, w którym mieszkałem, wolałem mimo mojej słabej angielszczyzny rozmawiać po angielsku niż po quebecku. Rok 1969 chyba także w Kanadzie był niespokojny Pamiętam ciekawą książkę Jacka Woźniakowskiego Zapiski kanadyjskie, z której na początku lat siedemdziesiątych wiele można było u nas się dowiedzieć o tym kraju. Rzeczywiście, atmosfera polityczna była wówczas w Kanadzie napięta, bo właśnie powstał i rozwijał się ruch niepodległości Quebecu prowincji zamieszkanej w zdecydowanej większości przez Kanadyjczyków francuskiego pochodzenia. Vive le Quebec libre! tak brzmiało hasło, które z okazji wizyty tamże generał de Gaulle rzucił bez bliższych wyjaśnień. Były demonstracje, a nawet wypadki zabójstw i zamachów terrorystycznych, na szczęście nieliczne. Zwolennicy ruchu mówili, że reszta Kanady może sobie robić, co chce, może nawet się przyłączyć do Stanów Zjednoczonych, ale oni chcą mieć wolny Quebec, kraj, w którym będą mówili własnym językiem, w którym będzie ich własna kultura i tak dalej. Ruch tworzyli młodzi ludzie, rozmawiałem i dyskutowałem z nimi na uniwersytecie. Uważali, że ich kultura jest spychana gdzieś na margines, czy raczej rozpuszczana w tyglu kultury amerykańskiej, anglojęzycznej, i próbowali uzyskać prawnie zagwarantowane przywileje dla francuszczyzny. Wyczuwałem w tym coś autentycznego. Na tyle, że popierałeś secesję? Nie, secesja wydawała mi się rozwiązaniem bardzo niedobrym. O ile mam sympatię dla ruchów mniejszości etnicznej, o tyle nie mam jej zupełnie dla separatyzmów politycznych, oczywiście w krajach demokratycznych, tam gdzie nie grożą nikomu prześladowania.

8 Zwolennicy wolnego Quebecu mogli bronić swojej tradycji i kultury, mogli mówić w swoim języku. Rząd federalny zrobił zresztą niejedno, by dać frankofonom satysfakcję urzędowej dwujęzyczności. Wydano na przykład zakaz wieszania na ulicach szyldów tylko w języku angielskim. Różnorodność kulturalna to wielkie bogactwo, ale stworzyć w ramach państwa dobry model współżycia z mniejszościami nie jest, jak wiadomo, łatwo. W Kanadzie było na przykład bardzo dużo Ukraińców. Oni też chcieli mieć swoje odrębne organizmy i nie przyjmowali do wiadomości tego, co im tłumaczono: że są na tych ziemiach dwa narody założycielskie i dwa języki tych, co przyszli pierwsi. O Polsce przeciętny Kanadyjczyk nie miał chyba zielonego pojęcia. Oczywiście. Może nie myślał, że to kraj, w którym są białe niedźwiedzie, bo akurat białe niedźwiedzie miał u siebie, w Kanadzie, ale nic o Polsce nie wiedział, jak zresztą o innych państwach bloku sowieckiego. Inwazja sowiecka na Czechosłowację w roku sześćdziesiątym ósmym to nie było dla Kanadyjczyka wydarzenie. Jak docierały tam do ciebie wiadomości z Polski? W Montrealu była biblioteka polska, do której chodziłem czytać prasę, jeśli nie z kraju, to emigracyjną. Pamiętam też parę zebrań Polaków, którzy tam mieszkali. To byli oczywiście głównie starsi ludzie. Poznałem na przykład jednego z lotników, którzy byli w Gibraltarze, gdy zginął generał Sikorski. Lotnik nie chciał mi o tamtej sprawie opowiadać, mówił, że się boi. Powiedział tylko, że polscy piloci zdziwili się nieprzyjemnie, gdy Sikorski jako swego pilota wybrał Czecha. I zdziwili się, że ten czeski pilot nałożył na siebie kamizelkę ratunkową, czego oni nigdy nie robili. Ale komentować tego już nie zamierzał, przerwał rozmowę. Jeden z moich kolegów na uniwersytecie, profesor Charles Taylor, interesował się sprawami polskimi. Jego żona Alba była córką Tadeusza Ludwika Romera, dyplomaty, który w czasie wojny znalazł się w Japonii i został ambasadorem rządu RP w Tokio. Charles i Alba darzyli nas przyjaźnią i pomocą. Charles Taylor był też przez wiele lat moim kolegą w All Souls College. Jest znany ze swojej wielkiej książki o Heglu, z rozpraw krytycznych o utylitaryzmie, a ostatnio z dzieła o sekularyzacji A Secular Age. W Montrealu poznałem także Zbigniewa Brzezińskiego.

9 Jaki był twój status na uniwersytecie? Byłem visiting professor. Zaproponowano mi, owszem, pozostanie tam na stałe, ale propozycji nie przyjąłem. Czułem się dobrze, jednak miałem poczucie pewnej obcości. W sumie siedziałem w Montrealu niepełny rok, trochę też jeździłem po kraju, żeby coś zobaczyć. Byłem w Toronto, nad wodospadem Niagara, w Ottawie, byliśmy też z Tamarą i Agnieszką na wakacjach w górach. W tej samej miejscowości, Arundel, mieszkał wtedy z żoną generał Kazimierz Sosnkowski, bardzo już stary oczywiście. Zanim umarł w tymże samym sześćdziesiątym dziewiątym roku, w którym go poznałem, mieliśmy kilka rozmów. Próbowałem go upewnić, że w Polsce nie jest tak strasznie, jak można by sądzić, i wolno mieć nadzieję, że zbiorowym wysiłkiem odmienimy swój los. Cieszyłem się z tych rozmów z generałem, były interesujące. Parę razy moja dziewięcioletnia córka Agnieszka była u niego sama i on potem powtarzał: Patrzcie, polskie dziecko, jakie dobrze wychowane! Bo przyzwyczajony był do rozpuszczonych bachorów. Jego synowie pożenili się z Amerykankami, które dzieciom pozwalały na wszystko. Próbuję wyobrazić sobie te wasze rozmowy. Oto, z jednej strony, stojący nad grobem osiemdziesięcioczteroletni generał, współpracownik Józefa Piłsudskiego, szef sztabu Pierwszej Brygady Legionów Polskich, następca prezydenta RP, który odszedł z rządu, sprzeciwiając się układom polsko-sowieckim, z drugiej strony czterdziestodwuletni filozof, banita, wyklęty przez komunistyczną władzę Skąd czerpałeś wtedy nadzieję na poprawę polskiego losu? Kiedy jak kiedy, ale w 1969 roku trudno chyba było o optymizm w tej kwestii. Ja naprawdę wierzyłem, że mimo okropnej sytuacji w Polsce, mimo nasilających się szykan i prześladowań, wydobędziemy się jakoś z tej opresji. Kiedy rozmawiałem z generałem, zależało mi, by tę nadzieję wyrażać w sposób zdecydowany, bo był to człowiek bardzo stary i znużony rozczarowaniami życiowymi. Pocieszałem go więc może przesadnie, ale na pewno nie fałszywie. A skąd czerpałem nadzieję? Cóż, nadzieję dawało istnienie inteligencji jako nosiciela słowa, bez którego ludzie i narody skazani są na paraliż, inteligencji przechowującej ciągłość kultury narodowej. Póki jest taka inteligencja prawdziwa w narodzie, choćby zagłuszona i zastraszona, nie ma spokoju dla satrapów. Nadzieja brała się też z przekonania, że ostatecznie ludzie w kraju nie dali się tak ogłupić, jak by tego chcieli rządzący. Poczucie opresji i pragnienie wydobycia się z niej było czymś stałym, chociaż

10 niekoniecznie wyrażało się w sposób aktywny. Jest takie powiedzonko, które Władysław Bartoszewski lubi cytować: jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było.

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków,

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, którzy twierdzą, że właściwie w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, odkąd skończyły osiem czy dziewięć lat. To może wyjaśniać, dlaczego przesiadują

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

bez względu na to jak się ubierasz, jakiej słuchasz muzyki, gdzie mieszkasz i z kim się przyjaźnisz,

bez względu na to jak się ubierasz, jakiej słuchasz muzyki, gdzie mieszkasz i z kim się przyjaźnisz, Światowy Dzień AIDS obchodzony jest co roku 1 grudnia. Uroczyste obchody niosą przesłanie współczucia, nadziei, solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS, a także zrozumienia problemów związanych z HIV,

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Gazecie Krakowskiej

Wizyta w Gazecie Krakowskiej Wizyta w Gazecie Krakowskiej fotoreportaż 15.04.2013 byliśmy w Gazecie Krakowskiej w Nowym Sączu. Dowiedzieliśmy, się jak ciężka i wymagająca jest praca dziennikarza. Opowiedzieli nam o tym pan Paweł Szeliga

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW Warszawa, luty 2004 r. W sondażu OBOP z 5-8 lutego 2004 r. okazało się, że: 80%. badanych uznało sprawę amerykańskich wiz dla Polaków za sprawę ważną dla Polski, zaś 39% -

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów

ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów Ankieta przeprowadzona wśród uczniów klas IV V w Szkole Podstawowej nr 79. Jej celem zbadanie atmosfery panującej wśród uczniów w szkole, korelacji nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Początek jest zawsze trudny

Początek jest zawsze trudny Początek jest zawsze trudny Pierwsze dni w przedszkolu są przeżyciem zarówno dla dziecka jak i jego rodziców. Dziecko prawie na cały dzień musi się rozstać z rodzicami, pozostając samo w nowym miejscu,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY KOD UCZNIA: Drogi Uczestniku! WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY Dialog to budowanie wzajemności ks. prof. Józef Tischner Test zawiera pytania z kilku

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE CYKLICZNE

KSZTAŁCENIE CYKLICZNE KSZTAŁCENIE CYKLICZNE 2006 / 2007 Sfumato Spływające czytanie Mgr. Alena Sakalová... ZŠ s MŠ, 013 61 Kotešová 378 zs.kotesova@azet.sk Mon 05/28/2007, 22:51 1) Na seminarium przyszłam...... polecono mi,

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. wersja dla młodzieży 12-15 lat. Płeć dziecka:... Miesiąc i rok urodzenia dziecka:... Miejsce zamieszkania (miasto, wieś):...

Kwestionariusz AQ. wersja dla młodzieży 12-15 lat. Płeć dziecka:... Miesiąc i rok urodzenia dziecka:... Miejsce zamieszkania (miasto, wieś):... Kwestionariusz AQ wersja dla młodzieży 12-15 lat Płeć dziecka:... Miesiąc i rok urodzenia dziecka:... Miejsce zamieszkania (miasto, wieś):... Płeć osoby wypełniającej kwestionariusz:... Wiek:... Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Mowa nienawiści. Mowa nienawiści to wszelkie

Mowa nienawiści. Mowa nienawiści to wszelkie Mowa nienawiści Mowa nienawiści to wszelkie wypowiedzi ustne i pisemne oraz komunikaty wizualne, które ranią, poniżają i znieważają osoby lub grupy osób, do których są skierowane. Wypowiedzi te mogą dotyczyć

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili papierosy a później wieczorem po szkole tez Ŝeśmy się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Załącznik nr 6 Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków

Bardziej szczegółowo

Jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia? Czy wiesz jaki dzień tygodnia najbardziej lubią Twoi bliscy?

Jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia? Czy wiesz jaki dzień tygodnia najbardziej lubią Twoi bliscy? Kogo podziwiasz dzisiaj, a kogo podziwiałeś w przeszłości? Jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia? Czy wiesz jaki dzień tygodnia najbardziej lubią Twoi bliscy? Jaka jest Twoja ulubiona potrawa? Czy wiesz

Bardziej szczegółowo

Zeszyt ćwiczeń do laboratorium ATOMÓW cz. I. Region okiem ATOMów wytyczanie kierunków polityki młodzieżowej w województwie warmińsko-mazurskim

Zeszyt ćwiczeń do laboratorium ATOMÓW cz. I. Region okiem ATOMów wytyczanie kierunków polityki młodzieżowej w województwie warmińsko-mazurskim Wytyczanie kierunków polityki młodzieżowej Raport po I spotkaniu: Region okiem ATOMów 2012 Zeszyt ćwiczeń do laboratorium ATOMÓW cz. I. Region okiem ATOMów wytyczanie kierunków polityki młodzieżowej w

Bardziej szczegółowo

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 INSTRUKCJA Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące pewnych cech, zachowań, umiejętności i zdolności,

Bardziej szczegółowo

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku.

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku. Opieka zdrowotna przyjazna dziecku - Dzieci i młodzież: powiedz nam co myślisz! Rada Europy jest międzynarodową organizacją, którą tworzy 47 krajów członkowskich. Jej działania obejmują 150 milionów dzieci

Bardziej szczegółowo

Kręć Wrocław! Jak zrobić to lepiej?

Kręć Wrocław! Jak zrobić to lepiej? Kręć Wrocław! Jak zrobić to lepiej? ZANIM POWSTANIE REKLAMA ZANIM POWSTANIE DOBRA REKLAMA Analiza Synteza Kreacja Realizacja Marka (jaka jest, do czego dąży, ambicje, problemy) Do kogo mówimy (grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

Przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy

Przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy Janusz Głowacki Przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy * Wprowadzenie (fragment) Kiedy się mój parkingowy dowiedział, że piszę scenariusz o Lechu Wałęsie, zapytał: Panie

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

Człowiek, który nie wierzy własnym zmysłom, jest równie szalony jak człowiek, który nie wierzy niczemu innemu oprócz własnych zmysłów.

Człowiek, który nie wierzy własnym zmysłom, jest równie szalony jak człowiek, który nie wierzy niczemu innemu oprócz własnych zmysłów. Wybitny myśliciel angielski, felietonista, redaktor i pisarz. Znany jako mistrz paradoksu. Jego książki wywarły wielki wpływ na wiarę jemu współczesnych w tym na autora Opowieści z Narnii C. S. Lewisa.

Bardziej szczegółowo

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD K A T A R Z Y N A O R K I S Z S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z D Z I E C I Z N A D P O B U D L I W O Ś C I Ą P S Y C H O R U C H O W Ą Moment narodzenia

Bardziej szczegółowo

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do ciebie mówią zwłaszcza wtedy, kiedy się do nich modlisz. Ich subtelny głos, który dociera do nas w postaci intuicyjnych odczuć i myśli ciężko usłyszeć w

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Matko. córki. Konferencja Kobieta jest trendy 5 marca 2015

Wszelkie prawa zastrzeżone. Matko. córki. Konferencja Kobieta jest trendy 5 marca 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Matko córki Konferencja Kobieta jest trendy 5 marca 2015 Co się zmieniło? 14%-> 40% 44% 25-34 latków mieszka z rodzicami Wzrosła w latach 2002-2014 liczba 30-34-letnich Polaków

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO Szkolnictwo wyższe - przemiany lat 90-tych Spektakularny boom edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Jarosław Szymanek Système politique de la France contemporaine. Le point de vue polonais... 11

Jarosław Szymanek Système politique de la France contemporaine. Le point de vue polonais... 11 Spis treści Wstęp... 9 Système politique de la France contemporaine. Le point de vue polonais... 11 Filozofia ustroju politycznego w konstytucji V Republiki Francuskiej... 25 Mateusz Stempak Ustrój Francji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Przemysł turystyczny na Ukrainie Badanie CAWI. Gdzie Ukraińcy zatrzymują się w czasie podróży, gdzie chcąc spędzać Nowy Rok?

Raport Przemysł turystyczny na Ukrainie Badanie CAWI. Gdzie Ukraińcy zatrzymują się w czasie podróży, gdzie chcąc spędzać Nowy Rok? Raport Przemysł turystyczny na Ukrainie Badanie CAWI Gdzie Ukraińcy zatrzymują się w czasie podróży, gdzie chcąc spędzać Nowy Rok? Grudzień 2014 Wnioski Większość ukraińskich respondentów (85%) stwierdziła,

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H ZAMIAST ZAPRZECZAĆ UCZUCIOM NAZWIJ JE ZAMIAST -Tu jest za dużo słów. -Bzdura. Wszystkie słowa są łatwe.

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LEARNIT KOBIETY W IT EMANUELA (IT) Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH?

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? Podstawowa zasada radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych:,,nie reaguj, tylko działaj Rodzice rzadko starają się dojść do tego, dlaczego ich

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH Szczegółową instrukcję znajdziesz tu: http://marciniwuc.com/ Miesiąc:. (np. Styczeń 2015) Punkt 1: Wyznacz Twoje 20 minut z finansami. Moje 20 minut na finanse to:

Bardziej szczegółowo

CRM Zarządzanie i budowanie relacjami z Klientem

CRM Zarządzanie i budowanie relacjami z Klientem CRM Zarządzanie i budowanie relacjami z Klientem Cel warsztatów: Praktyczna wiedza mająca pomóc Państwu w obsłudze i pozyskiwaniu kolejnych lojalnych Klientów!... a ponadto nabycie umiejętności efektywnego

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów)

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów) REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1 (wersja dla studentów) Reklama jest obecna wszędzie w mediach, na ulicy, w miejscach, w których uczymy się, pracujemy i odpoczywamy. Czasem pomaga nam w codziennych

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2. Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2. Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo Andrzej Graca BEZ SPINY CZYLI NIE MA CZEGO SIĘ BAĆ Andrzej Graca: Bez spiny czyli nie ma czego się bać 3 Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2

Bardziej szczegółowo

Nazwijmy go Siedem B (prezentujemy bowiem siedem punktów, jakim BYĆ ) :)

Nazwijmy go Siedem B (prezentujemy bowiem siedem punktów, jakim BYĆ ) :) Czy potrafimy rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności? Czy sprawia nam to trudność? Czujemy się zakłopotani tematem? Sami nie wiemy, jak go ugryźć? A może unikamy go całkiem, skoro nas bezpośrednio nie

Bardziej szczegółowo

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Dnia 22 października 2014 roku przeprowadziliśmy wywiad z naczelnik poczty w Kleczewie, panią Kulpińską, która pracuje na tym stanowisku ponad 30 lat.

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. SZKOŁA dla RODZICÓW Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. (...) Dzieci potrzebują tego, aby ich uczucia były akceptowane i doceniane. Kto pyta nie błądzi. Jak pomóc

Bardziej szczegółowo

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny 20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny Kiedy się uczymy, emocje są niezwykle ważne. Gdybyśmy uczyli się tylko biorąc suche fakty, które

Bardziej szczegółowo

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić?

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Warsztat, Kongres Kobiet 9.05.2014 Czy social media są potrzebne w kampanii? Z internetu korzysta 61,4% Polaków (18,51

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Universita Degli Studi Di L'Aquila Agnieszka (studentka WF) 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

projekt biznesowy Mini-podręcznik z ćwiczeniami

projekt biznesowy Mini-podręcznik z ćwiczeniami DARMOWY FRAGMENT projekt biznesowy Mini-podręcznik z ćwiczeniami Od Autorki Cześć drogi Czytelniku! Witaj w darmowym fragmencie podręcznika Jak zacząć projekt biznesowy?! Jego pełna wersja, zbiera w jednym

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius, Münster i Bremerhaven, 3-8 X 2011. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius, Münster i Bremerhaven, 3-8 X 2011. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius, Münster i Bremerhaven, 3-8 X 2011 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

III Światowe Seminarium dla Młodych Policjantów!

III Światowe Seminarium dla Młodych Policjantów! III Światowe Seminarium dla Młodych Policjantów! Po wielu miesiącach przygotowań, tysiącach wykonanych telefonów, setkach spotkań i rozmów nadszedł oczekiwany dzień. 19 lipca 2015 roku to data, na którą

Bardziej szczegółowo

Wyniki są pozytywne, ale należy jeszcze zmniejszyć liczbę uczniów przez których ktoś płakał całkiem niedawno, szczególnie w klasie IV.

Wyniki są pozytywne, ale należy jeszcze zmniejszyć liczbę uczniów przez których ktoś płakał całkiem niedawno, szczególnie w klasie IV. Test Czy jesteś tolerancyjny? Człowiek tolerancyjny - jest wyrozumiały dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń, rozumie je i szanuje, zachowując swoją indywidualność: w swoich decyzjach i działaniach uwzględnia

Bardziej szczegółowo

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne W celu zbadania efektywności uczenia się, przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów mojej klasy ankietę na temat Czy potrafisz się uczyć?. Test przeprowadziłam

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki)

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki) DIAGNOZA WSTĘPNA Motywacja do uczenia się definiowana jest jako znaczenie i wartość nauki dla danego człowieka, jaką ów człowiek jej przypisuje, i charakteryzowana przez długoterminowe zaangażowanie się

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Mariusz Kierasiński PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Słysząc w kościele podczas czytań mszalnych sformułowanie "prawo i sprawiedliwość" niejeden katolik uśmiecha się pod nosem, myśląc - no tak, nawet Pismo święte

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

Każdy może zostać fundraiserem wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband

Każdy może zostać fundraiserem wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband Centrum KLUCZ w ramach realizacji projektu PWP OWES INSPRO rozwiązania ponadnarodowe prezentuje wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband, przybliżający dobre praktyki z zakresu zachodniego

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny uczniów klasy II a Korczak król dzieci

Projekt edukacyjny uczniów klasy II a Korczak król dzieci Janusz Korczak Projekt edukacyjny uczniów klasy II a Korczak król dzieci Projekt realizowany jest przez uczniów II klasy Gimnazjum nr 1 w Błoniu pod kierunkiem nauczyciela, pani Anety Kobosz. Idea przybliżenia

Bardziej szczegółowo

Maraton Pisania Listów 2011

Maraton Pisania Listów 2011 Maraton Pisania Listów 2011 Warszawa, 19.11.2011r. Natalia Olchawa Maraton Pisania Listów 2011 Start: 10.12.2011r. godzina 12:00; Koniec: 11.12.2011r. godzina 12:00; Piszemy całą dobę; Szkoły mogą pisać

Bardziej szczegółowo

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi Wywiady Pani Aleksandra Machnikowska Przedsiębiorca od 2009 roku, najpierw w spółce cywilnej prowadziła sklep Just Dance. Od 2012 roku prowadzi restaurację EL KAKTUS. W styczniu 2014 restauracja EL KAKTUS

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

OFERTA SKIEROWANA DO RODZICÓW GIMNAZJALISTÓW. Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

OFERTA SKIEROWANA DO RODZICÓW GIMNAZJALISTÓW. Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu OFERTA SKIEROWANA DO RODZICÓW GIMNAZJALISTÓW Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Niniejszy program ma za zadanie pomóc rodzicom naszych uczniów w wychowaniu młodzieży. Jest przewidziany

Bardziej szczegółowo

Polscy związkowcy do prezydenta Francji

Polscy związkowcy do prezydenta Francji Gazeta Wyborcza Polscy związkowcy do prezydenta Francji Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Warszawa. W Wilanowie protestowali związkowcy z ''Solidarności''. Pikieta towarzyszyła spotkaniu przywódców państw

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

Working holiday Kreta 2013

Working holiday Kreta 2013 Working holiday Kreta 2013 Drogi studencie, jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad pracą za granicą, która pozwoli Ci w zdobyciu doświadczenia i rozwoju Twoich umiejętności społecznych, a także przyniesie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Niebrzydowski. Jak leczyć reumatoidalne zapalenie stawów Poradnik dla chorych

Jarosław Niebrzydowski. Jak leczyć reumatoidalne zapalenie stawów Poradnik dla chorych Jarosław Niebrzydowski Jak leczyć reumatoidalne zapalenie stawów Poradnik dla chorych Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by Jarosław Niebrzydowski, 2012 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Wykres 27. Często rozmawiasz z rodzicami na temat agresji, autoagresji lub innych problemów?

Wykres 27. Często rozmawiasz z rodzicami na temat agresji, autoagresji lub innych problemów? 1. Wpływ środowiska rodzinnego na zachowania autoagresywne Do czynników środowiskowych wskazujących na źródła agresji zalicza się rodzinę, także jej dalszy wpływ na wielopokoleniowe rodziny, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2009 BS/93/2009 OCENY I ROZLICZENIA OKRESU PRL W OPINII PUBLICZNEJ

Warszawa, czerwiec 2009 BS/93/2009 OCENY I ROZLICZENIA OKRESU PRL W OPINII PUBLICZNEJ Warszawa, czerwiec 2009 BS/93/2009 OCENY I ROZLICZENIA OKRESU PRL W OPINII PUBLICZNEJ Po dwudziestu latach istnienia demokratycznej Polski wciąż aktualne pozostają pytania o to, jak odnieść się do przeszłości:

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE PRAW DZIECKA

PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE PRAW DZIECKA PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE PRAW DZIECKA Prawa człowieka Prawa i wolności człowieka występują wyłącznie w relacjach jednostki z państwem. Gdy mówimy o prawach człowieka ograniczamy się do stosunków między

Bardziej szczegółowo

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE-

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- WCZEŚNIEJSZA GWIAZDKA KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- ZAPEWNE TAKŻE, WIĘC SPOTKAJMY SIĘ

Bardziej szczegółowo