SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI SEKCJI POLSKIEJ W LICEUM MONTAIGNE (PARYŻ) W ROKU 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI SEKCJI POLSKIEJ W LICEUM MONTAIGNE (PARYŻ) W ROKU 2009/2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI SEKCJI POLSKIEJ W LICEUM MONTAIGNE (PARYŻ) W ROKU 2009/2010 Popularność i dobre opinie o sekcji Polskiej w Montaigne przełożyły się w tym roku na ilość kandydatów, którzy zostali do niej przyjęci: byliśmy zmuszeni otworzyć dwie równoległe klasy 6eme w college`u! Bardzo się z tego powodu cieszymy i mamy nadzieję, że popularność naszej sekcji będzie nadal rosła. Stan liczebny uczniów : college 50 osób, liceum: 41 osób, razem: 91 osób. Kadra pedagogiczna składa się z trzech nauczycieli języka polskiego, dwóch nauczycieli historii i jednego nauczyciela geografii (6 osób). Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do nauczania swoich przedmiotów. Przydział zajęć w tym roku został również nieco zmieniony, ponieważ wprowadziliśmy nauczanie geografii już na poziomie gimnazjalnym w klasach 6ème i 4ème upodabniając w ten sposób naukę tego przedmiotu do systemu francuskiego, gdzie istnieje on jako historia-geografia. Planując główne linie działalności sekcji na terenie Liceum Montaigne nie zapomnieliśmy o Roku Chopinowskim, który pragnęliśmy uczcić akcentem muzycznym. Kontynuujemy organizację sprawdzonych imprez, takich jak Studniówka, wyjazdy edukacyjne do Polski oraz na terenie Francji, sprowadzanie wystaw i prelegentów. Dorzuciliśmy nowe, które cieszyły się tak wielką popularnością, że wejdą zapewne na stałe do kanonu naszych imprez, myślę tu o Spotkaniu Opłatkowym połączonym z występami muzycznymi i teatralnymi oraz o Wieczorze Polskim, kolejnym ciepłym i rodzinnym spotkaniu społeczności sekcyjnej zorganizowanym w czerwcu. Sekcja Polska w Montaigne przeżyła również w tym roku ważny moment, ponieważ gościła w naszych progach Pani Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall. Było to dla naszej szkoły, dla nas samych oraz dla naszych Uczniów i ich Rodziców ogromne wyróżnienie, jesteśmy z tego niezmiernie dumni. Być może pod wpływem tej wizyty nastąpiła ogromna mobilizacja klasy maturalnej, która zdała w tym roku egzamin dojrzałości ze wspaniałymi rezultatami. Do matury przystąpiło 16 osób a z wyróżnieniem zdało ją 13 uczniów ( 2 mention Tres Bien czyli średnia ocen powyżej 16/20, 2 mention Bien czyli średnia ocen powyżej 14/20 i 9 osób z mention Assez Bien, czyli średnia ocen powyżej 12/20) Gratulujemy i jesteśmy z Was ogromnie dumni!!! Pragnę podziękować już w tym miejscu naszym Drogim Rodzicom, szczególnie członkom Zarządu Stowarzyszenie, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w życiu Sekcji przygotowując imprezy, zajmując się stroną logistyczną a często i administracyjną. Składam też serdeczne podziękowania na ręce moich Drogich Nauczycieli, którzy nie liczą czasu poświęcanego dla Sekcji, są na każde zawołanie i do dyspozycji o każdej porze.

2 Nie możemy zapomnieć w tym miejscu o bardzo nam przychylnych placówkach Dyplomatycznych w Paryżu: Ambasadzie RP i Wydziale Konsularnym. To dzięki Nim właśnie możemy organizować nasze wspaniałe imprezy w salonach Instytutu Polskiego w Paryżu lub nawet (jak to było w przypadku rozdania dyplomów maturalnych), w samej Ambasadzie. Serdecznie za tę pomoc i życzliwość dziękujemy. Mamy również dobroczyńców w Polsce, którzy o nas pamiętają pomagając finansowo i rzeczowo. Myślę tutaj o Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, które przyznało nam niemałą sumę na organizację wyjazdów edukacyjnych oraz o Stowarzyszeniu Semper Polonia, od którego otrzymamy wkrótce książki dla naszej sekcyjnej biblioteki. Jesteśmy bardzo za to wdzięczni Poniżej szczegółowe sprawozdanie w kolejności chronologicznej: WRZESIEŃ ) W tym roku już 2 września Sekcja Polska w Liceum Montaigne rozpoczęła swoją działalność pedagogiczno-kulturalną od uczestnictwa w spektaklu w reżyserii Moniki Salens w Instytucie Polskim w Paryżu. Licealiści skorzystali z serdecznego zaproszenia Konsulatu RP w Paryżu i licznie przybyli, aby obejrzeć Szewców St. I. Witkiewicza 2) 19 września po raz pierwszy w historii Sekcji zorganizowaliśmy uroczyste rozdanie Dyplomów Maturalnych w Ambasadzie RP w Paryżu. Rozdania dokonał Pan Minister Janusz Styczek wspólnie z Panią Prowizor Liceum Montaigne, Chantal Collet. Szczęśliwi maturzyści oraz dumni z nich Rodzice zostali zaproszeni przez Ambasadę na lampkę szampana i poczęstunek. Uroczystość oczywiście wejdzie do stałego kalendarium naszych imprez! Pani Prowizor Ch.Collet przemawiająca w obecności Ministra J. Styczka, pana P. Turzańskiego oraz Nauczycieli, Rodziców i Uczniów. Pamiątkowe zdjęcie absolwentów z nauczycielami

3 3) Dwutygodniową praktykę pedagogiczną odbywał w Sekcji nasz absolwent a obecnie student Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Jan Jelinowski. 1) Październik /10 godz. 18H00-22H00 Walne zebranie Sekcji Polskiej z udziałem Nauczycieli i Rodziców, przedstawienie sprawozdania z działalności sekcji w ubiegłym roku, prezentacja planów pedagogicznych i kulturalnych na rok bieżący, spotkanie rodziców z nauczycielami sekcji, 2) 9-11/10/2009 Udział Kierownika Sekcji w Kongresie w Malmo, gdzie wspólnie z Pania Lidią Tarkowską, kierownikiem Sekcji Polskiej w Liceum Międzynarodowym z ST Germain en Laye przedstawiłyśmy referat dotyczący zasad funkcjonowania oraz zakresu działalności Sekcji Polskich we Francji. Pragnę zaznaczyć, ze w Kongresie uczestniczyli przedstawiciele polskiego rządu, Pani Minister Hall oraz dyrekcja Zespolu Szkół na Solcu. EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KONSULAT GENERALNY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W MALMÖ PROGRAM KONFERENCJI PRZYSZŁOŚĆ SZKOŁY POLONIJNEJ Malmö, Quality Hotel Konserthuset 9-11 października 2009 r.

4 Listopad ) 11/11/doroczne zebranie nauczycieli i kierowników Sekcji Polskich we Francji w celu podsumowania ubiegłorocznych egzaminów maturalnych. W zebraniu wzięli również udział przedstawiciele władz francuskich: Pani Inspektor odpowiedzialna za nauczanie języka polskiego we Francji, Kinga Callebat, oraz Pan Patrick Coustance z francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej. 2) 21/11 Wspólne zebranie sekcji Polskiej i Portugalskiej w Liceum Montaigne. Zebranie otworzyła Pani Prowizor Chantal Collet, wzięli w nim udział również przedstawiciele polskiej i portugalskiej dyplomacji ( stronę polska reprezentował pan Piotr Turzański z Ambasady RP w Paryżu) 3) /11 Szkolenie dla nauczycieli oraz lekcje pokazowe w klasach college`u przeprowadzone przez Panią Jolantę Błażejczyk z Muzeum Małego Powstańca ( część Muzeum Powstania Warszawskiego). Grudzień ) Udział kierownika Sekcji w szkoleniu wszystkich dyrektorów i kierowników polskojęzycznych szkół istniejących poza granicami kraju w Dębe k/ Warszawy. Spotkanie z Panią Minister Hall, Podsekretarzem Stanu, panem Krzysztofem Stanowskim, Dyrektorem departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN, panią Claudią Torres- Bartyzel oraz Dyrektorem Zespołu Szkół w Warszawie, Panią Magdaleną Bogusławską, 2) Seria wykładów o Rotmiostrzu Pileckim oraz prezentacja książki biograficznej o nim opowiadającej dokonana przez autora działa, czyli Pana Jacka Pawłowicza, laureata nagrody na Najlepszą Ksiażkę Historyczną Roku Pan Pawłowicz przyjechal z IPN, oddziału w Warszawie,

5 Styczeń ) Wystawa o życiu i pracy Marii Skłodowskiej-Curie w bibliotece Liceum Montaigne, przygotowana przy pomocy Ambasady RP w Paryżu, 2) Spotkanie Opłatkowe wszystkich uczniów i rodziców Sekcji Polskiej w Montaigne. Spotkanie połączone z przedstawieniem jasełkowym, występem chóru oraz aukcją na rzecz sekcji odbyło się w sali balowej Kościoła Amerykańskiego w Paryżu. Oprócz naszych Uczniów, Nauczycieli i Rodziców w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ambasady i Konsulatu ( Pan Radca P. Turzański i Pani Konsul M. Białecka) oraz duchowni z Polskiej Misji Katolickiej. Po części artystycznej goście zostali uraczeni posiłkiem sponsorowanym przez restaurację Mazurka, a potem odbyła się zabawa taneczna dla wszystkich obecnych grup wiekowych. Oprócz strawy dla ducha było też i coś dla ciała... LUTY ) 13/02 Studniówka w Instytucie Polskim w Paryżu. Po raz drugi ten radosny bal organizowaliśmy wspólnie z Liceum Międzynarodowym z ST Germain en Laye. Po licznych próbach

6 tradycyjny polonez na kilkanaście par był spektaklem zapierającym dech w piersiach! Rok Chopinowski został zapoczątkowany już przy tej okazji koncertem muzycznym utalentowanych licealistów z Liceum Montaigne. Spektakle przygotowane przez klasy maturalne wzbudziły powszechny zachwyt, dzięki nagranim na plytach DVD możemy podziwiać je nadal! Tradycyjny polonez odtańczony został kilkakrotnie, do tańca zostali poproszeni również Rodzice i Nauczyciele...A po sesji fotograficznej zaczęła się wspaniała zabawa!

7 3) 1) 2) Tygodniową praktykę pedagogiczną odbywała w Sekcji studentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Alicja Majewska. MARZEC /03 wystawa PRL-Tak daleko, tak blisko sprowadzona specjalnie dla naszej sekcji z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie została przedstawiona społeczności Montaigne w oranżerii / o3 wyjazd edukacyjny licealistów do Gdańska. Prawdziwa lekcja żywej historii, spotkania z polskimi rówieśnikami w zaprzyjaźnionych szkołach, imprezy kulturalne (niezapomniany balet Romeo i Julia w Operze Bałtyckiej!). Wróciliśmy z wyjazdu ogromnie zadowoleni, bogatsi o nowe doświadczenia i z niezapomnianymi wrażeniami z kolejnego cudownego pobytu w Polsce! Jak zwykle grupa była narodowościowo niejednorodna, oprócz Polaków mieliśmy co pokazywać również Portugalczykom i Francuzom.

8 Nasza radosna grupa przed bramą Stoczni Gdańskiej 3) Nie mogliśmy oczywiście ominąć Westerplatte 22/03/2010 Koncert pianistyczny w kaplicy szkolnej, adresowany dla całej społeczności Liceum Montaigne. Aby uczcić Rok Chopinowski postanowiliśmy zorganizować koncert oraz zaprezentować wystawę o Fryderyku Chopinie. Młoda i utalentowana pianistka polska przebywająca aktualnie na stypendium w Paryżu, Pani Marta Guzik podbiła serca słuchaczy perfekcynym przygotowaniem wykonywanych utworów. Po koncercie, w którym oprócz francuskiej dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców wzięli udział również przedstawiciele polskiej dyplomacji (Pan P. Turzański z małżonką z ambasady RP, Pani Konsul M. Białecka) goście mogli podziwiać piękną wystawę o życiu Chopina sprowadzoną do Montaigne dzięki Polskiemu Biuru Turystycznemu w Paryżu a także historyczną wystawę RPL-tak daleko, tak blisko. Na zakończenie wieczoru odbył się uroczysty koktajl dla obecnych gości.

9 Pani Marta Guzik przy pianinie i wśród zaproszonych i wdzięcznych za artystyczne uniesienia gości ( Pani Powizor, Pani Konsul M. Białecka, Pan Radca Ambasady P. Turzański i oczywiście gwiazda wieczoru)

10 Organizatorzy koncertu przed wystawą o Fryderyku Chopinie w Liceum 4) 22-26/03/2010 : Szkolenie pedagogiczne dla nauczycieli Sekcji Polskich i innych szkół polonijnych regionu paryskiego oraz seria lekcji pokazowych przeprowadzona przez Panie z Działu Edukacji Społecznej IPN oddziału warszawskiego. Specjalnie na zaproszenie Sekcji Polskich w Montaigne i St Germain, staraniem nauczycieli sekcyjnych (ukłony w stronę Pani M.Młynarczyk i A. Sygowskiej-Kalmus) po raz trzeci w tym samym roku szkolnym gościliśmy specjalistów zajmujących się edukacją polonistyczno-historyczną. Szkolenie postanowiliśmy otworzyć również dla nauczycieli uczących w innych placówkach edukacyjnych i z naszego zaproszenia skorzystała Filia Szkoły Polskiej w Aulnay sous Bois i Szkoła Polska w Paryżu. Lekcje z wystawą PRL-tak daleko, tak blisko zostaną na pewno na długo w pamięciach naszych uczniów i nauczycieli. Z lekcji pokazowych i szkoleń przeprowadzanych przez metodyków z Biura Edukacji Publicznej IPN korzystają uczniowie i nauczyciele, także innych szkół polonijnych...

11 KWIECIEŃ ) 12/01/2010 Wystawa o katastrofie smoleńskiej i dramacie katyńskim z czasów II wojny światowej. Tej wystawy nie planowaliśmy, ale powstała ona z potrzeby serca naszych Uczniów, Rodziców i Nauczycieli. W ciągu jednego dnia za zgodą francuskiej administracji stworzyliśmy oranżerii liceum Ścianę Pamięci, pod którą w ciągu całego tygodnia pojawiały się świeże kwiaty, słowa kondolencji w różnych językach oraz inne wyrazy smutku łączenia się z Polską w żałobie. 2) 13/04/2010 Wpis do ksiąg kondolencyjnych wystawionych w Ambasadzie RP w Paryżu. Wszyscy uczniowie poziomu licealnego oraz ogromna większość gimnazjalistów udali się do Ambasady RP w Paryżu, aby wpisem do ksiąg kondolencyjnych dać wyraz swojemu smutkowi z powodu katastrofy pod Smoleńskiem.

12 3) 14/04/2010- Delegacja nauczycieli polskich w Liceum Montaigne. Ponad czterdziestu nauczycieli z Polski odwiedziło Liceum Montaigne, aby zapoznać się z systemem francuskiej edukacji narodowej oraz poznać specyfikę działalności sekcji Polskich we Francji. Po oficjalnym przywitaniu delegacji przez administrację szkoły i udzieleniu odpowiedzi na pytania, nauczyciele odwiedzili nasze sale lekcyjne i poznali zasady działania sekcji. Nauczyciele po spotkaniu z administracją szkoły odwiedzili nasze klasy i zapoznali się z działalnością sekcji. MAJ ) 19/05/2010 Egzaminy wstępne dla kandydatów do College Liceum Montaigne. Jak co roku w tym okresie całe grono pedagogiczne naszej sekcji zostało zmobilizowane w celu przeprowadzenia pisemnych i ustnych egzaminów dla kandydatów do Sekcji. 2) 27/05/2010 Wizyta Pani Minister Hall w Montaigne. Naszą sekcję spotkało ogromne wyróżnienie, ponieważ przy okazji swojego pobytu we Francji Pani Katarzyna Hall, polski Minister Edukacji Narodowej, postanowiła odwiedzić Liceum Montaigne i zapoznać się z działalnością Sekcji Polskich. Do Montaigne przyjechały

13 zarządzające pozostałymi Sekcjami Polskimi osoby, aby osobiście spotkać się z Panią Minister i wziąć udział w uroczystościach z tej okazji przygotowanych przez liceum. Po spotkaniu z dyrekcją szkoły, wykwintnym obiedzie, w którym wzięli udział przedstawiciele polskiej dyplomacji oraz francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Nauczyciele i Rodzice Uczniów sekcji, odbyła się prezentacja multimedialna dotycząca zasad działania Sekcji Polskich we Francji. Pani Minister odwiedziła też nasze sale lekcyjne i obejrzała prace uczniów. Pani Minister po oficjalnej części spotkania zawitała również do naszych sal lekcyjnych i znalazła chwilę czasu dla uczniów i nauczycieli. 3) Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem strony internetowej naszej sekcji. Już od kilku lat moim marzeniem oraz po prostu wymogiem czasu była oficjalna strona internetowa naszej sekcji. Wreszcie znalazła się osoba kompetentna i w dodatku gotowa bezinteresownie poświęcić swój czas na przygotowanie tej sieciowej wizytówki. Wkrótce przepływ informacji między nauczycielami i Rodzicami będzie ułatwiony i w końcu będziemy mogli szerokiemu gronu przedstawić osiągnięcia naszych uczniów! CZERWIEC ) 04/06/2010 -Wyjazd edukacyjny wszystkich uczniów poziomu gimnazjalnego sekcji do Nancy. Już drugi raz z rzędu zorganizowaliśmy dla wszystkich uczniów college u wyjazd śladami polskimi we Francji. W tym roku wybór padł na Nancy, jedno z bliższych Polakom miejsc z powodu nieprzeciętnej osobowości króla Stanisława Leszczyńskiego, który wycisnął niezatarte piętno na tym mieście. Wyjazd edukacyjny nosił tytuł Śladami króla Stanisława Leszczyńskiego i był niezapomnianą lekcją historii i kultury na

14 pograniczu państw. W tym wyjeździe autokarowym wzięło udział 50 uczniów i 5 opiekunów. Nasi uczniowie w śliczną czerwcową pogodę podziwiali uroki architektury królewskiego miasta. 2) 9-10/06/2010 szkolenie przeprowadzone przez panią G. Czetwertyńską dotyczące planowanych zmian w nauczaniu polonijnym. W szkoleniu wzięli udział wszyscy nauczyciele uczący w sekcji, choć nie było one przez Sekcje organizowane. 3) Wieczór Polski w Instytucie Polskim w Paryżu. Kolejna impreza rodzinna, która zapewne wejdzie do kanonu imprez stałych, cyklicznie organizowanych przez sekcję. Każda klasa collége u przygotowała spektakl teatralny związany z programem nauczania na danym poziomie. Dzięki wspaniałym warunkom lokalowym Instytutu Polskiego uczniowie mogli skorzystać z prawdziwej sceny i profesjonalnego oświetlenia. Było to dla nich oraz ich rodziców niezapomniane doświadczenie. W imprezie wzięli udział również przedstawiciele polskiej dyplomacji w osobie Pana Konsula Generalnego M. Kwiatkowskiego oraz pana P. Turzańskiego z małżonkami. Była to również okazja do pożegnania najstarszej klasy college u, która w następnym roku zasili szeregi licealistów. Serdeczne podziękowania za całoroczną pracę otrzymali również nauczyciele sekcyjni. Jesteśmy bardzo wdzięczni za te wyrazy uznania i szacunku ze strony Rodziców i Uczniów. 4) W czerwcu dotarła do nas również radosna wiadomość, że uczennica klasy 4eme, Natalia Zamojska została laureatką konkursu plastycznego: Chopin- inspirator wyobraźni.

15 GALERIA I OSRODEK PLASTYCZNEJ TWORCZOSCI DZIECKA W TORUNIU NAGRODA GLOWNA W KONKURSIE "Chopin - Inspirator wyobraźni" 5) 6) 24-29/06/2010-ustne egzaminy maturalne. Nasi maturzyści przystąpili dnia 28/06/2010 do ustnych egzaminów OIB w centrum egzaminacyjnym w Liceum Międzynarodowym w St Germain en Laye. Wszyscy zdali je bardzo dobrze, o czym świadczą dyplomy z wyróżnieniami. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia na studiach wyższych. Szerokiej drogi, kochani maturzyści! 7/07/2010 udział kierownika sekcji w uroczystym rozdaniu dyplomów maturalnych w Saint -Geamain -en Laye. Działalność Sekcji Polskiej w Liceum Montaigne była w tym roku, podobnie jak i w latach ubiegłych, niezmiernie bogata i różnorodna. Nie mówię w tym sprawozdaniu o codziennej wytrwałej pracy Nauczycieli, o postępach Uczniów, które widzicie Państwo na szkolnych cenzurkach. Nie wspomniałam również o cotygodniowych spotkaniach grupy Rodziców przygotowujących imprezy, wystawy, koncerty. Ani o godzinach spędzonych

16 na próbach poloneza czy studniówkowego spektaklu. Montowanie biblioteczek zakupionych i przywiezionych przez rodziców oraz żmudne układanie książek też nie znalazło się w tym sprawozdaniu. Ale przecież wiecie Państwo doskonale, że bez zaplecza, prób i przygotowań, żadna z imprez nie ujrzałaby dziennego światła. Na zakończenie jeszcze raz pragnę podziękować tym wszystkim ludziom dobrej woli i wielkiego serca, którzy swoją wytrwałością i solidną pracą przyczyniają się do rozkwitu naszej Sekcji. Im będzie ona sprawniej działała, tym Państwa Dzieci a nasi Uczniowie będą się w niej lepiej czuli i osiągali świetne wyniki w nauce. A przecież jest to nasz wspólny i podstawowy cel: dobro naszych Uczniów. Danuta Charlon, kierownik Sekcji Polskiej w Montaigne

SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI SEKCJI POLSKIEJ W LICEUM MONTAIGNE (PARYŻ) W ROKU 2008/2009

SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI SEKCJI POLSKIEJ W LICEUM MONTAIGNE (PARYŻ) W ROKU 2008/2009 SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI SEKCJI POLSKIEJ W LICEUM MONTAIGNE (PARYŻ) W ROKU 2008/2009 Sekcja Polska w Liceum Montaigne rozpoczęła w tym roku działalność mając po raz pierwszy klasy na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (36.) w dniu 14 maja 2013 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (36.) w dniu 14 maja 2013 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (36.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Okrągły Stół Polonii Włoskiej łączmy cele i działania.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2009/2010 Kronika Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Rok szkolny 2009/2010 1 IX 2009. Rozpoczęcie roku szkolnego. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Starosta Łęczyński Adam Niwiński, który pogratulował osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Kilka refleksji na temat kształcenia ustawicznego z perspektywy blisko 70 lat doświadczenia Związku ZDZ

Kilka refleksji na temat kształcenia ustawicznego z perspektywy blisko 70 lat doświadczenia Związku ZDZ Nr 6 / 165 / 2014 Kilka refleksji na temat kształcenia ustawicznego z perspektywy blisko 70 lat doświadczenia Związku ZDZ Za dwa lata Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego będzie obchodzić 70-lecie

Bardziej szczegółowo

SEKCJE POLSKIE WE FRANCJI

SEKCJE POLSKIE WE FRANCJI SEKCJA POLSKA W «COLLÉGE ET LYCÉE MONTAIGNE» W PARYZU SEKCJA POLSKA W COLLÉGE «LES HAUTS GRILLETS» ET LYCÉE INTERNATIONAL SAINT-GRMAIN-EN-LAYE SEKCJE POLSKIE WE FRANCJI Przegląd zasad funkcjonowania i

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Rok szkolny 2011/2012 rokiem Jubileuszu 66-lecia 1946-2012 oraz 100-lecia tradycji edukacyjnej 1911-2011

Bardziej szczegółowo

4 ROCZNIK ZST 2012/13

4 ROCZNIK ZST 2012/13 4 ROCZNIK ZST 2012/13 Tuchowski Informator Samorządowy 1 Drodzy Czytelnicy! To już czwarty numer Rocznika ZST. Po okresie wielu spektakularnych wydarzeń i jubileuszy przyszedł czas na wzmacnianie codziennej

Bardziej szczegółowo

Nr 08 / 157 / 2013. Seminarium dla osób kierujących pionami oświatowymi w ZDZ. Międzynarodowy turniej w akrobatyce sportowej

Nr 08 / 157 / 2013. Seminarium dla osób kierujących pionami oświatowymi w ZDZ. Międzynarodowy turniej w akrobatyce sportowej Nr 08 / 157 / 2013 Seminarium dla osób kierujących pionami oświatowymi w ZDZ Międzynarodowy turniej w akrobatyce sportowej W dniach 23-24 października 2013 r. w ZG ZZDZ odbyło się seminarium dla osób kierujących

Bardziej szczegółowo

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Klementowice 2011 2 MAŁA ENCYKLOPEDIA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROBIZNESU IM. MACIEJA RATAJA W KLEMENTOWICACH WYDANIE DRUGIE UZUPEŁNIONE O LATA 2003-2010

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców 2 Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. www.pwsz.konin.edu.pl. fot. Dominik Robakowski

Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. www.pwsz.konin.edu.pl. fot. Dominik Robakowski Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Dominik Robakowski Zmiany i za nami, i przed nami s. 4-5 Dla Konina mam czas s. 14-15 Juliette

Bardziej szczegółowo

Bilansik - wydanie specjalne

Bilansik - wydanie specjalne Rzeszów, 13-15 października 2011 Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów tel. 017 748 3000, zse@interia.pl, http://www.ekonomik.rzeszow.pl 95 lat Ekonomika Bilansik - wydanie specjalne

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej NADANIE OŚRODKOWI IMIENIA IENIA ZOFII KSIĄŻEK - BREGUŁOWEJ POŚWIĘCENIE I

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA. Zbigniew Kolecki. Burmistrz Miasta Jordanowa. NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA. Zbigniew Kolecki. Burmistrz Miasta Jordanowa. NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców Nr 11 2013 ISSN 1507-7020 Drodzy Mieszkańcy Jordanowa Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, obfitych łask i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego życzą Maria

Bardziej szczegółowo

Linka, Małgorzata Mazur, Wiesław Deptuła, Mariola Badowska, Joanna Daniek, Anna. Jerzy Giedrys, Magdalena Seredyńska,

Linka, Małgorzata Mazur, Wiesław Deptuła, Mariola Badowska, Joanna Daniek, Anna. Jerzy Giedrys, Magdalena Seredyńska, 1 października 2009 roku podczas immatrykulacji studentów po raz 25. zabrzmiała w nowoczesnych murach Uniwersytetu Szczecińskiego, czyli auli Wydziału Humanistycznego, średniowieczna pieśń hymniczna Gaudeamus

Bardziej szczegółowo

arzeń d wy arium alend k

arzeń d wy arium alend k 10 Historię każdej szkoły tworzą przede wszystkim pracujący w niej ludzie dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, ale także pani sekretarka i woźny. To wszyscy decydują, że każdy dzień spędzony tutaj jest

Bardziej szczegółowo

Uczniowie ZDZ pomagali w organizacji drugiego półmaratonu czerwca 76. Zakończenie roku szkolnego 2013/14 w Radomiu.

Uczniowie ZDZ pomagali w organizacji drugiego półmaratonu czerwca 76. Zakończenie roku szkolnego 2013/14 w Radomiu. Nr 7 / 166 / 2014 Uczniowie ZDZ pomagali w organizacji drugiego półmaratonu czerwca 76 22 czerwca 2014 r. uczniowie klas mundurowych Szkół ZDZ w Radomiu brali udział, jako wolontariusze, w drugiej edycji

Bardziej szczegółowo

S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T

S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T 20 S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T ZIMOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ LICEALIADA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy we Wrocławiu oraz Szkoła Narciarska LE-SKI była organizatorem

Bardziej szczegółowo

Wakacyjne miesiące tradycyjnie. do odpoczynku i pozostawienia

Wakacyjne miesiące tradycyjnie. do odpoczynku i pozostawienia Nr 8/191 3 DYNOWINKA Szkoda, że lato już się kończy i znowu zamiast zwiewnych sukienek i sandałków trzeba będzie zakładać barchanowe portki w komplecie z mesztami. Co prawda nikt już dziś takich nie nosi,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik informacyjny rok XX nr 8 (201) wrzesień 2014 ISSN 1429-5822

Miesięcznik informacyjny rok XX nr 8 (201) wrzesień 2014 ISSN 1429-5822 Miesięcznik informacyjny rok XX nr 8 (201) wrzesień 2014 ISSN 1429-5822 Uroczysta Środowiskowa Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Miesięcznik informacyjny rok XX nr 86 (201) (199) wrzesień czerwiec

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4

BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4 BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4 INSTYTUCJE CZŁONKOWSKIE: Biblioteka Polska POSK w Londynie Biblioteka im. I. Domeyki w Buenos Aires Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wieści aniżowskie. W numerze między innymi: Nr 145-146 q marzec-kwiecień 2009 q Cena 2,50 zł. q ISSN 1509-6025

Wieści aniżowskie. W numerze między innymi: Nr 145-146 q marzec-kwiecień 2009 q Cena 2,50 zł. q ISSN 1509-6025 Wieści aniżowskie Nr 145-146 q marzec-kwiecień 2009 q Cena 2,50 zł. q ISSN 1509-6025 Z okazji zbliżających się Świąt Paschalnych pragniemy życzyć wszelkiej radości, dobroci i pomyślności- Niech Zmartwychwstały

Bardziej szczegółowo

Młodzież ZSP zwiedza świat

Młodzież ZSP zwiedza świat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Im. JP II w Krynicy Zdroju W tym numerze: Numer 1 (64) WRZESIEŃ - STYCZEŃ 2011/2012 Młodzież ZSP zwiedza świat VII Bal Charytatywny Podsumowanie pracy szkoły w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Nowo wybrani sołtysi, sporo zmian. Burmistrz Tarczyna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków!!!

Nowo wybrani sołtysi, sporo zmian. Burmistrz Tarczyna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków!!! WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIE Rok 22 Nr 3/4 (232/233) Niezależny Miesięcznik Regionalny. Egzemplarz bezpłatny. ISSN 1233-8869 Nowo wybrani sołtysi, sporo zmian Szanowni Państwo, informujemy, iż w wyniku tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Dnia 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Bardzo serdecznie przywitaliśmy koleżanki i kolegów z pierwszych klas.

Dnia 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Bardzo serdecznie przywitaliśmy koleżanki i kolegów z pierwszych klas. Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Dnia 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Bardzo serdecznie przywitaliśmy koleżanki i kolegów z pierwszych klas. Powiatowa Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 5 (81) lipiec/sierpień 2011 ISSN 1730-9190 Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte Rocznice zawsze zmuszają do refleksji, przywołują wspomnienia.

Bardziej szczegółowo