Tytuł Aplikacji: Układy wielonapędowe z przetwornicami Danfoss FC 302 sterowanymi poprzez magistralę Profibus.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł Aplikacji: Układy wielonapędowe z przetwornicami Danfoss FC 302 sterowanymi poprzez magistralę Profibus."

Transkrypt

1 Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych liderów branży napędowej. Od lat nazwa VLT określa przetwornice częstotliwości i softstarty o najlepszych parametrach technicznych, najwyższej niezawodności i funkcjonalności. Napędy VLT pracują w aplikacjach na całym świecie, a Danfoss oferuje najbardziej rozległą sieć doświadczonych specjalistów i partnerów z zakresu techniki napędowej. Tytuł Aplikacji: Układy wielonapędowe z przetwornicami Danfoss FC 302 sterowanymi poprzez magistralę Profibus. Stosowanie układów napędowych o regulowanej wydajności staje się dziś standardem w automatyce przemysłowej. Podyktowane jest to względami zarówno ekonomicznymi (optymalizacja zużycia energii) jak i możliwościami jakie oferują obecne przetwornice częstotliwości. W artykule przytoczono sterowanie złożonym procesem technologicznym w przemyśle przetwórstwa mleka, który musi być prowadzony precyzyjnie, a wszelkie awarie musza być szczegółowo diagnozowane. Popularność komunikacyjnych sieci polowych w obecnych rozwiązaniach sterowania procesów przemysłowych powoduje, iż projektanci większych systemów coraz częściej stosują urządzenia wykonawcze jak falowniki, siłowniki zaworów, przetworniki pomiarowe wyposażone w moduł komunikacyjny. Upraszcza to znacząco okablowanie obiektowe, zmniejsza liczbę wejść/wyjść analogowych i cyfrowych w sterowniku, oraz daje łatwość obsługi z poziomu interfejsu operatora HMI. Uprasza także diagnostykę usterek i prowadzenie działań serwisowych. Wśród różnorodnych zastosowań falowników przez firmę Schulz Infoprod, ciekawą aplikacją jest system sterowania procesem wytwarzania mleka w proszku. Złożoność technologii procesu wymaga zastosowania szybkiego i wydajnego sterownika, przyjaznego systemu HMI, jak również niezawodnych regulowanych układów napędowych. System oparty jest o sterownik Siemens S7-400, rozproszoną sieć modułów RIO firmy Siemens, system SCADA Wonderware Platform, oraz 54 sztuki falowników Danfoss FC302 z modułami komunikacyjnymi Profibus, rozmieszczonych w kilku polach szafy sterowniczej, szafach lokalnych oraz jako samodzielne jednostki napędów o mocach powyżej 45kW.

2 Jednym z głównych założeń dla projektantów systemu sterowania była duża elastyczność sterowania napędami i minimalizacja połączeń kablowych. Stąd zapadła decyzja o sterowaniu falownikami poprzez magistralę Profibus, oraz pozostałymi elementami obiektowymi poprzez magistralę ASI. Falowniki (o mocach mniejszych niż 45kW) zostały zamontowane w zespole szaf sterowania napędów (MCC), falowniki o mocy większej niż 45kW umieszczone zostały zamontowane poza szafami MCC - na obiekcie w pobliżu urządzeń technologicznych. Falowniki Danfoss FC 302, dzięki swojej modułowości i wielu dostępnym opcjom dają duże możliwości sterowania, a większość funkcji falownika dostępna jest poprzez magistralę Profibus. W omawianym rozwiązaniu zastosowano w falownikach moduł Profibus DP V0/V1 typu MCA101, oraz moduł MCB107 - zasilania 24VDC back-up. Moduł MCB107 zainstalowany w falowniku daje nam możliwość komunikacji z falownikiem po odłączeniu jego zasilania sieciowego. Tak więc, w sytuacji, gdy nastąpi odłącznie falownika - np. wyłączenie napędu wyłącznikiem remontowym lub nastąpi zadziałanie zabezpieczenia sieciowego falownika, operator ma nadal komunikację z falownikiem i możliwość zdalnego zdiagnozowania przyczyny wyłączenia, oraz wykonania restartu urządzenia po przywróceniu zasilania do falownika. MODUŁ MCA101 obsługuje dwa profile słowa sterującego Profibus: - profil PROFIdrive, który jest przyjętym przez organizację PROFIBUS specjalną wersją protokołu komunikacji Profibus dla układów napędowych z przemiennikami, - profil Danfoss FC, który został opracowany specjalnie dla falowników Danfoss. Szczegółowy opis programowania transmisji sterownik PLC falownik tj. wybór rodzaju danych/parametrów wymienianych pomiędzy PLC a falownikiem ( wybór typu PPO), tworzenie ramki zapytania (CTW) i odczyt ramki odpowiedzi (STW) z falownika jest zawarty w instrukcji modułu MCA101. Instrukcja zawiera też przykłady fragmentów programów napisanych w języku STEP 7 dla sterowników Siemens. Programista w łatwy sposób może przesłać wartość zadaną obrotów, poszczególne komendy do falownika i odczytać aktualny jego status. Opisany sposób komunikacji z falownikami dotyczy całej rodziny falowników: FC100, FC200 i FC 300. Falowniki serii FC 100 stosowane są do aplikacji wentylacyjnych HVAC, serii FC 200 stosowane do aplikacji pompowych, serii FC 300 do aplikacji stało-momentowych i aplikacji specjalnych. Dla każdego typu falownika producent udostępnia na swoich stronach internetowych pliki GSD, potrzebne do konfiguracji sprzętowej sieci Profibus. Układy napędowe z falownikami obsługują różne urządzenia technologiczne, często o specyficznych wymogach, co do parametrów regulacji. Istnieje nieraz potrzeba, aby wybrane parametry falownika były zmieniane zależnie od wymogów danej fazy procesu. Oprócz możliwości zmiany nastaw, użytkownik powinien mieć możliwość zmiany parametrów falownika poprzez magistralę Profibus. Profil Profidrive daje możliwość zmiany parametrów falownika w dwóch specjalnych trybach: DPV0, oraz DPV1 Master klasy 1 (np. sterownik PLC) i Master klasy 2 (np. komputer PC). Generalnie, bez wnikania w szczegóły programowania, oba tryby pozwalają na dostęp do parametrów falownika i ich zmianę. Tryb DPV1 daje większe możliwości, zwłaszcza możliwość komunikacji zarówno cyklicznej jak i

3 acyklicznej, co pozwala na ciągły dostęp i zmianę większości parametrów falownika zarówno z poziomu urządzenia Master klasy 1 i Master klasy 2. W opisywanym systemie sterowania proszkownią mleka, główna szafa napędowa MCC zawierała 27 falowników FC 302 o łącznej mocy 272kW, druga szafa napędowa zawierała 27 falowników o łącznej mocy 946 kw. W szafach napędów umieszczono także moduły wejść/wyjść ET200S, przekaźniki interfejsowe, oraz niezbędny osprzęt elektryczny. Jednym z ograniczeń sieci Profibus jest maksymalny rozmiar segmentu sieci obejmujący maksymalnie do 31 jednostek typu slave. Jeśli struktura zawiera więcej niż 31 jednostek wymagany jest dla kolejnego segmentu wzmacniacz (repeater). Jedna sieć Profibus z jednym urządzeniem Master może maksymalnie objąć 121 falowników plus 3 repeatery. W zależności od prędkości transmisji (187,5kBaud do 12MBaud), maksymalna łączna długość jednego segmentu sieci Profibus z 31 falownikami może wynieść odpowiednio m (przy 187,5KBaud) i 100m (przy 12 Mbaud). Tak więc, w opisanym systemie z 54 falownikami utworzono 2 segmenty sieci Profibus Bardzo przydatnym narzędziem jest program oferowany przez firmę Danfoss MCT -10. Ułatwia on i znacznie przyspiesza konfigurację i parametryzację falowników z notebooka, szczególnie przy ich większej ilości połączonych magistralą Profibus. W najprostszej konfiguracji, program MCT-10 może komunikować się z pojedynczym falownikiem przez port USB. Kolejna konfiguracja to komunikacja z siecią falowników połączonych interfejsem RS 485. Jeśli chcemy połączyć się z siecią falowników połączonych magistralą Profibus -konieczna jest karta Profibus (np. CP5511 firmy Siemens), zainstalowana w notebooku. Rys.1. Przykładowy ekran programu MCT-10 - konfiguracja 27 falowników FC302

4 Program umożliwia przygotowanie parametrów wszystkich falowników i jeśli mają wpisane wcześniej adresy Profibus, parametryzację przez sieć wszystkich falowników. Jest wygodnym narzędziem do uruchamiania i monitorowania pracy poszczególnych napędów. Oprócz szybkiej parametryzacji (parametry wybranego falownika można zmieniać on-line) pozwala na przeglądanie aktualnych alarmów, ostrzeżeń i rejestru błędów wybranego falownika maks. do 200 alarmów i ostrzeżeń. Są one aktualizowane w każdym cyklu zapisu/odczytu danych z falownika. Program MCT-10 umożliwia także monitorowanie bieżących parametrów wybranego napędu. Służy do tego funkcja Scope Folder, w której można zdefiniować maks. 6 kanałów rejestracji parametrów (np. prąd napędu, napięcie DC, wartość zadaną Profibus, itp.). Istnieją dwa tryby rejestracji parametrów: tryb PC Polling Chanel oraz tryb Drive Real Time Channel. W pierwszym trybie możemy rejestrować parametry od umownego czasu 0:00:00 startu rejestracji, w drugim - możemy rejestrować od momentu wybranego zdarzenia. Jeśli chcemy rejestrować parametry w przypadku wystąpienia konkretnego zdarzenia np. przekroczenia ograniczenia prądowego, stosujemy tryb Drive Real Time Channel, w którym można zdefiniować sposób wyzwalania rejestracji przy wystąpieniu tego zdarzenia. Rys. 2 Ekran rejestracji Scope Folder w trybie PC Polling z wybranymi 6 parametrami falownika.

5 Wszystkie falowniki Danfoss rodziny FC mają wbudowany moduł programowy SLC (sekwencyjny sterownik zdarzeń). Prosty edytor typu graf przejść (będący modułem programu MCT-10) przejść pozwala na definicje zachowania się falownika przy wystąpieniu określonego warunku logicznego, wyniku operacji porównania, osiągnięcia stanu licznika, itp. Dowolne zdarzenie zdefiniowane w module SLC może generować opisany wcześniej start rejestracji wybranych parametrów falownika w archiwum Scope Folder. Program Scope Folder umożliwia także eksport zarejestrowanych danych do pliku Excel w celu dalszej ich obróbki. W trakcie projektowania szaf napędowych MCC ważnym aspektem był ich system chłodzenia. Pomieszczenie rozdzielni, w którym umieszczone są szafy jest klimatyzowane i zapewnia odpowiednie parametry powietrza chłodzącego. Dla zapewnienia cyrkulacji powietrza chłodzącego w szafie, każde z pól szafy wyposażono w wentylatory nawiewne oraz kratki wywiewne. (Fot.1). Sumaryczny wymagany przepływ powietrza chłodzącego falowniki został zapewniony przez dobór wentylatorów o odpowiedniej wydajności. Wszystkie jednostki FC302 wyposażono dodatkowo w lokalne panele LCP, co jednak nie było konieczne, ze względu na pełną diagnostykę falowników prowadzoną magistralą Profibus z poziomu systemu sterowania. Oczywiście wymagało to pewnych nakładów pracy ze strony programistów sterownika PLC w tym przypadku Siemens S Fot. 1 Widok jednego z pól rozdzielnicy napędów oraz elewacji szafy.

6 Podczas uruchamiania systemu czas inżyniera rozruchu spędzony przy testowaniu i ustawianiu napędów okazał się znacznie krótszy niż w podobnej wielkości aplikacjach z tradycyjnym sterowaniem analogowo-cyfrowym, rozruch przebiegał bardzo sprawnie, a wszystkie kolejne konfiguracje falowników zostały na bieżąco dokumentowane w odpowiednich plikach archiwum serwisowego. Artykuł przygotowany przez: Schulz Infoprod Spółka z o.o. ul. Metalowa 3 PL Poznań telefon: fax:

System napędowy Rexroth IndraDrive. Kompletny, inteligentny i bezpieczny

System napędowy Rexroth IndraDrive. Kompletny, inteligentny i bezpieczny System napędowy Rexroth IndraDrive Kompletny, inteligentny i bezpieczny Kompetencje w dziedzinie napędów System napędowy Rexroth IndraDrive 3 Spis treści Kompetencje w dziedzinie napędów 04 Przegląd systemu

Bardziej szczegółowo

vacon 100 flow inteligentne sterowanie procesem

vacon 100 flow inteligentne sterowanie procesem vacon 100 flow inteligentne sterowanie procesem DBAJĄC O PODSTAWY Branża wodnokanalizacyjna i branża systemów automatyzacji budynków, to dwa kluczowe, tak często niedostrzegane składniki naszego codziennego

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY

PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY TO NAPRAWDĘ ŁATWE Wyobraź sobie, jaka byłaby oszczędność energii, gdyby wszystkie silniki były sterowane przez przemienniki częstotliwości. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Jeden system do wszystkich zastosowań

Jeden system do wszystkich zastosowań Jeden system do wszystkich zastosowań SPIS TREŚCI Automatyzujemy przemysł i budynki 2-3 Sterowniki, interfejsy, moduły I/O 4-5 Rozwiązanie skrojone na miarę WAGO-I/O-SYSTEM 750/752 6-7 System przemyślany

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

NGC-30 Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego

NGC-30 Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego KORYTKO KABLOWE Moduły kart sterujących WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 800 mm PANEL OPERATORSKI Raychem NGC-30

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIKI KOMPAKTOWE VACON TWORZĄC IDEALNĄ HARMONIĘ

PRZEMIENNIKI KOMPAKTOWE VACON TWORZĄC IDEALNĄ HARMONIĘ PRZEMIENNIKI KOMPAKTOWE VACON TWORZĄC IDEALNĄ HARMONIĘ TWORZĄC IDEALNĄ HARMONIĘ Przemienniki częstotliwości pomagają ulepszyć sterowanie silnikami oraz zwiększają efektywność energetyczną. Wybór odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10

dzisiaj Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10 dzisiaj 3 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10 Jednofazowe rozwiązanie problemu 4 Nowe znaczenie komfortu 18 Ekstremalne próby wyłącznika zakończone sukcesem 26 FlexMT

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Systemy kontroli 2014

Systemy kontroli 2014 Systemy kontroli 2014 Do 16 * Więcej informacji na: www.klimatyzacja.samsung.pl facebook.com/samsungpolska Systemy sterowania Systemy klimatyzacji pod pełną kontrolą 158 Nadrzędne systemy sterowania Sterowniki

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

CEL PRACY KONSTRUKTORA REALIZACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW THE AIM OF A DESIGNER FULFILLING OF USER S EXPECTATIONS

CEL PRACY KONSTRUKTORA REALIZACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW THE AIM OF A DESIGNER FULFILLING OF USER S EXPECTATIONS XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland CEL PRACY KONSTRUKTORA

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Laserowy system XL-80 Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Obrabiarki i maszyny współrzędnościowe Jedyne w swoim rodzaju narzędzie do wzorcowania obrabiarek i maszyn współrzędnościowych

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MAWOS Sp. z o.o. 92-614 Łódź ul. Rokicińska 299/301 tel. (+48 42) 689 24 00 fax (+48 42) 689 24 01 e-mail: info@mawos.com.pl Internet: www.mawos.com.pl MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo