Regulamin konkursu promocyjnego pn. "Wygraj weekend z Nissanem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu promocyjnego pn. "Wygraj weekend z Nissanem"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu promocyjnego pn. "Wygraj weekend z Nissanem 1. Organizatorem Konkursu, zwanego dalej Konkursem jest: Eventariat s.c. Agata Sieprawska, Magdalena Lizak z siedzibą w Krakowie , ul. Wielicka 28, zwany dalej Organizatorem. 2. Miejsce organizacji Konkursu: Konkurs organizowany jest na terenie Centrum Handlowego Galeria Raj, ul. Rzeszowska 114, Dębica, zwany dalej Centrum Handlowe. Sprzedaż promocyjna produktów obejmuje wszystkie punkty usługowo-handlowe na terenie Centrum Handlowego z wyłączeniem kantoru. 3. Czas organizacji Konkursu: Konkurs zostanie zorganizowany w dniach: od roku do roku. Termin ten obejmuje: sprzedaż promocyjną, rejestrację Uczestników w Konkursie, przyznanie nagród, ogłoszenie wyników i wydanie nagród. Czas sprzedaży promocyjnej produktów w Konkursie: od roku od godziny do roku do godziny 14:40. Czas rejestracji w Konkursie: od do roku w godzinach funkcjonowania Punktu Obsługi Konkursu (pkt.5). 4. Uczestnicy Konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, tj. osób, które najpóźniej w dniu roku ukończyły 18 lat. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby prawne, członkowie Komisji, pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego, osoby zatrudnione przez Organizatora i w punktach handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło, oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także pracownicy ochrony, pracownicy służb sprzątających oraz małżonkowie i dzieci wszystkich wyżej wymienionych osób. 5. Punkt Obsługi Konkursu (POK): Od roku do roku na terenie Centrum Handlowego, funkcjonuje Punkt Obsługi Konkursu, usytułowany na pasażu Handlowym w pobliżu sklepu Rossmann. POK czynny jest: w dniu r. od godziny 10:00 do godziny 21:00; w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od do 21.00; w soboty w godzinach od 10:00 do godziny 21:00; w niedziele od godziny do godziny 18:00; W dniu roku POK czynny będzie do godziny 15:00. 1

2 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu: dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celach urządzenia Konkursu, ogłoszenia wyników i przekazania nagród Laureatom. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 t.j.) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Eventariat s.c. Agata Sieprawska, Magdalena Lizak z siedzibą w Krakowie , ul. Wielicka 28. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 7. Zasady udziału w Konkursie: Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od roku od godziny do roku do godziny dokonać w jednym z punktów handlowo usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego jednorazowego zakupu towarów lub usług z wyłączeniem artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych, opłat za media (mieszkanie, energia elektryczna, telefon, Internet, woda, gaz) za jednorazową kwotę nie mniejszą niż 50 zł udokumentowaną jednym Dowodem Zakupu tj. paragonem lub imienną fakturą. Do wartości dokonanych zakupów wlicza się wartość podatku VAT zawartego w kupowanym towarze lub usłudze. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania Dowodu Zakupu i zgłoszenia się do Punktu Obsługi Konkursu, w celu rejestracji Dowodu Zakupu w Konkursie. Hostessa w POK stempluje okazany Dowód Zakupu i wydaje Uczestnikowi do wypełnienia Kartę Zgłoszeniową, zwaną dalej Kartą. Każda Karta zawiera miejsce na wpisanie następujących danych Uczestnika Konkursu: imię, nazwisko, adres (zgodny z adresem w dowodzie), numer telefonu, nazwę punktu handlowousługowego, w którym Uczestnik dokonał zakupu promocyjnego, datę zakupu, wartość Dowodu Zakupu brutto. Karta zawiera również oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie przez Organizatora Konkursu, oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu i spełnieniu warunków w nim zawartych. Pod ww. oświadczeniami znajduje się miejsce na własnoręczny podpis Uczestnika Konkursu. Po otrzymaniu Karty Uczestnik wypełnia ją a następnie przekazuje wypełnioną i podpisaną Hostessie w POK. Hostessa rejestruje Kartę w systemie komputerowym. 2

3 Rejestracja Dowodów Zakupów jest prowadzona codziennie w dniach od roku do r. w godzinach otwarcia POK. W dniu r. rejestracja prowadzona będzie do godziny 15:00. Tylko Dowody Zakupu z okresu Sprzedaży Promocyjnej (określonej w pkt. 3 Regulaminu) będą rejestrowane w Konkursie. Jeden Uczestnik może zarejestrować najwięcej dwa Dowody Zakupu z jednego z punktu usługowo-handlowego w Centrum Handlowym, na których widnieje ta sama data zakupu. 8. Rozstrzygnięcie Konkursu System komputerowy zliczy wszystkie zarejestrowane w terminie od roku do dnia roku do godziny 15:00 Dowody Zakupu i wyłoni Zwycięzców Nagród w Konkursie tj. wygeneruje listę kolejnych Uczestników, którzy zarejestrował największą ilość Dowodów Zakupów w ww. terminie. W sytuacji kiedy system wyłoni więcej niż jedną osobę z tą samą liczbą zarejestrowanych dowodów zakupu z całego okresu akcji, o zwycięstwie decyduje łączna największa kwota brutto będąca sumą zarejestrowanych paragonów. W przypadku kiedy Laureatem danej Nagrody zostanie większa ilość Uczestników, czyli posiadających taką samą liczbę zarejestrowanych paragonów oraz taką samą łączną kwotę brutto wydaną za zakupy bądź usługi, Komisja Konkursowa zada takim Laureatom pytania konkursowe z zakresu wiedzy o Centrum Handlowym i na podstawie udzielonych prawidłowych odpowiedzi przyzna odpowiednio nagrody w ilości wskazanej w punkcie 10 niniejszego Regulaminu. 9. Ogłoszenie wyników Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu r. o godz. 17:00 w miejscu eventu finałowego w pobliżu lokalu Coccodrillo. Wyniki konkursu tj. imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania Laureata zostaną ogłoszone poprzez ustną informację za pomocą systemu wzmacniającego dźwięk. Warunkiem przyznania nagród głównych wyszczególnionych w pkt 10. (Nagroda I, II, III) jest osobista obecność Uczestnika w trakcie ogłoszenia wyników w miejscu eventu finałowego. 3

4 Za Laureata Konkursu może być uznana tylko ta osoba, której dane osobowe znajdują się na wypełnionej przez Uczestnika Karcie Zgłoszeniowej. Imiona i nazwiska kolejnych Uczestników na liście, będą wyczytywane trzykrotnie, od ostatniego wywołania czas oczekiwania na osobę nie będzie dłuższy niż 1 minuta. Zwycięzca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, a następnie właściwego oryginału Dowodu Zakupu. Jeżeli wyczytana osoba nie zgłosi się do osoby prowadzącej ogłoszenie wyników w ciągu 1 minuty od ostatniego wyczytania lub nie będzie posiadała Dowodu Zakupu i dokumentu potwierdzającego tożsamość, prawo do nagrody otrzymuje kolejna osoba z listy zwycięzców, a uczestnik ten otrzyma nagrodę pocieszenia, wyszczególnioną w pkt.10 niniejszego regulaminu. Nagrody pocieszenia zostaną wydane kolejnym pięciu Laureatom z listy zwycięzców, którzy zyskali prawo do ich otrzymania. 10. Nagrody w Konkursie: Nagrody główne: I Nagroda pakiet nagród o łącznej wartości 1950,00 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 217,00 zł brutto. W skład pakietu wchodzą: Weekend dla dwóch osób w Ośrodku Wypoczynkowym Limba w Poroninie, ul. Kośne Hamry 15A, o łącznej wartości 400 zł brutto, nagroda obejmuje dwa noclegi oraz pełne wyżywienie dla dwóch osób w terminie r. Voucher na wypożyczenie samochodu Nissan Qashqai na weekend z pełnym bakiem, nagroda o wartości 600 zł brutto. Nagroda będzie do zrealizowania w Salonie samochodowym Nissan Novellus, ul. Krakowska 37 Tarnów / Zbylitowska Góra., w terminie do r. Bon zakupowy o wartości 100 zł brutto do zrealizowania w sklepie 4F Sport. Bon zakupowy o wartości 100 zł brutto, do zrealizowania w sklepie Top Secret Bon zakupowy o wartości 100 zł brutto, do zrealizowania w sklepie Indygo Bon zakupowy o wartości 50 zł brutto, do zrealizowania w sklepie Saint Clair Bony zakupowe o łącznej wartości 400 zł brutto, do zrealizowania w sklepie Varma Bony zakupowe o łącznej wartości 200 zł brutto, do zrealizowania w sklepie Jubiler Górecki II Nagroda pakiet nagród o łącznej wartości 1250,00 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 139,00 zł brutto. W skład pakietu wchodzą: Voucher na wypożyczenie samochodu Nissan Juke na weekend z pełnym bakiem, nagroda o wartości 600 zł brutto. Nagroda będzie do zrealizowania w Salonie samochodowym Nissan Novellus, ul. Krakowska 37 Tarnów / Zbylitowska Góra, w terminie r. Bon zakupowy o wartości 100 zł brutto do zrealizowania w sklepie 4F Sport Bon zakupowy o wartości 100 zł brutto, do zrealizowania w sklepie Top Secret Bon zakupowy o wartości 100 zł brutto, do zrealizowania w sklepie Indygo Bon zakupowy o wartości 50 zł brutto, do zrealizowania w sklepie Saint Clair 4

5 Bony zakupowe o łącznej wartości 300 zł brutto, do zrealizowania w sklepie Varma III Nagroda pakiet nagród o łącznej wartości 1000,00 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 111,00 zł brutto. W skład pakietu wchodzą: Voucher na wypożyczenie samochodu Nissan Pulsar na weekend z pełnym bakiem, nagroda o wartości 600 zł brutto. Nagroda będzie do zrealizowania w Salonie samochodowym Nissan Novellus, ul. Krakowska 37 Tarnów / Zbylitowska Góra, w terminie r. Bon zakupowy o wartości 100 zł brutto, do zrealizowania w sklepie Top Secret Bony zakupowe o łącznej wartości 300 zł brutto, do zrealizowania w sklepie Varma Nagrody pocieszenia: IV Nagroda pakiet SPA dla samochodów (mycie i czyszczenie klimatyzacji), o wartości V Nagroda pakiet SPA dla samochodów (mycie i czyszczenie klimatyzacji), o wartości VI Nagroda pakiet SPA dla samochodów (mycie i czyszczenie klimatyzacji), o wartości VII Nagroda pakiet SPA dla samochodów (mycie i czyszczenie klimatyzacji), o wartości VIII Nagroda - pakiet SPA dla samochodów (mycie i czyszczenie klimatyzacji), o wartości Łączna wartość wszystkich nagród w konkursie Rodzinne Weekendy z Nissanem w Centrum Handlowym Galeria Raj to kwota 5 502,00 zł brutto. 11. Wydanie nagród Zwycięzcom: Zwycięzcy Konkursu pod rygorem utraty prawa do nagród głównych, zobowiązani są do zgłoszenia się w dniu ogłoszenia wyników do osoby prowadzącej Event finałowy z podstemplowanym przez Hostessę Dowodem Zakupu upoważniającym do udziału w Konkursie, po odbiór nagrody. Nagrody Główne (I,II, III) Organizator wyda Zwycięzcom Konkursu bezpośrednio po ogłoszeniu wyników i skutecznym przyznaniu nagród. 5

6 Nagrody pocieszenia wyszczególnione w pkt.10, Laureaci Konkursu mogą odebrać w dniu rozstrzygnięcia konkursu w POK (Punkcie Obsługi Konkursu) do godziny 18:00. Nagrody pocieszenia nieodebrane w ww. terminie zostaną wysłane pocztą polską, za pomocą listu poleconego na adres Laureata podany w Karcie Zgłoszeniowej w terminie 6 dni od rozstrzygnięcia konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną. Organizator Konkursu wyda nagrody Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Przed wydaniem wszystkich nagród Organizator pobierze od Laureatów zryczałtowaną zaliczkę na rzecz podatku w wysokości 10 % wartości danej nagrody a następnie przekaże ja do właściwego urzędu skarbowego. Laureat nagrody może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody. 12. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu: Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, która będzie czuwać nad prawidłowością organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Pełny Regulamin Konkursu będzie dostępny w dniach od roku do r. roku w POK oraz na stronie internetowej oraz w terminie roku do roku w Biurze Administracyjnym Centrum Handlowego oraz siedzibie Organizatora. 13. Reklamacje: Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym w terminie do roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Handlowe Galeria Raj, ul. Rzeszowska 114, Dębica. Reklamacja powinna zawierać dopisek Konkurs pn. Wygraj weekend z Nissanem. Reklamacje, które wpłyną po terminie roku nie będą rozpatrywane mimo prawidłowej daty nadania. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni (decyduje data nadania listu poleconego) włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie. 6

7 14. Postanowienia końcowe: Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść regulaminu i poddaje się jego postanowieniom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika Konkursu danych, koniecznych do przekazania nagrody. 7

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą "Loteria Carrefour Zielone Wzgórze. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci STOKROTKA prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest firma JET Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Usypiskowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

Radio Opole. Regulamin konkursu Prezent. 1. Postanowienia ogólne.

Radio Opole. Regulamin konkursu Prezent. 1. Postanowienia ogólne. Opole 02/01/2015 r. Radio Opole Regulamin konkursu Prezent 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu, zwanym dalej Konkurs jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu Radio Opole S.A. z siedzibą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych.

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych. DEFINICJE Regulamin: oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Akcji Promocyjnej pod nazwą Radosne Zakupy, w szczególności zasady wydawania Kart oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo