WYZWALANIE EKSPRESJI DZIECKA POPRZEZ KONTAKT ZE SZTUKĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYZWALANIE EKSPRESJI DZIECKA POPRZEZ KONTAKT ZE SZTUKĄ"

Transkrypt

1 WYZWALANIE EKSPRESJI DZIECKA POPRZEZ KONTAKT ZE SZTUKĄ (Przygotowała nauczycielka Lidia Wiosna na podstawie artykułów z Wychowania w Przedszkolu na posiedzenie Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Świnoujściu w ramach WDN.) Wyzwól człowieka a będzie tworzył (A.de Saint Exupery). Sztuka służy ludzkości w ogóle, a żywioł piękna jest potrzebny każdemu człowiekowi, jest podstawowym czynnikiem pełnego i harmonijnego rozwoju każdej jaźni i każdej warstwy społecznej /S. Szuman/. Sztuka pozwala na zobaczenie świata w inny, niż potoczny sposób, pozwala odkrywać nowe jakości znanych rzeczy i zjawisk, budzi przeżycia, sprzyja kształtowaniu postawy otwartości. Kontakt z dziełem sztuki jest przeżyciem emocjonalnym, które się pogłębia, jeśli jest wspierane świadomością artystyczną opartą na umiejętności plastycznego widzenia i znajomości języka sztuki. Zadaniem wychowania przez sztukę jest stopniowe i systematyczne wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych, rozwijanie potrzeby kontaktu ze sztuką, budzenie wiary we własne możliwości twórcze. Właściwa organizacja pracy z dzieckiem wymaga zwrócenia uwagi na dwa istotne elementy: 1. UDOSTĘPNIANIE stworzenie sytuacji bezpośredniego obcowania z dziełem sztuki, które jest warunkiem poznawania i doznawania oraz przeżywania. Obcowanie to musi trwać odpowiednio długo, aby jego działanie mogło odnieść zamierzony skutek. 2. UPRZYSTĘPNIANIE udzielanie pomocy w odkrywaniu, poznaniu i odczuwaniu wartości sztuki. Zgodnie z poglądem wielu pedagogów, w wieku przedszkolnym należy zacząć przygotowanie do świadomego odbioru dzieł artystycznych, gdyż jest to ważne źródło inspirujące i zasilające samodzielną twórczość dziecka. A. Mirski /Uniwersytet Jagielloński/ zauważył, że sztuka zarówno w swym aspekcie biernym /odbiór dzieła/, jak i czynnym /twórczość własna/, odgrywa ogromną rolę w rozwoju intelektualnym oraz estetycznym dziecka. Czyni to zarówno w drodze bezpośredniej, poprzez stymulację rozwoju umysłu i wrażliwości estetycznej dziecka, jak i w drodze pośredniej, poprzez korzystny wpływ na rozwój motoryczny, percepcyjny, emocjonalny i społeczny, które z kolei w sposób pośredni, mogą wpływać na rozwój intelektualny i estetyczny. A.Herbert Read podkreślał, że sztuka powinna być podstawą wychowania. Aktywność artystyczna daje dziecku możliwość wyładowania uczuć, problemów, możliwość symbolizowanej ekspresji nurtujących lęków, niepokojów i problemów, możliwość sublimacji wewnętrznej energii. Ekspresja artystyczna dziecka umożliwia wyzwalanie się z utrwalonych zahamowań i napięć. Sztuka umożliwia też odwrócenie uwagi skoncentrowanej na swoim ja w kierunku innych, dając mu szansę wyzwolenia się z egocentryzmu. W spotkaniu dziecka ze sztuką szczególnie ważny jest kontakt z kolorem, gdyż barwa ma korzystny wpływ na psychikę dziecka, a odpowiedni jej dobór może być nawet istotny dla jego terapii. Sztuka nie jest traktowana jako cel finalny czy jedyne źródło poznania, ale jako swoiste narzędzie edukacji, zmierzającej do wspomagania naturalnych tendencji rozwojowych osobowości. Relacje dziecko sztuka tworzy z jednej strony aranżowanie sytuacji, w których dziecko styka się z dziełami sztuki, a z drugiej strony jego twórcza jego twórcza aktywność. Szczególnie inspirująco wpływa na aktywność dzieci kontakt z różnymi dziedzinami i dziełami sztuki. Architektura, rzeźba, malarstwo, grafika, fotografia, literatura i poezja /nie tylko dziecięca/, muzyka /także poważna/, teatr. Kontakty ze sztuką umożliwiają dzieciom wyrażenie swoich własnych przeżyć, ułatwiają otwarcie się i jednocześnie pozwalają nauczycielkom na rozumienie dziecięcych reakcji i

2 zachowań. Relacje człowiek sztuka /dziecko sztuka/ wg koncepcji edukacyjnej Wrocławskiej Szkoły Przyszłości, wynikają z przyjęcia orientacji wychowawczej. Zgodnie z nią wychowanie jako proces twórczego współdziałania wychowawcy i wychowanka ma wspomagać naturalne linie rozwojowe obu partnerów interakcji. Linie rozwojowe /wg Łukaszewicza w książce Szanse rozwoju osobowości / nazywane są tendencjami rozwojowymi i jest to wynik uczestnictwa człowieka w biegu wydarzeń. Ich wspomaganiu sprzyja podejmowanie przez dziecko różnorodnej aktywności. Aranżowanie kontaktu dzieci ze sztuką nie ogranicza się do jej prezentacji. Stanowi ona punkt wyjścia do działań teatralnych, plastycznych, muzycznych, ruchowych, zintegrowanych. Zwłaszcza działania dzieci oparte na wytworach sztuki, bądź na samych wytworach, angażują je emocjonalnie, motywują wewnętrznie, dają poczucie radości tworzenia. Uznane za klasykę i mniej znane wytwory sztuki niejednokrotnie dzięki zaskakującym skojarzeniom i pomysłom dzieci mogły zaistnieć na różnych płaszczyznach, np. obraz S. I. Witkiewicza ożywił się poprzez grę pantomimiczną. Bajka fantastyczna S. Lema w dziecięcej interpretacji nabierała znaczeń realnych. To, co niemożliwe, w świecie wyobraźni stawało się oczywiste i łatwe. Tradycyjnie pojmowany odbiorca sztuki, w tym przypadku małe dziecko, stawało się dzięki specyficznemu sposobowi kontaktu z nią jej twórczym interpretatorem. Kontemplacja dzieł sztuki inspirowała do podjęcia aktywności twórczej. Każda z zaprezentowanych projektowanych okazji edukacyjnych odwołuje się do wytworów sztuki, które stymulowały twórczą aktywność dzieci z alternatywnej grupy przedszkolnej: aktywność muzyczno ruchową, plastyczną, językową, dramatyczną. Muzykę, plastykę, literaturę potraktowano integralnie, co oznacza, że nie ma w działaniach sytuacji typowo muzycznych, plastycznych czy bazujących na aktywności językowej dzieci. Dążenie do integracji różnych dziedzin sztuki znalazło swoje odzwierciedlenie w projektowanych okazjach edukacyjnych. Dobór wytworów sztuki nie był przypadkowy, uzasadniały go zainteresowania nauczycielek prowadzących grupę oraz poziom percepcji i aktywności dzieci. Udział w zajęciach nie był obowiązkowy, możliwość wyboru zadania /zadań/ dodatkowo zachęcała do podjęcia działań, odpowiadających aktualnym potrzebom i upodobaniom uczestników. Projektowane okazje edukacyjne przedstawiono w następującym układzie powtarzającym się w każdej propozycji: Przedmiot odkrycia dziecka /nauczyciel zastanawia się, który z trzech typów aktywności: poznawanie, używanie, tworzenie, uważa za korzystny pod względem zagadnienia rozwiązywanego przez dziecko/, Na co chcemy zwrócić uwagę dziecka, co chcemy mu uświadomić, jakie wartości wynikające z działań podkreślić? Punkt wyjścia / nauczyciel rozpoczynający działania z dziećmi powinien je zachęcić do podjęcia aktywności/, Zadania i działania proponowane dzieciom /preferencja zadań otwartych/, Materialne i organizacyjne warunki działań dzieci i nauczyciela. PORTRET NASZEJ GRUPY /zajęcia z dziećmi 5 letnimi/ Dzieci miały odkryć nowe środki wypowiadania się oraz symbolikę pewnych znaków, np. odciśnięta w farbie dłoń dziecka. Istotne wydaje się podkreślenie, że wymyślony przez dziecko wizerunek siebie odróżnia je od innych ludzi i może dawać poczucie przynależności do określonej grupy tworzymy zespół, choć jesteśmy różni.

3 Działania z dziećmi aranżowano poprzez zaprezentowanie zestawu nagrodzonych zdjęć reporterskich, które przedstawiały duże grupy osób /fotografie zbiorowe/. Prowadząca prosiła o skomentowanie zdjęć, wybór najciekawszych, uzasadnienie wyboru. Zaprosiła do ustawienia się na niby do wspólnego zdjęcia grupy. Sugerowała problem: jak inaczej możecie stworzyć wspólne zdjęcie- portret naszej grupy przedszkolnej, aby nie było na nim waszych postaci, ale znalazło się coś, co by je przypominało, bądź kojarzyło się z nimi? Jeżeli dzieci nie mają pomysłów, prowadząca może zaproponować zabawę w odciskanie śladów dłoni na rulonie papieru w dowolny sposób, obrysowywanie na rulonie papieru fragmentów własnego ciała lub ciała kolegi. Być może zainspiruje to dzieci do wymyślenia jeszcze innych sposobów przedstawienia siebie. W działaniach będą potrzebne: zdjęcia reporterskie nagrodzone na konkursach międzynarodowych, przedstawiające różne grupy ludzkie, rulon szarego papieru /ok. 6 m długości/, farby, kubełki z wodą, pędzle, waciki, kleje, nożyczki, papier kolorowy, bibuła, inne materiały dobrane przez dzieci w zależności od ich pomysłów. IMPRESJE MUZYCZNE /zajęcia z dziećmi 5-letnimi/ Prowadząca miała pobudzić dzieci do tworzenia wypowiedzi, związanych z recepcją fragmentów muzycznych. Działania miały uświadomić im fakt, że nie tylko za pomocą słów można wyrażać swoje odczucia i przeżycia wywołane określoną muzyką. Nauczycielka stworzyła nastrój dogodny do słuchania i przeżywania muzyki. Dzieci położyły się na dywanie a oświetlenie zostało stonowane. Prowadząca odtworzyła muzykę z płyty Antonio Vivaldiego Cztery pory roku. W trakcie słuchania muzyki rozmawiała z dziećmi o skojarzeniach, które nasuwa muzyka: Wyobraźcie sobie, że jesteście kompozytorami tych utworów. Jakie tytuły nadacie poszczególnym utworom? A teraz opowiedzcie za pomocą rysunków o skojarzeniach, związanych z usłyszaną muzyką. Zwróćcie uwagę na rytm, tempo, nastrój /dzieci rysują na różnych formatach kartek/. Wymyślcie proszę, w jaki sposób można przedstawić to, czego wysłuchaliście. Wyobraźcie sobie sytuację, w której chciałybyście np. przekazać, opowiedzieć komuś o tej muzyce, a nie macie żadnych instrumentów muzycznych i nie możecie tego powiedzieć w normalnym języku. Jak to zrobić? Jeżeli dzieci nie mają pomysłów, nauczycielka sugeruje, aby uczyniły to za pomocą gestu, tańca, pantomimy. Do przeprowadzenia projektu wykorzystano: płytę z muzyką A.Vivaldiego :Cztery pory roku, gramofon, kredki, farby, papier o zróżnicowanym formacie, bibułę, materiały wybrane przez dzieci w zależności od ich pomysłów. RZEŹBA GŁOWY /zajęcia z dziećmi 6 letnimi/ Prowadząca wymyśliła działania, dzięki którym dzieci mogły odkryć różnice i podobieństwa w ludzkich twarzach. Zajęcia z rzeźbą miały zwrócić uwagę dzieci na ten rodzaj bryły przestrzennej, która jest artystycznym przetworzeniem lub odtworzeniem rzeczywistości, pozwala uchwycić różnice i podobieństwa rysów twarzy ludzkiej, może oddawać charakter modela. Nauczycielka zaprosiła dzieci na spacer po Wrocławiu. Dzieci miały zwrócić uwagę na rzeźby /pomniki/ przedstawiające postacie ludzkie, które napotkały w zabytkowej części miasta. Kogo przedstawiały, z jakiego materiału zostały wykonane? Po powrocie oczekuje na wszystkich niespodzianka: glina na stolikach. Nauczycielka rozmawia o sposobach jej wykorzystania, o pracy rzeźbiarza, o narzędziach, materiałach

4 rzeźbiarskich, tematyce rzeźb. Zachęca dzieci do analizy rysów twarzy kolegów i swoich podobieństwa i różnice. Pobawcie się w rzeźby. Proponuje, aby każde z dzieci wykonało w glinie rzeźbę głowy koleżanki lub kolegi. W jaki sposób wykorzystacie rzeźby w naszej sali? Jak można nimi zaaranżować przestrzeń? Co pragniecie opowiedzieć o swoich pracach? zachęca dzieci. Projekt zakłada spacer po mieście szlakiem pomników i rzeźb. W sali do działań niezbędne będą takie materiały jak: glina, deseczki, łopatki lub patyki do wstępnego formowania gliny, zapałki, sznurek, wstążeczki, elementy ze skrzyni skarbów wzbogacające wytwory dzieci /sznurki jako włosy, kapsle oczy itp./. GWIAZDOLUDY Z ENTEROPII /zajęcia z dziećmi 6 letnimi/ Zaaranżowano sytuację, w której dzieci miały tworzyć różnorodne skojarzenia i interpretacje, dotyczące wybranych wątków z Dzienników gwiazdowych Stanisława Lema. Nauczycielka chciała uświadomić dzieciom, że istnieje wiele rzeczy, których jeszcze nie wymyślono na Ziemi, a które być może istnieją na innych planetach, do których człowiek nie dotarł. Prowadząca zaprasza dzieci do wspólnego kręgu. W tle słychać muzykę elektroniczną. Nauczycielka opowiada swój niezwykły sen, w którym odbyła podróż na planetę o nazwie Enteropia. Treść snu powstała z inspiracji Dzienników gwiazdowych Stanisława Lema. Przyjęły mnie i serdecznie ugościły Gwiazdoludy postaci o nieokreślonych kształtach. Rozmawiały ze mną w dziwnym języku, dlatego nie wszystko zrozumiałam. Zapamiętałam pięć słów, które Gwiazdoludy często powtarzały: TARANTOGA, MIKROCEFAL, MASTORIA, EBORET, BADUBIN. Nadajcie proszę, polskie odpowiedniki słowom z języka Gwiadoludów. Co mogły oznaczać słowa, które zapamiętałam? Wiem także, że Gwiazdoludy miały ciała z pogniecionego papieru podobnego do ziemskich gazet. Kształty mieszkańców Enteropii były zróżnicowane. Spróbujcie z kawałków gazet i sznurka stworzyć postaci Gwiadoludów. Gotowe kukły można chyba ożywić Jak to zrobić? Po wysłuchaniu propozycji dzieci nauczycielka zaprasza także do przedstawienia w formie teatralnej scenek z życia Gwiazdoludów. Kukła może także przemówić w swoim języku, wykorzystując słowa ze snu nauczycielki, bądź słowa wymyślone przez dziecko jej animatora. Gwiazdolud może opowiedzieć o przedmiotach, które istnieją na jego planecie, opisać ich przeznaczenie. Zabawa kukłami trwa przez KILKA DNI. Wygląd i język Gwiazdoludów zmienia się w zależności od fantazji dzieci. Materiały wykorzystane w projekcie: Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema, stare gazety, sznurek, klej, nastrojowa muzyka elektroniczna. HISTRORIA BEZ SŁÓW /zajęcia z dziećmi 6-letnimi/ Projekt umożliwiał twórczą interpretację znanych i nieznanych dźwięków poprzez stworzenie ich wizji plastycznej, dramatycznej oraz językowej. Dzieci miały zaakceptować prawo innych do różnorodnych skojarzeń i interpretacji, dotyczących tych samych przedmiotów, zdarzeń i zjawisk. Prowadząca odtwarza z magnetofonu trzyminutowe nagranie dziwnych dźwięków, odgłosów pochodzących z nieokreślonych miejsc. W rozmowie z dziećmi prosi o wskazanie przedmiotów, które mogły wydawać usłyszane wcześniej dźwięki, skąd pochodziły, z jakich miejsc? Na podstawie wysłuchanego nagrania spróbujcie stworzyć opowiadanie, historyjkę. Co mogło się wydarzyć? Kto według was jest bohaterem tej historyjki? A może jest ich kilku wszystko zależy od waszej wyobraźni Wykorzystując różne elementy ze skrzyni skarbów stwórzcie wizerunki bohaterów występujących w wymyślonej przez was

5 historyjce. Jeśli mamy już bohaterów i historyjkę /i/, to, co proponujecie dalej zrobić? Jakie macie pomysły? Mój pomysł to teatralna wersja historyjki, ponieważ wiem, że bardzo lubicie bawić się w teatr. MATERIAŁY: kaseta francuska REFLET /odbicie/ z nagraniem dziwnych dźwięków wydawanych przez nieokreślone przedmioty, skrzynia skarbów, nożyczki, kleje, kartki papieru, rekwizyty teatralne wybrane lub wykonane przez dzieci. ORGANIZACJA: podział sali na scenę, garderobę, widownię /w przypadku realizacji pomysłu nauczycielki/. Przedstawione projekty działań dla i z dziećmi miały z założenia zachęcić je do specyficznego przeżywania i kontaktowania się ze sztuką. Wyzwalanie ekspresji dziecka poprzez kontakt ze sztuką nie jest celem, ale środkiem, nie istotą wychowania, lecz jedną z jego form wzbogacających rozwój, opierając się na twórczości i autokreacji. Podczas tworzenia dzieci doznają wielu satysfakcji, które sprzyjają ich ogólnemu rozwojowi. Należy tylko stworzyć odpowiednie warunki do tej zabawy, wówczas na osiągnięcia małych artystów nie trzeba będzie długo czekać. Mali artyści często pracują twórczo w prawdziwej pracowni plastyka. Dzieci tworzą wspólnie z artystą plastykiem piękny, barwny, olejny obraz na płótnie. Wcześniej poznały warsztat plastyka. Nadawały tytuły abstrakcyjnym i fakturowym kompozycjom, doszukiwały się różnych form geometrycznych, postaci zwierzęcych, osób. Nauczyciel jest bardzo ważną osobą w twórczej aktywności plastycznej. Sprawdza się tutaj powiedzenie:, JAKI NAUCZYCIEL TAKIE DZIECI. Jeżeli prowadzący zajęcia robi to z przekonaniem, zaangażowaniem i wrodzoną mu fantazją, zgromadzi wspaniałą bazę materiałową zaowocuje to doskonałymi pracami. Od czego zacząć? Proszę nie dawać dzieciom konturów do zamalowywania, kolorowanek. Pozwólmy im poznać otaczający je świat wszystkimi zmysłami. Pobudźmy ich wyobraźnię np. literaturą czy muzyką. Poprośmy, aby spróbowały zmienić funkcję przedmiotu. One same nam pokażą, że patyk w różnych zabawach będzie łyżeczką, świeczką na torcie, wieżą, samochodem, fletem; klocek ciastkiem, towarem, krzesłem dla lalki. Spróbujmy zadawać dzieciom tematy prac pobudzające ich wyobraźnię np. Planeta szczęścia, Burza Wspaniałą inspiracją do działań plastycznych i teatralnych są spotkania z muzyką. Dzieci z ogromną przyjemnością uczestniczą w koncertach organizowanych na terenie przedszkola. Przy takich okazjach przedszkolaki poznają instrumenty muzyczne i podejmują próby tworzenia własnych koncertów. Efektem spotkań z muzyką jest chęć tworzenia własnych instrumentów muzycznych i poszukiwania niekonwencjonalnych źródeł dźwięku. Już dawno minęły czasy, kiedy uważano, że cztero czy pięciolatek będzie się nudził w muzeum. Nowoczesna pedagogika docenia wychowanie przez sztukę, a i muzea zapraszają, wręcz zachęcają do zwiedzania swoich wnętrz i oglądania bezcennych zbiorów. Dziecko w muzeum to dziecko w podróży w czasie i przestrzeni. Krótkiej, ale jakże owocnej. Dziecko obcuje z dziełem artystycznym, rękodziełem, a tym samym z człowiekiem twórcą, z artystą, pragnie go naśladować. Myśli o nim, kiedy zaczyna rysunek i podczas pracy. Dziecko rysuje skoncentrowane, naśladuje, pragnie unieść swój zachwyt ze sobą, utrwalić na kawałku papieru. W efekcie tworzy rzecz nową, niepowtarzalną. Dziecko też jest artystą Dlaczego muzeum? Żeby odkryć lepszą stronę natury człowieka. Żeby preferować rozwój osobowości przez sztukę /i dla sztuki/. Być może właśnie spotkania dziecka ze sztuką, możliwość obcowania z jej wytworami i doświadczenia wrażeń estetycznych sprawią, że wykorzysta ono okazję. Sztuce przypada rola czynnika barwiącego świat, poruszającego myśli, ale tego, który swym pięknem i estetycznym ładem wychowuje.

6 W naszej pracy z dziećmi najważniejsza wydaje się wyrozumiałość i tolerancja dla innego sposobu tworzenia dzieci, dla ich innego sposobu odczuwania i tworzenia. Sztuka jest bowiem nieprzebranym skarbem nowych doznań i wzruszeń. Literatura: 1. Maria Kielar Turska: Ludzie, miejsca, wydarzenia. Nestor Polskiej psychologii Rozwojowej i Wychowawczej Stefan Szuman / /. Wychowanie w Przedszkolu Nr 6/2000; 2. Bernadetta Ślusarek: Zagadnienia ogólne. Kontakty dziecka ze sztuką. Wychowanie w Przedszkolu Nr 3/1993; 3. Zbigniew Baran: Kronika. Sztuka z świat dziecka Wychowanie w Przedszkolu Nr3/1996; 4. Maria Kubicka Moskowiak: Z praktyki. Kontakty ze sztuką. Wychowanie w Przedszkolu Nr 6/1996; 5. Joanna Rajczakowska: Z praktyki. Rozwijanie twórczej aktywności plastycznej. Wychowanie w Przedszkolu Nr 4/1998; 6. Lidia Wiosna: Z praktyki. Mali artyści Wychowanie w Przedszkolu Nr 4/1998; 7. Ewa Solska, Antonina Kużaj: Z praktyki. Dlaczego muzeum?. Wychowanie w Przedszkolu Nr5/1996; 8. Krystyna Pomorska: Z praktyki. Sztuka ludowa w pracy z grupą sześciolatków. Wychowanie w Przedszkolu Nr 6/1997.

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla dzieci 3 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach

Program nauczania dla dzieci 3 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach Program nauczania dla dzieci 3 - letnich w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu w Nowych Iganiach biorącym udział w projekcie pt. Mały Artysta współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla dzieci 4 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach

Program nauczania dla dzieci 4 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach Program nauczania dla dzieci 4 - letnich w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu w Nowych Iganiach biorącym udział w projekcie pt. Mały Artysta współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

TEATR BLIŻEJ DZIECKA

TEATR BLIŻEJ DZIECKA TEATR BLIŻEJ DZIECKA Wiemy nie od dziś, że dziecko uczy się kontaktu ze sztuką już od wczesnego dzieciństwa. Wrodzona wrażliwość pozwala mu żywo reagować na melodyjność głosu matki i śpiewane przez nią

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym.

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Wielu psychologów twierdzi, Ŝe dzieci są twórcze z samej swej natury, a postawa twórcza jest wśród dzieci powszechna.

Bardziej szczegółowo

dziecko literackie w przedszkolu

dziecko literackie w przedszkolu JOLANTA SZUBART MARTA KAAS dziecko literackie w przedszkolu program autorski z zakresu wychowania przedszkolnego Rzeszów, 2007r. 1 Wstęp Program Dziecko literackie w przedszkolu ukierunkowuje rozwój przedszkolaka

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA, MALARSTWO I RZEŹBA, CZYLI O SZTUCE I WYCHOWANIU

ARCHITEKTURA, MALARSTWO I RZEŹBA, CZYLI O SZTUCE I WYCHOWANIU ARCHITEKTURA, MALARSTWO I RZEŹBA, CZYLI O SZTUCE I WYCHOWANIU Wyzwól człowieka a będzie tworzył (A.de Saint Exupery). Sztuka służy ludzkości w ogóle, a żywioł piękna jest potrzebny każdemu człowiekowi,

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne właściwości plastycznej ekspresji twórczej u dzieci.

Terapeutyczne właściwości plastycznej ekspresji twórczej u dzieci. Terapeutyczne właściwości plastycznej ekspresji twórczej u dzieci. Oddziaływanie przez sztukę jest uznaną i cenioną formą terapii. Dzieje się tak, ponieważ zarówno muzyka jak i plastyka poruszają w człowieku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 (do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Załącznik nr 1 (do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik nr 1 (do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Plan Pracy zawiera: Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wicedyrektora Zespołu ds./

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

PLAN KÓŁKA PLASTYCZNEGO. Pędzelki

PLAN KÓŁKA PLASTYCZNEGO. Pędzelki SZKOŁA PODSTAWOWA NR im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie PLAN KÓŁKA PLASTYCZNEGO Pędzelki Opracowała: mgr Teresa Kotyla Prowadząca: mgr Teresa Kotyla Potrzeba ekspresji własnych przeżyć i wzruszeń występująca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Działania warsztatowe w CSW są nie tylko pretekstem do poznawania różnych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju. Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance. na lata:

Koncepcja Rozwoju. Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance. na lata: Koncepcja Rozwoju Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance na lata: 2014 2019. Motto Przedszkola: Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.

Bardziej szczegółowo

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Mali czytelnicy. " Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Mały Artysta. Program zajęć dla dzieci 5 i 6 - letnich

Mały Artysta. Program zajęć dla dzieci 5 i 6 - letnich Mały Artysta Program zajęć dla dzieci 5 i 6 - letnich O programie: Głównym założeniem programu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka,rozwijanie i wspomaganie jego zdolności zgodnie z jego potencjałem

Bardziej szczegółowo

SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Pod patronatem Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie ul. Świtezianki 2, 10-465 Olsztyn, tel. 89 533 72 52 SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL

KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL Program edukacji czytelniczej Katarzyna Buczak, Katarzyna Wojniak Przedszkole w Strzeszowie WSTĘP Obecne czasy to wszechobecna komputeryzacja, przez którą książka została odsunięta

Bardziej szczegółowo

Techniki stosowane w zajęciach plastycznych. w przedszkolu

Techniki stosowane w zajęciach plastycznych. w przedszkolu Techniki stosowane w zajęciach plastycznych w przedszkolu Techniki plastyczne, czyli całokształt środków i czynności związanych z twórczością plastyczną, oraz wiedza o nich decydują o prawidłowym przebiegu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017 Miejskie Przedszkole nr 2 w Żaganiu KONCEPCJA PRACY MEJSKEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANU NA LATA 2012-2017 STRATEGA ROZWOJU PLACÓWK 1. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy placówki.

Bardziej szczegółowo

Ogólna tematyka zajęć w klasie II

Ogólna tematyka zajęć w klasie II Ogólna tematyka zajęć w klasie II Przygotowanie uczniów do udziału w przedstawieniu teatralnym. Udział w przedstawieniu teatralnym. Wizyta w pracowni lalkarza - zapoznanie się ze sposobami wykonania różnych

Bardziej szczegółowo

Manggha jest miejscem szczególnym dla Rafała Pytla, mało który polski artysta tak bardzo wpisuje się w tradycyjną estetyką japońską, gdzie nacisk położony jest bardziej na sugestię i nieokreśloność niż

Bardziej szczegółowo

Projekt Mały muzyk. Opracowała: Ewa Karcz

Projekt Mały muzyk. Opracowała: Ewa Karcz Projekt Mały muzyk Opracowała: Ewa Karcz Wstęp Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W PTASZKOWEJ

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W PTASZKOWEJ KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W PTASZKOWEJ PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie: Rozporządzenia MENz dnia 7 października 2009r. W sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Szyfry kody - scenariusz działania

Szyfry kody - scenariusz działania Szyfry kody - scenariusz działania Adresaci: dzieci od 6 roku życia Czas trwania ćwiczenia: ok 1,5 godz. Materiały: Specjalnie przygotowane arkusze grubego papieru, o wyraźnie wydłużonym kształcie 15x40

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki. w Zakrzewie. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki. w Zakrzewie. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie Misja przedszkola Każde dziecka jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Program zajęć plastyczno teatralnych Mały artysta WSTĘP

Program zajęć plastyczno teatralnych Mały artysta WSTĘP Program zajęć plastyczno teatralnych Mały artysta Klasa I B WSTĘP Zadaniem szkoły jest rozwijanie wszelkich zdolności ucznia, dzięki czemu kształtuje on swoją osobowość i zwiększa szansę powodzenia w szkole

Bardziej szczegółowo

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr 7 Zajęcia ruchowo - taneczne

Bardziej szczegółowo

DZIECKO W ŚWIECIE SZTUKI

DZIECKO W ŚWIECIE SZTUKI DZIECKO W ŚWIECIE SZTUKI Innowacja pedagogiczna realizowana w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko,

Bardziej szczegółowo

Dzieci lubią książki! Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie

Dzieci lubią książki! Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie Dzieci lubią książki! Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie Seminarium dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ZCDN, 4 października 2014 r. Maria Twardowska Czy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV Z pomocą nauczyciela uczeń: wymienia placówki działające na rzecz kultury, tłumaczy zasady

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KOLUMBUS W POZNANIU 2017/2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KOLUMBUS W POZNANIU 2017/2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KOLUMBUS W POZNANIU 2017/2018 KONCEPCJA - PRZEDSZKOLA KOLUMBUS JEST OPARTA NA KONCEPCJI STWORZONEJ PRZEZ CELESTYNA FREINETA - PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA Działania, które

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014.

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014. ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014. Adres : ul. Słowackiego 4, 82-440 Dzierzgoń, woj. pomorskie data: 02.09.2013 r. Podczas opracowywania programu uwzględniono:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA LOGICUS W ROKIETNICY

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA LOGICUS W ROKIETNICY KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA LOGICUS W ROKIETNICY 1 KONCEPCJA - CZTERECH ŻYWIOŁÓW. KONCEPCJA PRZEDSZKOLA LOGICUS JEST OPARTA NA KONCEPCJI STWORZONEJ PRZEZ CELESTYNA FREINETA Pedagogika Celestyna Freineta

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. RAMOWY ROZKŁAD DNIA Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. 7 00 8 45 8 45 9 30 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach łączonych).

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI Nazwa szkoły, w której realizowane jest działanie Zespół Szkół w Nowej Wsi Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki Adres Krzysztof Kaczmarek Nowa Wieś 26a 59-730

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY PODSTAWA PROGRAMOWA- ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008R. W SPRAWIE PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym,, Promyczek W Czerwionce- Leszczynach Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Autorki programu Maria Gilga, Jadwiga Piontek, Aleksandra Usarek, Janina

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR. B ROK SZKOLNY 2014/2015. Projekt edukacyjny Mieszkamy w Polsce!

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR. B ROK SZKOLNY 2014/2015. Projekt edukacyjny Mieszkamy w Polsce! ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR. B ROK SZKOLNY 2014/2015 Projekt edukacyjny Mieszkamy w Polsce! Wstęp W procesie wychowawczo dydaktycznym obejmującym całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój dziecka

Bardziej szczegółowo

Arteterapia. Prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel

Arteterapia. Prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel Arteterapia Prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel Formy terapii przez sztukę wspomagające biblioterapię W działaniach biblioterapeutycznych przydatne są również inne formy terapii, wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zainteresowań dzieci

Rozwijanie zainteresowań dzieci Rozwijanie zainteresowań dzieci Zainteresowanie to dążenie do aktywnego poznawania świata Antonina Gurycka Rozwijanie zainteresowań dzieci Rozwijanie zainteresowań dziecka sprzyja przede wszystkim kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 "Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej powinien rozszerzać horyzont umysłowy dziecka,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. To właśnie tutaj młody człowiek przeżywa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TANECZNO- WOKALNEGO. Tańczące nutki

PROGRAM KOŁA TANECZNO- WOKALNEGO. Tańczące nutki PROGRAM KOŁA TANECZNO- WOKALNEGO Tańczące nutki Realizowanego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie opracowanie: Małgorzata Ciechanowska WSTĘP: Muzyka jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH. na lata 2013-2016. Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH. na lata 2013-2016. Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź na lata 2013-2016 obejmujący : rok szkolny 2013-2014 rok szkolny 2014-2015 rok szkolny 2015-2016 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak ,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak GŁÓWNE KIERUNKI PRACY REWALIDACYJNEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2013/14

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola w Kobylinie na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2012 roku ZADANIE I. PRZEZ ODPOWIEDNIĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 Podstawę prawną Programu Wychowawczego stanowią: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku 2.Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień Temat bloku czterech zajęć Cztery pory roku 1. Jesień Cele zajęć: Zapoznanie z porą roku jesienią Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, w bliższym i dalszym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN

PROJEKT EDUKACYJNY. Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN Agnieszka Janielak 1 PROJEKT EDUKACYJNY Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN CELE OGÓLNE: 1. Rozwijanie wrażliwości muzycznej. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA Temat lekcji Światło i cień. 1. Światłocień w malarstwie ćwiczenie rysunkowe. 2. Budowa bryły światłem i cieniem. Wymagania programowe podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia Artystyczna. Pędzelek

Pracownia Artystyczna. Pędzelek Pracownia Artystyczna Pędzelek Zaufajcie dzieciom, bo one są twórcami przyszłości. (C. Freinet) Program Kółka Plastycznego Pędzelek dla dzieci w wieku przedszkolnym Opracowała: Barbara Wróbel 2 Wstęp Twórczość

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

Autor: Magdalena Kubacka Klasa I Edukacja: muzyczna Cel/cele zajęć: Temat lekcji: Deszczowa muzyka

Autor: Magdalena Kubacka Klasa I Edukacja: muzyczna Cel/cele zajęć: Temat lekcji: Deszczowa muzyka Autor: Magdalena Kubacka Klasa I Edukacja: muzyczna Cel/cele zajęć: - kształcenie słuchu muzycznego, - rozwijanie aktywności muzycznoruchowej, - doskonalenie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć

Bardziej szczegółowo

Formy wspierania aktywności. twórczej dziecka- inspiracje twórczością artystyczną.

Formy wspierania aktywności. twórczej dziecka- inspiracje twórczością artystyczną. Formy wspierania aktywności twórczej dziecka- inspiracje twórczością artystyczną. Rola edukacji plastycznej w wychowaniu przedszkolnym Wychowanie plastyczne stanowi część wychowania estetycznego, którego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć Temat: Mój pamiętnik

Scenariusz zajęć Temat: Mój pamiętnik Scenariusz zajęć Temat: Mój pamiętnik Cele operacyjne: Uczeń: wymienia zdarzenia, które można zapisać w pamiętniku, wykonuje zgodnie z instrukcją papierową okładkę na zeszyt, ozdabia według własnego pomysłu

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym. dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych

Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym. dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych /CZARODZIEJSKIE BAJKI/ na rok 2006 2009. Opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY GRUPA: 6-LATKI KOTKI TERMIN REALIZACJI: 03-11KWIECIEŃ 2017 PROWADZĄCA: MGR EWA RUSZCZYK WSTĘP Jedną z najważniejszych umiejętności, w jakie można wyposażyć dzieci jest twórcze

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 6 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 6 szkoły podstawowej Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca KLASA 6 71. Dowiadujemy

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PRZYRODNICZE AZYLE W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH RAPORT NR 8. Domek dla owadów.

PRZYRODNICZE AZYLE W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH RAPORT NR 8. Domek dla owadów. 8. Domek dla owadów Przed wykonaniem domków dla owadów, dzieci poznały gatunki bezkręgowców, które mogą się w nich pojawić oglądały owady w książkach, na prezentacjach multimedialnych, w Internecie. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

MARZEC. Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia:

MARZEC. Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia: MARZEC Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia: I. W ŚWIECIE SZTUKI. 1. Świat malarstwa: utrwalanie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Twórcze i artystyczne wychowanie, czy tez lepiej wychowanie przez sztukę, może okazad się szczególnie ważne, nie tylko dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

Program obchodów roku Oscara Kolberga pod hasłem: Tradycja bliżej nas

Program obchodów roku Oscara Kolberga pod hasłem: Tradycja bliżej nas Program obchodów roku Oscara Kolberga pod hasłem: Tradycja bliżej nas 1 Edukacyjny Projekt Autorski: Henryk Oskar Kolberg polski etnograf, folklorysta i kompozytor 1814-1850 2 1. Informacje ogólne: 1.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim uczestniczących w projekcie. Wzięło w nim udział 48

Bardziej szczegółowo

I TYDZIEŃ STYCZNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Aktywność i działalność dziecka

I TYDZIEŃ STYCZNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Aktywność i działalność dziecka I TYDZIEŃ STYCZNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI Treści programowe Dzień tygodnia/ temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele ogólne Cele operacyjne Numery obszarów z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Trzebiechów, 09.11.2015 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (np.

Bardziej szczegółowo

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel Artystyczne wakacje w Operze Leśnej Kreatywne zajęcia dla rodzin Artystyczne wakacje w Operze Leśnej Artystyczne wakacje w Operze leśnej to specjalnie przygotowany program teatralny dla dzieci, rodzin,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY OPIEKUŃCZEJ I WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11 W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY OPIEKUŃCZEJ I WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11 W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY OPIEKUŃCZEJ I WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11 W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Nr 3/2016 Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.2016 Kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Projekt innowacyjny. Autorki i realizatorki projektu: Anna Sobolewska Katarzyna Wus

Projekt innowacyjny. Autorki i realizatorki projektu: Anna Sobolewska Katarzyna Wus Projekt innowacyjny Autorki i realizatorki projektu: Anna Sobolewska Katarzyna Wus - budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne oraz wyeksponowany i atrakcyjny kącik książek

Bardziej szczegółowo

Twórcze dziecko plastyka z muzyką

Twórcze dziecko plastyka z muzyką Twórcze dziecko plastyka z muzyką Program edukacyjny z zakresu wychowania przedszkolnego autor programu BOŻENA BARA Twórcze dziecko plastyka z muzyką Program edukacyjno-wychowawczy z zakresu wychowania

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

Edukacja przez sztukę efekty prowadzonych działań w ramach programu własnego Ruch, muzyka, gest

Edukacja przez sztukę efekty prowadzonych działań w ramach programu własnego Ruch, muzyka, gest Edukacja przez sztukę efekty prowadzonych działań w ramach programu własnego Ruch, muzyka, gest Program własny z zakresu arteterapii Ruch muzyka, gest, realizowany w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

Piękna nasza Polska cała

Piękna nasza Polska cała Piękna nasza Polska cała Zapraszamy Nauczycieli i Dzieci do wspólnej zabawy... mającej na celu nawiązanie współpracy między przedszkolami z różnych stron Polski, wzajemne poznanie kultury i tradycji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

Klasa IV Wymagania edukacyjne

Klasa IV Wymagania edukacyjne Zagadnienia plastyczne Co widzimy i jak to pokazać? Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Klasa IV Wymagania edukacyjne - wskazuje i opisuje elementy abecadła - wskazuje na fotografiach i reprodukcjach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program bajkoterapii dla dzieci Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku p.n. Spacer po wyobraźni

Program bajkoterapii dla dzieci Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku p.n. Spacer po wyobraźni Program bajkoterapii dla dzieci Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku p.n. Spacer po wyobraźni Opracowała: mgr Sylwia Maszota 1. Wstęp Dzisiaj dzieci żyją w świecie gier

Bardziej szczegółowo

- rozwijanie twórczej osobowości wychowanek poprzez wdrażanie do wielostronnej aktywności na rzecz placówki;

- rozwijanie twórczej osobowości wychowanek poprzez wdrażanie do wielostronnej aktywności na rzecz placówki; Cele podejmowanych działań: U podstaw programu Koła Artystyczno-Terapeutycznego leży antropocentryczna koncepcja edukacja. Wszelkie podejmowane działania i inicjatywy ukierunkowane są na: - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z okienka w Gdańsku. Ewa Słomińska

Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z okienka w Gdańsku. Ewa Słomińska Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z okienka w Gdańsku Ewa Słomińska Ewaluacja zewnętrzna Data 14-01-2014-17-01-2014 Zbieranie i analizowanie informacji na temat funkcjonowania przedszkola w trzech

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 5 PIĄTECZKA W GDYNI ROK 2015/2016. Twórczy przedszkolak rośnie radośnie

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 5 PIĄTECZKA W GDYNI ROK 2015/2016. Twórczy przedszkolak rośnie radośnie ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 5 PIĄTECZKA W GDYNI ROK 2015/2016 Twórczy przedszkolak rośnie radośnie Wszystkie dzieci mają potencjał szczęścia i twórczego geniuszu

Bardziej szczegółowo

UŚMIECH DZIECKA PRACOWNIA PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNA OFERTA WARSZTATY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA)

UŚMIECH DZIECKA PRACOWNIA PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNA OFERTA WARSZTATY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA) UŚMIECH DZIECKA PRACOWNIA PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNA OFERTA WARSZTATY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA) CEL: Celem zajęć jest zachęcenie dzieci do pracy w grupie oraz budowania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez

Bardziej szczegółowo