Modelowanie w języku Matlab-Simulink

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowanie w języku Matlab-Simulink"

Transkrypt

1 Jakub Wierciak Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Modelowanie (Osowski 1997) Modelowanie i symulacja zjawisk i procesów zachodzących w układach dynamicznych polega na przyporządkowaniu im odpowiedniej postaci opisu matematycznego, określeniu parametrów funkcji użytych w modelu, a następnie rozwiązaniu ich przy użyciu wybranego symulatora. 1

2 Rodzaje modeli (Ljung 1987) wyobrażeniowe graficzne matematyczne (analityczne) symulacyjne (programowe) Symulacja działania systemu (Osowski 1997) Symulacja rozwiązanie zadania zapisanego w postaci modelu matematycznego z użyciem symulatora, najczęściej w dziedzinie czasu. 2

3 SIMULINK (Mrozek, Mrozek 1998) SIMULINK jest interaktywnym pakietem przeznaczonym do modelowania, symulacji i analizy dynamicznych układów ciągłych, układów dyskretnych w czasie oraz mieszanych tzn. dyskretno-ciągłych. SIMULINK jest zintegrowany z MATLAB-em i nie jest możliwe jego używanie bez zainstalowania MATLAB-a. Symulacyjny model siłownika liniowego w języku SIMULINK (Bodnicki, Oleksiuk, Wierciak 2001) 3

4 Elementy pakietu MATLAB (Zalewski, Cegieła 1999) MATLAB jest programem przeznaczonym do wykonywania różnorodnych obliczeń numerycznych. Na całość pakietu składają się następujące elementy: Interpreter języka programowania wraz z bibliotekami podstawowych działań i obliczeń na macierzach (odwracanie macierzy, rozkłady macierzy, wartości własne i inne) Standardowe biblioteki procedur napisanych w języku programu MATLAB (w tym obliczanie wartości funkcji elementarnych i specjalnych, całkowanie numeryczne, rozwiązywanie układów równań różniczkowych zwyczajnych, podstawowe obliczenia statystyczne) Biblioteki dodatkowe (ang. toolboxes), które zawierają procedury wspomagające obliczenia numeryczne w różnych zastosowaniach Nakładki dodatkowe programy napisane w języku MATLAB, które ułatwiają realizację obliczeń określonego rodzaju np. Simulink nakładka umożliwiająca interakcyjne definiowanie struktury układu sterowania oraz wygodną jego symulację Elementy pakietu MATLAB (The MathWorks 2008) 4

5 Praca w środowisku MATLAB (Zalewski, Cegieła 1999) MATLAB stanowi w istocie interpreter języka, zaprojektowanego specjalnie z myślą o obliczeniach numerycznych. Praca w środowisku MATLAB-a przypomina pracę w typowym systemie operacyjnym (np. DOS, UNIX) polega na wydawaniu poleceń, które po zatwierdzeniu są wykonywane przez interpreter. W ten sposób bezpośrednio z wiersza poleceń można zdefiniować zmienną, wywołać funkcję lub podprogram zbudowany z poleceń interpretera, a zapisany w specjalnym zbiorze tekstowym zwanym skryptem. Jedynym używanym w MATLAB-ie typem danych są macierze. Obok normalnej funkcji numerycznej występują one także w roli wartości logicznych oraz łańcuchów tekstowych. Wykaz źródeł (Wierciak 2006) Mrozek B., Mrozek Z.: MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wyd. Helion. Gliwice 2004 Mrozek B., Mrozek Z.: Matlab 5.x. Simulink 2.x. Poradnik użytkownika. Wyd. PLJ. Warszawa 1998 Mrozek B., Mrozek Z.: Matlab. Uniwersalne środowisko do obliczeń naukowotechnicznych. CCATIE. Kraków 1995 Osowski S.: Modelowanie układów dynamicznych z zastosowaniem języka Simulink. OWPW. Warszawa 1997 Szymkat M.: Komputerowe wspomaganie w projektowaniu układów regulacji. WNT. Warszawa 1993 Zalewski A., Cegieła R.: Matlab obliczenia numeryczne i ich zastosowanie. Wyd. Nakom. Poznań

6 Pulpit pakietu MATLAB (Mrozek, Mrozek 2004) Okno plików Okno poleceń Okno historii Okno główne SIMULINKA - biblioteki bloków (Mrozek, Mrozek 2004) Wywołanie Simulinka Biblioteki bloków 6

7 Elementy składowe SIMULINK-a (Mrozek, Mrozek 1998) Biblioteka bloków zestawy bloków używanych do graficznego definiowania modeli Algorytmy numeryczne służące do rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych i linearyzacji modeli oraz określania ich punktu równowagi Funkcje używane przy wykonywaniu symulacji modeli SIMULINK-a z okna poleceń MATALB-a Funkcje stosowane przy konstruowaniu modeli i ich maskowaniu Etapy pracy z SIMULINK-iem (Mrozek, Mrozek 1998) Definiowanie modelu wykonuje się w postaci schematu blokowego czyli graficznie. W otwartym oknie umieszcza się bloki pochodzące z bibliotek SIMULINK-a i łączy się je liniami reprezentującymi przepływ sygnałów. Modele można definiować także w postaci funkcji o specjalnej strukturze, zwanej S-funkcją i zapisanej zgodnie z syntaktyką języka MATLAB lub języka C. Analiza modelu jest realizowana przy użyciu algorytmów numerycznych działających wyłącznie na modelach graficznych, zbudowanych z bloków bibliotecznych SIMULINK-a. Dla poprawnie zdefiniowanego modelu możliwe do wykonania są: - symulacja, - linearyzacja, - określenie punktów równowagi. 7

8 Budowanie modelu w SIMULINK-u (Mrozek, Mrozek 1995) 1. Otwarcie okna roboczego i ustawienie wyglądu ekranu 2. Wybranie bloku z biblioteki i przemieszczenie do okna roboczego 3. Połączenie z innymi blokami za pomocą linii 4. Otwarcie okna dialogowego i wprowadzenie parametrów bloku 5. Umieszczenie opisu tekstowego 6. Powtórzenie czynności 2-5 dla wszystkich bloków tworzących model 7. Poprawienie połączeń 8. Zapisanie pliku W przypadku powtarzających się fragmentów modelu - sporządzenie podsystemu i wykorzystanie go w dalszych pracach Okna SIMULINK-a (Mrozek, Mrozek 1998) Okno główne wywoływane z okna poleceń MATLAB-a przez zrealizowanie polecenia simulink - zawiera menu i ikony służące do otwierania poszczególnych bibliotek Okno modelu (robocze) w nagłówku ma nazwę modelu i dostępne wszystkie opcje menu głównego. Takie okno jest stosowane do konstruowania modeli z wykorzystaniem bloków bibliotecznych 8

9 Robocze okno SIMULINK-a (Mrozek, Mrozek 2004) Menu roboczego okna SIMULINK-a (Mrozek, Mrozek 2004) File otwieranie, zamykanie okien modeli oraz zapis zawartości okien do plików Edit typowe funkcje edycyjne View ustawianie widoku Simulation uruchamianie i zatrzymywanie symulacji, wybór metody i ustalenie jej parametrów Format łączenie i rozdzielanie obiektów, maskowanie, obracanie bloków, optymalizowanie połączeń, wygląd ekranu, czcionki, cienie itp. Tools narzędzia służące do oceny symulacji, w tym debugger Help zbiór objaśnień poszczególnych funkcji Simulinka 9

10 Budowanie modelu w SIMULINK-u (Mrozek, Mrozek 1995) 1. Otwarcie okna roboczego i ustawienie wyglądu ekranu 2. Wybranie bloku z biblioteki i przemieszczenie do okna roboczego 3. Połączenie z innymi blokami za pomocą linii 4. Otwarcie okna dialogowego i wprowadzenie parametrów bloku 5. Umieszczenie opisu tekstowego 6. Powtórzenie czynności 2-5 dla wszystkich bloków tworzących model 7. Poprawienie połączeń 8. Zapisanie pliku W przypadku powtarzających się fragmentów modelu - sporządzenie podsystemu i wykorzystanie go w dalszych pracach Praca w roboczym oknie SIMULINKA (Wierciak 2006) 10

11 Edytor graficzny SIMULINK-a (Mrozek, Mrozek 1998) Służy do graficznego definiowania modeli w postaci schematów blokowych. Podstawowe elementy edytora to: Blok reprezentujący określoną funkcję lub operację, na który składają się - symbol graficzny - nazwa - wejścia i wyjścia - okno dialogowe Napis stanowiący komentarz do modelu Linia reprezentująca przepływ sygnału od wyjścia bloku do wejścia innego bloku Biblioteka elementów ciągłych (The MathWorks, Inc. 2005) 11

12 Biblioteka elementów nieciągłych (The MathWorks, Inc. 2005) Biblioteka operatorów arytmetycznych cz. 1 (The MathWorks, Inc. 2005) 12

13 Biblioteka operatorów arytmetycznych cz. 2 (The MathWorks, Inc. 2005) Biblioteka portów i podsystemów (The MathWorks, Inc. 2005) 13

14 Biblioteka odbiorników (The MathWorks, Inc. 2005) Biblioteka źródeł cz. 1 (The MathWorks, Inc. 2005) 14

15 Biblioteka źródeł cz. 2 (The MathWorks, Inc. 2005) Biblioteka funkcji definiowanych przez użytkownika (The MathWorks, Inc. 2005) 15

16 Budowanie modelu w SIMULINK-u (Mrozek, Mrozek 1995) 1. Otwarcie okna roboczego i ustawienie wyglądu ekranu 2. Wybranie bloku z biblioteki i przemieszczenie do okna roboczego 3. Połączenie z innymi blokami za pomocą linii 4. Otwarcie okna dialogowego i wprowadzenie parametrów bloku 5. Umieszczenie opisu tekstowego 6. Powtórzenie czynności 2-5 dla wszystkich bloków tworzących model 7. Poprawienie połączeń 8. Zapisanie pliku W przypadku powtarzających się fragmentów modelu - sporządzenie podsystemu i wykorzystanie go w dalszych pracach Edytor graficzny SIMULINK-a (Mrozek, Mrozek 1998) Służy do graficznego definiowania modeli w postaci schematów blokowych. Podstawowe elementy edytora to: Blok reprezentujący określoną funkcję lub operację, na który składają się - symbol graficzny - nazwa - wejścia i wyjścia - okno dialogowe Napis stanowiący komentarz do modelu Linia reprezentująca przepływ sygnału od wyjścia bloku do wejścia innego bloku 16

17 Symulacyjny model złożonego systemu samolot F-14 (MathWorks Inc. 1992) Pilot 1 u + + Stick Input Controller wgust qgust 1 Ta.s+1 Actuator Model Zw Mw + + Aircraft q Dynamics Model Nz pilot calculation w 1/Uo Pilot G force Scope 2 Nz Pilot (g) Angle of Attack 1 alpha (rad) Dryden Wind Gust Models Mq F-14 Flight Control (Double click on the "?" for more info) To start and stop the simulation, use the "Start/Stop" selection in the "Simulation" pull-down menu? Double click here for SIMULINK Help Budowanie modelu w SIMULINK-u (Mrozek, Mrozek 1995) 1. Otwarcie okna roboczego i ustawienie wyglądu ekranu 2. Wybranie bloku z biblioteki i przemieszczenie do okna roboczego 3. Połączenie z innymi blokami za pomocą linii 4. Otwarcie okna dialogowego i wprowadzenie parametrów bloku 5. Umieszczenie opisu tekstowego 6. Powtórzenie czynności 2-5 dla wszystkich bloków tworzących model 7. Poprawienie połączeń 8. Zapisanie pliku W przypadku powtarzających się fragmentów modelu - sporządzenie podsystemu i wykorzystanie go w dalszych pracach 17

18 Okno dialogowe bloku Fcn (Wierciak 2001) Budowanie modelu w SIMULINK-u (Mrozek, Mrozek 1995) 1. Otwarcie okna roboczego i ustawienie wyglądu ekranu 2. Wybranie bloku z biblioteki i przemieszczenie do okna roboczego 3. Połączenie z innymi blokami za pomocą linii 4. Otwarcie okna dialogowego i wprowadzenie parametrów bloku 5. Umieszczenie opisu tekstowego (nie używać polskich znaków) 6. Powtórzenie czynności 2-5 dla wszystkich bloków tworzących model 7. Poprawienie połączeń 8. Zapisanie pliku W przypadku powtarzających się fragmentów modelu - sporządzenie podsystemu i wykorzystanie go w dalszych pracach 18

19 Edytor graficzny SIMULINK-a (Mrozek, Mrozek 1998) Służy do graficznego definiowania modeli w postaci schematów blokowych. Podstawowe elementy edytora to: Blok reprezentujący określoną funkcję lub operację, na który składają się - symbol graficzny - nazwa - wejścia i wyjścia - okno dialogowe Napis stanowiący komentarz do modelu Linia reprezentująca przepływ sygnału od wyjścia bloku do wejścia innego bloku Budowanie modelu w SIMULINK-u (Mrozek, Mrozek 1995) 1. Otwarcie okna roboczego i ustawienie wyglądu ekranu 2. Wybranie bloku z biblioteki i przemieszczenie do okna roboczego 3. Połączenie z innymi blokami za pomocą linii 4. Otwarcie okna dialogowego i wprowadzenie parametrów bloku 5. Umieszczenie opisu tekstowego 6. Powtórzenie czynności 2-5 dla wszystkich bloków tworzących model 7. Poprawienie połączeń 8. Zapisanie pliku W przypadku powtarzających się fragmentów modelu - sporządzenie podsystemu i wykorzystanie go w dalszych pracach 19

20 Przykładowy model układu zapisany w graficznym edytorze SIMULINK-a (The MathWorks, Inc. 1994) u 0 Jh om eg a M hs Mtar M tar1 Si gno m uz PBM Jh 1 * + + Produ ct4 M hpb m * Produ ct5 * M hfrt M hs2 0 Rb ig PBM_ du/dt ta um r dm r/d t Graph Md yf + + Re z Sa turatio n + - M int1 0.1 Gain1 + - M rint 0 du/dt Rstep Co nstant Escap 36 loa d dm b/dt - + M dif Step Input1 mtest M siln ika te stowan ego Graph Ma filt * Produ ct2 mdyf Ró zn ica m om entow krytcal Abs 1/s Ab sroznica pol 100 % Step Input * Abs 1/s Graph Mrfilt + Produ ct1 Ab s1 Po le - od nie sie nia M dif1 * Produ ct6 Graph Mr-Mrr xx Graph kca l kryt ca lk * Produ ct3 1/u Fcn1 Budowanie modelu w SIMULINK-u (Mrozek, Mrozek 1995) 1. Otwarcie okna roboczego i ustawienie wyglądu ekranu 2. Wybranie bloku z biblioteki i przemieszczenie do okna roboczego 3. Połączenie z innymi blokami za pomocą linii 4. Otwarcie okna dialogowego i wprowadzenie parametrów bloku 5. Umieszczenie opisu tekstowego 6. Powtórzenie czynności 2-5 dla wszystkich bloków tworzących model 7. Poprawienie połączeń 8. Zapisanie pliku W przypadku powtarzających się fragmentów modelu - sporządzenie podsystemu i wykorzystanie go w dalszych pracach 20

21 Budowanie modelu w SIMULINK-u (Mrozek, Mrozek 1995) 1. Otwarcie okna roboczego i ustawienie wyglądu ekranu 2. Wybranie bloku z biblioteki i przemieszczenie do okna roboczego 3. Połączenie z innymi blokami za pomocą linii 4. Otwarcie okna dialogowego i wprowadzenie parametrów bloku 5. Umieszczenie opisu tekstowego 6. Powtórzenie czynności 2-5 dla wszystkich bloków tworzących model 7. Poprawienie połączeń 8. Zapisanie pliku W przypadku powtarzających się fragmentów modelu - sporządzenie podsystemu i wykorzystanie go w dalszych pracach Budowanie modelu w SIMULINK-u (Mrozek, Mrozek 1995) 1. Otwarcie okna roboczego i ustawienie wyglądu ekranu 2. Wybranie bloku z biblioteki i przemieszczenie do okna roboczego 3. Połączenie z innymi blokami za pomocą linii 4. Otwarcie okna dialogowego i wprowadzenie parametrów bloku 5. Umieszczenie opisu tekstowego 6. Powtórzenie czynności 2-5 dla wszystkich bloków tworzących model 7. Poprawienie połączeń 8. Zapisanie pliku W przypadku powtarzających się fragmentów modelu - sporządzenie podsystemu i wykorzystanie go w dalszych pracach 21

22 Tworzenie i maskowanie podsystemów (Mrozek, Mrozek 2004) Zaznaczenie kursorem myszy obszaru prostokątnego zawierającego bloki przewidziane do połączenia Utworzenie podsystemu przez zgrupowanie wybranych bloków (Ctrl+G) Zaznaczenie ikony podsystemu Otwarcie okna dialogowego Mask editor: Subsystem (Ctrl+M) Określenie kształtu graficznego ikony dla maskowanego bloku w zakładce Icon Określenie wyglądu okna dialogowego dla maskowanego bloku w zakładce Parameters (nie używać polskich znaków) Wpisanie poleceń inicjujących w zakładce Initialization Wprowadzenie tekstów z informacjami dotyczącymi maskowanego bloku w zakładce Documentation Zapamiętanie utworzonej maski Menu SIMULATION (Mrozek, Mrozek 2004) 22

23 Algorytmy rozwiązywania układów równań różniczkowych w SIMULINK-u (Mrozek, Mrozek 2004) Zmiennokrokowe Rungego-Kutty, Dormanda-Prince a, Adamsa-Bashforta-Moultona, NDF, Rosenbrocka, trapezowa, discrete (zmiennokrokowa) Stałokrokowe Dormanda-Prince a, Rungego-Kutty czwartego rzędu, Bogackiego- Shampine, Heuna, Eulera, discrete (stałokrokowa) Uruchamianie programu (Wierciak 2007) Stała czasowa elektromagnetyczna T e L R t ω ω 0 Stała czasowa elektromechaniczna T m Rt K K E T J s 0,632 ω 0 T m t J r - moment bezwładności napędzanych zespołów (kg m 2 ) J s - moment bezwładności wirnika (kg m 2 ) K E - stała napięcia (V s) K T - stała momentu (N m/a) L - indukcyjność uzwojenia twornika (H) R t - całkowita rezystancja obwodu twornika (Ω) Idealny przebieg zmian prędkości silnika podczas rozruchu ω 0 - ustalona prędkość obrotowa wirnika 23

24 Symulowane odpowiedzi układu (przykład) (Wierciak 2001) Kąt obrotu wirnika (rd) Prędkość kątowa wirnika (rd/s) Droga popychacza (mm) Błąd pozycjonowania (e-3 mm) Symulowane odpowiedzi układu (przykład) (Wierciak 2002) Odpowiedzi silnika FA 23C 21S8 na pojedynczy takt komutacji Kąt obrotu wirnika γ [rad] 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 Czas t [s] Silnik obciążony masowym momentem bezwładności J l = 50e -6 kg m 2 Kąt obrotu wirnika γ [rad] 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 Czas t [s] Silnik nieobciążony 24

25 Analiza wyników symulacji (przykład) (Wierciak 2002) Wyniki wyznaczenia stałej D m z wykorzystaniem pierwszych dwu (i = 1) amplitud skokowych odpowiedzi silnika 0,020 Współczynnik tłumienia D m [N m/s] 0,015 0,010 0,005 0, Masowy moment bezwł. obciążenia J l [kg m 2 ] Dokumentowanie eksperymentów (Mrozek, Mrozek 1995) 25

26 Dokumentowanie wyników (Mrozek, Mrozek 1995) SimMechanics - nowe narzędzie do modelowania systemów mechanicznych (The MathWorks, Wierciak 2008) (dokumentacja 846 stron) 26

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Informatyka. dr inż. Paweł A. Mazurek

Informatyka. dr inż. Paweł A. Mazurek Informatyka Studia niestacjonarne EZ 2. dr inż. Paweł A. Mazurek Informacje organizacyjne Forma zajęć wykład 2 x 2h na zjazd laboratorium 2h na zjazd Informacje strony: http://mazurek.pollub.pl email:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW. Ćwiczenie 1

LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW. Ćwiczenie 1 Wydział Elektryczny Zespół Automatyki (ZTMAiPC) LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do programu NI LabVIEW Express 7.0 Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNA APLIKACJA INTERNETOWA SYMULACJI OBWODOWEJ MASZYNY INDUKCYJNEJ - UJĘCIE OBIEKTOWE

DYNAMICZNA APLIKACJA INTERNETOWA SYMULACJI OBWODOWEJ MASZYNY INDUKCYJNEJ - UJĘCIE OBIEKTOWE Zeszyty Problemowe aszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 213 ichał AYSIAK *, ichał ICHNA **, ieczysław RONKOWSKI **, Andrzej WILK ** * EWEN, ** POLIECHNIKA GDAŃSKA DYNAICZNA APLIKACJA INERNEOWA SYULACJI OBWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Pakiet symulacyjny VENSIM PLE 1

Rozdział 8. Pakiet symulacyjny VENSIM PLE 1 Rozdział 8. Pakiet symulacyjny VENSIM PLE 1 8.1. Ogólna charakterystyka pakietu Vensim PLE (Personal Learning Edition) to pakiet symulacyjny z modułem graficznym przeznaczony do wspomagania procesu modelowania

Bardziej szczegółowo

X Międzynarodowa Konferencja MET'11 "Nowoczesna Trakcja Elektryczna - Racjonalizacja zużycia energii w transporcie szynowym" Poznań 29.09-01.10.2011.

X Międzynarodowa Konferencja MET'11 Nowoczesna Trakcja Elektryczna - Racjonalizacja zużycia energii w transporcie szynowym Poznań 29.09-01.10.2011. X Międzynarodowa Konferencja MET'11 "Nowoczesna Trakcja Elektryczna - Racjonalizacja zużycia energii w transporcie szynowym" Poznań 29.09-01.10.2011. X Międzynarodowa Konferencja MET'11 ("Nowoczesna Trakcja

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS ŁACZNOŚCI EXCEL MATLAB DO ROZWAZYWANIA ZAGADNIEŃ FINANSOWYCH

INTERFEJS ŁACZNOŚCI EXCEL MATLAB DO ROZWAZYWANIA ZAGADNIEŃ FINANSOWYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 2008 Informatyka Zeszyt 3 Jerzy Wasiluk 1, Aleksander Ostanin 1 INTERFEJS ŁACZNOŚCI EXCEL MATLAB DO ROZWAZYWANIA ZAGADNIEŃ FINANSOWYCH Streszczenie: Artykuł poświęcony

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview)

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview) Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview) na prawach rękopisu Lista Autorów Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów Instytut Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Implementacja prostych algorytmów sterowania w środowisku Modicon Concept

Ćwiczenie 4 Implementacja prostych algorytmów sterowania w środowisku Modicon Concept Wydział Elektryczny Zespół Automatyki (ZTMAiPC) LABORATORIUM KOMPUTEROWYCH UKŁADÓW STEROWANIA Ćwiczenie 4 Implementacja prostych algorytmów sterowania w środowisku Modicon Concept 1. Wprowadzenie Celem

Bardziej szczegółowo

Testowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z2.03

Testowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Maria Suliga Krzysztof Suliga Testowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do. LabVIEW

Wprowadzenie do. LabVIEW Wiesław Tłaczała Wprowadzenie do LabVIEW 1 LabVIEW graficzne środowisko programistyczne Co oznacza LabVIEW? LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) jest produktem firmy National Instrument

Bardziej szczegółowo

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe:

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe: Wykład 3 (O)programowanie Zagadnienia szczegółowe: - oprogramowanie i jego podział - pojęcie systemu operacyjnego - struktura systemu operacyjnego - funkcje systemu operacyjnego - klasyfikacje systemów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ Andrzej Jardzioch Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania robota dla zadanych

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

CATIA v5. Modelowanie i analiza uk³adów kinematycznych

CATIA v5. Modelowanie i analiza uk³adów kinematycznych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG CATIA v5. Modelowanie i analiza uk³adów kinematycznych Autor: Marek Wyle o³ ISBN: 83-246-0678-5 Format: B5,

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie i monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z3.03

Uruchamianie i monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ryszard Jankowski Marek Zalewski Uruchamianie i monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Polskiej Akademii Nauk

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Polskiej Akademii Nauk Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk Mgr inż. Paweł Buchwald Symulacja informacyjno decyzyjnych systemów zarządzania Autoreferat rozprawy doktorskiej Promotor Dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6

1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6 1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6 Wykład opracowano w oparciu o książkę Kent Reisdorph C++ Builder6 dla każdego C++ Builder jest jednym z flagowych produktów firmy Borland Software

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z MOSAIC

Pierwsze kroki z MOSAIC Pierwsze kroki z MOSAIC wydanie 7 - czerwiec 2009 Copyright 2001-2009 Teco a.s. Spis treści 1. WSTĘP...10 1.1 Program Mosaic...10 1.2 Programowanie PLC Tecomat, TECOREG, IEC 61131-3...10 2. TWORZENIE NOWEGO

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2011-09-28 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Automatyzacja procesów sterowania statkiem 2. Kod przedmiotu: 3_4_10_1_6_1_846 3. Jednostka prowadząca:

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów)

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Rola i narzędzia informatyki a. świadomie stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. b. wskazać przykłady zastosowania komputera w szkole,

Bardziej szczegółowo

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne Strona startowa Elementy strony startowej Panel Recent Project -zawiera listę projektów, nad którymi programista

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo