Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji"

Transkrypt

1 Akaemia Techico-Humaistyca w Bielsku-Białej Wyiał Buowy Masy i Iformatyki Katera Techologii Masy i Automatyacji LABORATORIUM OBRABIAREK INSTRUKCJA Temat: Sporeie charakterystyki frearki ariowej FNC-25 ora poiał a poielicy uiwersalej typ FJDB250 Opracował mgr i. Arkaius Krempek Bielsko-Biała 2004

2 1. Cel wiceia Celem wiceia jest poaie uowy, kiematyki i moliwoci orókowych frearki ariowej FNC-25, apoaie si e sposoami poiału a poieicach ora omówieie poielicy e wiksoym akresem poiału typ FJDB Klasyfikacja frearek Frearki ogólego preaceia w aleoci o cech kostrukcyjych ieli si a: 1) Frearki stołowe preacoe s pree wsystkim la premysłu precyyjego (optycy, elektro-techicy, egarmistrowski), gie wykorystywae s o prac w proukcji wielkoseryjej ora la warstatów i pracowi remielicych. Najwaiejsymi cechami ich uowy s: mała powierchia rooca; rcy ap posuwów; ua okłao pracy. 2) Frearki wsporikowe. a) Poiome o poiomej osi wrecioa ułoyskowaego w korpusie główym (stojaku), charakterystyc la tej omiay elk potrymkami o trpiei frearskich, wró których wyróia si astpujce wariaty: frearki wsporikowe poiome o uproscoej uowie i uproscoym ukłaie kiematycym. Preacoe s o prac remotowych ora proukcji jeostkowej i małoseryjej w warstatach remielicych; frearki wsporikowe poiome ogólego astosowaia, s prystosowae o pracy w cyklu automatycym sterowaym erakowo, preacoe o róoroych roót frearskich w proukcji seryjej. frearki wsporikowe poiome uiwersale o uowie ietycej jak frearki wsporikowe wykłe, oatkowym elemetem wyposaeia jest elemet sa poprecych waych orotic. Pry uupełieiu wyposaeia frearki o poielic uiwersal moa oraia powierchie ruowe i koła ate o ach skoych. ) Pioowe rói si o poiomych tylko rowiaiem espołu wrecioa (pioowe wrecioo ułoyskowae w głowicy wrecioowej presuwej lu skrtej wysuwa tulej wrecioow). Preacoe s o wysokowyajej oróki płascy freami walcowo-cołowymi i głowicami freowymi ora o freowaia róego roaju rowków prostoliiowych i kołowych. c) Lekkie staowice omia porei miy frearkami stołowymi i wsporikowymi reiej wielkoci, o uproscoej uowie (rce posuwy pioowe i poprece) preacoe główie la wyiałów remotowych i prototypowych ora warstatów remielicych. 3) Frearki ewsporikowe (łoowe) postawowy ukła oy frearki ewsporikowej, skłaajcy si e stywego skryiowego łoa i stojaka, prypomia oku liter L. Wrecieik jest presuway pioowo po prowaicach stojaka, a stół (ajcciej kryowy) umiescoy jest a łou. Frearki te oacaj si wiks stywoci i frearki wsporikowe, co powala a ich oraia premioty o acej masie ( kg). Frearki ewsporikowe ieli si a frearki e stołem kryowym poiome 1

3 i pioowe. Preacoe s o oróki korpusów reich i uych pry proukcji jeostkowej. 4) Frearki włue charakterystycymi cechami frearek włuych s: stół presuwy tylko w kieruku włuym (prostopale o osi wrecioa), pry cym roga presuwu stołu jest miejsa o jego ługoci; presuwy wrecieik i reguły wysuwae wrecioo; Preacoe s o oróki gruej i ostatecej płascy, główie głowicami freowymi i freami walcowo-cołowymi. Frearki włue uowae s w wielu uifikowaych omiaach, skłaajcych si tych samych elemetów i espołów postawowych, a róicych si lic i usytuowaiem wrecieików. 5) Frearki karuelowe preacoe s o oróki płascy głowicami freowymi, główie w premyle motoryacyjym. Oraiae premioty mocuje si w uchwytach sykomocujcych a stole, który moe wykoywa ruch orotowy cigły lu preskokami. Opróc wymieioych frearek moa spotka jesce frearki specjale i specjaliowae, o których alica si: frearki kopiarki, frearki ariowe, frearki o gwitów, frearki o rowków wpustowych, o wałków wielowpustowych, o wierteł, kół atych, frearki owe. Naley rówie pamita tutaj o frearkach sterowaych umerycie i powstałej a ich aie grupie oraiarek po wspól aw cetra orókowe, gie je omia s cetra frearsko wytacarskie. Na rys. 1 prestawioo typowych prestawicieli omówioych powyej frearek. Rys. 1. Frearki: a wsporikowa poioma, - wsporikowa pioowa, c - wsporikowa ariowa, ewsporikowa pioowa, e ewsporikowa poioma, f ewsporikowa poioma ramowa 2

4 3. Zastosowaie i uowa frearki uiwersalej Frearki ale o oraiarek ajariej ropowsechioych w premyle masyowym i ajmuj rugie miejsce po tokarkach. Moa a ich oraia premioty e stali, eliwa, metali ieelaych i tworyw stucych. Du wyajo oróki uyskuje si iki astosowaiu ari wieloostrowych i uych prkoci skrawaia. Postawowe wielkoci charakterystyce frearek ogólego preaceia okrela si popre poaie wymiarów roocych stołu B L (B seroko, L ługo). Frearki wsporikowe poiome uiwersale posiaaj stół kryowy apay mechaicie we wsystkich kierukach, a poato elemety sa poprecych way orotic, który umoliwia skrt stołu w płascyie poiomej (awycaj w graicach 45 ) i astpie jego ruch posuwowy po okreloym ktem o osi wrecioa, co pry oatkowym uupełieiu frearki w uiwersal poielic powala a orók powierchi ruowych i freowaie atek o ach skoych. Frearki uiwersale posiaaj wyposaeie ormale, oejmujce estaw postawowych elemetów o ustalaia i mocowaia ari, jak i wyposaeie specjale: imała masyowe, tuleje reukcyje, roseroy komplet trpiei frearskich, pryry poiałowe i poielice, skryki gitarowe, stoły orotowe, głowice frearskie ktowe, pryry o łutowaia, elki własym apem, pryry o freowaia atek. 4. Charakterystyka frearki ariowej FNC Opis techicy Uiwersala frearka FNC-25 jest oraiark preaco o prac w wyiałach: ariowych, prototypowych, proukcyjych o wykoywaia ari, form, wykrojików i iych etali o wysokiej okłaoci. Moa a iej oraia takie materiały jak: eliwo, stal, r, mosi, alumiium, tworywa stuce optymalymi sykociami skrawaia i posuwami iki serokiemu akresowi orotów i posuwów. Pry uyciu ogatego wyposaeia ormalego i specjalego moa a tej frearce wykoywa astpujce roaje oróki: freowaie proste i po okrgu, wierceie, wytacaie i plaowaie, łutowaie, wykoywaie prac poiałowych, freowaie liii ruowych, freowaie krywek tarcowych i owych. Dla prac wymagajcych wysokiej okłaoci poycjoowaia presuwów włuego stołu i wrecieika, astosowao o frearki jako wyposaeie specjale cytiki optyce, które umoliwiaj ustawieie u okłaoci. Na specjale yceie, frearki moa wyposay w wie ruy pocigowe toce, których eluowy charakter pracy umoliwia a freowaie preciwiee i współiee. Prekłaie ruowe toce staowi elemet o aro wysokiej precyji apewiajce eluow prac, wysok stywo osiow, wysok sprawo i okłao skoku ora u ywoto. Kostrukcja frearki jest aro stywa i staila iki silie uerowaemu korpusowi ora serokim i mocym prowaicom presuwu suportu i wrecieika. Frearka skłaa si astpujcych espołów: postawy, korpusu, wrecieika, elki, stołu pioowego, stołu poiomego ora pulpitu sterowicego i safy sterowicej. Na cole elki mocuje si wyposaeie specjale, takie jak: głowica frearska, głowica sykoiea, głowica o łutowaia ora wsporiki. Na stole pioowym mocuje si: stół poiomy, stół uchyly, stół uchyly presuwem, poielic, pryr o freowaia liii ruowych, pryr o freowaia krywek. Natomiast a stole poiomym mocuje si stoły orotowe, poielic, imała itp. Nap posuwów jest aepiecoy pre isceiem pry pomocy sprgła precieiowego. Smarowaie frearki jest realiowae cetralie wu pompek. Jea jest 3

5 umiescoa w korpusie i pracuje automatycie smarujc w sposó cigły wrecieik, skryk prkoci i posuwów. Druga pompka umiescoa jest w sporiku i słuy o okresowego smarowaia prowaic i mechaimów wsporika. Cało ukłau sterowaia elektrycego oraiarki umiescoa jest w safie sterowicej. Wsystkie elemety osługi preacoe o operatywego sterowaia elektrycego oraiark umiescoe s a pulpicie ajujcym si a korpusie frearki w poliu orgaów sterowaia mechaicego. Ogóly wygl frearki pokaao a rys. 2. Gie: 22 pokrywa słuca o alewaia pompki cetralego alewaia, 31 pokrtło regulacji opływu chłoiwa, 32 pokrtło presuwu rcego elki, 33 koło rce o oracaia kół skryki prkoci i posuwów w celu ułatwieia astawieia wyraych orotów i posuwów, 34 piercie lokay wrecioa poiomego, 35 cigac o mocowaia ari, 36 koło presuwu włuego stołu prawe, 37 koło presuwu wrecieika, 38 koło presuwu włuego stołu lewe, 39 wigia włceia mechaicego presuwu wrecieika, 40 eraki ustawieia akresu presuwu wrecioa, 41 rua aciskaia elki, 42 wigia włceia i wyłceia apu wyposaeia mocowaego a elce, 43 rua aciskowa wrecieika, 44 uchwyt o cujika, 45 wigia astawieia wyraego akresu orotów ora włceia apu wrecioa, 46 wigia astawieia orotów, 47 rua o aciskaia elki, 48 rua o aciskaia wrecieika, 49 rua o amocowaia potrymki, 50 wigia o włcaia presuwu stołu włu ora w gór i ół, 51 postawka la płytek miericych, 52 kółko presuwu suportu w gór i w ół, 53 eraki astawe ustawieia akresu presuwu suportu w gór i w ół, 54 eraki kracowe suportu (amocowae a stole), 55 rua o aciskaia safy a aparatur elektryc, 56 wigia astawieia wyraego akresu presuwów ora całkowite wyłceie posuwów, 57 erak kracowy posuwu włuego, 58 opór a płytki posuwu włuego, 59 rua akrtkami o mocowaia stołu poiomego, 60 eraki astawce ustawieia aego akresu presuwu włuego stołu pioowego, 61 erak kracowy presuwu włuego, 62 rua akrtkami o mocowaia stołu poiomego, 63 rua o aciskaia presuwu stołu pioowego, 64 rua o aciskaia presuwu suportu, 4

6 Rys. 2. Wiok ogóly frearki

7 65 wigia astawieia posuwów, 66 lampka sygaliacyja włceia apicia 67 prycisk awaryjego wyłceia frearki, 68 prycisk włceia i wyłceia silika apu główego, 69 prycisk włceia i wyłceia silika głowicy sykoieej, 70 - prycisk włceia i wyłceia pompki chłoiwa, 71 włcik główy frearki, 72 giao owietleia frearki, 73 giao 3-faoweasilaia głowicy sykoieej, 75 rua o uiemieia frearki 4.2. Wielkoci charakterystyce frearki FNC-25 Stół poiomy powierchia mocowaia mm, 3 rowków teowych seroko rostawieie mm, masa stołu 80 kg; Wrecieik poiomy Stoek wewtry wrecioa ISO 40, ilo prkoci orotowych wrecioa poiomego i pioowego 16, pry akresach orotów or/mi, ajwiksy presuw wrecieika mechaicy/rcy 200 mm, ilo posuwów wrecieika 16, akresy posuwów wrecieika 11,2-355 mm/mi (11, , , ); Stół pioowy Powierchia mocowaia mm, 3 rowki teowe seroko rostawieie mm, ajwiksy presuw włuy mechaicy/rcy 330/350 mm, ajwiksy presuw pioowy mechaicy/rcy 310/330 mm, ilo posuwów włuych i pioowych 16, akres posuwów włuych i pioowych mm/mi (11, , , ); Nap, wymiary gaarytowe, ciar Silik główy moc 2,2 kw, oroty pry 50 H 1410 or/mi; Silik elektropompki chłoiwa moc 0,1 kw, oroty pry 50 H 2700 or/mi; Masa frearki 1070 kg; Wymiary gaarytowe głowic frearsk (ługo seroko wysoko) mm wg rys. 3; Dopuscala maksymala masa mocowaego premiotu a stole frearki 70 kg; Wysoko głowic sykoie 1950 mm Schemat kiematycy frearki FNC-25 Cała frearka apaa jest silikami elektrycymi o mocy 2,2. Nap wału silika preosi si popre prekłai pasow o skryki prkoci. Skryka prkoci posiaa osiem stopi prkoci. Ze skryki prkoci ap preosoy jest pre prekłai oockow a wrecioo poiome. Wrecioo poiome posiaa 16 stopi prkoci orotowych. Z wrecioa poiomego ap preosi si a elki, a astpie o pryrów mocowaia a cole elki. Na wrecioie poiomym jest koło presuwe, które słuy o włcaia lu wyłcaia apu a wrecioo pioowe. 6

8 Wrecioo pioowe posiaa rówie 16 prkoci orotowych. Nap posuwów oywa si o tego samego silika, co ap główy. Skryka posuwów jest apaa o pierwsego wałka skryki prkoci. Skryka posuwów posiaa 8 prkoci orotowych. Ze skryki posuwów ap preosi si popre wójk presuw a wałek XVIII. Na wałku XVIII jest osaoe sprgło precieiowe posuwów, które aepieca elemety mechaimów presuwu pre isceiem. Z wałka XVIII ap preosi w wóch kierukach popre prekłaie łacuchowe a wrecieik i stół. Na wałku XXII ajuje si awrotica miay kieruku presuwu wrecieika ora presuw rcy wrecieika. Presuw wrecieika oywa si pry pomocy ruy i akrtki orotowej. Nakrtka jest ieloa i latego jest moliwo kasowaia luów. Z wałka XXIII ap preosi si rówie a stół popre prekłai łacuchow i prekłaie ate o skryki suportowej, w której miesc si awrotice presuwu włuego i pioowego sterowae je wigi. Presuw włuy oywa si pry pomocy ruy i akrtki, tak samo presuw pioowy. Oie akrtki s ieloe, co aje moliwo kasowaia luów. Nastawiaie orotów oywa si pry pomocy wóch wigi. Nastawiaie posuwów oywa si rówie pry pomocy wóch wigi. Rys. 3. Schemat kiematycy frearki FNC Doór parametrów skrawaia Prawiłowy oór parametrów skrawaia jest postaw o uyskaia aej okłaoci oróki i jakoci powierchi oraiaej. W celu łatwiejsego ooru parametrów skrawaia ałcoo opowieie ae w postaci wykresu i taeli. W celu ooru parametrów skrawaia la oróki wykacajcej aley kierowa si astpujcymi aleceiami: 7

9 la osigicia R a 10 5 µm stosowa głoko skrawaia 0,5 1,0 mm, la osigicia R a 2,5 1,25 µm stosowa głoko skrawaia 0,1 0,4 mm, stosowa wyse sykoci skrawaia i miejse posuwy a 1 frea. Uwaga: Całkowit moc silika główego moa wykorysta w akresie orotów wrecioa or/mi, w akresie orotów or/mi opuscale jest skrawaie e stałym mometem M max 13 kgm. Efektyw moc silika główego potre la skrawaia e stałym mometem M max 13 kgm la poscególych orotów wrecioa moa olicy e woru: M max N [kw] 947 η gie: η 05-0,7 sprawo oraiarki Wartoci mocy la poscególych orotów wrecioa prestawiaj si astpujco: la 56 N 1,1 kw, 71 N 1,35 kw, 90 N 1,75 kw, Prykła ooru parametrów skrawaia Materiał oraiay: eliwo sare HB 220 kg/mm 2 Fre walcowy NFW 63 70, 6 (uieie grue). Z talicy 6 ocytujemy v 12 m/mi, f 0,1 mm/1 ostre, Z wykresu 5 ocytujemy oroty wrecioa 71 or/mi. Posuw miutowy olicamy e woru: f m f 0, ,6 [mm/mi] pryj f m 35,5 mm/mi. 5. Poielice 5.1. Wiaomoci ogóle Poielice moa poieli a wykłe, uiwersale automatyce i wielowrecioowe. Poielice wykłe powalaj a okoywaie poiału eporeiego, pry którym kt orotu wrecioa poielicy rówy jest ktowi orotu korki (1). Do korpusu (2) poielicy prymocowaa jest tarca poiałowa (3) kilkoma rami owoowo umiescoych otworów. W otwory te wprowaa si cop atrasku (4) korki (1). Tarca ma wykoae otworki po ou stroach, ay wiksy lic poiałów. k lica całkowita rówa lu wiksa o jeoci Poielice uiwersale powalaj a uyskaie wielkiej iloci róych poiałów ora posuwów skojaroych, a pomoc, których moliwe jest freowaie liii ruowych i spiralych. O wrecioa poielicy moe y ustawioa po owolym ktem o powierchi stołu, co powala a poiał powierchi stokowej. Zawycaj poielice tego typu wyposaoe s w try wymiee tarcki otworkami. Kaa tarcka ma astpujce licy otworków a poscególych okrgach: I 15, 16, 17, 18, 19, 20, II 21, 23, 27, 29, 31 i 33, III 37, 39, 41, 43, 47 i 49. 8

10 Rys.4. Poielica uiwersala schemat kiematycy Pry oracaiu kor ruch wałka I jest preosoy a wrecioo poielicy a poreictwem prekłai limakowej taki poiał aywa si poiałem poreim. Na poielicach uiwersalych moa prowai rówie ieleie eporeie tak jak a poielicach wykłych. W tym celu a wrecioie poielicy akłaa si tarc 24 otworami i ołca si limak o limacicy. Dieleie poreie owou koła a rówe cci moa preprowai w trojaki sposó: a) wykłe, ) sproe, c) róicowe. Dieleie wykłe Pry ieleiu wykłym tarcka poiałowa jest pre cały cas uieruchomioa atraskiem (4). Lic orotów kork olicamy e woru: ks k j gie: k lica orotów kor, ks lica ów koła limakowego (limacicy), j kroto limaka, lica poiałów a owoie premiotu oraiaego. Najcciej limacica ma 40 ów ( ks 40), a limak jest jeokroty (j 1) st: 40 k Prykła. Na frearce poiomej aci y a kole atym freem krkowym moułowym. Ilo ów 32. Ile wykoa orotów kor y oróci koło ate o jee (wr)? k Wyika st, e kor aley wykoa jee peły orót i oatkowo presuwamy j w tym samym kieruku o 4 otworki. Pry cym atrask kory musi y w tym prypaku ustawioy a okrgu 16 otworkami. By uik kaoraowego olicaia otworków i popełiaia łów, korysta si pomocy astawych wskaówek. Wskaówki rochyla si citymi krawiami o kt opowiaajcy cci orotu kor (w tym prypaku 4 iałki). Nastpie uieruchamia si je wglem sieie. Sposó posługiwaia si wskaówkami prestawia rys. 5. 9

11 Rys. 5. Nastawiaie wskaówki tarcki poiałowej i posługiwaie si wskaówkami Dieleie poreie wykłe moliwe jest o astosowaia wtey, gy korystajc e woru o oliceia licy orotów kor, otrymamy lic całkowit lic całkowit i ułamek (miaowik po prekstałceiu musi y rówy licie otworków a jeym okrgów poiałowych, licik opowiaa wtey licie iałek, o któr aley presu oatkowo kor). Dae ułatwiajce aleieie właciwego rowiaia pry ieleiu wykłym i róicowym amiescoo w taelach (p. Poraik Freera). Dieleie sproe Csto ara si, e poiał wykły jest iemoliwy powou raku opowieiej licy otworków w tarckach. Dlatego wtey moa astosowa ieleie sproe, które polega ks a rołoeiu ułamka otrymaego e woru k a takie ułamki, których miaowiki j opowiaały istiejcym licom otworków w jeej lu w wóch tarckach w myl woru ks ax + y k j xy k k ax xy p + y xy + gie: p wielko orotu korki w stosuku o ieruchomej tarcki; r wielko orotu korki wra tarck wglem atrasku r. Prykła. Owó premiotu poieli a 36 cci. W tarcach poiałowych ie ma okrgu o takiej licie otworków, jak rówie rówie ułamek 40/36 ie a si prekstałci a taki ułamek, którego miaowik yły rówy istiejcej licie otworków. Pry ieleiu sproym olicymy, wic: k k p + r cyli 3 11 p, r Do ieleia astosujemy tarck II otworami prelotowymi. Zatrask kory p umiejscowimy w jeym otworków okrgu o 27 otworkach, a atrask r, ajujcy si tyłu tarcki, w jeym otworków o 21 otworkach. Pocas ieleia ajpierw orócimy kor wglem tarcki uieruchomioej atraskiem r o iałki, a astpie ie wyjmujc atrasku korki p ocigamy atrask r i orócimy w tym samym kieruku kor raem tarck o 11 iałek. Niekiey ułamek wygoiej jest rołoy a róic wóch ułamków, jak p. pry 69. r a y + x 10

12 k k W tym prypaku kor (wglem ieruchomej tarcki) oracamy w jeym kieruku, a astpie tarck kor w preciwym kieruku oojta jest kolejo wykoywaia tych ruchów. W prypaku, gy tarcki maj otwory ieprelotowe, aley umieci a poielicy jeoceie wie tarcki. Dla prykłau k Tarc 21 otworkami osaamy owrotie, a tarc 18 otworami osaamy ormalie. Dalsy tok postpowaia jest taki sam. W prypaku stałego atrasku r (rak moliwoci presuwu promieiowego) o ruchu orotowego tarcki moa wykorysta tylko otworki ewtre, co miejsa akres stosowaia ieleia sproego. Wia, e ieleie sproe moa stosowa, gy miaowiki rówe licie otworków w tarcach. Jeeli jest to iemoliwe aley astosowa ieleie róicowe. Dieleie róicowe Dieleie róicowe (pry ormalym espole kół miaowych poielicy) umoliwia okoaie poiału owou premiotu a owol lic cci (2 360). Z tarcki poiałowej musi y wysuity atrask r, gy tarcka oraca si pocas ieleia. Koieco ruchu tarcki wyika astpujcego roumowaia. Owó premiotu aley ks poieli a cci. Otrymaemu e woru k ułamkowi opowiaa oróceie j korki połoeia A o B (Rys. 6). Jeeli w połoeiu korki B po jej atraskiem jest otwór poiał wykły. Pry ieleiu róicowym takiego otworku ie ma. S atomiast w poliu otworki x i y. Rys. 6. Zasaa ieleia róicowego Pry ieleiu róicowym wyiera si jee tych otworków, pry cym w casie orotu korki połoeia A o B tarcka oraca si w kieruku goym kork lu preciwym. Z chwil, gy atrask wpaie w ay otwór poiał jest akocoy. W prypaku wyraia otworu x mamy poiał astpcy >, atomiast pry wyore otworu y lica poiałów <. Lic pryjmuje si jako iewiele róic si o, ale tak, pry której moliwy jest poiał wykły a cci. Wyika to e woru (**). Tarcka poiałowa otrymuje ruch orotowy o wrecioa poielicy pre koła miaowe a,, c i ora prekłai stokow o prełoeiu 1:1. 11

13 Rys. 7. Schemat kiematycy poielicy uiwersalej prystosowaej o poiału róicowego Poielice uiwersale aopatroe s w espół kół miaowych o licie ów: 24, 26, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86, 100 (casem oatkowo 46, 52, 58, 68 i 76). Lic kół miaowych, które aley ałoy a poielic olica si e woru: a c 40 ( ' ) (*) ' Lic orotów kork wglem tarcy olicamy e woru: 40 k ' (**) ' Ułamek otrymay e woru (*) moe mie warto oati lu ujem. Doati warto 40 wyraeia ( ' ) uyskujemy, gy < kieruek orotów tarcki goy kierukiem ' orotów korki, atomiast ujem, gy > kieruek orotów tarcki preciwy o kieruku orotów korki. Moe ary si, e kieruek orotów tarcki ie jest właciwy i wówcas akłaamy koło poreie p o owole licie ów. Dae o ułatwiajce aleieie właciwego rowiaia csto ajuj si w taelach (p. Poraik Freera). Prykła. Poieli owó premiotu a 69 cci. Pryjmujemy 70. Koła miaowe olicamy a c ( 70 69) a c lu Lica orotów kor k ' Prykła. Poieli owó premiotu a 73 cci. Pryjmujemy 70. Koła miaowe olicamy a a c c ( 70 73) Lica orotów kor k '

14 Prykła. Nacia meto kstałtow koło ate o licie ów 127. Pryjmujc astpc lic poiału 130. a a c c ( ) Pry tej licie astpcej ( 130) aaia ie moa rowia, poiewa komplet kół miaowych ie ma koła 52, jak rówie iego, którego lica yłay ilocyem licy 13. Dlatego pryjmujemy i lic astpc 120 a a c c Lica orotów kor k ' ( ) 7 3 Dieleie owou koła weług kta rokowego Tego typu ieleie spotykae jest p. pry freowaiu rowków wiórowych w rowiertakach ierówomier poiałk. Moe y preprowaoe pre ieleie eporeie (specjala tarcka poiałowa) lu poreie. Pry ieleiu poreim lic orotów kork olicamy e woru: k 40 ω ω gie: ω kt rokowy wyraoy w stopiach. Jeeli kt wyraoy jest w miutach (ω ) lu sekuach (ω ) to: " ω' lu ω k k Otrymay ułamek tych worów aley amiei a ułamek wykły, którego miaowik yły rówy licie otworków w jeym okrgów tarcki poiałowej. Licik ie wskaywa o ile otworków a tym okrgu aley oatkowo presu kor poielicy. Prykła. Kt rokowy miy freowaymi rowkami wyosi ω 18. Olicy lic orotów kork. k Kork aley wykoa 2 pełe oroty. Prykła. Kt rokowy miy freowaymi rowkami wyosi ω Olicy lic orotów kork s s s s Zgoie e worem: k 3 + 0, Kork aley wykoa 3 pełe oroty ora 0,4762 orotu. Ay amiei ułamek iesity aley skorysta taeli (Poraik Freera). Sk wiemy, e atrask kory mamy ustawi a okrgu lic otworków 21 i presu o 10 otworków (ie licc otworku, wglem, którego yły wykoae try pełe oroty). 13

15 Dieleie owou koła weług ługoci ocika łuku Na owoie premiotu aley wyfreowa wa lu wicej rowków o oległoci t (Rys. 8) Rys. 8.Dieleie owou koła wg ługoci ocika łuku Lic orotów kor moemy olicy po upreim aleieiu kta rokowego ω e woru: t ω 360 πd lu eporeio e woru 40 k π D Prykła. Na wałku o reicy D 150 mm aley wyfreowa wa rowki w oległoci t 15 mm. Olicy ilo orotów korki pre aciaiem rugiego rowka. k , Kor aley wykoa 1 peły orót i astpie presu o 9 otworków a okrgu o 31 otworkach. Prykła. Na wałku o reicy D 84 mm aley wyfreowa wa rowki w oległoci t 21 mm. Olicy ilo orotów korki pre aciaiem rugiego rowka. k , ,1847 3,14 84 Kor aley wykoa 3 pełe oroty i astpie presu o 5 otworków a okrgu o 27 otworkach (a postawie taeli). Freowaie rowków ruowych astosowaiem poielicy uiwersalej W takim prypaku premiot oraiay (walec) wykouje wa ruchy: ruch włuy (e stołem frearki) ora ruch orotowy otrymyway o wrecioa poielicy, apaego pre ru pocigow stołu. Pre prystpieiem o pracy aley ustawi fre a osi orotu walca. Metoy s wie: pierwsa miej okłaa polega a ustawieiu frea (wierchołka ostra frea) w tej samej płascyie pioowej, co wierchołek kła koika. Natomiast okłaiejsa metoa polega a ustawieiu frea pry pomocy ktowika i płytek worcowych. Metoa ta jest stosowaa tylko wtey, gy wierchołek ów frea krkowego ley w płascyie symetrii frea. Po ustawieiu aley uieruchomi poprecy presuw stołu Po ustawieiu frea aley skrci stół po ktem rówym ktowi pochyleia liii ruowej freowaego rowka. Kt skrceia stołu olica si aleoci: tgω π Kieruek skrceia aley o kieruku wojoci rowka (prawowoje stół skrci w lewo, lewowoje stół skrci w prawo). Po ustawieiu uieruchomi orotic. Wtey to opiero prystpujemy o ałoeia premiotu i kół miaowych a,, c,. S t 14

16 Rys. 9. Schemat apu stołu frearki i wałka pry freowaiu rowka ruowego Lic ów kół atych olicamy e woru: 40 S a c p S gie: S p skok ruy pocigowej stołu frearki w mm, S skok liii ruowej aciaego rowka w mm, a lica ów koła mocowaego a ruie pocigowej, lica ów koła mocowaego a wale poielicy. Najcciej rua pocigowa frearki ma skok 5, 6 mm lu 1 ", a skok liii ruowej 4 freowaego rowka moe y wyraoy w mm lu w calach. St powysy wór moa prestawi astpujco: S w mm a c 200 S S p 5 [mm] S p S p 6[mm] 1" 4 S w calach a c 1000 S a c 240 S w mm S S w calach S w mm S w calach a c 1200 S 127 a c S a c 10 S Poielica aopatroa jest ajcciej w espół kół miaowych o astpujcych licach ów: 24, 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86, 100, 127 ora ewetualie w koła oatkowe 46, 52, 58, 68, 76. Casami poielice wyposaa si w ie espoły kół miaowych. Jeeli w espole kół miaowych rak jest koła o 127 ów, a achoi koieco amiay milimetrów a cale, to w oliceiu korystamy aleoci 15

17 13" 1 mm, 13 25, Prykła. Olicy kt skrceia stołu ora licy ów kół miaowych o freowaia prawego rowka ruowego o skoku S 480 mm, reica wałka 80 mm. Skok ruy pocigowej stołu frearki S p 6 mm. Kt skrceia stołu π 3,14 80 tg ω 0,524 talicy tagesów ω S Lica ów kół miaowych a c S Prykła. Olicy licy ów kół miaowych o freowaia lewego rowka ruowego a wałku o reicy 59 mm. Kt pochyleia liii ruowej rowka ma y rówy ω Skok ruy pocigowej stołu frearki p 1" 4 S. Olicamy skok rowka S S π 3, tgω 0,5354 Lica ów kół miaowych a c S 173 mm Poiewa lica 173 jest lic pierws i poielica ie posiaa takiego koła, latego lic t musimy astpi lic 174. Wyikie st pewie ł a c Pry tych kołach miaowych skok rowka wyosi S mm Bł skoku rowka wyosi 2 mm Kt pochyleia rowka π 3,14 59 tg ω 0,5325 talicy tagesów ω S Bł kta pochyleia rowka wyosi 8. Wia, e ie awse jest moliwo ooru opowieich kół miaowych. Dlatego w tych prypakach ore jest korysta talic, w których poae s licy kół miaowych pry freowaiu rowków ruowych. Dieleie ocika prostej a cci Pry freowaiu atek astosowaiem uiwersalej poielicy tarckowej wrecioo poielicy łcymy e ru pocigow stołu frearki a poreictwem kół atych a,, c,. Pry astosowaiu poielicy tarckowej o prełoeiu 1:40 licy kół miaowych olicamy e woru: a c 40mπ atka o ach prostych S atka o ach skoych gie: a c S p k 40m π p k cos β 16

18 a lica ów koła amocowaego a wrecioie poielicy, lica ów koła amocowaego a ruie pocigowej stołu frearki, m mouł atki o ach prostych w mm, m mouł atki o ach skoych w prekroju prostopałym o liii a w mm, S p skok ruy pocigowej stołu frearki w mm, k lica orotów kork poielicy, β kt pochyleia liii ruowej a atki. Poielica uiwersala etarckowa alet jest uprosceie ieleia iki temu, e kork wykouje si tylko całkowit lic orotów, co miejsa prawopooiestwo pomyłek. Jest kilka typów tych poielic. Poielica uiwersala wutarckowa cech charakterystyc tych poielic jest to, e posiaaj wie tarce otworkami. Moa a iej wykoywa poiał eporei jak i porei. Poielica automatyca stosowaa s w proukcji seryjej i masowej premiotów freowaych meto poiałow. Poiał astpuje pry kocu ruchu powrotego stołu (arie jest poa materiałem), lu w casie trwaia tego ruch (jeeli frearka pracuje w cyklu opuscaiem wsporika). Poielica wykła wielowrecioowe powalaj a rówocese freowaie kilku premiotów. Najcciej uowae s poiom osi wrecioa jako trójwrecioowe. Nap takich poielic jest wykle rcy. Buuje si te poielice automatyce, które umoliwiaj uyskaie aro uej wyajoci oróki Opis poielicy uiwersalej e wiksoym poiałem typ FJDB Wiaomoci ogóle Poielica ta słuy o poiału a cci i kty ora o samocyego oracaia premiotu oraiaego pry aciaiu spiral i liii ruowych (tylko e skryk gitarow typu FWHu). Powala a okoywaie poiału w akresie o 2 o Skłaa si tarc poiałowych, uej i małej, wóch opowiaajcych im korek pokrtych i prekłai plaetarej 1:100.Wewtr korpusu ajuje si prekłaia limakowa, skłaajca si rowej limacicy i stalowego hartowaego limaka, wyłcaego mimoroowo. Wrecioo poielicy ma cylirycy otwór prelotowy ora stoek o amocowaia tulejek aciskowych lu kła. Na kocu wrecioa ajuje si gwit o mocowaia uchwytów trójsckowych, a a im jest umiescoa tarca trema okrgami otworków: 24,30 i 36 o sykiego ieleia a prost lic cci. Zacisk powala a uruchomieie wrecioa. Dieleie pre prekłai limakow 1:40 oywa si a pomoc uej tarcy i uej korki, rest poiałów wykouje si a pomoc małej tarcy i małej korki. Głowica jest ruchoma i aje si oraca w płascyie pioowej o 180, pry cym opowieie ruy powalaj a jej uieruchomieie. Poielic ma wuowaa w osło prekłai stokow i wałek o preoseia apu e skryki gitary typu FWDu a prekłai limakow i wrecioo. Istieje moliwo preiesieia apu eporeio a wrecioo gitary FWHu pomiiciem prekłai stokowej. W prypaku tym aley rołcy prekłai limak- limacica. Poielica ta moe współpracowa astpujcymi frearkami: FC-25; FD25/32; 2FW; 2FWA; FH32. 17

19 Ogolimy opis iałaia poielicy Rys. 10. Wiok poielicy typ FJDB250 Po Zacisk uej tarcy Po Wałek atraskowy o poiału poreiego (ua kora) Jee orót korki staowi 1/40 orotu wrecioa. Po i Wskaówki małej tarcy. Do po Wkrt o aciskaia wskaówek małej tarcy. Po Tarca o poiału eporeiego. Po Wałek włcaia i wyłcaia prekłai limakowej. Po Dwigia acisku wrecioa. Po Głowica orotowa (korpus). Po Tarca mata o poiału poreiego. Po Tarca ua o poiału poreiego. Po Dwigia słuca o poiału a pomoc małej tarcy. Do po Wkrt o ustalaia ługoci małej korki. Po Dwigia słuca o poiału a pomoc uej tarcy. Po. 315 i Wskaówki uej tarcy. Do po Wkrt o aciskaia wskaówek uej tarcy. Po Wałek atraskowy o poiału poreiego (mała korka). Jee orót korki staowi 1 /4000 orotu wrecioa. Po Swore o ustalaia połoeia uej korki (aleie o okrgu otworków). Po Pilot o poiału eporeiego. Po rua słuca jako acisk głowicy orotowej. 18

20 5.2.3 Opis apów Nap rcy a) Jeeli pokrcamy u kork (po. 307), a mała korka (po. 306) jest wtey uieruchomioa (jej kołek apakowy ajuje si w otworku tarcy), wówcas ap korki (po. 307) preosi si w kolejoci a: koło ate o ach wewtrych a, wieiec wieiec, wieiec c, (wiece i c s wykoae a jeym kole atymwuwiecowym), koło ate o ach wewtrych ", tulejk (po. 312), wałek (po ), koło ate (po ), koło ate (po ), limak (po. 91-2), limacic (po. 78) i wrecioo (po ). Na jee orót uej korki (po. 307) wrecioo wykoa 1/40 orotu. ) Jeeli pokrcamy mał kork (po. 306, rys. 02), a ua korka (po. 307) jest wtey uieruchomioa (jej kołek apakowy ajuje si w otworku tarcy), wówcas ap korki (po. 306) preosi si w kolejoci a: tulejk mimoroow (po. 314), koło ate o wiecach i c, koła ate o uieiu wewtrym a i, tulejk (po. 312), wałek (po ) it. Na jee orót małej korki (po. 306) wrecioo wykoa wtey 1/4000 orotu. Nap mechaicy Nap mechaicy, stosoway pry freowaiu spirali i liii ruowych o małych skokach, poielica otrymuje e skryki gitary FWHu popre tulej sprgłow (po. 055) FWHu, aierak ( FJDB250) osaoy we wrecioie. Natomiast w prypaku freowaia wykłych spiral i liii ruowych poielica otrymuje ap e skryki gitary FWHu. Pry cym korki (mał i u po. 306 i 307), aley uieruchomi pre włoeie kołków apakowych w otwory tarc ora osu o tarcy acisk (po. 12). Nap e skryki gitary FWDu preosi si a poreictwem wałka(po. 327) i kół atych stokowych a koło (po. 323), tulej (po. 303), tarc poiałow (po. 305), kołek apakowy (po. 318), u kork (po. 307), tarc poiałow (po. 304), koło ate o ach wewtrych a, wieiec i c, koło ate o ach wewtrych, tulejk (po. 312), wałek (po ), koło ate (po ), koło ate (po ), limak (po. 91-2), limacic (po. 78) a wrecioo (po ) Poiały Poiał eporei Tarca (po. 71-1), ałooa a wrecioie, jest preacoa o sykiego poiału eporeiego a cci, e uywaia prekłai limakowej. Tarca ma try okrgi otworków (a stroie wewtrej), a miaowicie: 24, 30, 36. Na korpusie poielicy ajuje si kołek apakowy (pilot, po. 341). Poiał eporei oywa si w astpujcy sposó: Naley woli acisk wrecioa pre pokrceie wigi (po. 0121) i rołcy prekłai limakow pre pokrceie wałka (po. 90-1). Nastpie moa ju oraca wrecioo a pomoc wykłego kołka, wkłaaego w otwory a ewtrej powierchi tarcy (po. 71-1). Po ustaleiu, a jakim okrgu otworków ma si oywa poiał, aley opowieio ustawi kołek apakowy (po. 341). Kołek presuwa si wra osa w prowaicy, o której jest prykrcoy ru. Taela l poaje poiał a cci i opowieie o tego seregi otworków ora ilo otworków. Prykła: 19

21 Naley aci 8 rowków (t., e trea poieli a 8 cci). W talicy l ajujemy: 1 koluma- poiał a 8 cci, 2 koluma- sereg otworków 24, 3 koluma- ilo otworków 3. Kołek apakowy aley wcis w jee otworków akresu 24, acis wrecioo wigi (po. 0121), a astpie freowa pierwsy rowek. Dla wykoaia astpego rowka aley ajpierw woli acisk wrecioa, a po wyjciu kołka apakowego otworka oróci tarc o 3 otworki. Dalej operacja powtara si. W wypaku wykoywaia wiksej iloci stuk o tym samym poiale poleca si la skróceia casu (opaa liceie otworków) oaceie poscególych połoe kołka cerwoym ołówkiem pry pierwsej stuce (sposó te stosuj ju o awa warstatowcy). Poiał porei Poiał porei ieli si a: a) poiał a cci okłay, ) poiał a cci prylioy, c) poiał a kty w stopiach, ) poiał a kty w miutach i sekuach. Tarca ua otworkami awiera astpujce okrgi: 1 stroa: 24, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, stroa: 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66. Tarca mała otworkami awiera astpujce okrgi: 54 i 100. Jakiekolwiek oliceia poiałów a cci okłae a kty w stopiach ora w miutach i sekuach - s e. Olica aley jeyie poiał a cci- prylioy. Talica II poaje wsystkie ae o poiału okłaego a cci. Talica III poaje wsystkie ae o poiału okłaego w stopiach. Talica IV poaje wsystkie ae o poiału okłaego w miutach i sekuach. a) Poiał a cci okłay Uwaga, Uywa si tylko uej tarcy otworkami. Prykła l: Naley okoa poiału a 12 cci. Z talicy II ajujemy 3 oroty: całkowite kork + presuicie o 8 otworków a okrgu 24 otworków (o. uwaga poiej). Prykła 2: Naley okoa poiału a 10 cci: W talicy II ajujemy 4 oroty kork. Litera w w kolumie okrg otworków oaca, e wciicia kołka apakowego moe y wykoae a wsystkich okrgach. Prykła 3: Naley okoa poiału a 145 cci: w talicy II ajujemy presuicie o 16 otworków a okrgu 58. Uwaga. W prypakach 1 i 3 jest prewiiae, e aley okoa presuicia 8 otworków a okrgu 24 i 16 otworków a okrgu 58. Dla uikicia pomyłek aley ustawi opowieio wskaówki a uej tarcy otworkami. Ustawieie to oywa si w astpujcy sposó: je e wskaówek opiera si o wciity kołek apakowy, a ruga ustawia si a opowiei ilo otworków ie wlicajc w to otworka, w którym ajuj si kołek. Po ustawieiu wskaówek aley je acis wkrtem (o po. 315). Uwagi powyse oos si rówie o poiału a kty. ) Poiał a cci prylioy Poiał a owol ilo cci jest moliwy pre astosowaie w poielicy- małej tarcy poiałowej (po, 304, rys. 0,2), małej korki wałkiem atraskowym (po. 319) i prekłai plaetarej (koła. o uieiach a,, c, ) o prełoeiu 1/100. Mała tarca (po. 304) jest wiaa u kork (po. 307). Po uieruchomieiu kołka apakowego uej korki w otwore uej tarcy poiałowej (po. 305), oracajc mał 20

22 kork (po, 306), uyskujemy iki prekłai plaetarej prełoeie miy wałkiem (po ), a mał kork (po. 306): a c i 1 Koła ate prekłai plaetarej maj astpujce iloci ów: Za77, Z70, Zc63, Z70. Warto licowa prełoeia prekłai plaetarej wyosi: i Zacy to, e a jee peły orót małej korki (po. 306) wałek (po. 311), a wic i limak, wykouje 1/100 orotu. Orót wrecioa poielicy wyosi: Oracajc u kork (po. 307) po uieruchomieiu kołka apakowego małej korki w otwore małej tarcy (po. 304) mamy moo ieleia poreiego w sposó ormaly, limak współpracujcy e limacic moe, wic otrymywa ap arówo pre je i rug kork, pry cym sykie pokrceie limaka uyskuje si pre kork u, wole a pre kork mał, a poreictwem prekłai plaetaraj. Jak ju stwierilimy, upreio jee orót korki uej opowiaa 100 orotom małej korki. Tarca (po. 304) ma wa okrgi otworków o iloci 100 i 54 w kaym. Wałek atraskowy prekrcay mimoroowo w tulejce (po. 321) a pomoc piercieia (po. 350) moe osługiwa oa okrgi. Wykorystujc okrg o 100 otworkach a tarcy (po. 305) otrymamy opowieio a je poiałk tej tarcy pokrceie limaka, opowiaajce jeemu orotowi korki (po. 306). Wykorystujc w tym prypaku rówie a tarcy (po. 305) okrg o 100 otworkach otrymamy a pokrceie o je poiałk korki (po. 307): 1/10000 orotu limaka lu 1/ orotu limacicy, a wic i wrecioa. Okrg o 100 otworkach tarcy (po. 304) słuy o ieleia a a ilo cci. Okrg a tarcy (po. 304) o licie otworków 54 słuy o pokrceia premiotu oraiaego o wielko wyrao w miere ktowej: stopiach, miutach, sekuach. W prypaku ieleia a cci preprowaamy oliceie w astpujcy sposó: woec tego, e jeemu orotowi wrecioa poielicy opowiaa orót korki (po. 306) o poiałek a tarcy (po. 304) a okrgu o 100 otworkach, to w prypaku ieleia a cci, musimy pokrci o x - otworków: x Dieleie preprowaamy w te sposó, e wartoci rokłaamy opowieio a kork (po. 306 i 307). Ilora te prestawiamy jako całkowit wielokroto 100 ora ułamek. Wyjaiamy to a prykłaie: Prykła 1: Mamy okoa poiału a 71 cci, ropatrymy, wic prypaek, który pry ormalej uowie poielicy, ie posiaajcej opisywaego tutaj ureia, wymagały astosowaia ieleia róicowego. Warto x wyosi w tym wypaku: x Poiewa pokrceie kork (po. 306) o tak ilo otworków trwałoy ługo, preto pokrcamy kork (po. 307) o 56 otworków (a okrgu o 100 otworkach), co opowiaa pokrceiu o otworków a okrgu o 100 otworkach tarcy (po. 304). Nastpie kork (po. 306) pokrcamy o 33 otworki. W sumie otrymujemy 21

23 pokrceie opowiaajce 5633 otworkom a tarcy (po. 304). Poostały ułamek 57/71 aokrglamy o jeoci i oajemy o licy 33, t. kork (po. 306) prekrcamy ostatecie o 34 poiałki. W ropatrywaym prykłaie ł wyika tego, e kork (po. 306) pokrcamy a uo, o wielko staowic cci poiałki. Bł oiesioy o pokrceia wrecioa poielicy wyosi: Zorietujemy si, jak ł te ie oijał si a poiale premiotu o reicy D. Maksymaly ł wyiesie: π D Jeli p. reica premiotu wyosi D200 mm, to maksymaly ł a owoie wyiesie: π 200 0, Zaokrglajc jeak, amiarem la kaego astpego poiału, otrymamy la ostatecego poiału ł (gy ilo cci wyosi Z) w prypaku, gy D200 mm, Z71 π π D ( 1) ,055 mm Te ł kocowego ieleia moa jeak miejsy pre opowieie koleje aokrglaie amiarem i ieomiarem. Prykła 2: Naley poieli a 67 cci; sprawajc w talicy II wiimy, e, iestety, s tylko poiały a 66 i 68 cci. Woec tego olicamy: x gie: x-ilo orotów korki lu presuicia korki a oraym okrgu otworków, Z-ilo cci poiału. Cyoci pry oracaiu korkami s astpujce: a) wie pierwse cyfry 59 oacaj, e aley presu u kork (po. 307) o 59 otworków a okrgu 100 uej tarcy. ) wie alse cyfry 70 oacaj, e aley presu mał kork (po. 306) o 70 otworków a okrgu 100 małej tarcy, c) poostały ułamek 10/67 aley wyrówa pre oaie 1 otworka o presuicia małej korki a okrgu 100 małej tarcy co 7 poiał, co olica si w sposó astpujcy: , to acy, e pry presuiciu małej korki (po. 306) aley co 7 poiał presu j ie o 70-otworków a okrgu 100 małej tarcy, a o 71 otworków. Ogóly ł poiału w mm a owoie jest stosukowo aro mały; a prykła la reicy 305 mm ł całkowity poiału wyosi 0,02 mm. Uwaga. W wyiku poieleia /Z otrymamy awse lic całkowit + ułamek. Lica całkowita awiera moe cyfry o 4 o 1. Cyfry te ielimy a grupy, jak iej: Np. lic całkowit poiału: 5970 ielimy a wie cci, pocwsy o 0. C pierwsa musi awiera 2 cyfry: 59 i 70. Np. lic całkowit poiału: 512 ielimy a wie cci, pocwsy o 2. C pierwsa musi awiera 2 cyfry: 5 i

24 c) Poiał a kty w stopiach Uwaga. Uywa si tylko okrgu otworków 54 uej tarcy (pó. 305). Prykła 1: Naley okoa poiału a 5 : W talicy III ajujemy presuicie o 30 otworków. Pry kła 2: Naley okoa poiału a 137. W talicy III ajujemy 15 orotów korki + presuicie o 12 otworków. Pry kła 3: Naley okoa poiału a 189. W talicy III ajujemy 21 orotów korki. ) Poiał a kty w miutach i sekuach Talica IV poaje moliwe o realiowaia poiały w miutach i sekuach. Uwaga. Uywa si tylko okrgu otworków 54 a małej tarcy (po. 304), Prykła 1: Naley okoa poiału a 3'. W talicy IV ajujemy presuicie o 30 otworków. Pry kła 2: Naley okoa poiału 13'48". W talicy IV ajujemy 2 oroty korki + presuicie o 30 otworków. Prykła 3: Naley okoa poiału a 59'. W talicy IV ajujemy 10 orotów korki + presuicie o 50 otworków. Uwaga. Jeeli achoi koieco poiału, p '48", to la takiego poiału aley wi sum presui la 47 i 17'48". W talicach III IV ajujemy 5 orotów uej korki + 12 otworków a okrgu 54 uej tarcy ora 3 oroty małej korki + 16 otworków a okrgu 54 małej tarcy. Talica poiałów eporeich Talica l Poiał a cci Okrg otworków Lica otworków Poiał a cci Okrg otworków Lica otworków

25 Talica poiałów a cci Talica II Poiał a cci Okrg otworków Lica Lica Lica Poiał Poiał Okrg Okrg Orotów a Otworków otworków Orotów kor cci Otworków a otworkó Orotów Otworków kor kor cci w W W W W W W W Talica poiału a cci Talica II Poiał a cci Okrg otworków Lica otworków Poiał a cci Okrg otworków Lica otworków Poiał a cci Okrg otworków Lica otworków

26 Talica poiałów a kty w stopiach Talica III Kt Lica orotów korki Lica otworków a okrgu 54 Kt Lica orotów korki Lica otworków a okrgu 54 Kt Lica orotów korki Lica otworków a okrgu 54 Kt Lica orotów korki Lica otworków a okrgu

27

28 Talica poiałów a kty (mał tarc i mał kor) Talica IV Miuty Sekuy Orotów kor Lica Lica Lica Otworków Otworków Orotów Miuty Sekuy Orotów a okrgu a okrgu Miuty Sekuy kor kor Otworków a okrgu 54 27

29

30 Zaleceia otycce referatu i sprawoaia. W referacie aley uwgli: 1. Cel wiceia. 2. Krótkie omówieie roajów frearek. 3. Krótk charakterystyk frearki FNC-25 i aali schematu kiematycego. 4. Charakterystyka poiału a poielicach. 5. Omówieie poielicy uiwersalej poielicy e wiksoym akresem poiału typ FJDB250. Sprawoaie ma awiera: Na postawie charakterystyki i schematu kiematycego frearki ariowej FNC-25: 1. Olicy ropito seregu geometrycego R: max R 2. Olicy ilora seregu geometrycego ϕ: k 1 k a) ϕ R k 1 1 ) Dora ormaliowa (ajlis) warto ϕ (Dora a postawie taeli Normale prkoci orotowe wrecioa oraiarek, toleracji i wartoci okłae lic ormalych i wypisa wartoci ormalych prkoci orotowych korystajc m.i. PN-62/M-03150) ϕ Normale prkoci (omiale) orotowe wrecioa poiomego (WRh) frearki FNC-25 wyos: Olicy prełoeia elemetare i ora prestawi je w fukcji ϕ: miy wałkiem Ws i I i p 1 miy wałkami I i II 19 i11 38 i i i miy wałkami II i III i i i mi 29

www.penny.pl Piły taśmowe stellitowane Piły tarczowe KOLL Piły trakowe stellitowane Piłki do minitraka

www.penny.pl Piły taśmowe stellitowane Piły tarczowe KOLL Piły trakowe stellitowane Piłki do minitraka www.penny.pl Piły taśmowe stellitowane W proukcji stosujemy oie nane technologie olewania i grewania ęów stellitowanych. Pracujemy na liniach proukcyjnych: w pełni automatyowanej niemieckiej firmy VOLLMER

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T A N A L I Z R E G I O N A L N Y C H

I N S T Y T U T A N A L I Z R E G I O N A L N Y C H I N S T Y T U T A N A L I Z R E G I O N A L N Y C H OCHÓ BUŻETU GMINY A KWOTA POSTAWOWA SUBWENCJI WYRÓWNAWCZEJ Autory: r Boa Stęień r Mear Makreek Coyriht Boa Stęień Wselkie rawa astreżoe LUTY 005 autory:

Bardziej szczegółowo

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy Prekłne Mechncne PRZEKŁADNIE MECHANICZNE Prekłne mechncne są wykle mechnmm kołowym prenconym o prenesen npęu o włu slnk wykonuącego ruch orotowy o cłonu npęowego msyny rooce, mechnmu wykonwcego lu wprost

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Akademia Techiczo-Humaistycza w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszy i Iformatyki Katedra Techologii Maszy i Automatyzacji LABORATORIUM OBRABIAREK INSTRUKCJA Temat: Porówaie tokarek TUG-40 i TUG-56MN. Sporzdzeie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczeia: Obróbka skrawaiem i arzędzia Frezowaie Numer ćwiczeia: 5 1. Cel ćwiczeia Celem ćwiczeia jest pozaie odmia frezowaia, parametrów skrawaia,

Bardziej szczegółowo

10.0. Przekładnie 10.1. Podział i cechy konstrukcyjne

10.0. Przekładnie 10.1. Podział i cechy konstrukcyjne Postawy Kostrukcji Masy - projektowaie.. Prekłaie.. Poiał i cechy kostrukcyje Zespoły służące o miay astępujących parametrów prekaywaej eergii mechaicej ruchu obrotowego: prekaywaego mometu (lub w scególych

Bardziej szczegółowo

Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śrubowej Czas obróbki. fn = vf (mm/obr.) n. fn: Posuw na obrót (mm/obr.) vf : Posuw na minutę (mm/min)

Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śrubowej Czas obróbki. fn = vf (mm/obr.) n. fn: Posuw na obrót (mm/obr.) vf : Posuw na minutę (mm/min) Główne wzory w odniesieniu do wiercenia Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śruowej Czas oróki vc = π D n (m/min) 000 vc : Prędkość skrawania (m/min) n : Oroty na minutę (min - ) π : icza Pi (.) Md = KD²

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

9.0. Sprzęgła i hamulce 9.1. Sprzęgła

9.0. Sprzęgła i hamulce 9.1. Sprzęgła odstawy Kostrucji Maszy - projetowaie 9.0. Sprzęgła i hamulce 9.1. Sprzęgła Sprzęgło - podzespół ostrucyjy służący do przeazywaia eergii ruchu orotowego między wałami ez zamierzoej zmiay jej parametrów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Marek Kunas ROZDZIAŁ 2 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Wprowaenie Celem głównym niniejsego opracowania jest prestawienie wybranych

Bardziej szczegółowo

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)!

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)! Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycnej MAP037 wykład dr hab. A. Jurlewic WPPT Fiyka, Fiyka Technicna, I rok, II semestr Prykłady - Lista nr : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Akademia Technicno-Humanistycna w Bielsku-Białej Wydiał Budowy Masyn i Informatyki Katedra Technologii Masyn i Automatyacji LABORATORIUM OBRABIAREK INSTRUKCJA Temat: Obróbka kół batych walcowych na earce

Bardziej szczegółowo

Nieklasyczne modele kolorowania grafów

Nieklasyczne modele kolorowania grafów 65 Nieklasycze modele kolorowaia grafów 66 Kolorowaie sprawiedliwe Def. Jeli wierzchołki grafu G moa podzieli a k takich zbiorów iezaleych C,...,C k, e C i C j dla wszystkich i,j,...,k, to mówimy, e G

Bardziej szczegółowo

Mieszanie. otrzymanie jednorodnych roztworów, emulsji i zawiesin intensyfikacja procesów wymiany ciepła intensyfikacja procesów wymiany masy

Mieszanie. otrzymanie jednorodnych roztworów, emulsji i zawiesin intensyfikacja procesów wymiany ciepła intensyfikacja procesów wymiany masy ieszaie Celem procesu mieszaia jest : otrzymaie jeoroych roztworów, emulsji i zawiesi itesyfikacja procesów wymiay ciepła itesyfikacja procesów wymiay masy Sposoby prowazeia mieszaia w śroowisku ciekłym

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPC-900PA

Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPC-900PA przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna

Bardziej szczegółowo

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW Zał 1 instr Nr02/01 str. 53-621 Wrocław, Głogowska 4/55, tel/fax 071 3734188 52-404 Wrocław, Harcerska 42, tel. 071 3643652 www.ultrasonic.home.pl tel. kom. 0 601 710290

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z FIZYKI Fizyka się liczy I Etap ZADANIA 27 lutego 2013r.

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z FIZYKI Fizyka się liczy I Etap ZADANIA 27 lutego 2013r. V OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z FIZYKI Fizka się licz I Etap ZDNI 7 lutego 3r.. Dwa pociski wstrzeloo jeocześie w tę saą stroę z wóch puktów oległch o o. Pierwsz pocisk wstrzeloo z prękością o po kąte α. Z jaką

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek Zajdowaie pozostałych pierwiastków liczby zespoloej, gdy zay jest jede pierwiastek 1 Wprowadzeie Okazuje się, że gdy zamy jede z pierwiastków stopia z liczby zespoloej z, to pozostałe pierwiastki możemy

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHIK WYTWARZAIA I AUTOMATYZACJI ISTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJYCH Przedmiot: MASZYY TECHOLOGICZE Temat: Frezarka wspornikowa UFM 3 Plus r ćwiczenia: 2 Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 1.

Bardziej szczegółowo

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił 3.7.. Reducja dowolego uładu sił do sił i par sił Dowolm uładem sił będiem awać uład sił o liiach diałaia dowolie romiescoch w prestrei. tm pucie ajmiem się sprowadeiem (reducją) taiego uładu sił do ajprostsej

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPA-700P

Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPA-700P przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna i wykańczająca

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach.

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach. CZOŁOWE OWE PRZEKŁADNIE STOŻKOWE PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o ebach prostych o ębach prostych walcowe walcowe o ębach śrubowych o

Bardziej szczegółowo

Elastyczno silników FIAT

Elastyczno silników FIAT ARCHIWU OTORYZACJI 4, pp. 319-35 (009) Elastyczo silików FIAT JANUSZ YSŁOWSKI, WAWRZYNIEC GOŁBIEWSKI Zachodiopomorski Uiwersytet Techologiczy W artykule przedstawioo elastyczo silików FIAT. Pierwszym aspektem

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E20 BADANIE UKŁADU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich. Tylko do celów dydaktycznych.

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich. Tylko do celów dydaktycznych. Politechika Warszawska Wyział Samochoów i Maszy Roboczych Istytut Maszy Roboczych CięŜkich Tylko o celów yaktyczych. aboratorium MRC Kruszeie skał. Autorzy: Dr iŝ. Arzej Seleta Mgr iŝ. Paweł CięŜkowski

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy rachunku wektorowego

1. Podstawy rachunku wektorowego 1 Postaw rachunku wektorowego Wektor Wektor est wielkością efiniowaną pre ługość (mouł) kierunek iałania ora wrot Dwa wektor o tm samm moule kierunku i wrocie są sobie równe Wektor presunięt równolegle

Bardziej szczegółowo

MINI-MVS. Wiertła pełnowęglikowe nowej generacji TOOLS NEWS B239P

MINI-MVS. Wiertła pełnowęglikowe nowej generacji TOOLS NEWS B239P TOOLS NEWS B239P Wiertła pełowęglikowe owej geeracji Nowa techologia powłok MIRACLE SIGMA zapewia długą żywotość wiertła w wielu różych zastosowaiach. WIERTŁA PEŁNOWĘGLIKOWE NOWEJ GENERACJI Wiertło pełowęglikowe

Bardziej szczegółowo

UZĘBIENIA CZOŁOWE O ŁUKOWO KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW KSZTAŁTOWANE NARZĘDZIEM JEDNOOSTRZOWYM

UZĘBIENIA CZOŁOWE O ŁUKOWO KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW KSZTAŁTOWANE NARZĘDZIEM JEDNOOSTRZOWYM MODELOWANIE INŻYNIESKIE ISSN 896-77X 40, s. 7-78, Gliwice 00 UZĘBIENIA CZOŁOWE O ŁUKOWO KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW KSZTAŁTOWANE NAZĘDZIEM JEDNOOSTZOWYM PIOT FĄCKOWIAK Instytut Technologii Mechanicnej, Politechnika

Bardziej szczegółowo

WICZENIE 2 POMIAR REZYSTANCJI

WICZENIE 2 POMIAR REZYSTANCJI WICZENIE 2 POMI EZYSTNCJI 1. Pomiar rezystancji za pomoc woltomierza i amperomierza (metoa techniczna) 2. Pomiar rezystancji wewntrznej amperomierza i woltomierza WPOWDZENIE ezystancja jest to opór czynny

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

9.1.4 Parametry gwintu

9.1.4 Parametry gwintu 9.1.4 Parametry gwintu 9.1.4 Parametry gwintu CNC PILOT ustala parametry gwintu na podstawie nast puj cej tabeli. Jeśli w szpalcie F znajduje si *, to skok gwintu - w zależności od rodzaju gwintu - zostaje

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTORY POLOWE JFET I MOSFET

TRANZYSTORY POLOWE JFET I MOSFET POLTECHNKA RZEZOWKA Kaedra Podsaw Elekroiki srukcja Nr5 F 00/003 sem. lei TRANZYTORY POLOWE JFET MOFET Cel ćwiczeia: Pomiar podsawowych charakerysyk i wyzaczeie paramerów określających właściwości razysora

Bardziej szczegółowo

Analityczne metody kinematyki mechanizmów

Analityczne metody kinematyki mechanizmów J Buśkiewicz Analityczne Metoy Kinematyki w Teorii Mechanizmów Analityczne metoy kinematyki mechanizmów Spis treści Współrzęne opisujące położenia ogniw pary kinematycznej Mechanizm korowo-wozikowy (crank-slier

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych Praca domowa nr 3. Dodatek Strona 1 z 23 Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998 Norm PN-M-85000 objto wymiary czopów kocowych walcowych wałów (długich i krótkich) oraz czopów stokowych

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2011

Katalog zbędnych środków produkcji 2011 Katalog zbędnych środków produkcji 2011 PRZECIĄGARKA PIONOWA BVE-40/2000/630 Siła rozciągająca 40 T Prędkość robocza 0 + 7,5 m/min Ilość obrabianych jednocześnie detali 3 Moc zainstalowana 50 kw Skok 2000

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODKSZTAŁCEŃ SPRĘŻYNY ŚRUBOWEJ

BADANIE ODKSZTAŁCEŃ SPRĘŻYNY ŚRUBOWEJ LABORATORIU WYTRZYAŁOŚCI ATERIAŁÓW Ćiceie 0 BADANIE ODKSZTAŁCEŃ SRĘŻYNY ŚRUBOWEJ 0.. Wproadeie Sprężyy, elemety sprężyste mają bardo różorode astosoaie ielu kostrukcjach mechaicych. Wykorystuje się je

Bardziej szczegółowo

Wykład 24 Optyka geometryczna Widmo i natura światła

Wykład 24 Optyka geometryczna Widmo i natura światła Wykła 4 Optyka geometrycza Wimo i atura światła Optyka to auka o falach elektromagetyczych, ich wytwarzaiu, rozchozeiu się w różych ośrokach, i oziaływaiu z tymi ośrokami. Różice mięzy falami elektromagetyczymi

Bardziej szczegółowo

Analiza algorytmów to dział informatyki zajmujcy si szukaniem najefektywniejszych, poprawnych algorytmów dla danych problemów komputerowych.

Analiza algorytmów to dział informatyki zajmujcy si szukaniem najefektywniejszych, poprawnych algorytmów dla danych problemów komputerowych. Temat: Poprawo całkowita i czciowa algorytmu. Złooo obliczeiowa algorytmu. Złooo czasowa redia i pesymistycza. Rzd fukcji. I. Literatura 1. A. V. Aho, J.E. Hopcroft, J. D. Ullma - Projektowaie i aaliza

Bardziej szczegółowo

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Sterowanie napędów maszyn i robotów Sterowanie napędów maszyn i robotów dr inż. akub ożaryn Wykład. Instytut Automatyki i obotyki Wydział echatroniki Politechnika Warszawska, 014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

PROFILOWE WAŁY NAPĘDOWE

PROFILOWE WAŁY NAPĘDOWE - 16 - Profile wielowypustowe - obliczenia Wały i tuleje profilowe wielowypustowe w standardzie są wykonywane wg ISO 14. Wybór wykonanych wg standardów elementów zapewnia, że są one atrakcyjne cenowo przy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pompy wirowe liniowe typu TP. Pompy wirowe liniowe typu TPM. Pompy wirowe typu TS. Pompy wirowe typu TH. Pompa wirowa typu THM

SPIS TREŒCI. Pompy wirowe liniowe typu TP. Pompy wirowe liniowe typu TPM. Pompy wirowe typu TS. Pompy wirowe typu TH. Pompa wirowa typu THM SIS TREŒCI ompy wirowe liiowe typu T Iformacje ogóle Obszar u ytkowaia pomp Charakterystyka techicza budowa i wykoaie materia³owe pozycje mota owe kod idetyfikacyjy charakterystyki hydraulicze wymiary

Bardziej szczegółowo

MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA PŁYTY MEBLOWEJ ORAZ AKCESORIA

MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA PŁYTY MEBLOWEJ ORAZ AKCESORIA JE WW MCHEY-SCE 1921 JE W PLSCE 2-2 Maszkienice k/brzeska MŁPLS el: +4 50 45 05 el: +4 660 262 642 E-mail: wrobel@rojek.cz E-mail: wkmaszyny@wp.pl www.wkmaszyny.pl MSZYY BÓB EW PŁYY MEBLWEJ Z CES Magazyn

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. a, b G a b = b a,

Wykład 11. a, b G a b = b a, Wykład 11 Grupy Grupą azywamy strukturę algebraiczą złożoą z iepustego zbioru G i działaia biarego które spełia własości: (i) Działaie jest łącze czyli a b c G a (b c) = (a b) c. (ii) Działaie posiada

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OPISOWA WYKŁAD 1 i 2

STATYSTYKA OPISOWA WYKŁAD 1 i 2 STATYSTYKA OPISOWA WYKŁAD i 2 Literatura: Marek Cieciura, Jausz Zacharski, Metody probabilistycze w ujęciu praktyczym, L. Kowalski, Statystyka, 2005 2 Statystyka to dyscyplia aukowa, której zadaiem jest

Bardziej szczegółowo

ANALIZA INSTRUMENTALNA. Instrukcja laboratoryjna 6

ANALIZA INSTRUMENTALNA. Instrukcja laboratoryjna 6 Politechika Wrocławska Wydział Iżyierii Środowiska Studia stacjoare drugiego stopia we Wrocławiu, SOWiG ANALIZA INSTRUMENTALNA Istrukcja laboratoryja 6 Ozaczaie ilościowe rtęci w próbce stałej i ciekłej

Bardziej szczegółowo

www.marcosta.pl +48 14 626 68 52 handlowy@marcosta.pl 11

www.marcosta.pl +48 14 626 68 52 handlowy@marcosta.pl 11 Imadła maszynowe Precyzyjne imadła maszynowe OPTIMUM seria FMS FMS 100 335 4100 129.00 dla FMS 100 335 4102 32.00 FMS 125 335 4125 169.00 dla FMS 125 335 4127 40.00 FMS 150 335 4150 199.00 dla FMS 150

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 8000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Wprowadzenie. = =

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Wprowadzenie. = = WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Wprowadzeie. Przy przejśiu światła z jedego ośrodka do drugiego występuje zjawisko załamaia zgodie z prawem Selliusa siα

Bardziej szczegółowo

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy 4. Podelnca unwersalna 4.. Budowa podelncy Podelnca jest pryrądem podałowym, który stanow specjalne wyposażene frearek unwersalnych. Podstawowym astosowanem podelncy jest dokonywane podału kątowego. Jest

Bardziej szczegółowo

WIERTARKI SPECJALNE I AUTOMATY SERII WU I AW

WIERTARKI SPECJALNE I AUTOMATY SERII WU I AW WIERTARKI SPECJALNE I AUTOMATY SERII WU I AW Wiertarki serii WU i automaty wiertarskie serii AW Wiertarki serii WU i automaty wiertarskie serii AW są nowoczesnymi obrabiarkami przeznaczonymi do wiercenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia wyrówawcze z fizyki -Zestaw 5 -Teoria Optyka geometrycza i optyka falowa. Prawo odbicia i prawo załamaia światła, Bieg promiei świetlych w pryzmacie, soczewki i zwierciadła. Zjawisko dyfrakcji

Bardziej szczegółowo

POMIARY WARSZTATOWE. D o u ż y t k u w e w n ę t r z n e g o. Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Ćwiczenia laboratoryjne

POMIARY WARSZTATOWE. D o u ż y t k u w e w n ę t r z n e g o. Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Ćwiczenia laboratoryjne D o u ż y t k u w e w ę t r z e g o Katedra Iżyierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego POMIARY WARSZTATOWE Ćwiczeia laboratoryje Opracowaie: Urszula Goik, Maciej Kabziński Kraków, 2015 1 SUWMIARKI Suwmiarka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Prosta w 3. t ( t jest parametrem).

Prosta w 3. t ( t jest parametrem). Prosta w 3 by wyacy rówaie prostej w 3 wystarcy a jede put tej prostej i wetor adajcy jej ierue (way wetore ieruowy) Jei P = ( P yp P ) = [ p] to rówaia paraetryce prostej aj posta = P t : y = yp t t (

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Transformator Φ r Φ M Φ r i i u u Φ i strumień magnetycny prenikający pre i-ty wój pierwsego uwojenia; siła elektromotorycna indukowana w i-tym woju: dφ ei, licba wojów uwojenia pierwotnego i wtórnego.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI I ZASADY PUNKTOWANIA PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY

KLUCZ ODPOWIEDZI I ZASADY PUNKTOWANIA PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ ODPOWIEDZI I ZASADY PUNKTOWANIA PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Nr zadaia Odpowiedzi Pukty Badae umiejtoci Obszar stadardu 1. B 0 1 plauje i wykouje obliczeia a liczbach

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y Nr zadania Nr czynnoci Przykadowy zestaw zada nr z matematyki ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR POZIOM PODSTAWOWY Etapy rozwizania zadania. Podanie dziedziny funkcji f: 6, 8.. Podanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO ĆWICZEŃ

STANOWISKO DO ĆWICZEŃ STANOWISKO DO ĆWICZEŃ CC500 INSTRUKCJE MONTAŻU WIDOK W STANIE ROZŁOŻONYM LISTA CZĘŚCI NUMER OPIS ILOŚĆ 1 LEWA PODSTAWA 1 2 PRAWA PODSTAWA 1 3 LEWA PIONOWA PODSTAWA 1 4 PRAWA PIONOWA PODSTAWA 1 5 TYLNY

Bardziej szczegółowo

sin sin ε δ Pryzmat Pryzmat Pryzmat Pryzmat Powierzchnia sferyczna Elementy optyczne II sin sin,

sin sin ε δ Pryzmat Pryzmat Pryzmat Pryzmat Powierzchnia sferyczna Elementy optyczne II sin sin, Wykład XI Elemety optycze II pryzmat kąt ajmiejszego odchyleia powierzchia serycza tworzeie obrazów rówaie soczewka rodzaje rówaia szliierzy i Gaussa kostrukcja obrazów moc optycza korekcja wad wzroku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITCHIKA OPOLSKA ISTYTUT AUTOMATYKI I IFOMATYKI LABOATOIUM MTOLOII LKTOICZJ 7. KOMPSATOY U P U. KOMPSATOY APIĘCIA STAŁO.. Wstęp... Zasada pomiaru metodą kompesacyją. Metoda kompesacyja pomiaru apięcia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE SIŁ WEWNĘTRZNYCH DLA BELKI SWOBODNIE PODPARTEJ SWOBODNIE PODPARTEJ ALGORYTM DO PROGRAMU MATHCAD

OBLICZENIE SIŁ WEWNĘTRZNYCH DLA BELKI SWOBODNIE PODPARTEJ SWOBODNIE PODPARTEJ ALGORYTM DO PROGRAMU MATHCAD OBLICZENIE SIŁ WEWNĘTRZNYCH DLA BELKI ALGORYTM DO PROGRAMU MATHCAD 1 PRAWA AUTORSKIE BUDOWNICTWOPOLSKIE.PL GRUDZIEŃ 2010 Rozpatrujemy belkę swobodie podpartą obciążoą siłą skupioą, obciążeiem rówomierie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.)

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) Lp. Nazwa maszyny / urządzenia Typ Nr inw. Nr fabr. Rok

Bardziej szczegółowo

Rolki i koła 1.1. Rolka poliamidowa na podłoża utwardzone i równe. Art. nr Nazwa Wymiar Uwagi

Rolki i koła 1.1. Rolka poliamidowa na podłoża utwardzone i równe. Art. nr Nazwa Wymiar Uwagi 2010/2012 Rolka poliamidowa na podłoża utwardzone i równe 400 011 01 336 41+2 81 160+8 D+8 d+2 400 001 Rolka poliamid 31-130-180mm 400 000 Rolka poliamid 31-130-210mm 400 020 Rolka poliamid 31-150-150mm

Bardziej szczegółowo

POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10

POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10 POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10 Zastosowanie Pompa jest przeznaczona do smarowania smarem plastycznym lub olejem maszyn i urządzeń wymagających ciągłego podawania środka smarującego w małych ilościach. Doprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA 1 Załącznik Nr 1 Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim zakup wyposażenia techno dydaktycznego do Pracowni obróbki mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Elektromechanicznych. Wykład 3 Przekładnie

Projektowanie Systemów Elektromechanicznych. Wykład 3 Przekładnie Projektowanie Systemów Elektromechanicznych Wykła 3 Przekłanie Zębate: Proste; Złożone; Ślimakowe; Planetarne. Cięgnowe: Pasowe; Łańcuchowe; Linowe. Przekłanie Przekłanie Hyrauliczne: Hyrostatyczne; Hyrokinetyczne

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-2 BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-2 BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-2 Temat: BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ Opracował: mgr inż. St. Sucharzewski Zatwierdził: prof.

Bardziej szczegółowo

Wykªad 05 (granice c.d., przykªady) Rozpoczniemy od podania kilku przykªadów obliczania granic ci gów. n an = + dla a > 1. (5.1) lim.

Wykªad 05 (granice c.d., przykªady) Rozpoczniemy od podania kilku przykªadów obliczania granic ci gów. n an = + dla a > 1. (5.1) lim. Wykªad 05 graice cd, przykªady Rozpocziemy od podaia kilku przykªadów obliczaia graic ci gów Niech a > Ozaczmy a = c > 0 Mamy Poiewa» c = +, wi c tak»e a = + c + c c a = + dla a > 5 Poadto, zauwa»amy,»e

Bardziej szczegółowo

GENERACJA PLAZMONÓW POLARYTONÓW POWIERZCHNIOWYCH NA STRUKTURACH PERIODYCZNYCH

GENERACJA PLAZMONÓW POLARYTONÓW POWIERZCHNIOWYCH NA STRUKTURACH PERIODYCZNYCH IPPT Reports o Fuametal Techological Research 3/013 Agata Roskiewic GENERACJA PLAZMONÓW POLARYTONÓW POWIERZCHNIOWYCH NA STRUKTURACH PERIODYCZNYCH Roprawa Doktorska Promotor: prof. r hab. Wojciech Nasalski

Bardziej szczegółowo

VI. Normowanie czasu robót na tokarkach rewolwerowych

VI. Normowanie czasu robót na tokarkach rewolwerowych VI, Normowanie czasu robót na tokarkach rewolwerowych 211 Zabieg 9: a) obrócić imak 4-nożowy, zmienić posuw na p =» 1,9 i prędkość obrotową na n = 10 obr/min. - 0,20 min b) czynności związane z zabiegiem

Bardziej szczegółowo

TEIL- UND AUFSPANNVORRICHTUNGEN PRZYRZĄDY FREZARSKIE

TEIL- UND AUFSPANNVORRICHTUNGEN PRZYRZĄDY FREZARSKIE TIL- UN USPNNVORRITUNN PRZYRZĄY RZRSKI PRZYRZĄY RZRSKI Wszystkie produkty z grupy przyrządów i stołów podziałowych oraz pozostałego oprzyrządowania do operacji frezarskich poddawane są dokładnej kontroli

Bardziej szczegółowo

Zasada działania profilometru laserowego służącego do pomiaru pola przekroju poprzecznego wyrobisk kopalnianych

Zasada działania profilometru laserowego służącego do pomiaru pola przekroju poprzecznego wyrobisk kopalnianych 57 Pae Istytt Mehaiki Góotwo P Tom 6, 3-, (00), s. 57-6 Istytt Mehaiki Góotwo P Zasaa ziałaia pofilomet laseowego słżąego o pomia pola pzekoj popzezego wyobisk kopaliayh DRZEJ KRCH, WCŁW TRUTWI Istytt

Bardziej szczegółowo

VII MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA FIZYCZNA (1974). Zad. teoretyczne T3.

VII MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA FIZYCZNA (1974). Zad. teoretyczne T3. KOOF Szczeci: www.of.szc.pl VII MIĘDZYNAODOWA OLIMPIADA FIZYCZNA (1974). Zad. teoretycze T3. Źródło: Komitet Główy Olimpiady Fizyczej; Olimpiada Fizycza XXIII XXIV, WSiP Warszawa 1977 Autor: Waldemar Gorzkowski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW BADANIE ODKSZTAŁCEŃ SPRĘŻYNY ŚRUBOWEJ Opracował: Dr iż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

WIERTARKO-FREZARKI CNC modele TRD i GRD SERIA TRD SERIA GRD. GWINCIARKI DO GWINTÓW WEWNĘTRZNYCH pneumatyczne. elektryczne.

WIERTARKO-FREZARKI CNC modele TRD i GRD SERIA TRD SERIA GRD. GWINCIARKI DO GWINTÓW WEWNĘTRZNYCH pneumatyczne. elektryczne. www.pax-maszyny.pl WIERTARKO-FREZARKI CNC modele TRD i GRD CMA TRD Wiertarko-frezarka CNC Obszar roboczy osi X,Y: 3000x600 4500x600 6000x600 7500x600 9000x600 12000x600 SERIA TRD CMA GRD Bramowa wiertarkofrezarka

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2\\ Numer zgłoszenia:

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2\\ Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHMLNY 19 OPIS OCHRONNY PL 58524 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2\\ Numer zgłoszenia: 105005 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 10.07.1996

Bardziej szczegółowo

Statystyczna kontrola procesu karty kontrolne Shewharta.

Statystyczna kontrola procesu karty kontrolne Shewharta. tatystyza kotrola proesu karty kotrole hewharta. Każe przesiębiorstwo proukyje, ąży o tego, aby proukty które wytwarza były jak ajlepszej jakośi. W zisiejszyh zasah, to właśie jakość pozwala utrzymać się

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

DYSZE NAWIEWNE DYSZE NAWIEWNE V[-1. Dysza nawiewna V[-1

DYSZE NAWIEWNE DYSZE NAWIEWNE V[-1. Dysza nawiewna V[-1 V[-1 Dysza nawiewna V[-1 R Zastosowanie: Dysze nawiewne V[-1 stosujey o nawiewu powietrza o poieszczeü, w ktörych wyagane sä: wysoki pozio rozzia u powietrza i niski pozio ha asu. Dzi ki o`liwo{ci zestawiania

Bardziej szczegółowo

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU Rysunek 1 przedstawa schemat knematyczny napędu jednej os urządzena. Fp Fw mc l Sp Serwoslnk Rys. 1. Schemat knematyczny serwonapędu: przełożene przekładn pasowej, S p skok śruby

Bardziej szczegółowo

Napęd silnikiem prądu stałego. BFS 16 BF 25 Super BF 30 Super

Napęd silnikiem prądu stałego. BFS 16 BF 25 Super BF 30 Super KF 10 KF 20 KF 16 Vario KF 10 KF 20 KF 16 Vario Wydajność wiercenia w stali 10 mm 13 mm 16 mm Częstotliwość obrotów wrzeciona, bezstopniowa 100-2000 obr./min 0-2500 obr./min 50-2250 obr./min Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

1. Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48

1. Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48 . Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48.. Charakterystyka techniczna Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48 jest przeznaczona do obróbki zgrubnej i dokładnej przedmiotów stalowych, żeliwnych i ze stopów metali

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA DLA GMIN

SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA DLA GMIN I N S T Y T U T A N A L I Z R E G I O N A L N Y C H SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA DLA GMIN ANALIZA SZCZEGÓŁOWA Autory: dr Boda Stęień dr Medard Makreek Coyriht Boda Stęień Wselkie rawa astreżoe GRUDZIEŃ 004 autory:

Bardziej szczegółowo

( ) WŁASNOŚCI MACIERZY

( ) WŁASNOŚCI MACIERZY .Kowalski własości macierzy WŁSNOŚC MCERZY Własości iloczyu i traspozycji a) możeie macierzy jest łącze, tz. (C) ()C, dlatego zapis C jest jedozaczy, b) możeie macierzy jest rozdziele względem dodawaia,

Bardziej szczegółowo

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 NOWA OPCJA W STANDARDZIE Portalna zabudowa maszyny Agregat frezujący: - 5-cio osiowy - chłodzony cieczą - moc 11 kw Agregat wiertarski: - 7 + 10 + 2 x 1 wierteł

Bardziej szczegółowo

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X DTR Zał cznik nr 1 USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X 1. Informacje ogólne dotycz ce modułu wahliwego Moduł wahliwy siłownika X jest produkowany w czterech wykonaniach oznaczanych: prawe-r, prawe-l

Bardziej szczegółowo

23 XL 23 XLS 23 HL. Strugarki czterostronne SWT 23. KUPER SWT 23 XL Idealna dla małych i średnich zakładów. KUPER SWT 23 XLS

23 XL 23 XLS 23 HL. Strugarki czterostronne SWT 23. KUPER SWT 23 XL Idealna dla małych i średnich zakładów. KUPER SWT 23 XLS Strugarki czterostronne SWT 23 23 XL XL Idealna dla małych i średnich zakładów. XLS 23 XLS Typoszereg masywnych maszyn dla przemysłu. 23 HL Maszyna o bardzo dużej wydajności. HL 1 Mocne Typy: SWT 23 od

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

HANIX STRATEGIA PROJEKTU

HANIX STRATEGIA PROJEKTU HANIX STRATEGIA PROJEKTU Koparki kompaktowe HANIX spełniaj wszystkie obecne i przyszłe regulacje standardów ekologicznych. Koparki kompaktowe HANIX zaprojektowano dla osigania optymalnego poziomu praktycznej

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MM seria Jak zamawiać? M M A P S - 25 X 40 M: Marani A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄDY FREZARSKIE

PRZYRZĄDY FREZARSKIE PRZYRZĄY RZRSKI PRZYRZĄY RZRSKI 195 PRZYRZĄY RZRSKI Wszystkie produkty z grupy przyrządów i stołów podziałowych oraz pozostałego oprzyrządowania do operacji frezarskich poddawane są dokładnej kontroli

Bardziej szczegółowo