Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji"

Transkrypt

1 Akaemia Techico-Humaistyca w Bielsku-Białej Wyiał Buowy Masy i Iformatyki Katera Techologii Masy i Automatyacji LABORATORIUM OBRABIAREK INSTRUKCJA Temat: Sporeie charakterystyki frearki ariowej FNC-25 ora poiał a poielicy uiwersalej typ FJDB250 Opracował mgr i. Arkaius Krempek Bielsko-Biała 2004

2 1. Cel wiceia Celem wiceia jest poaie uowy, kiematyki i moliwoci orókowych frearki ariowej FNC-25, apoaie si e sposoami poiału a poieicach ora omówieie poielicy e wiksoym akresem poiału typ FJDB Klasyfikacja frearek Frearki ogólego preaceia w aleoci o cech kostrukcyjych ieli si a: 1) Frearki stołowe preacoe s pree wsystkim la premysłu precyyjego (optycy, elektro-techicy, egarmistrowski), gie wykorystywae s o prac w proukcji wielkoseryjej ora la warstatów i pracowi remielicych. Najwaiejsymi cechami ich uowy s: mała powierchia rooca; rcy ap posuwów; ua okłao pracy. 2) Frearki wsporikowe. a) Poiome o poiomej osi wrecioa ułoyskowaego w korpusie główym (stojaku), charakterystyc la tej omiay elk potrymkami o trpiei frearskich, wró których wyróia si astpujce wariaty: frearki wsporikowe poiome o uproscoej uowie i uproscoym ukłaie kiematycym. Preacoe s o prac remotowych ora proukcji jeostkowej i małoseryjej w warstatach remielicych; frearki wsporikowe poiome ogólego astosowaia, s prystosowae o pracy w cyklu automatycym sterowaym erakowo, preacoe o róoroych roót frearskich w proukcji seryjej. frearki wsporikowe poiome uiwersale o uowie ietycej jak frearki wsporikowe wykłe, oatkowym elemetem wyposaeia jest elemet sa poprecych waych orotic. Pry uupełieiu wyposaeia frearki o poielic uiwersal moa oraia powierchie ruowe i koła ate o ach skoych. ) Pioowe rói si o poiomych tylko rowiaiem espołu wrecioa (pioowe wrecioo ułoyskowae w głowicy wrecioowej presuwej lu skrtej wysuwa tulej wrecioow). Preacoe s o wysokowyajej oróki płascy freami walcowo-cołowymi i głowicami freowymi ora o freowaia róego roaju rowków prostoliiowych i kołowych. c) Lekkie staowice omia porei miy frearkami stołowymi i wsporikowymi reiej wielkoci, o uproscoej uowie (rce posuwy pioowe i poprece) preacoe główie la wyiałów remotowych i prototypowych ora warstatów remielicych. 3) Frearki ewsporikowe (łoowe) postawowy ukła oy frearki ewsporikowej, skłaajcy si e stywego skryiowego łoa i stojaka, prypomia oku liter L. Wrecieik jest presuway pioowo po prowaicach stojaka, a stół (ajcciej kryowy) umiescoy jest a łou. Frearki te oacaj si wiks stywoci i frearki wsporikowe, co powala a ich oraia premioty o acej masie ( kg). Frearki ewsporikowe ieli si a frearki e stołem kryowym poiome 1

3 i pioowe. Preacoe s o oróki korpusów reich i uych pry proukcji jeostkowej. 4) Frearki włue charakterystycymi cechami frearek włuych s: stół presuwy tylko w kieruku włuym (prostopale o osi wrecioa), pry cym roga presuwu stołu jest miejsa o jego ługoci; presuwy wrecieik i reguły wysuwae wrecioo; Preacoe s o oróki gruej i ostatecej płascy, główie głowicami freowymi i freami walcowo-cołowymi. Frearki włue uowae s w wielu uifikowaych omiaach, skłaajcych si tych samych elemetów i espołów postawowych, a róicych si lic i usytuowaiem wrecieików. 5) Frearki karuelowe preacoe s o oróki płascy głowicami freowymi, główie w premyle motoryacyjym. Oraiae premioty mocuje si w uchwytach sykomocujcych a stole, który moe wykoywa ruch orotowy cigły lu preskokami. Opróc wymieioych frearek moa spotka jesce frearki specjale i specjaliowae, o których alica si: frearki kopiarki, frearki ariowe, frearki o gwitów, frearki o rowków wpustowych, o wałków wielowpustowych, o wierteł, kół atych, frearki owe. Naley rówie pamita tutaj o frearkach sterowaych umerycie i powstałej a ich aie grupie oraiarek po wspól aw cetra orókowe, gie je omia s cetra frearsko wytacarskie. Na rys. 1 prestawioo typowych prestawicieli omówioych powyej frearek. Rys. 1. Frearki: a wsporikowa poioma, - wsporikowa pioowa, c - wsporikowa ariowa, ewsporikowa pioowa, e ewsporikowa poioma, f ewsporikowa poioma ramowa 2

4 3. Zastosowaie i uowa frearki uiwersalej Frearki ale o oraiarek ajariej ropowsechioych w premyle masyowym i ajmuj rugie miejsce po tokarkach. Moa a ich oraia premioty e stali, eliwa, metali ieelaych i tworyw stucych. Du wyajo oróki uyskuje si iki astosowaiu ari wieloostrowych i uych prkoci skrawaia. Postawowe wielkoci charakterystyce frearek ogólego preaceia okrela si popre poaie wymiarów roocych stołu B L (B seroko, L ługo). Frearki wsporikowe poiome uiwersale posiaaj stół kryowy apay mechaicie we wsystkich kierukach, a poato elemety sa poprecych way orotic, który umoliwia skrt stołu w płascyie poiomej (awycaj w graicach 45 ) i astpie jego ruch posuwowy po okreloym ktem o osi wrecioa, co pry oatkowym uupełieiu frearki w uiwersal poielic powala a orók powierchi ruowych i freowaie atek o ach skoych. Frearki uiwersale posiaaj wyposaeie ormale, oejmujce estaw postawowych elemetów o ustalaia i mocowaia ari, jak i wyposaeie specjale: imała masyowe, tuleje reukcyje, roseroy komplet trpiei frearskich, pryry poiałowe i poielice, skryki gitarowe, stoły orotowe, głowice frearskie ktowe, pryry o łutowaia, elki własym apem, pryry o freowaia atek. 4. Charakterystyka frearki ariowej FNC Opis techicy Uiwersala frearka FNC-25 jest oraiark preaco o prac w wyiałach: ariowych, prototypowych, proukcyjych o wykoywaia ari, form, wykrojików i iych etali o wysokiej okłaoci. Moa a iej oraia takie materiały jak: eliwo, stal, r, mosi, alumiium, tworywa stuce optymalymi sykociami skrawaia i posuwami iki serokiemu akresowi orotów i posuwów. Pry uyciu ogatego wyposaeia ormalego i specjalego moa a tej frearce wykoywa astpujce roaje oróki: freowaie proste i po okrgu, wierceie, wytacaie i plaowaie, łutowaie, wykoywaie prac poiałowych, freowaie liii ruowych, freowaie krywek tarcowych i owych. Dla prac wymagajcych wysokiej okłaoci poycjoowaia presuwów włuego stołu i wrecieika, astosowao o frearki jako wyposaeie specjale cytiki optyce, które umoliwiaj ustawieie u okłaoci. Na specjale yceie, frearki moa wyposay w wie ruy pocigowe toce, których eluowy charakter pracy umoliwia a freowaie preciwiee i współiee. Prekłaie ruowe toce staowi elemet o aro wysokiej precyji apewiajce eluow prac, wysok stywo osiow, wysok sprawo i okłao skoku ora u ywoto. Kostrukcja frearki jest aro stywa i staila iki silie uerowaemu korpusowi ora serokim i mocym prowaicom presuwu suportu i wrecieika. Frearka skłaa si astpujcych espołów: postawy, korpusu, wrecieika, elki, stołu pioowego, stołu poiomego ora pulpitu sterowicego i safy sterowicej. Na cole elki mocuje si wyposaeie specjale, takie jak: głowica frearska, głowica sykoiea, głowica o łutowaia ora wsporiki. Na stole pioowym mocuje si: stół poiomy, stół uchyly, stół uchyly presuwem, poielic, pryr o freowaia liii ruowych, pryr o freowaia krywek. Natomiast a stole poiomym mocuje si stoły orotowe, poielic, imała itp. Nap posuwów jest aepiecoy pre isceiem pry pomocy sprgła precieiowego. Smarowaie frearki jest realiowae cetralie wu pompek. Jea jest 3

5 umiescoa w korpusie i pracuje automatycie smarujc w sposó cigły wrecieik, skryk prkoci i posuwów. Druga pompka umiescoa jest w sporiku i słuy o okresowego smarowaia prowaic i mechaimów wsporika. Cało ukłau sterowaia elektrycego oraiarki umiescoa jest w safie sterowicej. Wsystkie elemety osługi preacoe o operatywego sterowaia elektrycego oraiark umiescoe s a pulpicie ajujcym si a korpusie frearki w poliu orgaów sterowaia mechaicego. Ogóly wygl frearki pokaao a rys. 2. Gie: 22 pokrywa słuca o alewaia pompki cetralego alewaia, 31 pokrtło regulacji opływu chłoiwa, 32 pokrtło presuwu rcego elki, 33 koło rce o oracaia kół skryki prkoci i posuwów w celu ułatwieia astawieia wyraych orotów i posuwów, 34 piercie lokay wrecioa poiomego, 35 cigac o mocowaia ari, 36 koło presuwu włuego stołu prawe, 37 koło presuwu wrecieika, 38 koło presuwu włuego stołu lewe, 39 wigia włceia mechaicego presuwu wrecieika, 40 eraki ustawieia akresu presuwu wrecioa, 41 rua aciskaia elki, 42 wigia włceia i wyłceia apu wyposaeia mocowaego a elce, 43 rua aciskowa wrecieika, 44 uchwyt o cujika, 45 wigia astawieia wyraego akresu orotów ora włceia apu wrecioa, 46 wigia astawieia orotów, 47 rua o aciskaia elki, 48 rua o aciskaia wrecieika, 49 rua o amocowaia potrymki, 50 wigia o włcaia presuwu stołu włu ora w gór i ół, 51 postawka la płytek miericych, 52 kółko presuwu suportu w gór i w ół, 53 eraki astawe ustawieia akresu presuwu suportu w gór i w ół, 54 eraki kracowe suportu (amocowae a stole), 55 rua o aciskaia safy a aparatur elektryc, 56 wigia astawieia wyraego akresu presuwów ora całkowite wyłceie posuwów, 57 erak kracowy posuwu włuego, 58 opór a płytki posuwu włuego, 59 rua akrtkami o mocowaia stołu poiomego, 60 eraki astawce ustawieia aego akresu presuwu włuego stołu pioowego, 61 erak kracowy presuwu włuego, 62 rua akrtkami o mocowaia stołu poiomego, 63 rua o aciskaia presuwu stołu pioowego, 64 rua o aciskaia presuwu suportu, 4

6 Rys. 2. Wiok ogóly frearki

7 65 wigia astawieia posuwów, 66 lampka sygaliacyja włceia apicia 67 prycisk awaryjego wyłceia frearki, 68 prycisk włceia i wyłceia silika apu główego, 69 prycisk włceia i wyłceia silika głowicy sykoieej, 70 - prycisk włceia i wyłceia pompki chłoiwa, 71 włcik główy frearki, 72 giao owietleia frearki, 73 giao 3-faoweasilaia głowicy sykoieej, 75 rua o uiemieia frearki 4.2. Wielkoci charakterystyce frearki FNC-25 Stół poiomy powierchia mocowaia mm, 3 rowków teowych seroko rostawieie mm, masa stołu 80 kg; Wrecieik poiomy Stoek wewtry wrecioa ISO 40, ilo prkoci orotowych wrecioa poiomego i pioowego 16, pry akresach orotów or/mi, ajwiksy presuw wrecieika mechaicy/rcy 200 mm, ilo posuwów wrecieika 16, akresy posuwów wrecieika 11,2-355 mm/mi (11, , , ); Stół pioowy Powierchia mocowaia mm, 3 rowki teowe seroko rostawieie mm, ajwiksy presuw włuy mechaicy/rcy 330/350 mm, ajwiksy presuw pioowy mechaicy/rcy 310/330 mm, ilo posuwów włuych i pioowych 16, akres posuwów włuych i pioowych mm/mi (11, , , ); Nap, wymiary gaarytowe, ciar Silik główy moc 2,2 kw, oroty pry 50 H 1410 or/mi; Silik elektropompki chłoiwa moc 0,1 kw, oroty pry 50 H 2700 or/mi; Masa frearki 1070 kg; Wymiary gaarytowe głowic frearsk (ługo seroko wysoko) mm wg rys. 3; Dopuscala maksymala masa mocowaego premiotu a stole frearki 70 kg; Wysoko głowic sykoie 1950 mm Schemat kiematycy frearki FNC-25 Cała frearka apaa jest silikami elektrycymi o mocy 2,2. Nap wału silika preosi si popre prekłai pasow o skryki prkoci. Skryka prkoci posiaa osiem stopi prkoci. Ze skryki prkoci ap preosoy jest pre prekłai oockow a wrecioo poiome. Wrecioo poiome posiaa 16 stopi prkoci orotowych. Z wrecioa poiomego ap preosi si a elki, a astpie o pryrów mocowaia a cole elki. Na wrecioie poiomym jest koło presuwe, które słuy o włcaia lu wyłcaia apu a wrecioo pioowe. 6

8 Wrecioo pioowe posiaa rówie 16 prkoci orotowych. Nap posuwów oywa si o tego samego silika, co ap główy. Skryka posuwów jest apaa o pierwsego wałka skryki prkoci. Skryka posuwów posiaa 8 prkoci orotowych. Ze skryki posuwów ap preosi si popre wójk presuw a wałek XVIII. Na wałku XVIII jest osaoe sprgło precieiowe posuwów, które aepieca elemety mechaimów presuwu pre isceiem. Z wałka XVIII ap preosi w wóch kierukach popre prekłaie łacuchowe a wrecieik i stół. Na wałku XXII ajuje si awrotica miay kieruku presuwu wrecieika ora presuw rcy wrecieika. Presuw wrecieika oywa si pry pomocy ruy i akrtki orotowej. Nakrtka jest ieloa i latego jest moliwo kasowaia luów. Z wałka XXIII ap preosi si rówie a stół popre prekłai łacuchow i prekłaie ate o skryki suportowej, w której miesc si awrotice presuwu włuego i pioowego sterowae je wigi. Presuw włuy oywa si pry pomocy ruy i akrtki, tak samo presuw pioowy. Oie akrtki s ieloe, co aje moliwo kasowaia luów. Nastawiaie orotów oywa si pry pomocy wóch wigi. Nastawiaie posuwów oywa si rówie pry pomocy wóch wigi. Rys. 3. Schemat kiematycy frearki FNC Doór parametrów skrawaia Prawiłowy oór parametrów skrawaia jest postaw o uyskaia aej okłaoci oróki i jakoci powierchi oraiaej. W celu łatwiejsego ooru parametrów skrawaia ałcoo opowieie ae w postaci wykresu i taeli. W celu ooru parametrów skrawaia la oróki wykacajcej aley kierowa si astpujcymi aleceiami: 7

9 la osigicia R a 10 5 µm stosowa głoko skrawaia 0,5 1,0 mm, la osigicia R a 2,5 1,25 µm stosowa głoko skrawaia 0,1 0,4 mm, stosowa wyse sykoci skrawaia i miejse posuwy a 1 frea. Uwaga: Całkowit moc silika główego moa wykorysta w akresie orotów wrecioa or/mi, w akresie orotów or/mi opuscale jest skrawaie e stałym mometem M max 13 kgm. Efektyw moc silika główego potre la skrawaia e stałym mometem M max 13 kgm la poscególych orotów wrecioa moa olicy e woru: M max N [kw] 947 η gie: η 05-0,7 sprawo oraiarki Wartoci mocy la poscególych orotów wrecioa prestawiaj si astpujco: la 56 N 1,1 kw, 71 N 1,35 kw, 90 N 1,75 kw, Prykła ooru parametrów skrawaia Materiał oraiay: eliwo sare HB 220 kg/mm 2 Fre walcowy NFW 63 70, 6 (uieie grue). Z talicy 6 ocytujemy v 12 m/mi, f 0,1 mm/1 ostre, Z wykresu 5 ocytujemy oroty wrecioa 71 or/mi. Posuw miutowy olicamy e woru: f m f 0, ,6 [mm/mi] pryj f m 35,5 mm/mi. 5. Poielice 5.1. Wiaomoci ogóle Poielice moa poieli a wykłe, uiwersale automatyce i wielowrecioowe. Poielice wykłe powalaj a okoywaie poiału eporeiego, pry którym kt orotu wrecioa poielicy rówy jest ktowi orotu korki (1). Do korpusu (2) poielicy prymocowaa jest tarca poiałowa (3) kilkoma rami owoowo umiescoych otworów. W otwory te wprowaa si cop atrasku (4) korki (1). Tarca ma wykoae otworki po ou stroach, ay wiksy lic poiałów. k lica całkowita rówa lu wiksa o jeoci Poielice uiwersale powalaj a uyskaie wielkiej iloci róych poiałów ora posuwów skojaroych, a pomoc, których moliwe jest freowaie liii ruowych i spiralych. O wrecioa poielicy moe y ustawioa po owolym ktem o powierchi stołu, co powala a poiał powierchi stokowej. Zawycaj poielice tego typu wyposaoe s w try wymiee tarcki otworkami. Kaa tarcka ma astpujce licy otworków a poscególych okrgach: I 15, 16, 17, 18, 19, 20, II 21, 23, 27, 29, 31 i 33, III 37, 39, 41, 43, 47 i 49. 8

10 Rys.4. Poielica uiwersala schemat kiematycy Pry oracaiu kor ruch wałka I jest preosoy a wrecioo poielicy a poreictwem prekłai limakowej taki poiał aywa si poiałem poreim. Na poielicach uiwersalych moa prowai rówie ieleie eporeie tak jak a poielicach wykłych. W tym celu a wrecioie poielicy akłaa si tarc 24 otworami i ołca si limak o limacicy. Dieleie poreie owou koła a rówe cci moa preprowai w trojaki sposó: a) wykłe, ) sproe, c) róicowe. Dieleie wykłe Pry ieleiu wykłym tarcka poiałowa jest pre cały cas uieruchomioa atraskiem (4). Lic orotów kork olicamy e woru: ks k j gie: k lica orotów kor, ks lica ów koła limakowego (limacicy), j kroto limaka, lica poiałów a owoie premiotu oraiaego. Najcciej limacica ma 40 ów ( ks 40), a limak jest jeokroty (j 1) st: 40 k Prykła. Na frearce poiomej aci y a kole atym freem krkowym moułowym. Ilo ów 32. Ile wykoa orotów kor y oróci koło ate o jee (wr)? k Wyika st, e kor aley wykoa jee peły orót i oatkowo presuwamy j w tym samym kieruku o 4 otworki. Pry cym atrask kory musi y w tym prypaku ustawioy a okrgu 16 otworkami. By uik kaoraowego olicaia otworków i popełiaia łów, korysta si pomocy astawych wskaówek. Wskaówki rochyla si citymi krawiami o kt opowiaajcy cci orotu kor (w tym prypaku 4 iałki). Nastpie uieruchamia si je wglem sieie. Sposó posługiwaia si wskaówkami prestawia rys. 5. 9

11 Rys. 5. Nastawiaie wskaówki tarcki poiałowej i posługiwaie si wskaówkami Dieleie poreie wykłe moliwe jest o astosowaia wtey, gy korystajc e woru o oliceia licy orotów kor, otrymamy lic całkowit lic całkowit i ułamek (miaowik po prekstałceiu musi y rówy licie otworków a jeym okrgów poiałowych, licik opowiaa wtey licie iałek, o któr aley presu oatkowo kor). Dae ułatwiajce aleieie właciwego rowiaia pry ieleiu wykłym i róicowym amiescoo w taelach (p. Poraik Freera). Dieleie sproe Csto ara si, e poiał wykły jest iemoliwy powou raku opowieiej licy otworków w tarckach. Dlatego wtey moa astosowa ieleie sproe, które polega ks a rołoeiu ułamka otrymaego e woru k a takie ułamki, których miaowiki j opowiaały istiejcym licom otworków w jeej lu w wóch tarckach w myl woru ks ax + y k j xy k k ax xy p + y xy + gie: p wielko orotu korki w stosuku o ieruchomej tarcki; r wielko orotu korki wra tarck wglem atrasku r. Prykła. Owó premiotu poieli a 36 cci. W tarcach poiałowych ie ma okrgu o takiej licie otworków, jak rówie rówie ułamek 40/36 ie a si prekstałci a taki ułamek, którego miaowik yły rówy istiejcej licie otworków. Pry ieleiu sproym olicymy, wic: k k p + r cyli 3 11 p, r Do ieleia astosujemy tarck II otworami prelotowymi. Zatrask kory p umiejscowimy w jeym otworków okrgu o 27 otworkach, a atrask r, ajujcy si tyłu tarcki, w jeym otworków o 21 otworkach. Pocas ieleia ajpierw orócimy kor wglem tarcki uieruchomioej atraskiem r o iałki, a astpie ie wyjmujc atrasku korki p ocigamy atrask r i orócimy w tym samym kieruku kor raem tarck o 11 iałek. Niekiey ułamek wygoiej jest rołoy a róic wóch ułamków, jak p. pry 69. r a y + x 10

12 k k W tym prypaku kor (wglem ieruchomej tarcki) oracamy w jeym kieruku, a astpie tarck kor w preciwym kieruku oojta jest kolejo wykoywaia tych ruchów. W prypaku, gy tarcki maj otwory ieprelotowe, aley umieci a poielicy jeoceie wie tarcki. Dla prykłau k Tarc 21 otworkami osaamy owrotie, a tarc 18 otworami osaamy ormalie. Dalsy tok postpowaia jest taki sam. W prypaku stałego atrasku r (rak moliwoci presuwu promieiowego) o ruchu orotowego tarcki moa wykorysta tylko otworki ewtre, co miejsa akres stosowaia ieleia sproego. Wia, e ieleie sproe moa stosowa, gy miaowiki rówe licie otworków w tarcach. Jeeli jest to iemoliwe aley astosowa ieleie róicowe. Dieleie róicowe Dieleie róicowe (pry ormalym espole kół miaowych poielicy) umoliwia okoaie poiału owou premiotu a owol lic cci (2 360). Z tarcki poiałowej musi y wysuity atrask r, gy tarcka oraca si pocas ieleia. Koieco ruchu tarcki wyika astpujcego roumowaia. Owó premiotu aley ks poieli a cci. Otrymaemu e woru k ułamkowi opowiaa oróceie j korki połoeia A o B (Rys. 6). Jeeli w połoeiu korki B po jej atraskiem jest otwór poiał wykły. Pry ieleiu róicowym takiego otworku ie ma. S atomiast w poliu otworki x i y. Rys. 6. Zasaa ieleia róicowego Pry ieleiu róicowym wyiera si jee tych otworków, pry cym w casie orotu korki połoeia A o B tarcka oraca si w kieruku goym kork lu preciwym. Z chwil, gy atrask wpaie w ay otwór poiał jest akocoy. W prypaku wyraia otworu x mamy poiał astpcy >, atomiast pry wyore otworu y lica poiałów <. Lic pryjmuje si jako iewiele róic si o, ale tak, pry której moliwy jest poiał wykły a cci. Wyika to e woru (**). Tarcka poiałowa otrymuje ruch orotowy o wrecioa poielicy pre koła miaowe a,, c i ora prekłai stokow o prełoeiu 1:1. 11

13 Rys. 7. Schemat kiematycy poielicy uiwersalej prystosowaej o poiału róicowego Poielice uiwersale aopatroe s w espół kół miaowych o licie ów: 24, 26, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86, 100 (casem oatkowo 46, 52, 58, 68 i 76). Lic kół miaowych, które aley ałoy a poielic olica si e woru: a c 40 ( ' ) (*) ' Lic orotów kork wglem tarcy olicamy e woru: 40 k ' (**) ' Ułamek otrymay e woru (*) moe mie warto oati lu ujem. Doati warto 40 wyraeia ( ' ) uyskujemy, gy < kieruek orotów tarcki goy kierukiem ' orotów korki, atomiast ujem, gy > kieruek orotów tarcki preciwy o kieruku orotów korki. Moe ary si, e kieruek orotów tarcki ie jest właciwy i wówcas akłaamy koło poreie p o owole licie ów. Dae o ułatwiajce aleieie właciwego rowiaia csto ajuj si w taelach (p. Poraik Freera). Prykła. Poieli owó premiotu a 69 cci. Pryjmujemy 70. Koła miaowe olicamy a c ( 70 69) a c lu Lica orotów kor k ' Prykła. Poieli owó premiotu a 73 cci. Pryjmujemy 70. Koła miaowe olicamy a a c c ( 70 73) Lica orotów kor k '

14 Prykła. Nacia meto kstałtow koło ate o licie ów 127. Pryjmujc astpc lic poiału 130. a a c c ( ) Pry tej licie astpcej ( 130) aaia ie moa rowia, poiewa komplet kół miaowych ie ma koła 52, jak rówie iego, którego lica yłay ilocyem licy 13. Dlatego pryjmujemy i lic astpc 120 a a c c Lica orotów kor k ' ( ) 7 3 Dieleie owou koła weług kta rokowego Tego typu ieleie spotykae jest p. pry freowaiu rowków wiórowych w rowiertakach ierówomier poiałk. Moe y preprowaoe pre ieleie eporeie (specjala tarcka poiałowa) lu poreie. Pry ieleiu poreim lic orotów kork olicamy e woru: k 40 ω ω gie: ω kt rokowy wyraoy w stopiach. Jeeli kt wyraoy jest w miutach (ω ) lu sekuach (ω ) to: " ω' lu ω k k Otrymay ułamek tych worów aley amiei a ułamek wykły, którego miaowik yły rówy licie otworków w jeym okrgów tarcki poiałowej. Licik ie wskaywa o ile otworków a tym okrgu aley oatkowo presu kor poielicy. Prykła. Kt rokowy miy freowaymi rowkami wyosi ω 18. Olicy lic orotów kork. k Kork aley wykoa 2 pełe oroty. Prykła. Kt rokowy miy freowaymi rowkami wyosi ω Olicy lic orotów kork s s s s Zgoie e worem: k 3 + 0, Kork aley wykoa 3 pełe oroty ora 0,4762 orotu. Ay amiei ułamek iesity aley skorysta taeli (Poraik Freera). Sk wiemy, e atrask kory mamy ustawi a okrgu lic otworków 21 i presu o 10 otworków (ie licc otworku, wglem, którego yły wykoae try pełe oroty). 13

15 Dieleie owou koła weług ługoci ocika łuku Na owoie premiotu aley wyfreowa wa lu wicej rowków o oległoci t (Rys. 8) Rys. 8.Dieleie owou koła wg ługoci ocika łuku Lic orotów kor moemy olicy po upreim aleieiu kta rokowego ω e woru: t ω 360 πd lu eporeio e woru 40 k π D Prykła. Na wałku o reicy D 150 mm aley wyfreowa wa rowki w oległoci t 15 mm. Olicy ilo orotów korki pre aciaiem rugiego rowka. k , Kor aley wykoa 1 peły orót i astpie presu o 9 otworków a okrgu o 31 otworkach. Prykła. Na wałku o reicy D 84 mm aley wyfreowa wa rowki w oległoci t 21 mm. Olicy ilo orotów korki pre aciaiem rugiego rowka. k , ,1847 3,14 84 Kor aley wykoa 3 pełe oroty i astpie presu o 5 otworków a okrgu o 27 otworkach (a postawie taeli). Freowaie rowków ruowych astosowaiem poielicy uiwersalej W takim prypaku premiot oraiay (walec) wykouje wa ruchy: ruch włuy (e stołem frearki) ora ruch orotowy otrymyway o wrecioa poielicy, apaego pre ru pocigow stołu. Pre prystpieiem o pracy aley ustawi fre a osi orotu walca. Metoy s wie: pierwsa miej okłaa polega a ustawieiu frea (wierchołka ostra frea) w tej samej płascyie pioowej, co wierchołek kła koika. Natomiast okłaiejsa metoa polega a ustawieiu frea pry pomocy ktowika i płytek worcowych. Metoa ta jest stosowaa tylko wtey, gy wierchołek ów frea krkowego ley w płascyie symetrii frea. Po ustawieiu aley uieruchomi poprecy presuw stołu Po ustawieiu frea aley skrci stół po ktem rówym ktowi pochyleia liii ruowej freowaego rowka. Kt skrceia stołu olica si aleoci: tgω π Kieruek skrceia aley o kieruku wojoci rowka (prawowoje stół skrci w lewo, lewowoje stół skrci w prawo). Po ustawieiu uieruchomi orotic. Wtey to opiero prystpujemy o ałoeia premiotu i kół miaowych a,, c,. S t 14

16 Rys. 9. Schemat apu stołu frearki i wałka pry freowaiu rowka ruowego Lic ów kół atych olicamy e woru: 40 S a c p S gie: S p skok ruy pocigowej stołu frearki w mm, S skok liii ruowej aciaego rowka w mm, a lica ów koła mocowaego a ruie pocigowej, lica ów koła mocowaego a wale poielicy. Najcciej rua pocigowa frearki ma skok 5, 6 mm lu 1 ", a skok liii ruowej 4 freowaego rowka moe y wyraoy w mm lu w calach. St powysy wór moa prestawi astpujco: S w mm a c 200 S S p 5 [mm] S p S p 6[mm] 1" 4 S w calach a c 1000 S a c 240 S w mm S S w calach S w mm S w calach a c 1200 S 127 a c S a c 10 S Poielica aopatroa jest ajcciej w espół kół miaowych o astpujcych licach ów: 24, 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86, 100, 127 ora ewetualie w koła oatkowe 46, 52, 58, 68, 76. Casami poielice wyposaa si w ie espoły kół miaowych. Jeeli w espole kół miaowych rak jest koła o 127 ów, a achoi koieco amiay milimetrów a cale, to w oliceiu korystamy aleoci 15

17 13" 1 mm, 13 25, Prykła. Olicy kt skrceia stołu ora licy ów kół miaowych o freowaia prawego rowka ruowego o skoku S 480 mm, reica wałka 80 mm. Skok ruy pocigowej stołu frearki S p 6 mm. Kt skrceia stołu π 3,14 80 tg ω 0,524 talicy tagesów ω S Lica ów kół miaowych a c S Prykła. Olicy licy ów kół miaowych o freowaia lewego rowka ruowego a wałku o reicy 59 mm. Kt pochyleia liii ruowej rowka ma y rówy ω Skok ruy pocigowej stołu frearki p 1" 4 S. Olicamy skok rowka S S π 3, tgω 0,5354 Lica ów kół miaowych a c S 173 mm Poiewa lica 173 jest lic pierws i poielica ie posiaa takiego koła, latego lic t musimy astpi lic 174. Wyikie st pewie ł a c Pry tych kołach miaowych skok rowka wyosi S mm Bł skoku rowka wyosi 2 mm Kt pochyleia rowka π 3,14 59 tg ω 0,5325 talicy tagesów ω S Bł kta pochyleia rowka wyosi 8. Wia, e ie awse jest moliwo ooru opowieich kół miaowych. Dlatego w tych prypakach ore jest korysta talic, w których poae s licy kół miaowych pry freowaiu rowków ruowych. Dieleie ocika prostej a cci Pry freowaiu atek astosowaiem uiwersalej poielicy tarckowej wrecioo poielicy łcymy e ru pocigow stołu frearki a poreictwem kół atych a,, c,. Pry astosowaiu poielicy tarckowej o prełoeiu 1:40 licy kół miaowych olicamy e woru: a c 40mπ atka o ach prostych S atka o ach skoych gie: a c S p k 40m π p k cos β 16

18 a lica ów koła amocowaego a wrecioie poielicy, lica ów koła amocowaego a ruie pocigowej stołu frearki, m mouł atki o ach prostych w mm, m mouł atki o ach skoych w prekroju prostopałym o liii a w mm, S p skok ruy pocigowej stołu frearki w mm, k lica orotów kork poielicy, β kt pochyleia liii ruowej a atki. Poielica uiwersala etarckowa alet jest uprosceie ieleia iki temu, e kork wykouje si tylko całkowit lic orotów, co miejsa prawopooiestwo pomyłek. Jest kilka typów tych poielic. Poielica uiwersala wutarckowa cech charakterystyc tych poielic jest to, e posiaaj wie tarce otworkami. Moa a iej wykoywa poiał eporei jak i porei. Poielica automatyca stosowaa s w proukcji seryjej i masowej premiotów freowaych meto poiałow. Poiał astpuje pry kocu ruchu powrotego stołu (arie jest poa materiałem), lu w casie trwaia tego ruch (jeeli frearka pracuje w cyklu opuscaiem wsporika). Poielica wykła wielowrecioowe powalaj a rówocese freowaie kilku premiotów. Najcciej uowae s poiom osi wrecioa jako trójwrecioowe. Nap takich poielic jest wykle rcy. Buuje si te poielice automatyce, które umoliwiaj uyskaie aro uej wyajoci oróki Opis poielicy uiwersalej e wiksoym poiałem typ FJDB Wiaomoci ogóle Poielica ta słuy o poiału a cci i kty ora o samocyego oracaia premiotu oraiaego pry aciaiu spiral i liii ruowych (tylko e skryk gitarow typu FWHu). Powala a okoywaie poiału w akresie o 2 o Skłaa si tarc poiałowych, uej i małej, wóch opowiaajcych im korek pokrtych i prekłai plaetarej 1:100.Wewtr korpusu ajuje si prekłaia limakowa, skłaajca si rowej limacicy i stalowego hartowaego limaka, wyłcaego mimoroowo. Wrecioo poielicy ma cylirycy otwór prelotowy ora stoek o amocowaia tulejek aciskowych lu kła. Na kocu wrecioa ajuje si gwit o mocowaia uchwytów trójsckowych, a a im jest umiescoa tarca trema okrgami otworków: 24,30 i 36 o sykiego ieleia a prost lic cci. Zacisk powala a uruchomieie wrecioa. Dieleie pre prekłai limakow 1:40 oywa si a pomoc uej tarcy i uej korki, rest poiałów wykouje si a pomoc małej tarcy i małej korki. Głowica jest ruchoma i aje si oraca w płascyie pioowej o 180, pry cym opowieie ruy powalaj a jej uieruchomieie. Poielic ma wuowaa w osło prekłai stokow i wałek o preoseia apu e skryki gitary typu FWDu a prekłai limakow i wrecioo. Istieje moliwo preiesieia apu eporeio a wrecioo gitary FWHu pomiiciem prekłai stokowej. W prypaku tym aley rołcy prekłai limak- limacica. Poielica ta moe współpracowa astpujcymi frearkami: FC-25; FD25/32; 2FW; 2FWA; FH32. 17

19 Ogolimy opis iałaia poielicy Rys. 10. Wiok poielicy typ FJDB250 Po Zacisk uej tarcy Po Wałek atraskowy o poiału poreiego (ua kora) Jee orót korki staowi 1/40 orotu wrecioa. Po i Wskaówki małej tarcy. Do po Wkrt o aciskaia wskaówek małej tarcy. Po Tarca o poiału eporeiego. Po Wałek włcaia i wyłcaia prekłai limakowej. Po Dwigia acisku wrecioa. Po Głowica orotowa (korpus). Po Tarca mata o poiału poreiego. Po Tarca ua o poiału poreiego. Po Dwigia słuca o poiału a pomoc małej tarcy. Do po Wkrt o ustalaia ługoci małej korki. Po Dwigia słuca o poiału a pomoc uej tarcy. Po. 315 i Wskaówki uej tarcy. Do po Wkrt o aciskaia wskaówek uej tarcy. Po Wałek atraskowy o poiału poreiego (mała korka). Jee orót korki staowi 1 /4000 orotu wrecioa. Po Swore o ustalaia połoeia uej korki (aleie o okrgu otworków). Po Pilot o poiału eporeiego. Po rua słuca jako acisk głowicy orotowej. 18

20 5.2.3 Opis apów Nap rcy a) Jeeli pokrcamy u kork (po. 307), a mała korka (po. 306) jest wtey uieruchomioa (jej kołek apakowy ajuje si w otworku tarcy), wówcas ap korki (po. 307) preosi si w kolejoci a: koło ate o ach wewtrych a, wieiec wieiec, wieiec c, (wiece i c s wykoae a jeym kole atymwuwiecowym), koło ate o ach wewtrych ", tulejk (po. 312), wałek (po ), koło ate (po ), koło ate (po ), limak (po. 91-2), limacic (po. 78) i wrecioo (po ). Na jee orót uej korki (po. 307) wrecioo wykoa 1/40 orotu. ) Jeeli pokrcamy mał kork (po. 306, rys. 02), a ua korka (po. 307) jest wtey uieruchomioa (jej kołek apakowy ajuje si w otworku tarcy), wówcas ap korki (po. 306) preosi si w kolejoci a: tulejk mimoroow (po. 314), koło ate o wiecach i c, koła ate o uieiu wewtrym a i, tulejk (po. 312), wałek (po ) it. Na jee orót małej korki (po. 306) wrecioo wykoa wtey 1/4000 orotu. Nap mechaicy Nap mechaicy, stosoway pry freowaiu spirali i liii ruowych o małych skokach, poielica otrymuje e skryki gitary FWHu popre tulej sprgłow (po. 055) FWHu, aierak ( FJDB250) osaoy we wrecioie. Natomiast w prypaku freowaia wykłych spiral i liii ruowych poielica otrymuje ap e skryki gitary FWHu. Pry cym korki (mał i u po. 306 i 307), aley uieruchomi pre włoeie kołków apakowych w otwory tarc ora osu o tarcy acisk (po. 12). Nap e skryki gitary FWDu preosi si a poreictwem wałka(po. 327) i kół atych stokowych a koło (po. 323), tulej (po. 303), tarc poiałow (po. 305), kołek apakowy (po. 318), u kork (po. 307), tarc poiałow (po. 304), koło ate o ach wewtrych a, wieiec i c, koło ate o ach wewtrych, tulejk (po. 312), wałek (po ), koło ate (po ), koło ate (po ), limak (po. 91-2), limacic (po. 78) a wrecioo (po ) Poiały Poiał eporei Tarca (po. 71-1), ałooa a wrecioie, jest preacoa o sykiego poiału eporeiego a cci, e uywaia prekłai limakowej. Tarca ma try okrgi otworków (a stroie wewtrej), a miaowicie: 24, 30, 36. Na korpusie poielicy ajuje si kołek apakowy (pilot, po. 341). Poiał eporei oywa si w astpujcy sposó: Naley woli acisk wrecioa pre pokrceie wigi (po. 0121) i rołcy prekłai limakow pre pokrceie wałka (po. 90-1). Nastpie moa ju oraca wrecioo a pomoc wykłego kołka, wkłaaego w otwory a ewtrej powierchi tarcy (po. 71-1). Po ustaleiu, a jakim okrgu otworków ma si oywa poiał, aley opowieio ustawi kołek apakowy (po. 341). Kołek presuwa si wra osa w prowaicy, o której jest prykrcoy ru. Taela l poaje poiał a cci i opowieie o tego seregi otworków ora ilo otworków. Prykła: 19

21 Naley aci 8 rowków (t., e trea poieli a 8 cci). W talicy l ajujemy: 1 koluma- poiał a 8 cci, 2 koluma- sereg otworków 24, 3 koluma- ilo otworków 3. Kołek apakowy aley wcis w jee otworków akresu 24, acis wrecioo wigi (po. 0121), a astpie freowa pierwsy rowek. Dla wykoaia astpego rowka aley ajpierw woli acisk wrecioa, a po wyjciu kołka apakowego otworka oróci tarc o 3 otworki. Dalej operacja powtara si. W wypaku wykoywaia wiksej iloci stuk o tym samym poiale poleca si la skróceia casu (opaa liceie otworków) oaceie poscególych połoe kołka cerwoym ołówkiem pry pierwsej stuce (sposó te stosuj ju o awa warstatowcy). Poiał porei Poiał porei ieli si a: a) poiał a cci okłay, ) poiał a cci prylioy, c) poiał a kty w stopiach, ) poiał a kty w miutach i sekuach. Tarca ua otworkami awiera astpujce okrgi: 1 stroa: 24, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, stroa: 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66. Tarca mała otworkami awiera astpujce okrgi: 54 i 100. Jakiekolwiek oliceia poiałów a cci okłae a kty w stopiach ora w miutach i sekuach - s e. Olica aley jeyie poiał a cci- prylioy. Talica II poaje wsystkie ae o poiału okłaego a cci. Talica III poaje wsystkie ae o poiału okłaego w stopiach. Talica IV poaje wsystkie ae o poiału okłaego w miutach i sekuach. a) Poiał a cci okłay Uwaga, Uywa si tylko uej tarcy otworkami. Prykła l: Naley okoa poiału a 12 cci. Z talicy II ajujemy 3 oroty: całkowite kork + presuicie o 8 otworków a okrgu 24 otworków (o. uwaga poiej). Prykła 2: Naley okoa poiału a 10 cci: W talicy II ajujemy 4 oroty kork. Litera w w kolumie okrg otworków oaca, e wciicia kołka apakowego moe y wykoae a wsystkich okrgach. Prykła 3: Naley okoa poiału a 145 cci: w talicy II ajujemy presuicie o 16 otworków a okrgu 58. Uwaga. W prypakach 1 i 3 jest prewiiae, e aley okoa presuicia 8 otworków a okrgu 24 i 16 otworków a okrgu 58. Dla uikicia pomyłek aley ustawi opowieio wskaówki a uej tarcy otworkami. Ustawieie to oywa si w astpujcy sposó: je e wskaówek opiera si o wciity kołek apakowy, a ruga ustawia si a opowiei ilo otworków ie wlicajc w to otworka, w którym ajuj si kołek. Po ustawieiu wskaówek aley je acis wkrtem (o po. 315). Uwagi powyse oos si rówie o poiału a kty. ) Poiał a cci prylioy Poiał a owol ilo cci jest moliwy pre astosowaie w poielicy- małej tarcy poiałowej (po, 304, rys. 0,2), małej korki wałkiem atraskowym (po. 319) i prekłai plaetarej (koła. o uieiach a,, c, ) o prełoeiu 1/100. Mała tarca (po. 304) jest wiaa u kork (po. 307). Po uieruchomieiu kołka apakowego uej korki w otwore uej tarcy poiałowej (po. 305), oracajc mał 20

22 kork (po, 306), uyskujemy iki prekłai plaetarej prełoeie miy wałkiem (po ), a mał kork (po. 306): a c i 1 Koła ate prekłai plaetarej maj astpujce iloci ów: Za77, Z70, Zc63, Z70. Warto licowa prełoeia prekłai plaetarej wyosi: i Zacy to, e a jee peły orót małej korki (po. 306) wałek (po. 311), a wic i limak, wykouje 1/100 orotu. Orót wrecioa poielicy wyosi: Oracajc u kork (po. 307) po uieruchomieiu kołka apakowego małej korki w otwore małej tarcy (po. 304) mamy moo ieleia poreiego w sposó ormaly, limak współpracujcy e limacic moe, wic otrymywa ap arówo pre je i rug kork, pry cym sykie pokrceie limaka uyskuje si pre kork u, wole a pre kork mał, a poreictwem prekłai plaetaraj. Jak ju stwierilimy, upreio jee orót korki uej opowiaa 100 orotom małej korki. Tarca (po. 304) ma wa okrgi otworków o iloci 100 i 54 w kaym. Wałek atraskowy prekrcay mimoroowo w tulejce (po. 321) a pomoc piercieia (po. 350) moe osługiwa oa okrgi. Wykorystujc okrg o 100 otworkach a tarcy (po. 305) otrymamy opowieio a je poiałk tej tarcy pokrceie limaka, opowiaajce jeemu orotowi korki (po. 306). Wykorystujc w tym prypaku rówie a tarcy (po. 305) okrg o 100 otworkach otrymamy a pokrceie o je poiałk korki (po. 307): 1/10000 orotu limaka lu 1/ orotu limacicy, a wic i wrecioa. Okrg o 100 otworkach tarcy (po. 304) słuy o ieleia a a ilo cci. Okrg a tarcy (po. 304) o licie otworków 54 słuy o pokrceia premiotu oraiaego o wielko wyrao w miere ktowej: stopiach, miutach, sekuach. W prypaku ieleia a cci preprowaamy oliceie w astpujcy sposó: woec tego, e jeemu orotowi wrecioa poielicy opowiaa orót korki (po. 306) o poiałek a tarcy (po. 304) a okrgu o 100 otworkach, to w prypaku ieleia a cci, musimy pokrci o x - otworków: x Dieleie preprowaamy w te sposó, e wartoci rokłaamy opowieio a kork (po. 306 i 307). Ilora te prestawiamy jako całkowit wielokroto 100 ora ułamek. Wyjaiamy to a prykłaie: Prykła 1: Mamy okoa poiału a 71 cci, ropatrymy, wic prypaek, który pry ormalej uowie poielicy, ie posiaajcej opisywaego tutaj ureia, wymagały astosowaia ieleia róicowego. Warto x wyosi w tym wypaku: x Poiewa pokrceie kork (po. 306) o tak ilo otworków trwałoy ługo, preto pokrcamy kork (po. 307) o 56 otworków (a okrgu o 100 otworkach), co opowiaa pokrceiu o otworków a okrgu o 100 otworkach tarcy (po. 304). Nastpie kork (po. 306) pokrcamy o 33 otworki. W sumie otrymujemy 21

23 pokrceie opowiaajce 5633 otworkom a tarcy (po. 304). Poostały ułamek 57/71 aokrglamy o jeoci i oajemy o licy 33, t. kork (po. 306) prekrcamy ostatecie o 34 poiałki. W ropatrywaym prykłaie ł wyika tego, e kork (po. 306) pokrcamy a uo, o wielko staowic cci poiałki. Bł oiesioy o pokrceia wrecioa poielicy wyosi: Zorietujemy si, jak ł te ie oijał si a poiale premiotu o reicy D. Maksymaly ł wyiesie: π D Jeli p. reica premiotu wyosi D200 mm, to maksymaly ł a owoie wyiesie: π 200 0, Zaokrglajc jeak, amiarem la kaego astpego poiału, otrymamy la ostatecego poiału ł (gy ilo cci wyosi Z) w prypaku, gy D200 mm, Z71 π π D ( 1) ,055 mm Te ł kocowego ieleia moa jeak miejsy pre opowieie koleje aokrglaie amiarem i ieomiarem. Prykła 2: Naley poieli a 67 cci; sprawajc w talicy II wiimy, e, iestety, s tylko poiały a 66 i 68 cci. Woec tego olicamy: x gie: x-ilo orotów korki lu presuicia korki a oraym okrgu otworków, Z-ilo cci poiału. Cyoci pry oracaiu korkami s astpujce: a) wie pierwse cyfry 59 oacaj, e aley presu u kork (po. 307) o 59 otworków a okrgu 100 uej tarcy. ) wie alse cyfry 70 oacaj, e aley presu mał kork (po. 306) o 70 otworków a okrgu 100 małej tarcy, c) poostały ułamek 10/67 aley wyrówa pre oaie 1 otworka o presuicia małej korki a okrgu 100 małej tarcy co 7 poiał, co olica si w sposó astpujcy: , to acy, e pry presuiciu małej korki (po. 306) aley co 7 poiał presu j ie o 70-otworków a okrgu 100 małej tarcy, a o 71 otworków. Ogóly ł poiału w mm a owoie jest stosukowo aro mały; a prykła la reicy 305 mm ł całkowity poiału wyosi 0,02 mm. Uwaga. W wyiku poieleia /Z otrymamy awse lic całkowit + ułamek. Lica całkowita awiera moe cyfry o 4 o 1. Cyfry te ielimy a grupy, jak iej: Np. lic całkowit poiału: 5970 ielimy a wie cci, pocwsy o 0. C pierwsa musi awiera 2 cyfry: 59 i 70. Np. lic całkowit poiału: 512 ielimy a wie cci, pocwsy o 2. C pierwsa musi awiera 2 cyfry: 5 i

24 c) Poiał a kty w stopiach Uwaga. Uywa si tylko okrgu otworków 54 uej tarcy (pó. 305). Prykła 1: Naley okoa poiału a 5 : W talicy III ajujemy presuicie o 30 otworków. Pry kła 2: Naley okoa poiału a 137. W talicy III ajujemy 15 orotów korki + presuicie o 12 otworków. Pry kła 3: Naley okoa poiału a 189. W talicy III ajujemy 21 orotów korki. ) Poiał a kty w miutach i sekuach Talica IV poaje moliwe o realiowaia poiały w miutach i sekuach. Uwaga. Uywa si tylko okrgu otworków 54 a małej tarcy (po. 304), Prykła 1: Naley okoa poiału a 3'. W talicy IV ajujemy presuicie o 30 otworków. Pry kła 2: Naley okoa poiału 13'48". W talicy IV ajujemy 2 oroty korki + presuicie o 30 otworków. Prykła 3: Naley okoa poiału a 59'. W talicy IV ajujemy 10 orotów korki + presuicie o 50 otworków. Uwaga. Jeeli achoi koieco poiału, p '48", to la takiego poiału aley wi sum presui la 47 i 17'48". W talicach III IV ajujemy 5 orotów uej korki + 12 otworków a okrgu 54 uej tarcy ora 3 oroty małej korki + 16 otworków a okrgu 54 małej tarcy. Talica poiałów eporeich Talica l Poiał a cci Okrg otworków Lica otworków Poiał a cci Okrg otworków Lica otworków

25 Talica poiałów a cci Talica II Poiał a cci Okrg otworków Lica Lica Lica Poiał Poiał Okrg Okrg Orotów a Otworków otworków Orotów kor cci Otworków a otworkó Orotów Otworków kor kor cci w W W W W W W W Talica poiału a cci Talica II Poiał a cci Okrg otworków Lica otworków Poiał a cci Okrg otworków Lica otworków Poiał a cci Okrg otworków Lica otworków

26 Talica poiałów a kty w stopiach Talica III Kt Lica orotów korki Lica otworków a okrgu 54 Kt Lica orotów korki Lica otworków a okrgu 54 Kt Lica orotów korki Lica otworków a okrgu 54 Kt Lica orotów korki Lica otworków a okrgu

27

28 Talica poiałów a kty (mał tarc i mał kor) Talica IV Miuty Sekuy Orotów kor Lica Lica Lica Otworków Otworków Orotów Miuty Sekuy Orotów a okrgu a okrgu Miuty Sekuy kor kor Otworków a okrgu 54 27

29

30 Zaleceia otycce referatu i sprawoaia. W referacie aley uwgli: 1. Cel wiceia. 2. Krótkie omówieie roajów frearek. 3. Krótk charakterystyk frearki FNC-25 i aali schematu kiematycego. 4. Charakterystyka poiału a poielicach. 5. Omówieie poielicy uiwersalej poielicy e wiksoym akresem poiału typ FJDB250. Sprawoaie ma awiera: Na postawie charakterystyki i schematu kiematycego frearki ariowej FNC-25: 1. Olicy ropito seregu geometrycego R: max R 2. Olicy ilora seregu geometrycego ϕ: k 1 k a) ϕ R k 1 1 ) Dora ormaliowa (ajlis) warto ϕ (Dora a postawie taeli Normale prkoci orotowe wrecioa oraiarek, toleracji i wartoci okłae lic ormalych i wypisa wartoci ormalych prkoci orotowych korystajc m.i. PN-62/M-03150) ϕ Normale prkoci (omiale) orotowe wrecioa poiomego (WRh) frearki FNC-25 wyos: Olicy prełoeia elemetare i ora prestawi je w fukcji ϕ: miy wałkiem Ws i I i p 1 miy wałkami I i II 19 i11 38 i i i miy wałkami II i III i i i mi 29

Obligacje indeksowane do inflacji

Obligacje indeksowane do inflacji Szkoła Główa Hadlowa w Warszawie Studium Dyplomowe Kieruek: Fiase i Bakowo Piotr urawski Nr Albumu: 2400 Obligacje ideksowae do iflacji Praca magisterska apisaa w Katedrze Skarbowoci pod kierukiem aukowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Marek Kunas ROZDZIAŁ 2 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Wprowaenie Celem głównym niniejsego opracowania jest prestawienie wybranych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Jan SZADKOWSKI, Roman STRYCZEK, Grzegorz NIKIEL PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Opiniodawcy: Dr hab. in. Józef Matuszek, Profesor PŁ Dr in. Jan Rafałowicz, Profesor

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda oceny dokładności wyznaczeń GNSS na potrzeby monitoringu pojazdów

Nowa metoda oceny dokładności wyznaczeń GNSS na potrzeby monitoringu pojazdów NOWAK Aleksader Nowa metoda oce dokładości waceń GN a potreb moitorigu pojadów WĘP Wkorstaie satelitarch sstemów awigacjch GN od ag.: Global Navigatio atellite stems do moitorigu pojadów staje się cora

Bardziej szczegółowo

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki UWAGA!!! Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki wytwarzania. 1 PODSTAWOWE WIADOMO'CI DOTYCZ+CE PROCESU SKRAWANIA Obróbk skrawaniem

Bardziej szczegółowo

Wybór systemu klasy ERP metod AHP

Wybór systemu klasy ERP metod AHP BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 5 3-22 (200) Wybór systemu klasy ERP metod AHP A. CHOJNACI, O. SZWEDO e-mail: adrzej.chojacki@wat.edu.pl Wydzia Cyberetyki WAT ul. S. aliskiego 2, 00-908 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykªadu Rachunek prawdopodobie«stwa dla informatyków.

Notatki do wykªadu Rachunek prawdopodobie«stwa dla informatyków. Notatki do wykªadu Rachuek prawdopodobie«stwa dla iformatyków. Marci Milewski Wrocªaw, 4 lutego 2009 Spis tre±ci 1 Prawdopodobie«stwo 2 1.1 Ozaczeia i poj cia...........................................

Bardziej szczegółowo

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych a prawach rękopisu Istytut Iżyierii Lądowej Politechiki Wrocławskiej Aaliza drgań wybraych dźwigarów powierzchiowych metodą elemetów brzegowych Raport serii PRE r 5/ Praca doktorska autor mgr iż. Jacek

Bardziej szczegółowo

CENTROWNIKI I POZYCJONERY SPAWALNICZE

CENTROWNIKI I POZYCJONERY SPAWALNICZE CENTROWNIKI I POZYCJONERY SPAWALNICZE OSPRZT POMOCNICZY 2 3 SPIS TRECI Klamry trójpunktowe WT i SC... 4 Pozycjonery MPC... 5 Pozycjonery HP / HD... 6 Pozycjonery typu cikiego... 7 Centrowniki IHP... 11

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki Katalog Produktów OGÓLNY Uszczelieia do urządzeń wirujących Uszczelieia spoczykowe Uszczelieia do hydrauliki siłowej i peumatyki Smary i chemia przemysłowa Powłoki kompozytowe Dostarczamy wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU WSTP Elementy instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej wchodz w skład wyposaenia elektrycznego pojazdów. Podstawowe ich zadania polegaj na: - zapewnieniu bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Katalog drobnego sprzętu gospodarstwa domowego. Oferta 2012

Katalog drobnego sprzętu gospodarstwa domowego. Oferta 2012 Katalog drobego sprzętu gospodarstwa domowego Oferta 2012 Filozofia marki Bosch. Dobre rozwiązaia czyią życie piękiejszym. Rewolucyje zmiay w codzieych obowiązkach Iowacyja techologia, ajwyższa jakość,

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści Podpis elektroiczy sposób działaia, zastosowaie i korzyści Miisterstwo Gospodarki Warszawa 2005 Nadzór merytoryczy: Departamet Przedsiębiorczości Miisterstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Uizeto Techologies

Bardziej szczegółowo

PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI

PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERWOAPLIKACJE DYNAMICZNE POZYCJONOWANIE Magazy wysokiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterowania silnikami krokowymi

Podstawy sterowania silnikami krokowymi Podstawy sterowania silnikami krokowymi 1. WSTP Nowoczesne technologie w rónych gałziach narzucaj coraz wysze wymagania na urzdzenia wchodzce w skład linii technologicznych. Wymagania jakie si stawia przed

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 Definicje System operacyjny - program który steruje działaniem wszystkich urzdze komputera, wy- wietla na ekranie komunikaty, odczytuje polecenia i wykonuje inne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2

SPIS TREŚCI. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Janusz Wojtkiewicz-Lazman Stosowanie podstawowych technik wytwarzania 311[15].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05

Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zych Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!!

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! Ø Wprowadzenie obróbka ręczna Ø Cel i dokładność pomiarów warsztatowych Ø Narzędzia pomiarowe: Suwmiarka Mikrometr Głębokościomierz mikrometryczny Czujniki Średnicówka mikrometryczna

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie otworów okrągłych 722[02].Z1.03

Wykonywanie otworów okrągłych 722[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marceli Konfederak Wykonywanie otworów okrągłych 722[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo