Angielski dla przedszkolaków Język w przedszkolu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Angielski dla przedszkolaków Język w przedszkolu"

Transkrypt

1 Angielski dla przedszkolaków Język w przedszkolu Ach, ten angielski! Dlaczego stał się tak bardzo ważny? Ba! Nawet ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, bo przecież uczą się go coraz młodsze dzieci. Język angielski już dawno przekroczył próg przedszkola i wydaje się, że zostanie tam na zawsze. Czy słusznie? Jak powinniśmy realizować proces dydaktyczny w kontekście edukacji dzieci w wieku przedszkolnym? Czy nauka w tym wieku przebiega w sposób świadomy? Czy nie lepiej by było, aby nauczanie języka realizowano w sposób lżejszy i przyjemny dla dziecka? Odpowiedzi na te na pozór łatwe pytania wcale do prostych nie należą. Jestem głęboko przekonana, że w przypadku dzieci w wieku trzech pięciu lat nauczanie musi się wiązać z zabawą i to właśnie przedszkole jest miejscem, gdzie nauka nie może być postrzegana jako przymus czy obowiązek. Edukacja dzieci w tym wieku powinna być realizowana jako proces, który dzieje się niejako samoistnie, niezauważony, a przy tym owocny. Dlatego należy wykorzystać talenty, skłonności oraz możliwości, którymi dysponują dzieci, i zachęcać je do poznawania nowych, nieznanych im wcześniej światów. I to właśnie język angielski jest jednym z obcych terenów, który czeka na odkrycie przez młodego człowieka. Odpowiednio zorganizowane i przeprowadzone zajęcia spowodują, że przedszkolaki z wielkim entuzjazmem i radością przystąpią do eksploracji świata, który kryje wiele ciekawych tajemnic. Nowo odkryty świat języka angielskiego daje wielkie możliwości nazywania tych samych rzeczy inaczej daje nową moc i nowy sposób postrzegania rzeczywistości. Problemem jest jednak znalezienie odpowiedniej drogi do tego świata niekojarzącej się z przymusem, obowiązkiem czy wymaganiami, a pełnej aprobaty, zabawy i radości. Wybór odpowiedniej drogi, a więc sposobu nauczania, wiąże się niejako z samym postrzeganiem świata języka angielskiego. Jeżeli droga będzie wyboista i dzieci będą musiały iść cały czas pod górkę, i będą się przewracały, szybko się zniechęcą i zawrócą. Jeżeli natomiast droga będzie dosyć prosta i dzieci tylko czasami trafią na kamień, na którym jedynie się potkną, z wielką ochotą wstaną i pójdą dalej. To metaforyczne przedstawienie sposobu nauczania przekłada się bezpośrednio na nasze realia, a realizacja tych postulatów nie jest trudna. Nie możemy od dzieci wymagać zbyt dużo, nie możemy ich krytykować, a tym samym zniechęcać, gdyż osiągnięty efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Powinniśmy dostosowywać omawiany materiał do możliwości dzieci, zachęcać je i pokazywać uznanie za włożony trud. Zawsze powtarzam rodzicom, by zamiast pytać, czego dziecko nauczyło się na lekcji, spytali, czy dobrze się bawiło. Zamiast prosić, by powiedziało, jak jest po angielsku miś, lepiej poczekać, aż samo powie, że zwierzę, które widzi na obrazku, to teddy bear. Właśnie to cierpliwe czekanie na efekty jest kluczem do sukcesu. Zanim dzieci cokolwiek powiedzą, same muszą się najpierw zaprzyjaźnić z językiem angielskim. Naszym zadaniem jest zachęcanie i wspieranie, a nie stresowanie i przyspieszanie poznawania języka obcego. Oczywiście, rezultaty będą się różnić w zależności od indywidualnych możliwości dzieci niektóre przedszkolaki zaczną mówić wcześniej, inne później; niemniej jednak wszystkie zaczną porozumiewać się po angielsku. Uczmy więc dzieci w taki sposób, aby w ogóle nie odczuły, że uczą się języka angielskiego. Pamiętajmy, że podczas nauki języka obcego w przedszkolu mają szansę zbudowania bazy, na podstawie której będą mogły oprzeć swoją znajomość języka angielskiego na późniejszych etapach edukacji. Stworzony przeze mnie program nauczania pozwala na przyswojenie brzmienia języka oraz jego intonacji, naukę pierwszych słów i wyrażeń. Podczas nauki tą metodą dzieci nie pytają, dlaczego muszą się uczyć, nie pytają o czasy i konstrukcje gramatyczne, co daje wielką szansę na nauczenie ich solidnych podstaw języka angielskiego. Tej szansy nie wolno nam zmarnować. 7

2 Metoda nauczania Przystępując do pracy nad podręcznikiem, zadałam sobie pytania: W jaki sposób dzieci uczą się języka ojczystego? Czy rodzice w jakikolwiek sposób stymulują przyspieszenie procesu tej nauki? Odpowiedź była krótka: nie. Rodzice mówią do dziecka od jego pierwszych dni, czytają mu, bawią się z nim, a język stanowi zaledwie tło tych działań. Z czasem to tło staje się medium i podstawową formą komunikacji. Dlaczego więc nie mamy działać w ten sam sposób, nauczając języka obcego? Właśnie na tego typu działaniach opiera się proponowana w podręczniku metoda nauczania. Głównym założeniem metodyki przyjętej w publikacji jest rezygnacja z komunikacji w języku polskim. Proponuję, aby język angielski pełnił rolę medium, za pośrednictwem którego powstaje praca plastyczna wzbogacona o dodatkowe pomoce dydaktyczne język obcy stanowi tło, a praca plastyczna kontekst, dzięki któremu wszystko, co dzieci robią, jest przez nie dobrze rozumiane. To połączenie świata języka angielskiego ze światem artystycznym zaowocowało powstaniem metody językowo-plastycznej z elementami muzycznymi oraz ruchowymi. Dzięki przyjęciu takiej metody dzieci uczą się w sposób naturalny, niewymagający żmudnego powtarzania słów czy gramatyki. Dzieci bez problemu odnajdują się w tym środowisku i nawet nie zauważają, że ktoś mówi do nich po angielsku. Uczą się w sposób naturalny. W toku nauczania pojawiają się piosenki oraz wierszyki o różnym poziomie trudności. Głównym celem ich wprowadzenia do programu jest zaznajamianie dzieci z brzmieniem i melodią języka angielskiego dzięki powtarzalności będą przyswajały pojedyncze słówka, a nawet całe zwroty. Dzięki rytmowi i muzyce w przypadku piosenek, dzięki rymom w wierszykach, ale przede wszystkim dzięki gestom towarzyszącym wykonywaniu tych utworów dzieci zapamiętają słowa oraz wyrażenia. Doświadczenie pokazuje, że to właśnie głównie dzięki językowi ciała dzieci rozumieją słownictwo, co czasem wyklucza nawet potrzebę tłumaczenia słów z języka angielskiego na polski. Należy wracać do poznanych wcześniej piosenek i wierszy tak często jak to tylko możliwe śpiewając czy recytując je wspólnie, jeśli dzieci nie będą zbyt zmęczone nauką, lub odtwarzając poszczególne utwory z płyt podczas dowolnej zabawy. Dzięki takiej powtarzalności niejednokrotnie się okaże, że przedszkolaki po prostu przyswoją sobie daną piosenkę lub wierszyk. Nie naciskajmy na uczenie się na pamięć. Nie możemy oczekiwać, że dzieci nauczą się każdej piosenki lub wierszyka ważne jest osłuchiwanie się i poznawanie intonacji oraz samego brzmienia języka. Pozwólmy dzieciom przyswoić to, co na danym etapie są w stanie wychwycić i powtórzyć same, gdyż podczas nauki języka proponowaną przeze mnie metodą liczy się przede wszystkim naturalność procesu nauczania. Jak wiemy, dzieci uwielbiają kolorowanie, wycinanie, malowanie czy też klejenie. Uwzględniając ten fakt w trakcie nauki języka, skorzystamy na tym podwójnie podczas wykonywania swoich ulubionych czynności najmłodsi będą się bawić z angielskim i angielskim. Głównym celem metody jest rozwój dzieci na dwóch polach artystycznym oraz językowym. Język angielski jest pretekstem do stworzenia dzieła plastycznego, które odgrywa ogromną rolę w rozwoju dzieci. Metoda łączy ich zainteresowania z językiem angielskim, który dzięki kontekstowi, jaki stwarza zrobienie dzieła plastycznego, staje się środkiem przekazu. Odpowiedni kontekst jest zatem kluczem do sukcesu. Pamiętajmy więc, aby podczas realizacji zajęć wszystkie nasze słowa obrazować gestami, a przedmioty potrzebne do pracy pokazywać i nazywać. Powinniśmy też opisywać poczynania dzieci. Możemy również podczas zajęć stworzyć własne dzieło wraz z przedszkolakami i na bieżąco komentować tę pracę, np. wykorzystując podane propozycje zwrotów. Pokazujmy, jak najwięcej mówmy do dzieci i wciąż powtarzajmy poszczególne wyrażenia. Podręcznik wraz z zeszytem ćwiczeń dla dzieci jest propozycją znalezienia alternatywnej drogi w nauczaniu języka angielskiego. Łącząc w sobie dwa aspekty językowy i artystyczny zaproponowana przeze mnie metoda wydaje się być naturalnym sposobem spędzania czasu z dziećmi, który wypełniony jest zabawą, a przy okazji nauką. Nauka języka angielskiego dokonuje się tutaj niejako przy okazji tylko nauczyciel ma świadomość, że podczas zajęć język obcy pełni rolę pierwszorzędną. Dla dziecka angielski jest po prostu niezauważony, intuicyjnie odczuwany i przyswajany. 8

3 Zawartość publikacji Podręcznik przeznaczony jest dla nauczycieli języka angielskiego uczących dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla nauczycieli nauczania przedszkolnego realizujących zajęcia w języku angielskim. Kurs zawiera 35 tygodniowych cykli, a w skład każdego wchodzą dwie minutowe lekcje: pierwsza lekcja ma charakter zajęć plastycznych dzieci wprowadzane są w temat poprzez wykorzystanie pomocy dydaktycznych, a następnie tworzą pracę plastyczną według wskazówek podawanych przez nauczyciela w języku angielskim; druga lekcja jest lekcją uzupełniającą dzieci powtarzają wiadomości z pierwszej lekcji oraz z lekcji przeprowadzonych w poprzednich tygodniach (wykorzystujemy tu dodatkowe zabawy, piosenki i wiersze). W podręczniku zostały zamieszczone scenariusze zajęć z propozycjami słów i zwrotów w języku angielskim ze wskazówkami dla nauczyciela. Do każdej lekcji została przygotowana wersja lektorska tekstów angielskich, której nagranie znajduje się na płycie CD ma ono ułatwić pracę tym nauczycielom, którzy nie mają przygotowania lingwistycznego, a którzy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zobowiązani są do realizacji programu umożliwiającego przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Publikacja składa się z następujących części: Podręcznik English with Little Ant, zawierający: program nauczania do realizacji w placówkach przedszkolnych; zbiór scenariuszy zajęć wraz z opisem zabaw plastycznych i ruchowych, piosenkami oraz wierszykami scenariusze inscenizacji teatralnych inscenizacje te zostały przygotowane przeze mnie z myślą o tym, aby podczas uroczystości na zakończenie roku szkolnego dzieci mogły się pochwalić znajomością języka angielskiego: Inscenizacja We are Little Ants! została przygotowana z myślą o tym, że w rolę aktorów wcielą się dzieci, zaś rodzice i nauczyciele będą stanowić publiczność. Przedstawienie jest na tyle łatwe i krótkie, że po omówieniu całości materiału zaproponowanego przeze mnie w podręczniku zostanie wystarczająca ilość czasu na to, by nauczyciel języka angielskiego mógł przygotować dzieci do wystawienia tej inscenizacji na zakończenie roku szkolnego. Pochwalenie się przed rodzicami i gronem pedagogicznym znajomością języka angielskiego na pewno będzie wspaniałym elementem motywującym i nagrodą za całoroczny trud włożony w naukę. Inscenizacja Little Ant goes to England jest bardziej rozbudowana niż We are Little Ants!, a rozpisane w niej role są trudniejsze do nauczenia. Dlatego zalecam, aby w postaci wcielili się rodzice (lub rodzice wspólnie z nauczycielami przedszkola). Dzieci mogą stanowić publiczność. Wszystkie słowa, wyrażenia, zwroty i piosenki użyte w przedstawieniu zostały omówione w toku zajęć, w związku z czym dzieci będą mogły czerpać satysfakcję z faktu, że są w stanie zrozumieć przedstawienie wystawione w języku angielskim. Teczka Teaching Aids sprzedawana w pakiecie z podręcznikiem zawiera: pomoce dydaktyczne pakiet ilustracji niezbędnych do zrealizowania poszczególnych lekcji; mapę Anglii może służyć nauczycielowi do oznaczenia miejsca w sali, gdzie realizuje I etap zajęć, pełni także funkcję edukacyjną w toku zajęć; płytę Little Ant s Songs, na której nagrane są piosenki oraz muzyka do zabaw pojawiające się podczas zajęć przeznaczoną do odtwarzaczy CD; 9

4 płytę Teacher s Support, na której zostały nagrane w języku angielskim listy dialogowe wszystkich lekcji oraz dźwięki potrzebne do realizacji zajęć przeznaczoną do odtwarzania za pomocą komputera. Nagranie listy dialogowej znajdujące się na płycie nie jest przeznaczone do odtwarzania podczas lekcji z dziećmi ma umożliwić nauczycielowi łatwiejsze przygotowanie się do zajęć. piktogramy dyscyplinujące, podczas całego cyklu zajęć znajdują się w pakiecie pomocy dydaktycznych Teaching Aids : w sytuacji, gdy dzieci rozmawiają i podczas zajęć jest zbyt głośno. po pierwszym etapie lekcji, kiedy dzieci przenoszą się z dywanu do stoliczków, aby zacząć pracę. w etapie I i II zajęć, gdy dzieci mają usiąść na dywanie. w przypadku, gdy nauczyciel nie chce, aby wszystkie dzieci odpowiadały chórem na zadane pytanie. przed każdym zaśpiewaniem piosenki; sygnalizuje, że teraz czas na wspólny śpiew. w sytuacji, gdy nauczyciel chce odtworzyć fragment z płyty, opowiedzieć historyjkę lub wierszyk. Zeszyt ćwiczeń Little Ant s Activity Book. Sprzedawany jest jako osobna publikacja, a więc nie wchodzi w skład pakietu sprzedawanego z podręcznikiem i pomocami dydaktycznymi. Zeszyt ćwiczeń przeznaczony jest dla każdego dziecka znajdują się w nim czarno-białe karty pracy służące do przeprowadzenia ćwiczeń opisanych w scenariuszach zajęć. Nauczyciel i dzieci korzystają z zeszytu podczas każdej drugiej lekcji w danym tygodniu oraz sporadycznie w czesie pierwszych lekcji. Do zeszytu ćwiczeń została dołączona ilustracja przedstawiająca czerwony autobus, który podczas lekcji w pierwszym tygodniu zajęć zostanie spersonalizowany. Każde z dzieci biorących udział w lekcji, powinno posiadać zeszyt ćwiczeń Little Ant s Activity Book. Przy zakupie zeszytów ćwiczeń dla całej grupy przedszkolnej nauczyciel otrzyma gratis Pakiet nauczycielski zawierający odpowiednią liczbę dyplomów ukończenia pierwszego stopnia kursu języka angielskiego, plansze do gry Go to England! oraz zestaw naklejek dla każdego dziecka. Uwaga bardzo ważne! Do rodziców musi odpowiednio wcześnie dotrzeć informacja, że na pierwszą lekcję języka angielskiego każde dziecko ma przynieść swoje zdjęcie bez tego nie będzie można przeprowadzić personalizacji autobusów. 10

5 Pakiet nauczycielski, zawiera: Grę Go to England!, która została opracowana z myślą o zwiększeniu atrakcyjności zajęć poprzez stworzenie dodatkowego elementu edukacyjnego, będącego jednocześnie formą nagrody za trud, który dzieci włożyły w naukę języka angielskiego. Wraz z kompletem dyplomów potwierdzających ukończenie kursu nauczyciel otrzymuje zestaw plansz do gry oraz arkusze z nalepkami dla każdego dziecka. Nalepki przeznaczone są do tego, aby dzieci naklejały je na swoich planszach do gry w miejscach białych pól. Część nalepek ma ściśle określone miejsca wklejenia, pozostałe zaś można wklejać w polach dowolnie wybranych przez dziecko. Gra została stworzona z myślą o tym, aby dzieci zabrały ją do domu i mogły się bawić, grając w języku angielskim z rodzeństwem czy rodzicami. Zasady gry oraz zestaw pytań są zamieszczone na końcu części zawierającej scenariusze zajęć. Nalepki do gry, które można rozdawać dzieciom w dwojaki sposób: 1) jako formę nagrody za udział w lekcji plansze do gry rozdajemy dzieciom po przeprowadzeniu dwóch lekcji z pierwszego tygodnia zajęć. Ponadto w każdym tygodniu po zakończeniu danego tematu lekcji wręczamy wszystkim dzieciom po jednej nalepce odpowiadającej omówionemu tematowi. Dzieci naklejają nalepki na plansze w odpowiednich miejscach od razu po zakończeniu zajęć poświęconych konkretnej tematyce. Gra powstaje sukcesywnie; w całości będzie gotowa dopiero na koniec roku szkolnego, stanowiąc dla dziecka dodatkową nagrodę za trud całorocznej pracy. Niedokończone plansze możemy przechowywać razem z autobusami oczywiście, plansze należy podpisać z tyłu imieniem i nazwiskiem dziecka; 2) w ostatnim tygodniu nauki, wraz z planszami do gry w tym przypadku traktujemy rozdawanie naklejek jako okazję do powtórzenia całości materiału. Dajemy każdemu dziecku planszę do gry, a następnie czytamy pytania z gry, wręczając dzieciom odpowiednie nalepki. Pomagamy znaleźć odpowiedź na zadane pytanie, pokazując ilustracje odpowiadające poszczególnym nalepkom (naklejki są skorelowane z rysunkami na kartach znajdujących się w pakiecie pomocy dydaktycznych Teaching Aids ), i w razie potrzeby podpowiadamy dzieciom, jak powinna brzmieć prawidłowa odpowiedź na zadane pytanie. Dyplomy ukończenia pierwszego roku kursu języka angielskiego, które wręczmy dzieciom po ostatniej lekcji lub w czasie uroczystości na zakończenie roku, podczas której wystawiona zostanie któraś z opisanych wyżej inscenizacji. Dyplomy należy odpowiednio wypełnić, podpisać i opatrzyć pieczątką przedszkola. DYPLOM dla za szczęśliwe ukończenie pierwszej podróży do Anglii wraz z Małą Mrówką podczas kursu English with Little Ant Struktura zajęć Zajęcia przeprowadzane są w 35 tygodniowych cyklach. W skład każdego z tygodni wchodzą dwie minutowe lekcje. Pierwsza lekcja w danym tygodniu, podczas której dzieci wprowadzane są w temat danego tygodnia opisana jest w pięciu stałych punktach: 1. Słownictwo znajdują się tu słówka, które są kluczowe w przebiegu danej lekcji i na których należy się skupić podczas realizacji zajęć. 2. Środki dydaktyczne wypunktowano tu pomoce dydaktyczne dla nauczyciela, wprowadzające dzieci w temat lekcji i stanowiące pomoc do jej przeprowadzenia. 3. Materiały przedstawiono tu spis materiałów potrzebnych do przeprowadzenia danej lekcji. Należy je przygotować przed zajęciami dla każdego dziecka. 11

6 4. Wyrażenia i słownictwo zawiera konkretne wyrażenia, którymi nauczyciele mogą się posługiwać podczas danej lekcji. Znajduje się tu szczegółowy opis przebiegu zajęć, który został podzielony na trzy etapy: Etap I Rozpoczęcie zajęć każde zajęcia rozpoczynają się podróżą do Anglii, a następnie dzieci wraz z nauczycielką usadawiają się na dywanie. Podczas tego etapu nauczyciel wprowadza dzieci w tematykę lekcji. Na zakończenie tego etapu dzieci przenoszą się do stoliczków na czas trwania II etapu. Etap II Praca dzieci powstaje praca plastyczna. Po zakończeniu tego etapu przedszkolaki ponownie wracają na dywan. Etap III Zakończenie zajęć dzieci kończą lekcję podróżą powrotną do Polski. 5. Uwagi zawarto tu dodatkowe wskazówki i pomysły. Materiał przyswojony przez dzieci na pierwszej lekcji w danym tygodniu utrwalamy podczas lekcji drugiej. Lekcję tę prowadzimy zgodnie z opisem podanym w podręczniku English with Little Ant zadania przeznaczone do realizacji podczas tej lekcji zostały oparte na kartach pracy, wierszykach, piosenkach, rymowankach oraz zabawach ruchowych. Aby realizacja założonych zadań przebiegała sprawnie, karty pracy zostały zamieszczone w zeszycie ćwiczeń Little Ant s Activity Book, który powinno posiadać każde dziecko biorące udział w zajęciach. W podręczniku przy każdym zadaniu podane są polecenia w języku angielskim umożliwiające przeprowadzenie danej zabawy. Są one przeznaczone dla nauczyciela, mogą być też przez niego modyfikowane. Dodatkowo nauczyciel udziela odpowiedzi na zadane przez siebie pytania (dzieci będą dopiero próbowały na nie odpowiadać lub też będą odpowiadać pojedynczymi słowami poprawną reakcją będzie wykonanie ćwiczenia według wskazówek nauczyciela). Proszę jednak pamiętać, żeby zachęcać dzieci do samodzielnego odpowiadania na pytania i chwalić każdą podjętą próbę wymówienia słówek. Wprowadzane podczas tej lekcji rymowanki, zagadki, wierszyki oraz piosenki warto przećwiczyć z dziećmi kilkukrotnie. Dobrze też rozpoczynać kolejne drugie lekcje w tygodniu od powtórzenia wierszyka lub piosenki z zeszłego tygodnia, zanim przejdzie się do ćwiczeń przeznaczonych na dany dzień. Nauczyciel może również podczas zabawy powtarzać piosenki i wierszyki lub odtwarzać je z odpowiedniej płyty. Zakres tematyczny lekcji w kolejnych tygodniach został tak dobrany, aby nauczyciel mógł wracać do poprzednich tematów po to, by wzmacniać i powtarzać poznane już słownictwo oraz zwroty. Materiał jest zróżnicowany i zadaniem nauczyciela jest dopasowanie lekcji do konkretnych możliwości dzieci. Jednocześnie zaznaczam, że wyrażenia i słownictwo zaproponowane w każdej lekcji stanowią jedynie podpowiedź i pełnią funkcję szkieletu, na którym nauczyciel może budować własną lekcję. Podręcznik zawiera także notki kulturowe dotyczące Anglii, dopasowane do poziomu percepcji dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki tym notkom przedszkolaki poznają najważniejsze angielskie symbole i postaci, które pojawiają się w toku niektórych lekcji. Warto więc uzupełnić zajęcia tymi wiadomościami, gdyż w sposób przystępny dla dzieci uatrakcyjnią one nasze podróże po Anglii. Organizacja zajęć Kim jest Little Ant? To mała mrówka-przewodniczka odkrywająca przed dziećmi tajemnice nowego świata. Przed wspomnianą podróżą do Anglii to właśnie Mała Mrówka zaprasza dzieci do czerwonych autobusów. Postać mrówki w autobusie (patrz rysunek obok) została dołączona do pakietu pomocy dydaktycznych może zostać przyklejona na patyczku i zamieszkać w biurku nauczyciela. Przed każdą lekcją wita się z dziećmi, a na zakończenie żegna się z nimi, dziękując za wspólną podróż. Nie bez przyczyny Mrówka znajduje się w autobusie to za nią dzieci mają jechać z przedszkola do Anglii, a po zakończeniu lekcji wracać do Polski. 12

7 Każdy tygodniowy cykl lekcji (z wyjątkiem pierwszego i drugiego) rozpoczyna się podróżą do Anglii, gdzie mówimy wyłącznie w języku angielskim. Nauczyciel zaprasza dzieci do podróży, np. Let s go to England. Where are your buses? w toku lekcji piosenka pojawia się na samym początku zajęć (Etap I rozpoczęcie zajęć). Nauczyciel trzyma w dłoniach swoją sylwetę z mrówką w autobusie. Dzieci biorą do rąk własne czerwone autobusy (które powstają na drugiej lekcji w pierwszym tygodniu zajęć) i stają za nauczycielem w rządku (nauczyciel wciąż posługuje się swoją sylwetą mrówki w autobusie), następnie tworzą koło i trzymając wciąż autobusy, kręcą się w kółko i śpiewają (lub nauczyciel puszcza piosenkę z płyty CD): Let s Go to England Hello, hello I am a little ant Hello, hello I am on a bus Hello, hello Let s go to England Let s go to England Let s go to England now! Po zakończeniu piosenki nauczyciel woła: Now we are in England! i wszyscy siadają. Po tym wstępie następuje właściwa część lekcji. Postępując w ten sposób przed rozpoczęciem każdej lekcji, tworzymy swoisty rytuał i przyzwyczajamy dzieci do stałego przebiegu poszczególnych zajęć. Każda lekcja (zarówno pierwsza, jak i druga w danym tygodniu) powinna rozpoczynać się piosenką Let s go to England. Każdą lekcję kończymy w podobny sposób dzieci wstają, biorą swoje autobusy i wracają nimi do Polski. Następnie odkładają autobusy w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela. Najlepiej będzie przygotować specjalne miejsce (pudełko) na autobusy z napisem Poland (opcjonalnie z flagą Polski), w którym pojazdy będą oczekiwały na następną lekcję i tym samym na kolejną podróż do Anglii. Po zakończeniu zajęć nauczyciel mówi np. Let s go to Poland! Take your buses! i ponownie bierze do rąk czerwony autobus z mrówką. Dzieci sięgają po swoje autobusy (zakończenie etapu III zajęć). Wszyscy wstają, obracają się w kółko i wracają do Polski, a więc podchodzą do wcześniej przygotowanego pudełka i odkładają autobusy. Podróży do Polski może towarzyszyć piosenka Let s Go to Poland. Let s Go to Poland Let s go to Poland, Poland Let s go to Poland now Let s go to Poland, Poland Let s go to Poland now Are you ready? Are you ready? Are you ready to say bye-bye? x2 Przedstawiony wyżej sposób postępowania należy wprowadzić od trzeciego tygodnia zajęć. Dzieci szybko przyzwyczają się do przebiegu zajęć, a Mrówka z pewnością będzie miłą towarzyszką podróży. Co więcej, Małej Mrówki należy również szukać na kartach pracy nie chce się z dziećmi rozstać ani na chwilę! 13

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 Elżbieta Pełka-Pryszcz Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie 16

Bardziej szczegółowo

Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę dobrej pracy.

Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę dobrej pracy. WSPÓLNY JĘZYK CZYLI JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. ZAMIAST WSTĘPU KILKA CENNYCH REFLEKSJI Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem i obrazkiem wskazówki metodyczne. ZCDN, sierpień 2014 r. Maria Twardowska

Praca z tekstem i obrazkiem wskazówki metodyczne. ZCDN, sierpień 2014 r. Maria Twardowska Praca z tekstem i obrazkiem wskazówki metodyczne ZCDN, sierpień 2014 r. Maria Twardowska Plan spotkania 1. Aspekty opieki i wychowania w szkole wykład. 2. Podręczniki i materiały edukacyjne, podstawa programowa,

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Plan prezentacji pytania: - Jak dzieci uczą się języka obcego? - Jak rodzic może uczyć języka obcego swoje dziecko? - Jak sprawić, aby dziecko polubiło

Bardziej szczegółowo

Zmiany wynikające z nowelizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym

Zmiany wynikające z nowelizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym Nauczanie języka obcego w przedszkolu realizacja nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym 18 grudnia 2015 Zmiany wynikające

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 30 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C DATA: 27.12.2013 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Martyna Szala KLASA: IV c CZAS ZAJĘĆ: 45 min TEMAT LEKCJI: Animals opisywanie zwierząt, czytanie i słuchanie

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI KLASA: I-III NAUCZYCIEL: DOMINIKA SZPULARZ 1. W ocenianiu stosuje się następującą skalę ocen: Lp. Słowne

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie I Piosenka 1 What time is it?

Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie I Piosenka 1 What time is it? Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie I Piosenka 1 What time is it? Autorka: Magdalena Miś, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu Scenariusz jest możliwy do realizacji pod warunkiem,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej 1. Nauczyciel języka angielskiego uczący w klasie drugiej systematycznie ocenia pracę uczniów, odnotowuje w dzienniku

Bardziej szczegółowo

Strefowy Poradnik dla Rodziców. Strefa Malucha i Nastolatka

Strefowy Poradnik dla Rodziców. Strefa Malucha i Nastolatka Strefowy Poradnik dla Rodziców Strefa Malucha i Nastolatka Drodzy Rodzice, Oddając w Wasze ręce poniższy zbiór pomysłów pragniemy zachęcić Państwa do udziału w nauce dzieci i sprawieniu by nauka ta była

Bardziej szczegółowo

K O C H A M Y D O B R E G O B O G A. Nasza Boża Rodzina. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich

K O C H A M Y D O B R E G O B O G A. Nasza Boża Rodzina. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich K O C H A M Y D O B R E G O B O G A Nasza Boża Rodzina Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Wprowadzenie do książki Nasza Boża Rodzina Religia

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. W klasach I-III uczniowie są oceniani w sposób opisowy uwzględniający rozwój indywidualny ucznia i jest dostosowana

Bardziej szczegółowo

Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat. Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo

Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat. Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo Członek Grupy Wydawniczej PWN Partner T-mobile i Onet.pl Autorzy kursu:

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Bóg kocha dzieci. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Bóg kocha dzieci. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich KOCHAMY DOBREGO BOGA Bóg kocha dzieci Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Ogólna prezentacja i wprowadzenie do pracy z podręcznikiem Kochamy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. W ramach serii Angielski dla dzieci na rynku pojawiły się ponadto następujące zestawy:

Wstęp. W ramach serii Angielski dla dzieci na rynku pojawiły się ponadto następujące zestawy: ANGIELSKI DLA DZIECI Wstęp Zapraszamy rodziców i dzieci do zabawy z książką i kartami obrazkowymi 100 pierwszych słówek. Jest to zestaw 100 kart, które ułatwią dziecku poznanie i utrwalenie słownictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN

PROJEKT EDUKACYJNY. Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN Agnieszka Janielak 1 PROJEKT EDUKACYJNY Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN CELE OGÓLNE: 1. Rozwijanie wrażliwości muzycznej. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych Wstęp Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Propozycja wsparcia dla nauczycieli w obszarze nauczania dzieci języków obcych w przedszkolu. Temat wystąpienia. Autor

Propozycja wsparcia dla nauczycieli w obszarze nauczania dzieci języków obcych w przedszkolu. Temat wystąpienia. Autor Propozycja wsparcia dla nauczycieli w obszarze nauczania dzieci języków obcych w przedszkolu Temat wystąpienia Autor Misja Drugi język nie staje się językiem obcym TVP ABC Kliknij na link aby obejrzeć

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę -działam-idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę -działam-idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę -działam-idę w świat Autor: Justyna Krawczyk Klasa I Edukacja: językowa języka angielski, Temat bloku: School Temat lekcji: What's in my pencil case? Cel/cele

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Temat bloku: Jesień da się lubić. Temat dnia: Sposoby na jesienną nudę. Termin zajęć: 19.11.2007r. Cele ogólne Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Prowadząca zajęcia Elżbieta Pietrzak

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla ucznia. Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014. Miejsce na kod ucznia

Ankieta dla ucznia. Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014. Miejsce na kod ucznia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ankieta dla ucznia Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014 Miejsce na kod ucznia Ankieta, o której wypełnienie Cię prosimy, zawiera

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Nasze zmysły Jakie to wszystko ciekawe tygodniowy Temat dnia Zabawy pięciu zmysłów Matematyka jest

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla 5-latków

Scenariusz zajęć dla 5-latków Scenariusz zajęć dla 5-latków Autor: Agnieszka Wysocka Obszar podstawy programowej: 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie

Bardziej szczegółowo

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto odpowiedział na ankietę? Wśród 299 nauczycieli, którzy wypełnili ankiety uczy: 57,9% w klasie pierwszej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska KLASY I-III 1. Oceniane formy aktywności odpowiedź ustna kartkówka sprawdzian praca klasowa aktywność,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY OBSZAR JĘZYKOWY PODLEGAJĄCY OCENIE Ocenie nauczyciela języka obcego podlegają: 1. Cztery sprawności językowe: słuchanie,

Bardziej szczegółowo

FAMILY ENGLISH TO ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I DZIECI: BAWIĄC SIĘ PO A NGIE LS KU POD D OSKONAŁĄ OPI EKĄ.

FAMILY ENGLISH TO ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I DZIECI: BAWIĄC SIĘ PO A NGIE LS KU POD D OSKONAŁĄ OPI EKĄ. KURSY EXTRA FAMILY ENGLISH TO ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I DZIECI: KIEDY TY SIĘ UCZ YSZ, TWOJE DZ IECKO JE ST W TUŻ OBOK, BAWIĄC SIĘ PO A NGIE LS KU POD D OSKONAŁĄ OPI EKĄ. Lekcja dla Rodziców odbywa się w osobnej

Bardziej szczegółowo

Ich bin so allein SCENARIUSZ LEKCJI

Ich bin so allein SCENARIUSZ LEKCJI SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Das Theaterstück Ich bin so Poziom: szkoła podstawowa, klasa IV Cele: powtórzenie i utrwalenie poznanych wcześniej zwrotów występujących w teatrzyku Media/materiały: tablice magnetyczne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z języka angielskiego do klasy 1c SP.

Wymagania na poszczególne stopnie z języka angielskiego do klasy 1c SP. Wymagania na poszczególne stopnie z języka angielskiego do klasy 1c SP. ZNAK CYFROWY 2 ZNAK CYFROWY 3 ZNAK CYFROWY 4 ZNAK CYFROWY 5 TEMAT ROZDZIAŁU Welcome wita się i przedstawia podaje nazwy kolorów wskazuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Sarah M Howell i Lisa Kester-DodgsonTreetops 1, Oxford Univeristy Press. Nr dopuszczenia MEN:

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 4-latki Temat: Miś muzykant. Instrumenty perkusyjne. Cele operacyjne: Dziecko: na podstawie wyglądu

Bardziej szczegółowo

Język angielski w nauczaniu przedszkolnym

Język angielski w nauczaniu przedszkolnym Język angielski w nauczaniu przedszkolnym Mariola Bogucka Lublin, 21.10.2015 Cele nauczania języka angielskiego w przedszkolu Integracja lekcji języka angielskiego i nauczania przedszkolnego Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne wzmacniające motywację dziecka do poznawania i rozwiązywania problemów. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne wzmacniające motywację dziecka do poznawania i rozwiązywania problemów. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne wzmacniające motywację dziecka do poznawania i rozwiązywania problemów. Autor: Karina Jedynak Grupa wiekowa: 5 - latki Temat: Zwierzęta na wsi. Byczek. Scenariusz zajęć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Patrycja Nieradzińska Marta Nowaczyk Bartosz Jadziński Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie I Zna zasady różnych gier

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Czym są karty obrazkowe?

Czym są karty obrazkowe? W DOMU I W SZKOLE Dzięki kolejnym zestawom z serii dzieci mogą poznać słówka o wyższym stopniu trudności. Zestawy dla dzieci od 6 lat zawierają także zdania, dzięki którym Twoje dziecko nauczy się przekazywać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Ocena wspaniale: Bezbłędnie opanował wiadomości i treści zawarte w podstawie programowej w zakresie języka angielskiego, realizowane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do praktyki pedagogicznej, - edukacja wczesnoszkolna (klasa I) lub przedszkolna (trzylatki)

Instrukcja do praktyki pedagogicznej, - edukacja wczesnoszkolna (klasa I) lub przedszkolna (trzylatki) Instytut Pedagogiki - 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 55, tel. (0-71) 356-15-40, 41, e-mail: iped@dsw.edu.pl Instrukcja do praktyki pedagogicznej, - edukacja wczesnoszkolna (klasa I) lub przedszkolna (trzylatki)

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne: wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, miejsce zajęć szkoła, czas trwania zajęć 90 minut.

Warunki techniczne: wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, miejsce zajęć szkoła, czas trwania zajęć 90 minut. Scenariusz zajęć Temat: Spotkanie z Innym. Tolerancja Cele: uświadomienie uczniom obecności w społeczeństwie osób z problemami komunikacyjnymi, nabycie umiejętności posługiwania się metodami komunikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy I - III Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych

Program zajęć językowych Załącznik nr 6 Program zajęć językowych I. Wstęp A. Ogólna charakterystyka programu Nauczanie języka angielskiego jest ściśle związane z edukacyjnymi zadaniami szkoły w każdym zakresie, tj. w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Trzebiechów, 09.11.2015 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (np.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Lubimy zimę. Zimo, baw się z nami! tygodniowy Temat dnia Bezpieczne zabawy zimowe Bezpieczni zimą.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM FORMATKA SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na rzecz uczniów. UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż trzy strony. METRYCZKA

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Poznajemy siebie i kolegów Co nas łączy? tygodniowy Temat dnia Wspominamy lato Moja wakacyjna przygoda

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Mali czytelnicy. " Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Zabawki i prezenty Wspomnienia tygodniowy Temat dnia Jeśli nie potrafimy mówić... Jeśli nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat POZNAJEMY SIEBIE I KOLEGÓW CO NAS ŁACZY? tygodniowy Temat dnia CO BĘDZIEMY ROBIC W SZKOLE. MOJA

Bardziej szczegółowo

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra SCENARIUSZ 1 Temat zajęć: Zawody w zawody kobiety i mężczyźni w pracy - eliminowanie stereotypów związanych z płcią - zainteresowanie własną przyszłością w kontekście wyboru zawodu - kształcenie spostrzegawczości

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 29 września

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. www.beehappy.pl 3

Słowo wstępne. www.beehappy.pl 3 2 Słowo wstępne Nauka języka angielskiego dla dziecka to poznawanie wszystkiego na nowo. Jeszcze niedawno uczyliśmy swoje pociechy posługiwania się językiem ojczystym, a teraz zaczynamy uczyć je nazywać

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według programu,, Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (czyli publikacja papierowa mająca nr zatwierdzenia przez MEN);

1. Podręcznik podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (czyli publikacja papierowa mająca nr zatwierdzenia przez MEN); Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im KOU w Marcinkowicach nr 8/2015 z dn. 23 kwietnia 2015 r. Procedura wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz tworzenia szkolnego

Bardziej szczegółowo

Metoda innowacyjna skorelowana będzie z programem nauczania przedszkolnego oraz z wykorzystaniem programu SUPER SIMPLE LEARNING.

Metoda innowacyjna skorelowana będzie z programem nauczania przedszkolnego oraz z wykorzystaniem programu SUPER SIMPLE LEARNING. INNOWACJA PEDAGOGICZNA -,,Learning is fun nauka języka angielskiego przez zabawę dla dzieci 3, 4 letnich Rodzaj innowacji: metodyczno programowa Zakres innowacji: Grupy 3 i 4 latków Autor innowacji: mgr

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW: C.D. LISTY ZWYCIĘZCÓW ROK 2009, NR 2. 01.04.2009. Ważne tematy: KWIECIEŃ 2009

KWARTALNIK ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW: C.D. LISTY ZWYCIĘZCÓW ROK 2009, NR 2. 01.04.2009. Ważne tematy: KWIECIEŃ 2009 ROK 2009, NR 2. KWARTALNIK 01.04.2009 Fi rma T RANSL AT OR Ważne tematy: Rozstrzygnięcia konkursów Scenariusz zajęć dla nauczycieli j. angielskiego Pomoce do nauki j. niemieckiego ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KRYTRI ONINI Z JĘZYK NGILSKIGO I NIMIKIGO W KSZTŁNIU ZINTGROWNYM unkcje oceny w kształceniu zintegrowanym: - informacyjna ukazująca, co uczeń poznał, opanował, nauczył się, jakie zdobył umiejętności, co

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Czym są karty obrazkowe?

Czym są karty obrazkowe? W DOMU I W SZKOLE Dzięki kolejnym zestawom z serii dzieci mogą poznać słówka o wyższym stopniu trudności. Zestawy dla dzieci od 6 lat zawierają także zdania, dzięki którym Twoje dziecko nauczy się przekazywać

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2012/2013 Zapraszamy do korzystania z naszych warsztatów metodami KLANZY

Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2012/2013 Zapraszamy do korzystania z naszych warsztatów metodami KLANZY Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2012/2013 Zapraszamy do korzystania z naszych warsztatów metodami KLANZY Dbamy o to, aby nasza oferta warsztatowa była dla wszystkich atrakcyjna, ciekawa i wyjątkowa.

Bardziej szczegółowo

Grupa wiekowa: Temat: Cel ogólny zajęć: Cele szczegółowe: Metody nauczania: Środki dydaktyczne: Przebieg zajęć:

Grupa wiekowa: Temat: Cel ogólny zajęć: Cele szczegółowe: Metody nauczania: Środki dydaktyczne: Przebieg zajęć: Scenariusz zajęć 30 min. Grupa wiekowa: Przedszkole (5 6-latki) Temat: Grzeczne dzieci segregują śmieci Cel ogólny zajęć: Rozwijanie u dziecka świadomości ekologicznej Cele szczegółowe: Dziecko: zna kolory

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Jesteśmy uczniami i kolegami Zgoda buduje tygodniowy Temat dnia W świecie literek Jak porozumiewają

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Opracowała Alicja Stachniuk

Założenia programowe. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Opracowała Alicja Stachniuk Założenia programowe Język angielski w wychowaniu przedszkolnym Opracowała Alicja Stachniuk Wstęp Dzieci w wieku przedszkolnym podchodzą do świata empirycznie, poznają go wszystkimi zmysłami. Wiedzę i

Bardziej szczegółowo

PO KL.09.05.00-02-237/13

PO KL.09.05.00-02-237/13 Projekt W Europie po angielsku i niemiecku NR PO KL.09.05.00-02-237/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jak przebiegała realizacja projektu od 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Rok szkolny 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Rok szkolny 2014/2015 Imię i nazwisko nauczycieli: Edyta Dziubińska, Małgorzata Skalska Elżbieta Marek 1. Podstawa prawna do opracowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr.. w. I ETAP EDUKACYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Szkoła Podstawowa nr.. w. I ETAP EDUKACYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Szkoła Podstawowa nr.. w. I ETAP EDUKACYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lp. 1 2 3 Treść zalecenia Nauczyciele uczący w klasie I szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Jesteśmy uczniami i kolegami

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Jesteśmy uczniami i kolegami SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Temat tygodniowy Temat dnia Zagadnienia z podstawy programowej Cele operacyjne Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Jesteśmy uczniami i kolegami

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO LINGWISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO LINGWISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO LINGWISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine 1. Autor: Marta Samolej-Chmielewska 2. Grupa docelowa: klasa I gimnazjum, poziom A1, 14 osób 3. Liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I. PODRĘCZNIK: ABC Deutsch (nowy) Klasa I

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I. PODRĘCZNIK: ABC Deutsch (nowy) Klasa I KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I PODRĘCZNIK: ABC Deutsch (nowy) Klasa I OCENA Rozdział I: Ich bin Theo Uczeń zna wszystkie poznane formy powitania i pożegnania, zna wszystkie imiona niemieckie

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez: realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie);

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa II 01.09.2015. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa II 01.09.2015. 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa II 01.09.2015 Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (MUZYKA)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (MUZYKA) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (MUZYKA) Ocena uzyskana przez ucznia jest odzwierciedleniem stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów, których

Bardziej szczegółowo

języka obcego i sprawności językowych. Korelacja języka angielskiego z innymi przedmiotami to

języka obcego i sprawności językowych. Korelacja języka angielskiego z innymi przedmiotami to W obecnych czasach dzieci i młodzież mają kontakt z językiem obcym w zasadzie cały czas. Od najmłodszych lat chodzą na kursy, konwersacje, uczą się języków z telewizji, płyt, gier komputerowych. Młodym

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego

Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014 Miejsce na kod nauczyciela Szanowna/y Pani/e,

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z języka angielskiego w klasach I - III

Przedmiotowe ocenianie z języka angielskiego w klasach I - III Przedmiotowe ocenianie z języka angielskiego w klasach I - III Trzyletni etap edukacji początkowej w nauce języka angielskiego traktuje się jako całość i osiągnięcia ucznia tego okresu należy interpretować

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć. Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 4-latki Temat: Już wakacje. Wakacje w górach.

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć. Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 4-latki Temat: Już wakacje. Wakacje w górach. Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 4-latki Temat: Już wakacje. Wakacje w górach. Scenariusz zajęć Cele operacyjne: Dziecko: określa strony, z której dochodzi

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968)

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Minister Edukacji Narodowej ceni każdą inicjatywę, dzięki której uczniowie

Bardziej szczegółowo