Angielski dla przedszkolaków Język w przedszkolu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Angielski dla przedszkolaków Język w przedszkolu"

Transkrypt

1 Angielski dla przedszkolaków Język w przedszkolu Ach, ten angielski! Dlaczego stał się tak bardzo ważny? Ba! Nawet ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, bo przecież uczą się go coraz młodsze dzieci. Język angielski już dawno przekroczył próg przedszkola i wydaje się, że zostanie tam na zawsze. Czy słusznie? Jak powinniśmy realizować proces dydaktyczny w kontekście edukacji dzieci w wieku przedszkolnym? Czy nauka w tym wieku przebiega w sposób świadomy? Czy nie lepiej by było, aby nauczanie języka realizowano w sposób lżejszy i przyjemny dla dziecka? Odpowiedzi na te na pozór łatwe pytania wcale do prostych nie należą. Jestem głęboko przekonana, że w przypadku dzieci w wieku trzech pięciu lat nauczanie musi się wiązać z zabawą i to właśnie przedszkole jest miejscem, gdzie nauka nie może być postrzegana jako przymus czy obowiązek. Edukacja dzieci w tym wieku powinna być realizowana jako proces, który dzieje się niejako samoistnie, niezauważony, a przy tym owocny. Dlatego należy wykorzystać talenty, skłonności oraz możliwości, którymi dysponują dzieci, i zachęcać je do poznawania nowych, nieznanych im wcześniej światów. I to właśnie język angielski jest jednym z obcych terenów, który czeka na odkrycie przez młodego człowieka. Odpowiednio zorganizowane i przeprowadzone zajęcia spowodują, że przedszkolaki z wielkim entuzjazmem i radością przystąpią do eksploracji świata, który kryje wiele ciekawych tajemnic. Nowo odkryty świat języka angielskiego daje wielkie możliwości nazywania tych samych rzeczy inaczej daje nową moc i nowy sposób postrzegania rzeczywistości. Problemem jest jednak znalezienie odpowiedniej drogi do tego świata niekojarzącej się z przymusem, obowiązkiem czy wymaganiami, a pełnej aprobaty, zabawy i radości. Wybór odpowiedniej drogi, a więc sposobu nauczania, wiąże się niejako z samym postrzeganiem świata języka angielskiego. Jeżeli droga będzie wyboista i dzieci będą musiały iść cały czas pod górkę, i będą się przewracały, szybko się zniechęcą i zawrócą. Jeżeli natomiast droga będzie dosyć prosta i dzieci tylko czasami trafią na kamień, na którym jedynie się potkną, z wielką ochotą wstaną i pójdą dalej. To metaforyczne przedstawienie sposobu nauczania przekłada się bezpośrednio na nasze realia, a realizacja tych postulatów nie jest trudna. Nie możemy od dzieci wymagać zbyt dużo, nie możemy ich krytykować, a tym samym zniechęcać, gdyż osiągnięty efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Powinniśmy dostosowywać omawiany materiał do możliwości dzieci, zachęcać je i pokazywać uznanie za włożony trud. Zawsze powtarzam rodzicom, by zamiast pytać, czego dziecko nauczyło się na lekcji, spytali, czy dobrze się bawiło. Zamiast prosić, by powiedziało, jak jest po angielsku miś, lepiej poczekać, aż samo powie, że zwierzę, które widzi na obrazku, to teddy bear. Właśnie to cierpliwe czekanie na efekty jest kluczem do sukcesu. Zanim dzieci cokolwiek powiedzą, same muszą się najpierw zaprzyjaźnić z językiem angielskim. Naszym zadaniem jest zachęcanie i wspieranie, a nie stresowanie i przyspieszanie poznawania języka obcego. Oczywiście, rezultaty będą się różnić w zależności od indywidualnych możliwości dzieci niektóre przedszkolaki zaczną mówić wcześniej, inne później; niemniej jednak wszystkie zaczną porozumiewać się po angielsku. Uczmy więc dzieci w taki sposób, aby w ogóle nie odczuły, że uczą się języka angielskiego. Pamiętajmy, że podczas nauki języka obcego w przedszkolu mają szansę zbudowania bazy, na podstawie której będą mogły oprzeć swoją znajomość języka angielskiego na późniejszych etapach edukacji. Stworzony przeze mnie program nauczania pozwala na przyswojenie brzmienia języka oraz jego intonacji, naukę pierwszych słów i wyrażeń. Podczas nauki tą metodą dzieci nie pytają, dlaczego muszą się uczyć, nie pytają o czasy i konstrukcje gramatyczne, co daje wielką szansę na nauczenie ich solidnych podstaw języka angielskiego. Tej szansy nie wolno nam zmarnować. 7

2 Metoda nauczania Przystępując do pracy nad podręcznikiem, zadałam sobie pytania: W jaki sposób dzieci uczą się języka ojczystego? Czy rodzice w jakikolwiek sposób stymulują przyspieszenie procesu tej nauki? Odpowiedź była krótka: nie. Rodzice mówią do dziecka od jego pierwszych dni, czytają mu, bawią się z nim, a język stanowi zaledwie tło tych działań. Z czasem to tło staje się medium i podstawową formą komunikacji. Dlaczego więc nie mamy działać w ten sam sposób, nauczając języka obcego? Właśnie na tego typu działaniach opiera się proponowana w podręczniku metoda nauczania. Głównym założeniem metodyki przyjętej w publikacji jest rezygnacja z komunikacji w języku polskim. Proponuję, aby język angielski pełnił rolę medium, za pośrednictwem którego powstaje praca plastyczna wzbogacona o dodatkowe pomoce dydaktyczne język obcy stanowi tło, a praca plastyczna kontekst, dzięki któremu wszystko, co dzieci robią, jest przez nie dobrze rozumiane. To połączenie świata języka angielskiego ze światem artystycznym zaowocowało powstaniem metody językowo-plastycznej z elementami muzycznymi oraz ruchowymi. Dzięki przyjęciu takiej metody dzieci uczą się w sposób naturalny, niewymagający żmudnego powtarzania słów czy gramatyki. Dzieci bez problemu odnajdują się w tym środowisku i nawet nie zauważają, że ktoś mówi do nich po angielsku. Uczą się w sposób naturalny. W toku nauczania pojawiają się piosenki oraz wierszyki o różnym poziomie trudności. Głównym celem ich wprowadzenia do programu jest zaznajamianie dzieci z brzmieniem i melodią języka angielskiego dzięki powtarzalności będą przyswajały pojedyncze słówka, a nawet całe zwroty. Dzięki rytmowi i muzyce w przypadku piosenek, dzięki rymom w wierszykach, ale przede wszystkim dzięki gestom towarzyszącym wykonywaniu tych utworów dzieci zapamiętają słowa oraz wyrażenia. Doświadczenie pokazuje, że to właśnie głównie dzięki językowi ciała dzieci rozumieją słownictwo, co czasem wyklucza nawet potrzebę tłumaczenia słów z języka angielskiego na polski. Należy wracać do poznanych wcześniej piosenek i wierszy tak często jak to tylko możliwe śpiewając czy recytując je wspólnie, jeśli dzieci nie będą zbyt zmęczone nauką, lub odtwarzając poszczególne utwory z płyt podczas dowolnej zabawy. Dzięki takiej powtarzalności niejednokrotnie się okaże, że przedszkolaki po prostu przyswoją sobie daną piosenkę lub wierszyk. Nie naciskajmy na uczenie się na pamięć. Nie możemy oczekiwać, że dzieci nauczą się każdej piosenki lub wierszyka ważne jest osłuchiwanie się i poznawanie intonacji oraz samego brzmienia języka. Pozwólmy dzieciom przyswoić to, co na danym etapie są w stanie wychwycić i powtórzyć same, gdyż podczas nauki języka proponowaną przeze mnie metodą liczy się przede wszystkim naturalność procesu nauczania. Jak wiemy, dzieci uwielbiają kolorowanie, wycinanie, malowanie czy też klejenie. Uwzględniając ten fakt w trakcie nauki języka, skorzystamy na tym podwójnie podczas wykonywania swoich ulubionych czynności najmłodsi będą się bawić z angielskim i angielskim. Głównym celem metody jest rozwój dzieci na dwóch polach artystycznym oraz językowym. Język angielski jest pretekstem do stworzenia dzieła plastycznego, które odgrywa ogromną rolę w rozwoju dzieci. Metoda łączy ich zainteresowania z językiem angielskim, który dzięki kontekstowi, jaki stwarza zrobienie dzieła plastycznego, staje się środkiem przekazu. Odpowiedni kontekst jest zatem kluczem do sukcesu. Pamiętajmy więc, aby podczas realizacji zajęć wszystkie nasze słowa obrazować gestami, a przedmioty potrzebne do pracy pokazywać i nazywać. Powinniśmy też opisywać poczynania dzieci. Możemy również podczas zajęć stworzyć własne dzieło wraz z przedszkolakami i na bieżąco komentować tę pracę, np. wykorzystując podane propozycje zwrotów. Pokazujmy, jak najwięcej mówmy do dzieci i wciąż powtarzajmy poszczególne wyrażenia. Podręcznik wraz z zeszytem ćwiczeń dla dzieci jest propozycją znalezienia alternatywnej drogi w nauczaniu języka angielskiego. Łącząc w sobie dwa aspekty językowy i artystyczny zaproponowana przeze mnie metoda wydaje się być naturalnym sposobem spędzania czasu z dziećmi, który wypełniony jest zabawą, a przy okazji nauką. Nauka języka angielskiego dokonuje się tutaj niejako przy okazji tylko nauczyciel ma świadomość, że podczas zajęć język obcy pełni rolę pierwszorzędną. Dla dziecka angielski jest po prostu niezauważony, intuicyjnie odczuwany i przyswajany. 8

3 Zawartość publikacji Podręcznik przeznaczony jest dla nauczycieli języka angielskiego uczących dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla nauczycieli nauczania przedszkolnego realizujących zajęcia w języku angielskim. Kurs zawiera 35 tygodniowych cykli, a w skład każdego wchodzą dwie minutowe lekcje: pierwsza lekcja ma charakter zajęć plastycznych dzieci wprowadzane są w temat poprzez wykorzystanie pomocy dydaktycznych, a następnie tworzą pracę plastyczną według wskazówek podawanych przez nauczyciela w języku angielskim; druga lekcja jest lekcją uzupełniającą dzieci powtarzają wiadomości z pierwszej lekcji oraz z lekcji przeprowadzonych w poprzednich tygodniach (wykorzystujemy tu dodatkowe zabawy, piosenki i wiersze). W podręczniku zostały zamieszczone scenariusze zajęć z propozycjami słów i zwrotów w języku angielskim ze wskazówkami dla nauczyciela. Do każdej lekcji została przygotowana wersja lektorska tekstów angielskich, której nagranie znajduje się na płycie CD ma ono ułatwić pracę tym nauczycielom, którzy nie mają przygotowania lingwistycznego, a którzy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zobowiązani są do realizacji programu umożliwiającego przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Publikacja składa się z następujących części: Podręcznik English with Little Ant, zawierający: program nauczania do realizacji w placówkach przedszkolnych; zbiór scenariuszy zajęć wraz z opisem zabaw plastycznych i ruchowych, piosenkami oraz wierszykami scenariusze inscenizacji teatralnych inscenizacje te zostały przygotowane przeze mnie z myślą o tym, aby podczas uroczystości na zakończenie roku szkolnego dzieci mogły się pochwalić znajomością języka angielskiego: Inscenizacja We are Little Ants! została przygotowana z myślą o tym, że w rolę aktorów wcielą się dzieci, zaś rodzice i nauczyciele będą stanowić publiczność. Przedstawienie jest na tyle łatwe i krótkie, że po omówieniu całości materiału zaproponowanego przeze mnie w podręczniku zostanie wystarczająca ilość czasu na to, by nauczyciel języka angielskiego mógł przygotować dzieci do wystawienia tej inscenizacji na zakończenie roku szkolnego. Pochwalenie się przed rodzicami i gronem pedagogicznym znajomością języka angielskiego na pewno będzie wspaniałym elementem motywującym i nagrodą za całoroczny trud włożony w naukę. Inscenizacja Little Ant goes to England jest bardziej rozbudowana niż We are Little Ants!, a rozpisane w niej role są trudniejsze do nauczenia. Dlatego zalecam, aby w postaci wcielili się rodzice (lub rodzice wspólnie z nauczycielami przedszkola). Dzieci mogą stanowić publiczność. Wszystkie słowa, wyrażenia, zwroty i piosenki użyte w przedstawieniu zostały omówione w toku zajęć, w związku z czym dzieci będą mogły czerpać satysfakcję z faktu, że są w stanie zrozumieć przedstawienie wystawione w języku angielskim. Teczka Teaching Aids sprzedawana w pakiecie z podręcznikiem zawiera: pomoce dydaktyczne pakiet ilustracji niezbędnych do zrealizowania poszczególnych lekcji; mapę Anglii może służyć nauczycielowi do oznaczenia miejsca w sali, gdzie realizuje I etap zajęć, pełni także funkcję edukacyjną w toku zajęć; płytę Little Ant s Songs, na której nagrane są piosenki oraz muzyka do zabaw pojawiające się podczas zajęć przeznaczoną do odtwarzaczy CD; 9

4 płytę Teacher s Support, na której zostały nagrane w języku angielskim listy dialogowe wszystkich lekcji oraz dźwięki potrzebne do realizacji zajęć przeznaczoną do odtwarzania za pomocą komputera. Nagranie listy dialogowej znajdujące się na płycie nie jest przeznaczone do odtwarzania podczas lekcji z dziećmi ma umożliwić nauczycielowi łatwiejsze przygotowanie się do zajęć. piktogramy dyscyplinujące, podczas całego cyklu zajęć znajdują się w pakiecie pomocy dydaktycznych Teaching Aids : w sytuacji, gdy dzieci rozmawiają i podczas zajęć jest zbyt głośno. po pierwszym etapie lekcji, kiedy dzieci przenoszą się z dywanu do stoliczków, aby zacząć pracę. w etapie I i II zajęć, gdy dzieci mają usiąść na dywanie. w przypadku, gdy nauczyciel nie chce, aby wszystkie dzieci odpowiadały chórem na zadane pytanie. przed każdym zaśpiewaniem piosenki; sygnalizuje, że teraz czas na wspólny śpiew. w sytuacji, gdy nauczyciel chce odtworzyć fragment z płyty, opowiedzieć historyjkę lub wierszyk. Zeszyt ćwiczeń Little Ant s Activity Book. Sprzedawany jest jako osobna publikacja, a więc nie wchodzi w skład pakietu sprzedawanego z podręcznikiem i pomocami dydaktycznymi. Zeszyt ćwiczeń przeznaczony jest dla każdego dziecka znajdują się w nim czarno-białe karty pracy służące do przeprowadzenia ćwiczeń opisanych w scenariuszach zajęć. Nauczyciel i dzieci korzystają z zeszytu podczas każdej drugiej lekcji w danym tygodniu oraz sporadycznie w czesie pierwszych lekcji. Do zeszytu ćwiczeń została dołączona ilustracja przedstawiająca czerwony autobus, który podczas lekcji w pierwszym tygodniu zajęć zostanie spersonalizowany. Każde z dzieci biorących udział w lekcji, powinno posiadać zeszyt ćwiczeń Little Ant s Activity Book. Przy zakupie zeszytów ćwiczeń dla całej grupy przedszkolnej nauczyciel otrzyma gratis Pakiet nauczycielski zawierający odpowiednią liczbę dyplomów ukończenia pierwszego stopnia kursu języka angielskiego, plansze do gry Go to England! oraz zestaw naklejek dla każdego dziecka. Uwaga bardzo ważne! Do rodziców musi odpowiednio wcześnie dotrzeć informacja, że na pierwszą lekcję języka angielskiego każde dziecko ma przynieść swoje zdjęcie bez tego nie będzie można przeprowadzić personalizacji autobusów. 10

5 Pakiet nauczycielski, zawiera: Grę Go to England!, która została opracowana z myślą o zwiększeniu atrakcyjności zajęć poprzez stworzenie dodatkowego elementu edukacyjnego, będącego jednocześnie formą nagrody za trud, który dzieci włożyły w naukę języka angielskiego. Wraz z kompletem dyplomów potwierdzających ukończenie kursu nauczyciel otrzymuje zestaw plansz do gry oraz arkusze z nalepkami dla każdego dziecka. Nalepki przeznaczone są do tego, aby dzieci naklejały je na swoich planszach do gry w miejscach białych pól. Część nalepek ma ściśle określone miejsca wklejenia, pozostałe zaś można wklejać w polach dowolnie wybranych przez dziecko. Gra została stworzona z myślą o tym, aby dzieci zabrały ją do domu i mogły się bawić, grając w języku angielskim z rodzeństwem czy rodzicami. Zasady gry oraz zestaw pytań są zamieszczone na końcu części zawierającej scenariusze zajęć. Nalepki do gry, które można rozdawać dzieciom w dwojaki sposób: 1) jako formę nagrody za udział w lekcji plansze do gry rozdajemy dzieciom po przeprowadzeniu dwóch lekcji z pierwszego tygodnia zajęć. Ponadto w każdym tygodniu po zakończeniu danego tematu lekcji wręczamy wszystkim dzieciom po jednej nalepce odpowiadającej omówionemu tematowi. Dzieci naklejają nalepki na plansze w odpowiednich miejscach od razu po zakończeniu zajęć poświęconych konkretnej tematyce. Gra powstaje sukcesywnie; w całości będzie gotowa dopiero na koniec roku szkolnego, stanowiąc dla dziecka dodatkową nagrodę za trud całorocznej pracy. Niedokończone plansze możemy przechowywać razem z autobusami oczywiście, plansze należy podpisać z tyłu imieniem i nazwiskiem dziecka; 2) w ostatnim tygodniu nauki, wraz z planszami do gry w tym przypadku traktujemy rozdawanie naklejek jako okazję do powtórzenia całości materiału. Dajemy każdemu dziecku planszę do gry, a następnie czytamy pytania z gry, wręczając dzieciom odpowiednie nalepki. Pomagamy znaleźć odpowiedź na zadane pytanie, pokazując ilustracje odpowiadające poszczególnym nalepkom (naklejki są skorelowane z rysunkami na kartach znajdujących się w pakiecie pomocy dydaktycznych Teaching Aids ), i w razie potrzeby podpowiadamy dzieciom, jak powinna brzmieć prawidłowa odpowiedź na zadane pytanie. Dyplomy ukończenia pierwszego roku kursu języka angielskiego, które wręczmy dzieciom po ostatniej lekcji lub w czasie uroczystości na zakończenie roku, podczas której wystawiona zostanie któraś z opisanych wyżej inscenizacji. Dyplomy należy odpowiednio wypełnić, podpisać i opatrzyć pieczątką przedszkola. DYPLOM dla za szczęśliwe ukończenie pierwszej podróży do Anglii wraz z Małą Mrówką podczas kursu English with Little Ant Struktura zajęć Zajęcia przeprowadzane są w 35 tygodniowych cyklach. W skład każdego z tygodni wchodzą dwie minutowe lekcje. Pierwsza lekcja w danym tygodniu, podczas której dzieci wprowadzane są w temat danego tygodnia opisana jest w pięciu stałych punktach: 1. Słownictwo znajdują się tu słówka, które są kluczowe w przebiegu danej lekcji i na których należy się skupić podczas realizacji zajęć. 2. Środki dydaktyczne wypunktowano tu pomoce dydaktyczne dla nauczyciela, wprowadzające dzieci w temat lekcji i stanowiące pomoc do jej przeprowadzenia. 3. Materiały przedstawiono tu spis materiałów potrzebnych do przeprowadzenia danej lekcji. Należy je przygotować przed zajęciami dla każdego dziecka. 11

6 4. Wyrażenia i słownictwo zawiera konkretne wyrażenia, którymi nauczyciele mogą się posługiwać podczas danej lekcji. Znajduje się tu szczegółowy opis przebiegu zajęć, który został podzielony na trzy etapy: Etap I Rozpoczęcie zajęć każde zajęcia rozpoczynają się podróżą do Anglii, a następnie dzieci wraz z nauczycielką usadawiają się na dywanie. Podczas tego etapu nauczyciel wprowadza dzieci w tematykę lekcji. Na zakończenie tego etapu dzieci przenoszą się do stoliczków na czas trwania II etapu. Etap II Praca dzieci powstaje praca plastyczna. Po zakończeniu tego etapu przedszkolaki ponownie wracają na dywan. Etap III Zakończenie zajęć dzieci kończą lekcję podróżą powrotną do Polski. 5. Uwagi zawarto tu dodatkowe wskazówki i pomysły. Materiał przyswojony przez dzieci na pierwszej lekcji w danym tygodniu utrwalamy podczas lekcji drugiej. Lekcję tę prowadzimy zgodnie z opisem podanym w podręczniku English with Little Ant zadania przeznaczone do realizacji podczas tej lekcji zostały oparte na kartach pracy, wierszykach, piosenkach, rymowankach oraz zabawach ruchowych. Aby realizacja założonych zadań przebiegała sprawnie, karty pracy zostały zamieszczone w zeszycie ćwiczeń Little Ant s Activity Book, który powinno posiadać każde dziecko biorące udział w zajęciach. W podręczniku przy każdym zadaniu podane są polecenia w języku angielskim umożliwiające przeprowadzenie danej zabawy. Są one przeznaczone dla nauczyciela, mogą być też przez niego modyfikowane. Dodatkowo nauczyciel udziela odpowiedzi na zadane przez siebie pytania (dzieci będą dopiero próbowały na nie odpowiadać lub też będą odpowiadać pojedynczymi słowami poprawną reakcją będzie wykonanie ćwiczenia według wskazówek nauczyciela). Proszę jednak pamiętać, żeby zachęcać dzieci do samodzielnego odpowiadania na pytania i chwalić każdą podjętą próbę wymówienia słówek. Wprowadzane podczas tej lekcji rymowanki, zagadki, wierszyki oraz piosenki warto przećwiczyć z dziećmi kilkukrotnie. Dobrze też rozpoczynać kolejne drugie lekcje w tygodniu od powtórzenia wierszyka lub piosenki z zeszłego tygodnia, zanim przejdzie się do ćwiczeń przeznaczonych na dany dzień. Nauczyciel może również podczas zabawy powtarzać piosenki i wierszyki lub odtwarzać je z odpowiedniej płyty. Zakres tematyczny lekcji w kolejnych tygodniach został tak dobrany, aby nauczyciel mógł wracać do poprzednich tematów po to, by wzmacniać i powtarzać poznane już słownictwo oraz zwroty. Materiał jest zróżnicowany i zadaniem nauczyciela jest dopasowanie lekcji do konkretnych możliwości dzieci. Jednocześnie zaznaczam, że wyrażenia i słownictwo zaproponowane w każdej lekcji stanowią jedynie podpowiedź i pełnią funkcję szkieletu, na którym nauczyciel może budować własną lekcję. Podręcznik zawiera także notki kulturowe dotyczące Anglii, dopasowane do poziomu percepcji dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki tym notkom przedszkolaki poznają najważniejsze angielskie symbole i postaci, które pojawiają się w toku niektórych lekcji. Warto więc uzupełnić zajęcia tymi wiadomościami, gdyż w sposób przystępny dla dzieci uatrakcyjnią one nasze podróże po Anglii. Organizacja zajęć Kim jest Little Ant? To mała mrówka-przewodniczka odkrywająca przed dziećmi tajemnice nowego świata. Przed wspomnianą podróżą do Anglii to właśnie Mała Mrówka zaprasza dzieci do czerwonych autobusów. Postać mrówki w autobusie (patrz rysunek obok) została dołączona do pakietu pomocy dydaktycznych może zostać przyklejona na patyczku i zamieszkać w biurku nauczyciela. Przed każdą lekcją wita się z dziećmi, a na zakończenie żegna się z nimi, dziękując za wspólną podróż. Nie bez przyczyny Mrówka znajduje się w autobusie to za nią dzieci mają jechać z przedszkola do Anglii, a po zakończeniu lekcji wracać do Polski. 12

7 Każdy tygodniowy cykl lekcji (z wyjątkiem pierwszego i drugiego) rozpoczyna się podróżą do Anglii, gdzie mówimy wyłącznie w języku angielskim. Nauczyciel zaprasza dzieci do podróży, np. Let s go to England. Where are your buses? w toku lekcji piosenka pojawia się na samym początku zajęć (Etap I rozpoczęcie zajęć). Nauczyciel trzyma w dłoniach swoją sylwetę z mrówką w autobusie. Dzieci biorą do rąk własne czerwone autobusy (które powstają na drugiej lekcji w pierwszym tygodniu zajęć) i stają za nauczycielem w rządku (nauczyciel wciąż posługuje się swoją sylwetą mrówki w autobusie), następnie tworzą koło i trzymając wciąż autobusy, kręcą się w kółko i śpiewają (lub nauczyciel puszcza piosenkę z płyty CD): Let s Go to England Hello, hello I am a little ant Hello, hello I am on a bus Hello, hello Let s go to England Let s go to England Let s go to England now! Po zakończeniu piosenki nauczyciel woła: Now we are in England! i wszyscy siadają. Po tym wstępie następuje właściwa część lekcji. Postępując w ten sposób przed rozpoczęciem każdej lekcji, tworzymy swoisty rytuał i przyzwyczajamy dzieci do stałego przebiegu poszczególnych zajęć. Każda lekcja (zarówno pierwsza, jak i druga w danym tygodniu) powinna rozpoczynać się piosenką Let s go to England. Każdą lekcję kończymy w podobny sposób dzieci wstają, biorą swoje autobusy i wracają nimi do Polski. Następnie odkładają autobusy w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela. Najlepiej będzie przygotować specjalne miejsce (pudełko) na autobusy z napisem Poland (opcjonalnie z flagą Polski), w którym pojazdy będą oczekiwały na następną lekcję i tym samym na kolejną podróż do Anglii. Po zakończeniu zajęć nauczyciel mówi np. Let s go to Poland! Take your buses! i ponownie bierze do rąk czerwony autobus z mrówką. Dzieci sięgają po swoje autobusy (zakończenie etapu III zajęć). Wszyscy wstają, obracają się w kółko i wracają do Polski, a więc podchodzą do wcześniej przygotowanego pudełka i odkładają autobusy. Podróży do Polski może towarzyszyć piosenka Let s Go to Poland. Let s Go to Poland Let s go to Poland, Poland Let s go to Poland now Let s go to Poland, Poland Let s go to Poland now Are you ready? Are you ready? Are you ready to say bye-bye? x2 Przedstawiony wyżej sposób postępowania należy wprowadzić od trzeciego tygodnia zajęć. Dzieci szybko przyzwyczają się do przebiegu zajęć, a Mrówka z pewnością będzie miłą towarzyszką podróży. Co więcej, Małej Mrówki należy również szukać na kartach pracy nie chce się z dziećmi rozstać ani na chwilę! 13

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI AGNIESZKA PRZYGODZKA LIDIA WRONA ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI OD 2,5 LAT Jaworzno 2009 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... str. 3 1.1. OPIS PROGRAMU...... str. 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR www.helendoron.pl

INFORMATOR www.helendoron.pl INFORMATOR SPIS TREŚCI 1. LEKCJA POKAZOWA I CO DALEJ?... 3 2. METODA NATURALNA - HDEE NA ŚWIECIE... 4 3. HDEE W POLSCE... 6 4. 10 KURSÓW HDEE W PIGUŁCE... 8 5. KURS JĘZYKOWY CZY ZAJĘCIA Z KOREPETYTOREM?...

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Zeszyt współpracy z rodzicami. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego.

Zeszyt współpracy z rodzicami. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego. Zeszyt współpracy z rodzicami czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Ewelina Wojtyś Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować, że w tym roku

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Przyszłości

Przedszkole Przyszłości Program powstał jako praca zespołowa. Autorzy: Katarzyna Bury, Alicja Kosowska, Agnieszka Pieluszyńska, Przemysław Adamski, pod kierunkiem dr Bogny Bartosz Przedszkole Przyszłości Innowacyjny program edukacji

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO? BRITTISH COUNCIL Learn English Family

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO? BRITTISH COUNCIL Learn English Family JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO? BRITTISH COUNCIL Learn English Family Część 1. Jak małe dzieci uczą się języka angielskiego. Małe dzieci przyswajają sobie języki w naturalny sposób. Potrafią

Bardziej szczegółowo

Word dla dociekliwych

Word dla dociekliwych Word dla dociekliwych POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

Multimedia Chmura Sieciowisko

Multimedia Chmura Sieciowisko nr 2 luty/marzec 2012 innowacyjna szkoła innowacyjny nauczyciel innowacyjny uczeń Cena: 20 zł (w tym VAT) Metoda projektów jak może wyglądać Multimedia Chmura Sieciowisko W numerze: Dwumiesięcznik oświatowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów DOBRE PRAKTYKI Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biuletyn maturalny. Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Aleksandra Bartmańska, Dorota Obidniak

Bardziej szczegółowo

Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8

Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8 5 Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8 Keith Topping Wstęp 93 1. Realistyczne cele 95 2. Pytanie i podpowiedź 96 3. Sprawdzanie i poprawianie błędów 98 4. Omówienie i pochwała 99 5. Czytanie:

Bardziej szczegółowo

Miś z walizką pełną przygód

Miś z walizką pełną przygód Miś z walizką pełną przygód Szanowni Państwo, Bardzo dziękujemy za zainteresowanie bezpłatnym programem edukacyjnym przygotowanym wspólnie przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak i Ośrodek Twórczej Edukacji

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2015 Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym temat numeru zdaniem dydaktyka języki w Europie na końcu języków Wszystko zaczyna się w przedszkolu nauka języka

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS w roku szkolnym 2012/2013 Autor: mgr Sylwia Krause Radlin 2012 Celem wychowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZEBIECHOWIE METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU,, Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem Konfucjusz Opracowanie: mgr Anna Czepiżak mgr Marek Wądołowski POWIEDZ, A ZAPOMNĘ

Bardziej szczegółowo

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA CZASOPISMO S O DLA NA UC ZY CIE LI Nr 6 CZERWIEC 2014 758 (LXIX) indeks 38514X CENA 19,50 ZŁ (w tym 5% VAT) Montessori w szkole Prezenty dla Taty 3 plakaty Savoir-vivre dla najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym

Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym Warszawa, 18 maja 2015 Spis treści Wstęp 2 Część I Podstawa prawna 3 Część II Diagnoza stanu kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo