Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Obsługa wózka jezdniowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Obsługa wózka jezdniowego"

Transkrypt

1 Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Obsługa wózka jezdniowego

2 Spis treści: RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 1. Wymagania stawiane operatorom wózków jezdniowych. 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych. 3. Budowa wózków jezdniowych. 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym 5. Zasady eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym. 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie wewnątrzzakładowym. 7. Zastosowanie LPG w wózkach jezdniowych. 8. Ochrona przeciwpożarowa. 9. Wypadki w pracy i pierwsza pomoc. 10. Transport wewnątrzzakładowy. 11. Ładunkoznawstwo. 12. Znaki bezpieczeństwa.

3 Spis treści: RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 13. Ogólne zasady ruchu drogowego. 14. Wybrane przepisy prawne.

4 1. Wymagania stawiane operatorom wózków jezdniowych Osoba, która chce pracować na stanowisku operatora wózków jezdniowych, misi przejść odpowiednie przeszkolenie, zdać pozytywnie egzamin i uzyskać uprawnienia na określony typ wózka. W myśl obowiązujących w Polsce przepisów prawa do obsługi wózka może być dopuszczona osoba, która: - ukończyła 18 rok życia, - uzyskała uprawnienia operatora lub imienne zezwolenie wystawione przez pracodawcę, - odbyła instruktaż stanowiskowy, - posiada aktualne szkolenie BHP, - posiada aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy operatora.

5 1. Wymagania stawiane operatorom wózków jezdniowych Sposób uzyskania imiennych uprawnień reguluje: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Wyróżniamy trzy sposoby na zdobycie uprawnień: Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, Książka operatora wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Imienne zezwolenie wydane przez pracodawcę.

6 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Wózki jezdniowe napędzane W Według rodzaju napędu, charakteru pracy (oznaczenia): Wózki z napędem elektrycznym sieciowym E Wózki z napędem elektrycznym akumulatorowym A Wózki z napędem spalinowym niskoprężnym B Wózki z napędem spalinowym wysokoprężnym D Wózki z napędem innym I

7 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Typy wózków jezdniowych napędzanych Według cech konstrukcyjnych - typy wózków (oznaczenia): Wózki naładowne N Wózki unoszące U Wózki podnośnikowe P Wózki ciągnikowe C Wózki jezdniowe specjalne S

8 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Typy wózków jezdniowych napędzanych Według cech konstrukcyjnych (oznaczenia): Wózki naładowne N - służą do poziomego transportu na większe odległości w transporcie wewnątrz zakładowym, - cechą charakterystyczną wózków naładownych jest nośność i siła uciągu, - nominalna nośność wózka naładownego - to największa dopuszczalna masa ładunku wyrażona w kg jaką wózek może przewozić po drodze.

9 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Typy wózków jezdniowych napędzanych Wózki naładowne N

10 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Odmiany wózków jezdniowych napędzanych Wózki naładowne N (wg oznaczeń cyfrowych): - wózki platformowe 1, - wózki kolebowe 2, - wózki specjalizowane 3.

11 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Typy wózków jezdniowych napędzanych Według cech konstrukcyjnych (oznaczenia): Wózki unoszące U - służą do współpracy z innymi środkami transportu, - do podnoszenia ładunku na niewielkie wysokości (0,1-0,15 m), - wielkość znamionowa to udźwig wózka, - do przemieszczania palet i pakietów (jednostek ładunkowych), - do przewozów na nieduże odległości, lecz o dużej intensywności, - posiadają małe wymiary oraz masę własną, - duża zwrotność.

12 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Typy wózków jezdniowych napędzanych Wózki unoszące U

13 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Odmiany wózków jezdniowych napędzanych Wózki unoszące U (wg oznaczeń cyfrowych): - wózki unoszące platformowe 1, - wózki unoszące widłowe 2, - wózki podsiębierne 3, - wózki bramowe jednobelkowe 4, - wózki bramowe dwubelkowe 5, - wózki unoszące specjalizowane 9.

14 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Typy wózków jezdniowych napędzanych Według cech konstrukcyjnych (oznaczenia): Wózki podnośnikowe P - służą do podnoszenia ładunków na znaczne wysokości do (3300 mm i wyżej), a także do przemieszczania poziomego na nieduże odległości (wewnątrz hal produkcyjnych, magazynów itd.), - są objęte dozorem technicznym.

15 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Typy wózków jezdniowych napędzanych Wózki podnośnikowe P

16 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Odmiany wózków jezdniowych napędzanych Wózki podnośnikowe P (wg oznaczeń cyfrowych): - wózki podnośnikowe z masztem wewnątrz nie obejmujące ładunku 1, - wózki podnośnikowe z masztem wewnątrz z wysuwaną karetką 2, - wózki podnośnikowe z masztem wewnątrz obejmujące ładunek 3, - wózki podnośnikowe czołowe 4, - wózki podnośnikowe wysuwane czołowe 5, - wózki podnośnikowe boczne 6, - wózki podnośnikowe wysuwane czołowo - boczne 7.

17 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Odmiany wózków jezdniowych napędzanych Wózki podnośnikowe P (wg oznaczeń cyfrowych): - wózki podnośnikowe obrotowe czołowo - boczne 8, - wózki podnośnikowe specjalizowane 9.

18 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Typy wózków jezdniowych napędzanych Według cech konstrukcyjnych (oznaczenia): Wózki ciągnikowe C - służą do ciągnięcia przyczep, małe rozmiary, duża siła uciągu, duża zwrotność, - wózek ten nie posiada przestrzeni ładunkowej ani żadnych urządzeń przeładunkowych, - nominalna siła uciągu wózka ciągnikowego - jest to maksymalna dopuszczalna siła na haku zaczepowym, jaką wózek może rozwinąć na gładkiej poziomej suchej jezdni betonowej przy stałej prędkości jazdy nie mniejszej niż 1 % prędkości maksymalnej wózka bez ładunku.

19 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Typy wózków jezdniowych napędzanych Wózki ciągnikowe C

20 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Odmiany wózków jezdniowych napędzanych Wózki ciągnikowe C (wg oznaczeń cyfrowych): - wózki ciągnikowe jednoosiowe 1, - wózki ciągnikowe dwuosiowe 2, - wózki ciągnikowe naczepowe 3, - wózki ciągnikowe specjalizowane 9.

21 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Typy wózków jezdniowych napędzanych Według cech konstrukcyjnych (oznaczenia): Wózki jezdniowe specjalne S - dostosowane do indywidualnych warunków użytkowania, - sprzęt pomocniczy przeładunkowy.

22 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Typy wózków jezdniowych napędzanych Wózki jezdniowe specjalne S

23 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Odmiany wózków jezdniowych napędzanych Wózki jezdniowe specjalne S - brak podziału.

24 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Podział wózków jezdniowych napędzanych wg postaci (sposobu kierowania) (Podział wg oznaczeń cyfrowych): - wózki prowadzone 1, - wózki podestowe 2, - wózki z fotelem dla kierowcy 3, - wózki zdalnie sterowane 4.

25 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Podział wózków jezdniowych napędzanych.

26 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Przykładowe oznaczenia wózków jezdniowych napędzanych) - wózek jezdniowy napędzany W, - z napędem elektrycznym akumulatorowym A, - naładowny N, - platformowy odmiana 1, - z fotelem dla kierowcy 3, - o nośności 2000 kg (WAN ).

27 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Podstawowe definicje W celu określenia cech użytkowych podawane są przez wytwórców liczbowe wartości nominalne wielkości znamionowych wózków. Wielkościami znamionowymi wózków jezdniowych są: - nośność, - siła uciągu, - udźwig, - ciężar własny, - wysokość podnoszenia, - prędkości robocze (jazdy i osprzętu roboczego), - zdolność pokonywania wzniesień, - promień zawracania, - nacisk kół na podłoże.

28 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Podstawowe definicje Wartość nominalna (danej wielkości znamionowej np. nośności, udźwigu) - to wartość dla której dane urządzenie zostało obliczone i zbudowane. Jest to wartość najwyższa dopuszczalna podawana na tabliczkach znamionowych wózków. Nominalna nośność - jest to wyrażona w kg największa masa ładunku jaką wózek może przewozić pod drodze. Nominalna siła uciągu - wyrażona w niutonach jest to maksymalna siła na haku zaczepowym jaką wózek może rozwinąć na gładkiej, poziomej suchej jezdni betonowej, przy stałej prędkości jazdy nie mniejszej niż 1% prędkości maksymalnej wózka bez ładunku. f - współczynnik oporów toczenia g - przyśpieszenie ziemskie 9,81m/s² Q - masa ciągniętego ładunku U = f x g x Q

29 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Podstawowe definicje Udźwig nominalny wózka podnośnikowego Q wyrażony w kg jest to największa dopuszczalna masa ładunku jaką wózek gotowy do pracy może podnieść na wysokość do 3300 mm przy odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł określonej dla danego udźwigu nominalnego. Udźwig zredukowany - jest to największa dopuszczalna masa ładunku jaką może podnieść wózek gotowy do pracy powyżej 3300 mm, przy odległości c środka ciężkości ładunku od czoła wideł określonej dla danego ładunku nominalnego oraz w całym zakresie podnoszenia, przy odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł większej niż określona dla danego udźwigu nominalnego.

30 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych

31 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych

32 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych

33 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Podstawowe definicje Stateczność wózka (ciężar własny) - ładunku od czoła wideł. zależy od odległości środka ciężkości Nominalne odległości środka ciężkości od czoła wideł wg norm międzynarodowych mm dla wózków o udźwigu nominalnym do 999 kg, mm dla wózków o udźwigu nominalnym od 1000 do 4999 kg, mm dla wózków o udźwigu nominalnym od 5000 do kg. W x a P(b+c) W x a - iloczyn masy własnej wózka i odległości środka ciężkości od osi kół przednich. P(b+c) - iloczyn masy ładunku i sumy odległości jego środka ciężkości od osi kół przednich.

34 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Podstawowe definicje W x a P(b+c)

35 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Podstawowe definicje Wysokość podnoszenia wózków podnośnikowych, czyli odległość mierzona przy pionowo ustawionym mechanizmie podnoszenia od podłoża do górnej powierzchni zęba wideł, na jaką wózek może podnieść ładunek. Wysokość swobodnego podnoszenia h, czyli wysokość, na którą można podnieść widły bez zwiększania gabarytowej wysokości wózka.

36 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych

37 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Podstawowe definicje Prędkość jazdy z obciążeniem i bez obciążenia wyrażona w km/h do: 18 km/h - na długich prostych odcinkach z dala od budynków i hal, 12 km/h - w pobliżu budynków i hal produkcyjnych, 6 km/h - w halach produkcyjnych, 3,5 km/h - w miejscach o ograniczonej widoczności. Prędkość podnoszenia ładunku (dla wózków podnośnikowych) wyrażona w m/s, zaw. się w granicach od około 0,2 do 0,4 m/s (akumulatorowe), 0,3 do 0,7 m/s (spalinowe). Prędkość opuszczania ładunku wyrażony w m/s, która dla ładunku nominalnego nie może być większa niż 1,0 m/s.

38 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Podstawowe definicje Zdolność pokonywania wzniesień podana w % pochylenia jezdni na którą wózek może wjechać (15% dla wózków o napędzie spalinowym, 8-10% dla wózków o napędzie elektrycznym).

39 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Podstawowe definicje Zewnętrzny promień zawracania podany w mm, jest wielkością decydującą o niezbędnej powierzchni do manewrowania wózkiem i szerokości korytarzy roboczych (dla większości wózków wynosi 2,5 m). Nacisk wywierany na podłoże przez oś lub koło wózka z obciążeniem i bez obciążenia wyrażona w kn (kg) tzw. DOR.

40 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Wózek jezdniowy z napędem silnikowym Jest to środek transportu o ruchu przerywanym i o ograniczonym zasięgu, służący do poziomego albo poziomego i pionowego przemieszczania ładunków pojedynczych bądź łączonych w jednostki ładunkowe oraz materiałów sypkich umieszczanych w odpowiednich pojemnikach. Jest to pojazd wolnobieżny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25km/h, a nośność do 5000 tys. kg (dla wózków naładowanych), a udźwig do tys. kg (dla wózków podnośnikowych i unoszących).

41 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych Wózek jezdniowy napędzany silnikiem elektrycznym zasilanym z baterii akumulatorów Źródłem napędu wózków akumulatorowych są silniki prądu stałego z regulatorami prędkości. Zmianę kierunku obrotów uzyskuje się przez zmianę kierunku prądu zasilającego silnik. Układ przeniesienia napędu łączy wał silnika elektrycznego lub silników elektrycznych z kołami jezdnymi wózka, przekazując im moment obrotowy silnika powiększony przez odpowiednie przełożenia kół zębatych.

42 Podstawowe elementy UTB 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Do podstawowych elementów budowy UTB należą: - rama, - karoseria, dach ochronny lub kabina, - układ jezdny (półosie, koła, mosty), - blok napędowy (silnik, przekładnie), - osie kół jezdnych lub koła pojedyncze, - układ kierowniczy, - układ hamulcowy, - mechanizm roboczy podnoszenia, - układ hydrauliczny, - osprzęt roboczy.

43 Rama wózka 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Rama stanowi konstrukcję nośną wózka, wykonaną ze stalowych kształtowników i blach łączonych przez spawanie bądź, też za pomocą śrub. Kształt oraz wymiary zależą od rodzaju i typu wózka. Do ramy mocowane są wszystkie układy i elementy wózka: - układ napędowy (silnik, przekładnie), - osie kół jezdnych lub koła pojedyncze, - elementy układu hydraulicznego i elektrycznego, - karoseria, dach ochronny lub kabina. W wózkach podnośnikowych do tylnej części ramy mocowana jest przeciwwaga (żeliwny odlew).

44 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Karoseria wózka, dach ochronny - obudowy i osłony, Kabina - stanowisko kierowcy z fotelem i pulpitem sterowniczym. W wózkach podnośnikowych stanowisko kierowcy zabezpieczone jest dachem ochronnym (spawane rury tworzące sztywną konstrukcję).

45 Przykładowy wózek 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne

46 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Układ jezdny Półosie - służą do przeniesienia momentu obrotowego od mechanizmu różnicowego do kół (zwiększenie momentu obrotowego uzyskujemy przez zastosowanie przekładni stożkowej lub zwolnic tj. przekładni umieszczanych pomiędzy mechanizmem różnicowym a piastami kół). Koła jezdne dzielimy na: - masywy (stanowią obręcz stalową z nakładka z twardej gumy), - z ogumieniem elastycznym (zastosowanie zamiast dętki z powietrzem w oponie gumy gąbczastej lub piankowej), - z ogumieniem pneumatycznym (składa się z opony, umieszczonej w niej dętki osadzonych na stalowej obręczy).

47 Koła jezdne 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne

48 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Blok napędowy - układ przeniesienia napędu w wózkach z silnikami spalinowymi Wykorzystanie mocy silnika tj. zastosowanie przekładni między silnikiem a kołami jezdnymi. Typy przekładni w silnikach spalinowych: - mechaniczne ze sprzęgłem ciernym, - mechaniczne ze sprzęgłem hydrokinetycznym, - hydrauliczne:. hydrokinetyczna,. hydrostatyczna.

49 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Blok napędowy - układ przeniesienia napędu w wózkach z silnikami spalinowymi Przekładnia mechaniczna ze sprzęgłem ciernym

50 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Blok napędowy - układ przeniesienia napędu w wózkach z silnikami spalinowymi Przekładnia mechaniczna ze sprzęgłem hydrokinetycznym

51 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Blok napędowy - układ przeniesienia napędu w wózkach z silnikami spalinowymi Przekładnia hydrauliczna hydrokinetyczna

52 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Blok napędowy - układ przeniesienia napędu w wózkach z silnikami spalinowymi Przekładnia hydrauliczna hydrostatyczna

53 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Blok napędowy - układ przeniesienia napędu w wózkach z silnikami spalinowymi Most napędowy służy do przeniesienia części ciężaru wózka i doprowadzeniu napędu na koła jezdne. Most napędowy składa się z: Przekładnia główna - służy przeniesienia napędu z wału napędowego na półosie mostu napędowego oraz do zmniejszenia w stałym stosunku liczby obrotów przekazywanych z wału napędowego na koła napędowe pojazdu. Mechanizm różnicowy - umożliwia obracanie się kół napędowych wózka z różnymi prędkościami obrotowymi. Most nośny jest to układ zespalający ramę wózka z kołami jezdnymi nie napędzanymi, służący jednocześnie do przenoszenia części ciężaru wózka (most przedni). Stosowane są zawieszenia zależne i niezależne.

54 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Blok napędowy - układ przeniesienia napędu w wózkach z silnikami spalinowymi Przekładnia główna

55 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Blok napędowy - układ przeniesienia napędu w wózkach z silnikami spalinowymi Mechanizm różnicowy

56 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Blok napędowy - układ przeniesienia napędu w wózkach z silnikami spalinowymi Półosie - służą do przeniesienia momentu obrotowego od mechanizmu różnicowego do kół, Obudowa - stanowi element konstrukcyjny ochronny mechanizmu różnicowego.

57 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Blok napędowy - układ przeniesienia napędu w wózkach z silnikami elektrycznymi zasilanymi z baterii akumulatorów Źródłem napędu wózków akumulatorowych są silniki prądu stałego z regulatorami prędkości. Zmianę kierunku obrotów uzyskuje się przez zmianę kierunku prądu zasilającego silnik. Układ przeniesienia napędu łączy wał silnika elektrycznego lub silników elektrycznych z kołami jezdnymi wózka, przekazując im moment obrotowy silnika powiększony przez odpowiednie przełożenia kół zębatych.

58 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Blok napędowy - układ przeniesienia napędu w wózkach z silnikami elektrycznymi zasilanymi z baterii akumulatorów Rodzaje napędów: - układ kolumnowy, - układ osi napędowej jednosilnikowej z przekładnia główną i mechanizmem różnicowym, - układ osi napędowej dwusilnikowej.

59 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Blok napędowy - układ przeniesienia napędu w wózkach z silnikami elektrycznymi zasilanymi z baterii akumulatorów Rodzaje napędów: Układ kolumnowy: Stosuje się rozwiązanie pojedynczego koła tylnego (wózki trzykołowe, gdzie koło napędzane jest kołem kierowanym).

60 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Blok napędowy - układ przeniesienia napędu w wózkach z silnikami elektrycznymi zasilanymi z baterii akumulatorów Rodzaje napędów: Układ osi napędowej jednosilnikowej z przekładnia główną i mechanizmem różnicowym: W układzie osi napędowej jednosilnikowej most z przekładnią główną i mechanizmem różnicowym rozdziela napęd na dwa koła jezdne. Most z przekładnią główną posiada budowę podobną do mostu stosowanego w wózkach z silnikiem spalinowym, z tym że silnik zbudowany jest bezpośrednio na moście.

61 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Blok napędowy - układ przeniesienia napędu w wózkach z silnikami elektrycznymi zasilanymi z baterii akumulatorów Rodzaje napędów: Układ osi napędowej dwusilnikowej: W układzie osi napędowej dwusilnikowej każdy z silników napędza jedno koło jezdne przez przekładnię zębatą. Silniki mogą być ustawione poprzeczne lub wzdłużnie. Po względem użytkowym mosty z mechanizmem różnicowym i mosty napędzane dwoma silnikami nie różnią się w sposób istotny.

62 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Blok napędowy - układ przeniesienia napędu w wózkach z silnikami elektrycznymi zasilanymi z baterii akumulatorów Źródłem energii elektrycznej jest w obwodzie prądowym silnika jazdy jest bateria akumulatorów, która zasila silnik napędu jazdy za pośrednictwem przełącznika kierunku obrotów, urządzenia regulacji prędkości obrotowej oraz elementów zabezpieczających i sterujących. Typy urządzeń do regulacji prędkości obrotowej silnika: - sterowanie układem oporników o stopniowej regulacji obrotów silnika, - sterowanie układem za pośrednictwem rozrusznika węglowego o ciągłej regulacji obrotów, - sterowanie układem za pośrednictwem układów elektronicznych, tzw. Impulsowych, o ciągłej regulacji obrotów.

63 Układ kierowniczy 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Zadanie układu kierowniczego polega na umożliwieniu zmian kierunku jazdy wózka przez odpowiednie zmiany ustawienia kół kierowanych. Budowa układu kierowniczego zależy od liczby kół kierowanych. Budowa układu kierowniczego: - mechanizm zwrotniczy (związany bezpośrednio z kołami wózka), - mechanizm kierowniczy (przekazuje na mechanizm zwrotniczy działanie kierownicy obracanej przez kierowcę).

64 Układ kierowniczy 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne W przypadku znacznego obciążenia osi kierowanej wykonywanie skrętu kierowanych kół wymaga dużego wysiłku fizycznego. W tym celu stosuje się różne urządzenia/ układy wspomagania. Typy urządzeń/ układów wspomagania: - urządzenia wspomagające hydrauliczne (mechanizm wspomagający połączenia mechaniczne), - urządzenia wspomagające pneumatyczne (mechanizm wspomagający połączenia mechaniczne), - hydrauliczny układ kierowniczy (występują tylko połączenia hydrauliczne). Podany układ jest włączony do układu hydraulicznego ruchów roboczych wózków.

65 Układ hamulcowy 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Hamulce służą do zatrzymania wózka, zmniejszenia jego prędkości oraz unieruchomienia go na postoju. Rodzaje układów hamulcowych: - zasadniczy układ hamulcowy (hamulec nożny), działa na wszystkie koła wózka, - pomocniczy układ hamulcowy (hamulec ręczny), działa na parę kół jednej osi lub wałek skrzyni biegów.

66 Układ hamulcowy Układ hamulcowy składa się z: 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne - mechanizmu hamulcowego działającego bezpośrednio na koła, - układu uruchamiającego mechanizm hamulcowy podczas jazdy lub na postoju. Typy mechanizmów hamulcowych: Mechanizm hamulcowy bębnowy Mechanizm hamulcowy taśmowy Mechanizm hamulcowy tarczowy

67 Układ hamulcowy 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Układ uruchamiający hamulce musi zapewnić równomierny rozkład sił na oba koła tej samej osi oraz proporcjonalny rozkład sił na oba koła tej samej osi. Typy układów uruchamiających hamulce: - mechaniczne (stosowane głównie jako hamulce pomocnicze), - hydrauliczne (stosowane głównie jako hamulce zasadnicze), - pneumatyczne nadciśnieniowe urządzenia wspomagające (ze specjalną sprężarką napędzaną przez silnik), - pneumatyczne podciśnieniowe urządzenia wspomagające (wykorzystują podciśnienie rury ssącej silnika).

68 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Mechanizm roboczy podnoszenia Pionowe podnoszenie ładunków przez wózki podnośnikowe możliwe jest dzięki specjalnym mechanizmom podnoszenia. Odmiany mechanizmów podnoszenia: Mechanizm o układzie normalnym, tzw. Standard, Mechanizmy o powiększonym wolnym skoku wideł, tzw. HiloMast, Mechanizmy wielostopniowe, np. duplex, triplex itd. Mechanizm podnoszenia charakteryzuje tzw. wolny skok wideł, który jest wysokością, na jaką można podnieść widły bez zwiększenia gabarytowej wysokości wózka.

69 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Mechanizm roboczy podnoszenia Mechanizm o układzie normalnym, tzw. standard: Budowa mechanizmu: - rama zewnętrzna, - rama wewnętrzna, - karetka, - łańcuchy, - siłowniki.

70 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Mechanizm roboczy podnoszenia Mechanizm o układzie normalnym, tzw. standard: - nie powinny być stosowane w niskich, krytych pomieszczeniach, - należy sprawdzić czy nad miejscem pracy wózka istnieje dostateczna przestrzeń robocza.

71 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Mechanizm roboczy podnoszenia Mechanizm o układzie normalnym, tzw. standard

72 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Mechanizm roboczy podnoszenia Mechanizmy o powiększonym wolnym skoku wideł, tzw. HiloMast: - do prac przeładunkowych w krytych wagonach, - charakteryzuje się dużym swobodnym skokiem karetki, - zwiększone obniżenia belki tłoczyska z jednoczesnym trzykrotnym przełożeniem łańcuchów, - zastosowanie teleskopowego siłownika i normalnego przełożenia łańcuchów, skok drugiego tłoczyska powoduje już ruch ramy wewnętrznej.

73 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Mechanizm roboczy podnoszenia Mechanizmy o powiększonym wolnym skoku wideł, tzw. HiloMast

74 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Mechanizm roboczy podnoszenia Mechanizmy wielostopniowe, np. duplex, triplex itd. : - nie powinny być stosowane w niskich, krytych pomieszczeniach, - należy sprawdzić czy nad miejscem pracy wózka istnieje dostateczna przestrzeń robocza, - zawiera dwie ramy wewnętrzne, siłownik teleskopowy, dwie pary łańcuchów.

75 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Mechanizm roboczy podnoszenia Mechanizmy wielostopniowe, np. duplex, triplex itd.

76 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Mechanizm roboczy podnoszenia Mechanizm podnoszenia wózka może być związany w sposób sztywny, obrotowy lub przesuwany. - w przypadku sztywnego zamocowania mechanizmu podnoszenia do ramy wózka odchylana jest płyta czołowa lub występuje spychacz ładunku z wideł, - mechanizm obrotowy sprzęgnięcia mechanizmu podnoszenia z ramą wózka stosowany jest w wózkach czołowych. Rama zewnętrzna podparta jest dwoma siłownikami hydraulicznymi, które umożliwiają przechył masztu od pionu w obie strony. - przypadku przesuwanego mechanizmu podnoszenia rama zewnętrzna zawiera poprzeczne wsporniki z rolkami toczącymi się po prowadnicach wózka. Przesuwem mechanizmu kierują siłowniki (stosowane w wózkach bocznych).

77 Układ hydrauliczny 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Rodzaj pracujących w wózku układów hydraulicznych: Układ podnoszenia karetki i przechylania wieży roboczej: - siłownik przechyłu karetki, - siłownik podnoszenia wieży roboczej, - siłowniki mechanizmu przesuwnego, bocznego.

78 Układ hydrauliczny 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Rodzaj pracujących w wózku układów hydraulicznych: Układ skrętu ze wspomaganiem hydraulicznym, układ kierowniczy: - siłownik skręcający koła, - hydrauliczny układ kierowniczy.

79 Układ hydrauliczny 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Rodzaj pracujących w wózku układów hydraulicznych: Układ sprzęgła: - sprzęgło hydrauliczne, - sprzęgło hydrostatyczne.

80 Układ hydrauliczny 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Rodzaj pracujących w wózku układów hydraulicznych: Układ hamulcowy: - zbiornik płynu, pompa, przewody, tłoczki hamulcowe

81 Osprzęt roboczy 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Rodzaj osprzętu stosowanego w wózkach podnośnikowych: Osprzęty napędzane (wykonują własne ruchy robocze, przewożą ładunki specjalne, można dokonywać manipulacji). Osprzęty nie napędzane (nie wykonują żadnych ruchów roboczych, zakładane bezpośrednio na płytę czołową). Płyta czołowa karetki przystosowana jest do montowania osprzętów. W gniazda na górnej powierzchni płyty czołowej wchodzi zatrzask osprzętu, ustalając jego położenie wzdłuż płyty. Założone osprzęty przykręcane są do karetki.

82 Osprzęt roboczy 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Rodzaj osprzętu stosowanego w wózkach podnośnikowych: Osprzęty nie napędzane - najbardziej rozpowszechnione: - wysięgnik z hakiem, - ostroga do kręgów.

83 Osprzęt roboczy 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Rodzaj osprzętu stosowanego w wózkach podnośnikowych: Osprzęty napędzane - najbardziej rozpowszechnione: - duża wymienność osprzętów napędzanych na skutek unifikacji płyt czołowych, - konieczność podłączenia do układu i do rozdzielacza hydraulicznego, który steruje ruchami masztu wózka, - stosowanie w wózkach z kleszczami bocznymi tzw. akumulatorów hydraulicznych mających za zadanie utrzymanie stałego ciśnienia w cylindrach skleszczających mechanizmu skleszczającego.

84 Osprzęt dodatkowy 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły mechaniczne Rodzaj osprzętu stosowanego w wózkach podnośnikowych: Osprzęty napędzane - najbardziej rozpowszechnione: - karetka przesuwana, - kleszcze boczne, - chwytak obrotowy, - szufla wychylna, - kleszcze do cegieł.

85 Baterie akumulatorów 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły elektryczne W wózkach jezdniowych napędzanych do zasilania silników napędowych stosowany jest prąd stały o napięciu 24 80V. Źródłem prądu stałego są baterie akumulatorowe (kwasowe). Bateria akumulatorowa zbudowana jest z: - ogniw trakcyjnych, - łączników międzyogniwowych, - skrzynki bateryjnej (drewniana lub metalowa) pokrytej warstwą izolacji chemoodpornej. Na czas napraw lub przeglądów odłączamy instalacje elektryczną wózka od akumulatorów.

86 Baterie akumulatorów 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły elektryczne Sieć (prąd przemienny) Prostownik Prąd stały Odbiorcami energii z baterii akumulatorów są: - silniki napędowe mechanizmów jazdy, - silniki napędowe pomp układów hydraulicznych, - silniki wycieraczek, - żarówki świateł i kierunkowskazów, - lampki kontrolne, - sygnał dźwiękowy.

87 Baterie akumulatorów 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły elektryczne Do pomiaru baterii akumulatorów służą: - amperomierz (13), - woltomierz (14).

88 Silniki elektryczne Podstawowe definicje: 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły elektryczne Silnik (odpowiednio prądu stałego lub przemiennego) - przetwarza energię elektryczną na pracę mechaniczną. Silniki napędowe prądu stałego - są to silniki stosowane w wózkach jezdniowych z napędem elektrycznym akumulatorowym. Rozruszniki - silniki rozruchowe stosowane w wózkach jezdniowych z silnikami spalinowymi. Akumulator - służący do zasilania wyposażenia elektrycznego wózka jezdniowego z silnikiem spalinowym przy unieruchomionym silniku. Prądnica - przetwarza pracę mechaniczną w energię elektryczną. Alternator (prądnica prądu stałego) - do ładowania akumulatora wózka jezdniowego z silnikiem spalinowym podczas pracy silnika.

89 Silniki elektryczne 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły elektryczne Silniki elektryczne prądu stałego dzielimy na: - bocznikowe, - szeregowe, - bocznikowo - szeregowe. W wózkach jezdniowych z napędem elektrycznym akumulatorowym do napędu jazdy stosowane są silniki szeregowe z regulowaną prędkością obrotową i z przełącznikiem kierunku obrotów. Do rozruchu silników spalinowych stosuje się silniki szeregowe lub bocznikowo - szeregowe z mechanizmem włączającym i sprzęgającym z kołem zamachowym silnika spalinowego.

90 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły elektryczne Układ elektryczny w wózkach jezdniowych z napędem elektrycznym Elementy sterujące pracą silników w wózkach jezdniowych z napędem elektrycznym są: - przełączniki kierunków obrotów silnika, - wyłączniki, - styczniki, - mikrołączniki. Do regulacji prędkości w wózkach z napędem elektrycznym stosuje się: - regulacja stopniowa za pomocą rezystora stopniowanego, - regulacja bezstopniowa z rozrusznikiem rezystorem węglowym, - regulacja bezstopniowa z zastosowaniem układów elektronicznych.

91 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły elektryczne Układ elektryczny w wózkach jezdniowych z napędem elektrycznym Energia elektryczna w wózkach jezdniowych z napędem elektrycznym wykorzystywana jest do: - silników napędowych mechanizmów jazdy, - silników napędowych pomp układów hydraulicznych, - silników wycieraczek, - żarówek świateł wózka i kierunkowskazów, - sygnału dźwiękowego, - lampek kontrolnych i przyrządów pomiarowych, - innych odbiorników.

92 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły elektryczne Układ elektryczny silnika spalinowego Energia elektryczna w wózkach z silnikami spalinowymi wykorzystywana jest do: - rozrusznika silnika spalinowego, - obwodu zapłonu w silnikach z zapłonem iskrowym, - świec żarowych silników z zapłonem samoczynnym, - żarówek świateł wózka i kierunkowskazów, - sygnału dźwiękowego, - lampek kontrolnych i przyrządów pomiarowych, - silników wycieraczek, - innych odbiorników.

93 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły elektryczne Układ elektryczny silnika spalinowego W układach elektrycznych wózków spalinowych wyróżniamy obwody: - zapłonu, - ładowania akumulatora, - rozruchu, - oświetlenia i sygnalizacji.

94 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły elektryczne Układy rozruchowe w wózkach jezdniowych z napędem elektrycznym Stosowane silniki elektryczne w wózkach z napędem elektrycznym: - bocznikowe, - szeregowe, - bocznikowo - szeregowe. Elementy sterujące pracą silników w wózkach z napędem elektrycznym: - przełączniki kierunków obrotów silnika, - wyłączniki, - styczniki, - mikrołączniki.

95 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły elektryczne Układy rozruchowe w wózkach z silnikami spalinowymi Budowa obwodu rozruchu silnika w wózkach z silnikami spalinowymi: - akumulator, - rozrusznik (silnik prądu stałego), - elektromagnetyczny wyłącznik. Rozrusznik wyposażony jest w urządzenie sprzęgające wirnik rozrusznika z kołem zamachowym silnika spalinowego.

96 3. Budowa wózków jezdniowych - zespoły i podzespoły elektryczne Układy rozruchowe w wózkach jezdniowych z napędem elektrycznym Do regulacji prędkości w wózkach z napędem elektrycznym stosuje się: - regulacja stopniowa za pomocą rezystora stopniowanego, - regulacja bezstopniowa z rozrusznikiem rezystorem węglowym, - regulacja bezstopniowa z zastosowaniem układów elektronicznych.

97 Układy zabezpieczające 3. Budowa wózków jezdniowych - zabezpieczenia, blokady Na bezpieczeństwo pracy mają wpływ urządzenia zabezpieczające, sygnalizujące i ostrzegawcze oraz oświetlenie. Urządzenia zabezpieczające w układach hydraulicznych: - zawór bezpieczeństwa (przeciążeniowy), - zawory dławiące (przelewowe) na cylindrach, będące hamulcami opadania i wychyłu. Urządzenia zabezpieczające w układach elektrycznych: - bezpieczniki topikowe zabezpieczające przed przeciążeniami i zwarciami, - wyłącznik awaryjny głównego zasilania, - urządzenie uniemożliwiające gwałtowne ruszanie z miejsca (pedał jazdy), - samoczynne wyłączanie obwodów silnika jazdy w czasie hamowania, - stacyjka uniemożliwiająca uruchomienie wózka przez osoby postronne.

98 Układy zabezpieczające 3. Budowa wózków jezdniowych - zabezpieczenia, blokady Zabezpieczenia konstrukcyjno - mechaniczne: - dach ochronny (obowiązkowo dla wózków podnośnikowych o wysokości podnoszenia powyżej 2600 mm), - krata na płycie czołowej wózka podnośnikowego.

99 3. Budowa wózków jezdniowych - zabezpieczenia, blokady Układy sygnalizujące, ostrzegawcze i kontrolne Urządzenia sygnalizujące, ostrzegawcze : - sygnał dźwiękowy, - wskaźnik położenia koła kierującego w wózkach 3 kołowych, - wskaźnik stopnia naładowania baterii, - elektroniczny wskaźnik masy podnoszonego ładunku. Urządzenia kontrolne (silniki spalinowe): - wskaźnik ciśnienia oleju, - wskaźnik temperatury cieczy w układzie chłodzenia, - wskaźnik ładowania akumulatora, - wskaźnik ilości paliwa w zbiorniku.

100 Oświetlenie wózka Oświetlenie wózka: - światła hamowania stop, - światła pozycyjne, - światła mijania, 3. Budowa wózków jezdniowych - zabezpieczenia, blokady - światła drogowe (wózki naładowne), - kierunkowskazy.

101 3. Budowa wózków jezdniowych - wskaźniki, dźwignie, stacyjka, przełączniki, pedały Wskaźniki wózka z napędem elektrycznym 7 - pulpit, 13 - amperomierz, 14 - woltomierz, 16 - lampka kontrolna świateł postojowych, 17 - lampka kontrolna świateł drogowych, 18 - lampka kontrolna poziomu płynu hamulcowego, 19 - lampka kontrolna kierunkowskazów,

102 3. Budowa wózków jezdniowych - wskaźniki, dźwignie, stacyjka, przełączniki, pedały Wskaźniki wózka z silnikiem spalinowym 4 - wskaźnik prądu ładowania, 5 - wskaźnik temp. wody, 8 - wskaźnik ciśnienia oleju, 20 - lampka kontrolna kierunkowskazów, 22 - kontrolka ładowania akumulatora,

103 3. Budowa wózków jezdniowych - wskaźniki, dźwignie, stacyjka, przełączniki, pedały Dźwignie, przełączniki wózka z napędem elektr. 2 - dźwignia hamulca postojowego, 3 - dźwignia wyłącznika głównego, 6 - wyłącznik (stacyjka), 8 - dźwignia przełącznika kierunkowskazów, 9 - dźwignia przełącznika świateł drogowych, 10 - dźwignia wyłącznika wycieraczki i sygnału, 15 - przełącznik świateł, 19 - dźwignia przełącznika kierunku jazdy.

104 3. Budowa wózków jezdniowych - wskaźniki, dźwignie, stacyjka, przełączniki, pedały Dźwignie, przełączniki wózka z silnikiem spalinowym 2 - dźwignia włączania reflektora, 3 - przełącznik kierunkowskazów, 6 - przycisk sygnału dźwiękowego, 7 - włącznik gazu, 16 - przycisk ssania gazu.

105 3. Budowa wózków jezdniowych - wskaźniki, dźwignie, stacyjka, przełączniki, pedały Dźwignie, przełączniki wózka z silnikiem spalinowym 9 - dźwignia zmiany biegów, 10 - dźwignia opuszczania i podnoszenia ładunku, 11 - dźwignia pochylania masztu do tyłu i do przodu, 12 - dźwignia sterowania dodatkowym osprzętem, 15 - dźwignia hamulca pomocniczego, 17 - wyłącznik zapłonu, 18 - przełącznik świateł.

106 3. Budowa wózków jezdniowych - wskaźniki, dźwignie, stacyjka, przełączniki, pedały Pedały wózka z napędem elektrycznym 4 - pedał sterownika, 5 - pedał hamulca zasadniczego.

107 3. Budowa wózków jezdniowych - wskaźniki, dźwignie, stacyjka, przełączniki, pedały Pedały wózka z silnikiem spalinowym 13 - pedał hamulca, 14 - pedał przyspieszenia.

108 3. Budowa wózków jezdniowych - oznakowanie Opis budowy oraz opis cech użytkowych wyrażany jest za pomocą danych technicznych zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowej dostarczanej przez wytwórcę wraz z wózkiem. Przykładowe dane techniczne: Wózek naładowny z napędem elektrycznym akumulatorowym. Wózek podnośnikowy (z silnikiem zasilanym gazem propan - butan).

109 3. Budowa wózków jezdniowych - oznakowanie Nośność Masa Parametry Wózek naładowny (z napędem elektrycznym akumulatorowym) Prędkość jazdy bez obciążenia/ z obciążeniem Maks. siła uciągu Nacisk na oś przednią bez obciążenia/ z obciążeniem Nacisk na oś tylnią bez obciążenia/ z obciążeniem Długość wózka Szerokość wózka Wysokość z kabiną Rozstaw osi Jednostka miary kg kg km/h kg/kn kg/kn kg/kn mm mm mm mm

110 3. Budowa wózków jezdniowych - oznakowanie Parametry Wózek naładowny (z napędem elektrycznym akumulatorowym) Rozstaw kół przednich Rozstaw kół tylnich Prześwit podłużny Prześwit wózka Jednostka miary Kąt natarcia Kąt zejścia Zewnętrzny promień zawracania Pojemność skrzyni ładunkowej (dł x szer x wys) m³ Ogumienie (rozmiar/ ciśnienie) Bateria akumulatorów wymiary/ masa/ typ Napięcie znamionowe/ pojemność znamionowa 5-godz mm mm mm mm mm Mpa/kG/cm² mm/ kg/ V/ Ah/5h

111 3. Budowa wózków jezdniowych - oznakowanie Parametry Wózek podnośnikowy (z silnikiem spalinowym zasilanym gazem propan-butan) Udźwig na ramieniu 500 mm Największa wysokość podnoszenia Rozstaw: - osi kół - kół przednich - kół tylnych Prześwit podłużny Prześwit pod masztem Wysokość wózka Wysokość wózka z daszkiem Jednostka miary kg mm mm mm mm mm mm

112 3. Budowa wózków jezdniowych - oznakowanie Parametry Wózek podnośnikowy (z silnikiem spalinowym zasilanym gazem propan-butan) Wysokość wózka z max podniesionymi widłami bez kraty ochronnej Wysokość siedzenia operatora od daszka Wysokość swobodnego podnoszenia Jednostka miary Przechył masztu do przodu/ do tyłu z obciążeniem nom. / Odległość osi kół przednich od czoła wideł Długość wózka od płyty czołowej Szerokość wózka przód/tył Zewnętrzny promień zawracania Wysokość siedzenia operatora od daszka mm mm mm mm mm mm/mm mm mm

113 33. Budowa wózków jezdniowych - oznakowanie Parametry Wózek podnośnikowy (z silnikiem spalinowym zasilanym gazem propan-butan) Jednostka miary Zdolność pokonywania wzniesień % Prędkość jazdy: - do przodu - do tyłu Prędkość podnoszenia wideł: - z ładunkiem nom. - bez ładunku Prędkość opuszczania wideł: - z ładunkiem nom. - bez ładunku Obciążenie statyczne osi przedniej wózka nie obciążanego Obciążenie statyczne osi tylnej wózka nie obciążanego Masa całkowita wózka Wymiary kół: przód/ tył km/h m/sek m/sek kn kn kg mm

114 3. Budowa wózków jezdniowych - oznakowanie Parametry Wózek podnośnikowy (z silnikiem spalinowym zasilanym gazem propan-butan) - Silnik Ilość cylindrów Średnica cylindra Skok tłoka Objętość skokowa Moc znamionowa Prędkość obrotowa Maksymalny moment obrotowy Jednostkowe zużycie paliwa Objętościowy wskaźnik mocy Masa silnika Masa jednostkowa Jednostka miary szt m/m m/m dm³ kw (obr/min) Nm g/kwh kw/dm³ kg kg/kw

115 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Dozór techniczny - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, z późn. zm.). Powyższa ustawa zostaje rozwinięta na bazie następujących aktów wykonawczych: - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 1468), - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

116 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Dozór techniczny Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia oraz butle gazowe objęte są dozorem technicznym. Organy Dozoru Technicznego: Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i podległe mu terenowe oddziały (UDT) Specjalistyczne organy dozoru technicznego: Transportowy Dozór Techniczny (TDT), Wojskowy Dozór Techniczny (WDT).

117 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Dozór techniczny Terenowe Organy Dozoru Technicznego: - prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych, - zezwalanie na eksploatacje lub wstrzymanie eksploatacji urządzeń technicznych, - wykonywanie badań stanu technicznego i kontrola sposobu eksploatacji tych urządzeń (badania okresowe i doraźne), - sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne oraz nadawanie tym osobom odpowiednich uprawnień.

118 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Dozór techniczny Dozór techniczny nad urządzeniami wykonywany jest w toku: - projektowania, - wytwarzania materiałów i elementów przeznaczonych do ich budowy, - wytwarzania, - obrotu, - eksploatacji i napraw.

119 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Dozór techniczny Dozorem technicznym zostały objęte urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia i środowiska: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu określa, jakie urządzenia podlegają pod dozór techniczny, a mianowicie: Urządzenia ciśnieniowe w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego takie jak zbiorniki przenośne przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy lub gazów oraz zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony służące do zasilania silników spalinowych. Maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu takie jak suwnice, wciągarki i wyciągniki, żurawie, schody i chodniki ruchome, układnice, podesty ruchome, wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia objęte dozorem od 18 sierpnia 2003 r.

120 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Dozór techniczny Podział urządzeń technicznych przy których wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji: - Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji, - Urządzenia techniczne, przy których konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Rodzaj urządzeń technicznych podlegających warunkom dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

121 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Dozór techniczny Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego: Dozór techniczny wykonywany jest w formie: Dozór techniczny w pełnym zakresie: - badania odbiorcze - wstępne, - badania okresowe, - badania doraźne (eksploatacyjne, kontrolne, powypadkowe). Dozór techniczny w ograniczonym zakresie: - badania odbiorcze - wstępne, - badania doraźne (eksploatacyjne, kontrolne, powypadkowe).

122 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Dozór techniczny Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego: Dozór techniczny wykonywany jest w formie: Dozór techniczny w uproszczonym zakresie: - badania tego typu wykonywane są w toku wytwarzania urządzeń technicznych. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia objęte są dozorem pełnym. Czynności dozoru technicznego wykonują inspektorzy!!!!!!! posiadający szerokie uprawnie dotyczące prowadzonej przez nich kontroli i badań.

123 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Dozór techniczny Przed dopuszczeniem do eksploatacji użytkownik przedkłada wniosek (2 egzemplarze) o przeprowadzenie badania odbiorczego - wstępnego wraz z dokumentacją techniczną wózka. Badanie odbiorcze - wstępne (odbiór techniczny) - sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacją techniczną, - badanie budowy urządzenia i montażu w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami dozoru technicznego, - prowadzenie prób technicznych przed i w czasie pracy wózka (przeprowadzenie m. in. próby statycznej i dynamicznej). W przypadku pozytywnego odbioru Inspektor wydaje decyzję zezwalającą na eksploatacje urządzenia, ustala formę dozoru i wystawią Księgę rewizyjną stanowiącą zbiór protokołów.

124 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Dozór techniczny Badanie okresowe - wykonanie wszystkich czynności sprawdzających wyznaczonych przepisami dla danego urządzenia, - przeprowadzenie próby statycznej i dynamicznej, - sprawdzenie funkcjonowania urządzenia, w szczególności jego urządzeń zabezpieczających przed przekroczeniem dopuszczalnych wartości, - sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących dane urządzenie, - sprawdzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa. W przypadku pozytywnego badania Inspektor wydaje decyzję i sporządza protokół pozostający w Księdze rewizyjnej.

125 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Dozór techniczny Badanie doraźne Eksploatacyjne (na wniosek eksploatującego) mające na celu sprawdzenie, że dokonana naprawa, modernizacja lub wymiana elementu, demontaż i ponowny montaż UTB na nowym miejscu pracy nie mają wpływu na bezpieczną eksploatacje UTB. - wykonanie wszystkich czynności sprawdzających wyznaczonych przepisami dla danego urządzenia w związku z dokonana naprawą, zmiana parametrów, miejsca pracy UTB, - przeprowadzenie próby statycznej i dynamicznej, - sprawdzenie funkcjonowania urządzenia, w szczególności jego urządzeń zabezpieczających przed przekroczeniem dopuszczalnych wartości, - sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących dane urządzenie, - sprawdzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa. W przypadku pozytywnego badania Inspektor wydaje decyzję i sporządza protokół pozostający w Księdze rewizyjnej.

126 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Dozór techniczny Badanie doraźne Kontrolne (z inicjatywy Organu Dozoru Technicznego) mają na celu sprawdzenie czy nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu UTB mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji UTB lub mogące być przyczyną zagrożenia w przeszłości oraz czy pracują poprawnie urządzenia zabezpieczające i ochronne, a także czy UTB wymaga działań naprawczych. - oględziny UTB, - przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB. Protokoły z przeprowadzonych badań zostają umieszczone w rewizyjnej. Księdze

127 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Dozór techniczny Badanie doraźne Poawaryjne lub powypadkowe (z inicjatywy eksploatującego realizowane przez Organu Dozoru Technicznego) mają na celu określenie stanu technicznego UTB oraz przyczyny wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia. - zakres badań każdorazowo ustala Organu Dozoru Technicznego Protokoły z przeprowadzonych badań zostają umieszczone w rewizyjnej. Księdze Za nie przestrzeganie ustawy o dozorze technicznym grożą użytkownikowi wózka kary grzywny lub pozbawienia wolności.

128 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Dozór techniczny Dokumentacja Urządzeń Transportu Bliskiego - Księga rewizyjna, - Dokumentacja techniczna (deklaracja zgodności, opis techniczny, rysunek zestawieniowy, schematy np. hydrauliczny, elektryczny, pneumatyczny, schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych, instrukcje eksploatacji, kopie świadectw badania urządzeń zabezpieczających, dokumentacje uzupełniającą, potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem) - Stanowiskowa instrukcja obsługi opracowana na bazie Instrukcji eksploatacji, - Dziennik konserwacji, - Książka obsługi urządzenia - książka wózka.

129 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Książka wózka zawiera: - szkic lub fotografię wózka, - ogólną charakterystykę techniczną, - charakterystyki zespołów i układów, - wykaz przynależnego osprzętu, wyposażenia, - wykaz kolejnych użytkowników, właściciela wózka, - rejestr wymian ważniejszych części lub zespołów, - zapisy remontów awaryjnych i planowanych, - rejestr czasu, miejsca i ilości wykonanej pracy (kierowca), - inne informacje.

130 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Dozór techniczny Terminy badań wykonywanych przez Inspektora z zakresu dozoru technicznego w ramach eksploatacji UTB: Dozór techniczny w pełnym zakresie wykonywany jest corocznie dla: - wózki jezdniowe z wysięgnikiem, - wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Dozór techniczny w ograniczonym zakresie wykonywany jest co dwa lata dla: - wózki jezdniowe podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (prowadzone i zdalnie sterowane). Protokoły z przeprowadzonych badań zostają umieszczone w rewizyjnej. Księdze

131 4. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Dozór techniczny Czynności prowadzone przez konserwatora UTB: - przestrzeganie Instrukcji eksploatacji, - dokonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresie określonym w instrukcji konserwacji, - sprawdzanie przez oględziny lecz, nie rzadziej niż co 12 miesięcy stanu podzespołów UTB określonych w instrukcji konserwacji, - bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu UTB. Wyniki z przeprowadzonych badań konserwator wpisuje w dzienniku konserwacji. W przypadku konieczności wyłączenia UTB z eksploatacji powiadamia niezwłocznie o tym fakcie użytkownika UTB.

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 1 Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA Nazwa i adres instytucji szkolącej: Nazwa kursu: Miejsce realizacji: HARMONOGRAM SZKOLENIA Grupa CARGO Sp. z o.o. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego i kasy fiskalnej Termin realizacji szkolenia: Łódź,

Bardziej szczegółowo

Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo

Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Vademecum BHP Lesław Zieliński Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Lesław Zieliński Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Autor: Lesław Zieliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego na budowie Inspektorzy prowadzący: Dariusz Kwiatkowski, Marek Kamiński Podstawy prawne: - Ustawa o dozorze technicznym

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO EGZAMINU UDT PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE

PYTANIA DO EGZAMINU UDT PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE PYTANIA DO EGZAMINU UDT PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE 1 1. Co to jest Urząd Dozoru Technicznego i czym się zajmuje?? Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FBE15T

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO Zn.spr. ZG.270.1.2015 Zał. nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO Lp. Wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów funkcjonalno-technicznych i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.75 ton Specyfikacja wózka 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Liczba godzin lekcyjnych

PROGRAM SZKOLENIA. Liczba godzin lekcyjnych PROGRAM SZKOLENIA KURS KIEROWCY I OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM WRAZ Z BEZPIECZNĄ OBSŁUGĄ I WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH WRAZ Z UPRAWNIENIAMI ENERGETYCZNYMI GRUPY I Lp. 1. Tematyka Typy stosowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Wózki jezdniowe : praktyczny poradnik do szkoleń / Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. wyd. 4. Kraków ; Tarnobrzeg, Spis treści.

Wózki jezdniowe : praktyczny poradnik do szkoleń / Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. wyd. 4. Kraków ; Tarnobrzeg, Spis treści. Wózki jezdniowe : praktyczny poradnik do szkoleń / Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. wyd. 4. Kraków ; Tarnobrzeg, 2015 Spis treści Wstęp 9 1. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu.

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. Zgodnie z klasyfikacją podaną w PN-ISO 5053 marzec 1999 oraz postanowieniami

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ZGODNOŚCI POJAZDU MARKI "SAM" Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI

ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ZGODNOŚCI POJAZDU MARKI SAM Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR... nazwisko i imię (nazwa) wnioskodawcy adres (siedziba) wnioskodawcy WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ZGODNOŚCI POJAZDU MARKI "SAM" Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Spalinowy wózek widłowy tony

Spalinowy wózek widłowy tony Spalinowy wózek widłowy 3.5-5.0 tony 7FG/7FD www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 3.5 tony Specyfikacja wózka 02-7FG35 42-7FD35 1.1 Producent Toyota Toyota 1.2 Model 02-7FG35 42-7FD35 1.3 Napęd

Bardziej szczegółowo

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna Podziękowania 8 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych 9 Bezpieczeństwo przede wszystkim! 10 Sprawdzenie skutera przed jazdą 11 Sprawdzanie poziomu oleju silniki dwusuwowe 11 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do

Bardziej szczegółowo

Spalinowy wózek widłowy ton

Spalinowy wózek widłowy ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 3.5-8.0 ton Spalinowy wózek widłowy 3.5-4.0 ton Specyfikacja wózka 40-8FD35N 8FG35N 40-8FD40N 8FG40N 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model

Bardziej szczegółowo

4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe

4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe 4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe Parametry techniczne Dane silnika Producent Deutz Typ silnika TCD 2,9 L4 Liczba cylindrów 4 Moc (maks.) 55,4 (75*) kw (KM) przy (maks.) 2,3 obr./min. Pojemność skokowa

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zespół napędowy pojazdu mechanicznego, zwłaszcza dla pojazdu przeznaczonego do użytkowania w ruchu miejskim

PL B1. Zespół napędowy pojazdu mechanicznego, zwłaszcza dla pojazdu przeznaczonego do użytkowania w ruchu miejskim PL 224683 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224683 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 410139 (22) Data zgłoszenia: 14.11.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki pt. autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. Spis treści. Wstęp 9

Spis treści do książki pt. autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. Spis treści. Wstęp 9 Spis treści do książki pt. "URZĄDZENIA DŹWIGNICOWE Suwnice Praktyczny poradnik do szkoleń" autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski Spis treści Spis treści Wstęp 9 1. Podstawowe wiadomości o dozorze

Bardziej szczegółowo

VIKING Seria 4. Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem. Ergonomiczny, miękki uchwyt. Obustronne, stabilne elementy obsługi

VIKING Seria 4. Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem. Ergonomiczny, miękki uchwyt. Obustronne, stabilne elementy obsługi NOWOŚCI 2013 VIKING Seria 4 VIKING Seria 4 Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem Obustronne, stabilne elementy obsługi Ergonomiczny, miękki uchwyt Uchwyt linki rozrusznika dla ergonomicznego startu Zatrzask

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA. 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Uczeń:

DIAGNOSTYKA. 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Uczeń: DIAGNOSTYKA 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów Uczeń: 1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia; 2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 I. Parametry ruchu silnika i pojazdu... 9 1. Parametry pracy silnika... 10 1.1. Moc silnika... 10 1.2. Moment obrotowy silnika... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

4 rzędowo, poprzecznie z przodu. Euro 4 - Euro 5 ze Start&Stop i DPF

4 rzędowo, poprzecznie z przodu. Euro 4 - Euro 5 ze Start&Stop i DPF Dane techniczne SILNIK 1.4 16v 1.3 Multijet 16v 1.6 Multijet 16v 2.0 Multijet 16v Liczba cylindrów, położenie Pojemność skokowa (cm3) 1368 1248 1598 1956 Średnica x skok (mm) 72x84 69,6x82 79,5x80,5 83x90,5

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3102 Poz. 242 242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10. Od autorów 13. Wstęp 14. Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samochodów użytkowych 17

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10. Od autorów 13. Wstęp 14. Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samochodów użytkowych 17 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10 Od autorów 13 Wstęp 14 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samochodów użytkowych 17 1.1. Klasyfikacja, przeznaczenie i wymagania stawiane samochodom

Bardziej szczegółowo

Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, Spis treści

Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, Spis treści Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, 2017 Spis treści 1. Wiadomości wstępne 5 1.1. Dane identyfikacyjne samochodu 5 1.2. Dane techniczne samochodu

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4.

Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4. Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4. Trekking 4x4 1.3 MultiJet 75 KM 0.9 85 KM TwinAir 0.9 80 KM CNG TwinAir 1.3 MultiJet 75 KM 0.9 85 KM TwinAir SILNIK Liczba i układ cylindrów

Bardziej szczegółowo

F.U.H.P. AJAX Biuro serwis i części zamienne, 31-752 Kraków ul. Mrozowa 20a tel.: +48 12 262 95 78; www.ajax.krakow.pl

F.U.H.P. AJAX Biuro serwis i części zamienne, 31-752 Kraków ul. Mrozowa 20a tel.: +48 12 262 95 78; www.ajax.krakow.pl Szanowni Państwo! Miło nam przedstawić ofertę na dostawę wózka widłowego Hyundai, który pozwoli Państwu usprawnić procesy transportu wewnątrzzakładowego. Wózek widłowy, który poniżej przedstawiamy, dobraliśmy

Bardziej szczegółowo

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52 WL52 Przegubowe ładowarki Kołowe Klasyka na placu budowy: WL 52 Na profesjonalnym placu budowy nie powinno zabraknąć ładowarki kołowej WL 52. Poza mocną hydrauliką oferuje ona również łatwą w obsłudze

Bardziej szczegółowo

Maszyny do robót ziemnych : ABC operatora / Maciej Jodłowski. Krosno, Spis treści

Maszyny do robót ziemnych : ABC operatora / Maciej Jodłowski. Krosno, Spis treści Maszyny do robót ziemnych : ABC operatora / Maciej Jodłowski. Krosno, 2016 Spis treści Wstęp 11 1. Tryb uzyskiwania kwalifikacji dla zawodu operatora maszyn do robót ziemnych 12 2. Ogólne wiadomości o

Bardziej szczegółowo

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Załącznik Nr 14A do SIWZ I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Poniższa tabela określa minimalne parametry ładowarki kołowej i spycharki

Bardziej szczegółowo

Opcjonalne sygnały wyjściowe (UF 356) Opcjonalne sygnały wyjściowe. Sygnał o odwróconej biegunowości

Opcjonalne sygnały wyjściowe (UF 356) Opcjonalne sygnały wyjściowe. Sygnał o odwróconej biegunowości Opcjonalne sygnały wyjściowe Opcjonalne sygnały wyjściowe W tej publikacji opisano opcjonalne sygnały wyjściowe dla styków 8-12 złącza C493 (przeznaczonego dla dodatkowych funkcji). Sygnały te można włączać

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych

WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych CZĘŚĆ II maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do tego formatu Strona 1 (pieczęć firmowa lub nagłówek) Ja, niżej podpisany(na), WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5 Seria WWR - podnośnik hydrauliczny Seria WW podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo

Bardziej szczegółowo

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV M Soft Sp. z o. o. Siedziba firmy: ul. Grota Roweckiego 42 43-100 Tychy Tel./fax: (32) 449 14 32 E-mail: msoft@op.pl OPIS URZĄDZENIA I ZASADA JEGO DZIAŁANIA Linowe urządzenie

Bardziej szczegółowo

Daflf220 +jg2 Konar. WORD Szczecin 2016

Daflf220 +jg2 Konar. WORD Szczecin 2016 Daflf220 +jg2 Konar WORD Szczecin 2016 Parametry silników parametr DAF LF 220 STAR/MAN TGL.12.240 oznaczenie silnika PX 7.164 D0836 LFL 40 opis silnika wysokoprężny, 6-cyl, rzędowy, stojący, turbo, intercooler,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. MOTOCYKL YAMAHA XJ6N PRZEZNACZENIE EGZAMIN NA PRAWO JAZDY KAT. A

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. MOTOCYKL YAMAHA XJ6N PRZEZNACZENIE EGZAMIN NA PRAWO JAZDY KAT. A SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. MOTOCYKL YAMAHA XJ6N PRZEZNACZENIE EGZAMIN NA PRAWO JAZDY KAT. A DANE EKSPLOATACYJNE: Długość całkowita - 2120 mm; Szerokość - 770 mm; Rozstaw osi - 1440 mm; Wysokość całkowita

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Święte, 18.01.2013 W związku z realizacją projektu, pn. "Przydasz się", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie kulturalno

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; NAPRAWA 2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Uczeń: 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; 2)

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja układów napędowych. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

Konfiguracja układów napędowych. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Konfiguracja układów napędowych Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Ogólna klasyfikacja układów napędowych Koła napędzane Typ układu Opis Przednie Przedni zblokowany Silnik i wszystkie

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

Rowery, motorowery, czterokołowce. Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego

Rowery, motorowery, czterokołowce. Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego Rowery, motorowery, czterokołowce Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego Rower Rower: pojazd o szerokości nie przekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może

Bardziej szczegółowo

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe:

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: ELEKTRYCZNY WÓZEK PODNOŚNIKOWY ECL1029 Napędzany elektrycznie wózek widłowy o ładowności 1000kg i wysokości podnoszenia 2900mm. Dzięki kompaktowej i lekkiej

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE. - Profesjonalne sadownictwo - Uprawy specjalistyczne. standard 1280mm (przy ogumieniu 360/70 R 24 tył)

ZASTOSOWANIE. - Profesjonalne sadownictwo - Uprawy specjalistyczne. standard 1280mm (przy ogumieniu 360/70 R 24 tył) ZASTOSOWANIE - Profesjonalne sadownictwo - Uprawy specjalistyczne - Szerokość min. od 1100mm standard 1280mm (przy ogumieniu 360/70 R 24 tył) SILNIK - EURO II - Duża pojemność 3,0 lub 4,0 L -Chłodzenie

Bardziej szczegółowo

3080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe

3080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe 3080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe Parametry techniczne Dane silnika Producent Perkins Typ silnika 404 D-22 Liczba cylindrów 4 Moc (maks.) 35,7 (49*) kw (KM) przy (maks.) 2,6 obr./min. Pojemność skokowa

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Nowe BMW serii 5 Limuzyna. 530i, 530i xdrive.

Dane techniczne. Nowe BMW serii 5 Limuzyna. 530i, 530i xdrive. 10/2016 strona 1 Dane techniczne. 530i, 530i xdrive. BMW 530i Limuzyna BMW 530i xdrive Limuzyna Karoseria Liczba drzwi / miejsc 4 / 5 4 / 5 Dł. / szer. / wys. (pusty) mm 4936 / 1868 / 1479 4936 / 1868

Bardziej szczegółowo

Technika w szczegółach.

Technika w szczegółach. w szczegółach. ładunku (LSP) 00 mm z blokadą osi z blokadą osi ładunku (LSP) 00 mm bez blokady osi bez blokady osi 0,0 LSP 00 w szczegółach. SCORPION 70 SCORPION 700 ładunku (LSP) 00 mm SCORPION 70 SCORPION

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Istotne zmiany odświeżonej Kia Sorento. Paryż, DANE TECHNICZNE (EUROPA)

Informacja prasowa. Istotne zmiany odświeżonej Kia Sorento. Paryż, DANE TECHNICZNE (EUROPA) Informacja prasowa Paryż, 27.09.2012 Istotne zmiany odświeżonej Kia Sorento DANE TECHNICZNE (EUROPA) Nadwozie i napęd Pięciodrzwiowe, siedmiomiejscowe typu SUV klasy średniej, konstrukcja stalowa, samonośna.

Bardziej szczegółowo

MODELE. Max. moc. Model KM

MODELE. Max. moc. Model KM MODELE Max. moc Model 30 40 50 KM 35 41 47 ZASTOSOWANIE Wszechstronne ciągniki sprawdzają się w: sadach szklarniach ogrodnictwie parkach i ogrodach utrzymaniu zieleni sektorze komunalnym SYLISTYKA Zwarta

Bardziej szczegółowo

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 30 do

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Arkusz 1 z 5 Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Kategorie uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego Na jednym wniosku można umieścić urządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 6 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE Informacja prasowa Warszawa, 20.04.2012 Nowa Kia cee d DANE TECHNICZNE Konstrukcja Pięciodrzwiowy, pięciomiejscowy hatchback; nadwozie samonośne stalowe. Do wyboru cztery zabudowane poprzecznie silniki

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

1 / T5 T5.95 Standardowe wyposażenie modelu

1 / T5 T5.95 Standardowe wyposażenie modelu 1 / T5 T5.95 Standardowe wyposażenie modelu 1 - Silnik 6 - Hydraulika NH F5C Tier 4A, 3,4 dm 3, 4 cylindry, 2 zawory Turbo, intercooler, EGR wewnętrzny System wtrysku: elektroniczny - Common Rail Moc znamionowa

Bardziej szczegółowo

Symbole i oznaczenia Od Wydawcy Recenzje Wprowadzenie CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE Właściwości techniczne pojazdu Układ napędowy Ogólna

Symbole i oznaczenia Od Wydawcy Recenzje Wprowadzenie CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE Właściwości techniczne pojazdu Układ napędowy Ogólna Symbole i oznaczenia Od Wydawcy Recenzje Wprowadzenie CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE Właściwości techniczne pojazdu Układ napędowy Ogólna charakterystyka i zadania układu napędowego Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dane techniczno diagnostyczne pojazdów

Dane techniczno diagnostyczne pojazdów Ark. 1 Arkuszy 8 A. Marka pojazdu: AUDI, B. VIN (3 pierwsze znaki): WAU, C. Typ, model, (nazwa handlowa): A3, D. Kod typu, model (nazwa homologacyjna): 8P, E. Odmiany: hatchback 5-drzwiowy, F. Rodzaj:

Bardziej szczegółowo

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem.

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Lpg Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE Informacja prasowa Genewa, 06.03.2012 Nowa Kia cee d: DANE TECHNICZNE Konstrukcja Pięciodrzwiowy, pięciomiejscowy hatchback; nadwozie samonośne stalowe. Do wyboru cztery zabudowane poprzecznie silniki

Bardziej szczegółowo

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2)

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2) LS 35 3,5 t NLR85A - Ls 35 Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy Ls 35 E Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2490 D min. 650 Długość całkowita K 4735 Zwis przedni A 1100 Długość zabudowy (min/max) (1)

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

Podnośniki teleskopowe. Kategorie produktów

Podnośniki teleskopowe. Kategorie produktów Podnośniki teleskopowe Kategorie produktów Wydajność, precyzja i bezpieczeństwo w jednym Duży udźwig przy maksymalnym zasięgu dla łatwego wykonywania wszelkich zadań Mając najlepszy udźwig w tej klasie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczno diagnostyczne pojazdów

Dane techniczno diagnostyczne pojazdów Ark. 1 Arkuszy 8 A. Marka pojazdu: AUDI, B. VIN (3 pierwsze znaki): WAU, C. Typ, model, (nazwa handlowa):a8, D. Kod typu, model (nazwa homologacyjna): 4E, E. Odmiany: BD, F. Rodzaj: samochód osobowy, M1,

Bardziej szczegółowo

Kostrzyn nad Odrą, dnia r.

Kostrzyn nad Odrą, dnia r. Kostrzyn nad Odrą, dnia 27.11.2015r. związku z otrzymanymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę przegubowego nośnika narzędzi oraz maszyn do prac

Bardziej szczegółowo

Deutz-Fahr agrovector agrovector 25.5

Deutz-Fahr agrovector agrovector 25.5 Deutz-Fahr agrovector 25.5 agrovector 25.5 DANE TECHNICZNE AGROVECTOR 25.5 PARAMETRY Udźwig 2500 kg Maksymalna wysokość podnoszenia 5,6 m Udźwig przy maks. wysokości 2000 kg Maksymalny zasięg 3,3 m Udźwig

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE Symbole i oznaczenia... 8 Od Wydawcy Recenzje Wprowadzenie... 17

Spis treści CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE Symbole i oznaczenia... 8 Od Wydawcy Recenzje Wprowadzenie... 17 1 Symbole i oznaczenia... 8 Od Wydawcy... 13 Recenzje... 15 Wprowadzenie... 17 CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE... 23 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.2.1. 1.2.1.1. 1.2.1.2. 1.2.1.3. 1.2.2. 1.2.3. 1.3.

Bardziej szczegółowo

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 Série Bleu - 3,5 t NLR85 - L 35 Série Bleu Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 F L 35 H Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2750 3350 D min. 650 Długość całkowita K 5295 6015 Zwis przedni A

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do tego formatu WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do tego formatu WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych CZĘŚĆ II (Pieczęć firmowa lub nagłówek) Strona 1 Maksymalny format: A4 (210 297 mm) lub złożone do tego formatu WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych Ja niżej podpisany,... (nazwisko

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ - PREZENTACJA

NOWOŚĆ - PREZENTACJA NOWOŚĆ - PREZENTACJA PODEST RUCHOMY WISZĄCY - G RNICZY - ELEKTRYCZNY - Kieszeniowy PRW - G - E K Fraco sp. z o.o. PODEST RUCHOMY WISZĄCY- G RNICZY - ELEKTRYCZNY PODEST RUCHOMY WISZĄCY - G RNICZY

Bardziej szczegółowo

Maszyny i pojazdy budowlane

Maszyny i pojazdy budowlane Maszyny i pojazdy budowlane 1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem Przed spotkaniem zapoznaj się z niniejszym skryptem. Przeczytaj go i przemyśl co i jak przekażesz słuchaczom. Skopiuj

Bardziej szczegółowo

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 OFERTA SPECJALNA 11.04.2011 Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 Proponowana rata leasingu w PLN: 5 555 PLN/m-c netto Proponowana rata leasingu w EUR: 1 280 EUR/m-c netto Pełna dokumentacje techniczna DTR

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY l KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU, PRZEDMIOTÓW JEGO WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI, DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Od autora 13 Wstęp 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 17 1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce?

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Producent, Dealer: "TAK" - bezpieczeństwo - obowiązujące przepisy Kupujący "TO ZALEŻY" - cena O jakich kosztach mówimy Wartość dopłaty do hamulaców w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu standardu. Zamawiający dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Komfort i produktywność. WL 55 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki m³

Komfort i produktywność. WL 55 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki m³ WL 55 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki 0.7-1.8 m³ Komfort i produktywność Ładowarka kołowa WL55 punktuje dzięki wysokości podnoszenia 3,41 m. W ten sposób można załadować praktycznie każdą ciężarówkę.

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II Sulmierzyce dnia 12 lutego 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.3.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza Definicje Ważne jest, aby podczas pracy z układem pneumatycznym pojazdu znać poniższe definicje i pojęcia: Zbiornik sprężonego powietrza Zbiornik będący pod ciśnieniem, zawierający sprężone powietrze.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych : M.12.2 podręcznik do kształcenia w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych / Paweł Fabiś,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA. Power Train pompa główna X X pompa pilotowa. Główne komponenty Plus

GWARANCJA. Power Train pompa główna X X pompa pilotowa. Główne komponenty Plus GWARANCJA TONA Sp. z o.o. tel.: 32 289 95 33 fax: 32 380 30 80 www.tona.com.pl Załącznik nr 1. Zakres przedłużonej gwarancji HELP Koparki Główne komponenty Standard Plus Power Train pompa główna pompa

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne wciągniki łańcuchowe. Urządzenia dźwignicowe. Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy z hakiem nośnym Model CPA. Udźwig kg.

Pneumatyczne wciągniki łańcuchowe. Urządzenia dźwignicowe. Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy z hakiem nośnym Model CPA. Udźwig kg. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy wciągnika pneumatycznego należy sprężone powietrze wcześniej oczyścić i naoleić! Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy z hakiem nośnym Model CPA Udźwig 125-990 Silnik tego

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TESTÓW NA WÓZEK WIDŁOWY 2009 ZESTAW I

ZESTAW TESTÓW NA WÓZEK WIDŁOWY 2009 ZESTAW I ZESTAW TESTÓW NA WÓZEK WIDŁOWY 2009 ZESTAW I 1.Imienne zezwolenie do prowadzenia wózka kierujący otrzymuje: a po zdaniu egzaminu ze znajomości obsługi wózka, przed zakładową komisją b po ukończeniu kursu

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Nowa Kia Carens

Informacja prasowa. Nowa Kia Carens Informacja prasowa Warszawa, 14.03.2013 Nowa Kia Carens DANE TECHNICZNE / EUROPA Nadwozie i napęd Nadwozie pięciodrzwiowe, pięcio- lub siedmiomiejscowe typu MPV, konstrukcja stalowa, samonośna. lub wysokoprężny

Bardziej szczegółowo

CLAAS Ciągniki i transport. Nowości i trendy. dr inż. Barbara Raba

CLAAS Ciągniki i transport. Nowości i trendy. dr inż. Barbara Raba CLAAS Ciągniki i transport. Nowości i trendy. dr inż. Barbara Raba barbara.raba@claas.com Agenda 1. Przepisy polskiego prawa 2. Istotne elementy dotyczące maszyn rolniczych w transporcie 3. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Dostawa używanej Koparko ładowarki wraz z osprzętem

O F E R T A. Dostawa używanej Koparko ładowarki wraz z osprzętem O F E R T A... (data)... (Oznaczenie Wykonawcy) Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

DŹWIGNIKI NOŻYCOWE HYDRAULICZNE PNEMATYCZNE PRZENOSNIKI ROLKOWE PODNOŚNIKI NOZYCOWE I PRZENOŚNIKI ROLKOWE

DŹWIGNIKI NOŻYCOWE HYDRAULICZNE PNEMATYCZNE PRZENOSNIKI ROLKOWE PODNOŚNIKI NOZYCOWE I PRZENOŚNIKI ROLKOWE WWW. DŹWIGNIKI NOŻYCOWE HYDRAULICZNE PNEMATYCZNE PRZENOSNIKI ROLKOWE KATALOG PODNOŚNIKÓW NOŻYCOWYCH I PRZENOŚNIKÓW ROLKOWYCH 1 PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY DP udźwig do 150 kg Pneumatyczny stół montażowy DP

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Symbole i oznaczenia 8. Od Wydawcy 13. Recenzje 15. Wprowadzenie 17 CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE 23

Spis treści. Symbole i oznaczenia 8. Od Wydawcy 13. Recenzje 15. Wprowadzenie 17 CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE 23 Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 1, Cz. 1, Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym. Zagadnienia techniczne

Bardziej szczegółowo