Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper"

Transkrypt

1 Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper

2 Spis treści Streszczenie Wprowadzenie Obecna sytuacja... 7 Podejmujemy działania w zakresie energii Aktywna efektywność energetyczna w budownictwie Rozwiązania aktywnej efektywności energetycznej dla średnich i dużych obiektów komercyjnych Rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego i małych obiektów komercyjnych Rozwiązania dla przemysłu i infrastruktury Podsumowanie

3 Streszczenie Wprowadzamy trwałe oszczędności Niniejszy raport przedstawia argumenty uzasadniające tezę, że osiągnięcie docelowych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych ustalonych w protokole z Kioto jest niemożliwe bez rozpropagowania aktywnej efektywności energetycznej. Aktywną efektywność energetyczną definiuje się jako dokonywanie trwałej zmiany poprzez pomiar, monitorowanie i sterowanie zużyciem energii. O pasywnej efektywności energetycznej mówimy w przypadku instalacji rozwiązań zapobiegających stratom cieplnym, stosowania urządzeń energooszczędnych i tym podobnych. Korzystanie z energooszczędnych urządzeń i rozwiązań, takich jaknp. oświetlenie energooszczędne jest ważne, ale niewystarczające. Bez odpowiedniego sterowania, rozwiązania te często jedynie w niewielkim stopniu zapobiegają stratom energii i nie przyczyniają się do prawdziwej redukcji zużywanej energii oraz sposobu jej wykorzystywania. Jeżeli chcemy osiągnąć trwałe korzyści musimy zająć się każdym rodzajem zużycia energii od bezpośredniej konsumpcji w oświetleniu, ogrzewaniu i zwłaszcza w silnikach elektrycznych po sterowanie klimatyzacją, kotłami grzewczymi, itd. Dotyczy to zmiany kultury i sposobu myślenia społeczności, której efektem będzie przemiana zwyczajów w pracy i w domu. Jednak największe znaczenie ma wykorzystywanie urządzeń do sterowania. Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Raport White Paper na temat efektywności energetycznej - 3

4 Streszczenie Wprowadzamy trwałe oszczędności Nie ulega wątpliwości, że dziś efektywność energetyczna znajduje się w centrum uwagi wielu osób. Jednak wiedza o tym o wymaganiach sprawności energetycznej i sposobach wdrażania inicjatyw oszczędzania energii nie jest duża. Z tego powodu kilka firm takich jak Schneider Electric zdefiniowały dwie koncepcje efektywności energetycznej: Pasywna efektywność energetyczna i mająca większe znaczenie: Aktywna Efektywność Energetyczna. Dla wielu osób działania z zakresu oszczędzania energii koncentrują się wokół zagadnień cieplnych struktury budynku i takich rozwiązań jak izolacja, okna i środków zapobiegania stratom termicznym. Dla innych jest to kwestia oświetlenia, ale często ogranicza się ona wyłącznie do zainstalowania systemów o niskim poborze prądu. Dla osób o wysokich potrzebach grzewczych odpowiedzią na zagadnienie będą sprawne kotły. Wszystkie powyższe rozwiązania są godne pochwały i konieczne, ale stanowią one jedynie pasywne środki zaradcze, które w dużej mierze zapobiegają stratom energii i nie są działaniami na rzecz efektywnego używania energii. Aktywną efektywność energetyczną osiągamy nie tyle przez instalację energooszczędnych urządzeń, co poprzez sterowanie zużyciem w sposób gwarantujący zużywanie jedynie niezbędnej ilości energii. To właśnie sterowanie decyduje o osiągnięciu optymalnej sprawności energetycznej. Dla zobrazowania tej koncepcji weźmy dla przykładu energooszczędną lampę włączoną w pustym pokoju. Uzyskujemy jedynie mniejsze marnotrawstwo energii w porównaniu z tradycyjna lampą! Trwała zmiana polega na zarządzaniu zużyciem energii poprzez pomiar, monitorowanie i sterowanie. Co więcej, w porównaniu z kosztami (i wiedzą techniczną niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa) instalacji rozwiązań cieplnych, sterowanie energią można wdrożyć po relatywnie umiarkowanych kosztach i uzyskać szybki zwrot. Ma to szczególne znaczenie w kontekście szybko rosnących cen energii: większość systemów sterowania energią amortyzuje się w ciągu kilku lat. Innym istotnym czynnikiem, który ma wpływ na aktywne zarządzanie energią jest konieczność osiągnięcia ambitnych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych ustalonych w protokole z Kioto. W budownictwie, dla przykładu, kwestią oczywistą staje się fakt, że jeżeli istniejące budynki (a także wszystkie nowe) nie staną się efektywne energetycznie, po prostu niemożliwe będzie osiągnięcie celów wyznaczonych na rok Transport 27% Budownictwo mieszkaniowe 16% Budownictwo komercyjne 8% Przemysł 49% Elektryczność 38% Paliwa 62% Elektryczność 50% Paliwa 50% Elektryczność 17% Paliwa 85% 49% Ogrzewanie pomieszczeń 16% Ogrzewanie wody 7% Oświetlenie 7% Klimatyzacja 5% Chłodzenie 5% Gotowanie 4% Sprzęt elektroniczny 4% Zmywarki/Suszarki 3% Inne 23% Ogrzewanie pomieszczeń 17% Oświetlenie 10% Ogrzewanie wody 8% Klimatyzacja 6% Sprzęt elektroniczny 5% Chłodzenie 4% Wentylacja 4% Gotowanie 23% Inne 40 % Ciepło technologiczne 27 % Kotły parowe 13 % Systemy silników 5 % Ogrzewanie budynków 4 % Oświetlenie i inne 4 % Systemy kogeneracyjne 2 % Chłodzenie technologiczne 4 % Gotowanie 5 % Inne Dane liczbowe dotyczące zużycia energii obrazują najważniejsze obszary konsumpcji energii w rozbiciu na rodzaje. 4 - Raport White Paper na temat efektywności energetycznej

5 Wprowadzamy trwałe oszczędności Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych stało się globalnym celem ustalonym na Szczycie Ziemi w Kioto w 1997 r., który został ostatecznie ratyfikowany przez 169 krajów w grudniu 2006 r. Na mocy protokołu z Kioto państwa uprzemysłowione postanowiły ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 5,2% w 2012 r. w porównaniu z poziomem z roku (W porównaniu z poziomami emisji prognozowanymi na rok 2012 przed uchwaleniem protokołu, ograniczenie to oznacza redukcję o 29%.) Celem dla Europy jest łączna redukcja emisji o 8%, przy czym emisja CO 2 ma spaść o 20% do 2020 r. W niniejszym raporcie omawiamy koncepcje aktywnego zarządzania energią, które mogą być zastosowane w nowych i istniejących budynkach w budownictwie komercyjnym, przemysłowym, prywatnym, publicznym oraz mieszkaniowym a także w infrastrukturze produkcyjnej, przemysłowej i transportowej. Światowa konsumpcja energii, Światowa emisja CO 2 w miliardach ton metrycznych CO 2 Kwadrylion BTU Historyczne Prognozowane K R A J E S P O Z A O E C D K R A J E O E C D Źródło: EIA 2003, International Energy Outlook 2007, World Resource Institute Raport White Paper na temat efektywności energetycznej - 5

6 Unia Europejska Cele redukcji emisji Wprowadzamy trwałe oszczędności Zobowiązanie z Kioto Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 5% w okresie Zobowiązanie Rady Europy z marca 2007 r. Redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% do końca 2020 r. Cel ten może być wyższy w przypadku umów międzynarodowych (zawartych po Kioto) Francja, Niemcy, UK... Niektóre państwa europejskie pragną redukcji o 50% do 2050 r. Powyższe dane liczbowe: Program i cele emisji UE (podstawa = poziom z 1990 r.) 6 - Raport White Paper na temat efektywności energetycznej

7 Obecna sytuacja Wprowadzamy trwałe oszczędności Energia jest wykorzystywana na wiele różnych sposobów w wszystkich dziedzinach życia od dostawy istotnych surowców takich, jak woda, ropa naftowa i gaz po oświetlenie i ogrzewanie w gospodarstwach domowych oraz zasilanie wymagane w przemyśle i handlu. Większość energii jest konsumowana użytecznie, ale codziennie duża jej część jest marnowana. Należy się właśnie zająć marnotrawstwem lub nieefektywnym zużyciem energii. Niniejszy raport analizuje każdy aspekt zużycia energii i jego oddziaływanie na środowisko. W sytuacji, kiedy emisja gazów cieplarnianych znalazła się w centrum uwagi całego świata, nadszedł czas, aby każdy podjął działania na rzecz optymalizacji zużycia energii poprzez wdrożenie inteligentnych rozwiązań prowadzących do aktywnej efektywności energetycznej. W Europie wdrożono dyrektywę w sprawie Efektywności Energetycznej Budynków. Zakłada ona przyznawanie wszystkim budynkom (włącznie z budownictwem mieszkaniowym) certyfikatów energetycznych podobnych do certyfikatów widniejących dziś na urządzeniach AGD i załączanie ich do dokumentacji nieruchomości. Niektóre rządy UE oświadczyły, że wprowadzenie tego aktu może spowodować zmniejszenie zużycia energii przeciętnie o 25%. Nie ujmując znaczenia dalekowzroczności tych przepisów, czynnikiem wywierającym prawdopodobnie największy wpływ na biznes jest gwałtowny wzrost cen energii. W niektórych krajach, w okresie od lutego 2005 r. do lutego 2006 r., zanotowano wzrost kosztów elektryczności i gazu w obrocie hurtowym o około 74% tylko w styczniu 2008 r. ceny energii w Wlk. Brytanii wzrosły o 27%. Stanowi to duży problem dla firm, których marża zysku kurczy się i stają przed dylematem obniżenia zysków finansowych lub przeniesienia wzrostu kosztów na ceny produktów i usług, co pociąga za sobą ryzyko spadku konkurencyjności. Zużycie gazu ziemnego przez przemysł: cena hurtowa Jednostka Rysunek 9.2 Średnie ceny energii elektrycznej (w centach nominalnych za kilowatogodzinę) Wg sektora, Wg sektora, miesięcznie Belgia Niemcy Hiszpania Francja Włochy Wlk. Brytania Budownictwo mieszkaniowe Ceny gazu dla przemysłu w Europie Budownictwo komercyjne Budownictwo mieszkaniowe Inne* Transport Transport Przemysł Budownictwo komercyjne Przemysł * Oświetlenie ulic i autostrad, sprzedaż międzyresortowa, pozostała sprzedaż organom publicznym, rolnictwo i nawadnianie oraz transport włącznie z transportem drogowym i kolejowym. Uwagi: Zawiera podatki. Patrz termin «cena nominalna» w Glosariuszu. Strona WWW: Źródło: Tabela 9.9. Ceny elektryczności w USA Raport White Paper na temat efektywności energetycznej - 7

8 Wprowadzamy trwałe oszczędności Gospodarka, jest przygotowana do produkcji i dystrybucji elektryczności, jej konsumpcji oraz stosowania prądu elektrycznego do wykorzystywania energii pochodzącej z innych źródeł. Dostępna jest technologia maksymalizacji efektywności zużycia energii elektrycznej, wraz z możliwością wykorzystania elektryczności do zarządzania konsumpcją energii pochodzącej z innych źródeł, oraz technologia optymalizacji jej dystrybucji. Istnieją rozwiązania techniczne do zarządzania zużyciem energii przez budynek w systemach oświetlenia, klimatyzacji, sterowania budynkiem i rozdziału mocy. Samo oświetlenie może odpowiadać za 40% konsumpcji elektryczności w typowym przedsiębiorstwie handlowym. W biurach, eksplozja technologii informatycznych przyczynia się do ogromnego wzrostu zużycia energii elektrycznej, wyprzedzając systemy klimatyzacji. Rozwój centrum danych i nowych branż również przyczynia się do dramatycznego zwiększenia konsumpcji energii elektrycznej. W przemyśle, istnieją sprawdzone rozwiązania ograniczania zużycia energii w systemach silników elektrycznych i skuteczniejszego kontrolowania wykorzystania energii elektrycznej na poziomie całego zakładu produkcyjnego. Dwie trzecie energii elektrycznej konsumowanej przez przemysł zasila silniki elektryczne. W większości krajów prawie 10% silników elektrycznych nie jest wyposażonych w sterowanie i dlatego nie można zwolnić ich prędkości pracy lub automatycznie wyłączyć. W regionach uprzemysłowionych nastąpił również wzrost automatyzacjw zakresie i zużycia energii elektrycznej, a także nieefektywnych systemów hydraulicznych i pneumatycznych. W gospodarstwach domowych nowoczesne rozwiązania umożliwiają sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem, co przyczynia się do podniesienia standardu życia, a jednocześnie do oszczędzania energii. W większości krajów każde gospodarstwo domowe (włączając indywidualne apartamenty) przyczynia się do emisji 6,5 tony CO 2 rocznie, lub mówiąc inaczej, ilości gazu wystarczającej do napełnienia sześciu balonów na gorące powietrze! A przecież już samo wyłączanie oświetlenia w nieużywanych pokojach przyniosłoby oszczędności rzędu 2,2 tony na gospodarstwo domowe. Obserwuje się również ogromny wzrost zużycia energii przez komputery, zestawy telewizyjne, nowoczesne urządzenia elektryczne, klimatyzację a nawet zewnętrzne oświetlenie i urządzenia akumulatorowe. Rzeczywiście, w wielu zachodnich gospodarkach konsumpcja elektryczności przez gospodarstwa domowe przewyższa zużycie przemysłu. Mówiąc krótko, każdy ma możliwość aktywnego oszczędzania elektryczności i innych źródeł energii pod warunkiem, że zrozumie o jaką stawkę chodzi i ma chęć działania. W najnowszych prognozach z maja 2007 r. Enerdata przewiduje, że światowa konsumpcja energii wzrośnie o 30% do roku W 2005 r. wielkość konsumpcji energii oszacowano na TWh, przy czym 67% zostało wyprodukowane przez elektrownie węglowe, na ropę naftową i gazowe. Nie ulega wątpliwości, że w sytuacji braku działań na rzecz oszczędzania, zużycie energii elektrycznej będzie rosło w najbliższych dekadach. Jest to zwłaszcza prawdziwe w krajach trzeciego świata i we wschodzących gospodarkach, gdzie rośnie wykorzystanie sprzętu elektrycznego oraz, gdzie duża część ludności obecnie pozbawiona dostępu do elektryczności uzyska go w przyszłości. Większości ludzi trudno wyobrazić sobie życie bez elektryczności, co nie oznacza, że nie można kontrolować jej konsumpcji i dążyć ku aktywnej efektywności energetycznej. Rzeczywiście, bez stanowczego wdrożenia aktywnej efektywności energetycznej rządy będą musiały podjąć odpowiednie działania ustawodawcze, aby uzyskać jakąkolwiek szansę na osiągnięcie celów ustalonych w Kioto. 8 - Raport White Paper na temat efektywności energetycznej

9 Podejmujemy działania w zakresie energii Wprowadzamy trwałe oszczędności Każdy z nas może podjąć pozytywne działania na rzecz oszczędzania i rozważnego wykorzystywania energii. Mamy do dyspozycji odpowiednią technologię, której wdrożenie w większości przypadków jest relatywnie tanie i zapewnia szybki zwrot. Zgodnie z zasadą mówiącą, że nie jest możliwe oszczędzanie tego, czego nie można zmierzyć, w przypadku dużych konsumentów energii, innych niż gospodarstwa domowe, proces wdrażania aktywnej efektywności energetycznej powinien rozpocząć się od oceny sposobu i miejsc wykorzystywania energii oraz wielkości zużycia. Kwestie zasadnicze dla każdej organizacji: Czy Twoja organizacja jest przygotowania na efektywność energetyczną? Zmiany ustawodawcze i przepisów zmuszają użytkowników budynków do przygotowania się do zarządzania substancjami węglopochodnymi. Czy Twój personel został przeszkolony? Czy dział finansowy jest w stanie pozyskać oferowane dotacje? W jaki sposób będziesz oceniać swoje postępy? Czy możesz to dowieść swoim klientom? Czy jesteś w stanie rozliczyć 90% swojego zużycia energii? W Wlk. Brytanii, na przykład, przepisy dotyczące budynków wymagają pomiaru i rozliczania 90% szacowanego rocznego poboru energii włącznie z elektrycznością, gazem, wodą, ropą naftową i parą. Kto korzysta z Twojej energii? Stosowanie skutecznego monitorowania i ustalanie poziomów docelowych konsumpcji energii przyczynia się do sukcesu wdrożenia efektywności energetycznej. Jednak, bez zaangażowania osób, które korzystają z energii w Twojej organizacji, oszczędności nie będą trwałe. Czy monitorujesz poziom świadomości i postawy wobec aktywnej efektywności energetycznej w Twojej firmie? Pozostałe wymagania: Czy znasz swoje wymagania? Aby wiedzieć, w którym miejscu zacząć, musisz wiedzieć, gdzie znajdujesz się w chwili obecnej. Jednak zasięganie porad, o ile nie są one podparte wiedzą i doświadczeniem, może być ryzykowne. Rozpocznij analizę swoich obiektów w kontekście Twoich celów. Czy na podstawie zaleceń, potrafisz wyznaczyć drogę ku efektywności energetycznej? Czy rozumiesz kolejne kroki? Kto zagwarantuje efektywność energetyczną? Ty siedzisz za sterami, a odpowiednie inwestycje przyniosą oszczędności. Nieodpowiednie wdrożenie planu efektywności energetycznej może w sposób znaczący ograniczyć możliwości oszczędzania. Czy posiadasz odpowiednie środki na zakup i instalację urządzeń oraz gwarancję, że jesteś na dobrej drodze? Raport White Paper na temat efektywności energetycznej - 9

10 Wprowadzamy trwałe oszczędności Audyty energetyczne i ich zalecenia to dobry punkt wyjścia. Na rynku oferowanych jest obecnie wiele bardzo precyzyjnych, niedrogich i prostych w instalacji urządzeń do pomiaru i monitorowania zużycia, które usprawniają identyfikację i zarządzanie konsumpcją energii. Firma Schneider Electric angażuje się na rzecz swoich klientów w ograniczanie zużycia energii i oferuje szeroki asortyment produktów i usług aktywnego zarządzania energią obejmujących doradztwo, strategie wdrożenia, rozwiązania do monitorowania i sterowania. A doskonały serwis ułatwia utrzymanie oszczędności w czasie. Audyt energetyczny Wyspecjalizowani konsultanci ds. energii mierzą i analizują wykorzystanie energii w zakładzie lub firmie oraz identyfikują obszary, w których można poczynić oszczędności. Zdalne monitorowanie zużycia energii Menedżerowie ds. energii lub zewnętrzni eksperci mogą zdalnie monitorować zużycie energii za pośrednictwem połączeń kablowych lub bezprzewodowych z instalacjami elektrycznymi. Na podstawie zebranych danych przedstawiają oni zalecenia, które na obiekcie można wdrażać w czasie rzeczywistym. Falowniki do silników Silniki elektryczne zużywają dużo energii (66% konsumpcji energii w przemyśle), a systemy sterowania falownikami zapewniają bardziej efektywne zarządzanie energią w zastosowaniach o dużym poborze, takich jak instalacje wentylacji, pompowania i sprężonego powietrza. Produkty te można wdrożyć w nowych zakładach lub zastosować do modernizacji istniejącego sprzętu Raport White Paper na temat efektywności energetycznej

11 Wprowadzamy trwałe oszczędności Rozwiązania techniczne Rozwiązania techniczne optymalizacji instalacji elektrycznych obejmują szeroki asortyment produktów, sprzętu, inteligentnych sterowników i urządzeń sterowania, umożliwiających redukcję zużycia energii w obiekcie komercyjnym lub przemysłowym średnio o 20%. Rozwiązania oświetlenia Dostępne są rozwiązania sterowania oświetleniem, które umożliwiają optymalizację systemów oświetleniowych zarówno w znaczeniu komfortu oraz bezpieczeństwa, jak i zużycia energii. Oświetlenie odpowiada za niemal połowę konsumpcji energii w budynkach komercyjnych. Jakość zasilania Najczęściej pomijane obszary to harmoniczne prądu i współczynnik mocy. Te niewidoczne cechy instalacji elektrycznej mogą wpływać na zużycie, koszty a nawet okres eksploatacji urządzeń. Prawodawstwo europejskie reguluje kwestie zniekształceń harmonicznych i zakłóceń elektromagnetycznych, ale nawet bez tej legislacji firmy są zobowiązane do nie zanieczyszczania elektrycznej infrastruktury zasilania zakłóceniami harmonicznymi - w Wlk. Brytanii mierzy się harmoniczne aż do 50 rzędu! Jeszcze większe oddziaływanie bezpośrednie ma współczynnik mocy. Odbiorcy o niskim współczynniku mocy marnotrawią elektryczność i ponoszą dodatkowe koszty, nawet o tym nie wiedząc. A przecież konfiguracja i instalacja urządzeń korekcji współczynnika mocy jest prosta. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że sercem urządzeń korekcji współczynnika mocy są kondensatory, których sprawność ulega zużyciu bliżej naturalnego okresu półtrwania i wymagana jest ich wymiana celem utrzymania najwyższego możliwie współczynnika mocy. Dlatego konserwacja jest kluczem do maksymalizacji oszczędności. Teraz, w niniejszym raporcie, zajmiemy się konkretnymi sektorami, w których można zastosować rozwiązania aktywnej efektywności energetycznej. Raport White Paper na temat efektywności energetycznej - 11

12 Aktywna efektywność energetyczna w budownictwie Wprowadzamy trwałe oszczędności Aktywna efektywność energetyczna w nowych budynkach publicznych i komercyjnych We współczesnych czasach trudno jest pojąć, dlaczego tak wiele budynków jest w zasadzie nieefektywnych energetycznie. Jest to szansa na uwzględnienie aktywnej efektywności energetycznej na etapie projektowania, rozwoju, budowania i ostatecznego użytkowania budynku. Jednak rozbieżne interesy podmiotów uczestniczących w projektowaniu i eksploatacji budynku, dalekie od motywowania do zarządzania energią, czasami to uniemożliwiają. Na przykład, architekci postrzegają oszczędzanie energii w kategoriach dobieranych materiałów i systemów izolacji, co oznacza pasywną efektywność energetyczną. Bardzo rzadko na etapie projektowania uwzględnia się urządzenia do zarządzania energią, gdyż zakłada się, że pozostaje to w kompetencji opracowywania dostaw mediów do budynku. Firmy budowlane rzadko, o ile w ogóle, przejmują się zagadnieniami energetycznymi. Koncentrują się na dotrzymaniu budżetu, cięciu kosztów budowy i unikaniu kar umownych. Wyłącznie w przypadku ścisłej instrukcji uwzględnią systemy zarządzania budynkiem lub energią na etapie konstrukcji. Inżynierowie zajmujący się dostawą mediów do budynku są bardziej skłonni do uwzględnienia urządzeń sterowania budynkiem. Jednak, nawet na tym etapie silniejsza jest potrzeba dodania wartości postrzeganej w postaci komfortu w budynku i kontroli dostępu, nastrojowego oświetlenia i zaawansowanych rozwiązań IT, niż wdrożenia kontroli energii. Nawet użytkownicy końcowi budynków komercyjnych czasami przywiązują niewielką wagę do oszczędzania i pomiaru energii. Często najmujący lokale na krótki okres, którzy płacą rachunki za elektryczność, zauważają ten problem, ale najczęściej są bezsilni lub jest już za późno na podejmowanie działań. Mówiąc krótko: łatwiej jest uwzględnić w planie prac odpowiednie i sprawne urządzenia aktywnej efektywności energetycznej, kiedy są one zintegrowane z innymi atrakcyjnymi produktami systemów zarządzania budynkiem. Ten sam argument można przytoczyć w przypadku oszczędności w fazie instalacji. Wtedy można zaplanować współużytkowanie okablowania strukturalnego, wspólne biegi okablowania przesyłu danych i zasilania oraz montaż współdzielonych akcesoriów (kontrola zasilania, gniazda przesyłu danych, sterowanie klimatyzacją, kontrola dostępu i sterowanie oświetleniem w sieciach wspólnych) Raport White Paper na temat efektywności energetycznej

13 Wprowadzamy trwałe oszczędności Czynniki prawne Wiele osób uważa, że uchwalenie podatku od zmiany klimatu odniesie o wiele mniejszy skutek, niż przewidywano. Chociaż obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie, dla przykładu, na rozwiązania typu efektywne energetycznie sterowanie silnikami w ogrzewaniu i wentylacji, nie widać symptomów modernizacji na dużą skalę. Ale nowa legislacja zmusza do korzystania z rozwiązań zarządzania energią. W Wlk. Brytanii, w lipcu 2004 r., Lord Rooker, minister stanu w kancelarii wicepremiera, napisał w ministerialnym oświadczeniu: «Energia zużywana w budynkach odpowiada za prawie połowę brytyjskiej emisji dwutlenku węgla. Podnoszenie efektywności energetycznej naszych budynków ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia docelowych poziomów redukcji emisji dwutlenku węgla». Należy przyznać, że większość ludzi bardziej przejmuje się redukcją kosztów niż kwestią ocalenia naszej planety. Cena mediów jest najbardziej oczywistą i zmienną siłą napędową efektywności energetycznej. Ale w coraz większym stopniu stają się nią także przepisy ochrony środowiska i korzyści płynące z reputacji firmy. «Odpowiedzialność obywatelska firm» nabiera prawdziwej wartości. Dyrektywa w sprawie Efektywności Energetycznej Budynków zmusza również wiele podmiotów do okresowej oceny i publikowania charakterystyki energetycznej, co przekłada się na większą przejrzystość, bodziec do i działania wartość biznesową wiarygodności energetycznej. Stosowanie urządzeń wydajnych energetycznie (pasywna efektywność energetyczna) jest ważne, ale to tylko część zagadnienia. Dla uzyskania pełnej efektywności należy monitorować, zarządzać i sterować obiektami. Należy osiągnąć trwałe wyniki i zapobiegać ich pogorszeniu. Tak samo ważne jest zajmowanie się zakupami, operacjami, zarządzaniem i konserwacją, co wdrażanie fizycznych zmian w obiektach. Co więcej, oszczędności kosztowe i redukcję emisji substancji węglopochodnych często osiąga się szybko i przy niskiej lub umiarkowanej cenie. Specjalne dyrektywy UE Charakterystyka energetyczna budynków grudzień 02 Dyrektywa 2002/91 Etykiety efektywności energetycznej urządzeń domowych lipiec 03 Dyrektywa 2003/66 System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych październik 03 Dyrektywa 2003/87 Wspieranie kogeneracji luty 04 Dyrektywa 2004/8 Produkty wykorzystujące energię lipiec 05 Dyrektywa 2005/32 Efektywność końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych kwiecień 06 Dyrektywa 2006/32 Komunikacja czerwiec 05 Zielona Księga UE październik 06 Plan działania UE styczeń 07 Pakiet Energetyczny Komisja Europejska tworzy dynamiczne środowisko poprzez uchwalanie dyrektyw dotyczących efektywności energetycznej i bieżącej komunikacji. Raport White Paper na temat efektywności energetycznej - 13

14 Wprowadzamy trwałe oszczędności Aktywna efektywność energetyczna w istniejących budynkach publicznych i komercyjnych Coraz większą uwagę poświęca się kwestii ilości energii zużywanej przez budynek w fazie jego eksploatacji. Nieefektywne zarządzanie budynkiem w tej fazie przyczynia się do niepotrzebnego marnotrawienia cennej energii. Inteligentny pomiar energii umożliwia wgląd w konsumpcję budynku i identyfikację obszarów, w których można uzyskać potencjalne oszczędności. Ponadto, dowody mówią, że koszty operacyjne zazwyczaj są trzykrotnie wyższe niż koszt kapitałowy budynku, a koszty konserwacji mogą dwukrotnie przekroczyć koszt budynku. Inwestowanie w systemy umożliwiające redukcję zużycia energii w sposób naturalny zmniejszają również koszty operacyjne. Tradycyjnie, prace konserwacyjne miały charakter bierny, ale dzięki inteligentnym systemom sterowania budynkiem, konserwacja staje się czynnością intuicyjną i może być planowana. Korzyść polega na tym, że konserwację można zaplanować i budżetować, a nie zajmować się nią wyłącznie w razie zaistnienia konieczności. Ta ostatnia praktyka często powoduje, że prace konserwacyjne są odkładane lub nawet ignorowane. Ponadto, teraz możliwe jest monitorowanie gazu, elektryczności, wody, powietrza i pary przez jeden system. Inteligentne zarządzanie energią ułatwia pracę personelowi serwisowemu i na dodatek jest to system niedrogi. Przeprowadzone niedawno przez brytyjską organizację Energy Savings Trust badanie ujawniło, że zainstalowanie technologii do pomiaru i monitorowania zużycia zwraca się przeciętnie w okresie krótszym niż 6 miesięcy. Niewielki wzrost nakładów kapitałowych może znacznie ograniczyć wydatki operacyjne. Badania empiryczne nad rozwiązaniami pomiarowymi w zróżnicowanej grupie budynków dowiodły, że ich stosowanie przyczynia się przeciętnie do 5% spadku rachunków za media. Ale to nie koniec korzyści finansowych. Dzięki lepszemu wykorzystaniu urządzeń można osiągnąć oszczędności rzędu 2-5%. Poprzez poprawę niezawodności systemów można potencjalnie uzyskać oszczędności na poziomie 10%. Dokładny pomiar jest podstawowym warunkiem działań na rzecz efektywności energetycznej 14 - Raport White Paper na temat efektywności energetycznej

15 Rozwiązania aktywnej efektywności energetycznej dla średnich i dużych obiektów komercyjnych Wprowadzamy trwałe oszczędności Budynki Renowacja może przynieść zysk w postaci 30% oszczędności energii Sterowanie klimatyzacją Sterowanie oświetleniem Systemy zarządzania budynkiem Korekcja współczynnika mocy Produkty usprawniające działanie o Regulatory oświetlenia, regulatory czasowe, detektory ruchu i obecności, przełączniki o Termostaty, sterowanie ogrzewaniem podłogowym o Falowniki dla klimatyzacji, pomp, wentylatorów i silników o Kompensacja mocy i filtry harmonicznych Systemy zarządzania o Systemy zarządzania budynkiem o Monitorowanie i analiza zasilania 20% łącznego zużycia energii 3 kluczowe obszary: klimatyzacja, oświetlenie i zintegrowane rozwiązania budynków Silniki zużywają 35% elektryczności Usługi o wartości dodanej o Audyty zakładu o Gromadzenie i analiza danych o Analiza finansowa i zwrotu z inwestycji o Planowanie działań modernizacyjnych o Monitorowanie zdalne i optymalizacja Wiele osób obawia się, że instalacja takiej technologii podczas modernizacji jest kosztowna i spowoduje duże niedogodności dla użytkowników budynku. W rzeczywistości, urządzenia i systemy mogą być zainstalowane w sposób ekonomiczny bez powodowania niedogodności, zarówno w nowych, jak i modernizowanych strukturach. W obu sytuacjach, można wykorzystać istniejącą sieć Ethernet oraz posiadany personel IT do jej serwisowania. Technologie bezprzewodowe i Ethernet umożliwiają wdrożenie i integrację na zasadzie plug&play i oraz zbudowanie scentralizowanego sterowania. We wszystkich budynkach Schneider Electric w Wlk. Brytanii podczas modernizacji wdrożono z powodzeniem tę technologię. W modernizowanych instalacjach można z łatwością przeanalizować oszczędności energetyczne, co stanowi dodatkową korzyść. W przypadku budynków użytkowanych przez pewien okres wpływ i korzyści płynące z inteligentnego zarządzania energią są natychmiast widoczne. Raport White Paper na temat efektywności energetycznej - 15

16 Wprowadzamy trwałe oszczędności W USA, Ustawa Energetyczna (Energy Policy Act) z 2005 r., rozdział 103 wymaga, aby «wszystkie agencje federalne zainstalowały do końca 2012 r. zaawansowane urządzenia pomiarowe we wszystkich obiektach im podległych, w których jest to wykonalne». W Wlk. Brytanii najnowsza nowelizacja Biuletynu dla Budownictwa nr 87 (BB87) Wytyczne ekologicznego projektowania szkół, wymaga, aby wszystkie szkoły przestrzegały Zarządzenia w sprawie Budynków Część L2 Oszczędzanie paliwa i energii. Dodatkowo, rząd uruchomił inicjatywę Szkolne Budynki Przyszłości, która zakłada modernizację i odnowienie wszystkich budynków szkół licealnych w ciągu 15 lat. Ludzki punkt widzenia W argumentach na rzecz aktywnej efektywności energetycznej pojawia się również pierwiastek ludzki. Najważniejszym aktywem w większości budynków są ich użytkownicy. Komfort i bezpieczeństwo są kwestiami nie podlegającymi dyskusji. W okresie swojego funkcjonowania budynek może wielokrotnie zmieniać swoje przeznaczenie. Łatwość przeprowadzania tych zmian jest kolejnym ważnym zagadnieniem kosztowym i może mieć wpływ na kwestię zarządzania energią. Przy minimalnych inwestycjach można wdrożyć inteligentne sterowanie i aktywną efektywność energetyczną. Rezultatem netto jest budynek, który jest dla użytkowników komfortowy, przyjaznyi funkcjonalny a jednocześnie pozwala osiągać długoterminowe oszczędności w rachunkach za energię Raport White Paper na temat efektywności energetycznej

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Warsztaty 31 października 2013 Cel stosowania podręcznika najlepszych praktyk. Przykłady najlepszych praktyk obejmują najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

efficiency be promoted in the Polish economy workshop 2011-02 - 01 Warszawa

efficiency be promoted in the Polish economy workshop 2011-02 - 01 Warszawa efficiency be promoted in the Polish economy workshop 2011-02 - 01 Warszawa Racjonalizacja zużycia energii w przemyśle, bariery, instrumenty promowana i wsparcia 2011-02 - 01 Warszawa mgr inż. Mirosław

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa?

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? 14-15.03. 2013 Czeladź Mirosław Semczuk Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. miroslaw.semczuk@arp.com.pl Podstawowy warunek:

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej Konferencja Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej 2016.04.08 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski

Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski Wojciech Stępniewski WWF Klimat i Energia Warszawa, Listopad 2009 Jak ograniczać emisję CO 2 do atmosfery Efektywność

Bardziej szczegółowo

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach Polsko Możliwo liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach adach Na podstawie wstępnych audytów w energetycznych 23. 01. 2008 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku

Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku Ferrero może być najbardziej znane z opakowanych w złotą folię czekoladowych kreacji, ale ten globalny

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna budynków w Polsce - tracona szansa. Wojciech Stępniewski Kierownik projektu Klimat i energia WWF Polska

Efektywność energetyczna budynków w Polsce - tracona szansa. Wojciech Stępniewski Kierownik projektu Klimat i energia WWF Polska Efektywność energetyczna budynków w Polsce - tracona szansa Wojciech Stępniewski Kierownik projektu Klimat i energia WWF Polska Jak ograniczać emisję CO 2 do atmosfery Efektywność energetyczna przemysł

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów

Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów Carlsberg Polska Adam Pawełas menedżer ds. środowiska i bezpieczeństwa, Carlsberg Polska S.A. KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA EFEKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych Jachranka, 24 września 2015 roku mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Menadżer ds.

Bardziej szczegółowo

Energia i media. ANT Factory Portal System bilansowania i optymalizacji zużycia energii i mediów

Energia i media. ANT Factory Portal System bilansowania i optymalizacji zużycia energii i mediów Optymalizacja zużycia, rozliczenie mediów, automatyczny odczyt liczników, obniżenie kosztów, bilansowanie energii, monitoring zużycia energii, strażnik mocy, prognozowanie zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki.

Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki. Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki. EnergyCampaign_PL_05.indd 1 17-Oct-14 17:10:01 70 % 70% WYDATKÓW NA SPRĘŻARKĘ TO OPŁATY ZA ENERGIĘ EnergyCampaign_PL_05.indd

Bardziej szczegółowo

Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego. Make the most of your energy

Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego. Make the most of your energy Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego Make the most of your energy Prezentacja oparta jest na obserwacjach z wykonanych

Bardziej szczegółowo

Co zrobić aby stary dom stał się energooszczędny?

Co zrobić aby stary dom stał się energooszczędny? Co zrobić aby stary dom stał się energooszczędny? Domy energooszczędne i pasywne charakteryzują się dużo mniejszym zapotrzebowaniem na energię w porównaniu do swoich standardowych odpowiedników. Jest to

Bardziej szczegółowo

Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu

Kampania edukacyjna Każdy stopień ma znaczenie - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu W ramach kampanii edukacyjnej "Każdy stopień ma znaczenie" przeprowadzonej przez SMG/KRC

Bardziej szczegółowo

NODA System Zarządzania Energią

NODA System Zarządzania Energią STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO:

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 13 Podsumowanie i wnioski W 755.13 2/7 I. Podstawowe zadania Aktualizacji założeń

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła DOCENIAMY TWOJĄ TROSKĘ O ŚRODOWISKO Stawiając na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła REQURA dokonujesz dobrego wyboru dla siebie i środowiska.

Bardziej szczegółowo

Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014

Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014 Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014 Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Doświadczenia z wdrażania zakładowych systemów sterowania i nadzoru źródłami i odbiorami energii egmina Infrastruktura Energetyka

Bardziej szczegółowo

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu Efektywność energetyczna w polskich przedsiębiorstwach: motywacje, bariery i oczekiwania biznesu Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu 10 XI 2010, Centrum

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inteligentne Sieci Energetyczne. (Smart Grid)

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inteligentne Sieci Energetyczne. (Smart Grid) Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inteligentne Sieci Energetyczne (Smart Grid) Uruchomiony w 2012 roku nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

Głos developera w kontekście budownictwa efektywnego energetycznie

Głos developera w kontekście budownictwa efektywnego energetycznie Głos developera w kontekście budownictwa efektywnego energetycznie firma założona w 1995 roku do 2010 roku przekazano Klientom 14 889 mieszkań, głównie w segmencie popularnym działalność skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

ITALYDESIGN. Wymień kocioł na nowszy model! nowoczesne systemy grzewcze

ITALYDESIGN. Wymień kocioł na nowszy model! nowoczesne systemy grzewcze ITALYDESIGN Wymień kocioł na nowszy model! nowoczesne systemy grzewcze Modernizacja systemu grzewczego to konieczność i przynajmniej raz na około 10-15 lat powinniśmy zadbać o wymianę kotła na nowszy model.

Bardziej szczegółowo

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 23.09.2016., Bielsko-Biała Czym jest Park Naukowo-Technologiczny?

Bardziej szczegółowo

Vo4Home. Optymalizacja napięcia w Twoim domu

Vo4Home. Optymalizacja napięcia w Twoim domu Optymalizacja napięcia w Twoim domu Co to jest optymalizacja napięcia? Optymalizacja napięcia jest to elektryczna technika oszczędzania energii, która jest zainstalowana szeregowo z sieci zasilającej w

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska Anna Woroszyńska Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków 2010/31/UE CEL: zmniejszenie energochłonności mieszkalnictwa i obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE Prof. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2013 Poznań, 31. stycznia 2013 1 Zakres Kierunki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Przewodnik przedsiębiorcy Na czym polega wykorzystanie ciepła odpadowego? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (3) Plan 1. Rozwój IB w Polsce 2. Struktura Inteligentnego Budynku podstawowe instalacje techniczne 3. Struktura Inteligentnego Budynku dodatkowe instalacje techniczne 2 1 Rozwój inteligentnego

Bardziej szczegółowo

Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe

Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe dr inż. Tomasz Wałek GHP Poland Sp. z o.o. Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe ENERGYREGION - Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach.

Bardziej szczegółowo

Lean to Green. Proste podejście do Redukcji Kosztów Energii. Optymalne wykorzystanie ENERGII i MEDIÓW TECHNICZNYCH w produkcji Gdańsk, 17 Czerwca 2015

Lean to Green. Proste podejście do Redukcji Kosztów Energii. Optymalne wykorzystanie ENERGII i MEDIÓW TECHNICZNYCH w produkcji Gdańsk, 17 Czerwca 2015 Lean to Green Proste podejście do Redukcji Kosztów Energii Pascal Flatrès Industrial Best Practice Optymalne wykorzystanie ENERGII i MEDIÓW TECHNICZNYCH w produkcji Gdańsk, 17 Czerwca 2015 Standardowe

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

GRUPA LEGRAND A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

GRUPA LEGRAND A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 1 GRUPA LEGRAND A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 1. Kontekst Oszczędzanie energii oraz dbałość o środowisko powodów jest wiele i motywują one zarówno instytucje publiczne jak i poszczególnych obywateli. 2. Nasze

Bardziej szczegółowo

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Coraz częściej decydujemy się na budowę domu w standardzie energooszczędnym wyróżniający się odpowiednią izolacją ścian, przegród zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) System ADAP KOOL. Opracował: Mateusz

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB Sylabus kursu Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych Dla Projektu ETEROB 1 Kontrolka dokumentu Informacje Kraj Polska Właściciel dokumentu BSW Data sporządzenia 23/11/2014

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa Portinho da Costa oczyszczalnia ścieków z systemem kogeneracji do produkcji elektryczności i ogrzewania SMAS - komunalny zakład oczyszczania wody i ścieków, Portugalia Streszczenie Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci)

Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci) Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci) Oferujemy zestawy fotowoltaiczne w skład których wchodzą: moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne lub monokrystaliczne, inwerter, system montażowy, okablowanie,

Bardziej szczegółowo

SKYTEH. Elektrodowe systemy grzewcze wykorzystywane są na całym świecie.

SKYTEH. Elektrodowe systemy grzewcze wykorzystywane są na całym świecie. PL SKYTEH. Firma SKYTEH powstała w 2009 r., wprowadzając na rynek polski technologię elektrodową, umożliwiającą ogrzewanie mieszkań i domów za pomocą energii elektrycznej. Na skutek rosnących w bardzo

Bardziej szczegółowo

BUILDING EFFICIENCY. Rozwiązania efektywne energetycznie aby pomagać ludziom osiągać więcej

BUILDING EFFICIENCY. Rozwiązania efektywne energetycznie aby pomagać ludziom osiągać więcej BUILDING EFFICIENCY Rozwiązania efektywne energetycznie aby pomagać ludziom osiągać więcej W Johnson Controls widzimy budynki w sposób, który wykracza poza granice wyobraźni większości ludzi. Kiedy patrzymy

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Agenda: Racjonalizacja zużycia mediów poprzez Smart Metering i Smart Management Innowacje

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Emiter sp. z o. o. w Katowicach

Emiter sp. z o. o. w Katowicach 1 Emiter sp. z o. o. w Katowicach Ponad 20 lat na rynku instalacji elektrotechnicznych: automatyka domowa system kanałów kablowych okablowanie strukturalne 2 Domotyka nowy kierunek Przedsiębiorstwo Emiter

Bardziej szczegółowo

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewodnik przedsiębiorcy Czy inwestycja w kogenerację może być korzystna

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie. Audyt wstępny. Nazwa przedsiębiorstwa Adres. Sektor działalności: budownictwo Data opracowania

Zdjęcie. Audyt wstępny. Nazwa przedsiębiorstwa Adres. Sektor działalności: budownictwo Data opracowania Audyt wstępny Nazwa przedsiębiorstwa Adres Sektor działalności: budownictwo Data opracowania Zawartość: 1. Dane przedsiębiorstwa 2. Stan obecny 2.1. energia 2.2. budynek 2.3. rodzaj produkcji 3. Identifikacja

Bardziej szczegółowo

Pompy Armatura Serwis. Najlepszy wybór: Pompa Etanorm

Pompy Armatura Serwis. Najlepszy wybór: Pompa Etanorm Pompy Armatura Serwis Najlepszy wybór: Pompa Etanorm 02 Wprowadzenie Etanorm wyznacza nowe standardy Etanorm to standardowa pompa, której konstrukcje udoskonalaliśmy przez wiele lat. Jest to najczęściej

Bardziej szczegółowo

Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300

Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300 Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300 Aktualne, przejrzyste i w korzystnej cenie Vitocom 300 oraz Vitodata 300 pozwalają na dostęp do wszystkich parametrów instalacji, również w przypadku szczególnie

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Seminarium Technologie informacyjno - komunikacyjne na rzecz efektywności energetycznej w budownictwie Warszawa, 26.03.2013 r.

Seminarium Technologie informacyjno - komunikacyjne na rzecz efektywności energetycznej w budownictwie Warszawa, 26.03.2013 r. Zastosowanie inteligentnego sterowania, inteligentnych systemów pomiarowych, technologii bezprzewodowej, chmury obliczeniowej i przyjaznego dla użytkownika sposobu wyświetlania informacji jako sposób na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY

PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, CZY COŚ WIĘCEJ 1984 IDENTYFIKACJA PROBLEMU, (KTÓRY NIE BYŁ GŁÓWNYM PROBLEMEM) SZPITAL JEST ISTOTNYM CZYNNIKIEM DEGRADACJI ŚRODOWISKA W DODATKU DROGO

Bardziej szczegółowo

Ile godzin zajęd zaplanowano w ramach Projektu?

Ile godzin zajęd zaplanowano w ramach Projektu? Grupa docelowa Projekt dedykowany jest firmom, dla których zużycie energii stanowi ważną pozycję w rachunku wyników. Szczególnie adresowany jest do szeroko rozumianych branż: budowlanej, produkcyjnej oraz

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oświetlenia ulicznego umowy EPC

Modernizacja oświetlenia ulicznego umowy EPC Modernizacja oświetlenia ulicznego umowy EPC Warszawa, 26 lutego 2015 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z.o.o Katarzyna Grecka www.bape.com.pl/streetlight-epc Cel projektu Stymulowanie popytu i

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu energii. Oszczędności energii w układach silnikowych.

Systemy monitoringu energii. Oszczędności energii w układach silnikowych. Systemy monitoringu energii. Oszczędności energii w układach silnikowych. Schneider Electric - globalny specjalista w zarządzaniu energią Ameryka Płn. 27% 28 000 Przychody 18,3 mld 32% na rynkach wschodzących

Bardziej szczegółowo

Szkolenie kadry inżynierskiej i menadżerskiej metodą na poprawę efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym

Szkolenie kadry inżynierskiej i menadżerskiej metodą na poprawę efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Szkolenie kadry inżynierskiej i menadżerskiej metodą na poprawę efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym mgr inż. Marek Pawełoszek Polsko-Japońskie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu

System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu Kontrakt o Efekt Energetyczny EPC jest sposobem pozyskiwania środków finansowych na energooszczędne inwestycje i ich realizację

Bardziej szczegółowo

Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz

Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz GMINA KRZĘCIN POWIAT CHOSZCZEŃSKI WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz. Mirosław Semczuk Ekspert Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Nowy Sącz. Mirosław Semczuk Ekspert Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. KONFERENCJA Inteligentne Systemy Pomiary Zużycia Energii szansą na obniżenie kosztów działalności podmiotów z terenu Powiatu Nowosądeckiego 4 kwietnia 2011 r. Nowy Sącz Mirosław Semczuk Ekspert Agencja

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy pomiarowe

Inteligentne systemy pomiarowe Inteligentne systemy pomiarowe Klucz do lepszego zarządzania energią. Jak mogę ograniczyć zużycie energii? Gdzie niepotrzebnie marnuję energię? Jak mogę oszczędzić pieniądze? Inteligentne systemy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni

Bardziej szczegółowo

REKUPERATORY BEZKANAŁOWE

REKUPERATORY BEZKANAŁOWE TANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA REKUPERATORY BEZKANAŁOWE Inwestorzy coraz częściej zdają sobie sprawę, że koniecznością staje się wyposażanie budynków w urządzenia wentylujące i odzyskujące ciepło.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce

Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Olsztyn, 22 lutego 2016r. Struktura paliw w ciepłownictwie systemowym w Polsce na tle kilku krajów UE 100% 90% 80% 70%

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii dla Ministerstwa Środowiska 1975 Problemy zagrożenia i ochrony środowiska naturalnego w opinii publicznej Pozytywne oceny środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji oświetlenia energooszczędnego w budynkach użyteczności publicznej

Finansowanie modernizacji oświetlenia energooszczędnego w budynkach użyteczności publicznej Finansowanie modernizacji oświetlenia energooszczędnego w budynkach użyteczności publicznej Kongres Oświetleniowy LED Polska 2016 Warszawa, 5 października 2016 Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 33/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869

Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869 Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869 NABÓR 3.3.B podstawowe informacje 1. Poddziałanie 3.3.1 ZIT AW 2. Terminy: - opublikowanie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA Poprawę efektywności energetycznej budynków szpitala osiągnięto przez: Ocieplenie budynków Wymianę okien i drzwi zewnętrznych Modernizację instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter W dzisiejszym, nowoczesnym świecie podnoszenie komfortu życia odbywa się często kosztem środowiska naturalnego. Należy

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne w Europie Biurowy sprzęt komputerowy (IT) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.

Zielone Zamówienia Publiczne w Europie Biurowy sprzęt komputerowy (IT) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. Zielone Zamówienia Publiczne w Europie Biurowy sprzęt komputerowy (IT) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. Zawartość Wprowadzenie Zużycie energii Etykiety Kryteria Koszt całkowity Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Planuj z nami. Serwis firmy Züblin

Planuj z nami. Serwis firmy Züblin Planuj z nami Serwis firmy Züblin 1 Serwis firmy Züblin Zastosowania 4 Doradztwo produktowe 6 Rozwiązania 7 Planowanie 10 Instalowanie 12 Szkolenia 12 Obsługa 14 5 lat gwarancji 15 2 Zorientowany na rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne

Bardziej szczegółowo

Nowa. , obniżenie zużycia energii oraz chroniące ich budżet.

Nowa. , obniżenie zużycia energii oraz chroniące ich budżet. SYSTEMY ŹRÓDŁO CIEPŁA - WODA Nowa możliwość w Wzrasta zapotrzebowanie właścicieli domów na wymianę układów grzewczych na bardziej efektywne, bardziej oszczędne pod względem kosztów i bardziej przyjazne

Bardziej szczegółowo