Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper"

Transkrypt

1 Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper

2 Spis treści Streszczenie Wprowadzenie Obecna sytuacja... 7 Podejmujemy działania w zakresie energii Aktywna efektywność energetyczna w budownictwie Rozwiązania aktywnej efektywności energetycznej dla średnich i dużych obiektów komercyjnych Rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego i małych obiektów komercyjnych Rozwiązania dla przemysłu i infrastruktury Podsumowanie

3 Streszczenie Wprowadzamy trwałe oszczędności Niniejszy raport przedstawia argumenty uzasadniające tezę, że osiągnięcie docelowych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych ustalonych w protokole z Kioto jest niemożliwe bez rozpropagowania aktywnej efektywności energetycznej. Aktywną efektywność energetyczną definiuje się jako dokonywanie trwałej zmiany poprzez pomiar, monitorowanie i sterowanie zużyciem energii. O pasywnej efektywności energetycznej mówimy w przypadku instalacji rozwiązań zapobiegających stratom cieplnym, stosowania urządzeń energooszczędnych i tym podobnych. Korzystanie z energooszczędnych urządzeń i rozwiązań, takich jaknp. oświetlenie energooszczędne jest ważne, ale niewystarczające. Bez odpowiedniego sterowania, rozwiązania te często jedynie w niewielkim stopniu zapobiegają stratom energii i nie przyczyniają się do prawdziwej redukcji zużywanej energii oraz sposobu jej wykorzystywania. Jeżeli chcemy osiągnąć trwałe korzyści musimy zająć się każdym rodzajem zużycia energii od bezpośredniej konsumpcji w oświetleniu, ogrzewaniu i zwłaszcza w silnikach elektrycznych po sterowanie klimatyzacją, kotłami grzewczymi, itd. Dotyczy to zmiany kultury i sposobu myślenia społeczności, której efektem będzie przemiana zwyczajów w pracy i w domu. Jednak największe znaczenie ma wykorzystywanie urządzeń do sterowania. Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Raport White Paper na temat efektywności energetycznej - 3

4 Streszczenie Wprowadzamy trwałe oszczędności Nie ulega wątpliwości, że dziś efektywność energetyczna znajduje się w centrum uwagi wielu osób. Jednak wiedza o tym o wymaganiach sprawności energetycznej i sposobach wdrażania inicjatyw oszczędzania energii nie jest duża. Z tego powodu kilka firm takich jak Schneider Electric zdefiniowały dwie koncepcje efektywności energetycznej: Pasywna efektywność energetyczna i mająca większe znaczenie: Aktywna Efektywność Energetyczna. Dla wielu osób działania z zakresu oszczędzania energii koncentrują się wokół zagadnień cieplnych struktury budynku i takich rozwiązań jak izolacja, okna i środków zapobiegania stratom termicznym. Dla innych jest to kwestia oświetlenia, ale często ogranicza się ona wyłącznie do zainstalowania systemów o niskim poborze prądu. Dla osób o wysokich potrzebach grzewczych odpowiedzią na zagadnienie będą sprawne kotły. Wszystkie powyższe rozwiązania są godne pochwały i konieczne, ale stanowią one jedynie pasywne środki zaradcze, które w dużej mierze zapobiegają stratom energii i nie są działaniami na rzecz efektywnego używania energii. Aktywną efektywność energetyczną osiągamy nie tyle przez instalację energooszczędnych urządzeń, co poprzez sterowanie zużyciem w sposób gwarantujący zużywanie jedynie niezbędnej ilości energii. To właśnie sterowanie decyduje o osiągnięciu optymalnej sprawności energetycznej. Dla zobrazowania tej koncepcji weźmy dla przykładu energooszczędną lampę włączoną w pustym pokoju. Uzyskujemy jedynie mniejsze marnotrawstwo energii w porównaniu z tradycyjna lampą! Trwała zmiana polega na zarządzaniu zużyciem energii poprzez pomiar, monitorowanie i sterowanie. Co więcej, w porównaniu z kosztami (i wiedzą techniczną niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa) instalacji rozwiązań cieplnych, sterowanie energią można wdrożyć po relatywnie umiarkowanych kosztach i uzyskać szybki zwrot. Ma to szczególne znaczenie w kontekście szybko rosnących cen energii: większość systemów sterowania energią amortyzuje się w ciągu kilku lat. Innym istotnym czynnikiem, który ma wpływ na aktywne zarządzanie energią jest konieczność osiągnięcia ambitnych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych ustalonych w protokole z Kioto. W budownictwie, dla przykładu, kwestią oczywistą staje się fakt, że jeżeli istniejące budynki (a także wszystkie nowe) nie staną się efektywne energetycznie, po prostu niemożliwe będzie osiągnięcie celów wyznaczonych na rok Transport 27% Budownictwo mieszkaniowe 16% Budownictwo komercyjne 8% Przemysł 49% Elektryczność 38% Paliwa 62% Elektryczność 50% Paliwa 50% Elektryczność 17% Paliwa 85% 49% Ogrzewanie pomieszczeń 16% Ogrzewanie wody 7% Oświetlenie 7% Klimatyzacja 5% Chłodzenie 5% Gotowanie 4% Sprzęt elektroniczny 4% Zmywarki/Suszarki 3% Inne 23% Ogrzewanie pomieszczeń 17% Oświetlenie 10% Ogrzewanie wody 8% Klimatyzacja 6% Sprzęt elektroniczny 5% Chłodzenie 4% Wentylacja 4% Gotowanie 23% Inne 40 % Ciepło technologiczne 27 % Kotły parowe 13 % Systemy silników 5 % Ogrzewanie budynków 4 % Oświetlenie i inne 4 % Systemy kogeneracyjne 2 % Chłodzenie technologiczne 4 % Gotowanie 5 % Inne Dane liczbowe dotyczące zużycia energii obrazują najważniejsze obszary konsumpcji energii w rozbiciu na rodzaje. 4 - Raport White Paper na temat efektywności energetycznej

5 Wprowadzamy trwałe oszczędności Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych stało się globalnym celem ustalonym na Szczycie Ziemi w Kioto w 1997 r., który został ostatecznie ratyfikowany przez 169 krajów w grudniu 2006 r. Na mocy protokołu z Kioto państwa uprzemysłowione postanowiły ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 5,2% w 2012 r. w porównaniu z poziomem z roku (W porównaniu z poziomami emisji prognozowanymi na rok 2012 przed uchwaleniem protokołu, ograniczenie to oznacza redukcję o 29%.) Celem dla Europy jest łączna redukcja emisji o 8%, przy czym emisja CO 2 ma spaść o 20% do 2020 r. W niniejszym raporcie omawiamy koncepcje aktywnego zarządzania energią, które mogą być zastosowane w nowych i istniejących budynkach w budownictwie komercyjnym, przemysłowym, prywatnym, publicznym oraz mieszkaniowym a także w infrastrukturze produkcyjnej, przemysłowej i transportowej. Światowa konsumpcja energii, Światowa emisja CO 2 w miliardach ton metrycznych CO 2 Kwadrylion BTU Historyczne Prognozowane K R A J E S P O Z A O E C D K R A J E O E C D Źródło: EIA 2003, International Energy Outlook 2007, World Resource Institute Raport White Paper na temat efektywności energetycznej - 5

6 Unia Europejska Cele redukcji emisji Wprowadzamy trwałe oszczędności Zobowiązanie z Kioto Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 5% w okresie Zobowiązanie Rady Europy z marca 2007 r. Redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% do końca 2020 r. Cel ten może być wyższy w przypadku umów międzynarodowych (zawartych po Kioto) Francja, Niemcy, UK... Niektóre państwa europejskie pragną redukcji o 50% do 2050 r. Powyższe dane liczbowe: Program i cele emisji UE (podstawa = poziom z 1990 r.) 6 - Raport White Paper na temat efektywności energetycznej

7 Obecna sytuacja Wprowadzamy trwałe oszczędności Energia jest wykorzystywana na wiele różnych sposobów w wszystkich dziedzinach życia od dostawy istotnych surowców takich, jak woda, ropa naftowa i gaz po oświetlenie i ogrzewanie w gospodarstwach domowych oraz zasilanie wymagane w przemyśle i handlu. Większość energii jest konsumowana użytecznie, ale codziennie duża jej część jest marnowana. Należy się właśnie zająć marnotrawstwem lub nieefektywnym zużyciem energii. Niniejszy raport analizuje każdy aspekt zużycia energii i jego oddziaływanie na środowisko. W sytuacji, kiedy emisja gazów cieplarnianych znalazła się w centrum uwagi całego świata, nadszedł czas, aby każdy podjął działania na rzecz optymalizacji zużycia energii poprzez wdrożenie inteligentnych rozwiązań prowadzących do aktywnej efektywności energetycznej. W Europie wdrożono dyrektywę w sprawie Efektywności Energetycznej Budynków. Zakłada ona przyznawanie wszystkim budynkom (włącznie z budownictwem mieszkaniowym) certyfikatów energetycznych podobnych do certyfikatów widniejących dziś na urządzeniach AGD i załączanie ich do dokumentacji nieruchomości. Niektóre rządy UE oświadczyły, że wprowadzenie tego aktu może spowodować zmniejszenie zużycia energii przeciętnie o 25%. Nie ujmując znaczenia dalekowzroczności tych przepisów, czynnikiem wywierającym prawdopodobnie największy wpływ na biznes jest gwałtowny wzrost cen energii. W niektórych krajach, w okresie od lutego 2005 r. do lutego 2006 r., zanotowano wzrost kosztów elektryczności i gazu w obrocie hurtowym o około 74% tylko w styczniu 2008 r. ceny energii w Wlk. Brytanii wzrosły o 27%. Stanowi to duży problem dla firm, których marża zysku kurczy się i stają przed dylematem obniżenia zysków finansowych lub przeniesienia wzrostu kosztów na ceny produktów i usług, co pociąga za sobą ryzyko spadku konkurencyjności. Zużycie gazu ziemnego przez przemysł: cena hurtowa Jednostka Rysunek 9.2 Średnie ceny energii elektrycznej (w centach nominalnych za kilowatogodzinę) Wg sektora, Wg sektora, miesięcznie Belgia Niemcy Hiszpania Francja Włochy Wlk. Brytania Budownictwo mieszkaniowe Ceny gazu dla przemysłu w Europie Budownictwo komercyjne Budownictwo mieszkaniowe Inne* Transport Transport Przemysł Budownictwo komercyjne Przemysł * Oświetlenie ulic i autostrad, sprzedaż międzyresortowa, pozostała sprzedaż organom publicznym, rolnictwo i nawadnianie oraz transport włącznie z transportem drogowym i kolejowym. Uwagi: Zawiera podatki. Patrz termin «cena nominalna» w Glosariuszu. Strona WWW: Źródło: Tabela 9.9. Ceny elektryczności w USA Raport White Paper na temat efektywności energetycznej - 7

8 Wprowadzamy trwałe oszczędności Gospodarka, jest przygotowana do produkcji i dystrybucji elektryczności, jej konsumpcji oraz stosowania prądu elektrycznego do wykorzystywania energii pochodzącej z innych źródeł. Dostępna jest technologia maksymalizacji efektywności zużycia energii elektrycznej, wraz z możliwością wykorzystania elektryczności do zarządzania konsumpcją energii pochodzącej z innych źródeł, oraz technologia optymalizacji jej dystrybucji. Istnieją rozwiązania techniczne do zarządzania zużyciem energii przez budynek w systemach oświetlenia, klimatyzacji, sterowania budynkiem i rozdziału mocy. Samo oświetlenie może odpowiadać za 40% konsumpcji elektryczności w typowym przedsiębiorstwie handlowym. W biurach, eksplozja technologii informatycznych przyczynia się do ogromnego wzrostu zużycia energii elektrycznej, wyprzedzając systemy klimatyzacji. Rozwój centrum danych i nowych branż również przyczynia się do dramatycznego zwiększenia konsumpcji energii elektrycznej. W przemyśle, istnieją sprawdzone rozwiązania ograniczania zużycia energii w systemach silników elektrycznych i skuteczniejszego kontrolowania wykorzystania energii elektrycznej na poziomie całego zakładu produkcyjnego. Dwie trzecie energii elektrycznej konsumowanej przez przemysł zasila silniki elektryczne. W większości krajów prawie 10% silników elektrycznych nie jest wyposażonych w sterowanie i dlatego nie można zwolnić ich prędkości pracy lub automatycznie wyłączyć. W regionach uprzemysłowionych nastąpił również wzrost automatyzacjw zakresie i zużycia energii elektrycznej, a także nieefektywnych systemów hydraulicznych i pneumatycznych. W gospodarstwach domowych nowoczesne rozwiązania umożliwiają sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem, co przyczynia się do podniesienia standardu życia, a jednocześnie do oszczędzania energii. W większości krajów każde gospodarstwo domowe (włączając indywidualne apartamenty) przyczynia się do emisji 6,5 tony CO 2 rocznie, lub mówiąc inaczej, ilości gazu wystarczającej do napełnienia sześciu balonów na gorące powietrze! A przecież już samo wyłączanie oświetlenia w nieużywanych pokojach przyniosłoby oszczędności rzędu 2,2 tony na gospodarstwo domowe. Obserwuje się również ogromny wzrost zużycia energii przez komputery, zestawy telewizyjne, nowoczesne urządzenia elektryczne, klimatyzację a nawet zewnętrzne oświetlenie i urządzenia akumulatorowe. Rzeczywiście, w wielu zachodnich gospodarkach konsumpcja elektryczności przez gospodarstwa domowe przewyższa zużycie przemysłu. Mówiąc krótko, każdy ma możliwość aktywnego oszczędzania elektryczności i innych źródeł energii pod warunkiem, że zrozumie o jaką stawkę chodzi i ma chęć działania. W najnowszych prognozach z maja 2007 r. Enerdata przewiduje, że światowa konsumpcja energii wzrośnie o 30% do roku W 2005 r. wielkość konsumpcji energii oszacowano na TWh, przy czym 67% zostało wyprodukowane przez elektrownie węglowe, na ropę naftową i gazowe. Nie ulega wątpliwości, że w sytuacji braku działań na rzecz oszczędzania, zużycie energii elektrycznej będzie rosło w najbliższych dekadach. Jest to zwłaszcza prawdziwe w krajach trzeciego świata i we wschodzących gospodarkach, gdzie rośnie wykorzystanie sprzętu elektrycznego oraz, gdzie duża część ludności obecnie pozbawiona dostępu do elektryczności uzyska go w przyszłości. Większości ludzi trudno wyobrazić sobie życie bez elektryczności, co nie oznacza, że nie można kontrolować jej konsumpcji i dążyć ku aktywnej efektywności energetycznej. Rzeczywiście, bez stanowczego wdrożenia aktywnej efektywności energetycznej rządy będą musiały podjąć odpowiednie działania ustawodawcze, aby uzyskać jakąkolwiek szansę na osiągnięcie celów ustalonych w Kioto. 8 - Raport White Paper na temat efektywności energetycznej

9 Podejmujemy działania w zakresie energii Wprowadzamy trwałe oszczędności Każdy z nas może podjąć pozytywne działania na rzecz oszczędzania i rozważnego wykorzystywania energii. Mamy do dyspozycji odpowiednią technologię, której wdrożenie w większości przypadków jest relatywnie tanie i zapewnia szybki zwrot. Zgodnie z zasadą mówiącą, że nie jest możliwe oszczędzanie tego, czego nie można zmierzyć, w przypadku dużych konsumentów energii, innych niż gospodarstwa domowe, proces wdrażania aktywnej efektywności energetycznej powinien rozpocząć się od oceny sposobu i miejsc wykorzystywania energii oraz wielkości zużycia. Kwestie zasadnicze dla każdej organizacji: Czy Twoja organizacja jest przygotowania na efektywność energetyczną? Zmiany ustawodawcze i przepisów zmuszają użytkowników budynków do przygotowania się do zarządzania substancjami węglopochodnymi. Czy Twój personel został przeszkolony? Czy dział finansowy jest w stanie pozyskać oferowane dotacje? W jaki sposób będziesz oceniać swoje postępy? Czy możesz to dowieść swoim klientom? Czy jesteś w stanie rozliczyć 90% swojego zużycia energii? W Wlk. Brytanii, na przykład, przepisy dotyczące budynków wymagają pomiaru i rozliczania 90% szacowanego rocznego poboru energii włącznie z elektrycznością, gazem, wodą, ropą naftową i parą. Kto korzysta z Twojej energii? Stosowanie skutecznego monitorowania i ustalanie poziomów docelowych konsumpcji energii przyczynia się do sukcesu wdrożenia efektywności energetycznej. Jednak, bez zaangażowania osób, które korzystają z energii w Twojej organizacji, oszczędności nie będą trwałe. Czy monitorujesz poziom świadomości i postawy wobec aktywnej efektywności energetycznej w Twojej firmie? Pozostałe wymagania: Czy znasz swoje wymagania? Aby wiedzieć, w którym miejscu zacząć, musisz wiedzieć, gdzie znajdujesz się w chwili obecnej. Jednak zasięganie porad, o ile nie są one podparte wiedzą i doświadczeniem, może być ryzykowne. Rozpocznij analizę swoich obiektów w kontekście Twoich celów. Czy na podstawie zaleceń, potrafisz wyznaczyć drogę ku efektywności energetycznej? Czy rozumiesz kolejne kroki? Kto zagwarantuje efektywność energetyczną? Ty siedzisz za sterami, a odpowiednie inwestycje przyniosą oszczędności. Nieodpowiednie wdrożenie planu efektywności energetycznej może w sposób znaczący ograniczyć możliwości oszczędzania. Czy posiadasz odpowiednie środki na zakup i instalację urządzeń oraz gwarancję, że jesteś na dobrej drodze? Raport White Paper na temat efektywności energetycznej - 9

10 Wprowadzamy trwałe oszczędności Audyty energetyczne i ich zalecenia to dobry punkt wyjścia. Na rynku oferowanych jest obecnie wiele bardzo precyzyjnych, niedrogich i prostych w instalacji urządzeń do pomiaru i monitorowania zużycia, które usprawniają identyfikację i zarządzanie konsumpcją energii. Firma Schneider Electric angażuje się na rzecz swoich klientów w ograniczanie zużycia energii i oferuje szeroki asortyment produktów i usług aktywnego zarządzania energią obejmujących doradztwo, strategie wdrożenia, rozwiązania do monitorowania i sterowania. A doskonały serwis ułatwia utrzymanie oszczędności w czasie. Audyt energetyczny Wyspecjalizowani konsultanci ds. energii mierzą i analizują wykorzystanie energii w zakładzie lub firmie oraz identyfikują obszary, w których można poczynić oszczędności. Zdalne monitorowanie zużycia energii Menedżerowie ds. energii lub zewnętrzni eksperci mogą zdalnie monitorować zużycie energii za pośrednictwem połączeń kablowych lub bezprzewodowych z instalacjami elektrycznymi. Na podstawie zebranych danych przedstawiają oni zalecenia, które na obiekcie można wdrażać w czasie rzeczywistym. Falowniki do silników Silniki elektryczne zużywają dużo energii (66% konsumpcji energii w przemyśle), a systemy sterowania falownikami zapewniają bardziej efektywne zarządzanie energią w zastosowaniach o dużym poborze, takich jak instalacje wentylacji, pompowania i sprężonego powietrza. Produkty te można wdrożyć w nowych zakładach lub zastosować do modernizacji istniejącego sprzętu Raport White Paper na temat efektywności energetycznej

11 Wprowadzamy trwałe oszczędności Rozwiązania techniczne Rozwiązania techniczne optymalizacji instalacji elektrycznych obejmują szeroki asortyment produktów, sprzętu, inteligentnych sterowników i urządzeń sterowania, umożliwiających redukcję zużycia energii w obiekcie komercyjnym lub przemysłowym średnio o 20%. Rozwiązania oświetlenia Dostępne są rozwiązania sterowania oświetleniem, które umożliwiają optymalizację systemów oświetleniowych zarówno w znaczeniu komfortu oraz bezpieczeństwa, jak i zużycia energii. Oświetlenie odpowiada za niemal połowę konsumpcji energii w budynkach komercyjnych. Jakość zasilania Najczęściej pomijane obszary to harmoniczne prądu i współczynnik mocy. Te niewidoczne cechy instalacji elektrycznej mogą wpływać na zużycie, koszty a nawet okres eksploatacji urządzeń. Prawodawstwo europejskie reguluje kwestie zniekształceń harmonicznych i zakłóceń elektromagnetycznych, ale nawet bez tej legislacji firmy są zobowiązane do nie zanieczyszczania elektrycznej infrastruktury zasilania zakłóceniami harmonicznymi - w Wlk. Brytanii mierzy się harmoniczne aż do 50 rzędu! Jeszcze większe oddziaływanie bezpośrednie ma współczynnik mocy. Odbiorcy o niskim współczynniku mocy marnotrawią elektryczność i ponoszą dodatkowe koszty, nawet o tym nie wiedząc. A przecież konfiguracja i instalacja urządzeń korekcji współczynnika mocy jest prosta. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że sercem urządzeń korekcji współczynnika mocy są kondensatory, których sprawność ulega zużyciu bliżej naturalnego okresu półtrwania i wymagana jest ich wymiana celem utrzymania najwyższego możliwie współczynnika mocy. Dlatego konserwacja jest kluczem do maksymalizacji oszczędności. Teraz, w niniejszym raporcie, zajmiemy się konkretnymi sektorami, w których można zastosować rozwiązania aktywnej efektywności energetycznej. Raport White Paper na temat efektywności energetycznej - 11

12 Aktywna efektywność energetyczna w budownictwie Wprowadzamy trwałe oszczędności Aktywna efektywność energetyczna w nowych budynkach publicznych i komercyjnych We współczesnych czasach trudno jest pojąć, dlaczego tak wiele budynków jest w zasadzie nieefektywnych energetycznie. Jest to szansa na uwzględnienie aktywnej efektywności energetycznej na etapie projektowania, rozwoju, budowania i ostatecznego użytkowania budynku. Jednak rozbieżne interesy podmiotów uczestniczących w projektowaniu i eksploatacji budynku, dalekie od motywowania do zarządzania energią, czasami to uniemożliwiają. Na przykład, architekci postrzegają oszczędzanie energii w kategoriach dobieranych materiałów i systemów izolacji, co oznacza pasywną efektywność energetyczną. Bardzo rzadko na etapie projektowania uwzględnia się urządzenia do zarządzania energią, gdyż zakłada się, że pozostaje to w kompetencji opracowywania dostaw mediów do budynku. Firmy budowlane rzadko, o ile w ogóle, przejmują się zagadnieniami energetycznymi. Koncentrują się na dotrzymaniu budżetu, cięciu kosztów budowy i unikaniu kar umownych. Wyłącznie w przypadku ścisłej instrukcji uwzględnią systemy zarządzania budynkiem lub energią na etapie konstrukcji. Inżynierowie zajmujący się dostawą mediów do budynku są bardziej skłonni do uwzględnienia urządzeń sterowania budynkiem. Jednak, nawet na tym etapie silniejsza jest potrzeba dodania wartości postrzeganej w postaci komfortu w budynku i kontroli dostępu, nastrojowego oświetlenia i zaawansowanych rozwiązań IT, niż wdrożenia kontroli energii. Nawet użytkownicy końcowi budynków komercyjnych czasami przywiązują niewielką wagę do oszczędzania i pomiaru energii. Często najmujący lokale na krótki okres, którzy płacą rachunki za elektryczność, zauważają ten problem, ale najczęściej są bezsilni lub jest już za późno na podejmowanie działań. Mówiąc krótko: łatwiej jest uwzględnić w planie prac odpowiednie i sprawne urządzenia aktywnej efektywności energetycznej, kiedy są one zintegrowane z innymi atrakcyjnymi produktami systemów zarządzania budynkiem. Ten sam argument można przytoczyć w przypadku oszczędności w fazie instalacji. Wtedy można zaplanować współużytkowanie okablowania strukturalnego, wspólne biegi okablowania przesyłu danych i zasilania oraz montaż współdzielonych akcesoriów (kontrola zasilania, gniazda przesyłu danych, sterowanie klimatyzacją, kontrola dostępu i sterowanie oświetleniem w sieciach wspólnych) Raport White Paper na temat efektywności energetycznej

13 Wprowadzamy trwałe oszczędności Czynniki prawne Wiele osób uważa, że uchwalenie podatku od zmiany klimatu odniesie o wiele mniejszy skutek, niż przewidywano. Chociaż obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie, dla przykładu, na rozwiązania typu efektywne energetycznie sterowanie silnikami w ogrzewaniu i wentylacji, nie widać symptomów modernizacji na dużą skalę. Ale nowa legislacja zmusza do korzystania z rozwiązań zarządzania energią. W Wlk. Brytanii, w lipcu 2004 r., Lord Rooker, minister stanu w kancelarii wicepremiera, napisał w ministerialnym oświadczeniu: «Energia zużywana w budynkach odpowiada za prawie połowę brytyjskiej emisji dwutlenku węgla. Podnoszenie efektywności energetycznej naszych budynków ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia docelowych poziomów redukcji emisji dwutlenku węgla». Należy przyznać, że większość ludzi bardziej przejmuje się redukcją kosztów niż kwestią ocalenia naszej planety. Cena mediów jest najbardziej oczywistą i zmienną siłą napędową efektywności energetycznej. Ale w coraz większym stopniu stają się nią także przepisy ochrony środowiska i korzyści płynące z reputacji firmy. «Odpowiedzialność obywatelska firm» nabiera prawdziwej wartości. Dyrektywa w sprawie Efektywności Energetycznej Budynków zmusza również wiele podmiotów do okresowej oceny i publikowania charakterystyki energetycznej, co przekłada się na większą przejrzystość, bodziec do i działania wartość biznesową wiarygodności energetycznej. Stosowanie urządzeń wydajnych energetycznie (pasywna efektywność energetyczna) jest ważne, ale to tylko część zagadnienia. Dla uzyskania pełnej efektywności należy monitorować, zarządzać i sterować obiektami. Należy osiągnąć trwałe wyniki i zapobiegać ich pogorszeniu. Tak samo ważne jest zajmowanie się zakupami, operacjami, zarządzaniem i konserwacją, co wdrażanie fizycznych zmian w obiektach. Co więcej, oszczędności kosztowe i redukcję emisji substancji węglopochodnych często osiąga się szybko i przy niskiej lub umiarkowanej cenie. Specjalne dyrektywy UE Charakterystyka energetyczna budynków grudzień 02 Dyrektywa 2002/91 Etykiety efektywności energetycznej urządzeń domowych lipiec 03 Dyrektywa 2003/66 System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych październik 03 Dyrektywa 2003/87 Wspieranie kogeneracji luty 04 Dyrektywa 2004/8 Produkty wykorzystujące energię lipiec 05 Dyrektywa 2005/32 Efektywność końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych kwiecień 06 Dyrektywa 2006/32 Komunikacja czerwiec 05 Zielona Księga UE październik 06 Plan działania UE styczeń 07 Pakiet Energetyczny Komisja Europejska tworzy dynamiczne środowisko poprzez uchwalanie dyrektyw dotyczących efektywności energetycznej i bieżącej komunikacji. Raport White Paper na temat efektywności energetycznej - 13

14 Wprowadzamy trwałe oszczędności Aktywna efektywność energetyczna w istniejących budynkach publicznych i komercyjnych Coraz większą uwagę poświęca się kwestii ilości energii zużywanej przez budynek w fazie jego eksploatacji. Nieefektywne zarządzanie budynkiem w tej fazie przyczynia się do niepotrzebnego marnotrawienia cennej energii. Inteligentny pomiar energii umożliwia wgląd w konsumpcję budynku i identyfikację obszarów, w których można uzyskać potencjalne oszczędności. Ponadto, dowody mówią, że koszty operacyjne zazwyczaj są trzykrotnie wyższe niż koszt kapitałowy budynku, a koszty konserwacji mogą dwukrotnie przekroczyć koszt budynku. Inwestowanie w systemy umożliwiające redukcję zużycia energii w sposób naturalny zmniejszają również koszty operacyjne. Tradycyjnie, prace konserwacyjne miały charakter bierny, ale dzięki inteligentnym systemom sterowania budynkiem, konserwacja staje się czynnością intuicyjną i może być planowana. Korzyść polega na tym, że konserwację można zaplanować i budżetować, a nie zajmować się nią wyłącznie w razie zaistnienia konieczności. Ta ostatnia praktyka często powoduje, że prace konserwacyjne są odkładane lub nawet ignorowane. Ponadto, teraz możliwe jest monitorowanie gazu, elektryczności, wody, powietrza i pary przez jeden system. Inteligentne zarządzanie energią ułatwia pracę personelowi serwisowemu i na dodatek jest to system niedrogi. Przeprowadzone niedawno przez brytyjską organizację Energy Savings Trust badanie ujawniło, że zainstalowanie technologii do pomiaru i monitorowania zużycia zwraca się przeciętnie w okresie krótszym niż 6 miesięcy. Niewielki wzrost nakładów kapitałowych może znacznie ograniczyć wydatki operacyjne. Badania empiryczne nad rozwiązaniami pomiarowymi w zróżnicowanej grupie budynków dowiodły, że ich stosowanie przyczynia się przeciętnie do 5% spadku rachunków za media. Ale to nie koniec korzyści finansowych. Dzięki lepszemu wykorzystaniu urządzeń można osiągnąć oszczędności rzędu 2-5%. Poprzez poprawę niezawodności systemów można potencjalnie uzyskać oszczędności na poziomie 10%. Dokładny pomiar jest podstawowym warunkiem działań na rzecz efektywności energetycznej 14 - Raport White Paper na temat efektywności energetycznej

15 Rozwiązania aktywnej efektywności energetycznej dla średnich i dużych obiektów komercyjnych Wprowadzamy trwałe oszczędności Budynki Renowacja może przynieść zysk w postaci 30% oszczędności energii Sterowanie klimatyzacją Sterowanie oświetleniem Systemy zarządzania budynkiem Korekcja współczynnika mocy Produkty usprawniające działanie o Regulatory oświetlenia, regulatory czasowe, detektory ruchu i obecności, przełączniki o Termostaty, sterowanie ogrzewaniem podłogowym o Falowniki dla klimatyzacji, pomp, wentylatorów i silników o Kompensacja mocy i filtry harmonicznych Systemy zarządzania o Systemy zarządzania budynkiem o Monitorowanie i analiza zasilania 20% łącznego zużycia energii 3 kluczowe obszary: klimatyzacja, oświetlenie i zintegrowane rozwiązania budynków Silniki zużywają 35% elektryczności Usługi o wartości dodanej o Audyty zakładu o Gromadzenie i analiza danych o Analiza finansowa i zwrotu z inwestycji o Planowanie działań modernizacyjnych o Monitorowanie zdalne i optymalizacja Wiele osób obawia się, że instalacja takiej technologii podczas modernizacji jest kosztowna i spowoduje duże niedogodności dla użytkowników budynku. W rzeczywistości, urządzenia i systemy mogą być zainstalowane w sposób ekonomiczny bez powodowania niedogodności, zarówno w nowych, jak i modernizowanych strukturach. W obu sytuacjach, można wykorzystać istniejącą sieć Ethernet oraz posiadany personel IT do jej serwisowania. Technologie bezprzewodowe i Ethernet umożliwiają wdrożenie i integrację na zasadzie plug&play i oraz zbudowanie scentralizowanego sterowania. We wszystkich budynkach Schneider Electric w Wlk. Brytanii podczas modernizacji wdrożono z powodzeniem tę technologię. W modernizowanych instalacjach można z łatwością przeanalizować oszczędności energetyczne, co stanowi dodatkową korzyść. W przypadku budynków użytkowanych przez pewien okres wpływ i korzyści płynące z inteligentnego zarządzania energią są natychmiast widoczne. Raport White Paper na temat efektywności energetycznej - 15

16 Wprowadzamy trwałe oszczędności W USA, Ustawa Energetyczna (Energy Policy Act) z 2005 r., rozdział 103 wymaga, aby «wszystkie agencje federalne zainstalowały do końca 2012 r. zaawansowane urządzenia pomiarowe we wszystkich obiektach im podległych, w których jest to wykonalne». W Wlk. Brytanii najnowsza nowelizacja Biuletynu dla Budownictwa nr 87 (BB87) Wytyczne ekologicznego projektowania szkół, wymaga, aby wszystkie szkoły przestrzegały Zarządzenia w sprawie Budynków Część L2 Oszczędzanie paliwa i energii. Dodatkowo, rząd uruchomił inicjatywę Szkolne Budynki Przyszłości, która zakłada modernizację i odnowienie wszystkich budynków szkół licealnych w ciągu 15 lat. Ludzki punkt widzenia W argumentach na rzecz aktywnej efektywności energetycznej pojawia się również pierwiastek ludzki. Najważniejszym aktywem w większości budynków są ich użytkownicy. Komfort i bezpieczeństwo są kwestiami nie podlegającymi dyskusji. W okresie swojego funkcjonowania budynek może wielokrotnie zmieniać swoje przeznaczenie. Łatwość przeprowadzania tych zmian jest kolejnym ważnym zagadnieniem kosztowym i może mieć wpływ na kwestię zarządzania energią. Przy minimalnych inwestycjach można wdrożyć inteligentne sterowanie i aktywną efektywność energetyczną. Rezultatem netto jest budynek, który jest dla użytkowników komfortowy, przyjaznyi funkcjonalny a jednocześnie pozwala osiągać długoterminowe oszczędności w rachunkach za energię Raport White Paper na temat efektywności energetycznej

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10

dzisiaj Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10 dzisiaj 3 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10 Jednofazowe rozwiązanie problemu 4 Nowe znaczenie komfortu 18 Ekstremalne próby wyłącznika zakończone sukcesem 26 FlexMT

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12 dzisiaj 2 12 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Wielka moc z akumulatora 12 Wielcy gracze muszą spokornieć 06 eramzes nowatorskie podejście do symulacji komputerowych 20 Przyjemność posiadania fajnej zabawki

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Abstrakt. 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012

Abstrakt. 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012 Management and Business Administration. Central Europe 4/2012 (117): s. 92 106, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Transformacja w kierunku zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14 dzisiaj 2 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Europejska walka z tlenkami azotu 14 Angela Merkel gościem na stoisku targowym ABB 12 Obudowa na miarę patentu 20 Złote Tarasy, F-16, kurza ferma i o wiele

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo