Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. LP Wnioskodawca Tytuł operacji Całkowity koszt operacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. LP Wnioskodawca Tytuł operacji Całkowity koszt operacji"

Transkrypt

1 Rejestr wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, złożonych w Biurze KLGR w ramach I naboru, w terminie 15 grudnia lutego 2012 r. z zakresów (wg kolejności złożenia): 1) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 2) Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związana z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 3) Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 4) Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Dostępny limit środków ogółem: ,00 zł w tym: Sektor publiczny ,00 Sektor gospodarczy i sektor społeczny ,00 LP Wnioskodawca Tytuł operacji Całkowity koszt operacji Wnioskowana kwota dofinansowania 1. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o. o. Udostępnienie falochronu wschodniego w porcie Kołobrzeg. 2 Gmina Kołobrzeg Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie. 3. Michał Zdzisław Żytki Remont i przebudowa przystani morskiej przy nabrzeżu zachodnim w Porcie Kołobrzeg. 4. Spółdzielnia Inwalidów ŚWIT ul. Taśmowa Warszawa Przebudowa pod kątem przystosowania dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń stołówki, kuchni z piekarnią cukierniczą ORW ŚWIT w Grzybowie- I etap kuchnia i jadalnia, II etap Fast Food , , , , , , , ,00 5. Polski Związek Remont i modernizacja , ,68

2 Niewidomych dźwigu osobowego. 6. Krzysztof Chodakowski Remont i adaptacja jachtu ORKAN II jako obiektu muzealnego. 7. Krystyna Maria Sola Budowa mola spacerowego 8. Gmina Ustronie Morskie 9. Gmina Ustronie Morskie 10. Leszek Andrzej Chodakowski 11. Hotele i Domy Wczasowe Diament Sp. z o. o. w Ustroniu Morskim. Budowa zejść na plażę na terenie gminy Ustronie Morskie. Budowa placów zabaw w miejscowościach Kukinia i Rusowo. Podniesienie atrakcyjności usług turystycznych poprzez budowę bazy noclegowej oraz gastronomicznej na terenie łowiska i pobliskiego obszaru związanego z prowadzoną działalnością. Utworzenie oddziału dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku w Domu Zdrojowym Diament SPA w Grzybowie. 12. Zbigniew Majca Zwiększenie konkurencyjności firmy ZBI-MARKT Zbigniew Majca poprzez uruchomienie Centrum SKI &SNOWBOARD 13. Beata Olichwiruk Modernizacja i remont Ośrodka Wczasowego MARTSIEŃKA w Dźwirzynie. 14. Paweł Piotr Barański Wymiana trzech domków letniskowowypoczynkowych- budowa w Ośrodku GEO-SEA w Dźwirzynie, ul. Piastowska 6A. 15. Powiat kołobrzeski (Zespół Szkół Mechanicznych im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu) 16. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o. o. Przebudowa istniejącego zespołu boisk sportowych wraz z budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Promocja Mariny Kołobrzeg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Samorządowa jednostka Zakup niezbędnego , ,55

3 organizacyjna. (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu) 18. Uczniowski Klub Sportowy Błękitni 19. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół FENIKS w Kołobrzegu. wyposażenia w celu organizacji i dywersyfikacji kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Utworzenie klubowej bazy żeglarskiej w Porcie Dźwirzyno. Rewaloryzacja parku dworskiego w Trzyniku , , , , Komunikacja Miejska Spółka z o.o. 21. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. 22. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. Wdrożenie systemu informacji pasażerskiej w Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. Międzynarodowy Festiwal PRZYSTAŃ TEATR. Park Sztuki tercet smyczkowy, czyli ponadwymiarowe krzesła z instrumentami smyczkowymi. 23. Janusz Mazur Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa poprzez dostosowanie Ośrodka Wypoczynkowego OLIWIA w Kołobrzegu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 24. Joanna Podolak Uruchomienie muzeum rybackiego na wodzie z funkcją gastronomiczną innowacyjną formą działalności promującą charakter rybacki Kołobrzegu. 25. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Realizacja II etapu inwestycji Kołobrzeski Skansen Morski przygotowanie ekspozycji plenerowej muzealiów morskich , , , , , , , , , , , , Zbigniew Majca Stworzenie koła Przyjaciół , ,00

4 27. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Żeglarstwa szansą dla młodzieży na rozwój pasji podwyższenia kompetencji. Remont i odbudowa kutra rybackiego ŚWI-38 typ KU Agnieszka Trafas Przystanek turystycznoedukacyjny jako miejsce promocji aktywnego stylu życia. 29. Organizacja Rybaków Łodziowych Producentów Rybnych sp. z o.o. 30. Trussti sp. z o.o. Sp.K Stworzenie pierwszego na polskim wybrzeżu Bałtyku salonu sprzedaży luksusowych łodzi motorowych. 31. Hotel Senator Spółka Akcyjna , , , , ,00 Budowa basenu zewnętrznego, przebudowa systemu energetycznego Hotelu Senator oraz stworzenie ścieżki do morza dla niepełnosprawnych w celu wzmocnienia konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej obiektu i regionu. 32. LECH Sp. z o.o. Promocja obszarów objętych LSROR poprzez przekształcenie starej infrastruktury rybackiej na parking z małą architekturą zieloną wpływającą na poprawę wyglądu naszego otoczenia , , , , , ,38

5 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczejoraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związana z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem Dostępny limit środków ogółem: ,00 zł w tym: Sektor publiczny 0,00 Sektor gospodarczy i sektor społeczny ,00 LP Wnioskodawca Tytuł operacji Całkowity koszt operacji 1. Grzegorz Paweł Dzwonek Uzyskanie kwalifikacji zawodu kierowcy 2 Piotr Wróblewski Wzmocnienie konkurencyjności na rynku usług turystycznych- Budowa domków wypoczynkowych w Ustroniu Morskim Wnioskowana kwota dofinansowania , , , ,00 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Dostępny limit środków ogółem: ,00 zł w tym: Sektor publiczny 0,00 Sektor gospodarczy i sektor społeczny ,00 LP Wnioskodawca Tytuł operacji Całkowity koszt operacji Wnioskowana kwota dofinansowania 1. Halina Milewska Wzrost konkurencyjności 18290, ,27 przedsiębiorstwa Baru Centrum w Ustroniu Morskim poprzez zakup specjalistycznych urządzeń do obróbki termicznej potraw 2 Małgorzata Czepulonis Modernizacja lokalu , ,71 gastronomicznego Smażalnia Ryb U Karasia w Dźwirzynie 3. Dariusz Jedynak Rozwój usług , ,11

6 gastronomicznych poprzez innowacyjne rozwiązanie event owezakup ALUHALI 4. Lesław Pydynowski Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych i sprzedaż detaliczną produktów 5. Michał Żytki Wyposażenie firmy w kontener socjalnotechniczny, specjalistyczny park maszynowy i samochodowy 6. Jan Dembiński Zakup nowych środków trwałych w celu prowadzenia unowocześnionych usług firmy 7. Halina Hajduk- Cięszczyk Zakup sprzętu i oprogramowania w celu wzrostu konkurencyjności oraz poszerzenia usług architektonicznych 8. Zbigniew Majca Rozwój działalności gospodarczej firmy ZBI- MARKT Zbigniew Majca poprzez uruchomienie dodatkowych rozwiązań rekreacyjnych w zakresie obecnej działalności , , , , , , , , , ,03 9. Mariusz Brelik Rozszerzenie i podwyższenie standardu usług przychodni weterynaryjnej na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, poprzez zakup nowoczesnego, wielofunkcyjnego aparatu USG 10. Dominik Futro Modernizacja, adaptacja wyposażenie kutra rybackiego w celu świadczenie usług 11. Tomasz Rafał Matuszak turystyczno-wędkarskich Budowa smażalni ryb z miejscami noclegowymi Przystań Rybacka w Ustroniu Morskim , , , , , , Norbert Romanowski Modernizacja serwisu , ,64

7 samochodowego polegającej na dostosowaniu do obsługi osób niepełnosprawnych, naprawy silników łodziowych i kutrowych i osprzętu do nich oraz przystosowanie placówki do serwisu ogumienia samochodowego 13. Piotr Pydynowski Świeże mleko prosto od krowy - Rozwój przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację produktów i usług, stworzenie sieci dystrybucji świeżego mleka poprzez sieć mlekomatów ( automatów rozlewających jednodniowe, świeże, niepasteryzowane mleko). 14. Krzysztof Suchodolski Zakup urządzeń elektronicznych do nawigacji i wykrywania ławic ryb w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu uprawiania 15. Krzysztof Suchodolski turystyki wędkarskiej Montaż hydraulicznego układu sterowania statkiem wraz z podłączeniem autopilota oraz wykonanie trzonu sterowego na jednostce Athlon w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu uprawiania turystyki wędkarskiej 16. Sabina Kłyż Przebudowa lokalu biurowego pod działalność biura rachunkowego 17. Janusz Mazur Rozwój działalności gospodarczej firmy usługowej Oliwia Janusz Mazur poprzez zakup wyposażenia do gabinetu fizykoterapii w celu świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej 18. Marek Opieka Krzysztof Opieka Budowa pensjonatu w Grzybowie przy ulicy , , , , , , , , , , , ,00

8 Namiotowej 16- etap -I 19. Tomasz Gościniak brak brak , Lech sp. z o.o. Poprawa jakości usług i , ,00 warunków pracy w Regionalnym Centrum Logistycznym poprzez zakup montaż nowoczesnych regałów do wysokiego składowania 21. Józef Jabłonowski Rozwój działalności , ,00 gospodarczej o usługi cateringowe i pozostałe podnoszące wartość przetworzonych produktów rybactwa sprzedawanych w postaci gotowych produktów, dań obiadowych, kanapek itp. W opakowaniach o przedłużonym czasie spożycia 22. Lech sp. z o. o. Zwiększenie , ,80 konkurencyjności firmy Lech sp. z o.o. poprzez uruchomienie Regionalnego Centrum Logistycznego z FRESH MARKETEM 23. Z-ART. Sp. z o.o. Innowacyjność szansą rozwoju przedsiębiorstwa Z-ART. Sp z o.o , ,00 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej Dostępny limit środków ogółem: ,00 zł w tym: Sektor publiczny ,00 zł Sektor gospodarczy i sektor społeczny ,00 zł LP Wnioskodawca Tytuł operacji Całkowity koszt operacji 1. Gmina Miasto Kołobrzeg Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Wnioskowana kwota dofinansowania , ,00

9 2 Przybrzeżna ŻEGLUGA Pasażerska Czerwony szkwał Hudziak Rafał, Rogaczewski Bartosz 3. Przybrzeżna ŻEGLUGA Pasażerska Czerwony szkwał Hudziak Rafał, Rogaczewski Bartosz 4. Gmina Kołobrzeg 5. Oddział Powiatowy WOPR Kołobrzeg 6. Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu wraz z budową odpływu do morza- etap I Modernizacja i doposażenie jednostki KAROL Przebudowa jednostki o nazwie CZSZ-PN-01 Renowacje, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk w pasie nadmorskim na terenie Gminy Kołobrzeg Stworzenie Grupy Interwencyjnej OP WOPR Kołobrzeg Ochrona przed zanieczyszczeniem wód basenu portowego , , , , , , , , , ,00

LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 17 LIPCA 2012 R.

LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 17 LIPCA 2012 R. STOWARZYSZENIE KOŁOBRZESKA LOKALNA GRUPA RYBACKA UL. SZYPRÓW 1, 78-100 KOŁOBRZEG TEL./FAKS: (0-94) 352 46 38, E-MAIL: KLGR@INTERIA.PL, WWW.KLGR.PL LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 17 LIPCA 2012 R. OPERACJI

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 02 LIPCA 2012 R.

LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 02 LIPCA 2012 R. STOWARZYSZENIE KOŁOBRZESKA LOKALNA GRUPA RYBACKA UL. SZYPRÓW 1, 78-100 KOŁOBRZEG TEL./FAKS: (0-94) 352 46 38, E-MAIL: KLGR@INTERIA.PL, WWW.KLGR.PL LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 02 LIPCA 2012 R. OPERACJI

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane na zlecenie: Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka ul. Szyprów 1 78-100 Kołobrzeg. www.biostat.com.

Badanie zrealizowane na zlecenie: Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka ul. Szyprów 1 78-100 Kołobrzeg. www.biostat.com. Badania ewaluacyjne oraz propozycje zmian i aktualizacji Lokalnej strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka Badanie zrealizowane na zlecenie: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu

Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu Stowarzyszenie Biuro Pszczew, 03/02/2012 r. Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta Ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew Tel. 95 761 70 86 / Fax. 95 749 70 86 www.lgrow.pl / biuro@lgrow.pl Str. 1 LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca Tytuł operacji

Wnioskodawca Tytuł operacji Gmina Bestwina Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Celem przedmiotowego projektu

Bardziej szczegółowo

Utworzenie działalności z zakresu usług turystycznych i wędkarskich

Utworzenie działalności z zakresu usług turystycznych i wędkarskich Zał. Nr 18 do protokołu nr 3/2013 z posiedzenia Komitetu Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze z dnia 22.03.2013 r. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach środka 4.1.c Podnoszenie wartości

Bardziej szczegółowo

Poradnik beneficjenta

Poradnik beneficjenta Poradnik beneficjenta osi 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie Spis treści I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Miejsce turystyki w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich realizowanej przez Darłowską Lokalną Grupę Rybacką

Miejsce turystyki w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich realizowanej przez Darłowską Lokalną Grupę Rybacką Miejsce turystyki w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich realizowanej przez Darłowską Lokalną Grupę Rybacką Turystyka stanowi w gminach pasa nadmorskiego ważny aspekt rozwoju. Przypisuje się jej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna oferta gastronomiczna Hall of fame - X 133 620,17 65 180,57

Innowacyjna oferta gastronomiczna Hall of fame - X 133 620,17 65 180,57 Str. 1 Stowarzyszenie Biuro Pszczew, 30/08/2011 r. Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta Ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew Tel. 95 761 70 86 / Fax. 95 749 70 86 www.lgrow.pl / biuro@lgrow.pl LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota dofinansowania A. Operacje zgodne z LSROR, które uzyskały minimum punktowe, które nie mieszczą się w limicie środków

Wnioskowana kwota dofinansowania A. Operacje zgodne z LSROR, które uzyskały minimum punktowe, które nie mieszczą się w limicie środków 7.4. Lista operacji niewybranych do dofinansowania Rodzaj operacji: Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor społeczny

Bardziej szczegółowo

Operacje mieszczące się w limicie środków. Strona 1 z 8

Operacje mieszczące się w limicie środków. Strona 1 z 8 Lista operacji po wstępnej ocenie Rodzaj operacji : Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Nadany numer sprawy Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Operacje mieszczące się w limicie środków

Operacje mieszczące się w limicie środków Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania Rodzaj operacji : Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Nadany

Bardziej szczegółowo

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Słowo wstępne Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić Państwu publikację poświęconą działalności Lokalnych Grup Rybackich na terenie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz. Zasady Funduszy Strukturalnych (1/3): 2011-09-26. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE. art.

Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz. Zasady Funduszy Strukturalnych (1/3): 2011-09-26. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE. art. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Zdaniem SWP tak, pamiętać jednak należy o zachowaniu operacji przez okres 5 lat.

Zdaniem SWP tak, pamiętać jednak należy o zachowaniu operacji przez okres 5 lat. Pytanie 1 Czy Beneficjent, który ma zarejestrowaną działalność pod numerami Europejskiej Klasyfikacji Działalności oraz Krajowej Klasyfikacji Narodowej może ubiegać się o dofinansowanie w ramach PO RYBY,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Gmina Rabka Zdrój gmina miejsko - wiejska uzdrowiskowa. Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Gmina Rabka Zdrój gmina miejsko - wiejska uzdrowiskowa. Urząd Miejski w Rabce-Zdroju Gmina Rabka Zdrój gmina miejsko - wiejska uzdrowiskowa Gmina Rabka-Zdrój w liczbach: 17, 3 tys. mieszkańców Oświata : 7 przedszkoli i punktów przedszkolnych 3 szkoły podstawowe 3 zespoły szkół 1 gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE INWESTYCYJNY TORUŃ DZIAŁANIA, PLANY, ZAMIERZENIA DO ROKU 2022 ZASADY PLANOWANIA, FINANSE Spotkanie informacyjne, 31 stycznia 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 Gmina Miasto Świdnica Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1A) CZĘŚĆ II - PROJEKTOWA Listopad 2007 Strona: 2 Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski Ewaluacja funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Mielno 2013 ul. Pimpickiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2005 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Lista wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie pod względem zgodności z kryteriami formalnymi Lista wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie pod względem zgodności z kryteriami formalnymi Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa III: Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji listopad 2010 Pomoc w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Olecku z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA OLECKO JAKO SZANSA NA Olecko 2008 rok 1 Urząd Miejski w Olecku 19-400 Olecko Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 2013 LISTA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 2013 LISTA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 2013 LISTA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU 01/09/1.1.9 Oś Priorytetowa 1 : Przedsiębiorczość Działanie 1.1 : Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie 1.1 Blisko Przyrody wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków.

Przedsięwzięcie 1.1 Blisko Przyrody wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków. Przedsięwzięcie 1.1 Blisko Przyrody wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków. Przedsięwzięcie to wpisuje się w cel ogólny 1 Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-62164-17-2

ISBN 978-83-62164-17-2 ISBN 978-83-62164-17-2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Przykłady zrealizowanych projektów Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 2007-2013

Załącznik nr 1. Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 27213 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 27 213 Katowice, listopad

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dofinansowanie

Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dofinansowanie Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Lp. Numer projektu

Bardziej szczegółowo