Streszczenie Raportu z ewaluacji skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów poprzez strony internetowe projektów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie Raportu z ewaluacji skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów poprzez strony internetowe projektów"

Transkrypt

1 Streszczenie Raportu z ewaluacji skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów poprzez strony internetowe projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej podsumowanie, wnioski i rekomendacje Warszawa, sierpień 2012

2 Opracowanie jest streszczeniem raportu przygotowanego przez Agencję Marketingu Internetowego - THEY.PL na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. WSTĘP W ramach przeprowadzonego badania trzech niezależnych specjalistów odwiedziło 50 stron (lub podstron, jeśli beneficjent nie tworzył osobnego serwisu internetowego) projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach PO RPW z trzech najpopularniejszych przeglądarek w Polsce (wg ranking.pl Google Chrome 18, FireFox 11, Internet Explorer 8). Audytorzy dokonali analizy stron internetowych, a następnie ocenili je zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz przyznali punkty zgodnie z określoną w badaniu metodologią. Raport z badania 50 stron projektów realizowanych przez beneficjentów PO RPW wykazał znaczące braki w serwisach beneficjentów. Ze względu na fakt, iż analizowane projekty są realizowane w ramach różnych działań i osi PO RPW, rekomendacje ujęte zostały zarówno w sposób ogólny (jako uniwersalne zalecenie dot. wszystkich projektów), jak i w podziale na działania i osie. Okazało się bowiem, że podobne typy projektów generują podobne typy błędów. Autorzy raportu na wszystkich stronach internetowych beneficjentów PO RPW analizowali i oceniali następujące elementy składowe: CEL UŻYTECZNOŚĆ OZNAKOWANIE ESTETYKA 1. CEL Kryterium rozumiane jako idea realizowanego projektu oraz właściwe zidentyfikowanie grupy docelowej serwisu oraz odpowiedź na potrzeby tejże grupy. Spośród beneficjentów PO RPW zdecydowana większość należała do sektora publicznego. W przeciwieństwie do sektora prywatnego (wyłączywszy organizacje pożytku publicznego), gdzie nadrzędnym celem jest zawsze maksymalizacja zysku, przedstawiciele sektora publicznego mają zróżnicowane cele. Uczelnie pragną pozyskać większą ilość studentów i zapewnić im należyte kształcenie na wysokim poziomie, urzędy gmin i miast dążą do poprawienia warunków życia mieszkańców, zarządy dróg dążą do usprawnienia komunikacji i transportu, parki technologiczne chcą zachęcić przedsiębiorców i inwestorów do wzajemnej współpracy. Należy więc postawić pytanie: w jaki sposób strona internetowa projektu ma pomóc w realizacji wyżej wymienionych celów? Jakich rezultatów oczekują beneficjenci PO RPW po stronach internetowych projektów? 2

3 Kryterium celu oceniane było bezwzględnie, co oznacza, że ocena strony internetowej jednego projektu nie miała wpływu na ocenę strony innego projektu. Serwis internetowy projektu realizowanego w ramach PO RPW mógł zdobyć od 0 do 5 punktów. Pod uwagę brane były następujące elementy: Czy właściwie dobrana została grupa docelowa (odbiorcy) strony w zależności od charakteru realizowanego projektu? Czy strona przedstawia bezpośrednie korzyści dla grupy docelowej? Czy strona eksponuje najważniejsze informacje o projekcie z punktu widzenia grupy docelowej? Wysoka waga kryterium celu wynika z faktu, że jego brak świadczy o ignorancji potrzeb użytkowników serwisu, a sama strona zdaje się być stroną bezużyteczną, wręcz wyrwaną z kontekstu. 2. UŻYTECZNOŚĆ Podczas badania użyteczności stron autorzy opierali się na: 10 heurystykach Nielsena i Molicha: o Widoczność stanu systemu (Po każdej akcji użytkownik powinien otrzymać informację zwrotną o o o o o o od serwisu. Gdy dodajemy produkt do koszyka w sklepie internetowym, powinniśmy zobaczyć komunikat, który potwierdza dokonanie akcji. Gdy przelewamy pieniądze przez Internet, powinniśmy otrzymać komunikat, że transakcja została wykonana. Gdy wypełniliśmy formularz kontaktowy, powinniśmy być poinformowani, że został on wysłany. Gdy wysyłamy maila, powinniśmy widzieć, że wiadomość została wysłana.), Dostosowanie do świata rzeczywistego (Komunikaty na stronie internetowej powinny być jasne i zrozumiałe, najlepiej w ludzkim języku i bez technicznego żargonu), Kontrola i wolność wyboru (Internauta chce mieć swobodę podczas spędzania czasu na stronie ani nie chce się obawiać, że wykonanie pewnej akcji ograniczy tą swobodę. Należy pozwalać mu zmieniać zdanie (zmieniać koszyk w sklepie internetowym czy przerywać proces zakupowy oczywiście nie należy do tego zachęcać, ale nie wolno tego uniemożliwiać) czy cofać wcześniejsze decyzje. Chodzi o poczucie kontroli użytkownika, dlatego udostępnienia zbyt dużej liczby możliwości (mnogość wyboru) również może być traktowane jako utrata kontroli.), Zachowanie standardów (Czasem oryginalność szkodzi. Np. logo w lewym górnym rogu to standard. Jeśli chce się postawić na unikalność, to nie należy tego robić kosztem użyteczności.), Zapobieganie błędom (To lepsze rozwiązanie niż komunikowanie o nich po fakcie. Ma to szczególne znaczenie przy wypełnianiu formularzy. Jeśli twórca strony oczekuje określonej formy kodu pocztowego, to powinien poinformować o tym w trakcie wypełniania formularza, a nie po fakcie.), Rozpoznawanie a nie przypominanie (Użytkownik jest przeładowany informacjami, więc nie będzie pamiętać, co oznaczają poszczególne pozycje menu lub jaką opcję wybrał przed chwilą. Dlatego strona powinna być zaprojektowana tak, by pierwszy rzut oka wszystko wyjaśniał.), Elastyczność i efektywność (Na pierwszym planie powinny być widoczne funkcje elementarne. Opcje zaawansowane dla doświadczonego użytkownika też powinny być łatwo dostępne, ale ich ekspozycja nie może odbywać się kosztem funkcji podstawowych. Dobrym przykładem jest Google. Prosta wyszukiwarka jest dostępna od razu, lecz dostęp do funkcji zaawansowanych jest widoczny, lecz nie przyćmiewa głównej funkcjonalności.), 3

4 o Estetyka i umiar (Należy usunąć ze strony funkcje, które nie są używane lub używane bardzo rzadko. Widoczne powinno być to, co jest potrzebne. Estetyka oznacza także odpowiedni dobór kolorów oraz czcionek, by tekst był czytelny.), o Skuteczna obsługa błędów (Użytkownikowi zdarzają się błędy. Powinien być wówczas poinformowany co się stało, dlaczego i co powinien zrobić. Najczęstszym błędem jest tzw. 404, czyli wejście na stronę w danej domenie, która nie istnieje.), o Pomoc i dokumentacja. Teście Kruga: o Co to za witryna? (Co identyfikuje witrynę? Gdzie jest logo? Jaka jest nazwa witryny?) o Jaka się nazywa dana podstrona, na której znajduje się użytkownik? (Tytuł podstrony) o Jakie są główne kategorie serwisu? (Najczęściej chodzi o pozycje menu) o Jakie są opcje do wyboru na poziomie struktury? (Co może zrobić użytkownik na tej podstronie? Tylko przeczytać tekst, czy może coś więcej np. wysłać wiadomość poprzez formularz kontaktowy lub zapisać się na wizytę w urzędzie) o Gdzie użytkownik znajduje się względem całej struktury? (Ile kliknięć należało wykonać, by trafić na daną podstronę ze strony głównej serwisu internetowego?) o Jak można wyszukiwać informacji? (Czy i gdzie się znajduje wyszukiwarka?) Wytycznych Web Content Accessibility Guidelines 2.0.: o Widoczność treści (Czy stosowaną są opisy i alternatywy tekstowe dla treści w grafice, pliku audio lub wideo? W przypadku grafik chodzi o atrybut alt ), o Klarowność treści (Czy tekst jest czytelny? Czy jest napisany zrozumiałym językiem?), o Operacyjność interfejsu (Czy wszystkie funkcjonalności na stronie są dostępne z poziomu klawiatury?), o Kompatybilność z bieżącym i przyszłym oprogramowaniem (Czy strona wygląda i zachowuje się tak samo w różnych przeglądarkach? Czy istnieje ryzyko, że strona została wykonana w technologii, która nie będzie wspierana w przeglądarkach, stosowanych w przyszłości?). Szybkości ładowania strony (Jeśli strona ładuje się dłużej niż 3 sekundy dla ludzkiego oka, wówczas należy to uznać za błąd krytyczny). 3. OZNAKOWANIE Kryterium rozumiane jako właściwe stosowanie zasad wizualizacji projektu Badanie identyfikacji wizualnej i zasad promocji PO RPW na stronach odbywało się na podstawie wytycznych przedstawionych w opracowaniu Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Kryterium oceniane było bezwzględnie (ocena jednej strony internetowej projektu nie ma wpływu na ocenę innej strony względem tego kryterium) i można było uzyskać w nim, podobnie jak w pozostałych kryteriach, maksymalnie 5 punktów. Mimo niskiej wagi (20%) brak występowania oznakowania wizualnego projektu było karane punktami ujemnymi. Strona, która nie posiadała obowiązkowego oznakowania otrzymywała -10 punktów. Strona, która wykonała minimum otrzymywała od 0 (w przypadku rażących błędów dotyczących 4

5 proporcji, jakości, czy kolorów) do 5 punktów (gdy minimum został wykonane bezbłędnie, a na stronie znalazły się informacje przekraczające minimum). Autorzy przypominają najważniejsze wytyczne dotyczące stron internetowych: prowadzenie strony projektu nie jest obowiązkowe, lecz rekomendowane, dla projektu może powstać osobny serwis lub podstrona/sekcja w ramach działającej strony beneficjenta, w przypadku powstania strony projektu musi ona zawierać: o logo PO RPW, o emblemat Unii Europejskiej, o odwołanie słowne do Unii Europejskiej, o odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (pełna nazwa), o link/odniesienie do portalu głównego PO RPW 4. ESTETYKA Wrażenia estetyczne dla strony internetowej są każdorazowo kwestią gustu, dlatego podobnie jak w przypadku kryterium użyteczności ustalono miarę względną. Oznacza to, że liczba przyznanych punktów nie wskazuje, czy dana strona jest dobra lub zła względem estetyki, lecz pokazuje hierarchię w porównaniu do pozostałych badanych stron internetowych projektów realizowanych w ramach PO RPW. Strona oceniona za najbardziej estetyczną na tle pozostałych otrzymała 5 punktów, kolejna 4,5 punktu, następna 4 punktu, i tak dalej, aż do strony internetowej o najmniejszych walorów estetycznych, która uzyskała 0,5 punktu. W ramach ewaluacji estetyki, autorzy raportu zwracali szczególną uwagę: Kolorystykę (Ilość głównych kolorów tworzących motyw graficzny powinna oscylować wokół 3-5), Kontrast (Czy użyte kolory w motywie graficznym do siebie pasują?), Proporcje (Wielkość elementów oraz ich stosunki względem siebie), Czytelność logotypu. 5

6 PODSUMOWANIE BADANIA Kryterium celu Jedynie 13 serwisów uzyskało więcej niż zero punktów w kryterium celu. Przy czym żaden z nich nie zdobył maksymalnej liczby punktów. Oznacza to, że aż 74% badanych stron nie odpowiedziało w żaden sposób na potrzeby pożądanej grupy docelowej. Wśród istotnych i najczęściej pojawiających się błędów w tej kategorii należy wymienić: Brak identyfikacji właściwej grupy docelowej, Brak pokazywania materiałów wizualnych (zdjęć, grafik, wideo) dotyczących projektu lub pokazywanie materiałów wizualnych, które nie interesują grupy docelowej (zdjęcia z obrad), Używanie języka urzędowego, oficjalnego, który jest niezrozumiały dla przeciętnego internauty, Brak przedstawienia korzyści z realizacji projektu dla grup docelowych oraz otoczenia, Ekspozycja mało ważnych elementów zamiast tych naprawdę istotnych (np. informacji o wielkości dofinansowania, zamiast informacji o korzyściach dla grup docelowych). Kryterium użyteczności Strony internetowe projektów realizowanych przez beneficjentów wypadły również słabo w badaniu użyteczności, czego dowodzą liczne błędy przedstawione w raporcie. Autorzy raportu odnotowali, że twórcom serwisów dla projektów największe problemy towarzyszyły w zakresie: Zagospodarowania nagłówka strony. Często jego dominującym elementem był zbyt duży element graficzny, który nie niósł wartości informacyjnej, ale zmuszał do scrollowania (przewijania) ekranu każdorazowo po wejściu na dowolną podstronę lub po odświeżeniu strony. Nagłówek to bardzo ważny element serwisu, ponieważ właśnie od niego użytkownik zaczyna przeglądanie strony internetowej. Dlatego na górze strony powinny się znajdować najważniejsze elementy (w tym logo, czytelna i przejrzysta nawigacja, wyszukiwarka), Nawigacji. W wielu przypadkach nawigacja nie udzielała odpowiedzi na pytanie, gdzie użytkownik się teraz znajduje. Łatwo można byłoby to poprawić, poprzez: o Zaznaczanie graficzne sekcji/kategorii, w której znajduje się użytkownik, o Spójne zachowanie nawigacji (np. pokazywanie menu sekcji w tym samym miejscu dla każdej sekcji), o Dodanie ścieżki okruszków (ścieżka okruszków to poziomo przedstawiona lista linków powrotnych do stron, które użytkownik poprzednio przemierzył, aby dotrzeć do bieżącej strony). Na niską użyteczność duży wpływ miał brak zdefiniowanego celu dla strony projektu. Serwisy, które zdobyły więcej niż zero punktów w ramach kryterium celu znaczenie lepiej wypadły podczas badania użyteczności, niż pozostałe strony internetowe beneficjentów. 6

7 Kryterium oznakowania Stan promocji PO RPW za sprawą właściwego oznakowania stron projektów również nie napawa optymizmem. Tylko 8 z 50 badanych stron posiadało oznakowanie w pełni zgodne z wytycznymi z publikacji Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Co piąty serwis zupełnie zignorował obowiązek oznakowania stron projektów stosowanych dla PO RPW. W przypadku 23 stron błędy były na tyle rażące, że nie otrzymały one żadnych punktów względem tego kryterium. Do najczęściej powtarzających się błędów należało: Nieprzykładanie wagi do wyglądu ciągu znaków w oznakowaniu, co oznaczało niską jakość znaków graficznych (rozmazane elementy, nieczytelny tekst itp.), Stosowanie błędnych proporcji (za duże logo beneficjenta ), Użycie wariantu uzupełniającego emblematu PO RPW zamiast wariantu podstawowego. Kryterium estetyki Estetyka jest kwestią gustu, ale badane serwisy w zdecydowanej większości charakteryzowały się w powszechnym odczuciu raczej niskimi wartościami estetycznymi. Błędy w odniesieniu do estetyki najczęściej dotyczyły: Nadmiaru niespójnych wizualnie elementów graficznych na stronie, Za dużej liczby barw w gamie kolorystycznej. Rekomendowanym rozwiązaniem jest minimalistyczne podejście do projektowania serwisów internetowych. Myślą przewodnią audytu i raportu była poprawa merytoryczna i wizualna stron beneficjentów. Autorzy przede wszystkim zalecają myślenie o potrzebach użytkownika i zidentyfikowania grupy docelowej. Dzięki prawidłowo skonstruowanym stronom internetowym projektów mieszkańcy Polski Wschodniej będą mogli poznać i docenić korzyści z realizacji projektów PO RPW współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 7

8 NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POJAWIAJĄCE SIĘ NA BADANYCH STRONACH INTERNETOWYCH I REKOMENDACJE - WEDŁUG DZIAŁAŃ PO RPW (W PODZIALE NA KRYTERIA) Strony internetowe uporządkowane zostały w grupy wg działań PO RPW, zgodnie z celami realizowanych przedsięwzięć oraz doborem grup docelowych. Działanie I.1 Infrastruktura uczelni KRYTERIUM CEL Pożądane grupy docelowe: Kandydaci na studia (potencjalni studenci), Obecni studenci. Pożądane informacje i treści: Jak rozbudowa infrastruktury uczelni wpłynie na jakość kształcenia? W jaki sposób wysoka jakość kształcenia pomoże w znalezieniu pracy po studiach? Wizualizacje nowych obiektów infrastrukturalnych, ich wyposażenia (jeśli w trakcie budowy). Zdjęcia z przebiegu realizowanych etapów prac (jeśli w trakcie budowy). Termin oddania obiektów do użytku (jeśli w trakcie budowy). Zdjęcia obiektu infrastrukturalnego (jeśli już działa). Oferta dydaktyczna ośrodka uczelni odzwierciedlająca przeprowadzone zmiany infrastrukturalne. Dodatkowe uwagi: Strona internetowa projektów dotyczących budowy i rozbudowy infrastruktury uczelni powinna być tak zaprojektowana, by służyć przyszłym i obecnym studentom także po zakończeniu projektu i oddania obiektu do użytku. Analiza kryterium celu dla stron projektów działania I.1 wykazała, że strony w większości nie wywiązały się właściwie z zadania. Oto podsumowanie: Strony projektów nie określały w sposób bezpośredni korzyści dla grupy docelowej, które miałyby skłonić studentów do podjęcia nauki w uczelniach, w których zainwestowano środki unijne na poprawę i rozbudowę infrastruktury - strony ignorują aspekt korzyści dla studentów, Wszystkie serwisy lub podstrony w ramach stron uczelni napisane są językiem oficjalnym (urzędowym), Strony zawierają zbyt dużą ilość tekstu, który jest mało zrozumiały dla potencjalnych odbiorców, Zdjęcia i wizualizacje obiektów nie są wystarczająco eksponowane, a także brakuje przy nich opisu, czego dokładnie dotyczą. 8

9 Rekomendacje: Informowanie odbiorców o korzyściach dla studentów i kandydatów na studia. Informacje powinny być opisywane zwięźle i konkretnie. Warto zamieszczać treści wizualne - pokazywać zdjęcia i wizualizacje wraz z opisem, co przedstawiają. Należy konstruować strony projektu tak, by służyły również po ukończeniu projektu oraz z myślą o potencjalnych odbiorcach. KRYTERIUM UŻYTECZNOŚĆ Nieintuicyjna nawigacja, Brak identyfikatora witryny, Zbędne elementy graficzne, Słaba czytelność tekstu. Rekomendacje: Aby serwis internetowy był użyteczny należy posiadać zdefiniowany pomysł na stronę. Strony projektów w ramach istniejących serwisów uczelni lepiej rozbić na podstrony bez uszczerbku dla nawigacji, pod warunkiem, że faktycznie istnieje dużo godnych uwagi treści. Menu powinno wspierać nawigację poprzez wyróżnienie graficzne miejsca, w którym się znajduje użytkownik strony. W dużych serwisach ścieżka okruszków może się okazać wręcz niezbędna. Również wyszukiwarka może okazać się pomocna w odnajdywaniu pożądanych treści. KRYTERIUM OZNAKOWANIE Nieczytelne oznakowanie (rozmyte znaki, za małe znaki), Błędne proporcje (np. za duże logo beneficjenta w stosunku do pozostałych znaków, za mała odległość między znakami), Niewłaściwe zastosowanie logotypów, Niewłaściwy dobór wariantów znaku, Błędy w kolorystyce. 9

10 Działanie I.3 Wspieranie innowacji KRYTERIUM CEL Pożądane grupy docelowe: Przedsiębiorcy, Inwestorzy, Klienci biznesowi (w przypadku firm). Pożądane informacje i treści (przedsiębiorcy i inwestorzy): Czego dotyczy treść oferty? Do kogo jest kierowana? Jakie są korzyści wynikające z oferty? Mapy i zdjęcia okolic obiektów, terenów inwestycyjnych itp. Jakie firmy działają w otoczeniu projektu beneficjenta? Pożądane informacje i treści (klienci biznesowi): Jak wpłynie to na jakość oferowanych produktów? Jakie korzyści zyska klient? Beneficjenci działania I.3 charakteryzują się dużym zróżnicowaniem w zakresie poziomu wykonania serwisu. Odnotowano dobre i przemyślane serwisy internetowe, a także strony skrajnie nieprzyjazne. Strony projektów nie zawierały treści zachęcających potencjalnych inwestorów lub przedsiębiorców do współpracy. Rekomendacje: Strony projektów powinny informować o korzyściach dla inwestora lub przedsiębiorcy, dlaczego przedsiębiorca ma zakładać firmę w ramach oferty parku. W jaki sposób korzystać z jej infrastruktury, jakie ma walory i w czym jest ona lepsza od oferowanej przez inne podmioty? Ponadto warto byłoby informować inwestora o korzyściach np. takich jak: o Wykwalifikowana i tania siła robocza, o Ulgi podatkowe, o Bliskość kluczowych podwykonawców (w zależności od branży), o Bliskość wschodniej granicy, co może mieć duże znaczenie dla logistyki w przypadku eksportu produktów na Ukrainę lub do Rosji. Należy pomyśleć o utworzeniu angielskich wersji stron z myślą inwestorach zagranicznych. 10

11 Powyższe sugestie kierowane były do stron, które uzyskały powyżej jednego punktu wg kryterium celu. Strony projektów, na których zignorowano potrzeby grupy docelowej, powinny zostać gruntownie przebudowane z myślą o przedstawieniu oferty i korzyści dla odbiorców. KRYTERIUM UŻYTECZNOŚĆ Problemy z nawigacją (np. niespójność nawigacji, pojawiające się puste miejsca, w których brak treści), Problemy z nagłówkiem (nagłówek zabierał zbyt dużo miejsca, co może uniemożliwiać odczytanie treści lub zawierał elementy zupełnie zbędne), Pojawianie się zbędnych elementów, co skutkuje wprowadzeniem zbędnego szumu informacyjnego, Brak wyszukiwarki (w przypadku, gdy strona zawiera dużą ilość treści), słaba widoczność wyszukiwarki, Niedokładność w wykonaniu stron, Pojawianie się komercyjnych reklam, Zamieszczanie treści nie odnoszących się do potrzeb grupy docelowej. Rekomendacje: Ze stron dla projektów należy usunąć wszelkie zbędne elementy (kalendarze, sondy, itp.). Na stronach powinny być eksponowane jedynie ważne informacje. KRYTERIUM OZNAKOWANIE Rozmyte znaki, Niewłaściwe użycie oznakowania, Niewłaściwe proporcje znaków. Oś priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego KRYTERIUM CEL Pożądane grupy docelowe: Mieszkańcy słabiej rozwiniętych obszarów pięciu województw Polski Wschodniej, którym grozi wykluczenie cyfrowe. Pożądane informacje i treści (mieszkańcy): Jakie miejscowości i tereny będą objęte programem? 11

12 Forma i koszty dostępu do Internetu. Przebieg i harmonogram prac. Do kogo się zwrócić, aby zakupić dostęp do Internetu (lista operatorów lokalnych)? Dodatkowe uwagi: Ze strony opisującej Oś priorytetową II można wnioskować, że zostanie utworzona infrastruktura należąca do Samorządów, lecz ceny i warunki dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych zostaną ustalone drogą rynkową między klientem detalicznym a lokalnym operatorem. Odbiorcy chcieliby usłyszeć odpowiedź na pytanie: Czy będzie Internet w mojej miejscowości, a jeśli tak to kiedy, za ile i do jakiej firmy się zgłosić w tej sprawie?. Autorzy raportu zdają sobie sprawę, że cena usług telekomunikacyjnych leży poza gestią władz samorządowych, niemniej można podać szacunkowe ceny operatorów, tym bardziej, że zgodnie z tym, co można przeczytać na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego, zawarto już trójstronne porozumienie, w którym jedną ze stron była grupa operatorów telekomunikacyjnych w składzie: Telekomunikacja Polska S.A., Netia S.A., Exatel, Telekomunikacja Kolejowa, GTS Energis, Multimedia Polska S.A., Nordisk Polska, Telekomunikacja Dialog, Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST, MNI Telecom Spółka z o.o., czyli wiadomo już jakie podmioty świadczyć będą usługi klientom końcowym. Strony projektów nie zostały skierowane do mieszkańców regionu 1. Rekomendacja: Należy komunikować korzyści projektu osobom, które faktycznie mają na nim skorzystać. Strony projektów powinny zostać przebudowane w taki sposób, by zawierały korzyści, cele, harmonogram, opis postępu prac oraz listę operatorów, którzy będą dostarczać Internet. KRYTERIUM UŻYTECZNOŚĆ Problemy z nawigacją. Rekomendacja: Nawigacja powinna być intuicyjna i dawać możliwość przechodzenia nie tylko pomiędzy stronami tego samego poziomu, lecz również wyższych poziomów, czyli menu nawigacyjne powinno zawierać więcej pozycji dostępnych niezależnie od tego na jakiej podstronie znajduje się użytkownik. 1 Ocena stron internetowych osi priorytetowej II miała miejsce na etapie wyłaniania wykonawców sieci, więc były skierowane do tej grupy odbiorców (przyp. red.) 12

13 KRYTERIUM OZNAKOWANIE Brak obligatoryjnego oznakowania, Słaba czytelność hasła PO RPW. Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego KRYTERIUM CEL Pożądane grupy docelowe: Mieszkańcy miasta. Pożądane informacje i treści: Na co zostały wydane środki uzyskane w ramach PO RPW (nowe autobusy, tramwaje, nowe linie, przebudowa dróg)? Zdjęcia nowych pojazdów grafiki, prezentacje. Nowe rozkłady jazdy (lub przekierowanie do rozkładów nowych linii). Korzyści dla mieszkańców. Trzech z pięciu beneficjentów działania III.1 zdecydowało się na opisanie projektów w ramach działających stron serwisów miejskich. Mimo ogromnej ilości treści zdecydowano się na umieszczenie wszystkich informacji i zdjęć na jednej podstronie. We wszystkich przypadkach strona zaczyna się od danych formalnych projektu oznakowania graficznego, oficjalnej nazwy projektów, wysokości dofinansowania. Strony projektów nie zidentyfikowały właściwie grupy docelowej i dlatego też nie jest jasne do kogo są kierowane informacje. Zamiast do mieszkańców przekaz kierowany jest do bliżej niesprecyzowanej grupy docelowej. Korzyści działania nie są wprost wyszczególnione. Po zapoznaniu się ze stroną projektu, mieszkańcy miasta nie mają możliwości połączenia dofinansowanych projektów z realnymi korzyściami, które pozytywnie wpłyną na jakość ich życia. Wrażenie braku znaczenia i rezultatów podkreślają np. zdjęcia z posiedzeń na temat projektu. Wydawać by się mogło, że beneficjenci, którzy zdecydowali się na osobne serwisy dedykowane projektom, mają gotowy pomysł na przedstawienie informacji. W praktyce okazuje się jednak, że niekoniecznie. Rekomendacje: Należy pokazywać zdjęcia taboru, zdjęcia z budowy, zamiast zdjęć ze spotkań. Mieszkańcy chcą się dowiedzieć nie tylko o korzyściach, które bezpośrednio ich dotyczą, ale pragną rozwiać także wątpliwości związane z estetyką czy utrudnieniami w ruchu. Dlatego dobrym rozwiązaniem może okazać się wstawienie działu Pytania i Odpowiedzi. 13

14 KRYTERIUM UŻYTECZNOŚĆ Zbyt duże nagłówki, Przekierowania poza serwis, Nieintuicyjna nawigacja, Zbytnia ekspozycja bannerów autopromocyjnych, co zakłóca nawigację na stronie i budzi negatywne skojarzenia z komercyjnymi portalami, zarabiającymi na sprzedaży powierzchni reklamowej. Rekomendacje: Dużą ilość treści należy uporządkować w podstrony. Nazwy podstron i pozycji w menu powinny od razu wskazywać, czego strona dotyczy. Najważniejsze informacje powinny być przedstawiane na początku, na stronie głównej. Tytuły podstron powinny być krótkie, by mogły się zmieścić w ścieżce okruszków. KRYTERIUM OZNAKOWANIE Wszyscy beneficjenci działania III.1 wstawili obowiązkowe oznakowanie, lecz żadne z nich nie jest poprawne. Niska rozdzielczość logotypów, Błędne proporcje. Działanie III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej KRYTERIUM CEL Pożądane grupy docelowe: Organizatorzy targów i kongresów, Wystawcy, Uczestnicy targów i kongresów. Pożądane informacje i treści (mieszkańcy): Lokalizacja centrum targowego, Oferta dla organizatorów targów (hale i zaplecze), 14

15 Oferta dla organizatorów kongresów (sale), Udogodnienia dla wystawców (np. możliwość wynajęcia sprzętu), Zdjęcia z targów, które się odbyły (na zasadzie success story), Informacje o odbywających się targach lub kongresach (kalendarz dla uczestników). Wszyscy beneficjenci działania III.2 bezbłędnie zidentyfikowały swoje grupy docelowe. Strony mają jednak błędy w zakresie użyteczności. KRYTERIUM UŻYTECZNOŚĆ Nieintuicyjna nawigacja, Przeładowanie strony zbyt dużą liczbą elementów, Obecność licznych, niespójnych elementów powodujących chaos: niejasne wyróżnienia, logotypy poszczególnych targów, reklamy autopromocyjne oraz zewnętrzne. Rekomendacja: Architektura informacji oraz same treści są poprawne, dlatego poprawiając omawiane strony należy skupić się przede wszystkim na nawigacji oraz lepszym opisaniu oferty. Na pierwszym planie należy eksponować najważniejsze punkty oferty oraz podawać coraz więcej szczegółów na dalszym podstronach. Wideo warto zastępować tekstem, którego przekaz byłby wzmocniony elementem graficznym. KRYTERIUM OZNAKOWANIE Wszyscy beneficjenci działania III.2 zastosowali obowiązkowe oznakowanie, lecz najczęściej nie ustrzegli się błędów, np.: Słaba jakość i mały rozmiar oznakowania, Niska rozdzielczość logotypów, Zamieszczenie hasła programu i informacji o współfinansowaniu w jednej linii. 15

16 Oś priorytetowa IV Infrastruktura transportowa KRYTERIUM CEL Pożądane grupy docelowe: Kierowcy uczęszczający przebudowanymi trasami, Mieszkańcy okolic, których dotyczyć mogą utrudnienia związane z przebudową lub budową dróg. Pożądane informacje i treści: Mapa przebudowanych tras, nowych dróg Kiedy skończą się prace? Terminy, harmonogramy. Z jakimi utrudnieniami będą związane? Jakie są obecne alternatywy (objazdy)? Mapy objazdów. Zdjęcia z przebiegu prac. Strony projektów są napisane językiem oficjalnym, formalnym, wykorzystującym nomenklaturę znaną tylko osobom znającym się na środkach unijnych. Żaden z serwisów opisujących projekty nie był kierowany do pożądanej grupy docelowej. Brakuje w nich informacji o utrudnieniach i alternatywnych trasach, ciężko znaleźć termin zakończenia prac budowlanych. Prezentowane mapy niestety często miały złą jakość, zbyt niską rozdzielczość, były niezrozumiałe lub nieprzejrzyste. KRYTERIUM UŻYTECZNOŚĆ Budowa i remonty dróg mają duży wpływ na życie okolicznych mieszkańców i kierowców uczęszczających daną trasą. Oznacza to duże zapotrzebowanie na informacje po stronie grupy docelowej. Dlatego ograniczanie się do jednej podstrony opisującej projekt, może budzić niedosyt informacji. Częstym błędem jest także używanie trudnych i zawiłych pojęć, które nie były zrozumiałe dla odbiorców. Pojawiały się również błędy polegające na braku wyszukiwarki, dzięki której ułatwione byłoby odnajdywanie pożądanych informacji, a także na niezrozumiałym formułowaniu nazw w menu odstraszającym odbiorców. KRYTERIUM OZNAKOWANIE Brak obowiązkowego oznakowania, 16

17 Rozmyte logotypy, niska rozdzielczość znaków i ich niewłaściwe proporcje, Naprzemienne stosowanie tła kolorowego i białego co powodowało niespójność, Niewłaściwe użycie hasła PO RPW. Działanie V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki KRYTERIUM CEL Pożądana grupa docelowa: Turyści. Pożądane informacje i treści: Opisy atrakcji turystycznych na danym obszarze (zabytki, ścieżki rowerowe, piękne krajobrazy), Informacje o obiektach i noclegach, Mapy i zdjęcia polecanych produktów turystycznych, w tym miejscowości i konkretnych miejsc. Brak wyeksponowanych korzyści dla grupy docelowej, Brak odwołania do działania. KRYTERIUM UŻYTECZNOŚĆ Na badanych stronach znajduje się wiele wartościowych treści dla potencjalnych turystów. Problemy natury użyteczności utrudniają jednak jej odkrycie: Umieszczanie bannerów, które nie wnoszą żadnych treści, Umieszczanie pola wyszukiwarki w mało widocznym miejscu, Brak opisów przy zamieszczanych plikach video, fotografiach. Tytuł oraz krótki opis powinien być umieszczony przy każdym promowanym filmie, ulotce, publikacji. Walory estetyczne stron KRYTERIUM ESTETYKA Walory estetyczne stron projektów były przedmiotem osobnej analizy. Należy podkreślić, że odczucia estetyczne się różnią. Ta sama strona internetowa może się podobać jednej osobie, a drugiej już nie. Dlatego podczas ewaluacji kryterium estetyki badanie przeprowadzało trzech niezależnych specjalistów, a samo kryterium estetyki otrzymało najniższą wagę (10%) spośród czterech podstawowych kryteriów oceny. 17

18 Estetyka rozumiana jako wrażenie estetyczne nie może być mylona z jedną z heurystyk Nielsena estetyką i umiarem. Estetyka w użyteczności oznacza bowiem czytelność w rozmieszczeniu elementów oraz ekspozycję jedynie najważniejszych treści. TERMIN PRZEPROWADZENIA AUDYTÓW STRON INTERNETOWYCH PROJEKTÓW PO RPW:

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową 1. Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoją stronę internetową dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

Bardziej szczegółowo

2. Organizatorem konkursu pod tytułem Najlepsza strona internetowa projektu

2. Organizatorem konkursu pod tytułem Najlepsza strona internetowa projektu Regulamin konkursu pod nazwą Najlepsza strona internetowa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne Grantobiorcy

Obowiązki informacyjne Grantobiorcy Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu dotyczącego udzielenia grantów w ramach projektu Invest in Pomerania 2020 Obowiązki informacyjne Grantobiorcy 1. Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako Grantobiorcy?

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

STRONA WWW KARTA PROJEKTU

STRONA WWW KARTA PROJEKTU STRONA WWW KARTA PROJEKTU Aby poznać Twoją wizję przygotowaliśmy kwestionariusz pozwalający zebrać w jednym miejscu podstawowe informacje na temat projektu. Odpowiedz zwięźle na poniższe pytania pomijając

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O DOFINANSOWANIU Aby poinformować opinię publiczną oraz osoby i podmioty uczestniczące

Bardziej szczegółowo

Komunikacja człowiek - komputer. Ćwiczenie 1. Temat: ocena funkcjonalności witryny internetowej. Wykonali:... ... ... ...

Komunikacja człowiek - komputer. Ćwiczenie 1. Temat: ocena funkcjonalności witryny internetowej. Wykonali:... ... ... ... Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie 1 Temat: ocena funkcjonalności witryny internetowej Wykonali:............ Zadanie: należy ocenić wybrana witrynę internetową odpowiadając na pytania z tabeli.

Bardziej szczegółowo

2. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach Projektu?

2. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach Projektu? Załącznik nr do Umowy Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów 1. Jakie są obowiązki informacyjne beneficjenta? Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu)

Bardziej szczegółowo

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Powstaliśmy z połączenia wielu doświadczeń zdobytych w różnych dziedzinach marketingu, informatyki oraz finansów, co sprawia, że potrafimy dopasować

Bardziej szczegółowo

Wstępny raport użyteczności strony internetowej www.plus.pl. www.webadviser.pl tel. +48 602 508 043 marcin.gajewski@webadviser.pl

Wstępny raport użyteczności strony internetowej www.plus.pl. www.webadviser.pl tel. +48 602 508 043 marcin.gajewski@webadviser.pl Wstępny raport użyteczności strony internetowej www.plus.pl www.webadviser.pl tel. +48 602 508 043 marcin.gajewski@webadviser.pl Spis treści 1. O webadviser 2. Wstępny raport użyteczności Paostwa strony

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Cel: Zaprojektowanie nowej strony dla Fundacji Zwiększenie ruchu i ilości realnych odsłon strony w celu lepszego propagowania

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Załącznik nr 6 Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Poziom dostępności: AAA

Poziom dostępności: AAA Poziom dostępności: AAA Zasada nr 1: Postrzegalność informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów. Wytyczna 1.2 Media zmienne

Bardziej szczegółowo

Użyteczność polskich portali turystycznych Wakacje w Internecie - aneks

Użyteczność polskich portali turystycznych Wakacje w Internecie - aneks Użyteczność polskich portali turystycznych Wakacje w Internecie - aneks Bartosz Bałaziński Monika Telega Hubert Turaj Kjersti Corneliussen Raport pod patronatem Polskiej Izby Turystyki Kraków, Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej

Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej Dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konsorcjum Bluehill Sp. z o.o. i Quality Watch Sp. z o.o. Europejski Fundusz Rolny

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Stosunkimiedzynarodowe.pl

Stosunkimiedzynarodowe.pl AGENCJA INTERAKTYWNA NETTURBINA.PL Stosunkimiedzynarodowe.pl Case study Aleksander Ślązak 2011-05-04 Opis budowy portalu stosunkimiedzynarodowe.pl. Najważniejsze funkcje. Cele projektu Całkowita przebudowa

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów

Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów Wydział Informacji i Promocji 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Jacek Zadrożny informaton.pl Warszawa, dn. 8 kwietnia 2013 r. Przez środki wspierające komunikowanie się należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Brief do projektu serwisu www Krok po kroku

Brief do projektu serwisu www Krok po kroku Brief do projektu serwisu www Krok po kroku Wszystkie zebrane tutaj pytania pomogą nam lepiej zrozumieć twoje oczekiwania oraz charakter branży. Dzięki informacjom które nam przekażesz zaproponujemy ofertę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji Celem działań informacyjnych i promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze budować strony www.

Jak dobrze budować strony www. Jak dobrze budować strony www. W procesie projektowania stron www, kierujemy się różnymi zasadami, wytycznymi, badaniami użytkowników, doświadczeniem, opiniami itp. Wszystko to tworzy pewien zestaw przykazań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do umowy o dofinansowanie OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA

Załącznik nr do umowy o dofinansowanie OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA Załącznik nr do umowy o dofinansowanie OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA 1. Obowiązki informacyjne beneficjenta Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby i podmioty

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne Beneficjenta

Obowiązki informacyjne Beneficjenta Załącznik nr 3 do Porozumienia o dofinansowanie Projektu Obowiązki informacyjne Beneficjenta Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Precyzyjny punkt widzenia

Raport końcowy. Precyzyjny punkt widzenia Raport końcowy BADANIE STRON INTERNETOWYCH INSTYTUCJI TWORZĄCYCH SYSTEM WDRAŻANIA PO I RPO W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI NA LATA 2007 2013 Paweł Haltof, YUUX Research Director pawel.haltof@yuux.eu

Bardziej szczegółowo

Co to jest usability?

Co to jest usability? Co to jest usability? Użyteczność produktów interaktywnych stron internetowych, programów komputerowych, telefonów komórkowych to odczuwana przez użytkowników prostota i wygoda, naturalność wykonywania

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 30/05/2017

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 30/05/2017 Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 30/05/2017 Od kiedy oznaczać działania informacyjne i promocyjne? obowiązek informowania o projekcie od momentu

Bardziej szczegółowo

DniOtwarte.eu / księga znaku

DniOtwarte.eu / księga znaku DniOtwarte.eu / księga znaku 1 DniOtwarte.eu / księga znaku / znak wersja podstawowa Znak podstawowy składa się z godła i logotypu. Jest dedykowany oficjalnej prezentacji w reklamie, w identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych:

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 583/2015 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji Ewa Ucinek 16-02-2012, Łódź Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

jakie narzędzia możecie wykorzystać (w zależności od wybranej grupy ulotki, konferencja, media społecznościowe),

jakie narzędzia możecie wykorzystać (w zależności od wybranej grupy ulotki, konferencja, media społecznościowe), Proszę przemyśleć: jaka jest grupa docelowa Waszego projektu (np. bezrobotni z III profilem, uczestnicy świetlic środowiskowych, grupy wykluczone, młodzież z ośrodków wychowawczych), jakie narzędzia możecie

Bardziej szczegółowo

Idea. konsultacji marketingowych. Podstawą podejmowania skutecznych decyzji jest wiedza dlatego proponujemy aby współpraca wyglądała następująco...

Idea. konsultacji marketingowych. Podstawą podejmowania skutecznych decyzji jest wiedza dlatego proponujemy aby współpraca wyglądała następująco... Skuteczność projektów marketingowych zależy od wielu czynników. Sam pomysł nawet jeśli jest bardzo dobry może nie obronić się podczas pracy na rzecz firmy jeśli zostaną popełnione błędy podczas jego realizacji.

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2017

Oferta reklamowa 2017 Oferta reklamowa 2017 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Agnieszka Wysocka - Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

1. Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako beneficjenta?

1. Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako beneficjenta? Załącznik nr 10 do umowy: Obowiązki informacyjne Beneficjenta 1. Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako beneficjenta? Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby

Bardziej szczegółowo

Promocja w projektach

Promocja w projektach INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Promocja w projektach Szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Interreg V-A RCz-PL 25 kwietnia 2017 r., Bielsko-Biała Promocja - dokumenty Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, j, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska Informacja i promocja podstawy prawne Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Logo JESSICA Wersja podstawowa kolorowa Logo składa się ze skrótu JESSICA od pierwszych liter angielskiej nazwy inicjatywy: Joint

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2011 Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Agnieszka Wysocka Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Poznaj osiem kroków naszej współpracy:

Poznaj osiem kroków naszej współpracy: Oferta Poznaj osiem kroków naszej współpracy: 1 2 3 4 5 6 7 8 Spotykamy się z Tobą lub kontaktujemy telefonicznie/mailowo w celu zapoznania się z Twoimi potrzebami i przedstawienia Ci oferty. W zależności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Operacyjnej nr [*] Obowiązki informacyjno - promocyjne Pośrednika Finansowego

Załącznik nr 12 do Umowy Operacyjnej nr [*] Obowiązki informacyjno - promocyjne Pośrednika Finansowego Załącznik nr 12 do Umowy Operacyjnej nr [*] Obowiązki informacyjno - promocyjne Pośrednika Finansowego 1. Pośrednik Finansowy zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl

Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl Data utworzenia: luty 2011 Liczba stron: 8 Rodzaj dokumentu: dokument zewnętrzny Adres:, Al. Stanów Zjednoczonych 26/143, 03-964 Warszawa Strona:

Bardziej szczegółowo

W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie o uzyskanym dofinansowaniu Beneficjent jest zobowiązany do:

W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie o uzyskanym dofinansowaniu Beneficjent jest zobowiązany do: Załącznik nr 4 Obowiązki informacyjno promocyjne Beneficjenta 1. Obowiązek informowania o dofinansowaniu W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie o uzyskanym

Bardziej szczegółowo

Co przedsiębiorca wiedzieć powinien o pozyskiwaniu środków unijnych.

Co przedsiębiorca wiedzieć powinien o pozyskiwaniu środków unijnych. Co przedsiębiorca wiedzieć powinien o pozyskiwaniu środków unijnych. W latach 2007-2013, w odróżnieniu od lat poprzednich, unijna pomoc podzielona została między 16 programów regionalnych oraz programy

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Case Study Wyszukiwarka2 Rainbow. Audyt UX/UI narzędzia - konfiguratora wycieczek

Case Study Wyszukiwarka2 Rainbow. Audyt UX/UI narzędzia - konfiguratora wycieczek Case Study Wyszukiwarka2 Rainbow Audyt UX/UI narzędzia - konfiguratora wycieczek INDEKS O projekcie 03 01 02 03 Zadanie 04 Wyzwania 05 Stan początkowy projektu 05 [Nie]standardowy audyt UX/UI 06 Przebieg

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO

Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO Projekt egreen JOBS nr. 2013-1-PL1-LEO05-37623 Projekt egreen JOBS nr. 2013-1-PL1-LEO05-37623 Spis treści Flexilab 3 Wstęp 5 Wyjście z systemu 5 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Użyteczność stron internetowych

Użyteczność stron internetowych Użyteczność stron internetowych Użyteczność Użyteczność (ang. usability) jest to dziedzina wiedzy dotycząca interaktywnych urządzeń i aplikacji, która określa stopień, w jakim ludzie są w stanie wykonać

Bardziej szczegółowo

Ziemia Międzyrzecka. Portal Społecznościowy. info@miedzyrzecz.biz reklama@miedzyrzecz.biz

Ziemia Międzyrzecka. Portal Społecznościowy. info@miedzyrzecz.biz reklama@miedzyrzecz.biz Ziemia Międzyrzecka Portal Społecznościowy OFERTA info@miedzyrzecz.biz reklama@miedzyrzecz.biz Pragniemy Państwu przedstawić wstępną ofertę i możliwości zamieszczania materiałów reklamowych na stronach

Bardziej szczegółowo

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożony z symbolu graficznego i nazwy Województwo Kujawsko-Pomorskie

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożony z symbolu graficznego i nazwy Województwo Kujawsko-Pomorskie Załącznik nr 30 do Zasad wyboru projektów Obowiązki informacyjne Beneficjenta (załącznik nr 10 do umowy) OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA 1. Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako beneficjenta?

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

2. Facebook,,lubię to", wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona.

2. Facebook,,lubię to, wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona. STRONA GŁÓWNA 1. Logo z hiperłączem do strony głównej serwisu. 2. Facebook,,lubię to", wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

Użyteczności serwisów internetowych polskich ubezpieczycieli OC OC w Internecie - aneks

Użyteczności serwisów internetowych polskich ubezpieczycieli OC OC w Internecie - aneks Użyteczności serwisów internetowych polskich ubezpieczycieli OC OC w Internecie - aneks Hubert Turaj Kjersti Corneliussen Raport pod patronatem Rzecznika Ubezpieczonych Pani Haliny Olendzkiej Kraków, Grudzień

Bardziej szczegółowo

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania Poznań, 3 grudnia 2011 Rafał Brzychcy rafal.brzychcy@fwioo.pl

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA Poznaj zasady promowania projektu Poznaj zasady promowania projektu Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele

Bardziej szczegółowo

Jak projektować dostępne strony

Jak projektować dostępne strony Jak projektować dostępne strony Przemysław Marcinkowski e-mail: przemek@iart.com.pl Plan prezentacji 1. Dlaczego powstał dokument WCAG? 2. Priorytety 3. Tworzenie tekstów 4. Linki 5. Nawigacja 6. Grafika

Bardziej szczegółowo

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL #1 Wartościowa treść Treść artykułu powinna być unikatowa (algorytm wyszukiwarki nisko ocenia skopiowaną zawartość, a na strony zawierające powtórzoną treść może zostać nałożony filtr, co skutkuje spadkiem

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

INTERREG V-A Republika Czeska Polska. Promocja projektu. Szkolenie z Kontrolerem. Program Interreg V A Republika Czeska Polska

INTERREG V-A Republika Czeska Polska. Promocja projektu. Szkolenie z Kontrolerem. Program Interreg V A Republika Czeska Polska Promocja projektu Szkolenie z Kontrolerem Program Interreg V A Republika Czeska Polska Wałbrzych: 8 czerwca 2017 r. Ramy prawne: INTERREG V-A Republika Czeska Polska Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne. Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r.

Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne. Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r. Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r. 1 Dostępność Informacji Dostępność informacji oznacza możliwość korzystania z treści

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 2 Temat ćwiczenia: Projektowanie funkcjonalne serwisów internetowych v.2.0

Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 2 Temat ćwiczenia: Projektowanie funkcjonalne serwisów internetowych v.2.0 1 Komunikacja człowiek - komputer Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 2 Temat ćwiczenia: Projektowanie funkcjonalne serwisów internetowych v.2.0 dr Artur Bartoszewski Spis treści TEORIA...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014

Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 1. CEL Wszystkie działania informacyjne i promocyjne - podejmowane przez Krajowy

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w turystyce (lab)

Systemy informatyczne w turystyce (lab) Systemy informatyczne w turystyce (lab) dr Oskar Szumski szumski@mail.wz.uw.edu.pl mgr Zbigniew Misiak zbigniew.misiak@gmail.com Tematyka zajęć Segmentacja rynku (profilowanie) zdefiniowanie persony Potrzeby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Internetowy przewodnik FAQ V1.2

Internetowy przewodnik FAQ V1.2 Internetowy przewodnik FAQ V1.2 P: W jaki sposób mogę wyszukiwać loty przy użyciu mapy? Kliknij punkt na mapie i rozpocznij wyszukiwanie. Następnie wybierz preferowaną opcję z menu na ekranie, aby wyświetlić

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej Podręcznik Identyfikacji Wizualnej 1. ZESTAWIENIE ZNAKÓW 1 Znak RDC występuje w wersji pełnej z dopiskiem: Polskie Radio. Podstawowa wersja znaku składa się z symbolu graficznego RDC. Znak jako podstawowy

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Kuratorium Oświaty w Opolu. Dokładamy wszelkich starań,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 2. Adres Zamawiającego: ul. Leśna 22 37-300 Leżajsk tel. 017 24 04 700 3. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Marketing treści, e-pr.

Marketing treści, e-pr. Marketing treści, e-pr. Innowacyjny kanał dotarcia do nowych odbiorców, budowa wizerunku i zwiększanie rozpoznawalności marki poprzez samodzielne publikacje artykułów reklamowych Ad Pub. Ad Pub. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na

Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie specjalistycznego audytu użyteczności Platformy Wspieramy e-biznes www.web.gov.pl. I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 26 listopada 2010 Urząd 1 Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja

Bardziej szczegółowo

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Wyszukiwarka, z której korzystają miliony użytkowników PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Aktywny przekaz informacji, promocja i reklama firmy oraz udział w życiu gospodarczym i społecznym to możliwość ciągłego

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2013 Łódź, dnia 28.02.2013 roku Zapytanie ofertowe nr 1/02/2013 Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie - 1 szt. tablicy informacyjnej - 1 szt. roll - up reklamowy w ramach promocji projektu pn. Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Społecznego Spis treści 1.Wstęp...3 2.Założenia serwisu...3 3.Opis serwisu...4 4.Użytkownicy...4 5.Grupy tematyczne...5 6.Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Obowiązki informacyjne Obowiązek informowania o dofinansowaniu W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania błędu

Instrukcja zgłaszania błędu Instrukcja zgłaszania błędu 1 Kanały zgłaszania Do dyspozycji są trzy kanały zgłoszeń: A. AnswerTrack 2 aby skorzystać z tego kanału należy posiadać założone konto użytkowania AT2 (pkt.3), wypełnić formularz

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS,

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS, Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

EKSPERCKA ANALIZA UŻYTECZNOŚCI. dla marki. ilość odwiedzin + 113% ilość transakcji +150% przychody +140%

EKSPERCKA ANALIZA UŻYTECZNOŚCI. dla marki. ilość odwiedzin + 113% ilość transakcji +150% przychody +140% EKSPERCKA ANALIZA UŻYTECZNOŚCI dla marki ilość odwiedzin + 113% ilość transakcji +150% przychody +140% O Kliencie Caterina to znana marka odzieżowa typu premium, posiadająca swoje sklepy stacjonarne w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo