OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY"

Transkrypt

1 Część III SIWZ Numer sprawy: OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY I. UBEZPIECZAJĄCY 1. Nazwa i adres podmiotu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk 2. REGON: NIP: EKD Sposób ewidencji prowadzonej działalności : pełna księgowość 6. Początek działalności : 1985R. II. MIEJSCE UBEZPIECZENIA -Elektrownia Wodna Czersko Polskie, ul. Toruńska 157, Bydgoszcz, - Elektrownia Wodna Mylof Zapora 13, Rytel-Mylof, - Elektrownia Wodna Szonowo - rzeka Nogat, m. Kraśniewo, gm. Malbork, Toruń ul. Ks. J. Popiełuszki 3, III. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie przejęte od Gospodarstwa Pomocniczego w Toruniu ), Ubezpieczenie obejmuje: - budynki i budowle od ognia i innych zdarzeń losowych - maszyny, urządzenia i wyposażenie od ognia i innych zdarzeń losowych - Środki trwałe i wyposażenie od kradzieży z włamaniem i rabunku - Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń - Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych - Pojazdy w zakresie OC,AC, ASS oraz NNW - NNW 2. Ubezpieczenie będzie w całości obsługiwane przez brokera ubezpieczeniowego Pomorskie Towarzystwo Brokerów Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Chrobrego 36 A, telefon faks IV. TERMINY UBEZPIECZENIA 1 rok

2 z tym, że dla ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczyciel będzie realizował ochronę ubezpieczeniową wystawiając umowy ubezpieczenia na roczne okresy ochrony ubezpieczeniowej od dnia upływu ważności dotychczasowych, indywidualnych polis. V. ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. zakres pełny, tj. ogień, uderzenie pioruna ( działanie bezpośrednie i pośrednie), upadek pojazdu powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, huk ponaddźwiękowy, wybuch, huragan (wiatr o sile powyżej 17,5m/s), gwałtowny opad deszczu, powódź, spływ wód po zboczach, zaleganie śniegu, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, uderzenie pojazdu ( w tym za szkody wyrządzone przez pojazdy będące w posiadaniu lub eksploatowane przez Ubezpieczającego, jego pracowników lub osoby za które ponosi odpowiedzialność), dym, sadza, przewrócenie się drzew i/lub budowli na ubezpieczone mienie, zalania topniejący śnieg, woda ) w tym szkody wodociągowe szkody powstałe wskutek: wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej, cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej, pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci. z rozszerzeniem o : wypłatę odszkodowania za szkody powstałe wskutek akcji ratowniczych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia (m.in. udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki/demontażu, wywiezienia i utylizacji zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach umowy ubezpieczenia do wysokości ,00 zł przepięcia z limitem ,00 zł System ubezpieczenia: sumy stałe Ubezpieczenie wg Wartości księgowej brutto Wszystkie wartości łącznie z podatkiem VAT Franszyza redukcyjna 500,00 zł Franszyza integralna, udział własny - brak Przedmiot i suma ubezpieczenia Lp. Nazwa środka trwałego Grupa Miejsce Nr inwentarz. rodzaj. użytkowania Wartość środków trwałych Budynek magazynowy 1 T - I ZB Toruń 7 837,98 2. Budynek magazynowy 1 T - I ZB Toruń 4 096,31 3. Budynek magazynowy 1 T - I ZB Toruń ,95 Budynek maszynowni MEW 4. Czersko Polskie 1 T - I Toruń ,87 5. Budynek administracyjny 1 T - I ZB Toruń ,35 6. Budynek warsztatowy 1 T - I ZB Toruń ,65 2

3 7. Budynek stolarni 1 T - I Toruń ,36 8. Budynek elektrowni Mylof 1 T - I - 65 NW Mylof ,20 9. Budynek zapory elektrowni Mylof 1 T - I - 66 NW Mylof , Bunkier żelbetowy 2 T - II - 29 ZB Toruń 8 694,49 Razem grupa ,02 1. Przekładnia kątowo-planetarna Cz.P 2 T - II - 1 Toruń 8 589,00 Przekładnia kątowo-planetarna 2. 2 Cz.P T - II - 2 Toruń ,00 3. Sieć elektro-energetyczna 2 T - II - 35 ZB Toruń 3 221,35 4. Pochylnia 2 T - II - 39 ZB Toruń ,83 5. Ogrodzenie 2 T - II - 44 ZB Toruń 8 084,94 6. Sieć oświetleniowa 2 T - II - 59 ZB Toruń ,81 7. Osadnik 2 T - II - 60 ZB Toruń 4 426,17 8. Ogrodzenie 2 T - II - 61 ZB Toruń 4 940,19 9. Sieć niskiego napięcia 2 T - II - 62 ZB Toruń 3 268, Zbiornik paliwa 2 T - II - 72 ZB Toruń 1 829, Chodnik betonowy 2 T - II - 63 ZB Toruń ,12 Składowisko materiałów 12. hutniczych 2 T - II - 68 ZB Toruń 2 794, Skład opału 2 T - II - 69 ZB Toruń 3 526, Myjnia samochodowa 2 T - II - 67 ZB Toruń 3 633,05 Sieć zewnętrzna wodnokanalizacyjna 2 T - II - 66 ZB Toruń , Zbiornik paliwa 2 T - II - 73 ZB Toruń 1 829, Droga dojazdowa 2 T - II - 74 ZB Toruń , Elektrownia budowla Szonowo 2 T - II NW Malbork , Turbiny 3 szt. MWE Szonowo 2 T - II NW Malbork , Linia energetyczna 2 T - II NW Mylof ,00 Instalacje elektrycznoenergetyczne 2 T - II NW Mylof , Ujęcie wody z kanałem 2 T - II NW Mylof , Jaz Czersko Polskie NW 2 T - II Bydgoszcz ,00 1. Razem grupa ,46 Turbozespoły 2 szt. MWE Mylof 3 T-III-013 NW Mylof ,00 Razem grupa ,00 1. Tokarnia TR-45 4 T IV 47 ZB Toruń 4 941,37 2. Nożyce gilotynowe 4 T IV 66 Toruń 4 106,67 3. Tokarka uniwersalna 4 T IV 80 ZB Toruń 4 189,95 4. Piła ramowa 4 T IV 284 ZB Toruń 1 387,30 5. Strugarka 4 T IV 174 Toruń 2 630,78 6. Zwijarka do blachy 4 T IV 64 Toruń 6 946,21 7. Sprężarka śrubowa 4 T IV 863 Toruń ,00 Pompa pływająca spalinowa 8. wirowa 4 T IV 852 Toruń 5 429,00 9. Pompa szlamowa Honda WT-40x 4 T IV 932 Toruń ,80 Zestaw komputerowy MEW 10. Szonowo 4 T-IV-491 NW Malbork 4 229, Komputer kpl 4 PŚT-IV/16 Toruń 3 198, Notebook 4 T-IV ,74 Razem grupa ,35 1. Koparka NOBAS 7 T VII 11 Toruń ,21 Razem grupa ,21 3

4 1. Waga wozowa 6 T VI 345 Toruń 6 044,85 2. Suwnica elektryczna 6 T VI 105 Toruń 3 199,09 3. Suwnica elektryczna 4T 6 T VI 106 Toruń 3 199,09 4. Centrala telefoniczna 6 T VI 733 Toruń 4 087,00 5. Agregat pompowy 18 km/ T VI 11 Toruń ,00 6. Agregat pompowy 18 km/ T VI 12 Toruń ,00 7. Agregat prądotwórczy RD T VI 864 Toruń ,78 Generator-zespół prądotwórczy 8. Cz.P T VI -91/1 Toruń ,00 9. Zestaw pomiarowy GPS RTK Trimble 6 T VI 3990 Toruń , Rozdzielnia 15 KV MEW Mylof 6 T VI 040 NW Mylof , Nastawnia MEW Mylof 6 T VI 041 NW Mylof , Transformator 6 T VI 063 NW Mylof , Echosonda Typ T VI 393 NW Toruń- Nieszawa Drwęca 2 617,77 Razem grupa ,18 1 Kserokopiarka REX ROTARY 8 PŚT-VIII-803-2/1 Toruń 3 490,00 Razem grupa , Projektor EPSON PŚT-VIII/ , Komputer Laptop DELL PŚT-VIII/ , Aparat cyfrowy PŚT-VIII/ ,00 MINOLTA Notebook PŚT-VIII , Komputer PŚT-VIII/ , Komputer PŚT-VIII/ , Serwer Fujitsu PŚT-VIII/ , ,44 Razem suma ubezpieczenia: ,66 Do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zastosowanie maja niżej wymienione klauzule: Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - Reprezentantów Klauzula - Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytych środków trwałych Klauzula - Zabezpieczeń Klauzula - zgłaszania szkód Klauzula - lokalizacji Klauzula - warunków i taryf Klauzula - własności mienia Klauzula - leewey Klauzula- prolongaty składki Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów Klauzula drobnych prac remontowych 4

5 Z limitem ,00 zl obligatoryjnie Z limitem ,00 zł fakultatywnie Klauzula aktów terrorystycznych Z limitem ,00 zl obligatoryjnie Z limitem ,00 zł fakultatywnie Klauzula katastrofy budowlanej - fakultatywnie 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyko dewastacji. Suma ubezpieczenia: PLN w systemie na pierwsze ryzyko Należne odszkodowanie będzie automatycznie zwiększane o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających ( czyli ściany, stropy, framugi, futryny, zamki, wszelkie instalacje itp.) z limitem odpowiedzialności do 5.000,00 zł Franszyza integralna 300,00 zł Franszyza redukcyjna, udział własny brak Do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji zastosowanie mają niżej wymienione klauzule: Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - Zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych Klauzula - zgłaszania szkód Klauzula - lokalizacji Klauzula - warunków i taryf Klauzula - własności mienia Klauzula- prolongaty składki Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Przedmiot ubezpieczenia: Sprzęt elektroniczny stacjonarny. Wykaz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Komputer PŚT-VIII/ , Komputer PŚT-VIII/ , Komputer PŚT-VIII/ ,99 Razem: 4 807,99 5

6 Należne odszkodowanie będzie automatycznie zwiększane o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających ( czyli ściany, stropy, framugi, futryny, zamki, wszelkie instalacje itp.) Zakres ubezpieczenia: a) utrata bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu nastąpiły z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji. b) utrata sprzętu nastąpiła wskutek kradzieży z włamaniem, wskutek rabunku lub kradzieży zuchwałej. Do szkód objętych ubezpieczeniem zalicza się w szczególności szkody wynikłe w następstwie: a) działania człowieka, a mianowicie: niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora itp., b) kradzieży z włamaniem i rabunku. Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu, lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem.(dotyczy sprzętu ruchomego lub/i przenośnego ) c) ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia piorunu bezpośrednio i pośrednio na przedmiot ubezpieczenia, upadku pojazdu powietrznego oraz w akcji ratunkowej (gaszenia, burzenia, oczyszczenia zgliszcz), d) wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, a także czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp., e) wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi, f) wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem piorunu. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji, pod warunkiem że: Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych Termin magazynowania (składowania) nie przekracza 6-ciu miesięcy od daty dostawy. Ubezpieczenie na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje wyłącznie szkody, za które ubezpieczający jest odpowiedzialny. Z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji obowiązują aktualnie obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Sprzęt elektroniczny objęty jest ubezpieczeniem na terytorium RP w miejscach wskazanych w załączniku i, podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu ubezpieczenia, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu oraz w trakcie w/w operacji. 6

7 Franszyza redukcyjna 300,00 zł Limit odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej bez oznak (śladów) włamania do wysokości 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Limit (powyżej sumy ubezpieczenia) dla napraw elementów zabezpieczających w wysokości maksymalnie 3.000,- PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia) Wszystkie wartości łącznie z podatkiem VAT System ubezpieczenia: sumy stałe Ubezpieczenie wg Wartości księgowej brutto Do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zastosowanie mają niżej wymienione klauzule: Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - Reprezentantów Klauzula - Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytych środków trwałych Klauzula - Zabezpieczeń Klauzula - zgłaszania szkód Klauzula - lokalizacji Klauzula - warunków i taryf Klauzula - własności mienia Klauzula aktów terrorystycznych Klauzula - leewey Klauzula- prolongaty składki Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów Klauzula drobnych prac remontowych Z limitem ,00 zl obligatoryjnie Z limitem ,00 zł fakultatywnie 4. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń 4.1 Przedmiot i suma ubezpieczenia: A. MEW Szonowo obiekt w eksploatacji od 2009 roku a. Kompletne turbozespoły o mocy 160 kw typ RTK szt zł produkcji Gajek Engineering w tym: - turbina Kaplana moc 166kW 3 szt. - przekładnie 3 szt -.generatory asynchroniczne o mocy 160 kw 3 szt. producent EMIT Żychlin 2006 rok - regulatory turbin 3 kpl - wloty i ssaki 3 kpl b. Układ wyprowadzenia mocy (Spirex Energetyka Gdańsk) zł w tym : - rozdzielnica 17,5 kv typ Uni Switch produkcja ABB - transformator suchy żywiczny 630 kva prod. ABB -układy sterowania hydrozespołów 7

8 -układy pomiarowe rozliczeniowe - układ automatycznej kompensacji mocy biernej generatorów - linie kablowe SN i NN wewnętrzne c.czyszczarki krat 2008 rok zł d. Zamknięcia remontowe 2006 rok zł e. Kraty wlotowe 2006rok zł RAZEM : ,00 zł Informacje dodatkowe: Moc - 0,480 MWh Przepływ maksymalnie 30 m3/sek. Spad maksymalnie 2,20m Elektrownia obsługiwana jest w systemie pracy jednozmianowej oraz elektronicznie przez 24 godziny na dobę za pomocą kamer monitorujących jak i systemu powiadamiania o pracy elektrowni. Prowadzona dokumentacja: Dziennik operacyjny, dziennik serwisowy, dziennik gospodarowania wodami, dziennik utrzymania budowli, dziennik uzupełnienie oleju w układzie szczelnym, dziennik czynności kontrolnych co 7 dni. B. MEW MYLOF obiekt w eksploatacji od 1998 roku a. turbozespoły ( turbina + generator + przekładnia+układy sterowania) 2 szt ,00 zł w tym: - turbiny Kaplana o mocy 430 kw ZRE Gdańsk - generatory EMIT Żychlin moc 430 kwa - przekładnie Gajek Engineering - układ sterowania i regulacji turbin ZRE Gdańsk b. rozdzielnica 15kV UniSwitch 24kV ABB Elmont Łódż ,00 zł c.nastawnia ( szafy sterownicze) kpl typss/2 Spirex Energetyka Gdańsk ,00 zł d. transformator 1szt TZM1000/15 AEG Melfa Mikołów 1996r ,00 zł RAZEM ,00 Informacje dodatkowe: Moc 2 x 430 kw Obroty- n= 371/min Przepływ 2 x 5m3/s 8

9 Spad 9,5 m Z założenia elektrownia bezobsługowa, obsługa operatora z oceną pracy, min 1-2 razy dziennie, przekaz informacji o stanie pracy drogą radiową Prowadzona dokumentacja: Dziennik pracy elektrowni, przeglądy roczne i pięcioletnie, przeglądy obiektów hydrotechnicznych co roku. C.. MEW Czersko Polskie Obiekt w eksploatacji od 1907roku a. Kompletny zespół prądotwórczy (generator + wzbudnica) ,00 zł w tym: - generator synchroniczny o mocy 100kWA producent AEG typ 10DG 69/38 - wzbudnica AEG 20/20 b. Przekładnia kątowo- planetarna producent Glimag Gliwice 2010 rok zł c. Turbina + układ kierowniczy typ Francis moc 110 kw o przełyku ca 5,0m rok produkcji ,00 zł RAZEM ,00 zł Informacje dodatkowe: Moc 100 kw Przepływy - 3,5 m3/s Spad średni 3.76 m Obsługa elektrowni całodobowa jedna osoba nadzorująca pracę elektrowni i jednocześnie obsługująca jaz. Prowadzona dokumentacja: Dziennik gospodarowania wodą, dziennik pracy zmianowej, książka obiektu budowlanego, rejestr pomiarów w rejonie jazu. Coroczne przeglądy obiektów hydrotechnicznych. Raz na dwa lata wykonywana jest ocena stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego przez Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW. Corocznie wykonywane są sondowania w rejonie górnego i dolnego stanowiska jazu i MEW. ŁĄCZNIE ,00 Wszystkie wartości łącznie z podatkiem VAT 9

10 4.2. ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie nagłe, przypadkowe, nieprzewidziane i niezależne od Ubezpieczającego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn na bazie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, a w szczególności szkody spowodowane przez -działania człowieka, a mianowicie: niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora itp., - wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych Ubezpieczenie wg wartości odtworzeniowej Ubezpieczenie w systemie sum stałych Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody nie mniej niż 1.500,00 zł Franszyza integralna, udział własny - brak B. Dodatkowo ubezpieczenie rozszerza się o ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny, aparaty i urządzenia elektroenergetyczne (wykaz i moc znamionowa powyżej) Ubezpieczenie wg Wartości odtworzeniowej System ubezpieczenia I ryzyko Wartość odtworzeniowa najdroższej maszyny / suma ubezpieczenia ,00 zł Franszyza redukcyjna 5 % wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł Franszyza integralna, udział własny - brak Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w skutek: - zwarcia (spięcia) - uszkodzenia izolacji - niezadziałania zabezpieczeń chroniących maszyny elektryczne - nadmiernego wzrostu, obniżenia lub zaniku napięcia - działania elektryczności atmosferycznej C. Za szkodę uważa się utratę lub ubytek wartości ubezpieczonej maszyny z powodu jej fizycznego zniszczenia albo uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze spełnienie zamierzonych funkcji i powodującego konieczność naprawy bądź wymiany wraz z kosztami transportu, demontażu i montażu. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód: - będące następstwem naturalnego zużycia, - powstałe w okresie gwarancyjnym pokrywane przez producenta, serwisanta, sprzedawcę o ile ponosi odpowiedzialność - spowodowane wadami lub usterkami w ubezpieczonych maszynach o których ubezpieczający wiedział przed zawarciem umowy ubezpieczenia - spowodowane zaniechaniem obowiązkowych konserwacji i przeglądów 10

11 Do ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych zastosowanie mają niżej wymienione klauzule: Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - Reprezentantów Klauzula - zgłaszania szkód Klauzula - lokalizacji Klauzula - warunków i taryf Klauzula - własności mienia Klauzula - leewey Klauzula- prolongaty składki Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów 5. Ubezpieczenia komunikacyjne Okres ubezpieczenia : 12 miesięcy od dnia upływu ważności dotychczasowych, indywidualnych polis ubezpieczeniowych. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia stanowi załącznik nr 1 do programu ubezpieczeniowego A Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Zakres ubezpieczenia: zgodny z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK ( Dziennik Ustaw z dnia Nr 124 poz z późniejszymi zmianami) Suma Gwarancyjna USTAWOWA B. Ubezpieczenie auto-casco pojazdów. Zakres ubezpieczenia: pełny zakres pokrycia w tym kradzież pojazdu lub jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży. - wykupieniem amortyzacji części, - zniesieniem udziału własnego w AC/KR, zniesieniem konsumpcji sumy ubezpieczenia - zakres ubezpieczenia powinien obejmować kradzież pojazdu lub jego części z każdego miejsca, rozbój oraz rabunek. - zwrotem, uzasadnionych okolicznościami wypadku kosztów dodatkowych do wysokości 10 % sumy ubezpieczenia. franszyza integralna maks. 500 zł Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT. 11

12 C. Assistance Ubezpieczenie powinno obejmować między innymi dostarczenie paliwa (bez kosztów paliwa), dostarczenie części zamiennych ( bez kosztu części zamiennych), holowanie pojazdu, złomowanie pojazdu, naprawa pojazdu, zorganizowanie parkingu. W przypadku awarii pojazdu do 50 km od siedziby (miejsca ubezpieczenia) ubezpieczającego W przypadku wypadku niezależnie od odległości D. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów Zakres ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów w związku z ruchem pojazdów Suma ubezpieczenia: ,00 zł na osobę Do ubezpieczenia mają zastosowanie klauzule Klauzula- prolongaty składki Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - warunków i taryf Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów 6.Ubezpieczenie NNW - ubezpieczenie grupowe Ubezpieczeniem mają być objęte osoby dorosłe osadzone w zakładach karnych, które wykonują proste prace fizyczne, nieodpłatnie na rzecz RZGW w Gdańsku. Osadzeni przywożeni są do pracy i odwożeni przez upoważnionych pracowników RZGW. Osadzeni mogą wymieniać się, co oznacza, że w skrajnych przypadkach codziennie do pracy może stawić się inny osadzony. W takim przypadku, każdorazowo nowa osoba jest przeszkalana w zakresie BHP przez inspektora BHP z ramienia RZGW. Osadzeni pracują w godzinach 7:00 15:00 w różnych miejscach, głownie w terenie, na obszarze działania RZGW w Gdańsku Wiek ubezpieczonych - od lat Forma ubezpieczenia bezimienna Liczba ubezpieczonych 30 osób Czas ochrony - dojazd i powrót do/z miejsca docelowego oraz podczas wykonywania tam czynności Rodzaj wykonywanych prac proste prace fizyczne Suma ubezpieczenia ,00 PLN dla każdej osoby Zakres ubezpieczenia: Świadczenia dla zakresu podstawowego obejmujące : 1. świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (100% sumy ubezpieczenia), 2. świadczenie z tytułu całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (150% sumy ubezpieczenia), 3. świadczenie z tytułu częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% uszczerbku na zdrowiu = 1% sumy ubezpieczenia). Ubezpieczenie więźniów od roku bez szkód 12

13 VI. SZKODOWOŚĆ - okres ostatnich 5 lat Szkody majątkowe Szkoda z maszyny i urządzenia elektryczne od szkód elektrycznych wypłata ,00 zł szkody komunikacyjne Numer Polisy Zakres ubezpieczenia Data wystąpienia szkody Wartość wypłaconego odszkodowania TPP AC VII. Klauzule obligatoryjne. Wykonawca może wprowadzić zmiany do treści klauzul pod warunkiem, że klauzule po zmianie będą wywoływały takie same skutki, co do zakresu ich pokrycia 1 klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się wyłącznie Dyrektora i jego zastępców. 2.klauzula prolongaty składki Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty,pomimo upływu terminu jej płatności nie może być podstawą do odstąpienia zakładu ubezpieczeń od umowy ani skutkować brakiem/wygaśnięciem ochrony. W takim wypadku zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 14-dniowy termin, do uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym ubezpieczającego na piśmie. Odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego. 3. Klauzula zgłaszania szkód zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. A Zakład Ubezpieczeń zobowiązuje się 13

14 niezwłocznie dokonać - o ile będzie taka konieczność oględzin nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. Niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w uzgodnionym terminie będzie miało skutki zgodne z OWU tylko i wyłącznie jeżeli niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, okoliczności i rozmiaru szkody. 4. Klauzula zabezpieczeń : Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych ubezpieczanego mienia uznaje za wystarczający i nie będzie powoływał się na zapisy określone w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela 5. Klauzula własności mienia - niniejsze ubezpieczenie obejmuje również mienie nie będące własnością ubezpieczającego ale użytkowane przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy itp. tytułów prawnych 6. Klauzula Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie polisy obejmuje automatycznie nowe mienie ruchome, nieruchome wybudowane, zakupione, przejęte przez Ubezpieczającego lub znajdujące się pod jego kontrolą w miejscu ubezpieczenia do limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia określonej w treści niniejszej polisy Mienie o którym mowa powyżej oraz mienie, którego wartość uległa obniżeniu będzie zgłaszane w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych w terminach do 30 dnia następnego miesiąca kończącego dany okres rozliczeniowy. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia obowiązywania polisy. W przypadku wzrostu wartości mienia ponad określony limit Ubezpieczyciel zapewnia ochronę ubezpieczeniową przez okres 14 dni roboczych licząc od dnia przejścia ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia na Ubezpieczającego. W takim przypadku wymagane jest indywidualne zgłoszenie mienia do ubezpieczenia nie później niż przed upływem 14 dni roboczych licząc od dnia przejścia ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia na Ubezpieczającego. Z dniem następnym po przekazaniu informacji do Ubezpieczyciela o przekroczeniu 20% limitu ulega on odnowieniu do pierwotnej wysokości. Zasada ta obowiązuje dla każdego okresu rozliczeniowego odrębnie. Składka należna (dopłata lub zwrot) z tytułu zastosowania niniejszej klauzuli rozliczona będzie w ciągu14 dni od dnia wystawienia polisy/noty/aneksu. Rozliczenie składki dodatkowej z tego tytułu nastąpi na podstawie różnicy między wartością sprzętu na początku i na koniec okresu ubezpieczenia z zastosowaniem współczynnika 0,5 i obowiązującej stopy składki. 7. Klauzula warunków i taryf Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej. 14

15 8. klauzula stempla pocztowego jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty składki (raty) uważa się datę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy, tj. wyszczególniony na polisie rachunek Ubezpieczyciela. 9. Klauzula lokalizacji Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy obejmuje wszystkie lokalizacje należące do ubezpieczającego, gdzie znajduje się ubezpieczane mienie należące do Ubezpieczającego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą. 10. Klauzula rozstrzygania sporów spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. 11. klauzula drobnych prac remontowych z zastrzeżeniem ogólnych warunków i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń dla ubezpieczonych składników mienia w trakcie prowadzonych prac remontowych, przebudowy, rozbudowy i modernizacji o ile nie przekraczają wartości ,00 zl i nie wymagają zgodnie z obowiązującymi przepisami zgody na prowadzenie prac budowlanych i nie naruszają konstrukcji nośnej budynku i konstrukcji dachu. 12. Klauzula włączenia aktów terrorystycznych niniejsze ubezpieczenie pokrywa również szkody spowodowane aktami terroryzmu. Za akty terroryzmu uznaje się bezprawne działania zawierające w sobie akty przemocy mające na celu zastraszenie ludności, wprowadzenie chaosu, dezorganizację życia publicznego, skierowane przeciwko społeczeństwu i/lub legalne władzy. Limit odpowiedzialności ,00 PLN obowiązuje łącznie dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 13. Klauzula ratalna -Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez zakład ubezpieczeń roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki. 14. Klauzula Leewey - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku szkody dotyczącej majątku trwałego, zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania stosowana będzie, jeżeli wartość ubezpieczeniowa poszczególnych składników majątku trwałego przekraczać będzie 130 % sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników w umowie ubezpieczenia. Klauzule fakultatywne: 15

16 Klauzula włączenia aktów terrorystycznych niniejsze ubezpieczenie pokrywa również szkody spowodowane aktami terroryzmu. Za akty terroryzmu uznaje się bezprawne działania zawierające w sobie akty przemocy mające na celu zastraszenie ludności, wprowadzenie chaosu, dezorganizację życia publicznego, skierowane przeciwko społeczeństwu i/lub legalne władzy. Limit odpowiedzialności ,00 PLN obowiązuje dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.. klauzula drobnych prac remontowych z zastrzeżeniem ogólnych warunków i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń dla ubezpieczonych składników mienia w trakcie prowadzonych prac remontowych, przebudowy, rozbudowy i modernizacji o ile nie przekraczają wartości ,00 PLN i nie wymagają zgodnie z obowiązującymi przepisami zgody na prowadzenie prac budowlanych i nie naruszają konstrukcji nośnej budynku i konstrukcji dachu. Klauzula katastrofy budowlanej z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenie rozszerza się o katastrofę budowlaną. Uzgadnia się, że za katastrofę budowlaną uważa się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścian szczelnych i obudowy wykopów na skutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową Limit odpowiedzialności ,00 PLN Fakultatywne warunki ubezpieczenia punktacja Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych razem 15 pkt. - Klauzula włączenia aktów terrorystycznych z limitem ,00 PLN 5 pkt. - klauzula drobnych prac remontowych z limitem ,00 PLN - 5 pkt - Klauzula katastrofy budowlanej z limitem ,00 PLN - 5 pkt Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - klauzula drobnych prac remontowych z limitem ,00 PLN - 5 pkt ZAŁĄCZNIKI: Załacznik nr 1 - wykaz pojazdów Załacznik nr 2 informacje o konstrukcji i zabezpieczeniach budynków 16

OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY

OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY I. UBEZPIECZAJĄCY 1. Nazwa i adres podmiotu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

II. MIEJSCE UBEZPIECZENIA. Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY

II. MIEJSCE UBEZPIECZENIA. Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY I. UBEZPIECZAJĄCY 1. Nazwa i adres podmiotu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III SIWZ po zmianach z dnia 27.08.2014r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY I. UBEZPIECZAJĄCY 1. Nazwa i adres podmiotu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ZP.271.2.2012 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w innych załącznikach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ GCI.41-4/2013 /KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ Załącznik nr 5 do siwz Jeżeli Zamawiający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT ` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r. 37-100 ŁAŃCUT EK. 042.3.11.2012 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.17 225 22 02,fax 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl,

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska

SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA BIALSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD-KAN SP. Z O.O. SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH SIWZ Nr 6/14/03/13N/Katowice 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6 Załącznik nr 2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie obejmujące:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 13 Załącznik nr 1 do SIWZ 305/21/11/2013/ Siemianowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie ul. 1-go

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo