OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY"

Transkrypt

1 Część III SIWZ Numer sprawy: OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY I. UBEZPIECZAJĄCY 1. Nazwa i adres podmiotu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk 2. REGON: NIP: EKD Sposób ewidencji prowadzonej działalności : pełna księgowość 6. Początek działalności : 1985R. II. MIEJSCE UBEZPIECZENIA -Elektrownia Wodna Czersko Polskie, ul. Toruńska 157, Bydgoszcz, - Elektrownia Wodna Mylof Zapora 13, Rytel-Mylof, - Elektrownia Wodna Szonowo - rzeka Nogat, m. Kraśniewo, gm. Malbork, Toruń ul. Ks. J. Popiełuszki 3, III. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie przejęte od Gospodarstwa Pomocniczego w Toruniu ), Ubezpieczenie obejmuje: - budynki i budowle od ognia i innych zdarzeń losowych - maszyny, urządzenia i wyposażenie od ognia i innych zdarzeń losowych - Środki trwałe i wyposażenie od kradzieży z włamaniem i rabunku - Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń - Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych - Pojazdy w zakresie OC,AC, ASS oraz NNW - NNW 2. Ubezpieczenie będzie w całości obsługiwane przez brokera ubezpieczeniowego Pomorskie Towarzystwo Brokerów Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Chrobrego 36 A, telefon faks IV. TERMINY UBEZPIECZENIA 1 rok

2 z tym, że dla ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczyciel będzie realizował ochronę ubezpieczeniową wystawiając umowy ubezpieczenia na roczne okresy ochrony ubezpieczeniowej od dnia upływu ważności dotychczasowych, indywidualnych polis. V. ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. zakres pełny, tj. ogień, uderzenie pioruna ( działanie bezpośrednie i pośrednie), upadek pojazdu powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, huk ponaddźwiękowy, wybuch, huragan (wiatr o sile powyżej 17,5m/s), gwałtowny opad deszczu, powódź, spływ wód po zboczach, zaleganie śniegu, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, uderzenie pojazdu ( w tym za szkody wyrządzone przez pojazdy będące w posiadaniu lub eksploatowane przez Ubezpieczającego, jego pracowników lub osoby za które ponosi odpowiedzialność), dym, sadza, przewrócenie się drzew i/lub budowli na ubezpieczone mienie, zalania topniejący śnieg, woda ) w tym szkody wodociągowe szkody powstałe wskutek: wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej, cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej, pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci. z rozszerzeniem o : wypłatę odszkodowania za szkody powstałe wskutek akcji ratowniczych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia (m.in. udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki/demontażu, wywiezienia i utylizacji zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach umowy ubezpieczenia do wysokości ,00 zł przepięcia z limitem ,00 zł System ubezpieczenia: sumy stałe Ubezpieczenie wg Wartości księgowej brutto Wszystkie wartości łącznie z podatkiem VAT Franszyza redukcyjna 500,00 zł Franszyza integralna, udział własny - brak Przedmiot i suma ubezpieczenia Lp. Nazwa środka trwałego Grupa Miejsce Nr inwentarz. rodzaj. użytkowania Wartość środków trwałych Budynek magazynowy 1 T - I ZB Toruń 7 837,98 2. Budynek magazynowy 1 T - I ZB Toruń 4 096,31 3. Budynek magazynowy 1 T - I ZB Toruń ,95 Budynek maszynowni MEW 4. Czersko Polskie 1 T - I Toruń ,87 5. Budynek administracyjny 1 T - I ZB Toruń ,35 6. Budynek warsztatowy 1 T - I ZB Toruń ,65 2

3 7. Budynek stolarni 1 T - I Toruń ,36 8. Budynek elektrowni Mylof 1 T - I - 65 NW Mylof ,20 9. Budynek zapory elektrowni Mylof 1 T - I - 66 NW Mylof , Bunkier żelbetowy 2 T - II - 29 ZB Toruń 8 694,49 Razem grupa ,02 1. Przekładnia kątowo-planetarna Cz.P 2 T - II - 1 Toruń 8 589,00 Przekładnia kątowo-planetarna 2. 2 Cz.P T - II - 2 Toruń ,00 3. Sieć elektro-energetyczna 2 T - II - 35 ZB Toruń 3 221,35 4. Pochylnia 2 T - II - 39 ZB Toruń ,83 5. Ogrodzenie 2 T - II - 44 ZB Toruń 8 084,94 6. Sieć oświetleniowa 2 T - II - 59 ZB Toruń ,81 7. Osadnik 2 T - II - 60 ZB Toruń 4 426,17 8. Ogrodzenie 2 T - II - 61 ZB Toruń 4 940,19 9. Sieć niskiego napięcia 2 T - II - 62 ZB Toruń 3 268, Zbiornik paliwa 2 T - II - 72 ZB Toruń 1 829, Chodnik betonowy 2 T - II - 63 ZB Toruń ,12 Składowisko materiałów 12. hutniczych 2 T - II - 68 ZB Toruń 2 794, Skład opału 2 T - II - 69 ZB Toruń 3 526, Myjnia samochodowa 2 T - II - 67 ZB Toruń 3 633,05 Sieć zewnętrzna wodnokanalizacyjna 2 T - II - 66 ZB Toruń , Zbiornik paliwa 2 T - II - 73 ZB Toruń 1 829, Droga dojazdowa 2 T - II - 74 ZB Toruń , Elektrownia budowla Szonowo 2 T - II NW Malbork , Turbiny 3 szt. MWE Szonowo 2 T - II NW Malbork , Linia energetyczna 2 T - II NW Mylof ,00 Instalacje elektrycznoenergetyczne 2 T - II NW Mylof , Ujęcie wody z kanałem 2 T - II NW Mylof , Jaz Czersko Polskie NW 2 T - II Bydgoszcz ,00 1. Razem grupa ,46 Turbozespoły 2 szt. MWE Mylof 3 T-III-013 NW Mylof ,00 Razem grupa ,00 1. Tokarnia TR-45 4 T IV 47 ZB Toruń 4 941,37 2. Nożyce gilotynowe 4 T IV 66 Toruń 4 106,67 3. Tokarka uniwersalna 4 T IV 80 ZB Toruń 4 189,95 4. Piła ramowa 4 T IV 284 ZB Toruń 1 387,30 5. Strugarka 4 T IV 174 Toruń 2 630,78 6. Zwijarka do blachy 4 T IV 64 Toruń 6 946,21 7. Sprężarka śrubowa 4 T IV 863 Toruń ,00 Pompa pływająca spalinowa 8. wirowa 4 T IV 852 Toruń 5 429,00 9. Pompa szlamowa Honda WT-40x 4 T IV 932 Toruń ,80 Zestaw komputerowy MEW 10. Szonowo 4 T-IV-491 NW Malbork 4 229, Komputer kpl 4 PŚT-IV/16 Toruń 3 198, Notebook 4 T-IV ,74 Razem grupa ,35 1. Koparka NOBAS 7 T VII 11 Toruń ,21 Razem grupa ,21 3

4 1. Waga wozowa 6 T VI 345 Toruń 6 044,85 2. Suwnica elektryczna 6 T VI 105 Toruń 3 199,09 3. Suwnica elektryczna 4T 6 T VI 106 Toruń 3 199,09 4. Centrala telefoniczna 6 T VI 733 Toruń 4 087,00 5. Agregat pompowy 18 km/ T VI 11 Toruń ,00 6. Agregat pompowy 18 km/ T VI 12 Toruń ,00 7. Agregat prądotwórczy RD T VI 864 Toruń ,78 Generator-zespół prądotwórczy 8. Cz.P T VI -91/1 Toruń ,00 9. Zestaw pomiarowy GPS RTK Trimble 6 T VI 3990 Toruń , Rozdzielnia 15 KV MEW Mylof 6 T VI 040 NW Mylof , Nastawnia MEW Mylof 6 T VI 041 NW Mylof , Transformator 6 T VI 063 NW Mylof , Echosonda Typ T VI 393 NW Toruń- Nieszawa Drwęca 2 617,77 Razem grupa ,18 1 Kserokopiarka REX ROTARY 8 PŚT-VIII-803-2/1 Toruń 3 490,00 Razem grupa , Projektor EPSON PŚT-VIII/ , Komputer Laptop DELL PŚT-VIII/ , Aparat cyfrowy PŚT-VIII/ ,00 MINOLTA Notebook PŚT-VIII , Komputer PŚT-VIII/ , Komputer PŚT-VIII/ , Serwer Fujitsu PŚT-VIII/ , ,44 Razem suma ubezpieczenia: ,66 Do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zastosowanie maja niżej wymienione klauzule: Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - Reprezentantów Klauzula - Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytych środków trwałych Klauzula - Zabezpieczeń Klauzula - zgłaszania szkód Klauzula - lokalizacji Klauzula - warunków i taryf Klauzula - własności mienia Klauzula - leewey Klauzula- prolongaty składki Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów Klauzula drobnych prac remontowych 4

5 Z limitem ,00 zl obligatoryjnie Z limitem ,00 zł fakultatywnie Klauzula aktów terrorystycznych Z limitem ,00 zl obligatoryjnie Z limitem ,00 zł fakultatywnie Klauzula katastrofy budowlanej - fakultatywnie 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyko dewastacji. Suma ubezpieczenia: PLN w systemie na pierwsze ryzyko Należne odszkodowanie będzie automatycznie zwiększane o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających ( czyli ściany, stropy, framugi, futryny, zamki, wszelkie instalacje itp.) z limitem odpowiedzialności do 5.000,00 zł Franszyza integralna 300,00 zł Franszyza redukcyjna, udział własny brak Do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji zastosowanie mają niżej wymienione klauzule: Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - Zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych Klauzula - zgłaszania szkód Klauzula - lokalizacji Klauzula - warunków i taryf Klauzula - własności mienia Klauzula- prolongaty składki Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Przedmiot ubezpieczenia: Sprzęt elektroniczny stacjonarny. Wykaz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Komputer PŚT-VIII/ , Komputer PŚT-VIII/ , Komputer PŚT-VIII/ ,99 Razem: 4 807,99 5

6 Należne odszkodowanie będzie automatycznie zwiększane o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających ( czyli ściany, stropy, framugi, futryny, zamki, wszelkie instalacje itp.) Zakres ubezpieczenia: a) utrata bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu nastąpiły z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji. b) utrata sprzętu nastąpiła wskutek kradzieży z włamaniem, wskutek rabunku lub kradzieży zuchwałej. Do szkód objętych ubezpieczeniem zalicza się w szczególności szkody wynikłe w następstwie: a) działania człowieka, a mianowicie: niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora itp., b) kradzieży z włamaniem i rabunku. Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu, lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem.(dotyczy sprzętu ruchomego lub/i przenośnego ) c) ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia piorunu bezpośrednio i pośrednio na przedmiot ubezpieczenia, upadku pojazdu powietrznego oraz w akcji ratunkowej (gaszenia, burzenia, oczyszczenia zgliszcz), d) wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, a także czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp., e) wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi, f) wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem piorunu. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji, pod warunkiem że: Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych Termin magazynowania (składowania) nie przekracza 6-ciu miesięcy od daty dostawy. Ubezpieczenie na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje wyłącznie szkody, za które ubezpieczający jest odpowiedzialny. Z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji obowiązują aktualnie obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Sprzęt elektroniczny objęty jest ubezpieczeniem na terytorium RP w miejscach wskazanych w załączniku i, podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu ubezpieczenia, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu oraz w trakcie w/w operacji. 6

7 Franszyza redukcyjna 300,00 zł Limit odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej bez oznak (śladów) włamania do wysokości 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Limit (powyżej sumy ubezpieczenia) dla napraw elementów zabezpieczających w wysokości maksymalnie 3.000,- PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia) Wszystkie wartości łącznie z podatkiem VAT System ubezpieczenia: sumy stałe Ubezpieczenie wg Wartości księgowej brutto Do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zastosowanie mają niżej wymienione klauzule: Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - Reprezentantów Klauzula - Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytych środków trwałych Klauzula - Zabezpieczeń Klauzula - zgłaszania szkód Klauzula - lokalizacji Klauzula - warunków i taryf Klauzula - własności mienia Klauzula aktów terrorystycznych Klauzula - leewey Klauzula- prolongaty składki Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów Klauzula drobnych prac remontowych Z limitem ,00 zl obligatoryjnie Z limitem ,00 zł fakultatywnie 4. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń 4.1 Przedmiot i suma ubezpieczenia: A. MEW Szonowo obiekt w eksploatacji od 2009 roku a. Kompletne turbozespoły o mocy 160 kw typ RTK szt zł produkcji Gajek Engineering w tym: - turbina Kaplana moc 166kW 3 szt. - przekładnie 3 szt -.generatory asynchroniczne o mocy 160 kw 3 szt. producent EMIT Żychlin 2006 rok - regulatory turbin 3 kpl - wloty i ssaki 3 kpl b. Układ wyprowadzenia mocy (Spirex Energetyka Gdańsk) zł w tym : - rozdzielnica 17,5 kv typ Uni Switch produkcja ABB - transformator suchy żywiczny 630 kva prod. ABB -układy sterowania hydrozespołów 7

8 -układy pomiarowe rozliczeniowe - układ automatycznej kompensacji mocy biernej generatorów - linie kablowe SN i NN wewnętrzne c.czyszczarki krat 2008 rok zł d. Zamknięcia remontowe 2006 rok zł e. Kraty wlotowe 2006rok zł RAZEM : ,00 zł Informacje dodatkowe: Moc - 0,480 MWh Przepływ maksymalnie 30 m3/sek. Spad maksymalnie 2,20m Elektrownia obsługiwana jest w systemie pracy jednozmianowej oraz elektronicznie przez 24 godziny na dobę za pomocą kamer monitorujących jak i systemu powiadamiania o pracy elektrowni. Prowadzona dokumentacja: Dziennik operacyjny, dziennik serwisowy, dziennik gospodarowania wodami, dziennik utrzymania budowli, dziennik uzupełnienie oleju w układzie szczelnym, dziennik czynności kontrolnych co 7 dni. B. MEW MYLOF obiekt w eksploatacji od 1998 roku a. turbozespoły ( turbina + generator + przekładnia+układy sterowania) 2 szt ,00 zł w tym: - turbiny Kaplana o mocy 430 kw ZRE Gdańsk - generatory EMIT Żychlin moc 430 kwa - przekładnie Gajek Engineering - układ sterowania i regulacji turbin ZRE Gdańsk b. rozdzielnica 15kV UniSwitch 24kV ABB Elmont Łódż ,00 zł c.nastawnia ( szafy sterownicze) kpl typss/2 Spirex Energetyka Gdańsk ,00 zł d. transformator 1szt TZM1000/15 AEG Melfa Mikołów 1996r ,00 zł RAZEM ,00 Informacje dodatkowe: Moc 2 x 430 kw Obroty- n= 371/min Przepływ 2 x 5m3/s 8

9 Spad 9,5 m Z założenia elektrownia bezobsługowa, obsługa operatora z oceną pracy, min 1-2 razy dziennie, przekaz informacji o stanie pracy drogą radiową Prowadzona dokumentacja: Dziennik pracy elektrowni, przeglądy roczne i pięcioletnie, przeglądy obiektów hydrotechnicznych co roku. C.. MEW Czersko Polskie Obiekt w eksploatacji od 1907roku a. Kompletny zespół prądotwórczy (generator + wzbudnica) ,00 zł w tym: - generator synchroniczny o mocy 100kWA producent AEG typ 10DG 69/38 - wzbudnica AEG 20/20 b. Przekładnia kątowo- planetarna producent Glimag Gliwice 2010 rok zł c. Turbina + układ kierowniczy typ Francis moc 110 kw o przełyku ca 5,0m rok produkcji ,00 zł RAZEM ,00 zł Informacje dodatkowe: Moc 100 kw Przepływy - 3,5 m3/s Spad średni 3.76 m Obsługa elektrowni całodobowa jedna osoba nadzorująca pracę elektrowni i jednocześnie obsługująca jaz. Prowadzona dokumentacja: Dziennik gospodarowania wodą, dziennik pracy zmianowej, książka obiektu budowlanego, rejestr pomiarów w rejonie jazu. Coroczne przeglądy obiektów hydrotechnicznych. Raz na dwa lata wykonywana jest ocena stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego przez Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW. Corocznie wykonywane są sondowania w rejonie górnego i dolnego stanowiska jazu i MEW. ŁĄCZNIE ,00 Wszystkie wartości łącznie z podatkiem VAT 9

10 4.2. ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie nagłe, przypadkowe, nieprzewidziane i niezależne od Ubezpieczającego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn na bazie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, a w szczególności szkody spowodowane przez -działania człowieka, a mianowicie: niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora itp., - wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych Ubezpieczenie wg wartości odtworzeniowej Ubezpieczenie w systemie sum stałych Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody nie mniej niż 1.500,00 zł Franszyza integralna, udział własny - brak B. Dodatkowo ubezpieczenie rozszerza się o ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny, aparaty i urządzenia elektroenergetyczne (wykaz i moc znamionowa powyżej) Ubezpieczenie wg Wartości odtworzeniowej System ubezpieczenia I ryzyko Wartość odtworzeniowa najdroższej maszyny / suma ubezpieczenia ,00 zł Franszyza redukcyjna 5 % wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł Franszyza integralna, udział własny - brak Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w skutek: - zwarcia (spięcia) - uszkodzenia izolacji - niezadziałania zabezpieczeń chroniących maszyny elektryczne - nadmiernego wzrostu, obniżenia lub zaniku napięcia - działania elektryczności atmosferycznej C. Za szkodę uważa się utratę lub ubytek wartości ubezpieczonej maszyny z powodu jej fizycznego zniszczenia albo uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze spełnienie zamierzonych funkcji i powodującego konieczność naprawy bądź wymiany wraz z kosztami transportu, demontażu i montażu. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód: - będące następstwem naturalnego zużycia, - powstałe w okresie gwarancyjnym pokrywane przez producenta, serwisanta, sprzedawcę o ile ponosi odpowiedzialność - spowodowane wadami lub usterkami w ubezpieczonych maszynach o których ubezpieczający wiedział przed zawarciem umowy ubezpieczenia - spowodowane zaniechaniem obowiązkowych konserwacji i przeglądów 10

11 Do ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych zastosowanie mają niżej wymienione klauzule: Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - Reprezentantów Klauzula - zgłaszania szkód Klauzula - lokalizacji Klauzula - warunków i taryf Klauzula - własności mienia Klauzula - leewey Klauzula- prolongaty składki Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów 5. Ubezpieczenia komunikacyjne Okres ubezpieczenia : 12 miesięcy od dnia upływu ważności dotychczasowych, indywidualnych polis ubezpieczeniowych. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia stanowi załącznik nr 1 do programu ubezpieczeniowego A Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Zakres ubezpieczenia: zgodny z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK ( Dziennik Ustaw z dnia Nr 124 poz z późniejszymi zmianami) Suma Gwarancyjna USTAWOWA B. Ubezpieczenie auto-casco pojazdów. Zakres ubezpieczenia: pełny zakres pokrycia w tym kradzież pojazdu lub jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży. - wykupieniem amortyzacji części, - zniesieniem udziału własnego w AC/KR, zniesieniem konsumpcji sumy ubezpieczenia - zakres ubezpieczenia powinien obejmować kradzież pojazdu lub jego części z każdego miejsca, rozbój oraz rabunek. - zwrotem, uzasadnionych okolicznościami wypadku kosztów dodatkowych do wysokości 10 % sumy ubezpieczenia. franszyza integralna maks. 500 zł Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT. 11

12 C. Assistance Ubezpieczenie powinno obejmować między innymi dostarczenie paliwa (bez kosztów paliwa), dostarczenie części zamiennych ( bez kosztu części zamiennych), holowanie pojazdu, złomowanie pojazdu, naprawa pojazdu, zorganizowanie parkingu. W przypadku awarii pojazdu do 50 km od siedziby (miejsca ubezpieczenia) ubezpieczającego W przypadku wypadku niezależnie od odległości D. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów Zakres ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów w związku z ruchem pojazdów Suma ubezpieczenia: ,00 zł na osobę Do ubezpieczenia mają zastosowanie klauzule Klauzula- prolongaty składki Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - warunków i taryf Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów 6.Ubezpieczenie NNW - ubezpieczenie grupowe Ubezpieczeniem mają być objęte osoby dorosłe osadzone w zakładach karnych, które wykonują proste prace fizyczne, nieodpłatnie na rzecz RZGW w Gdańsku. Osadzeni przywożeni są do pracy i odwożeni przez upoważnionych pracowników RZGW. Osadzeni mogą wymieniać się, co oznacza, że w skrajnych przypadkach codziennie do pracy może stawić się inny osadzony. W takim przypadku, każdorazowo nowa osoba jest przeszkalana w zakresie BHP przez inspektora BHP z ramienia RZGW. Osadzeni pracują w godzinach 7:00 15:00 w różnych miejscach, głownie w terenie, na obszarze działania RZGW w Gdańsku Wiek ubezpieczonych - od lat Forma ubezpieczenia bezimienna Liczba ubezpieczonych 30 osób Czas ochrony - dojazd i powrót do/z miejsca docelowego oraz podczas wykonywania tam czynności Rodzaj wykonywanych prac proste prace fizyczne Suma ubezpieczenia ,00 PLN dla każdej osoby Zakres ubezpieczenia: Świadczenia dla zakresu podstawowego obejmujące : 1. świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (100% sumy ubezpieczenia), 2. świadczenie z tytułu całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (150% sumy ubezpieczenia), 3. świadczenie z tytułu częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% uszczerbku na zdrowiu = 1% sumy ubezpieczenia). Ubezpieczenie więźniów od roku bez szkód 12

13 VI. SZKODOWOŚĆ - okres ostatnich 5 lat Szkody majątkowe Szkoda z maszyny i urządzenia elektryczne od szkód elektrycznych wypłata ,00 zł szkody komunikacyjne Numer Polisy Zakres ubezpieczenia Data wystąpienia szkody Wartość wypłaconego odszkodowania TPP AC VII. Klauzule obligatoryjne. Wykonawca może wprowadzić zmiany do treści klauzul pod warunkiem, że klauzule po zmianie będą wywoływały takie same skutki, co do zakresu ich pokrycia 1 klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się wyłącznie Dyrektora i jego zastępców. 2.klauzula prolongaty składki Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty,pomimo upływu terminu jej płatności nie może być podstawą do odstąpienia zakładu ubezpieczeń od umowy ani skutkować brakiem/wygaśnięciem ochrony. W takim wypadku zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 14-dniowy termin, do uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym ubezpieczającego na piśmie. Odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego. 3. Klauzula zgłaszania szkód zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. A Zakład Ubezpieczeń zobowiązuje się 13

14 niezwłocznie dokonać - o ile będzie taka konieczność oględzin nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. Niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w uzgodnionym terminie będzie miało skutki zgodne z OWU tylko i wyłącznie jeżeli niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, okoliczności i rozmiaru szkody. 4. Klauzula zabezpieczeń : Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych ubezpieczanego mienia uznaje za wystarczający i nie będzie powoływał się na zapisy określone w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela 5. Klauzula własności mienia - niniejsze ubezpieczenie obejmuje również mienie nie będące własnością ubezpieczającego ale użytkowane przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy itp. tytułów prawnych 6. Klauzula Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie polisy obejmuje automatycznie nowe mienie ruchome, nieruchome wybudowane, zakupione, przejęte przez Ubezpieczającego lub znajdujące się pod jego kontrolą w miejscu ubezpieczenia do limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia określonej w treści niniejszej polisy Mienie o którym mowa powyżej oraz mienie, którego wartość uległa obniżeniu będzie zgłaszane w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych w terminach do 30 dnia następnego miesiąca kończącego dany okres rozliczeniowy. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia obowiązywania polisy. W przypadku wzrostu wartości mienia ponad określony limit Ubezpieczyciel zapewnia ochronę ubezpieczeniową przez okres 14 dni roboczych licząc od dnia przejścia ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia na Ubezpieczającego. W takim przypadku wymagane jest indywidualne zgłoszenie mienia do ubezpieczenia nie później niż przed upływem 14 dni roboczych licząc od dnia przejścia ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia na Ubezpieczającego. Z dniem następnym po przekazaniu informacji do Ubezpieczyciela o przekroczeniu 20% limitu ulega on odnowieniu do pierwotnej wysokości. Zasada ta obowiązuje dla każdego okresu rozliczeniowego odrębnie. Składka należna (dopłata lub zwrot) z tytułu zastosowania niniejszej klauzuli rozliczona będzie w ciągu14 dni od dnia wystawienia polisy/noty/aneksu. Rozliczenie składki dodatkowej z tego tytułu nastąpi na podstawie różnicy między wartością sprzętu na początku i na koniec okresu ubezpieczenia z zastosowaniem współczynnika 0,5 i obowiązującej stopy składki. 7. Klauzula warunków i taryf Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej. 14

15 8. klauzula stempla pocztowego jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty składki (raty) uważa się datę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy, tj. wyszczególniony na polisie rachunek Ubezpieczyciela. 9. Klauzula lokalizacji Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy obejmuje wszystkie lokalizacje należące do ubezpieczającego, gdzie znajduje się ubezpieczane mienie należące do Ubezpieczającego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą. 10. Klauzula rozstrzygania sporów spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. 11. klauzula drobnych prac remontowych z zastrzeżeniem ogólnych warunków i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń dla ubezpieczonych składników mienia w trakcie prowadzonych prac remontowych, przebudowy, rozbudowy i modernizacji o ile nie przekraczają wartości ,00 zl i nie wymagają zgodnie z obowiązującymi przepisami zgody na prowadzenie prac budowlanych i nie naruszają konstrukcji nośnej budynku i konstrukcji dachu. 12. Klauzula włączenia aktów terrorystycznych niniejsze ubezpieczenie pokrywa również szkody spowodowane aktami terroryzmu. Za akty terroryzmu uznaje się bezprawne działania zawierające w sobie akty przemocy mające na celu zastraszenie ludności, wprowadzenie chaosu, dezorganizację życia publicznego, skierowane przeciwko społeczeństwu i/lub legalne władzy. Limit odpowiedzialności ,00 PLN obowiązuje łącznie dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 13. Klauzula ratalna -Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez zakład ubezpieczeń roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki. 14. Klauzula Leewey - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku szkody dotyczącej majątku trwałego, zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania stosowana będzie, jeżeli wartość ubezpieczeniowa poszczególnych składników majątku trwałego przekraczać będzie 130 % sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników w umowie ubezpieczenia. Klauzule fakultatywne: 15

16 Klauzula włączenia aktów terrorystycznych niniejsze ubezpieczenie pokrywa również szkody spowodowane aktami terroryzmu. Za akty terroryzmu uznaje się bezprawne działania zawierające w sobie akty przemocy mające na celu zastraszenie ludności, wprowadzenie chaosu, dezorganizację życia publicznego, skierowane przeciwko społeczeństwu i/lub legalne władzy. Limit odpowiedzialności ,00 PLN obowiązuje dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.. klauzula drobnych prac remontowych z zastrzeżeniem ogólnych warunków i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń dla ubezpieczonych składników mienia w trakcie prowadzonych prac remontowych, przebudowy, rozbudowy i modernizacji o ile nie przekraczają wartości ,00 PLN i nie wymagają zgodnie z obowiązującymi przepisami zgody na prowadzenie prac budowlanych i nie naruszają konstrukcji nośnej budynku i konstrukcji dachu. Klauzula katastrofy budowlanej z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenie rozszerza się o katastrofę budowlaną. Uzgadnia się, że za katastrofę budowlaną uważa się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścian szczelnych i obudowy wykopów na skutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową Limit odpowiedzialności ,00 PLN Fakultatywne warunki ubezpieczenia punktacja Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych razem 15 pkt. - Klauzula włączenia aktów terrorystycznych z limitem ,00 PLN 5 pkt. - klauzula drobnych prac remontowych z limitem ,00 PLN - 5 pkt - Klauzula katastrofy budowlanej z limitem ,00 PLN - 5 pkt Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - klauzula drobnych prac remontowych z limitem ,00 PLN - 5 pkt ZAŁĄCZNIKI: Załacznik nr 1 - wykaz pojazdów Załacznik nr 2 informacje o konstrukcji i zabezpieczeniach budynków 16

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III SIWZ po zmianach z dnia 27.08.2014r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY I. UBEZPIECZAJĄCY 1. Nazwa i adres podmiotu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach obejmujące ryzyka zaistniałe u Zamawiającego w okresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia - szczegółowy opis Zadanie I. Załącznik nr 1A do SIWZ. I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ( all risk )

Przedmiot zamówienia - szczegółowy opis Zadanie I. Załącznik nr 1A do SIWZ. I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ( all risk ) Przedmiot zamówienia - szczegółowy opis Zadanie I Załącznik nr 1A do SIWZ I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ( all risk ) 1. Przedmiot ubezpieczenia: wszelkie mienie stanowiące własność lub znajdujące

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 5 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Oddziału Regionalnego Mazowsze Wojskowej

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo