DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia Założenia projektu systemowego Droga do aktywności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców miasta Płocka, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez podjęcie konkretnych działań i realizacji celów szczegółowych takich jak: zwiększenie motywacji do działania, zwiększenie wiary we własne siły i możliwości, wzrost kompetencji i umiejętności interpersonalnych pomagających w funkcjonowaniu tych osób w społeczeństwie, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, dostosowanie kwalifikacji do aktualnych potrzeb rynku pracy, wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy, nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Cel ogólny oraz cele szczegółowe będą realizowane poprzez objęcie osób nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, w wieku aktywności zawodowej następującymi działaniami: - 70 mieszkańców miasta Płocka korzystających z pomocy społecznej MOPS objętych kontraktami socjalnymi; - 50 osób niepełnosprawnych wsparciem w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL); - 15 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze Indywidualnym Programem Usamodzielniania (IPU). 1

2 W/w grupy zostaną objęte wsparciem w formie pracy socjalnej oraz instrumentów aktywnej integracji: zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Czas trwania projektu od 1 kwietnia 2011r. do 31 grudnia 2011r. Zgodnie z instrumentami aktywnej integracji wymienionymi w Wytycznych do przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS w ramach PO KL uczestnicy projektu w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej zainteresowani są udziałem w treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz indywidualnymi spotkaniami ze specjalistami tj. prawnikiem, pedagogiem, stylistą/ wizażystą, zajęciami grupowymi - warsztaty savoir-vivre, doradcą zawodowym, jak również asystentem osoby niepełnosprawnej. Aktywizacja społeczna Dla osób nieaktywnych zawodowo: 1. Treningi kompetencji i umiejętności społecznych: Treningi: komunikacji, autoprezentacji, motywacyjny, zarządzania czasem, poruszania się po rynku pracy, asertywności, radzenia sobie ze stresem i złością. 25-godzinne zajęcia grupowe prowadzone przez pedagoga, doradcę zawodowego, dla 24 osób (dwie grupy po 12 osób w grupie). Celem zajęć będzie podniesienie kompetencji i umiejętności interpersonalnych, zwiększenie wiary we własne siły i umiejętności, zdobycie umiejętności autoprezentacji i kształtowania wizerunku itp. Prosimy o podanie ceny za uczestnictwo w treningach kompetencji i umiejętności społecznych na 1 uczestnika z uwzględnieniem wszystkich poniższych wymagań dotyczących realizacji zadań (str. 8). 2. Indywidualne spotkania z radcą prawnym: Poradnictwo specjalistyczne w zakresie m.in. kwestii mieszkaniowych, rodzinnych, alimentacyjnych, ewentualnego wyjazdu za granicę (na co zwrócić uwagę wyjeżdżając za granicę) 35 osób na 71 godzin łącznie. 3. Indywidualne spotkania z pedagogiem: Poradnictwo specjalistyczne w zakresie m.in. zdobywania umiejętności racjonalnego 2

3 dysponowania wolnym czasem, gospodarowania budżetem domowym, umiejętności planowania przyszłości zawodowej i osobistej, nauki budowania celów życiowych, umiejętnego rozwiązywania problemów wychowawczych 10 osób na 13 godzin łącznie. 4. Indywidualne poradnictwo ze specjalistami od wizerunku (stylista, wizażysta): Poradnictwo mające na celu podniesienie samooceny, zwiększenie wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku, nabycie umiejętności autoprezentacji. Łączna liczba uczestników 24 osoby po 4 godziny każda, w tym: zajęcia ze stylistą/ wizażystą: określenie typu urody, analiza sylwetki, typy kolorystyczne, atuty/mankamenty, przegląd szafy, dobór stroju odpowiedniego do sylwetki, na życzenie uczestnika/czki zakupy ze stylistą (za pieniądze uczestnika zajęć), wizyta w salonie fryzjerskim: dobór i zmiana fryzury, wizyta w salonie kosmetycznym: dobór i wykonanie makijażu. Cena jednostkowa na uczestnika za kompleksową poradę specjalisty z uwzględnieniem wszystkich poniższych wymagań dotyczących realizacji zadań (str. 8). 5. Zajęcia grupowe warsztaty savoir-vivre: Dwudniowe warsztaty - Pierwszy dzień (ok. 5 godzin) zajęcia teoretyczne, obejmujące zagadnienia typu Witanie i przedstawienie, Tytułowanie, Przedstawianie, Kulturalna odmowa, Przyjęcie pochwały czy komplementu, Przeprosiny, Wskazywanie miejsca przy stole, Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Drugi dzień (ok. 3 godzin) zajęcia praktyczne: możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej pierwszego dnia zajęć zakończone wspólnym posiłkiem: danie obiadowe dwudaniowe, deser, przystawki w wybranej restauracji na terenia miasta Płocka z dogodnym dojazdem komunikacyjnym. Liczba osób: 34 (4 grupy). Prosimy o podanie ceny za uczestnictwo w zajęciach grupowych na 1 uczestnika z uwzględnieniem wszystkich poniższych 3

4 wymagań dotyczących realizacji zadań (str. 8). Dla osób niepełnosprawnych: 1. Treningi kompetencji i umiejętności społecznych: Treningi: komunikacji, autoprezentacji, motywacyjny, zarządzania czasem, poruszania się po rynku pracy, asertywności, radzenia sobie ze stresem i złością. 25-godzinne zajęcia grupowe prowadzone przez pedagoga, doradcę zawodowego, dla 12 osób (jedna grupa). Celem zajęć będzie podniesienie kompetencji i umiejętności interpersonalnych, zwiększenie wiary we własne siły i umiejętności, zdobycie umiejętności autoprezentacji i kształtowania wizerunku itp. Prosimy o podanie ceny za uczestnictwo w treningach kompetencji i umiejętności społecznych na 1 uczestnika z uwzględnieniem wszystkich poniższych wymagań dotyczących realizacji zadań (str. 8). 2. Indywidualne spotkania z radcą prawnym: Poradnictwo specjalistyczne w zakresie m.in. kwestii mieszkaniowych, rodzinnych, alimentacyjnych, ewentualnego wyjazdu za granicę (na co zwrócić uwagę) dla 15 osób na 28 godzin łącznie. 3. Indywidualne spotkania z pedagogiem: Poradnictwo specjalistyczne w zakresie m.in. zdobywania umiejętności racjonalnego dysponowania wolnym czasem, gospodarowania budżetem domowym, umiejętności planowania przyszłości zawodowej i osobistej, nauki budowania celów życiowych, umiejętnego rozwiązywania problemów wychowawczych dla 4 osób na 10 godzin łącznie. 1. Asystent osoby niepełnosprawnej: Usługa prowadzona w celu zdobycia kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi dla 1 osoby na 4 godziny. 4

5 2. Indywidualne poradnictwo ze specjalistami od wizerunku (stylista, wizażysta): Poradnictwo mające na celu podniesienie samooceny, zwiększenie wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku, nabycie umiejętności autoprezentacji. Łączna liczba uczestników 9 osób po 4 godziny każda, w tym: zajęcia ze stylistą/ wizażystą: określenie typu urody, analiza sylwetki, typy kolorystyczne, atuty/mankamenty, przegląd szafy, dobór stroju odpowiedniego do sylwetki, zakupy ze stylistą, wizyta w salonie fryzjerskim: dobór i zmiana fryzury, wizyta w salonie kosmetycznym: dobór i wykonanie makijażu. Cena jednostkowa na uczestnika za kompleksową poradę specjalisty z uwzględnieniem wszystkich poniższych wymagań dotyczących realizacji zadań (str. 8). 4 Zajęcia grupowe warsztaty savoir-vivre: Dwudniowe warsztaty - Pierwszy dzień (ok. 5 godzin) zajęcia teoretyczne:, zajęcia obejmujące zagadnienia typu Witanie i przedstawienie, Tytułowanie, Przedstawianie, Kulturalna odmowa, Przyjęcie pochwały czy komplementu, Przeprosiny, Wskazywanie miejsca przy stole, Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Drugi dzień (ok. 3 godzin) zajęcia praktyczne: możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej pierwszego dnia zajęć zakończone wspólnym posiłkiem: danie obiadowe dwudaniowe, deser, przystawki). Liczba osób: 11 (jedna grupa). Prosimy o podanie ceny za uczestnictwo w zajęciach grupowych na 1 uczestnika z uwzględnieniem wszystkich poniższych wymagań dotyczących realizacji zadań (str. 8). Dla osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze: 1. Treningi kompetencji i umiejętności społecznych: Treningi: komunikacji, autoprezentacji, motywacyjny, zarządzania czasem, poruszania 5

6 się po rynku pracy, asertywności, radzenia sobie ze stresem i złością. 25-godzinne zajęcia grupowe prowadzone przez pedagoga, doradcę zawodowego, dla 8 osób (jedna grupa). Celem zajęć będzie podniesienie kompetencji i umiejętności interpersonalnych, zwiększenie wiary we własne siły i umiejętności, zdobycie umiejętności autoprezentacji i kształtowania wizerunku itp. Prosimy o podanie ceny za uczestnictwo w treningach kompetencji i umiejętności społecznych na 1 uczestnika z uwzględnieniem wszystkich poniższych wymagań dotyczących realizacji zadań (str. 8). 2. Indywidualne spotkania z radcą prawnym: Poradnictwo specjalistyczne w zakresie m.in. kwestii mieszkaniowych, rodzinnych, alimentacyjnych, ewentualnego wyjazdu za granicę (na co zwrócić uwagę) 10 osób na 21 godzin łącznie. 3. Indywidualne spotkania z pedagogiem: Poradnictwo specjalistyczne w zakresie m.in. zdobywania umiejętności racjonalnego dysponowania wolnym czasem, gospodarowania budżetem domowym, umiejętności planowania przyszłości zawodowej i osobistej, nauki budowania celów życiowych, umiejętnego rozwiązywania problemów wychowawczych dla 4 osób na 10 godzin łącznie. 4. Indywidualne poradnictwo ze specjalistami od wizerunku (stylista, wizażysta): Poradnictwo mające na celu podniesienie samooceny, zwiększenie wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku, nabycie umiejętności autoprezentacji. Łączna liczba uczestników 2 osoby po 4 godziny każda, w tym: zajęcia ze stylistą/ wizażystą: określenie typu urody, analiza sylwetki, typy kolorystyczne, atuty/mankamenty, przegląd szafy, dobór stroju odpowiedniego do sylwetki, zakupy ze stylistą, wizyta w salonie fryzjerskim: dobór i zmiana fryzury, wizyta w salonie kosmetycznym: dobór i wykonanie makijażu. 6

7 Cena jednostkowa na uczestnika za kompleksową poradę specjalisty z uwzględnieniem wszystkich poniższych wymagań dotyczących realizacji zadań (str. 8). 5. Zajęcia grupowe warsztaty savoir-vivre: Dwudniowe warsztaty - Pierwszy dzień (ok. 5 godzin) zajęcia teoretyczne:, zajęcia obejmujące zagadnienia typu Witanie i przedstawienie, Tytułowanie, Przedstawianie, Kulturalna odmowa, Przyjęcie pochwały czy komplementu, Przeprosiny, Wskazywanie miejsca przy stole,. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Drugi dzień (ok. 3 godzin) zajęcia praktyczne: możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej pierwszego dnia zajęć zakończone wspólnym posiłkiem: danie obiadowe dwudaniowe, deser, przystawki). Liczba osób: 4 (osoby te można dołączyć do grupy osób nieaktywnych zawodowo). Prosimy o podanie ceny za uczestnictwo w zajęciach grupowych na 1 uczestnika z uwzględnieniem wszystkich poniższych wymagań dotyczących realizacji zadań (str. 8). Aktywizacja zawodowa: Dla osób nieaktywnych zawodowo: - Wsparcie doradcy zawodowego (spotkania indywidualne) spotkania mające na celu określenie predyspozycji zawodowych, zwiększenie motywacji do działania, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i tworzenia dokumentów aplikacyjnych, planowanie kariery zawodowej 70 osób po 4 godziny (2 dni po 2 godziny). poniższych wymagań dotyczących realizacji zadań (str. 8). Dla osób niepełnosprawnych: - Wsparcie doradcy zawodowego (spotkania indywidualne) spotkania mające na celu określenie predyspozycji zawodowych, zwiększenie motywacji do działania, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i tworzenia dokumentów aplikacyjnych, planowanie kariery zawodowej 46 osób po 2 godziny każdy. 7

8 poniższych wymagań dotyczących realizacji zadań (str. 8). Dla osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze: - Wsparcie doradcy zawodowego (spotkania indywidualne) spotkania mające na celu określenie predyspozycji zawodowych, zwiększenie motywacji do działania, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i tworzenia dokumentów aplikacyjnych, planowanie kariery zawodowej 15 osób po 4 godziny (2 dni po 2 godziny). poniższych wymagań dotyczących realizacji zadań (str. 8). Wymagania dot. realizacji zadań: - Godzina zegarowa treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęć grupowych warsztatów savoir-vivre liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwy, liczące średnio 15 minut długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. - Za godzinę wsparcia specjalisty tj. doradcy zawodowego, prawnika, pedagoga, stylisty/ wizażysty uważana jest godzina zegarowa tj. 60 minut. W przypadku więcej niż 1 godziny wsparcia danego dnia wskazane są przerwy dostosowane do potrzeb beneficjenta. - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji oznaczonej logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL (dostępnymi na stronie internetowej: w postaci list obecności, kart usług uczestnika, list potwierdzających otrzymanie cateringu, dzienników zajęć, które Zamawiający otrzyma po zakończeniu poszczególnych form wsparcia razem z innymi dokumentami niezbędnymi do rozliczenia całej usługi w ciągu 5 dni po zakończeniu zajęć. - Wykonawca wyda oznaczone logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL (dostępnymi na stronie internetowej: dyplomy uczestnictwa z udziału w treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz warsztatów savoir-vivre uczestnikom, a ich kopie w jednym egzemplarzu Zamawiającemu. 8

9 - Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany osób skierowanych na poszczególne zajęcia do czasu rozpoczęcia zajęć oraz w czasie ich trwania, jeżeli będzie możliwa i celowa realizacja programu zajęć. - W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zaplanowanej formie pomocy lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających uczestnikowi ukończenie działań zgodnie z pierwotnymi ustaleniami, wynagrodzenie będzie zmniejszone proporcjonalnie do ilości godzin, w których dany uczestnik faktycznie uczestniczył. - W przypadku nie rozpoczęcia przez uczestnika udziału w zaplanowanych zajęciach, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie poniesione wydatki tj. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). - Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 19.00, gdzie godzina jest godziną zakończenia zajęć, nie więcej niż 5 godzin dziennie. - Przygotowanie wszystkich harmonogramów zajęć indywidualnych i grupowych w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy (wersja papierowa i elektroniczna Excel) i przekazanie Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. - Informowanie beneficjentów o miejscu i terminie zajęć grupowych, spotkań indywidualnych nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem tych zajęć. - Pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia dydaktyczne muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz być zgodne z przepisami BHP oraz p/poż. - Pomieszczenia muszą być opatrzone logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL (dostępnymi na stronie internetowej: oraz informacją o współfinansowaniu zajęć ze środków unijnych. - Grupa osób niepełnosprawnych będzie brała udział w 14 dniowym wyjazdowym zespole ćwiczeń usprawniających psychoruchowo nie później niż do 30 września 2011r., na co należy zwrócić uwagę przy tworzeniu harmonogramu zajęć. - Zapewnienia ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika; - Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania zajęć. Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca 9

10 przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć. - Zapewnienia pomieszczeń i odpowiedniego sprzętu do właściwego przebiegu zajęć w tym materiałów piśmiennych; - Zapewnienia budynku i pomieszczeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, - Opatrzenia pomieszczeń informacją z logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL (dostępnymi na stronie internetowej: dot. współfinansowania ze środków unijnych, - Zapewnienia w ciągu każdego dnia, treningów kompetencji i umiejętności społecznych warsztatów savoir-vivre oraz w trakcie zajęć indywidualnych: bufetu kawowego w tym: - kawa parzona (220ml dla każdego uczestnika), - kawa rozpuszczalna (220ml dla każdego uczestnika), - herbata (220ml dla każdego uczestnika), - woda mineralna gazowana i niegazowana (500ml dla każdego uczestnika), - wybór ciastek kruchych (min. 4 rodzaje w ilości 3 szt. dla każdej osoby), - cukier (5g na jednego uczestnika), śmietanka do kawy (10ml na jednego uczestnika); - Zapewnienia w ciągu każdego dnia kursu/szkolenia, treningów kompetencji i umiejętności społecznych: bufetu obiadowego w ciągu każdego dnia trwania i umiejętności społecznych jedno danie główne składające się z: treningów kompetencji - ziemniaków lub zamiennie ryżu, makaronu, kaszy (każde po 250g na osobę), - sztuki mięsa (100g bez sosu/panierki na osobę, 120g z sosem/panierką na osobę), - surówki (100g na osobę) - sok lub woda gazowana lub niegazowana (500ml dla każdego uczestnika). 10

11 Raz w tygodniu dopuszcza się zapewnienie dania typu: pierogi, naleśniki, knedle. Podane gramatury dotyczą żywności po obróbce termicznej. Wymagania wobec wykonawcy: - Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. w tym celu nalży dostarczyć aktualny odpis właściwego rejestru KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działaności gospodarczej. - Przedstawienie wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z ich kwalifikacjiami zawodowymi. - Oświadczenia osób zaangażownych przez Wykonawcę do realizacji wyżej wymienionych zadań zawierające informację, czy osoby te są zaangażowane do realizacji innych projektów. Należy pamiętać o tym, że zaangażowanie do realizacji projektu osoby pracującej w jednej z instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy nie wystapi z tego tytułu konflikt interesów lub podwójne finansowanie. - W przypadku jeśli osoby zaangażowane przez Wykonawcę będą jedocześnie pracowały w kilku projektach to konieczne jest prowadzenie ewidencji godzin pracy i zadań realizowanych w ramch wszystkich projektów, w które jest dana osoba zaangażowana. Wykonawca winien zweryfikować i na bieżąco monitorować czy osoby zaangażowane w pracę w kilku projektach są w stanie efektywnie realizować zadania w ramach projektu Droga do aktywności. Jednocześnie Wykonawca powinien zobowiązać osoby te do prowadzenia ewidencji godzin pracy bez względu na formę zatrudnienia i udostępnienia jej w ramach rozliczenia wynagrodzenia. - Wykonawca zobowiązany jest udostępniać Zamawiającemu ewidencję godzin pracy i zadań realizowanych w ramch wszystkich projektów osób zaangażowanych do realizacji projektu Droga do aktywności. - Zamawiający ma prawo dokonywania kontroli jakości i kompletności realizowania przedmiotu umowy. - Wykonawca wskaże osobę do kontaktu z Zamawiającym odpowiedzialną za realizacje zadań. 11

12 - Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w trakcie realizacji projektu i poczynienie wszelkich starań w celu ich niwelizacji. Miejsce realizacji zapewnia Wykonawca teren miasta Płocka (centrum miasta, z dogodnym połączeniem KM) w jednym budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 12

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Leżajsk 07.04.2011 r. 14 000 EURO < Wartość zamówienia < 193 000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Tel/Fax.: (017) 240 61 41 www.gops.lezajsk.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 312764-2012 z dnia 2012-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Rozwijanie aktywnych form integracji poprzez podniesienie kompetencji o charakterze społecznym związanych z realizacją projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego.

d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego. zał. nr 1 do SIWZ U M O W A Nr.. NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCYSPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części: Część 1. Organizacja i przeprowadzenie treningów

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 342620-2011 z dnia 2011-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert Organizacja i przeprowadzenie kursów i warsztatów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach etap III w ramach projektu pt: Czas na zmiany. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Iwanowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin 2) Zapewnienie trenerów /szkoleniowców 3) Zapewnienie lokalu 4) Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Kartuzy: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9604-2015 z dnia 2015-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B, kat. C,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona: 1/27 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) I. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1. SIWZ OKE/WOA/2150/ 4 /2011 I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi: zorganizowanie i przeprowadzenie w 2011 i w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo