Indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz utraconego dochodu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz utraconego dochodu"

Transkrypt

1 1 Indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz utraconego dochodu Przedstawiamy Państwu polisę Lloyd s, od lat będącą dla ludzi sukcesu na całym świecie oczywistym symbolem bezpieczeństwa materialnego. Produkt został opracowany specjalnie dla polskiego rynku przez Leadenhall Polska S.A., który jako licencjonowany Lloyd s coverholder posiada pełnomocnictwa od syndykatów Lloyd s do zawierania ubezpieczeń i realizuje wypłatę świadczeń. System transakcyjnych dla niezależnych pośredników ubezpieczeniowych umożliwia samodzielną rejestrację polis z sumą ubezpieczenia do 10 milionów złotych.

2 1 Światowy standard według Lloyd s Lloyd s jest najstarszą instytucją ubezpieczeniową świata. Jest też największym rynkiem ubezpieczeń specjalistycznych kojarzonym zwykle z platformami wiertniczymi, statkami i samolotami. Lloyd s słynie jednak także z ubezpieczania gwiazd show biznesu oraz zawodowych sportowców. Jego polisa jest uznanym na świecie symbolem statusu, wyrazem poważnego myślenia o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich. Prezentowane ubezpieczenie Lloyd s od następstw nieszczęśliwych wypadków zostało opracowane przez Leadenhall specjalnie dla polskiego rynku. Nasze warunki oparte są o prawo polskie, a ewentualne spory rozstrzygane byłyby przed polskimi sądami. Polisa uwzględnia specyfikę lokalnego rynku, zachowując jednocześnie wszystkie elementy sprawdzonego na świecie standardu Lloyd s. Wysokie sumy ubezpieczenia Wybór sumy ubezpieczenia odzwierciedla dążenie do zapewniania sobie i swoim bliskim godnego standardu życia po wypadku. W przypadku tragicznej śmierci lub wypadku oznaczającego koniec kariery zawodowej wyspecjalizowanych profesjonalistów oraz ludzi biznesu, adekwatne świadczenia powinny opiewać na miliony złotych. Dostęp do ogromnej pojemności ubezpieczeniowej rynku Lloyd s otwiera nowe możliwości. Świadczenia idące w dziesiątki milionów dolarów nie są dla Lloyd s niczym niezwykłym. W ramach systemu transakcyjnego Leadenhall udostępniamy Państwu możliwość samodzielnej rejestracji polis do 10 milionów złotych sumy ubezpieczenia. Wyższe sumy dostępne są w ramach indywidualnych uzgodnień. Rozumiemy potrzeby Ubezpieczonych, oferujemy więc i akceptujemy wybór wysokich sum ubezpieczenia. Nie chcemy jednak tworzyć pokus do nadużyć, dlatego maksymalną wysokość świadczeń ograniczamy zwykle do dziesięciokrotności rocznych dochodów ubezpieczonego. Odpowiednie komunikaty pojawiające się w systemie transakcyjnym, ofercie oraz polisie pomogą Państwu w ustaleniu adekwatnej sumy ubezpieczenia.

3 2 Konstrukcja polisy Wynikająca z warunków ubezpieczenia konstrukcja zakresu ochrony odzwierciedla standard Lloyd s. Obejmuje on świadczenia z tytułu śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu, całkowitej trwałej niezdolności do pracy oraz świadczenia związane z okresową niezdolnością do pracy. Podstawą ubezpieczenia jest świadczenie z tytułu śmierci, które można rozszerzać o kolejne ryzyka. Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz całkowitej trwałej niezdolności do pracy są zwykle takie same. Wszystkie powyższe świadczenia zostały udostępnione do samodzielnej obsługi w systemie transakcyjnym Leadenhall. Wyjątkiem jest świadczenie z tytułu okresowej niezdolności do pracy w następstwie choroby, wymagające indywidualnej oceny ryzyka przez Leadenhall. Zakres ochrony opisany w warunkach ubezpieczenia można rozszerzać w ramach obszernego katalogu świadczeń dodatkowych włączanych do umowy odrębnymi klauzulami ubezpieczeniowymi.

4 3 Przejrzysty system wypłaty świadczeń z tytułu inwalidztwa Trwałe uszczerbki na zdrowiu ubezpieczane są w systemie świadczeń stałych. Wysokość świadczeń dla poszczególnych uszczerbków została jednoznacznie określona w obszernej tabeli uszczerbków umieszczonej w warunkach ubezpieczenia. Należne świadczenie obliczane jest jako wskazany w tej tabeli procent sumy ubezpieczenia, która zwykle jest równa sumie określonej na wypadek śmierci ubezpieczonego. Lloyd s zobowiązuje się ponadto do wypłaty świadczeń dla uszczerbków niewymienionych w tabeli, stosując przy tym zasadę rzetelnej oceny stopnia dolegliwości takiego uszczerbku. Niedoceniane świadczenie z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy Na całym świecie, wszędzie tam gdzie Lloyd s oferuje swoje polisy, świadczenie z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy jest podstawowym elementem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Także wysokość tego świadczenia z reguły nie jest niższa od świadczenia z tytułu śmierci. Nie ma ku temu powodu, bowiem czysto finansowy wymiar skutków obu sytuacji jest przecież dla rodziny ubezpieczonego podobny. W praktyce polskiego rynku świadczenie z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy zwykło się jednak uważać za małowartościowe. Wynika to z powszechnego zawężenia przez ubezpieczycieli definicji świadczenia. Nie należy się ono zwykle, jeżeli ubezpieczony jest zdolny do wykonywania po wypadku jakiejkolwiek, również gorzej płatnej pracy. Intencją Lloyd s jest wypłata świadczenia gwarantującego utrzymanie standardu życia w przypadku, gdy ubezpieczony straci zdolność do wykonywania pracy w swoim własnym, określonym we wniosku zawodzie. Jesteśmy przekonani, że ochrona ta jest niezbędna dla profesjonalistów znajdujących się w początkowej oraz szczytowej fazie kariery zawodowej.

5 4 Świadczenia okresowe jako alternatywa dla ZUS Świadczenia z tytułu okresowej niezdolności do pracy rekompensują utratę znacznej części dochodów w czasie rekonwalescencji po wypadku lub w trakcie choroby. Świadczenia te prezentują szczególną wartość dla profesjonalistów uprawiających wolne zawody. Coraz częściej wybierają oni różne formy samozatrudnienia minimalizujące wprawdzie obciążenia fiskalne, z drugiej jednak strony nie gwarantujące stabilizacji finansowej w przypadku poważnych wypadków losowych. Świadczenia te naliczane są dla okresu niezdolności do pracy, w ustalonej przez ubezpieczonego kwocie. Maksymalny poziom świadczeń nie powinien jednak przekroczyć 65% przychodów brutto z tytułu pracy zawodowej. Biorąc pod uwagę, że świadczenia z polisy nie są obciążone podatkiem dochodowym, to wypłaty od ubezpieczyciela pozwalają ubezpieczonemu utrzymać dotychczasowy standard życia. Okres odszkodowawczy, czyli okres wypłaty świadczeń, można wykupić w przedziale od 24 do 60 miesięcy. W ubezpieczeniu tym stosuje się również franszyzę czasową, zwaną okresem wyczekiwania. Zmienia się ona w zależności od wariantu ubezpieczenia, zwykle wynosząc kilkanaście dni.

6 5 Klauzule ze świadczeniami dodatkowymi Jesteśmy przekonani, że wartość ubezpieczenia Leadenhall wynika z ochrony gwarantowanej świadczeniami standardu Lloyd s, ustalenia sum ubezpieczenia w oparciu o potencjał dochodów ubezpieczonego oraz jednoznacznego potwierdzenia ochrony dla jego działalności zawodowej. Polski rynek ubezpieczeniowy promuje tymczasem szereg mniej istotnych rozszerzeń ochrony. Limitowane niewielkimi kwotami pokrywają one niewielki obszar ryzyka, dlatego nie włączyliśmy ich w treści warunków ubezpieczenia. Dajemy jednak możliwość rozbudowania ochrony podstawowej o świadczenia dodatkowe wprowadzane odrębnymi klauzulami. Katalog świadczeń obejmuje między innymi świadczenia szpitalne, świadczenie na wypadek utraty przytomności oraz świadczenia z tytułu złamań kości i poparzeń. Ciekawą propozycją jest klauzula wspierająca finansowo ubezpieczonego w przystosowaniu do życia w niepełnosprawności. Wykorzystując możliwości systemu transakcyjnego Leadenhall umożliwiamy ponadto samodzielne ustalanie parametrów większości oferowanych świadczeń.

7 6 Ryzyka aktywnego życia Doceniamy aktywny wypoczynek i rozumiemy, że może się on wiązać z podwyższonym ryzykiem wypadku. Niektórzy ubezpieczyciele nieostro stawiają granicę swojej odpowiedzialności wobec takiego wzrostu ryzyka lub wręcz stosują wyłączenie jego skutków. Strategia Leadenhall opiera się na transparentności zasad współpracy i przejrzystości naszych produktów ubezpieczeniowych. Dlatego też jednoznacznie określiliśmy listę aktywności podwyższonego ryzyka, które ubezpieczony może za dopłatą składki świadomie objąć ochroną. Na liście ubezpieczanych pasji znajdują się między innymi eksploracja jaskiń, nurkowanie poniżej 30 metrów, wspinaczka wysokogórska, paralotniarstwo oraz ekstremalne narciarstwo z użyciem helikoptera. Ubezpieczenia sportowe Zawodowe uprawienie sportu jest wyłączone w ramach prezentowanych warunków ubezpieczenia. Lloyd s słynie jednak z unikalnych kompetencji w zakresie ubezpieczania zawodowych sportowców. Proces oceny ryzyka jest w tym przypadku skomplikowany, dlatego osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt z Leadenhall. Ryzyka wojenne Na drodze indywidualnej akceptacji obejmujemy ubezpieczeniem ryzyka wojenne. To istotny element ochrony dla korespondentów, dziennikarzy, członków misji medycznych i ratowniczych, personelu placówek dyplomatycznych, badawczych czy nawet handlowych w wielu zapalnych rejonach świata.

8 7 Ochrona osób kluczowych dla spółki Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może zabezpieczać interes spółki w razie śmierci kluczowych osób, na przykład udziałowców lub członków kadry zarządzającej. W takim wypadku najczęściej spółka jest ubezpieczającym oraz jednym z beneficjentów polisy. Wypłacone świadczenie może zostać wykorzystane do spłacenia spadkobierców udziałowca lub pokrycia nadzwyczajnych kosztów spółki poniesionych po śmierci menadżera. Ubezpieczenia grupowe System transakcyjny Leadenhall umożliwia zawieranie indywidualnych umów ubezpieczenia z wykorzystaniem zniżek grupowych. Grupy muszą być wcześniej uzgodnione z Leadenhall i gwarantować rozproszenie ryzyka. W takim modelu każdy z ubezpieczonych otrzymuje własną polisę Lloyd s. Leadenhall obsługuje również ubezpieczenia grupowe w formie bezimiennej.

9 8 Zaproszenie do współpracy Liczymy, że produkt spotka się z zainteresowaniem ze strony Państwa oraz Waszych klientów. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do systemu transakcyjnego Leadenhall proszone są o kontakt pod wskazanym poniżej adresem: Leadenhall Polska S.A Warszawa, ul. Bukowińska 22B Tel.: (22) Fax: (22)

10

BANKOWOŚĆ UBEZPIECZENIOWA

BANKOWOŚĆ UBEZPIECZENIOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 284, 2013 * UBEZPIECZENIE KART PŁATNICZYCH JAKO SPOSÓB OCHRONY KLIENTA BANKU PRZED FINANSOWYMI SKUTKAMI NAGŁYCH ZDARZEŃ 1. WSTĘP Karta

Bardziej szczegółowo

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA LEADENHALL OD UTRATY DOCHODU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I CHORÓB (LW010/PA/2)

WARUNKI UBEZPIECZENIA LEADENHALL OD UTRATY DOCHODU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I CHORÓB (LW010/PA/2) WARUNKI UBEZPIECZENIA LEADENHALL OD UTRATY DOCHODU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I CHORÓB (LW010/PA/2) Polisa Ubezpieczenie od utraty dochodu w następstwie wypadków i chorób Nr [numer polisy]

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Zbliżają się ferie zimowe jadąc na narty zadbaj o swoje bezpieczeństwo!!!

Zbliżają się ferie zimowe jadąc na narty zadbaj o swoje bezpieczeństwo!!! Zbliżają się ferie zimowe jadąc na narty zadbaj o swoje bezpieczeństwo!!! Przed Nami okres wyjazdów na urlopy zimowe, które związane są z aktywnym spędzaniem czasu na nartach czy desce snowbordowej. Białe

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom

Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom Budując dom musimy pamiętać o wielu sprawach, także takich, które jedynie pośrednio wydają nam się związane z realizowaną inwestycją. Jedną z nich są różne rodzaje

Bardziej szczegółowo

ABC ubezpieczeń R APORT 2. w pytaniach i odpowiedziach UBEZPIECZENIA. 1 Po co ubezpieczenie? 2 Jak ubezpieczyć kredyt?

ABC ubezpieczeń R APORT 2. w pytaniach i odpowiedziach UBEZPIECZENIA. 1 Po co ubezpieczenie? 2 Jak ubezpieczyć kredyt? R APORT 2 W odniesieniu do ubezpieczeń pomostowych, banki udzielające kredytów na cele mieszkaniowe najczęściej dysponują stosownymi generalnymi umowami ubezpieczenia czy też porozumieniami z zakładami

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE Małgorzata Paszkowska 1 Streszczenie Udział prywatnych wydatkach pacjentów na opiekę zdrowotną stale wzrasta. Polscy pacjenci płacą

Bardziej szczegółowo

DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET UBEZPIECZ SIĘ

DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET UBEZPIECZ SIĘ DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET Nr 5/ Listopad 2013 UBEZPIECZ SIĘ NOWA JAKOŚĆ UBEZPIECZEŃ CHROŃ WSZYSTKO CO JEST DLA

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Łyżwa Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni,

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni, Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu Placówek Oświatowo-Wychowawczych oferowane przez Nauczycielską

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE G dy na pytanie, czym się zajmuję, odpowiadam: nauczaniem polityki społecznej, reakcją jest zazwyczaj pełne niezrozumienia milczenie. O ile np. matematyka, historia czy geografia dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Stanisław Humiński Numer telefonu: 601751260 Adres e-mail: shuminski@agentpzu.pl Powszechny

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA KOD: I-NPZ-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek terminów 3

Bardziej szczegółowo

Nr 776. Informacja. Dodatkowe systemy emerytalne w wybranych krajach Unii Europejskiej. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Nr 776. Informacja. Dodatkowe systemy emerytalne w wybranych krajach Unii Europejskiej. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Dodatkowe systemy emerytalne w wybranych krajach Unii Europejskiej Marzec 2001 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Firma zarządzająca Relacje z klientami Zarządzanie nieruchomością Relacje z najemcami i lokatorami POLISH 2014 Instytut Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

O ubezpieczeniach na życie

O ubezpieczeniach na życie O ubezpieczeniach na życie 1 Spis treści Zarys historyczny 3 Mądry Polak po szkodzie 4 Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku ubezpieczeń na życie 6 Rodzaje i charakterystyka produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowy Program Inwestycyjny ze składką jednorazową

Ubezpieczeniowy Program Inwestycyjny ze składką jednorazową Ubezpieczeniowy Program Inwestycyjny ze składką jednorazową Ubezpieczenie na życie oraz od następstw nieszczęśliwego wypadku z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia umowa

Bardziej szczegółowo

MetLife Invest Premium

MetLife Invest Premium Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ V2 oraz ubezpieczeniem od następstw NW Ogólne Warunki Ubezpieczenia umowa podstawowa www.metlife.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE BIULETYN MARSH 4/2013

UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE BIULETYN MARSH 4/2013 UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE BIULETYN MARSH 4/2013 Szanowni Państwo, zachęcamy do lektury listopadowego Biuletynu Marsh, którego tematem przewodnim są ubezpieczenia specjalistyczne. Nasi eksperci z Zespołu

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Karwacka Wybrane aspekty ubezpieczenia działalności budowlanej

Aleksandra Karwacka Wybrane aspekty ubezpieczenia działalności budowlanej Aleksandra Karwacka Wybrane aspekty ubezpieczenia działalności budowlanej 1. Uwagi wstępne Realizacja robót budowlanych to bardzo skomplikowany proces, wiążący się z istnieniem wielu zagrożeń i ryzyk.

Bardziej szczegółowo