informatyzacja w korporacjach DOKĄD ZMIERZA dodatek promocyjny SEKCJA SPECJALNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informatyzacja w korporacjach DOKĄD ZMIERZA dodatek promocyjny SEKCJA SPECJALNA"

Transkrypt

1 SEKCJA SPECJALNA dodatek promocyjny DOKĄD ZMIERZA informatyzacja w korporacjach Wewnętrzna integracja organizacji i łączenie systemów firm z ich klientami to kierunki, w których zmierza informatyzacja przedsiębiorstw. Większe tempo wymaga większego wsparcia, z pomocą przychodzą zewnętrzni dostawcy. Ich rola jako partnerów rośnie, a firmy korzystające z takich usług efektywniej budują przewagę konkurencyjną. Mariusz Smoliński, Weronika Podhorecka

2 Dodatek promocyjny DOKĄD ZMIERZA ZDJĘCIE: ICONICA / GETTY IMAGES Dział badawczy Harvard Busi ness Review Polska, ICAN Research, we współpracy z Orange Polska zbadał, w którym kierunku polskie przedsiębiorstwa rozwijają zasoby informatyczne i jak tym procesem zarządzają. Dla największych firm ważny jest rozwój systemów integrujących pracę sprzedaży, produkcji i logistyki wewnątrz firmy, przy czym największym wyzwaniem jest informatyzacja produkcji. W dwóch pozostałych obszarach większość badanych radzi sobie całkiem nieźle, choć ich przedsiębiorstwa są na różnych etapach wdrażania potrzebnych narzędzi. Część na przykład dopiero zaczyna pracę z ERP, inne je coraz mocniej rozwijają. Rozbudowane systemy IT optymalizują nie tylko procesy produkcji, sprzedaży czy cały obszar logistyki, co ewidentnie wpływa na obniżenie kosztów; przede wszystkim umożliwiają błyskawiczne uzyskanie informacji zarządczej, wspomagając proces planowania i podejmowania decyzji. Tym samym poprawiają elastyczność i szybkość działania przedsiębiorstwa, podnosząc jego konkurencyjność na rynku (więcej w ramce Kierunki zmian w informatyzacji przedsiębiorstw). Rafał Chwast, wiceprezes i dyrektor finansowy Grupy Nowy Styl, nie wyobraża sobie zarządzania produkcją bez wsparcia IT. Mamy dwa obszary w produkcji, które są szczególnie wrażliwe na możliwość popełnienia błędu, bo choć mebel wydaje się relatywnie prostym produktem, w praktyce wygląda to inaczej. Podstawa krzesła może mieć dziesięć wariantów, mnogość kolorów. Iloczyn kartezjański tych opcji powoduje, że w rzeczywistości gama potencjalnych możliwości to kilkaset tysięcy. Jeżeli dodamy do tego sprzedaż na wielu rynkach, gdzie funkcjonują różne produkty, powstają setki tysięcy indeksów. Z punktu widzenia informatyki planowanie produkcji zajmuje nam relatywnie najwięcej czasu, a wsparcie jest naprawdę duże mówi. Lider w branży wielkiej syntezy chemicznej, Zakłady Azotowe Puławy, Mimo powszechnej wiedzy o dużym wpływie informatyzacji na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw większość korporacji nadal nie wykorzystuje tkwiącego w niej potencjału. również od 5 lat bardzo intensywnie wspiera swój biznes za pomocą IT. Wprowadziliśmy nową architekturę, szeroko wdrożyliśmy system SAP oraz systemy towarzyszące. Wdrożenie SAP doprowadziło do pewnej zmiany kultury organizacyjnej. Pracownicy przyglądali się temu początkowo z rezerwą, a kiedy okazało się, że system bardzo usprawnia przepływ informacji i procesów zarządzania, zaczęli być głodni nowych rozwiązań. Zaczęliśmy poszukiwać systemy do zarządzania produkcją, wsparcia sprzedaży czy logistyki. Dzisiaj myślimy o wsparciu zarządzania poprzez Business Intelligence informuje Zenon Pokojski, prezes Grupy Azoty Puławy. Drugim kierunkiem informatyzowania korporacji jest integrowanie własnych systemów z systemami klientów taką opinię wyraził co trzeci respondent O badaniu Badanie przeprowadzono w czerwcu 04 roku. W ramach projektu zrealizowano 30 wywiadów w firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników. Wśród respondentów % stanowili prezesi i właściciele, 4% dyrektorzy IT, a pozostali to głównie dyrektorzy operacyjni i finansowi. Badane przedsiębiorstwa to najczęściej kluczowi gracze w branży (53%) na polskim i międzynarodowym rynku, a co piąta firma jest liderem w swoim sektorze (%). W celu uzyskania reprezentatywności wyników zastosowano metodę ważenia według kryterium klasyfikacji działalności (PKD) opartej na strukturze populacji firm dostępnej w bazie REGON. z grupy przedsiębiorstw najmocniej zaawansowanych w tych procesach. Celem tej integracji ma być zbudowanie przewagi konkurencyjnej w punkcie kontaktu z klientami. Liderzy chcą zwiększyć ich satysfakcję na przykład poprzez szybszy i wygodniejszy dostęp do profesjonalnej wiedzy, danych o płatnościach oraz skrócić czas zakupów i dostawy towarów. Rozwijają platformy zakupowe oraz tworzą aplikacje na urządzenia mobilne. W PKO BP takim sztandarowym przykładem integracji zewnętrznej są płatności mobilne IKO, jedna z najważniejszych inicjatyw ubiegłego roku. Sukces IKO był możliwy nie tylko dlatego, że to innowacyjne rozwiązanie, ale dlatego że ma szanse być rozwiązaniem powszechnym, z którego będą mogły korzystać miliony ludzi. Nie stałoby się tak, gdybyśmy pracowali nad IKO tylko w gronie IT wspólna praca z biznesem sprawiła, że stworzyliśmy potrzebne i używane przez klientów rozwiązanie, na bazie którego budowany jest teraz polski standard płatności telefonem wyjaśnia Piotr Alicki, wiceprezes PKO BP, odpowiedzialny za obszar informatyki i usług. Zupełnie inną formę integracji z systemami klientów buduje Energa, jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Zatrudniła informatykę do zbudowania inteligentnych sieci, czyli wyposażenia całej infrastruktury w sterowniki (komputery), które potrafią współpracować z centralnymi systemami informatycznymi oraz działać autonomicznie na podstawie analizy napływających z sieci informacji. To dotyczy nie tylko energetyki, ale całego sektora»utilities«, na przykład dostarczania S

3 DOKĄD ZMIERZA Dodatek promocyjny Kierunki zmian w informatyzacji przedsiębiorstw (w proc.) INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH FIRMY Z SYSTEMAMI KLIENTA ROZWÓJ SYSTEMÓW INTEGRUJĄCYCH PRACĘ SPRZEDAŻY, PRODUKCJI I LOGISTYKI WDRAŻANIE SYSTEMÓW ERP INNE ROZWÓJ PLATFORM E-COMMERCE ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG OPARTYCH NA ROZWIĄZANIACH IT ROZBUDOWA SYSTEMÓW WSPIERAJĄCYCH DZIAŁANIA MARKETINGOWE ROZBUDOWA SYSTEMÓW WSPIERAJĄCYCH SPRZEDAŻ PRODUKTÓW NOWE KANAŁY KONTAKTU ONLINE Z KLIENTAMI PRZENOSZENIE ROZWIĄZAŃ IT DO ŚWIATA URZĄDZEŃ MOBILNYCH ROZWÓJ BUSINESS INTELLIGENCE BUDOWA CENTRÓW KOMPETENCJI OUTSOURCINGU WEWNĘTRZNEGO Przedsiębiorcy, którzy najskuteczniej wykorzystują potencjał IT, budują struktury wspierające, inwestują w rozwój własnych kompetencji oraz wspierają się wiedzą zewnętrznych dostawców. Źródło: ICAN Research gazu i innych mediów. Chodzi o takie wykorzystanie technologii informatycznych, żeby zapewnić jak największą pewność dostaw. W przypadku energetyki łączy się to z prosumentami, czyli klientami będącymi jednocześnie producentem i odbiorcą. Pojawienie się prosumentów zmienia kierunki przepływów energii uważa Ryszard Bryła, dyrektor Pionu Informatyki i Telekomunikacji w firmie Energa Operator. Potencjał do wykorzystania Z badania ICAN Research wynika, że mimo powszechnej wiedzy o dużym wpływie informatyzacji na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw większość korporacji nadal nie wykorzystuje tkwiącego w niej potencjału. Często nie mają zbudowanych struktur, które odpowiadałyby za zarządzanie infrastrukturą i zasobami, oraz wypracowanego modelu operacyjnego. Żeby tę sytuację zmienić, przedsiębiorstwa powinny wzmocnić pozycję IT w organizacji oraz szerzej korzystać z wiedzy ekspertów. Respondenci są zgodni aby lepiej rozumieć potrzeby biznesu, IT powinno bliżej z nim współpracować, szczególnie dotyczy to sektora usług. Okazuje się bowiem, że dyrektorzy IT nie zawsze patrzą na swoje zadania z takiej perspektywy. Inaczej niż prezesi pojmują strategię budowania przewagi konkurencyjnej, inaczej postrzegają priorytety w informatyzacji kluczowych obszarów organizacji. Dla prezesów priorytetowe są finanse i produkcja. Dla ponad połowy ważne też są obszary marketingu, sprzedaży i jakości obsługi klienta. Wyzwaniem, według nich, jest natomiast informatyzacja HR oraz wsparcie w rozwoju oferty produktowej i produkcji, i na tym IT powinno się koncentrować. Największe różnice opinii na temat ważności informatyzacji między prezesami a dyrektorami IT dotyczą zarządzania operacyjnego (prezesi 55% vs IT %), wsparcia przez nowe technologie rozwoju oferty produktowej (44% vs 4%) i HR (4% vs 3%). Tak duże rozbieżności

4 Dodatek promocyjny DOKĄD ZMIERZA ZDJĘCIE: PHOTOGRAPHER'S CHOICE / GETTY IMAGES świadczą o braku dobrej komunikacji i pokazują, że niezbędne są rozwiązania, które poprawią tę współpracę. Ankietowani uważają, że sytuację mogłaby zmienić mocniejsza pozycja IT, choć według badań, w firmach, w których informatyzacja jest bardzo ważna, szef IT zdecydowanie częściej niż w innych pełni funkcję w zarządzie, częściej również raportuje do prezesa lub dyrektora operacyjnego. Lepszą komunikację między prezesami a pionami IT mogłyby też zapewnić odpowiednie struktury organizacyjne, które zintegrowałyby oba światy. Dobrym pomysł zaprezentował Nowy Styl utworzył stanowiska analityków biznesu, którzy pracują w strukturach IT. Popularny frazes, który mówi że:»it wspiera biznes«, jest w mojej ocenie najważniejszym trendem ostatnich lat mówi wiceprezes Rafał Chwast. Co oczywiste, partnerstwo w dużym stopniu zależy także od nastawienia kadry IT, jej kompetencji merytorycznych, otwartości i dobrej komunikacji z biznesowymi częściami firmy. Analitycy biznesowi w naszej Grupie funkcjonują na pograniczu świata realnego i wirtualnego. Analizują procesy biznesowe, wykonują niezbędną pracę, zanim zaczniemy wdrażać konkretną aplikację tak, aby zmapować dany proces. Podczas mapowania często prowadzą dyskusje biznesowe z wewnętrznymi klientami, w trakcie których stawiają menedżerom pytania: jak działamy?; dlaczego działamy w taki sposób?; czy zawsze tak to wygląda, czy są wyjątki?; może moglibyśmy działać inaczej? W PKO BP ten problem został rozwiązany inaczej. U nas IT wyszło z roli obszaru obniżającego koszty, stając się motorem napędzającym rozwój przedsiębiorstwa. Kluczowa zmiana, która się dokonała, polega na połączeniu sił IT i biznesu już na etapie kreowania pomysłów. Standardem jest to, że ściśle współpracujemy ze sobą od momentu myślenia o jakimś rozwiązaniu do chwili jego wdrożenia. Jest to niezbędne, aby tworzone rozwiązania z jednej strony opierały się na najlepszych, dostępnych Obszary zaawansowania informatycznego w firmach korzystających i niekorzystających z outsourcingu (w proc.) ZARZĄDZANIE OPERACYJNE SPRZEDAŻ JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA LOGISTYKA PRODUKCJA ROZWÓJ OFERTY PRODUKTOWEJ HR FINANSE MARKETING FIRMY NIEKORZYSTAJĄCE Z OUTSOURCINGU FIRMY KORZYSTAJĄCE Z OUTSOURCINGU technologiach, a z drugiej żeby przynosiły bankowi korzyści biznesowe, w tym finansowe. Dlatego stworzyliśmy platformę współpracy, koncentrującą się na całościowym portfelu przedsięwzięć, jakimi jest zainteresowany biznes, którą określamy mianem»forum inicjatyw biznesowych«tłumaczy wiceprezes Piort Alicki. Model informatyzacji Sprawne przeprowadzanie informatyzacji uzależnione jest również od modelu zarządzania IT. Korporacje często zastanawiają się, czy inwestować w rozwój własnego zespołu, czy powierzyć te zadania zewnętrznym partnerom, czyli wprowadzić model outsourcingowy. Prawie połowa wybiera model mieszany, Źródło: ICAN Research zapraszając do współpracy zewnętrznych partnerów przy obsłudze mniej ważnych obszarów. W ten sposób zapewniają sobie dostęp do wysokiej klasy specjalistów, dysponujących nie tylko wiedzą, ale i doświadczeniem, oraz mogą optymalizować koszty. Nasza firma, jak i cała Grupa, korzysta z outsourcingu kadr IT, bo o ile w przypadku infrastruktury trudno mówić o niedoborze, o tyle wiedza, umiejętności i kompetencje pracowników IT stają się coraz bardziej unikalne. Niełatwo znaleźć doświadczonego pracownika IT w obszarze, który jest akurat potrzebny, poza tym ci ludzie nie są tani, a często potrzebujemy ich na określony czas, więc trudno uzasadnić zatrudnienie na etat wyjaśnia dyrektor Ryszard Bryła z Energa Operator. 85 S 4

5 DOKĄD ZMIERZA Dodatek promocyjny S 5 Barierą w korzystaniu z outsourcingu są z kolei powszechnie panujące obawy o bezpieczeństwo, stabilność systemów i możliwość ich rozwoju. Mniej takich obaw wyrażają respondenci, którzy mają już doświadczenie z outsourcingiem. Dlaczego? Ponieważ minimalizują ryzyko, zlecając zewnętrznym dostawcom najczęściej proste, powtarzalne czynności, wdrażając wystandaryzowane systemy. W kluczowych obszarach sami zarządzają systemami, korzystając ze wsparcia wysokiej klasy specjalistów w rozwijaniu projektów. Z kolei zespoły firmowe lepiej informatyzują najtrudniejsze funkcje z podstawowej działalności, tam gdzie potrzebne jest indywidualne podejście, dobre rozumienie potrzeb biznesowych i stały rozwój Kryteria wyboru dostawcy (w proc.) KOMPETENCJE DOSTAWCY FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ STABILNOŚĆ DOSTAWCY CENA ZROZUMIENIE BIZNESU ELASTYCZNOŚĆ W WARUNKACH REFERENCJE WCZEŚNIEJSZE DOŚWIADCZENIA ZAUFANIE DO PARTNERA POLECENIE ZNAJOMYCH Z BRANŻY INNE sytemu. Tak więc firmy współpracujące z dostawcami zewnętrznymi mają lepiej niż pozostałe zinformatyzowane finanse, HR, sprzedaż i marketing. Te, które nie korzystają z tego modelu, lepiej radzą sobie z zarządzaniem operacyjnym, produkcją i wsparciem w obszarze jakości obsługi klienta. Sukces outsourcingu jest zagwarantowany tylko wtedy, jeżeli partnerzy z firmy outsourcingowej rozumieją biznes, w naszym przypadku biznes Pfeiderera; są dla nas nie tylko konsultantami, ale partnerami, którzy identyfikują się z naszymi planami, ważnymi tematami, chcą je zrozumieć. Choć są z zewnątrz, płynnie przechodzą w bliskie relacje, nie na zasadzie realizacji kontraktu, ale pewnego 39 FIRMY NIEKORZYSTAJĄCE Z OUTSOURCINGU FIRMY KORZYSTAJĄCE Z OUTSOURCINGU Źródło: ICAN Research utożsamiania się z naszą organizacją twierdzi dyrektor IT Artur Jeziorski z firmy Pfeiderer Grajewo. Jak wybrać partnera IT? Jakimi kryteriami kierują się przedsiębiorstwa, wybierając zewnętrznego partnera? Według opinii ankietowanych, którzy mają w tej kwestii doświadczenie, najważniejsze są kompetencje i funkcjonalności rozwiązań. Pozostali najczęściej zwracaliby uwagę na stabilność firmy, dopiero później na kompetencje. Zlecenie pewnych wrażliwych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa czynności na zewnątrz może doprowadzić do spadku jakości i poważnych problemów, mieliśmy już zresztą w historii światowej bankowości takie przypadki. Dlatego korzystamy z outsourcingu nieco inaczej wspieramy się ekspertami z unikalną wiedzą, na przykład dotyczącą sprzętu czy baz danych. W takich przypadkach budowanie wyspecjalizowanego zespołu wewnątrz firmy byłoby bardzo trudne zdecydowanie większy sens ma więc wspieranie się wiedzą zewnętrznych zespołów, tych najbardziej kompetentnych na świecie. Warto korzystać z outsourcingu tam, gdzie zależy nam na jakości nieosiągalnej własnymi siłami opiniuje wiceprezes Alicki z PKO BP. Kompetencje dostawcy badani rozumieją jako doświadczenie uzyskane przez liczbę wdrożeń i referencji/wizyt referencyjnych. Poza tym podkreślają ponadstandardowe (większe niż wynika z umowy) zaangażowanie partnera od pierwszego momentu współpracy. Powszechną praktyką jest organizowanie warsztatów przedofertowych. W trakcie takich spotkań firmy sprawdzają podejście dostawcy do współpracy oraz wiedzę merytoryczną kadry. Respondenci podkreślają, że interesują ich tacy dostawcy, którzy biznes klienta traktują tak samo poważnie jak własny, myślą kategoriami ekonomicznymi, nie zawiodą w trudnych sytuacjach i nie będą naliczać ekstra wynagrodzenia za dodatkowe minuty pracy.

6 Dodatek promocyjny DOKĄD ZMIERZA Raz outsourcowaliśmy help desk i zrezygnowaliśmy, bo osoby z zewnątrz nie identyfikowały się z Pfeidererem. Bliżej im było do outsourcera niż Pfeiderera. Realizowały, co prawda, zadania opisane w kontrakcie, ale mieliśmy wewnętrzne poczucie, że działają od A do Z według ustalonego harmonogramu, planu i kontraktu, w żaden sposób nie angażując się w nasze potrzeby. Kiedy rozmawialiśmy o pomysłach, były bierne. Uznawały, że to nie jest ich zadanie i czekały na rezultaty tłumaczy Artur Jeziorski z Pfeiderera Grajewo. Stabilny partner w ocenie badanych najczęściej oznacza dużą firmę, która daje poczucie, że poradzi sobie z każdym zadaniem, jest elastyczna i pracuje według wysokich standardów współpracy. W przypadku funkcjonalności systemu badani zwracają uwagę na możliwości rozwoju i dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb organizacji. Cena jest wymieniana na czwartym miejscu w rankingu kryteriów wyboru, liczona najczęściej łącznie jako zakup plus wdrożenie plus czas użytkowania. Usługi posprzedażowe, chociaż tworzą wartość dodaną oferty, mają dla badanych mniejsze znaczenie. Ważne jest natomiast tempo wykonania usługi. Paweł Zieliński, dyrektor IT w ULMA Construccion Polska, decyzję o wyborze partnera tak wyjaśnia: Tylko dwie firmy były w stanie sprostać naszym oczekiwaniom. Dodatkowo chcieliśmy powiązać usługę przesyłu danych z telefonią IP w jedną usługę. Mając dwie firmy do wyboru, sprawdziliśmy inne elementy związane z ceną, z jakością obsługi, z czasem reakcji na zgłoszony problem i z dedykowanym opiekunem (nie chcieliśmy dzwonić na infolinię i być obsługiwani przez 0 specjalistów, tylko przez jedną osobę znającą nasze potrzeby). Te elementy zdecydowały. Dodatkowo znaczenie miał czas realizacji projektu. Podsumowanie Informatyzacja to ciągle potężne narzędzie do budowania przewagi konkurencyjnej. Nie wszystkie korporacje Komentarz Obecnie zaawansowane rozwiązania IT umożliwiają firmom osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynku. Nie wystarczy już jednak szybko odpowiadać na potrzeby klientów. Dobrze jest wyprzedzać ich oczekiwania rozumieć i potrafić wykorzystać naturalne trendy, jak chociażby mobilność, praca zdalna czy BYOD. Modele biznesowe, w których działają firmy, wymagają kompleksowej i konwergentnej oferty od dostawców, zarówno z zakresu telekomunikacji, jak i IT. To jest miejsce dla firm telekomunikacyjnych, które mają doświadczenie i kompetencje w obu dziedzinach. W badaniu ICAN Research, wydawcy HBRP, 3% ankietowanych deklaruje niezdecydowanie, czy rolę dostawcy usług IT może pełnić operator telekomunikacyjny jak to skomentować? W Orange stale poszerzamy naszą ofertę o szereg rozwiązań z zakresu teleinformatyki (ICT). Jeszcze kilka lat temu operatorzy oferowali usługi tylko z zakresu telefonii stacjonarnej, mobilnej, Internetu i transmisji danych. Dziś dostarczamy profesjonalne wsparcie IT w postaci zarówno sprzętu, jak i usług. Mam tu na myśli urządzenia IT dostępne zarówno w modelu sprzedaży, jak i w formie opłaty abonamentowej. Do tego dochodzą profesjonalne usługi integratorskie czy wsparcie informatyczne. Świadczymy już zaawansowane, szyte na miarę, usługi z zakresu ICT, tworząc z outsourcingu IT jedną z kluczowych aktywności naszego biznesu. Musimy coraz mocniej zwracać uwagę na kwestie bezpieczeństwa IT w związku z nasilającymi się atakami sieciowych przestępców. Mając to na względzie, oferujemy firmom i korporacjom rozwiązanie bezpieczeństwo jako usługa (Security As a Service SaaS). W jej ramach sieć klienta trafia pod opiekę SOC (Security Operations Center), czyli Centrum Operacji Bezpieczeństwa Orange Polska, które zajmuje się monitorowaniem i analizą informacji o ruchu w sieci, poszukując realnych zagrożeń i natychmiast je eliminując. Również oferowane przez nas narzędzia pozwalające na ujednoliconą komunikację (UCaaS) w modelu usługi (klient opłaca miesięczny abonament), gwarantują dużym organizacjom, gdzie poziomów zarządzania i podejmowania decyzji jest wiele, wymierne korzyści i możliwości. Od wideokonferencji, zdalnego dostępu pracownika do wszystkich dokumentów czy urządzeń, po integrację różnych technik komunikacji głosowej. Jako operator działający w ramach Grupy Orange potrafimy sprostać oczekiwaniom krajowych i światowych korporacji. Oferta konwergentna Orange Polska to nie tylko rozwiązania stacjonarne, ale coraz częściej także mobilne. Kwestie zarządzania bazami danych, obsługi klienta, zarządzania łańcuchem dostaw czy ujednoliconej komunikacji to tylko niektóre elementy realizowanych przez nas projektów. Blisko ₁ ₃ badanych prezesów, dyrektorów finansowych i dyrektorów IT nie wyklucza, że operator telekomunikacyjny może dostarczać rozwiązania IT. ₁ ₃ badanych natomiast deklaruje, że z takiej propozycji jest gotowa korzystać. Z naszą ofertą jesteśmy na to gotowi. Piotr Muszyński, wiceprezes zarządu Orange Polska ds. operacyjnych potrafią jednak dostrzec ten potencjał. Choć zdecydowana większość twierdzi, że pozwala budować przewagę na rynku (8%), to tylko co trzeci ankietowany traktuje ją jako bardzo ważny kierunek w rozwoju biznesu. Z badania wyłania się obraz przedsiębiorstwa, w którym informatyzacja integruje wszystko ze wszystkimi zbiera informacje z wewnątrz i zewnątrz organizacji, przetwarza je i analizuje, prognozując sprzedaż, produkcję, zapasy i logistykę. Wsparciem w rozwoju informatyzacji jest bez wątpienia outsourcing, i nie chodzi o optymalizację kosztów, w którą wciąż wierzy wielu przedsiębiorców. Kluczowa jest wiedza i doświadczenie zewnętrznego dostawcy. Przedsiębiorcy, którzy najskuteczniej wykorzystują potencjał IT, budują struktury wspierające, inwestują w rozwój własnych kompetencji oraz wspierają się wiedzą zewnętrznych dostawców. S

DO NOT COPY. Przesyłka, która buduje przewagę. RAPORT» dodatek promocyjny

DO NOT COPY. Przesyłka, która buduje przewagę. RAPORT» dodatek promocyjny » dodatek promocyjny DO NOT COPY Przesyłka, która buduje przewagę W ostatnich latach branża kurierska przeszła transformację ze zwykłego dostawcy usługi przeobraziła się w partnera wspierającego rozwój

Bardziej szczegółowo

Energia płać mniej, korzystaj z nowoczesnych rozwiązań

Energia płać mniej, korzystaj z nowoczesnych rozwiązań » dodatek promocyjny Dodatek promocyjny Energia płać mniej, korzystaj z nowoczesnych rozwiązań PARTNEREM U JEST FIRMA: Dodatek promocyjny Uwolnienie polskiego rynku energii elektrycznej sprawiło, że firmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej.

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej. KOSZYKI WEDŁUG POTRZEB: DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI OUTSOURCINGOWEJ RYNEK USŁUG OUTSOURCINGU W OBSZARZE KADROWO PŁACOWYM W POLSCE OUTSOURCING CONTACT CENTER JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA BIZNESU NAJNOWSZE ARTYKUŁY,

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych ort c-level raport c-level raport c-level raport c-level raport c-level r rynek o raporcie Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić pierwsze

Bardziej szczegółowo

Dodatek promocyjny do Harvard Business Review Polska. Skuteczna sprzedaż 2012 Jak osiągać doskonałe wyniki na trudnym rynku.

Dodatek promocyjny do Harvard Business Review Polska. Skuteczna sprzedaż 2012 Jak osiągać doskonałe wyniki na trudnym rynku. do Harvard Business Review Polska Skuteczna sprzedaż 2012 Jak osiągać doskonałe wyniki na trudnym rynku Partner wydania: Wyraź to bez słów. Przedstawiamy HP SPECTRE XT Pro. Ultrabook dla biznesu. Ultrabook.

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

IT - zapotrzebowanie na większą specjalizację usług CORAZ WIĘCEJ KOMPLEKSOWYCH UMÓW

IT - zapotrzebowanie na większą specjalizację usług CORAZ WIĘCEJ KOMPLEKSOWYCH UMÓW IT - zapotrzebowanie na większą specjalizację usług CORAZ WIĘCEJ KOMPLEKSOWYCH UMÓW Outsourcing IT ma się nieźle, a ma być jeszcze lepiej. W czasach spowolnienia gospodarczego może okazać się sposobem

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT» dodatek promocyjny

RAPORT» dodatek promocyjny » dodatek promocyjny Dodatek promocyjny R 1 Dodatek promocyjny Istota usług konsultingowych od wielu lat pozostawała niezmienna zewnętrzni eksperci pomagali klientom w rozwiązywaniu problemów, oferując

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce W Y Z W A N I A 20 Trendy HP potrzebuje partnerów do promocji chmury 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce Prometeusz - nie tylko superszybki i mocny, ale i superbezpieczny 32 HP OneView Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NUMER 04 (2013) IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-3-4 NUMER 4 (2013)

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012 Partner merytoryczny Więcej za mniej Trendy IT 2012 1 UPROŚĆ zarządzanie centrum danych dzięki sile konwergencji. Infrastruktura konwergentna HP pozwala uprościć kolejny etap wdrażania prywatnej chmury

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze Ogólnopolskie Badanie Rynku 2012 Outsourcingu analizy wnioski komentarze Randstad Payroll Solutions Rozliczanie wynagrodzeń Prowadzenie teczek osobowych Specjaliści o wysokich kwalifikacjach Randstad Payroll

Bardziej szczegółowo

w w w.erp.comarch.pl Nr 1/2010

w w w.erp.comarch.pl Nr 1/2010 w w w.erp.comarch.pl Nr 1/2010 Rynek docenia sprawdzone strategie Napływające ze światowych rynków informacje zwiastują ożywienie gospodarcze. Comarch wychodzi z kryzysu gospodarczego o krok przed konkurencją.

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH

Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 23 LUTEGO 2009 Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH outsourcing, usługi doradcze, rozwiązania IT 10-11 Co czeka polskie firmy

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Strona 6. Pytanie 2 Strona 8. Pytanie 3 Strona 10. Pytanie 4 Strona 12. Pytanie 5 Strona 14. Podsumowanie Strona 16.

Pytanie 1 Strona 6. Pytanie 2 Strona 8. Pytanie 3 Strona 10. Pytanie 4 Strona 12. Pytanie 5 Strona 14. Podsumowanie Strona 16. 2 3 Zapis naszych czasów Opinie ekspertów Świat komunikacji zmienia się w niezwykle szybkim tempie. Dziś nasze kontakty ze znajomymi, przyjaciółmi i partnerami biznesowymi wyglądają zupełnie inaczej niż

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu kpmg.pl

Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu kpmg.pl KPMG W POLSCE Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu kpmg.pl Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu 3 Spis treści 1 Czy istnieje recepta na sukces? Jaką obrać drogę? 5 2 Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany Optymalizacja IT Idee na czas zmiany 1 Spis treści Optymalizacja projekt nie tylko kryzysowy Robert Jesionek Optymalizacja w IT Witold Kilijański Jaka powinna być architektura IT? Marek Wiśniewski Czy

Bardziej szczegółowo

CRM. temat numeru. rozwiązania i wdrożenia nbportal.pl Systemy erp edukacja w sieci trendy i strategie Bank przyjazny cenowo

CRM. temat numeru. rozwiązania i wdrożenia nbportal.pl Systemy erp edukacja w sieci trendy i strategie Bank przyjazny cenowo www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2008 (11) ISSN 1734-4212 temat numeru CRM > CrM: pracownik wartością kluczową > Marketing a centralne zarządzanie > Co wiemy o naszych klientach > Call Center, Contact

Bardziej szczegółowo