(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (1) Int. Cl. H04L29/06 (06.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Europejski Biuletyn Patentowy 09/46 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: Sprzęt użytkownika wspierający i działający w trybie dualnym () Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 07/24 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 0/ (73) Uprawniony z patentu: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), Stockholm, SE (72) Twórca (y) wynalazku: PL/EP T3 EWERT Joerg Christian, Erkelenz, DE KELLER Ralf, Würselen, DE WITZEL Andreas, Herzogenrath, DE STÜMPERT Martin, Hochspeyer, DE (74) Pełnomocnik: Przedsiębiorstwo Rzeczników Patentowych Patpol Sp. z o.o. rzecz. pat. Bury Lech Warszawa 1 skr. poczt. 37 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 Opis Dziedzina techniki [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia umożliwiającego dostęp do komórkowej sieci telekomuni8kacyjnej przez dalszą sieć dostępową. Odnośny stan techniki [0002] W ostatnich latach zwiększył się procent rodzin mających w domu połączenie szerokopasmowe. Dzisiaj 11% gospodarstw domowych w Niemczech jest wyposażonych w połączenie szerokopasmowe (głównie ADSL). W Szwecji procent ten wynosi już 22% (0% ADSL, 0% inne technologie). Oczekuje się, że procenty te wzrosną znacząco przez kilka następnych lat. Wielu z użytkowników będzie instalowało prywatne bezprzewodowe punktu dostępowe lokalnej bezprzewodowej sieci komputerowej WLAN (Wireless Local Area Network), aby połączyć swoje PC (komputer osobisty), PDA (osobisty asystent cyfrowy), telefon ruchomy itd., do ich stałych połączeń szerokopasmowych. Ponadto oczekuje się, że liczba publicznych punktów typu hot spot sieci WLAN zwiększy się w przybliżeniu z (03) do (09). Równolegle ze wzrostem liczby połączeń szerokopasmowych użytkownicy zaczynają stosować telefonię IP (bezpołączeniowy protokół komunikacyjny sieci Internet) przez szerokopasmowe połączenie WLAN, via PC lub PDA. W kolejnych latach dostawcy telefonów bezprzewodowych rozpoczną sprzedaż telefonów działających w dwóch trybach, tzw. dual-mode GSM/WLAN np. Nokia 0). Dla użytkowników telefonów z trybem dualnym GSM/WLAN, będzie całkiem proste rozpoczęcie rozmowy via klient- SIP (protokół inicjowania sesji) połączonego przez interfejs radiowy WLAN do innych klientów SIP połączonych do tej samej sieci lub nawet do internetu. [0003] Niemniej pozostaje nierozwiązanym problemem odbiór połączeń przychodzących w urządzeniach z trybem dualnym. [0004] W chwili obecnej zaproponowanych zostało kilka architektur integrujących sieci komórkowe z punktami dostępowymi WLAN. Głowna uwaga jest skupiona na integracji punktu dostępowego WLAN z siecią z przełączaniem pakietów. [000] Na przykład proponuje architekturę, w której punkt dostępowy WLAN jest połączony via połączenie szerokopasmowe do BSC (sterownika stacji bazowych). Wadą takiego rozwiązania jest to, że ten sam operator musi obsługiwać mobilną sieć komórkową i połączenie szerokopasmowe. Ponadto, proponuje rozwiązanie bazujące na technologii ADSL (asynchroniczne cyfrowe łącze abonenckie). W zgłoszeniu US 03/02624 A1 ujawniono system komunikacyjny zawierający współpracującą centrala telefoniczną sieci ruchomej dla przekazania rozmowy. Jednak dokument ten nie stosuje się do architektury dotyczącej różnych sieci dostępowych. W zgłoszeniu 03/ ujawniono sposoby i urządzenia dla sprzętu użytkownika do odczytu i wyboru lokalnej bezprzewodowej sieci komputerowej lub rozległej bezprzewodowej sieci ruchomej. Jednak dokument ten nie ujawnia jak obsługiwać połączenia przychodzące. [0006] Niedociągnięciem obecnego stanu techniki jest to, że rozwiązania zaprojektowane do połączeń głosowych nie są elastyczne. [0007] Dlatego celem niniejszego wynalazku jest opracowanie sposobu i urządzenia umożliwiającego dostęp dla połączenia głosowego do komórkowej sieci telekomunikacyjnej, przez dalszą sieć dostępowa z usprawnioną elastycznością. 1

3 Streszczenie [0008] Będzie to korzystnie osiągnięte za pomocą sposobu z zastrzeżeń 1 i 11, węzła sterującego z zastrzeżenia 12 i sprzętu użytkownika według zastrzeżenia 19, dalsze korzystne wykonania mogą być wyprowadzone z zastrzeżeń zależnych. [0009] Zaletą wynalezionego sposobu, węzła sterującego i sprzętu użytkownika jest to, że wymagana jest modyfikacja w węźle sterowania i sprzęcie użytkownika. Dlatego wynalazek może być zastosowany bez większych modyfikacji istniejących sieci. [00] Wynalazek wprowadza sposób obsługi przychodzącego połączenia w sprzęcie użytkownika za pomocą węzła sterującego komórkowej sieci telekomunikacyjnej. Wspomniany sposób zawiera etapy odbioru komunikatu wskazującego, że sprzęt użytkownika może być osiągalny przez urządzenie dalszej sieci dostępowej, działającej zgodnie z protokołem inicjowania sesji, przez komórkową telekomunikacyjną sieć dostępową, odbierania wskazania połączenia przychodzącego do sprzętu użytkownika w węźle sterującym, określania, że wywoływany sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjowania sesji, inicjowania zestawiania trasy w kierunku urządzenia działającego zgodnie z protokołem inicjowania sesji, urządzenia które transformuje komunikaty wysłane zgodnie z protokołem sygnalizacji kontroli połączenia stosowanym w komórkowej sieci telekomunikacyjnej, na komunikaty zgodnie z protokołem inicjowania sesji i vice versa, oraz inicjowania zestawiania trasy w kierunku urządzenia działającego zgodnie z protokołem inicjowania sesji, urządzenia które transformuje płaszczyzną użytkownika przesłana zgodnie z używanym protokołem w komórkowej sieci telekomunikacyjnej, w platformę użytkownika przesłaną zgodnie z protokołem internetowym i vice versa. [0011] Umożliwia to użycie dalszej sieci dostępowej do transmitowania zawartości przekazywanej rozmowy. W większości przypadków dalsza sieć dostępowa jest tańsza do transmisji danych niż deficytowe zasoby radiowe sieci radiowej 2G lub 3G. [0012] W przykładzie wykonania wynalazku sposób zawiera etapy odbierania w węźle sterującym wskazania, że sprzęt użytkownika może być osiągalny przez urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjowania sesji, określania adresu urządzenia działającego zgodnie z protokołem inicjowania sesji oraz przesłania wskazania, że sprzęt użytkownika może być osiągalny przez urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjowania sesji, do pamięci połączonej z węzłem sterującym. [0013] Sposób może dalej zawierać dodatkowy etap wysyłania komunikatu zawierającego wskazanie, że sprzęt użytkownika może być osiągalny przez urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjowania sesji, który to komunikat jest przesłany do bazy danych przechowującej dane abonentów. [0014] Wskazanie, że sprzęt użytkownika może być osiągalny przez urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjowania sesji może być odebrane w komunikacie uaktualniającym obszar przywołań. [001] W kolejnym przykładzie wykonania wynalazku, etap określania zawiera etapy zapytywania bazy danych o zapamiętane dane abonenta dla informacji rutowania do osiągnięcia wywołanego sprzętu użytkownika, odbierania odpowiedzi ze wspomnianej bazy danych i określenia na podstawie analizy odpowiedzi, że sprzęt użytkownika może być osiągalny przez urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjowania sesji. [0016] Baza danych może być serwerem AAA, rejestrem abonentów macierzystych HLR (Home Location Register), lub serwerem abonentów macierzystych HRR (Home Subscriber Server). 2

4 1 2 3 [0017] Węzłem sterujący może być centrala radiokomunikacyjną MSSC (Mobile Services Switching Centre), a urządzeniem które transformuje komunikaty przesłane zgodnie z protokołem sygnalizacji kontroli połączenia stosowanym w komórkowej sieci telekomunikacyjnej, na komunikaty zgodnie z protokołem inicjowania sesji i vice versa może być brama medialna MGCF (Media Gateway Control Function). [0018] W przykładzie wykonania wynalazku, urządzenie, które transformuje platformę użytkownika, przesyłaną zgodnie z protokołem użytym w komórkowej sieci telekomunikacyjnej, na platformę użytkownika, przesyłaną zgodnie z protokołem internetowym, jest brama medialna lub znajduje się w bramie medialnej. [0019] Urządzeniem działającym zgodnie z protokołem inicjowania sesji może być na przykład proximity serwer protokołu inicjowania usług lub jednostka funkcjonalna zapytywania I-CSCF (Interrogation - Call Session Control Function). [00] Wynalazek wprowadza ponadto sposób działania sprzętu użytkownika, który zawiera pierwszą jednostkę transmisyjną do komunikacji z komórkową dostępową siecią komunikacyjną oraz drugą jednostkę transmisyjną do komunikacji z dalszą siecią dostępową. Sposób zawiera etapy przyłączenia do komórkowej sieci telekomunikacyjnej, określenia że sprzęt użytkownika znajduje się obecnie w obszarze pokrytym przez dalszą sieć dostępową, przesłania komunikatu protokołu inicjowania sesji, do zarejestrowania sprzętu użytkownika na serwerze dalszej sieci dostępowej, odebrania komunikatu protokołu inicjowania sesji potwierdzającego, że sprzęt użytkownika został zarejestrowany, przesłania komunikatu zawierającego wskazanie, że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjowania sesji, do węzła sterującego komórkowej sieci telekomunikacyjnej, via komórkowa telekomunikacyjna sieć dostępowa. [0021] Węzeł sterujący komórkowej sieci telekomunikacyjnej według z wynalazku zawiera jednostkę wejściową, jednostkę wyjściową, jednostkę sterującą, przy czym jednostka sterująca jest dostosowana do określania, że sprzęt użytkownika jest osiągalny przez urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjowania sesji. Jednostka sterująca jest ponadto dostosowana do inicjowania zestawiania połączenia na trasie w kierunku urządzenia działającego zgodnie z protokołem inicjowania sesji, urządzenia które przekształca komunikaty przesyłane zgodnie z protokołem sygnalizacji kontroli połączenia, stosowanym w komórkowej sieci telekomunikacyjnej, na komunikaty zgodnie z protokołem inicjowania sesji i vice versa, oraz do inicjowania połączenia na trasie w kierunku urządzenia działającego zgodnie z protokołem inicjowania sesji, urządzenia które przekształca platformę użytkownika zgodnie z protokołem używanym w komórkowej sieci telekomunikacyjnej na platformę użytkownika przesyłana zgodnie protokołem internetowym i vice versa. [0022] W przykładzie wykonania wynalazku węzeł sterujący jest połączony z pamięcią dla zapamiętania danych abonenta, a jednostka wejściowa jest dostosowana do odbierania wskazania, że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjowania sesji i sygnalizowania tego do jednostki sterującej, a jednostka sterująca jest dostosowana do inicjowania przesłania wskazania, że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjowania sesji do pamięci dla zapamiętania danych abonenta i określenia adresu dla przesłania danych w kierunku sprzętu użytkownika. [0023] W przykładzie wykonania wynalazku wskazanie, przesłane do pamięci dla zapamiętania danych abonenta, zawiera adres urządzenia działającego zgodnie z protokołem inicjowania sesji. [0024] Węzeł sterujący może być implementowany za pomocą centrali radiokomunikacyjnej MSC lub serwera centrali radiokomunikacyjnej MSC. 3

5 1 [002] Pamięcią może być rejestr abonentów gości VLR (Visitor Location Register). [0026] W przykładzie wykonania wynalazku, węzeł sterujący jest dostosowany do inicjowania przesłania komunikatu do bazy danych dla zapamiętania danych abonenta, który to komunikat zawiera wskazanie, że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie, które działa zgodnie z protokołem inicjowania sesji. [0027] Węzeł sterujący może zawierać bramę medialną MGCF. [0028] Wynalazek ponadto proponuje sprzęt użytkownika zawierający pierwszą jednostkę transmisyjna do komunikacji z pierwsza siecią dostępową sieci telekomunikacyjnej, druga jednostkę transmisyjną do komunikacji z dalszą siecią dostępową i jednostkę sterującą. Jednostka sterująca jest dostosowana do odbierania wskazania z drugiej jednostki transmisyjnej, że sprzęt użytkownika znajduje się obecnie w obszarze pokrytym przez dalszą sieć dostępową i w odpowiedzi od niej inicjuje rejestrację sprzętu użytkownika na serwerze dalszej sieci dostępowej przez drugą jednostkę transmisyjną, dla odbioru potwierdzenia, że rejestracja była udana i do przesłania wskazania, że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjowania sesji do sieci telekomunikacyjnej przez pierwsza jednostkę transmisyjną. [0029] W przykładzie wykonania wynalazku sprzęt użytkownika zawiera pierwszą jednostkę transmisyjną, która jest dostosowana do działania zgodnie przynajmniej jednym z globalnym systemem telekomunikacji ruchomej, techniki wielodostępu kodowego CDMA, szerokopasmowego wielodostępu kodowego WCDMA, amerykańskiego systemu telefonii ruchomej AMPS, cyfrowego amerykańskiego systemu telefonii ruchomej D-AMPS, lub standardu PDC (Pacific Digital Cellular). [00] Sprzęt użytkownika może ponadto zawierać drugą jednostkę transmisyjną, która jest dostosowana do działania zgodnie z przynajmniej jednym z: Bluetooth, ISDN, lub rekomendacjami bezprzewodowej lokalnej sieć komputerowej WLAN. 2 3 Krótki opis rysunków [0031] Poniższe figury pokazują: Fig. 1 przedstawia architekturę umożliwiającą dostęp sprzętu użytkownika do sieci telekomunikacyjnej przez dalszą sieć dostępową, Fig. 1a przedstawia rejestrację sprzętu użytkownika z trybem dualnym w SIP proxy, (stan techniki) i wskazanie tego sieci telekomunikacyjnej, Fig. 2 przedstawia przepływ sygnałów dla połączenia przychodzącego według wynalazku, Fig. 3 przedstawia alternatywną architekturę umożliwiającą dostęp sprzętu użytkownika do sieci telekomunikacyjnej przez dalszą sieć dostępową, Fig. 4 przedstawia alternatywny przepływ sygnałów dla połączenia przychodzącego zgodnie według wynalazku, Fig. przedstawia węzeł sterujący według wynalazku, Fig.6 przedstawia sprzęt użytkownika według wynalazku. [opis szczegółowy] [0032] Poniżej wynalazek będzie dalej opisany za pomocą przykładów i figur. 4

6 1 2 3 [0033] Należy zauważyć, że dostęp do sieci WLAN jest jedynie przykładem wykonania i może być zastąpiony przez inną technologie dostępu jak na przykład Bluetooth, połączenie optyczne lub połączenie za pomocą linii stałej. W szczególności, do dalszego dostępu może być korzystnie użyta taka technologia dostępu jak szerokopasmowe, z kosztami zasobów transmisyjnych niższymi od GSM lub technologii WCDMA. [0034] Należy dodatkowo zauważyć, że dla implementacji sposobu według wynalazku, punkt dostępowy dostosowany do komunikacji przez łącze radiowe, optyczne lub stałe ze stacją ruchomą, może być połączony za pomocą dowolnych środków do domeny działającej zgodnie z protokołem inicjalizowania sesji i transmisji danych zgodnie z protokołem internetowym. Na Fig.1 przedstawiono architekturę, umożliwiającą dostęp sprzętu użytkownika do sieci telekomunikacyjnej via dalsza sieć dostępowa, która zawiera rejestr abonentów macierzystych 1, centralę dostępową GMSC, zespoloną centralę radiokomunikacyjną MSC/bramę medialną MGCF 3, które są wzajemnie ze sobą połączone. W innym przykładzie wykonania wynalazku centrala radiokomunikacyjna MSC i brama medialna MGCF nie są zespolone, ale są jedynie ze sobą połączone. Zespolone centrala radiokomunikacyjna MSC i brama medialna MGCF 3 są następnie połączone z domeną internetową 4, zawierającą pierwszy SIP (protokół inicjowania sesji) proxy (proximity serwer) i drugi SIP proxy 6, który jest połączony z telefonem 7, dostosowanym do przesyłania sygnałów zgodnie z protokołem SIP. Domena internetowa jest połączona przez ISP (dostawcę usług internetowych) 8 i Multiplekser dostępowy cyfrowych linii abonenckich DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) 9 do modułu wymiany lokalnej 1, który jest połączony z publiczną siecią telefoniczną PSTN 111. Moduł wymiany lokalnej jest następnie połączony via modem cyfrowego łączą abonenckiego DSL z punktem dostępowym WLAN 113. [003] Sprzęt użytkownika 116 jest połączony przez połączenie radiowe WLAN 114 z punktem dostępowym WLAN przez GSM lub połączenie radiowe WCDMA 11 z centralą radiokomunikacyjną MSC / bramą medialną MGCF. [0036] Według wynalazku, sprzęt użytkownika 116 może wykorzystać połączenie radiowe WLAN do zarejestrowania się w pierwszym SIP proxy. Szczegóły rejestracji będą wyjaśnione na Fig.1a. Fig.1a przedstawia rejestrację trybu sprzętu użytkownika 116 w pierwszym SIP proxy. Jest to aktualny stan techniki. W tym celu sprzęt użytkownika 116 przesyła komunikat rejestrujący SIP do SIP proxy przez połączenie radiowe WLAN 114. Po udanej rejestracji SIP proxy zwraca komunikat 0 OK do sprzętu użytkownika. Po odebraniu potwierdzenia, że rejestracja była udana, sprzęt użytkownika przesyła wskazanie, że może być osiągalny przez SIP proxy, do centrali radiokomunikacyjnej przez połączenie GSM lub WCDMA 11, za pomocą przesłania komunikatu aktualizacji lokalizacji. Centrala radiokomunikacyjna zapamiętuje wskazanie w rejestrze abonentów wizytujących. Zwraca komunikat potwierdzający dla wskazania, że odebrano uaktualnienie lokalizacji. [0037] Przesłanie wskazania może być implementowane na wiele sposobów. Może być przesłane na przykład w komunikacie USSD (usługa dodatkowa danych niestrukturalnych) lub za pomocą innych środków sygnalizacji, miedzy sprzętem użytkownika i centralą radiokomunikacyjną. W korzystnym przykładzie wykonania jest ono zawarte w komunikacie uaktualniania lokalizacji. Niezależnie od środków użytych do transportu informacji od sprzętu użytkownika do centrali radiokomunikacyjnej, informacja może być przesłana jako proste wskazanie, na przykład flaga, wskazująca że dostępne są alternatywne technologie dostępu. W tym przypadku można zawsze użyć tego samego, określonego z góry urządzenia do rutowania wywołania z centrali radiokomunikacyjnej/bramy medialnej MGCF, do sprzętu użytkownika. Takim

7 1 2 3 urządzeniem może być na przykład moduł funkcjonalny I-CSCF (interrogating call session control function) jak został zdefiniowany w rekomendacji 3GPP wersja z marca 04. Jeżeli nie zawsze używane jest to samo urządzenie, urządzenie musi być zdefiniowane. [0038] W korzystnym wykonaniu wynalazku SIP proxy jest identyfikowany przez identyfikację sprzętu użytkownika. W tym celu, identyfikacja sprzętu użytkownika, np. MSISDN lub IMSI, jest zapamietana w tabeli lub bazie danych w asocjacji z identyfikacją SIP proxy, dogodnie może to być adres SIP proxy. W kolejnym wykonaniu wynalazku, identyfikacja sprzętu użytkownika może być odniesiona do operatora i identyfikacja operatora może być zapamiętana w odniesieniu do identyfikacji SIP proxy. [0039] Alternatywnie, urządzenie może być na przykład identyfikowane przez określenie informacji o lokalizacji sprzętu użytkownika, jak obszar przywołań lub współrzędne geograficzne i wykorzystując tablicę mapowania, która mapuje wspomnianą informacje o lokalizacji na adres. Dalszym sposobem ustalania adresu sprzętu użytkownika jest użycie bazy mapowania numerów telefonicznych ENUM (telephone NUmber Mapping), jak to zdefiniowano przez organizację zajmująca się opracowywaniem protokołów dla Internetu IETF (Internet Engineering Task Force) RFC Baza danych ENUM mapuje numer telefonu, na przykład międzynarodowy identyfikator tożsamości abonenta mobilnego IMSI (International Mobile Subscriber Identity) sprzętu użytkownika, na adres IP. Dalszym sposobem jest transmisja identyfikatora obszaru przywołań w komunikacie uaktualniania lokalizacji. Identyfikator obszaru przywołań przenosi identyfikację SIP proxy lub punktu dostępowego, na przykład zbioru sieci ESSID (Extended Services Set IDentification), nazwę domeny lub identyfikację obszaru przywołań WLAN. [00] Na Fig.2 przedstawiono przepływ sygnału dla połączenia przychodzącego zgodnie z wynalazkiem. Architektura z Fig.1 jest użyta do odbierania połączenia przychodzącego w sprzęcie użytkownika 116 via dalsza sieć dostępowa, punkt dostępowy WLAN 113. W pierwszym etapie 1 komunikat żądania połączenia, tu komunikat z adresem początkowym IAM (Initial address Message), jest odebrany w węźle sterującym centrali dostępowej GMSC 2. Centrala dostępowa GMSC analizuje odebrane dane i żąda informacji dotyczącej rutowania z bazy danych, dla zapamiętania danych abonenta, przez wysłanie komunikatu prześlij, z informacją o rutowaniu 2 do rejestru abonentów macierzystych 1. Rejestr abonentów macierzystych analizuje żądanie i wysyła żądanie adresu wywoływanego sprzętu użytkownika, do węzła sterującego, przez wysłanie komunikatu żądającego dostarczenia numeru chwilowego 3 do centrali radiokomunikacyjnej MSC 3. Centrala radiokomunikacyjna MSC odpowiada poprzez przesłanie komunikatu żądającego dostarczenia adres chwilowego 4, zawierającego adres chwilowy wywołanego sprzętu użytkownika. Rejestr abonentów macierzystych dostarcza informacji o rutingu do centrali dostępowej GMSC, która wykorzystuje tę informację do przekazania komunikatu żądania połączenia 6 do centrali radiokomunikacyjnej MSC. [0041] Wołana centrala radiokomunikacyjna MSC węzła sterującego odbiera wskazanie przychodzącego połączenia IAM 6 i określa na tej podstawie, że wywołanie jest skierowane do sprzętu użytkownika, który może być osiągalny przez urządzenie działające zgodnie z protokołem SIP. Określa ona, że wywołanie może być rutowane przez SIP proxy i łączone w bramie medialnej MGCF dla transformacji sygnalizacji ISUP na sygnalizację SIP. Nie pokazano łączenia bramy medialnej do transformacji zawartości przesłanej zgodnie z trybem transferu użytym w komórkowej sieci szkieletowej z zawartością przesłaną zgodnie z IP. [0042] W następnym etapie 7, centrala radiokomunikacyjna MSC węzła sterującego 3 przekazuje sygnalizację via brama medialna MGCF jako sygnalizację SIP do urządzenia działającego zgodnie z SIP, SIP proxy. SIP proxy analizuje informację odebraną z centrali radiokomunikacyjnej MSC. Używając 6

8 1 2 3 informacji odebranej w czasie rejestracji sprzętu użytkownika, inicjuje on rutowanie do sprzętu użytkownika w następnym etapie 9. Sprzęt użytkownika przekazuje wywołanie w etapie 2, przez dalszą sieć dostępową, implementowaną jako połączenie radiowe WLAN, z punktu dostępowego WLAN. [0043] Na fig.3 przedstawiono alternatywną architekturę, umożliwiającą dostęp sprzętu użytkownika do sieci telekomunikacyjnej przez dalszą sieć dostępową. Architektura zawiera węzeł sterujący implementowany jako centrala dostępowa GMSC 1. Centrala dostępowa GMSC jest umieszczona razem z urządzeniem, które transformuje komunikaty przesyłane zgodnie z protokołem sygnalizacji kontroli połączenia stosowanym w komórkowej sieci telekomunikacyjnej, na komunikaty zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji i vice versa, w tym przykładzie bramą medialną GMCF. Wspólne umieszczenie jest opcjonalne, dla wynalazku jest wystarczające, jeżeli są one ze sobą połączone. Blok centrala dostępowa GMSC/brama medialna MGCF jest połączony z bazą danych do przechowywania danych abonentów, implementowaną jako rejestr abonentów macierzystych 3. Blok centrala dostępowa GMSC/brama medialna MGCF jest dalej połączony z węzłem sterującym 2, który stanowi centrala radiokomunikacyjna MSC. Rejestr abonentów macierzystych i centrala radiokomunikacyjna są również ze sobą połączone. Centrala radiokomunikacyjna 2 jest dalej połączona z domeną internetową 4, w szczególności z urządzeniem działającym zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji, implementowanym jako SIP proxy, znanym z Fig.1. Poza rejestrem abonentów macierzystych 3, centralą radiokomunikacyjną MSC 2 i centralą dostępowa GMSC/brama medialna MGCF 1, architektura jest podobna do architektury z Fig.1. Również podobne są działania sprzętu użytkownika, który rejestruje się w serwerze dalszej sieci dostępowej, tzn. w serwerze SIP i przesyła wskazanie, że może być osiągalny przez urządzenie działające zgodnie z SIP, tzn. znowu serwer SIP, do węzła sterującego 2 komórkowej sieci telekomunikacyjnej. Jednak w porównaniu z architekturą z Fig.1, centrala radiokomunikacyjna MSC będzie realizowała jeden dodatkowy etap, przesyła ona wskazanie, że sprzęt użytkownika może być osiągalny przez urządzenie działające zgodnie SIP, do rejestru abonentów macierzystych 3. Rejestr abonentów macierzystych zapamiętuje to wskazanie dotyczące sprzętu użytkownika, lub dotyczące abonenta, lub użytkownika sprzętu użytkownika. W korzystnym przykładzie wykonania wynalazku, wskazanie zawiera adres urządzenia działającego zgodnie z SIP. [0044] Na Fig.4 przedstawiono alternatywny przepływ sygnału dla przychodzącego połączenia według wynalazku,, w architekturze z Fig.3. W pierwszym etapie 1, centrala dostępowa GMSC/brama medialna 1 odbiera wskazanie przychodzącego połączenia do sprzętu użytkownika za pomocą IAM. Analizuje ona IAM i żąda informacji nt. rutowania rejestru abonentów macierzystych 3, przez wysłanie komunikatu prześlij z informacją o rutowaniu w etapie 2. Rejestr abonentów macierzystych analizuje komunikat i sprawdza odpowiednie dane abonenta. Wspomniane dane zawierają wskazanie, że sprzęt użytkownika może być osiągalny przez urządzenie działające zgodnie z SIP. Rejestr abonentów macierzystych zwraca adres urządzenia lub informację, która umożliwia określenie urządzenia w komunikacie prześlij informacje o rutowaniu w etapie 3. [004] Centrala dostępowa GMSC określa, że wywoływany sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji. Inicjuje ona zestawienie połączenia po trasie w kierunku urządzenia działającego zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji, tzn. serwera SIP, urządzenia które transformuje komunikaty przesłane zgodnie z protokołem sygnalizacji kontroli połączenia stosowanym w komórkowej sieci telekomunikacyjne, na komunikaty zgodne z protokołem inicjalizacji sesji i vice versa, tzn. centrali dostępowej GMSC. 7

9 1 2 [0046] Ponadto centrala dostępowa GMSC inicjalizuje zestawienie połączenia po trasie w kierunku urządzenia działającego zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji, urządzenia które transformuje platformę użytkownika przesyłaną zgodnie z protokołem stosowanym w komórkowej sieci telekomunikacyjnej, na platformę użytkownika przesyłaną zgodnie z protokołem internetowym i vice versa, którym jest brama medialna lub urządzenie przyłączone do, lub zawarte w bramie medialnej. [0047] Po inicjalizacji przyłączenia, przynajmniej w ścieżce sygnalizacji, centrala dostępowa GMSC przekazuje żądanie połączenia do SIP proxy w etapie 4. Kolejne etapy są takie same jak te opisane w odniesieniu do Fig.2, tzn. SIP Proxy analizuje informację odebraną z centrali radiokomunikacyjnej. Używając informacji odebranej w czasie rejestrowania sprzętu użytkownika, powoduje on to, że wywołanie jest rutowane do sprzętu użytkownika w następnym etapie. [0048] Na Fig. przedstawiono węzeł sterujący CN według wynalazku, zawierający jednostkę wejściową IU, jednostkę wyjściową IU i jednostkę sterująca CU. [0049] Węzeł sterujący może działać na przykład jako centrala radiokomunikacyjna MSC lub centrala dostępowa GMSC. [000] Na Fig.6 przedstawiono sprzęt użytkownika UE6 według wynalazku, zawierający pierwszą jednostkę transmisyjną TU61 do komunikacji z pierwszą siecią dostępowa sieci telekomunikacyjnej, drugą jednostkę transmisyjna TU62 do komunikacji z dalszą siecią dostępową i jednostkę sterującą CU6. Sprzęt użytkownika najpierw przyłącza się do pierwszej komórkowej telekomunikacyjnej sieci dostępowej jak tzw. sieci 2G lub 3G przez pierwszą jednostkę transmisyjną YU61. Gdy sprzęt użytkownika wkracza do obszaru pokrywanego przez drugą jednostkę transmisyjną TU62, druga jednostka transmisyjna przesyła wskazanie o tym informujące do jednostki sterującej. [001] Jednostka sterująca odbiera wskazanie z drugiej jednostki transmisyjnej, że sprzęt użytkownika jest aktualnie w obszarze pokrywanym przez dalszą sieć dostępową i w odpowiedzi od niej inicjalizuje rejestrację stacji użytkownika na serwerze dalszej sieci dostępowej przez drugą jednostka transmisyjną. [002] Po udanej rejestracji, druga jednostka transmisyjna odbiera potwierdzenie, że rejestracja była udana i przekazuje to do jednostki sterującej. Jednostka sterująca przesyła wskazanie, że sprzęt użytkownika może być osiągalny przez urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji, do sieci telekomunikacyjnej, przez pierwszą jednostkę transmisyjną. 3 8

10 Zastrzeżenia patentowe 1 1. Sposób obsługiwania połączenia przychodzącego do sprzętu użytkownika (116, UE6) przez węzeł sterujący (CN, 2, 3, 1, 2) komórkowej sieci telekomunikacyjnej, który to sposób zawiera następujące etapy: odbierania komunikatu zawierającego wskazanie, że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie dalszej sieci dostępowej działającej zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji via komórkowa telekomunikacyjna sieć dostępowa, odbierania wskazania połączenia przychodzącego do sprzętu użytkownika w węźle sterującym, określania, że wywoływany sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie dalszej sieci dostępowej działające zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji (), inicjalizowania zestawiania połączenia po trasie w kierunku urządzenia działającego zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji, urządzenia (3, 1) które transformuje komunikaty przesyłane zgodnie z protokołem sygnalizacji kontroli połączenia stosowanym w komórkowej sieci telekomunikacyjnej, na komunikat zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji i vice versa, oraz inicjalizowania zestawiania połączenia po trasie w kierunku urządzenia działającego zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji, urządzenia które transformuje platformę użytkownika przesyłaną zgodnie z protokołem stosowanym w komórkowej sieci telekomunikacyjnej, na platformę użytkownika przesyłaną zgodnie z protokołem internetowym i vice versa Sposób według zastrz. 1, z etapami: odbierania w węźle sterującym wskazania, że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji, określania adresu urządzenia działającego zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji, oraz wysyłania wskazania, że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji, do pamięci połączonej z węzłem sterującym. 3. Sposób według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, z dodatkowym etapem przesyłania komunikatu zawierającego wskazanie, że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji, dla bazy danych dla zapamiętania danych abonenta. 4. Sposób według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, w którym wskazanie że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji, jest odebrane w komunikacie uaktualniania obszaru przywołań przesłanym przez sprzęt użytkownika. 3. Sposób według zastrz. 1, w którym etap określania zawiera etapy zapytywania bazy danych o zapamiętane dane abonenta (1) o informację dotyczącą rutowania, do osiągnięcia wywoływanego sprzętu użytkownika, odbierania odpowiedzi ze wspomnianej bazy danych, oraz określania na podstawie analizy odpowiedzi, że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji. 6. Sposób według zastrz. 3 albo 4, w którym bazą danych jest serwer AAA, rejestr abonentów macierzystych lub serwer abonentów macierzystych. 7. Sposób według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, w którym węzłem sterującym jest centrala radiokomunikacyjna MSSC. 9

11 8. Sposób według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, w którym urządzenie które transformuje komunikaty przesyłane zgodnie z protokołem sygnalizacji kontroli połączenia, stosowanym w komórkowej sieci telekomunikacyjnej, na komunikat zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji i transformuje komunikaty vice versa, jest bramą medialną MGCF. 9. Sposób według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, w którym urządzenie które transformuje platformę użytkownika przesyłaną zgodnie z protokołem stosowanym w komórkowej sieci telekomunikacyjnej, na platformę użytkownika przesyłaną zgodnie z protokołem internetowym jest bramą medialną lub jest umieszczone w bramie medialnej.. Sposób według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, w którym urządzeniem działającym zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji jest proximity serwer protokołu inicjalizacji sesji lub moduł funkcjonalny I- CSCF Sposób działania sprzętu użytkownika (UE61, 116), który zawiera pierwszą jednostkę transmisyjną (TU6) do komunikacji z komórkową telekomunikacyjną siecią dostępowa i drugą jednostkę transmitująca (TU62) do komunikacji z dalszą siecią dostępową (113, 112, 1, 9), który to sposób zawiera etapy: przyłączania do komórkowej sieci telekomunikacyjnej, określania, że sprzęt użytkownika jest aktualnie lokalizowany w obszarze, który jest pokryty przez dalszą sieć dostępową, przesłania komunikatu protokołu inicjalizowania sesji do rejestrowania sprzętu użytkownika na serwerze dalszej sieci dostępowej, odbierania komunikatu protokołu inicjalizowania sesji potwierdzającego, że sprzęt użytkownika został zarejestrowany, przesłania komunikatu zawierającego wskazanie, że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji, do węzła sterującego komórkowej sieci telekomunikacyjnej via komórkowa telekomunikacyjna sieć dostępowa. 12. Węzeł sterujący (CN6, 2, 3, 1, 2) komórkowej sieci telekomunikacyjnej zawierający jednostkę wejściową (IU), jednostkę wyjściową (OU) oraz jednostkę sterującą (CU), znamienny tym, że jednostka sterująca jest dostosowana do odbioru komunikatu zawierającego wskazanie, że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie dalszej sieci dostępowej, działające zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji via komórkowa telekomunikacyjna sieć dostępowa, do określania, że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie dalszej sieci dostępowej działającej zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji, do inicjalizowania zestawiania połączenia po trasie w kierunku urządzenia działającego zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji, urządzenia które transformuje komunikaty przesyłane zgodnie z protokołem sygnalizacji kontroli połączenia, stosowanym w komórkowej sieci telekomunikacyjnej, na komunikaty zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji i vice versa, oraz do inicjalizowania zestawiania połączenia po trasie w kierunku urządzenia działającego zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji, urządzenia które transformuje platformę użytkownika przesyłaną zgodnie z protokołem stosowanym w komórkowej sieci telekomunikacyjnej, na platformę użytkownika przesyłaną zgodnie z protokołem internetowym i vice versa.

12 13. Węzeł sterujący według zastrz. 12, w którym węzeł sterujący jest połączony do pamięci dla zapamiętania danych użytkownika, znamienny tym, że jednostka wejściowa jest dostosowana do odbierania wskazania, że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji i sygnalizować to do jednostki sterującej, oraz że jednostka sterująca jest dostosowana do inicjalizacji przesłania wskazania, że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji, dla zapamiętania danych użytkownika i określenia adresu do przesłania danych w kierunku sprzętu użytkownika. 14. Węzeł sterujący według zastrz. 13, w którym wskazanie przesłane do pamięci dla zapamiętania danych abonenta zawiera adres urządzenia działającego zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji Węzeł sterujący według dowolnego z zastrzeżeń 12, 13, albo 14, który jest implementowany za pomocą centrali radiokomunikacyjnej MSC lub centrali dostępowej GMSC. 16. Węzeł sterujący według zastrz. 13, 14 albo 1, w którym pamięcią jest rejestr abonentów wizytujących. 17. Węzeł sterujący według dowolnego z zastrzeżeń od 12 do 16, który to węzeł sterujący jest dostosowany do inicjalizowania przesłania komunikatu do bazy danych dla zapamiętania danych abonenta, komunikatu zawierającego wskazanie, że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie, które działa zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji Węzeł sterujący według dowolnego z zastrzeżeń od 12 do 17, który to węzeł sterujący zawiera bramę medialną MGCF Sprzęt użytkownika (UE6, 116) zawierający pierwszą jednostkę transmisyjną (TU61) do komunikacji z pierwszą siecią dostępowa sieci telekomunikacyjnej, drugą jednostkę transmisyjna (TU62) do komunikacji z dalszą siecią dostępową (113, 112, 1, 9) i jednostkę sterującą (CU6), znamienny tym, że jednostka sterująca jest dostosowana do odbioru wskazania z drugiej jednostki transmisyjnej, że sprzęt użytkownika jest aktualnie lokalizowany w obszarze który jest pokryty przez dalszą sieć dostępową i inicjalizowania, w odpowiedzi na nie, rejestrowania sprzętu użytkownika na serwerze dalszej sieci dostępowej, via druga jednostka transmisyjna, do odbioru potwierdzenia, że rejestracja była udana via druga jednostka transmisyjna i przesłania wskazania, że sprzęt użytkownika może być osiągalny via urządzenie działające zgodnie z protokołem inicjalizacji sesji, do sieci telekomunikacyjnej via pierwsza jednostka transmisyjna.. Sprzęt użytkownika według zastrz. 19, w którym pierwsza jednostka transmisyjna jest dostosowana do działania zgodnie z przynajmniej jednym ze standardów: ogólnoświatowy system łączności przenośnej, dostęp wielokrotny z podziałem kodowym, szerokopasmowy dostęp wielokrotny z podziałem kodowym, AMPS (American Mobile Phone System), DAMPS (Digital American Mobile Phone System), lub PDC (Pacific Digital Cellular). 11

13 21. Sprzęt użytkownika według zastrz. 19 albo, w którym druga jednostka transmisyjna jest dostosowana do działania zgodnie z przynajmniej jedną z rekomendacji Bluetooth, ISDN, lub bezprzewodowa lokalna sieć komputerowa WLAN. 12

14 13

15 14

16 1

17 16

18 17

19 18

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1855490 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.8 (51) Int. Cl. H04W8/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 171664 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.12.04 0480016. (1) Int. Cl. H04B7/06 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010. PL/EP 1692906 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1692906 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010.7 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2383703 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04. 40068.1 (13) (1) T3 Int.Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(11) 173692 (13) B1 PL 173692 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 311466. (22) Data zgłoszenia: 23.03.

(11) 173692 (13) B1 PL 173692 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 311466. (22) Data zgłoszenia: 23.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 311466 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1994 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208357 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369252 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2004 (51) Int.Cl. H04B 3/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. PROJEKT z dn. 30.11. 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2028811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2007 07014467.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2140648. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.2007 07734165.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2140648. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.2007 07734165. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2140648 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.2007 07734165.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1876754 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2006 06741751.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2006 06723398.1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2006 06723398.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859599 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2006 06723398.1 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L12/18 H04L29/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11. 190827. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1902591 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.07.2006 06775699.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2016794 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2007 07724822.7 (51) Int. Cl. H04W28/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156682. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 08774100.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156682. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 08774100. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156682 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 08774100.5 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 36/14 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1957760 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.10.2006 06807111.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 13/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2119268 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.01.2008 08707090.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/00 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 164949 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.2004 04740236.7 (13) T3 (1) Int. Cl. H01R12/04 H01R4/24

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1802536 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.09.2004 04774954.4 (13) T3 (51) Int. Cl. B65D77/20 B65D85/72

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1671552 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.12.2005 05026319.3 (13) T3 (51) Int. Cl. A23L1/305 A23J3/16

Bardziej szczegółowo

Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji

Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji Paweł Kaniewski Miłosz Śliwka Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji 1 Wstęp ISDN jest powszechnie wykorzystywanym standardem zarówno w systemach telefonii

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 (21) Numer zgłoszenia: 319579 (2 2 ) Data zgłoszenia. 04.10.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1755549 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05780098.9

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449.3 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2260652. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.04.2008 08724335.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2260652. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.04.2008 08724335. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2260652 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.04.2008 08724335.8

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat. PL 221679 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221679 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396076 (51) Int.Cl. G08B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1911248 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.08.2006 0677641.2 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2583436. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.2010 10773726.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2583436. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.2010 10773726. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 83436 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06. 773726.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/14 (06.01) H04L 29/08

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1709829 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.01.0 070783.4 (13) T3 (1) Int. Cl. H04Q7/32 H04M17/00 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1839417 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2006 06700722.9 (51) Int. Cl. H04L12/58 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1529464 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2004 04105133.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B91/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 315123 (2) Data zgłoszenia: 07.06.1995 (86)Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241139 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:..08 08868460.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/ (09.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1810954 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.2006 06025226.9 (13) (51) T3 Int.Cl. C03B 9/41 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX Andrzej Białas, Waldemar Fuczkiewicz Aksonet Poznań Wojciech Kabaciński Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2522183 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.12.2010 10810792.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/18 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1449961 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2004 04405227.2 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B9/14 F16B13/00

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia. 327773 (22) Data zgłoszenia- 29.07.1998 (13)B1 (51 ) IntCl7 G06F 13/14 H04M 11/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06019021.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06019021. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.06 06019021.2 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/04 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1887379 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1887379 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.07.2007

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 317797 (22) Data zgłoszenia: 30.12.1996 (19) PL (11) 181841 (13) B1 (51) IntCl7 G01D 3/00 G01R

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2587748 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2012 12189308.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.0.07 070438. (13) T3 (1) Int. Cl. H0B3/34 D04B1/14 (06.01) (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1510645 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.08.2004 04019758.4 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/58 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1624662 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.04 042904.1 (13) T3 (1) Int. Cl. H04M11/06 H04L27/26 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156605. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2008 08759055.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156605. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2008 08759055. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 21660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.08 08790.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/14 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591364 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05103299.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 198457 B1. ABB Sp. z o.o.,warszawa,pl 17.12.2001 BUP 26/01. Michał Orkisz,Kraków,PL Mirosław Bistroń,Jarosław,PL 30.06.

PL 198457 B1. ABB Sp. z o.o.,warszawa,pl 17.12.2001 BUP 26/01. Michał Orkisz,Kraków,PL Mirosław Bistroń,Jarosław,PL 30.06. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198457 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340813 (51) Int.Cl. G06F 17/21 (2006.01) G06Q 10/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.8

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2004 04719361.0

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2004 04719361.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1602257 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2004 04719361.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G06Q30/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US93/11439

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US93/11439 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 309248 (22) Data zgłoszenia: 24.11.1993 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2262324 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.06 162907.9 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 48/ (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 24924 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11. 190492.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G07F 1/00 (06.01) B60L 11/18

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 198480 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.04.08 08007708.4 (1) Int. Cl. B60H1/24 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1911304 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.08.2006 06776540.4 (51) Int. Cl. H04W4/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo