SILESIA. Nowy terminal MPL Katowice. New Terminal of Katowice International Airport. Warto latać do Katowic! Katowice is worth flying to!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SILESIA. Nowy terminal MPL Katowice. New Terminal of Katowice International Airport. Warto latać do Katowic! Katowice is worth flying to!"

Transkrypt

1 SILESIA 3 (11) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Nowy terminal MPL Katowice New Terminal of Katowice International Airport Warto latać do Katowic! Katowice is worth flying to!

2

3 słowo od Zarządu foreword by the Management board 1 Szanowni Państwo! Dear All! Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. otworzyło dla Państwa nowy terminal pasażerski w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach (MPL Katowice). Już teraz mogę stwierdzić, że dzień ten stanie się jednym z ważniejszych w działalności naszej Spółki. Oddajemy inwestycję, która w znaczący sposób pozwoli sprostać wymaganiom rynku, związanym z jego szybkim rozwojem. Wzrost ruchu lotniczego w Polsce od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, tj. od 2004 r, postawił przed portami lotniczymi nowe wyzwania. Wyzwania te, to konieczność modernizacji i rozbudowy infrastruktury lotniskowej. Nowy terminal (Terminal B) pozwoli na sprawną i komfortową obsługę pasażerów, których w roku 2007 w MPL Katowice będzie ponad 2 mln. Nasze lotnisko jako jedno z pierwszych spełni wymogi porozumienia wykonawczego z Schengen. Jednak oddając do użytkowania tę inwestycję, myślimy już o przyszłości i przygotowujemy kolejne. Szybki rozwój Śląska powoduje, że MPL Katowice staje się jego najważniejszym elementem, i to nie tylko jako pasażerski węzeł komunikacyjny. Kolejne lata to wielka szansa na wykorzystanie środków z Unii Europejskiej na dalszy jego rozwój, a także duża odpowiedzialność i wyzwanie dla pracowników Spółki. Jednak, jako Członek Zarządu, mogę zapewnić, że nasi pracownicy to największa wartość i przewaga konkurencyjna Spółki, kadra, która sprosta tym wyzwaniom. W tym miejscu chciałbym wszystkim pracownikom podziękować za wkład i wysiłek włożony w realizację tej inwestycji. Chciałbym jednocześnie podziękować władzom państwowym i regionalnym, wszystkim instytucjom i firmom, bez zaangażowania i pomocy których nie byłoby szans na jej wykonanie. Mogę także zapewnić, że MPL Katowice to lotnisko z przyszłością, które przez stały i harmonijny rozwój w kolejnych latach przyczyni się do dalszego wzrostu gospodarczego regionu, będzie jego wizytówką, miejscem pracy dla wielu osób oraz ważnym i nowoczesnym portem lotniczym na mapie Europy. Dołożymy wszelkich starań, aby przy zapewnieniu odpowiedniego komfortu i bezpieczeństwa, zawsze warto było Latać z Katowic!. Z poważaniem Upper Silesian Aviation Group (GTL S.A.) has put into service a new passenger terminal at Katowice International Airport in Pyrzowice (MPL Katowice). Already now I can state that this day will become one of the most important dates in the record of company s operations. We are just to complete the investment that will significantly help us meet market requirements, which result from the fast development of the market. The continuous growth of the air traffic in Poland, which started at the moment of our accession to the European Union i.e. in 2004, made airports face new challenges like the necessity of modernization and development of their infrastructure. The new terminal (B Terminal) will allow for efficient, comfortable and convenient passengers service whose number will reach the level of 2 million at MPL Katowice in Our airport is among the first ones that will meet the requirements of the Schengen Agreement. However, putting into service this investment we have already been thinking about the future and we have been preparing another investment projects. The fast development of Silesia contributes to the fact that MPL Katowice is becoming its most important element, functioning not only as a passenger transportation junction. Oncoming years will provide us with a great opportunity to use the European Union funds for the further development of the airport but also with a huge responsibility and challenge for Upper Silesian Aviation Group employees. As a member of the management board I can assure you that our employees are the greatest asset and competitive advantage of the company. We have a team that will be up to any challenge. It is a good moment then, to thank all our employees for their contribution and effort made to complete the investment. I would also like to thank the Polish government and local authorities, as well as all institutions and companies without the commitment and assistance of whose there would be no chances to complete the investment. I can also guarantee that MPL Katowice is an airport with future that will further contribute to the economic growth of the region through continuous and harmonious development and will be its landmark and workplace for lots of people. It will also become an important and modern airport in the European map. We will do our best to ensure suitable comfort and safety so that it was always good to Fly from Katowice!. Yours faithfully Artur Tomasik Wiceprezes Zarządu GTL S.A. Artur Tomasik Vicepresident of the board of GTL S.A.

4 3 2 News spis treści table of contents Słowo od Ministra Transportu Comment by the Ministry of Transportation Nowy terminal MPL Katowice - śląska brama na świat New Terminal of Katowice International Airport - Silesian Gate to the World Warto latać do Katowic! Katowice is worth flying to! Konkurs Contest Latem zapoluj na okazje w Silesia City Center Go on a summer sales hunt in Silesia City Center Nowy terminal MPL Katowice w 3D New Terminal of Katowice International Airport in 3D Turyn - pałace Fiata Turin - Fiat s palaces Piramidalne wakacje Pyramidal vacation MPL Katowice w obiektywie Spottersów Katowice International Airport in Spotters lenses Parowozy ze skrzydłami Steam engines with wings Pierwsza szefowa The first female boss Obcy? Znaleźć Śląsk dla siebie Foreigner? Finding Silesia for yourself SILESIA Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine REDAKTOR NACZELNY Rafał Drabek RADA PROGRAMOWA Artur Tomasik Monika Krzykawska Monika Olszewska Piotr Adamczyk EDITOR-IN-CHIEF PROGRAMME BOARD PRZEKŁAD TRANSLATION BY Agnieszka Szajter DRUK, SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE PRINTING, TYPESETTING AND GRAPHICS BY WYDAWCA EDITOR Agencja Reklamowa S-print 2 Sp. z o.o. Advertising Agency S-print 2 Ltd. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Upper Silesian Aviation Group KREATOR ARTYSTYCZNY Dominika Jarża ART DESIGNER PATRONAT PATRONAGE BY REDAKCJA TECHNICZNA Dorota Mańka TECHNICAL EDITOR Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Marshal Office of the Silesian Voivodship REKLAMA ADVERTISING S-print 2 Sp. z o.o. Beata Darmolińska tel OKŁADKA COVER fot. Igor Popławski Śląska Organizacja Turystyczna Silesian Tourist Organisation KONTAKT CONTACT US

5 news 3 Ryanair w Katowicach Największa niskokosztowa linia w Europie Ryanair uruchomi połączenie z Katowic do Bristolu. Inauguracyjny lot na tej trasie odbędzie się 10 listopada br. Rejsy wykonywane będą 3 razy w tygodniu. Ryanair będzie trzecią, po Wizz Air i Centralwings, niskokosztową linią operującą z MPL Katowice. Trzy lata Wizz Air w Katowicach 19 maja 2004 roku niskokosztowa linia lotnicza Wizz Air lotem do Londynu zainaugurowała działalność w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice. Od trzech lat Wizz Air nieustannie rozszerza siatkę połączeń z katowickiego lotniska. fot. Igor Popławski Aktualnie obejmuje ona 14 kierunków. Do końca 2007 r. liczba ta wzrośnie do 23. Wszystkie destynacje Wizz Air obsługują bazujące na stałe w MPL Katowice cztery śre dniodystansowe samoloty pasażerskie Airbus A 320. Z okazji trzeciej rocznicy rozpoczęcia lotów z Katowic przedstawiciele Wizz Air i GTL S.A. spotkali się z władzami województwa śląskiego, aby między innymi porozmawiać o planach dalszego rozwoju siatki połączeń. Wizz Air planuje w najbliższych latach nieustannie poszerzać siatkę połączeń z MPL Katowice o nowe destynacje, a co za tym idzie zwiększać także ilość samolotów bazujących na katowickim lotnisku. Pięć nowych połączeń Wizz Air Niskokosztowa węgierska linia lotnicza Wizz Air na przełomie maja i czerwca otworzyła pięć nowych połączeń z MPL Katowice. 28 maja odbyły się pierwsze loty do Londynu-Stansded i Belfastu. Dzień później ruszyło połączenie do Eindhoven. Kolejne dwa, tym razem wakacyjne kierunki, do bułgarskiego Burgas i greckiego Heraklionu uruchomione zostały 2 czerwca. Dobre wyniki MPL Katowice W pierwszych pięciu miesiącach 2007 roku w MPL Katowice odprawiono pasażerów, czyli o 40% więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Jednocześnie o 18% wzrosła liczba operacji lotniczych. Ryanair in Katowice Europe s largest low fares airline is planning to launch a new route from Katowice to Bristol. The first flight on this route will be operated on 10 November 2007 and the flights will be done three times a week. Ryanair will be third, after Wizz Air and Centralwings, low fares airline operating from Katowice International Airport. Three years of Wizz Air in Katowice On 19 May 2004 Wizz Air, the low cost airline, initiated its operations at Katowice International Airport (MPL) flying from Katowice to London. Unceasingly for three years Wizz Air has been expanding the network of routes offered from the Katowice airport. At present it flies to 14 destinations but until the end of 2007 the number will grow up to 23. Four medium range airliners of Airbus 320 type, permanently based at MPL, fly to all destinations served by Wizz Air. To celebrate the third anniversary of the commencement of flying from Katowice, representatives of Wizz Air and Upper Silesian Aviation Group met the Silesian Province authorities in order to discuss plans of further expansion of the destination network, among others. In the oncoming years Wizz Air is planning to add another destinations to the existing network of routes available from MPL and, in consequence, to increase the number of airplanes being based at the Katowice airport. Five new routes launched by Wizz Air At the turn of May and June 2007, Wizz Air, the Hungarian low fares airline, launched five new routes available from Katowice International Airport. On 28 May the first flights took off to London-Stansded and Belfast, a day later to Eindhoven. Routes to holiday destinations of Bulgarian Burgas and Greek Heraklion were launched on 2 June Impressive results of Katowice International Airport In the first five months of passengers were served at Katowice International Airport, i.e. 40% more when compared to the same period of last year. At the same time the number of flying operations increased by 18%.

6 4 słowo od Ministra Transportu comment by the Ministry of Transportation Szanowni Państwo! Transport lotniczy jest w ostatnich latach najszybciej rozwijającą się gałęzią transportu. Obecna i prognozowana dynamika wzrostu rynku przewozów lotniczych oraz możliwość korzystania po raz pierwszy w historii ze wsparcia funduszy Unii Europejskiej w tym sektorze, są głównymi czynnikami stwarzającymi szansę jego dalszego intensywnego rozwoju. Prowadzenie spójnej polityki transportowej i wykorzystywanie środków unijnych na zadania związane z przebudową i modernizacją systemu transportowego Polski jest szczególnie istotne, ponieważ podejmowane obecnie decyzje inwestycyjne i regulacyjne określą przyszłość lotnictwa cywilnego na wiele lat. O skali czekających nas wyzwań świadczy fakt, że do 2020 roku ruch lotniczy zwiększy się w Europie co najmniej dwukrotnie. Ogromną rolę do spełnienia, określoną w przyjętym przez Radę Ministrów Programie rozwoju sieci lotnisk i urządzeń naziemnych, mają regionalne porty lotnicze, takie jak Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Według prognoz w ciągu najbliższych trzynastu lat obsłużą one sześćdziesiąt procent ruchu pasażerskiego w całym kraju. Pragnę wyrazić zadowolenie, że wiele samorządów lokalnych i regionalnych właśnie w transporcie lotniczym widzi szanse na rozwój miast i regionów. Posiadanie na swoim terenie portu lotniczego oznacza nie tylko podniesienie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej, czy większą dostępność, ale także powstanie nowych miejsc pracy oraz wzrost prestiżu regionu. Jako Minister Transportu i Poseł na Sejm RP ze Śląska, miałem już zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w uroczystości otwarcia odcinka drogi ekspresowej z Katowic do Portu Lotniczego Pyrzowice. Dzięki tej inwestycji jest to obecnie jedno z lotnisk najlepiej połączonych w kraju z siecią dróg krajowych. Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach i dostosowanie go do wymogów porozumienia wykonawczego z Schengen jest powodem do zadowolenia. Należy jednak pamiętać, że katowickie lotnisko czekają w najbliższych latach duże zmiany związane z wykorzystaniem środków unijnych. Dziękuję wszystkim za wysiłek i trud włożony w realizację tej inwestycji. Wszystkim Państwu życzę natomiast satysfakcji z korzystania z terminalu. Z poważaniem Dear Sirs and Madams! Air transportation has been the fastest developing branch of industry lately. The current and forecasted dynamics of growth on the air transportation market and the possibility to use the support of the European Union funding in this sector for the first time in the history, are the main factors creating opportunities for the further intensive development. Coherent transportation policies and the use of the EU funds to accomplish tasks connected with rebuilding and modernization of Polish transportation system are particularly important because investment and regulatory decisions currently made will determine the future of civil aviation for many of years. The fact that by 2020 Europe s air traffic will have at least doubled shows the scale of challenges being faced. The key role, determined in the Program for Development of Airports Networks and Ground Stations approved by the Cabinet is to be played by regional airports such as Katowice International Airport in Pyrzowice. According to forecasts, within the next thirteen years, these airports will serve sixty percent of passenger traffic in the whole country. I would like to express my satisfaction of the fact that a lot of local and regional town councils can see in the air transportation chances for their towns and regions development. Having an airport in your area improves not only economic and tourist attractiveness or accessibility but also increases opportunities for creation of new workplaces and enhances the prestige of the region. As the Ministry of Transportation and the Member of Parliament elected from Silesia I have already been honored and pleased to participate in the opening ceremony of a passage of the expressway leading from Katowice to Katowice International Airport in Pyrzowice. Thanks to this investment the Katowice airport is currently one the best connected with the network of national roads in Poland. Expansion of Katowice International Airport in Pyrzowice and its adjustment to the requirements of Schengen agreement is the reason to be satisfied. It needs to be remembered that the Katowice airport will be subject to significant changes related to the use of the EU funding. Let me thank all who made the effort dedicated to the investment accomplishment. All of you I wish satisfaction of using the terminal. Yours faithfully Jerzy Polaczek Minister Transportu Jerzy Polaczek Minister of Transportation Warszawa, czerwiec 2007 r. Warsaw, June 2007

7

8 6 Terminal B B Terminal Nowy terminal MPL Katowice - - śląska brama na świat New Terminal of Katowice International Airport - Silesian Gate to the World fot. Igor Popławski

9 7 6 marca 1945 roku, reaktywowane po II wojnie światowej Polskie Linie Lotnicze LOT zainaugurowały pierwsze połączenie z Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice-Muchowiec do Warszawy. Wtedy nikt nie przypuszczał, że w przyszłości Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice (MPL Katowice), już z inną lokalizacją - w Pyrzowicach, stanie się jednym z największych i najnowocześniejszych portów lotniczych w Polsce. Dziś z katowickiego lotniska można dolecieć do 26. europejskich miast. Liczba ta z każdym rokiem wzrasta. MPL Katowice, zarządzany przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., stał się swoistą bramą województwa śląskiego na świat. Nie byłoby to możliwe bez wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ten fakt spowodował pojawienie się na polskim niebie niskokosztowych przewoźników lotniczych, co zrewolucjonizowało transport lotniczy w naszym kraju. Latanie stało się dostępne dla szerokiego grona osób, które wcześniej, między innymi ze względów finansowych, nie mogły sobie na to pozwolić. W Polsce rozpoczął się boom lotniczy. Bardzo dobrze obrazują go statystyki katowickiego lotniska. W 2003 r, tuż przed wejściem Polski do UE, w MPL Katowice odprawiono pasażerów, a w 2004 r. już , czyli o 141% więcej niż w roku poprzednim. Tak gwałtowny wzrost liczby pasażerów spowodował konieczność zakrojonych na szeroką skalę inwestycji. Budowa nowego terminalu MPL Katowice (Terminalu B) rozpoczęła się w listopadzie 2005 roku. Terminal został wybudowany zgodnie z zachowaniem wymogów porozumienia wykonawczego z Schengen. Jest to trzykondygnacyjny budynek o powierzchni m 2. Jego roczna maksymalna przepustowość wynosi 1,9 mln pasażerów przy możliwości maksymalnego odprawienia 645. pasażerów na godzinę. Aktualnie łączna przepustowość Terminali A i B w MPL Katowice fot. Igor Popławski Terminal B B Terminal reklama fot. Igor Popławski On 6 March 1945, LOT Polish Airlines, reactivated after the II Word War, inaugurated the first connection from Katowice- Muchowiec International Airport to Warsaw. Nobody dared to suspect that in the near future Katowice International Airport, with a new location in Pyrzowice, would become one of the largest and most modern airports in Poland. Nowadays, flying from Katowice you can reach 26 European cities and the number is still increasing. Katowice International Airport administered by Upper Silesian Aviation Group has become a gate of the Silesian Province to the world. It would not have been possible if Poland had not joined the European Union, which made low fares airlines appear in the Polish sky and revolutionized air transportation in our country. Traveling by plane became accessible for a wide range of people who could not afford it earlier. A flying boom has exploded in Poland, which

10 8 Terminal B B Terminal fot. Dominika Jarża wynosi 3,6 mln pasażerów, a ich całkowita powierzchnia to m². W ciągu godziny, w komfortowych warunkach, w obu terminalach można łącznie odprawić pasażerów. Po oddaniu do użytku nowego Terminalu B wzrosła także ogólna liczba stanowisk odprawy bagażowo-biletowej check- -in z 17. do 35. Przestronne hale - ogólnodostępna, przylotów i odlotów - gwarantują szybkie i sprawne nadanie i odbiór bagażu oraz wygodną odprawę biletowo-paszportową. Dzięki nowatorskiemu systemowi wizualizacji informacyjnej, wszyscy użytkownicy terminalu szybko i sprawnie odnajdą miejsca, do których chcieliby dotrzeć. Pasażerowie czekając w sali odlotów mogą dzięki przeszklonemu tarasowi obejrzeć samoloty, którymi za chwilę ruszą w podróż. W hali odlotów swoje miejsce znalazły oczywiście sklepy wolnocłowe. Dla pasażerów klasy biznes przygotowano nowy salonik VIP, który sprawi, że podróż z MPL Katowice będzie kojarzyła się z wyjątkowym komfortem. W oczekiwaniu na odlot, bądź przylot, każdy będzie mógł skorzystać z usług punktów gastronomicznych i saloników prasowych. Terminal B przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Liczne windy, zarówno w strefie ogólnodostępnej, jak i wolnocłowej, umożliwiają łatwe i bezpieczne poruszanie się po wszystkich kondygnacjach budynku. is perfectly displayed in the Katowice airport statistics. In 2003, just before our accession to the EU, passengers were served at Katowice International Airport. In 2004 the number grew by 141% to travelers when compared to the previous year. Such rapid increase in the number of passengers resulted in numerous investments on large scale that had to be made. Construction of B Terminal at Katowice International Airport in Pyrzowice was started in November The terminal was built in compliance with all the requirements included in the Schengen Agreement. The terminal is a three-story building with a surface of m 2. Its maximum annual capacity equals to 1,9 million passengers while the maximum capacity that can be reached in an hour amounts to 645 passengers. In fact the total capacity of A and B Terminals of Katowice International Airport calculated together is 3,6 million passengers and the total surface of both terminals is m². Within an hour, the total number of passengers can be served in comfortable conditions in both terminals. After the B Terminal had been fot. Igor Popławski opened for utilization the total number of check-in desks almost doubled it increased from 17 to 35. Spacious halls, the freely available zone, the arrivals and departures lounges guarantee both quick and efficient sending and collecting luggage as well as comfortable and convenient check-in service of passengers. Thanks to an innovative system of information visualization all users of the terminal can quickly and easily find places they would like to reach. Thanks to a spacious terrace, passengers waiting in the departure lounge can watch planes on whose boards they will be traveling. Of course dutyfrees stores could not be lacking in the departure lounge. A new VIP sitting room prepared for business class passengers fot. Igor Popławski

11 9 fot. Igor Popławski Nowy terminal to nie tylko udogodnienia dla pasażerów, ale także dla osób, które ich odprowadzają. Starty i lądowania samolotów można obserwować z najdłuższego tarasu widokowego w Polsce. W pełni przeszklony ma długość 180 metrów, a jego powierzchnia liczy ponad m 2. Wejście na taras znajduje się na drugim piętrze, gdzie dotrzeć można dwoma windami, znajdującymi się w hali ogólnodostępnej. Na stronie internetowej portu: w zakładce wirtualny terminal, znajduje się interaktywna prezentacja Terminalu B. Jest to niezwykle przydatne narzędzie dla osób, które po raz pierwszy będą z niego korzystały. Prezentacja umożliwia zaznajomienie się z drogą pasażera zarówno na odlocie, jak i na przylocie, a także odbycie wirtualnego spaceru po strefie ogólnodostępnej nowego terminalu. Dla Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. oddanie do użytku Terminalu B jest pierwszym etapem nieustającej rozbudowy infrastruktury MPL Katowice. Według prognoz ruch pasażerski w MPL Katowice z każdym rokiem będzie nadal rósł niezwykle dynamicznie. Zakłada się, że w 2015 roku z usług katowickiego lotniska skorzysta około 4,3 mln pasażerów. Wtedy to na pewno część z nich zostanie odprawiona w kolejnym, trzecim terminalu MPL Katowice. is to make traveling from Katowice International Airport be associated with unique comfort. Awaiting departure or arrival everyone will be able to use catering services and press rooms. The B Terminal is adjusted to the needs of the disabled. Numerous elevators, both in the freely available and the dutyfree zone, make it safe and easy to move through all the floors of the building. The new terminal brings greater convenience for passengers and also for those who see them to the airport. Takeoffs and landings of planes can be observed from the Poland s longest viewing area. It is fully glazed, 180 meters long and its surface exceeds m 2. The entrance to the viewing area is situated on the third floor of the freely available lounge. On the airport website, in the virtual terminal overlap, there is an interactive virtual presentation of the B Terminal. It is a very useful tool for those who will use it for the first time. The presentation enables users to follow passengers steps in the arrival and departure area as well as to take a virtual walk in the freely available zone of the new terminal. For Upper Silesian Aviation Group putting the B Terminal into service is one of the stages of continuous development of Katowice International Airport infrastructure. According to forecasts passenger traffic at the Katowice Airport will be growing dynamically each year. It is assumed that in 2015 approximately 4,3 million passengers will use services of Katowice International Airport. Then, a part of them will certainly be checked-in in another, third terminal of Katowice International Airport. Terminal B B Terminal reklama Piotr Adamczyk

12 10 region local Warto latać do Katowic! Katowice is worth flying to!

13 11 Katowice w ciągu ostatniej dekady odnotowały najwyraźniejszy skok cywilizacyjny spośród krajowych metropolii. Ten fakt potwierdzają zarówno rankingi polskich miast, jak i a może nawet przede wszystkim! obiektywne wskaźniki ekonomiczne. Jeśli ktoś w to nie wierzy, powinien się przekonać na własne oczy, tym bardziej, że jest po co do Katowic przyjeżdżać. Nie tylko by się przekonać o całkowitej zmianie wizerunku miasta, ale z chęci uczestnictwa w wielkich wydarzeniach kulturalnych czy sportowych, któ - re szczelnie zapełniają ka lendarz imprez. Żeby nie być gołosłownym, wymieńmy tylko najważniejsze, za czy nając od tych, które oferuje Spodek. Od Rondo Sztuki 11 lipca będzie można podziwiać siatkówkę w najlepszym wydaniu podczas turnieju finałowego Ligi Światowej. We wrześniu odbędą się Międzynarodowe Targi Górnictwa Przemysłu Energetycznego i Hutniczego jedna z największych imprez tego typu w Europie. W październiku cze - ka nas 27. już edycja Rawa Blues Festival, uznawanego za najważniejszy mityng bluesowy całego globu. 5 listopada zagości Joe Cocker legenda pierwszego festiwalu w Woodstock. Ponadto w listopadzie Katowice staną się światową stolicą muzyki klasycznej za sprawą VIII Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) im. Grzegorza Fitelberga, który odbędzie się w Filharmonii Śląskiej. Natomiast latem w arenę gigantów rocka przemienia się Stadion Śląski: Pearl Jam i Linkin Park (13 czerwca), Genesis (21 czerwca) oraz Red Hot Chili Peppers (3 lipca). Warto w tym miejscu odnotować, że dzisiejsze Katowice dysponują najlepszą infrastrukturą komunikacyjną w kraju. W ciągu dosłownie paru lat stworzona została nowoczesna sieć dróg lokalnych z węzłem Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) na czele. Równocześnie zadbano o sprawne skomunikowanie ze światem wykorzystując fakt, że tędy przebiegają najważniejsze polskie ciągi drogowe autostrady A4 i realizowanej opodal A1 oraz międzynarodowych linii kolejowych E30 i E65. Katowice dysponują wreszcie najdynamiczniej rozwijającym się w Europie portem lotniczym, zlokalizowanym w pobliskich Pyrzowicach. Visiting Poland? Need a car? Just call! +48 (0) region Over the last decade Katowice noted the most visible civilization progress being made when compared to other national metropolises. It shows both in rankings of Polish cities and, maybe first and foremost, in objective economic ratios. If you don t believe it you should see it for yourself, especially that Katowice is worth visiting. Not only to check the complete change of the image of the city but also to participate in great cultural and sports events that fill in the event calendar of the city tightly. In order not to be groundless, let s list only the most important events starting with those held in Spodek. From 11 July we will admire volleyball performed at the highest possible level during the final Art Roundabout tournament of the Volleyball World League. In September, International Fair of Power, Mining and Steelworks industry, Europe s largest event of the kind, will take place here. In October, we will await the 27th Rawa Blues Festival which is recognized as the most important blues meeting of the globe. On 5 November, we will be hosting Joe Cocker, the legend of the first Woodstock festival. What s more, in November, Katowice will become the world capital of classical music thanks to the 8th Grzegorz Fitelberg International Competition of Conductors that will be held in the Silesian Philharmonic Hall. Then, in summer, though the Silesian Stadium will be The Trans-Regional Highway (DTŚ) transformed into the rock giants arena. Pearl Jam and Linkin Park will play there on 13 June, Genesis on 21 and Red Hot Chili Peppers on 3 July. It s worth mentioning that today s Katowice has the best translocal reklama Katowice Kraków Wrocław Warszawa Łódź Gdańsk w w w. j o k a. c om. p l

14 region local 12 Osiedle Nikiszowiec Wśród przygotowywanych aktualnie przedsięwzięć na plan pierwszy wysuwa się budowa Międzynarodowego Centrum Kon gresowego największego w Polsce obiektu tego typu. Jednak już wkrótce ruszą jeszcze poważniejsze projekty, jakimi są przebudowa Galeria Szyb Wilson śródmieścia oraz nowe dworce: kolejowy i autobusowy. Jednocześnie kontynuowane są inwestycje proekologiczne, wchodzące w skład programu rekultywacji obszarów poprzemysłowych. Tym samym do lamusa odchodzi dawny kopalniany wizerunek Katowic, chociaż górnictwo nadal pozostaje liczącym się elementem tutejszej gospodarki. Jednak dziś, w miejscach gdzie dominowały potężne zakłady, górnicze szyby oraz hałdy, coraz częściej spotykamy nowoczesne kompleksy centrotwórcze, jak na przykład Silesia City Center wybudowane opodal samego serca miasta. W rezultacie wszystkich tych przemian mieszkańcy otrzymują pełną paletę współczesnych usług, od bankowych począwszy, przez handlowe, edukacyjne, po kulturę i sport. Górnośląska metropolia staje się prężnym ośrodkiem kultury i rekreacji, dobrze wykorzystującym swą niedocenianą przez lata atrakcyjność. Aż trudno uwierzyć, że w samych Katowicach, na ponad połowie obszaru miasta, rozciągają się lasy i parki ze ścieżkami rowerowymi, stawami i licznymi obiektami sportowymi. To dlatego, nie rzadziej niż na deskach tutejszych scen, wśród drzew i na skwerach, odbywają się spektakle najwyższej próby. Czyli jednym słowem w Katowicach dużo się dzieje i to przez okrągły rok! Chcąc dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Centrum Informacji o Mieście: tel , portation infrastructure in the country. Literally, it took a few years to build a modern network of local roads with the Trans -Regional High - way (DTŚ) most importantly. The fact that the most important lanes of A4 and the nearby built A1 freeways as well as Wilson Shaft Gallery E30 and E65 international roads go in the neighborhood contributes significantly to efficient transportation around and connection with the world. Moreover, Katowice administers Europe s most dynamically developing airport located in Pyrzowice. Among the ventures recently being prepared, construction of the International Congress Center, which is the largest facility of this type in Poland, takes the lead. But soon, even more significant projects will start to be implemented with reconstruction of the downtown and construction of new railway and bus stations among them. Simultaneously pro-ecological investments being a part of postindustrial terrain reclamation are still continued. Although mining is still an important element of the local economy, the old mining image of Katowice is being discarded. However, in places where not so long ago huge plants, mine shafts and slag heaps used to dominate, more and more frequently modern center-creative complexes are found, for in- Nikiszowiec workers housing estate stance: Silesia City Center built nearby the very heart of the city. As a result of all these transformations inhabitants receive a wide range of contemporary services, starting from banking, going through trading and educating and finishing with culture and sports. The Upper Silesian metropolis is turning into a resilient cultural and recreation center, taking advantage of its long unrecognized and unappreciated attractiveness. For example, it is hard to believe that almost half of Katowice surface is covered with woods and parks having biking trails, ponds, and numerous sports facilities. Therefore, not less frequently than anywhere else, on local stages, among trees, and in squares, amazing performances of the highest standard are delivered. So to sum up it can be stated that there is a lot happening in Katowice all year around! To learn more, please contact City Information Center: tel , Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miasta Katowice Information and Promotion Department of the Katowice City Council fot. archiwum UM Katowice / A photo archive of the Katowice City Council

15

16 14 konkurs contest GTL-fotokonkurs przedłużony GTL photo contest prolonged Upoluj zwierzaka! czyli konkurs fotograficzny w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu. Zabierzcie aparaty fotograficzne do ręki i zostańcie prawdziwymi myśliwymi! Upolujcie fantastyczną okazję i weźcie udział w naszym konkursie fotograficznym na najpiękniejsze ujęcie zwierząt z Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. Następnie przyślijcie nam Wasze łupy. Najciekawsze zdjęcia jak zwykle nagrodzimy. Do wygrania są 3 rodzinne bilety wstępu do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. Na zdjęcia czekamy do 30 lipca br. Niech każdy Łowca Zwierząt prześle zdjęcie na nasz adres: Wyniki opublikujemy w numerze 4 (12) magazynu Silesia Airport. Życzymy udanego polowania! :-) Shoot an animal! - photo contest in Forest Surprise Park. Pick up your cameras! Become real hunters! Take this fabulous opportunity and take part in our photo contest that will award the most beautiful photo of animals taken in the Forest Surprise Park in Ustroń. Then send us your spoils. The most intriguing photos will be rewarded as usual. Among the prizes there are 3 family admission tickets to the Forest Surprise Park in Ustroń. The photos have to be posted until 30 July Let each animal hunter send a photo to The results will be published in issue 4 (12) of Silesia Airport magazine. Have successful hunt! :-) Nowy GTL-fotokonkurs New GTL photo contest Co przedstawia zamieszczona obok fotografia? Odpowiedzi prosimy nadsyłać do 30 lipca br. na adres: Jak zawsze czekają atrakcyjne nagrody. Autorzy najzabawniejszych skojarzeń również będą nagrodzeni! What does the photo placed beside show? Send us your answers until 30 July 2007 to: Attractive prizes await! Authors of the funniest ideas will also be awarded.

17 15 W gorącym okresie letnich wyprzedaży zapoluj na okazje w Silesia City Center regionalnej stolicy mody, rozrywki i smaku w sercu Górnego Śląska Katowicach. Czeka na Ciebie ok. 250 sklepów i punktów handlowych w nowoczesnym, klimatyzowanym obiekcie na europejskim poziomie. To największe w Polsce Południowej centrum handlowo-rozrywkowe każdego miesiąca odwiedza milion klientów. Ponieważ w Polsce nie ma sztywno określonych dat wyprzedaży, sezon na okazje trwa dłużej, a na kuszące przeceny trafić można nawet w drugiej połowie lipca i w sierpniu. Silesię klienci cenią między innymi za bogatą, różnorodną i niedostępną gdzie indziej w regionie ofertę. Duża liczba sklepów sprawia, że podczas gdy u jednych wyprzedaż już się kończy, inni jeszcze jej na dobre nie rozpoczęli. Silesia modą stoi. Ustroi od stóp do głów. Nie brak tu luksusowych salonów marek znanych i pożądanych na całym świecie. Wśród tego nieprzebranego bogactwa mody i stylu warto latem wyłowić interesującą okazję i zapłacić nawet o 70% mniej. Silesia to pyszne miejsce. Zaskakuje zmysłowością smaków i różnorodnością kawiarnianych przestrzeni. Między zakupami zasmakuj w 25 restauracjach i kawiarniach, w których znajdziesz specjały kuchni regionalnych całego świata, lub po prostu odpoczniesz przy filiżance esencjonalnego espresso. Lato sprzyja dobrej zabawie. Warto pamiętać, że Silesia proponuje też rozrywkę w wielosalowym kinie Cinema City oraz klubie Fun City z dyskoteką, bilardem, kręgielnią i mnóstwem gier zręcznoś ciowych. Latem aura podkreśla niewątpliwy urok Placu Słonecznego otwartej przestrzeni przed wejściem głównym do centrum, z niepowtarzalną kaplicą św. Barbary, 50-metrową wieżą dawnego szybu górniczego, czy też odrestaurowanym budynkiem z cegły pozostałości po istniejącej tu przed laty kopalni. Do Silesii łatwo dojechać. Samochodem, autobusem lub tramwajem, a także rowerem, biegnącą obok ścieżką. Można też najzwyczajniej pójść pieszo bo to kwadrans drogi od centrum Katowic. W upalne lato zapraszamy do Silesia City Center! Klimatyzacja gwarantowana! Latem zapoluj na okazje w SILESIA CITY CENTER Go on a summer sales hunt in SILESIA CITY CENTER In the hot period of summer sales hunt for bargains in Silesia City Center regional capital of fashion, entertainment and taste located in the heart of Upper Silesia Katowice. There are 250 stores and selling points waiting for you in the modern, air-conditioned facility offering European standard. Every month this largest shopping and entertaining center of the southern Poland is visited by a million of customers. Because there are no fixed dates of sales in Poland, the season for bargains lasts longer; tempting discounts may be encountered in the second half of July and in August. One of the reasons why customers appreciate and highly think of Silesia City Center is its rich, diverse and unavailable anywhere else in the region offer. A great number of stores make it possible for some stores to be already finishing the sales period while some others won t be even starting it. Silesia City Center means the fashion. You will get dressed from head to foot. Silesia makes fantasies get fairy-tale shapes and unlimited choice enchants incredibly. There are luxury boutiques where customers buy collections of famous designers. Everyone gets attracted to the world-known and widely popular brand names. Amidst all this countless wealth of fashion and style there are lots of bargains worth picking and paying even 70% less. Silesia City Center is a delicious place. It surprises with sensuality of tastes and variety of café spaces. Taking a break from shopping find some taste in 25 restaurants and cafés, where specialties of regional cuisines of the whole world can be found, or just relax having a cup of essence espresso in a nice company. Summer is an ally of fun. It is worth remembering that Silesia City Center promotes entertainment. It is a place where joy, emotions and carefree moments of pleasure are found. Multi-room Cinema City and Fun City club with a disco, pool, bowling room and countless dexterity games, guarantee having good time. Summer weather emphasizes unquestionable charm and beauty of the Sun Square open space at the main entrance to the center. It is nice to spend some time here admiring unique Chapel of St. Barbara, a 50-meter-tall former mining shaft tower, or the restored brick building the remains of the mine which was here years ago. Silesia City Center is easily accessible. You can arrive here by car, taking the nearby the Trans-Regional Highway (DTŚ). Then you can leave your car in the gigantic, underground but safe parking lot. You can take one of the several bus or tram lines and you can also take the neighboring trail and come riding a bike. You may simply walk here it s only a fifteen-minute walk from the center of Katowice. We re inviting you to Silesia City Center in the sweltering summer! Air-conditioning guaranteed!

18 16 Terminal B B Terminal Nowy terminal MPL Katowice w 3D New Terminal of Katowice International Airport in 3D fot. Dominika Jarża fot. Dominika Jarża

19 17 Terminal B B Terminal parter ground floor pierwsze piętro first floor drugie piętro second floor Odloty / Departures Przyloty / Arrivals Strefa Ogólnodostępna / Freely Available Zone Zwiedź nowy terminal na Tour the new terminal on Rzuty i prezentację przygotowało i3d Sp. z o.o. Views and presentation prepared by i3d Ltd. i3d Sp. z o.o., Centrum Edukacyjno-Kongresowe, ul. Konarskiego 18b, Gliwice, tel , fax ,

20 Lataj z Katowic! liniami tradycyjnymi Fly from Katowice! with traditional airlines 18 podróże journeys Turyn pałace Fiata Turin Fiat s palaces Palazzo Reale - Pałac Królewski / Royal Palace fot. Fototeca ENIT - Vito Arcomano Turyn? mówią znawcy Włoch i kręcą nosem: Są w Italii miasta ciekawsze Ale wtedy już wiadomo, że mamy do czynienia z kimś, kto wiedzę o tym kraju zaczerpnął co najwyżej z internetu. Charakter pierwszej stolicy współczesnych Włoch (Rzym jest nią dopiero od roku 1870) w mniejszym stopniu wyznaczają zakłady Fabbrica Italiana di Automobili Torino, czyli FIAT, a w większym barokowe pałace i kościoły, które temu milionowemu miastu przydają niepowtarzalnego uroku. Królowie Sabaudii, rządzący piemonckim Turynem od roku 1574 do 1860, nigdy nie żałowali grosza na piękne budowle. Czas ich nie zniszczył, a zamożne dzięki przemysłowi miasto dbało o ich rozkwit i ozdobienie. Kręgosłup miasta stanowi wytworna Via Roma, łącząca Piazza Carlo Felice z Piazza San Carlo, którego wejścia pilnują dwa bliźniacze kościoły: San Carlo i Santa Cristina. Na wzniesieniu nad miastem króluje Basilica di Superega, którą postawił Wiktor Amadeusz w podzięce za zwycięstwo nad armią francusko-hiszpańską w roku Pełen uroku jest pałacyk di Stupinigi z fantazyjnymi ozdobami rokokowymi. Za to spokojnie możemy darować sobie zwiedzanie Palazzo Reale, wielkiego i przeładowanego ozdobami. Turyn to znakomite galerie, poczynając od Galerii Sabaudzkiej (van Dyck, Bruegel, Memling, Rembrandt), bogate w egipskie starożytności Museo Egizio, przez Pinakotekę Agnellich (Picasso, Modigliani, Manet, Turin? experts on Italy ask and shake their heads and sniff at it: There are more interesting cities in Italy At that moment we know that this expert has acquired his or her expertise and knowledge about the country from the Internet at best. The character of the first capital city of the contemporary Italy (Rome has been the capital only since 1870) has been determined more by baroque palaces and churches enriching this one-million city with unique charm than by Fabbrica Italiana di Automobili Torino i.e. FIAT. Kings of Savoy, who ruled the Piedmont Turin between 1574 and 1860, never stinted money for beautiful buildings and structures. The time did not ruin them and the city, owing its affluence to the industry, contributed to its prime and decoration. The refined Via Roma, connecting Pizza Carlo Felice with Pizza San Carlo, is the spine of the city. Two twin churches, San Carlo and Santa Cristina, guard the entrance to the latter one. Basilica di Superega, erected by Victor Amadeus to thank for the victory over the French and Spanish army in 1706, reins the city from the top of the hill. Di Stupinigi palace with its fanciful rococo decorations is also full of charm. To the contrary, Palazzo Reale palace is not worth visiting because of its size and the overload of decorations. Turin has superb galleries with Savoy Gallery (van Dyck, Bruegel, Memling, Rembrandt), Museo Egizio rich with Egyptian antiquities, Agnelli Pinacoteca (Picasso, Modigliani, Manet, and Canaletto) and Piazza San Carlo - Plac św. Karola / Santa Charles square fot. Fototeca ENIT - Vito Arcomano

21 a także Canaletto), po Museo dell Automobile, ufundowanego także przez właścicieli Fiata. Ciekawych sławnego Całunu Turyńskiego, który prze chowywany jest w turyńskiej katedrze, czeka pewnie zawód, bo można obejrzeć tylko fotograficzną replikę relikwii. Oryginał pokazywany jest raz na 25 lat. Ale samo Duomo choć dopiero odbudowywane po pożarze w roku 1997 jest niezwykle ciekawe. Nie mniej od zabytków Turyn słynie sportem: Wielkim Juventusem i nieco mniej sławnym teraz AC Torino, a także obiektami zimowych igrzysk olimpijskich, rozegranych tu w roku Do Turynu z Katowic można dotrzeć samolotem. Loty są realizowane 6 razy w tygodniu (oprócz sobót). Wylot z MPL Katowice o 13.45, powrotny lot z Turynu o Hotele nie są tu najtańsze (ceny zaczynają się od 40 euro), ale komu nie zależy na luksusie, ten już za euro przenocuje w schronisku młodzieżowym lub klasztorze. W samym Turynie, zwłaszcza w sezonie, o miejsce w nich nie jest łatwo, więc warto pomyśleć o wcześniejszej rezerwacji. Turyn to ukochane miasto Camillo Cavoura, który namówił fot. Anna Lenar Kaplica Całunu Turyńskiego w katedrze / The Chapel of the Shroud of Turin in the cathedral Museo dell Automobile also founded by Fiat owners among the most distinguished. Those who are fascinated by the famous Turin Shroud kept in the Turin cathedral may be disappointed since only a photographic replica of the relic can be seen. The original is exhibited only once in 25 years. But Duomo itself, reconstructed after the fire only in 1997, is uniquely absorbing. Turin is not only famous for monuments but for sports too, for the great Juventus and AC Torino, a bit less popular these days. There are also fantastic sports facilities where 2006 Winter Olympics were held. From Katowice you can reach Turin by airplane. Flights are operated six times a week (except Saturdays). The departure from Katowice International Airport at 1:45 p.m., the return flight takes off from Turin at 4:45 p.m. Hotels are not cheap here prices begin from 40 EUR but those who do not care much about the luxury can find accommodation in a youth hostel or a monastery or convent for 15 EUR. In the very Turin, especially in the season, it is not easy to find a free room so it is important to think about an earlier reservation. Fiat Auto Poland ul. Grażyńskiego 141, Bielsko-Biała tel. 033/ FIAT AUTO POLAND - 15 LAT OBECNOŚCI W POLSCE Fiat Auto Poland jest największym w Polsce producentem samochodów i trzecim co do wartości sprzedaży polskim eksporterem, który znajduje się w czołówce inwestorów zagranicznych w kraju. Zakład w Tychach produkuje samochody z segmentu A: Fiat 600 oraz Fiat Panda (ponad 90% na eksport). Poza Włochami i Brazylią Fiat Auto Poland jest najważniejszym na świecie przedsiębiorstwem produkcyjnym Fiata Group Automobiles. Poprzez swoją sieć handlową firma sprzedaje i zapewnia serwis samochodom marki Fiat, Lancia, Alfa Romeo i samochodom dostawczym. Spółka powstała 28 maja 1992 roku na bazie Fabryki Samochodów Małolitrażowych. Rozpoczęcie działalności Fiat Auto Poland spowodowało napływ do Polski najnowocześniejszych technologii i przyciągnęło czołowe firmy światowe wielu branż. Początkowo produkowano w firmie dwa modele 126 i Cinquecento. W kolejnych latach z linii produkcyjnych spółki zjeżdżały Uno, Siena i Palio Weekend. W 1998 roku rozpoczęła się, trwająca do dzisiaj, produkcja Seicento, a pięć lat później na rynek trafił jej kolejny produkt nowy Fiat Panda. W 2007 roku rozpoczęła się w Fiat Auto Poland produkcja nowego Fiata 500, natomiast w 2008 roku w myśl zawartej w 2005 roku umowy między grupą Fiat a Ford Motor Company rozpocznie się produkcja następcy Forda Ka. W 2006 roku Spółka Fiat Auto Poland wyprodukowała samochodów, w tym Fiatów Panda oraz Fiatów 600. Z linii montażowych co 65 sekund zjeżdżał jeden samochód. Dzienna wielkość produkcji zakładu wynosiła samochodów. Niezwykle ważny element działalności gospodarczej spółki stanowi eksport samochodów produkowanych w Fiat Auto Poland. W roku 2006 Fiat Auto Poland wyeksportował prawie 95% swojej produkcji ( szt. samochodów) do 55 państw na świecie, wpływając w zasadniczy sposób na poprawę bilansu płatniczego Polski z zagranicą: około 2,5% polskiego eksportu stanowi sprzedaż samochodów produkowanych przez firmę. Wartość eksportu Fiat Auto Poland w 2006 r. wyniosła 8 mld złotych. Sprzedaż na eksport systematycznie rośnie. To ewenement we współczesnej motoryzacji. Niezwykłym zjawiskiem stała się sprzedaż Fiata Pandy model cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem klientów na całym świecie i z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na ten samochód na rynkach zagranicznych od ponad 70 tys. w 2003 r. do przeszło 250 tys. sztuk w roku W 2007 roku z taśm Fiat Auto Poland zjedzie milionowy egzemplarz Pandy. W 2007 roku przypada także 15-lecie istnienia firmy Fiat Auto Poland oraz dwa ważne wydarzenia: wyprodukowanie 7,5-milionowego egzemplarza samochodu w historii firmy Fiat Auto Poland i FSM, licząc od 1972 roku oraz 4-milionowego egzemplarza wyprodukowanego w okresie zarządzania Fiat Auto Poland. Ogromną wagę przywiązuje się w firmie do jakości. Przyjęła ona model zarządzania EFQM (European Foundation Quality Management). W konkursie oceniającym jego wdrożenie (14. edycja Europejskiej Nagrody Jakości) FAP uzyskał dyplom Recognized for Excellence Natomiast w 2006 r. w tym najbardziej prestiżowym konkursie nie tylko w Europie EEA (EFQM Excellence Award). Zakład Tychy Fiat Auto Poland jako pierwsza polska firma w historii konkursu znalazł się wśród nielicznych finalistów i tym samym w kręgu najlepszych modelowych firm europejskich.

22 20 Lataj z Katowic! liniami tradycyjnymi Fly from Katowice! with traditional airlines Borgo Medioevale - Średniowieczna osada i warownia / Monuments - medioeval village and fortress fot. TURISMO TORINO - Giuseppe Bressi Wiktora Emanuela do zjednoczenia Włoch. Turyn uwielbiał także Fryderyk Nietsche - pisał, że przenika go arystokratyczny spokój szlachetnie urodzonych. Współcześnie ten spokój zakłócają nieco wyroby Fiata, ale nadal wśród tych, którzy odwiedzą Torino, wielu jest zakochanych w nim na zawsze. Warto jeszcze dodać, że Piemont, którego stolicą jest Turyn, to prowincja Włoch. Mówi się o niej, że swych gości karmi i poi lepiej niż pozostałe (choć kłótnie fachowców na ten temat zapewne nigdy się nie skończą). Piemont oferuje wytworne w smaku białe i czarne trufle oraz kapitalny zestaw wspaniałych win, z których przynajmniej cztery nazwy zapamięta każdy, kto ich spróbował: Barolo, Langhe, Barbera i Barbaresco. fot. Anna Lenar Turin is the beloved city of Camillo Cavour who persuaded Victor Emanuel to unite Italy and the city of Frederique Nietsche who wrote Turin is penetrated with aristocratic calmness of those of the noble birth. Nowadays this calmness is a little disturbed only by Fiat products but there are still a lot of those who having visited the city remain in love with Turin forever. It is worth mentioning that Piedmont, whose capital city is Turin, is the province of Italy said to feed and water their guests better than others (of course, experts disputes and arguments continue and will never end). Guests are offered refined in taste, white and black truffles and a fabulous set of excellent wine whose at least 4 brands will be remembered forever by those who tasted it: Barolo, Langhe, Barbera and Barbaresco. Anna Lenar Widok na Turyn z tarasu Narodowego Muzeum Kina (Mole Antonelliana) The view of Turin form the high tower of National Cinema Museum (Mole Antonelliana) fot. Anna Lenar

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited!

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited! SILESIA 5 (13) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! www.katowice-airport.com Częstochowa A city that

Bardziej szczegółowo

Katowice Dubaj. Katowice Dubai. Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi. OFF Festival święto muzyki alternatywnej. Barcelona: don t believe Columbus

Katowice Dubaj. Katowice Dubai. Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi. OFF Festival święto muzyki alternatywnej. Barcelona: don t believe Columbus 2 (22) 2009 Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi Barcelona: don t believe Columbus OFF Festival święto muzyki alternatywnej OFF Festival celebrating alternative music Katowice Dubaj Katowice Dubai magazyn

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Siedmiu wspaniałych The Fantastic Seven. Zmieniamy jutro polskiego przemysłu Transforming the Tomorrow of Polish Industry 1 (15) 2008

SILESIA. Siedmiu wspaniałych The Fantastic Seven. Zmieniamy jutro polskiego przemysłu Transforming the Tomorrow of Polish Industry 1 (15) 2008 SILESIA 1 (15) 2008 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Siedmiu wspaniałych The Fantastic Seven Zmieniamy jutro polskiego przemysłu Transforming the

Bardziej szczegółowo

Frankfurt okno na świat

Frankfurt okno na świat 1 (21) 2009 Fuerteventura oaza na pustyni cywilizacji Fuerteventura an oasis in the desert of civilisation Menadżer w podróży The travelling manager Frankfurt okno na świat Frankfurt Window on the world

Bardziej szczegółowo

18 To był świetny rok! Kalendarium 2011 What a great year! 2011 Calendar

18 To był świetny rok! Kalendarium 2011 What a great year! 2011 Calendar KATOWICE AIRPORT MAGAZINE styczeń luty january february 1 (38) 2012 12 Lanzarote z ognia i wody Lanzarote born of fire and water 18 To był świetny rok! Kalendarium 2011 What a great year! 2011 Calendar

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Readers! Milionowy Pasażer One Million Passenger

wstęp intro Dear Readers! Milionowy Pasażer One Million Passenger czytaj na str. 4-5, 30, 32 find more on pp. 4-5, 30, 32 czytaj na str. 22 find more on p. 22 czytaj na str. 26 find more on p. 26 SILESIA airport 1-2005 wstęp intro Milionowy Pasażer One Million Passenger

Bardziej szczegółowo

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 Jeśli latać, to tylko z Katowic! Katowice the only airport worth flying from linie czarterowe charter airlines Oslo Malmö Sztokholm Fuerteventura Teneryfa Faro

Bardziej szczegółowo

KATOWICE AIRPORT MAGAZINE maj czerwiec MAy june 3 (40) 2012

KATOWICE AIRPORT MAGAZINE maj czerwiec MAy june 3 (40) 2012 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE maj czerwiec MAy june 3 (40) 2012 Raj na Atlantyku Madeira paradise on the Atlantic 12 Sycylia perła Morza Śródziemnego Sicily the pearl of the Mediterranean 16 Lato 2012 moc

Bardziej szczegółowo

2 (56) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Albania inna niż myślisz Albania different than you think

2 (56) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Albania inna niż myślisz Albania different than you think 2 (56) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY 16 Letnie kierunki z Katowice Airport Summer routes from Katowice Airport 20 Albania inna niż myślisz Albania different than you think

Bardziej szczegółowo

Jerzy Dudek. Przewodnik Kibica Fan s Guide. czerwiec 2012 (07) zeskanuj! strona

Jerzy Dudek. Przewodnik Kibica Fan s Guide. czerwiec 2012 (07) zeskanuj! strona m a g a z i n e czerwiec 2012 (07) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Jerzy Dudek Przewodnik Kibica Fan s Guide strona 10 page

Bardziej szczegółowo

lat linii lotniczej Wizz Air Wizz Air's 10th anniversary 2 (50) / 2014 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY

lat linii lotniczej Wizz Air Wizz Air's 10th anniversary 2 (50) / 2014 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY 2 (50) / 2014 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY lat linii lotniczej Wizz Air Wizz Air's 10th anniversary 12 Wielkie greckie wakacje The great Greek holiday 18 Pomysł na Paryż w 48

Bardziej szczegółowo

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 1 No 1 2010 Port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego www.airport-poznan.com.pl POZNAN AIRPORT MAGAZINE Let s travel CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla

Bardziej szczegółowo

22 Katowice Airport spojrzenie w przyszłość Katowice Airport a glance into the future

22 Katowice Airport spojrzenie w przyszłość Katowice Airport a glance into the future MAGAZYN MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KATOWICE KATOWICE AIRPORT MAGAZINE luty february 1 (33) 2011 10 Słoneczny Ejlat oaza przyjemności Sun-filled Eilat oasis of pleasure 22 Katowice Airport spojrzenie

Bardziej szczegółowo

6 (54) / 2014 Katowice Airport Magazine. egzemplarz bezpłatny Free copy. Sztokholm w 48 godzin Stockholm in 48 hours

6 (54) / 2014 Katowice Airport Magazine. egzemplarz bezpłatny Free copy. Sztokholm w 48 godzin Stockholm in 48 hours 6 (54) / 2014 Katowice Airport Magazine egzemplarz bezpłatny Free copy 12 Alpy i Pireneje w zasięgu ręki The Alps and the Pyrenees within reach 16 Sztokholm w 48 godzin Stockholm in 48 hours 44 Zabłyśnij

Bardziej szczegółowo

W sercu Metropolii. In the heart of the Metropolis. 10 Nie tylko Krzywa Wieża! Not just a Leaning Tower! 14 Pod osłoną nieba A slice of heaven

W sercu Metropolii. In the heart of the Metropolis. 10 Nie tylko Krzywa Wieża! Not just a Leaning Tower! 14 Pod osłoną nieba A slice of heaven MAGAZYN MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KATOWICE KATOWICE AIRPORT MAGAZINE kwiecień april 2 (28) 2010 W sercu Metropolii In the heart of the Metropolis 10 Nie tylko Krzywa Wieża! Not just a Leaning Tower!

Bardziej szczegółowo

1 (55) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Airbus A340 kolejny do kolekcji Airbus A340 another one for the collection

1 (55) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Airbus A340 kolejny do kolekcji Airbus A340 another one for the collection 1 (55) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY 16 Neapol w 48 godzin Naples in 48 hours 26 Airbus A340 kolejny do kolekcji Airbus A340 another one for the collection 48 Genewskie

Bardziej szczegółowo

14 Dzieje się w Europie What's on in Europe. 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport

14 Dzieje się w Europie What's on in Europe. 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport KATOWICE AIRPORT MAGAZINE kwiecień maj april may 2 (34) 2011 14 Dzieje się w Europie What's on in Europe 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport 20 20 lat GTL SA część

Bardziej szczegółowo

5 (53) / 2014 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Co piszczy w... czarterach? What s the buzz in charters?

5 (53) / 2014 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Co piszczy w... czarterach? What s the buzz in charters? 5 (53) / 2014 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY 16 Mediolan w 48 godzin Milan in 48 hours 26 Co piszczy w... czarterach? What s the buzz in charters? 30 Syzyfowe prace A Sisyphean

Bardziej szczegółowo

42 Silesian Greenpower Silesian Greenpower. 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands

42 Silesian Greenpower Silesian Greenpower. 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands KATOWICE AIRPORT MAGAZINE lipiec sierpień july august 4 (41) 2012 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands 32 Odlotowy mebel Odlotowa Galeria Odlotowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

6 Alicante źródło światła Alicante a light-source. 12 Edynburg miasto wygasłych wulkanów Edinburgh city of extinct volcanoes

6 Alicante źródło światła Alicante a light-source. 12 Edynburg miasto wygasłych wulkanów Edinburgh city of extinct volcanoes KATOWICE AIRPORT MAGAZINE STYCZEŃ marzec JANUARY march 1 (44) 2013 6 Alicante źródło światła Alicante a light-source 12 Edynburg miasto wygasłych wulkanów Edinburgh city of extinct volcanoes 32 Fast Track

Bardziej szczegółowo

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj!

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj! m a g a z i n e maj 2012 (06) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie The Royal Lazienki Museum

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN THE INTEGRATED REGIONAL POLYCENTRIC DEVELOPMENT PLANS FOR THE WARSAW MODLIN AIRPORT CATCHMENT

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo