PROPOZYCJE TEMATÓW NA MATURĘ WEWNĘTRZNĄ (własne tematy należy zgłosić do końca marca 2012)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOZYCJE TEMATÓW NA MATURĘ WEWNĘTRZNĄ 2013. (własne tematy należy zgłosić do końca marca 2012)"

Transkrypt

1 PROPOZYCJE TEMATÓW NA MATURĘ WEWNĘTRZNĄ 2013 (własne tematy należy zgłosić do końca marca 2012) LITERATURA 1. Beckettowska koncepcja człowieka i świata. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów. 2. Szczęście złudzenie czy możliwość? Omów problem, interpretując wybrane utwory Edwarda Stachury. 3. Imperatyw transgresji w twórczości Rafała Wojaczka. Omów temat, interpretując wybrane wiersze poety. 4. Współczesny bard wobec problemów swoich czasów. Omów problem, odwołując się do twórczości Jacka Karczmarskiego i Włodzimierza Wysokiego. 5. Pragnienia, tęsknoty, obsesje Portret współczesnego człowieka w poezji wybranego twórcy młodego pokolenia (np. Krzysztofa Siwczyka). 6. Obraz świata kreowany w wierszach Jacka Dehnela. Rozwiń temat, wykorzystując wybrany materiał literacki. 7. Omów różne sposoby funkcjonowania motywu non omnis moriar w literaturze wybranej epoki/wybranych epok. 8. Rola groteski w prozie Rolada Topora. Omów na 9. Jakie problemy współczesnego świata znajdują odzwierciedlenie w literaturze fantasy? Odpowiedz, omawiając wybrane przykłady. 10. Kobiety i kobiecość w twórczości Mario Vargasa Llosy. Omów na wybranych 11. Kim jest artysta i jakie jest jego powołanie? Omów wybrane współczesne wiersze autotematyczne. 12. Prywatyzm i patriotyzm traumatyczny w poezji Marcina Świetlickiego. Omów na wybranych 13. Omów funkcje mariażu satyry z fantastyką w prozie Marcina Wolskiego. 14. Obraz świata kreowany w prozie Mariusza Sieniewicza. Omów na wybranych 15. Wrocław mroczny i magiczny w prozie Marka Krajewskiego. Omów sposób kreowania przestrzeni i jej funkcje, odwołując się do twórczości pisarza. 16. Porównaj wybrane przez siebie wizje społeczeństwa idealnego (utopii) i dokonaj ich oceny. Odwołaj się do wybranych utworów. 17. Bajka jako przypowieść o naturze świata i kondycji człowieka. Omów na wybranych przykładach z oświecenia i literatury współczesnej. 18. Wolność dar czy przekleństwo człowieka? Odpowiedz na pytanie, analizując wybrane przez siebie teksty z różnych epok. 19. Malarskie inspiracje w twórczości Jacka Kaczmarskiego. Omów na wybranych 20. Biografia jako klucz do zrozumienia twórczości pisarza. Omów na wybranym przykładzie. 21. Scharakteryzuj wpływ twórczości polskich romantyków na autorów piosenek współczesnych zespołów punkowych lub rockowych. 22. Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska twórczość satyryczna o polskich wadach. Omów charakterystyczne motywy, środki stylistyczne i oceń oddziaływanie. Szkolna lista tematów na 2013 r. Strona 1 / 6

2 23. Satyryczny obraz PRL-u w twórczości kabaretowej. Omów na wybranych 24. Arystokracja a świat plebejuszy. Na podstawie programów Kabaretu Starszych Panów i Świata według Kiepskich dokonaj porównania dwóch kabaretowych światów. 25. Rola poezji i poety w Polsce po 1989 roku. Omów zjawisko na wybranych 26. Bohater, który zbłądził na swojej drodze życia. Omów na 3-4 wybranych przykładach literackich. 27. Kiedy rozum śpi, budzą się upiory. Granica między widzialnym i niewidzialnym w twórczości Adama Mickiewicza, Johanna Wolfganga Goethego i E. T. A. Hoffmanna. Omów zjawisko i jego funkcje na wybranych 28. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na wybranych 29. Na wybranych przykładach porównaj obrazy władców w literaturze. 30. Na wybranych przykładach porównaj funkcje motywu snu w literaturze wybranych epok. 31. Przedstaw różne sposoby wykorzystania mitów antycznych w dziełach literackich wybranego twórcy. 32. Przedstaw różne sposoby wykorzystania mitów antycznych w dziełach literackich wybranej epoki. 33. Bohater literacki wobec dylematów moralnych. Przedstaw temat, przywołując przykłady. 34. Interpretując wybrane teksty, porównaj romantyczne i modernistyczne wyobrażenia o miłości. 35. Oblicza katastrofizmu. Omów na wybranych przykładach literackich. 36. Wyjaśnij, na czym polega postawa dekadencka i poszukaj jej elementów w poezji Marcina Świetlickiego. 37. Fascynacje i polemiki omów różne sposoby literackiego dialogu z filozofami. Odwołaj się do wybranych przykładów. 38. Omów sposoby kreowania i funkcje światów alternatywnych w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów. 39. Sposoby kreowania i funkcje światów alternatywnych w prozie Jacka Dukaja. Omów na wybranych 40. Współczesny obraz miłości. Omów na wybranych przykładach z poezji XX i XXI wieku. 41. Świat przedstawiony i jego funkcje oraz kreacja bohaterów i jej sens w prozie Jacka Piekary. 42. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw sposoby funkcjonowania oraz znaczenie inspiracji postacią i twórczością Franza Kafki w prozie Haruki Murakamiego. 43. Poezja i piosenka zaangażowana politycznie. Omów na wybranych 44. Miłość lustrem ja. Omów na wybranych przykładach z literatury iberyjskiej i/lub iberoamerykańskiej. 45. Baśń klucz do świata i tajemnicy człowieka. Omów na wybranych przykładach, zwracając uwagę na poetykę gatunku. 46. Metamorfoza bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach, wyjaśniając funkcje tego motywu. 47. Motyw snu lub widzenia w literaturze oraz jego sens. Omów na wybranych 48. Świat rzeczy w prozie Stefana Chwina. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw sposoby oraz funkcje jego kreacji. Szkolna lista tematów na 2013 r. Strona 2 / 6

3 49. Kompleks Prometeusza i jego rola w kreowaniu postaci literackich w romantyzmie. Omów, odwołując się do twórczości Johanna Wolfganga Goethego, Mary Shelley i Adama Mickiewicza. 50. Poetyckie palimpsesty w twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Omów, interpretując wybrane wiersze poety. 51. Metafory egzystencji i metamorfozy bytu w poezji Zbigniewa Morsztyna. Omów na wybranych 52. Odwołując się do wybranych przykładów, omów inspiracje kulturą antyczną w twórczości Jana Kochanowskiego. 53. Wizerunek Imperium Romanum w prozie Miki Waltariego. Na wybranych przykładach omów sposoby oraz funkcje jego kreacji. 54. Portrety kobiet niezwykłych, refleksja nad istotą kobiecości i jej kulturowymi uwarunkowaniami. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych powieści Jane Austen. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Od macho do metroseksualisty różnorodność męskich portretów w literaturze i filmie lat ostatnich. Omów na 2. Na podstawie zebranego materiału przedstaw problemy współczesnego człowieka ukazane w piosenkach wybranej grupy rockowej. 3. Literackie i plastyczne obrazy żeglugi. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw sposoby ich kreowania oraz porównaj ich funkcje. 4. Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa pieniądz? Omów problem na wybranych przykładach literackich i malarskich lub filmowych. 5. Między american dream a american scrap-heap. Amerykańskie marzenie i jego demistyfikacje we współczesnej prozie i filmach Jima Jarmuscha. 6. Współczesne oblicza antyutopii. Odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych, porównaj różne oblicza społeczeństwa zniewolonego. 7. Omów funkcjonowanie i znaczenie motywu okna w literaturze i sztuce. 8. Doświadczenie ciała w wybranych tekstach kultury różnych epok lub w twórczości wybranego artysty. Omów, interpretując wybrane przez siebie teksty. 9. Kobiece kino i literatura próba definicji. Omów na wybranych 10. Między krzykiem a ciszą Różne sposoby ukazywania miłości w literaturze i filmie ostatniej dekady. Omów na 11. Inspiracje malarskie w poezji współczesnej. Omów na wybranych 12. Dwudziestowieczna kariera horroru. Omów zjawisko, odwołując się do literatury i filmu. 13. Miasto ekspresjonistów symbol nowoczesności czy zniewolenia? Odwołując się do wybranych tekstów kultury, omów specyfikę kreacji przestrzeni miejskiej i jej funkcje. 14. Dziecko i świat widziany jego oczyma. Omów na wybranych 15. Odwołując się do wybranych tekstów kultury, podejmij próbę zdefiniowania zjawiska zwanego postmodernizmem. 16. Przedstaw obraz PRL-u w komediach Stanisława Barei i w wybranych tekstach literackich. 17. Człowiek w obliczu wojny. Omów wątki pacyfistyczne w wybranych tekstach kultury. 18. Młodzi, świat ich wartości i postawy wobec świata. Omów różnorodne portrety swoich rówieśników w literaturze i sztuce ostatniej dekady. Szkolna lista tematów na 2013 r. Strona 3 / 6

4 19. Mit Pigmaliona we współczesnej kulturze. Omów, odwołując się do przykładów z literatury i/lub filmu, teatru, sztuki. 20. Literackie inspiracje prerafaelitów. Na wybranych przykładach omów sposoby ich funkcjonowania oraz znaczenie. 21. Motywy orientalne inspiracją dla sztuki. Omów, odwołując się do przykładów z literatury, sztuk plastycznych i/lub muzyki. 22. Porównaj wybrane przez siebie wizje społeczeństwa totalitarnego (antyutopii) i dokonaj ich oceny. Odwołaj się do wybranych utworów. 23. Omów różnorodne portrety wampirów w literaturze i filmie/sztukach plastycznych i objaśnij ich funkcję. 24. Strój kobiecy jako wyraz kulturowej i społecznej pozycji kobiety. Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki oraz odwołaj się do realiów świata współczesnego. 25. Między heroizmem a tragizmem postawa i wybory młodzieży czasów okupacji. Omów na przykładach z literatury, filmu i/lub sztuki. 26. Różne funkcje motywu nagości w literaturze i sztukach plastycznych. Omów na 27. Na wybranych przykładach z literatury i sztuki (malarstwo, film) omów przejawy oraz funkcje okrucieństwa. 28. Makdonaldyzacja, homogenizacja, konsumpcjonizm. Odwołując się do różnych tekstów kultury, przedstaw charakterystyczne cechy kultury masowej. 29. Obraz współczesnej Polski (po roku 1989) w twórczości kabaretowej. Omów na wybranych 30. Sposoby ukazywania kobiet w prozie i malarstwie Brunona Schulza. Omów na wybranych 31. Specyfika kreacji bohatera w ekspresjonizmie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do przykładów z literatury, filmu i/lub sztuki. 32. Antyestetyzm i jego funkcje w literaturze, filmie i/lub sztukach plastycznych. Omów na wybranych 33. Omów różne sposoby funkcjonowania motywu zwierciadła w literaturze i sztuce. 34. Między makabrą a idealizacją. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw sposoby kreowania oraz funkcje toposu Erosa i Tanatosa w prozie Edgara Allana Poego i w filmach Tima Burtona. 35. Lalka, manekin, marionetka jako figura ludzkiej egzystencji. Omów motyw, odwołując się do przykładów z literatury, filmu i/lub sztuki. 36. Malarskie inspiracje w twórczości Jacka Kaczmarskiego. Omów na wybranych 37. Sposoby kreowania i funkcje światów alternatywnych w literaturze i filmie. Omów na wybranych 38. Omów sposoby kreowania i funkcje zaświatów w literaturze i sztuce. 39. Symbolika i obraz góry w kulturze. Omów na wybranych 40. Kicz uwodzi. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury. 41. Świat i człowiek w prozie Franza Kafki i malarstwie Edwarda Muncha. Omów, analizując wybrane dzieła. 42. Samotność jako doświadczenie graniczne. Omów na wybranych 43. Motyw lotu i jego różnorodne funkcje w literaturze i sztuce omów na wybranych 44. Człowiek i świat w krzywym zwierciadle fraszek i rysunkach Andrzeja Mleczki omów na wybranych 45. Labirynt jako struktura świata. Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki. Szkolna lista tematów na 2013 r. Strona 4 / 6

5 46. Człowiek i zwierciadło. Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki różnorodne funkcje motywu zwierciadła. 47. Na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki omów różne portrety czarownic i funkcje ich magii. 48. Człowiek w sytuacji granicznej. Omów różnorodne postawy ludzkie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i sztuki. 49. Człowiek ciało biologia. Na wybranych przykładach z literatury i sztuki omów istotę i funkcjonowanie kategorii ciała. 50. Wizerunek kobiety w Ameryce lat 50. i 60. Omów na wybranych przykładach z literatury, sztuki i/lub filmu. 51. Blues jako rytm życia i światopogląd. Omów na wybranych przykładach, analizując teksty i biografię artystów. 52. Taniec ekspresja, styl bycia, symbol. Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki/filmu. 53. Flamenco sztuka, sposób na życie i motyw w literaturze i sztuce. Omów na wybranych 54. Szachy, ruletka, karty. Na wybranych przykładach z literatury, filmu i sztuki omów motyw gry i jego funkcje. 55. Odwołując się do wybranych przykładów, omów funkcje, jakie odgrywają emocje w sporcie. 56. Miłość i jej odcienie jako motyw w literaturze, filmie i sztuce XX i XXI wieku. 57. Portrety artystów w literaturze, filmie i sztuce współczesnej. Na wybranych przykładach omów sposoby kreacji bohatera, jego postawę wobec świata, ludzi, własnego powołania. 58. Metamorfozy wizerunku Draculi. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów z filmu. 59. Odwołując się do wybranych przykładów, omów funkcje brzydoty i kontrastu w XVII-wiecznym malarstwie i w poezji Stanisława Grochowiaka. 60. Artystyczne prowokacje. Omów zjawisko na wybranych przykładach, odwołując się do różnych dziedzin sztuki. 61. Melancholia jako kategoria estetyczna i filozoficzna. Omów zagadnienie, analizując różne teksty kultury. 62. Motyw snu w literaturze i sztuce oraz jego funkcje. Omów na wybranych 63. Zło z twarzą dziecka. Omów motyw, odwołując się do dziecięcych bohaterów z wybranych tekstów kultury. 64. Reggae muzyka, filozofia, styl bycia. Omów, odwołując się do wybranych tekstów kultury. 65. Bohater jako pacjent. Biografia i postawa bohatera w ujęciu humanistycznym i medycznym (opis przypadku). Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych. 66. Różne kreacje kochanka. Przedstaw temat na przykładzie wybranych dzieł. 67. Antyutopie próba definicji formy na podstawie wybranych tekstów kultury. 68. Motyw konia i jego symbolika. Omów sposób przedstawienia i funkcje motywu, odwołując się do wybranych przykładów z różnych dziedzin sztuki. 69. Autoportrety liryczne Jacka Kaczmarskiego. Omów, odwołując się do wybranych utworów artysty. JĘZYK Szkolna lista tematów na 2013 r. Strona 5 / 6

6 1. Sztuka retoryki w teorii i w praktyce. Dokonaj językowej analizy wybranych tekstów o charakterze retorycznym. 2. Język Twoich rówieśników. Zanalizuj zgromadzony materiał źródłowy. 3. Wskaż elementy gwarowe w języku starszego pokolenia. Odwołaj się do wybranych przykładów. 4. Analizując wybrane przykłady, omów sposoby i funkcje wykorzystania gwar we współczesnej kulturze masowej. 5. Dokonując analizy językowej, przedstaw świat kreowany przez reklamę prasową, radiową lub telewizyjną. Odwołaj się do wybranych przykładów. 6. Jak język reklamy wpływa na język współczesności? Odpowiedz na pytanie, analizując wybrane przez siebie przykłady. 7. Analizując język mediów, scharakteryzuj obecne w nich zapożyczenia językowe. 8. Analizując teksty współczesnych piosenek, scharakteryzuj zapożyczenia językowe. 9. Specyfika reklamy motoryzacyjnej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów. 10. Dokonaj analizy środków retorycznych w tekstach współczesnych polityków. Odwołaj się do wybranych przykładów. 11. Treści jawne i ukryte tytułów prasowych. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów. 12. Jaki portret młodego człowieka kreują współczesne teksty rockowe lub hiphopowe? Odwołaj się do wybranych przykładów. 13. Analizując język reklamy, zaprezentuj portret młodego człowieka, jaki one kreują. Odwołaj się do wybranych przykładów. 14. Współczesna polszczyzna w filmach. Omów cechy języka na dwóch wybranych Szkolna lista tematów na 2013 r. Strona 6 / 6

LISTA TEMATÓW NA MATURĘ WEWNĘTRZNĄ 2014

LISTA TEMATÓW NA MATURĘ WEWNĘTRZNĄ 2014 LISTA TEMATÓW NA MATURĘ WEWNĘTRZNĄ 2014 LITERATURA 1. Beckettowska koncepcja człowieka i świata. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów. 2. Szczęście złudzenie czy możliwość? Omów problem, interpretując

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych 2. Dramat niespełnienia ludzkich

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego LITERATURA 1. Przenikanie się obrzędów pogańskich i chrześcijańskich

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I Literatura 1. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 LITERATURA

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 LITERATURA Świdnik, dnia 10.04.2013. Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. LITERATURA Temat

Bardziej szczegółowo

wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura

wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura Tematy ustnych prezentacji maturalnych z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura 1. Antyczne inspiracje w literaturze współczesnej. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Różne sposoby i funkcje ukazywania świata wewnętrznego bohatera w wybranych powieściach

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu Nr tematu LITERATURA 1a Od herosa do pantoflarza różnorodne portrety

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ( stara matura ) dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2015r. i wcześniej w roku szkolnym 2015/2016 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Uwagi OKE 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18.

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18. Tematy do przeprowadzenia ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2014 obowiązujące w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku I LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 Ul. Górnych Wałów 29 44-100 Gliwice LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA 1. Krytyka wad ludzkich

Bardziej szczegółowo

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego W Dąbrowie Górniczej Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Numer Literatura

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012.

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. I LITERATURA 1. Miłośd i jej różne oblicza. Omów na przykładach dwóch 2. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH

MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów główne

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH

MATURA 2014 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH MATURA 2014 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów główne

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu I. LITERATURA 1. Arkadia, Eden, Raj, Wyspy Szczęśliwe... Porównaj obrazy miejsc szczęśliwych zawarte w utworach

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego. w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego. w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014 Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014 LITERATURA 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Porównaj obrazy domu i rodziny w literaturze, analizując 2. Literackie portrety matek. Analizując celowo

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego 2 4 7 5 0 1 - F 1 3 4 O 1 8 I identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szk. 2014/2015 50 Liczba przygotowanych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI TEMATY LITERATURA 1. Motyw biesiady i jego funkcja

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów do prezentacji maturalnej 2015/2016 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

Propozycje tematów do prezentacji maturalnej 2015/2016 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie Propozycje tematów do prezentacji maturalnej 2015/2016 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie LITERATURA 1. Zmagania człowieka z losem jako sprawdzian jego wartości. Omów zagadnienie,

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA ZS Silesia 1 TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA 1. Analizując celowo dobrane teksty literackie, określ

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z wybranymi kreacjami bohaterów literatury XIX i XX wieku. 2. Awangarda w sztuce. Omów

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LITERATURA 1. Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok, analizując wybrane utwory 2.

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem, analizując wybrane dzieła literatury XIX

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 Strona 1 z 5 TEMATY LITERACKIE 1. Józef Piłsudski bohaterem literackim. Ukaż różnorodne ujęcia postaci Patrona naszej szkoły w literaturze

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie I. Literatura 1. Rytuał śmierci świętego w literaturze

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO. Literatura

PROPOZYCJE TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO. Literatura PROPOZYCJE TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Literatura 1. Kobieta zbuntowana. Przedstaw na wybranych przykładach jej różnorodne wizerunki w literaturze. 2. Różne funkcje podróży

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych lub biblijnych.

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 przygotowana przez Komisję Przedmiotów Humanistycznych w ZSZiO w Sułkowicach I. Literatura 1. Przeżyłem, więc jestem.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO PROJEKTOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO PROJEKTOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO PROJEKTOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH KATALOG TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/14 1 Literatura 1. Różne ujęcia motywu szkoły i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Literackie portrety ludzi szczęśliwych.

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 20014/2015 LITERATURA

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 20014/2015 LITERATURA TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 20014/2015 LITERATURA 1. Kulinaria w literaturze. Omów funkcję tego motywu, analizując wybrane utwory. 2. Różne źródła życiowych niepokojów

Bardziej szczegółowo

XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE w KRAKOWIE

XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE w KRAKOWIE XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE w KRAKOWIE Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2010/2011 Nr tematu 1 LITERATURA Temat Topos teatru mundi w literaturze

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2014/2015-20 Literatura 1. Biblia jako źródło ponadczasowych motywów, symboli i postaw. Omów temat,

Bardziej szczegółowo

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru.

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Rok szkolny 2014/2015 I Literatura 1. Portret władcy w literaturze. Przedstaw różnorodne ujęcia tematu na podstawie analizy 2. Podróż jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Włocławek, 01.04.2014r.

Włocławek, 01.04.2014r. Włocławek, 01.04.2014r. Tematy prezentacji na ustną maturę z języka polskiego obowiązujące w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku w roku szkolnym 2014/15 Lista tematów dla uczniów

Bardziej szczegółowo

TEMATY USTNEJ PREZENTACJI MATURALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015

TEMATY USTNEJ PREZENTACJI MATURALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 TEMATY USTNEJ PREZENTACJI MATURALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 Literatura 1. Paraboliczne sposoby ujmowania ludzkiej egzystencji. Omów problem, analizując wybrane przykłady literackie. 2. Symbolika

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Opracował zespół w składzie: Justyna Czekańska Elżbieta Gancarz Karolina Krężałek

Bardziej szczegółowo

16. Zaprezentuj i porównaj różne wizerunki Boga oraz określ ich funkcje w wybranych utworach literackich z różnych epok. 17. Rozmowy z Bogiem w

16. Zaprezentuj i porównaj różne wizerunki Boga oraz określ ich funkcje w wybranych utworach literackich z różnych epok. 17. Rozmowy z Bogiem w Tematy ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/ 2012 w CXXII Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Domeyki w Warszawie Literatura 1. Reinterpretacje wybranych mitów greckich

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014 LITERATURA 1. Obserwacja świata i samego siebie jako temat poetyckiej refleksji. Omów problem, analizując celowo wybrane utwory i zastosowane w nich

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy szczęścia

Bardziej szczegółowo

25. Demony, diabły, wampiry i inne personifikacje zła. Na wybranych przykładach zaprezentuj funkcje tych motywów w literaturze. 26.

25. Demony, diabły, wampiry i inne personifikacje zła. Na wybranych przykładach zaprezentuj funkcje tych motywów w literaturze. 26. Zestaw tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura 1. W oparciu o wybrane

Bardziej szczegółowo

Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 LITERATURA : 1. Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw je i określ ich konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 I Literatura: PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 1. Mitologizacja i demitologizacja Polski i Polaków. Omów 2. Zdrajcy, szubrawcy, kreatury i kanalie. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby kreowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012-2013

WYKAZ TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012-2013 WYKAZ TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012-2013 1 Literatura 1. Przemiany bohaterów literackich. Przedstaw ich znaczenie dla interpretacji utworu, odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012/2013

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012/2013 MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012/2013 LITERATURA 1) Kulinaria w literaturze. Omów funkcję tego motywu w wybranych utworach literackich. 2) Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne sposoby ujęcia

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM I. LITERATURA 1. Pożegnanie i rozłąka jako temat literacki. Omów na podstawie analizowanych tekstów. 2. Mistrzowie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny w sesji roku szkolnego 2014/2015 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Nr 38, Niepublicznym Uzupełniającym Technikum

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY- MATURA 2014

ZAGADNIENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY- MATURA 2014 ZAGADNIENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY- MATURA 2014 1.LITERATURA 1. Scharakteryzuj motyw Apokalipsy, analizując wybrane dzieła 2. Przedstaw topos oblężonej twierdzy, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GRUDZIĄDZU. Wykaz tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 I.

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GRUDZIĄDZU. Wykaz tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 I. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GRUDZIĄDZU Wykaz tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości artysty. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1.Kobiece portrety w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów 2. Literackie obrazy społeczeostwa polskiego w wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1. Omów rolę biesiady w życiu zbiorowości, odwołując się do różnych

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego rok szkolny 2013/2014

Propozycje tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego rok szkolny 2013/2014 Propozycje tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego rok szkolny 2013/2014 I. LITERATURA 1. Natura i cywilizacja jako dwie możliwości bytowania człowieka. Omów odwołując się do wybranych przykładów

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 I. LITERATURA 1. Dziecko jako ofiara wojny. Omów na przykładzie wybranych dzieł 2. Lalka jako bohaterka literacka.

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego na rok 2013/2014.

Tematy prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego na rok 2013/2014. Tematy prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego na rok 2013/2014. LITERATURA 1. Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw i określ ich konsekwencje dla ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2010/2011:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2010/2011: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2010/2011: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z wybranymi kreacjami bohaterów literatury XIX i XX wieku. 2. Awangarda w sztuce. Omów

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. literatury współczesnej.

I. LITERATURA. literatury współczesnej. Tematy do prezentacji maturalnej z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie tylko klasy TECHNIKUM I. LITERATURA 1. Omów portret

Bardziej szczegółowo

Korespondencja sztuk

Korespondencja sztuk 1 Korespondencja sztuk 1. Motyw rodziny w literaturze, sztuce, filmie. Przedstaw na wybranych 2. Balladę, powieść poetycką, poemat dygresyjny uważa się za typowe gatunki romantyzmu. Wyjaśnij, dlaczego.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2011. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2011. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2011. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1 Rola karykatury w literaturze i sztuce. Rozważ problem na wybranych tekstach kultury.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 Literatura 1. Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich. 2. Scharakteryzuj

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Pogorzela, 31.03.2014 r. TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. LITERATURA 1. Dialog z barokiem w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie, analizując

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015- W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015- W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015- W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU LITERATURA 1. Symbolika żywiołów. Interpretując wybrane teksty poetyckie,

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 I.LITERATURA 1. Przedstaw motywy i postacie biblijne i sposób ich realizacji w literaturze nowożytnej. 2. Dylematy miłosne

Bardziej szczegółowo

26. Miasto jako przestrzeń życia człowieka. Omów na wybranych przykładach.. 27. Słynne historie miłosne w literaturze polskiej i powszechnej.

26. Miasto jako przestrzeń życia człowieka. Omów na wybranych przykładach.. 27. Słynne historie miłosne w literaturze polskiej i powszechnej. Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym 2010/2011. Literatura 1. Motyw franciszkański w literaturze.

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2014 ROK

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2014 ROK TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2014 ROK I. Literatura l. Groteska jako sposób na wyrażenie w literaturze tragiczności świata. Omów na przykładzie wybranych utworów. 2. Na

Bardziej szczegółowo

literackich XX wieku. 22. Twórczość J. Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 23.

literackich XX wieku. 22. Twórczość J. Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 23. Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów/słuchaczy: Technikum Fryzjerskiego, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Fryzjerskiego dla Dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach I. LITERATURA: 1. Sacrum w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując

Bardziej szczegółowo

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów sposoby jego przedstawiania i funkcjonowania w wybranych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2012/2013

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2012/2013 LITERATURA EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2012/2013 1. Życie i mit. Omów problem kształtowania się legendy wokół życia i twórczości pisarza współczesnego, analizując celowo wybrane dzieła.

Bardziej szczegółowo