PROPOZYCJE TEMATÓW NA MATURĘ WEWNĘTRZNĄ (własne tematy należy zgłosić do końca marca 2012)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOZYCJE TEMATÓW NA MATURĘ WEWNĘTRZNĄ 2013. (własne tematy należy zgłosić do końca marca 2012)"

Transkrypt

1 PROPOZYCJE TEMATÓW NA MATURĘ WEWNĘTRZNĄ 2013 (własne tematy należy zgłosić do końca marca 2012) LITERATURA 1. Beckettowska koncepcja człowieka i świata. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów. 2. Szczęście złudzenie czy możliwość? Omów problem, interpretując wybrane utwory Edwarda Stachury. 3. Imperatyw transgresji w twórczości Rafała Wojaczka. Omów temat, interpretując wybrane wiersze poety. 4. Współczesny bard wobec problemów swoich czasów. Omów problem, odwołując się do twórczości Jacka Karczmarskiego i Włodzimierza Wysokiego. 5. Pragnienia, tęsknoty, obsesje Portret współczesnego człowieka w poezji wybranego twórcy młodego pokolenia (np. Krzysztofa Siwczyka). 6. Obraz świata kreowany w wierszach Jacka Dehnela. Rozwiń temat, wykorzystując wybrany materiał literacki. 7. Omów różne sposoby funkcjonowania motywu non omnis moriar w literaturze wybranej epoki/wybranych epok. 8. Rola groteski w prozie Rolada Topora. Omów na 9. Jakie problemy współczesnego świata znajdują odzwierciedlenie w literaturze fantasy? Odpowiedz, omawiając wybrane przykłady. 10. Kobiety i kobiecość w twórczości Mario Vargasa Llosy. Omów na wybranych 11. Kim jest artysta i jakie jest jego powołanie? Omów wybrane współczesne wiersze autotematyczne. 12. Prywatyzm i patriotyzm traumatyczny w poezji Marcina Świetlickiego. Omów na wybranych 13. Omów funkcje mariażu satyry z fantastyką w prozie Marcina Wolskiego. 14. Obraz świata kreowany w prozie Mariusza Sieniewicza. Omów na wybranych 15. Wrocław mroczny i magiczny w prozie Marka Krajewskiego. Omów sposób kreowania przestrzeni i jej funkcje, odwołując się do twórczości pisarza. 16. Porównaj wybrane przez siebie wizje społeczeństwa idealnego (utopii) i dokonaj ich oceny. Odwołaj się do wybranych utworów. 17. Bajka jako przypowieść o naturze świata i kondycji człowieka. Omów na wybranych przykładach z oświecenia i literatury współczesnej. 18. Wolność dar czy przekleństwo człowieka? Odpowiedz na pytanie, analizując wybrane przez siebie teksty z różnych epok. 19. Malarskie inspiracje w twórczości Jacka Kaczmarskiego. Omów na wybranych 20. Biografia jako klucz do zrozumienia twórczości pisarza. Omów na wybranym przykładzie. 21. Scharakteryzuj wpływ twórczości polskich romantyków na autorów piosenek współczesnych zespołów punkowych lub rockowych. 22. Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska twórczość satyryczna o polskich wadach. Omów charakterystyczne motywy, środki stylistyczne i oceń oddziaływanie. Szkolna lista tematów na 2013 r. Strona 1 / 6

2 23. Satyryczny obraz PRL-u w twórczości kabaretowej. Omów na wybranych 24. Arystokracja a świat plebejuszy. Na podstawie programów Kabaretu Starszych Panów i Świata według Kiepskich dokonaj porównania dwóch kabaretowych światów. 25. Rola poezji i poety w Polsce po 1989 roku. Omów zjawisko na wybranych 26. Bohater, który zbłądził na swojej drodze życia. Omów na 3-4 wybranych przykładach literackich. 27. Kiedy rozum śpi, budzą się upiory. Granica między widzialnym i niewidzialnym w twórczości Adama Mickiewicza, Johanna Wolfganga Goethego i E. T. A. Hoffmanna. Omów zjawisko i jego funkcje na wybranych 28. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na wybranych 29. Na wybranych przykładach porównaj obrazy władców w literaturze. 30. Na wybranych przykładach porównaj funkcje motywu snu w literaturze wybranych epok. 31. Przedstaw różne sposoby wykorzystania mitów antycznych w dziełach literackich wybranego twórcy. 32. Przedstaw różne sposoby wykorzystania mitów antycznych w dziełach literackich wybranej epoki. 33. Bohater literacki wobec dylematów moralnych. Przedstaw temat, przywołując przykłady. 34. Interpretując wybrane teksty, porównaj romantyczne i modernistyczne wyobrażenia o miłości. 35. Oblicza katastrofizmu. Omów na wybranych przykładach literackich. 36. Wyjaśnij, na czym polega postawa dekadencka i poszukaj jej elementów w poezji Marcina Świetlickiego. 37. Fascynacje i polemiki omów różne sposoby literackiego dialogu z filozofami. Odwołaj się do wybranych przykładów. 38. Omów sposoby kreowania i funkcje światów alternatywnych w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów. 39. Sposoby kreowania i funkcje światów alternatywnych w prozie Jacka Dukaja. Omów na wybranych 40. Współczesny obraz miłości. Omów na wybranych przykładach z poezji XX i XXI wieku. 41. Świat przedstawiony i jego funkcje oraz kreacja bohaterów i jej sens w prozie Jacka Piekary. 42. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw sposoby funkcjonowania oraz znaczenie inspiracji postacią i twórczością Franza Kafki w prozie Haruki Murakamiego. 43. Poezja i piosenka zaangażowana politycznie. Omów na wybranych 44. Miłość lustrem ja. Omów na wybranych przykładach z literatury iberyjskiej i/lub iberoamerykańskiej. 45. Baśń klucz do świata i tajemnicy człowieka. Omów na wybranych przykładach, zwracając uwagę na poetykę gatunku. 46. Metamorfoza bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach, wyjaśniając funkcje tego motywu. 47. Motyw snu lub widzenia w literaturze oraz jego sens. Omów na wybranych 48. Świat rzeczy w prozie Stefana Chwina. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw sposoby oraz funkcje jego kreacji. Szkolna lista tematów na 2013 r. Strona 2 / 6

3 49. Kompleks Prometeusza i jego rola w kreowaniu postaci literackich w romantyzmie. Omów, odwołując się do twórczości Johanna Wolfganga Goethego, Mary Shelley i Adama Mickiewicza. 50. Poetyckie palimpsesty w twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Omów, interpretując wybrane wiersze poety. 51. Metafory egzystencji i metamorfozy bytu w poezji Zbigniewa Morsztyna. Omów na wybranych 52. Odwołując się do wybranych przykładów, omów inspiracje kulturą antyczną w twórczości Jana Kochanowskiego. 53. Wizerunek Imperium Romanum w prozie Miki Waltariego. Na wybranych przykładach omów sposoby oraz funkcje jego kreacji. 54. Portrety kobiet niezwykłych, refleksja nad istotą kobiecości i jej kulturowymi uwarunkowaniami. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych powieści Jane Austen. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Od macho do metroseksualisty różnorodność męskich portretów w literaturze i filmie lat ostatnich. Omów na 2. Na podstawie zebranego materiału przedstaw problemy współczesnego człowieka ukazane w piosenkach wybranej grupy rockowej. 3. Literackie i plastyczne obrazy żeglugi. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw sposoby ich kreowania oraz porównaj ich funkcje. 4. Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa pieniądz? Omów problem na wybranych przykładach literackich i malarskich lub filmowych. 5. Między american dream a american scrap-heap. Amerykańskie marzenie i jego demistyfikacje we współczesnej prozie i filmach Jima Jarmuscha. 6. Współczesne oblicza antyutopii. Odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych, porównaj różne oblicza społeczeństwa zniewolonego. 7. Omów funkcjonowanie i znaczenie motywu okna w literaturze i sztuce. 8. Doświadczenie ciała w wybranych tekstach kultury różnych epok lub w twórczości wybranego artysty. Omów, interpretując wybrane przez siebie teksty. 9. Kobiece kino i literatura próba definicji. Omów na wybranych 10. Między krzykiem a ciszą Różne sposoby ukazywania miłości w literaturze i filmie ostatniej dekady. Omów na 11. Inspiracje malarskie w poezji współczesnej. Omów na wybranych 12. Dwudziestowieczna kariera horroru. Omów zjawisko, odwołując się do literatury i filmu. 13. Miasto ekspresjonistów symbol nowoczesności czy zniewolenia? Odwołując się do wybranych tekstów kultury, omów specyfikę kreacji przestrzeni miejskiej i jej funkcje. 14. Dziecko i świat widziany jego oczyma. Omów na wybranych 15. Odwołując się do wybranych tekstów kultury, podejmij próbę zdefiniowania zjawiska zwanego postmodernizmem. 16. Przedstaw obraz PRL-u w komediach Stanisława Barei i w wybranych tekstach literackich. 17. Człowiek w obliczu wojny. Omów wątki pacyfistyczne w wybranych tekstach kultury. 18. Młodzi, świat ich wartości i postawy wobec świata. Omów różnorodne portrety swoich rówieśników w literaturze i sztuce ostatniej dekady. Szkolna lista tematów na 2013 r. Strona 3 / 6

4 19. Mit Pigmaliona we współczesnej kulturze. Omów, odwołując się do przykładów z literatury i/lub filmu, teatru, sztuki. 20. Literackie inspiracje prerafaelitów. Na wybranych przykładach omów sposoby ich funkcjonowania oraz znaczenie. 21. Motywy orientalne inspiracją dla sztuki. Omów, odwołując się do przykładów z literatury, sztuk plastycznych i/lub muzyki. 22. Porównaj wybrane przez siebie wizje społeczeństwa totalitarnego (antyutopii) i dokonaj ich oceny. Odwołaj się do wybranych utworów. 23. Omów różnorodne portrety wampirów w literaturze i filmie/sztukach plastycznych i objaśnij ich funkcję. 24. Strój kobiecy jako wyraz kulturowej i społecznej pozycji kobiety. Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki oraz odwołaj się do realiów świata współczesnego. 25. Między heroizmem a tragizmem postawa i wybory młodzieży czasów okupacji. Omów na przykładach z literatury, filmu i/lub sztuki. 26. Różne funkcje motywu nagości w literaturze i sztukach plastycznych. Omów na 27. Na wybranych przykładach z literatury i sztuki (malarstwo, film) omów przejawy oraz funkcje okrucieństwa. 28. Makdonaldyzacja, homogenizacja, konsumpcjonizm. Odwołując się do różnych tekstów kultury, przedstaw charakterystyczne cechy kultury masowej. 29. Obraz współczesnej Polski (po roku 1989) w twórczości kabaretowej. Omów na wybranych 30. Sposoby ukazywania kobiet w prozie i malarstwie Brunona Schulza. Omów na wybranych 31. Specyfika kreacji bohatera w ekspresjonizmie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do przykładów z literatury, filmu i/lub sztuki. 32. Antyestetyzm i jego funkcje w literaturze, filmie i/lub sztukach plastycznych. Omów na wybranych 33. Omów różne sposoby funkcjonowania motywu zwierciadła w literaturze i sztuce. 34. Między makabrą a idealizacją. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw sposoby kreowania oraz funkcje toposu Erosa i Tanatosa w prozie Edgara Allana Poego i w filmach Tima Burtona. 35. Lalka, manekin, marionetka jako figura ludzkiej egzystencji. Omów motyw, odwołując się do przykładów z literatury, filmu i/lub sztuki. 36. Malarskie inspiracje w twórczości Jacka Kaczmarskiego. Omów na wybranych 37. Sposoby kreowania i funkcje światów alternatywnych w literaturze i filmie. Omów na wybranych 38. Omów sposoby kreowania i funkcje zaświatów w literaturze i sztuce. 39. Symbolika i obraz góry w kulturze. Omów na wybranych 40. Kicz uwodzi. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury. 41. Świat i człowiek w prozie Franza Kafki i malarstwie Edwarda Muncha. Omów, analizując wybrane dzieła. 42. Samotność jako doświadczenie graniczne. Omów na wybranych 43. Motyw lotu i jego różnorodne funkcje w literaturze i sztuce omów na wybranych 44. Człowiek i świat w krzywym zwierciadle fraszek i rysunkach Andrzeja Mleczki omów na wybranych 45. Labirynt jako struktura świata. Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki. Szkolna lista tematów na 2013 r. Strona 4 / 6

5 46. Człowiek i zwierciadło. Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki różnorodne funkcje motywu zwierciadła. 47. Na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki omów różne portrety czarownic i funkcje ich magii. 48. Człowiek w sytuacji granicznej. Omów różnorodne postawy ludzkie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i sztuki. 49. Człowiek ciało biologia. Na wybranych przykładach z literatury i sztuki omów istotę i funkcjonowanie kategorii ciała. 50. Wizerunek kobiety w Ameryce lat 50. i 60. Omów na wybranych przykładach z literatury, sztuki i/lub filmu. 51. Blues jako rytm życia i światopogląd. Omów na wybranych przykładach, analizując teksty i biografię artystów. 52. Taniec ekspresja, styl bycia, symbol. Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki/filmu. 53. Flamenco sztuka, sposób na życie i motyw w literaturze i sztuce. Omów na wybranych 54. Szachy, ruletka, karty. Na wybranych przykładach z literatury, filmu i sztuki omów motyw gry i jego funkcje. 55. Odwołując się do wybranych przykładów, omów funkcje, jakie odgrywają emocje w sporcie. 56. Miłość i jej odcienie jako motyw w literaturze, filmie i sztuce XX i XXI wieku. 57. Portrety artystów w literaturze, filmie i sztuce współczesnej. Na wybranych przykładach omów sposoby kreacji bohatera, jego postawę wobec świata, ludzi, własnego powołania. 58. Metamorfozy wizerunku Draculi. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów z filmu. 59. Odwołując się do wybranych przykładów, omów funkcje brzydoty i kontrastu w XVII-wiecznym malarstwie i w poezji Stanisława Grochowiaka. 60. Artystyczne prowokacje. Omów zjawisko na wybranych przykładach, odwołując się do różnych dziedzin sztuki. 61. Melancholia jako kategoria estetyczna i filozoficzna. Omów zagadnienie, analizując różne teksty kultury. 62. Motyw snu w literaturze i sztuce oraz jego funkcje. Omów na wybranych 63. Zło z twarzą dziecka. Omów motyw, odwołując się do dziecięcych bohaterów z wybranych tekstów kultury. 64. Reggae muzyka, filozofia, styl bycia. Omów, odwołując się do wybranych tekstów kultury. 65. Bohater jako pacjent. Biografia i postawa bohatera w ujęciu humanistycznym i medycznym (opis przypadku). Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych. 66. Różne kreacje kochanka. Przedstaw temat na przykładzie wybranych dzieł. 67. Antyutopie próba definicji formy na podstawie wybranych tekstów kultury. 68. Motyw konia i jego symbolika. Omów sposób przedstawienia i funkcje motywu, odwołując się do wybranych przykładów z różnych dziedzin sztuki. 69. Autoportrety liryczne Jacka Kaczmarskiego. Omów, odwołując się do wybranych utworów artysty. JĘZYK Szkolna lista tematów na 2013 r. Strona 5 / 6

6 1. Sztuka retoryki w teorii i w praktyce. Dokonaj językowej analizy wybranych tekstów o charakterze retorycznym. 2. Język Twoich rówieśników. Zanalizuj zgromadzony materiał źródłowy. 3. Wskaż elementy gwarowe w języku starszego pokolenia. Odwołaj się do wybranych przykładów. 4. Analizując wybrane przykłady, omów sposoby i funkcje wykorzystania gwar we współczesnej kulturze masowej. 5. Dokonując analizy językowej, przedstaw świat kreowany przez reklamę prasową, radiową lub telewizyjną. Odwołaj się do wybranych przykładów. 6. Jak język reklamy wpływa na język współczesności? Odpowiedz na pytanie, analizując wybrane przez siebie przykłady. 7. Analizując język mediów, scharakteryzuj obecne w nich zapożyczenia językowe. 8. Analizując teksty współczesnych piosenek, scharakteryzuj zapożyczenia językowe. 9. Specyfika reklamy motoryzacyjnej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów. 10. Dokonaj analizy środków retorycznych w tekstach współczesnych polityków. Odwołaj się do wybranych przykładów. 11. Treści jawne i ukryte tytułów prasowych. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów. 12. Jaki portret młodego człowieka kreują współczesne teksty rockowe lub hiphopowe? Odwołaj się do wybranych przykładów. 13. Analizując język reklamy, zaprezentuj portret młodego człowieka, jaki one kreują. Odwołaj się do wybranych przykładów. 14. Współczesna polszczyzna w filmach. Omów cechy języka na dwóch wybranych Szkolna lista tematów na 2013 r. Strona 6 / 6

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Matura 2014/2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Matura 2014/2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Matura 2014/2015 Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach. 1. Czarny charakter w literaturze. Analizując wybrane przykłady, omów sposoby kreacji

Bardziej szczegółowo

4. Wiersze w roli manifestu programowego. Interpretując wybrane teksty, omów stosunek ich autorów do tradycji i nowatorstwa.

4. Wiersze w roli manifestu programowego. Interpretując wybrane teksty, omów stosunek ich autorów do tradycji i nowatorstwa. Propozycje tematów prezentacji maturalnych z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 A. Literatura 1. Epilog jako klucz do interpretacji utworu. Omów zagadnienie, analizując Pana Tadeusza Adama Mickiewicza,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego MATURA 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myśleniach

Lista tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego MATURA 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myśleniach Lista tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego MATURA 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myśleniach LITERATURA Nr Nazwa tematu 1. Zaprezentuj sposoby wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Dokonaj analizy zagadnienia na wybranych 2. Różne sposoby funkcjonowania tradycji horacjańskiej

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015. Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA

Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015. Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015 Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA 1. Bohater wierny swoim ideałom. Omów sposoby kreowania takich bohaterów, analizując

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA

ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA 1. Różne obrazy szkoły w literaturze. Scharakteryzuj je oraz omów ich funkcje na wybranych przykładach literackich. 2.

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M. KOPERNIKA ul. Zaułek Prosowy 1 87-100 Toruń TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO LITERATURA 1. Przedstaw różne wizje przyszłości w literaturze

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 /według formuły obowiązującej do 2014 r./ I.LITERATURA 1.Motyw wędrówki po zaświatach

ZESTAW TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 /według formuły obowiązującej do 2014 r./ I.LITERATURA 1.Motyw wędrówki po zaświatach ZESTAW TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 /według formuły obowiązującej do 2014 r./ I.LITERATURA 1.Motyw wędrówki po zaświatach w różnych ujęciach literackich. Omów, porównując wybrane

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Literatura 1. Kochankowie wszechczasów w literaturze różnych epok. Omów sposób ich przedstawienia, odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku w roku 2014 Za wybór tematu, dobór pozycji bibliograficznych, zakres materiału i kompozycję prezentacji

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim I. Literatura I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim Szkolna lista tematów na część ustną EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych.

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych. LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA 1. Społecznicy w literaturze - ich siła i słabość. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady. 2. Różne odmiany współczesnego

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie I LITERATURA 1. Przedstaw obrazy i określ funkcję wiosny w literaturze. Omów, analizując celowo dobrane

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2)

Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2) Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2) Materiał z cyklu Lustra świata na IV etapie nauczania obejmuje 600 godz. języka polskiego, w tym 360 godz. do zakresu podstawowego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ.

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw ul. Narutowicza 2 33-300 Nowy Sącz tel. 440 73 72 MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Oprac. Beata Góra Data

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3 Numer i temat lekcji 1. i 2. Świat między wojnami 3. Patriotyczny obowiązek dawniej i dziś Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK POLSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi Komisjami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III Aleksandra Bek Alina Kowalczykowa Piotr Łuszczykiewicz Mirosław Skrzypczyk z wykorzystaniem tekstów Jerzego Bartmińskiego Język polski Cele kształcenia 1. Sprawność językowa i komunikacyjna w mówieniu,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Tematy na XL OliJP rok szkolny 2009/2010 1. APOKRYF W LITERATURZE DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

Tematy na XL OliJP rok szkolny 2009/2010 1. APOKRYF W LITERATURZE DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ Tematy na XL OliJP rok szkolny 2009/2010 1. APOKRYF W LITERATURZE DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ Praca ma dotyczyć wyłącznie apokryfów rozumianych jako teksty związane z Biblią (stymulowane wątkami biblijnymi i/lub

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Hałajczak Hanna Ofiara losu, zwyciężczyni czy cwaniara? Femistyczne ujęcie baśni o Kopciuszku 2006 dr Grażyna Gajewska Hillenberg Ewa Chwyty

Hałajczak Hanna Ofiara losu, zwyciężczyni czy cwaniara? Femistyczne ujęcie baśni o Kopciuszku 2006 dr Grażyna Gajewska Hillenberg Ewa Chwyty WYDZ. FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ 2004 Prace licencjackie Burghard Filip Unesco - struktura organizacji i jej działalność w Polsce 2004dr Witold Sobczak Cieśliński Łukasz Prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

2005 r - studia dzienne

2005 r - studia dzienne 2005 r - studia dzienne 1. Cyganik Katarzyna prom. (dr B.Krasnowolski) Restauracja kościoła Franciszkanów w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku - rola St.Wyspiańskiego. 2. Czyszczoń Barbara (dr B.Krasnowolski)

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu

2015/2016. Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu 2015/2016 Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu Opracowała: Beata Urbaniak Koordynator MYP Współpraca: liderzy grup przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo