POZYCJONOWANIE MAREK - MALI I ŚREDNI GRACZE NA RYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZYCJONOWANIE MAREK - MALI I ŚREDNI GRACZE NA RYNKU"

Transkrypt

1 POZYCJONOWANIE MAREK - MALI I ŚREDNI GRACZE NA RYNKU Oferta szkoleniowa Czerwiec 2013

2 Wprowadzenie Większość teorii pozycjonowania marek wyrasta ze świata wielkich korporacji, w którym marketing charakteryzuje: - praca na dużych, globalnych markach - duże nakłady finansowe i czasowe - szerokie wykorzystanie zewnętrznych agencji - oparcie się na pogłębionych badaniach rynku - rozbudowane struktury raportowania i komunikacji w ramach firm - rozbudowane, wieloetapowe procesy budowania pozycjonowania Większość teorii pozycjonowania słabo sprawdza się w pracy z markami, które zajmują trzecie, czwarte czy piąte miejsce na rynku.

3 Wprowadzenie Marketing mniejszego gracza na rynku ma inną specyfikę: - mniejsze marki często mają lokalny, polski charakter - ich budżety marketingowe wymagają większej kreatywności - osoba odpowiedzialna za marketing dużo rzeczy robi sama - głównym źródłem wiedzy o rynku są pracownicy firmy - trzeba umieć sprzedać markę w jednym zdaniu a nie dużym dokumencie

4 Wprowadzenie Praca nad pozycjonowaniem mniejszej marki powinna uwzględniać: - dobre wykorzystanie aktualnych zasobów marki - samodzielnie przeprowadzone badania i konsultacje wewnętrzne - sprawny i krótki proces - łatwe zastosowanie do podstawowych działań marketingowych: tworzenie strony www, działania w mediach społecznościowych, materiały informacyjne, działania PR, wygląd opakowania - możliwość wykorzystania przez różnych pracowników firmy nie tylko marketingowca (jasna, zrozumiała wizja) Najlepsze pozycjonowanie są w stanie zbudować samodzielnie pracownicy firmy.

5 Cele szkolenia Celem szkolenia jest zbudowanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego zbudowania pozycjonowania dla mniejszej marki. Dajemy narzędzia do samodzielnej pracy, nie gotowe rozwiązania! 3.

6 Cele szkolenia Szczegółowe cele szkolenia: I. czym jest pozycjonowanie marki? (wiedza) II. Jak przeprowadzić proces? (zarządzanie projektem) III. Jak pracować z pozycjonowaniem? (wdrożenie) 3.

7 Cele szkolenia Szczegółowe cele szkolenia: I. czym jest pozycjonowanie marki? (wiedza) II. Jak przeprowadzić proces? (zarządzanie projektem) III. Jak pracować z pozycjonowaniem? (wdrożenie) Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia: 1. Jakie elementy powinno zawierać pozycjonowanie marki? 2. Gdzie szukać wyróżnika konkurencyjnego? 3. Jak określić kategorię, w której funkcjonuje produkt? 4. Jak poprawnie opisać konkurencję? 5. Co jest istotne w opisie grupy celowej? 6. Czy i kiedy 3. przydatny jest opis osobowości marki?

8 Cele szkolenia Szczegółowe cele szkolenia: I. czym jest pozycjonowanie marki? (wiedza) II. Jak przeprowadzić proces? (zarządzanie projektem) III. Jak pracować z pozycjonowaniem? (wdrożenie) Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia: 1. Jakie są typowe etapy przeprowadzenia projektu w firmie? 2. Kto powinien uczestniczyć w procesie tworzenia pozycjonowania? 3. Co może być źródłem inspiracji do tworzenia pozycjonowania? 4. Jakie są źródła wiedzy w przypadku braku badań? Jak przeprowadzić samodzielnie podstawowe badania niezbędne do pozycjonowania?

9 Cele szkolenia Szczegółowe cele szkolenia: I. czym jest pozycjonowanie marki? (wiedza) II. Jak przeprowadzić proces? (zarządzanie projektem) III. Jak pracować z pozycjonowaniem? (wdrożenie) Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia: 1. Jak opowiedzieć pozycjonowanie w jednym zdaniu? 2. Gdzie szukać esencji/metafory dla pozycjonowania? 3. Co mówić, czego nie mówić o pozycjonowaniu innym osobom w firmie, zewnętrznym partnerom? 4. Czym różni się pozycjonowanie od reklamy? Jak przełożyć pozycjonowanie na codzienne działania?

10 Metoda Szkolenie będzie przeprowadzone według autorskiej metody obejmującej cztery etapy. Szkolenie składa się z cyklu dwóch spotkań poprzedzonych samodzielnym zapoznaniem się z materiałami oraz samodzielną pracą w podgrupach pomiędzy spotkaniami. I. Poczytaj! (materiały przed szkoleniem) II. Przećwicz! (spotkanie z trenerami) III. Jeszcze raz przećwicz! (samodzielna praca z innymi uczestnikami) IV. Skomentuj i usłysz komentarz! (spotkanie z trenerami) tydzień przed pierwszym spotkaniem: pierwszy termin spotkania: tydzień pomiędzy spotkaniami: drugi termin spotkania: Poczytaj! Przećwicz! Jeszcze raz przećwicz! Skomentuj i usłysz komentarz!

11 Metoda I. Poczytaj! (materiały przed szkoleniem) 8 przykładowych zapisów pozycjonowania mniejszych marek II. Przećwicz! (z trenerami) Prezentacja: Wprowadzenie do pozycjonowania mniejszej marki (1h) Praca w podgrupach ćwiczenia (4h) określenie kategorii, rozpoznanie konkurencji, opis konsumenta, wyróżnik, esencja/metafora dla marki, przełożenie na działania marketingowe Prezentacja: Projekt: pozycjonowanie jak to zrobić?! (1h) III. Jeszcze raz przećwicz! (z innymi uczestnikami) Samodzielne opracowanie pozycjonowania w ramach podgrup w oparciu o przygotowany case IV. Skomentuj i usłysz komentarz (spotkanie, prezentacje podgrup) Prezentacja wyników pracy w podgrupach, feedback (2h)

12 Trenerzy Robert Droździkowski Pomysłodawca i współzałożyciel conceptbox.pl 10 lat doświadczenia w branży marketingowej: poprzednio Senior Brand Consultant w agencji brandingowej CPC, Research/Insight Manager w firmach Polbank EFG, British American Tobacco, Kompania Piwowarska, Senior Account Executive w SMG/KRC MB W ostatnim czasie pracował dla marek: Visa Europe, Ruch, Maxwell House, Lech, Polbank, Plusz, Dulux, Nobiles, Inteligo. Magdalena Kamieniecka Absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu TROP. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie wprowadzeniu wieloetapowych projektów badawczych (badacz jakościowy w Millwardbrown SMG/KRC) i strategicznych (konsultant ds. marki w Corporate Profiles Consulting). W ostanim czasie pracowała dla marek: Leroy Merlin, BGŻ, Play, Philips. Poza działalnością w obszarze komercyjnym prowadzi autorskie programy edukacyjno - rozwojowe dla dzieci i dorosłych.

13 Cena i terminy Koszt dla jednego uczestnika: 650 PLN + VAT Liczba uczestników: osób Miejsce i termin: Warszawa: 24 i 25 października 2013 Poznań: 7 i 8 listopada 2013 Cena obejmuje: materiały szkoleniowe uczestnictwo w szkoleniu poczęstunek kawowy w czasie przerw Organizatorem szkolenia jest Concept Box Sp. z o.o.

14 FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE Pozycjonowanie marek - mali i średni gracze na rynku Dane uczestnika: Imię i nazwisko Telefon Dane płatnika: Nazwa firmy Adres NIP Cena szkolenia: % VAT (799,50 zł brutto) Termin szkolenia: Warszawa: 24 i 25 października 2013 Poznań: 7 i 8 listopada 2013 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz.U Nr 101 poz. 926 z 2002 roku) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Concept Box Sp. z o.o. Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu pozycjonowanie marek mali i średni gracze na rynku określone w regulaminie zamieszczonym na stronie Podpis osoby upoważnionej..

15 Regulamin szkolenia Pozycjonowanie marek - mali i średni gracze na rynku 1. Organizator Szkolenie organizuje firma Concept Box sp.z.o.o wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS nr: , NIP: , REGON: zwana dalej organizatorem. 2. Szkolenie Concept Box sp.z.o.o. organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie 3. Zgłoszenie uczestnictwa 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie i przesłanie go na adres Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz potwierdzenia przelewu w nieprzekraczalnym terminie do dnia r 2. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności.

16 4. Opłaty za szkolenia i warunki płatności 1. Opłaty za szkolenia obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, przerwy kawowe. 2. Aktualne opłaty podane są na stronie 3. Organizator pobiera opłaty za szkolenie z góry. Wpłata może nastąpić za pomocą przelewu na rachunek bankowy organizatora. 4. Po otrzymaniu opłaty przez organizatora zostanie wystawiona faktura VAT najpóźniej na 7 dni od daty otrzymania zapłaty za usługę lub na koniec miesiąca. 5. Po uzgodnieniu z organizatorem, w przypadku dokonania wpłaty za szkolenie na mniej niż 4 dni robocze przed terminem szkolenia, dowód wpłaty należy okazać na szkoleniu. 6. Organizator w szczególnych przypadkach może zrezygnować z pobrania opłaty przed szkoleniem lub zastosować rabat. 5. Rezygnacja z uczestnictwa 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić organizatorowi drogą mailową na adres: 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu: a) w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do dnia r. (Warszawa) i r (Poznań) organizator pobierze 50% opłaty za dotychczasowe usługi przygotowawcze do szkolenia; b) w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po (Warszawa) i r (Poznań) organizator pobierze od Zgłaszającego pełną opłatę za dotychczasowe usługi przygotowawcze do szkolenia. c) Zgłaszający wyraża zgodę na to, że w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie, bez obowiązku zwrotu Zgłaszającemu opłaty szkolenia. 3. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia. 4. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia, za którego bierze pełną odpowiedzialność.

17 6. Zmiany terminu szkolenia 1. Concept Box sp.z.o.o. organizuje szkolenie po skompletowaniu grupy minimum 8 osób i zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca realizacji szkolenia w przypadku, gdy nie zgłosi się wymagana liczba uczestników, oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu. 2. W przypadku gdy szkolenie nie odbędzie się w planowanym terminie uczestnicy, zapisani na szkolenie, zostaną poinformowani o tym drogą mailową, najpóźniej na 2 dni poprzedzające szkolenie. Organizator poinformuje mailem zgłaszającego się na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia. Nowy termin szkolenia wymaga mailowo potwierdzenia przez zgłaszającego. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia i nie wyrażenia zgody przez zgłaszającego na nowy termin szkolenia, Zgłaszający zachowuje prawo do żądania zwrotu wpłaconej kwoty. 3. Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku gdy szkolenie odbędzie się w wyznaczonym terminie zostaną o tym poinformowani drogą mailową, najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych. 7. Rabaty Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania rabatów dla większych grup. 8. Ochrona danych osobowych 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres owy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

18 2. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Concept Box sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS nr: , NIP: , REGON: , w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 9. Reklamacje 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkolenia w terminie najpóźniej 30 dni od daty zakończenia szkolenie drogą elektroniczną. 2. Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w tym terminie odpowiedzieć na nią drogą ową. 10. Odpowiedzialność Concept Box sp.z.o.o. oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

19

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolen 2015

Harmonogram Szkolen 2015 SZKOLENIA ORGANIZUJE Harmonogram Szkolen 2015 SZKOLENIA TECHNICZNE sezon 2015 Szanowni Państwo! Aircon Sp. z o.o. zaprasza na szkolenia z wiedzy praktycznej i teoretycznej, dotyczące urządzeń marki MDV:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolen 2015

Harmonogram Szkolen 2015 SZKOLENIA ORGANIZUJE Harmonogram Szkolen 01 SZKOLENIA TECHNICZNE sezon 01 Szanowni Państwo! Nabilaton Sp. z o.o. - Generalny Przedstawiciel marki Galletti w Polsce zaprasza na szkolenia z wiedzy praktycznej

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M R O Z W O J U

P R O G R A M R O Z W O J U Strona1 P R O G R A M R O Z W O J U L I D E R Ó W I N N O W A C J I a u t o r s t w a p r o f. M a r i o R a i c h a w L e t i a B u s i n e s s C e n t e r w L e g n i c y L E G N I C A 2 0 1 3 Strona2

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu 1. Regulamin posługuje się następującymi definicjami: 1 Definicje 1) Konferencja całodniowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolen 2015

Harmonogram Szkolen 2015 SZKOLENIA ORGANIZUJE Harmonogram Szkolen 01 SZKOLENIA TECHNICZNE sezon 01 Szanowni Państwo! Zymetric Sp. z o.o. Generalny Przedstawiciel marki Midea w Polsce, zaprasza na szkolenia z wiedzy praktycznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolen 2015

Harmonogram Szkolen 2015 SZKOLENIA ORGANIZUJE Harmonogram Szkolen 01 SZKOLENIA TECHNICZNE sezon 01 Szanowni Państwo! Nabilaton Sp. z o.o. zaprasza na szkolenia z wiedzy praktycznej i teoretycznej, dotyczące urządzeń: Pomp Ciepła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby efektywniej sprzedawali?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MIXX Awards 2015

Regulamin konkursu MIXX Awards 2015 Regulamin konkursu MIXX Awards 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu "MIXX AWARDS 2015", zwanego dalej Konkursem, jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa 1 [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność 23-24 marca 2015 r. Ożarów Mazowiecki v. 1/10/14 z dnia 30.10.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konferencji

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci: I. Definicje: Spółka - Gaca System z ograniczona odpowiedzialno

Spis tre ci: I. Definicje: Spółka - Gaca System z ograniczona odpowiedzialno Spis treści: I. Definicje. II. Postanowienia ogólne. III. Warunki korzystania z usług Serwisu: 1. Ogólne warunki korzystania z usług Serwisu. 2. Warunki techniczne. 3. Warunki formalne korzystania z Serwisu.

Bardziej szczegółowo

6SESJI 6INTERAKTYWNYCH. COACHING I MOTYWACJA DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRAKTYCE Jak budować i utrzymać długotrwałe zaangażowanie pracowników?

6SESJI 6INTERAKTYWNYCH. COACHING I MOTYWACJA DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRAKTYCE Jak budować i utrzymać długotrwałe zaangażowanie pracowników? WARSZTATY COACHING I MOTYWACJA DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRAKTYCE Jak budować i utrzymać długotrwałe zaangażowanie pracowników? 16-17 LISTOPADA 2015, WARSZAWA 6SESJI TEMATYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MANAGERÓW

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów TRANSFORM YOURSELF PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów Program przeznaczony jest dla: Menedżerów i wszystkich tych, którzy potrzebują wzmocnić umiejętności interpersonalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte dla Menedżerów

Szkolenie otwarte dla Menedżerów Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników - jak skutecznie inwestować we właściwych ludzi Szkolenie otwarte dla Menedżerów Rekrutacja i Selekcja pracowników. 20.05.2014 - Wrocław Trener Prowadzący: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH 13-14 maja 2015 r. Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne REGULAMIN SERWISU WEBCASTER 1. Postanowienia wstępne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego Webcaster.pl (dalej również: Serwis ). 1.2. Organizatorem Serwisu

Bardziej szczegółowo

PEP Personal Efficiency Program

PEP Personal Efficiency Program Termin szkolenia: 10 czerwca 2013 r. Miejsce szkolenia: Etap I Warszawa pozostałe etapy u Klienta PEP Personal Efficiency Program Nie ma nic łatwiejszego niż być zajętym i nic trudniejszego niż być efektywnym

Bardziej szczegółowo