Ubezpieczenia w medycynie - obowiązek czy konieczność?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia w medycynie - obowiązek czy konieczność?"

Transkrypt

1 Ubezpieczenia w medycynie - obowiązek czy konieczność? Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Janusz Szulik Członek Zarządu TU INTER Polska S.A. 1 1

2 Ubezpieczenia w medycynie: obowiązek czy konieczność? Plan prezentacji 1. TU INTER Polska S.A. kim jesteśmy? 2. Zawód lekarza i lekarza dentysty w świetle prawa. 3. Jakie ubezpieczenia obowiązkowe, dobrowolne? 4. Oferta TU INTER Polska S.A. - kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa. 5. Rekomendacje TU INTER Polska S.A. 2 2

3 1. TU INTER Polska S.A. kim jesteśmy? W Polsce INTER działa jako grupa: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-śYCIE Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Assistance Sp. z o.o. Nasza oferta obejmuje ubezpieczenia: medyczne, majątkowe, zdrowotne i ubezpieczenia na Ŝycie m.in.: Pakiet ubezpieczeń dla lekarzy Pakiet ubezpieczeń dla pielęgniarek i połoŝnych Pakiet ubezpieczeń dla NZOZ 3 3

4 1. TU INTER Polska S.A. kim jesteśmy? Efektem naszej wieloletniej aktywności oraz współpracy ze środowiskami medycznymi jest ubezpieczenie: ok. 40 % aktywnych lekarzy i lekarzy dentystów ok. 50% zarejestrowanych NZOZ 4 4

5 2. Zawód lekarza i lekarza dentysty w świetle prawa Wolny zawód zaufania publicznego: osobiste wykonywanie z naleŝytą starannością i w sposób niezaleŝny czynności słuŝących ochronie zdrowia i Ŝycia ludzi, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami oraz przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej, przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje potwierdzone uzyskana licencją, oraz innymi dokumentami uprawniającymi do zarobkowego udzielania świadczeń zdrowotnych określonego rodzaju (w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, albo na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej.) (Dr M.Święcki, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu) ryzyko zawodowe - odpowiedzialność cywilna - wysokie odszkodowania dotkliwe obciąŝenie finansowe. 5 5

6 2. Zawód lekarza i lekarza dentysty w świetle prawa Jakie akty prawne określają odpowiedzialność lekarza? Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (T. j. Dz. U ) Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U ) Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U ) Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (DZ.U z dnia ) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych, Kodeks Etyki Lekarskiej oraz inne akty prawne 6 6

7 3. Jakie ubezpieczenia obowiązkowe, dobrowolne? Jakie ubezpieczenie muszę posiadać w świetle obowiązującego prawa? O czym naleŝy pamiętać? Ubezpieczenie dobrowolne TU Inter Polska S.A. 7 7

8 3. Jakie ubezpieczenia obowiązkowe, dobrowolne? Jakie ubezpieczenie muszę posiadać w świetle obowiązującego prawa? 1. nowe ubezpieczenie lekarza wykonującego zawód, zawierane na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów, wykonujących zawód na terenie RP, z dnia 26 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 67 poz. 515), 2. ubezpieczenie obowiązkowe (NFZ), zawierane na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, z dnia 28 grudnia 2007 (Dz.U. z 2008r. nr 3 poz. 10), 3. ubezpieczenie obowiązkowe (SPZOZ), zawierane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu, przyjmującego zamówienia naświadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń, z dnia 23 grudnia 2004, (Dz.U. z 2004r. nr 283 pos. 2825). 8 8

9 3. Jakie ubezpieczenia obowiązkowe, dobrowolne? O czym naleŝy pamiętać? - ubezpieczenia obowiązkowe nie obejmują szkód: - wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go lub zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu, - polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, - polegających na zapłacie kar umownych, - kaŝde ubezpieczenia obowiązkowe zabezpiecza inną sferę działalności lekarza, - w ramach ubezpieczenia obowiązkowego moŝna ubezpieczyć się powyŝej minimalnych sum gwarancyjnych, - zasadne jest uzupełnienie ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczeniem dobrowolnym celem posiadania kompleksowej ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej. 9 9

10 3. Jakie ubezpieczenia obowiązkowe, dobrowolne? Ubezpieczenie dobrowolne T.U. Inter Polska S.A. : Jest podstawowym uzupełnieniem ubezpieczeń obowiązkowych : dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (odpowiedzialność pracownika zgodnie z Kodeksem Pracy do wysokości 3 wynagrodzeń) dla prowadzących prywatne praktyki (szkody w mieniu - równieŝ w najmowanych nieruchomościach) Ponadto zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkód: wyrządzonych podczas udzielania pierwszej pomocy wyrządzonych podczas wykonywania świadczeń medycznych na podstawie niektórych umów cywilno prawnych w podmiotach, które nie są ZOZ-ami ( np.areszt śledczy, izba wytrzeźwień) 10 10

11 3. Jakie ubezpieczenia obowiązkowe, dobrowolne? 11 11

12 4. Oferta TU INTER Polska S.A. - pełna ochrona ubezpieczeniowa. Pakiet INTER dla medycyny Ubezpieczenia w Ŝyciu zawodowym: Ubezpieczenia medyczne OC Ubezpieczenie INTER Ochrona HIV/WZW! Ubezpieczenie na wypadek przerwy w wyk. zawodu: INTER Kontrakt Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna Ubezpieczenie Praktyki Lekarskiej Ubezpieczenia OC ZOZ Ubezpieczenie na Ŝycie INTER Grupa Med Ubezpieczenia w Ŝyciu prywatnym: Ubezpieczenie mieszkania/domu: INTER Lokum Ubezpieczenie podróŝne: INTER Tour Ubezpieczenie NNW Ubezpieczenie zdrowotne: VISION 12 12

13 5. Rekomendacja TU INTER Polska S.A. Znamy się od dawna... TU INTER Polska od 1994 roku troszczy się o bezpieczeństwo personelu medycznego zarówno w pracy, jak i w Ŝyciu prywatnym, oferując swoim Partnerom specjalne programy ubezpieczeniowe, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Nasza współpraca oparta jest o doświadczenie naszych partnerów... Wspólnie z Przedstawicielami branŝy medycznej tworzymy nowe standardy w zakresie ubezpieczeń OC zawodowego

14 5. Rekomendacja TU INTER Polska S.A. O pakiet INTER dla medycyny pytaj: Pod numerem infolinii: Naszej sieci sprzedaŝy: w Centrali w 9 Oddziałach w 34 Przedstawicielstwach u ponad 900 doradców Kontakty znajdziesz na

15 Dziękuję za uwagę. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Janusz Szulik Członek Zarządu TU INTER Polska S.A. Kraków,

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Tytuł prezentacji UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Oferta INTER Polska dla środowiska medycznego Małgorzata Ziółkowska - Oddział w Katowicach Śląska Izba Lekarska, 23 stycznia 2012r. Dla ułatwienia przyswojenia

Bardziej szczegółowo

Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą

Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą W aktualnym stanie prawnym zasady i ramy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów

Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów Podstawy prawne, zakres i produkty ubezpieczenia Marta Klimkowska-Misiak Przewodnicząca zespołu ds. ubezpieczeń Naczelnej Rady Lekarskiej Agenda 1. Definicja pojęcia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA LEKARZY

UBEZPIECZENIA LEKARZY BIULETYN INFORMACYJNY 1 Koleżanki i Koledzy Tradycyjnie, w Wasze ręce trafia specjalny numer Biuletynu Informacyjnego Beskidzkiej Izby Lekarskiej w całości poświęcony ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Radca prawny Aleksandra Krzemińska Opole, 19 października 2012 r.

Radca prawny Aleksandra Krzemińska Opole, 19 października 2012 r. Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych (indywidualne, grupowe) w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej i ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej: formy, zasady wykonywania zawodu w ramach

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne i zakres. Marta Klimkowska-Misiak Przewodnicząca zespołu ds. ubezpieczeń Naczelnej Rady Lekarskiej

Podstawy prawne i zakres. Marta Klimkowska-Misiak Przewodnicząca zespołu ds. ubezpieczeń Naczelnej Rady Lekarskiej Ubezpieczenia obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej lekarza Podstawy prawne i zakres Marta Klimkowska-Misiak Przewodnicząca zespołu ds. ubezpieczeń Naczelnej Rady Lekarskiej Agenda 1. Definicja pojęcia

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Anna Piechota Uniwersytet Łódzki MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Wprowadzenie System zdrowotny (system ochrony zdrowia, soz) według definicji World Health Organizations (WHO)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy., ul. Warszawska 41, NIP, zwanym w dalszej części umowy Udzielającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med..

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. P.M.341( 21)2014 Załącznik nr 3 do SWKO UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. zawarta w Józefowie, w dniu 2015 roku (dalej: Umowa) pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Toruniu, w dniu... roku zgodnie z art. 26 oraz 27

Bardziej szczegółowo

U M O W A «Pracownik - nr akt»

U M O W A «Pracownik - nr akt» U M O W A «Pracownik - nr akt» Zawarta w dniu. r. w Świdnicy w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia.. r. pomiędzy: a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świdnicy 58-100 Świdnica

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 70/2011/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 9/2015/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... zawarta w dniu...r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE Umowa numer /2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta w Toruniu, w dniu roku zgodnie z art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654

Bardziej szczegółowo

City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1

City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1 Oferta świadczenia usługi serwisu brokerskiego City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1 City Broker Sp. z o.o. ul. Zeylanda 3/1, 60-808 Poznań Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. KIM JEST BROKER...3

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Postanowienia ogólne

Porozumienie. Postanowienia ogólne zawarte w dniu 17.12.2010r pomiędzy: Porozumienie Okręgową Izbą Lekarską z siedzibą w Płocku ul. Kościuszki 8, 09-402 Płock, Regon 004737447, reprezentowaną przez: 1. Jarosław Wanecki Prezesa Okręgowej

Bardziej szczegółowo