Wprowadzenie do metod numerycznych Wykład 13 Metody statystyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do metod numerycznych Wykład 13 Metody statystyczne"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do metod numerycznych Wykład 13 Metody statystyczne Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Katedra Informatyki Stosowanej

2 Spis treści 1 2 Generowanie ciągów liczb losowych na podstawie tablicy cyfr losowych 3 4

3 Spis treści 1 2 Generowanie ciągów liczb losowych na podstawie tablicy cyfr losowych 3 4

4 Spis treści 1 2 Generowanie ciągów liczb losowych na podstawie tablicy cyfr losowych 3 4

5 Spis treści 1 2 Generowanie ciągów liczb losowych na podstawie tablicy cyfr losowych 3 4

6 Any one who considers arithmetical methods of producing random digits is, of course, in a state of sin. For, as has been pointed out several times, there is no such thing as a random number there are only methods to produce random numbers, and a strict arithmetic procedure of course is not such a method. JOHN VON NEUMANN, 1951

7 Prawdopodobieństwo ilościowy opis niepewności (losowości). Ciąg liczb losowych ciąg, który nie może być opisany żadnym określonym wzorcem. Losowy ciąg znaków taki ciąg, którego nie można zapisać za pomocą algorytmu w postaci krótszej od samego ciągu.

8 Wykorzystanie liczb losowych reprezentatywne badania statystyczne - losowanie z populacji (np. kontrola jakości produktów, badania ekonomiczne i społeczne); planowanie eksperymentu (np. podział poletek doświadczalnych dla celów porównawczych); symulacyjne badania procesów stochastycznych (np. symulacja procesów technicznych poddanych wymuszeniom losowym); probabilistyczne modele w problemach deterministycznych - metody Monte Carlo (np. przybliżone obliczanie całek wielowymiarowych, szukanie minimum funkcji, algorytmy genetyczne, itd.);

9 Wykorzystanie liczb losowych kryptografia (zastosowania militarne, w dyplomacji, w telekomunikacji, sieciach komputerowych); gry komputerowe, gry strategiczne, automaty do gier; budowanie modeli (np. fraktale losowe); inne.

10 Spis treści 1 2 Generowanie ciągów liczb losowych na podstawie tablicy cyfr losowych 3 4

11 Tablice liczb losowych L.H.Tippett, Random Sampling Numbers, cyfr, ze spisu powszechnego, powierzchnie parafii, po odrzuceniu dwóch pierwszych i dwóch ostatnich cyfr z każdej liczby R.A.Fisher, F.Yates, cyfr, wypisanie cyfr od 15 do 19 z pewnych 20-cyfrowych tablic logarytmicznych Kendall, Babington Smith, cyfr losowo uzyskanych za pomocą elektrycznej ruletki - wirującego dysku z oznaczeniami cyfr 0, 1,..., E.Vielrose (dla GUS), na podstawie pasków do drukujących maszyn liczących, z liczb co najmniej czterocyfrowych skreślano jedną cyfrę końcową i dwie początkowe, wykreślano niektóre kolumny RAND Corporation, cyfr. Zbudowano źródło impulsów/sekundę. Impulsy odczytywano paczkami pięciobitowymi otrzymując liczby z przedziału [0, 31]. Zachowywano liczby z przedziału [0, 19] i zapisywano ich młodszą cyfrę dziesiętną. (Tablice cyfr losowych oferowano także na kartach perforowanych).

12 Tablice liczb losowych 1 Wybrać losowo liczbę pięciocyfrową z tablicy. 2 Zredukować pierwszą cyfrę tej liczby modulo 2 - zmodyfikowana liczba pięciocyfrowa wskaże numer wiersza w tablicy. 3 Zredukować dwucyfrową końcówkę tej liczby modulo 50 otrzymana liczba dwucyfrowa wskaże numer kolumny w tablicach. 4 Rozpocząć ciąg losowy od wskazanej pozycji w tablicy.

13 Spis treści 1 2 Generowanie ciągów liczb losowych na podstawie tablicy cyfr losowych 3 4

14 generatory fizyczne (moneta, urna z kulami, kostka do gry, ruletka, itd.) zliczanie impulsów promieniowania jądrowego (dobry generator rozkładu Poissona lub wykładniczego); zliczanie impulsów elektronicznych, np. sygnałów z dysku komputera, wskaźnika myszy, szumów, itp.; pobieranie losowych bitów z arytmometru komputera lub z klawiatury; algorytmy matematyczne generowania liczb pseudolosowych - generatory programowe (rozkład równomierny lub dwupunktowy); Wynik algorytmu matematycznego ciąg liczb pseudolosowych dla osoby nieznającej metody generowania niemożliwy do odróżnienia od ciągu liczb losowych (za pomocą testów statystycznych).

15 Rozkład równomierny Dla rozkładu ciągłego zmiennej losowej x (a, b), gdzie b a = h > 0, rozkład równomierny określony jest funkcją postaci: { 1 dla x (a, b) P(x) = h 0 dla x / (a, b) Wartość przeciętna rozkładu równomiernego wynosi h/2.

16 Rozkład równomierny Rys. 1: Rozkład równomierny

17 Związki między rozkładami prawdopodobieństwa Rys. 2: Związki między rozkładami prawdopodobieństwa

18 Spis treści 1 2 Generowanie ciągów liczb losowych na podstawie tablicy cyfr losowych 3 4

19 Generator liniowy i afiniczny Generator liniowy ma postać a generator afiniczny X n+1 = g X n mod M, X n+1 = a X n + b mod M, gdzie n = 1, 2,... oraz g, a, b < M. Okres tych generatorów zależy od wartości parametrów powyższych równań kongruencyjnych. Wadą generatorów liniowych jest ich przewidywalność, to znaczy układanie się punktów o współrzędnych (X n+1, X n ) w postaci pasów.

20 Uogólniony generator liniowy X n = a 1 X n a k X n k + b mod M dla pewnych stałych osiąga maksymalny okres M, bardziej złożona zależność dla badania przewidywalności. Kwadratowy generator kongruencyjny X n+1 = a X 2 n + b X n + c mod M maksymalny okres M.

21 Spis treści 1 2 Generowanie ciągów liczb losowych na podstawie tablicy cyfr losowych 3 4

22 Metoda odwracania dystrybuanty Rozkłady ciągłe takie, które przyjmują wartości w zbiorze zawierającym odcinek [a, b]. F dystrybuanta pewnego rozkładu prawdopodobieństwa. Jeśli X i, i = 1, 2,... ciąg niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie równomiernym na odcinku [0, 1], to ciąg Y i = F 1 (X i ), i = 1, 2,... jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie zadanym dystrybuantą F.

23 Przykład 1: rozkład wykładniczy F (x) = 1 e x Wówczas i ciąg F 1 (y) = ln(1 y) Y i = ln(1 X i ) jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie wykładniczym.

24 Przykład 2: rozkład normalny Przybliżone wyrażenie dla dystrybuanty rozkładu normalnego z użyciem wyrażenia przybliżonego dla funkcji błędu erf erf(t) = 1 (a 1 z + a 2 z 2 + a 3 z 3 + a 4 z 4 + a 5 z 5 ) exp( z 2 ) + ε(z), gdzie 1 z = 1 + p t, ε(z)

25 Przykład 2: rozkład normalny oraz ponadto p = , a 1 = , a 2 = , a 3 = , a 4 = , a 5 = (dokładność rzędu 10 7 dla wszystkich x [0, )).

26 Ta metoda całkowania jest używana w przypadkach, kiedy szybkość otrzymania wyniku jest ważniejsza od jego dokładności (np. obliczenia inżynierskie).

27 Spis treści 1 2 Generowanie ciągów liczb losowych na podstawie tablicy cyfr losowych 3 4

28 Pole powierzchni pod sinusoidą Rys. 3: Obliczanie pola powierzchni pod sinusoidą: x [ π, π]

29 Pole powierzchni pod sinusoidą Na rys. 3. widzimy wykres funkcji y = sin(x) dla x [ π, π] Wykres ten jest wpisany w prostokąt o długości 2π i wysokości h nieco większej niż 2. Wrzucamy teraz losowo do tego rysunku punkty, ale tak, aby wpadały do prostokąta. Gdy uznamy, że wrzuciliśmy już wystarczająco dużo punktów, to je zliczamy: jaka jest liczba punktów pomiędzy osią Ox a krzywą i jaka jest liczba punktów w całym prostokącie.

30 Pole powierzchni pod sinusoidą Wiemy, że pole prostokąta wynosi 2π h. Punkty były rzucane całkowicie przypadkowo, więc liczba tych punktów w danej figurze geometrycznej jest proporcjonalna do pola powierzchni tej figury. Mamy zatem, iż N n = S pr S sin S sin = 2π h n N, (1) gdzie N liczba punktów w całym prostokącie, n liczba punktów pod krzywą, S pr pole powierzchni prostokąta, S sin pole powierzchni pod krzywą. Aby policzyć numerycznie wartość tego pola pod krzywą, musimy poznać wartość liczby π. Jaka to wartość? na to pytanie uzyskamy odpowiedź w następnym podrozdziale.

31 Spis treści 1 2 Generowanie ciągów liczb losowych na podstawie tablicy cyfr losowych 3 4

32 Rys. 4: Wyznaczanie wartości liczby π metodą Monte Carlo

33 Do wyznaczenia wartości liczby π można zastosować technikę zastosowaną powyżej, czyli skorzystać jeszcze raz z metody Monte Carlo. Wpisujemy w kwadrat o boku 2r koło o promieniu r = 1 (rys. 4), czyli figurę geometryczna zadaną równaniem x 2 + y 2 r 2 = 1 Pole powierzchni koła wynosi więc S o = π r 2 = π

34 1 Losujemy n punktów z opisanego na tym kole kwadratu o współrzędnych wierzchołków ( 1, 1), ( 1, 1), (1, 1), (1, 1). 2 Po wylosowaniu każdego z tych punktów trzeba sprawdzić, czy jego współrzędne spełniają powyższą nierówność (tj. czy punkt należy do koła). Wynikiem losowania jest informacja, że z n wszystkich prób k było trafionych, zatem pole koła wynosi Mamy zatem π = P k n. (2) gdzie P jest polem kwadratu opisanego na kole (tutaj P = 2 2 = 4).

35 Przykład obliczania wartości liczby π #include <iostream> #include <cmath> #include <cstdlib> using namespace std; int main() { int n; int nk = 0; double x,y; float s; cout << "Podaj liczbe losowanych pkt:" << endl; cin >> n; for(int i = 1; i <= n; i++) { x = ((double)rand() / (RAND_MAX)) * 2-1; y = ((double)rand() / (RAND_MAX))*2-1; if(x*x + y*y <= 1) { nk++; } } } cout << "Liczba pkt. w kole wynosi: " << nk << endl; cout << "Liczba pkt. w kwadracie wynosi: " << n << endl; s = 4 * (double)nk / n; cout << "Liczba pi wynosi: " << s;

36 Dokładność metody Monte Carlo Dokładność wyniku uzyskanego tą metodą jest zależna od liczby sprawdzeń i jakości użytego generatora liczb pseudolosowych. Należy pamiętać, że zwiększanie liczby prób nie zawsze zwiększa dokładność wyniku, ponieważ generator liczb pseudolosowych generuje na ogół cykliczne liczy losowe.

37 Poprawność metody Monte Carlo Poprawność metody Monte Carlo w przypadku liczenia pól lub całek można udowodnić stosując twierdzenie Picka (lub jego wielowymiarowe uogólnienia) do najlepszego wielokąta wpisanego w figurę, której pole chcemy obliczyć w przybliżeniu tzw. kryształu wirtualnego, tzn. regularnej siatki punktów o stałej sieci równej średniej odległości między wylosowanymi punktami. W nieskończonej granicy tych wielokątów i siatek metoda jest dokładna dla dowolnego kształtu.

38 Twierdzenie Georga Alexandra Picka (1899) Jeśli wierzchołki spójnego wielokąta znajdują się w punktach regularnej kwadratowej sieci na płaszczyźnie, to pole wielokąta jest równe: S W = W B 1 gdzie W liczba punktów kraty leżących wewnątrz wielokąta, B liczba punktów kraty leżących na brzegu wielokąta.

39 Twierdzenie Picka Rys. 5: Liczenie pola wielokąta

40 Twierdzenie Picka Dla wielokąta na rysunku 5 mamy: W = 39, B = 14 i z twierdzenia Picka P = = 45 Należy pamiętać, że powyższy wzór jest prawdziwy jedynie dla wielokątów jednospójnych (złożonych z jednego kawałka i bez dziur). W ogólnym przypadku 1 we wzorze należy zastąpić przez χ(p), gdzie χ(p) charakterystyka Eulera wielokąta P. Twierdzenie to zostało po raz pierwszy opisane przez Georga Alexandra Picka w Można je uogólnić na przestrzeń trzy i więcej wymiarową przez wielomiany Ehrharta.

41 Zaproponowana tu metoda nie ma oczywiście dużego praktycznego znaczenia, ale obrazuje alternatywny sposób myślenia, by zamiast przeprowadzać skomplikowane obliczenia, lepiej i szybciej jest zastosować metodę Monte Carlo. Jeśli chodzi zaś o obliczanie całek, to swą przewagę nad innymi metodami pokazuje dopiero przy obliczaniu objętości skomplikowanych wielowymiarowych figur.

42 Spis treści 1 2 Generowanie ciągów liczb losowych na podstawie tablicy cyfr losowych 3 4

43 Mamy równanie nieliniowe jednej zmiennej f (x) = 0 posiadające dokładnie jeden pierwiastek x 0 w przedziale (a, b). Funkcja f (x) jest ciągła na [a, b]. Jeśli jest tylko jeden pierwiastek, to f (a) f (b) < 0

44 Sprawdzenie, czy wylosowany punkt x leży po lewej czy po prawej stronie pierwiastka x 0, polega na sprawdzeniu znaku iloczynu f (a) f (x), co pozwala na zawężeniu obszaru poszukiwań do przedziału [a 1, b 1 ], gdzie a 1 = x i b 1 = b gdy f (a) f (x) > 0 a 1 = a i b 1 = x gdy f (a) f (x) < 0 Postępowanie to powtarzamy wielokrotnie.

45 Losowane punkty x zmiennej losowej X mają rozkład równomierny na przedziale [a, b], czyli gęstość g(x) dla k-tej iteracji ma postać 0 dla x < a k 1 1 g(x) = dla a k 1 x b k 1 b k 1 a k 1 0 dla x > b k 1

46 Dla każdego nowego przedziału [a k, b k ] zawierającego poszukiwany pierwiastek x 0 obliczamy długość przedziału d = a k b k. Jeśli d < ε z góry przyjęta dokładność obliczeń, to x 1 = a k + b k 2 Popełniony błąd x 1 x 0 < ε gdzie x 0 prawdziwa wartość pierwiastka, x 1 przybliżona wartość pierwiastka.

47 1 Białynicki-Birula I., Białynicka-Birula I., Modelowanie rzeczywistości, Prószyński i S-ka, Warszawa, Wieczorkowski R., Zieliński R., Komputerowe generatory liczb losowych, WNT, Warszawa, Ulam S., Przygody matematyka, Prószyński i S-ka, Warszawa, Kotulski Z., (rękopis) 5 Kotowski R., Tronczyk P., Modelowanie i symulacje komputerowe, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz, Demidowicz B.P., Maron I.A., Metody numeryczne cz. I, PWN, Warszawa, Kącki E., Małolepszy A., Romanowicz A., Metody numeryczne dla inżynierów, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Łódź, Vetterling W.T., Teukolsky S.A., Press W.H., Flannery B.P., Numerical Recipes, Cambridge University Press, Wikipedia

48 Koniec? :-( Koniec wykładu 13

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Matematyka stosowana Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Wojciech NIEMIRO wniem@mimuw.edu.pl http://adres.strony1.www Uniwersytet Warszawski, 2013 Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji

Bardziej szczegółowo

Opole, dn. 17 grudnia 2006 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek: Informatyka. Metody Komputerowe w Technice

Opole, dn. 17 grudnia 2006 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek: Informatyka. Metody Komputerowe w Technice Opole, dn. 17 grudnia 2006 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek: Informatyka Metody Komputerowe w Technice Temat: Generatory liczb losowych algorytmy z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Generatory Liczb Losowych

Generatory Liczb Losowych Generatory Liczb Losowych Metody deterministyczne w niedeterministycznym świecie. Paweł Jamer Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska 30 kwietnia 2011 Rysunek: demotywatory.pl

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w C++

Metody numeryczne w C++ Metody numeryczne w C++ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Metody numeryczne w C++ Paweł Mikołajczak Marcin Ważny Lublin 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Autorzy: R. Kusztelak J. Stańdo K. Szumigaj Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Recenzenci: T. Ratusiński J. Guncaga Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6.. Pojęcie i rola badań doświadczalnych Przez eksperyment rozumiemy badanie jakiegoś zjawiska, polegające na celowym wywoływaniu tego zjawiska lub jego zmian oraz obserwacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Metody symulacji komputerowej

Metody symulacji komputerowej Wydział Odlewnictwa AGH Wirtualizacja technologii odlewniczych Metody symulacji Projektowanie informatycznych systemów zarządzania Treść wykładu Co to jest symulacja Zalety i wady symulacji Przebieg symulacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cieciura, Janusz Zacharski PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ III RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na prawach rękopisu Warszawa, wrzesień 0 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych

Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki kierunek: informatyka Grzegorz Świderski Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego

Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego Krzysztof Balonek, Sławomir Gozdur Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH, Kraków, Poland email: kbalonek@g10.pl, slagozd@gmail.com Praca dostępna w internecie:

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wypukła: wybrane zagadnienia

Optymalizacja wypukła: wybrane zagadnienia Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2008/2009 Praca Dyplomowa Inżynierska Michał Przyłuski Optymalizacja wypukła: wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY

PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Maria Zioło Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów. Klasa I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Treści nauczania. I.

Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów. Klasa I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Treści nauczania. I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów Klasa I Treści nauczania I. Liczby 1. Liczby rzeczywiste, zapis dziesiętny liczby rzeczywistej, zamiana

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej

Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej Wojciech Młocek wojciech.mlocek@ur.krakow.pl Kamila Piwowarczyk kamila.piwowarczyk@ur.krakow.pl Agnieszka Rutkowska rmrutkow@cyf-kr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI MATERIAŁY POMOCNICZE DO REALIZACJI PROGRAMU ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ALEKSANDER RYBSKI NOWY SĄCZ - 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Odkrywanie struktur ukrytych w danych, czyli eksploracja danych

Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Odkrywanie struktur ukrytych w danych, czyli eksploracja danych Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Odkrywanie struktur ukrytych w danych, czyli eksploracja danych Michał Grabowski Odkrywanie struktur ukrytych w danych, czyli eksploracja

Bardziej szczegółowo

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE SPIS TREŚCI. ANALIZA ALGORYTMÓW POD WZGLĘDEM ŚREDNIEGO ZACHOWANIA...3.. UWAGI WSTĘPNE...3.2. SZACOWANIE RODZAJU / KLASY ZŁOśONOŚCI OBLICZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 2/2006 SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI KATARZYNA ZIĘTEK-KWAŚNIEWSKA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne I. Janusz Szwabiński

Metody numeryczne I. Janusz Szwabiński Metody numeryczne I Janusz Szwabiński Redakcja techniczna, opracowanie tekstu i skład: Janusz Szwabiński Złożono za pomocą systemu L A TEX 2ε i edytora Kile. Copyright c 2006 by Janusz Szwabiński Spis

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Skrypt do nauki języka c++

Skrypt do nauki języka c++ Skrypt do nauki języka c++ Na podstawie i z wykorzystaniem przykładów z książek: 1. Symfonia c++ Standard Jerzy Grębosz 2. Od podstaw Visual C++ 2005 Ivor Horton Z własnymi ćwiczeniami T. Roszczyk Spis

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1.

KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1. Wymagania podstawowe (zawierają wymagania konieczne); Wymagania dopełniające (zawierają wymagania rozszerzające); Wymagania wykraczające. KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1. Prace klasowe

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

FRAKTALE WOKÓŁ NAS I KILKA SŁÓW O CHAOSIE

FRAKTALE WOKÓŁ NAS I KILKA SŁÓW O CHAOSIE ZESZYTY NAUKOWE 169-184 Ireneusz WINNICKI 1 FRAKTALE WOKÓŁ NAS I KILKA SŁÓW O CHAOSIE Streszczenie W artykule zawarte są podstawowe informacje na temat geometrii fraktalnej oraz chaosu pojawiającego się

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów Metody numeryczne materiały do wykładu dla studentów 4. Wartości własne i wektory własne 4.1. Podstawowe definicje, własności i twierdzenia 4.2. Lokalizacja wartości własnych 4.3. Metoda potęgowa znajdowania

Bardziej szczegółowo