(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190540. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.07.2008 08779506."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (1) T3 Int.Cl. A63F /04 (06.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 14/03 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: Mechanizm uruchamiania kulki ruletki () Pierwszeństwo: SI SI (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr /22 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono:.0.14 Wiadomości Urzędu Patentowego 14/0 (73) Uprawniony z patentu: Novomatic AG, Gumpoldskirchen, AT (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 IVAN HERCOG, Brezovica pri Ljubljani, SI GINO DOMINICO, Ljubljana, SI (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Alicja Rumpel RUMPEL SP. K. Al. Śmigłego-Rydza 29 m Łódź Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 1 2 MECHANIZM URUCHAMIANIA KULKI RULETKI Opis [0001] Przedmiotem wynalazku jest mechanizm uruchamiania kulki ruletki, przy czym każde uruchomienie kulki jest wykonywane ręcznie przez jednego z graczy. Mechanizm według wynalazku jest korzystnie zaprojektowany do ruletki przeznaczonej dla jednego gracza i bez krupiera, zastąpionego przez komputer. [0002] Problem techniczny, rozwiązany przez niniejszy wynalazek, polega na tym, w jaki sposób zaprojektować mechanizm uruchamiający kulkę ruletki, który pozwoli pojedynczemu graczowi uruchomić kulkę w każdej grze i który, oprócz poczucia wpływu na początkową szybkość kulki, poprzez wynik gry z pomocą mechanizmu, zapewnia wystarczającą losowość w grze, oczekiwaną lub wymaganą przez tych, którzy płacą za wygraną. [0003] Niezależnie od klasycznego sposobu wkładania kulki do ruletki, gdzie krupier ręcznie obraca kulką w regularny sposób, istnieje wiele znanych, służących do tego, urządzeń mechanicznych. Dokumenty patentowe US-A i US-A przedstawiają przykłady mechanizmów uruchomienia kulki za pomocą sprężynowego tłoka. [0004] Wszystkie te metody są oparte na tym, że urządzenie do nadaje prędkość uruchamianej kulce, która następnie obraca się wystarczająco przypadkowo wewnątrz koła ruletki, jak również na innych dodatkowych przeszkodach, a następnie spada bardzo losowo do jednej z kieszeni określających wygraną. Zazwyczaj te koła ruletki są sterowane komputerowo. Komputer modyfikuje parametry w oparciu o dodatkowe korekty losowe, z których jedną jest także prędkość wprawiania w ruch każdej kulki. W celu zwiększenia napięcia podczas poszczególnych gier, przełącznik do uruchamiania poszczególnych gier jest widoczny i jest uruchamiany przez krupiera lub przez jednego z graczy, tak aby każdy mógł to zobaczyć, lub przez gracza podczas gry w pojedynkę. Ponieważ jest to przełącznik elektryczny, dla staje się oczywiste, że może wpływać na wynik gry w jakikolwiek sposób przez zwolnienie przycisku.

3 2 2 [000] Jednakże, istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju ruletki, które umożliwią graczom wpływanie na przebieg gry i przez to na rosnące zainteresowanie grą. Takie rozwiązanie z pewnością musi zapewnić wystarczającą losowość wygranej, która jest wymagana przez tych, którzy płacą na wygraną. Niniejszy wynalazek przedstawia mechanizm do uruchamiania kulki ruletki według zastrzeżenia 1. [0006] W niniejszym wynalazku opisany problem techniczny jest rozwiązany za pomocą urządzenia według wynalazku, którego podstawową cechą jest to, że puszczenie w ruch kulek na kole ruletki jest wykonywane przez tłok sprężyny, z umożliwieniem graczowi wyboru siły napięcia sprężyny w granicach przewidzianych przez niego, a tym samym pozwala mu określić prędkość uruchamianej przez siebie kulki. Aby zapewnić wystarczającą losowość, wewnątrz tłoka uderzającego kulkę znajduje się inny koncentryczny tłok z własną sprężyną i iglicą. Sprężyna mniejszego tłoka popycha tłok do tylnego położenia, zgodnie z kierunkiem ruchu większego tłoka podczas uruchomienia kulki. Po ręcznym napięciu sprężyny przez odciągnięcie większego tłoka do tylnego położenia i umożliwienie sprężynie popchnięcia tłoka, wraz z mniejszym tłokiem znajdującym się w środku, w końcowym przednim położeniu, w którym jest on gwałtownie zatrzymany przez urządzenie ograniczające przemieszczenie i z uwagi na jego masę, rusza mniejszy tłok, które poprzez uderzenie kulki iglicą, wywołuje wystrzelenie kulki z jej łoża do koła ruletki. Ze względu na dwa tłoki i dwie sprężyny i arbitralnie dobrany ręczny nacisk na sprężynę większego tłoka, gracz napotyka tak wiele nieprzewidzianych czynników, że prędkość uruchomienia kulki staje się wystarczająco losowa, by odpowiadać zasadom ruletki. Dla nawet większego stopnia losowości kanał prowadzący kulkę, z mechanizmu według wynalazku do koła ruletki, może być zaprojektowany i umieszczony w taki sposób, że na początku kulka wewnątrz koła ruletki podnosi się, a następnie po pewnym czasie opada z powrotem do koła ruletki. Ten rodzaj konstrukcji pozwala również osiągnąć najbardziej przypadkową prędkość kulki, co odpowiada zasadom ruletki.

4 3 2 [0007] Ponadto, komputer sterujący innymi funkcjami ruletki, mierzy każdą prędkość wyrzucenia kulki i zgodnie z tą prędkością dostosowuje prędkość obracającej się części koła ruletki, według przypadkowych współczynników, które są generowane przez komputer i na które nie może wpływać zaden gracz. Całkowicie zapewnia to wystarczającą losowość wygranej. [0008] Dokładny opis wynalazku jest podany na podstawie opisu przykładu wykonania i ilustracji, przedstawiających: Fig. 1. Schemat koła ruletki z wbudowanym urządzeniem według wynalazku w widoku przekroju poprzecznego; Fig. 2. Mechanizm według wynalazku w widoku przekroju poprzecznego, w powiększeniu, oraz Fig. 3. Schemat ruletki z wbudowanym urządzeniem według wynalazku, w innym przykładzie wykonania w widoku przekroju poprzecznego. [0009] Mechanizm 1 wyrzutu piłki do koła 2 ruletki zbudowany jest na obrzeżu obudowy 3 ruletki. Zakłada się, że koło 2 ruletki, jako takie, jest wykorzystywane jako dowolne kole ruletki, które może zapewnić wystarczający stopień losowości wygranych poprzez ręczne obrócenie jego części obrotowej 4 lub elektromechaniczny napęd części obrotowej 4, ale korzystnie napęd elektromechaniczny lub elektropneumatyczny sterowany komputerowo w indywidualnej grze, oraz komputerowe wartości losowe, na które nie może wpływać żaden gracz. [00] Mechanizm 1 jest zaprojektowany w oparciu o obudowę, wewnątrz której umieszczony jest współosiowy tłok 6, popychany w jednym kierunku przez sprężynę 7. Tłok 6 wychodzi na zewnątrz obudowy, w której znajduje się sprężyna 7, z uchwytem, który może zostać pociągnięty do wybranej długości przez gracza i przez to gracz napina sprężynę według własnego uznania. Poniżej opisano, w jaki sposób zostaje zapewnione, że prędkość uruchomienie kulki, następującego po działaniu gracza, nie jest zbyt niska, co mogłoby prowadzić do niedostatecznej losowości, a nawet braku losowości gry. [0011] Ograniczenie ruchu tłoka 6 będzie wykonane przez dopasowanie 9, które ogranicza ruch tłoka 6 po tym, gdy gracz wyciąga uchwyt 8 i w ten

5 4 2 sposób napina sprężynę 7, a po zwolnieniu uchwytu 8, sprężyna 7 bez ograniczenia popychała tłok 6 w kierunku dopasowania 9. Dopasowanie 9 będzie zlokalizowane w obszarze kanału przeznaczonego do prowadzenia kulki 11 do toru 12 wewnątrz ruletki. [0012] Wewnątrz tłoka 6 umieszczony jest mniejszy osiowo, przemieszczający się tłok 13, ciągły z iglicą 14, w kierunku kanału, popychany sprężyną w kierunku uchwytu 8. [0013] Mechanizm 1 jest umieszczony na obrzeżu obudowy 3 koła 2 ruletki w taki sposób, że osie tłoków 6 i 13, oraz iglicy 14 są umieszczone współosiowo z kanałem wyrzutu, znajdującym się wewnątrz obudowy 3. [0014] Współczesne koła ruletki normalnie zawierają urządzenie 17 do usuwania w każdej grze kulki 11 z gniazd 18, określających wygraną w grze i umieszczania kulki z powrotem w obszarze uruchamiania. Mechanizm 1 jest zaprojektowany w taki sposób, że szyna 19 prowadząca kulkę 11 do mechanizmu 1 prowadzi kulkę 11 naprzeciwko iglicy 14 w częściowo naprężonym tłoku 6, a iglica 14 w nie naprężonym położeniu tłoka 6 uniemożliwia ruch kulki z szyny 19 naprzeciwko iglicy 14. Zapewnia to minimalne ręczne napięcie sprężyny 7 tłoka 6 dające minimalną szybkość wystrzeliwania kulki 11, która zakłada wystarczającą losowości wygranych. [00] Mechanizm 1, umieszczony na obrzeżu obudowy 3 może być połączony z kołem 2 ruletki poprzez wydłużony kanał wyrzucania kulki, który może być również umieszczony na zewnątrz obudowy 3, jak pokazano na fig. 3. Kanał jest prowadzony w taki sposób, że unosi się do góry w kierunku w przód od mechanizmu 1, a następnie obniża z powrotem do koła ruletki 2. Taka konstrukcja i montaż kanału zapobiega, niezależnie od konstrukcji służącej do osiągnięcia wystarczającej prędkości uruchamianej kulki, opisanej w zasadniczej konstrukcji, niewystarczającej szybkości wystrzeliwania kulki, która mogłaby prowadzić do niedostatecznej losowości, a nawet braku losowości gry. Opisana budowa kanału wystrzeliwania wymusza na graczu, pociągającym za uchwyt 8, dodatkowe dopasowanie prędkości wyrzutu kulki, która ma po opuszczeniu mechanizmu 1 (przez działanie dwóch tłoków 6 i 13, oraz dwóch sprężyny 7 i i arbitralne ręczne

6 2 napięcie sprężyny 7 większego tłoka 6) stać się bardzo przypadkowa. [0016] W celu całkowitego zapewnienia wystarczającej losowości wygranej w każdej grze i zapobieżenia próbom graczy zmierzającym do zmniejszenia losowości wygranych w ramach dozwolonej wartości, ze względu na możliwość ręcznego wyrzucania piłki, w mechanizm 1 wbudowany jest czujnik prędkości wprawiania w ruch kulki 11. Mikroprocesor wewnątrz koła ruletki anuluje grę, jeśli prędkość uruchomienia kulki 11 spadnie z jakiejkolwiek przyczyny poniżej minimalnej wymaganej prędkości. Dokonując korekty ruchu obrotowej części koła ruletki, mikroprocesor uwzględnia również prędkość wystrzelenia każdej kulki 11. Wysiłki gracza, na skutek ręcznego uruchomienia kuli 11, zmniejszają się do zakresu przypadkowości oczekiwanego przez operatora ruletki. [0017] Mechanizm 1 działa w taki sposób, że w stanie stacjonarnym kulka 11 nie znajduje się naprzeciwko iglicy 14, ponieważ jest to niemożliwe z uwagi na położenie iglicy 14 wobec szyny19 kulki 11. Po tym, gdy gracz ciągnie uchwyt 8 przez pewien okres, iglica 14 zwalnia szynę 19, a kulka 11, przygotowana do uruchomienia, pojawia się w kanale. Opisane powyżej ręczne odciąganie uchwytu jest minimalnym odciągnięciem, ponieważ uruchomienie kulki 11 jest możliwe tylko w celu zapewnienia minimalnej prędkości wystrzelenia kulki 11. Następnie gracz dowolnie ciągnie uchwyt 8 w oparciu o zamiar "wpływania" na ruch kulki. Po zwolnieniu uchwytu 8 sprężyna 7 popycha większy tłok 6 w kierunku dopasowania 9. Po natrafieniu na dopasowanie 9, ze względu na swoją bezwładność, ruch jest kontynuowany przez mniejszy tłok 13 w kierunku dopasowania 9, wraz z iglicą 14, która uderza w kulkę 11 i wystrzeliwuje ją z dużą prędkością przez kanał do toru znajdującego się wewnątrz obudowy 3 ruletki 2. Sprężyna przyciąga mniejszy tłok 13 z powrotem do pierwotnej pozycji. [0018] Uważa się, że specjalista w tej dziedzinie może w oparciu o wiedzę o powyższym opisie wynalazku zaprojektować inną konstrukcję mechanizmu według wynalazku, nie pomijając jego cech, określonych w zastrzeżeniach patentowych.

7 6 Zastrzeżenia patentowe 1. Mechanizm (1) uruchomienia kulki (11) ruletki, zbudowany na obrzeżu obudowy (3) koła (2) ruletki z urządzeniem (17) do automatycznego powracania kulki (11) z gniazda (18) do kanału (), który kończy się mechanizmem uruchamiania kulki (1), zawierającym obudowę (), wewnątrz której umieszczony jest pierwszy osiowo poruszający się tłok (6) z pierwszą sprężyną (7), pierwszy osiowo poruszający się tłok (6) z pierwszą sprężyną (7) wystaje na zewnątrz obudowy () z uchwytem (8), znamienny tym, że drugi mniejszy osiowo poruszający się tłok (13) jest umieszczony wewnątrz pierwszego tłoka (6), przy czym drugi tłok (13) jest umieszczony wraz z drugą sprężyną () i iglicą (14) w kierunku kanału () prowadzącego kulki (11) do koła (2) ruletki. 2. Mechanizm (1) według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że jest umieszczany na obrzeżu obudowy (3) koła ruletki (2) w taki sposób, że osie tłoków (6) i (13) oraz iglica (14 )są umieszczone współosiowo z kanałem do uruchamiania () umieszczonym wewnątrz obudowy (3). 3. Mechanizm (1) według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że jest umieszczany na obrzeżu obudowy (3) z ruletki (2) tak, że w szynie (19) urządzenia (17) kulka (11) jest umieszczona bezpośrednio naprzeciwko iglicy(14) tylko wtedy gdy tłok (6) jest częściowo naprężony. 4. Mechanizm (1) według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że jest połączony z kołem ruletki (2) poprzez wydłużony kanał wyrzutu (), unosi się do góry z przodu mechanizmu (1), a następnie opada z powrotem do koła ruletki (2).. Mechanizm (1) według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że przewidziany jest czujnik do pomiaru prędkości wyrzutu kulki (11) wbudowany w szynę (19), przy czym gdy prędkość zmierzona podczas używania jest niższa od przewidywanej prędkości minimalnej, czujnik powoduje unieważnienie gry. 6. Mechanizm (1) według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że przewidziany jest czujnik do pomiaru prędkości wyrzutu kulki (11) wbudowany w szynę (19), przy czym prędkość zmierzona podczas poszczególnej gry jest uwzględniana w komputerowych poprawkach prędkości obrotowej części koła ruletki.

8 1/2

9 2/2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.09 09814.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F04D 27/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639560 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07F17/32 G07F17/38

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.0.07 0729079.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 246726 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08. 739931.3 (97)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 162919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.0.04 04732668.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E03D9/0 E03D9/02 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.2004 04749211.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.2004 04749211. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 178631 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.04 04749211.1 (1) Int. Cl. A63F13/00 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1641504 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.1 (51) Int. Cl. A61M1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1833565. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2005 05824924.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1833565. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2005 05824924. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1833565 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2005 05824924.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A61N 1/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19461 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.06 0679348.1 (1) Int. Cl. H04N7/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 20/32 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1838246 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.0 08241.1 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1965201 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B62D 1/19 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515.5 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/00 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 10/00 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo