Program VIII Koneckich Dni Profilaktyki w 2013 roku oficjalnie od 25 IV do 8 VI Data Działanie Gdzie / dla kogo Godzina Ilość osób

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program VIII Koneckich Dni Profilaktyki w 2013 roku oficjalnie od 25 IV do 8 VI Data Działanie Gdzie / dla kogo Godzina Ilość osób"

Transkrypt

1 Program VIII Koneckich Dni Profilaktyki w 2013 roku oficjalnie od 25 IV do 8 VI Data Działanie Gdzie / dla kogo Godzina Ilość osób 16 IV Dlaczego NIE mówimy - program profilaktyki uzależnień spotkanie z Piotrem Naglem, Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Radość w, GKRPA w 19 IV Spotkania z młodzieżą (powyżej 18 roku go na drodze, org. KPP 24 IV Zajęcia warsztatowe pt. Psychologiczne aspekty uzależnień psycholog Mirosława Słowińska, org. PCPR, OIK w 25 IV Konferencja prasowa - rozpoczęcie Koneckich Dni Profilaktyki 30 IV Zajęcia z młodzieżą Wolność jednego człowieka kończy się tam gdzie zaczyna wolność drugiego człowieka - prowadzący Pełnomocnik Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka podinspektor Gerard Bah, org. KPP Końskie 30 IV Szkolenie dla grona pedagogicznego Przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nią nietolerancją. Wybrane symbole mowy nienawiści - prowadzący Pełnomocnik Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka podinspektor Gerard Bah, org. KPP Końskie 2 V Program profilaktyczny "III Elementarz czyli Końskie, GKRPA w 6 V Zdrowe żywienie spotkania dla młodzieży, PSSE Końskie 6 V Spotkania z młodzieżą szkół gimnazjalnych PRZEMOC, org. KPP 6 V Program profilaktyczny "III Elementarz czyli Końskie, GKRPA w 7 V Spotkania z osobami starszymi w ramach programu SENIOR Bezpieczeństwo osobiste. Pierwsza pomoc. org. KPP 7 V Program profilaktyczny "III Elementarz czyli Końskie, GKRPA w 8 V Spotkania w przedszkolach i klasach młodszych szkół podstawowych Nasi przyjaciele, zajęcia udziałem przewodników i psów służbowych, org KPP Gim w AWANS Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych,,Uniwerek w ul. Piłsudskiego 72 godz. 8:15 9:30 M-GDK w godz. 12:00 IILO Końskie 9.00 KPP Końskie godz Gim w Gowarczowie godz Awans 9.30 MGOP Końskie SP nr , , ,

2 8 V Program profilaktyczny "III Elementarz czyli Końskie, GKRPA w 9 V Spotkania z osobami starszymi w ramach programu SENIOR Bezpieczeństwo osobiste. Pierwsza pomoc. org. KPP MGOK Stąporków 10.00, V Spotkanie z Panią Ewą Lubacz z Teatru Lalki i Aktora Kubuś z Kielc, org ZIdPP 9 V Spotkanie warsztatowe z ks. Dariuszem Jarlińskim na temat środków psychoaktywnych, org ZIdPP 9 V Zajęcia warsztatowe nt. Uzależnienia od w 9 V Zajęcia warsztatowe nt. Uzależnienia od w 9V Środki psychoaktywne ks. Dariusz Jarliński 13-5 Hufiec Pracy Końskie 9 V Program profilaktyczny "III Elementarz czyli Końskie, GKRPA w M-GOPS w dla dzieci ze świetlic środowiskowych M-GOPS w dla pracowników socjalnych Gimnazjum Nr 1 w ul. Armii Krajowej 2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w ul. Armii Krajowej 2 godz Godz godz. 8:55 9:40 godz. 9:50 10:35 MGOPS KOŃSKIE godz V Spotkania z młodzieżą szkół gimnazjalnych PRZEMOC, org. KPP Stadnicka Wola , , godz V Zajęcia warsztatowe pt. Jak sobie radzić z negatywnymi emocjami psycholog Mirosława Słowińska, org. PCPR, OIK w 10 V Zajęcia warsztatowe pt. Przemoc fizyczna i psychiczna w klasie psycholog Mirosława Słowińska, org. PCPR, OIK w 13 V Profilaktyka antytytoniowa spotkania z 13 V Spotkania z młodzieżą (powyżej 18 roku go na drodze, org KPP 13 V Program profilaktyczny "III Elementarz czyli Końskie, GKRPA w Gimnazjum Nr 1 w ul. Armii Krajowej 2 Niepubliczne Gimnazjum Szkoły,,Awans w ul. Towarowa 4 godz. 8:00 9:30 godz. 9:40 10:30 Gim w Gowarczowie godz ZDZ ,

3 13 V Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej, org PPP w 13 V Anna Seniuk monodram Wieczór w Teatrze Wielkim, org. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Radość, MGDK w 14 V Wykłady edukacyjno profilaktyczne dla Aleksandra Nyćman) - org. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Radość w, GKRPA w 14 V Spotkania z młodzieżą (powyżej 18 roku go na drodze, 14 V Program profilaktyczny "III Elementarz czyli Końskie, GKRPA w 15 V Spotkania w przedszkolach i klasach młodszych szkół podstawowych Nasi przyjaciele, zajęcia udziałem przewodników i psów służbowych, org KPP 16 V Środki psychoaktywne ks. Dariusz Jarliński 13-5 Hufiec Pracy Końskie 16 V Program profilaktyczny "III Elementarz czyli Końskie, GKRPA w 17 V Dopóki masz wybór spotkanie z Piotrem Naglem, Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Radość w, GKRPA w 17 V Program profilaktyczny "III Elementarz czyli Końskie, GKRPA w 17 V Zajęcia warsztatowe pt. Przemoc fizyczna i psychiczna w klasie psycholog Mirosława Słowińska, org. PCPR, OIK w 18 V Wykłady edukacyjno profilaktyczne dla Dariusz Zwierzchowski) - org. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Radość w, GKRPA w 18 V Organizacja namiotu profilaktycznego na festynie w SP w Pomykowie PPP w MGDK w godz SP w Modliszewicach ZSzP nr 1,ZSzP nr , SP Stadnicka Wola godz godz I LO Końskie godz Gim w Stadnickiej Woli, Gim Nr 2 Publiczne Gimnazjum w Gowarczowie ul. Szkolna 52 ZSP Nr 1 w SP w Pomykowie 8.45, , godz godz , godz. 8:30 10:20 20 V Wykłady edukacyjno profilaktyczne dla Aleksandra Nyćman) - org. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Radość w, GKRPA w SP w Stadnickiej Woli

4 20 V Profilaktyka antytytoniowa spotkania z Gim Nr 1 w (2 spotkania), 9.50, V Spotkania z młodzieżą szkół gimnazjalnych PRZEMOC, Gowarczów V Organizacja namiotu profilaktycznego na festynie w SP w Radoszycach SP w Radoszycach 21 V Lekcja z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym z wykorzystaniem samochodu profilaktyczno-edukacyjnego, org KPP SP Radoszyce podczas festynu 21 V Warsztat dla nauczycieli seminarium warsztatowe pod hasłem: Wpływ rodziny patologicznej na psychikę młodego człowieka, Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Radość w, GKRPA w 21 V Program profilaktyczny "III Elementarz czyli Końskie, GKRPA w 22 V Spotkania w przedszkolach i klasach młodszych szkół podstawowych Nasi przyjaciele, zajęcia udziałem przewodników i psów służbowych, org KPP Klub Radość, SP nr godz V Szkolenie dla członków grup roboczych Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu Powiatu Koneckiego, kuratorów społecznych oraz nt. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, terapeuta Agnieszka Mazur, terapeuta Jolanta Mruz, org. PCPR, OIK w 22 V Program profilaktyczny "III Elementarz czyli Końskie, GKRPA w Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w godz. 11:30 godz V Spotkanie warsztatowe z Agnieszką Mazur dotyczące pracy ze sprawcami przemocy, org ZIdPP 23 V Spotkania dotyczące profilaktyki HIV/ AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z przedstawicielem Fundacji Res Humanae- PSSE Końskie, GKRPA w M-GOPS w dla pracowników socjalnych ZSP Nr 3, II LO 9.40, V Ogólnopolska Akcja Polska Biega 2013 org. ZSP Nr 1 we współpracy z Gazetą Wyborczą włączenie się do akcji organizatorów Dni Profilaktyki ZSP Nr 1 w ul. Staszica 5 godz

5 23 V Program profilaktyczny "III Elementarz czyli Końskie, GKRPA w 23 V Zajęcia warsztatowe nt. Uzależnienia od w 23 V Zajęcia warsztatowe nt. Uzależnienia od w 23 V Spotkanie z rodzicami podczas wywiadówki szkolnej dotyczące profilaktyki uzależnień prowadzenie terapeuta uzależnień Marek Sochacki, org. PCPR, OIK w 24 V Zajęcia warsztatowe pt. Przemoc fizyczna i psychiczna w klasie psycholog Mirosława Słowińska, org. PCPR, OIK w 24 V Spotkania dotyczące profilaktyki HIV/ AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z przedstawicielem Fundacji Res Humanae- PSSE Końskie, GKRPA w 24 V Konferencja szkoleniowa Razem przeciw przemocy w rodzinie organizowana przez M-GOPS w oraz Zespół Interdyscyplinarny w 24 V Zajęcia warsztatowe nt. Uzależnienia od w 25 V Wykłady edukacyjno profilaktyczne dla Dariusz Zwierzchowski) - org. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Radość w, GKRPA w 27 V Profilaktyka antytytoniowa spotkania z I LO w ul. Kpt. Stoińskiego 4 II LO w ul. Sportowa 9 ZSP Nr 1 w ul. Staszica 5 Publiczne Rudzie Malenieckiej I LO, ZSP Nr 2, ZSP Nr 1 MGDK w dla instytucji działających na rzecz osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie ZSP w Stąporkowie ul. Staszica 4 Publiczne Gimnazjum w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 114 ZSP Nr 2 w Gim w Stadnickiej Woli (2 spotkania) 8.45, , godz godz. 8:50 godz. 9:50 10:35 godz. 16:00 godz. 8: , 10.00, godz godz. 8:50 godz. 9:40 10: , V Program profilaktyczny "III Elementarz czyli Końskie, GKRPA w godz

6 28 V Organizacja namiotu profilaktycznego na festynie w SP nr 2 w SP nr 2 w 28 V Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym wśród dzieci i młodzieży org. GKRPA w MGOPS w godz V Lekcja z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym z wykorzystaniem samochody profilaktyczno-edukacyjnego, org KPP SP nr 2 w podczas festynu 28 V Spotkania z młodzieżą (powyżej 18 roku go na drodze, 28 V,,Fas-alkoholowy zespół płodowy Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ZDZ I LO 10:55 28 V Program profilaktyczny "III Elementarz czyli Końskie, GKRPA w 29 V Profilaktyka antytytoniowa spotkania z Gim w (2 spotkania) godz , V Program profilaktyczny "III Elementarz czyli Końskie, GKRPA w 1 VI Festyn z okazji Dnia Dziecka podsumowanie Koneckich Dni Profilaktyki, obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia MGDK w V I Zajęcia warsztatowe nt. Uzależnienia od w 6 V I Zajęcia warsztatowe nt. Uzależnienia od w ZSZ,,Awans w ul. Towarowa 4 ZSP Nr 1 w ul. Staszica 5 8 VI Festy organizowany przez Czarną Flotę MGDK w godz. 8:50 godz. 9:40 10:30 Kino profilaktyczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, org MGDK w MGDK w

7 Spotkania z osobami niepełnosprawnymi 997, 998, 999 żeby pomóc, org KPP Szkolenia dla policjantów Pierwsza pomoc, org KPP Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i wychowanków ze świetlic środowiskowych Moje życie to mój skarb, cieszę się i o nie dbam Konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Człowiek największą wartością Teatr profilaktyczny z I LO Tematy warsztatów, spotkań z nauczycielami, uczniami i rodzicami w ramach KDP w 2013r. prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w : 1. Dotyk dobry, dotyk zły szkoły podstawowe III - IV 2. Co to jest złość szkoły podstawowe I III 3. Od złości do agresji szkoły podstawowe 4. Jak radzić sobie ze złością szkoły podstawowe V-VI, gimnazja 5. Radzenie sobie z trudnymi emocjami szkoły podstawowe, gimnazjach 6. Jak radzić sobie z przemocą i agresją szkoły podstawowe I III 7. Przemoc i cyberprzemoc szkoły podstawowe V-VI, gimnazja 8. Asertywność sposób na agresję i uległość szkoły podstawowe IV-VI, gimnazja 9. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w klasie szkoły podstawowe 10. Rozwiązywanie konfliktów, rozpoznawanie emocji szkoły podstawowe V-VI 11. Dziecko odrzucone w klasie szkoły podstawowe IV-VI 12. Integracja i komunikacja szkoły podstawowe I III 13. Autoprezentacja, budowanie pozytywnych uczuć szkoły podstawowe, gimnazja 14. Cechy człowieka tolerancyjnego gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne 15. Tolerancja a wielokulturowość gimnazja 16. Konflikty w relacji rodzice młodzież, konstruktywne ich rozwiązywanie gimnazja 17. Zasady bezpiecznego korzystania z internetu szkoły podstawowe kl III 18. Zachowania ryzykowne szkoły podstawowe IV-VI 19. Prawa dziecka w praktyce gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne 20. FAS alkoholowy zespół płodowy szkoły ponadgimnazjalne

Wartości w rodzinie i społeczeństwie

Wartości w rodzinie i społeczeństwie XI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, maj 2013 Wartości w rodzinie i społeczeństwie Patronat: WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BISKUP ORDYNARIUSZ DIECEZJI KIELECKIEJ STAROSTOWIE

Bardziej szczegółowo

TRUD I SIŁA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

TRUD I SIŁA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY X Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, maj 2012 TRUD I SIŁA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY Patronat: WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BISKUP ORDYNARIUSZ DIECEZJI KIELECKIEJ STAROSTOWIE POWIATOWI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu.

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

FORMY I ŚRODKI KLASA I KLASA II KLASA III. Zajęcia integracyjne w klasach. Zajęcia integracyjne w klasach.

FORMY I ŚRODKI KLASA I KLASA II KLASA III. Zajęcia integracyjne w klasach. Zajęcia integracyjne w klasach. PROGRAM WYCHOWAWCZY NR 5/W/2014/2015 DLA KLAS I, II GIMNAZJUM NR 1 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia CELE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

6. Sfinansowanie implantacji Esperalu dla osoby uzależnionej od alkoholu 22 osoby

6. Sfinansowanie implantacji Esperalu dla osoby uzależnionej od alkoholu 22 osoby SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY MIEJSKIEJ HAJNÓWKA ZA 2011 ROK Wstęp Miejski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. DRUK NR 9 UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z realizacji. Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015

S P R A W O Z D A N I E. z realizacji. Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015 S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015 w 2013 roku I. Wprowadzenie Gminny Program Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i dodaniem art. 5a ust. 4 o następującym brzmieniu: Organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności, do radzenia sobie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH l. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności. Stowarzyszenia OPTA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności. Stowarzyszenia OPTA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2005 zostało założone w 1996 roku przez grupę współpracujących ze sobą psychologów, pedagogów i prawników. Stowarzyszenie zajmuje się

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy

Szkolny Program Wychowawczy Szkolny Program Wychowawczy 246 Wizja szkoły: Przygotowanie każdego ucznia do życia zawodowego i społecznego oraz odpowiedzialnego korzystania z wolności. Misja szkoły: 247 1. zapewnienie zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Centrum Pedagogiki Praktycznej

Centrum Pedagogiki Praktycznej Centrum Pedagogiki Praktycznej Oferta szkoleniowa dla rad pedagogicznych na rok szkolny 2015/2016 www.pedagogikapraktyczna.pl Tel. 512-220-455 Posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo