Informacja o usługach dla podmiotów z branży TSL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o usługach dla podmiotów z branży TSL"

Transkrypt

1 O Nas...2 Nasza filozofia biznesu...3 Doradztwo podatkowe...4 Doradztwo prawne...5 Jak działamy...6 Co nas wyrónia...7 Sylwetki...8 Kontakt...9 Summod tat alismod: (555) fax Summod tat alismod:

2 O Nas Dlatego na wszelkie problemy natury prawnej i podatkowej potrafimy spojrzeć szerzej, a świadczone przez nas doradztwo cechuje wysoka jakość. Kancelaria LTS funkcjonuje na rynku od lutego 2014 roku. Wśród licznych impulsów dla jej powstania była między innymi chęć przeniesienia doświadczeń zawodowych, zdobytych podczas zatrudnienia, na płaszczyznę prywatnego przedsięwzięcia. Dzięki tym doświadczeniom jesteśmy w stanie lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie rynku w zakresie świadczonych przez nas usług. Trzon kancelarii stanowią specjaliści, którzy praktykę zawodową zdobywali w różnych sektorach gospodarki oraz administracji państwowej. Jako jeden z nielicznych podmiotów na rynku świadczymy usługi nie tylko na rzecz ich beneficjentów końcowych, ale także na rzecz specjalistów, którzy w ramach prowadzonej praktyki zajmują się obsługą prawną oraz finansowo -księgową własnych klientów. Jesteśmy też jedyną kancelarią w Polsce, która świadczy kompleksowe usługi dla podmiotów z branży transportu, spedycji oraz logistyki w dziedzinie prawa, księgowości oraz podatków. Powższe rozwiązania pozwalają naszym Klientom na pełne zaangażowanie się w prowadzenie biznesu bez konieczności wikłania się w problemy natury formalnej, stanowiące nieodłączny element każdego biznesowego przedsięwzięcia. 2

3 Nasza filozofia biznesu Przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku napotykają na swojej drodze liczne bariery natury prawnej i podatkowej. Z naszych doświadczeń wynika, że sięgnięcie po pomoc radcy prawnego czy doradcy podatkowego w branży TSL często następuje dopiero w obliczu powstania konkretnego problemu. Zarzewiem tych problemów najczęściej są poniższe stany faktyczne: 1. Oderwanie usług księgowych od usług doradztwa podatkowego, w konsekwencji czego dokumentacja prowadzona jest jedynie w zgodzie z zapisami ustawy o rachunkowości i służy jedynie celom księgowym. Nie konfrontuje się jej natomiast z przepisami ustaw podatkowych. 4. Brak świadomości, że ustawy podatkowe nie są jedynie zbiorem regulacji mających na celu obciążenie daninami publicznymi. To także praktyczne narzędzie pomagające zoptymalizować koszty w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Nasza codzienna praca na rzecz podmiotów z branży TSL sprowadza się nie tylko do eliminowania problemów, które pojawiają się w toku prowadzonej działalności, ale także - ze względu na jej prewencyjny charakter - do zadbania o to, aby problemy takie występowały możliwie najrzadziej. 2. Zastępowanie umów cywilnoprawnych listami przewozowymi, które w żaden sposób nie zabezpieczają interesów stron i utrudniają późniejsze dochodzenie roszczeń. 3. Zawieranie umów ubezpieczeniowych bez konsultacji z wyspecjalizowanymi podmiotami (bez należytego zabezpieczenia swoich interesów) oraz niepodejmowanie prób negocjacji postanowień ww. umów. 3

4 Doradztwo podatkowe na minimalizację ryzyka podważenia prawidłowości prowadzonych zapisów w trakcie kontroli podatkowych lub w toku czynności sprawdzających. Jest też ważnym narzędziem optymalizacyjnym. Podobnie jak w wielu innych branżach, tak i w TSL doradztwo podatkowe może mieć trojaki charakter. 1. Komplementarny polegający na wspieraniu usług księgowych. W najprostszym ujęciu polega on na tym, że w zależności od zapotrzebowania Klientów cała dokumentacja księgowa, bądź wybrana jej część jest analizowana pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi. Proces ten pozwala 2. Prewencyjny w myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć doradztwo ma zabezpieczać Klienta przed powstaniem problemów natury podatkowej. 3. Kreacyjny pozwalający na tworzenie i wdrażanie u Klienta konkretnych rozwiązań, mających na celu minimalizację ryzyka podatkowego i optymalizację przychodowo-kosztową prowadzonej działalności gospodarczej. Świadcząc usługi doradcze zawsze staramy się spełniać trzy powyższe założenia. Rodzaj świadczonych usług z zakresu doradztwa podatkowego uzależniony jest od potrzeb Klienta i stwierdzonych nieprawidłowości. Standardowo w toku obsługi wykonujemy: szczegółowy przegląd podatkowy obejmujący pełną dokumentację przedsiębiorstwa. Przegląd wykonywany jest przy udziale podmiotów zaangażowanych w prowadzenie dokumentacji księgowej i kończy się raportem stanowiącym podstawę do podjęcia odpowiednich działań, wprowadzamy odpowiednie procedury, przeprowadzamy szkolenia z zakresu podatków, świadczymy usługi związane z bieżącą obsługą podatkową, proponujemy nowe rozwiązania. 4

5 Doradztwo prawne Kanc Oferujemy pomoc prawną w stałej i okresowej obsłudze korporacyjnej spółek. Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorstw z sektora transportowego. W prowadzonych przez Kancelarię sprawach kierujemy się rzetelnością i profesjonalizmem, przy pełnym zachowaniu tajemnicy zawodowej. We wszystkich sprawach zwracamy szczególną uwagę na indywidualne podejście do Klienta. Naszą dewizą jest dopasowanie rozwiązania prawnego, które sprawdzi się w praktyce. Zapewniamy pomoc prawną w przygotowaniu, negocjowaniu i opiniowaniu umów oraz zleceń transportowych. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach przedprocesowych i procesach sądowych, zwłaszcza w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Oferujemy reprezentowanie powodów, jak i pozwanych w sprawach dotyczących warunków i czasu pracy kierowców. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji oraz kontrakty menadżerskie. Proponujemy swoim Klientom kompleksową pomoc prawną w odzyskiwaniu należności, w tym wysyłanie wezwań do zapłaty, opracowanie pozwów i materiału dowodowego oraz pełną reprezentację procesową. 5

6 Jak działamy? JAK DZIAŁAMY? Oferowana przez nas obsługa, zarówno podatkowa jak i prawna, różni się praktycznie w każdym elemencie od podobnych usług występujących na rynku. Pod wieloma względami nasza praca bardziej przypomina pracę etatowego pracownika, niż obsługę przez podmiot zewnętrzny. Z tą jednak różnicą iż poza tradycyjnymi zadaniami, które wynikają z konieczności obsługi klienta na odpowiednim poziomie, sami wychodzimy z inicjatywą. Rozpoczęcie współpracy zawsze rozpoczyna się od wywiadu przeprowadzonego z zarządem oraz pracownikami, a także kompleksowego przeglądu podatkowego i/lub prawnego. Na tej podstawie przygotowujemy odpowiedni plan działań, w ramach których wdrażamy odpowiednie procedury, optymalizujemy bieżącą działalność oraz przygotowujemy harmonogram szkoleń. 6

7 Co nas wyróżnia? Wdrażamy unikalną na rynku usługę polegającą na doradztwie prawnym, podatkowym oraz księgowości, wykonywanych przez jeden wyspecjalizowany podmiot. Będąc świadomymi, że żaden doradca podatkowy nie jest w stanie doradzić klientowi w każdym rodzaju spraw podatkowych, tak jak żaden radca prawny, zajmujący się prawem zobowiązań, nie jest w stanie doradzić podmiotom ze wszystkich branż, stworzyliśmy usługę dedykowaną specjalnie dla TSL. Sukcesywnie pogłębiamy naszą wiedzę specjalistyczną. Na bieżąco analizujmy publikowane orzecznictwo sądów powszechnych, administracyjnych oraz organów podatkowych tworząc własne bazy orzecznicze. Pozwala nam to skutecznie reagować na pojawiające się w toku doradzania problemy. W dużych firmach doradczych w doradztwo na rzecz konkretnych podmiotów zaangażowanych bywa nawet kilkanaście osób. Ze względu na fakt, iż merytoryczną pracą zajmują się pracownicy najniższych szczebli, nie zawsze daje to gwarancję pełnej znajomości istoty problemu przez osobę decyzyjną w relacjach z Klientem. Dlatego w doradztwo na rzecz każdego podmiotu angażujemy konkretne osoby, które ze swoją wiedzą i doświadczeniem starają się być integralną częścią biznesu Klienta. W pełni angażujemy się w obsłgę podmiotów będąc dyspozycyjnymi drogą telefoniczną, mailową oraz w siedzibie firmy Klienta bez żadnych limitów godzinowych w zależności od zapotrzebowania. Oferowana przez nas obsługa jest połączeniem korzyści płynących z zatrudnienia prawnika etatowego i obsługi przez firmę zewnętrzną: 1. Podobieństwa do etatu wynikają z naszej pełnej dyspozycyjności w stosunku do klienta. Bez względu na ilość poświęconego przez nas czasu, kwota wynagrodzenia jest stała. Zawsze służymy swoją wiedzą i doświadczeniem, które przejawiają się nie tylko w należytym pełnieniu nałożonych obowiązków, ale także w przejawianiu własnej inicjatywy we prowadzaniu nowych rozwiązań. 2. Nadal pozostajemy podmiotem zewnętrznym ponoszącym pełną odpowiedzialność za jakość świadczonych usług. 7

8 Sylwetki Michał Cieślukowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Karierę rozpoczął w 2007 r. w kancelarii podatkowej Pani Danuty Herman Zaske w Toruniu. W ciągu blisko siedmiu lat zawodowej pracy zdobywał doświadczenie w międzynarodowych spółkach doradczych (grupa Taxand), firmach audytorskich, biurach rachunkowych oraz wyspecjalizowanych urzędach skarbowych (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, w referacie postępowań podatkowych VAT) Uczestniczył w projektach na rzecz międzynarodowych instytucji finansowych, samodzielnie przeprowadził kilkadziesiąt przeglądów podatkowych spółek z branży nieruchomości oraz FMCG, przeprowadzał szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi prawnej rynku nieruchomości. 8

9 Kontakt Usługi wsparcia prawno - podatkowego Michał Cieślukowski NIP ul. Modlińska 199a lokal Warszawa tel mail: 9

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KANCELARII

INFORMACJA O KANCELARII MICHAŁ SOBCZYŃSKI ALEKSANDRA SOBCZYŃSKA INFORMACJA O KANCELARII Poznań, czerwiec 2011 r. SOBCZYŃSCY ADWOKACI ul. Ogrodowa 10/3, 61-821 Poznań, tel.: (61) 654 98 00, fax: (61) 852 58 32, www.sobczynski.com.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE PARTNERSTWO

STRATEGICZNE PARTNERSTWO STRATEGICZNE PARTNERSTWO W Krakowie mówią: [ ] szanujemy was, ponieważ działacie w oparciu o jasno określone standardy. Nieraz udowodniliście, że jesteście świadomi wielkiej odpowiedzialności, która na

Bardziej szczegółowo

Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl

Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl 2 Grupa Casus Finanse Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów i usług Grupy Casus Finanse. Nasza wiedza i doświadczenie na temat portfeli

Bardziej szczegółowo

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl O KANCELARII O KANCELARII Działamy po to, aby Twoja firma mogła zająć się już tylko biznesem... 1 Stanowimy kancelarię radców prawnych zajmującą się kompleksowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. Audyt i doradztwo biznesowe Członek Crowe Horwath

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Spis treści Bezpieczeństwo podatkowe w bieżącej działalności 04 Bezpieczne podatki każdego dnia 07 Zanim przyjdzie kontrola 10 Zaufany doradca w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

firma Zasady jakimi się kierujemy Zasady współpracy

firma Zasady jakimi się kierujemy Zasady współpracy 2 Spis treści firma Zasady jakimi się kierujemy Zasady współpracy Postępowania sądowe i administracyjne Obsługa korporacyjna Prawo Pracy Prawo wekslowe i czekowe Prawo spółek Prawo umów Prawo karne gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Użyteczność usług firm audytorskich

Użyteczność usług firm audytorskich Accountants & business advisers Użyteczność usług firm audytorskich Wyniki badań ankietowych 2013 r. Accountants & business advisers Spis treści 1. Wstęp. 2. Charakterystyka grupy badawczej i obszary zagadnień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania KPMG W POLSCE Sprawozdanie z Przejrzystości Działania KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. kpmg.pl 2 Sprawozdanie z Przejrzystości Działania

Bardziej szczegółowo

Dzielimy się wiedzą. Zapraszam do zapoznania się z Ernst & Young, naszymi ludźmi i projektami. Nasza wiedza jest do Państwa dyspozycji.

Dzielimy się wiedzą. Zapraszam do zapoznania się z Ernst & Young, naszymi ludźmi i projektami. Nasza wiedza jest do Państwa dyspozycji. Najlepsze strony Dzielimy się wiedzą Dzielimy się wiedzą Firma Ernst & Young obecna jest na polskim rynku już od ponad dwudziestu lat. W tym czasie wielokrotnie dostosowywaliśmy naszą ofertę do potrzeb

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS SP. Z O.O.

AKMA BROKERS SP. Z O.O. AKMA BROKERS SP. Z O.O. Przedmiot działalności: Siedziba główna: Usługi brokera ubezpieczeniowego. Zezwolenie nr 227 Ministra Finansów potwierdzone decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA USŁUG PRAWNYCH OFERTA USŁUG PRAWNYCH Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni to zespół ponad 20 prawników wyspecjalizowanych we wszystkich dziedzinach prawa. Klienci doceniają nasze interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach

DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach Szanowni Panstwo, warunkiem efektywnego zarządzania finansami są m.in. optymalne i bezpieczne rozwiązania podatkowe, księgowe i płacowe. Kancelaria

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia OPTANT Accounting Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia Rozumiemy potrzeby klientów OPTANT Accounting świadczy kompleksowe usługi z zakresu outsourcingu usług księgowych oraz administracji kadr

Bardziej szczegółowo

Informacje o nas. Czym się zajmujemy i kim jesteśmy. Misja naszej firmy. Zakres naszych kompetencji. Segment finansowo - organizacyjny

Informacje o nas. Czym się zajmujemy i kim jesteśmy. Misja naszej firmy. Zakres naszych kompetencji. Segment finansowo - organizacyjny SPIS TREŚCI 02 03 04 05 06 08 12 12 13 Informacje o nas Czym się zajmujemy i kim jesteśmy Misja Misja naszej firmy Zakres naszych kompetencji Segment finansowo - organizacyjny Zakres naszych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość PRZEGLĄD PŁAC 2014. SALARY REPORT 2014 Finanse i Księgowość. Partner merytoryczny:

Finanse i Księgowość PRZEGLĄD PŁAC 2014. SALARY REPORT 2014 Finanse i Księgowość. Partner merytoryczny: PRZEGLĄD PŁAC 2014 Partner merytoryczny: Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl 1 P ERF R MANCE It s what CGMA stands for. Officially, it s Chartered Global Management Accountant. Established

Bardziej szczegółowo

Ze względu na dotychczasową współpracę z Państwem pragniemy zaprosić Państwa do jej kontynuowania w ramach Centrum Szkoleniowo-Doradczego EKSPERT s.c.

Ze względu na dotychczasową współpracę z Państwem pragniemy zaprosić Państwa do jej kontynuowania w ramach Centrum Szkoleniowo-Doradczego EKSPERT s.c. Szanowni Państwo, Ze względu na dotychczasową współpracę z Państwem pragniemy zaprosić Państwa do jej kontynuowania w ramach Centrum Szkoleniowo-Doradczego EKSPERT s.c. Centrum zostało założone w celu

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Nr 1/2014 styczeń Polski Związek Windykacji NEWSLETTER PZW Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu kolejny numer newslettera Polskiego Związku Windykacji.

Bardziej szczegółowo

{ Doradzamy przedsiębiorcom }

{ Doradzamy przedsiębiorcom } { Doradzamy przedsiębiorcom } 04 06 08 10 Biznes to nasza domena Bezpieczeństwo prawne wpisane jest w mądrą strategię Kancelaria prawna Twój czas to pieniądz Księgi rachunkowe i podatkowe Wyróżnia nas

Bardziej szczegółowo

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Polecane przez RZETELNEBIURO.PL OFERTA Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Rzeszów, czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE BIURO RACHUNKOWE I DORADZTWO PODATKOWE. www.acco.eu

SKUTECZNE BIURO RACHUNKOWE I DORADZTWO PODATKOWE. www.acco.eu SKUTECZNE BIURO RACHUNKOWE I DORADZTWO PODATKOWE Dodajemy wartość do Państwa wyników www.acco.eu Poczuj wolność by skupić się na celu Celem ACCO jest świadczenie efektywnych, kompleksowych, profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

USŁUG KSIĘGOWYCH ADMINISTRACJI KADR I PŁAC KONTROLI ROCZNEJ BIEŻĄCEJ DOKUMENTACJI

USŁUG KSIĘGOWYCH ADMINISTRACJI KADR I PŁAC KONTROLI ROCZNEJ BIEŻĄCEJ DOKUMENTACJI OFERTA ZAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYKONYWANIA: USŁUG KSIĘGOWYCH ADMINISTRACJI KADR I PŁAC KONTROLI ROCZNEJ BIEŻĄCEJ DOKUMENTACJI PRZEZ SPECJALISTYCZNE BIURO RACHUNKOWE REDICUS DLA PAŃSTWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik RAPORT 2010-2013 Świadomy Podatnik Szanowni Państwo, większość z nas uważa, że system podatkowy jest niejasny i skomplikowany. Tymczasem nawet w jego obecnym kształcie świadomy podatnik ma możliwość racjonalnego

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo