BRANŻA BUDOWLANA KIERUNEK > RYNKI WSCHODNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRANŻA BUDOWLANA KIERUNEK > RYNKI WSCHODNIE"

Transkrypt

1 BRANŻA BUDOWLANA KIERUNEK > RYNKI WSCHODNIE czyli regulacje prawne, o których trzeba wiedzieć aby odnieść sukces na terytorium Ukrainy i Federacji Rosyjskiej DWA TERMINY DO WYBORU: 6 LUB 14 CZERWCA 2013 CENTRUM WILCZA Jeżeli myślisz o rozszerzeniu swojej działalności w branży budowlanej na rynek Ukrainy i Rosji lub już podjąłeś pierwsze kroki w tym kierunku? Weź udział w organizowanym przez nas wydarzeniu a poznasz niezbędne regulacje prawne obowiązujące na rynkach wschodnich i najnowsze zmiany w tym zakresie. Doświadczeni prawnicy, w szczególności rosyjscy i ukraińscy odpowiedzą na najbardziej nurtujące Cię pytania, m.in.: Dlaczego dziś rynki wschodnie stanowią doskonałą alternatywę dla polskich przedsiębiorców? Jak zmniejszyć do minimum ryzyko w kontaktach z kontrahentami z Ukrainy i Rosji? Jakie wymogi proceduralne musi spełnić przedsiębiorca z branży budowlanej chcąc działać na rynku Ukrainy i Federacji Rosyjskiej O czym należy wiedzieć przystępując do przetargu? Jak zabezpieczać umowy o roboty budowlane i umowy dystrybucyjne?

2 Biografie prelegentów Małgorzata Soboń Prezes Zarządu. Doświadczony prawnik polski. Ekspert w zakresie prawa korporacyjnego, prawa konkurencji i prawa własności intelektualnej. Ceniony specjalista prawa farmaceutycznego, regulacji prawnych dotyczących wyrobów medycznych i kosmetyków oraz prawa żywnościowego. Przez kilka lat kierowała jednym z departamentów w dużej renomowanej kancelarii prawnej. W ramach pełnienia swojej funkcji koordynowała także obsługę prawną klientów przez oddziały kancelarii na rynkach wschodnich. Jej wcześniejsza praktyka obejmuje pracę jako In-house lawyer w jednej z wiodących innowacyjnych firm farmaceutycznych i obsługę dużych projektów z zakresu prawa korporacyjnego, prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej oraz prawa farmaceutycznego dla podmiotów polskich i zagranicznych w ramach dużej kancelarii prawnej w Warszawie. Prelegentka podczas licznych konferencji i szkoleń z zakresu swojej specjalizacji oraz moderator i prelegentka podczas międzynarodowych spotkań biznesowych dotyczących inwestycji na rynkach wschodnich. Autorka publikacji w zakresie swojej specjalizacji. Ekspert zapraszany przez media do wypowiedzi dotyczących spraw kluczowych dla branży. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską z pogranicza prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej i prawa farmaceutycznego. Oprócz ojczystego języka polskiego bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim. Veronika Konyaeva Wiceprezes Zarządu. Doświadczony prawnik rosyjski. Specjalista, w szczególności w zakresie rosyjskiego prawa korporacyjnego, prawa pracy i zamówień publicznych a także regulacji prawnych dotyczących nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców jako prawnik praktykujący w rosyjskich kancelariach, w tym w kancelariach notarialnych. Zajmowała się wewnętrzną obsługą prawną jednej z największych spółek w Petersburgu realizującą państwowe projekty budowy dróg i obwodnic w Moskwie, Petersburgu oraz w Soczi. Jej praktyka obejmuje także pracę w dużej polskiej kancelarii prawnej o międzynarodowym zasięgu gdzie zajmowała się bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa rosyjskiego, obejmującą w szczególności koordynowanie rejestrowania i bieżącą obsługę korporacyjną spółek zakładanych przez polskich przedsiębiorców na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jest autorką pracy naukowej pt. Analiza procedury zakładania spółek na terenie Rosji i Polski przygotowanej w ramach programu stypendialnego im. Lane a Kirklanda. Prelegentka podczas konferencji dla przedsiębiorców zamierzających rozpocząć swoją działalność na rynkach wschodnich. Autorka publikacji w zakresie zasad rozpoczęcia działalności gospodarczej na terytorium Federacji Rosyjskiej. Oprócz ojczystego języka rosyjskiego, bardzo dobrze posługuje się językiem polskim i językiem angielskim. Olha Shmihelska Prawnik ukraiński. Specjalistka prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa międzynarodowego. Absolwentka Katedry Prawa Cywilnego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, gdzie przygotowywała pracę naukową o statusie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na tle porównawczym. Słuchacz Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada kilkuletnią praktykę, m.in. w ramach ukraińskiej kancelarii prawnej oraz w dziale prawnym ukraińskiej firmy budowlanej. Doradzała ukraińskim i zagranicznym osobom prawnym oraz osobom fizycznym, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, jak również prawa pracy oraz reprezentowała ich w postępowaniach sądowych. Zajmowała się obsługą procesu rejestracji osób prawnych oraz opiniowaniem i negocjowaniem umów. W Polsce praktykowała w dziale eksportu dużej spółki, gdzie odpowiadała za kontakty handlowe i prawne uregulowanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami firmy. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej handlu między-narodowego, w tym w zakresie stosowania reguł Incoterms. Obecnie odpowiada za obsługę przedsiębiorców, w tym z branży budowlanej, w zakresie prawa handlowego, gospodarczego a także prawa pracy, prawa kontraktów oraz prawa międzynarodowego. Prelegentka podczas konferencji i szkoleń. Autorka publikacji w zakresie prawa cywilnego oraz konstytucyjnego. Biegle posługuje się ojczystym językiem ukraińskim. Bardzo dobrze włada językiem rosyjskim, angielskim i polskim, w tym w zakresie specjalistycznej terminologii prawniczej. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: , NIP: Wysokość kapitału zakładowego: PLN

3 Biografie prelegentów Mariam Yusifova Prawnik ukraiński. Specjalistka prawa kontraktów, prawa handlowego, prawa pracy, prawa celnego oraz prawa własności intelektualnej. Absolwentka Wydziału Prawa Ługańskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych im. E.O. Didorenka na Ukrainie, który ukończyła z wyróżnieniem oraz Dziennikarstwa na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Posiada kilkuletnią praktykę, m.in. w ramach administracji rządowej, w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy, w lokalnych strukturach samorządowych oraz w kancelarii prawnej na Ukrainie. Zajmowała się pomocą prawną dla osób fizycznych i prawnych na Ukrainie, m.in. w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa celnego, prawa umów a także prawa własności intelektualnej. Reprezentowała Klientów w postępowaniach sądowych. W Polsce praktykowała w dużej spółce z branży marketingowej. Obecnie odpowiada za obsługę prawną przedsiębiorców, w tym z branży budowlanej, w zakresie prawa kontraktów, prawa handlowego, prawa pracy, prawa celnego i prawa własności intelektualnej. Prelegentka podczas wielu konferencji i szkoleń. Autorka publikacji w zakresie swojej specjalizacji. Biegle posługuje się nie tylko ojczystym językiem ukraińskim ale także językiem rosyjskim, angielskim i polskim, w tym w zakresie specjalistycznej terminologii prawniczej. Dobrze posługuje się językiem azerbejdżańskim. Anna Kiseleva Of counsel w St. Petersburgu. Prawnik rosyjski z bardzo dużym doświadczeniem. Specjalistka prawa handlowego, gospodarczego, prawa zamówień publicznych, prawa celnego, prawa pracy oraz prawa własności intelektualnej. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa Uniwersytetu Państwowego w St. Petersburgu. Od początku swojej kariery prawniczej, przez blisko siedem lat była związana z dużą kancelarią prawną w St. Petersburgu, gdzie na stanowisku radcy prawnego zajmowała się rejestracją osób prawnych i ich kompleksową obsługą prawną w ramach bieżącej działalności gospodarczej. Sporządzała opinie prawne, opiniowała umowy i udzielała konsultacji prawnych w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa podatkowego, prawa pracy i prawa ubezpieczeniowego, prawa międzynarodowego, prawa celnego i dewizowego oraz prawa własności intelektualnej. Wielokrotnie z sukcesem reprezentowała klientów kancelarii przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Obejmowała funkcję arbitra Stałego Sądu Arbitrażowego. Przez klika lat praktykowała jako kierownik działu prawnego dużej rosyjskiej grupy kapitałowej, zajmującej się m.in. branżą budowlaną, gdzie kierowała dużymi projektami z zakresu zamówień publicznych. W odniesieniu do branży budowlanej obsługiwała od strony prawnej m.in. przetarg państwowy na wykonanie kompleksu prac niezbędnych do przygotowania terenu do budowy obiektów na XXII zimowe igrzyska olimpijskie 2014 roku w Soczi, przetarg państwowy na wykonanie kompleksu prac niezbędnych do przygotowania terenu do budowy Centralnej Obwodnicy Obwodu Moskiewskiego oraz drugiego etapu obwodnicy wokół miasta Sankt-Petersburg. Biegle włada ojczystym językiem rosyjskim. Bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim. Krzysztof Strehl Profesjonalny doradca finansowy i biznesowy. Swoje ogromne doświadczenie zawodowe zdobywał podczas wieloletniej pracy dla m.in. PKO BP, PKP CARGO, OST GROMADA gdzie z sukcesem piastował kierownicze stanowiska. Współpracował jako doradca finansowy z TU AEGON oraz piastował w jednym z banków funkcję dyrektora regionu. Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie dla kadr nowoczesnej gospodarki na Uniwersytecie Warszawskim. Czynnie uczestniczy w stowarzyszeniach, m.in. zajmujących się współpracą z rynkami wschodnimi. W naszych strukturach zajmuje się doradztwem finansowym na rzecz Klientów, w tym w zakresie finansowania inwestycji jak również doradztwem biznesowym (w ramach B2B). Zajmuje się poszukiwaniem inwestorów i inwestycji dla potrzeb Klienta. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: , NIP: Wysokość kapitału zakładowego: PLN

4 Agenda Rejestracja uczestników, zaproszenie uczestników na poranną kawę Podstawowe zasady funkcjonowania na rynkach wschodnich minimalizowanie ryzyka czyli jak sprawdzić wiarygodność handlową kontrahenta z rynków wschodnich biznesowy savoir vivre w kontaktach z kontrahentami z rynków wschodnich, sposoby komunikacji organizacje pomocne w rozpoczynaniu działalności na rynkach wschodnich; gdzie warto się zgłosić a gdzie warto zostać członkiem; wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorców na rynkach wschodnich Małgorzata Soboń - Prezes Zarządu spółki prawniczej Krzysztof Strehl - Doradca finansowy i biznesowy w spółce prawniczej Ukraina proceduralne wymogi przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej Sytuacja ukraińskiego rynku materiałów budowlanych i zapotrzebowania na usługi budowlane a jego dostępność dla polskich przedsiębiorców; sposoby wykonywania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Sytuacja prawna podmiotów z branży budowlanej na Ukrainie zgodnie z ustawą Ukrainy O regulacji działalności urbanistycznej z dnia VI Zasady prowadzenia działalności w zakresie projektowania na Ukrainie zgodnie z Ustawą Ukrainy O działalności architektonicznej z dnia XIV Szczególne wymogi proceduralne w stosunku do podmiotów z branży budowlanej; uregulowania w zakresie nadzoru budowlanego Optymalne formy prowadzenia działalności gospodarczej dla branży budowlanej. Przebieg procedury, wymagania proceduralne i dokumenty do rejestracji osób prawnych Zasady zatrudniania pracowników, w tym cudzoziemców na Ukrainie Przegląd najistotniejszych podatków na Ukrainie; umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania Olha Shmihelska - prawnik ukraiński w spółce prawniczej Mariam Yusifova - prawnik ukraiński w spółce prawniczej Małgorzata Soboń - Prezes Zarządu spółki prawniczej Przerwa kawowa Regulacje prawa ukraińskiego istotne dla branży budowlanej i najważniejsze zmiany w tym zakresie Ramy prawne stosunków umownych w branży budowlanej na gruncie Kodeksu Cywilnego Ukrainy z dnia IV Umowy na czas wojny a nie pokoju czyli zabezpieczenia w umowie z kontrahentem ukraińskim a rozstrzyganie sporów i windykacja należności Zasady rozliczeń. Dokumentacja techniczna oraz kosztorysowanie Zamówienia publiczne na Ukrainie (Ustawa Ukrainy О realizacji zamówień publicznych z dnia VI») Przebieg procedury przetargowej Prawa i obowiązki przedsiębiorcy przystępującego do przetargu Tryb i środki odwoławcze w procedurze przetargowej Dystrybucja materiałów budowlanych na terytorium Ukrainy Certyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Ukrainy O standaryzacji i certyfikacji z dnia oraz Ustawy O standaryzacji z dnia III ze zmianami z dnia roku Zabezpieczenie interesów w umowie dystrybucyjnej Podstawowe zagadnienia w zakresie prawa celnego Olha Shmihelska - prawnik ukraiński w spółce prawniczej Mariam Yusifova - prawnik ukraiński w spółce prawniczej Małgorzata Soboń - Prezes Zarządu spółki prawniczej Lunch Rozpoczynanie działalności gospodarczej w Rosji Potencjał rosyjskiego rynku budowlanego dla polskiego przedsiębiorcy; sposoby wykonywania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Wybór optymalnej formy prawnej dla przedsiębiorcy z branży budowlanej oraz niezbędne dokumenty i wymogi proceduralne do wykonywania działalności Szczególne wymogi dla przedsiębiorców z branży budowlanej Sposoby nabycia sprzętu budowlanego Zasady zatrudniania pracowników, w tym cudzoziemców Rodzaje podatków w Rosji interesujące zagranicznego inwestora Veronika Konyaeva - prawnik rosyjski, wiceprezes spółki prawniczej Anna Kiseleva - prawnik rosyjski, of-counsel spółki prawniczej Przerwa kawowa Regulacje prawa rosyjskiego istotne dla branży budowlanej i najważniejsze zmiany w tym zakresie Organizacje samoregulacyjne zrzeszające przedsiębiorców z branży budowlanej (СРО) Forma prawna i istotne warunki umowy o roboty budowlane Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: , NIP: Wysokość kapitału zakładowego: PLN

5 Agenda Status organizacji i ich istota dla branży budowlanej. Podstawowe funkcje i standardy Sposoby zabezpieczenia odpowiedzialności majątkowej członków organizacji samoregulacyjnych przed konsumentami Zasady uzyskiwania członkowstwa przez przedsiębiorców z branży budowlanej Uregulowania prawne dotyczące stosunków umownych w branży budowlanej Wymogi prawne w zakresie formy umowy, istotne postanowienia umowne Prawidłowe określenie jak również zabezpieczenie praw i zobowiązań stron w umowie Zarządzanie umową o roboty budowlane: prawa i obowiązki zleceniodawcy i wykonawcy Sposób zapłaty wynagrodzenia za wykonywane prace. Dokumentacja techniczna, oszacowanie oraz kosztorysowanie Rozstrzyganie sporów i windykacja należności Konstrukcja umowy dystrybucyjnej zabezpieczająca interesy przedsiębiorcy Kontrola budowlana (nadzór techniczny) nad budową zasady prowadzenia nadzoru technicznego konsekwencje i sankcje w przypadku naruszeń Zawieranie kontraktów budowlanych w ramach procedury realizacji państwowych oraz lokalnych przetargów na budowę, rekonstrukcje, remont kapitalny (Ustawa Federalna z dnia N 94-FZ O realizacji przetargów na dostawę towarów, wykonanie prac i usług dla państwowych i lokalnych potrzeb Sposoby realizacji państwowych oraz lokalnych przetargów Monitorowanie procesu przygotowania przetargów Tryb składania i rozpatrywania zażalenia na działania komisji przetargowej Rejestr nierzetelnych dostawców Veronika Konyaeva - prawnik rosyjski, wiceprezes spółki prawniczej Anna Kiseleva - prawnik rosyjski, of-counsel spółki prawniczej Panel dyskusyjny; zakończenie konferencji. Podziękowania dla uczestników i rozdanie certyfikatów Na wydarzenie zapraszamy w szczególności: Prezesów i Wiceprezesów Zarządu Dyrektorów Generalnych Dyrektorów Działu Eksportu Dyrektorów Działu Marketingu Specjalistów ds. Eksportu Dystrybutorów Prawników Bliższych informacji w tym zakresie udziela: lub Katarzyna Królikiewicz Koordynator Projektu Anastasiia Buntova Specjalista ds. PR i marketingu Serdecznie zapraszamy! Rozwiń z nami skrzydła! Sprawdź potencjał rynków wschodnich!

6 Formularz zgłoszenia Dane Płatnika: Nazwa Płatnika: Adres: Miejscowość: Kod pocztowy: NIP: nr tel.: nr fax: Osoba kontaktowa: Imię i Nazwisko: /tel.: Dane uczestników szkolenia: Lp. Imię i Nazwisko: Stanowisko: Dane szkolenia: Nazwa szkolenia: Termin i miejsce szkolenia: Branża budowlana, kierunek > rynki wschodnie czyli regulacje prawne, o których trzeba wiedzieć aby odnieść sukces na terytorium Ukrainy i Federacji Rosyjskiej Koszt netto za wszystkich uczestników: 6 czerwca czerwca 2013 Centrum Konferencyjne WILCZA ul. Wilcza 9, Warszawa Uwagi: Szczegółowe Warunki Uczestnictwa (dalej Szczegółowe Warunki) Opłata za Szkolenie wynosi 1690 zł netto za 1 osobę. Do kwoty należy doliczyć 23% VAT. Cena zawiera udział w Szkoleniu, przerwy kawowe, lunch i materiały szkoleniowe. Wpłaty należy dokonać na konto: SOBOŃ KONYAEVA I WSPÓLNICY SP. Z O.O.. ul. Piękna 24/26 A lok Warszawa Bank Millennium S.A. Numer konta: W tytule przelewu należy wpisać nazwę Szkolenia, datę oraz nazwiska osób biorących udział w Szkoleniu. Soboń Konyaeva i Wspólnicy Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie jest administratorem danych osobowych, zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833). Zgłaszając swoje uczestnictwo w Szkoleniu: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informowania, promowania i prowadzenia działań marketingowych działalności prowadzonej przez, w szczególności w zakresie organizowanych szkoleń i konferencji. Zostałem poinformowany o moich prawach związanych, w szczególności z możliwością wglądu i poprawiania moich danych osobowych, określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833).* oświadczam, że zapoznałem/am się zarówno z niniejszymi Szczegółowymi Warunkami jak również Ogólnymi Warunkami, znajdującymi się w załączniku i precyzującymi zasady uczestnictwa w Szkoleniu oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania, w tym do uregulowania Opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu.* wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych związanych z działalnością Soboń Konyaeva i Wspólnicy Sp. z o.o., w tym informacji o innych szkoleniach i konferencjach. *wyrażenie zgody w tym zakresie jest warunkiem prawidłowego zgłoszenia do udziału w Szkoleniu Wypełnione zgłoszenie prosimy o przesłanie na adres lub na numer fax-u: (miejscowość i data zgłoszenia) (czytelny podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć firmowa)

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA ocena klienta w świetle rekomendacji T i S uproszczona procedura wiarygodności kredytowej klienta określanie wskaźnika dti przez bank Każdy uczestnik otrzyma certyfikat

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca:

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca: Strona Tytułowa warsztaty 13 14 marca 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Prelegenci: Katarzyna Barańska Kancelaria Prawna White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy dr Jerzy Kopyra Akademia Prawa

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI WARSZTATY Praktyczne rozwiązania najważniejszych problemów Główne zagadnienia Pozycja osoby w firmie farmaceutycznej Pułapki i zagrożenia w pracy QP Odpowiedzialność prawna osoby Rola QP w obrocie z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji

otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji 14 punktów dla KRRP Prelegenci dr Michał Będkowski-Kozioł Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Agnieszka Koniewicz Radca Prawny, Kancelaria Linklaters

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów 10% zniżki dla członków Izby Gospodarczej Farmacja Polska Magdalena Wojciechowicz Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Strona Tytułowa Informacje Ogólne Program 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Formularz Zgłoszeniowy Prelegenci BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY PRELEGENCI GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

CENY TRANSFEROWE 2016 w świetle nowych regulacji prawnych

CENY TRANSFEROWE 2016 w świetle nowych regulacji prawnych WARSZTATY CENY TRANSFEROWE 2016 w świetle nowych regulacji prawnych 15 października 2015 r., Siedziba Deloitte ul. Jana Pawła II 19 Warszawa Partner merytoryczny Przygotuj swoją firmę i grupę na zmiany!

Bardziej szczegółowo

Kredyt konsumencki i hipoteczny

Kredyt konsumencki i hipoteczny 29-30 listopada 2011r. Warszawa Kredyt konsumencki i hipoteczny Ostatnie spojrzenie na implementację najnowszych regulacji W programie Sympozjum: Prelegenci Sympozjum: Dr Tadeusz Białek, Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo