Procedura odrolniania gruntów a nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura odrolniania gruntów a nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych"

Transkrypt

1 Warszawa, Procedura odrolniania gruntów a nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Sztuka inwestowania w grunty rolne polega na znalezieniu odpowiedniej działki, która w perspektywie kilkunastu lub kilkudziesięciu miesięcy może stać na tyle atrakcyjną, że znajdzie się na celowniku dewelopera lub indywidualnego inwestora. Umiejętne i sprawne odrolnienie ziemi i jej późniejsza sprzedaż w charakterze działki budowlanej może przynieść duże zyski. Zadaniem każdego kraju jest natomiast ochrona gruntów rolnych wysokiej jakości. 26 maja bieżącego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Czy ułatwiła właścicielom gruntów procedury? Aby odrolnić ziemię należy po zakupie odpowiedniego gruntu złożyć wniosek o odrolnienie terenu i o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Przed jego wypełnieniem trzeba sprawdzić w ewidencji gruntów rolnych dokładną lokalizację ziemi, ponieważ podanie tych danych wymagane jest w formularzu. Informacje o tym, jakie dokumenty powinny zostać złożone można uzyskać we właściwym urzędzie gminy. Warto pamiętać również o wniosku dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy, który składany jest do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Aby działka mogła zostać odrolniona musi spełniać wymogi określone właściwymi przepisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Są to między innymi bezpośredni dostęp do drogi publicznej, odpowiednia klasa gruntu oraz możliwość podłączenia budynku do mediów tj. wodociągu, kanalizacji, sieci elektrycznej i opcjonalnie gazowej tłumaczy Monika Raczkowska, Managing Director Briland. Nowelizacja ustawy Najtrudniejsze do przekształcenia są grunty o klasach bonitacyjnych od I do III. Do tej pory odrolnienie działki powyżej 0,5 hektara wymagało uchwalenia lub zmiany przez gminę planu miejscowego, po uprzednio uzyskanej zgodzie ministerstwa rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz marszałka województwa, po zasięgnięciu opinii Izby Rolniczej. 26 maja br. po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przepis ten zaczął odnosić się do wszystkich działek o tych klasach bonitacyjnych, bez względu na ich wielkość. Jednak małe działki rolnicze w obecnych warunkach mechanizacji rolnictwa raczej nie są i nie będą wykorzystywane do efektywnej produkcji rolnej, a ich znaczenie dla polityki rolnej Państwa jest znikome. Tworzenie

2 barier, które opóźniają proces inwestycyjny, i tak już jest ograniczony przewlekłym postępowaniem administracyjnym nie służy procedurze odrolnienia gruntów. Celem zmian było wyeliminowanie dzielenia większych działek rolnych (powyżej 0,5 ha) na mniejsze, aby nie istniała konieczność otrzymania zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze. Naszym zdaniem ustawodawca miał jeszcze inne instrumenty prawne, niż zaostrzenie wymagań dla wszystkich gruntów stanowiących użytki rolne klas I-III. Można było na przykład ustanowić okres, w którym po podziale działki powyżej 0,5 hektara, na zmianę przeznaczenia powstałych w ten sposób działek potrzebna była by zgoda ministra mówi Piotr Foitzik, Adwokat Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna. Niezależnie od tego, istnieją w prawie rozmaite klauzule generalne, odwołujące się do gospodarczego sensu danej czynności oraz działań mających na celu obejście przepisów. Także i z tej możliwości ustawodawca nie skorzystał. Stosowanie określonych obostrzeń administracyjnych nie zastąpi prowadzenia zorganizowanej polityki, mającej na celu ochronę gruntów rolnych i leśnych. Wspomniane regulacje utrudniają proces inwestycyjny również terenów, których znaczenie dla polityki rolnej Państwa jest znikome lub żadne. Nie tyle sam wymóg uzyskania zgody jest tutaj faktycznym problemem, ale długotrwałość procedur administracyjnych. Bolączką jest także praktyka organów, które często nie tyle ważą interesy Państwa, wspólnoty samorządowej i inwestorów, ile podejmują działania w ich ocenie najbezpieczniejsze, i które nie narażą osób odpowiedzialnych na zarzut działania na korzyść inwestora, a nie Państwa tłumaczy Piotr Foitzik. Wciąż dużo łatwiejsza jest zmiana gruntów o niższych klasach bonitacyjnych (IV-VI) na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie zależy wtedy do ministra. Skróceniu ulega wówczas czas oczekiwania procedura zajmuje do kilkunastu miesięcy, w zależności od sprawności danego urzędu gminy w wydawaniu decyzji. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szczególnie ważnym elementem w biznesie i przede wszystkim w procedurze odrolniania gruntów rolnych jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest on konieczny w procesie zmiany przeznaczenia gruntów o klasach I-III po uzyskaniu zgody ministra. Przyjęta zmiana przepisów spowoduje jeszcze większe problemy i wydłuży proces powstawania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przyczyni się to do paraliżu inwestycyjnego na terenach, na których nie ma uchwalonych planów. Dotyczy

3 to znacznej części kraju i terenów najatrakcyjniejszych pod ewentualne inwestycje dodaje Piotr Foitzik. Zmiana ta nie dotyczy jednak gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone, w granicach administracyjnych miast. Tutaj zmiana przeznaczenia może nastąpić zarówno w miejscowym planie, jak i w jego braku, na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy. W tej sytuacji będzie pogłębiał się proces lokowania atrakcyjnych inwestycji w miastach, a działalność inwestycyjna poza ich obrębem zacznie zamierać, co w żadnym wypadku nie jest celem polityki Państwa w stosunku do tych obszarów kontynuuje Piotr Foitzik. Strony postępowania Po nowelizacji ustawy stroną w postępowaniu przed ministrem będzie wyłącznie wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Udział wójta w tym postępowaniu jest uzasadniony, ponieważ gmina bez wątpienia jest zainteresowana wynikiem postępowania, np. kiedy chodzi o plany inwestycyjne, mające podstawowe znaczenie dla jej rozwoju. Tak sformułowany przepis sprawia jednak, że statusu strony nie będą mieli ani właściciele, ani użytkownicy działek, którzy są najbardziej zainteresowani wynikiem postępowania i których ten wniosek bezpośrednio dotyczy. Wydanie przez ministra takiej zgody leży w interesie posiadaczy gruntów, którzy nie będą chcieli przedłużać postępowania. Zatem dążenie do szybkiego zakończenia postępowania nie może być argumentem za nie przyznaniem im statusu strony. W tej sytuacji właściciele czy użytkownicy ziemi nie będą mieli możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra, a następnie złożenia skargi do sądu administracyjnego. Przyjęte rozwiązanie, wbrew temu co podniesiono w uzasadnieniu nowelizacji, może rodzić poważne wątpliwości, co do jego zgodności z Konstytucją konkluduje Piotr Foitzik. Wniosek o wydanie decyzji We wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest zawarcie określonych granic terenu przedstawionego na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, obejmującej teren, na którym inwestycja będzie się znajdować. Wszystko powinno zostać przedstawione w skali 1:500 lub 1:1000, a dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000, zawierać charakterystykę inwestycji, obejmującą zapotrzebowanie na wodę, energię oraz sposób oczyszczania lub

4 odprowadzania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów. Wniosek powinien również określać planowany sposób zagospodarowania terenu oraz zawierać charakterystykę zabudowy, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej. Należy również określić charakterystyczne parametrów techniczne inwestycji, a także dane dotyczące jej wpływu na środowisko. W przypadku, kiedy inwestycja wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, należy do wniosku załączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Kto może inwestować w grunty rolne? Inwestowanie w grunty rolne jest rozwiązaniem dla osób, które rozglądają się za bezpiecznym i wysokim zyskiem, który mogą osiągnąć w stosunkowo niedługim czasie. Inwestorzy, którzy zdecydują się na taką formę lokowania kapitału i chcą uniknąć papierologii oraz zaoszczędzić czas mogą skorzystać z usług profesjonalnych firm, zajmujących się formalnościami związanymi z procesem przekształcania działki oraz późniejszą odsprzedażą gotowych małych działek budowlanych podsumowuje Monika Raczkowska z firmy Briland. Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ma przede wszystkim chronić grunty wysokiej jakości, dlatego wprowadzone zmiany nie ułatwiły procedur właścicielom działek. Wcale nie oznacza to jednak, że odrolnienie ziemi stanie się niemożliwe. Powstałe utrudnienia mogą ominąć inwestorów, którzy zdecydują się na skorzystanie z usług firmy zajmującej się inwestycjami w grunty rolne lub po prostu uzbroją się w cierpliwość. *** BRILAND to nowoczesny program inwestycyjny, przeznaczony dla osób zainteresowanych bezpiecznym lokowaniem swojego kapitału w nieruchomości. BRILAND oferuje własnościowy zakup gruntów rolnych w najlepszych lokalizacjach w Polsce, które charakteryzują się wysokim potencjałem inwestycyjnym. W ofercie znajdują się tylko dobrze skomunikowane działki w pobliżu największych miast na terenie całej Polski. Za przekwalifikowanie gruntów odpowiada jeden z partnerów strategicznych BRILAND, czyli spółka posiadająca 15-letnie doświadczenie w dziedzinie land-developingu. Proces ten odbywa się na zasadach zastępstwa inwestycyjnego: BRILAND, na mocy umowy cywilnoprawnej zawartej z Inwestorem, organizuje i koordynuje proces przekształcenia działki. Klient otrzymuje gwarancję terminowej i należytej realizacji ustalonego projektu. Chałas i Wspólnicy to jedna z największych firm prawniczych i jedna z najsilniejszych marek na rynku usług prawnych w Polsce. Specjalizuje się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, najliczniejszą grupę

5 Klientów stanowią wiodące zagraniczne koncerny. Jest kancelarią o mocno zaznaczonym międzynarodowym profilu, obsługa prawna świadczona jest poprzez sieć biur oraz kancelarii partnerskich zlokalizowanych w ponad 20 krajach świata. Międzynarodowy zespół prawników oferuje Klientom zintegrowane usługi doradztwa prawnego najwyższej jakości. Założona w Warszawie w 1995 roku, od lat w pierwszej dziesiątce najlepszych firm prawniczych w Polsce. Kontakt dla mediów: Piotr Pocztarek, CORE PR Tel , tel. kom Paweł Baranowski, CORE PR Tel. kom

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2012 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 5 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Mapa przedsiębiorcy 2007-2013

Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców wydanie 2 Grudzień 2009 adresy instytucji organizujących konkursy adresy punktów konsultacyjnych zestawienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 199 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Zmiana przeznaczenia gruntów.

Zmiana przeznaczenia gruntów. Mgr inż. Jan Bielański 2014=10=16 /Spała/ Zmiana przeznaczenia gruntów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.2004.121.1266 ze zm./ 1. Ochrona gruntów polega

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Warszawa 2010 W opracowaniu wykorzystano materiał zawarty w projekcie Poradnika w zakresie

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozdział I. Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rozdział I. Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. Wstęp Organy gminy, jako podstawowy podmiot gospodarki przestrzennej, mogą w znaczącym zakresie wpływać na przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Założenia do ustawy o zasadach realizacji infrastrukturalnych inwestycji strategicznych

Założenia do ustawy o zasadach realizacji infrastrukturalnych inwestycji strategicznych Założenia do ustawy o zasadach realizacji infrastrukturalnych inwestycji strategicznych Bogdan Żmijewski Warszawa maj 2011 Od Wydawcy Kolejny, majowy Raport 1 Instytutu im. E. Kwiatkowskiego poświęcony

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Spis treści Bezpieczeństwo podatkowe w bieżącej działalności 04 Bezpieczne podatki każdego dnia 07 Zanim przyjdzie kontrola 10 Zaufany doradca w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Burmistrz Ożarowa Województwo Świętokrzyskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Z a ł ą c z n i k n

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Pątnów Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawcy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są operatorem Krajowego Systemu

Bardziej szczegółowo

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] DO ZAŁOŻEŃ USTAWY O ZMIANIE USTAWY Z DNIA 7 MAJA 2010 R. O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym Raport UOKiK Listopad 2011 2 Spis treści Słownik specjalistycznych pojęć użytych w raporcie... 6 Wprowadzenie i uwagi metodologiczne...

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Marta Łobzowska Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego 1 Streszczenie Niniejsza praca koncentruje się na omówieniu

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawcy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom 4

NAUKI EKONOMICZNE tom 4 NAUKI EKONOMICZNE tom 4 Zeszyty Naukowe Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w P ocku NAUKI EKONOMICZNE tom 4 P OCK 2005 REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE Rekomendacje jak znieść bariery rozwoju fotowoltaiki na szczeblu lokalnym Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (Polish

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami wydawanie decyzji administracyjnych. Poradnik dla administracji

Gospodarka odpadami wydawanie decyzji administracyjnych. Poradnik dla administracji Gospodarka odpadami wydawanie decyzji administracyjnych Poradnik dla administracji Rozpoczęcie eksploatacji instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów związane jest z koniecznością uzyskania decyzji

Bardziej szczegółowo