Jak mądrze korzystać z outsourcingu usług prawnych?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak mądrze korzystać z outsourcingu usług prawnych?"

Transkrypt

1 23 Jak mądrze korzystać z outsourcingu usług prawnych? Jak mówił Henry Ford Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej. Minimalizacja kosztów oraz usprawnienie i lepsza organizacja pracy to jedne z ważniejszych wyzwań stojących przed większością firm. Dlatego coraz częściej poszukiwani są specjaliści w dziedzinach, które nie stanowią rdzenia działalności danego przedsiębiorstwa. Adam Puchacz Usługi prawne należą do obszarów, w których coraz częściej stosuje się outsourcing. Powierzenie obsługi w tym zakresie profesjonalnej kancelarii prawniczej niesie ze sobą szereg korzyści. Jednak aby taka współpraca była w pełni satysfakcjonująca dla firmy, należy przestrzegać kilku istotnych zasad. Czy potrzebujesz stałej opieki prawnej? Zasadniczą kwestią jest pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie. Dopiero ona powinna skłonić przedsiębiorcę do wyboru jednego z modeli współpracy. Należy rozważyć, czy sytuacja prawna przedsiębiorstwa i jego stosunki wewnętrzne i zewnętrzne wymagają stałej opieki prawnej, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Nie spiesz się z wyborem Rynek usług prawniczych oferuje szerokie spektrum kancelarii specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Taki stan rzeczy daje możliwość wyboru podmiotu, najlepiej dostosowanego do naszych potrzeb. Decydując się na współpracę, dowiedzmy się jak najwięcej o działalności danej firmy. Kluczowe informacje w tym zakres usług powinny być podane na stronie internetowej kancelarii. Określ zakres współpracy Outsourcing umożliwia dokładne określenie zakresu współpracy. Może ona opierać się na modelu stałej kooperacji, jak również na zleceniu konkretnej, często jednorazowej usługi (np. sporządzenia pozwu, odpowiedzi na pismo). Bardzo ważne jest jednoznaczne ustalenie oczekiwanego zakresu pomocy prawnej. Niekiedy zdarza się, że kancelarie proponują okres próbny, w trakcie którego strony wzajemnie poznają swoje potrzeby i możliwości. Pozwala to na prawidłowe określenie obszarów współpracy oraz ustalenie adekwatnego wynagrodzenia kancelarii. Oszczędzaj czas i pieniądze Jeśli firmie nie jest potrzebna codzienna obsługa prawna świadczona w miejscu pracy, outsourcing jest świetnym sposobem na zminimalizowanie kosztów działalności. Za rozwiązaniem przemawiają względy ekonomiczne stworzenie i utrzymanie własnego działu prawnego wiąże się z: organizacją stanowisk, wydzieleniem i wyposażeniem pomieszczeń, doborem i szkoleniem pracowników. Jeśli funkcjonowanie kluczowych procesów organizacji nie jest bezpośrednio uzależnione od natychmiastowych konsultacji prawnych, warto skorzystać z outsourcingu i oferowanych przez niego możliwości. Uzgodnij wynagrodzenie Korzystanie z outsourcingu usług prawnych pozwala na elastyczne dostosowanie modelu rozliczeń z kancelarią do własnych potrzeb. Istnieje wiele popularnych rozwiązań w tym zakresie, takich jak rozliczenia w stawce godzinowej, ryczałt lub ryczałt z limitem godzin w jego ramach albo rozliczanie konkretnych usług po ustalonej stawce. Decydując się na nawiązanie współpracy, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z wynagrodzeniem. Umowa musi zawierać informacje o całkowitych kosztach współpracy i sposobie wzajemnych rozliczeń. Ustal warunki rozwiązania umowy W sytuacji, gdy jakość świadczonych usług lub wynik danego zlecenia jest niezadowalający dla zlecającego, rozwiązanie umowy z kancelarią jest zdecydowanie łatwiejsze niż rozwiązanie np. umowy o pracę z osobą zatrudnioną w dziale prawnym. Zawarty kontrakt powinien zawierać jednak konkretne rozwiązania, które mogą prowadzić do wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron. Uzgodnij czas reakcji (podjęcia działania) Na rynku usług prawnych dostępne są rozwiązania gwarantujące szybkie i profesjonalne wykonanie usług. Należy zadbać o to, by umowa o współpracy z kancelarią zawierała informacje o terminie podjęcia czynności po zgłoszeniu danej sprawy. Powinna także określać terminy, w przedziale których przedmiotowa sprawa ma zostać wykonana. Warto również zapewnić sobie możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą zajmującą się zleceniem. Umożliwia to natychmiastowe podjęcie decyzji dotyczącej sposobu rozwiązania pojawiającej się przeszkody. Wskaż oczekiwane formy kontaktu Podmioty zajmujące się obsługą prawną umożliwiają proste komunikowanie się. Standardem jest możliwość kontaktowania się telefonicznie, elektronicznie (np. poprzez Skype a czy ). Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, jak również natychmiastową reakcję ze strony zleceniobiorcy. Umowa powinna zawierać określenie sposobu i metody komunikacji, ze wskazaniem dni i przedziałów godzinowych, podczas których kancelaria zobowiązana jest świadczyć usługi. W przypadku konieczności utrzymywania stałej komunikacji należy ustalić konkretne godziny i dni w każdym tygodniu, aby móc odpowiednio wcześniej przygotować listę zagadnień do omówienia na spotkaniu z prawnikiem. Postaw na stałą współpracę z jednym prawnikiem Gdy decydujemy się na skorzystanie z outsourcingu usług prawnych, jednym z istotnych zapisów umowy powinno być zastrzeżenie, że nawiązana współpraca będzie odbywała się za pośrednictwem jednego, stałego przedstawiciela danego podmiotu (opiekuna klienta). Taka osoba, dobrze zorientowana w sprawach firmy, będzie w stanie znaleźć najlepsze dla organizacji rozwiązanie w krótkim czasie i bez potrzeby zadawania dodatkowych pytań. Poznaj zasady etyki i odpowiedzialności Skorzystanie z usług zewnętrznego podmiotu pozwala na zwiększenie jego odpowiedzialności. Profesjonalni pełnomocnicy (adwokaci, radcy prawni) zobowiązani są do starannego działania na korzyść klienta. Wiążą ich określone w przepisach prawa zasady etyki. Ponoszą odpowiedzialność za rażące naruszenie lub uchybienie swoim obowiązkom. Zobligowani są do posiadania ubezpieczenia OC, w ramach którego następuje pokrycie wyrządzonej szkody. Umowa powinna zawierać również wzmianki o sposobie postępowania w sytuacji wymagającej naprawienia szkody przez prawnika. Autor jest adwokatem w Kancelarii JKP Adwokaci we Wrocławiu.

2 24 BIZNES RAPORT Impuls do zmian Najczęstszym powodem, dla którego przedsiębiorcy korzystają z outsourcingu, jest chęć poprawy efektywności biznesowej. Możliwości, jakie daje powierzenie firmie zewnętrznej części procesów, dostrzegają zarówno duzi, jak i mniejsi gracze na rynku. Współpraca przedsiębiorstwa z firmą outsourcingową może nieść wiele korzyści. Kwestie finansowe, niezwykle istotne dla funkcjonowania i rozwoju każdej firmy, to jednak tylko jeden z licznych profitów outsourcingu. Alina Rudnicka-Acosta Jednym z najważniejszych plusów outsourcingu jest możliwość oddelegowania uciążliwych, czasochłonnych i niezwiązanych ze specjalizacją przedsiębiorstwa obowiązków. Taki zabieg pozwala na skoncentrowanie się na tym, co dla danej firmy jest szczególnie istotne z punktu widzenia jej rozwoju najczęściej na procesach operacyjnych, marketingu i sprzedaży. I nie ma tu znaczenia, czy mamy do czynienia z wielką korporacją, czy start-upem. Każdy z tych biznesów może odczuć wymierne korzyści ze zlecenia pobocznych dla jego działalności zadań. jego wielkości czy złożoności przekazywanych procesów. Dlatego tak istotny w przypadku każdego nowego zlecenia staje się proces wdrożenia usługi, podczas którego zdefiniowane zostają oczekiwania, cele i metody ich realizacji. Bez sprawnej komunikacji na tym etapie trudno wyobrazić sobie satysfakcjonującą współpracę. klienta hasło wytrych dla licznych biznesów jest esencją każdego projektu outsourcingowego. Zdolność do szybkiego dostosowywania swoich procesów usługi przez dostawcę do potrzeb odbiorcy może stać się ważną przewagą konkurencyjną dla klienta, umożliwiając większą elastyczność i szybszy rozwój. Ukierunkowani na rozwój Nieprzeceniony w przypadku korzystania z usług firm outsourcingowych jest łatwy i szybki dostęp do ich doświadczonych ekspertów specjalistów z wielu branż. Wyspecjalizowani branżowo księgowi, HR-owcy, informatycy czy inżynierowie, tak bardzo poszukiwani dziś przez rynek, stają się cennym zewnętrznym źródłem wiedzy. Zatrudnienie w firmie na pełen etat specjalistów, tj. prawnicy czy doradcy podatkowi, wiąże się zwykle z dużo wyższymi kosztami w porównaniu z outsourcingiem tych funkcji. Rozpoczęcie współpracy wymaga od firmy pełnego zaangażowania zespołu w proces wdrożenia outsourcingu, przekazania wszystkich informacji na temat obszaru działania outsourcera oraz dużej dostępności w pierwszym etapie wdrażania outsourcingu. Na dobry początek współpracy sprawna komunikacja Firmy, które decydują się na przeniesienie części procesów czy to administracyjnych, księgowych czy kadrowych do zewnętrznych podmiotów, na początku wspólnej, biznesowej drogi zazwyczaj wykazują sporą dozę ostrożności we współpracy. Czas docierania się, badania partnera biznesowego jest jednym z kluczowych momentów, w których można poznać potrzeby klienta i dopasować do nich zestaw narzędzi oraz model współpracy. Inaczej bowiem przebiegać będzie wydzielenie firmie outsourcingowej najprostszych zadań, a inaczej usług z grupy tzw. podwyższonego zaufania, np. obsługi księgowej. Różne modele współpracy wynikają także ze specyfiki organizacyjnej przedsiębiorstwa, Współpraca szyta na miarę Kluczowe dla wypracowania dobrego modelu współpracy jest ponadto zawarcie kontraktu, który precyzyjnie określa zakres przekazanych zadań, zasady kooperacji, terminy i co niezwykle istotne odpowiedzialność outsourcera. Skrupulatnie skonstruowana umowa powinna także definiować wymogi dotyczące jakości realizowanych usług i stosowanych procedur kontrolnych, które umożliwią przedsiębiorcy weryfikację prawidłowości realizacji usług. Bez względu na to, jak długo trwa współpraca, zadaniem firmy outsourcingowej jest regularne weryfikowanie zadowolenia klienta z realizacji powierzanych zadań oraz bycie na bieżąco ze zmianami, które u niego zachodzą. Indywidualne podejście do Myślenie o optymalizacji procesów i ograniczaniu kosztów nie powinno przesłaniać najważniejszych celów firmy, jakimi są zwykle wzrost sprzedaży, osiąganie założonego wyniku ekonomicznego i harmonijny zrównoważony rozwój. Na konkurencyjnych rynkach, z jakimi mamy do czynienia w przypadku wielu branż, aktywizację sprzedaży można osiągnąć rozwijając nowe kanały dystrybucji, poszukując innowacji w produktach czy też budując wyrazistą markę. Koncentracja osób zarządzających na tych celach i dążenie do ograniczenia obciążenia procesami wewnętrznymi stwarza firmom nowe możliwości rozwoju. Autorka jest prezesem zarządu Impel Business Solutions Outsourcing usług korzyść dla małego i większego biznesu O korzyściach z outsourcingu usług w dużych korporacjach można mówić wiele, a oszczędności zasobów w ich przypadku bywają wręcz ogromne. Czy w skali małego i średniego biznesu ten system także się sprawdza? Paweł Matejko Do najczęściej wymienianych korzyści outsourcingu zaliczyć można niższe koszty zatrudnienia i amortyzacji sprzętu, dostęp do specjalistów w wąskich dziedzinach wiedzy, czy dostęp do nowoczesnych technologii i bezcennego know-how. O ile w przypadku dużych firm możemy liczyć w ten sposób na wypracowanie sporych oszczędności finansowych, to nawet w sektorze MSP oszczędności bywają znaczne. Wszystko oczywiście zależy od skali i ważności danego procesu dla działania naszego biznesu, ale jeśli jest to newralgiczny punkt obsługi naszej działalności, mający znaczny wpływ na funkcjonowanie firmy (np. wdrożenie i serwis programu informatycznego, na którym pracujemy) warto powierzyć opiekę nad procesem fachowcom. Naprawa ewentualnych błędów wynikających z niewystarczających umiejętności lub braku specjalistycznej wiedzy na temat realizowanego procesu może być dla przedsiębiorcy bardzo kosztowna i przyczynić się do utraty jego pozycji rynkowej. Bezcenny ekspert Pamiętajmy, że jednym z głównych powodów zlecania usług specjalistycznych na zewnątrz jest nie tylko optymalizacja kosztów, lecz także chęć jak najlepszej realizacji danego procesu. Bez względu na wielkość firmy, przedsiębiorca ma dwa wyjścia: albo zatrudnić pracownika, który zna się na danym temacie, albo poszukać firmy zewnętrznej, której zleci realizację tego zadania. Pamiętajmy, że specjalista, skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem, korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych oraz z konsultacji wewnętrznych z innymi ekspertami. Nie jest to zatem wiedza pojedynczej jednostki, lecz wyspecjalizowanej instytucji. IT w rękach specjalistów Doskonałym przykładem usług outsourcingowych jest obszar IT. Zwłaszcza dla firm z sektora MSP koszty utrzymania własnego działu IT, zajmującego się kompleksowo obsługą informatyczną przedsiębiorstwa, bywają nie do przejścia. Utrzymanie nawet jednego lub dwóch informatyków na wyłączność oraz zajmowanie się całą firmową infrastrukturą IT na własną rękę, bywa w niektórych przypadkach nie tylko bardzo kosztowne, ale wręcz nierentowne. Coraz popularniejszy w Polsce staje się także cloud computing, czyli wynajmowanie aplikacji lub elementów infrastruktury IT u zewnętrznych dostawców. Wbrew potocznym obawom chmura jest bezpieczna i pozwala na obniżenie kosztów. Mała firma może dzięki temu zyskać dostęp do innowacyjnych funkcji, wcześniej dostępnych tylko dla większych organizacji, które stać na bardziej kosztowne inwestycje informatyczne. Referencje na wagę złota Rozważając wyoutsourcowanie obsługi danego procesu na zewnątrz, szczególnie w obszarze IT, warto pamiętać o weryfikacji naszego nowego partnera biznesowego. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie listy referencyjnej dostawcy usługi i weryfikacja jego opinii w branży. To może ustrzec nas przed problemami z nierzetelnymi partnerami biznesowymi i pseudospecjalistami. Warto przemyśleć także model współpracy z firmą zewnętrzną, sprawdzając, czy dany dostawca jest elastyczny pod tym względem i może dostosować wsparcie do potrzeb naszej firmy, oferując np. dedykowane umowy serwisowe, czy korzystne dla nas metody rozliczeń. Precyzyjne określenie warunków i zakresu współpracy już na starcie jest niezbędne dla późniejszego obopólnego zadowolenia z jej efektów, ale w także dla oszacowania rzeczywistych korzyści z outsourcingu. Autor jest prezesem zarządu Altab S.A.

3 BIZNES RAPORT Onboarding kluczem do sukcesu w projektach outsourcingu IT Przez ostatnie lata obserwowałem i uczestniczyłem w wielu projektach outsourcingowych. Uważam że największy wpływ na świadczenie wysokiej jakości usług outsourcingowych ma budowa dobrych relacji między dostawcą i klientem. Jest to jednak możliwe, tylko gdy rozpoczęcie faktycznej współpracy zostaje poprzedzone procesem tzw. onboardingu. Paweł Mikler Podpisanie kontraktu z klientem kończy pewien mocno teoretyczny etap, podczas którego omawiamy założenia współpracy, oczekiwania, cele. Jednak najbardziej newralgicznym procesem w całej mapie interakcji z klientem jest kolejna faza czyli onboarding. To etap, podczas którego ustalenia między klientem i dostawcą przeradzają się w działanie. To jednocześnie pierwsza okazja do tego, aby zbudować zaufanie między stronami nawiązującymi współpracę. Czym jest onboarding? Krytycznym elementem procesu jest transparentny podział ról. Kluczową z nich pełni Customer Success Manager, (CSM) specjalista, który będzie przypisany do istniejącego klienta zaraz po fazie podpisania kontraktu. Taka osoba będzie właścicielem procesu onboardingu po stronie dostawcy i będzie odpowiedzialna za sukces przeprowadzenia klienta przez tę fazę. Odpowiedzialnością CSM jest wprowadzenie w cały projekt Project Managera odpowiedzialnego za techniczny przebieg onboardingu. CSM jest odpowiedzialny również za spotkania z klientem (bezpośrednie i online), dokumentację ról w strukturach klienta, identyfikację kluczowych pracowników i definiowanie ich zaangażowania w tej fazie. Proces onboardingu w różnych firmach może składać się z różnych etapów. W JCommerce zawiera takie elementy jak zdefiniowanie zakresu świadczonych usług i obowiązków obu stron, konfigurację środowisk pracy, dostarczenie pełnej dokumentacji, Quality Assurance, po akceptację planu prac przez klienta. Onboarding jak gra w szachy Z onboardingiem klienta jest trochę jak z grą w szachy. Rozgrywka ma sens i przynosi satysfakcję, jeśli każda ze stron zna reguły poruszania się figur po planszy i stosuje te zasady bezwzględnie. Jeśli dostawca usług nie zadba o odpowiednie wprowadzenie przez fazę onboardingu zarówno swojego zespołu, jak i teamu klienta, współpraca może zakończyć się na jednym projekcie. Proces onboardingu pokazuje bowiem w mikroskali czy dostawca i klient są gotowi do pracy ze sobą. Wykorzystanie onboardingu pozwala stworzyć sprzyjającą mikrokulturę pracy i interakcje na linii Dostawca Klient. To w efekcie gwarantuje bezpieczną współpracę opartą na zaufaniu i jakości czyli sukces dla obu stron. Autor jest international business development manager w JCommerce SA 25 Reklama

4 26 BIZNES RAPORT Pracownik do wynajęcia Dobra współpraca wymaga zaangażowania od samego początku, już na etapie wyboru outsourcera. Przy wyborze zewnętrznego dostawcy usług, na przykład call center, zwykle zwraca się uwagę na: posiadany budżet, to, czy firma skoncentrowana jest na osiąganie wyników, oraz to, jakie standardy jakościowe oferuje swoim klientom. Ważne jest, żeby czytać referencje i sprawdzać, czy firma, którą chcemy zaangażować w nasze działania, wykonywała podobne kampanie w ramach tej samej lub podobnej branży. Artur Kapacki Choć outsourcing jest coraz popularniejszy, wciąż budzi wiele emocji, wśród których jest między innymi strach przed współpracą z zewnętrzną firmą. Czy jest on uzasadniony? Niekoniecznie. W przypadku dobrze wypracowanego modelu wzajemnych relacji na outsourcingu korzystają obie strony. Prześledźmy elementy, które decydują o sukcesie takiej współpracy. Mądry wybór na początek Prowadzenie wielu działów niezwiązanych z podstawą działalności fi rmy, ale koniecznych do codziennego funkcjonowania to ogromny projekt pochłaniający mnóstwo czasu, sił i środków. Opiekowanie się księgowością, działem prawnym czy call center wymaga dużego doświadczenia oraz odpowiedniego zaplecza technologicznego i ludzkiego. Z tego względu wiele fi rm decyduje się na wsparcie zewnętrznego partnera, wiedząc, że wyspecjalizowany outsourcer to nie tylko ludzie i sprzęt, ale też wiedza, z której można korzystać na co dzień. To także gwarancja, że w przypadku nagłej konieczności powiększenia lub zmniejszenia skali prowadzonego biznesu zewnętrzny dział bez problemów dostosuje się do nowej rzeczywistości, ściągając z barków firmy przymus zwolnienia lub zatrudnienia pracowników. Powstające miejsca pracy, wbrew obawom wyrażanym przez część obserwatorów rynku, są stabilne Polska ma przewagę nad innymi krajami, tworzoną przez wykwalifikowanych pracowników i rozwinięte struktury korporacyjne. Przemysław Berendt Polska stała się jedną z czołowych lokalizacji dla inwestycji z zakresu nowoczesnych usług biznesowych, w siłę rosną także centra z kapitałem polskim. Skala rozwoju tego sektora robi wrażenie, a zakres działalności operujących w nim firm ma niewiele do czynienia z prostym outsourcingiem. Beneficjentami rozwoju centrów biznesowych jest dziś kilkanaście miast. Największy sukces odnoszą jednak w tym zakresie trzy ośrodki: Kraków, Warszawa i Wrocław. Absolutnym liderem jest stolica Małopolski, w tym roku uznana przez Dobra współpraca wymaga jednak zaangażowania od samego początku, już na etapie wyboru outsourcera. Przy wyborze zewnętrznego dostawcy usług, na przykład call center, zwykle zwraca się uwagę na: posiadany budżet, to, czy firma skoncentrowana jest na osiąganie wyników, oraz to, jakie standardy jakościowe oferuje swoim klientom. Ważne jest, żeby czytać referencje i sprawdzać, czy firma, którą chcemy zaangażować w nasze działania, wykonywała podobne kampanie w ramach tej samej lub podobnej branży. Tholons za najlepszą w Europie i 9. na świecie lokalizację dla inwestycji z sektora usług dla biznesu. W zestawieniu tym znalazły się zresztą także pozostałe miasta Warszawa (30.) i Wrocław (62.). Efekt skali efekt przyciągania Obecność Warszawy (27 tys. pracowników centrów biznesowych) na podium tego sektora w Polsce nie dziwi, dla postronnego obserwatora zaskoczeniem mogą być za to mocna liderska pozycja Krakowa (35,7 tys.) i trzecie miejsce Wrocławia (23,7 tys). Ośrodki te stanowią obecnie uznane marki dla przedsiębiorców. Rozwój Wrocławia i Krakowa oraz obecnych w nich inwestorów obserwujemy od kilku lat. Rozpoczynając działalność w Krakowie w 2010 r. dysponowaliśmy kilkunastoma osobami, otwierając centrum we Wrocławiu w 2012 r. było nas 240, dziś jest to blisko 1200 programistów. Warto zaznaczyć, że na rozwój działalności w obu miastach jednocześnie zdecydowało się wiele innych ważnych globalnych marek, m.in. Capgemini, IBM, Nokia Networks czy UBS. Łącznie, Kraków i Wrocław zatrudniają aż 40 proc. wszystkich ekspertów z sektora. Duże miasta duże możliwości Co stanowi szczególny potencjał Krakowa, Warszawy i Wrocławia? Czynników jest wiele, ale szczególnie wyróżniają się w przypadku tych miast: ułatwienia dla biznesu i wsparcie ze strony samorządów, dostęp do wykształconych i specjalistycznych kadr zdobywających kwalifikacje na miejscowych uniwersytetach, wysoki poziom rozwoju infrastruktury, a w końcu atrakcyjność lokalizacji jako miejsca do życia. Z doświadczeń pracodawców wynika, że absolwenci np. Uniwersytetu Wrocławskiego, AGH, Politechniki Krakowskiej czy uczelni warszawskich nie odstają poziomem od kolegów z Zachodu. Powstające miejsca pracy, wbrew obawom wyrażanym przez część obserwatorów rynku, są stabilne Polska ma przewagę nad innymi krajami, tworzoną przez wykwalifikowanych pracowników i rozwinięte struktury korporacyjne. Mocna marka tych miast i historie sukcesu przyciągają kolejnych inwestorów. Pozostałe duże ośrodki w kraju dysponują podobnymi atutami, jednak połączenie wszystkich wspomnanych czynników, szczególnie dobre efekty przyniosło właśnie u trzech liderów nowoczesnego outsourcingu w Polsce. Ta sytuacja Same korzyści? Zastanawiając się nad korzyścią współpracy z zewnętrznym zespołem, przeanalizujmy przykład call center. Outsourcer oferujący usługi call center zdejmuje z barków przedsiębiorcy ciężar rekrutacji, motywowania i szkolenia pracowników. Oferuje mu doświadczony zespół złożony z najlepszych specjalistów od sprzedaży i obsługi klienta oraz profesjonalnych trenerów, dokładnie w takiej liczbie, jakiej aktualnie potrzebuje do obsłużenia procesu sprzedażowego. Wynajmowany zespół konsultantów w konkretnym call center wspierany jest przez profesjonalne systemy, które zapewniają efektywną pracę agentów i możliwość bieżącej kontroli ich działań. Najnowocześniejsze technologie, które dostajemy, decydując się na współpracę z wyspecjalizowanym call center, dają nam kolejną korzyść możliwość nieustannego kontrolowania jakości pracy konsultantów. Raporty, odsłuchy, oceny monitoringu i coachingu pozwalają na systematyczny wgląd w efekty prowadzonych kampanii sprzedażowych, dzięki czemu możemy zareagować, gdy coś idzie nie po naszej myśli. Czy taka współpraca oznacza same korzyści? Moim zdaniem tak o ile oczywiście dobrze wybierzemy partnera biznesowego i odpowiednio ułożymy nasze relacje, w oparciu o jasne i wspólne dla obu stron zasady. Wspólne cele Wybór odpowiedniego outsourcera to początek długiej drogi do zadowolenia i sukcesu. Po podpisaniu umowy zaczyna się bowiem najważniejszy proces, który nazwać możemy budowaniem partnerstwa. Jest ono podstawą dobrej i owocnej współpracy między firmą zlecającą a outsourcerem. Partnerstwo to wzajemna uczciwość, otwartość i obustronne zaangażowanie w projekt, a także zaufanie i otwarta komunikacja. Buduje się je poprzez regularne kontakty, podczas których omawiane są nowe projekty oraz problemy. Obie firmy muszą również potrafić uczciwie oceniać efekty pracy, wprowadzać modyfikacje wymagane przez aktualną sytuację, analizować wyniki, zastanawiać się, co jeszcze można zrobić, aby podnieść jakoś usługi czy sprzedaż. W przypadku outsourcingu call center każda firma zlecająca ma prawo oczekiwać od outsourcera nieustannego dostępu do konsultantów i nagrań ich rozmów, dodatkowo raportów, wyników oraz co oczywiste efektywności działań. Pracownicy firm zewnętrznych przez szereg szkoleń i wielomiesięczną lub wieloletnią pracę w danej branży stają się najlepszymi specjalistami. Podpisując umowę z outsourcerem, otrzymujemy dostęp do świetnie przygotowanej kadry i odpowiedniego zaplecza technicznego. Stawiając jasne dla obu stron cele i kontrolując wyniki pracy, możemy stworzyć model współpracy działający przez lata i dający satysfakcję i nam, i wspierającej nas, zewnętrznej firmie. Autor jest prezesem zarządu Telmon Główne centra nowoczesnych usług biznesowych w Polsce pozwala miastom przyciągać do centrów biznesowych coraz bardziej zaawansowane projekty z zakresu IT, księgowości, zarządzania czy HR, nieraz mające kluczowy wpływ na działalność międzynarodowych korporacji. Potwierdzają to dane ABSL: 89 proc. jednostek biznesowych zwiększyło w ciągu ostatnich trzech lat zakres i stopień zaawansowania realizowanych procesów. Co ważne z punktu widzenia władz lokalnych, we wszystkich trzech miastach rozwijają się także centra biznesowe z kapitałem polskim, m.in. Impel, Grupy OEX, itworks. Nowe wyzwania, nowe możliwości Na przykładzie trzech przedstawionych miast warto zauważyć, że o sukcesie biznesu w danym mieście nie decyduje dziś wyłącznie prosty efekt skali. Lista najwięszych ośrodków nowoczesnych usług biznesowych nie jest bowiem równoważna liście największych miast pod względem ludności, powierzchni itd. O sukcesie decyduje dobry klimat dla biznesu, na który składa się współpraca z samorządem, szeroko rozumiany dostęp do kadr, a także dobre doświadczenia biznesu z działalności w danym ośrodku. Autor jest globalnym wiceprezesem Luxoft ds. Marketingu

5 BIZNES RAPORT 27 Kapitał ludzki jest naszą mocną stroną Rynek BPO/SSC w Polsce notuje przyrost o kilkanaście procent rok do roku i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miał zwolnić tempo. Szacuje się, że stały wzrost zatrudnienia w sektorze wynosi około 15 do 18 proc. Popyt na kadry pracownicze generują zarówno firmy już ulokowane w Polsce, które swoje centra operacyjne otwierały kilka lub kilkanaście lat temu, jak i te, rozpoczynające działalność na terenie naszego kraju. Jak najlepsze warunki dla rozwoju biznesu Władze miast, zmotywowane wizją stworzenia nowych miejsc pracy przez inwestorów z branży BPO/SSC, starają się zapewnić im jak najlepsze warunki dla rozwoju biznesu. Powstają nowoczesne powierzchnie biurowe klasy A i B+, Specjalne Strefy Ekonomiczne i Parki Naukowo-Technologiczne. Przy Urzędach Miast funkcjonują jak i finansowe: w postaci ulg czy zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców. Coraz więcej miast otwiera się na sektor BPO/ SSC, czego oznaką jest zrzeszanie się w organizacjach branżowych, takich jak na przykład Klub Outsourcingu. Wiktor Doktór Na rozwoju branży outsourcingowej skorzystały przede wszystkim miasta i to nie tylko największe ośrodki biznesowe, ale i nowe, wschodzące lokalizacje. Początkowo centra operacyjne rzeczywiście otwierały się głównie w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, a w dalszej kolejności w Trójmieście, Łodzi, Poznaniu czy Lublinie. Obecnie zauważa się dynamiczny rozwój sektora BPO/SSC w miastach takich jak Rzeszów, Bydgoszcz i Szczecin. Coraz bardziej samodzielne biznesowo stają się również ośrodki satelitarne dla swoich większych sąsiadów: Radom dla Warszawy, Częstochowa dla Katowic czy Piła dla Poznania. Tomasz Maciejak Współczesny outsourcing oferuje wiele korzyści dla potencjalnego usługobiorcy, nie tylko po stronie fi nansowej, ale i dostępu do nowoczesnych rozwiązań, czy optymalizowania własnych procesów wraz z dostawcą usług. To nie tylko usługa wykonywana za określoną cenę. Outsourcing to złożony model wieloletniego partnerstwa na płaszczyźnie biznesowej o wyraźnie określonych rezultatach ze strony usługobiorcy, uzyskanych na podstawie potencjału usługodawcy. Budowa modelu współpracy odbywa się na kilku etapach następujących po sobie, podczas których osiągane są kluczowe dla całego programu kamienie milowe. Sprawność ich osiągnięcia i efekt, zależą od wielu czynników leżących zarówno po stronie usługodawcy, jak i usługobiorcy. Relacje z dostawcą usług outsourcingowych są budowane od rozpoczęcia procesu wyboru dostawcy. To kluczowy moment, aby przedstawić swój potencjał, zapewnić o korzyściach wynikających ze współpracy, jak i odpowiedzieć na oczekiwania klienta. Na tym etapie formułuje się wstępny zespół projektowy, zarówno po stronie dostawcy, jak i klienta, który będzie przechodził przez kolejne fazy projektu. Jak właściwie zarządzać zmianą Przekazanie swoich kompetencji i procesów w ręce nowego dostawcy, wymaga zaprojektowania skutecznych mechanizmów łagodzenia ryzyk tak, aby z góry przewidzieć efekt zachodzących zmian i przygotować na nie klienta usług outsourcingowych. Właściwe zaprojektowanie procesu zarządzania zmianą w organizacji de facto wymaga stworzenia konceptu pracy jednego zespołu. Zarówno zespół zostający u klienta, jak i ten ze strony dostawcy powinien działać jak jeden organizm. Nie jest to łatwe, biorąc pod uwagę czynniki wpływające negatywnie na proces dokonania zmiany w organizacji klienta. Należą do nich: opór pracowników przed zmianą, organizacje klienta, nieczytelna komunikacja wewnętrzna do zespołu klienta, brak właściwych zasobów po stronie klienta do przeprowadzenia zmian, duża liczba projektów toczących się w tym samym czasie, brak liderów, którzy poprowadzą zmianę. Dodatkowo należy mieć na względzie, wpisane w naturę dokonywania zmian, początkowe obniżenie jakości. Dostawca usług outsourcingowych otrzymuje w zarządzanie procesy, które były prowadzone przez doświadczony personel. Trudno więc oczekiwać, że od dnia przekazania zespół nowego dostawcy osiągnie poziom doskonałości. Zostanie on osiągnięty i przekroczony, ale to wymaga czasu. dedykowane instytucje działające na rzecz współpracy z potencjalnymi inwestorami, oferujące wsparcie zarówno merytoryczne, Jak zbudować silny model partnerstwa Nowy model współpracy powinien zawierać katalog niezbędnych inicjatyw, które pozwolą zbudować silne partnerstwo i idące za nim korzyści. W tym wypadku powinniśmy mieć na względzie: określenie korzyści finansowych i biznesowych wynikających z nowego modelu, wskazanie dojrzałego lidera z wiarą w projekt na poziomie wykonawczym (executive), stworzenie struktury organizacyjnej (governance) wraz z odpowiednio umocowanymi reprezentantami obu organizacji, budowę planu projektu i analizę jego ryzyka budowę mierzalnych kryteriów osiągnięcia sukcesu, zapewnienie transparentnej i budującej zaufanie komunikacji na wszystkich poziomach, budowanie partnerstwa z klientem. Jakie są etapy współpracy Przy budowie modelu współpracy uwzględnia się kilka faz, z czego zasadnicze z nich to: projektowanie rozwiązania, przygotowanie do transferu procesów, przejęcie wiedzy i procesów oraz pilotaż i stabilizacja. Etap budowy rozwiązania warunkuje, co i w jaki sposób będzie klientowi dostarczone. Decyduje on o zasobach i ich kompetencjach, jakie będą w przyszłości wykorzystywane, rozwiązaniu IT, niezbędnych adaptacjach procesów, miernikach i wskaźnikach. Ten etap to również pierwszy, na którym w szerszym ujęciu organizacja klienta zetknie się z dostawcą usług outsourcingowych. Niezbędne jest tu zrozumienie i zaakceptowanie zaproponowanych przez dostawcę rozwiązań, ustalenie przyszłej struktury organizacyjnej i odpowiedzialności poszczególnych osób wchodzących w jej skład. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniej i transparentnej komunikacji do pracowników klienta oraz zatrzymanie kluczowych zasobów po stronie klienta na czas realizacji projektu. Zaplecze kadrowe Ogromny wpływ na rozwój branży outsourcingu w Polsce ma również nasze zaplecze kadrowe. Według ostatnich badań Fundacji Pro Progressio podaż wykwalifikowanych pracowników jest najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze lokalizacji dla centrum operacyjnego. Kapitał ludzki jest naszą mocną stroną. Niektóre szkoły wyższe tworzą nawet kierunki studiów szyte na miarę sektora BPO/SSC. Przykładem może być Rzeszów, w którym na 9 uczelniach realizowane są programy dostosowane do potrzeb rozwijającego się biznesu. Dostrzegamy również konieczność znajomości języków obcych. Władze niektórych miast wspomagają rozwój kadr w tym zakresie. Tak na przykład jest w Łodzi, gdzie z powodzeniem funkcjonuje program Młodzi w Łodzi Językowzięci. Autor jest prezesem Fundacji Pro Progressio Właściwe zaprojektowanie procesu zarządzania zmianą wymaga stworzenia konceptu pracy jednego zespołu Outsourcing to złożony model wieloletniego partnerstwa na płaszczyźnie biznesowej o wyraźnie określonych rezultatach ze strony usługobiorcy, uzyskanych na podstawie potencjału usługodawcy. Przekazanie swoich kompetencji i procesów w ręce nowego dostawcy, wymaga zaprojektowania skutecznych mechanizmów łagodzenia ryzyk tak, aby z góry przewidzieć efekt zachodzących zmian i przygotować na nie klienta usług outsourcingowych. W kolejnej fazie zespół projektowy przystąpi do przygotowywania organizacji dostawcy na przyjęcie nowych procesów. Etap przygotowania do przejęcia procesów, to również budowa zespołu do przekazania wiedzy, reorganizacja obecnej struktury do przyszłych potrzeb i planowanie uwalniania zasobów w organizacji klienta. Na tym poziomie zaczną się materializować ryzyka wcześniejszych odejść pracowników klienta. W tym kontekście właściwy model współpracy powinien przewidywać wcześniejsze realokowanie pracowników dostawcy w nowe role. Powszechnie spotykaną praktyką, budującą silne relacje partnerskie, jest przejmowanie kluczowych pracowników klienta przez dostawcę. Potwierdzając swoją gotowość do rozpoczęcia transferu wiedzy, zespół dostawcy rozpoczyna szkolenia pod okiem właścicieli procesów klienta. Po zakończonym cyklu treningów, dostawca wchodzi w fazę pilotażu i stopniowo rozpoczyna świadczenie usług. To niezwykle ważny moment w relacjach pomiędzy dostawcą a klientem. Jest to swoisty test zaufania na tej samej linii. Warto tutaj określić mierniki sukcesu, pozwalające zdefiniować, czy osiągnięto to, co planowano i czy dostawca może samodzielnie rozpocząć świadczenie usług, przechodząc do fazy stabilizacji procesów. Faza ta trwa z reguły od 1 do 2 miesięcy i kończy się realizacją prac zespołu projektowego po obu stronach. Reasumując, wejście w outsourcing, to proces gwarantujący znaczne korzyści ale złożony i wymagający kompleksowego podejścia do zarządzania zmianą, komunikacją, oceną ryzyka oraz oczekiwaniami klienta. Tylko model współpracy oparty na zaufaniu i wzajemnym partnerstwie pozwoli osiągnąć cel obu stronom, przenieść procesy kompleksowo i realizować korzyści w perspektywie wielu lat. Autor jest prezesem zarządu Business Support Solution SA

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

Kiedy zatem rozpoczyna się zarządzanie kontaktem outsourcingowym? Początek świadomego konstruowania zasad współpracy powinien nastąpić

Kiedy zatem rozpoczyna się zarządzanie kontaktem outsourcingowym? Początek świadomego konstruowania zasad współpracy powinien nastąpić 16 Zarządzanie kontraktem Kontrakt outsourcingowy to coś więcej niż umowa współpracy pomiędzy firmami. Wynika to m.in. ze specyfiki usługi, jaką jest outsourcing oraz ze zobowiązań, które biorą na siebie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej.

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej. KOSZYKI WEDŁUG POTRZEB: DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI OUTSOURCINGOWEJ RYNEK USŁUG OUTSOURCINGU W OBSZARZE KADROWO PŁACOWYM W POLSCE OUTSOURCING CONTACT CENTER JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA BIZNESU NAJNOWSZE ARTYKUŁY,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NUMER 04 (2013) IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-3-4 NUMER 4 (2013)

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze Ogólnopolskie Badanie Rynku 2012 Outsourcingu analizy wnioski komentarze Randstad Payroll Solutions Rozliczanie wynagrodzeń Prowadzenie teczek osobowych Specjaliści o wysokich kwalifikacjach Randstad Payroll

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym 16 BIZNES RAPORT 4 10 września 2015 r. PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCY Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym Nowoczesne narzędzia z zakresu automatyki, robotyki i IT dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym Numer 03 (2012) monitoring należności: jak zjeść ciastko i mieć ciastko Raport: Outsourcing w Polsce 2011-2012 NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-2-7 NUMER 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING. Polska jednym z liderów sektora usług biznesowych. 5 11 grudnia 2014 r.

OUTSOURCING. Polska jednym z liderów sektora usług biznesowych. 5 11 grudnia 2014 r. 29 Polska jednym z liderów sektora usług biznesowych W ostatnich kilkunastu latach Polska stała się jednym z kluczowych graczy w obszarze scentralizowanych usług biznesowych. Na ten sukces złożyła się

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH

Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 23 LUTEGO 2009 Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH outsourcing, usługi doradcze, rozwiązania IT 10-11 Co czeka polskie firmy

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2014 ISSN 2299-6249 Zarządzanie kompetencjami w firmie eksperckiej Technologie Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Wiedza Projekt - jak to łatwo powiedzieć Jakosc Słowo

Bardziej szczegółowo

Wyprzedz konkurencje!

Wyprzedz konkurencje! Wyprzedz konkurencje! Audyt Innowacji efekty prac Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM publikacja podsumowująca Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR Kadry IT 1 Spis treści Pracy ci u nas dostatek Robert Jesionek 3 IT Factor: Polska szuka programistów. Rozmowa z Anną Wicha... 4 Specjalista IT potrzebny od zaraz Adam Sanocki, Maciej Sokołowski... 7 Między

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk. spis treści

Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk. spis treści spis treści Wstęp od patrona wydania polskiego... 9 Podziękowania... 11 O autorach... 13 Przedmowa... 15 Wprowadzenie... 19 ROZDZIAŁ 1. Dziesięć pułapek outsourcingu... 37 Dziesięć najczęstszych pułapek...

Bardziej szczegółowo

IMPULS. ryzykiem. Zarządzanie BPO PFRON DLA BIZNESU. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013

IMPULS. ryzykiem. Zarządzanie BPO PFRON DLA BIZNESU. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013 BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013 DLA BIZNESU? Zmiany wvat Zarządzanie ryzykiem PFRON BPO Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. W numerze 3 3 4 Rozwiązania BPO. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu.

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo