Jak mądrze korzystać z outsourcingu usług prawnych?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak mądrze korzystać z outsourcingu usług prawnych?"

Transkrypt

1 23 Jak mądrze korzystać z outsourcingu usług prawnych? Jak mówił Henry Ford Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej. Minimalizacja kosztów oraz usprawnienie i lepsza organizacja pracy to jedne z ważniejszych wyzwań stojących przed większością firm. Dlatego coraz częściej poszukiwani są specjaliści w dziedzinach, które nie stanowią rdzenia działalności danego przedsiębiorstwa. Adam Puchacz Usługi prawne należą do obszarów, w których coraz częściej stosuje się outsourcing. Powierzenie obsługi w tym zakresie profesjonalnej kancelarii prawniczej niesie ze sobą szereg korzyści. Jednak aby taka współpraca była w pełni satysfakcjonująca dla firmy, należy przestrzegać kilku istotnych zasad. Czy potrzebujesz stałej opieki prawnej? Zasadniczą kwestią jest pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie. Dopiero ona powinna skłonić przedsiębiorcę do wyboru jednego z modeli współpracy. Należy rozważyć, czy sytuacja prawna przedsiębiorstwa i jego stosunki wewnętrzne i zewnętrzne wymagają stałej opieki prawnej, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Nie spiesz się z wyborem Rynek usług prawniczych oferuje szerokie spektrum kancelarii specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Taki stan rzeczy daje możliwość wyboru podmiotu, najlepiej dostosowanego do naszych potrzeb. Decydując się na współpracę, dowiedzmy się jak najwięcej o działalności danej firmy. Kluczowe informacje w tym zakres usług powinny być podane na stronie internetowej kancelarii. Określ zakres współpracy Outsourcing umożliwia dokładne określenie zakresu współpracy. Może ona opierać się na modelu stałej kooperacji, jak również na zleceniu konkretnej, często jednorazowej usługi (np. sporządzenia pozwu, odpowiedzi na pismo). Bardzo ważne jest jednoznaczne ustalenie oczekiwanego zakresu pomocy prawnej. Niekiedy zdarza się, że kancelarie proponują okres próbny, w trakcie którego strony wzajemnie poznają swoje potrzeby i możliwości. Pozwala to na prawidłowe określenie obszarów współpracy oraz ustalenie adekwatnego wynagrodzenia kancelarii. Oszczędzaj czas i pieniądze Jeśli firmie nie jest potrzebna codzienna obsługa prawna świadczona w miejscu pracy, outsourcing jest świetnym sposobem na zminimalizowanie kosztów działalności. Za rozwiązaniem przemawiają względy ekonomiczne stworzenie i utrzymanie własnego działu prawnego wiąże się z: organizacją stanowisk, wydzieleniem i wyposażeniem pomieszczeń, doborem i szkoleniem pracowników. Jeśli funkcjonowanie kluczowych procesów organizacji nie jest bezpośrednio uzależnione od natychmiastowych konsultacji prawnych, warto skorzystać z outsourcingu i oferowanych przez niego możliwości. Uzgodnij wynagrodzenie Korzystanie z outsourcingu usług prawnych pozwala na elastyczne dostosowanie modelu rozliczeń z kancelarią do własnych potrzeb. Istnieje wiele popularnych rozwiązań w tym zakresie, takich jak rozliczenia w stawce godzinowej, ryczałt lub ryczałt z limitem godzin w jego ramach albo rozliczanie konkretnych usług po ustalonej stawce. Decydując się na nawiązanie współpracy, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z wynagrodzeniem. Umowa musi zawierać informacje o całkowitych kosztach współpracy i sposobie wzajemnych rozliczeń. Ustal warunki rozwiązania umowy W sytuacji, gdy jakość świadczonych usług lub wynik danego zlecenia jest niezadowalający dla zlecającego, rozwiązanie umowy z kancelarią jest zdecydowanie łatwiejsze niż rozwiązanie np. umowy o pracę z osobą zatrudnioną w dziale prawnym. Zawarty kontrakt powinien zawierać jednak konkretne rozwiązania, które mogą prowadzić do wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron. Uzgodnij czas reakcji (podjęcia działania) Na rynku usług prawnych dostępne są rozwiązania gwarantujące szybkie i profesjonalne wykonanie usług. Należy zadbać o to, by umowa o współpracy z kancelarią zawierała informacje o terminie podjęcia czynności po zgłoszeniu danej sprawy. Powinna także określać terminy, w przedziale których przedmiotowa sprawa ma zostać wykonana. Warto również zapewnić sobie możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą zajmującą się zleceniem. Umożliwia to natychmiastowe podjęcie decyzji dotyczącej sposobu rozwiązania pojawiającej się przeszkody. Wskaż oczekiwane formy kontaktu Podmioty zajmujące się obsługą prawną umożliwiają proste komunikowanie się. Standardem jest możliwość kontaktowania się telefonicznie, elektronicznie (np. poprzez Skype a czy ). Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, jak również natychmiastową reakcję ze strony zleceniobiorcy. Umowa powinna zawierać określenie sposobu i metody komunikacji, ze wskazaniem dni i przedziałów godzinowych, podczas których kancelaria zobowiązana jest świadczyć usługi. W przypadku konieczności utrzymywania stałej komunikacji należy ustalić konkretne godziny i dni w każdym tygodniu, aby móc odpowiednio wcześniej przygotować listę zagadnień do omówienia na spotkaniu z prawnikiem. Postaw na stałą współpracę z jednym prawnikiem Gdy decydujemy się na skorzystanie z outsourcingu usług prawnych, jednym z istotnych zapisów umowy powinno być zastrzeżenie, że nawiązana współpraca będzie odbywała się za pośrednictwem jednego, stałego przedstawiciela danego podmiotu (opiekuna klienta). Taka osoba, dobrze zorientowana w sprawach firmy, będzie w stanie znaleźć najlepsze dla organizacji rozwiązanie w krótkim czasie i bez potrzeby zadawania dodatkowych pytań. Poznaj zasady etyki i odpowiedzialności Skorzystanie z usług zewnętrznego podmiotu pozwala na zwiększenie jego odpowiedzialności. Profesjonalni pełnomocnicy (adwokaci, radcy prawni) zobowiązani są do starannego działania na korzyść klienta. Wiążą ich określone w przepisach prawa zasady etyki. Ponoszą odpowiedzialność za rażące naruszenie lub uchybienie swoim obowiązkom. Zobligowani są do posiadania ubezpieczenia OC, w ramach którego następuje pokrycie wyrządzonej szkody. Umowa powinna zawierać również wzmianki o sposobie postępowania w sytuacji wymagającej naprawienia szkody przez prawnika. Autor jest adwokatem w Kancelarii JKP Adwokaci we Wrocławiu.

2 24 BIZNES RAPORT Impuls do zmian Najczęstszym powodem, dla którego przedsiębiorcy korzystają z outsourcingu, jest chęć poprawy efektywności biznesowej. Możliwości, jakie daje powierzenie firmie zewnętrznej części procesów, dostrzegają zarówno duzi, jak i mniejsi gracze na rynku. Współpraca przedsiębiorstwa z firmą outsourcingową może nieść wiele korzyści. Kwestie finansowe, niezwykle istotne dla funkcjonowania i rozwoju każdej firmy, to jednak tylko jeden z licznych profitów outsourcingu. Alina Rudnicka-Acosta Jednym z najważniejszych plusów outsourcingu jest możliwość oddelegowania uciążliwych, czasochłonnych i niezwiązanych ze specjalizacją przedsiębiorstwa obowiązków. Taki zabieg pozwala na skoncentrowanie się na tym, co dla danej firmy jest szczególnie istotne z punktu widzenia jej rozwoju najczęściej na procesach operacyjnych, marketingu i sprzedaży. I nie ma tu znaczenia, czy mamy do czynienia z wielką korporacją, czy start-upem. Każdy z tych biznesów może odczuć wymierne korzyści ze zlecenia pobocznych dla jego działalności zadań. jego wielkości czy złożoności przekazywanych procesów. Dlatego tak istotny w przypadku każdego nowego zlecenia staje się proces wdrożenia usługi, podczas którego zdefiniowane zostają oczekiwania, cele i metody ich realizacji. Bez sprawnej komunikacji na tym etapie trudno wyobrazić sobie satysfakcjonującą współpracę. klienta hasło wytrych dla licznych biznesów jest esencją każdego projektu outsourcingowego. Zdolność do szybkiego dostosowywania swoich procesów usługi przez dostawcę do potrzeb odbiorcy może stać się ważną przewagą konkurencyjną dla klienta, umożliwiając większą elastyczność i szybszy rozwój. Ukierunkowani na rozwój Nieprzeceniony w przypadku korzystania z usług firm outsourcingowych jest łatwy i szybki dostęp do ich doświadczonych ekspertów specjalistów z wielu branż. Wyspecjalizowani branżowo księgowi, HR-owcy, informatycy czy inżynierowie, tak bardzo poszukiwani dziś przez rynek, stają się cennym zewnętrznym źródłem wiedzy. Zatrudnienie w firmie na pełen etat specjalistów, tj. prawnicy czy doradcy podatkowi, wiąże się zwykle z dużo wyższymi kosztami w porównaniu z outsourcingiem tych funkcji. Rozpoczęcie współpracy wymaga od firmy pełnego zaangażowania zespołu w proces wdrożenia outsourcingu, przekazania wszystkich informacji na temat obszaru działania outsourcera oraz dużej dostępności w pierwszym etapie wdrażania outsourcingu. Na dobry początek współpracy sprawna komunikacja Firmy, które decydują się na przeniesienie części procesów czy to administracyjnych, księgowych czy kadrowych do zewnętrznych podmiotów, na początku wspólnej, biznesowej drogi zazwyczaj wykazują sporą dozę ostrożności we współpracy. Czas docierania się, badania partnera biznesowego jest jednym z kluczowych momentów, w których można poznać potrzeby klienta i dopasować do nich zestaw narzędzi oraz model współpracy. Inaczej bowiem przebiegać będzie wydzielenie firmie outsourcingowej najprostszych zadań, a inaczej usług z grupy tzw. podwyższonego zaufania, np. obsługi księgowej. Różne modele współpracy wynikają także ze specyfiki organizacyjnej przedsiębiorstwa, Współpraca szyta na miarę Kluczowe dla wypracowania dobrego modelu współpracy jest ponadto zawarcie kontraktu, który precyzyjnie określa zakres przekazanych zadań, zasady kooperacji, terminy i co niezwykle istotne odpowiedzialność outsourcera. Skrupulatnie skonstruowana umowa powinna także definiować wymogi dotyczące jakości realizowanych usług i stosowanych procedur kontrolnych, które umożliwią przedsiębiorcy weryfikację prawidłowości realizacji usług. Bez względu na to, jak długo trwa współpraca, zadaniem firmy outsourcingowej jest regularne weryfikowanie zadowolenia klienta z realizacji powierzanych zadań oraz bycie na bieżąco ze zmianami, które u niego zachodzą. Indywidualne podejście do Myślenie o optymalizacji procesów i ograniczaniu kosztów nie powinno przesłaniać najważniejszych celów firmy, jakimi są zwykle wzrost sprzedaży, osiąganie założonego wyniku ekonomicznego i harmonijny zrównoważony rozwój. Na konkurencyjnych rynkach, z jakimi mamy do czynienia w przypadku wielu branż, aktywizację sprzedaży można osiągnąć rozwijając nowe kanały dystrybucji, poszukując innowacji w produktach czy też budując wyrazistą markę. Koncentracja osób zarządzających na tych celach i dążenie do ograniczenia obciążenia procesami wewnętrznymi stwarza firmom nowe możliwości rozwoju. Autorka jest prezesem zarządu Impel Business Solutions Outsourcing usług korzyść dla małego i większego biznesu O korzyściach z outsourcingu usług w dużych korporacjach można mówić wiele, a oszczędności zasobów w ich przypadku bywają wręcz ogromne. Czy w skali małego i średniego biznesu ten system także się sprawdza? Paweł Matejko Do najczęściej wymienianych korzyści outsourcingu zaliczyć można niższe koszty zatrudnienia i amortyzacji sprzętu, dostęp do specjalistów w wąskich dziedzinach wiedzy, czy dostęp do nowoczesnych technologii i bezcennego know-how. O ile w przypadku dużych firm możemy liczyć w ten sposób na wypracowanie sporych oszczędności finansowych, to nawet w sektorze MSP oszczędności bywają znaczne. Wszystko oczywiście zależy od skali i ważności danego procesu dla działania naszego biznesu, ale jeśli jest to newralgiczny punkt obsługi naszej działalności, mający znaczny wpływ na funkcjonowanie firmy (np. wdrożenie i serwis programu informatycznego, na którym pracujemy) warto powierzyć opiekę nad procesem fachowcom. Naprawa ewentualnych błędów wynikających z niewystarczających umiejętności lub braku specjalistycznej wiedzy na temat realizowanego procesu może być dla przedsiębiorcy bardzo kosztowna i przyczynić się do utraty jego pozycji rynkowej. Bezcenny ekspert Pamiętajmy, że jednym z głównych powodów zlecania usług specjalistycznych na zewnątrz jest nie tylko optymalizacja kosztów, lecz także chęć jak najlepszej realizacji danego procesu. Bez względu na wielkość firmy, przedsiębiorca ma dwa wyjścia: albo zatrudnić pracownika, który zna się na danym temacie, albo poszukać firmy zewnętrznej, której zleci realizację tego zadania. Pamiętajmy, że specjalista, skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem, korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych oraz z konsultacji wewnętrznych z innymi ekspertami. Nie jest to zatem wiedza pojedynczej jednostki, lecz wyspecjalizowanej instytucji. IT w rękach specjalistów Doskonałym przykładem usług outsourcingowych jest obszar IT. Zwłaszcza dla firm z sektora MSP koszty utrzymania własnego działu IT, zajmującego się kompleksowo obsługą informatyczną przedsiębiorstwa, bywają nie do przejścia. Utrzymanie nawet jednego lub dwóch informatyków na wyłączność oraz zajmowanie się całą firmową infrastrukturą IT na własną rękę, bywa w niektórych przypadkach nie tylko bardzo kosztowne, ale wręcz nierentowne. Coraz popularniejszy w Polsce staje się także cloud computing, czyli wynajmowanie aplikacji lub elementów infrastruktury IT u zewnętrznych dostawców. Wbrew potocznym obawom chmura jest bezpieczna i pozwala na obniżenie kosztów. Mała firma może dzięki temu zyskać dostęp do innowacyjnych funkcji, wcześniej dostępnych tylko dla większych organizacji, które stać na bardziej kosztowne inwestycje informatyczne. Referencje na wagę złota Rozważając wyoutsourcowanie obsługi danego procesu na zewnątrz, szczególnie w obszarze IT, warto pamiętać o weryfikacji naszego nowego partnera biznesowego. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie listy referencyjnej dostawcy usługi i weryfikacja jego opinii w branży. To może ustrzec nas przed problemami z nierzetelnymi partnerami biznesowymi i pseudospecjalistami. Warto przemyśleć także model współpracy z firmą zewnętrzną, sprawdzając, czy dany dostawca jest elastyczny pod tym względem i może dostosować wsparcie do potrzeb naszej firmy, oferując np. dedykowane umowy serwisowe, czy korzystne dla nas metody rozliczeń. Precyzyjne określenie warunków i zakresu współpracy już na starcie jest niezbędne dla późniejszego obopólnego zadowolenia z jej efektów, ale w także dla oszacowania rzeczywistych korzyści z outsourcingu. Autor jest prezesem zarządu Altab S.A.

3 BIZNES RAPORT Onboarding kluczem do sukcesu w projektach outsourcingu IT Przez ostatnie lata obserwowałem i uczestniczyłem w wielu projektach outsourcingowych. Uważam że największy wpływ na świadczenie wysokiej jakości usług outsourcingowych ma budowa dobrych relacji między dostawcą i klientem. Jest to jednak możliwe, tylko gdy rozpoczęcie faktycznej współpracy zostaje poprzedzone procesem tzw. onboardingu. Paweł Mikler Podpisanie kontraktu z klientem kończy pewien mocno teoretyczny etap, podczas którego omawiamy założenia współpracy, oczekiwania, cele. Jednak najbardziej newralgicznym procesem w całej mapie interakcji z klientem jest kolejna faza czyli onboarding. To etap, podczas którego ustalenia między klientem i dostawcą przeradzają się w działanie. To jednocześnie pierwsza okazja do tego, aby zbudować zaufanie między stronami nawiązującymi współpracę. Czym jest onboarding? Krytycznym elementem procesu jest transparentny podział ról. Kluczową z nich pełni Customer Success Manager, (CSM) specjalista, który będzie przypisany do istniejącego klienta zaraz po fazie podpisania kontraktu. Taka osoba będzie właścicielem procesu onboardingu po stronie dostawcy i będzie odpowiedzialna za sukces przeprowadzenia klienta przez tę fazę. Odpowiedzialnością CSM jest wprowadzenie w cały projekt Project Managera odpowiedzialnego za techniczny przebieg onboardingu. CSM jest odpowiedzialny również za spotkania z klientem (bezpośrednie i online), dokumentację ról w strukturach klienta, identyfikację kluczowych pracowników i definiowanie ich zaangażowania w tej fazie. Proces onboardingu w różnych firmach może składać się z różnych etapów. W JCommerce zawiera takie elementy jak zdefiniowanie zakresu świadczonych usług i obowiązków obu stron, konfigurację środowisk pracy, dostarczenie pełnej dokumentacji, Quality Assurance, po akceptację planu prac przez klienta. Onboarding jak gra w szachy Z onboardingiem klienta jest trochę jak z grą w szachy. Rozgrywka ma sens i przynosi satysfakcję, jeśli każda ze stron zna reguły poruszania się figur po planszy i stosuje te zasady bezwzględnie. Jeśli dostawca usług nie zadba o odpowiednie wprowadzenie przez fazę onboardingu zarówno swojego zespołu, jak i teamu klienta, współpraca może zakończyć się na jednym projekcie. Proces onboardingu pokazuje bowiem w mikroskali czy dostawca i klient są gotowi do pracy ze sobą. Wykorzystanie onboardingu pozwala stworzyć sprzyjającą mikrokulturę pracy i interakcje na linii Dostawca Klient. To w efekcie gwarantuje bezpieczną współpracę opartą na zaufaniu i jakości czyli sukces dla obu stron. Autor jest international business development manager w JCommerce SA 25 Reklama

4 26 BIZNES RAPORT Pracownik do wynajęcia Dobra współpraca wymaga zaangażowania od samego początku, już na etapie wyboru outsourcera. Przy wyborze zewnętrznego dostawcy usług, na przykład call center, zwykle zwraca się uwagę na: posiadany budżet, to, czy firma skoncentrowana jest na osiąganie wyników, oraz to, jakie standardy jakościowe oferuje swoim klientom. Ważne jest, żeby czytać referencje i sprawdzać, czy firma, którą chcemy zaangażować w nasze działania, wykonywała podobne kampanie w ramach tej samej lub podobnej branży. Artur Kapacki Choć outsourcing jest coraz popularniejszy, wciąż budzi wiele emocji, wśród których jest między innymi strach przed współpracą z zewnętrzną firmą. Czy jest on uzasadniony? Niekoniecznie. W przypadku dobrze wypracowanego modelu wzajemnych relacji na outsourcingu korzystają obie strony. Prześledźmy elementy, które decydują o sukcesie takiej współpracy. Mądry wybór na początek Prowadzenie wielu działów niezwiązanych z podstawą działalności fi rmy, ale koniecznych do codziennego funkcjonowania to ogromny projekt pochłaniający mnóstwo czasu, sił i środków. Opiekowanie się księgowością, działem prawnym czy call center wymaga dużego doświadczenia oraz odpowiedniego zaplecza technologicznego i ludzkiego. Z tego względu wiele fi rm decyduje się na wsparcie zewnętrznego partnera, wiedząc, że wyspecjalizowany outsourcer to nie tylko ludzie i sprzęt, ale też wiedza, z której można korzystać na co dzień. To także gwarancja, że w przypadku nagłej konieczności powiększenia lub zmniejszenia skali prowadzonego biznesu zewnętrzny dział bez problemów dostosuje się do nowej rzeczywistości, ściągając z barków firmy przymus zwolnienia lub zatrudnienia pracowników. Powstające miejsca pracy, wbrew obawom wyrażanym przez część obserwatorów rynku, są stabilne Polska ma przewagę nad innymi krajami, tworzoną przez wykwalifikowanych pracowników i rozwinięte struktury korporacyjne. Przemysław Berendt Polska stała się jedną z czołowych lokalizacji dla inwestycji z zakresu nowoczesnych usług biznesowych, w siłę rosną także centra z kapitałem polskim. Skala rozwoju tego sektora robi wrażenie, a zakres działalności operujących w nim firm ma niewiele do czynienia z prostym outsourcingiem. Beneficjentami rozwoju centrów biznesowych jest dziś kilkanaście miast. Największy sukces odnoszą jednak w tym zakresie trzy ośrodki: Kraków, Warszawa i Wrocław. Absolutnym liderem jest stolica Małopolski, w tym roku uznana przez Dobra współpraca wymaga jednak zaangażowania od samego początku, już na etapie wyboru outsourcera. Przy wyborze zewnętrznego dostawcy usług, na przykład call center, zwykle zwraca się uwagę na: posiadany budżet, to, czy firma skoncentrowana jest na osiąganie wyników, oraz to, jakie standardy jakościowe oferuje swoim klientom. Ważne jest, żeby czytać referencje i sprawdzać, czy firma, którą chcemy zaangażować w nasze działania, wykonywała podobne kampanie w ramach tej samej lub podobnej branży. Tholons za najlepszą w Europie i 9. na świecie lokalizację dla inwestycji z sektora usług dla biznesu. W zestawieniu tym znalazły się zresztą także pozostałe miasta Warszawa (30.) i Wrocław (62.). Efekt skali efekt przyciągania Obecność Warszawy (27 tys. pracowników centrów biznesowych) na podium tego sektora w Polsce nie dziwi, dla postronnego obserwatora zaskoczeniem mogą być za to mocna liderska pozycja Krakowa (35,7 tys.) i trzecie miejsce Wrocławia (23,7 tys). Ośrodki te stanowią obecnie uznane marki dla przedsiębiorców. Rozwój Wrocławia i Krakowa oraz obecnych w nich inwestorów obserwujemy od kilku lat. Rozpoczynając działalność w Krakowie w 2010 r. dysponowaliśmy kilkunastoma osobami, otwierając centrum we Wrocławiu w 2012 r. było nas 240, dziś jest to blisko 1200 programistów. Warto zaznaczyć, że na rozwój działalności w obu miastach jednocześnie zdecydowało się wiele innych ważnych globalnych marek, m.in. Capgemini, IBM, Nokia Networks czy UBS. Łącznie, Kraków i Wrocław zatrudniają aż 40 proc. wszystkich ekspertów z sektora. Duże miasta duże możliwości Co stanowi szczególny potencjał Krakowa, Warszawy i Wrocławia? Czynników jest wiele, ale szczególnie wyróżniają się w przypadku tych miast: ułatwienia dla biznesu i wsparcie ze strony samorządów, dostęp do wykształconych i specjalistycznych kadr zdobywających kwalifikacje na miejscowych uniwersytetach, wysoki poziom rozwoju infrastruktury, a w końcu atrakcyjność lokalizacji jako miejsca do życia. Z doświadczeń pracodawców wynika, że absolwenci np. Uniwersytetu Wrocławskiego, AGH, Politechniki Krakowskiej czy uczelni warszawskich nie odstają poziomem od kolegów z Zachodu. Powstające miejsca pracy, wbrew obawom wyrażanym przez część obserwatorów rynku, są stabilne Polska ma przewagę nad innymi krajami, tworzoną przez wykwalifikowanych pracowników i rozwinięte struktury korporacyjne. Mocna marka tych miast i historie sukcesu przyciągają kolejnych inwestorów. Pozostałe duże ośrodki w kraju dysponują podobnymi atutami, jednak połączenie wszystkich wspomnanych czynników, szczególnie dobre efekty przyniosło właśnie u trzech liderów nowoczesnego outsourcingu w Polsce. Ta sytuacja Same korzyści? Zastanawiając się nad korzyścią współpracy z zewnętrznym zespołem, przeanalizujmy przykład call center. Outsourcer oferujący usługi call center zdejmuje z barków przedsiębiorcy ciężar rekrutacji, motywowania i szkolenia pracowników. Oferuje mu doświadczony zespół złożony z najlepszych specjalistów od sprzedaży i obsługi klienta oraz profesjonalnych trenerów, dokładnie w takiej liczbie, jakiej aktualnie potrzebuje do obsłużenia procesu sprzedażowego. Wynajmowany zespół konsultantów w konkretnym call center wspierany jest przez profesjonalne systemy, które zapewniają efektywną pracę agentów i możliwość bieżącej kontroli ich działań. Najnowocześniejsze technologie, które dostajemy, decydując się na współpracę z wyspecjalizowanym call center, dają nam kolejną korzyść możliwość nieustannego kontrolowania jakości pracy konsultantów. Raporty, odsłuchy, oceny monitoringu i coachingu pozwalają na systematyczny wgląd w efekty prowadzonych kampanii sprzedażowych, dzięki czemu możemy zareagować, gdy coś idzie nie po naszej myśli. Czy taka współpraca oznacza same korzyści? Moim zdaniem tak o ile oczywiście dobrze wybierzemy partnera biznesowego i odpowiednio ułożymy nasze relacje, w oparciu o jasne i wspólne dla obu stron zasady. Wspólne cele Wybór odpowiedniego outsourcera to początek długiej drogi do zadowolenia i sukcesu. Po podpisaniu umowy zaczyna się bowiem najważniejszy proces, który nazwać możemy budowaniem partnerstwa. Jest ono podstawą dobrej i owocnej współpracy między firmą zlecającą a outsourcerem. Partnerstwo to wzajemna uczciwość, otwartość i obustronne zaangażowanie w projekt, a także zaufanie i otwarta komunikacja. Buduje się je poprzez regularne kontakty, podczas których omawiane są nowe projekty oraz problemy. Obie firmy muszą również potrafić uczciwie oceniać efekty pracy, wprowadzać modyfikacje wymagane przez aktualną sytuację, analizować wyniki, zastanawiać się, co jeszcze można zrobić, aby podnieść jakoś usługi czy sprzedaż. W przypadku outsourcingu call center każda firma zlecająca ma prawo oczekiwać od outsourcera nieustannego dostępu do konsultantów i nagrań ich rozmów, dodatkowo raportów, wyników oraz co oczywiste efektywności działań. Pracownicy firm zewnętrznych przez szereg szkoleń i wielomiesięczną lub wieloletnią pracę w danej branży stają się najlepszymi specjalistami. Podpisując umowę z outsourcerem, otrzymujemy dostęp do świetnie przygotowanej kadry i odpowiedniego zaplecza technicznego. Stawiając jasne dla obu stron cele i kontrolując wyniki pracy, możemy stworzyć model współpracy działający przez lata i dający satysfakcję i nam, i wspierającej nas, zewnętrznej firmie. Autor jest prezesem zarządu Telmon Główne centra nowoczesnych usług biznesowych w Polsce pozwala miastom przyciągać do centrów biznesowych coraz bardziej zaawansowane projekty z zakresu IT, księgowości, zarządzania czy HR, nieraz mające kluczowy wpływ na działalność międzynarodowych korporacji. Potwierdzają to dane ABSL: 89 proc. jednostek biznesowych zwiększyło w ciągu ostatnich trzech lat zakres i stopień zaawansowania realizowanych procesów. Co ważne z punktu widzenia władz lokalnych, we wszystkich trzech miastach rozwijają się także centra biznesowe z kapitałem polskim, m.in. Impel, Grupy OEX, itworks. Nowe wyzwania, nowe możliwości Na przykładzie trzech przedstawionych miast warto zauważyć, że o sukcesie biznesu w danym mieście nie decyduje dziś wyłącznie prosty efekt skali. Lista najwięszych ośrodków nowoczesnych usług biznesowych nie jest bowiem równoważna liście największych miast pod względem ludności, powierzchni itd. O sukcesie decyduje dobry klimat dla biznesu, na który składa się współpraca z samorządem, szeroko rozumiany dostęp do kadr, a także dobre doświadczenia biznesu z działalności w danym ośrodku. Autor jest globalnym wiceprezesem Luxoft ds. Marketingu

5 BIZNES RAPORT 27 Kapitał ludzki jest naszą mocną stroną Rynek BPO/SSC w Polsce notuje przyrost o kilkanaście procent rok do roku i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miał zwolnić tempo. Szacuje się, że stały wzrost zatrudnienia w sektorze wynosi około 15 do 18 proc. Popyt na kadry pracownicze generują zarówno firmy już ulokowane w Polsce, które swoje centra operacyjne otwierały kilka lub kilkanaście lat temu, jak i te, rozpoczynające działalność na terenie naszego kraju. Jak najlepsze warunki dla rozwoju biznesu Władze miast, zmotywowane wizją stworzenia nowych miejsc pracy przez inwestorów z branży BPO/SSC, starają się zapewnić im jak najlepsze warunki dla rozwoju biznesu. Powstają nowoczesne powierzchnie biurowe klasy A i B+, Specjalne Strefy Ekonomiczne i Parki Naukowo-Technologiczne. Przy Urzędach Miast funkcjonują jak i finansowe: w postaci ulg czy zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców. Coraz więcej miast otwiera się na sektor BPO/ SSC, czego oznaką jest zrzeszanie się w organizacjach branżowych, takich jak na przykład Klub Outsourcingu. Wiktor Doktór Na rozwoju branży outsourcingowej skorzystały przede wszystkim miasta i to nie tylko największe ośrodki biznesowe, ale i nowe, wschodzące lokalizacje. Początkowo centra operacyjne rzeczywiście otwierały się głównie w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, a w dalszej kolejności w Trójmieście, Łodzi, Poznaniu czy Lublinie. Obecnie zauważa się dynamiczny rozwój sektora BPO/SSC w miastach takich jak Rzeszów, Bydgoszcz i Szczecin. Coraz bardziej samodzielne biznesowo stają się również ośrodki satelitarne dla swoich większych sąsiadów: Radom dla Warszawy, Częstochowa dla Katowic czy Piła dla Poznania. Tomasz Maciejak Współczesny outsourcing oferuje wiele korzyści dla potencjalnego usługobiorcy, nie tylko po stronie fi nansowej, ale i dostępu do nowoczesnych rozwiązań, czy optymalizowania własnych procesów wraz z dostawcą usług. To nie tylko usługa wykonywana za określoną cenę. Outsourcing to złożony model wieloletniego partnerstwa na płaszczyźnie biznesowej o wyraźnie określonych rezultatach ze strony usługobiorcy, uzyskanych na podstawie potencjału usługodawcy. Budowa modelu współpracy odbywa się na kilku etapach następujących po sobie, podczas których osiągane są kluczowe dla całego programu kamienie milowe. Sprawność ich osiągnięcia i efekt, zależą od wielu czynników leżących zarówno po stronie usługodawcy, jak i usługobiorcy. Relacje z dostawcą usług outsourcingowych są budowane od rozpoczęcia procesu wyboru dostawcy. To kluczowy moment, aby przedstawić swój potencjał, zapewnić o korzyściach wynikających ze współpracy, jak i odpowiedzieć na oczekiwania klienta. Na tym etapie formułuje się wstępny zespół projektowy, zarówno po stronie dostawcy, jak i klienta, który będzie przechodził przez kolejne fazy projektu. Jak właściwie zarządzać zmianą Przekazanie swoich kompetencji i procesów w ręce nowego dostawcy, wymaga zaprojektowania skutecznych mechanizmów łagodzenia ryzyk tak, aby z góry przewidzieć efekt zachodzących zmian i przygotować na nie klienta usług outsourcingowych. Właściwe zaprojektowanie procesu zarządzania zmianą w organizacji de facto wymaga stworzenia konceptu pracy jednego zespołu. Zarówno zespół zostający u klienta, jak i ten ze strony dostawcy powinien działać jak jeden organizm. Nie jest to łatwe, biorąc pod uwagę czynniki wpływające negatywnie na proces dokonania zmiany w organizacji klienta. Należą do nich: opór pracowników przed zmianą, organizacje klienta, nieczytelna komunikacja wewnętrzna do zespołu klienta, brak właściwych zasobów po stronie klienta do przeprowadzenia zmian, duża liczba projektów toczących się w tym samym czasie, brak liderów, którzy poprowadzą zmianę. Dodatkowo należy mieć na względzie, wpisane w naturę dokonywania zmian, początkowe obniżenie jakości. Dostawca usług outsourcingowych otrzymuje w zarządzanie procesy, które były prowadzone przez doświadczony personel. Trudno więc oczekiwać, że od dnia przekazania zespół nowego dostawcy osiągnie poziom doskonałości. Zostanie on osiągnięty i przekroczony, ale to wymaga czasu. dedykowane instytucje działające na rzecz współpracy z potencjalnymi inwestorami, oferujące wsparcie zarówno merytoryczne, Jak zbudować silny model partnerstwa Nowy model współpracy powinien zawierać katalog niezbędnych inicjatyw, które pozwolą zbudować silne partnerstwo i idące za nim korzyści. W tym wypadku powinniśmy mieć na względzie: określenie korzyści finansowych i biznesowych wynikających z nowego modelu, wskazanie dojrzałego lidera z wiarą w projekt na poziomie wykonawczym (executive), stworzenie struktury organizacyjnej (governance) wraz z odpowiednio umocowanymi reprezentantami obu organizacji, budowę planu projektu i analizę jego ryzyka budowę mierzalnych kryteriów osiągnięcia sukcesu, zapewnienie transparentnej i budującej zaufanie komunikacji na wszystkich poziomach, budowanie partnerstwa z klientem. Jakie są etapy współpracy Przy budowie modelu współpracy uwzględnia się kilka faz, z czego zasadnicze z nich to: projektowanie rozwiązania, przygotowanie do transferu procesów, przejęcie wiedzy i procesów oraz pilotaż i stabilizacja. Etap budowy rozwiązania warunkuje, co i w jaki sposób będzie klientowi dostarczone. Decyduje on o zasobach i ich kompetencjach, jakie będą w przyszłości wykorzystywane, rozwiązaniu IT, niezbędnych adaptacjach procesów, miernikach i wskaźnikach. Ten etap to również pierwszy, na którym w szerszym ujęciu organizacja klienta zetknie się z dostawcą usług outsourcingowych. Niezbędne jest tu zrozumienie i zaakceptowanie zaproponowanych przez dostawcę rozwiązań, ustalenie przyszłej struktury organizacyjnej i odpowiedzialności poszczególnych osób wchodzących w jej skład. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniej i transparentnej komunikacji do pracowników klienta oraz zatrzymanie kluczowych zasobów po stronie klienta na czas realizacji projektu. Zaplecze kadrowe Ogromny wpływ na rozwój branży outsourcingu w Polsce ma również nasze zaplecze kadrowe. Według ostatnich badań Fundacji Pro Progressio podaż wykwalifikowanych pracowników jest najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze lokalizacji dla centrum operacyjnego. Kapitał ludzki jest naszą mocną stroną. Niektóre szkoły wyższe tworzą nawet kierunki studiów szyte na miarę sektora BPO/SSC. Przykładem może być Rzeszów, w którym na 9 uczelniach realizowane są programy dostosowane do potrzeb rozwijającego się biznesu. Dostrzegamy również konieczność znajomości języków obcych. Władze niektórych miast wspomagają rozwój kadr w tym zakresie. Tak na przykład jest w Łodzi, gdzie z powodzeniem funkcjonuje program Młodzi w Łodzi Językowzięci. Autor jest prezesem Fundacji Pro Progressio Właściwe zaprojektowanie procesu zarządzania zmianą wymaga stworzenia konceptu pracy jednego zespołu Outsourcing to złożony model wieloletniego partnerstwa na płaszczyźnie biznesowej o wyraźnie określonych rezultatach ze strony usługobiorcy, uzyskanych na podstawie potencjału usługodawcy. Przekazanie swoich kompetencji i procesów w ręce nowego dostawcy, wymaga zaprojektowania skutecznych mechanizmów łagodzenia ryzyk tak, aby z góry przewidzieć efekt zachodzących zmian i przygotować na nie klienta usług outsourcingowych. W kolejnej fazie zespół projektowy przystąpi do przygotowywania organizacji dostawcy na przyjęcie nowych procesów. Etap przygotowania do przejęcia procesów, to również budowa zespołu do przekazania wiedzy, reorganizacja obecnej struktury do przyszłych potrzeb i planowanie uwalniania zasobów w organizacji klienta. Na tym poziomie zaczną się materializować ryzyka wcześniejszych odejść pracowników klienta. W tym kontekście właściwy model współpracy powinien przewidywać wcześniejsze realokowanie pracowników dostawcy w nowe role. Powszechnie spotykaną praktyką, budującą silne relacje partnerskie, jest przejmowanie kluczowych pracowników klienta przez dostawcę. Potwierdzając swoją gotowość do rozpoczęcia transferu wiedzy, zespół dostawcy rozpoczyna szkolenia pod okiem właścicieli procesów klienta. Po zakończonym cyklu treningów, dostawca wchodzi w fazę pilotażu i stopniowo rozpoczyna świadczenie usług. To niezwykle ważny moment w relacjach pomiędzy dostawcą a klientem. Jest to swoisty test zaufania na tej samej linii. Warto tutaj określić mierniki sukcesu, pozwalające zdefiniować, czy osiągnięto to, co planowano i czy dostawca może samodzielnie rozpocząć świadczenie usług, przechodząc do fazy stabilizacji procesów. Faza ta trwa z reguły od 1 do 2 miesięcy i kończy się realizacją prac zespołu projektowego po obu stronach. Reasumując, wejście w outsourcing, to proces gwarantujący znaczne korzyści ale złożony i wymagający kompleksowego podejścia do zarządzania zmianą, komunikacją, oceną ryzyka oraz oczekiwaniami klienta. Tylko model współpracy oparty na zaufaniu i wzajemnym partnerstwie pozwoli osiągnąć cel obu stronom, przenieść procesy kompleksowo i realizować korzyści w perspektywie wielu lat. Autor jest prezesem zarządu Business Support Solution SA

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

O nas. Specjalizujemy się w outsourcingu wyspecjalizowanych

O nas. Specjalizujemy się w outsourcingu wyspecjalizowanych PREZENTACJA FIRMY O nas Od 2003 roku świadczymy usługi w zakresie outsourcingu kompleksowych procesów biznesowych. Misją naszej firmy jest realizacja polityki obniżenia kosztów operacyjnych poprzez świadczenie

Bardziej szczegółowo

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl Outsourcing IT Commerce Sp. z o.o. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3 mirek.domin@itcommerce.pl Agenda Historia informatyki Definicja Outsourcingu Korzyści Oferta IT Commerce Symulacja Podsumowanie Jeśli

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł Chcemy Państwu przekazać swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania zespołami sprzedażowymi, rekrutacji i selekcji, motywowania osób zaangażowanych w procesy sprzedażowe. Pomimo różnych sytuacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA OUTSOURCING IT

OFERTA OUTSOURCING IT OFERTA OUTSOURCING IT ; ; ; ; PERSPEKTIVA OUTSOURCING IT Wyspecjalizowany zespół pracowników firmy PERSPEKTIVA wykonuje kompleksowe usługi z branży IT dla firm i instytucji, a także dla klientów indywidualnych.

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

PAYROLL TRANSFER OUTSOURCING KADR I PŁAC

PAYROLL TRANSFER OUTSOURCING KADR I PŁAC Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj. Henry Ford Propozycja payroll transfer jest skierowana do firm, które dążą do jak najlepszej optymalizacji procesów kadrowych i usprawnienia polityki

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do współpracy. Zaufali nam: Logo + nazwy firm

Szanowni Państwo, Zapraszamy do współpracy. Zaufali nam: Logo + nazwy firm Szanowni Państwo, Zarządzanie personelem nie musi być trudne i kosztowne. Elastyczne formy zatrudniania i nowoczesne metody doboru pracowników gwarantują tańsze i skuteczniejsze prowadzenie polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera?

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera? Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera? Studium Przypadku na przykładzie projektu zmiany w obszarze wspierania sprzedaży ING Życie Emilia Urich ING Życie Karolina Niesiobędzka-

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach

Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach 2 2 Dolny Śląsk - historia sukcesu Czołowe miejsca w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej województw 1 miejsce Aktywność wobec inwestorów 1 miejsce Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

P O W E R M E D I A S. A.

P O W E R M E D I A S. A. P O W E R M E D I A S. A. profil firmy listopad 2008 Spis treści Informacje ogólne Obszary działalności Modele współpracy Klienci i referencje Power Media SA informacje ogólne działamy w sektorze usług

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING SZKOLENIOWY

OUTSOURCING SZKOLENIOWY W dobie outsourcingu każdy robi to, co potrafi najlepiej. Korzyści - odnoszą wszyscy" SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Cel naszej usługi...3 3. Pakiety...3 4. Etapy działania...7 5. Korzyści...7 6. Nasza kadra...8

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY ZREALIZOWAĆ TWÓJ CEL OUTSOURCING W BADANIACH KLINICZNYCH

POMAGAMY ZREALIZOWAĆ TWÓJ CEL OUTSOURCING W BADANIACH KLINICZNYCH POMAGAMY ZREALIZOWAĆ TWÓJ CEL OUTSOURCING W BADANIACH KLINICZNYCH O FIRMIE Jesteśmy działającą od 2006 roku firmą typu CRO (Contract Research Organization), obejmującą swoim zasięgiem teren całej Polski

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl Twój partner w gastronomii! www.mmgastro.pl FIRMA M&M Gastro to lider sprzedaży profesjonalnego sprzętu dla gastronomii, firma gwarantująca każdemu klientowi profesjonalną i kompleksową obsługę od projektu

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji - Partner / Head of Operations ZANIM ZACZNIEMY CO BĘDZIE DALEJ? KIM JESTEM I JAKĄ FIRMĘ REPREZENTUJĘ?

Bardziej szczegółowo

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów.

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Business case study ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Kraków 2016 Historia naszego Klienta SGB Bank SA Bank SGB Banku SA stanął

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Zostań partnerem spotkań CIO!

Zostań partnerem spotkań CIO! Kontakt: Zostań partnerem spotkań CIO! Ekskluzywne grono menedżerów z największych firm i instytucji, Znaczący efekt PR-owy, spotkania szeroko relacjonowane w materiale redakcyjnym, Aktualna, dobrze dobrana

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Wszystkie drogi prowadzą do Rosji

Wszystkie drogi prowadzą do Rosji Wszystkie drogi prowadzą do Rosji Doświadczenia ze współpracy z inwestorem na rynku rosyjskim (case study) Marcin Dudarski Attorney-at-Law, Managing Partner Warszawa, 26.11.2009 Wspieranie osób podejmujących

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o.

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o. OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców LAUDAM Usługi Sp. z o.o. Wstęp Pragniemy zaprezentować ofertę firmy LAUDAM USŁUGI SP. Z O. O. Wieloletnia współpraca z firmami z wielu branż pozwoliła

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa polskich przedsiębiorców na rynku czeskim

Kompleksowa obsługa polskich przedsiębiorców na rynku czeskim 1 Kompleksowa obsługa polskich przedsiębiorców na rynku czeskim CzechContact (www.czechcontact.pl) jest partnerskim stowarzyszeniem czterech spółek, mającym na celu zapewnienie pełnej obsługi polskich

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa biurowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Breakfast

Outsourcing Breakfast Outsourcing Breakfast 24 września 2013 temat: IT Contracting 1 2 CASPEN Metodyka działania, która obejmuje ustalony zbiór aktywności definiujących i charakteryzujących jakość pracy przedstawicieli branży

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI 2 Wkroczyliśmy w Erę Człowieka, w której dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania biznesu stają się nieaktualne. W dzisiejszym, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

... personel dla otwartych na sukces!

... personel dla otwartych na sukces! ... personel dla otwartych na sukces! HR Brand jest zespołem profesjonalistów wyspecjalizowanych w usługach rekrutacyjnych. Nasi Konsultanci mogą się poszczycić doświadczeniem zawodowym zdobytym zarówno

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia firmy a model współpracy pomiędzy departamentem prawnym a kancelarią zewnętrzną. dr Piotr W. Kowalski

Strategia firmy a model współpracy pomiędzy departamentem prawnym a kancelarią zewnętrzną. dr Piotr W. Kowalski Strategia firmy a model współpracy pomiędzy departamentem prawnym a kancelarią zewnętrzną dr Piotr W. Kowalski Cel prezentacji Celem prezentacji jest odpowiedź na trzy kluczowe pytania w czasach kryzysu

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at Ryzyko to nasza działalność 1 Bezpieczeństwo to podstawowy wymóg Bezpieczeństwo nie może być traktowane jako oddzielne wymaganie, jednakże zrozumienie potencjalnego ryzyka stanowi podstawę do zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Assessment i Development Center Oferta usług Wysokie koszty błędnych decyzji Błędna ocena potencjału pracowników przekłada się na koszty związane z niewłaściwą

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r.

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. Trzeci kwartał 2016 roku potwierdził wcześniej widoczne na rynku pracy tendencje. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl pokazuje, że

Bardziej szczegółowo

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA CZĘŚĆ I. KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA Product manager pracuje na styku świata IT i biznesu. Analizuje potrzeby użytkowników i klientów, współpracuje ze wszystkimi działami firmy maksymalizując wartość

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Outplacement Wyniki ankiety

Outplacement Wyniki ankiety Outplacement Wyniki ankiety Informacje o ankiecie CEL przeprowadzenia ankiety: Zweryfikowanie oczekiwań klientów wobec programów outplacement Ankieta została przeprowadzona w dniach 1 kwietnia 23 maja

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców.

O FIRMIE. Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców. O FIRMIE Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców. Specjalizujemy się w analizie i rozliczaniu czasu pracy kierowców, jednak nasze działania są w pełni

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

Specyfika rekrutacji i wynagradzania interim managera

Specyfika rekrutacji i wynagradzania interim managera Specyfika rekrutacji i wynagradzania interim managera Plan Czym jest interim management i kim jest interim manager Czy warto korzystać z interim managera Jak to wygląda w Polsce Cena Korzyści Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 Sylwetka Autora Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 1. W jakiej rzeczywistości przyszło nam świadczyć usługi prawne?... 27 2. Jak wygląda

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Cele i kierunki działania Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

News Flash. Październik, 2015. Outsourcing widziany innymi oczyma

News Flash. Październik, 2015. Outsourcing widziany innymi oczyma News Flash Październik, 2015 Outsourcing widziany innymi oczyma Outsourcing widziany innymi oczyma Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii

Prezentacja Kancelarii Prezentacja Kancelarii WSTĘP 2 I. ZAKRES USŁUG 3 II. SUKCESY 4 III. ZASADY 5 IV. HONORARIUM 6 KONTAKT 7 1 S t r o n a Szanowni Państwo, Doświadczenie kancelarii w obsłudze podmiotów gospodarczych pozwoliło

Bardziej szczegółowo

know 5 W, : filary wzrostu WHAT WHEN WHO WHY WHERE model biznesowy

know 5 W, : filary wzrostu WHAT WHEN WHO WHY WHERE model biznesowy nasza misja model biznesowy 5 W, : filary wzrostu know WHAT WHEN WHO WHY WHERE zwinne oprogramowanie, oparte o wybór właściwej technologii, outsourcing specjalistów odpowiednia strategia, wyprzedzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Doradztwo proinnowacyjne

Doradztwo proinnowacyjne Doradztwo proinnowacyjne Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 04.09.2014 r. Płaszczyzny na których wdrażane są zmiany stanowiące innowacje dla przedsiębiorstwa Zmiany mogą być wdrażane

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 20.09.2016/511 2016 1.1. Centra usługowe w Polsce będą się dynamicznie rozwijać W Polsce istnieje wg danych jakie podaje ABSL (Związek Liderów Sektora Usług

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Zadbamy o Twoje finanse jak nikt inny. MSP Finance oferuje przełomową formułę usług zapewniającą profesjonalną obsługę finansową, ważną

Bardziej szczegółowo

Interim Management czym jest i jak wycisnąć z niego 110% dla własnej firmy

Interim Management czym jest i jak wycisnąć z niego 110% dla własnej firmy Interim Management czym jest i jak wycisnąć z niego 110% dla własnej firmy Plan Czym jest interim management i kim jest interim manager Geneza pojawienia się interim managementu i powody zatrudniania interim

Bardziej szczegółowo