Instalacja i działanie systemu QUAN.PL w placówkach służby zdrowia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja i działanie systemu QUAN.PL w placówkach służby zdrowia."

Transkrypt

1 Instalacja i działanie systemu QUAN.PL w placówkach służby zdrowia. Inwestor: QUAN Sp. z o.o. ul. Horoszkiewicza 6/A102, Opole tel/fax: (77) Wdrożenia Projektu i Finansowanie ze środków UE: ZAGA Z.Grygierczyk, G.Stolarczyk, T.Leśków S.C. ul. Horoszkiewicza 6/A102, Opole tel/fax: (77) Obsługa Prawna Projektu: Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka Sp.K. Rondo ONZ 1, Warszawa tel/fax: (22) QUAN Sp. z o.o. str. 1

2 Wstęp: Inwestor - Spółka QUAN Sp. z o.o. została utworzona w 2009, w celu wdrożenia opracowanego przez jej właścicieli systemu IT pod nazwą QUAN.PL. System ten wdrażany jest w publicznych i prywatnych jednostkach służby zdrowia w całym kraju. Prace nad budową i prawidłowym działaniem całości systemu trwały nieprzerwanie od początku 2008r. Inwestor dołożył maksimum staranności w optymalizacji działania systemu oraz nawiązał współpracę w ramach obsługi prawnej projektu z wiodącą kancelarią prawną z Warszawy, specjalizującą się w branży marketingu medycznego i farmaceutycznego, aby zminimalizować ryzyko niedostosowania systemu do obowiązujących przepisów prawa. Konstruowanie poszczególnych elementów QUAN.PL wraz z oprogramowaniem, przebiegało we współpracy z pracownikami jednostek naukowo technicznych, co umożliwiło zastosowanie w systemie unikalnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Podczas prac wdrożeniowych Inwestor korzystał z doradztwa właścicieli i personelu wielu krajowych jednostek NZOZ, przez co system nabrał kształtu najbardziej odpowiadającego swojemu przeznaczeniu. Całość w/w prac pozwoliła na opracowanie innowacyjnego w skali krajowej systemu informatycznego (IT) przeznaczonego do wdrożeń we wszystkich publicznych i prywatnych jednostkach służby zdrowia, gdzie prowadzona jest ambulatoryjna opieka medyczna. Działalność systemu opiera się na zastąpieniu dotychczasowych tabliczek z imieniem i nazwiskiem lekarza dyżurującego w danym gabinecie monitorem, stanowiącym wizualizację informacji, jakimi system dysponuje. Inwestycja dotycząca wdrożenia QUAN.PL w jednostce ZOZ/NZOZ jest możliwa do przeprowadzenia przez Inwestora bezpłatnie, w każdej jednostce chętnej do korzystania z systemu. System QUAN.PL został opracowany w taki sposób, aby dla personelu jednostek ZOZ/NZOZ był niemalże bezobsługowy, przez co jego wdrożenie nie wymaga od pracowników jednostki żadnego specjalistycznego przygotowania, szkoleń itp. Każdy z elementów systemu ma możliwość pracy w ustalonych z góry godzinach, poprzez programatory czasowego włączania i wyłączania się, więc nawet ten element jego działalności nie wymaga ingerencji ze strony personelu. Jedynym interfejsem wykorzystywanym do pracy z systemem są QUAN Sp. z o.o. str. 2

3 małe piloty bezprzewodowe, w które wyposażeni są lekarze pracujący w gabinetach, za pomocą których zapraszają na wizytę kolejnych pacjentów. Beneficjentami systemu, oprócz jednostek ZOZ/NZOZ, dla których spełnia on głównie funkcję optymalizacji obsługi pacjenta, są także sami pacjenci, do których adresowane są poszczególne elementy systemu. Poprzez wdrożenie QUAN.PL w danej placówce zdecydowanie poprawia się komfort pacjentów korzystających z jej usług, co generuje wymierne korzyści dla każdej ze stron. Trwałość działalności systemu i jego obsługi ze strony Inwestora jest zagwarantowana poprzez generowanie przychodów z tytułu emisji spotów reklamowych poprzez system w odpowiedniej części obrazu na monitorach znajdujących się przy gabinetach lekarskich, przy czym całość działania systemu ogranicza się jedynie do przekazu wizji. System działa bezgłośnie. Rachunek ekonomiczny działania systemu został poparty wieloma analizami rynku w sektorze marketingu i nowych mediów. Po opracowaniu wyników badań rynkowych, w procesie opracowywania oferty dla reklamodawców, Inwestor opierał się na realnych i bardzo atrakcyjnych założeniach, akceptowalnych przez firmy i instytucje mogące reklamować swoje produkty lub usługi poprzez system. Generalnym założeniem w tym względzie jest fakt, że pacjenci znajdujący się w poczekalni niemal w 100% śledzą ekran monitorów, gdyż za jego pośrednictwem lekarz zaprasza ich na wizytę. Dochodowość działania systemu dla Inwestora daje gwarancje trwałości obsługi poszczególnych jednostek ZOZ/NZOZ w zakresie serwisu poszczególnych elementów systemu (wymiana każdego elementu na nowy w ciągu 24h na terenie całego kraju). Pozwala to również na możliwość ciągłej obsługi jednostek ZOZ/NZOZ przez Inwestora w zakresie umieszczania w systemie informacji dla pacjentów, które dana jednostka chce im przekazać za pośrednictwem ekranów znajdujących się w poczekalniach. Informacje te mogą mieć zróżnicowany charakter, czas trwania i wykorzystywać niemal wszystkie techniki przekazu wizyjnego. Wdrożenia systemu są finansowane ze środków własnych Inwestora, najczęściej z zastosowaniem dotacji UE, w ramach dostępnych programów regionalnych (RPO) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, we współpracy z wiodącą firmą konsultingową ZAGA SC (www.zaga.pl). QUAN Sp. z o.o. str. 3

4 1. Generalny opis podstawowej wersji systemu: System QUAN.PL służy do wzmacniania pozycji konkurencyjnej jednostek służby zdrowia, takich jak szpitale, przychodnie, centra medyczne itp. poprzez poprawę jakości obsługi pacjentów i pracy personelu medycznego oraz generowanie dodatkowych przychodów operacyjnych z tytułu wynajmu powierzchni pod funkcjonowanie systemu. System QUAN.PL składa się z elementów wyposażenia gabinetów lekarskich, poczekalni dla pacjentów oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Wdrożenie systemu w poszczególnych placówkach służby zdrowia nie wiąże się dla tych jednostek z żadnymi kosztami zakupu systemu, bądź też opłatami za jego użytkowanie. Jest to inwestycja zewnętrzna w obrębie placówki służby zdrowia, której zadaniem jest generowanie wymiernych korzyści dla wszystkich beneficjentów systemu, czyli placówki służby zdrowia, jej pacjentów, pracowników jaki i właściciela systemu. Elementami tworzącymi podstawowy system QUAN.PL są: - monitory LCD instalowane na ścianach przy drzwiach każdego z gabinetów lekarskich, - stacje wewnętrzne Wi-Fi instalowane na ścianach wewnątrz gabinetów lekarskich z wyświetlaczami LED i pilotem, - punkty dostępowe Wi-Fi np. 1 szt. na każdej z kondygnacji budynku, w której znajdują się gabinety lekarskie, - 1 serwer główny Wi-Fi instalowany w dowolnie wybranym pomieszczeniu na terenie placówki służby zdrowia. QUAN Sp. z o.o. str. 4

5 Schemat działania podstawowej wersji systemu prezentuje się następująco: Łączność poszczególnych elementów systemu odbywa się w 100% bezprzewodowo, przy użyciu technologii Wi-Fi. Skutkuje to brakiem konieczności przeprowadzenia remontu budynku związanego z przeprowadzeniem okablowania dla systemu. Praca wszystkich elementów systemu jest w 100% bezgłośna, co jest osiągnięte dzięki zastosowaniu pasywnych typów chłodzenia każdego z komponentów elektronicznych systemu oraz brakiem fonii (głośników) w monitorach. Informacje wyświetlane na monitorach są pobierane z wewnętrznych stacji Wi- Fi, znajdujących się w gabinetach lekarskich, dokąd trafiają z dwóch źródeł. Informacje w formie bloku wiadomości oraz bloku reklamowego a także o godzinach dyżuru poszczególnych lekarzy pobierane są z serwera Wi-Fi, do którego trafiają z sieci WWW poprzez specjalistyczne oprogramowanie. Informacje dotyczące numerów pacjentów przyjmowanych w gabinetach lekarskich trafiają na monitory w wyniku bezpośredniej ingerencji lekarza, za pośrednictwem pilota bezprzewodowego, znajdującego się w każdym z gabinetów. QUAN Sp. z o.o. str. 5

6 Po wdrożeniu systemu, jego elementy w każdym gabinecie lekarskim wyglądają następująco: Elementami wyposażenia gabinetu lekarskiego są: - zestaw wewnętrzny Wi-Fi, który zawieszony jest na ścianie, bezpośrednio przy drzwiach wejściowych do gabinetu. Posiada on łączność Wi-Fi z punktem dostępowym znajdującym się na tym samym piętrze, z którego przekazywane są do niego informacje. Poprzez dziurę w ścianie odgradzającej gabinet od poczekalni są przeprowadzone kable do monitora. - ekran LED, na którym lekarz widzi wyświetlony nr aktualnie przyjmowanego pacjenta, - pilot, za pomocą którego lekarz może zmienić nr aktualnie przyjmowanego pacjenta. Informacja ta jest wyświetlana w tej samej chwili zarówno na ekranie LED wewnątrz gabinetu, jak i na monitorze w poczekalni. Jedynym koniecznym do wykonania zadaniem związanym z podłączeniem systemu w każdym z gabinetów jest potrzeba doprowadzenia energii elektrycznej do każdego z zestawów wewnętrznych. QUAN Sp. z o.o. str. 6

7 Elementami wyposażenia poczekalni dla pacjentów są: - monitory LCD 26, które są zawieszone przy każdych drzwiach wejściowych do gabinetów lekarskich. Informacje wyświetlane na monitorze są pobierane bezpośrednio od zestawu wewnętrznego w każdym z gabinetów. Układ obrazu na monitorze będzie wyglądał następująco : Około ¾ powierzchni obrazu będzie zajmowało okno reklamowe rozpoczynające się od lewego górnego rogu ekranu. Wyświetlany będzie w nim blok reklamowy firm zainteresowanych reklamowaniem się w placówce ochrony zdrowia. Treść reklam będzie zgodna z załączoną do opisu opinią prawną i będzie związana bezpośrednio lub pośrednio z ochroną zdrowia bądź profilaktyką zdrowotną i zdrowym trybem życia. Reklamy będą wyłącznie wizyjne, bez fonii, gdyż monitory nie są wyposażone w głośniki. Pozwoli to na emisję reklam bez zakłócania spokoju i komfortu pacjentów i pracowników placówki. W prawym górnym rogu ekranu znajdować się będzie okno z numerem pacjenta aktualnie przyjmowanego przez lekarza w gabinecie. O zmianie tego numeru decyduje wyłącznie lekarz przy użyciu pilota, którym w dowolnej chwili może zmienić wyświetlany numer i tym samym zaprosić na wizytę następną osobę. Rozwiązanie to wpływa w sposób istotny na komfort pracy lekarza oraz poczucie komfortu osób oczekujących na wizytę. Pacjenci wiedzą ile osób QUAN Sp. z o.o. str. 7

8 znajduje się przed nimi w kolejce, oraz wiedzą kiedy lekarz jest gotów ich przyjąć i kiedy mogą wejść do gabinetu. W momencie zmiany nr przyjmowanego pacjenta okno z numerem rozszerza się na cały ekran na czas ok. 5 sekund, aby zmiana numeru była dobrze widoczna dla pacjentów oczekujących w poczekalni. W okienku poniżej znajduje się informacja dotycząca imienia i nazwiska lekarza aktualnie przyjmującego w danym gabinecie oraz o godzinach jego dyżuru. Wpływ na zmianę tych informacji ma ośrodek zdrowia, który przesyła informacje o dyżurach poszczególnych lekarzy w danych gabinetach właścicielowi systemu. Dane te są na bieżąco uaktualniane przez system w zależności od zmian w grafiku dyżurów lekarzy. Przez całą szerokość ekranu w dolnym pasku informacyjnym są wyświetlane bieżące wiadomości. Jest to część informacyjna zorganizowana na podobieństwo głównych programów informacyjnych w TV (np. pasek informacyjny TVN24). Pojawiające się w tym pasku informacje są na bieżąco pobierane z sieci WWW z poszczególnych serwisów tematycznych, takich jak: wiadomości z kraju, ze świata, sport, prognoza pogody, kultura itp. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem tego elementu prowadzi właściciel systemu. To rozwiązanie wpływa w sposób istotny na podniesienie komfortu obsługi pacjentów oczekujących na wizytę lekarską, gdyż mają oni bezpłatny dostęp do najnowszych informacji na żywo przekazywanych w postaci paska tekstowego. Pozawala to wypełnić czas oczekiwania na wizytę w gabinecie i wpływa korzystnie na cierpliwość i spokój oczekujących. Elementem Rejestracji jest: Duży monitor z małym, bezobsługowym terminalem, do którego dane są przekazywane w czasie rzeczywistym ze wszystkich unitów gabinetowych. Za pośrednictwem tego ekranu pacjent, bezpośrednio po rejestracji może zorientować się w którym numerze gabinetu przyjmuje jego lekarz i od razu wie ilu pacjentów czeka kolejce przed nim. QUAN Sp. z o.o. str. 8

9 Wygląd ekranu rejestracji jest następujący: W dolnej części ekranu, tak jak ma to miejsce na monitorach gabinetowych umieszczony jest pasek informacyjny. Wyświetlane są w nim aktualne wiadomości na podobieństwo paska informacyjnego stacji telewizyjnych (np. pasek informacyjny TVN24). Rozwiązanie to wpływa istotnie na wzmocnienie zadowolenia pacjentów oczekujących w kolejce do rejestracji, którzy mogą efektywnie spędzić ten czas, czytając wiadomości. Wyżej opisane komponenty i działanie całego systemu stwarza możliwości jego elastycznej adaptacji do indywidualnych preferencji jednostki służby zdrowia. Możliwości ewaluacji i wzbogacania systemu podstawowego opisane są w dalszej części opracowania. Inwestor, kierując się zasadą najwyższej staranności tak określił wyżej wymienione elementy systemu oraz jego działanie, by było w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Logotyp systemu, całość jego oprogramowania i wizualizacji oraz niektóre innowacyjne rozwiązania technologiczne objęte są ochroną prawną. QUAN Sp. z o.o. str. 9

10 2. Opis działania strony WWW systemu Quan.PL Jednym z integralnych elementów systemu QUAN.PL jest strona internetowa która w chwili obecnej jest w trakcie budowy. Pełnia możliwości działania systemu w odniesieniu do poszczególnych grup jego użytkowników, czyli pacjentów, placówek medycznych i reklamodawców będzie możliwa do osiągnięcia dzięki współdziałaniu fizycznej części systemu zamontowanej w danej placówce z jej częścią wirtualną, czyli stroną WWW. Konspekt strony internetowej z opisami poszczególnych stref: pacjenta, reklamodawcy i ZOZ/NZOZ opisany został poniżej. Na podstawie tego konspektu tworzona jest obecnie pełna aplikacja do zarządzania systemem. Konspekt strony : I. Strona główna: Na stronie głównej znajdować się będą odnośniki do 3 podstron w ramach serwisu oraz krótka informacja na temat działania systemu. II. Informacja: QUAN.PL Przychodzi XXI wiek do lekarza. System IT o nazwie QUAN.PL jest przeznaczony dla publicznych i prywatnych jednostek służby zdrowia. Ma on za zadanie wygenerować wartość dodaną dla wszystkich stron korzystających z projektu, czyli: jednostki ZOZ lub NZOZ, jej pacjentów oraz właściciela systemu. Wdrożenie systemu w zainteresowanej placówce medycznej jest wykonywane przez inwestora i nie wiąże się dla placówki z żadnymi kosztami: ani inwestycyjnymi, ani użytkowania systemu. System stanowi innowację produktową i procesową na skalę całego kraju, opracowaną w całości przez polskie przedsiębiorstwa w 2009r. Podmiot administrujący: QUAN Sp. z o.o. ul. Horoszkiewicza 6/A104, Opole, Tel/fax: (77) , Podstrona Strefa Pacjenta: W Strefie Pacjenta znajdować się będą: Informacja: Drogi Pacjencie! Mamy przyjemność zaprezentować Ci całkowicie innowacyjny i nowoczesny system IT, z którego za darmo może korzystać twoja przychodnia lub szpital! Dołożyliśmy wszelkich starań, aby poprzez działanie systemu poprawić organizację obsługi pacjentów oraz umilić i wypełnić im czas oczekiwania na wizyty lekarskie. Ekrany systemu QUAN.PL montowane są przy gabinetach lekarskich, zastępując dotychczasowe tabliczki informacyjne, na których widniały: imię i nazwisko lekarza oraz godziny jego dyżuru. Na ekranie widnieją teraz te same informacje, a ponadto: numer aktualnie przyjmowanego pacjenta, który zmienia lekarz z wewnątrz gabinetu za pomocą pilota zapraszając tym QUAN Sp. z o.o. str. 10

11 samym kolejną osobę, pasek informacyjny, którego lektura może wypełnić Twój czas oczekiwania na wizytę oraz okno reklamowe, gdzie umieszczane będą zupełnie bezgłośne reklamówki produktów i usług bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną. Mało tego! Stwierdziliśmy, że w dobie powszechnego Internetu przeniesiemy informacje dotyczące działalności całych placówek na stronę WWW, na której aktualnie się znajdujesz. Możesz w Strefie Pacjenta sprawdzić godziny dyżuru lekarzy w twojej przychodni a także wyjechać odebrać swojego bliskiego, jeśli zobaczysz, że jego nr pacjenta został już przez lekarza przyjęty! Jeśli Twoja przychodnia zdecydowała się na rozszerzoną wersję naszego systemu, to przy rejestracji, z dużego ekranu dowiesz się od razu do jakiego gabinetu się udać i ile osób oczekuje przed Tobą w kolejce do lekarza! A jeśli będziesz chciał - skorzystasz na terenie całej przychodni z bezprzewodowego Internetu Wi-Fi! Zapraszamy! 1. Mapa ze wszystkimi placówkami ZOZ/NZOZ, w których jest zainstalowany system, Pacjent wybierając placówkę przenosi się do jej podstrony, na której są wyświetlone wszystkie informacje znajdujące się aktualnie na ekranach w danej placówce w którym gabinecie urzęduje który lekarz, jakie są jego godziny dyżuru i który nr pacjenta jest aktualnie przyjmowany te informacje muszą być odświeżane na bieżąco, tak jak w placówce. Poza tym powinny znajdować się tam: telefony i adres placówki oraz ewentualnie jej zdjęcie (na każdej podstronie dla każdej placówki), 2. Wiadomości treść paska informacyjnego, który jest wyświetlany na ekranach w placówkach 3. Uwagi i zapytania formularz przesyłający dane do mail zwrotny oraz treść wiadomości. III. Podstrona Strefa ZOZ / NZOZ: 1. Procedura logowania się do administracji systemu Wybrani pracownicy ZOZ/NZOZ mają możliwość tworzenia dla siebie loginów i haseł, które po autoryzacji wprowadzają ich do panelu administracyjnego. W panelu administracyjnym jednostka przesyła na ukryty adres mailowy (np. informacje o tym, co trzeba wprowadzić do informacji publicznej na ekrany danej placówki i w jaki sposób (czy do paska informacyjnego, czy do okna reklamowego) i może się to odbywać z załączaniem plików graficznych (do okna reklamowego). Informacje w danym dniu przesłane na adres będą wprowadzane, zgodnie z chęcią placówki do ich systemu od dnia następnego i pojawiałyby się tam aż do czasu wskazanego w mailu. Daje to możliwość informowania pacjentów o zmianach w godzinach pracy, remontach, nowych usługach, życzeniach świątecznych etc. 2. Procedura zainteresowania wdrożeniem systemu: Informacja: Witamy! Jeśli reprezentujecie Państwo ZOZ, NZOZ lub posiadacie przychodnię lub szpital nasza oferta skierowana jest właśnie dla WAS! System QUAN.PL został zaprojektowany w taki sposób, aby w niczym nie ograniczać dotychczas poczynionych prac związanych z udoskonaleniem procedur przyjmowania pacjentów, a jedynie je wesprzeć poprzez swoją QUAN Sp. z o.o. str. 11

12 IV. czytelność i łatwość dotarcia do pacjentów. Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu w Swojej placówce systemu QUAN.PL prosimy wziąć pod uwagę kilka istotnych informacji: - system jest inwestycją realizowaną na terenie placówki przez Inwestora (Quan Sp. z o.o.) i całość systemu jest jego własnością, - system wdrażany jest w oparciu o indywidualne możliwości dostosowania go do preferencji danej placówki, przy czym elastyczność systemu pozwala na praktycznie dowolne jego dostosowanie, pod indywidualne zapotrzebowanie, - działanie systemu nie wymaga od pracowników placówki żadnego bezpośredniego zaangażowania. Jego obsługa ogranicza się do przesyłania Inwestorowi informacji, które placówka sama chce w nim zamieścić oraz wyposażenia lekarzy w piloty do zmian numerów aktualnie przyjmowanych pacjentów, - wdrożenie systemu nie wiąże się dla placówki z wykonywaniem prac remontowobudowlanych, bowiem jest on oparty na najnowocześniejszej technologii bezprzewodowej, - instalacja i działanie systemu nie wiąże się dla placówki z żadnymi kosztami. QUAN Sp. z o.o. pokrywa w 100% koszty zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej przez system i płaci czynsz dzierżawny za powierzchnie na ścianach placówki wykorzystane pod jego działanie, - kierując się zasadą najwyższej staranności w opracowaniu systemu - Quan Sp. z o.o. dysponuje pełną dokumentacja prawną dotyczącą możliwości jego funkcjonowania w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, - partnerem prawnym projektu jest wiodąca Kancelaria Prawna w Polsce, specjalizująca się w branży medycznej i farmaceutycznej firma Domański Zakrzewski Palinka Sp. K. z siedzibą w Warszawie (WWW.dzp.pl). Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiego formularza w celu ustalenia możliwości wdrożenia QUAN.PL w Waszej placówce: (Pojawia się okno formularza do wypełnienia) - nazwa ZOZ/NZOZ - adres, nr Tel/fax, mail, WWW, - potencjalna liczba zapotrzebowania na unity (np. wg liczby gabinetów lekarskich z poczekalniami), - dane osób do kontaktu. Podstrona Strefa Reklamodawców: Witamy! Jeśli działalność, produkty lub usługi oferowane przez Państwa firmę wiążą się z ochroną zdrowia, profilaktyką zdrowotną lub propagowaniem zdrowego trybu życia zapraszamy do reklamowania się w najnowocześniejszym z mediów, którego możliwości i skala zostawiają w oddali konkurencję! System QUAN.PL daje reklamodawcom zupełnie nowe możliwości, takie jak: - dotarcie do ludzi oczekujących na wizytę lekarską w poczekalniach publicznych i prywatnych przychodni, klinik i szpitali w całej Polsce w formie przekazu wizyjnego HD!, - blisko 100% oglądalność przez pacjentów, gdyż za pośrednictwem tych samych ekranów pacjenci są informowani o możliwości wejścia do gabinetu lekarskiego, QUAN Sp. z o.o. str. 12

13 - dotarcie do danego obszaru lub danej grupy docelowej klientów (np. kampania reklamowa w obrębie tylko danego miasta/regionu lub kampania tylko przy gabinetach pediatrów lub okulistów) możliwość precyzyjnego targetowania! - powiązanie wszystkich 3 typów reklamy: informacyjnej, przypominawczej i wizerunkowej w sposób dotychczas nieosiągalny poprzez żadne inne media! Aby zapoznać się z możliwościami reklamy poprzez system QUAN.PL prosimy o kontakt z administratorem systemu. 3. Opis możliwości indywidualizacji systemu: System QUAN.PL został opracowany w oparciu o elastyczne rozwiązania dotyczące możliwości jego modyfikacji i dostosowania do indywidualnych potrzeb jednostek służby zdrowia. Możliwości w tym zakresie dotyczyć mogą następujących jego elementów: a) możliwość informowania pacjentów odwiedzających placówkę o działalności tej placówki (aktualnościach dot. terminów przyjmowania pacjentów, urlopach pracowników, działaniu poszczególnych gabinetów, nowych inwestycjach, innych informacjach) za pośrednictwem zainstalowanych ekranów (w oknie reklam lub pasku wiadomości) oraz na stronie WWW, b) możliwość dostosowania pracy systemu do indywidualnych systemów komputerowej rejestracji pacjentów prowadzonych dotychczas w jednostkach ochrony zdrowia, c) możliwość wyposażenia systemu w usługę powiadamiania pacjentów zarejestrowanych w formie SMS o czasie wizyty. System ten działa w następujący sposób: - pacjent, po zarejestrowaniu się, wysyła płatny SMS pod wskazany czterocyfrowy numer telefoniczny, wpisując w treści: numer gabinetu do którego oczekuje, swój numer pacjenta i ewentualnie datę (domyślną datą jest bieżąca doba), - pacjent otrzymuje SMS od systemu w momencie, gdy został przyjęty do gabinetu pacjent z numerem o 2 niższym (o ile niższym można zdefiniować w zależności od gabinetu), W wyniku tej operacji w przypadku rejestrowania się na odległy termin lub rano tego samego dnia, pacjent może czuć się pewnie, że nie przegapi wizyty lekarskiej, gdyż system sam go powiadomi o konieczności stawienia się przed gabinetem w niedługim czasie. Usługa ta znajduje szczególne zastosowanie w QUAN Sp. z o.o. str. 13

14 prywatnych placówkach NZOZ, w przypadku obsługi klientów VIP, gdyż za jej działanie w przypadku wybranych pacjentów może płacić sam NZOZ. d) możliwość wyposażenia systemu w bezprzewodowy, dodatkowy dostęp do Internetu dla wszystkich pacjentów i personelu przychodni. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w systemie technologii bezprzewodowej Wi-Fi. W zależności od wielkości dostępu i wymagań placówki usługa ta jest odpłatna. W każdym przypadku instalacja takiej wersji systemu wpływa istotnie na podniesienie zadowolenia pacjentów z usług świadczonych w danej placówce, gdyż osoby korzystające w pracy z Internetu mogą w poczekalni korzystać z dostępu do niego np. poprzez notebooki lub palmtopy. Daje to zasadniczą przewagę konkurencyjną nad innymi placówkami pod względem komfortu obsługi pacjentów. 4. Podsumowanie: Głównym założeniem systemu QUAN.PL jest generowanie przez niego wymiernych korzyści dla wszystkich stron z niego korzystających, czyli: przychodni (ZOZ lub NZOZ), jej pacjentów, reklamodawców, korzystających z innowacyjnej technologii reklamowania swoich produktów lub usług oraz właściciela systemu. Poprzez analizę rynku usług medycznych, systemu prowadzenia działalności przez jednostki ZOZ/NZOZ oraz wnikliwą analizę rynku marketingu medycznego ze wsparciem firmy DZP (kancelarii prawnej z Warszawy), Inwestor zidentyfikował obszary zapotrzebowania na oferowanie wszystkich typów usług, jakie będą mogły być świadczone za pomocą systemu QUAN.PL. System poprzez swoją innowacyjność, czytelność i bezpłatną dostępność dla placówek ZOZ/NZOZ, umożliwia zaspokojenie wszystkich wyżej opisanych obszarów zapotrzebowania, wszystkich grup odbiorców. Wkładając w swą pracę maksimum staranności - zespół QUAN Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań by sprostać indywidualnym wymaganiom stawianym przez poszczególne placówki, gdzie będzie instalowany system. Zespół QUAN Sp. z o.o. V/2009 QUAN Sp. z o.o. str. 14

OFERTA CENOWA. Tablet z dotykowym ekranem, za pomocą którego lekarz steruje ruchem pacjentów. Wykorzystując to urządzenie

OFERTA CENOWA. Tablet z dotykowym ekranem, za pomocą którego lekarz steruje ruchem pacjentów. Wykorzystując to urządzenie QUAN Sp. z o.o. ul. Horoszkiewicza 6/A 102 45-301 Opole Tel.: +48 77 442 58 90/91 Fax.: +48 77 442 58 92 www.quan.pl OFERTA CENOWA Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie System QUAN-MED TM w

Bardziej szczegółowo

QUAN-MED TM SYSTEMY I REKLAMY MULTIMEDIALNE

QUAN-MED TM SYSTEMY I REKLAMY MULTIMEDIALNE QUAN-MED TM SYSTEMY I REKLAMY MULTIMEDIALNE QUAN-MED TM obecny w przychodniach medycznych w całej Polsce Projekt System QUAN-MED w przychodniach medycznych w całej Polsce ma istotny wpływ na rozwój i poprawę

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Czym jest system QUAN-MED?

OFERTA. Czym jest system QUAN-MED? QUAN Sp. z o.o. ul. Horoszkiewicza 6/A 102 45-301 Opole Tel.: +48 77 442 58 90 Fax.: +48 77 442 58 92 OFERTA www.quan.pl Projekt System QUAN-MED w przychoch w całej Polsce został już niejednokrotnie uznany

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco:

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco: Podręcznik użytkownika Spis treści: 1. E-rejestracja o Rejestracja w systemie o Zapisywanie się na wizytę o Sprawdzanie czasu oczekiwania 2. E-Recepty E-Rejestracja 1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Najem-Wynajem.pl

Przewodnik po Najem-Wynajem.pl Przewodnik po Najem-Wynajem.pl Witamy na Najem-Wynajem.pl! Dziękujemy za okazane nam zaufanie i cieszymy się z nawiązanej współpracy. Rozpoczęcie współpracy z Najem Wynajem to szansa zaistnienia w największym

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal S z p i t a l C h o r ó b P ł u c w O r z e s z u Strona 1 Plik pomocy Przed zarejestrowaniem się w określonej poradni proszę pamiętać o kilku

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

System MWTB to program, który stwarza warunki do prezentacji Waszej firmy.

System MWTB to program, który stwarza warunki do prezentacji Waszej firmy. Witamy Państwa na Międzynarodowych Wirtualnych Targach Budownictwa zorganizowanych przez grupę specjalistów związanych z branżą budowlano informatyczną. Doceniając rangę internetu we współczesnym świecie,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty produktowej. Systemu Kontroli Trasy

Prezentacja oferty produktowej. Systemu Kontroli Trasy Prezentacja oferty produktowej Systemu Kontroli Trasy Zawartość prezentacji Podstawowe informacje Trasy (SKT24) 3 7 10 16 18 2 Systemu Kontroli Trasy (SKT24) 3 Zatrudniasz pracowników ochrony? Posiadasz

Bardziej szczegółowo

Digital Signage Systems

Digital Signage Systems Digital Signage Systems Systemy DOOH SYSTEMY DIGITAL SIGNAGE to nowoczesne i atrakcyjne rozwiązaniem reklamowe, umożliwiające emisję treści skierowanych do konkretnej grupy docelowej w określonym miejscu

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

NETCALL - wariant GABINETY

NETCALL - wariant GABINETY KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ SYSTEMU KOLEJKOWEGO Charakterystyka wariantu PC-GABINETY Wariant PC-GABINETY systemu kolejkowego przeznaczony jest do organizacji kolejek pacjentów do gabinetów lekarskich (stomatologicznych)

Bardziej szczegółowo

skuteczna komunikacja multimedialna w placówkach Banków Spółdzielczych Kazimierz Dolny, 13.10.2009

skuteczna komunikacja multimedialna w placówkach Banków Spółdzielczych Kazimierz Dolny, 13.10.2009 skuteczna komunikacja multimedialna w placówkach Banków Spółdzielczych Kazimierz Dolny, 13.10.2009 skuteczna komunikacja multimedialna Agenda DDS Poland - kim jesteśmy? Kilka słów o projektach DS. w polskim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Platformie Transferu Technologii. Spis treści

Przewodnik po Platformie Transferu Technologii. Spis treści Przewodnik po Platformie Transferu Technologii Spis treści 1. Informacje ogólne... 1 2. Poruszanie się po portalu... 2 3. Rejestracja Użytkownika... 3 4. Utworzenie, modyfikacja i usunięcie wpisu Dawcy...

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny Spis treści:

Panel Administracyjny Spis treści: Panel Administracyjny Spis treści: 1. Wstęp - ogólne informacje dot. panelu Moje-Serwery.pl 2. Rejestracja konta w serwisie Moje-Serwery.pl i logowanie. 3. Dane konta - ustawienia konta użytkownika. 4.

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Centrum Medycznego w Radzyminie wersja: 1.1 Radzymin, 2014-06-13 Spis treści Rejestracja.... 3 Logowanie.... 7 Lista rezerwacji.... 8 Mój profil....

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie systemu krok po kroku INSTRUKCJA DLA REJESTRACJI

Uruchamianie systemu krok po kroku INSTRUKCJA DLA REJESTRACJI Krok 1 Zaloguj się na adres Twojej instalacji (www.twojanazwa.rejestracja24.net) i przejdź do zakładki Administracja użyj loginu i hasła przesłanego w mailu Krok 2 Przejdź do zakładki Poradnie. Zobaczysz

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu

Oferta reklamowa portalu Oferta reklamowa portalu Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić ofertę reklamową portalu tarnowskieinfo.pl uwzględniającą atrakcyjne i skuteczne formy promocji Tarnowa i regionu. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kreatora Ogłoszeń

Instrukcja Kreatora Ogłoszeń Instrukcja Kreatora Ogłoszeń Ins/01/ko/2011 biznes-informator24.pl Drogi użytkowniku! Dziękujemy za wybranie serwisu biznesinformator24.pl Postaramy się w kilku krokach wyjaśnić jak dodać atrakcyjne ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. Bez zakłóceń i szumów, czyli bez problemów.

Komunikacja. Bez zakłóceń i szumów, czyli bez problemów. Komunikacja Komunikacja to przekaz informacji od nadawcy do odbiorcy. Maksimum zgodności pomiędzy komunikatem nadawcy a interpretacją przekazu przez odbiorcę stanowi o sukcesie komunikacji. Bez zakłóceń

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm:

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm: FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY Strona Startowa: Strona startowa Platformy Współpracy została ustawiona na dział aktualności. Znajdują się w nim informacje adresowane do przedsiębiorców działających

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

DARMOWY MINI PORADNIK

DARMOWY MINI PORADNIK DARMOWY MINI PORADNIK Jak korzystać z e-learningu w Astro Salus www.astrosalus.pl www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl LOGOWANIE Aby się móc zalogować do kursu płatnego, musisz być najpierw zarejestrowany.

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć sprzedaż korzystając z systemu ADScreen Digital Signage?

Jak zwiększyć sprzedaż korzystając z systemu ADScreen Digital Signage? Jak zwiększyć sprzedaż korzystając z systemu ADScreen Digital Signage? Content Networks Sp. z o.o. Integrator i producent systemów IT Specjalizacja w obszarze Digital Signage, Media Workflow i CLM Wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Warszawa, kwiecień 2011 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1.PRZEGLĄDANIE ZAWARTOSCI

Bardziej szczegółowo

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu.

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Point of Sale & Instore TV-Solutions e-pos.tv Zainspirowani innowacyjnymi trendami technologicznymi w komunikacji oraz nowymi różnorodnymi możliwościami

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

- pierwszy w Polsce Hosting zorientowany na lokalizację Klienta

- pierwszy w Polsce Hosting zorientowany na lokalizację Klienta - pierwszy w Polsce Hosting zorientowany na lokalizację Klienta Hostings.pl Strona 1 z 6 Krótko o nowej usłudze CDN Hostings.pl Stworzyliśmy pierwszą w Polsce usługę Hostingu zorientowaną bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Spotkanie. Agenda spotkania: o sobie wstęp jak założyć Skype podstawy korzystania ze Skype. Pamiętaj, jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj od razu.

Spotkanie. Agenda spotkania: o sobie wstęp jak założyć Skype podstawy korzystania ze Skype. Pamiętaj, jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj od razu. ABC Skype a Spotkanie Agenda spotkania: o sobie wstęp jak założyć Skype podstawy korzystania ze Skype Pamiętaj, jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj od razu. Czym jest komunikator Skype? Jakie funkcje ma

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 http://www.net-line.pl e-mail: info@net-line.pl CENNIK produktów reklamowych Serwisu Oferta reklamowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Dane osobowe Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych, rozumie się to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:: a. Zapytanie b. Wniosek Pożyczkowy (uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 23 października 2014 Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 11 Targach Pracy UEK. Targi Pracy są najskuteczniejszą formą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

MOTOMED Raport CSR. Strona 1

MOTOMED Raport CSR.  Strona 1 MOTOMED 2016 Raport CSR www.motomed.com.pl Strona 1 Strategia CSR Głównymi celami projektu Wdrożenie CSR były rozwinięcie i wdrożenie strategii CSR w trzech obszarach: 1. Ochrona środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Program Uczenie sie przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Szkół Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Do rejestracji w systemie OnLine wymagane jest: Przeglądarka Firefox -

Bardziej szczegółowo

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi Smacznego.rzeszow.pl Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja 13.01.2010 13:05 Spis treści 1. Rejestracja... 1 1.1. Rejestracja w portalu... 1 1.2. Zapomniałem hasła... 2 2. Logowanie... 0 2.1. Menu użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA 1 Instrukcja Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. REJESTRACJA DODAWANIE INFORMACJI DODAWANIE ZDJĘĆ EDYCJA 2 KROK 1. Jak zarejestrować się na Kardiowizyta.pl? 1. Wejdź na stronę www.kardiowizyta.pl

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny System Organizacji Szkoleń

Elektroniczny System Organizacji Szkoleń Warszawa, dn. 3 marca 2005 r. Electrolux Poland Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa tel. +48 22 4347300 01 Elektroniczny System Organizacji Szkoleń Electrolux Poland Sp. z o.o. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Darmowe Orange WiFi 2014-09-30. Darmowe Orange WiFi. Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ

GSMONLINE.PL. Darmowe Orange WiFi 2014-09-30. Darmowe Orange WiFi. Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ GSMONLINE.PL Darmowe Orange WiFi 2014-09-30 Darmowe Orange WiFi Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ Zgodnie z zapowiedziami Orange uruchomił darmowe WiFi dla

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku Zaplanuj wzorową kampanię Direct Mail Instrukcja krok po kroku 1 Przesyłki Direct Mail to skuteczne i precyzyjne narzędzie marketingowe, które pomoże Tobie z sukcesem rozwijać Twój biznes. Aby jednak zacząć,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI REKLAMOWE W SPÓŁCE,, KOLEJE MAZOWIECKIE KM SP. Z O.O.

USŁUGI REKLAMOWE W SPÓŁCE,, KOLEJE MAZOWIECKIE KM SP. Z O.O. USŁUGI REKLAMOWE W SPÓŁCE,, KOLEJE MAZOWIECKIE KM SP. Z O.O. SKUTECZNA I EFEKTYWNA REKLAMA Proponujemy reklamę wizerunkową oraz produktową docierającą do wielu milionów odbiorców. > Chcesz zwiększyć sprzedaż

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

Ten krótki poradnik pomoże Ci zainstalować nasz katalog no-name na swojej stronie internetowej.

Ten krótki poradnik pomoże Ci zainstalować nasz katalog no-name na swojej stronie internetowej. Ten krótki poradnik pomoże Ci zainstalować nasz katalog no-name na swojej stronie internetowej. Krok 1 - rejestracja Wejdź na stronę http://www.adpen.pl/katalog/rejestracja.php i uzupełnij widoczny formularz

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12 Użytkowniku, chcesz w szybki i przystępny sposób poznać możliwości serwisu FWF? Zapoznaj się instrukcją, z której dowiesz się, jak korzystać z funkcjonalności, które przyczynią się udoskonalenia procesów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Nauczycieli

Poradnik dla Nauczycieli Poradnik dla Nauczycieli Logowanie... 2 Jak się zalogować?... 2 Po zalogowaniu... 3 Elementy strony głównej... 4 Przyciski aktywne... 5 Informacje... 6 Aktualności... 6 Motto dnia... 6 Regulaminy... 7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

Szybki start programu

Szybki start programu Szybki start programu 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Logowanie do systemu... 4 3. Rejestracja... 5 3.1 Rejestracja na wizytę... 7 3.1.1 Sposób I... 7 3.1.2 Sposób II...16 3.1.3 Sposób III...21 3.1.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników

Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników Przewodnik został opracowany w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w ramach projektu PI Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Uczniów

Poradnik dla Uczniów Poradnik dla Uczniów Logowanie... 2 Jak się zalogować?... 2 Po zalogowaniu... 3 Elementy strony głównej... 4 Przyciski aktywne... 5 Informacje... 6 Aktualności... 6 Motto dnia... 6 Regulaminy... 7 Pomoc...

Bardziej szczegółowo

ZSUT. Laboratoria zdalne ZSUT. Instrukcja Rezerwacja zasobów. Zakład Sieci i Usług Teleinformatycznych

ZSUT. Laboratoria zdalne ZSUT. Instrukcja Rezerwacja zasobów. Zakład Sieci i Usług Teleinformatycznych ZSUT Zakład Sieci i Usług Teleinformatycznych Laboratoria zdalne ZSUT Instrukcja Rezerwacja zasobów ZSUT. Zakład Sieci i Usług Teleinformatycznych Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo