Instalacja i działanie systemu QUAN.PL w placówkach służby zdrowia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja i działanie systemu QUAN.PL w placówkach służby zdrowia."

Transkrypt

1 Instalacja i działanie systemu QUAN.PL w placówkach służby zdrowia. Inwestor: QUAN Sp. z o.o. ul. Horoszkiewicza 6/A102, Opole tel/fax: (77) Wdrożenia Projektu i Finansowanie ze środków UE: ZAGA Z.Grygierczyk, G.Stolarczyk, T.Leśków S.C. ul. Horoszkiewicza 6/A102, Opole tel/fax: (77) Obsługa Prawna Projektu: Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka Sp.K. Rondo ONZ 1, Warszawa tel/fax: (22) QUAN Sp. z o.o. str. 1

2 Wstęp: Inwestor - Spółka QUAN Sp. z o.o. została utworzona w 2009, w celu wdrożenia opracowanego przez jej właścicieli systemu IT pod nazwą QUAN.PL. System ten wdrażany jest w publicznych i prywatnych jednostkach służby zdrowia w całym kraju. Prace nad budową i prawidłowym działaniem całości systemu trwały nieprzerwanie od początku 2008r. Inwestor dołożył maksimum staranności w optymalizacji działania systemu oraz nawiązał współpracę w ramach obsługi prawnej projektu z wiodącą kancelarią prawną z Warszawy, specjalizującą się w branży marketingu medycznego i farmaceutycznego, aby zminimalizować ryzyko niedostosowania systemu do obowiązujących przepisów prawa. Konstruowanie poszczególnych elementów QUAN.PL wraz z oprogramowaniem, przebiegało we współpracy z pracownikami jednostek naukowo technicznych, co umożliwiło zastosowanie w systemie unikalnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Podczas prac wdrożeniowych Inwestor korzystał z doradztwa właścicieli i personelu wielu krajowych jednostek NZOZ, przez co system nabrał kształtu najbardziej odpowiadającego swojemu przeznaczeniu. Całość w/w prac pozwoliła na opracowanie innowacyjnego w skali krajowej systemu informatycznego (IT) przeznaczonego do wdrożeń we wszystkich publicznych i prywatnych jednostkach służby zdrowia, gdzie prowadzona jest ambulatoryjna opieka medyczna. Działalność systemu opiera się na zastąpieniu dotychczasowych tabliczek z imieniem i nazwiskiem lekarza dyżurującego w danym gabinecie monitorem, stanowiącym wizualizację informacji, jakimi system dysponuje. Inwestycja dotycząca wdrożenia QUAN.PL w jednostce ZOZ/NZOZ jest możliwa do przeprowadzenia przez Inwestora bezpłatnie, w każdej jednostce chętnej do korzystania z systemu. System QUAN.PL został opracowany w taki sposób, aby dla personelu jednostek ZOZ/NZOZ był niemalże bezobsługowy, przez co jego wdrożenie nie wymaga od pracowników jednostki żadnego specjalistycznego przygotowania, szkoleń itp. Każdy z elementów systemu ma możliwość pracy w ustalonych z góry godzinach, poprzez programatory czasowego włączania i wyłączania się, więc nawet ten element jego działalności nie wymaga ingerencji ze strony personelu. Jedynym interfejsem wykorzystywanym do pracy z systemem są QUAN Sp. z o.o. str. 2

3 małe piloty bezprzewodowe, w które wyposażeni są lekarze pracujący w gabinetach, za pomocą których zapraszają na wizytę kolejnych pacjentów. Beneficjentami systemu, oprócz jednostek ZOZ/NZOZ, dla których spełnia on głównie funkcję optymalizacji obsługi pacjenta, są także sami pacjenci, do których adresowane są poszczególne elementy systemu. Poprzez wdrożenie QUAN.PL w danej placówce zdecydowanie poprawia się komfort pacjentów korzystających z jej usług, co generuje wymierne korzyści dla każdej ze stron. Trwałość działalności systemu i jego obsługi ze strony Inwestora jest zagwarantowana poprzez generowanie przychodów z tytułu emisji spotów reklamowych poprzez system w odpowiedniej części obrazu na monitorach znajdujących się przy gabinetach lekarskich, przy czym całość działania systemu ogranicza się jedynie do przekazu wizji. System działa bezgłośnie. Rachunek ekonomiczny działania systemu został poparty wieloma analizami rynku w sektorze marketingu i nowych mediów. Po opracowaniu wyników badań rynkowych, w procesie opracowywania oferty dla reklamodawców, Inwestor opierał się na realnych i bardzo atrakcyjnych założeniach, akceptowalnych przez firmy i instytucje mogące reklamować swoje produkty lub usługi poprzez system. Generalnym założeniem w tym względzie jest fakt, że pacjenci znajdujący się w poczekalni niemal w 100% śledzą ekran monitorów, gdyż za jego pośrednictwem lekarz zaprasza ich na wizytę. Dochodowość działania systemu dla Inwestora daje gwarancje trwałości obsługi poszczególnych jednostek ZOZ/NZOZ w zakresie serwisu poszczególnych elementów systemu (wymiana każdego elementu na nowy w ciągu 24h na terenie całego kraju). Pozwala to również na możliwość ciągłej obsługi jednostek ZOZ/NZOZ przez Inwestora w zakresie umieszczania w systemie informacji dla pacjentów, które dana jednostka chce im przekazać za pośrednictwem ekranów znajdujących się w poczekalniach. Informacje te mogą mieć zróżnicowany charakter, czas trwania i wykorzystywać niemal wszystkie techniki przekazu wizyjnego. Wdrożenia systemu są finansowane ze środków własnych Inwestora, najczęściej z zastosowaniem dotacji UE, w ramach dostępnych programów regionalnych (RPO) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, we współpracy z wiodącą firmą konsultingową ZAGA SC (www.zaga.pl). QUAN Sp. z o.o. str. 3

4 1. Generalny opis podstawowej wersji systemu: System QUAN.PL służy do wzmacniania pozycji konkurencyjnej jednostek służby zdrowia, takich jak szpitale, przychodnie, centra medyczne itp. poprzez poprawę jakości obsługi pacjentów i pracy personelu medycznego oraz generowanie dodatkowych przychodów operacyjnych z tytułu wynajmu powierzchni pod funkcjonowanie systemu. System QUAN.PL składa się z elementów wyposażenia gabinetów lekarskich, poczekalni dla pacjentów oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Wdrożenie systemu w poszczególnych placówkach służby zdrowia nie wiąże się dla tych jednostek z żadnymi kosztami zakupu systemu, bądź też opłatami za jego użytkowanie. Jest to inwestycja zewnętrzna w obrębie placówki służby zdrowia, której zadaniem jest generowanie wymiernych korzyści dla wszystkich beneficjentów systemu, czyli placówki służby zdrowia, jej pacjentów, pracowników jaki i właściciela systemu. Elementami tworzącymi podstawowy system QUAN.PL są: - monitory LCD instalowane na ścianach przy drzwiach każdego z gabinetów lekarskich, - stacje wewnętrzne Wi-Fi instalowane na ścianach wewnątrz gabinetów lekarskich z wyświetlaczami LED i pilotem, - punkty dostępowe Wi-Fi np. 1 szt. na każdej z kondygnacji budynku, w której znajdują się gabinety lekarskie, - 1 serwer główny Wi-Fi instalowany w dowolnie wybranym pomieszczeniu na terenie placówki służby zdrowia. QUAN Sp. z o.o. str. 4

5 Schemat działania podstawowej wersji systemu prezentuje się następująco: Łączność poszczególnych elementów systemu odbywa się w 100% bezprzewodowo, przy użyciu technologii Wi-Fi. Skutkuje to brakiem konieczności przeprowadzenia remontu budynku związanego z przeprowadzeniem okablowania dla systemu. Praca wszystkich elementów systemu jest w 100% bezgłośna, co jest osiągnięte dzięki zastosowaniu pasywnych typów chłodzenia każdego z komponentów elektronicznych systemu oraz brakiem fonii (głośników) w monitorach. Informacje wyświetlane na monitorach są pobierane z wewnętrznych stacji Wi- Fi, znajdujących się w gabinetach lekarskich, dokąd trafiają z dwóch źródeł. Informacje w formie bloku wiadomości oraz bloku reklamowego a także o godzinach dyżuru poszczególnych lekarzy pobierane są z serwera Wi-Fi, do którego trafiają z sieci WWW poprzez specjalistyczne oprogramowanie. Informacje dotyczące numerów pacjentów przyjmowanych w gabinetach lekarskich trafiają na monitory w wyniku bezpośredniej ingerencji lekarza, za pośrednictwem pilota bezprzewodowego, znajdującego się w każdym z gabinetów. QUAN Sp. z o.o. str. 5

6 Po wdrożeniu systemu, jego elementy w każdym gabinecie lekarskim wyglądają następująco: Elementami wyposażenia gabinetu lekarskiego są: - zestaw wewnętrzny Wi-Fi, który zawieszony jest na ścianie, bezpośrednio przy drzwiach wejściowych do gabinetu. Posiada on łączność Wi-Fi z punktem dostępowym znajdującym się na tym samym piętrze, z którego przekazywane są do niego informacje. Poprzez dziurę w ścianie odgradzającej gabinet od poczekalni są przeprowadzone kable do monitora. - ekran LED, na którym lekarz widzi wyświetlony nr aktualnie przyjmowanego pacjenta, - pilot, za pomocą którego lekarz może zmienić nr aktualnie przyjmowanego pacjenta. Informacja ta jest wyświetlana w tej samej chwili zarówno na ekranie LED wewnątrz gabinetu, jak i na monitorze w poczekalni. Jedynym koniecznym do wykonania zadaniem związanym z podłączeniem systemu w każdym z gabinetów jest potrzeba doprowadzenia energii elektrycznej do każdego z zestawów wewnętrznych. QUAN Sp. z o.o. str. 6

7 Elementami wyposażenia poczekalni dla pacjentów są: - monitory LCD 26, które są zawieszone przy każdych drzwiach wejściowych do gabinetów lekarskich. Informacje wyświetlane na monitorze są pobierane bezpośrednio od zestawu wewnętrznego w każdym z gabinetów. Układ obrazu na monitorze będzie wyglądał następująco : Około ¾ powierzchni obrazu będzie zajmowało okno reklamowe rozpoczynające się od lewego górnego rogu ekranu. Wyświetlany będzie w nim blok reklamowy firm zainteresowanych reklamowaniem się w placówce ochrony zdrowia. Treść reklam będzie zgodna z załączoną do opisu opinią prawną i będzie związana bezpośrednio lub pośrednio z ochroną zdrowia bądź profilaktyką zdrowotną i zdrowym trybem życia. Reklamy będą wyłącznie wizyjne, bez fonii, gdyż monitory nie są wyposażone w głośniki. Pozwoli to na emisję reklam bez zakłócania spokoju i komfortu pacjentów i pracowników placówki. W prawym górnym rogu ekranu znajdować się będzie okno z numerem pacjenta aktualnie przyjmowanego przez lekarza w gabinecie. O zmianie tego numeru decyduje wyłącznie lekarz przy użyciu pilota, którym w dowolnej chwili może zmienić wyświetlany numer i tym samym zaprosić na wizytę następną osobę. Rozwiązanie to wpływa w sposób istotny na komfort pracy lekarza oraz poczucie komfortu osób oczekujących na wizytę. Pacjenci wiedzą ile osób QUAN Sp. z o.o. str. 7

8 znajduje się przed nimi w kolejce, oraz wiedzą kiedy lekarz jest gotów ich przyjąć i kiedy mogą wejść do gabinetu. W momencie zmiany nr przyjmowanego pacjenta okno z numerem rozszerza się na cały ekran na czas ok. 5 sekund, aby zmiana numeru była dobrze widoczna dla pacjentów oczekujących w poczekalni. W okienku poniżej znajduje się informacja dotycząca imienia i nazwiska lekarza aktualnie przyjmującego w danym gabinecie oraz o godzinach jego dyżuru. Wpływ na zmianę tych informacji ma ośrodek zdrowia, który przesyła informacje o dyżurach poszczególnych lekarzy w danych gabinetach właścicielowi systemu. Dane te są na bieżąco uaktualniane przez system w zależności od zmian w grafiku dyżurów lekarzy. Przez całą szerokość ekranu w dolnym pasku informacyjnym są wyświetlane bieżące wiadomości. Jest to część informacyjna zorganizowana na podobieństwo głównych programów informacyjnych w TV (np. pasek informacyjny TVN24). Pojawiające się w tym pasku informacje są na bieżąco pobierane z sieci WWW z poszczególnych serwisów tematycznych, takich jak: wiadomości z kraju, ze świata, sport, prognoza pogody, kultura itp. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem tego elementu prowadzi właściciel systemu. To rozwiązanie wpływa w sposób istotny na podniesienie komfortu obsługi pacjentów oczekujących na wizytę lekarską, gdyż mają oni bezpłatny dostęp do najnowszych informacji na żywo przekazywanych w postaci paska tekstowego. Pozawala to wypełnić czas oczekiwania na wizytę w gabinecie i wpływa korzystnie na cierpliwość i spokój oczekujących. Elementem Rejestracji jest: Duży monitor z małym, bezobsługowym terminalem, do którego dane są przekazywane w czasie rzeczywistym ze wszystkich unitów gabinetowych. Za pośrednictwem tego ekranu pacjent, bezpośrednio po rejestracji może zorientować się w którym numerze gabinetu przyjmuje jego lekarz i od razu wie ilu pacjentów czeka kolejce przed nim. QUAN Sp. z o.o. str. 8

9 Wygląd ekranu rejestracji jest następujący: W dolnej części ekranu, tak jak ma to miejsce na monitorach gabinetowych umieszczony jest pasek informacyjny. Wyświetlane są w nim aktualne wiadomości na podobieństwo paska informacyjnego stacji telewizyjnych (np. pasek informacyjny TVN24). Rozwiązanie to wpływa istotnie na wzmocnienie zadowolenia pacjentów oczekujących w kolejce do rejestracji, którzy mogą efektywnie spędzić ten czas, czytając wiadomości. Wyżej opisane komponenty i działanie całego systemu stwarza możliwości jego elastycznej adaptacji do indywidualnych preferencji jednostki służby zdrowia. Możliwości ewaluacji i wzbogacania systemu podstawowego opisane są w dalszej części opracowania. Inwestor, kierując się zasadą najwyższej staranności tak określił wyżej wymienione elementy systemu oraz jego działanie, by było w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Logotyp systemu, całość jego oprogramowania i wizualizacji oraz niektóre innowacyjne rozwiązania technologiczne objęte są ochroną prawną. QUAN Sp. z o.o. str. 9

10 2. Opis działania strony WWW systemu Quan.PL Jednym z integralnych elementów systemu QUAN.PL jest strona internetowa która w chwili obecnej jest w trakcie budowy. Pełnia możliwości działania systemu w odniesieniu do poszczególnych grup jego użytkowników, czyli pacjentów, placówek medycznych i reklamodawców będzie możliwa do osiągnięcia dzięki współdziałaniu fizycznej części systemu zamontowanej w danej placówce z jej częścią wirtualną, czyli stroną WWW. Konspekt strony internetowej z opisami poszczególnych stref: pacjenta, reklamodawcy i ZOZ/NZOZ opisany został poniżej. Na podstawie tego konspektu tworzona jest obecnie pełna aplikacja do zarządzania systemem. Konspekt strony : I. Strona główna: Na stronie głównej znajdować się będą odnośniki do 3 podstron w ramach serwisu oraz krótka informacja na temat działania systemu. II. Informacja: QUAN.PL Przychodzi XXI wiek do lekarza. System IT o nazwie QUAN.PL jest przeznaczony dla publicznych i prywatnych jednostek służby zdrowia. Ma on za zadanie wygenerować wartość dodaną dla wszystkich stron korzystających z projektu, czyli: jednostki ZOZ lub NZOZ, jej pacjentów oraz właściciela systemu. Wdrożenie systemu w zainteresowanej placówce medycznej jest wykonywane przez inwestora i nie wiąże się dla placówki z żadnymi kosztami: ani inwestycyjnymi, ani użytkowania systemu. System stanowi innowację produktową i procesową na skalę całego kraju, opracowaną w całości przez polskie przedsiębiorstwa w 2009r. Podmiot administrujący: QUAN Sp. z o.o. ul. Horoszkiewicza 6/A104, Opole, Tel/fax: (77) , Podstrona Strefa Pacjenta: W Strefie Pacjenta znajdować się będą: Informacja: Drogi Pacjencie! Mamy przyjemność zaprezentować Ci całkowicie innowacyjny i nowoczesny system IT, z którego za darmo może korzystać twoja przychodnia lub szpital! Dołożyliśmy wszelkich starań, aby poprzez działanie systemu poprawić organizację obsługi pacjentów oraz umilić i wypełnić im czas oczekiwania na wizyty lekarskie. Ekrany systemu QUAN.PL montowane są przy gabinetach lekarskich, zastępując dotychczasowe tabliczki informacyjne, na których widniały: imię i nazwisko lekarza oraz godziny jego dyżuru. Na ekranie widnieją teraz te same informacje, a ponadto: numer aktualnie przyjmowanego pacjenta, który zmienia lekarz z wewnątrz gabinetu za pomocą pilota zapraszając tym QUAN Sp. z o.o. str. 10

11 samym kolejną osobę, pasek informacyjny, którego lektura może wypełnić Twój czas oczekiwania na wizytę oraz okno reklamowe, gdzie umieszczane będą zupełnie bezgłośne reklamówki produktów i usług bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną. Mało tego! Stwierdziliśmy, że w dobie powszechnego Internetu przeniesiemy informacje dotyczące działalności całych placówek na stronę WWW, na której aktualnie się znajdujesz. Możesz w Strefie Pacjenta sprawdzić godziny dyżuru lekarzy w twojej przychodni a także wyjechać odebrać swojego bliskiego, jeśli zobaczysz, że jego nr pacjenta został już przez lekarza przyjęty! Jeśli Twoja przychodnia zdecydowała się na rozszerzoną wersję naszego systemu, to przy rejestracji, z dużego ekranu dowiesz się od razu do jakiego gabinetu się udać i ile osób oczekuje przed Tobą w kolejce do lekarza! A jeśli będziesz chciał - skorzystasz na terenie całej przychodni z bezprzewodowego Internetu Wi-Fi! Zapraszamy! 1. Mapa ze wszystkimi placówkami ZOZ/NZOZ, w których jest zainstalowany system, Pacjent wybierając placówkę przenosi się do jej podstrony, na której są wyświetlone wszystkie informacje znajdujące się aktualnie na ekranach w danej placówce w którym gabinecie urzęduje który lekarz, jakie są jego godziny dyżuru i który nr pacjenta jest aktualnie przyjmowany te informacje muszą być odświeżane na bieżąco, tak jak w placówce. Poza tym powinny znajdować się tam: telefony i adres placówki oraz ewentualnie jej zdjęcie (na każdej podstronie dla każdej placówki), 2. Wiadomości treść paska informacyjnego, który jest wyświetlany na ekranach w placówkach 3. Uwagi i zapytania formularz przesyłający dane do mail zwrotny oraz treść wiadomości. III. Podstrona Strefa ZOZ / NZOZ: 1. Procedura logowania się do administracji systemu Wybrani pracownicy ZOZ/NZOZ mają możliwość tworzenia dla siebie loginów i haseł, które po autoryzacji wprowadzają ich do panelu administracyjnego. W panelu administracyjnym jednostka przesyła na ukryty adres mailowy (np. informacje o tym, co trzeba wprowadzić do informacji publicznej na ekrany danej placówki i w jaki sposób (czy do paska informacyjnego, czy do okna reklamowego) i może się to odbywać z załączaniem plików graficznych (do okna reklamowego). Informacje w danym dniu przesłane na adres będą wprowadzane, zgodnie z chęcią placówki do ich systemu od dnia następnego i pojawiałyby się tam aż do czasu wskazanego w mailu. Daje to możliwość informowania pacjentów o zmianach w godzinach pracy, remontach, nowych usługach, życzeniach świątecznych etc. 2. Procedura zainteresowania wdrożeniem systemu: Informacja: Witamy! Jeśli reprezentujecie Państwo ZOZ, NZOZ lub posiadacie przychodnię lub szpital nasza oferta skierowana jest właśnie dla WAS! System QUAN.PL został zaprojektowany w taki sposób, aby w niczym nie ograniczać dotychczas poczynionych prac związanych z udoskonaleniem procedur przyjmowania pacjentów, a jedynie je wesprzeć poprzez swoją QUAN Sp. z o.o. str. 11

12 IV. czytelność i łatwość dotarcia do pacjentów. Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu w Swojej placówce systemu QUAN.PL prosimy wziąć pod uwagę kilka istotnych informacji: - system jest inwestycją realizowaną na terenie placówki przez Inwestora (Quan Sp. z o.o.) i całość systemu jest jego własnością, - system wdrażany jest w oparciu o indywidualne możliwości dostosowania go do preferencji danej placówki, przy czym elastyczność systemu pozwala na praktycznie dowolne jego dostosowanie, pod indywidualne zapotrzebowanie, - działanie systemu nie wymaga od pracowników placówki żadnego bezpośredniego zaangażowania. Jego obsługa ogranicza się do przesyłania Inwestorowi informacji, które placówka sama chce w nim zamieścić oraz wyposażenia lekarzy w piloty do zmian numerów aktualnie przyjmowanych pacjentów, - wdrożenie systemu nie wiąże się dla placówki z wykonywaniem prac remontowobudowlanych, bowiem jest on oparty na najnowocześniejszej technologii bezprzewodowej, - instalacja i działanie systemu nie wiąże się dla placówki z żadnymi kosztami. QUAN Sp. z o.o. pokrywa w 100% koszty zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej przez system i płaci czynsz dzierżawny za powierzchnie na ścianach placówki wykorzystane pod jego działanie, - kierując się zasadą najwyższej staranności w opracowaniu systemu - Quan Sp. z o.o. dysponuje pełną dokumentacja prawną dotyczącą możliwości jego funkcjonowania w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, - partnerem prawnym projektu jest wiodąca Kancelaria Prawna w Polsce, specjalizująca się w branży medycznej i farmaceutycznej firma Domański Zakrzewski Palinka Sp. K. z siedzibą w Warszawie (WWW.dzp.pl). Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiego formularza w celu ustalenia możliwości wdrożenia QUAN.PL w Waszej placówce: (Pojawia się okno formularza do wypełnienia) - nazwa ZOZ/NZOZ - adres, nr Tel/fax, mail, WWW, - potencjalna liczba zapotrzebowania na unity (np. wg liczby gabinetów lekarskich z poczekalniami), - dane osób do kontaktu. Podstrona Strefa Reklamodawców: Witamy! Jeśli działalność, produkty lub usługi oferowane przez Państwa firmę wiążą się z ochroną zdrowia, profilaktyką zdrowotną lub propagowaniem zdrowego trybu życia zapraszamy do reklamowania się w najnowocześniejszym z mediów, którego możliwości i skala zostawiają w oddali konkurencję! System QUAN.PL daje reklamodawcom zupełnie nowe możliwości, takie jak: - dotarcie do ludzi oczekujących na wizytę lekarską w poczekalniach publicznych i prywatnych przychodni, klinik i szpitali w całej Polsce w formie przekazu wizyjnego HD!, - blisko 100% oglądalność przez pacjentów, gdyż za pośrednictwem tych samych ekranów pacjenci są informowani o możliwości wejścia do gabinetu lekarskiego, QUAN Sp. z o.o. str. 12

13 - dotarcie do danego obszaru lub danej grupy docelowej klientów (np. kampania reklamowa w obrębie tylko danego miasta/regionu lub kampania tylko przy gabinetach pediatrów lub okulistów) możliwość precyzyjnego targetowania! - powiązanie wszystkich 3 typów reklamy: informacyjnej, przypominawczej i wizerunkowej w sposób dotychczas nieosiągalny poprzez żadne inne media! Aby zapoznać się z możliwościami reklamy poprzez system QUAN.PL prosimy o kontakt z administratorem systemu. 3. Opis możliwości indywidualizacji systemu: System QUAN.PL został opracowany w oparciu o elastyczne rozwiązania dotyczące możliwości jego modyfikacji i dostosowania do indywidualnych potrzeb jednostek służby zdrowia. Możliwości w tym zakresie dotyczyć mogą następujących jego elementów: a) możliwość informowania pacjentów odwiedzających placówkę o działalności tej placówki (aktualnościach dot. terminów przyjmowania pacjentów, urlopach pracowników, działaniu poszczególnych gabinetów, nowych inwestycjach, innych informacjach) za pośrednictwem zainstalowanych ekranów (w oknie reklam lub pasku wiadomości) oraz na stronie WWW, b) możliwość dostosowania pracy systemu do indywidualnych systemów komputerowej rejestracji pacjentów prowadzonych dotychczas w jednostkach ochrony zdrowia, c) możliwość wyposażenia systemu w usługę powiadamiania pacjentów zarejestrowanych w formie SMS o czasie wizyty. System ten działa w następujący sposób: - pacjent, po zarejestrowaniu się, wysyła płatny SMS pod wskazany czterocyfrowy numer telefoniczny, wpisując w treści: numer gabinetu do którego oczekuje, swój numer pacjenta i ewentualnie datę (domyślną datą jest bieżąca doba), - pacjent otrzymuje SMS od systemu w momencie, gdy został przyjęty do gabinetu pacjent z numerem o 2 niższym (o ile niższym można zdefiniować w zależności od gabinetu), W wyniku tej operacji w przypadku rejestrowania się na odległy termin lub rano tego samego dnia, pacjent może czuć się pewnie, że nie przegapi wizyty lekarskiej, gdyż system sam go powiadomi o konieczności stawienia się przed gabinetem w niedługim czasie. Usługa ta znajduje szczególne zastosowanie w QUAN Sp. z o.o. str. 13

14 prywatnych placówkach NZOZ, w przypadku obsługi klientów VIP, gdyż za jej działanie w przypadku wybranych pacjentów może płacić sam NZOZ. d) możliwość wyposażenia systemu w bezprzewodowy, dodatkowy dostęp do Internetu dla wszystkich pacjentów i personelu przychodni. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w systemie technologii bezprzewodowej Wi-Fi. W zależności od wielkości dostępu i wymagań placówki usługa ta jest odpłatna. W każdym przypadku instalacja takiej wersji systemu wpływa istotnie na podniesienie zadowolenia pacjentów z usług świadczonych w danej placówce, gdyż osoby korzystające w pracy z Internetu mogą w poczekalni korzystać z dostępu do niego np. poprzez notebooki lub palmtopy. Daje to zasadniczą przewagę konkurencyjną nad innymi placówkami pod względem komfortu obsługi pacjentów. 4. Podsumowanie: Głównym założeniem systemu QUAN.PL jest generowanie przez niego wymiernych korzyści dla wszystkich stron z niego korzystających, czyli: przychodni (ZOZ lub NZOZ), jej pacjentów, reklamodawców, korzystających z innowacyjnej technologii reklamowania swoich produktów lub usług oraz właściciela systemu. Poprzez analizę rynku usług medycznych, systemu prowadzenia działalności przez jednostki ZOZ/NZOZ oraz wnikliwą analizę rynku marketingu medycznego ze wsparciem firmy DZP (kancelarii prawnej z Warszawy), Inwestor zidentyfikował obszary zapotrzebowania na oferowanie wszystkich typów usług, jakie będą mogły być świadczone za pomocą systemu QUAN.PL. System poprzez swoją innowacyjność, czytelność i bezpłatną dostępność dla placówek ZOZ/NZOZ, umożliwia zaspokojenie wszystkich wyżej opisanych obszarów zapotrzebowania, wszystkich grup odbiorców. Wkładając w swą pracę maksimum staranności - zespół QUAN Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań by sprostać indywidualnym wymaganiom stawianym przez poszczególne placówki, gdzie będzie instalowany system. Zespół QUAN Sp. z o.o. V/2009 QUAN Sp. z o.o. str. 14

OFERTA CENOWA. Tablet z dotykowym ekranem, za pomocą którego lekarz steruje ruchem pacjentów. Wykorzystując to urządzenie

OFERTA CENOWA. Tablet z dotykowym ekranem, za pomocą którego lekarz steruje ruchem pacjentów. Wykorzystując to urządzenie QUAN Sp. z o.o. ul. Horoszkiewicza 6/A 102 45-301 Opole Tel.: +48 77 442 58 90/91 Fax.: +48 77 442 58 92 www.quan.pl OFERTA CENOWA Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie System QUAN-MED TM w

Bardziej szczegółowo

Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki

Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki pod redakcją Marzeny Szewczuk-Stępień i Łukasza

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce 15 lat w P olsce Wydanie Jubileuszowe kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku między innymi: 15 lat Man and Machine w Polsce Quiz dla czytelników Pakiety narzędzi dla kreatywnego inżyniera

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Podzadanie AI 1/1B. Definiowanie wymagań i założeń funkcjonalnych do JPB

Podzadanie AI 1/1B. Definiowanie wymagań i założeń funkcjonalnych do JPB Podprojekt 3. Wykorzystanie technologii informatycznych do sprawnego zarządzania wiedzą i procesami dotyczącymi zasobów ludzkich branży okrętowej oraz do skutecznego i wydajnego zarządzania pracą Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 757 29 29 e-mail: cok@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 757 29 29 e-mail: cok@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 757 29 29 e-mail: cok@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie prawo do ciągłego ulepszania programu i wprowadzania do

Bardziej szczegółowo

OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL

OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL strona 1 OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL Tytuł projektu Stworzenie internetowego serwisu OPTYMALNYBIZNES.PL świadczącego kompleksowe usługi e wsparcia procesów zarządczych dla mikro i małych firm z Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej

Cisco Systems Poland. Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej Cisco Systems Poland Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2009. www.cdn.comarch.pl. Sukces jest dobry o każdej porze. CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości

Nr 1/2009. www.cdn.comarch.pl. Sukces jest dobry o każdej porze. CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości Nr 1/2009 www.cdn.comarch.pl Sukces jest dobry o każdej porze CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości www.bph.pl Otwórz przed swoją firmą nowe możliwości, dotychczas dostępne tylko dla

Bardziej szczegółowo

Czas na Profe al. Profesal Basic Premium na start _5. Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10. Zarządzanie systemem celów w Profesalu _14

Czas na Profe al. Profesal Basic Premium na start _5. Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10. Zarządzanie systemem celów w Profesalu _14 Czas na Profe al MAGAZYN EFEKTYWNYCH FIRM NR 6 2/2013 wydawca: Profesal Sp. z o.o. Profesal Basic Premium na start _5 Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10 Zarządzanie systemem celów w Profesalu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KONKURS Konkurs LIDER ITS to wspólna inicjatywa ITS POLSKA oraz wydawnictwa Przegląd ITS, której celem jest

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Niepodważalne zalety wirtualnych konferencji Jak konferencje elektroniczne mogą przyczynić się do poprawy wyników biznesowych i jednocześnie obniżenia kosztów w trudnych czasach E. Brent Kelly, starszy

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 881/11/PL WP 185 Opinia 13/2011 w sprawie usług geolokalizacyjnych w inteligentnych urządzeniach przenośnych Przyjęta w dniu 16 maja 2011 r. Grupa robocza

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Całkowity efekt ekonomiczny produktów i usług systemu ujednoliconej komunikacji firmy Microsoft Kierownik projektu: Jeffrey North, starszy konsultant

Całkowity efekt ekonomiczny produktów i usług systemu ujednoliconej komunikacji firmy Microsoft Kierownik projektu: Jeffrey North, starszy konsultant Przygotowano dla Microsoft Corporation Październik 2007 Całkowity efekt ekonomiczny produktów i usług systemu ujednoliconej komunikacji firmy Microsoft Kierownik projektu: Jeffrey North, starszy konsultant

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO Spis treści NISKOBUDŻETOWE FORMY PROMOCJI 5 I. KWALIFIKACJA DO GOOGLE AD GRANTS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 5 1.

Bardziej szczegółowo

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo