1.1. Przestrzenne usytuowanie urządzanego nadleśnictwa oraz krótki rys historyczny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1. Przestrzenne usytuowanie urządzanego nadleśnictwa oraz krótki rys historyczny."

Transkrypt

1 1 OPISANIE OGÓLNE LASÓW NADLEŚNICTWA ( ELABORAT )

2 2

3 3 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LASÓW I POZOSTAŁYCH GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA

4 4

5 1.1. Przestrzenne usytuowanie urządzanego nadleśnictwa oraz krótki rys historyczny Przestrzenne usytuowanie lasów Nadleśnictwa a. Podstawa prawna ustalenia zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa. 5 Nadleśnictwo Sucha należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i składa się z jednego obrębu Sucha o powierzchni ogólnej ,0212 ha. Powierzchnia zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Sucha wynosi ok. 560 km 2. Granice zasięgu terytorialnego nadleśnictwa wyznaczają: od południa - grunty Babiogórskiego Parku Narodowego, lasy N-ctwa Nowy Targ, grunty wsi Sidzina, Osielec i Skomielna Czarna od wschodu - grunty wsi Bogdanówka, Trzebunia, Harbutowice, i Sułkowice. od północy - grunty wsi Izdebnik, Lanckorona, Zagórze, Świnna Poręba, Kaczyna oraz lasy N-ctwa Andrychów. od zachodu - grunty wsi Las, Hucisko, Koszarawa, lasy N-ctwa Jeleśnia oraz na krótkim odcinku granica państwa ze Słowacją. Podstawę prawną ustalenia zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa stanowią: Zarządzenie Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Krakowie z dnia roku w sprawie likwidacji oraz zmian w zasięgu terytorialnym jednostek organizacyjnych podległych OZLP w Krakowie (znak NP-003/8/72) mocą tego zarządzenia, z dniem roku połączono Nadleśnictwa Sucha i Zawoja w Nadleśnictwo Sucha z obrębami Sucha i Zawoja. Zarządzenie Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Krakowie z dnia roku w sprawie likwidacji oraz zmian w zasięgu terytorialnym jednostek organizacyjnych podległych OZLP w Krakowie (znak NP-003/22/73) z Nadleśnictwa Sucha wyłączono część leśnictwa Toporzysko, które włączono do Nadleśnictwa Nowy Targ. Zarządzenie Nr 49 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 1976r. w sprawie zmiany zasięgu terytorialnego jednostek ALP (znak E /76) - wyłączenie z N-ctwa Sucha obrębu Bystra oraz przejęcie z Nadleśnictwa Myślenice leśnictwa Harbutowice i część leśnictwa Łętownia. Zarządzenie nr 90 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia roku na mocy tego zarządzenia, z dniem roku, włączono Nadleśnictwo Sucha do OZLP w Katowicach. Zarządzenie Nr 181 MOŚ z dnia roku w sprawie określenia zasięgu działania nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Katowicach Zarządzenie Nr 45 Generalnego Lasów Państwowych z dnia roku (Zn. spr. ZW-012-8/98) w sprawie wprowadzenia zmian w powierzchni i określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Katowicach Wyłączenie z zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Sucha gruntów leśnych przekazanych do Babiogórskiego PN. Decyzja nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia roku w sprawie łączenia obrębów leśnych w Nadleśnictwie Sucha, RDLP Katowice (połączenie obrębów Sucha i Zawoja) Zarządzenie nr 24 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha z dnia roku w sprawie zasięgu terytorialnego leśnictw (Zn. Spr. S /2005)

6 b. Usytuowanie zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa względem podziału administracyjnego kraju. 6 Obszar Nadleśnictwa obejmuje 13 gmin (w tym 2 miejskie) w 3 powiatach województwa małopolskiego oraz 1 gminę w województwie śląskim. W tabeli przedstawiono powierzchnię zajmowaną przez lasy Nadleśnictwa w poszczególnych jednostkach podziału administracyjnego kraju. Tabela Podział administracyjny Nadleśnictwa Sucha na powiaty i gminy. Gmina, powiat, województwo Powierzchnia ogółem Sułkowice [ha] 3, myślenicki 3, Sucha Beskidzka 457, Budzów 806, Bystra-Sidzina 49, Miasto Maków Podhalański 195, Maków Podhalański 399, Stryszawa 3228, Zawoja 3193, Zembrzyce 665, suski 8996, Lanckorona 44, Mucharz 746, Stryszów 307, Wadowice 350, wadowicki 1448, Małopolskie 10448, Ślemień 111, żywiecki 111, Śląskie 111,5000 Razem Nadleśnictwo 10560,0212

7 Ryc Podział administracyjny Nadleśnictwa Sucha 7

8 8 c. Usytuowanie Nadleśnictwa w strukturach Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Sucha jest położone na terenie RDLP Katowice Nadleśnictwo Sucha sąsiaduje z czterema Nadleśnictwami oraz Babiogórskim Parkiem Narodowym: od północy Andrychów, od wschodu Myślenice, od południa Nowy Targ oraz Babiogórski Park Narodowy od zachodu Jeleśnia, Nadleśnictwa: Nowy Targ i Myślenice leżą na terenie RDLP w Krakowie, a nadleśnictwa: Andrychów, Jeleśnia, należą do RDLP Katowice. Siedziba Nadleśnictwa usytuowana jest w centralnej części zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa, na terenie miasta Sucha, w oddziale 87f (leśnictwo Jasień). Adres siedziby nadleśnictwa: Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 7 Telefon:(0-33) ; Adres elektroniczny Strona internetowa: Odległość siedziby Nadleśnictwa od ważniejszych instytucji: Urząd pocztowy w Suchej Beskidzkiej 1 km UG Bystra-Sidzina 23 km Stacja kolejowa w Suchej Beskidzkiej 2 km UM Maków Podhalański 6 km Dworzec PKS w Suchej Beskidzkiej 1 km UG Stryszawa 9 km Urząd Wojewódzki w Krakowie 55 km UM Sucha Beskidzka 2 km Urząd Wojewódzki w Katowicach 91 km UG Zawoja 21 km RDLP w Katowicach 89 km UG Zembrzyce 5 km Starostwo Powiatowe w Myślenicach 35 km UG Lanckorona 22 km Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkie 2 km UG Mucharz 12 km Starostwo Powiatowe w Wadowicach 22 km UG Stryszów 14 km Starostwo Powiatowe w Żywcu 34 km UG Wadowice 22 km UM Sułkowice 25 km UG Ślemień 18 km UG Budzów 11 km Ryc Mapa zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Sucha skali 1: według stanu na r.

9 9

10 10

11 11 Ryc Położenie w RDLP Katowice d. Zestawienie powierzchni lasów znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa z uwzględnieniem własności i podziału administracyjnego (Wzór nr 7) Zestawienie to sporządzono na podstawie danych uzyskanych z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Powierzchnie podane we wzorze nr 7 obliczono jako sumy powierzchni obrębów ewidencyjnych, w których położone są lasy Nadleśnictwa, a dla wsi Las, Harbutowice i Sidzina, przyjęto jako ogólną powierzchnię gruntów Nadleśnictwa Sucha.

12 Razem Razem Ogółem ( ) lesistość 12 Wzór Nr 7. Zestawienie powierzchni lasów znajdujących się w terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa Województwo Powiat Gmina (część gminy) Pow. ogólna gruntów [ ha] Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa W zarządzie LP N - ctwo Sucha.** Sąsiednie N - ctwa Parki Pozostałe Inne Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa Stanowiące własność osób fizycznych Stanowiące własność osób prawnych Lasy stanowiące współwłasn. Skarbu Państwa i osób fizycznych P o w i e r z c h n i a w [ h a] Małopolskie -12 Powiat Myślenicki - 09 Gmina Sułkowice -073 * Powiat Suski - 15 Miasto Sucha Beskidzka ,57 Budzów ,26 Bystra-Sidzina Miasto Maków Podhalański ,82 Maków Podhalański ,95 Stryszawa ,90 Zawoja-082* ,55 Zembrzyce ,27 Powiat Wadowicki - 18 Gminy: Lanckorona-042* ,59 Mucharz-052* ,03 Stryszów-072* ,20 Wadowice-095* ,35 Śląskie -24 Powiat Żywiecki - 17 Gmina Ślemień 122* Razem ,86 * - powierzchnia dotyczy części gminy ** - powierzchnia gruntów leśnych razem ze związanymi z gospodarką leśną.

13 13 Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują ok.58% całkowitej powierzchni lasów w gminach, w których położone jest Nadleśnictwo, z czego: - lasy stanowiące własność osób fizycznych stanowią 57,5 %, - lasy stanowiące własność osób prawnych stanowią 0,5 % Lasy niepaństwowe są położone są przy kompleksach Lasów Państwowych, bądź stanowią odrębne dość zwarte kompleksy. Najwięcej lasów prywatnych jest w południowo-wschodniej części zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa obejmującej Pasmo Babiogórskie i Pasmo Koskowej Góry, oraz w części północno- zachodniej, w Beskidzie Małym, gdzie tworzą kilka dużych i zwartych kompleksów przylegających do lasów Nadleśnictwa. Stosunkowo mało lasów, zarówno państwowych jak i niepaństwowych, znajduje się w części północnozachodniej, na północ od drogi prowadzącej z Zembrzyc do Sułkowic, gdzie tworzą mniejsz i bardziej rozdrobnione kompleksy. Lasy nadzorowane Sprawy sprawowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi reguluje Porozumienie w sprawie powierzenia przez Starostę spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Suskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Sucha z roku, które dotyczy ha lasów niepaństwowych Lasy niepaństwowe podzielone są na obwody nadzorcze : Tabela Obwody nadzorcze Lp. Obwód Powierzchnia Nadzór sprawują: [ha] 1 Juszczyn specjaliści 2 Sucha Beskidzka specjaliści 3 Maków Podhalański specjaliści 4 Zawoja specjaliści 5 Budzów specjaliści Razem Lasy współwłasności Skarbu Państwa i osób fizycznych. Nadleśnictwo Sucha posiada grunty we współwłasności z osobami fizycznymi o łącznej powierzchni 376,5602 ha i zostały one wyodrębnione jako osobne leśnictwo nr 13. Udział Nadleśnictwa wynosi 19,3464. Grunty we współwłasności zostały przyporządkowane do pięciu oddziałów o numerach od 501 do 505. Szczegółowe omówienie podane jest w dalszej części elaboratu w pkt Opis dokumentacji prawnej stanu posiadania Podział administracyjny na leśnictwa. Nadleśnictwo zostało podzielone na 12 leśnictw, zgodnie z Zarządzeniem nr 24 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha w sprawie zasięgu terytorialnego leśnictw (Zn. Spr. S /2005) na podstawie: - Art. 35 ustęp 1 Ustawy o lasach z dnia r. z późniejszymi zmianami, (Dz.U. Nr 56 poz. 679 z 2000 r.) - Statutu PGL LP, paragraf 22, stanowiącego załącznik do Zarządzenia MOŚZNiL z dnia r.

14 14 - Decyzji Nr 13 DGLP z dnia roku w sprawie łączenia obrębów leśnych w Nadleśnictwie Sucha w RDLP Katowice W porównaniu do ubiegłego okresu gospodarczego, w wyniku reorganizacji lub przekazania na rzecz BPN, likwidacji uległo 7 leśnictw (Ponikiew, Targoszów, Palcza, Granica, Zembrzyce, Policzne, Babia Góra.). Średnia powierzchnia leśnictwa wynosi 880ha. Grunty we współwłasności stanowią dodatkowe leśnictwo nr 13 Tabela Podział administracyjny na leśnictwa Powierzchnia [ha] Leśnictwo Oddziały Związ. z Leśna gosp. leśną Nieleśna Razem Mucharz ,06 7,12 27, ,93 2. Tarnawa ,67 7,36 22,1 1174,13 3. Budzów 1-18, 20-23, 27-31, 37-39, 41-49, ,44 9,28 19,56 798,28 4. Lachowice , ,75 8,42 20,24 985,41 5. Roztoki , , , ,94 3,02 32, ,40 6. Stryszawa , 309, ,23 5,50 15,56 880,29 7. Jasień 19, 24-26, 32-36, 40, 50-59, ,7 5,74 16,69 925,13 8. Juszczyn 330, , ,07 2,82 10,82 569,71 9. Skawica 331, , ,89 3,14 20,73 788, Mosorne ,05 22,4 27,72 866, Czarna Hala ,03 12,88 16,84 570, Wełcza ,97 5,87 13,28 744,12 Razem Nadleśnictwo(bez współwłasności) 10222, , , Lasy we współwłasności ,39 0,15 23,09 376,63 Razem Nadleśnictwo 10576,19 243,88 116, ,71 Ryc Podział administracyjny Nadleśnictwa Sucha na leśnictwa

15 Rys historyczny Nadleśnictwa Dzieje własnościowe lasów Nadleśnictwa Sucha. Lasy Nadleśnictwa Sucha przed II Wojną Światową stanowiły własność prywatną. Ponieważ historia lasów zawojskich i suskich jest różna, w niniejszym opracowaniu została przedstawiona oddzielnie. Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej upaństwowiono majątki dużej własności, mocą dekretów PKWN: dekretu z dnia roku o przeprowadzeniu reformy rolnej (DZ.U. Nr 3, poz.13) oraz dekretu z dnia roku o przejściu niektórych lasów na własność Państwa (DZ.U Nr 15, poz. 82). W 1945 roku zostały utworzone Nadleśnictwa: Sucha i Zawoja Lasy Nadleśnictwa Sucha wchodziły w skład byłych Dóbr Żywieckich, których część stanowiło państwo susko-ślemieńskie. W latach lasy te stanowiły własność rodziny Komorowskich. W 1624 r. przeszły w posiadanie królowej Konstancji, arcyksiężniczki austriackiej, żony Zygmunta III, a po jej śmierci w 1631 roku stały się własnością jej syna - księcia Karola Ferdynanda, biskupa płockiego. W 1655 r. dobra te odziedziczył brat księcia. Ferdynanda - król Jan Kazimierz. Na krótko przed śmiercią Jana Kazimierza w 1676 roku Dobra Żywieckie wykupił od króla Jan Wielopolski. Lasy te pozostają we władaniu rodziny Wielopolskich przez ponad 250 lat, po czym hrabia. Jan Kanty Wielopolski sprzedaje je hrabiemu Branickiemu (1845 rok). Od roku 1922 Dobra Susko-ślemeńskie, jako wiano hr. Anny z Branickich, weszły w posiadanie rodu Tarnowskich. Administracja dóbr suskich hr. Tarnowskiego mieściła się w Suchej. Całość dóbr podzielona była na trzy okręgi gospodarcze: Stryszawa, Krzeszów i Ślemień. Kierownictwo nad okręgiem gospodarczym sprawował inżynier leśnik. W latach jako zarządca lasów suskich pracował Adam Stefan Loret ( ), późniejszy naczelnik Zarządu Okręgowego Dóbr Państwowych. Doprowadził do powstania 10 lipca 1930 roku Zakładu Doświadczalnego w Warszawie (późniejszy IBL), a w końcu 1930 roku do powstania Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych, zostając jej pierwszym dyrektorem. W 1945 roku, po upaństwowieniu, zostało utworzone Nadleśnictwa Sucha, w skład którego weszły okręgi Stryszawa i Krzeszów (okręg Ślemień został włączony do Nadleśnictwa Żywiec). Pierwszym nadleśniczym został inż. Jan Mehlis, następni to: mgr inż. Ferdynand Tschop, mgr inż. Jerzy Bagiński, mgr inż. Jan Gołębiowski, mgr Józef Łaczek oraz mgr inż. Alfred Urbaniec Lasy Nadleśnictwa Zawoja, wchodzące w skład Dóbr Żywieckich, stanowiły własność króla Kazimierza Jagiellończyka. Pod koniec XV wieku dobra te przeszły we władanie magnatów Skrzyńskich, a następnie Komorowskich. W początkach XVII wieku lasy te powracają na krótki okres we władanie królewskie, jako zabezpieczenie długów zaciągniętych przez rodzinę Komorowskich u żony króla Zygmunta III W 50 lat później, kanclerz koronny Jan Wielopolski spokrewniony z Komorowskimi, za zwrot zaciągniętych długów przez Komorowskich odzyskuje Dobra Żywieckie na sejmie koronacyjnym w 1676 r. Rodzina Wielopolskich władała Dobrami Żywieckimi do rozbioru Polski. Po rozbiorach, rząd austriacki konfiskuje dobra żywieckie jako dawne posiadłości królewskie.

16 16 Część tych dóbr - Dobra Zawojskie - rząd austriacki sprzedaje w 1840 r. zasłużonemu oficerowi Filipowi hr. Saint Genois et Aneacort. W 1878 roku ich właścicielem zostaje arcyks. Albrecht Habsburg. Sukcesor arcyks. Albrechta, Karol Stefan Habsburg, zagrożony parcelacją dóbr przekazuje w 1924 r lasy zawojskie na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. W 1945 r. lasy te na mocy dekretów PKWN przechodzą na rzecz Skarbu Państwa i powstaje Nadleśnictwo Zawoja. Z obszaru tego w 1955 r. wydzielono powierzchnię ha i utworzono Babiogórski Park Narodowy. Nadleśniczymi Nadleśnictwa Zawoja kolejno byli: inż. Teodor Jantsche, inż. Jan Dyszkiewicz, mgr inż Zbigniew Kotowicz i mgr inż. Roman Lewandowski. Z dniem roku, na mocy Zarządzenia Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Krakowie z dnia roku w sprawie likwidacji oraz zmian w zasięgu terytorialnym jednostek organizacyjnych podległych OZLP w Krakowie (znak NP-003/8/72) utworzono Nadleśnictwo Sucha z obrębami Bystra, Sucha i Zawoja. W skład nowoutworzonego Nadleśnictwa weszły tereny byłych Nadleśnictw Sucha, Zawoja, część byłego nadleśnictwa Bystra (ponad 60% powierzchni) oraz leśnictwo Budzów ze zlikwidowanego Nadleśnictwa Kalwaria. Zgodnie z powyższym Zarządzeniem odeszło z Nadleśnictwa Sucha ok. 415 ha gruntów leśnych, które zostały przyłączone do Nadleśnictwa Jeleśnia. Nadleśniczym nowoutworzonego Nadleśnictwa został mgr inż. Alfred Urbaniec. W tym samym roku 1973 na mocy Zarządzenia Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Krakowie z dnia roku, w sprawie likwidacji oraz zmian w zasięgu terytorialnym jednostek organizacyjnych podległych OZLP w Krakowie (znak NP-003/22/73) z Nadleśnictwa Sucha wyłączono część leśnictwa Toporzysko(463 ha), które włączono do Nadleśnictwa Nowy Targ. Z dniem roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 49 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 1976r. w sprawie zmiany zasięgu terytorialnego jednostek ALP (znak E /76) - wyłączono z N-ctwa Sucha obrębu Bystra, który przeszedł w całości (2808 ha) do Nadleśnictwa Myślenice, natomiast z Nadleśnictwa Myślenice zostały przejęte: leśnictwo Harbutowice i część leśnictwa Łętownia. W wyniku tych zmian Nadleśnictwo Sucha składało się z dwóch obrębów leśnych: Sucha i Zawoja, a powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła ,69ha. Z dniem roku, na mocy Zarządzenia nr 90 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia roku, włączono Nadleśnictwo Sucha do OZLP w Katowicach W 1998 roku Nadleśnictwo Sucha przekazało 1 214,26 ha gruntów leśnych na rzecz Babiogórskiego PN, zgodnie z Zarządzeniem Nr 45 Generalnego Lasów Państwowych z dnia roku (Zn. spr. ZW-012-8/98) w sprawie wprowadzenia zmian w powierzchni i określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Katowicach. W latach w wyniku reorganizacji zmniejszono liczbę leśnictw z 17 do 12 (Zarządzenie Nr 3/02 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha z dnia roku w sprawie zasięgu terytorialnego leśnictw oraz Zarządzenie Nr 20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha z dnia roku w sprawie zmian liczby i powierzchni leśnictw). Z dniem roku nastąpiło połączenie obrębów Sucha i Zawoja Decyzja nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia roku w sprawie łączenia obrębów leśnych w Nadleśnictwie Sucha, RDLP Katowice) Do roku 1990 Nadleśnictwem Sucha kierował nadleśniczy Alfred Urbaniec. Z dniem roku kierownictwo przejął mgr inż. Lesław Zając a cztery lata później zastąpił go mgr inż. Michał Polaczek. Od dnia roku nadleśniczym został mgr inż. Tadeusz Kosman.

17 . Historia gospodarki leśnej i prac urządzeniowych w lasach Nadleśnictwa Sucha: Lasy suskie: A. Przed rokiem Dla omawianych terenów najlepiej zachowały się plany urządzeniowe z roku 1933, dla lasów, które były w posiadaniu rodu Tarnowskich. Plan cięć na okres gospodarczy 1933/ /43 przewidywał dla okręgu Stryszawa pozyskanie 363 m 3 grubizny netto 21 ha zredukowanej powierzchni leśnej, a w ramach użytków przedrębnych 19.3 m 3 grubizny netto z 1 ha powierzchni manipulacyjnej. Plan zalesień przewidywał zalesienie halizn, płazowin i zrębów bieżących wyłącznie świerkiem 2-letnim w więźbie 1.3 x 1.3 cm do 1.5 x 1.5, zależnie od warunków siedliskowych. Poprawki zalecono wykonywać Md i Św, a w miejscach podmokłych Olcz. Pierwsze prace urządzeniowe zostały przeprowadzone w 1914 r. przez Adama Loreta. Do roku 1930 lasy dóbr suskich były zagospodarowane zrębami zupełnymi, wyjątkowo oszczędzano nalot i podrost uzupełniająco go świerkiem z sadzenia. Wg planu urządzeniowego z 1933 r. udział gatunków i klas wieku przedstawiał się następująco: Św - 70% pow. leśnej, Jd - 25% pow. leśnej, Bk - 5% pow. leśnej Halizny i płazowiny - 1.0% powierzchni I klasa wieku- 28.0% powierzchni II klasa wieku- 13.0% powierzchni III klasa wieku % powierzchni IV klasa wieku % powierzchni V klasa wieku - 6.0% powierzchni VI klasa wieku - 1.0% powierzchni Dla d-stanów położonych poniżej 800 m. n.p.m. ustalono 80-letni wiek rębności, zaś dla pozostałej powierzchni d-stanów przyjęto 100-letni wiek rębności z uwagi na gorsze warunki siedliskowe d-stanów położonych powyżej 800 m. n.p.m. Masowe pojawienie się opieńki z dezaktualizowało istniejący plan. Jako środki zawodne stosowano: usuwanie porażonych drzew, karczowano pniaki, palono korę i niszczono owocniki. Dalszego zniszczenia w tych lasach dokonała II wojna światowa. Doprowadziło to w efekcie do znacznego przerzedzenia d-stanów. B. Po roku W okresie powojennym stan sanitarny lasu narzucił inny sposób użytkowania i odnowienia. Opieńka miodowa, kornik drukarz, a następnie wiatrołomy ograniczyły użytkowanie w latach jedynie do użytków przygodnych (w okresie tym pozyskiwano przeciętnie rocznie ok. 47 tyś. m 3 grubizny netto). W 1965 r. opracowano plan gospodarczy definitywnego urządzania lasu na okres od r r. W myśl tego planu powierzchnię leśną podzielono na następujące kategorie ochronności:

18 18 Lasy grupy I: - lasy glebochronne i wodochronne o pow ha, - lasy strefy zieleni wysokiej o pow ha, - lasy rezerwatowe o pow.5.33 ha, - d-stany nasienne o pow ha. Lasy grupy II: - lasy gospodarcze o pow ha, Utworzono następujące gospodarstwa: w lasach grupy I-ej: - gospodarstwo glebo i wodochronne ha, - gospodarstwo świerczyn opieńkowych ha, - gospodarstwo d-stanów nasiennych ha, Razem ha w lasach grupy II-ej: - gospodarstwo normalne ha - gospodarstwo świerczyn opieńkowych ha Razem ha. Wieki rębności przyjęto w następującej wysokości: lat - Jd, Bk, Db, Jś na wszystkich siedliskach, lat - Md, Dg, - 80 lat - Św, So, Gb, Ol. Etaty roczne przyjęto w następującej wysokości: - użytki rębne zaliczone na etat m 3 netto, - użytki rębne nie zaliczone na etat- 920 m 3 netto, - użytki przedrębne m 3 netto Razem m 3 netto. Łączne pozyskanie w tym okresie (użytki rębne, przedrębne + przygodne) wykonano w 112.5%. Pozyskanie użytków rębnych realizowano w oparciu o: - rębnię częściową IIa z trzema nawrotami w d-stanach zdrowych bez odnowienia, względnie z odnowieniem do 50% pow., - rębnię częściową IIb o szerokości pasa manipulacyjnego do 150 cm z dwoma, rzadziej trzema nawrotami w d-stanach zdrowych o zaawansowanym odnowieniu (pon. 50% pow. oraz w klasach odnowienia bez limitowania pow. cięć, - rębnię przerębową IV w świerczynach zaopieńczonych. Okres odnowienia w d-stanach użytkowanych rębnią częściową typową (II) przyjętą w wysokości lat, a w świerczynach użytkowanych rębnią przerębową (IV) sanitarną od 10 do 20 lat. Duży rozmiar pozyskania sprawił, że zabiegi pielęgnacyjne nie zostały w pełni wykonane (trzebieże selekcyjne w 72.2%). Plan odnowień i zalesień został w całości wykonany. W latach wielokrotnie następowały zmiany zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa, omówione wcześniej w tym rozdziale. W wyniku tych zmian powstało Nadleśnictwo Sucha, które składało się najpierw z trzech, potem z dwóch obrębów. Plany urządzania lasu dla następnych rewizji urządzania lasu zostaną omówione w dalszej części rozdziału

19 19 Lasy zawojskie: A. Przed rokiem Początki zagospodarowania tych lasów sięgają połowy XVIII w. Wtedy to lasy dóbr żywieckich zostały pomierzone i opracowano pierwsze plany gospodarcze. Zawierały one mapy z oznaczonymi odpowiednimi kolorami i znakami partiami lasu oraz opisy taksacyjne poszczególnych sekcji na które podzielono cały las. Ilość sekcji równała się ilości lat przyjętej kolei rębności a użytkowaniu podległa każdego roku jedna sekcja, wyłącznie rębnią zupełną. W 1890 r. przystąpiono do nowych prac urządzeniowych zakończonych w 1900 r. Prace urządzeniowe oparto na metodzie kombinowanej masowo-powierzchniowej, z wprowadzeniem podziału przestrzennego na oddziały. Większość oddziałów wahała się od ha. Podkład mapowy i rejestry powierzchniowe oparto na mapach katastralnych z uzupełnieniem zdjęciami teodolitowymi i busolowymi. Etaty użytków rębnych wyliczono sposobem kombinowanym masowo-drzewostanowopowierzchniowym. Dla utrzymania ładu przestrzennego w lesie zaprojektowano ostępy o wielkości około 90 ha. Użytkowanie rębne ograniczało się rocznie do 1-go zrębu w ostępie o pow. 3 ha przy zastosowaniu rębni zupełnej. Kolej rębu ustalono na 100 lat, a w późniejszych latach dla drzewostanów w niższych partiach kolej rębności obniżono do 80 lat, a w wyższych partiach (powyżej 1000 m. n.p.m.) zastosowano przerębowy sposób zagospodarowania. Użytkowanie przedrębne projektowano w wysokości 25% masy użytków rębnych w d- stanach od 25 lat. Odnowienie prowadzono przeważnie sztucznie przy pomocy siewu lub sadzenia, z wykorzystaniem istniejących samosiewów. Zręby zupełne po wypaleniu odpadów zrębowych oddawano stałym robotnikom leśnym pod uprawę rolną, gdzie w pierwszym roku sadzono ziemniaki, zaś w drugim roku zasiewano owies lub krzycę (żyto dwuletnie) wraz z nasionami świerka. Skład upraw ustalono w drugiej połowie XIX wieku na: 60% świerka, 20% jodły, 15% buka, 5% jawora. Z czasem jednak udział jodły i liściastych ulegał stopniowemu zmniejszaniu na korzyść świerka. Taki sposób zagospodarowania lasów pod zarządem dóbr żywieckich z niewielkimi zmianami przetrwał do czasu przekazania ich na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności. Nowy plan zagospodarowania lasów pod zarządem P.A.U. opracowano w 1930 roku na lata Planem tym objęto lasy o powierzchni ha wchodzące obecnie w skład obrębu Zawoja i Babiogórskiego Parku Narodowego. Podstawowym założeniem tego planu było odtworzenie d-stanów jodłowo- bukowoświerkowych w miejsce litych d-stanów świerkowych. Kolej rębności ustalono na 100 lat z rocznym etatem powierzchniowym 35 ha i masowym m 3 przy zastosowaniu rębni zupełnej i przerębowej. Użytki międzyrębne (trzebieże) projektowane były w rozmiarze rocznym na pow ha z masą 993 m 3 grubizny. W okresie II wojny światowej nie kierowano się żadnym planem. Stosowano zręby zupełne na dużych powierzchniach w d-stanach położonych w pobliżu dróg wywozowych.

20 20 Po przejęciu lasów przez ALP w 1945 r. od Polskiej Akademii Umiejętności, zagospodarowanie ich oparto na 3-letnim planie opracowanym w 1946 r. na podstawie przybliżonej tabeli klas wieku. W 1949 r. opracowano prowizoryczny plan gospodarczy na lata W myśl tego planu z lasów obrębu Zawoja utworzono jedno gospodarstwo siedliskowobezzrębowe o powierzchni ha (bez l-ctw Juszczyn i Skawica należących wówczas do n-ctwa Bystra), z granicą przetrzymania na pniu dla świerka lat, buka i jodły lat, a dla lekko nasiennych liściastych - 80 lat. Dla drzewostanów podlegających przebudowie wyliczono etat masowy na I 10-lecie w wysokości m 3. Dla użytków przedrębnych przyjęto etat wg potrzeb d-stanów na podstawie powierzchni próbnych i szacunków taksatorskich w wysokości: - czyszczenia- 572 ha, - trzebieże ha z masą m 3 grubizny netto. Użytki przygodne przewidziano w wysokości 10% użytków rębnych, tj m 3. Użytkowanie rębne prowadzono: - rębnią jednostkową, - rębnią skupinową o wielkości skupin do 2 arów, - rębnią gniazdową o wielkości gniazd ponad 2 ary. Rewizja użytkowania rębnego w 1955 r. wprowadziła pewien ład w użytkowaniu rębnym wprowadzając rębnię II - smugowo-częściową, a w użytkowaniu przedrębnym metodę selekcyjną. Wykonanie pozyskania użytków rębnych jak i przedrębnych znacznie przekroczono w stosunku do założeń planu. Przekroczono także rozmiar prac pielęgnacyjnych i odnowieniowych w związku ze zwiększonym użytkowaniem. W 1959 r. opracowano plan definitywnego urządzenia gospodarstwa leśnego na lata na powierzchni 4933,29 ha. Według tego planu całość lasów zaliczono do I-ej grupy lasów ochronnych. Wieki rębności przyjęto w następującej wysokości: lat dla Św na BWG lat dla Bk i Jd na wszystkich siedliskach i dla Św na BMG lat dla So, Md, Św, Dg na siedlisku LMG i LG - 80 lat dla Ol, Lp na siedlisku LG. Etaty cięć przyjęto w wysokości: - użytki rębne zaliczone na etat ha z masą m 3, - użytki rębne nie zaliczone do etat - z masą m 3 Użytki przedrębne - czyszczenia na pow ha - trzebieże na pow ha z masą m 3 Ogółem zaprojektowano m 3 grubizny netto

21 21 Pozyskanie realizowano w oparciu o: - rębnię IIa na siedlisku LMG i LG, pow. manipulacyjna do 6 ha z trzema nawrotami cięć z okresem odnowienia lat, - rębnię IIb w d-stanach zaliczonych do klasy odnowienia, pow. pasa manipulacyjnego do 10 ha z usunięciem d-stanu w 1 do 3-ch nawrotach z okresem odnowienia lat, - rębnię IV w d-stanach na siedlisku BWG. Użytkowanie przedrębne prowadzono w oparciu o trzebieże selekcyjne. Pozyskanie użytków rębnych wykonano tylko w 84.9% z uwagi na pozyskanie znacznych ilości użytków przygodnych. Trzebieże wykonano powierzchniowo w 87.1%, a masowo w 137.2% Niewykonanie zaplanowanej do trzebieży powierzchni spowodowane zostało wykonywaniem pilnych cięć sanitarnych w d-stanach opieńkowych. Ogólne wykonanie pozyskania użytków głównych za ubiegły okres gospodarczy wynosiło 114% ustalonego planu. Zaplanowane odnowienia wykonano w całości, w większości w sposób sztuczny z wykorzystaniem wartościowych odnowień naturalnych. Składy gatunkowe odnowień otrzymywano zgodnie z przyjętymi typami gospodarczymi drzewostanów. Plany urządzenia lasu I- IV rewizji: Plan urządzenia gospodarstwa leśnego I rewizji. W okresie obowiązywania planu I rewizji (dla obrębu Sucha a dla obrębu Zawoja ) całość obrębu Sucha zaliczono do lasów grupy I- ochronnych, w tym ha to lasy strefy zieleni wysokiej a to lasy wodochronne. W obrębie Zawoja do lasów ochronnych (grupy I) zaliczono ha, w tym ha to lasy masowego wypoczynku a to lasy w strefie górnej granicy lasu. Pozostała część obrębu to lasy gospodarcze (grupy II) na powierzchni ha. Z tych kategorii ochronności utworzono następujące gospodarstwa: W obrębie Sucha - gospodarstwo wodochronne i strefy zieleni wysokiej o powierzchni ha - gospodarstwo wyłączonych d-stanów nasiennych o powierzchni ha W obrębie Zawoja W lasach grupy I - gospodarstwo lasów masowego wypoczynku o powierzchni ha - gospodarstwo świerczyn opieńkowych o powierzchni ha - gospodarstwo w strefie górnej granicy lasu o powierzchni ha W lasach grupy II - gospodarstwo lasów normalnych o powierzchni ha - gospodarstwo świerczyn opieńkowych o powierzchni ha - gospodarstwo wyłączonych d-stanów nasiennych o powierzchni ha Plan użytków rębnych i przedrębnych bez uwzględnienia użytków przygodnych wykonano w około 70%. Masa użytków przygodnych stanowiła jednak 25.8% użytków rębnych i aż 56.7% użytków przedrębnych stąd też globalnie masowy etat użytkowania wykonano w 104%. Odnowienia na powierzchniach otwartych wykonano w 136.7%, zaś pod osłoną w 85.7% (wykorzystywano odnowienia naturalne).

22 22 W 1985 r. opracowano plan II rewizji urządzania lasu na okres do r. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła ,80ha, składało się z dwóch obrębów: Sucha i Zawoja. Według tego planu całość lasów zaliczono do: Lasy grupy I: - lasy glebochronne - 201,99ha - lasy wodochronne ,46ha - lasy masowego wypoczynku - 350,39ha, - Razem ,84ha Lasy rezerwatowe - 58,22ha Utworzono następujące gospodarstwa: - gospodarstwo specjalne o powierzchni- 4980,71ha, - gospodarstwo przerębowo-zrębowe o powierzchni- 6275,13ha, Razem ,84ha W skład gospodarstwa specjalnego weszły: rezerwat, lasy masowego wypoczynku, d- stany nasienne wyłączone (46,91ha), lasy glebochronne i wodochronne obrębu Zawoja. Do gospodarstwa przerębowo-zrębowego zaliczono lasy wodochronne w obrębie Sucha. Wieki rębności przyjęto w następującej wysokości: lat dla Db, lat dla Bk, Jd, Js i Św w obrębie Zawoja, lat dla Md i Św w obrębie Sucha, - 80 lat dla So, Ol, Brz, Gb, Jw, - 60 lat dla, Olsz, Wb. Etaty cięć przyjęto w wysokości: - użytki rębne zaliczone na etat ,40ha z masą m 3, - użytki rębne nie zaliczone do etat - z masą m 3 Użytki przedrębne - czyszczenia na pow.- 836,59 ha - trzebieże selekcyjne na pow ,58 ha - cięcia sanitarne na pow ,25 ha Etat masowy użyków przedrębnych wynosił m 3 Ogółem zaprojektowano m 3 grubizny netto - rębnię II-b na siedliskach: BMG, LMG, LŁG, BMwyż, LMwyż z okresem odnowienia lat, - rębnię IIIb- częściową gniazdową na siedliskach: Lwyż, LMG w obrębie Sucha oraz fragmentarycznie na BMG i LMG w obrębie Zawoja z okresem odnowienia lat, - rębnię IIIc- gniazdowo-przerębową stosowaną głównie w drzewostanach świerkowych, jodłowych oraz mieszanych świerkowo-bukowo-jodłowych na siedliskach: LG, LMG z okresem odnowienia lat, Planowe pozyskanie użytków rębnych wykonano tylko w 61% z uwagi na znaczną ilość użytków przygodnych. Użytki przygodne wynosiły przeciętnie rocznie m 3. tj. 32,4

23 23 % wykonanych użytków rębnych. Wykonanie użytków rębnych razem z przygodnymi wyniosło 91% etatu. Czyszczenia wykonano w 53%, trzebieże wykonano powierzchniowo w 58%, a masowo w 32%. Użytki przygodne w drzewostanach przedrębnych wyniosły przeciętnie m 3 rocznie, tj. 70,6% Biorąc pod uwagę użytki przygodne w drzewostanach zaprojektowanych do użykowania przedrębnego, wykonano 109% etatu masowego. Na cięcia przygodne złożyło się usuwanie wiatrołomów i śniegołomów oraz posuszu powstałego w wyniku działalności opieńki i nasilających się szkód powodowanych przez kornika. Ogólne wykonanie pozyskania użytków głównych za ubiegły okres gospodarczy wynosiło 100% ustalonego planu. Zaplanowane odnowienia wykonano w 104%, w większości w sposób sztuczny z wykorzystaniem wartościowych odnowień naturalnych. Składy gatunkowe odnowień otrzymywano zgodnie z przyjętymi typami gospodarczymi drzewostanów. W 1996 r. opracowano plan III rewizji urządzania lasu na okres r. do r. Założenia tego planu oraz jego realizacja omówione są w Analizie gospodarki przeszłej przeprowadzonej przez Nadleśnictwo i zamieszczonej w dalszej części niniejszego opracowania (rozdz. 2). Syntetyczne zestawienie danych z poszczególnych planów przedstawia poniższa tabela: Dane te nie obejmują lasów współwłasności Nadleśnictwa z właścicielami indywidualnymi.

24 24 Tabela a. Zestawienie danych historycznych. Według stanu Jedn. prowizor definit Obręb Sucha I rewizja 1974 II rewizja 1986 III rewizja Powierzchnia ogółem ha Grunty leśne ha Grunty związane z gosp. Leśną ha b.d. b.d. b.d. b.d Grunty nieleśne ha Grunty sporne ha brak brak brak brak brak - Lasy ochronne ha brak Rezerwaty ha b.d Parki krajobrazowe ha Otulina parków krajobrazowych ha Obszary chronionego krajobrazu ha Strefy zagrożenia przemysłowego I strefa ha brak brak brak brak II strefa ha III strefa ha Zapas na pow. Leśnej m Średnia zasobność na 1 ha pow. leśnej m 3 /ha Średni wiek lat Wieki rębności So lat Md lat Św lat 120,100, * Jd lat Dg lat Bk lat Db lat Jś lat Jw lat 120 b.d Gb lat Brz lat 120 b.d Ol lat Olsz lat - b.d Lp lat Wb lat Udział siedlisk borowych % ,01 -Udział siedlisk lasowych % ,99 - Etat roczny użytkowania rębnego - Powierzchnia - plan ha wykonanie ha ,50 Masa brutto - plan m wykonanie m Masa netto - plan m wykonanie m Etat roczny użytkowania przedrębnego Powierzchnia - plan ha wykonanie ha ,00 Masa netto - plan m wykonanie m Roczny plan odnowień i zalesień Powierzchnia - plan ha wykonanie ha b.d 28,34 Do roku 1973 obręby Sucha i Zawoja były odrębnymi Nadleśnictwami. W 1977roku powstało Nadleśnictwo Sucha z obrębami: Sucha i Zawoja, w IV rewizji Nadleśnictwo składa się z jednego obrębu (połączono). * - wiek rębności zróżnicowany w zależności od siedliskowego typu lasu.

25 25 Tabela b. Zestawienie danych historycznych. Obręb Zawoja Według stanu Jedn. prowiz. definit. I rewizja II rewizja III rewizja * Powierzchnia ogółem ha Grunty leśne ha Grunty związane z gosp. leśną ha b.d. b.d. b.d. b.d Grunty nieleśne ha Grunty sporne ha Lasy ochronne ha b.d Rezerwaty ha Parki krajobrazowe ha Otulina parków krajobrazowych ha Obszary chronionego krajobrazu ha Strefy zagrożenia przemysłowego I strefa ha brak brak brak brak II strefa ha III strefa ha Zapas na pow. leśnej m Średnia zasobność na 1 ha pow. leśnej m 3 /ha Średni wiek lat Wieki rębności So lat Md lat Św lat 140,120, 120, ** 80** Jd lat Dg lat Bk lat Db lat Jś lat Jw lat Gb lat Brz lat Ol lat Olsz lat - b.d Lp lat Wb lat Udział siedlisk borowych % ,60 -Udział siedlisk lasowych % ,40 - Etat roczny użytkowania rębnego - Powierzchnia - plan ha ,08 (79.5) - wykonanie ha b.d ,0 Masa brutto - plan m (12845) - wykonanie m Masa netto - plan m (10276) - wykonanie m Etat roczny użytkowania przedrębnego Powierzchnia - plan ha wykonanie ha ,6 Masa netto - plan m (8472) - wykonanie m Roczny plan odnowień i zalesień Powierzchnia - plan ha (30,40) - wykonanie ha b.d. 11,03 Do roku 1973 obręby Sucha i Zawoja były odrębnymi Nadleśnictwami. W 1977roku powstało Nadleśnictwo Sucha z obrębami: Sucha i Zawoja, w IV rewizji Nadleśnictwo składa się z jednego obrębu (połączono). * - Dla III rewizji podano w nawiasach etaty użytkowania rębnego, przedrębnego oraz plan odnowień i zalesień pomniejszone o grunty, które odeszły do BPN na początku okresu gospodarczego. ** - wiek rębności zróżnicowany w zależności od siedliskowego typu lasu.

26 26 Tabela c. Zestawienie danych historycznych. Nadleśnictwo Sucha Według stanu Jedn. I rewizja* II rewizja III rewizja** IV rewizja 1970, Powierzchnia ogółem ha 11440, ,08 - Grunty leśne ha 11006, ,80 - Grunty związane z gosp. leśną ha b.d., b.d ,73 - Grunty nieleśne ha 433, ,55 - Grunty sporne ha ,49 - Lasy ochronne ha 7289, ,00 - Rezerwaty ha ,16 - Parki krajobrazowe ha ,92 - Otulina parków krajobrazowych ha Obszary chronionego krajobrazu ha Strefy zagrożenia przemysłowego I strefa ha ,80 II strefa ha III strefa ha Zapas na pow. leśnej m Średnia zasobność na 1 ha pow. leśnej m 3 /ha Średni wiek lat Wieki rębności So lat Md lat Św lat 120,100, 80*** , 120*** 100, 120*** Jd lat Dg lat Bk lat Db lat Jś lat Jw lat Gb lat Brz lat Ol lat Olsz lat Lp lat Os lat Wb lat Udział siedlisk borowych % ,30 -Udział siedlisk lasowych % ,70 - Etat roczny użytkowania rębnego - Powierzchnia - plan ha 176, (221,30) 308,84 - wykonanie ha 174,13 111,0 268,50 - Masa brutto - plan m (36879) wykonanie m Masa netto - plan m (29503) wykonanie m Etat roczny użytkowania przedrębnego Powierzchnia - plan ha 648, ,36 (855,70) 663,99 - wykonanie ha 610,11 525,00 797,5 Masa netto - plan m (27272) wykonanie m Roczny plan odnowień i zalesień Powierzchnia - plan ha 161, (87,26) 148,85 - wykonanie ha 141, ,37 *- Tabelę dla Nadleśnictwa sporządzono począwszy od I rewizji, gdyż od 1977 roku, po licznych zmianach, zasięg Nadlesnictwa ustabilizował się na poziomie zbliżonym do obecnego. Dane dla I rewizji przedstawiono jako sumę przyłączonych w latach nadleśnictw. ** - Dla III rewizji podano w nawiasach etaty użykowania rębnego, przedrębnego oraz plan odnowień i zalesień pomniejszone o grunty, które odeszły do BPN na początku okresu gospodarczego. ***-W IV rewizji wiek rębności świerka 120 lat dla siedlisk BWG i BMG, w III rewizji był zróżnicowany według obrębów leśnych, W I rewizji w zależności od STL.

27 Opis dokumentacji prawnej stanu posiadania Do roku w skład Nadleśnictwa Sucha wchodziły 2 obręby leśne: Sucha i Zawoja. W związku z przekazaniem znacznej powierzchni lasów z obrębu Zawoja na rzecz Babiogórskiego Parku Narodowego I KTG postanowiła wystąpić z wnioskiem o połączenie obrębów leśnych. Zgodnie z Decyzją Nr 13 Dyrektora Generalnego LP z dnia roku w sprawie łączenia obrębów leśnych w Nadleśnictwie Sucha, z dniem r obręby leśne Sucha i Zawoja połączono w jeden obręb leśny o nazwie Sucha, a numeracja oddziałów została zmieniona (patrz rozdział Prace terenowe, podpunkt - Podział powierzchniowy i numeracja oddziałów.) A. Zestawienie porównawcze powierzchni ogólnej nadleśnictwa według ewidencji i opisów taksacyjnych według stanu na r. Zasady ewidencji gruntów określają: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. (Dz.U.nr 38) Zarządzenie Nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lipca 2001r. W związku z dostosowaniem planów urządzeniowych do powszechnej ewidencji gruntów obowiązuje rozliczenie powierzchni z dokładnością do 1m 2 tj. do 0,0001ha. Dlatego też w tabeli nr I Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych, kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju oraz pochodnych zestawieniach, powierzchnia podawana jest z dokładnością do 1 m 2 (0,0001 ha). Natomiast w opisach taksacyjnych oraz tabelach i wzorach tworzonych na podstawie opisów, powierzchnia podawana jest z dokładnością do 0,01 ha. Różnica tak ustalonych powierzchni wynosi 0,0588ha (10560,0212 ha w zestawieniu geodezyjnym, 10560,08ha w opisach taksacyjnych), co jest wynikiem zaokrągleń matematycznych. Część zmian w powierzchni wydzieleń wynika z dostosowania ich powierzchni do powierzchni działki ewidencyjnej oraz z rozliczenia powierzchni według mapy numerycznej. Sposoby usunięcia rozbieżności między opisami taksacyjnymi a powszechną ewidencją, przedstawioną w zestawieniu geodezyjnym uzgodniono z przedstawicielami Nadleśnictwa i RDLP Katowice. Zestawienie porównawcze powierzchni z dokładnością do 1m 2 i wyrażonej z dokładnością do 1 ara przedstawia poniższa tabela: Tabela Porównanie powierzchni ogólnej nadleśnictwa według ewidencji i opisów taksacyjnych według stanu na r.(bez współwłasności) Powierzchnia [ha] Rodzaj gruntów Wg ewidencji z dokładnością do 1 m 2 Wg opisów taksacyjnych z dokładnością do 1 ara Różnica (3-2) Zalesione , ,55 0,0205 Niezalesione 5,2653 5,25-0,0153 Zalesione i niezalesione - razem , ,80 0,0052 Związane z gosp. leśną 243, ,73 0,0336 RAZEM LASY , ,53 0,0388 Grunty nieleśne 93, ,55 0,0200 OGÓŁEM , ,08 0,0588

28 28 B. Zestawienie porównawcze powierzchni ogólnej nadleśnictwa między III a IV rewizją urządzania lasu oraz wyjaśnienie zmian w stanie posiadania. Poniżej w tabeli przedstawiono w formie skróconej bilans zmian w powierzchni Nadleśnictwa w ubiegłym okresie gospodarczym. Tabela Porównanie powierzchni ogólnej Nadleśnictwa w III i IV rewizji Wyszczególnienie Grunty ALP powierzchnia - ha Grunty sporne Stan na r ,1900 0,00 Ubyło ,4519-0,00 Przybyło +72, ,4944 Stan na r.* ,0212 0,4944 Różnica 1 167,1688 0,4944 *- w powierzchni nie ujęto gruntów będących współwłasnością Skarbu Państwa i osób fizycznych na łącznej powierzchni 376,5602 ha Zmiany powierzchniowe dotyczyły: Przekazania na rzecz BPN gruntów o łącznej powierzchni 1 214,26 ha, Przekazania, sprzedaży lub zasiedzenia gruntów ubyło 15,4043 ha. Rozgraniczenia - ubyło 0,05 ha Synchronizacji powierzchni na podstawie operatów pomiarowych ubyło 0,6514 ha. Regulacji prawnych, w wyniku czego w ogólnym bilansie ubyło 7,3549 ha (przybyło 0,2021 ha, ubyło 7,5570 ha). Przejęcia gruntów leśnych na łączną powierzchnię 29,5276 ha (przybyło), Uzgodnienia z ewidencją, w wyniku czego w ogólnym bilansie przybyło 40,9885 ha (przybyło 1,5290 ha, ubyło 1,5092 ha). Wymiany gruntów, w wyniku czego w ogólnym bilansie przybyło 0,0198 ha (przybyło 1,5290 ha, ubyło 1,5092 ha). Szczegółowe zestawienie dotyczące zmian w stanie posiadania zawarte jest w rozdz. 2 Analiza Gospodarki Przeszłej Nadleśnictwa. C. Ogólne zestawienia powierzchni Nadleśnictwa na podstawie tabeli I według rodzaju powierzchni i udziału w powierzchni ogólnej. Tabela Zestawienie powierzchni ogólnej nadleśnictwa z podziałem na powierzchnię leśną i nieleśną. Powierzchnia [ha] Grunty leśne Grunty nieleśne Zalesione i Związane z gosp. Razem lasy Ogółem niezalesione leśną , , , , , ,8% 2,3% 99,1% 0,9% 100,0%

29 29 Tabela Udział procentowy poszczególnych kategorii gruntów w powierzchni leśnej, nieleśnej i ogólnej Nadleśnictwa Sucha. Jedn. Zalesione Do odnow. Grunty leśne Niezalesione W prod. pomoc. Pozostałe Razem niezal. Razem grunty leśne zal. i niezal. Grunty związane z gosp. leśną Lasy razem ha ,5295-1,0800 4,1853 5, , , ,4912 % 97,62-0,01 0,04 0,05 97,67 2,33 100,00 % 96,76-0,01 0,04 0,05 96,81 2,31 99,11 Jedn. Grunty zadrz. Użytki rolne Grunty pod wodami Grunty nieleśne Użytki ekol. Tereny różne Tereny zabud. Nieużytki Razem nieleś. Ogółem ha - 65, ,1374-3,9770 9, , ,0212 % - 70,39 15,12-4,25 10,24-100,00 - % - 0,62 0,13-0,04 0,09-0,89 100,00 Ryc Udział grup użytków w kategorii grunty leśne 0.05% 2.33% 97.62% Zalesione Nie zalesione Związane z gospodarką leś ną Ryc Udział grup użytków w kategorii grunty nieleśne 15.12% 4.25% 10.24% 0.00% 70.39% grunty zadrzewione Użytki rolne Wody Tereny różne Zabudowane i zurbanizowane

30 30 Tabela I.(skrócona) Zestawienie powierzchni gruntów Nadleśnictwa według grup i rodzajów użytków. Kategoria gruntu Powierzchnia [ha] Procent Lasy - razem 10466, ,11 GRUNTY LEŚNE ZALESIONE I NIEZALESIONE 10222, , Grunty leśne zalesione - razem 10217, ,76 1) drzewostany - razem 10217, ,76 2) plantacje drzew - razem - - w tym: - plantacje nasienne plantacje drzew szybko rosnących Grunty leśne niezalesione - razem 5,2653 0,05 1) w produkcji ubocznej - razem 1,0800 0,01 w tym: - plantacje choinek i krzewów poletka łowieckie 1,0800 0,01 2) do odnowienia - razem - - w tym: - halizny zręby płazowiny - - 3) pozostałe leśne niezalesione - razem 4,1853 0,04 w tym: - przewidziane do naturalnej sukcesji 3,5915 0,03 - objęte szczególnymi formami ochrony - przewidziane do wyłączenia z produkcji 0,5938 0, Grunty związane z gospodarką leśną - razem 243,6964 2,31 w tym: 1) budynki i budowle 3,8353 0,03 2) urządzenia melioracji wodnych 28,0061 0,27 3) linie podziału przestrzennego lasu 81,2908 0,77 4) drogi leśne 110,9225 1,05 5) tereny pod liniami energetycznymi 3,3457 0,03 6) szkółki leśne 3,7438 0,04 7) miejsca składowania drewna 10,7673 0,10 8) parkingi leśne 0,3670 0,00 9) urządzenia turystyczne 1,4179 0,01 2. Grunty zadrzewione i zakrzewione - razem - - Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem 10466, ,11 3. Użytki rolne - razem 65,8376 0, Grunty orne - razem 37,1438 0,35 w tym: 1) role 35,6746 0,34 2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych 1,4692 0,01 3) ugory, odłogi Sady 1,0172 0, Łąki trwałe 10,5829 0, Pastwiska trwałe 16,2104 0, Grunty rolne zabudowane 0,8833 0, Grunty pod stawami rybnymi Grunty pod rowami rolnymi - -

31 31 Kategoria gruntu Powierzchnia [ha] Procent Grunty pod wodami - razem 14,1374 0,13 w tym: 4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 13,9292 0, Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 0,2082 0, Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi Użytki ekologiczne - razem Tereny różne - razem 3,9770 0,04 w tym: 1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagosp. grunty zrekult ) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego - - 3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę) 3,9770 0,04 4) różne inne Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem 9,5780 0,09 w tym: 7.1. Tereny mieszkaniowe 0,1297 0, Tereny przemysłowe 0,6212 0, Tereny zabudowane inne 0,5962 0, Zurbanizowane tereny niezabudowane Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem - - w tym: 1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne - - 2) tereny zabytkowe - - 3) tereny sportowe - - 4) ogrody zoologiczne i botaniczne - - 5) tereny zieleni nie urządzonej Użytki kopalne Tereny komunikacyjne - razem 8,2309 0,08 w tym: 1) drogi 8,2309 0,08 2) tereny kolejowe - - 3) inne tereny komunikacyjne Nieużytki - razem - - w tym: 1) bagna - - 2) piaski - - 3) utwory fizjograficzne - - 4) wyrobiska nie przeznaczone do rekultywacji - - Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów 93,5300 0,89 w tym: grunty przeznaczone do zalesienia - - OGÓŁEM (1-8) 10560, ,00 w tym: - grunty sporne 0,4944 0,00 W Nadleśnictwie występują grunty we współwłasności z osobami fizycznymi. Zgodnie z poprawkami do Instrukcji UL wynikającymi z Zarządzenia Nr 36 GDLP z dn. 26.V.2004 r. współwłasność jest rozliczana jedynie do celów ewidencyjnych, poza zestawieniami z inwentaryzacji i podsumowaniami planu urządzenia lasu. Grunty we współwłasności mają łączną powierzchnię 376,5602 ha i zostały wyodrębnione jako osobne leśnictwo nr 13. Udział Nadleśnictwa wynosi 19,3464. Grunty we współwłasności zostały przyporządkowane do pięciu oddziałów o numerach od 501 do 505, przy czym oddz. 501,502,503 obejmują grunty dawnego obrębu Sucha, a oddz. 504, 505 leżą na terenie dawnego obrębu Zawoja.

32 32 Współwłasności występują w obrębach ewidencyjnych: Tabela Zestawienie gruntów we współwłasności Obręb ewidencyjny Powierzchnia razem Udział Nadleśnictwa [ha] [ha] Palcza 8,0872 0,9051 Zachełmna 21,2155 2,0320 Baczyn 0,8108 0,4054 Bieńkówka 109,5375 7,7286 Jachówka 41,0590 2,7306 Tarnawa Dolna 2,8361 0,3843 Śleszowice 1,0977 0,1178 Krzeszów 2,6215 0,6554 Jaszczurowa 0,7510 0,1172 m. Sucha Beskidzka 0,3431 0,0214 Żarnówka 0,5525 0,1381 Kojszówka 45,1599 1,6200 Zawoja 2,6976 0,2844 Skawica 139,7908 2,2061 Ogółem współwłasności 376, ,3464 Wszystkie drzewostany współwłasności zostały zaliczone do gospodarstwa przerębowego w lasach gospodarczych. Wykaz szczegółowy gruntów we współwłasności znajduje się w zestawieniu geodezyjnym oraz w bazie danych i w Opisach taksacyjnych, gdzie zamieszono również ich opis taksacyjny. Nadleśnictwo posiada ujawnione grunty sporne o łącznej powierzchni 0,4944 ha. W oddziale 14d leśnictwa Budzów są 2 działki leśne o numerach: ,3020 ha, ,0776 ha. W oddziale 433x leśnictwa Wełcza jest jedna działka nieleśna (Ps) o numerze 1800/15 0,1148 ha. Nadleśnictwo nie posiada gruntów do zalesienia. Serwituty. Lasy na terenie byłego obrębu Zawoja (gmina Zawoja i część gminy Maków Podhalański) obciążone są serwitutami, tj. służebnościami polegającymi na możliwości poboru tzw. drewna opałowego przez uprawnione osoby. Należy jednak zaznaczyć, że pobór surowca drzewnego może odbywać się tylko bez piły i siekiery a więc dotyczy gałęzi lub odłamków drzewa oraz drzew suchych i wywróconych oraz złomów częściowo nadgniłych lub nadpróchniałych. Realizacja serwitutów jest oparta na: Dekrecie Ministerstwa Stanu z dnia roku, Rozporządzeniu Krakowskiej Cesarsko Królewskiej Komisji Krajowej do Odkupu i Regulacji Ciężarów Gruntowych z dnia roku. Prawo poboru serwitutu przysługuje tylko tym włościanom, których wyrok Cesarsko Królewskiej Komisji Krajowej do Odkupu i Regulacji Ciężarów Gruntowych z dnia roku uznaje za uprawnionych i wymienia w odpowiednim spisie. Pierwotnie do poboru drewna na opał oraz ściółki byli uprawnieni włościanie zamieszkali w osadach powstałych przed 18 lipca 1821 roku. Prawo do poboru budulec rozciągało się na obywateli, których budynki uległy zniszczeniu w wyniku pożaru lub innych klęsk żywiołowych.

33 33 Obecnie prawo do korzystania z serwitutów ma 714 osad w gminie Zawoja i 12 osad we wsi Juszczyn. W zmieniających się realiach gospodarowania realizacja serwitutów W Nadleśnictwie prowadzona jest na rzecz osób uprawnionych (podstawą jest zaświadczenie z Urzędu Gminy) w ramach planowanych czynności gospodarczych na podstawie zezwolenia wydanego przez Nadleśnictwo pod nadzorem leśniczego Stosowne dokumenty dotyczące serwitutów znajdują się w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej. D. Klasyfikacja użytków gruntowych. Klasyfikację użytków rolnych przyjęto zgodnie ze zaktualizowanym rejestrem gruntów przekazanym przez Nadleśnictwo. Dokumentem źródłowym był operat geodezyjny sporządzony przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF z Krakowa według stanu na roku (zgodnie z powszechną ewidencją gruntów). Nadleśnictwo dokonało przeglądu gruntów nieleśnych pod kątem ich zalesienia i nie wykazało żadnych gruntów do zalesienia. Rozbieżności między otrzymaną dokumentacją geodezyjną, a stanem faktycznym na gruncie (stwierdzone podczas prac terenowych) były zgłaszane Nadleśnictwu na piśmie w formie wykazu rozbieżności i wyjaśniane na bieżąco. Do planu urządzenia lasu zostały one przyjęte według decyzji Nadleśniczego. F. Wykaz niektórych gruntów związanych z gospodarką leśną. - Linie podziału przestrzennego lasu. Nazwa Powierzchnia-ha Linie oddziałowe istniejące 7,69 Linie oddziałowe projektowane 5,62 Linie nieistniejącego podziału pow.* 2,49 Pas graniczny 3,98 Razem 81,30 * - Linie nieistniejącego podziału powierzchniowego w Nadleśnictwie Sucha stanowią wizury - Pasy graniczne Adres Powierzchnia- ha 464c 0,77 465f 1,17 466b 2,04 Razem 3,98 - Tereny pod liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Tereny pod liniami energetycznymi Adres Powierzchnia-ha Adres Powierzchnia-ha Adres Powierzchnia-ha 78f 0,53 182~b 0,03 330~b 0,05 83d 1,15 216b 0,41 391h 0,24 92b 0,25 262~a 0,30 391~a 0,08 262~a 0,30 458h 0,31 Razem 3,35

34 34 - Szkółki leśne Adres Powierzchnia- ha leśnictwo 11d 3,16 Budzów 48f 0,58 Budzów Razem 3,74 - Miejsca składowania drewna. Adres Powierzchnia- Adres Powierzchniahhha Adres Powierzchnia- Powierzchnia- Adres ha 30d 0,05 159i 0,18 263g 0,11 419i 0,14 38c 0,06 159h 0,08 265c 0,06 419d 0,25 39d 0,14 160g 0,17 281g 0,14 423f 0,05 47g 0,20 163g 0, c 0,05 432g 0,06 57f 0,11 165h 0,38 288c 0,07 433k 0,22 99c 0,10 166i 0,09 303i 0,13 433m 0,12 99a 0,10 167c 0,12 347c 0,24 433r 0,27 134c 0,16 169a 0,18 348b 0,12 434c 0,09 135a 0,14 171g 0,18 348d 0,15 435d 0,10 135m 0,18 173k 0,22 353b 0,22 436b 0,37 135k 0,17 200c 0,28 356b 0,10 437c 0,03 142a 0,14 220d 0,08 359b 0,21 440c 0,09 150b 0,21 221f 0,05 386a 0,12 442a 0,07 151c 0,08 223d 0,12 390f 0,63 447f 0,15 151b 0,05 228f 0,04 393h 0,81 454c 0,12 152a 0,04 234g 0,10 406c 0,37 475h 0,15 255b 0,03 412h 0,48 478a 0,18 Razem 10,76 - Parkingi leśne Adres Powierzchniaha 152b 0,29 348c 0,08 Razem 0,37 - Urządzenia turystyczne. Powierzchnia Adres -ha 18d 0,10 49h 0,02 58i 0,02 253b 0,56 331a 0,38 394m 0,34 Razem 1,42

35 35 G. Wykaz niektórych gruntów nieleśnych. 1.Użytki rolne. a. Składy drewna na gruntach rolnych Składy drewna na rolach: Adres Powierzchnia-ha 121n 0,13 334d 0,12 458p 1,21 Razem 1,46 Składy drewna na pastwiskach: Adres Powierzchnia-ha 121o 0,16 260c 0,19 Razem 0,35 W oddz. 330h, w Makowie Podhalańskim znajduje się spedycyjna składnica o powierzchni 0,62ha 2. Tereny różne a. Grunty wyłączone z produkcji - Inne grunty wyłączone z produkcji (WYŁ INNE): Jest to nartostrada i wyciąg narciarski w Stacji Narciarskiej Mosorny Groń w oddziale 409a o powierzchni 3,98ha H. Inne zagadnienia związane ze stanem posiadania. Informacje o wpisie do ksiąg wieczystych zawarte są w operacie geodezyjnym. Dla gruntów Nadleśnictwa w minionym okresie intensywnie zakładano księgi wieczyste. Operacja ta jednocześnie związana z dostosowaniem stanu posiadania do ewidencji powszechnej dla uzyskania bazy pod LMN zakończyła się założeniem ksiąg dla 98 % gruntów Nadleśnictwa Sposoby usunięcia rozbieżności między opisami taksacyjnymi a powszechną ewidencją, przedstawioną w zestawieniu geodezyjnym uzgodniono z przedstawicielami Nadleśnictwa i RDLP Katowice. Wykaz rozbieżności w nadleśnictwie Sucha przedstawia poniższa tabela:

36 Tabela Wykaz rozbieżności Lp Oddział Działka ew /13 (część) 36 Obręb ew. Użytek Powierzchnia Wyjaśnienie zmian Zawoja /27 Zawoja /32 Zawoja B Tr Tr 0,1400 0,0400 0,4300 Budowlanka przechodzi na Ls (leśniczówka Wełcza) Tr przechodzi na Ls (stara linia telef. Wełcza) Tr przechodzi na Ls (stara linia telef. Wełcza) /45 PsV Skawica (część) 0,1679 Ps przechodzi na Ls /6 Zembrzyce Ls 0,0023 Ls przechodzi na PsV /12 Zembrzyce RV 0,1301 Rola przechodzi na Ls /1 Jaszczurowa PsVI 0,1492 Ps przechodzi na Ls Mucharz RIVb 0,0140 Rola przechodzi na Ls Targoszów PsV 0,0187 Ps przechodzi na Ls /1 Krzeszów dr 0,0546 Droga przechodzi na Ls /1 Zawoja PsVI 0,4815 Ps przechodzi na Ls Sidzina B-Ls IV 0,0047 Budowlanka przechodzi na Ls

37 Charakterystyka warunków przyrodniczych w zasięgu działania Nadleśnictwa Przynależność do krainy, dzielnicy przyrodniczo-leśnej i mezoregionów. Według Regionalizacji przyrodniczo-leśnej na podstawach ekologicznofizjograficznych (Trampler 1990) obowiązującej w LP, obszar Nadleśnictwa położony jest w następujących krainach: Tabela Położenie lasów Nadleśnictwa Sucha wg regionalizacji przyrodniczo-leśnej Tramplera. Region Oddziały Powierzchnia [ha] VIII.1. Kraina Karpacka, dzielnica Beskidu Śląskiego i Małego , 175, ,52 VIII.4. Kraina Karpacka, dzielnica Beskidu Żywieckiego 78-88, , , ,66 VIII.5. Kraina Karpacka, dzielnica Beskidu Makowskiego ,90 Razem 10560,08 Podział ten zaprezentowano również na niżej załączonej mapce: Ryc Położenie według Regionalizacji przyrodniczo-leśnej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych.

38 Położenie geograficzne i wysokościowe Współrzędne geograficzne skrajnie wysuniętych punktów w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa wynoszą: punkt północny: 19 45`28" długości wschodniej 49 50`11" szerokości północnej punkt wschodni: 19 47`04" długości wschodniej 49 45`34" szerokości północnej punkt południowy: 19 28`20" długości wschodniej 49 35`49" szerokości północnej punkt zachodni: 19 23`47" długości wschodniej 49 42`24" szerokości północnej Położenie wysokościowe terenów w zasięgu Nadleśnictwa. Najniżej położone są północne tereny Nadleśnictwa, natomiast najwyżej wznoszą się najwyższe szczyty Pasma Babiogórskiego. Wysokość bezwzględna najniższego punktu wynosi 272m n.p.m. Jest on położony w zakolu Skawy (Chobot), na wschód od Ponikwi. Najniżej położone są oddziały 89, 90, 91 o wysokości ok.300m n.p.m. Wysokość bezwzględna najwyższego punktu wynosi 1368m n.p.m. Jest to Polica, w Paśmie Babiogórskim, położony w oddz Położenie według regionalizacji fizjogeograficznej Kondrackiego. Według J. Kondrackiego ( Geografia regionalna Polski ) obszar Nadleśnictwa Sucha położony jest w: Tabela Położenie lasów Nadleśnictwa Sucha wg regionalizacji fizjograficznej Kondrackiego (Geografia regionalna Polski 1998) Obszar Europa zachodnia Podobszar Karpaty, Podkarpacie i Nizina Panońska (5) Prowincja Karpaty i Podkarpacie (51) Podprowincja Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513) Pogórze Beskidy Zachodnie Makroregion Zachodniobeskidzkie ( ) (513.3) Mezoregion Pogórze Wielickie (513.33) Beskid Mały (513.47) Beskid Makowski (513.48) Beskid Żywiecki (513.51) Pasmo Babiogórskie Mikroregion ( ) 13-77, , 391, , , Oddziały , Powierzchnia 202, , , ,24

39 Ryc Położenie według regionalizacji fizjogeograficznej Kondrackiego Warunki klimatyczne. Położenie zasięgu działania nadleśnictwa na tle rejonizacji klimatycznej kraju. Według regionalizacji klimatycznej E. Romera obszar Nadleśnictwa Sucha znajduje się w zasięgu klimatu typu górskiego i podgórskiego (region F7), chłodnego, z dużą ilością opadów i znacznymi różnicami w poszczególnych czynnikach klimatycznych w zależności od wysokości nad poziom morza, rzeźby terenu i wystawy. Ogólnie klimat ten charakteryzuje się spadkiem temperatury i wzrostem opadów wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. Według W.Okołowicza (1978) obszar Nadleśnictwa położony jest w Karpackim Regionie klimatycznym, Krainach 62 i 67. Według podziału M.Hessa, który wyznaczył piętra klimatyczne w Karpatach Zachodnich, lasy Nadleśnictwa Sucha zlokalizowane są w zasadzie w trzech piętrach: chłodnym ze średnią roczną temperaturą 2-4 o C, umiarkowanie ciepłym ze średnią roczną temperaturą 6-8 o C oraz umiarkowanie chłodnym z temperaturą 4-6 o C. Granice tych pięter odpowiadają piętrom roślinnym, co obrazuje poniższe zestawienie: Piętro (wys. n.p.m.) [m] Średnia temp. roczna [ o C] Suma opadów rocznych [mm] Długość okresu weget. [dni] Pogórze ( ) + 8 o Regiel dolny ( ) + 4 o Regiel górny( ) + 2 o

40 40 Szczegółowe dane klimatyczne oraz syntetyczne zestawienie średnich wartości ważniejszych cech klimatycznych według danych IMiGW za lata Z powyższych klasyfikacji wynika, że cechy klimatyczne w Nadleśnictwie Sucha są zróżnicowane i zależą od położenia geograficznego oraz wysokości n.p.m. Najwyżej położone są tereny leżące na południu Nadleśnictwa, natomiast najniższe wzniesienia występują w części północnej. - Cyrkulacja powietrza Zarówno Karpaty Zachodnie, jak i sąsiadujące tereny, na obszarze których zlokalizowane jest Nadleśnictwo Sucha, znajdują się na trasie wędrówek i transformacji mas powietrza o bardzo różnych właściwościach. Występuje tu cyrkulacja zachodnia lub północno-zachodnia mas powietrza, głównie polarno-morskiego częstotliwości występowania w ciągu roku 65%. Powietrze polarno-kontynentalne stanowi tu 20% rocznie. Najrzadsze są wiatry wschodnie. Natomiast wiatry południowe o typowych cechach wiatru halnego zdarzają się w tym rejonie przez ok. 25 dni w roku. Przynoszą one obniżenie wilgotności powietrza i wzrost temperatury. Zimą i wiosną powodują one odwilż i szybkie znikanie pokrywy śnieżnej. Charakterystyczne dla gór jest częstsze występowanie wiatrów silnych i bardzo silnych, zwłaszcza wczesną wiosną i jesienią, które występują najczęściej w partiach grzbietowych, w dolinach i kotlinach bardzo rzadko. Masyw Karpat przyczynia się do powstawania takich zjawisk jak wiatry fenowe i występowania w wielu częściach Nadleśnictwa lokalnej cyrkulacji górsko-dolinowej. - Nasłonecznienie Średnioroczne nasłonecznienie wynosi około 4,1 h/dobę, a średnie zachmurzenie w roku waha się w granicach 60-70%, przy czym wzrasta od podnóża gór do poziomu najczęstszego występowania chmur. Najbardziej pochmurne są miesiące: listopad i grudzień, najwięcej słońca jest od sierpnia do października. - Mgły Dość częste są na omawianym terenie mgły, które są nośnikami zanieczyszczeń oraz powodują w zimie szadź. Najwięcej mgieł tworzy się w okresie od października do grudnia. - Temperatura powietrza Rozkład temperatur zależy od długości i szerokości geograficznej oraz od wysokości n.p.m. Średnia roczna temperatura powietrza ulega dużym wahaniom: od 2.0 o C na wys m. n.p.m. do 8.6 o C na wys. 250 m. n.p.m. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą od 14,0 o C do 18,5 o C. Najzimniej jest w styczniu, kiedy to średnie temperatury wynoszą od 3,0 do 5,0 o C. Częstym zjawiskiem występującym w Beskidach są zakłócenia pionowego układu temperatur zwane inwersją temperatury. Słabe inwersje występują średnio przez 57 dni w roku (Markowe Szczawiny), najczęściej w zimie. - Przymrozki Największe zagrożenie dla roślin stanowią przymrozki. Jesienne przymrozki w górach pojawiają się około 5-10 X. a wiosną trwają do 5-10 V. Przeciętna długość okresu bezprzymrozkowego w górach wynosi 145 dni. - Okres wegetacyjny Najważniejszym z punktu widzenia gospodarki leśnej jest okres wegetacyjny ze średnią dobową temperatury powyżej 5 o C. Średnia długość okresu wegetacji jest zróżnicowana i waha się od 160 dni na wys m. n.p.m. do około 225 dni w najniższych rejonach Nadleśnictwa.

41 41 Najczęściej rozpoczyna się on na terenie N-ctwa między 1 a 15 IV. Koniec okresu temperatur powyżej 5 o C jest również zróżnicowany przestrzennie. W części północnej przypada pomiędzy 5 a 10 XI, a na południu po 10 XI. - Opady Również opady wykazują tendencję zwyżkową wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. Wartość tego przyrostu wynosi ok. 60mm na każde100m n.p.m., ale zależy on także od warunków mezo- i mikroklimatycznych., np. ekspozycji. Opady przynoszone są przeważnie z wiatrami północno-zachodnimi, niosącymi masy powietrza wilgotnego i chłodnego. Około 40-50% rocznej sumy opadów przypada na miesiące letnie, od czerwca do sierpnia. Roczna suma opadów przekracza 700 mm, a w najwyższych partiach gór może osiągać 1600 mm. Najbardziej obfite opady deszczu występują w czerwcu i lipcu. Dni z opadem silnym (ponad 30mm) jest od 5 do10. Liczba dni z obfitym opadem wzrasta wraz z wysokością. -Opady śniegu Liczba dni z opadem śniegu również rośnie wraz z wysokością n.p.m. Pokrywa śnieżna zalega przeciętnie 130 dni, przy czym w najniższych częściach Nadleśnictwa ok. 80 dni w roku. W najwyższych partiach górskich śnieg leży nawet 200 dni. Dodatkowo pokrycie lasem zwiększa długość zalegania śniegu. Opisane tu cechy klimatyczne są ogólne dla poszczególnych części regionu. Bardzo ważny jest jednak mikroklimat, który może znacznie modyfikować warunki klimatyczne regionu. - Syntetyczne dane klimatyczne dla Nadleśnictwa Sucha: Średnia temperatura roku Suma opadów w roku Długość okresu wegetacyjnego Długość zalegania pokrywy śnieżnej przeciętna długość okresu bezprzymrozkowego C 1100 mm 200dni 130 dni 145 dni Przykładowy rozkład średnich temperatur miesięcznych i opadów w tabeli i na wykresie Tabela Rozkład średnich miesięcznych temperatur wg danych ze stacji meteorologicznej w Makowie Podhalańskim za lata Miesiące Średnia za rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Temperatury ( o C) Tabela Rozkład średnich opadów wg danych ze stacji meteorologicznej w Ponikwi i Białce za lata Posterunek Miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok Opady (mm) Białka Ponikiew

42 Opady - mm Temperatura - o C 42 Ryc Rozkład średnich miesięcznych temperatur wg danych ze stacji meteorologicznej w Makowie Podhalańskim za lata Stacja Maków Podhalański I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Miesiące Ryc Rozkład średnich opadów wg danych ze stacji meteorologicznej w Ponikwi i Białce za lata Białka Ponikiew I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Miesiące Do szczególnie szkodliwych czynników klimatycznych w Nadleśnictwie należą: - Silne wiatry południowo- zachodnie i południowe, zwłaszcza w okresie wczesnej wiosny i późnej jesieni, - Spóźnione przymrozki wiosenne, - Obfite opady śniegu powodujące liczne szkody od okiści i szadzi, - Długotrwałe i obfite opady deszczu w okresie wczesnego lata powodujące erozję gleb i niszczące drogi zarówno stokowe jak i dolinowe.

43 Warunki wodne Położenie hydrograficzne, wody powierzchniowe. Ryc Położenie hydrograficzne Nadleśnictwa. Hydrologia zlewnia Wisły Zgodnie z podziałem hydrograficznym, cały obszar Nadleśnictwa Sucha jest usytuowany w zlewisku Bałtyku, w zlewni I rzędu - Wisły, do której wpada jej prawy dopływ Skawa (zlewnia II rzędu). Sieć rzeczna na terenie Nadleśnictwa jest uwarunkowana rzeźbą terenu. Cały omawiany obszar jest pocięty gęstą siecią cieków naturalnych. Największą rzeką na terenie Nadleśnictwa jest Skawa, do której wpadają: - Lewobrzeżne dopływy Skawy: - Skawica wraz z jej licznymi dopływami, z których największe to: Wełczówka, Jałowiec, Markowy Potok, Rybny Potok, Jaworzynka, Mosorczyk, Jastrzębiec, Bubiaków Potok, Sołtysina, Potok Głębocki, Potok Roztocki, Rotnia. Cieki te odprowadzają wody z Pasma Babiogórskiego oraz Pasma Jałowca. - Stryszawka z dopływami: Lachówka i Kocońka, do których wpadają mniejsze cieki odprowadzając wody ze stoków Pasma Pewelskiego oraz Beskidu Małego, - Tarnawka, Jaszczurówka które biorą początek u stóp Leskowca, - Ponikiewka - Prawobrzeżne dopływy Skawy: Cieki te odprowadzają wody ze stoków Beskidu Makowskiego. Są to: - Paleczka z dopływami: Palczyca, Zachełmka, Droszczyna, Jachówka, - Żarnowianka Ponadto, cały obszar Nadleśnictwa pocięty jest gęstą siecią mniejszych cieków naturalnych. Sieć wodna na terenie Nadleśnictwa charakteryzuje się następującymi parametrami: 1) Przepływy: maksymalne 50m 3 /sekundę, minimalne - 5 m 3 /sekundę,

44 44 średnie 5-10 m 3 /sekundę 2) Spływ jednostkowy: litrów/sekundę/ km 2. Rzeki są zasilane z opadów, z topnienia pokrywy śnieżnej oraz drenażu wód podziemnych Ilość odpływającej wody ściśle nawiązuje do wielkości opadów. Wezbrania występują najczęściej w dwóch porach roku: na wiosnę z topniejącego śniegu oraz latem z opadów. Szczególnie gwałtowne są wezbrania opadowe. Dlatego trwa budowa na rzece Skawie, w Świnnej Porębie, zbiornika retencyjnego z zaporą. Ujęcia wód. W trakcie prac urządzeniowych IV rewizji ziwentaryzowano na terenie Nadleśnictwa cztery ujęcia wody. Są one położone w oddziałach: 59f, 150a, 196a (wraz z terenami przekazanymi na podst. Art. 40 Ustawy o Lasach) i 478b. Źródliska W terenach górskich występują liczne źródliska. Do ważniejszych należą źródła następujących potoków: Ponikiewka, Tarnawka, Lachówka, Stryszawka, potoki źródłowe Skawicy. Wilgotność siedlisk leśnych Ważnym elementem siedlisk leśnych jest ich hydrotop. Na warunki wodne istotny wpływ ma lokalne ukształtowanie terenu oraz charakter podłoża. W lasach Nadleśnictwa często występują lokalne bagienka w zagłębieniach terenu oraz w źródliskach. Na terenie Nadleśnictwa przeważają siedliska o korzystnych warunkach wodnych. Najczęściej spotykamy siedliska silnie świeże oraz umiarkowanie wilgotne, sporadycznie występują siedliska silnie wilgotne i łęgowe. Siedliska wilgotne i łęgowe stanowią 0,53% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Udział siedlisk wilgotnych i łęgowych przedstawia poniższe zestawienie. Należy dodać, że zgodnie z decyzją I KTG utworzono na siedliskach łęgowych gospodarstwo specjalne. Tabela Udział siedlisk wilgotnych i łęgowych Siedlisko Powierzchnia [ha] Udział procentowy [%] Lwyżw 3,25 0,03 LMGw 7,78 0,08 LGw 24,35 0,24 Razem wilgotne 35,38 0,35 LŁwyż 2,66 0,03 LłG 16,53 0,16 Razem łęgowe 19,19 0,19 Razem wilgotne i łęgowe 54,57 0,53 Pow. leśna N-ctwa 10222,80 100,00 Regulacja stosunków wodnych Większość lasów Nadleśnictwa pełni funkcje wodochronne i glebochronne. Lasy ochronne występują na powierzchni leśnej ha (99,0%) i zostały opisane w rozdziale Funkcje lasu i kategorie ochronności. Sposób prowadzenia gospodarki w lasach ochronnych określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia roku w sprawie szczegółowych zasad i trybów uznania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz.Ust. Nr 67, poz.337).

45 45 Zjawiska erozji i osunięć gruntów Silne opady deszczu, występujące głównie latem, często powodują erozję i osunięcia gruntów, zwłaszcza na stromych stokach, np. w oddz. 44b, 45b, 88f, 171i, 253a, 368d Rzeźba terenu Nadleśnictwo Sucha obejmuje pasma górskie Beskidów: Żywieckiego, Makowskiego i Małego. Główne grzbiety pasm górskich mają w większości przebieg równoleżnikowy, pomiędzy którymi znajdują się silnie rozczłonkowane grzbiety boczne. Od południa, począwszy od Przełęczy Jałowieckiej, Nadleśnictwo Sucha obejmuje północne stoki Pasma Babiogórskiego granicząc z Babiogórskim Parkiem Narodowym. Poniżej Główniaka i Przełęczy Krowiarki granica zasięgu Nadleśnictwa skręca ku północy i biegnąc dalej grzbietem Pasma Babiogórskiego obejmuje szczyty: Broski (1236m.n.p.m), Mosorny Groń (1047m.n.p.m), Polica (1369 m n.p.m.), Okrąglica (1247 m.n.p.m.), Urwanica (1106 m.n.p.m.), Naroża (1016 m. n.p.m.) Od południowego-zachodu obejmuje pasmo Jałowieckie ze szczytami: Golisty Groń (Magórka) m. n.p.m, Czarniawa Sucha (Suchy Groń) ) m. n.p.m, Jałowiec m.n.p.m., Kiczora - 905m.n.p.m. W północno-zachodniej części N-ctwo Sucha obejmuje część Beskidu Małego ze szczytami Leskowiec (918 m. n.p.m.) i Jaworzyna (Groń Jana Pawła II) -890 m. n.p.m. Duża część zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa przypada na Beskid Makowski. W jego zachodniej części, pomiędzy Beskidem Małym a Pasmem Jałowieckim rozciąga się Pasmo Pewelskie ze szczytami Gachowizna (758m.n.p.m.), Żurawnica (727m.n.p.m.), Groń (687m.n.p.m.).Natomiast w części północnej Nadleśnictwa położone jest Pasmo Koskowej Góry ze szczytami Koskowa Góra (866 m. n.p.m.), Przysłopski Wierch (793 m. n.p.m.) i Ostrysz (707 m.n.p.m.). Zdecydowana większość lasów Nadleśnictwa leży na wysokości m. n.p.m. Obszar Nadleśnictwa to teren górski, charakteryzujący się stromymi i bardzo stromymi stokami, jedynie obszary w okolicy przełęczy Jałowieckiej oraz kompleksy leżące w pobliżu Zembrzyc, Budzowa i Palczy mają bardziej łagodne stoki. Pasmo Karpat zostało wypiętrzone w trzeciorzędzie, a ruchy górotwórcze zakończyły się tu w miocenie. Dzisiejsze ukształtowanie Beskidów jest rezultatem działalności różnorodnych czynników rzeźbotwórczych, modelujących od młodego trzeciorzędu zróżnicowane petrograficznie i kilkakrotnie wypiętrzone podłoże. W ciepłym, na przemian suchym i wilgotnym okresie trzeciorzędowym (miocen, pliocen) Beskidy były na przemian zrównywane i rozcinane. W okresie czwartorzędowym, o klimacie zimnym i umiarkowanym, były one kształtowane głównie przez procesy peryglacjalne (wietrzenie mrozowe). Obecnie w ich modelowaniu dużą rolę odgrywają osuwiska. Według podziału geomorfologicznego Polski południowej (M. Klimaszewski) omawiany obszar należy do: - Strefa: Alpejska - Prowincja: Karpaty - Podprowincja: Karpaty Zachodnie - Makroregion: Karpaty Zewnętrzne - Region: Beskid Żywiecki (Pasmo Babiej Góry, północna część Beskidu Średniego) - Region: Obniżenie Jabłonkowskie (wschodnia część Bramy Krzeszowskiej) - Region: Beskidy Morawsko-Śląskie (część Beskidu Małego)

46 46 Pasmo Babiej Góry autor dzieli na trzy równoległe inwersyjne grzbiety: Babiej Góry, Policy oraz Jałowca, oddzielone dolinami z systemami teras o dnach na wysokości m n.p.m. Monoklinalny grzbiet Babiej Góry jest asymetryczny w kierunku północ południe. Stoki Pasma Babiogórskiego modelowane są dziś przez obrywy i osuwiska skalne, procesy mrozowe i soliflukcyjne, wymywanie drobnego materiału oraz erozję linijną potoków. Beskid Średni (Makowski) tworzy silnie rozczłonkowaną grupę górską. Składa się z równoległych, wyrównanych pasm o wysokości m n.p.m. Rzeźbę charakteryzują zaokrąglone formy grzbietów, stoki o nachyleniu nie przekraczającym 30 o oraz sterasowane dna dolin. Wąskie strefy łupkowe sprawiają, że między szerokimi grzbietami o stokach wypukłych i stromych są wąskie obniżenia dolinne. Częsty element stanowią osuwiska. Wzdłuż przełomowej doliny Skawy występują liczne spłaszczenia na wysokości m n.p.m. Dolinom towarzyszą stopnie teras, z których wyższe mają cokoły skalne. Pokrywy rzeczne i stokowe z ostatniego glacjału, o miąższości 10-15m, budują terasy i stożki u wylotów bocznych dolin. Dna wyścielają osady holoceńskie. Beskid Mały charakteryzuje się występowaniem pasm górskich ułożonych równoleżnikowo. Stoki o nachyleniu spadzistym, miejscami stromym i bardzo stromym, powyżej 20 o, z różnicami w wysokościach n.p.m. od 400 do ponad 900m n.p.m., są poprzecinane licznymi dolinami, żlebami i głębokimi jarami potoków. Różnice wzniesień dochodzą do 500 m. Najwyższe wzniesienia przekraczają 900 m n.p.m Obniżenie Jabłonkowskie jest to szereg izolowanych grzbietów, wyrastających ze wspólnego poziomu górskiego, o wysokości do 550m n.p.m., rozciętego dolinkami o głębokości ok. 100m. Obniżenie Jabłonkowskie, założone na seriach mało odpornych przed czołem nasunięcia magurskiego i obejmujące też jego brzeżną część, ma cechy rzeźby inwersyjnej. Obszar obniżenia jest terenem gwałtownych powodzi i akumulacji, co wiąże się z dużymi spadkami rzek spływających koncentrycznie z gór Budowa geologiczna i warunki glebowe. Charakterystyka budowy geologicznej i wytworzonych tu typów gleb. Pod względem geologicznym obszar Nadleśnictwa Sucha leży w zasięgu fliszu Karpackiego, składającego się z różnej miąższości i warstw piaskowca magurskiego, łupków a rzadziej zlepieńców ułożonych naprzemianlegle. W części północnej spotyka się warstwy godulskie i istebniańskie oraz piaskowce ciężkowickie i krośnieńskie. W części południowej występują piaskowe osieleckie oraz pasierbieckie (gruboziarniste ze spoiwem wapnistym). Grupa babiogórska jest zbudowana ze skał różnego wieku i posiada zróżnicowaną litologię. Najstarsze są górnokredowe warstwy inoceramiczne, zajmujące niewielkie przestrzenie na południowych stokach. W obszarze pomiędzy Przełęczą Jałowiecką a Suchym Groniem występują paleogeńskie warstwy wapnisto- krzemionkowych piaskowców. Trzon masywu Babiej Góry zbudowany jest z piaskowców magurskich. Utwory czwartorzędowe, wykształcone w postaci pokryw grubych żwirów teras rzecznych i stożków napływowych występują głównie w dolinach rzek i potoków. Beskid Makowski zbudowany jest z odpornych piaskowców warstw magurskich z wąskimi strefami łupkowymi(w obniżeniach). Beskid Mały zbudowany jest głównie z twardych piaskowców i łupków godulskich z epoki dolnokredowej, poziomu średniego i dolnego. Piaskowiec ten jest przedzielony w niektórych partiach warstwami iłołupków. Miejscowo występują także piaskowce i łupki warstw lgockich, cieszyńskich i wierzchowskich. Piaskowce i łupki godulskie górnej warstwy występują rzadko. Miejscami, w partiach przygrzbietowych występują w postaci wychodni skalnych fragmenty piaskowców i łupków istebniańskich.

47 47 Obniżenie Jabłonkowskie leży na granicy jednostek tektonicznych śląskiej i magurskiej. Obszar Bramy Krzeszowkiej zbudowany jest głównie z piaskowców i łupków warstw magurskich. Wśród utworów geologicznych na terenie lasów Nadleśnictwa dominują utwory trzeciorzędowe (78% powierzchni), utwory kredowe stanowią 19%, a utwory czwartorzędowe 3% powierzchni. Na podłożu tym wykształciły się przeważnie gleby brunatne kwaśne rzadziej brunatne właściwe typowe i wyługowane. W wyższych położeniach występują również gleby inicjalne i bielicowe a w dolinach rzek mady rzeczne. Szczegółowe omówienie budowy geologicznej i gleb znajduje się w Operacie glebowosiedliskowym dla Nadleśnictwa Sucha wykonanym przez specjalistyczną pracownię BULiGL. Udział poszczególnych typów i podtypów gleb w Nadleśnictwie Sucha. W trakcie prac urządzeniowych wykorzystano dane zawarte w Operacie glebowosiedliskowym uwzględniając siedliskowe typy lasu, gatunki i rodzaje gleb i stopnie zniekształcenia siedlisk. Nazewnictwo gleb na potrzeby IV rewizji UL, przyjęto zgodnie z Klasyfikacją gleb leśnych polski (CILP 2000). W trakcie prac IV rewizji w Nadleśnictwie Sucha stwierdzono występowanie 10 typów gleb w 20 podtypach. Procentowy udział typów gleb przedstawia się następująco: brunatne - 89,1 %, bielicowe - 5,4 %, rdzawe 1,8 %, arenosole 1,6 % Pozostałe - 2,1%. Są to: gleby industro- i urbanoziemne, mady, gleby deluwialne, płowe, opadowoglejowe, gruntowoglejowe. W podtypach gleb dominują gleby brunatne kwaśne 81,6% oraz bielicowe właściwe 5,4% Większość gleb Nadleśnictwa to gleby mezotroficzne i umiarkowanie eutroficzne, współtworzące zasobne siedliska lasów i lasów mieszanych. Niektóre gleby, mimo dużej zasobności, mają niską urodzajność. Decydują o tym w dużej mierze warunki powietrznowodne. Na glebach Nadleśnictwa Sucha przeważają siedliska LMGśw, LGśw i Lwyżśw i BMGśw Charakterystyka typów siedliskowych lasu według danych z rewizji U.L. W rozdziale 10 Tabele i wykazy Opisania ogólnego znajdują się następujące tabele, które charakteryzują udział typów siedliskowych w lasach Nadleśnictwa Sucha: Tabela nr II Zestawienie powierzchni typów siedliskowych według panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji; Tabela nr IV Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku według typów siedliskowych lasu i gatunków panujących;

48 48 Tabela nr Va Powierzchniowa tabela klas wieku według rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu. Tabela nr Vb Miąższościowa tabela klas wieku według rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu. Zestawienie powierzchni i udziału procentowego typów siedliskowych w Nadleśnictwie w tabeli i na wykresie. W Nadleśnictwie stwierdzono występowanie 12 typów siedliskowych lasu. Największy udział stanowi LMGśw- 51,97% oraz LGśw 31,26%, Lwyżśw- 5,78%, BMGśw- 5,04%. Tabela Zestawienie powierzchni i udziału procentowego typów siedliskowych lasu Siedliskowe typy lasu Powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona Powierzchnia - ha Udział - % BWG 121,28 1,19 BMwyżśw 5,61 0,05 LMwyzśw 426,48 4,17 Lwyżśw 590,69 5,78 Lwyzw 3,25 0,03 LŁwyż 2,66 0,03 BMGśw 515,58 5,04 LMGśw 5313,07 51,97 LMGw 7,78 0,08 LGśw 3195,52 31,26 LGw 24,35 0,24 LŁG 16,53 0,16 Razem 10222,80 100,00 Ryc Udział siedliskowych typów lasu w powierzchni leśnej Nadleśnictwa BWG 1.2% LŁG 0.2% LGw 0.2% BMwyżśw Lwyżśw 0.1% LMwyżśw 5.8% 4,2% Lwyżw 0,0% LŁwyż 0.0% BMGśw 5.0% LGśw 31.3% LMGw 0.1% LMGśw 52.0%

49 49 Tabela Zestawienie siedlisk według wilgotności Siedliskowe Typy Lasu Powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona Powierzchnia - ha Udział - % świeże 10168,23 99,5 wilgotne 35,38 0,3 łęgowe 19,19 0,2 Razem 10222,80 100,0 Szczegółowe zestawienie siedlisk wilgotnych i bagiennych przedstawiono w rozdziale Warunki wodne. Ryc Udział siedlisk według wilgotności 0.3% 0.2% 99.5% świeże wilgotne łęgowe Tabela Zestawienie siedlisk według podziału na nizinne, wyżynne i górskie. Siedliskowe Typy Lasu Powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona Powierzchnia - ha Udział - % wyżynne 1028,69 10,1 górskie 9194,11 89,9 Razem 10222,80 100,0 Siedliska wyżynne położone są w północno-wschodniej części Nadleśnictwa.

50 50 Rozkład powierzchniowy i procentowy siedlisk według ich stanu, w ramach poszczególnych grup troficznych. Tabela Rozkład powierzchniowy i procentowy siedlisk według ich stanu i grup troficznych. Grupa troficzna Siedliska naturalne i w stanie zbliżonym do naturalnego Stan siedliska Siedliska zniekształcone Siedliska zdegradowane Razem Powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona - [ha] [ha] % [ha] % [ha] % [ha] % Bory 121,28 1, ,28 1,2 Bory mieszane 475,46 4,6 45,73 0, ,19 5,1 Lasy mieszane 4110,80 40,2 1632,49 16,0 4,04 0,0 5747,33 56,2 Lasy 2255,84 22,1 1564,03 15,3 13,13 0,1 3833,00 37,5 Razem N-ctwo 6963,38 68,1 3242,25 31,7 17,17 0, ,80 100,0 Siedliska borowe zajmują łącznie 6,3 % powierzchni leśnej. Są to siedliska: BWG na powierzchni 121,28 ha, BMGśw na powierzchni 515,58 ha i BMwyżśw na powierzchni 5,61 ha. Przeważają siedliska naturalne lub zbliżone do naturalnych (68,1%). Porównanie powierzchni siedlisk według III i IV rewizji urządzania lasu. Tabela Powierzchnia siedlisk w III i IV rewizji Siedliskowe Typy Lasu III rewizja Pow. Udział [ha] [%] IV rewizja Pow. Udział [ha [%] Różnica (4-2) [ha] BWG 121,14 1,07 121,28 1,19 0,14 BMwyżśw* 5,40 0,05 5,61 0,05 0,21 LMwyżśw* 420,07 3,7 426,48 4,17 6,41 Lwyżśw* 593,76 5,23 590,69 5,78-3,07 Lwyżw - 3,25 0,03 3,25 LŁwyż 2,66 0,03 2,66 BMGśw* 611,65 5,39 515,58 5,04-96,07 LMGśw* 5985,44 52, ,07 51,97-672,37 LMGw - 7,78 0,08 7,78 LGśw* 3591,95 31, ,52 31,26-396,43 LGw - 24,35 0,24 24,35 LłG 14,28 0,13 16,53 0,16 2,25 Razem ,69 100, ,80 100, ,89 *- W poprzedniej rewizji u.l. nie wyodrębniano wariantów wilgotnościowych na siedliskach wyżynnych i górskich. W stosunku do poprzedniej rewizji w udziale poszczególnych siedlisk zaszły pewne zmiany. W związku z przekazaniem oddziałów na rzecz BPN z dawnego obrębu Zawoja zmniejszyła się powierzchnia niektórych siedlisk górskich, głównie LMGśw i LGśw. Dominującymi Siedliskowymi Typami Lasu są: LMGśw zajmujący 52,0% powierzchni oraz LGśw 31,3%

51 Gatunek BWG BMwyż św LMwyż św Lwyż św Lwyżw LŁwyż BMGśw LMG św LMG w LGśw LGw LłG LłG Razem 51 Ryc Porównanie powierzchni siedlisk według III i IV rewizji Urządzania Lasu III rewizja IV rewizja BWG LMwyżśw BMwyżśw Lwyżśw Lwyżw Lłwyż BMGśw LMGśw LMGw LGśw LGw Struktura gatunkowa w ramach typów siedliskowych lasu. Poniżej przedstawiono zestawienie powierzchni i typów siedliskowych lasu według gatunków panujących na podstawie Tabeli nr IV oraz wykres obrazujący udział gatunków panujących w typach siedliskowych lasu Nadleśnictwa na powierzchni leśnej zalesionej. Tabela Struktura gatunkowa w siedliskowych typach lasu Powierzchnia [ha] udział procentowy So 5,61 88,84 19,58 25,97 93,52 19,93 7,15 260,60 100,00 20,84 3,32 5,04 1,76 0,62 29,57 2,55 Soc 0,43 0,43 0,10 0,00 Sow 1,71 2,15 3,86 0,40 0,36 0,04 Md 28,88 30,38 80,18 53,01 192,45 6,77 5,15 1,51 1,66 1,88 Św 121,28 59,93 32,64 407, ,99 0,98 496,41 6, ,51 100,00 14,06 5,53 0,00 78,99 35,09 13,92 15,54 24,81 29,25 Jd 163,90 154,14 2,66 13, ,44 6,06 956,96 6,49 0, ,29 38,45 26,13 100,00 2,67 21,99 86,08 29,96 26,84 5,47 24,21 Dg 5,03 0,43 5,46 0,09 0,01 0,05 Bk 28,23 101,87 62, , , ,52 6,62 17,27 12,03 38,68 50,51 37,78 Db 7,47 95,51 9,02 0,47 112,47 1,75 16,19 0,17 1,94 1,10

52 Gatunek BWG BMwyż św LMwyż św Lwyż św Lwyżw LŁwyż BMGśw LMG św LMG w LGśw LGw LłG Razem 52 Powierzchnia [ha] udział procentowy Dbc Jw Js Gb Brz Ol Olsz Os Ksz Lp R-m STL % 0,76 7,30 19,42 5,64 33,12 0,18 1,24 0,37 0,18 0,32 16,13 43,30 3,09 19,73 1,05 83,30 3,78 7,34 0,06 0,62 4,34 0,82 1,20 38,23 1,87 26,27 0,71 7,13 75,41 0,28 6,48 0,04 0,82 2,94 43,80 0,74 34,46 0,27 1,53 0,41 36,67 6,76 5,84 0,05 0,03 0,01 0,36 28,82 26,59 6,30 9,39 1,08 3,59 75,77 6,76 4,51 1,22 0,18 0,03 22,05 0,74 1,57 2,11 1,11 0,39 1,00 2,22 8,40 0,27 100,00 0,02 0,01 4,14 13,64 0,08 0,60 0,09 0,86 2,45 4,00 0,01 0,00 3,56 15,05 0,04 0,29 0,01 0,30 0,01 0,00 0,00 0,45 0,45 0,00 1,86 0,00 2,08 0,46 2,54 0,35 0,01 0,02 121,28 5,61 426,30 589,80 2,11 2,66 515, ,32 7, ,39 24,18 16, ,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,19 0,05 4,17 5,77 0,02 0,03 5,05 51,99 0,07 31,26 0,24 0,16 100,00 Z tabeli wynika, że na siedliskach wyżynnych drzewostany są bardzo zróżnicowane, najwięcej jest drzewostanów z udziałem jodły i sosny, przy czym na siedlisku Lwyżśw, który zajmuje największą powierzchnię (5,8% pow. leśnej zalesionej) wśród siedlisk wyżynnych, najwięcej jest jodły(26,1%), buka(17,3%) i dęba(16,2%) i Na siedlisku LMwyżśw (4,2%) największy udział stanowią: jodła(38,5%), sosna(20,1%), świerk(14,1%) i buk(6,6%). Natomiast na siedliskach górskich najwięcej jest buka, świerka i jodły. Na siedlisku LMGśw, który stanowi 52,0% wszystkich siedlisk dominują: buk (38,7%), Św (35,1%) oraz Jd (22,0%). Siedlisko LGśw stanowi 31,3% powierzchni leśnej. Najwięcej tu jest buka - 50,5%, jodły 30,0%, świerka - 15,6%. Na siedlisku BWG (1,2%) świerk stanowi 100%. Strukturę gatunkową w ramach poszczególnych typów siedliskowych lasu przedstawia również poniższy wykres:

53 53 Ryc Procentowy udział gatunków panujących w siedliskowych typach lasu. Ryc Udział gatunków panujących w siedliskowych typach lasu na powierzchni leśnej zalesionej.

54 Zanieczyszczenie powietrza i uszkodzenia lasu od emisji przemysłowych Zgodnie z 10 IUL aktualizacji stref uszkodzeń przemysłowych nie przeprowadzono. Strefy zagrożeń przemysłowych przyjęto za III rewizją (na podstawie założonej w 1995 roku sieci powierzchni próbnych). Tak więc całość lasów Nadleśnictwa Sucha o powierzchni leśnej ,80 ha znajduje się w I strefie uszkodzeń przemysłowych Przyjęte przez I KTG gospodarcze typy drzewostanów i orientacyjne składy upraw Zgodnie z decyzją I KTG przyjęto następujące gospodarcze typy drzewostanów (GTD) oraz ramowe składy gatunkowe odnowień w zależności od siedliskowego typu lasu, które przedstawiono poniżej w tabeli. Tabela Typy gospodarcze drzewostanów i orientacyjne składy gatunkowe upraw przyjęte na I KTG. Siedl. Typ Lasu Gosp. Typ D-stanu Ramowy skład gatunkowy odnowień LMwyż 1 So Bk Bk 50%, So 30%, Jd 10%, Db inne 10% LMwyż 2 So Jd Jd 50%, So 30%, Bk 10%, Db inne 10% LMwyż w So Jd Jd 50%, So 30%, Bk 10%, Db inne 10% Lwyż 1 Jd Bk Bk 50%, Jd 30% Md, Db, inne 20% Lwyż 2 Bk Db Db 50%, Bk 30% Jd, Jw, Js inne 20% Lwyż ł Db Js Js 50%, Db 30% Ol 10 %, inne 10% Lwyż w Db Js Js 50%, Db 30% Ol 10 %, inne 10% BMwyż Jd So So 50%,Jd 30%, Db, Md inne 20% BWG Św Św 90%, Md, Jw 10% BMG Jd Bk Św Św 40%, Bk 30%, Jd 20% inne 10% LMG 1 Jd Bk Bk 50%, Jd 30% Św, Md inne 20% LMG 2 Bk Św Jd Jd 40%, Św 30%, Bk 20% inne 10% LG 1 Jd Bk Bk 50%, Jd 30%, Md, Lp inne 20% LG 2, LG w Bk Jd Jd 50%, Bk 30%, Js, Lp, Jw inne 20% LŁG Ol Js Js 50%, Ol 30%, Św, Jw inne 20% - Ze względu na nie poznaną bliżej chorobę jesiona, do czasu ustalenia jej sprawcy oraz opracowania metod zwalczania należy zrezygnować z wprowadzania tego gatunku na uprawach stosując zastępczo Db, Wz, Lp, Jw. - Powyższe składy gatunkowe mają charakter ramowy a przy odnowieniach będą uwzględnione warunki mikrosiedliskowe. Porównanie GTD przyjętych dla poszczególnych typów siedliskowych lasu w III i IV rewizji urządzania lasu. Tabela Porównanie GTD w III i IV rewizji urządzania lasu. Gospodarczy Typ D-stanu Siedliskowy Typ Lasu IV Rewizja III Rewizja LMwyż 1 So Bk So Bk LMwyż 2 So Jd LMwyż w So Jd Md-Bk-Db Lwyż 1 Jd Bk Db Bk Lwyż 2 Bk Db LŁwyż Db Js -

55 55 Siedliskowy Typ Lasu Gospodarczy Typ D-stanu IV Rewizja III Rewizja Lwyż w Db Js - BMwyż Jd So Jd So BWG Św Św BMG Jd Bk Św Bk Św LMG 1 Jd Bk LMG 2 Bk Św Jd Bk Św LG 1 Jd Bk LG 2 Bk Jd Św Jd Bk LG w Bk Jd - LŁG Ol Js Js Ol Charakterystyka walorów genetycznych lasu i bazy nasiennej Położenie nadleśnictwa na tle obowiązującego podziału Polski na regiony nasienne. Zgodnie z Zarządzeniem nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 29 grudnia 1997 r. oraz z obowiązującym podziałem na regiony nasienne dla nasion i sadzonek w Polsce /DGLP, IBL, Leśna regionalizacja dla nasion i siewek w Polsce, W-wa 2000/, Nadleśnictwo Sucha zaliczone zostało do makroregionu 513/8 oraz mikroregionów 851 i 853. Do mikroregionu 851 należy część Nadleśnictwa leżąca na terenie gmin: Lanckorona, Sułkowice, Stryszów, Budzów i obejmująca oddziały: 1-56, Do mikroregionu 853 należy Pozostała część Nadleśnictwa Sucha obejmująca oddziały: 57-59, Syntetyczne zestawienie obiektów bazy nasiennej w nadleśnictwie. Na terenie Nadleśnictwa występują wyłączone drzewostany nasienne, gospodarcze drzewostany nasienne, rejestrowane uprawy pochodne, drzewostany zachowawcze oraz drzewa doborowe. Tabela Zestawienie obiektów bazy nasiennej Typ obiektu powierzchnia w ha Wyłączone drzewostany nasienne 68,06 Otuliny WDN 21,14 Gospodarcze drzewostany nasienne 264,59 Drzewostany zachowawcze 50,86 Bloki upraw pochodnych 36,35 Razem 441, Wyłączone drzewostany nasienne. Wyłączone Drzewostany Nasienne (7) występują na powierzchni 68,06 ha. Są to drzewostany: - jodłowe 31,36 ha - bukowe 31,03 ha - sosnowe 5,67 ha

56 Tabela Wykaz Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych. 56 Oddział Powierzchnia Siedliskowy Gatunek Rok Udział Wiek [ha] Typ Lasu panujący uznania Mikroregion c 21,00 LGśw 8 Bk a 11,00 LGśw 5 Jd t 3,58 LMwyżśw 10 So c 13,21 LMGśw 9 Jd h 7,15 LMGśw 9 Jd b 10,03 LGśw 10 Bk a 2,09 LGśw 5 So Razem 68, Otuliny wyłączonych drzewostanów nasiennych. Tabela Wykaz otulin Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych. Oddział Powierzchnia Siedliskowy Gatunek Udział [ha] Typ Lasu panujący Wiek d 3,15 LMGśw 10 Bk f 8,14 LGśw 10 Bk g 2,24 LGśw 9 Bk c 1,10 LGśw 7 Jd c 3,18 LGśw 8 Bk d 3,33 LGśw 10 Bk 105 Razem 21, Gospodarcze drzewostany nasienne. W Nadleśnictwie wyznaczone są gospodarcze drzewostany nasienne (31). Zajmują łącznie powierzchnię 264,59 ha. Zdecydowana większość z nich to drzewostany bukowe, zajmujące 133,91ha powierzchni drzewostanów oraz świerkowe - 76,52 ha. Z pozostałych to: drzewostany jodłowe zajmujące 29,79 ha, modrzewiowe 19,95 ha, jesionowy 3,28 ha oraz daglezjowy 1,14 ha. Należy dodać, że Nadleśnictwo nie posiada GDN w wyższych położeniach. Tabela Wykaz drzewostanów nasiennych gospodarczych Oddział Powierzchnia Siedliskowy Gatunek Rok Udział Wiek [ha] Typ Lasu Panujący uznania Mikroregion a 8,12 LMGśw 6 Md a 3,32 Lwyżśw 8 Md d 5,08 Lwyżśw 5 Md b 3,28 Lwyżśw 8 Js c 3,43 Lwyżśw 5 Md b 5,10 LGśw 9 Bk b 9,76 LGśw 10 Bk c 5,05 LMGśw 10 Bk b 11,63 LMGśw 9 Bk b 5,09 LGśw 8 Bk b 7,12 LGśw 9 Bk d 5,16 LGśw 9 Bk a 16,50 LMGśw 9 Jd c 10,41 LMGśw 10 Jd a 15,19 LMGśw 10 Bk d 14,12 LGśw 8 Bk f 2,88 LMGśw 9 Jd

57 57 Oddział Powierzchnia Siedliskowy Gatunek Rok Udział Wiek [ha] Typ Lasu Panujący uznania Mikroregion d 13,79 LGśw 10 Bk c 11,86 LGśw 10 Bk b 16,35 LMGśw 10 Bk c 6,21 LGśw 9 Bk a 12,19 LMGśw 9 Św a 16,65 LMGśw 9 Św b 10,62 BMGśw 10 Św a 10,96 BMGśw 10 Św d 18,65 LMGśw 9 Św b 4,69 LMGśw 6 Bk c 1,14 LMGśw 8 Dg b 7,45 LMGśw 10 Św c 2,79 LGśw 9 Bk Razem 264, Drzewostany zachowawcze. W nadleśnictwie zinwentaryzowano 8 drzewostanów zachowawczych. Zajmują łącznie powierzchnię 50,86 ha. Są to drzewostany: - świerkowe - 41,02 ha na siedlisku BWG - sosnowy - 9,84 ha na siedlisku BMGśw Tabela Wykaz drzewostanów zachowawczych. Oddział Powierzchnia Siedliskowy Gatunek Udział [ha] Typ Lasu panujący Wiek Rok uznania b 9,84 BMGśw 9 So d 3,14 BWG 10 Św d 9,07 BWG 10 Św g 1,76 BWG 10 Św h 0,73 BWG 10 Św b 1,62 BWG 10 Św c 9,83 BWG 10 Św a 9,16 BWG 10 Św b 5,71 BWG 10 Św Razem 50, Rejestrowane uprawy pochodne. Zgodnie z długofalowym programem nasiennictwa i selekcji założono w Nadleśnictwie 11 rejestrowanych upraw pochodnych na łącznej powierzchni 36,35 ha, założone są zgodnie z regionalizacją nasienną z nasion pozyskanych z WDN. Są to uprawy świerkowe (8) oraz dwie jodłowe i jedna modrzewiowa. Ich syntetyczne zestawienie przedstawia poniższa tabela: Tabela Wykaz rejestrowanych upraw pochodnych Oddział STL Pow. Gat. Rok [ha] panujący założenia Pochodzenie nasion f Lwyżśw 2,00 Md 2000 WDN w oddziale 86b N-ctwa Sucha. l-ctwo Jasień 158b LMGśw 1,11 Św 1994 WDN w oddziale 89b N-ctwa Wisła, l-ctwo Malinka 164b LMGśw 1,17 Św 1994 WDN w oddziale 89b N-ctwa Wisła, l-ctwo Malinka 172a LGśw 4,88 Jd 1990 WDN w oddziale 172a N-ctwa Sucha., l-ctwo Tarnawa 172b LGśw 12,47 Jd 1990 WDN w oddziale 172b N-ctwa Sucha., l-ctwo Tarnawa

58 58 Oddział STL Pow. Gat. Rok [ha] panujący założenia Pochodzenie nasion c LMGśw 2,64 Św 1994 WDN w oddziale 89b N-ctwa Wisła, l-ctwo Malinka 258a LGśw 3,43 Św 1994 WDN w oddziale 89b N-ctwa Wisła, l-ctwo Malinka 284g LGśw 2,65 Św 1994 WDN w oddziale 89b N-ctwa Wisła, l-ctwo Malinka 226b LGśw 1,65 Św 1994 WDN w oddziale 89b N-ctwa Wisła, l-ctwo Malinka 355f LMGśw 1,35 Św 2000 WDN w oddziale 109d N-ctwa Wisła, l-ctwo Zapowiedź 380c BWG 3,00 Św 1994 WDN w oddziale 89b N-ctwa Wisła, l-ctwo Malinka Razem 36,35 Areał upraw pochodnych w Nadleśnictwie powinien być sukcesywnie zwiększany Drzewa doborowe. W Nadleśnictwie zainwentaryzowano 50 drzew doborowych: 10 buków o numerach sosen o numerach modrzew o numerze jodeł o numerach , , świerki o numerach czereśni ptasich o numerach Tabela Wykaz drzew doborowych Gatunek Oddział Liczba sztuk Numer drzewa Rok uznania c (WDN) Buk 270b (WDN) , a (WDN) Jodła 183h (WDN) , c (WDN) t (WDN) Sosna 228a (WDN) Modrzew 228a (WDN) Świerk 468a (GDN) b Czereśnia 3b ptasia 4a , Razem 50

59 Produkcja szkółkarska Nadleśnictwo posiada własną bazę szkółkarską, której produkcja zaspokaja potrzeby Nadleśnictwa oraz pozwala na sprzedaż sadzonek na zewnątrz. Własną bazę nasienną stanowią wyłączone i gospodarcze d-stany nasienne. Ponadto Nadleśnictwo kupuje co roku nasiona zgodnie z regionalizacją bazy nasiennej (Nadleśnictwo Wisła). Gospodarstwo szkółkarskie nie występuje; szkółki leśne funkcjonują w leśnictwie Budzów Tabela Lokalizacja szkółek leśnych. Adres Powierzchnia- ha leśnictwo 11d 3,16 Budzów 48f 0,58 Budzów Razem 3, Ogólna ocena stanu środowiska przyrodniczego Funkcje lasu i kategorie ochronności. Funkcje lasu Zasady hodowli lasu z 2002r określają dwie grupy funkcji lasu: A) Naturalne, które wynikają z samego istnienia lasu; najczęściej różne funkcje z tej grupy występują jednocześnie, tworząc się niejako automatycznie. Ze względu na sposób ich świadczenia wyróżnia się: biotyczne, ochronne oraz produkcyjne i reprodukcyjne. Lasy Nadleśnictwa Sucha spełniają następujące funkcje naturalne: Ochronne ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazu naturalnego, wody przed zanieczyszczeniem, gleb przed erozją i osuwiskami, środowiska naturalnego przed:hałasem, wiatrem, zapyleniem, promieniowaniem, powodzią, przemieszczaniem się zanieczyszczeń, funkcje historyczne, kulturowe, estetyczne, duchowe Biotyczne - klimatyczne, rekreacyjne, turystyczne, retencji, oczyszczania i dystrybucji wody. Produkcyjne produkcja biomasy i akumulacja energii, funkcje majątkowe i dochodowe, miejsca pracy, funkcje usług dla ludności B) Kształtowane, czyli wzmagane w określonym pożądanym kierunku różnymi metodami gospodarki leśnej i kształtowane na poziomie lokalnym, wojewódzkim i krajowym. Funkcje lasu dla Nadleśnictwa wynikają z przepisów i zarządzeń, które zawarte są w ustawie o lasach, Instrukcji urządzania lasu oraz innych przepisach prawnych. Opracowywany dla Nadleśnictwa Sucha projekt planu urządzenia lasu oparty jest o obowiązujące przepisy prawne tj. ustawę o lasach z dnia 28 września 1991 r. oraz rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie zasad szczegółowego sporządzania planu urządzenia lasu ( 1-6). Dominujące funkcje lasu w Nadleśnictwie Instrukcja Urządzania lasu z 2003 r. wyróżnia, w zależności od funkcji lasu trzy główne grupy lasów: rezerwatowe, ochronne i gospodarcze. Poniższe zestawienie porównuje ww. grupy lasów wg funkcji i wiodących kategorii ochronności.

60 60 Tabela Porównanie dominujących funkcji lasu między III i IV rewizją. III Rewizja IV Rewizja Dominująca funkcja Różnica Powierzchnia leśna lasu ha % ha % ha Lasy gospodarcze 0 0,0 42,64 0,4 42,64 Rezerwaty 58,22 0,5 58,16 0,6-0,06 Lasy ochronne ,47 99, ,00 99,0-1163,47 Razem ,69 100, ,80 100,0-1120,89 Mimo, że kategorie ochronności przyjęto wg III rewizji, wystąpiły różnice w powierzchni pomiędzy III i IV rewizją w poszczególnych grupach funkcji lasu i wiodących kategoriach ochronności. Różnice wynikają ze zmian w stanie posiadania (np. przekazanie gruntów leśnych o pow ,26 ha na rzecz BPN), zmian powierzchni oddziałów w związku z korektą ewidencji, zalesienia gruntów nieleśnych (lasy gospodarcze) oraz wprowadzenia funkcji lasów gospodarczych dla gruntów przyłączonych i zalesionych w ubiegłym okresie gospodarczym. Ryc Procentowy udział poszczególnych kategorii ochronności w Nadleśnictwie w IV rewizji 0.4% 0.6% Lasy gospodarcze Rezerwaty Lasy ochronne 99.0% Wielofunkcyjność lasów Zgodnie z przepisami Ustawy o lasach z dnia r. celem gospodarki leśnej jest zachowanie warunków do trwałej wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności oraz kształtowania środowiska przyrodniczego. Realizując cele hodowli i użytkowania lasu przyjmuje się zasadę, że każdy las, w każdym miejscu i czasie pełni jednocześnie różne funkcje. Wielofunkcyjność lasów Nadleśnictwa jest uwzględniona w przyjętych, na mocy Zarządzeń MOŚZNiL, kategoriach ochronności, które się na siebie nakładają.

61 61 Kategorie ochronności Decyzją I KTG przyjęty został obowiązujący dotychczas podział na kategorie ochronności Nadleśnictwa Sucha zgodnie z zarządzeniemi MOŚZNiL nr 149 z roku. Tabela Podział na kategorie ochronności w IV rewizji 1). Rezerwat: Na Policy w oddz. 380, 381, 382 (całe oddziały) na powierzchni leśnej 58,16 2). Lasy Ochronne: ,00 Lasy wodochronne, glebochronne, w oddziałach: 1-101, , , , 414, 416, 417, 419, , na powierzchni leśnej 8753,11 Lasy glebochronne, wodochronne w oddziałach , 114, 115, , , , 415, 418, 420, 453, 454 na powierzchni leśnej 1368,89 3). Lasy Gospodarcze* - na powierzchni leśnej 42,64 Razem ,80 *-Lasy przyłączone do Nadleśnictwa oraz grunty zalesione w ubiegłym okresie gospodarczym stanowią lasy gospodarcze. Poniżej wyszczególniono wszystkie lasy gospodarcze w nadleśnictwie Tabela Wykaz lasów gospodarczych Adres Powierzchnia Rodzaj powierzchni Adres Powierzchnia Rodzaj powierzchni 12 f 2,00 D-stan 116 j 0,07 D-stan 18 f 0,44 D-stan 121 i 0,03 D-stan 18 c 12,14 D-stan 121 m 0,04 D-stan 27 a 0,44 D-stan 121 f 0,81 D-stan 44 a 1,12 D-stan 121 h 0,05 D-stan 52 k 0,27 D-stan 122 h 0,02 D-stan 70 i 0,39 D-stan 135 j 0,15 D-stan 82 a 1,70 D-stan 135 l 0,88 D-stan 85 k 0,46 D-stan 135 i 0,11 Sukcesja 89 f 2,07 D-stan 152 n 0,79 D-stan 89 g 8,23 D-stan 180 r 0,03 D-stan 92 j 1,52 D-stan 296 b 0,04 D-stan(LŁG) 92 k 0,62 D-stan 296 a 0,03 D-stan 92 l 0,03 Sukcesja 331 h 0,41 D-stan 92 h 1,00 D-stan 346 f 0,06 Sukcesja 116 m 0,12 D-stan 355 f 1,61 D-stan 116 h 0,09 D-stan 391 c 0,02 Sukcesja 116 i 0,22 D-stan 393 p 0,06 D-stan 116 k 0,11 D-stan 419 b 4,10 D-stan(pow. 116 n 0,22 D-stan 458 a 0,04 Sukcesja doś) Razem 42,64

62 Walory przyrodnicze. Szczegółowe omówienie walorów przyrodniczych oraz form ochrony przyrody w Nadleśnictwie znajduje się w Programie ochrony przyrody dla Nadleśnictwa. W elaboracie temat ten zostanie zasygnalizowany w formie skróconej. Obiekty krajowej sieci ochrony przyrody. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz. U z dnia 30 kwietnia 2004 r.) określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: 1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów; 2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia; 4) siedlisk przyrodniczych; 5) siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; 7) krajobrazu; 8) zieleni w miastach i wsiach; 9) zadrzewień. Wymienia się następujące formy ochrony przyrody: 1) parki narodowe; 2) rezerwaty przyrody z otulinami; 3) parki krajobrazowe; 4) obszary chronionego krajobrazu; 5) obszary Natura 2000; 6) pomniki przyrody; 7) stanowiska dokumentacyjne; 8) użytki ekologiczne; 9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. W Nadleśnictwie Sucha występują następujące ustawowe obiekty ochrony przyrody: 1 rezerwat objęty ochroną częściową: Na Policy; Otulina Babiogórskiego Parkiu Narodowego. Park Krajobrazowy Beskidu Małego; 2 pomniki przyrody ożywionej (modrzew, świerk) 1 pomnik przyrody nieożywionej (skałka fliszowa) gatunki chronionych i rzadkich roślin (limba, kosodrzewina, wawrzynek, skrzyp olbrzymi, bluszcz pospolity, podrzeń żebrowiec, pióropusznik strusi, widłak jałowcowaty i wroniec, tojad mocny, parzydło leśne, dziewięćsił bezłodygowy, naparstnica zwyczajna, ciemiężyca zielona, goryczka trojeściowata, śnieżyczka przebiśnieg, storczyki, szafran spiski, cieszynianka wiosenna, kruszyna pospolita, marzanka wonna, kopytnik pospolity, pierwiosnka wyniosła, lilia złotogłów, konwalia majowa, paprotnik zwyczajny) gatunki chronionych owadów (nadobnica alpejska,biegaczowate, trzmiele), gatunki chronionych płazów (żaby np: ropucha szara, ropucha plamista, rzekotka, żaba trawna, żaba wodna, żaba jeziorowa, kumaki, grzebiuszka ziemna oraz traszki, salamandra plamista),

63 63 gatunki chronionych gadów (zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka i jaszczurka żyworodna), gatunki chronionych ptaków (głuszec, trznadel, potrzeszcz, potrzos, sikory, sowy, drapieżne, dzięcioły, jeżyk, kukułka, jaskółki, pliszki, świergotek, pluszcz, strzyżyk, rudzik, słowiki, płochacz, kowalik, pełzacze, wilga, sroka, gąsiorek, srokosz, sójka, orzechówka, kawka, gawron, wrona, kruk, szpak, wróble, zięba, kulczyk, dzwoniec, szczygieł, czyż, makolągwa, krzyżodziób, dziwonia, gil, grubodziób, ), gatunki chronionych ssaków (jeż zachodnioeuropejski, kret, ryjówki wiewiórka pospolita, rzęsorki, zabierek karliczek, orzesznica, niedźwiedź, wilk, ryś), W Nadleśnictwie brak użytków ekologicznych, obszarów Natura 2000 i obszarów chronionego krajobrazu - Rezerwat przyrody. Na terenie Nadleśnictwa Sucha znajduje się jeden istniejący rezerwat przyrody Na Policy im. profesora Zenona Klemensiewicza położony na stokach Pasma Policy w oddziałach 380,381,382 (dawny obręb Zawoja). Rezerwat częściowy, utworzony zarządzeniem MLiPD nr 72 z dnia roku (MP-1972, 36/202) o powierzchni całkowitej 58,70ha w celu zachowania w stanie naturalnym górnoreglowego drzewostanu świerkowego. Zestawienie syntetycznych danych dotyczących rezerwatu przedstawiono poniżej: Tabela Zestawienie powierzchni oraz niektórych danych dotyczących rezerwatu Na Policy Oddział Powierzchnia Siedlisk. Gatunek Udział poddział (ha) Typ Lasu panujący Wiek Bonitacja Zadrzewienie 380a 1,71 BWG 10 Św 70 III 0,9 380b 1,26 BWG 7 Św 45 III 0,6 380c 4,74 BWG 7 Św 15 III 0,7 380d 9,07 BWG 10 Św 195 IV 0,7 380f 3,57 BWG 6 Św 15 III 0,8 380g 1,76 BWG 10 Św 170 V 0,3 380h 0,73 BWG 10 Św 170 V 0,5 Razem pow. leśna 22,84 Związ. z gosp.leśną w tym: linie proj. 0,04 0,04 Razem oddz ,88 381a 3,27 BWG 8 Św 10 III 0,5 381b 1,62 BWG 10 Św 175 IV 0,7 381c 9,83 BWG 10 Św 175 V 0,2 381d 5,73 BWG 8 Św 175 V 0,4 Razem pow. leśna 20,45 Związ. z gosp.leśną w tym: linie proj. wizury 0,30 0,19 0,11 Razem oddz ,75 382a 9,16 BWG 10 Św 175 IV 0,7 382b 5,71 BWG 10 Św 155 V 0,8 Razem pow. leśna 14,87 Związ. z gosp.leśną w tym: linie oddz. drogi leśne 0,20 0,11 0,09 Razem oddz ,07 Razem pow. leśna 58,16 Związ. z gosp.leśną 0,54 Razem rezerwat 58,70

64 - Otulina Babiogórskiego Parku Narodowego. 64 W oddziałach: , , , utworzono otulinę Babiogórskiego Parku Narodowego o powierzchni leśnej 644,56 ha (zgodnie z Rozporządzeniem RM z roku). Babiogórski Park Narodowy został utworzony na mocy rozporządzenia rady Ministrów z dn r. Początkowo zajmował powierzchnię 1704 ha, następnie 1734 ha, a obecnie, po przejęciu w 1997r. areału z Nadleśnictw Sucha (1214 ha) i Nowy Targ (444 ha) ha. Ogólna powierzchnia otuliny BPN wynosi ha. W masywie Babiej Góry wyróżnia się szczyty: Cyl ( Małą Babią Górę) m n.p.m., Diablak (Babią Górę) m n.p.m., Gówniak m n.p.m., Kępę m n.p.m. Sokolicę m n.p.m. - Parki Krajobrazowe. Część lasów Nadleśnictwa Sucha położona jest na terenie utworzonego rozporządzeniem nr 9/98 z dnia 26 czerwca 1998 r. Wojewody Bielskiego Parku Krajobrazowego Beskidu Małego celem zachowania i popularyzacji wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Park położony jest na terenie gmin: Andrychów, Bielsko-Biała, Czernichów, Gilowice, Kozy, Łękawica, Łodygowice, Mucharz, Porąbka, Stryszawa, Ślemień, Wadowice, Wilkowice, Zembrzyce, Żywiec. Ogólna powierzchnia Parku wynosi ha, w tym na terenie Nadleśnictwa Sucha 1961,92 ha. Obejmuje część leśnictwa Mucharz (oddziały , ) oraz część leśnictwa Tarnawa ( oddziały , 175, 176). - Pomniki przyrody. Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 3 pomniki przyrody, w tym: - skałka fiszowa (leśnictwo Mucharz- 94d) - świerk pospolity (leśnictwo Roztoki 306a), dąb szypułkowy (leśnictwo Wełcza- 433i) Pozaustawowe formy ochrony przyrody Cenne przyrodniczo obiekty w Nadleśnictwie Sucha stanowią: - Lasy o charakterze zbliżonym do naturalnego, ze stanowiskami limby, z sosną wdziarową, - Lasy o nadzwyczajnym bogactwie florystycznym i strukturalnym, - Lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych, - D-stany nasienne wyłączone i gospodarcze, - Kolonie mrowisk, - Obiekty kultury materialnej (obiekty sakralne, miejsca pamięci, pochówku), - Osobliwości przyrody nieożywionej (wodospady, wychodnie i rumowiska skalne), - Lasy na powierzchniach doświadczalnych. Poniżej omówiono niektóre, cenne przyrodniczo obiekty. Szczegółowe omówienie pozaustawowych form ochrony przyrody znajduje się w Programie Ochrony Przyrody. - Obiekty kultury materialnej. W trakcie prac IV rewizji zinwentaryzowano następujące obiekty: - w oddziale 6d bunkier z okresu II wojny światowej oraz pamiątkowy obelisk, - w oddziale 10b - groby Konfederatów Barskich oraz figurka św. Michała z pocz. XX wieku, w oddz. 24b figurka św. Onufrego z XIX wieku,

65 65 - w oddz. 46a figurka Matki Boskiej Fatimskiej, - w oddz. 86f Kaplica Konfederatów Barskich z 1771roku, - w oddz. 381d (rezerwat)- figurka sakralna, Ponadto w Planie Ochrony Przyrody wymienia się także inne obiekty kultury materialnej na terenie podległym Nadleśnictwu: - figurka sakralna z początku XX w. w oddziale 22, - cmentarze cholerne z XIX w. oddz. 89, 173 Obiekty kultury materialnej zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa omówiono również w rozdz Baza turystyczna i edukacyjna w zasięgu działania Nadleśnictwa - Powierzchnie doświadczalne Tabela Wykaz powierzchni doświadczalnych Oddział Powierzchnia Siedliskowy Gatunek Rok Udział Wiek [ha] Typ Lasu panujący założenia Uwagi b 3,40 LGśw 10 Bk Pow. dośw. IBL 419b 4,10 LGśw 3 Św Pow. dośw. AR w Krakowie Razem 7,50 - Lasy na siedliskach wilgotnych i podmokłych. Zajmują one powierzchnię 54,57 ha (0,5% powierzchni leśnej Nadleśnictwa). Są to siedliska LMGw, LGw, LŁG i Lłwyż. Na siedliskach łęgowych (19,19 ha) utworzono gospodarstwo specjalne. Więcej informacji o tych siedliskach znajduje się w rozdziałach: Warunki wodne, Charakterystyka siedliskowych typów lasu w IV rewizji oraz w tabelach (rozdz. 10) - D-stany nasienne wyłączone i gospodarcze. WDN z otulinami zostały omówione w rozdz i a GDN w rozdz Powierzchnia WDN, wg stanu na roku wynosi 68,06ha, a GDN- 264,59ha. Lasy ochronne Większość lasów Nadleśnictwa pełni funkcje wodochronne i glebochronne. Lasy ochronne występują na powierzchni leśnej ha (99,0%) patrz rozdział Funkcje lasu i kategorie ochronności Zagrożenia środowiska przyrodniczego Do czynników stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego należą Zagrożenia abiotyczne: - Susze i powodzie, - gwałtowne silne wiatry, - okiść i szadź, - przymrozki wiosenne, - erozja gleby i osuwiska, - długotrwałe i obfite opady deszczu w okresie wczesnego lata powodujące erozję gleb i niszczące drogi.

66 66 Bardziej szczegółowe omówienie występujących zagrożeń abiotycznych zawarte zostało w rozdziałach: Kierunkowe zadania z zakresu ochrony lasu, Warunki klimatyczne, Warunki wodne Zagrożenia biotyczne: - szkodniki owadzie, - występowanie grzybów pasożytniczych, - szkody od zwierzyny roślinożernej /spałowanie, zgryzanie itp./, - szkody powodowane przez gryzonie, Bardziej szczegółowe omówienie występujących zagrożeń abiotycznych zawarte zostało w rozdziale: Kierunkowe zadania z zakresu ochrony lasu, zawartym w części planistycznej Zagrożenia antropogeniczne: - zanieczyszczenie powietrza - szkody górnicze (podtopienia) - zagrożenia wynikające z urbanizacji terenu - intensywna penetracja terenów leśnych przez turystów i zbieraczy grzybów i owoców leśnych - zagrożenia pożarami - Szczegółowe omówienie występujących zagrożeń antropogenicznych zawarte zostało w rozdziałach: Kierunkowe zadania z zakresu ochrony lasu i Plan ochrony przeciwpożarowej zawartych w części planistycznej Charakterystyka warunków ekonomicznych działania nadleśnictwa Krótka charakterystyka ekonomiczna regionu Obszar, na którym leży Nadleśnictwo Sucha ma charakter rolniczy oraz turystyczny. Lesistość wynosi ok. 46%. Na ogólną powierzchnię około 26 tys. ha lasów położonych w zasięgu działania Nadleśnictwa, lasy własności prywatnej zajmują ok. 57% powierzchni. Wzdłuż drogi krajowej 28, nad rzeką Skawą zlokalizowane są dwa miasta: Sucha Beskidzka i Maków Podhalański. W pobliżu omawianego terenu znajdują się miasta Górnego Śląska oraz Bielsko-Biała, a na północnym-wschodzie Skawina i Kraków. W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost zainteresowania ludności aglomeracji śląskiej oraz krakowskiej wypoczynkiem na omawianym terenie. Sieć komunikacyjna drogowa i kolejowa. Sieć drogowa na obszarze nadleśnictwa jest w miarę dobrze rozwinięta. Ważniejszymi drogami publicznymi na terenie zasięgu Nadleśnictwa są: Drogi krajowe: - droga nr 28: Wadowice Mucharz Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Maków Podhalański Juszczyn- Rabka Drogi wojewódzkie: - droga nr 946- Sucha Beskidzka- Stryszawa- Żywiec, - droga nr 956- Zembrzyce- Budzów- Sułkowice- Biertowice,

67 67 - droga nr 957- Juszczyn- Białka - Zawoja- Jabłonka, Poza drogami krajowymi i wojewódzkimi istnieje sieć dróg powiatowych, gminnych i lokalnych łączących bądź przecinających kompleksy leśne Nadleśnictwa. Sieć kolejowa. Przez obszar Nadleśnictwa przebiegają dwie linie kolejowe. Pierwsza prowadzi z Krakowa do Zakopanego biegnąc przez tereny Nadleśnictwa na odcinku Stryszów Osielec wzdłuż rzeki Skawy i drogi krajowej Nr 28 przez Mucharz, Zembrzyce, Suchą Beskidzką i Maków Podhalański. Druga łączy Suchą Beskidzką z Żywcem przechodząc przez Stryszawę, Lachowice. Przemysł na terenie obszaru terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa i w najbliższym sąsiedztwie. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa nie ma większych zakładów przemysłowych. Region ma charakter rolniczy, o dużym rozdrobnieniu gospodarstw oraz turystycznowypoczynkowy. Dwie aglomeracje miejskie Sucha Beskidzka i Maków Podhalański nie powodują negatywnych zjawisk w okolicznych drzewostanach. W pobliżu omawianego terenu znajdują się uprzemysłowione miasta Górnego Śląska, a na północnym-wschodzie Skawina i Kraków. Ważniejszymi zakładami przemysłowymi na omawianym terenie są: Fideltronik w Suchej Beskidzkiej, Fabryka Osłonek Białkowych Fabiol w Białce, Drzewna Spółdzielnia Pracy Spólnota w Białce, Oster Polska w Suchej Beskidzkiej, Marand w Zawoi, Maco Sp. Z o.o. w Makowie Podhalańskim. Zakłady drzewne i główni odbiorcy drewna. Największymi zakładami drzewnymi na terenie Nadleśnictwa są: Makpol w Zawoi, Drewnopol. w Makowie Podhalańskim, S.C. Delta w Skawicy, P.H.U. Zielonka w Grzechynii, Tartak, Zakład Usługowo Handlowy w Jaszczurowej. Podaż usług leśnych na lokalnym rynku. Konkurencja na rynku usług leśnych jest duża. Prace związane z użytkowaniem lasu, hodowlą i ochroną zlecane są Zakładom Usług Leśnych oraz innym firmom świadczącym usługi leśne. Nadleśnictwo, w 2005, współpracowało z 30 zakładami. Spośród nich najważniejsze to: FHPU Wójcik z Lipnicy Małej, Zakład Usług Leśnych- Robert Hankus z Palczy, Firma Drwal ze Stryszowa, Zakład Usług Leśnych- Zdzisław Wągiel z Suchej Beskidzkiej, PPHU Larix z Suchej Beskidzkiej Charakterystyka przestrzenna kompleksów leśnych w powiązaniu z warunkami transportu drewna Lasy Nadleśnictwa Sucha obejmują aż 319 kompleksów, przy czym 233 kompleksy są to działki o powierzchni do 1ha. Większość małych kompleksów leży blisko kompleksów większych. Rozmieszczenie kompleksów jest zróżnicowane przestrzennie. Lasy leżące w Paśmie Babiogórskim oraz Jałowieckim, a więc położone na południe od drogi Sucha- Żywiec oraz drogi krajowej 28 między Sucha Beskidzka a Juszczynem, obejmujące dawny

68 68 obręb Zawoja oraz południowo-zachodnią część dawnego obrębu Sucha tworzą w zasadzie kompleks leśny. Lasy położone w Beskidzie Małym skupione są w jednym dużym kompleksie oraz kilku małych obejmujących nie więcej niż dwa oddziały. Najbardziej rozrzucone są kompleksy leżące w Beskidzie Makowskim, przy czym największy z nich obejmuje lasy na stokach Góry Chełm (28 oddziałów). Cztery kompleksy liczą od 5 do 10 oddziałów. Pozostałe lasy są rozrzucone w małych kompleksach. Długość granicy lasów Nadleśnictwa gruntami sąsiadującymi wynosi ok.600 km. Na 1 ha powierzchni leśnej przypada ok. 57 m granicy zewnętrznej. Tabela Zestawienie kompleksów leśnych w Nadleśnictwie Sucha. Wielkość kompleksów [ha] Ilość Powierzchnia. [ha] poniżej , , , , , , ,1475 ponad ,9355 R a z e m ,0212 Dostępność kompleksów leśnych nadleśnictwa. Dostęp do kompleksów leśnych. Sieć dróg ułatwiających dostęp do poszczególnych kompleksów leśnych lub przecinających kompleksy leśne jest dobra i wystarczająca dla pojazdów osobowych, a czasami wyłącznie terenowych o małej masie W przypadku transportu drewna większość dróg dojazdowych do poszczególnych kompleksów przebiega drogami gminnymi. Są one wprawdzie utwardzone lub rzadziej asfaltowe, lecz o ograniczonym tonażu, co powoduje konkretne trudności w wywozie drewna i zmusza Nadleśnictwo do stosowania różnych metod postępowania w określonych sytuacjach (wydłużanie odległości zrywki, konieczność stosowania podwozu drewna., zmiana lokalizacji składów, partycypacje w kosztach remontów i inne). Dostępność drzewostanów w kompleksach leśnych. W terenach górskich istnieją określone uwarunkowania terenowe i związane z nim trudności budowy dróg zapewniających odpowiednią nośność. Sieć dróg wywozowych w górskiej części lasów należących do Nadleśnictwa Sucha jest uwarunkowana konfiguracją terenu (zbocza górskie). Niektóre partie lasu w górach są niedostępne dla sprzętu samochodowego, zwłaszcza w okresie wiosennych roztopów i zwiększonych opadów deszczu. Stąd konieczność realizacji budowy dróg. Istniejące drogi należy remontować. Ogólne omówienie potrzeb z zakresu budowy nowych dróg przedstawiono w rozdz Potrzeby z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb racjonalnej gospodarki leśnej. Nadleśnictwo Sucha dysponuje dobrymi warunkami do zrywki i składowania drewna. Sieć szlaków zrywkowych zapewnia dostęp do wszystkich części lasu. W Makowie Podhalańskim, w oddz. 330h, znajduje się spedycyjna składnica drewna (0,62ha).

69 69 Zestawienie składów drewna znajduje się w rozdziale Opis dokumentacji prawnej stanu posiadania Enklawy Tabela Wykaz enklaw L.p. Oddziały Nazwa Powierzchnia Oddziały Nazwa Powierzchnia l.p. sąsiadujące enklawy [ha] sąsiadujące enklawy [ha] 1 6 Szczurka Płonkowska I Ficka Korzeń Las I Szczepanówka , ,60 Luberdowa Las III Koisaniec Las IV Widłata Las V Frankówka ,17,52 Las VI Polana Siennikówka ,21, ,61,62 Bargiel , Obracz A Polana II Nad Potokiem Barglowa Targoszowa ,68 Polana I Jurówka Cyrchelka Polana III Zbabrana Zwalisko Dudziakowa ,72 Potóga , Sot Płonkowska Zegorek Zapadlisko ,217 Pniakówka ,77 Zimna Woda Pod Wsianem Targoszowa ,207,208 Lachówka Żmije Za pagórkiem Bania ,120 Bace , Suska Góra ,142 Pytla , ,158,165 Mirkówka , 32 Sitkówka ,217 Palenica , 78, 79, Razem w Nadleśnictwie 81 enklaw o powierzchni 161,73 ha. Poza tym istnieje cały szereg półenklaw wrzynających się na znaczną odległość w grunty Nadleśnictwa.

70 Charakterystyka pozostałych czynników wpływających na stopień trudności gospodarczych Nadleśnictwa Spośród innych czynników wpływających na stopień trudności gospodarczych należy wymienić: Ukształtowanie terenu, Gęsta sieć wód powierzchniowych (potoki), Udział siedlisk lasowych 93,7%, Udział gatunków liściastych 48,2%, Udział siedlisk wilgotnych i łęgowych 0,5%, Udział siedlisk górskich 89,9%, Udział siedlisk wyżynnych 10,1%, Udział KO 13,5%, Udział upraw i młodników i i ii klasy wieku 17,5%, Udział lasów ochronnych i rezerwatowych 99,5%, Powierzchnia drzewostanów do przebudowy 53,98 ha, tj. 0,5%, Bardzo duże zróżnicowanie gatunkowe drzewostanów, Położenie drzewostanów w zasięgu miast, Znaczna penetracja kompleksów leśnych przez turystów i miejscową ludność, Duży udział lasów innych własności w zasięgu terytorialnym ok. 58%, Występowanie drzewostanów na gruntach porolnych 37,40 ha, Istnienie otuliny Babiogórskiego PN (644,56 ha) oraz Parku Krajobrazowego Beskidu Małego (1961,92 ha) wraz z otuliną, Pozwy sądowe byłych właścicieli ziemskich o zwrot nieruchomości, Tendencja do przeznaczania w planach zagospodarowania gmin terenów polan śródleśnych i gruntów bezpośrednio przylegających do kompleksów leśnych pod zabudowę i rekreację, Plany budowy wyciągów narciarskich, tras zjazdowych i innych obiektów narciarskich na gruntach leśnych, Zróżnicowanie i rozdrobnienie rynku wewnętrznego (160 umów sprzedaży drewna rocznie), Duże zróżnicowanie sortymentowe, Brak dużych, dobrze zorganizowanych firm świadczących usługi leśne Brak dużych, stabilnych finansowo odbiorców drewna, Duży udział użytków przygodnych(35,6%, w tym: w użytkach rębnych-15.9%, a w przedrębnych 53,9%.

71 Zestawienie ekonomicznych wskaźników gospodarki leśnej. Tabela nr XIXa. Ekonomiczne wskaźniki gospodarki leśnej. Lp. Wyszczególnienie Ubiegły okres gospodarczy** Plan na bieżący okres gospodarczy Powierzchnia leśna* (stan na 1.01.pierwszego roku obowiązywania planu Ul bez grunt związ. z gosp. leśną)-ha , ,80 2. Zapas drzewny na powierzchni leśnej (stan na 1.01.pierwszego roku obowiązywania planu UL)-m Zasobność drzewostanów (stan na 1.01.pierwszego roku obowiązywania planu UL)- m 3 / ha 281,1 310,6 Wartość drzewostanów (wg tablic)- tys. - - zł Wartość majątku Wartość gruntów leśnych(20% wartości 4. Nadleśnictwa - - drzewostanów) tys. zł Wartość środków trwałych - tys. zł - - Razem - - Użytki rębne*** m netto Etat 10-letni Użytki przedrębne m netto /wykonanie (grubizna netto) Razem użytki główne m netto Udział użytków przedrębnych % 48,8 44,0 52,0-6. Okresowy przyrost m w 10-leciu przeciętnie m 3 /ha /rok 6,06 9,09 Wskaźniki Użytkowanie rębne m 3 /ha pow. les. /rok 2,96 4,21 gospodarki Użytkowanie przedrębne m 3 /ha pow. les. /rok 3,21 3,30 7. zasobami Razem użytkowanie główne m 3 /ha pow. les. (grubizna /rok 6,17 7,52 brutto)**** Użytkowanie główne % zasobów /rok 2,19 2,42 Użytkowanie główne % przyrostu /rok 10,20 8,27 8. Przeciętne roczne przychody Nadleśnictwa (z ostatnich trzech lat, bez dopłat z funduszu leśnego)- tys. zł ,8 X Przeciętne roczne koszty Nadleśnictwa ogółem 9. (z ostatnich trzech lat,bez funduszu leśnego)- tys. zł 9 317,9 X w tym podatek leśny 110,9 X 10. Przeciętny roczny wynik finansowy - tys. zł (netto) 1 112,9 X 11. Wskaźnik rentowności (10:9) - % 11,9 X Udział powierzchni prawnie wyłączonych z użytkowania 12. rębnego - % (udział w powierzchni leśnej) 0,5 0,6 13. Udział lasów ochronnych - % (udział w powierzchni leśnej) 99,5 99,0 Udział gospodarstwa przebudowy - % (udział w powierzchni 14. leśnej) X 0,5 Powierzchnia lasów nadzorowanych- ha X % udziału w powierzchni lasów Nadleśnictwa X 126,0 * - powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona bez związanej z gosp. leśną ** - Powierzchnia leśna oraz etaty użytkowania rębnego i przedrębnego zostały przyjęte wg stanu na r. bez uwzględnienia zmian powierzchniowych (w roku 1997 odeszło do BPN 1214,26 ha ) *** - łącznie z 5% przyrostem **** - odniesione do powierzchni z początku okresu gospodarczego

72 Ramowy plan ekonomiczny na 10 lat. Tabela nr XIXb. Ramowy biznesplan na 10 lat. Lp. Wyszczególnienie Plan optymistyczny pośredni pesymistyczny cena rosnąca cena stała cena stała koszty stałe koszty stałe koszty rosnące Etat m 3 netto zatwierdzony na 10 lat Cena 1 m 3 drewna (średnia z ostatnich 3 lat w nadleśnictwie) X 160,15 160,15 3 Rosnąca cena 1 m 3 drewna (średnia z ostatnich 3 lat w nadleśnictwie skorygowana 180,33 X X wskaźnikiem przewidywanej inflacji) 4 Przychody ze sprzedaży drewna w tys. zł , , ,23 5 Inne źródła przychodu w tys. zł Przychody razem tys. zł 383,48 340,57 340,57 7 Koszty ogółem (średnia kosztów ogółem z ostatnich 3 lat w nadleśnictwie) w tys. zł 9 317, ,90 X 8 Rosnące koszty ogółem (średnia kosztów ogółem z ostatnich 3 lat skorygowana X X ,86 wskaźnikiem przewidywanej inflacji) 9 Dochód (±) w tys. zł (przychody minus koszty) 2 427, ,90-61,06 10 Rentowność % (dochód/koszty ogółem x100% 26,05 11,94-0,58 Roczny wskaźnik inflacji został przyjęty na stałym poziomie 2,4% rocznie Charakterystyka stanu lasu i zasobów drzewnych Ocena możliwości produkcyjnych lasu na podstawie zestawień końcowych tabele klas wieku (II VIII). W rozdziale 10. Tabele i wykazy niniejszego elaboratu zostały zamieszczone następujące tabele, charakteryzujące możliwości produkcyjne lasów Nadleśnictwa Sucha: Tabela nr II - Zestawienie powierzchni typów siedliskowych wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji; Tabela nr III - Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych funkcji lasu i gatunków panujących; Tabela nr IV - Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących; Tabela nr Va - Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu; Tabela nr Vb - Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu; Tabela nr VI - Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności; uszkodzenia lasu i gatunków panujących; Tabela nr VIIIa - Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia przyrost tablicowy;

73 Struktura powierzchniowa i miąższościowa klas wieku w IV rewizji Ryc Struktura masowa i powierzchniowa klas wieku w IV rewizji 73 Jak widać największy udział stanowią drzewostany III i IV klasy wieku odpowiednio 23,2% i 22,2% powierzchni oraz 22,5% i 27,2% masy. Drzewostany I i II klasy wieku stanowią 17,5 % powierzchni i 4,6% masy. Drzewostanów w K.D.O. nie zinwentaryzowano. Drzewostany w K.O. stanowią 12,5% masy i 13,5% powierzchni Porównanie powierzchniowego i miąższościowego rozkładu klas wieku w III i IV rewizji. Tabela Porównanie powierzchni leśnej, zasobów leśnych i przeciętnej zasobności wg stanu na i Stan na Jedn. Grunty leśne niezalesione do odnowienia halizny zręby Płazo winy pozo stałe Drzewostany w klasach i podklasach wieku I II III IV Powierzchnia w ha/zapas w m Powierzchnia ha 1,27 6,27 2,07 109,39 363,7 845, , , , ,41 895, % 0,0 0,1 0,0 1,0 3,2 7,5 9,6 10,0 10,3 12,7 7, ha 0,0 0,0 5,25 93,73 281,09 469,38 943, , , , , % 0,0 0,0 0,1 0,9 2,7 4,6 9,2 11,1 12,0 10,8 11,4 Różnica ha -1,27-6,27 3,18-15,66-82,61-376,27-149,34 8,25 64,35-338,29 270,27 Masa m % 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 4,2 8,3 11,0 15,3 10, m % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 3,8 8,6 13,9 13,2 14,0 Różnica m Przeciętna zasobność Różnica m 3 / ha m 3 / ha m 3 / ha 39,4 13,6 0,0 0,8 11,1 35,9 121,3 232,9 301,0 337,8 373,0 0,0 0,0 15,4 7,8 15,0 42,3 128,3 239,5 359,8 380,2 381,9-39,4-13,6 15,4 7,0 3,9 6,4 7,0 6,6 58,9 42,5 8,9

74 74 Drzewostany w klasach i podklasach wieku Przest. Razem V VI VII VIII na Stan KO KDO Grunty Jedn. gruntach Grunty na i zal. i nie leśnych zal. 140 wyż. zal. Powierzchnia w ha/ zapas w m Powierzchnia ha 693,87 865,98 596,53 81,21 74, ,91 129, , , % 6,1 7,6 5,3 0,7 0,7 16,3 1,1 99,9 100, ha 851,59 526,12 825,84 149,78 57, ,67 0, , , % 8,3 5,1 8,1 1,5 0,6 13,5 0,0 99,9 100,0 Różnica ha 157,72-339,86 229,31 68,57-16,75-466,24-129, , ,89 Masa 1.01 m % 9,6 13,2 9,3 1,2 0,6 14,6 1,1 0,2 100,0 100, m % 10,6 7,5 12,6 1,8 0,4 12,5 0,0 0,3 100,0 100,0 Różnica m Przeciętna zasobność m 3 / 439,2 485,4 496,3 462,8 263,0 252,2 268,3 281,3 281, Różnica ha m 3 / ha m 3 / ha 393,3 453,8 485,9 373,9 229,4 285,8 0,0 310,7 310,6-45,9-31,6-10,4-88,9-33,6 33,6-29,4 29,5 Ryc Porównanie powierzchni leśnej Nadleśnictwa Sucha w III i IV rewizji UL , ,80 powierzchnia różnica Ryc Porównanie zapasu w Nadleśnictwie Sucha w III i IV rewizji UL zapas różnica

75 75 Ryc Porównanie średniej zasobności w Nadleśnictwie Sucha w III i IV rewizji UL ,50 różnica 50 0 zasobność Ryc Porównanie powierzchni klas wieku Nadleśnictwa Sucha w III i IV rewizji III rewizja IV rewizja powierzchnia - ha Ia niezalesione Ib IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb Va Vb VI VII VIII KO KDO Ryc Porównanie zapasu w klasach wieku Nadleśnictwa Sucha w III i IV rewizji masa - m III rewizja IV rewizja IIa Ib Ia niezalesione IIb VI Vb Va IVb IVa IIIb IIIa VII KDO KO VIII 0 przestoje

76 76 Ryc Porównanie przeciętnej zasobności klas wieku Nadleśnictwa Sucha w III i IV rewizji masa - m III rewizja IV rewizja Ia Ib IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb Va Vb VI VII VIII KO KDO Z tabeli i wykresów wynika, że nastąpiły znaczne zmiany w stosunku do poprzedniej rewizji, zarówno w rozkładzie powierzchni jak i zapasu w podklasach wieku. Zmniejszyła się powierzchnia większości klas wieku, w związku z przekazaniem na rzecz BPN części dawnego obrębu Zawoja. Ogólny zapas drzewostanów w IV rewizji jest mniejszy o m 3. Wzrosła natomiast przeciętna zasobność drzewostanów. W młodszych podklasach wieku nastąpił duży wzrost zapasu i przeciętnej zasobności, natomiast w starszych klasach wieku zarówno zapas jak i zasobność uległy zmniejszeniu. Nie stwierdzono w obecnej inwentaryzacji drzewostanów w klasie do odnowienia Podczas taksacji w Nadleśnictwie nie zainwentaryzowano gruntów leśnych niezalesionych przeznaczonych do odnowienia Charakterystyka młodego pokolenia zinwentaryzowanego w IV rewizji. Młode pokolenie w KO (wg tabeli nr XII, zamieszczonej w rozdz. 2 Analiza gospodarki przeszłej) występuje średnio na 71 % powierzchni. Są to głównie młodniki bukowe(51%), świerkowe(25%) i jodłowe(23%) Poza KO, drzewostany z podrostem % odnotowano na powierzchni ha, % odnotowano na powierzchni 781 ha, - 50% i wyżej odnotowano na powierzchni 75 ha. Występują również: - Podsadzenia w drzewostanach o powierzchni 527 ha, - Naloty w drzewostanach o powierzchni 3479 ha.

77 Charakterystyka drzewostanów Nadleśnictwa Sucha Charakterystyka głównych gatunków panujących Drzewostany Nadleśnictwa Sucha cechują się dość dużym zróżnicowaniem zarówno gatunkowym, jak i wiekowym. Również przestrzennie, w zależności od ukształtowania terenu, wysokości n.p.m. itd. występuje zmienność w składach gatunkowych drzewostanów. Generalnie najczęściej spotykanym gatunkiem jest buk, stanowiący 37,8% powierzchni leśnej drzewostanów Nadleśnictwa (wg gatunków panujących) oraz 34,5% całkowitego zapasu. Drzewostany świerkowe stanowią 29,2% powierzchni leśnej, a jodłowe 24,2%. Jodła jest gatunkiem dominującym na niżej położonych terenach (siedliska wyżynne), natomiast świerk dominuje na najwyżej położonych siedliskach (BWG, BMGśw) Poniżej przedstawiono niektóre parametry drzewostanów według dominujących gatunków: Tabela Niektóre cechy dominujących drzewostanów w Nadleśnictwie Cecha/gatunek buk świerk jodła sosna dąb modrzew nadleśnictwo udział powierzchniowy (%) 37,78 29,23 24,21 2,55 1,11 1,88 - udział masowy (%) 34,62 29,31 28,21 2,49 1,16 1,52 - przeciętna zasobność (m 3 /ha) 284,5 311,4 361,9 303,1 325,6 251,1 310,6 spodziewany przyrost bieżący roczny (m 3 /ha) 8,38 7,83 12,71 5,83 6,13 6,91 9, Powierzchniowy i miąższościowy udział drzewostanów według gatunków panujących. Wszystkie wartości przedstawione w tym punkcie są zawarte w tabelach nr III, IV, w rozdziale 10. Tabele i wykazy elaboratu. Tabela nr III - Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych funkcji lasu i gatunków panujących; Tabela nr IV - Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących; Tabela Udział powierzchniowy i miąższościowy gatunków panujących na powierzchni leśnej Gatunek panujący Powierzchnia [ha] Procent [%] Zapas [m 3 ] Procent [%] So 260,60 2, ,49 Soc 0,43 0,00 0,00 Sow 3,86 0, ,01 Md 192,45 1, ,52 Św 2988,51 29, ,31 Jd 2474,78 24, ,21 Dg 5,46 0, ,09 Bk 3862,28 37, ,62 Db 113,08 1, ,16 Dbc 33,12 0, ,33 Jw 83,30 0, ,71 Js 76,80 0, ,60 Gb 36,67 0, ,35 Brz 75,77 0, ,52

78 78 Gatunek panujący Powierzchnia [ha] Procent [%] Zapas [m 3 ] Procent [%] Ol 8,40 0, ,03 Olsz 4,00 0, ,02 Os 0,30 0,00 0,00 Ksz 0,45 0, ,00 Lp 2,54 0, ,03 Ogółem 10222,80 100, ,00 Ryc Udział powierzchniowy i masowy gatunków panujących wg IV rewizji Struktura drzewostanów według gatunków panujących w klasach wieku Ryc Udział powierzchniowy gatunków panujących w klasach wieku 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ia Ib IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb Va Vb VI VII VIII KO So Md Św Jd Bk Db Ol Brz inne

prace inwentaryzacyjne Wg instrukcji UL 2003 i 2011

prace inwentaryzacyjne Wg instrukcji UL 2003 i 2011 Zakład Urządzania Lasu prace inwentaryzacyjne Wg instrukcji UL 2003 i 2011 Taksacja Taksacja prace przygotowawcze 7 IUL 1) zebranie oraz zestawienie danych o obszarach chronionych w nadleśnictwie i funkcjach

Bardziej szczegółowo

OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA

OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLINIE PLAN URZĄDZENIA LASU dla NADLEŚNICTWA PARCZEW OBRĘBY: Parczew Sosnowica Uścimów sporządzony na okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI O LASACH. Bank Danych o Lasach, dr inż. Robert Łuczyński

SYSTEM INFORMACJI O LASACH. Bank Danych o Lasach,  dr inż. Robert Łuczyński SYSTEM INFORMACJI O LASACH Bank Danych o Lasach, http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ dr inż. Robert Łuczyński r.luczynski@gik.pw.edu.pl Program : Gospodarka leśna Plan urządzenia lasu Państwowe Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA ORAZ POZOSTAŁYCH GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA ORAZ POZOSTAŁYCH GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA ORAZ POZOSTAŁYCH GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA PRZESTRZENNE USYTUOWANIE ORAZ RYS HISTORYCZNY Plan urządzenia

Bardziej szczegółowo

Adres leśny:... Adres administracyjny:... Powierzchnia:...(ha) Rodzaj powierzchni:...

Adres leśny:... Adres administracyjny:... Powierzchnia:...(ha) Rodzaj powierzchni:... Wzór nr 1 SCHEMAT OPISU TAKSACYJNEGO Adres leśny:... Adres administracyjny:... Powierzchnia:...(ha) Rodzaj powierzchni:... Siedlisko: (typ. siedl. lasu, wariant uwilgot., st. degrad.) Nr dz.ewid.:. Pow.ewiden.:.(m

Bardziej szczegółowo

dla NADLEŚNICTWA OPOLE

dla NADLEŚNICTWA OPOLE REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH PLAN URZĄDZENIA LASU dla NADLEŚNICTWA OPOLE OBRĘBY: DĄBROWA OPOLSKA GRUDZICE KRASIEJÓW ZBICKO na okres gospodarczy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow.

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. Załącznik nr 1 SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Urządzanie Lasu Ćwiczenia

Urządzanie Lasu Ćwiczenia Regulamin ćwiczeń zaliczenie - egzamin pisemny 40%, - wyniki 2 kolokwiów 30%, - wyniki projektów 10%, - wyniki ćwiczeń terenowych 20% odrabianie zajęć ćwiczenia terenowe Pomoce i literatura http://wl.sggw.waw.pl/units/urzadzanie/materialy

Bardziej szczegółowo

Zakład Urządzania Lasu. Taksacja inwentaryzacja zapasu

Zakład Urządzania Lasu. Taksacja inwentaryzacja zapasu Zakład Urządzania Lasu Taksacja inwentaryzacja zapasu prace inwentaryzacyjne Wg instrukcji UL 2003 i 2011 Zakład Urządzania Lasu Na najbliższych ćwiczeniach Kolokwium nr 1 PUL, mapy, podział powierzchniowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/11 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody Cieszynianka 1

ZARZĄDZENIE NR 4/11 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody Cieszynianka 1 ZARZĄDZENIE NR 4/11 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody Cieszynianka 1 Na podstawie art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Województwo Rodzaj użytku Powiat Razem. Obręb ewidencyjny (z dokł. do 1 m 2 )

Województwo Rodzaj użytku Powiat Razem. Obręb ewidencyjny (z dokł. do 1 m 2 ) Tabela I Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych, kategor użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Województwo Rodzaj użytku

Bardziej szczegółowo

Podział powierzchniowy

Podział powierzchniowy Zakład Urządzania Lasu Podział powierzchniowy Podział powierzchniowy - przestrzenny podział kompleksu leśnego siecią linii bezdrzewnych (gospodarczych i oddziałowych) Podział na części zwane oddziałami

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów w województwie mazowieckim

Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów w województwie mazowieckim Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów w województwie mazowieckim Spis treści Strony I. Wstęp. 3-5 II. III. IV. Struktura użytkowania gruntów w miastach objętych monitoringiem..6-11 Struktura

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA Załącznik nr 3 ELEMENTY PLANU ZALESIENIA A. Zalecenia planu zalesienia 1. Dane dotyczące położenia gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz faktycznego sposobu

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR, Gorzkowice w jednostce ewidencyjnej 101003_2 Gorzkowice w powiecie

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH. dla NADLEŚNICTWA OLKUSZ OBRĘBY: OLKUSZ RABSZTYN PILICA

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH. dla NADLEŚNICTWA OLKUSZ OBRĘBY: OLKUSZ RABSZTYN PILICA REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH PLAN URZĄDZENIA LASU dla NADLEŚNICTWA OLKUSZ OBRĘBY: OLKUSZ RABSZTYN PILICA na okres gospodarczy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2021r. Opisanie ogólne

Bardziej szczegółowo

Planowanie gospodarki przyszłej

Planowanie gospodarki przyszłej Planowanie gospodarki przyszłej Planowanie gospodarki przyszłej Określenie rozmiaru użytkowania ETAT Planowanie gospodarki przyszłej Podział na gospodarstwa Struktura klas wieku Wiek dojrzałości TKW kolej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOLBUDY. Zestawienie użytkowania gruntów w 2010r

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOLBUDY. Zestawienie użytkowania gruntów w 2010r STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOLBUDY Zestawienie użytkowania gruntów w 2010r Dla gminy Kolbudy opracował: Adam Rodziewicz październik 2010 ABAN Adam Rodziewicz ul. Morenowe Wzgórze 26a/13 80283 Gdańsk Spis

Bardziej szczegółowo

Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski

Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski Nadleśnictwo Zawadzkie - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, której siedziba znajduje

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

NGG Wadowice, dnia r. D E C Y Z J A

NGG Wadowice, dnia r. D E C Y Z J A STAROSTA WADOWICKI NGG.6821.16.2014 Wadowice, dnia 26.02.2015 r. D E C Y Z J A Na podstawie art.6 pkt.4, art.8, art.112, art.113 ust.1, ust.5, ust.7, art.114 ust.3, ust.4, art.115 ust.3, art.118 ust.1a,

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Jarosław Lasota Zakład Gleboznawstwa Leśnego, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu UR w Krakowie

dr hab. inż. Jarosław Lasota Zakład Gleboznawstwa Leśnego, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu UR w Krakowie dr hab. inż. Jarosław Lasota Zakład Gleboznawstwa Leśnego, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu UR w Krakowie Pierwotna puszcza, występująca w zachodniej części pasma karpackiego, skutecznie opierała się przed

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/XIV/2015 Rady Gminy Czerwonak z dn 19 listopada 2015r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE Podstawę prawną modernizacji ewidencji

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny Białystok ul. Krakowska 13 Numer identyfikacyjny REGON za rok 2015 Stan w dniu 31 XII

Urząd Statystyczny Białystok ul. Krakowska 13 Numer identyfikacyjny REGON za rok 2015 Stan w dniu 31 XII GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

PARCIAKI 7 wrzesień 2011 r.

PARCIAKI 7 wrzesień 2011 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NARADY TECHNICZNO GOSPODARCZEJ W SPRAWIE SPORZĄDZENIA PLANU URZĄDZENIA LASU NA OKRES 1.01.2012 r. 31.12.2021 r. DLA NADLEŚNICTWA PARCIAKI PARCIAKI 7 wrzesień 2011 r. Skład Komisji:

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: 1. Rok Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

Zakład Urządzania Lasu. Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa

Zakład Urządzania Lasu. Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa Zakład Urządzania Lasu Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa Podstawowym materialnym produktem gospodarstwa leśnego jest drewno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy*

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy* IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1)

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1) 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny Załącznik nr 1 do uchwały Nr 306/XXIV/2016 Rady Miasta Ciecnów z dnia 27 października 2016 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 3159 ZARZĄDZENIE NR 6/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Drewno stosowe użytkowe z wyborem do mech. przerobu

Drewno stosowe użytkowe z wyborem do mech. przerobu DECYZJA Nr /05 Nadleśniczego Nadleśnictwa Stąporków z dnia 07.07.05r w sprawie cen detalicznych na drewno stroisz oraz choinki obowiązujące od dnia 07.07.05 r w Nadleśnictwie Stąporków znak: ZG.805..05

Bardziej szczegółowo

Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej

Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej Michał Orzechowski Zakład Urządzania Lasu KULGiEL SGGW Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej Warstwy drzewostanów Fazy rozwojowe w procesie produkcji podstawowej Zabiegi pielęgnacyjne Dojrzałość drzewostanów

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I LOKALIZACJA. porowata podziemna warstwa wodonośna krzemionkowa czwartorzęd, trzeciorzęd, kreda piaski, żwiry, piaskowce

IDENTYFIKACJA I LOKALIZACJA. porowata podziemna warstwa wodonośna krzemionkowa czwartorzęd, trzeciorzęd, kreda piaski, żwiry, piaskowce IDENTYFIKACJA I LOKALIZACJA JCWPd PL_GW_2200_152 POWIERZCHNIA JCWPd [km 2 ] 2369,9 TYP WARSTWY WODONOŚNEJ porowata podziemna warstwa wodonośna krzemionkowa czwartorzęd, trzeciorzęd, kreda LITOLOGIA piaski,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9. Załącznik Nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Zatory Nr 78/XIII/2015 z dnia 30 listopada 2015r Podstawa prawna: Składający: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO na Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędacych zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO JUGÓW ul. Główna 149, Jugów tel/fax /

NADLEŚNICTWO JUGÓW ul. Główna 149, Jugów tel/fax / NADLEŚNICTWO JUGÓW ul. Główna 149, 57-430 Jugów tel/fax. 74 872 24 52 / 74 872 2279 jugow@wroclaw.lasy.gov.pl www.wroclaw.lasy.gov.pl/jugow Streszczenie Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Jugów na lata

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych

DECYZJA Nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych DECYZJA Nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych Znak spr.: Z-90-4/2009 Działając na podstawie: art.35, ust.1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

L-01. Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa. za rok 2012

L-01. Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa. za rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON L-01 Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa za rok 2012 Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. INRL - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Nr telefonu kontaktowego ; e -mail

Bardziej szczegółowo

LASY I GOSPODARKA LEŚNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W LATACH

LASY I GOSPODARKA LEŚNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator INRL - 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień 30.09.2006 roku

Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień 30.09.2006 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 68/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 lipca 2006 roku Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator Załącznik Nr 2 do

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kwilcz Nr XV/95 /2015 z dnia 27 listopada 2015 r Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działek gruntu: - działki nr 366 o powierzchni 17 000 m 2, niezabudowanej, Szacowana nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze powiatu tarnobrzeskiego

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze powiatu tarnobrzeskiego Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze powiatu tarnobrzeskiego Streszczenie Według obowiązujących w Polsce przepisów prawa - przez gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa należy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie Wstęp Podstawowe pojęcia występujące w niniejszym opracowaniu Mapa administracyjna województwa

SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie Wstęp Podstawowe pojęcia występujące w niniejszym opracowaniu Mapa administracyjna województwa Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie. 6 1. Wstęp. 7 2. Podstawowe pojęcia występujące w niniejszym opracowaniu. 8 3. Mapa administracyjna

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Nowej Górze, objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00012043/7, na którą składają się:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. Załącznik nr 1 do umowy PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. 1.Dane formalno-prawne: 1.1. Zamawiający: Starosta Międzyrzecki

Bardziej szczegółowo

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI 1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI Porównanie gminy Bogdaniec z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA WP

Bardziej szczegółowo

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie. 6 1. Wstęp. 7 2. Podstawowe pojęcia występujące w niniejszym opracowaniu. 8 3. Mapa administracyjna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwentaryzacji: charakterystyka drzewostanów Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Wyniki inwentaryzacji: charakterystyka drzewostanów Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Wyniki inwentaryzacji: charakterystyka drzewostanów Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO, DOSTĘPNOŚĆ Przedmiotowa działka ewidencyjna nr 219/1, położona jest w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA URZĄDZANIA LASU

INSTRUKCJA URZĄDZANIA LASU Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe INSTRUKCJA URZĄDZANIA LASU Część 1 INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA PLANU URZĄDZENIA LASU DLA NADLEŚNICTWA Załącznik do Zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2014 rok Sucha 2015 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r....

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1070 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1070 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1070 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ORAZ KIERUNKI I PROBLEMY ROZWOJU FUNKCJI PRODUKCYJNYCH GOSPODARKI LEŚNEJ

ZNACZENIE ORAZ KIERUNKI I PROBLEMY ROZWOJU FUNKCJI PRODUKCYJNYCH GOSPODARKI LEŚNEJ Wojciech Fonder ZNACZENIE ORAZ KIERUNKI I PROBLEMY ROZWOJU FUNKCJI PRODUKCYJNYCH GOSPODARKI LEŚNEJ W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM LP Warszawa, marzec 2009 rok Funkcje lasu Lasy w naturalny sposób spełniają

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Filtrowej 9-13, stanowiąca: prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych 771 oraz 773 o łącznej

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr załącznika 3. Nazwa podatnika ZN-1/B Lp. Adres nieruchomości DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Obręb, nr działki Pow. działki (m²) Pow.

Bardziej szczegółowo

425 426 427 428 429 430 Białystok, dnia 17. 12. 2014 r. NOTATKA SŁUŻBOWA z posiedzenia w sprawie ustalenia wysokości etatów użytkowania rębnego i uzgodnienia rozplanowania cięć na lata 2015 2024, które

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Czerwonak z dnia IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 grudnia 2015 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informacje ( NIP lub PESEL) INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zasobów drzewnych

Inwentaryzacja zasobów drzewnych Inwentaryzacja zasobów drzewnych Metody inwentaryzacji zapasu. Charakterystyka metody reprezentacyjnej. Przypomnienie Metody inwentaryzacji: - pomiarowa - szacunkowa - pomiarowo-szacunkowa - reprezentacyjna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ ZWIAZANEJ Z REGULACJĄ STANÓW PRAWNYCH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ ZWIAZANEJ Z REGULACJĄ STANÓW PRAWNYCH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU Załącznik nr 4 WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ ZWIAZANEJ Z REGULACJĄ STANÓW PRAWNYCH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU OPATOWSKIEGO I. DANE O OBIEKCIE: OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/58/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

L-01. Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) za rok 2014

L-01. Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) za rok 2014 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON L-01 Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT załącznik nr 1 ROL.6845.5.2.2014.AC do zarządzenia Nr 236/14 Burmistrza Trzcianki z 18 gru 2014 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW WÓJT GMINY WIĄZOWNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KATALOG OBRĘBÓW WIĄZOWNA 2010 SPIS TREŚCI BOLESŁAWÓW

Bardziej szczegółowo

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do umowy RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów:

Bardziej szczegółowo

A. II. Podmiot zobowiązany do złożenia informacji (współwłaściciel, współposiadacz):

A. II. Podmiot zobowiązany do złożenia informacji (współwłaściciel, współposiadacz): Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI/97/2015 Rady Gminy Grunwald z dnia 16 grudnia 2015 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Scalenie gruntów wsi Zaliszcze Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Projekt scalenia gruntów wsi Zaliszcze realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

MYSZYNIEC 9 października 2012 r.

MYSZYNIEC 9 października 2012 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NARADY TECHNICZNO GOSPODARCZEJ W SPRAWIE SPORZĄDZENIA PLANU URZĄDZENIA LASU NA OKRES 1.01.2013 r. 31.12.2022 r. DLA NADLEŚNICTWA MYSZYNIEC MYSZYNIEC 9 października 2012 r. Skład

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE PLANU URZĄDZENIA LASU NADLEŚNICTWA MIĘKINIA OBOWIĄZUJĄCEGO NA LATA

STRESZCZENIE PLANU URZĄDZENIA LASU NADLEŚNICTWA MIĘKINIA OBOWIĄZUJĄCEGO NA LATA STRESZCZENIE PLANU URZĄDZENIA LASU NADLEŚNICTWA MIĘKINIA OBOWIĄZUJĄCEGO NA LATA 2002-2011 Nadleśnictwo Miękinia posiada zatwierdzony Plan Urządzenia Lasu na lata 2002-2011. Z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację DR - 2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2. na Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. O podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013

Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013 Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013 Marek Rycharski, Zuzanna Oświecimska-Piasko Instytut Technologiczno-Przyrodniczy www.itep.edu.pl PLAN 1. Krajobraz obszarów wiejskich 2. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo