Instrukcja Instalacji i Programowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Instalacji i Programowania"

Transkrypt

1 Instrukcja Instalacji i Programowania Interfejs Komunikacyjny UT-4 v2.0

2 1. Spis Treści 1. Spis Treści Terminy i Pojęcia Przeznaczenie i Budowa Ograniczenia w Zastosowaniu Interfejsu Wykorzystanie Interfejsu w Systemie RACS Instalacja Instalacja UT-4 w sieciach LAN na MS Windows XP i 2K Instalacja UT-4 poza siecią lokalną na MS Windows XP i 2K Instalacja UT-4 v2.0 na MS Windows 9x/ME Ustawianie domyślnego trybu sterowania przepływem (Flowcontrol) Rekonfiguracja Deinstalacja Dodatki...26 Uwaga: Interfejs UT-4 v2.0 jest zbudowany na bazie modułu sieciowego Digi Connect ME firmy Digi Corp. (www.digi.com). Niniejsza instrukcja opisuje sposób instalacji i wykorzystania interfejsu UT-4 jako wirtualnego portu szeregowego. Nie jest celem tej instrukcji szczegółowe opisywanie wszystkich możliwości wykorzystania modułu sieciowego Digi Connect ME. W przypadku chęci wykorzystania interfejsu do innego celu niż wirtualny port szeregowy należy skorzystać w pełnej dokumentacji modułu Digi Connect ME zamieszczonej na stronie internetowej lub skorzystać z dokumentacji dołączonej do produktu. Zarówno oprogramowanie jak i dokumentacja do modułu Digi Connect ME może być stosowana w odniesieniu do interfejsu UT-4. Ze względu na to, że moduł sieciowy Digi Connect ME jest nieprzerwanie ulepszany i rozwijany, zaleca się sięganie do strony internetowej producenta modułu jako źródła najbardziej aktualnych wersji oprogramowania oraz dokumentacji technicznej. Strona 2

3 2. Terminy i Pojęcia Interfejs UT-2 Interfejs komunikacyjny RS232-RS485, umożliwia komunikację pomiędzy komputerem PC i systemem kontroli dostępu RACS. Interfejs UT-4 Interfejs komunikacyjny COM-TCP, umożliwiający komunikację z urządzeniami wyposażonymi w port szeregowy za pośrednictwem sieci 100/10 BaseT Ethernet. UT-4 może pracować w standardzie: RS232, RS422 lub RS485. Interfejs RS485 Układ elektroniczny, który umożliwia odbiór i nadawanie pakietów zgodnych z standardem RS485. Standard RS485 umożliwia transmisję danych na odległości do 1200 metrów. Wszystkie kontrolery serii PR są wyposażone w interfejs tego typu. Magistrala Komunikacyjna Para przewodów, które są wykorzystywane do komunikacji pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład danego systemu. W przypadku systemu RACS Magistrala Komunikacyjna jest zgodna ze standardem RS485. Reset Ustawień lub Reset Pamięci Proces polegający na skasowaniu aktualnej zawartości pamięci urządzenia i zapisaniu jej wartościami domyślnymi (fabrycznymi). 3. Przeznaczenie i Budowa Interfejs UT-4 umożliwia komunikację z urządzeniami wyposażonymi w port szeregowy za pośrednictwem sieci komputerowej. Od strony portu szeregowego UT-4 może być skonfigurowany do standardu RS232, RS422 lub RS485, od strony sieci komputerowej posiada gniazdo 100/10 BaseT Ethernet. Układ UT-4 jest identyfikowany w sieci komputerowej za pośrednictwem numeru IP który nadaje się w trakcie jego konfiguracji. Interfejs UT-4 jest zbudowany na bazie modułu sieciowego Digi Connect ME. Wszystkie programy narzędziowe dedykowane dla tego modułu mają zastosowanie w odniesieniu do interfejsu UT-4. Strona 3

4 4. Ograniczenia w Zastosowaniu Interfejsu W większości przypadków stosowanie interfejsu UT-4 z powodzeniem zastępuje używanie fizycznych portów szeregowych, niemniej w pewnych (rzadkich) sytuacjach stosowanie UT-4 może być problematyczne a nawet niemożliwe. W większości przypadków problemy w zastosowaniu UT-4 są rezultatem uwarunkowań czasowych w przesyłaniu pakietów danych za pośrednictwem sieci komputerowej, problemy te mogą się uwydatnić w szczególności wtedy, gdy komunikacja odbywa się za pośrednictwem sieci VPN. W tego typu połączeniach można spodziewać się znacznych opóźnień w przesyłaniu pakietów danych, opóźnienia te w rezultacie mogą skutecznie zakłócić komunikację pomiędzy komputerem i urządzeniem podłączonym do portu szeregowego interfejsu UT-4. W pewnych sytuacjach istnieje możliwość usunięcia problemów w działaniu wirtualnego portu szeregowego poprzez właściwe skonfigurowanie interfejsu, lecz wymaga to zarówno znajomości architektury modułu Digi jak również zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci komputerowych. Uwaga: Pomimo tego, że moduł Digi Connect ME na bazie, którego działa interfejs UT-4 prezentuje bardzo wysoki poziom zaawansowania technologicznego, należy mieć na uwadze, że w pewnych sytuacjach użycie UT-4 do komunikacji z oddalonym urządzeniem lub systemem może być niemożliwe. W celu uniknięcia potencjalnych problemów, zaleca się przed zakupem urządzenia przeprowadzenie testów, które praktycznie potwierdzą przydatność interfejsu UT-4 do przewidywanych zastosowań. Strona 4

5 5. Wykorzystanie Interfejsu w Systemie RACS Oprogramowanie systemu kontroli dostępu typu RACS zostało w sposób szczególny przystosowane do obsługi odległych gałęzi systemu (podsystemów) za pośrednictwem sieci komputerowych. W części definicji dotyczących podsystemów znajduje się parametr: Opóźnienie w kanale komunikacyjnym. Parametr ten umożliwia dopasowanie programu zarządzającego systemem kontroli dostępu do warunków konkretnego połączenia TCP. Parametr ten powinien być ustawiony na największą, spodziewaną wartość opóźnienia czasowego w komunikacji pomiędzy komputerem a odległym systemem kontroli dostępu. Należy mieć jednak na uwadze, aby nie ustawiać tej wartości na wyrost gdyż będzie to powodować w pewnych sytuacjach niepotrzebne spowolnienie komunikacji. W praktyce zakłada się, że wartość zwłoki czasowej, która powinna być ustawiona dla podsystemu KD powinna być ok. dwukrotnie większa niż średnie pomierzone opóźnienie w przesyłaniu pakietów po sieci komputerowej. W celu określenia opóźnień, które występują w przesyłaniu pakietów danych można skorzystać z polecenia PING [Numer IP] z opcją t. Strona 5

6 Uruchomienie tego polecenia spowoduje cykliczne testowanie połączenia sieciowego z wskazanym numerem IP, pod którym funkcjonuje interfejs UT-4 i wyświetlanie pomierzonego opóźnienia czasowego. Pomiar należy przeprowadzać przy maksymalnym obciążeniu sieci przez okres nie krótszy niż 1 minuta. W przypadku, gdy opóźnienia w sieci przekraczają wartość ms można się spodziewać problemów natury komunikacyjnej pomiędzy odległym systemem kontroli dostępu a komputerem zarządzającym i należy w takim przypadku zasięgnąć rady osoby odpowiedzialnej za siec komputerową w celu rozpoznania możliwości redukcji opóźnień w transmisji. Uwaga: Nie zaleca się stosowania interfejsu UT-4 do obsługi odległych systemów kontroli dostępu wyposażonych w kontrolery serii PRxx1 (PR301, PR201, PR311). Przerwanie procesu konfiguracji urządzeń tego typu skutkuje, bowiem koniecznością przeprowadzenia Resetu Ustawień, który to z kolei wymaga ingerencji do wnętrza obudowy urządzenia. Zagrożenie to nie występuje w odniesieniu do kontrolerów serii PRxx2. Kontrolery tego typu posiadają cechę transakcyjności przy przesyłaniu ustawień. Cecha ta powoduje, że po przerwaniu procesu konfiguracji, kontroler samoczynnie przywraca poprzednie ustawienia i można ponownie podjąć próbę jego rekonfiguracji bez konieczności dokonywania Resetu Ustawień. 6. Instalacja Na instalację urządzenia składa się jego elektryczne podłączenie oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania na komputerze PC. Sposób podłączenia interfejsu w zależności od wybranego standardu komunikacji szeregowej jest pokazany na rysunkach umieszczonych na końcu instrukcji. Poniżej opisano metody instalacji UT-4 jako wirtualnego portu szeregowego wewnątrz sieci LAN oraz poza nią, w środowiskach różnych systemów operacyjnych Windows. W skład pakietu oprogramowania DIGI CONNECT wchodzą następujące programy: Digi Device Discovery Digi Device Setup Wizard Digi Port Authority Digi RealPort Setup Wizard Strona 6

7 Digi Win9xME Driver Uwaga: Po pierwszej instalacji interfejsu UT-4 Digi jak również po każdej jego rekonfiguracji lub re-instalacji należy połączyć się z interfejsem UT-4 za pomocą programu Telnet a następnie stosując odpowiedni zestaw poleceń ustawić wartość domyślną parametru Flowcontrol=none. Szczegółowy opis tej procedury znajduje się w dalszej części instrukcji (patrz: Ustawianie domyślnego trybu sterowania przepływem (Flowcontrol)). Uwaga ta dotyczy tylko systemów wyposażonych w centralę CPR. 6.1 Instalacja UT-4 w sieciach LAN na MS Windows XP i 2K Instalację w sieci LAN przeprowadza się za pośrednictwem programu Digi Device Setup Wizard. 1. Przed uruchomieniem kreatora konfiguracji upewnij się czy: Interfejs jest podłączony do zasilania oraz do sieci komputerowej Czy znasz adres fizyczny MAC przypisany do UT-4. Adres MAC jest zamieszczony na białej etykiecie naklejonej na moduł Digi Connect ME znajdujący się wewnątrz obudowy interfejsu. Numer MAC jest potrzebny do identyfikacji interfejsu wtedy, gdy kreator rozpozna w sieci więcej niż jeden interfejs UT-4 Sprawdź czy nie masz włączonej zapory Firewall. Włączona zapora Firewall uniemożliwi kreatorowi konfiguracji na przeszukanie lokalnej sieci pod kątem interfejsów UT-4 2. Uruchom kreatora konfiguracji (Digi Device Setup Wizard). 3. Kliknij Dalej >, aby przejść do następnego kroku. Strona 7

8 4. Pojawi się okno zawierające odnalezione w sieci interfejsy UT-4: 5. Z wyświetlonej listy wybierz to urządzenie, które chcesz konfigurować. W celu identyfikacji interfejsu możesz posłużyć się adresem MAC. Aby powtórzyć procedurę przeszukiwania kliknij Refresh. Lista zawiera informacje o adresach IP, MAC, nazwę urządzenia oraz wersję oprogramowania firmware. 6. Kliknij Dalej >, aby przejść do następnego kroku, pojawi się następujące okno: 7. Jeżeli twoja sieć umożliwia automatyczne przypisywanie adresów IP z DHCP zaznacz opcję: Strona 8

9 Obtain IP settings automatically using DHCP W przeciwnym wypadku musisz zaznaczyć: Use the following IP settings 8. Skonsultuj przypisanie odpowiedniego adresu IP, maski podsieci oraz bramy domyślnej z administratorem sieci. Pola: IP Address oraz Subnet Mask są konieczne, pole brama domyślna jest wymagane w przypadku podłączenia urządzenia do sieci WAN. 9. Kliknij Dalej >, aby przejść do następnego kroku, pojawi się następujące okno: 10. Z listy: Scenerio List wybierz opcję: RealPort (COM Port Redirection). Technologia RealPort pozwala na emulację portu szeregowego, port taki czasami nazywany jest wirtualnym portem szeregowym (VSP - Virtual Serial Port). Wirtualny port szeregowy fizycznie nie istnieje w komputerze, niemniej jest on widoczny jako dodatkowy port COM, który można wykorzystywać na identycznych zasadach, co fizyczny port szeregowy. 11. Kliknij Dalej >, aby przejść do następnego kroku, pojawi się następujące okno: Strona 9

10 12. Zaznacz opcję: Install Digi RealPort on this computer oraz kliknij Dalej >, aby przejść do następnego kroku. 13. Zweryfikuj wyświetlone dane, a gdy potrzeba wybierz < Wstecz i je zmień. 14. Możesz zapisać raport z konfiguracją w pliku tekstowym. Aby to zrobić kliknij na click here. 15. Aby przesłać konfigurację do urządzenia kliknij Dalej >. Strona 10

11 Nie przerywaj tej operacji, po zakończeniu instalacji pojawi się następujące okno: 16. Konfiguracja została poprawnie przesłana do urządzenia. Kliknij: Zakończ, aby zamknąć kreatora. Po zakończeniu tego etapu w komputerze pojawi się dodatkowy port szeregowy. Port ten można wykorzystywać na identycznych zasadach, co inne fizycznie istniejące porty szeregowe. Strona 11

12 6.2 Instalacja UT-4 poza siecią lokalną na MS Windows XP i 2K Aby skonfigurować interfejs do pracy w sieci WAN należy mu wpierw nadać adres IP zgodny z adresem sieci, do której jest podłączony. Ustawienie adresu przeprowadza się z poziomu komputera lokalnego przy pomocy programu Digi Device Discovery. Uwaga: W celu nadania adresu IP urządzenie można również podłączyć bezpośrednio do komputera PC za pomocą kabla UTP z przeplotem (cross). 1. Zainstaluj program Digi Device Discovery 2. Przed uruchomieniem programu upewnij się czy: Interfejs jest podłączony do zasilania oraz do sieci komputerowej Czy znasz adres fizyczny MAC przypisany do UT-4. Adres MAC jest zamieszczony na białej etykiecie naklejonej na moduł Digi Connect ME znajdujący się wewnątrz obudowy interfejsu. Numer MAC jest potrzebny do identyfikacji interfejsu wtedy, gdy kreator rozpozna w sieci więcej niż jeden interfejs UT-4 Sprawdź czy nie masz włączonej zapory Firewall. Włączona zapora Firewall uniemożliwi kreatorowi konfiguracji na przeszukanie lokalnej sieci pod kątem interfejsów UT-4 2. Kliknij z menu Start -> Digi -> Digi Device Discovery -> Digi Device Discovery, pojawi się następujące okno: Program wyszuka wszystkie dostępne interfejsy metodą broadcast oraz wyświetli je w oknie (patrz rys. powyżej). W przypadku gdy adres interfejsu jest niezgodny z adresacją sieci lokalnej do której jest podłączony pojawi się czerwony komunikat Not properly configured. Strona 12

13 3. Kliknij na Configure network settings aby otworzyć ustawienia sieciowe interfejsu, pojawi się następujące okno: 4. Zaznacz opcję Manually configure network settings oraz wpisz adres IP, maskę podsieci (Subnet mask) i bramę domyślną (Default Gateway). Jeśli nie masz pewności jakie wartości wprowadzić skonsultuj to z administratorem sieci. 5. Kliknij Save, program rozpocznie przesyłanie ustawień do interfejsu: 6. Po przypisaniu adresów IP, należy zainstalować port VSP (Virtual Serial Port) na komputerze podłączonym do sieci WAN. Instalację przeprowadza się z poziomu programu Digi RealPort Setup Wizard. 7. Kliknij na Setup.exe aby uruchomić kreatora, pojawi się następujące okno: Strona 13

14 8. Zaznacz opcję Add a New Device aby zainstalować nowe urządzenie oraz kliknij Dalej >, pojawi się następujące okno: 9. Program wyszukuje jedynie interfejsy podłączone do sieci LAN, w przypadku podłączenia do sieci rozległej (WAN) kliknij <Device not listed>, a następnie kliknij Dalej >, pojawi się następujące okno: Strona 14

15 10. Wpisz własną nazwę dla UT-4 w polu Model Name, poniżej w Serial Ports podaj ilość portów VSP do zainstalowania (wpisz 1). Następnie wybierz numer poru TCP w Device TCP Port (domyślnie 771). Kliknij Dalej > aby przejść do następnego kroku, pojawi się następujące okno: 11. W przypadku instalacji jednego portu VSP należy wybrać z listy numer potu COM dla interfejsu. Kliknij Dalej >, pojawi się następujące okno: Strona 15

16 12. Program rozpocznie proces instalacji wirtualnego portu szeregowego, po zakończeniu pojawi się następujące okno: 13. Instalacja interfejsu UT-4 została pomyślnie zakończona. Kliknij Zakończ aby zamknąć okno. 14. Po zakończeniu instalacji należy zdefiniować profil ustawień interfejsu, który będzie kompatybilny z typem połączenia oraz warunkami jakie panują w sieci. Uruchom Menedżer urządzeń z Panelu Sterowania. Strona 16

17 15. Rozwiń kategorię Wieloportowe karty szeregowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Właściwości. W poniższym oknie kliknij na zakładkę Advanced. Strona 17

18 10. Kliknij na przycisk Properties, pojawi się następujące okno: 16. Kliknij na Port X (COMX) z listy po lewej stronie okna (gdzie X to numer zainstalowanego portu VSP) oraz kliknij zakładkę Network 17. Opcja Profil sieciowy pozwala na dostosowanie ustawień sterownika do specyfikacji sieci w jakiej pracuje interfejs UT-4. Wybierz jedną z poniższych opcji: Wired/LAN sieć przewodowa/lokalna (Local Area Network) Wireless/WAN sieć bezprzewodowa/rozległa (Wide Area Network) Cellular/Satelite sieć komórkowa/satelitarna Custom własne ustawienia W przypadku połączenia przewodowego poprzez Internet zaznacz Wireless/WAN oraz kliknij Adjust, pojawi się następujące okno: Strona 18

19 Uwaga: Zmiana wartości domyślnych po wyborze profilu sieciowego jest wysoce nie zalecana. W przypadku konieczności zmiany ustawień należy wpierw skonsultować to z administratorem sieci lub dokładnie zapoznać się z dokumentacją firmy Digi. 12. Kliknij OK a następnie Apply aby zatwierdzić zmiany. To kończy konfigurację interfejsu UT-4, urządzenie jest gotowe do pracy z systemem RACS. 6.3 Instalacja UT-4 v2.0 na MS Windows 9x/ME 1. Kliknij Start -> Ustawienia -> Panel Sterowania 2. Kliknij Dodaj nowy sprzęt, aby otworzyć kreatora dodawania nowego sprzętu 3. Kliknij Dalej i ponownie Dalej >, pojawi się następujące okno: 4. Kliknij Nie, chcę wybrać sprzęt z listy, następnie kliknij Dalej >. Strona 19

20 5. Z listy typów urządzeń wybierz: Inne urządzenia oraz kliknij Dalej >. 6. Kliknij przycisk: Z dysku, pojawi się następujące okno: Strona 20

21 7. Podaj ścieżkę docelową do sterownika DIGI i kliknij OK. Sterownik znajduje się w katalogu Digi Win9xME Driver. (Najnowsze wersje oprogramowania, sterowników i firmware znajdują się na stronie: 8. Wybierz z listy dostępnych modeli: Digi Connect ME i kliknij Dalej >, pojawi się następujące okno: Strona 21

22 9. Kliknij: Zakończ, pojawi się następujące okno: 10. Wpisz adres IP dla interfejsu, nr portu możesz pozostawić bez zmian. 11. Kliknij OK, aby zakończyć instalację. Po zakończeniu tego etapu w komputerze pojawi się dodatkowy port szeregowy. Port ten można wykorzystywać na identycznych zasadach, co inne fizycznie istniejące porty szeregowe. 6.4 Ustawianie domyślnego trybu sterowania przepływem (Flowcontrol) Po wyłączeniu programu PR Master następuje automatycznie zamknięcie i zwolnienie portów komunikacyjnych wykorzystywanych przez ten program do komunikacji z systemem kontroli dostępu. Po zamknięciu wirtualnego portu szeregowego emulowanego przez interfejs UT-4 Digi moduł ten samoczynnie powraca do swoich ustawień domyślnych (tzw. Default settings). Jeśli w Strona 22

23 ustawieniach domyślnych interfejsu załączono programową metodę sterowania przepływem (parametr: Flowcontrol=software) to pakiety danych docierające z magistrali komunikacyjnej do interfejsu UT-4 przepełnią jego bufor odbiorczy co następnie spowoduje że interfejs zacznie samoczynnie nadawać znaki kontrolne XOFF. Znaki te będą wchodziły w kolizję z bieżącą komunikacją na magistrali systemu RACS. Ze względu na charakter komunikacji w systemie RACS problem ten może występować tylko w systemach wyposażonych w centralę CPR. Charakterystycznym efektem zakłócania magistrali komunikacyjnej może być częściowa lub całkowita utrata zdarzeń rejestrowanych przez centralę CPR a także zakłócenia w działaniu harmonogramów czasowych oraz funkcji globalnych systemu KD (strefowy anti-passback i sterowanie przezbrajaniem stref alarmowych). Uwaga: Jeśli po upływie ok. 1 minuty od momentu wyłączenia programu PR Master migają obydwa jego wskaźniki LED (TXD i RXD) oznacza to że interfejs UT-4 ma załączoną programową kontrolę przepływu i zakłóca magistralę komunikacyjną systemu RACS. W celu uniknięcia zakłócania magistrali komunikacyjnej przez interfejs UT-4 należy z poziomu programu Telnet połączyć się z interfejsem a następnie wyłączyć programowe sterowanie przepływem tzn.: Flowcontrol=none tak jak to opisano poniżej. 1. Uruchom konsolę: Start -> Uruchom, następnie wpisz cmd i kliknij OK 2. Uruchom program Telnet aby zalogować się do urządzenia wpisując polecenie: telnet <adres IP interfejsu> np. telnet Strona 23

24 3. Pojawi się okno logowania, podaj nazwę użytkownika: root, oraz w kolejnym kroku hasło: dbps 4. Po poprawnym zalogowaniu wpisz polecenie: set serial flowcontrol=none 5. Aby zweryfikować czy ustawienia zostały poprawnie zapisane wpisz polecenie: show serial, pojawi się następujące okno: 6. Wartość w kolumnie flowcontrol powinna być ustawiona na none 7. Aby zamknąć program Telnet oraz wyjść z wiersza poleceń wpisz: quit a następnie exit. 6.5 Rekonfiguracja Po odpowiednim skonfigurowaniu urządzenia istnieje możliwość zmiany jego ustawień z poziomu przeglądarki internetowej. Aby połączyć się z UT-4 poprzez przeglądarkę internetową wpisz adres IP interfejsu podany podczas konfiguracji w pole adresu i zaloguj się jako: Użytkownik (Username): root Hasło (Password): dbps Strona 24

25 Uwaga: Rekonfiguracja urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej (Web Intetrface) wymaga gruntownej znajomości zagadnień sieciowych oraz zapoznania się z dokumentacją producenta modułu Digi. Sama znajomość niniejszego dokumentu zwykle jest niewystarczająca, aby dokonywać zmian w ustawieniach interfejsu. 6.6 Deinstalacja Aby usunąć z systemu wirtualny port szeregowy należy wykonać szereg czynności opisanych poniżej: Kliknij: Start -> Panel Sterowania -> System Wybierz zakładkę: Sprzęt -> kliknij na Menedżer urządzeń Na liście urządzeń rozwiń Wieloportowe karty szeregowe, w przypadku win9x/me: Multi-port serial adapters. Zaznacz port, który chcesz usunąć, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz: Odinstaluj. Strona 25

26 Uwaga: Wirtualne porty szeregowe są również widziane na liście urządzeń w kategorii Porty (COM i LPT), nie należy ich jednak w tym miejscu usuwać. Zostaną one automatycznie usunięte po odinstalowaniu Digi Connect ME z pozycji Wieloportowe karty szeregowe. 7. Dodatki Dane techniczne Napięcie zasilania Pobór prądu Interfejs szeregowy Ethernet standard Zakres temp. otoczenia VDC średni 75 ma, maks. 150 ma RS232, linie: RXD, TXD, RTS, CTS i GND RS422, linie: TXA i TXB oraz RXA i RXB RS485, linie: A i B 100BaseT Ethernet C Wilgotność względna % Wymiary (W x L x H) 100 x 68 x 35 Waga ok. 110 g Strona 26

27 Strona 27

Interfejs Komunikacyjny UT 4 v2.0

Interfejs Komunikacyjny UT 4 v2.0 Interfejs Komunikacyjny UT 4 v2.0 Wersja dokumentu: Rev. E Roger Sp.j. Budowa i Przeznaczenie Interfejs komunikacyjny UT-4 umożliwia komunikację z urządzeniami wyposażonymi w port szeregowy za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net

Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja kasy PS3000 Net...4 [45141] Ustawienia TCP/IP...4 [45142] Protokół Kasa-PC...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Ćwiczenie 5.1.13a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Cele Utworzenie prostej sieci między dwoma komputerami przy użyciu koncentratora. Wybór właściwego kabla do podłączenia komputerów do koncentratora.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PC Terminal Emulator Cables, RJ-45 (Central Data) to DB-9

PC Terminal Emulator Cables, RJ-45 (Central Data) to DB-9 Konfiguracja urządzeń EtherLite do współpracy z oprogramowaniem RealPort w środowisku Windows 2000. 1. Potrzebne elementy: (Jarosław Ulczok, Clico Sp. z o.o.) a. EL8 (RS232) b. komputer z zainstalowany

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort:

Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort: Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort: Poniższa instrukcja dotyczy następujących modeli z rodziny serwerów portów szeregowych: -NPort DE-211 -NPort DE-311 - NPort DE-311M - NPort 5100 cała

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS I. Podłączyć kablem internetowym UTP kamerę do sieci (przez router lub switch) aby ustawić parametry sieci lokalnej. Standardowy kabel internetowym UTP podłączyć

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

podstawowa obsługa panelu administracyjnego

podstawowa obsługa panelu administracyjnego podstawowa obsługa panelu administracyjnego Poniższy dokument opisuje podstawowe czynności i operacje jakie należy wykonać, aby poprawnie zalogować się i administrować środowiskiem maszyn wirtualnych usługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RUD-1 v1.0

Interfejs komunikacyjny RUD-1 v1.0 Interfejs komunikacyjny RUD-1 v1.0 Wersja dokumentu: Rev. A Instrukcja uż ytkowania Budowa i Przeznaczenie Interfejs RUD-1 jest uniwersalnym, przenośnym interfejsem komunikacyjnym dedykowanym dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Informacje dodatkowe konfiguracji WebManipulatora (v. 2016_01) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z systemem SALLIS firmy SALTO

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z systemem SALLIS firmy SALTO Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z systemem SALLIS firmy SALTO Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja... 5 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O B S Ł U G I

INSTRUKCJA O B S Ł U G I INSTRUKCJA O B S Ł U G I KONWERTER SIECIOWY Aktualizacja 120125 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 754 54 55 biuro@lep.pl www.lep.pl IO - Instrukcja Obsługi: KONWERTER SIECIOWY 120125

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z systemem APERIO firmy ASSA ABLOY

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z systemem APERIO firmy ASSA ABLOY Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z systemem APERIO firmy ASSA ABLOY Wersja dokumentu: Rev. B Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70158 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I PODŁĄCZENIA NETBOX

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I PODŁĄCZENIA NETBOX INSTRUKCJA KONFIGURACJI I PODŁĄCZENIA NETBOX Grupa ARCCAN SMDP ul. Warszawska 97 05-090 Raszyn-Jaworowa tel. +48 22 720 52 57, email: biuro@arccan.eu www.arccan.eu Spis treści 1. KONFIGURACJA NETBOX W

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 tech Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia wymagania Ustawy

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623 Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623 1. Słownik Użycie terminów interfejs i port: W tym dokumencie używane będą następujące terminy dotyczące portów modułów zabezpieczeń:

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo