Instrukcja Instalacji i Programowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Instalacji i Programowania"

Transkrypt

1 Instrukcja Instalacji i Programowania Interfejs Komunikacyjny UT-4 v2.0

2 1. Spis Treści 1. Spis Treści Terminy i Pojęcia Przeznaczenie i Budowa Ograniczenia w Zastosowaniu Interfejsu Wykorzystanie Interfejsu w Systemie RACS Instalacja Instalacja UT-4 w sieciach LAN na MS Windows XP i 2K Instalacja UT-4 poza siecią lokalną na MS Windows XP i 2K Instalacja UT-4 v2.0 na MS Windows 9x/ME Ustawianie domyślnego trybu sterowania przepływem (Flowcontrol) Rekonfiguracja Deinstalacja Dodatki...26 Uwaga: Interfejs UT-4 v2.0 jest zbudowany na bazie modułu sieciowego Digi Connect ME firmy Digi Corp. (www.digi.com). Niniejsza instrukcja opisuje sposób instalacji i wykorzystania interfejsu UT-4 jako wirtualnego portu szeregowego. Nie jest celem tej instrukcji szczegółowe opisywanie wszystkich możliwości wykorzystania modułu sieciowego Digi Connect ME. W przypadku chęci wykorzystania interfejsu do innego celu niż wirtualny port szeregowy należy skorzystać w pełnej dokumentacji modułu Digi Connect ME zamieszczonej na stronie internetowej lub skorzystać z dokumentacji dołączonej do produktu. Zarówno oprogramowanie jak i dokumentacja do modułu Digi Connect ME może być stosowana w odniesieniu do interfejsu UT-4. Ze względu na to, że moduł sieciowy Digi Connect ME jest nieprzerwanie ulepszany i rozwijany, zaleca się sięganie do strony internetowej producenta modułu jako źródła najbardziej aktualnych wersji oprogramowania oraz dokumentacji technicznej. Strona 2

3 2. Terminy i Pojęcia Interfejs UT-2 Interfejs komunikacyjny RS232-RS485, umożliwia komunikację pomiędzy komputerem PC i systemem kontroli dostępu RACS. Interfejs UT-4 Interfejs komunikacyjny COM-TCP, umożliwiający komunikację z urządzeniami wyposażonymi w port szeregowy za pośrednictwem sieci 100/10 BaseT Ethernet. UT-4 może pracować w standardzie: RS232, RS422 lub RS485. Interfejs RS485 Układ elektroniczny, który umożliwia odbiór i nadawanie pakietów zgodnych z standardem RS485. Standard RS485 umożliwia transmisję danych na odległości do 1200 metrów. Wszystkie kontrolery serii PR są wyposażone w interfejs tego typu. Magistrala Komunikacyjna Para przewodów, które są wykorzystywane do komunikacji pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład danego systemu. W przypadku systemu RACS Magistrala Komunikacyjna jest zgodna ze standardem RS485. Reset Ustawień lub Reset Pamięci Proces polegający na skasowaniu aktualnej zawartości pamięci urządzenia i zapisaniu jej wartościami domyślnymi (fabrycznymi). 3. Przeznaczenie i Budowa Interfejs UT-4 umożliwia komunikację z urządzeniami wyposażonymi w port szeregowy za pośrednictwem sieci komputerowej. Od strony portu szeregowego UT-4 może być skonfigurowany do standardu RS232, RS422 lub RS485, od strony sieci komputerowej posiada gniazdo 100/10 BaseT Ethernet. Układ UT-4 jest identyfikowany w sieci komputerowej za pośrednictwem numeru IP który nadaje się w trakcie jego konfiguracji. Interfejs UT-4 jest zbudowany na bazie modułu sieciowego Digi Connect ME. Wszystkie programy narzędziowe dedykowane dla tego modułu mają zastosowanie w odniesieniu do interfejsu UT-4. Strona 3

4 4. Ograniczenia w Zastosowaniu Interfejsu W większości przypadków stosowanie interfejsu UT-4 z powodzeniem zastępuje używanie fizycznych portów szeregowych, niemniej w pewnych (rzadkich) sytuacjach stosowanie UT-4 może być problematyczne a nawet niemożliwe. W większości przypadków problemy w zastosowaniu UT-4 są rezultatem uwarunkowań czasowych w przesyłaniu pakietów danych za pośrednictwem sieci komputerowej, problemy te mogą się uwydatnić w szczególności wtedy, gdy komunikacja odbywa się za pośrednictwem sieci VPN. W tego typu połączeniach można spodziewać się znacznych opóźnień w przesyłaniu pakietów danych, opóźnienia te w rezultacie mogą skutecznie zakłócić komunikację pomiędzy komputerem i urządzeniem podłączonym do portu szeregowego interfejsu UT-4. W pewnych sytuacjach istnieje możliwość usunięcia problemów w działaniu wirtualnego portu szeregowego poprzez właściwe skonfigurowanie interfejsu, lecz wymaga to zarówno znajomości architektury modułu Digi jak również zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci komputerowych. Uwaga: Pomimo tego, że moduł Digi Connect ME na bazie, którego działa interfejs UT-4 prezentuje bardzo wysoki poziom zaawansowania technologicznego, należy mieć na uwadze, że w pewnych sytuacjach użycie UT-4 do komunikacji z oddalonym urządzeniem lub systemem może być niemożliwe. W celu uniknięcia potencjalnych problemów, zaleca się przed zakupem urządzenia przeprowadzenie testów, które praktycznie potwierdzą przydatność interfejsu UT-4 do przewidywanych zastosowań. Strona 4

5 5. Wykorzystanie Interfejsu w Systemie RACS Oprogramowanie systemu kontroli dostępu typu RACS zostało w sposób szczególny przystosowane do obsługi odległych gałęzi systemu (podsystemów) za pośrednictwem sieci komputerowych. W części definicji dotyczących podsystemów znajduje się parametr: Opóźnienie w kanale komunikacyjnym. Parametr ten umożliwia dopasowanie programu zarządzającego systemem kontroli dostępu do warunków konkretnego połączenia TCP. Parametr ten powinien być ustawiony na największą, spodziewaną wartość opóźnienia czasowego w komunikacji pomiędzy komputerem a odległym systemem kontroli dostępu. Należy mieć jednak na uwadze, aby nie ustawiać tej wartości na wyrost gdyż będzie to powodować w pewnych sytuacjach niepotrzebne spowolnienie komunikacji. W praktyce zakłada się, że wartość zwłoki czasowej, która powinna być ustawiona dla podsystemu KD powinna być ok. dwukrotnie większa niż średnie pomierzone opóźnienie w przesyłaniu pakietów po sieci komputerowej. W celu określenia opóźnień, które występują w przesyłaniu pakietów danych można skorzystać z polecenia PING [Numer IP] z opcją t. Strona 5

6 Uruchomienie tego polecenia spowoduje cykliczne testowanie połączenia sieciowego z wskazanym numerem IP, pod którym funkcjonuje interfejs UT-4 i wyświetlanie pomierzonego opóźnienia czasowego. Pomiar należy przeprowadzać przy maksymalnym obciążeniu sieci przez okres nie krótszy niż 1 minuta. W przypadku, gdy opóźnienia w sieci przekraczają wartość ms można się spodziewać problemów natury komunikacyjnej pomiędzy odległym systemem kontroli dostępu a komputerem zarządzającym i należy w takim przypadku zasięgnąć rady osoby odpowiedzialnej za siec komputerową w celu rozpoznania możliwości redukcji opóźnień w transmisji. Uwaga: Nie zaleca się stosowania interfejsu UT-4 do obsługi odległych systemów kontroli dostępu wyposażonych w kontrolery serii PRxx1 (PR301, PR201, PR311). Przerwanie procesu konfiguracji urządzeń tego typu skutkuje, bowiem koniecznością przeprowadzenia Resetu Ustawień, który to z kolei wymaga ingerencji do wnętrza obudowy urządzenia. Zagrożenie to nie występuje w odniesieniu do kontrolerów serii PRxx2. Kontrolery tego typu posiadają cechę transakcyjności przy przesyłaniu ustawień. Cecha ta powoduje, że po przerwaniu procesu konfiguracji, kontroler samoczynnie przywraca poprzednie ustawienia i można ponownie podjąć próbę jego rekonfiguracji bez konieczności dokonywania Resetu Ustawień. 6. Instalacja Na instalację urządzenia składa się jego elektryczne podłączenie oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania na komputerze PC. Sposób podłączenia interfejsu w zależności od wybranego standardu komunikacji szeregowej jest pokazany na rysunkach umieszczonych na końcu instrukcji. Poniżej opisano metody instalacji UT-4 jako wirtualnego portu szeregowego wewnątrz sieci LAN oraz poza nią, w środowiskach różnych systemów operacyjnych Windows. W skład pakietu oprogramowania DIGI CONNECT wchodzą następujące programy: Digi Device Discovery Digi Device Setup Wizard Digi Port Authority Digi RealPort Setup Wizard Strona 6

7 Digi Win9xME Driver Uwaga: Po pierwszej instalacji interfejsu UT-4 Digi jak również po każdej jego rekonfiguracji lub re-instalacji należy połączyć się z interfejsem UT-4 za pomocą programu Telnet a następnie stosując odpowiedni zestaw poleceń ustawić wartość domyślną parametru Flowcontrol=none. Szczegółowy opis tej procedury znajduje się w dalszej części instrukcji (patrz: Ustawianie domyślnego trybu sterowania przepływem (Flowcontrol)). Uwaga ta dotyczy tylko systemów wyposażonych w centralę CPR. 6.1 Instalacja UT-4 w sieciach LAN na MS Windows XP i 2K Instalację w sieci LAN przeprowadza się za pośrednictwem programu Digi Device Setup Wizard. 1. Przed uruchomieniem kreatora konfiguracji upewnij się czy: Interfejs jest podłączony do zasilania oraz do sieci komputerowej Czy znasz adres fizyczny MAC przypisany do UT-4. Adres MAC jest zamieszczony na białej etykiecie naklejonej na moduł Digi Connect ME znajdujący się wewnątrz obudowy interfejsu. Numer MAC jest potrzebny do identyfikacji interfejsu wtedy, gdy kreator rozpozna w sieci więcej niż jeden interfejs UT-4 Sprawdź czy nie masz włączonej zapory Firewall. Włączona zapora Firewall uniemożliwi kreatorowi konfiguracji na przeszukanie lokalnej sieci pod kątem interfejsów UT-4 2. Uruchom kreatora konfiguracji (Digi Device Setup Wizard). 3. Kliknij Dalej >, aby przejść do następnego kroku. Strona 7

8 4. Pojawi się okno zawierające odnalezione w sieci interfejsy UT-4: 5. Z wyświetlonej listy wybierz to urządzenie, które chcesz konfigurować. W celu identyfikacji interfejsu możesz posłużyć się adresem MAC. Aby powtórzyć procedurę przeszukiwania kliknij Refresh. Lista zawiera informacje o adresach IP, MAC, nazwę urządzenia oraz wersję oprogramowania firmware. 6. Kliknij Dalej >, aby przejść do następnego kroku, pojawi się następujące okno: 7. Jeżeli twoja sieć umożliwia automatyczne przypisywanie adresów IP z DHCP zaznacz opcję: Strona 8

9 Obtain IP settings automatically using DHCP W przeciwnym wypadku musisz zaznaczyć: Use the following IP settings 8. Skonsultuj przypisanie odpowiedniego adresu IP, maski podsieci oraz bramy domyślnej z administratorem sieci. Pola: IP Address oraz Subnet Mask są konieczne, pole brama domyślna jest wymagane w przypadku podłączenia urządzenia do sieci WAN. 9. Kliknij Dalej >, aby przejść do następnego kroku, pojawi się następujące okno: 10. Z listy: Scenerio List wybierz opcję: RealPort (COM Port Redirection). Technologia RealPort pozwala na emulację portu szeregowego, port taki czasami nazywany jest wirtualnym portem szeregowym (VSP - Virtual Serial Port). Wirtualny port szeregowy fizycznie nie istnieje w komputerze, niemniej jest on widoczny jako dodatkowy port COM, który można wykorzystywać na identycznych zasadach, co fizyczny port szeregowy. 11. Kliknij Dalej >, aby przejść do następnego kroku, pojawi się następujące okno: Strona 9

10 12. Zaznacz opcję: Install Digi RealPort on this computer oraz kliknij Dalej >, aby przejść do następnego kroku. 13. Zweryfikuj wyświetlone dane, a gdy potrzeba wybierz < Wstecz i je zmień. 14. Możesz zapisać raport z konfiguracją w pliku tekstowym. Aby to zrobić kliknij na click here. 15. Aby przesłać konfigurację do urządzenia kliknij Dalej >. Strona 10

11 Nie przerywaj tej operacji, po zakończeniu instalacji pojawi się następujące okno: 16. Konfiguracja została poprawnie przesłana do urządzenia. Kliknij: Zakończ, aby zamknąć kreatora. Po zakończeniu tego etapu w komputerze pojawi się dodatkowy port szeregowy. Port ten można wykorzystywać na identycznych zasadach, co inne fizycznie istniejące porty szeregowe. Strona 11

12 6.2 Instalacja UT-4 poza siecią lokalną na MS Windows XP i 2K Aby skonfigurować interfejs do pracy w sieci WAN należy mu wpierw nadać adres IP zgodny z adresem sieci, do której jest podłączony. Ustawienie adresu przeprowadza się z poziomu komputera lokalnego przy pomocy programu Digi Device Discovery. Uwaga: W celu nadania adresu IP urządzenie można również podłączyć bezpośrednio do komputera PC za pomocą kabla UTP z przeplotem (cross). 1. Zainstaluj program Digi Device Discovery 2. Przed uruchomieniem programu upewnij się czy: Interfejs jest podłączony do zasilania oraz do sieci komputerowej Czy znasz adres fizyczny MAC przypisany do UT-4. Adres MAC jest zamieszczony na białej etykiecie naklejonej na moduł Digi Connect ME znajdujący się wewnątrz obudowy interfejsu. Numer MAC jest potrzebny do identyfikacji interfejsu wtedy, gdy kreator rozpozna w sieci więcej niż jeden interfejs UT-4 Sprawdź czy nie masz włączonej zapory Firewall. Włączona zapora Firewall uniemożliwi kreatorowi konfiguracji na przeszukanie lokalnej sieci pod kątem interfejsów UT-4 2. Kliknij z menu Start -> Digi -> Digi Device Discovery -> Digi Device Discovery, pojawi się następujące okno: Program wyszuka wszystkie dostępne interfejsy metodą broadcast oraz wyświetli je w oknie (patrz rys. powyżej). W przypadku gdy adres interfejsu jest niezgodny z adresacją sieci lokalnej do której jest podłączony pojawi się czerwony komunikat Not properly configured. Strona 12

13 3. Kliknij na Configure network settings aby otworzyć ustawienia sieciowe interfejsu, pojawi się następujące okno: 4. Zaznacz opcję Manually configure network settings oraz wpisz adres IP, maskę podsieci (Subnet mask) i bramę domyślną (Default Gateway). Jeśli nie masz pewności jakie wartości wprowadzić skonsultuj to z administratorem sieci. 5. Kliknij Save, program rozpocznie przesyłanie ustawień do interfejsu: 6. Po przypisaniu adresów IP, należy zainstalować port VSP (Virtual Serial Port) na komputerze podłączonym do sieci WAN. Instalację przeprowadza się z poziomu programu Digi RealPort Setup Wizard. 7. Kliknij na Setup.exe aby uruchomić kreatora, pojawi się następujące okno: Strona 13

14 8. Zaznacz opcję Add a New Device aby zainstalować nowe urządzenie oraz kliknij Dalej >, pojawi się następujące okno: 9. Program wyszukuje jedynie interfejsy podłączone do sieci LAN, w przypadku podłączenia do sieci rozległej (WAN) kliknij <Device not listed>, a następnie kliknij Dalej >, pojawi się następujące okno: Strona 14

15 10. Wpisz własną nazwę dla UT-4 w polu Model Name, poniżej w Serial Ports podaj ilość portów VSP do zainstalowania (wpisz 1). Następnie wybierz numer poru TCP w Device TCP Port (domyślnie 771). Kliknij Dalej > aby przejść do następnego kroku, pojawi się następujące okno: 11. W przypadku instalacji jednego portu VSP należy wybrać z listy numer potu COM dla interfejsu. Kliknij Dalej >, pojawi się następujące okno: Strona 15

16 12. Program rozpocznie proces instalacji wirtualnego portu szeregowego, po zakończeniu pojawi się następujące okno: 13. Instalacja interfejsu UT-4 została pomyślnie zakończona. Kliknij Zakończ aby zamknąć okno. 14. Po zakończeniu instalacji należy zdefiniować profil ustawień interfejsu, który będzie kompatybilny z typem połączenia oraz warunkami jakie panują w sieci. Uruchom Menedżer urządzeń z Panelu Sterowania. Strona 16

17 15. Rozwiń kategorię Wieloportowe karty szeregowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Właściwości. W poniższym oknie kliknij na zakładkę Advanced. Strona 17

18 10. Kliknij na przycisk Properties, pojawi się następujące okno: 16. Kliknij na Port X (COMX) z listy po lewej stronie okna (gdzie X to numer zainstalowanego portu VSP) oraz kliknij zakładkę Network 17. Opcja Profil sieciowy pozwala na dostosowanie ustawień sterownika do specyfikacji sieci w jakiej pracuje interfejs UT-4. Wybierz jedną z poniższych opcji: Wired/LAN sieć przewodowa/lokalna (Local Area Network) Wireless/WAN sieć bezprzewodowa/rozległa (Wide Area Network) Cellular/Satelite sieć komórkowa/satelitarna Custom własne ustawienia W przypadku połączenia przewodowego poprzez Internet zaznacz Wireless/WAN oraz kliknij Adjust, pojawi się następujące okno: Strona 18

19 Uwaga: Zmiana wartości domyślnych po wyborze profilu sieciowego jest wysoce nie zalecana. W przypadku konieczności zmiany ustawień należy wpierw skonsultować to z administratorem sieci lub dokładnie zapoznać się z dokumentacją firmy Digi. 12. Kliknij OK a następnie Apply aby zatwierdzić zmiany. To kończy konfigurację interfejsu UT-4, urządzenie jest gotowe do pracy z systemem RACS. 6.3 Instalacja UT-4 v2.0 na MS Windows 9x/ME 1. Kliknij Start -> Ustawienia -> Panel Sterowania 2. Kliknij Dodaj nowy sprzęt, aby otworzyć kreatora dodawania nowego sprzętu 3. Kliknij Dalej i ponownie Dalej >, pojawi się następujące okno: 4. Kliknij Nie, chcę wybrać sprzęt z listy, następnie kliknij Dalej >. Strona 19

20 5. Z listy typów urządzeń wybierz: Inne urządzenia oraz kliknij Dalej >. 6. Kliknij przycisk: Z dysku, pojawi się następujące okno: Strona 20

21 7. Podaj ścieżkę docelową do sterownika DIGI i kliknij OK. Sterownik znajduje się w katalogu Digi Win9xME Driver. (Najnowsze wersje oprogramowania, sterowników i firmware znajdują się na stronie: 8. Wybierz z listy dostępnych modeli: Digi Connect ME i kliknij Dalej >, pojawi się następujące okno: Strona 21

22 9. Kliknij: Zakończ, pojawi się następujące okno: 10. Wpisz adres IP dla interfejsu, nr portu możesz pozostawić bez zmian. 11. Kliknij OK, aby zakończyć instalację. Po zakończeniu tego etapu w komputerze pojawi się dodatkowy port szeregowy. Port ten można wykorzystywać na identycznych zasadach, co inne fizycznie istniejące porty szeregowe. 6.4 Ustawianie domyślnego trybu sterowania przepływem (Flowcontrol) Po wyłączeniu programu PR Master następuje automatycznie zamknięcie i zwolnienie portów komunikacyjnych wykorzystywanych przez ten program do komunikacji z systemem kontroli dostępu. Po zamknięciu wirtualnego portu szeregowego emulowanego przez interfejs UT-4 Digi moduł ten samoczynnie powraca do swoich ustawień domyślnych (tzw. Default settings). Jeśli w Strona 22

23 ustawieniach domyślnych interfejsu załączono programową metodę sterowania przepływem (parametr: Flowcontrol=software) to pakiety danych docierające z magistrali komunikacyjnej do interfejsu UT-4 przepełnią jego bufor odbiorczy co następnie spowoduje że interfejs zacznie samoczynnie nadawać znaki kontrolne XOFF. Znaki te będą wchodziły w kolizję z bieżącą komunikacją na magistrali systemu RACS. Ze względu na charakter komunikacji w systemie RACS problem ten może występować tylko w systemach wyposażonych w centralę CPR. Charakterystycznym efektem zakłócania magistrali komunikacyjnej może być częściowa lub całkowita utrata zdarzeń rejestrowanych przez centralę CPR a także zakłócenia w działaniu harmonogramów czasowych oraz funkcji globalnych systemu KD (strefowy anti-passback i sterowanie przezbrajaniem stref alarmowych). Uwaga: Jeśli po upływie ok. 1 minuty od momentu wyłączenia programu PR Master migają obydwa jego wskaźniki LED (TXD i RXD) oznacza to że interfejs UT-4 ma załączoną programową kontrolę przepływu i zakłóca magistralę komunikacyjną systemu RACS. W celu uniknięcia zakłócania magistrali komunikacyjnej przez interfejs UT-4 należy z poziomu programu Telnet połączyć się z interfejsem a następnie wyłączyć programowe sterowanie przepływem tzn.: Flowcontrol=none tak jak to opisano poniżej. 1. Uruchom konsolę: Start -> Uruchom, następnie wpisz cmd i kliknij OK 2. Uruchom program Telnet aby zalogować się do urządzenia wpisując polecenie: telnet <adres IP interfejsu> np. telnet Strona 23

24 3. Pojawi się okno logowania, podaj nazwę użytkownika: root, oraz w kolejnym kroku hasło: dbps 4. Po poprawnym zalogowaniu wpisz polecenie: set serial flowcontrol=none 5. Aby zweryfikować czy ustawienia zostały poprawnie zapisane wpisz polecenie: show serial, pojawi się następujące okno: 6. Wartość w kolumnie flowcontrol powinna być ustawiona na none 7. Aby zamknąć program Telnet oraz wyjść z wiersza poleceń wpisz: quit a następnie exit. 6.5 Rekonfiguracja Po odpowiednim skonfigurowaniu urządzenia istnieje możliwość zmiany jego ustawień z poziomu przeglądarki internetowej. Aby połączyć się z UT-4 poprzez przeglądarkę internetową wpisz adres IP interfejsu podany podczas konfiguracji w pole adresu i zaloguj się jako: Użytkownik (Username): root Hasło (Password): dbps Strona 24

25 Uwaga: Rekonfiguracja urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej (Web Intetrface) wymaga gruntownej znajomości zagadnień sieciowych oraz zapoznania się z dokumentacją producenta modułu Digi. Sama znajomość niniejszego dokumentu zwykle jest niewystarczająca, aby dokonywać zmian w ustawieniach interfejsu. 6.6 Deinstalacja Aby usunąć z systemu wirtualny port szeregowy należy wykonać szereg czynności opisanych poniżej: Kliknij: Start -> Panel Sterowania -> System Wybierz zakładkę: Sprzęt -> kliknij na Menedżer urządzeń Na liście urządzeń rozwiń Wieloportowe karty szeregowe, w przypadku win9x/me: Multi-port serial adapters. Zaznacz port, który chcesz usunąć, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz: Odinstaluj. Strona 25

26 Uwaga: Wirtualne porty szeregowe są również widziane na liście urządzeń w kategorii Porty (COM i LPT), nie należy ich jednak w tym miejscu usuwać. Zostaną one automatycznie usunięte po odinstalowaniu Digi Connect ME z pozycji Wieloportowe karty szeregowe. 7. Dodatki Dane techniczne Napięcie zasilania Pobór prądu Interfejs szeregowy Ethernet standard Zakres temp. otoczenia VDC średni 75 ma, maks. 150 ma RS232, linie: RXD, TXD, RTS, CTS i GND RS422, linie: TXA i TXB oraz RXA i RXB RS485, linie: A i B 100BaseT Ethernet C Wilgotność względna % Wymiary (W x L x H) 100 x 68 x 35 Waga ok. 110 g Strona 26

27 Strona 27

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Szybki ruter bezprzewodowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8 Przygotowanie do pracy...11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-4040CN HL-4050CDN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Spis treści 2 Przed użyciem Funkcje programu EasyMP Network Projection... 5 Udostępnianie projektora... 5 Różne funkcje przekazywania obrazu...

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev. F Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR102DR, PR402DR, PR402DR-BRD, PR402-BRD,

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku i bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g) serwer wydruku z kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-2150N HL-2170W Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Interfejs ETHERNET KOD: INTE. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs ETHERNET KOD: INTE. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs ETHERNET v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Instalacja....4 4. Konfiguracja interfejsu

Bardziej szczegółowo

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Uwaga! Na załączonej płycie CD-ROM znajduje się Przewodnik Szybkiej Konfiguracji. Zawiera on procedurę łatwej instalacji, umożliwiającą przeprowadzenie szybkiej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev.E Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR311SE, PR311SE-BK, PR611, PR621, PR621-CH,

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet Instrukcja obsługi dla sieci HL-5250DN HL-5270DN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika (Wrzesień 2002) Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer druku Ethernet typu On-board INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI QL-580N QL-1060N Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy

Bardziej szczegółowo