Stanisław Jankowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stanisław Jankowski 2014-05-08"

Transkrypt

1 PCSS CryptoFS4Win Instrukcja obsługi Stanisław Jankowski Instrukcja obsługi NDSCryptoFS dla użytkownika końcowego.

2 Spis treści 1. Wstęp....3 Opis Kompatybilność Wymagania Instalacja....4 Przebieg instalacji Deinstalacja Szybki start....7 Uruchomienie programu Utworzenie nowego profilu sesji Montowanie Okno główne Opcje Globalne Opcje sesji Podstawowe Szyfrowanie Certyfikaty Klucze Szyfrujące Cache System Plików Wielowątkowość SFTP Uruchomienie NDSCryptoFS4WIN w trybie usługi Zainstalować NDSCryptoFS4WIN OPCJONALNIE (jeśli chcemy korzystać z certyfikatów) Zainstalować certyfikaty w keyringu maszyny Uruchomić NDSCryptoFS4WIN w trybie graficznym i utworzyć sesję dla trybu usługi Uruchomić usługę Instalacja certyfikatów Tworzenie certyfikatu self signed z klucza prywatnego w formacie PEM Instalacja certyfikatu w formacie p12 w systemie Windows

3 2

4 1. Wstęp. Opis. NdsCryptoFS jest wirtualnym systemem plików dla systemu Windows, który udostępnia jako dysk lokalny zasób, który znajduje się na serwerze SFTP. Narzędzie korzysta z kluczy w formacie.pem, certyfikatów składowanych w keyringu Windows lub hasła do uwierzytelniania użytkowników oraz z kluczy w formacie.pem, certyfikatów składowanych w keyringu Windows do szyfrowania danych i nazw plików oraz katalogów. NDSCryptoFS zapewnia przezroczyste dla użytkownika szyfrowanie danych składowanych w wyróżnionym folderze (domyślnie encrypted ). Kompatybilność. NdsCryptoFS4Win działa z systemami: Windows XP konieczna wersja kompilowana dla.net4.0 Windows Server 2003 Windows Vista Windows 2008 Server Windows 7 Windows 2008 server R2 Windows 8 oraz 8.1 Windows 2012 Server Dostępne są wersje zarówno dla systemów 32 jak i 64 bit. Wymagania. NDS CryptoFS do poprawnego działania wymaga: NET framework w wersji 4.5 (dla Windows XP -.NET 4.0) Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 3 3

5 2. Instalacja. NDSCryptoFS4WIN rozprowadzany jest jako pakiet instalacyjny MSI. Do przeprowadzenia instalacji konieczne są prawa administratora. UWAGA! Na niektórych komputerach konieczna jest ręczna instalacja Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 3 przed uruchomieniem pakietu instalatora. Przebieg instalacji. UWAGA! Podczas instalacji nowej wersji NDSCryptoFS zostaje automatycznie nadpisana starsza wersja NDSCryptoFS. 1. Ekran powitalny. 2. Licencja należy zapoznać się z licencją i ją zaakceptować. 3. Definicja folderu instalacyjnego. 4

6 4. Start instalacji. 5. Instalacja możliwe okienko z prośbą o zaakceptowanie instalacji oprogramowania firmy Eldos należy wyrazić zgodę. 6. Zakończenie instalacji. 5

7 7. Prośba o restart systemu restart jest konieczny ze względu na proces instalacji sterownika wirtualnego systemu plików. Deinstalacja Aby odinstalować NDSCryptoFS4WIN należy wybrać go z listy programów w Panel Sterowania -> Programy i Funkcje, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami. Podczas deinstalacji nie są usuwane profile sesji. Można je usunąć ręcznie, kasując folder C:\Users\[nazwa_użytkownika]\AppData\Local\PSNC. UWAGA! Proces deinstalacji kończy się dopiero po restarcie systemu. 6

8 3. Szybki start. Uruchomienie programu. Po uruchomieniu programu ukaże się główne okno. Utworzenie nowego profilu sesji. 1. Należy wybrać przycisk Add. Ukaże się okno konfiguracji sesji: 7 2. Należy wypełnić pola: Session Name unikalna nazwa sesji Adress Adres serwera KMD2 lub SFTP, z którym nawiązujemy połączenie Username nazwa użytkownika KMD2 lub użytkownika na serwerze SFTP Port port na którym ma się odbyć połączenie (domyślnie: 22) Mount point punkt montowania (litera w eksploratorze Windows pod którą zamontuje się zdalny udział) Login Method należy zdecydować, czy użyć certyfikatów do logowania zainstalowanych w keyringu systemu Windows, czy użyć kluczy do logowania w formacie PEM, czy też użyć hasła patrz niżej.

9 Enc. Method należy zdecydować, czy użyć certyfikatów do szyfrowania zainstalowanych w keyringu systemu Windows, czy użyć kluczy do szyfrowania w formacie PEM patrz niżej. 3. Przykładowo wypełniona formatka: 4. W NDSCryptoFS4WIN istnieją następujące sposoby podania kluczy do logowania i szyfrowania: Wskazanie certyfikatów dostępnych w keyringu systemu Windows Wskazanie ścieżki do kluczy prywatnych w formacie PEM; jeśli klucz chroniony jest hasłem, to należy wpisać je w odpowiednie pole Password Logowanie jest też możliwe za pomocą hasła. UWAGA! Jeśli nie posiadasz kluczy/certyfikatów do logowania, przejdź na zakładkę Encryption i wygeneruj klucze (patrz: Szyfrowanie ). NDSCryptoFS4WIN wymaga kluczy do szyfrowania o długości 4096 bitów. NDSCryptoFS4WIN może nie działać poprawnie z kluczami wygenerowanymi przy pomocy narzędzia grid-cert-request. 5. W zależności od wyboru z punktu 6 musimy: Wybrać odpowiednie certyfikaty do logowania i szyfrowania wybierając z listy Login Certificate oraz Encryption Certificate : 8

10 Wybrać ścieżki do kluczy w formacie PEM i podać hasła do kluczy w polach Password, o ile zostały one zaszyfrowane: Wpisane hasła mogą być zapamiętane w aplikacji (patrz: Szyfrowanie ). 6. Nacisnąć przycisk Save, aby zapisać ustawienia. Montowanie. Po powrocie do głównego okna aplikacji nowo utworzona sesja powinna być aktualnie wybrana: 9

11 Jeśli wybrano logowanie za pomocą hasła, w oknie głównym pojawi się pole Password, w które należy wpisać hasło do konta na serwerze. Wpisane hasło może być zapamiętane w aplikacji (patrz: Szyfrowanie ). Po naciśnięciu przycisku Mount system plików zostanie zamontowany i wyświetlone zostanie okno eksploratora Windows. 10

12 Od tej pory można korzystać z zasobu (na rysunku dysk F: ), jak z lokalnego systemu plików. Należy pamiętać, że dane składowane w katalogu encrypted (o ile nie ustawiono inaczej patrz rozdział Opcje ) są szyfrowane/deszyfrowane w locie. 11

13 4. Okno główne. Pole wyboru zapisanych sesji Password opcjonalne pole do wpisywania hasła, jeśli wybrano opcję użycia hasła do logowania. Wpisane hasło może być zapamiętane w aplikacji (patrz: Szyfrowanie ). Options otwiera okno z ustawieniami parametrów sesji Add dodaje nową sesję i otwiera okno z ustawieniami parametrów nowej sesji Delete usuwa sesję wybraną w polu wyboru sesji Global Options otwiera okno z globalnymi (niezależnymi od wybranej sesji) ustawieniami NdsCryptoFS Mount montuje wirtualny system plików wg parametrów dla wybranej sesji Unmount odmontowuje aktualnie zamontowany wirtualny system plików 12

14 5. Opcje Globalne. Path for NDSGUI file plik z parametrami montowania NDSCryptoFS potrzebny dla komunikacji z NDSGUI Automount włącza automatyczne montowanie wirtualnego systemu plików przy starcie NDSCryptoFS Autostart Application włącza automatyczny start NDSCryptoFS przy starcie systemu operacyjnego Show Explorer Window After Mount włącza automatyczne uruchamianie Exploratora Windows z zawartością zamontowanego wirtualnego systemu plików Session For Service umożliwia wybranie sesji NDSCryptoFS, która będzie używana w trybie usługi. About Formatka z informacjami aplikacji, linkiem do strony pobierania, linkiem do dokumentacji Documentation link do niniejszej dokumentacji. Download Site link do strony pobierania (tu będą publikowane nowe wersje programu) 13

15 6. Opcje sesji. Rozdział zawiera opis zaawansowanych opcji konfiguracyjnych dla sesji NDSCryptoFS4WIN. Jeśli nie jesteś pewien znaczenia danej opcji, pozostaw wartość domyślną. Nieuważna zmiana wartości parametrów może spowodować działanie programu niezgodne z oczekiwaniami użytkownika. W większości przypadków domyślne ustawienia zapewnią wydajne i bezproblemowe działanie aplikacji. Podstawowe. Session Name unikalna nazwa sesji Adress Adres serwera KMD2 lub SFTP, z którym nawiązujemy połączenie) Username nazwa użytkownika KMD2 lub użytkownika na serwerze SFTP Port port na którym ma się odbyć połączenie (domyślnie: 22) Mount point punkt montowania (litera w eksploratorze Windows pod którą zamontuje się zdalny udział) Login Method należy zdecydować, czy użyć certyfikatów do logowania zainstalowanych w keyringu systemu Windows, czy użyć kluczy do logowania w formacie PEM, czy też użyć hasła patrz: instalacja certyfikatów. Enc. Method należy zdecydować, czy użyć certyfikatów do szyfrowania zainstalowanych w keyringu systemu Windows, czy użyć kluczy do szyfrowania w formacie PEM patrz: instalacja certyfikatów. 14

16 Szyfrowanie. CryptoFingerprintPath ścieżka względna do pliku z fingerprintem klucza do szyfrowania składowanego na zdalnym serwerze Encrypted Path (Regex) wyrażenie regularne wskazujące na folder, w którym NDSCryptoFS4Win szyfruje dane i nazwy plików (domyślna wartość wskazuje folder encrypted, znajdujący się w głównym folderze montowania) Name Encryption włącza szyfrowanie nazw Data Encryption włącza szyfrowanie danych Check Crypto Fingerprint włącza sprawdzanie fingerprinta klucza do szyfrowania Rember passwords włącza opcję zapamiętywania haseł do kluczy i do serwera w pliku z opcjami sesji. Dzięki temu nie ma konieczności każdorazowo podawać haseł. Przechowywane hasła są zabezpieczone kryptograficznie. Encryption Kwy and Cert Generator Generate generuje klucz PEM i certyfikat P12 Password hasło, którym będą zabezpieczone generowane klucz i certyfikat UWAGA! Proces generowania klucza może trwać około minuty. Po pomyślnym wygenerowaniu klucza i certyfikatu otrzymamy komunikat 15

17 Wygenerowany klucz w formacie.pem zabezpieczony podanym hasłem, składowany jest w katalogu z ustawieniami profilu, dla którego został wygenerowany. Ścieżka do klucza jest automatycznie wpisana w pole na zakładce Keys. W tej samej ścieżce został wygenerowany certyfikat w formacie p12, zawierający również klucz prywatny zabezpieczony podanym hasłem. Certyfikat ten również został zainstalowany w keyringu systemu Windows i jest od razu dostępny do użycia w zakładce Certificates pod nazwą CN=nazwa_sesji_crypto. Certyfikaty. Certificate Store Wybór keyringa, z którego pobieraćcertyfikaty: Current User Keyring użytkownika Local Machine Keyring maszyny Aby użyć tego keyringa konieczne jest uruchomienie programu z prawami Administratora. Login Certificate Certyfikat do logowania Encryption Certificate Certyfikat do szyfrowania 16

18 Klucze Szyfrujące. Ścieżki do kluczy PEM do logowania i kluczy do szyfrowania. W pole Password należy wpisać hasła do kluczy, o ile klucze zostały zaszyfrowane. Cache. Encrypted Path Cache Size wielkość cache dla rozszyfrowanych ścieżek Metadata Cache włącza cache wirtualnego systemu plików dla metadanych Data Cache włącza cache wirtualnego systemu plików dla danych Nonexistent Files Cache włącza cache owanie informacji o tym, że szukany plik nie istnieje 17

19 Cache Policy Write Through włącza cache owanie tylko takich danych, które uprzednio zostały zapisane do serwera SFTP Cache Policy Purge On Close włącza czyszczenie cache dla pliku przy jego zamykaniu System Plików. Callback Timeout timeout dla pojedynczej operacji na systemie plików (np. open, write) Max File Name Length maksymalna dozwolona długość nazwy pliku/katalogu Max Path Length maksymalna dozwolona długość ścieżki Sector Size wielkość sektora wirtualnego systemu plików Storage Characteristics własności montowania dysku; dozwolone wartości (możliwa kombinacja kilku): Property CBFS_FLOPPY_DISKETTE = 1 CBFS_READ_ONLY_DEVICE = 2 CBFS_WRITE_ONCE_MEDIA = 8 CBFS_REMOVABLE_MEDIA = 16 CBFS_SHOW_IN_EJECTION_TRAY = 0x CBFS_ALLOW_EJECTION = 0x Meaning The mounted media is a floppy disk. The mounted media is read-only. The mounted media can be written to only once. The mounted media can be removed by the user at any time. The media can be ejected by the user by using Disconnect Device icon in system notification area (tray) of Explorer. Works only for PnP storages. If the flag is set, ejection commands are handled and the storage is destroyed. Works only for PnP storages. 18

20 Storage Type typ wirtualnego dysku; dozwolone wartości: Property Value Meaning stdisk 0 The mounted media is a regular disk. stcdrom 1 The mounted media is a CD-ROM or DVD. stvirtualdisk 2 The mounted media is an in-memory storage. stdiskpnp 3 The mounted media is a plug-n-play device. Case Sensitive File Names Włącza obsługę wielkich liter w nazwach plików Delete Target Before Rename usuwa plik docelowy przed wykonaniem operacji zmiany nazwy Short File Names Support wsparcie dla krótkich (8.3) nazw plików Wielowątkowość. Threads liczba wątków aplikacji determinuje liczbę połączeń SFTP z serwerem oraz liczbę równoległych operacji, które można wykonywać na wirtualnym systemie plików Load Balance Counter Time czas w milisekundach po którym kasowany jest jeden z liczników dla mechanizmu rozkładającego ruch na liczbę dostępnych wątków Serializable Callbacks włącza globalne uporządkowanie wszystkich odwołań do wirtualnego dysku (wyłącza wielowątkowość) Parallel Reads włącza współbieżność dostępu dla operacji odczytu pliku 19

21 SFTP. Timeout timeout dla operacji SFTP Remote Mount Folder ścieżka na zdalnym serwerze, która zostanie zamontowana jako główny folder wirtualnego systemu plików (domyślnie jest to katalog domowy użytkownika) 20

22 7. Uruchomienie NDSCryptoFS4WIN w trybie usługi. NdsCryptoFS4WIN umożliwia uruchomienie w trybie usługi. Tryb ten jest przeznaczony szczególnie dla zastosowań serwerowych. NdsCryptoFS4WIN w trybie usługi nie wyświetla formatki i nie wykonuje żadnej interakcji z użytkownikiem. Może on działać bez zalogowanego użytkownika w systemie operacyjnym. Tryb usługi nie działa dla sesji z logowaniem za pomocą hasła. Aby uruchomić NdsCryptoFS4WIN w trybie usługi należy: Zainstalować NDSCryptoFS4WIN Procedura instalacji jest identyczna jak w punkcie 2. OPCJONALNIE (jeśli chcemy korzystać z certyfikatów) Zainstalować certyfikaty w keyringu maszyny 1. Uruchomić program mmc.exe z prawami Administratora: 2. Uruchomiony program: Wybrać: Plik->Dodaj/Usuń Przystawkę. Ukaże się ekran wyboru przystawek.

23 4. Wybrać przystawkę Certyfikaty i kliknąć dodaj : 5. Wybrać opcję Konto komputera i nacisnąć Dalej : 22

24 6. Wybrać opcję Komputer lokalny i nacisnąć Zakończ : 7. Ukaże się ekran wyboru przystawek (należy zwrócić uwagę czy przystawka Certyfikaty znajduje się w prawym panelu) - nacisnąć OK : 8. Rozwinąć listę Certyfikaty. Kliknąć prawym klawiszem na Osobisty i wybrać Wszystkie zadania -> Importuj : 23

25 9. Pojawi się okno Kreatora importu certyfikatów. Postępować dalej zgodnie z krokami wymienionymi w punkcie 6 dla instalacji certyfikatów osobistych. 10. Kroki 1 do 9 wykonać zarówno dla certyfikatu do logowania jak i dla certyfikatu do szyfrowania. Uruchomić NDSCryptoFS4WIN w trybie graficznym i utworzyć sesję dla trybu usługi. 1. Uruchomić NDSCryptoFS4WIN i utworzyć nową sesję, zgodnie ze wskazówkami z rozdziału 3, oraz opcjonalnie dostosować jej opcje opisane w rozdziale 6. UWAGA! Jeśli wybrano opcję użycia certyfikatów do logowani i szyfrowania, to konieczne jest wybranie certyfikatów z keyringa Local Machine. NDSCyrptoFS w trybie usługi nie ma dostępu do keyringa użytkownika. 24

26 2. Uruchomić Opcje Globalne z poziomu okna głównego i wybrać nowo utworzoną sesję w polu Session For Service i wybrać przycisk Save. Następnie wyłączyć NDSCryptoFS. Uruchomić usługę 1. Kliknąć prawym przyciskiem na Komputer i wybrać Zarządzaj : 25

27 2. Po lewej stronie wybrać: Usługi i aplikacje -> Usługi. Następnie z listy wybrać CryptoFS service, kliknąć na nim prawym klawiszem i wybrać Uruchom 3. Pojawi się okno postępu uruchamiania aplikacji. Po jego zniknięciu, usługa działa. 4. Usługę należy wyłączyć poprzez wybór Zatrzymaj. Po jego zniknięciu, usługa zostaje wyłączona. 26

28 27

29 8. Instalacja certyfikatów. Możliwe jest użycie w NDSCryptoFS4WIN certyfikatów do logowania oraz szyfrowania, które składowane są w keyringu systemu Windows. Niniejszy rozdział przedstawia sposób na utworzenie certyfikatu (self signed) w formacie p12 z klucza prywatnego w formacie PEM oraz jego instalację w systemie Windows. Tworzenie certyfikatu self signed z klucza prywatnego w formacie PEM. Wymienione procedury wymagają pakietu OpenSSL. Generowanie klucza PEM (opcjonalne jeśli nie posiadamy jeszcze klucza): openssl genrsa -out user.key 4096 Generowanie requesta: openssl req -new -key user.key -out user.csr Podpisanie requesta: Konwersja do p12: openssl x509 -req -days 365 -in user.csr -signkey user.key -out user.crt openssl pkcs12 -export -out user.p12 -inkey user.key -in user.crt W wyniku powyższej procedury otrzymujemy certyfikat self signed w formacie p12 o nazwie user.p12. Instalacja certyfikatu w formacie p12 w systemie Windows. 1. Kliknij 2 razy na pliku z certyfikatem w formacie p Ekran powitalny. 28

30 3. Ścieżka do certyfikatu, który będzie importowany powinna wskazywać na wybrany wcześniej plik p Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Mark this key as exportable ( oznacz ten klucz jako eksportowalny ). Jeśli klucz jest chroniony hasłem, wpisz je w pole Password. 29

31 5. Wybór kontenera do importu pozostaw wartości domyślne. 6. Informacja zbiorcza o certyfikacie, który zostanie zaimportowany. 30

32 31 7. Komunikat o poprawnym imporcie certyfikatu. Certyfikat jest gotowy do użycia z NDSCryptoFS4WIN.

Cryptobox Aplikacja do synchronizacji danych użytkownika w systemie KMD2

Cryptobox Aplikacja do synchronizacji danych użytkownika w systemie KMD2 Cryptobox Aplikacja do synchronizacji danych użytkownika w systemie KMD2 Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Opis aplikacji... 3 2. Kompatybilność... 4 3. Uruchomienie i konfiguracja... 5 Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

MikroTik Serwer OpenVPN

MikroTik Serwer OpenVPN MikroTik Serwer OpenVPN Generowanie certyfikatów na systemie Debian. Instalujemy OpenVPN, następnie przechodzimy do katalogu ze skryptami: cd /usr/share/openvpn/easyrsa edytujemy plik vars ustawiając kraj,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

enova Instalacja wersji demo

enova Instalacja wersji demo enova Instalacja wersji demo Strona 1 z 18 Spis treści 1. Wymagania...3 2. Instalacja enova demo na Windows XP...4 3. Korzystanie z wersji złotej i srebrnej...14 4. Blokada bazy danych....17 Strona 2 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Proces instalacji oprogramowania Systemu e-kt... 2 Konfiguracja programu Java... 9 Konfiguracja Systemu e-kt w przeglądarce Mozilla Firefox... 10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Serwer zarządzający Policy Manager składa się z dwóch części: Server serwera z którym komunikują się klienci. Console interfejsu graficznego do

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

SSI Web 8. (badania.kozminski.edu.pl) Instrukcja logowania i uruchamiania ankiety

SSI Web 8. (badania.kozminski.edu.pl) Instrukcja logowania i uruchamiania ankiety SSI Web 8 (badania.kozminski.edu.pl) Instrukcja logowania i uruchamiania ankiety Posiadaczem licencji na oprogramowanie SSI Web w Akademii Leona Koźmińskiego jest Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Poziom trudności: średni Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 19.05.2011 r. Beckhoff Automation Sp. z o. o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Ściągniecie

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Przywarty 171018 Wrocław, 13.11.2012 r. Grupa: WT/N 11:15-14:00. Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: OpenSSL

Łukasz Przywarty 171018 Wrocław, 13.11.2012 r. Grupa: WT/N 11:15-14:00. Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: OpenSSL Łukasz Przywarty 171018 Wrocław, 13.11.2012 r. Grupa: WT/N 11:15-14:00 Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: OpenSSL Prowadzący: mgr inż. Mariusz Słabicki 1 / 9 1. Treść zadania laboratoryjnego Podczas

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Mgr inż. Marcin Dąbrowski INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska w Gliwicach Zabrze 2009 1. Instalacja lokalnego

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ustawień sieci eduroam

Usuwanie ustawień sieci eduroam Wymagania wstępne Aby korzystać z sieci eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej należy 1. posiadać działający adres e-mail w domenie pollub.pl, który zazwyczaj ma postać i.nazwisko@pollub.pl (w

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox.

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. Wstępna konfiguracja oprogramowania VirtualBox: Program VirtualBox zainstalowany jest w katalogu c:\programy\virtualbox. Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować Outlooka?

Jak skonfigurować Outlooka? Jak skonfigurować Outlooka? str. 1 Jak skonfigurować Outlooka? W tym dokumencie znajdziesz: Czy mogę korzystać z Outlooka?... 1 Nowa instalacja Outlooka... 2 Konfiguracja HostedExchange.pl na komputerze

Bardziej szczegółowo

Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.1 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM... 4 5. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH

Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH W niniejszej części pokażę jak zalogować się na serwer w trybie graficznym. Protokół SSH służy do komunikowania się między klientem a serwerem. Jest to ulepszona wersja

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id

Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id Spis treści 1. Wymagania... 3 2. Import certyfikatu osobistego... 3 3. Uzyskanie odcisku palca (Thumbprint) certyfikatu prywatnego... 7 4. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

"Repozytorium transakcji "

Repozytorium transakcji "Repozytorium transakcji " Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do Repozytorium transakcji... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure

Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure 1 Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure Niestety firma F-Secure nie udostępnia paczki instalacyjnej EXE lub MSI do instalacji oprogramowania F-Secure Client Security. Paczkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji systemów operacyjnych do korzystania z sieci AM_Pracownik

Instrukcja konfiguracji systemów operacyjnych do korzystania z sieci AM_Pracownik AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c in t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 6 38 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a il:

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja instalacji aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI 1. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X wersja 1.0 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA CZYTNIKÓW KART KRYPTOGRAFICZNYCH W SYSTEMACH

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony:

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony: Aby móc korzystać z bazy publikacji elektronicznych należy: 1) posiadać konto w usłudze LDAP (konto logowania do Internetu), 2) zainstalować i skonfigurować oprogramowanie OpenVPN na swoim komputerze,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server , SAS Institute Polska listopad 2013 Szanowni Państwo! Niniejszy dokument stanowi opis procesu pobierania, instalacji oraz konfiguracji programu SAS PC Files Server. Program instalowany jest na komputerach

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 121 19-03-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji programu Neofon Spis treści Opis procedury instalacyjnej... 2 strona 1 z 8 Instrukcja instalacji programu Neofon

instrukcja instalacji programu Neofon Spis treści Opis procedury instalacyjnej... 2 strona 1 z 8 Instrukcja instalacji programu Neofon instrukcja instalacji programu Neofon Spis treści Opis procedury instalacyjnej... 2 strona 1 z 8 Opis procedury instalacyjnej 1. Na stronie WWW usługi kliknij link http://update-neofon.tp.pl/neofon/ w

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

Tutaj znajdziesz Odpowiedź na: Najczęściej Spotykane Problemy Najczęściej zadawane Pytania

Tutaj znajdziesz Odpowiedź na: Najczęściej Spotykane Problemy Najczęściej zadawane Pytania Tutaj znajdziesz Odpowiedź na: Najczęściej Spotykane Problemy Najczęściej zadawane Pytania WAŻNE INFORMACJE Aplikacja PeerNG jest aplikacją typu klient - serwer. Wszystkie dane zapisane po stronie klienta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

1. Moduł Print Master

1. Moduł Print Master 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1

JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1 JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1 Uwaga: INSTALACJA NOWEJ PLATFORMY JAVA SE Wygląd stron WWW pobieranych z serwera może być inny (aktualizacje), od tych pokazanych w instrukcji, ponieważ instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r. 21.03.2017 r. Spis treści Warunki wstępne...3 Rodzaje urządzeń...3 Instalacja i obsługa podpisów przelewów...4 Autoryzacja pozostałych czynności...13 Instalacja certyfikatów w systemie...16 2 Warunki wstępne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych.

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Bankowość Internetowa R-Online Biznes. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Internet Information Service (IIS) 7.0

Internet Information Service (IIS) 7.0 Internet Information Service (IIS) 7.0 Konfiguracja protokołu SSL w oprogramowaniu Internet Information Services 7.0 wersja 1.2 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM...

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo