InterLAN SPEED - lista zmian wersja 366

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "InterLAN SPEED - lista zmian wersja 366"

Transkrypt

1 InterLAN SPEED - lista zmian wersja 366 Spis treści 1. Przesyłka w depozycie Kraj początkowy i docelowy na przesyłce drobnicowej Planer drobnicowy Kontrola zapisu dla COD Przeniesiono opcje domyślnego określania flag P i D na TRASY Flaga Nie Fakturuj Filtry w planerze drobnicowym Międzynarodowym Planer drobnicowy Międzynarodowy Dodano przyciski przychody/koszty na trasach drobnicowych Wydruki etykiet Dodano kolumnę LP na definicji opakowań COD opcje kalkulacji Ubezpieczenie przesyłki Mapowanie statusów Pozycja kalkulacji dotycząca noty Kopiowanie przesyłek Opakowania na paczce Planer drobnicowy opiekun Harmonogram linii Otwórz i zamknij na przesyłkach dokumentowych...13 strona: 1

2 21. Profil pojazdu Kalkulacje tras Przesyłki kategorie PLANER - trasa zamknięta lub zakończona przywrócona do EDYCJI Kalkulacje przesyłek Planer Międzynarodowy Zbiorcze dodawanie przesyłek Tworzenie CMR Harmonogram tras Paczki drobnicowe Modyfikacja opcji DROBNICY PRZELICZNIKI Rozliczanie kosztów trasy na przesyłki Przeliczniki na przesyłkach drobnicowych Stan zaplanowania Definiowanie typu przesyłek Ręczny wybór harmonogramów PLANER - opcja - przycisk KONIEC PLANOWANIA Zapamiętywanie ścieżek zapisu PDF Aktualizacja POI automatycznych Zmiana wywołania procedury AFTER COMMIT Wystawianie not z poziomu zleceń/przesyłek Formatka domyślna dla działu Wydruki zleceń dla przewoźnika Podział frachtu ze zlecenia głównego na podzlecenia Książka pocztowa Windykacja...27 strona: 2

3 47. Liczniki Mapa historie tras E-faktury...28 strona: 3

4 1. Przesyłka w depozycie W systemie powstała możliwość skierowania przesyłki do depozytu (do magazynu obcego). W tym celu zaznaczamy przesyłkę i klikamy prawym klawiszem myszy. Otworzy się poręczne menu, gdzie wybieramy opcję do Do depozytu : Następnie wybieramy z listy POI miejsce, gdzie taki depozyt pozostawiamy: Przesyłka na trasie zostanie oznaczona depozyt i pojawi się do powtórnego planowania w lokalizacji aktualnej, z miejscem załadunku w POI depozytu. W momencie generowania na nagłówku listu liniowego miejsc ZA/WY, dla przesyłki pozostawionej w Depozycie wygenerują się dla ZA dane depozytu: Istnieje również możliwość wycofania przesyłki z depozytu. Ważne jest, aby przesyłka nie była dalej zaplanowana na następną trasę: strona: 4

5 Wycofanie przesyłki z depozytu spowoduje brak dostępu do jej dalszego planowania. Przesyłka zostaje na trasie, z której pierwotnie weszła z depozytu. 2. Kraj początkowy i docelowy na przesyłce drobnicowej Przy dodawaniu przesyłek do systemu kraje te ustawiane są automatycznie na kraje ZA i Rozładunku (tylko, gdy pola na przesyłce są puste): 3. Planer drobnicowy Dodano informację na temat tego, czy trasa została wygenerowana z harmonogramu: strona: 5

6 4. Kontrola zapisu dla COD Gdy kwota COD wpisywana na przesyłce jest większa niż ta określona w opcjach (DROBNICA-PRZE- LICZNIKI- MAKS. KWOTA COD ) oraz ustawiona flaga [X] BLOKUJ ZAPIS GDY WIĘKSZA, wówczas podczas zapisu przesyłki wyświetla się komunikat: 5. Przeniesiono opcje domyślnego określania flag P i D na TRASY strona: 6

7 6. Flaga Nie Fakturuj Na definicjach statusów dodano możliwość ustawiania flagi Nie fakturuj : strona: 7

8 Po nadaniu takiego statusu na przesyłce ustawia się flaga Nie fakturuj : 7. Filtry w planerze drobnicowym Międzynarodowym Zapamiętywane są ostatnie ustawienia filtra: 8. Planer drobnicowy Międzynarodowy Umożliwiono planowanie przesyłek grupami. 9. Dodano przyciski przychody/koszty na trasach drobnicowych 10. Wydruki etykiet Na trasie dodano opcję wydruku seryjnego etykiet paczkowych dla zaznaczonych przesyłek. (Wydruk directowy): strona: 8

9 11. Dodano kolumnę LP na definicji opakowań Odpowiednia konfiguracja pozwoli na ustalenie kolejności wyświetlania opakowań na listach: 12. COD opcje kalkulacji Dodano checkboxy umożliwiające dopisanie kwoty COD na przychodach/rozchodach w przesyłce: 13. Ubezpieczenie przesyłki Rozbudowano okienko rejestracji danych ubezpieczenia przesyłki: strona: 9

10 14. Mapowanie statusów Nowy status automatycznie nadawany przy zmianie działu odpowiedzialnego na przesyłce: 15. Pozycja kalkulacji dotycząca noty Dla pozycji z zaznaczoną flagą jak poniżej automatycznie ustawiany jest sposób rozliczenia jako NO - nota: strona: 10

11 16. Kopiowanie przesyłek Przy kopiowaniu przesyłek dodano możliwość kopiowania działu odpowiedzialnego: strona: 11

12 17. Opakowania na paczce Przy wpisywaniu ręcznie kodu opakowania automatycznie uzupełniana jest jego nazwa: strona: 12

13 18. Planer drobnicowy opiekun Dodano informacje na temat opiekunów poszczególnych przesyłek: 19. Harmonogram linii Zmieniono sposób wyświetlania informacji z numeru dnia tygodnia na liczbę dni plus w stosunku do dnia załadunku: 20. Otwórz i zamknij na przesyłkach dokumentowych Jeśli zamkniemy przesyłkę w przesyłkach dokumentowych wysyłanych, to blokowana jest możliwość jej otworzenia - nieodstępna staje się opcja Otwórz na liście Wysyłane w zakładce Zamknięte Jeśli otworzymy przesyłkę w przesyłkach dokumentowych otrzymanych, to nie ma możliwości jej zamknięcia - nieodstępna jest opcja Zamknij na liście Odebrane w zakładce Otwarte. strona: 13

14 21. Profil pojazdu Dodano informację na temat ADR: Wybranie takiego pojazdu na trasę drobnicową powoduje zaznaczenie flagi ADR (naczepa i pojazd musza mieć ADR). Nadrzędna nad profilem jest flaga na pojeździe: strona: 14

15 22. Kalkulacje tras Wyłączono przeliczanie kosztów i przychodów na przesyłce wg cennika, gdy pozycje te w kosztach czy w przychodach pochodzą z rozliczenia kosztów trasy na przesyłki, niezależnie od innych warunków. 23. Przesyłki kategorie Przeniesiono pole z kategorią przesyłki w miejsce poniżej: 24. PLANER - trasa zamknięta lub zakończona przywrócona do EDYCJI Ustawiono dla statusów dla trasy ZAMKNIĘTY K i ZAKOŃCZONY Z domyślnie flagi [X] Zaplanowane: strona: 15

16 25. Kalkulacje przesyłek Na kalkulacji przesyłek pojawiały się pozycje wynikające z rozliczenia przychodów z trasy na przesyłki. 26. Planer Międzynarodowy IMPORT /EXPORT- planowanie na trasę przesyłek, a ustawianie flagi P/D. IMPORT Jeśli planujemy przesyłki na trasę typu IMPORT w planerze MN.: a. Jeśli na trasie jest PARTNER, oznacza to najczęściej, że trasa będzie od PARTNERA i on sam zrobi podjęcia - w tym wypadku domyślnie nie ustawiamy na przesyłkach flagi P; b. Jeśli na trasie nie ma partnera, oznacza to, że trasa jest w naszej gestii i to my sami sobie zrobimy podjęcie, więc ustawiamy na trasie flagę P. EXPORT Dla exportu podobnie, tj.: a. Jeśli na trasie mamy partnera, wówczas planowana przesyłka nie ma domyślnie flagi P; b. Jeśli partnera brak, to my prawdopodobnie doręczymy sami przesyłkę, i wtedy ustawiana jest flaga D. 27. Zbiorcze dodawanie przesyłek Dodano w opcjach Aktywny mechanizm dodawania wielu paczek dla kilku parametrów zbiorczych mechanizmu umożliwiającego tworzenie wielu paczek: strona: 16

17 Pojawia się dodatkowy panel na NOWODODAWANEJ (i tylko takiej) paczce; Panel jest zawsze aktywny, tj. wyświetlany cały czas na paczce w trybie NOWA; Ile paczek - tu domyślnie 1, ale wpisujemy liczbę paczek do utworzenia; Łączna waga - sumaryczna waga paczek do utworzenia - jeśli ilość 1, to waga jednej paczki; Łączna objętość - jw., przy czym gdy objętość > jest po podzieleniu zapisywana na tworzone paczki, nadpisując wyliczaną z wymiarów; Mie. Pal. - łączna liczba miejsc paletowych - zasada jak dla objętości, tj. gdy niezerowe, wówczas nadpisują te wyliczane automatycznie z opakowań/wymiarów; Metry ład. - jw., również nadpisują, gdy niezerowe te wynikające z obliczeń. Po zapisaniu takiej paczki tworzy się ich tyle, ile zadeklarowano i z wartościami wynikającymi z podzielenia przez ilość. Edycja paczki odbywa się już w sposób zwyczajny, tj. ta opcja tworzenia wielu paczek jest w trybie edycji niedostępna. strona: 17

18 28. Tworzenie CMR Dodano możliwość tworzenia dokumentów CMR bezpośrednio z tras drobnicowych: 29. Harmonogram tras Dodano funkcję codziennie : 30. Paczki drobnicowe Nowa opcja przepisywania wartości rzeczywistych/deklarowanych: strona: 18

19 31. Modyfikacja opcji DROBNICY PRZELICZNIKI Pozostawiono tylko maksymalne parametry przesyłki możliwej do wpisania w systemie drobnicowym; Parametry przesyłki FTL przeniesione na TYP PRZESYŁKI FTL; Dodanie ldm. miejsc paletowych i liczby colli do weryfikacji max dopuszczalnych wartości na przesyłce; Kwota COD - dodanie flagi blokującej zapis, gdy kwota większa niż w opcjach; Flaga trasa direct dla FTL (trasa direct) przeniesiona na poszczególne typy zleceń drobnicowych. strona: 19

20 32. Rozliczanie kosztów trasy na przesyłki Nowy wariant rozbijania kosztów wg miejsc paletowych: strona: 20

21 33. Przeliczniki na przesyłkach drobnicowych Dodano możliwość wyboru, z jakiego źródła pobierać przeliczniki: strona: 21

22 34. Stan zaplanowania Dodano kolumnę wyświetlającą STAN przesyłki O - otwarta P - zaplanowana K - zamknięta Z - zakończona 35. Definiowanie typu przesyłek Wprowadzenie możliwości elastycznego definiowania dowolnych typów przesyłek drobnicowych w zależności od ich parametrów logistycznych. W miejsce dotychczasowych dwóch typów FTL i DROBN można wprowadzić np. PACZKI, DROBN, PTL i FTL oraz określić kolejność przechodzenia między poszczególnymi typami przesyłek zmian typów w wypadku zaistnienia zmiany parametrów logistycznych na mniejsze lub większe. strona: 22

23 36. Ręczny wybór harmonogramów Umożliwiono ręczny wybór z listy harmonogramów konkretnej linii. Dotychczas tworzone wyłącznie automatycznie na podstawie zdefiniowanych harmonogramów bez możliwości ręcznej zmiany. 37. PLANER - opcja - przycisk KONIEC PLANOWANIA Dodanie w planerze drobnicowym przycisku KONIEC PLANOWANIA. Pozwala on na zasygnalizowanie innym lokalizacjom w sieci drobnicowej zakończenia planowania w danej lokalizacji i urealnienie potoków przesyłek, które z tej lokalizacji zostaną wysłane. strona: 23

24 38. Zapamiętywanie ścieżek zapisu PDF 39. Aktualizacja POI automatycznych Dodano możliwość aktualizacji POI automatycznie (utworzonych z kontrahenta) zbiorczo lub pojedynczo: strona: 24

25 40. Zmiana wywołania procedury AFTER COMMIT Doszedł dodatkowy parametr -> ID_SESJI_KALK. Należy go dołożyć w nagłówkach procedur. Dotyczy głównie procedur związanych z trasami i przesyłkami drobnicowymi. 41. Wystawianie not z poziomu zleceń/przesyłek Dodano pytanie, czy jest to nota obciążeniowa, czy uznaniowa: strona: 25

26 42. Formatka domyślna dla działu Dodano możliwość ustawiania domyślnych formatek wydruku dla każdego działu z osobna: 43. Wydruki zleceń dla przewoźnika W nagłówkach wydruków zleceń (standardowych) zmieniono nazwę na ZLECENIE PRZEWOZU. Dotyczy FTL i drobnicy. 44. Podział frachtu ze zlecenia głównego na podzlecenia Umożliwiono podział frachtu na więcej niż 1 podzlecenie: 45. Książka pocztowa Dodano możliwość podczepiania załączników z poziomu listy poczty nadawczej: strona: 26

27 46. Windykacja Dodano nowy status windykacyjny Nie do odzyskania. Dokumenty z tym statusem znikają z kalendarza płatności: 47. Liczniki Na licznikach dodano możliwość konfiguracji procedury bazodanowej uruchamianej przy nadawaniu strona: 27

28 numeru: 48. Mapa historie tras Dodano możliwość usuwania niepotrzebnych tras historycznych: 49. E-faktury W tytule maila z e- fakturą pojawia się numer faktury. strona: 28

interlan SPEED - lista zmian wersja 2.5.0.2

interlan SPEED - lista zmian wersja 2.5.0.2 interlan SPEED - lista zmian wersja 2.5.0.2 Spis treści NOWE MODUŁY... 4 Interfejs do giełdy ładunków Teleroute... 4 Tłumaczenie etykiet ekranowych w programie... 4 DROBNICA... 5 Nowe parametry kopiowania

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI TRANSPORT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI TRANSPORT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI TRANSPORT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika modułu Transport, części systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Webklient

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Webklient Instrukcja użytkownika Aplikacja Webklient Instrukcja użytkownika Aplikacja Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2014 Strona 2 z 39 Instrukcja użytkownika Aplikacja Webklient Spis treści 1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka prezentuje zmiany, które zostały zaimplementowane wyłącznie dla wersji programu enova od 10.0.5056 do 10.3.5248 (nie uwzględnia opisu zmian,

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 8 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 9 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

interlan SPEED v.338

interlan SPEED v.338 interlan SPEED v.338 1. Terminarz Dodano możliwość wydruku zestawienia zleceń FTL dla których nie wpłynęły dokumenty 2. Tabor opcje: Dodano opcję dzięki której nowo dodany pojazd nie ma domyślnie przypisywanej

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...3 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...4 3.1 Przewoźnicy...5 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Handel System enova należy do nowej generacji programów służących zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA

INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA Moduł ihurt Instrukcja obsługi modułu sprzedażowo magazynowego. do wersji 10.2, 10.3 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 ROZDZIAŁ 1 - UWAGI WSTĘPNE... 10 ROZDZIAŁ 2 - OGÓLNE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Elektronicznym Nadawcy

Zmiany w Elektronicznym Nadawcy Wersja 5.2.2 (07.08.2014) Zmiany w Elektronicznym Nadawcy GLOBAL Ekspres wprowadzono możliwość przygotowywania przesyłek zagranicznych GLOBAL Ekspres Wersja 5.2.1 (07.08.2014) Śledzenie pobrań wprowadzono

Bardziej szczegółowo

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Ewidencji środków pieniężnych Integralnym elementem systemu

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...4 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...5 3.1 Przewoźnicy...6 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2014.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.1.1 DODAWANIE KOLUMN NA LISTACH.... 4 1.1.2 INNY PŁATNIK NA DOKUMENCIE.... 6 1.1.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.0.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Kielce, czerwiec 2009 Wersja instrukcji 6.2 Spis treści: Spis treści:... 2 1. Dane podstawowe... 4 1.1. Budowa programu... 4 1.2 Budowa okien programu...

Bardziej szczegółowo

System sklepu internetowego

System sklepu internetowego System sklepu internetowego Dokumentacja użytkownika - 1 - Spis treści Wprowadzenie... 4 Najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć o systemie LogiShop... 4 Idea asortymentu i produktu... 5 System cen

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo