INFOR MATOR 2/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFOR MATOR 2/61 2013"

Transkrypt

1 a t n e d y z e r p m óre Pi Szanowni Państwo, Wiosna zachęca nas do spacerów i wyjazdów na łono natury. Miło jest przebywać w czystym i przyjaznym otoczeniu. Po długiej zimie rozpoczęliśmy sprzątanie miasta, a na miejskich placach, w parkach i skwerach pojawiły się świeże nasadzenia wiosennych kwiatów. TrwaJan Starzyński Prezydent Pruszkowa ją prace przy budowie kolejnego parku miejskiego (szczegółowy opis na str. 3 Informatora). W tym roku wyjątkowo jednak nie zobaczymy dywanów kwiatowych na Placu Jana Pawła II, ponieważ rozpoczyna się właśnie przebudowa fontanny, zaczął się też remont dworku hr. Potulickich, czyli dzisiejszego Urzędu Stanu Cywilnego. INFOR MATOR INFORMATOR 6 ISSN Dzięki tym inwestycjom oraz po zakończonym w ubiegłym roku remoncie budynku Muzeum, ten ulubiony przez wszystkich spacerowiczów plac nabierze nowego blasku. Z powodu opisanych prac remontowych tegoroczny lipcowy plenerowy koncert muzyki jazzowej i klezmerskiej zakontraktowany przez Biuro Promocji i Kultury Miasta na 6 lipca odbędzie się w Parku Kościuszki. Seanse Pruszkowskiego Kina Letniego (9 pokazów począwszy od 30 czerwca w każdy niedzielny wieczór) zorganizowane będą także w Parku Kościuszki. Na widowni wokół fontanny czekać będzie na Państwa kilkaset krzeseł! Szczegółowy repertuar i kalendarium dostępne będą wkrótce na Nie bez powodu rozpocząłem swój tekst, kierowany do Państwa, od wiosennych porządków. Chciałbym po raz kolejny zaapelować do właścicieli i użytkowników posesji o zadbanie o porządek na terenie i w pobliżu nieruchomości. Nie czekajmy, aż ktoś zrobi to za nas. Otóż - Drodzy Państwo - otoczenie, które wokół siebie kształtujemy, jest naszą drugą twarzą, podstawowym warunkiem do życia w harmonii, wyrazem lokalnego patriotyzmu i szacunku dla sąsiadów. Wspólnie mamy szansę pokazania właśnie takiej twarzy Pruszkowa! Po wiosennych porządkach serdecznie zapraszam na zasłużony wypoczynek - najbliższe okazje, to XV. Dni Pruszkowa 25 i 26 maja w Parku Kościuszki, a 23 czerwca Pruszkowskie Wianki w Parku Potulickich. Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Pruszkowie Pruszków, ul. J.I.Kraszewskiego 14/16, tel.: , fax : Druk: Drukarnia MetroPrint, Pruszków, ul. S.Bryły 8.. Nakład egz.

2 XV Dni Pruszkowa Park Kościuszki w Pruszkowie przy ul. Kościuszki. Park Kościuszki w Pruszkowie przy ul. Kościuszki. Park Kościuszki w Pruszkowie przy ul. Kościuszki. Park Kościuszki w Pruszkowie przy ul. Kościuszki. 25 maja Pruszkowskie Poruszenie - rajd rowerowy Forum Pruszków Zabawy dla dzieci, wioska archeologiczna Festiwal przedszkolaków - Hala ZNICZ Rytm Pruszkowa mieszkańcy grają na wszystkim co mają Domisie Artur Zamach INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W PRUSZKOWIE Jan Starzyński Prezydent Pruszkowa zaprasza do Parku Kościuszki Andrus na MoCarta z udziałem Zbigniewa Zamachowskiego, Wojciecha Malajkata i Grupy MoCarta 26 maja Zabawy dla dzieci, wioska archeologiczna Parada motocykli Wędrowne Gitary The Fire Balls Hala ZNICZ Aleja staroci giełda kolekcjonerów Anita Lipnicka & Voice Band Poparzeni Kawą Trzy Piecowiska Stare wioska archeologiczna MSHM codziennie od OGNISTY FINAŁ w niedzielę o INFORMATOR 1

3 - Jan Starzyński Prezydent Pruszkowa zaprasza Pruszkowskie Wianki Park Potulickich w Pruszkowie, ul. B.Prusa. Park Potulickich w Pruszkowie, ul. B.Prusa. Park Potulickich w Pruszkowie, ul. B.Prusa. Park Potulickich w Pruszkowie, ul. B.Prusa. 23 czerwca 2013 Park Potulickich SPORT I ZABAWA 1. Pokazy ratownictwa wodnego i konkursy dla dzieci na wodzie, 2. Amatorskie Otwarte Mistrzostwa Pruszkowa w Kajakarstwie, 3. Pływanie po stawie kajakami, canoe, łódkami i motorówką, 4. Pokazy ratownictwa medycznego i konkursy udzielania I pomocy, 5. Zabawy i konkurencje rekreacyjne dla dzieci (hula-hoop, skakanka, żonglerka piłkarska, strzały na bramkę, rzuty do celu i inne), 6. Zawody na ergometrach, 7. Pokazy sportów walki: judo, ju-jitsu i aikido, 8. Spacery na kucykach, 9. Spotkanie ze zwierzętami cyrkowymi z Cyrku Zalewski, 10. Spotkanie ze strażakami i sprzętem strażackim, 11. Spotkanie z oficerem BOR, 12. Występ człowieka gumy, 13. Pokazy siłaczy i konkurencje siłowe dla publiczności REKREACJA, KONKURSY I MUZYKA 1. FITNESS SHOW: pokazy i konkursy, 2. Pokaz mistrzów w akrobatyce sportowej, 3. Błyskawiczny konkurs wiedzy o Pruszkowie, 4. Konkurs z nagrodami na NAJŁADNIEJSZY WIANEK, 5. Konkurs z nagrodami - poszukiwanie KWIATU PAPROCI, 6. Koncerty zespołów: KAMYK, WRZOS, PAŁACYNKI i STREFA 50, 7. Koncerty zespołów szantowych i country, 8. Prezentacja malarstwa Salonu Pruszkowskiego. PRUSZKÓW INFORMATOR 2

4 PARK ŻWIROWISKO Rozpoczęła się modernizacja Parku Żwirowisko. Prace prowadzone są w oparciu o projekt Autorskiego Studia Architektury Krajobrazu Wojciecha Trzópka z Warszawy. Prezentowany poniżej opis pochodzi z dokumentacji projektowej. Modernizacja istniejącego parku osiedlowego polega na rozbudowie i uwspółcześnieniu programu rekreacyjnego oraz rekompozycji elementów zagospodarowania, a w tym rewitalizacji układu wodnego - dawnych wyrobisk żwirowych polegającej na podniesieniu i ustabilizowaniu poziomu lustra wody w obu stawach z jednoczesnym powiększeniem stawu mniejszego. Podziemne połączenie stawów zapewni wymianę wody, napowietrzenie wód, ożywienie życia biologicznego, a jednocześnie ograniczenie wylęgu komarów. Trakty komunikacyjne prowadzone są w nawiązaniu do kierunków dróg istniejących. Korekty przebiegu wynikają z zamysłu kompozycyjnego polegającego na kontrastowaniu linii płynnych i odcinków prostych. Zaprojektowane trakty są drogami pieszymi z dopuszczeniem wjazdu lekkiego sprzętu służącego konserwacji obiektu Projektowane aleje parkowe dowiązane są do istniejących traktów pieszych Osiedla im. Bolesława Prusa i chodników ulic Pani Latter, Wokulskiego i Brzozowej oraz do projektowanego Placu im.kardynała Stefana Wyszyńskiego. Skarpy stawów oraz uskoki terenowe w rejonie dróg umacniane są murkami i ścianami z gabionów (kosze z ocynkowanego drutu wypełniane otoczakami i kamieniem łamanym). Szczególnie istotnym elementem będą tarasowane skarpy małego stawu stanowiące w południowym fragmencie oprawę kaskady wodnej akcentowanej w górnej partii plastyczną dominantą w formie kuli. Zejścia nad duży staw krajobrazowy od strony północnej zrealizowane będzie w formie półkolistych tarasów ograniczonych gabionowymi murkami. Tarasy będą skomunikowane z układem parkowych traktów za pomocą terenowych schodów. W parku zrealizowany będzie mały plac zabaw dla dzieci i miejsce kameralnego wypoczynku dla starszych wyposażone w stoliki do gier. Placyk do gier nazwany Zakątkiem Szu oświetlony będzie latarnią, która w formie nawiąże do drzewa. Istniejące zagłębienia terenowe zostaną uporządkowane. Lokalizacja na terenie obiektu skate-parku znacznie urozmaici program użytkowy. Skate park w tej lokalizacji z uwagi na oddalenie od zabudowy mieszkaniowej i terenów o kameralnej funkcji nie będzie obiektem konfliktowym. Wobec istniejącej zieleni przyjęto zasadę maksymalnego zachowania roślinności. Zaprojektowano nowe nasadzenia służące utrzymaniu charakteru i dynamizmu stanu aktualnego. Wprowadzenie roślinności pnącej i okrywowej posłuży złagodzeniu kontrastu z kamieniem gabionów. Nasadzenia wodne i przywodne oraz masywy izolacyjne zamaskują dysharmonijne elementy otoczenia. Oświetlenie parku będzie realizowane w formie parkowych latarń wzdłuż głównych traktów komunikacyjnych oraz lokalnych iluminacji tarasów, partii zieleni i elementów wodnych. Realizacja parku podzielona jest na etapy: Etap 1- realizowany aktualnie- obejmuje modernizację układu wodnego oraz budowę murków gabionowych, Etap 2 - pełna realizacja północnej części parku z wyłączeniem placu zabaw dla dzieci, Etap 3 - realizacja części południowej wraz z skate parkiem, realizacja dowiązania komunikacyjnego do Placu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz budowa placu zabaw dla dzieci w części północnej. Wojciech Trzópek Autorskie Studio Architektury Krajobrazu INFORMATOR 3

5 Szanowni Mieszkańcy! Przypominamy, że od dnia 1 lipca br. zmienią się całkowicie zasady odbioru wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. Takie same zasady jak dotychczas będą obowiązywały w stosunku do podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych. Pomimo wielokrotnie publikowanych komunikatów na ten temat informacja ta nie dotarła jednak do wszystkich. Dowodem na to jest fakt, że do tej pory nie wszyscy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest niezbędna do odbioru śmieci z danej nieruchomości po 1 lipca oraz do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/245/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji termin złożenia upłynął 15 marca. Do złożenia deklaracji są zobowiązani właściciele nieruchomości jednorodzinnych oraz zarządcy nieruchomości wielorodzinnych. Wobec powyższego prosimy o pilną realizację nałożonego obowiązku. W przypadku nie złożenia deklaracji na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostanie wydana decyzja w sprawie konieczności uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem wyższej stawki wynoszącej 20 zł od osoby miesięcznie. Deklarację należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16 lub za pośrednictwem poczty. Istnieje również możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Skrzynka podawcza Urzędu Miejskiego jest udostępniona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap). Deklaracja wysyłana w tej formie musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jednocześnie informujemy, że biorąc pod uwagę masowe przypadki zgłaszania mniejszej liczby mieszkańców niż faktycznie zamieszkujących, złożone deklaracje będą weryfikowane w zakresie liczby zgłoszonych osób. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, pokój nr 84 tel.: lub wew INFORMATOR 4

6 RYTM PRUSZKOWA Znane melodie i słowa piosenek zachęcają do wspólnej zabawy. Wielu spośród nas gra na różnych instrumentach, a wielu przekonanych jest, że melodie można wygrywać na wszystkim co mamy pod ręką - spróbujmy! Pierwszego dnia XV. Dni Pruszkowa o zapraszamy wszystkich muzykujących Pruszkowian z możliwymi do przyniesienia instrumentami (lub różnymi przedmiotami pełniącymi taką rolę) w rejon sceny obok Pałacyku Sokoła w Parku Kościuszki. Wspólnym wykonaniem piosenki Lato, lato czeka powitamy tegoroczne lato i wakacje. Zagramy na tym, co mamy! Nie wszyscy z pewnością zmieszczą się na scenie, ale wszystkim gwarantujemy dobrą zabawę, wspólne zdjęcie, aplauz publiczności i ciekawie wydany plan miasta. Lato, lato czeka ALEJA STAROCI Pruszkowska Giełda Kolekcjonerów zadebiutuje na XV. Dniach Pruszkowa Podczas zbliżających się XV. Dni Pruszkowa 2013, które odbędą się w tym roku w Parku Kościuszki w sobotę i niedzielę 25 i 26 maja 2013 roku, po raz pierwszy zorganizowana będzie Pruszkowska Giełda Kolekcjonerów p.n. Aleja staroci. Zapraszamy tych z Państwa, którzy zechcą zaprezentować w celach handlowych swoje kolekcje (dzieł sztuki, zabytkowych przedmiotów, starych wydawnictw itp.). Zaproszenie kierujemy nie tylko do mieszkańców Pruszkowa. Dla wystawców udział jest bezpłatny. Organizatorem Dni Pruszkowa jest Biuro Promocji i Kultury Miasta Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, natomiast szczegółowych informacji na temat Giełdy udziela oraz przyjmuje zgłoszenia wystawców do Alei staroci kierownik pruszkowskiego Targowiska Miejskiego Pan Wiesław Kossakowski, tel.: , Następne Pruszkowskie Giełdy Kolekcjonerów począwszy od czerwca 2013 roku będą odbywać się na terenie Targowiska Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Komorowskiej 14 w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. INFORMATOR 5 Piosenka z filmu Szatan z siódmej klasy Autor tekstu: Ludwik Jerzy Kern Kompozytor: Witold Krzemiński Rok powstania: 1960 Wykonanie oryginalne: Halina Kunicka Lato, lato, lato czeka, G e a Razem z latem czeka rzeka D G Razem z rzeką czeka las G C G A tam ciągle nie ma nas. C A D Lato, lato, nie płacz czasem, G e a czekaj z rzeką, czekaj z lasem D G W lesie schowaj dla nas chłodny cień G D G e Przyjedziemy lada dzień. C A D Już za parę dni, za dni parę G D G Weźmiesz plecak swój i gitarę. A D Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów, C G D G Do widzenia wam, canto, cantare. G a D a Lato, lato, mieszka w drzewach, Lato, lato w ptakach śpiewa Słońcu każe odkryć twarz Lato, lato jak się masz? Lato, lato dam ci różę Lato, lato zostań dłużej Zamiast się po krajach włóczyć stu, Lato, lato zostań tu. Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów, C G D G Do widzenia wam, canto, cantare. G a D a

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU]

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] 2013 Urząd Miasta Torunia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta [PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] Program zawiera 50 zadań szczegółowych, podzielonych na dziewięć

Bardziej szczegółowo

Informacja o zbiórce odpadów

Informacja o zbiórce odpadów Informacja o zbiórce odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że ogólnodostępne pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulicy Andriollego z ulicą Pułaskiego zostały

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015. w 2012 roku. Raport z realizxacji

Raport z realizacji. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015. w 2012 roku. Raport z realizxacji Raport z realizxacji Raport z realizacji LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015 w 2012 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Opole, luty 2009 r. Raport z realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (295) czerwiec 2013 bezpłatne pismo informacyjne Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy 2Reklamy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł)

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł) WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 lp Numer projektu Tytuł projektu Przedmiot projektu Szacunkowy koszt (w zł)

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11 ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) ISSN 1231-8493 5 lat W UNII EUROPEJSKIEJ s.13 Absolutorium s.4 udzielone Konserwator zabytków s.9 odpowiada 35 lat Muzeum s.11 im. Arkadego Fiedlera

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Piława Górna, wrzesień 2014 r. I. POLITYKA FINANSOWA GMINY Celem strategicznym polityki finansowej jest zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Nie pomogły petycje, pisma,

Nie pomogły petycje, pisma, 9 MAJA 2014 (NR 260) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Kolejowy zmieni się w spółkę Radni sejmiku województwa zgodzili się na przekształcenie pruszkowskiej

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Głos Wojkowic nr 2/2013 1 Informacje Z jakiej pomocy społecznej mogą skorzystać mieszkańcy Wojkowic W tym numerze gazety informujemy Państwa o świadczeniach rodzinnych, w tym zasiłku

Bardziej szczegółowo

PANORAMA MIASTA ŚMIECI PO NOWEMU OD 1 LIPCA W NUMERZE TCZEW. LATO W MIEŚCIE co szykują dla nas organizatorzy letniego wypoczynku

PANORAMA MIASTA ŚMIECI PO NOWEMU OD 1 LIPCA W NUMERZE TCZEW. LATO W MIEŚCIE co szykują dla nas organizatorzy letniego wypoczynku TCZEW 1 PANORAMA MIASTA www. wrotatczewa.pl www.bip.tczew.pl Czerwiec/lipiec 2013 PANORAMA MIASTA BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 6/266 TCZEW CZERWIEC/LIPIEC 2013 r. ISSN 1234

Bardziej szczegółowo

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014 l.p nazwa projektu skrócony opis projektu DZIELNICA I STARE MIASTO 1. W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

Złożyliśmy wniosek na schetynówkę

Złożyliśmy wniosek na schetynówkę ISSN 1426-770X Nakład 5000 egz. MIESIĘCZNIK NR 10/197 LISTOPAD 2008 W numerze: O dobrodziejstwach specustawy drogowej Zmienił się regulamin strefy płatnego parkowania Rada Miasta uchwaliła Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Micha³owice WARTO PRZECZYTAĆ! s. 5 Nowe regulacje w gospodarce odpadami W bieżącym roku czekają nas rewolucyjne zmiany

Bardziej szczegółowo

PANORAMA MIASTA UNIA ZMIENIŁA TCZEW W NUMERZE TCZEW. 1 PANORAMA MIASTA www. tczew.pl www.bip.tczew.pl Maj 2012

PANORAMA MIASTA UNIA ZMIENIŁA TCZEW W NUMERZE TCZEW. 1 PANORAMA MIASTA www. tczew.pl www.bip.tczew.pl Maj 2012 TCZEW 1 PANORAMA MIASTA www. tczew.pl www.bip.tczew.pl Maj 2012 PANORAMA MIASTA BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 5/254 TCZEW MAJ 2012 r. ISSN 1234-5911 UNIA ZMIENIŁA TCZEW W NUMERZE

Bardziej szczegółowo

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014 l.p nazwa projektu skrócony opis projektu koszt projektu DZIELNICA I STARE MIASTO W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Pozyskaliśmy ponad 70 mln złotych na inwestycje unijne w Konstantynowie Łódzkim

Pozyskaliśmy ponad 70 mln złotych na inwestycje unijne w Konstantynowie Łódzkim ISSN 2080-3451 WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2013 Konstantynów Łódzki Rok VIII Numer 92/93 www.konstantynow.pl kuriergci@wp.pl Pozyskaliśmy ponad 70 mln złotych na inwestycje unijne w Konstantynowie Łódzkim FOTOGALERIA:

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Nr 70/3/2015 ISSN 1642-297X

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Nr 70/3/2015 ISSN 1642-297X Nr 70/3/2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1642-297X WAŻNE TELEFONY Urząd Gminy 12 388 50 03 Michałowice 12 388 57 40 fax 12 388 50 35 e-mail: sekretariat@michalowice.malopolska.pl Urząd Stanu Cywilnego 12

Bardziej szczegółowo

MMEIESIRĘCZNIKKINFOURMACRYJNYGIMI W

MMEIESIRĘCZNIKKINFOURMACRYJNYGIMI W MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA MERKURIUSZ MOSIÑSKI MOSINA www.mosina.pl nr 3/90 Marzec 2011 ISSN 1730-668x W numerze Dzień Papieski w Mosinie Niedziela Palmowa zapraszamy V Targi Edukacji i Pracy

Bardziej szczegółowo

...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem

...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 28 LIPCA 2011 NR 5 (62) WWW.SRODA.WLKP.PL ISSN 1895-0442...w numerze Pierwszy odcinek obwodnicy skończony strona 4 Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane strona

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Pomoc powodzianom. Jawor - STR. 2-12 Dla dobra wspólnego, dobre wspólne budować... Jawor uczcił 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w RP

Pomoc powodzianom. Jawor - STR. 2-12 Dla dobra wspólnego, dobre wspólne budować... Jawor uczcił 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w RP Pomoc powodzianom Burmistrz Miasta Jawora informuje, że codziennie - w godz. od 9. do 18. - w siedzibie Banku Żywności w Jaworze przy ul. Poniatowskiego 22, na rzecz powodzian, prowadzona jest zbiórka

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE 2014

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE 2014 GRUDZIEŃ 2013 NR 82 W NUMERZE: Inwestycje na 2014 rok Kontynuowane będą zadania rozpoczęte w 2013 a związane z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Zespołu Szkół Specjalnych. Obydwa

Bardziej szczegółowo

Chcemy drugiej pary torów

Chcemy drugiej pary torów PORTAL REGIONALNY WOJEWÓDZTWO POWIAT REGION 1 kwietnia 2011 /nr 113/ MILANÓWEK Rozmowa z Jerzym Wysockim, burmistrzem miasta 8 Chcemy drugiej pary torów REGION Modernizacja linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

nrr 6 6//2 13 grrudzień Egz emp em lar mp ar la z b lar ezp łatny łat y

nrr 6 6//2 13 grrudzień Egz emp em lar mp ar la z b lar ezp łatny łat y nr 6/201 13 grudzie eń Egzempla emplar larz bezpłatn ezpłatny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA Wywiad z burmistrzem Milanówka Nowe komputery dla miejskich jednostek Wsparcie dla rodzin wielodzietnych KULTURA

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 4/286 TCZEW KWIECIEŃ 2015 r. ISSN 1234 5911 24 INWESTYCJE OBYWATELSKIE

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 4/286 TCZEW KWIECIEŃ 2015 r. ISSN 1234 5911 24 INWESTYCJE OBYWATELSKIE TCZEW 1 PANORAMA MIASTA www.wrotatczewa.pl www.bip.tczew.pl Kwiecień 2015 PANORAMA MIASTA BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 4/286 TCZEW KWIECIEŃ 2015 r. ISSN 1234 5911 24 INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

Michałowice dokonały wyboru. Nowym wójtem został Stanisław Grabka

Michałowice dokonały wyboru. Nowym wójtem został Stanisław Grabka Piastów. Czy w centrum miasta powstanie targowisko przeznaczone głównie dla chińskich i wietnamskich kupców S4 KONKURSY SMS Wysyłaj SMS-y wygrywaj nagrody! strona 15. R E S T A U R A C J E Podkowa Leśna.

Bardziej szczegółowo