(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1833565. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2005 05824924."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. A61N 1/39 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2014/12 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Automatyczny defibrylator zewnętrzny dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych (30) Pierwszeństwo: US P (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/38 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2014/08 (73) Uprawniony z patentu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven, NL PL/EP T3 (72) Twórca(y) wynalazku: DANIEL J. POWERS, Bothell, US (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Mariusz Kondrat KONDRAT KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA Al. Niepodległości 223/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR ZEWNĘTRZNY DLA PACJENTÓW DOROSŁYCH I PEDIATRYCZNYCH Opis [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) i, w szczególności, AED, które są stosowane do defibrylacji zarówno pacjentów dorosłych, jak i pediatrycznych. [0002] AED są konwencjonalnie zaprojektowane do resuscytacji dorosłych pacjentów z migotaniem komór (VF), ponieważ największe prawdopodobieństwo wystąpienia VF notuje się wśród dorosłych. Jednakże, niewielki odsetek osób małoletnich może także doświadczyć VF i resuscytacja z zastosowaniem AED może im pomóc. Ponieważ tylko niewielki odsetek pacjentów stanowią osoby małoletnie, przyjętym zwyczajowo podejściem w projektowaniu AED dla pacjentów pediatrycznych jest modyfikowanie standardowego AED dla dorosłych, w taki sposób, by mógł być stosowany w trybie pediatrycznym. Przykład AED, który ma tryb pediatryczny, ujawniono w US Pat. 6,370,428. Najistotniejsza różnica pomiędzy trybami dla dorosłych i pediatrycznym polega na ilości energii dostarczanej przez wstrząs podczas defibrylacji z zastosowaniem AED. Poziom energii wynoszący w przybliżeniu 150 dżuli stosuje się podczas defibrylacji dorosłych pacjentów, podczas gdy pacjenci pediatryczni otrzymują na ogół wstrząsy wynoszące około 50 dżuli. Impulsy z mniejszą energią można zapewnić przez przestawienie przełącznika wyboru energii w taki sposób, aby impuls dostarczany przez jednostkę AED był na najniższym poziomie energii. W innych przykładach wykonania, takich jak te przedstawione w Pat. USA 6,134,468 i 6,374,137, wstrząsy są zawsze dostarczane przez AED z wyższym poziomem energii, jednak dla pacjentów pediatrycznych zestaw elektrod jest stosowany z tłumikiem w przewodach, który tłumi energię dostarczaną przez AED i zmniejsza ją do niższego poziom pediatrycznego. Inna różnica pomiędzy trybem dla dorosłych i pediatrycznym polega na zastosowanej analizie EKG, która musi uwzględniać różnice w rytmie pracy serca u pacjentów dorosłych i pediatrycznych. Inne różnice dotyczą wskazówek w zakresie RKO, innego miejsca przyłożenia elektrody u pacjentów pediatrycznych i zalecanego przez algorytm wstrząsu. [0003] W Pat. USA 6,125,298 ujawniono najbardziej odpowiadający dotychczasowy stan techniki i opisano układ do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych. Procesor jest w stanie wykryć i zidentyfikować elektrody pediatryczne. Można to zrobić alternatywnie przez kodowanie oporowe lub indukcyjne, lub przez wbudowany chip pamięci w elektrodach. [0004] W Europejskim Zgłoszeniu Patentowym opisano typową terapię/port danych w przenośnym defibrylatorze. Terapia/port danych jest utworzony z dwoma integralnymi uszczelnieniami, które rozciągają się wokół korpusu portu. Dwa uszczelnienia tworzą szczelinę otaczającą port, w którą może rozciągać się część plastikowej obudowy defibrylatora. Uszczelnienia przeciwdziałają przedostaniu się do defibrylatora wody, brudu i innych zanieczyszczeń. [0005] Jak powszechnie wiadomo, defibrylację należy rozpocząć krótko po wystąpieniu VF, by pacjent mógł mieć jakiekolwiek realne szanse na przeżycie. Badania pokazały, że pod wpływem stresu związanego z taką presją czasu, świadkowie, w szczególności świadkowie będący laikami, mają 2

3 często kłopoty z wykonaniem nawet prostych procedur i obsługą urządzeń. W szczególności, udowodniono, że dla świadków przestawienie kontrolek AED i specjalnych elektrod dla pacjentów pediatrycznych może okazać się stresującym zadaniem, szczególnie gdy pacjent jest małym dzieckiem. Obecność specjalnego klawisza na AED do przełączenia na tryb pediatryczny pozostaje często niezauważona w ferworze akcji ratunkowej. Z drugiej strony, ponieważ przeważający odsetek pacjentów stanowią dorośli, obecność klawisza lub przełącznika dla pacjentów pediatrycznych jest niepotrzebna i tylko wprowadza zamieszanie podczas ratowania dorosłych. Jednak, jeśli kontrolka pediatryczna będzie mniej oczywista, może się stać ona jeszcze mniej jasna wtedy, gdy będzie potrzebna. Odpowiednio, pożądane jest umożliwienie takiego przełączenia AED na tryb pediatryczny, które będzie możliwie najprostsze, i które nie wprowadzi zamieszania podczas akcji ratunkowej dorosłego, i tak by nawet niedoświadczone osoby znajdujące się pod dużym stresem mogły przeprowadzić skuteczną resuscytację pacjenta pediatrycznego. [0006] Wynalazek zdefiniowano w zastrzeżeniu 1. Zastrzeżenia zależne definiują korzystne przykłady wykonania. Zgodnie z zasadami działania niniejszego wynalazku, opisano jednostkę AED, którą można przełączyć na protokół ratowania pediatrycznego po wsunięciu prostego, podobnego do klucza, urządzenia. Podobne do klucza urządzenie jest oddzielone od AED i wymaga jedynie jego wsunięcia, by zmienić tryb AED. Po wsunięciu do jednostki AED, protokół ratowania pediatrycznego zostaje uaktywniony przez AED, zapewniając wskazówki głosowe dotyczące pacjenta pediatrycznego, analizę EKG pracy serca dziecka i zmniejszony dopływ energii. Protokół może także opcjonalnie podawać wskazówki w zakresie RKO dotyczące pacjentów pediatrycznych. [0007] Jak przedstawiono w przykładzie wykonania, podobne do klucza urządzenie zmienia także ilustrację z miejscem przyłożenia elektrody na jednostce AED, z przyłożenia elektrody u dorosłych na przyłożenie elektrody u dzieci. Podobne do klucza urządzenie wsuwa się do otworu, który jest hermetycznie uszczelniony, by przeciwdziałać dostaniu się do jednostki AED przez otwór kurzu lub innych zanieczyszczeń. Aby przejść do trybu pediatrycznego, nie trzeba ustawiać lub przestawiać żadnych specjalnych klawiszy czy kontrolek; zmiana następuje całkowicie automatycznie po wsunięciu podobnego do klucza urządzenia do jednostki AED. [0008] Na rysunkach: FIGURA 1 stanowi perspektywiczny rysunek jednostki AED zbudowanej według zasad działania niniejszego wynalazku. FIGURA 2 stanowi widok z góry obudowy jednostki AED z FIGURY 1. FIGURA 3 przedstawia w postaci schematu blokowego główne elementy jednostki AED zbudowanej według zasad działania niniejszego wynalazku. FIGURA 4 stanowi widok z góry podobnego do klucza urządzenia do przełączania jednostki AED na tryb pediatryczny. FIGURA 5 przedstawia wsunięcie klucza do trybu pediatrycznego do jednostki AED. 3

4 FIGURA 6 przedstawia jednostkę AED z FIGURY 5 z wsuniętym kluczem do trybu pediatrycznego. [0009] W odniesieniu najpierw do FIGURY 1, przedstawiono jednostkę AED 10 w widoku perspektywicznym. Jednostka AED, taka jak ta przedstawiona, ma wymiary wynoszące w przybliżeniu 2,5 cala na 6 cali na 8 cali i waży około 4 funtów. Jednostka AED jest zamknięta w obudowie 12 mającej dwie połowy 12a i 12b, które są ze sobą uszczelnione, by przeciwdziałać przedostaniu się wody, kurzu i innych zanieczyszczeń do modułów elektronicznych wewnątrz obudowy. Jednostka AED 10 ma klawisz on/off 14 i klawisz wstrząsów 18, który wciska się by wywołać wstrząs defibrylacyjny. Jednostka AED ma klawisz informacji 16, który miga, gdy informacje dotyczące protokołu są dostępne dla operatora. Jednostka AED ma panel 20, który może być wyświetlaczem do wyświetlenia wizualnych informacji i wskazówek dla operatora. W przykładzie wykonania opisanym poniżej, informacje i wskazówki są przekazywane głosowo przez głośnik lub słuchawki i wyświetlanie wizualne nie jest konieczne. Jednostka AED ma łącznik 22, w którym umieszcza się pasujący łącznik w zestawie elektrod. Port podczerwieni (IR) 24 do przekazywania danych do i z jednostki AED, jest umieszczony z boku obudowy 12. [0010] Według zasad działania niniejszego wynalazku, jednostka AED 10 ma szczelinę 30, w którą wsuwane jest podobne do klucza urządzenie (zwane w niniejszym dokumencie "kluczem-pedi"), by przełączyć AED na protokół ratowania pediatrycznego. Szczelina 30 nie zapewnia dostępu do wnętrza obudowy 12. Zamiast tego, ścianki wnętrza szczeliny stanowią kontynuację materiału obudowy 12a, 12b, tak więc szczelina nie umożliwia żadnego fizycznego dostępu do wnętrza obudowy. Zatem kurz, brud i inne zanieczyszczenia nie dostaną się do obudowy przez szczelinę 30, ponieważ wnętrze szczeliny jest całkowicie uszczelnione. By nie dopuścić do gromadzenia się kurzu i zanieczyszczeń w szczelinie, otwór szczeliny 30 rozciąga się całkowicie przez dno obudowy 12b. [0011] FIGURA 2 stanowi widok z góry górnej powierzchni AED 10 w wykonanym przykładzie wykonania. Panel 20 zawiera szkic 24 głowy i tułowia człowieka z elektrodami (wskazanymi przez strzałki 26) przyczepionymi tuż poniżej prawego obojczyka i powyżej lewej dolnej przestrzeni międzyżebrowej, co stanowi korzystne miejsca przyłożenia elektrod u dorosłego. Tuż za membraną przykrywającą panel 20, na której narysowany jest szkic 24, znajdują się dwie kontrolki LED umieszczone we wskazanych miejscach 26 przyłożenia dwóch elektrod. Gdy odtwarzane są wskazówki głosowe protokołu instruujące ratującego, by przyłożył elektrody pacjentowi, dwie kontrolki LED migają w miejscach 26, co ma na celu zwrócić uwagę ratującego, by zastosował właściwe miejsca przyłożenia elektrod. [0012] Na padzie znajduje się także wskaźnik 28 "Nie dotykać", w postaci ikony przedstawiającej przekreśloną dłoń. Kontrolka LED za ikoną mruga wówczas, gdy wywołany ma zostać wstrząs, co ostrzega ratującego i pozostałe osoby, by odsunęły się od pacjenta i go nie dotykały, gdy wstrząs jest dostarczany. Powyżej klawisza on/off 14 znajduje się mała zielona kontrolka statusu LED 15, która miga raz na jakiś czas, gdy jednostka AED jest w trybie gotowości do pracy, co oznacza, że jednostka AED działa poprawnie i jest gotowa do zastosowania. 4

5 [0013] Główne elementy AED przedstawiono na FIGURZE 3 w postaci schematu blokowego. Dalsze szczegółowe informacje dotyczące działania AED można znaleźć w Pat. USA 5,836,993, autorstwa Cole "Urządzenie do elektroterapii układ sterujący i sposób". [0014] Na tej ilustracji, funkcje sterujące defibrylatora podzielono między jednostkę mikroprocesora (MPU) 102, elektroniczny układ scalony (ASIC) 104 i przyrząd kontrolny systemu 106. [0015] MPU 102 wykonuje kroki programu według instrukcji oprogramowania przekazywanych do niego z pamięci 114, która może zwierać jedną lub kilka pamięci spośród EPROM, RAM i flash ROM. MPU 102 steruje działaniem określonych kontrolek LED w systemie przez obwód sterujący LED 110, zawierający kontrolkę LED powiązaną z klawiszem wstrząsu 18, kontrolkę LED powiązaną ze wskaźnikiem Nie dotykać 28, i kontrolki LED, które wskazują miejsca 26 przyłożenia elektrod na szkicu tułowia 24. MPU 102 otrzymuje także informacje o statusie systemu, przedstawione przez blok 112, informacje dotyczące temperatury z wnętrza obudowy 12 przesyłane z czujnika temperatury (niepokazany), i sygnał z czujnika, gdy elektrody szkoleniowe są podłączone do łącznika 22. Czujnik szkoleniowy elektrod może być czujnikiem magnetycznym połączonym z łącznikiem 22, który wykrywa pole małego magnesu wbudowanego w łącznik szkoleniowego zestawu elektrod. [0016] Według zasad działania niniejszego wynalazku, MPU odpowiada także na sygnał z czujnika klucza-pedi powiązanego ze szczeliną 30, gdy klucz-pedi zostanie wsunięty do szczeliny celem przełączenia działania jednostki AED na protokół ratowania pediatrycznego. Czujnik klucza-pedi jest korzystnie takim czujnikiem, który nie wpływa negatywnie na hermetyczne uszczelnienie szczeliny, na przykład czujnikiem magnetycznym (np. przekaźnikiem hermetycznym wewnątrz obudowy), który reaguje na mały magnes w kluczu-pedi, lub czujnikiem optycznym, który wykrywa optycznie (na przykład za pomocą kontrolki LED i fotokomórki) obecność klucza-pedi w szczelinie 30. Czujnik mógłby być także przyciskiem lub przełącznikiem, który zostaje aktywowany przez wsunięcie kluczapedi, lub stykami elektrycznymi, które zostają zetknięte elektrycznie przez przewodzący elektryczność klucz-pedi. [0017] Układ ASIC 104 wprowadza mapę pamięci do pamięci systemu 114. Układ ASIC 104 jest synchronizowany przez zegar 107 i steruje także głośnikiem 120, który odtwarza głosowe instrukcje podczas stosowania AED. Układ ASIC 104 może pobudzać przekaźnik podczas dostarczania wstrząsu i system front-end EKG 124 w odpowiedzi na uruchomienie przez użytkownika klawisza wstrząsu 18 podczas akcji ratunkowej. Układ ASIC 104 pobudza kontrolkę LED powiązaną z klawiszem informacji w celu zasygnalizowania użytkownikowi, że informacje są dostępne i można je uzyskać przyciskając klawisz informacji 16. Układ ASIC zapewnia także połączenie z portem podczerwieni IR 24, przez który można załadować nowe informacje do jednostki AED, i przez który dane dotyczące ratowania mogą zostać przekazane do innego systemu przechowywania danych lub analizy. [0018] Przyrząd kontrolny systemu 106 przeprowadza automatyczne auto-testowanie AED i jego elementów. Przyrząd kontrolny systemu 106 kontroluje status kontrolki LED 15 w celu wykazania, że wynik auto-testowania wskazuje na poprawne działanie systemu i uruchamia brzęczyk 128 w celu zapewnienia słyszalnego alarmu informującego o tym, że system nie działa poprawnie. Szczegóły 5

6 odpowiedniego auto-testowania można znaleźć w Pat. USA 5,879,374, autorstwa Powers, i in.. dotyczącym "Zewnętrznego defibrylatora ze zautomatyzowanym auto-testowaniem przed użyciem,". Przyrząd kontrolny systemu 106 stanowi także interfejs defibrylatora z przełącznikiem on/off 14, klawiszem informacji 16, i czujnikiem powiązanym z łącznikiem 22, który sygnalizuje połączenie określonego rodzaju zestawu elektrod 137 z jednostką AED. Przyrząd kontrolny systemu 106 kontroluje podsystem zarządzania zasilaniem 132 w celu zapewnienia zasilania do obsługi elementów systemu ze źródła zasilania 134 i w celu zapewniania energii do kondensatorów systemu dostarczenia wstrząsu do wytworzenia wstrząsu terapeutycznego podczas akcji ratunkowej. Przyrząd kontrolujący system 106 sprzęga się także z systemem front-end EKG w defibrylatorze, uruchamia system dostarczania wstrząsu w celu dostarczenia wstrząsu w odpowiedzi na wykrycie zapisu EKG pacjenta, który wymaga zastosowania defibrylatora (i uruchomienia klawisza wstrząsu 18) oraz kontroluje dostarczenie wstrząsu do łącznika 22 elektrody w odpowiedzi na informację dotyczącą statusu dostarczenia wstrząsu (np. impedancję pacjenta) otrzymaną podczas dostarczania wstrząsu. Dalsze informacje dotyczące ostatniej funkcji można znaleźć w Pat. USA 5,735,879 autorstwa Gliner i in. dotyczącym "Sposobów elektroterapii w defibrylatorach zewnętrznych," i Pat. USA 5,607,454, autorstwa Cameron i in. dotyczącym "Sposobu i aparatu do elektroterapii". [0019] Jak opisano powyżej, łącznik elektryczny 22 może komunikować się bezpośrednio z przyrządem kontrolnym systemu 106 w celu zidentyfikowania rodzaju elektrody lub łącznik elektryczny 22 może komunikować się z przyrządem kontrolnym systemu 106 przez odbiornik identyfikatora, który sprzęga się między przyrządem kontrolnym systemu a identyfikatorem łącznika elektrycznego 22. Na przykład, w przykładzie wykonania z optycznym kodowaniem, fotodetektory mogłyby działać jako odbiornik identyfikatora komunikujący się między przyrządem kontrolnym systemu a identyfikatorem łącznika elektrycznego 22. [0020] Jak pokazano, te elementy defibrylatora komunikują się ze sobą przez odpowiednie magistrale komunikacyjne. [0021] FIGURA 4 przedstawia jeden przykład wykonania klucza-pedi 50 zbudowanego według zasad działania niniejszego wynalazku. W tym przykładzie wykonania, klucz-pedi 50 jest zbudowany z dwóch polimerowych części 52 i 54, które są ze sobą obrotowo połączone za pomocą trzonka 56 rozciągającego się przez górę części wskazującej przyłożenie elektrod 52 i przez środek klucza-pedi 54. Część z kluczem 54 jest uformowana w pierścień u góry, tak by klucz-pedi mógł zostać uwiązany lub przywiązany do jednostki AED 10 lub jej obudowy przenoszącej. Dwa ograniczniki 58 są uformowane w części wskazującej przyłożenie elektrod 52, które umożliwiają obrócenie części z kluczem 54 tylko w tym kierunku, który ułatwia jego zastosowanie w jednostce AED, jak opisano poniżej. Dalszy koniec części z kluczem 54, który jest wsuwany do szczeliny 30 podczas stosowania klucza-pedi, pokryty jest paskiem magnetycznym 55. Gdy szczelina 30 wykorzystuje czujnik optyczny do wykrycia klucza-pedi, dalszy koniec części z kluczem 54 jest pokryty paskiem odblaskowym 55. [0022] W tym przykładzie wykonania, część wskazująca przyłożenie elektrod 52 zawiera szkic pediatryczny 60 przedstawiający właściwe umieszczenie elektrod jednostki AED na pacjencie pediatrycznym. Jak pokazuje szkic 60, elektrody należy poprawnie umieścić na klatce piersiowej i 6

7 plecach pacjenta pediatrycznego, któremu udzielana jest pomoc. Szkic 60 może mieć miejsca przyłożenia pediatrycznego elektrod 26' narysowane na szkicu, jak zostało to przedstawione. Jednak, w opracowanym przykładzie wykonania, owalna przestrzeń w miejscach przyłożenia elektrod 26' zawiera otwory uformowane w części wskazującej przyłożenie elektrod 52. [0023] FIGURY 5 i 6 przedstawiają wsunięcie klucza-pedi 50 z FIGURY 4 do szczeliny 30 w jednostce AED 10. Część z kluczem 54 zostaje obrócona, tak by była prostopadła do części wskazującej przyłożenie elektrod 52 jak pokazano na FIGURZE 5. Dalszy koniec 55 części z kluczem 54 zostaje następnie wsunięty w szczelinę 30, jak wskazuje duża strzałka na rysunku. Gdy część z kluczem 54 zostanie wsunięta, otwory w miejscach przyłożenia pediatrycznego elektrod 26' na szkicu pediatrycznym 60 nakładają się na kontrolki LED 26 na szkicu dorosłego 24. Część wskazująca przyłożenie elektrod 52 przykrywa całkowicie szkic dorosłego 24, tak że ratujący widzi jedynie szkic pediatryczny 60. Ponadto, otwory w miejscach przyłożenia pediatrycznego elektrod 26' na szkicu pediatrycznym 60 sprawiają, że światło kontrolek LED 26 w jednostce AED jest widoczne przez miejsca przyłożenia elektrod 26' na szkicu pediatrycznym. [0024] W zastosowaniu, gdy pacjent pediatryczny ma otrzymać pomoc, klucz-pedi zostaje wsunięty do jednostki AED 10 jak przedstawiono na FIGURZE 6 i jednostka AED 10 zostaje włączona przez naciśnięcie klawisza on/off 14. Czujnik powiązany ze szczeliną 30 natychmiast wykryje obecność klucza pediatrycznego i MPU 102 spowoduje, że jednostka AED natychmiast uruchomi protokół ratowania pediatrycznego w miejsce protokołu dla dorosłych. Alternatywnie, wsunięcie klucza-pedi do jednostki AED 10 może spowodować włączenie jednostki AED, jak opisano w Pat. USA 6,556,864 to Picardo et al. zatytułowanym "Object Activated Defibrillator" i uruchomienie protokołu pediatrycznego według niniejszego wynalazku. Instrukcje głosowe zostaną odtworzone w celu poinstruowania ratującego, by otworzył i przygotował elektrody do przyłożenia do pacjenta. Gdy łącznik elektrod zostaje wetknięty do łącznika 22 jednostki AED i elektrody będą gotowe do przyłożenia, kontrolki LED 26 na głównej jednostce zaczną mrugać, przyciągając uwagę ratującego do szkicu pediatrycznego 60 na kluczu-pedi 52 i do mrugających miejsc przyłożenia pediatrycznego elektrod 26'. Po udanym przyłożeniu elektrod, protokół pediatryczny rozpoczyna analizę pediatrycznego zapisu EKG, by ocenić, czy wstrząs jest potrzebny. Jeśli jest, ratujący zostanie ostrzeżony, by nie dotykał pacjenta i klawisz wstrząsu 18 zacznie mrugać, by skłonić ratującego do naciśnięcia klawisza w celu wywołania wstrząsu. Energia wstrząsu odpowiednia dla pacjenta pediatrycznego, np. 50 dżuli, zostaje następnie dostarczona do pacjenta. [0025] Jeśli jest to pożądane, protokół może także zawierać instrukcje, by zastosować RKO na pacjencie pediatrycznym. [0026] W powyższym przykładzie wykonania widać, że wsunięcie klucza-pedi 50 jest jedyną czynnością potrzebną do zmiany działania jednostki AED 10 na pediatryczny. Nie jest wymagane żadne ustawienie przełączników lub wprowadzenie innych ustawień lub kontroli. Nie ma zatem żadnych niejasności lub możliwości, że ratujący ustawi niepoprawnie AED chcąc zastosować ratowanie pediatryczne. Ponadto, dzięki zapewnieniu oddzielnego elementu, zamiast kontrolki na jednostce AED, zgodność w przepisami zatwierdzającymi jest ułatwiona. Na przykład, niektóre AED 7

8 zostały zatwierdzone do zastosowania u dorosłych pacjentów bez wskazania lekarskiego. Jednakże, w obrocie poza rynkiem regulowanym, zastosowanie defibrylatora u pacjentów pediatrycznych może nadal wymagać zaleceń lekarza. Dostępny AED wykonany według zasad działania niniejszego wynalazku jest przygotowany do działania w ratowaniu dorosłych bez klucza-pedi, jednak nie w przypadku niezaleconych akcji ratowania pediatrycznego. Klucz-pedi można uczynić urządzeniem na receptę, i gdy zostanie on właściwie przepisany i nabyty, może służyć do przełączenia działania jednostki AED dla dorosłych na zaleconą jednostkę pediatryczną. [0027] Zastosowanie wsuwanego urządzenia w celu zmiany AED na tryb pediatryczny ma kilka innych zalet. W porównaniu z podejściem stosowanym w dotychczasowym stanie techniki w zakresie zestawu elektrod z tłumikiem w przewodach, ten sam zestaw elektrod można stosować zarówno u pacjentów pediatrycznych i dorosłych. Nie ma potrzeby przechowywania lub dołączania specjalnego zestawu elektrod dla pacjenta pediatrycznego. Ponadto, gdy do AED dołączony jest pojedynczy zestaw elektrod, można go regularnie sprawdzać w celu zapewnienia, że jego jakość nie pogorszyła się z powodu wysuszenia. Przechowywanego oddzielnie zestawu elektrod ani jego specjalnego tłumika pediatrycznego nie można sprawdzić; może upłynąć wiele lat, zanim zestaw elektrod zostanie zastosowany, i w tym czasie pogorszenie jakości może negatywnie wpłynąć na jego skuteczność. W przykładzie wykonania niniejszego wynalazku, czujnik wewnątrz jednostki AED sąsiadujący ze szczeliną 30 można regularnie sprawdzać automatycznie wraz z innymi elementami AED. Przykład wykonania niniejszego wynalazku może zatem zapewnić gotowość AED do zastosowania u pacjenta pediatrycznego dzięki okresowemu automatycznemu testowaniu i może zaalarmować potencjalnych użytkowników o problemach spowodowanych upływającym czasem zanim AED będzie potrzebny w nagłym przypadku. [0028] Inne przykłady wykonania według zasad działania niniejszego wynalazku będą także łatwe do wyobrażenia dla znawców. Na przykład, jeśli jednostka AED jest stosowana z jednym rodzajem elektrod przy ratowaniu dorosłych i innym rodzajem elektrod przy ratowaniu pediatrycznym, łącznik zestawu elektrod pediatrycznych może także zawierać klucz-pedi, który gdy zostanie wetknięty do jednostki AED w celu połączenia elektrod z jednostką AED, zostaje wykryty i uruchamia protokół ratowania pediatrycznego. Zastrzeżenia patentowe 1. Układ AED do stosowania u pacjentów dorosłych lub pediatrycznych, zawierający: jednostkę AED (10) zawierającą układ elektryczny do dostarczania wstrząsu defibrylacyjnego, przy czym jednostka AED (10) zawiera gniazdo i jest selektywnie obsługiwana w celu uruchomienia protokołu ratowania dorosłych lub protokołu ratowania pediatrycznego; elektrodę (137), która jest usuwalnie podłączana do jednostki AED (10); i urządzenie (50) oddzielne od jednostki AED (10), które po połączeniu z gniazdem jednostki AED powoduje, że jednostka AED uruchamia protokół ratowania pediatrycznego, 8

9 przy czym oddzielne urządzenie (50) zawiera ponadto wskaźnik (60) miejsca przyłożenia elektrod (137) na pacjencie pediatrycznym, przy czym jednostka AED (10) zawiera wskaźnik (24) miejsca przyłożenia elektrod (137) na pacjencie dorosłym, przy czym wskaźnik (24) miejsca przyłożenia elektrod na pacjencie dorosłym jest zastępowany wskaźnikiem (60) miejsca przyłożenia elektrod na pacjencie pediatrycznym, gdy oddzielne urządzenie (50) zostaje podłączone do gniazda. 2. Układ AED według Zastrzeżenia 1, w którym gniazdo zawiera otwór (30) w jednostce AED (10), przy czym oddzielne urządzenie (50) jest wsuwane do otworu (30). 3. Układ AED według Zastrzeżenia 2, w którym otwór (30) jest uszczelniony od wnętrza jednostki AED (10), które zawiera układ elektryczny do dostarczenia wstrząsu defibrylacyjnego. 4. Układ AED według Zastrzeżenia 3, w którym jednostka AED (10) zawiera ponadto czujnik umieszczony w pobliżu otworu (30) do wykrywania obecności oddzielnego urządzenia (50) w otworze (30). 5. Układ AED według Zastrzeżenia 1, w którym protokół ratowania pediatrycznego obejmuje przyłożenie elektrod (137) na pacjencie pediatrycznym i dostarczenie wstrząsu defibrylacyjnego na poziomie odpowiednim dla pacjenta pediatrycznego. 6. Układ AED według Zastrzeżenia 5, w którym protokół ratowania pediatrycznego obejmuje ponadto analizę sygnału pediatrycznego EKG. 7. Układ AED według Zastrzeżenia 5, w którym protokół ratowania pediatrycznego obejmuje ponadto głosowe instrukcje dotyczące defibrylacji pacjenta pediatrycznego. 8. Układ AED według Zastrzeżenia 1, w którym elektrody zawierają zestaw elektrod pediatrycznych; przy czym gniazdo zawiera łącznik (22) AED dla zestawu elektrod pediatrycznych; i przy czym oddzielne urządzenie (50) zawiera łącznik (22) elektrod w zestawie elektrod pediatrycznych. 9. Układ AED według Zastrzeżenia 1, w którym wskaźnik (24) miejsca przyłożenia elektrod na pacjencie dorosłym zawiera podświetlony wskaźnik (26), w którym wskaźnik (60) miejsca przyłożenia elektrod (137) na pacjencie pediatrycznym wykorzystuje podświetlony wskaźnik (26), 9

10

11

12

13

14

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

Art. 3 pkt 7 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868) pierwsza pomoc - zespół czynności

Art. 3 pkt 7 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868) pierwsza pomoc - zespół czynności Art. 3 pkt 7 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868) pierwsza pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1529464 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2004 04105133.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B91/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084461 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2007 07847411.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F24C 3/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2216871 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.01.2010 10150028.8

Bardziej szczegółowo

Sterownik źródła zasilania STR-Z01

Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Instrukcja obsługi i instalacji v1.0 1 Instrukcja obsługi sterownika źródła zasilania STR-Z01 Spis treści 1. Parametry urządzenia... 2 2. Zasada działania sterownika...

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2638340 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.11.2011 11781794.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1837003 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2007 07005252.7 (51) Int. Cl. A61G5/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.0 (13) (51) T3 Int.Cl. A47J 41/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1603770 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 (13) T3 (51) Int. Cl. B60P1/64 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60C 23/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175315 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307287 (22) Data zgłoszenia: 15.02.1995 (51) IntCl6: H04M 1/64 G06F

Bardziej szczegółowo

Czujnik otwarcia drzwi i okien. Instrukcja instalacji

Czujnik otwarcia drzwi i okien. Instrukcja instalacji Czujnik otwarcia drzwi i okien Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie...3 2.Schemat urządzenia...3 3.Instrukcja instalacji i montażu...4 4.Dodanie urządzenia do Centrali...4 5.Montaż urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.0.07 070438. (13) T3 (1) Int. Cl. H0B3/34 D04B1/14 (06.01) (06.01)

Bardziej szczegółowo

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy Nr produktu 640475 Strona 1 z 8 PRZEZNACZENIE PRODUKTU Zestaw składa się ze sterowanego radiowo zestawu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B62B 3/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1843693. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.01.2006 06710784.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1843693. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.01.2006 06710784. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1843693 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.01.2006 06710784.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2376698 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2009 09752823.6

Bardziej szczegółowo

Domofon słuchawkowy z 4 dodatkowymi przyciskami

Domofon słuchawkowy z 4 dodatkowymi przyciskami Opis Domofon 2-przewodowy, do montażu natynkowego lub na biurku (z dodatkową podstawką zamawianą oddzielnie). Oprócz przycisków do obsługi podstawowych funkcji (autoaktywacja / przełączanie cykliczne,

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 Art. Nr 85 26 36 Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 www.conrad.pl Opis funkcjonowania Urządzenie alarmowe DIY-12 składa się z jednostki alarmowej z czujnikiem wstrząsowym, czujnika napięcia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1698 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2006 060744.4 (1) Int. Cl. B60N2/28 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

Zawartość pudełka. Przed pierwszym użyciem

Zawartość pudełka. Przed pierwszym użyciem 51 POL Zawartość pudełka 1 x PIR Bezprzewodowy czujnik ruchu niewrażliwy na zwierzęta 1 x Wspornik 1 x Podręcznik użytkownika ASA-40 PIR jest bezprzewodowym czujnikiem ruchu niewrażliwym na zwierzęta.

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477628 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04102103.1 (51) Int. Cl. E05D11/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2701637 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.04.2012 12724557.9 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12 (54) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181465 (21) Numer zgłoszenia: 324043 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1593766 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.03.2005 05006567.1 (51) Int. Cl. D06F39/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169318 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 296640 (22) Data zgłoszenia: 16.11.1992 (51) IntCl6: H02M 7/155 C23F

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.06.200 001219.4 (13) (1) T3 Int.Cl. G01R 11/04 (2006.01) H0K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1750564 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2005 05735180.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 5/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PenFriend DL Ogólny opis

PenFriend DL Ogólny opis PenFriend DL76 1. Ogólny opis Poznaj łatwy sposób oznakowania przedmiotów w całym domu za pomocą własnego głosu. Poręczne urządzenie identyfikuje etykiety, którymi możesz oznaczyć przedmioty, takie jak:

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207100 (21) Numer zgłoszenia: 377694 (22) Data zgłoszenia: 24.03.2004 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AED Trainer

Instrukcja obsługi AED Trainer Instrukcja obsługi AED Trainer NUMER CZĘŚCI Copyright 2007 Cardiac Science Corp. All rights reserved. Aparat szkoleniowy do automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED) to urządzenie przeznaczone do szkolenia

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1601564 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2004 04718219.1 (13) T3 (51) Int. Cl. A47C7/74 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689955 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 (13) T3 (51) Int. Cl. E04G1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306167 (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 (51) IntCl6: G01K 13/00 G01C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2440360 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2010 10723594.7

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.09.2007 07116913.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.09.2007 07116913.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1903524 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.09.2007 07116913.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G08B17/107 G08B17/113

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326839 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2008 08813786.4 (13) (51) T3 Int.Cl. F04B 33/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Pulsometr do smartfona Beurer Runtastic PM200+ Instrukcja obsługi

Pulsometr do smartfona Beurer Runtastic PM200+ Instrukcja obsługi Pulsometr do smartfona Beurer Runtastic PM200+ Instrukcja obsługi Nr produktu: 860769 Strona 1 z 6 INSTALACJA PIERWSZE UŻYCIE 1. Instalacja aplikacji Runtastic Otwórz jedną z poniższych aplikacji w zależności

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl 2 SPIS TREŚCI pl 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Tryby i widoki... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 2 Trening z monitorem tętna... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1943177 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..2006 06804347.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18761 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.03.06 06726163.6 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03. 8268.2 (13) (1) T3 Int.Cl. A01K 39/012 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1818196 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.06 06480.6 (1) Int. Cl. B60H1/00 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo