Podstawy obsługi komputera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy obsługi komputera"

Transkrypt

1 Podstawy obsługi komputera Materiały do zajęć Uniwersytetu trzeciego wieku Waldemar Hawro Markowa 2009

2 Uruchamianie komputera 2 1 Aby uruchomić komputer po prostu naciśnij przycisk podobny do tego na rysunku powyżej znajdujący się na przednim panelu jednostki centralnej. (Jeżeli monitor nie uruchamia się automatycznie należy go również włączyć podobnym przyciskiem) 4 Elementy zestawu komputerowego: 1 Jednostka centralna 2 Monitor 3 Klawiatura 4 - Mysz 3 Po zakończeniu procesu uruchamiania wyświetli nam się interfejs systemu operacyjnego system jest gotowy do pracy. Na komputerach, na których zdefiniowano więcej niż jednego użytkownika pojawi nam się jeszcze ekran lub okno logowania (rejestracji użytkownika w systemie)

3 Jeżeli w systemie Windows zdefiniowano więcej niż jednego użytkownika musimy się zalogować powiedzieć komputerowi kim jesteśmy. Logowanie Najpierw klikamy myszką na swoją nazwę użytkownika, a następnie podajemy swoje hasło (jeśli jest wymagane) Uwaga! Hasło jest niewidoczne - pojawia się w postaci kropek Jeżeli nie chcemy się logować to tutaj można wyłączyć komputer.

4 Elementy interfejsu systemu Windows XP Ikony reprezentują programy, foldery, dokumenty, lub skróty do tych elementów. Przycisk Start Otwiera menu startowe gdzie uruchomisz większość programów oraz uzyskasz dostęp do różnych funkcji systemu. Pasek szybkiego uruchamiania. Tutaj można umieścić skróty do własnych programów, które chcemy mieć pod ręką. Pulpit wirtualne biurko na którym można umieszczać co chcemy. Obrazek pulpitu również można zmieniać. Uwaga: można przesadzić wtedy trudno cokolwiek znaleźć. Pasek systemowy symbole reprezentują programy działające w tle. Np. antywirus, zegar, regulacja głośności. Pasek zadań tutaj będą widoczne przyciski reprezentujące uruchomione programy

5 Wylogowanie z systemu Gdy chcemy przełączyć się na konto innego użytkownika musimy o tym poinformować system operacyjny, czyli wylogować się z konta. 1 2 Tym przyciskiem się Aby się wylogować należy nacisnąć ten przycisk Możemy też przełączyć się tylko chwilowo (programy pozostają włączone po ponownym zalogowaniu można kontynuować pracę. wylogowujemy (komputer wyłączy wszystkie otwarte programy) Klawisz windows Aby przełączyć użytkownika można również nacisnąć kombinację klawiszy Windows + L

6 1 Aby wyłączyć komputer należy nacisnąć ten przycisk lub kombinację klawiszy Alt + F4 Zamknięcie systemu 2 Tym przyciskiem przełączymy komputer w stan niskiego poboru energii (komputer zapamiętuje wszystkie aktywne programy i wyłącza większość urządzeń ciągle jednak jest gotowy szybkiego do powrotu do pracy) Tym przyciskiem całkowicie wyłączymy komputer. Ikonka tarczy oznacza, że podczas wyłączania zostaną zainstalowane ściągnięte wcześniej aktualizacje systemu. Jeżeli nie chcemy instalować aktualizacji w tym momencie należy kliknąć myszką na tym podkreślonym tekście. Po naciśnięciu tego przycisku komputer wyłączy się, a następnie automatycznie uruchomi się ponownie. Ten przycisk odwoła wyłączenie komputera i powróci do normalnej pracy

7 Klawiatura

8 Klawiatura 1. Blok klawiszy alfanumerycznych (do pisania tekstu i liczb) 2. Blok klawiszy funkcyjnych (przeznaczenie zależy od programu) 3. Klawisze specjalne i modyfikujące 4. Blok klawiszy sterowania kursorem 5. Blok Klawiszy numerycznych (lub sterowania kursorem w zależności od stanu klawisza Num Lock) 6. Klawisz Escape (czyt. Eskejp - ucieczka) przerywa wykonanie rozpoczętej czynności, wyjścia z menu czy opuszczenia programu np. : gry. 7. Klawisz tabulacji w edytorach tekstu powoduje przeskok do określonej pozycji (można dzięki temu równo układać tekst), w tabelkach i formularzach powoduje przeskok do następnego pola (razem z klawiszem shift do poprzedniego pola) 8. Klawisz Caps Lock (czyt. Kaps lok) włącza/wyłącza tryb pisania dużymi literami (zapala się dioda informująca o tym trybie). Przy włączonym klawiszu Caps Lock małą literę można uzyskać przytrzymując klawisz Shift (czyt. Szift). Przy wpisywaniu haseł należy zwrócić uwagę na stan klawisza Caps Lock, gdyż w hasłach rozróżniana jest wielkość liter. 9. Klawisz Shift za jego pomocą można uzyskać duże litery (jeżeli Caps Lock jest wyłączony w przeciwnym razie małe) i znaki z tzw. Górnego rejestru, czyli pisane u góry klawiszy. #,$ itp. Zauważ, że znaków tych ni można osiągnąć za pomocą klawisza Caps Lock. 10. Klawisz windows można uruchomić nim menu start. Występuje również w niektórych skrótach klawiaturowych. 11. Klawisz Alt (lewy) w kombinacji z literą podkreśloną w menu programu uruchamia odpowiednią pozycję menu. 12. Klawisz Alt (prawy) służy do uzyskiwania polskich znaków diakrytycznych patrz tabela 13. Klawisz spacji odstępu między wyrazami 14. Klawisz menu podręcznego tego samego co po kliknięciu prawego przycisku myszki 15. Klawisz Ctrl (Control, czyt. Kontrol) W kombinacji z innymi klawiszami uruchamia różne operacje. Sam klawicz Ctrl nic nie robi. 16. Klawisz Enter (ang. Wejście) Zatwierdza wszystkie nasze działania. W edytorze tekstu powoduje przejście do nowej linii (uwaga w niektórych edytorach np. Word czy Writer powoduje wstawienie znaku nowego akapitu) 17. Klawisz backspace (czyt. Bakspejs) powoduje skasowanie znaku znajdującego się po lewej stronie kursora z równoczesnym cofnięciem się tegoż kursora o jeden znak w lewo. Naciśnij i przytrzymaj klawisz(e) Oraz naciśnij klawisz a c e l n o s z x Prawy Alt ą ć ę ł ń ó ś ż ź Prawy Alt i Shift Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ż Ź

9 Lewy przycisk myszy (LPM) Tym przyciskiem wskazujemy obiekty poprzez ich kliknięcie (jednokrotne naciśnięcie LPM), uruchamiamy polecenia lub programy, przeciągamy obiekty (naciskamy LPM na danym obiekcie, przesuwamy go ciągle trzymając przycisk a na końcu zwalniamy przycisk myszki w miejscu docelowym). Dwukrotne szybkie naciśnięcie klawisza myszki na obiekcie (bez jej poruszenia) nazywamy podwójnym kliknięciem. Najczęściej tak uruchamiamy programy powiązane z klikanymi ikonami. Myszka Przesuwanie myszki po biurku we wszystkich kierunkach powoduje przesuwanie strzałki (kursora myszki) po ekranie. To nim wskazujemy komputerowi co chcemy uruchomić. Uwaga: kursor może zmieniać kształt w zależności nad jakim obiektem się znajduje i jaki zastosowano schemat graficzny systemu. Patrz ramka. Prawy przycisk myszy (PPM) Ten przycisk uruchamia menu podręczne (kontekstowe) jego zawartość zależy od tego co aktualnie robimy. Środkowy przycisk myszy i rolka myszy Za pomocą rolki można przewijać zawartość aktywnego okna programu, lub menu. Dodatkowo wciskając rolkę uaktywnimy opcję trzeciego przycisku myszki, którego przeznaczenie możemy określić samodzielnie za pomocą sterownika myszki.

10 Uruchomienie edytora tekstu Aby uruchomić OpenOffice kliknij dwukrotnie ikonę programu na pulpicie lub naciśnij menu start, a następnie przejedź myszką nad następującymi pozycjami w menu: wszystkie programy, OpenOffice.org 3.1 i kliknij na OpenOffice.org W oknie dialogowym musisz wybrać, że chcesz utworzyć dokument tekstowy Możesz też wybrać opcję OpenOfice.org Writer, wtedy od razu uruchomi się program i okienko wyboru powyżej nie pokaże się wcale. Pakiet Open Office składa się z kilku różnych programów: Writer edytor tekstu, Math edytor równań, Impres program do prezentacji, Draw program do rysowania oraz Base program do tworzenia baz danych.

11 Podstawy pracy z tekstem Pasek tytułu z nazwą dokumentu: bez tytułu Pasek menu Paski narzędzi programu Przyciski minimalizuj, maksymalizuj, zamknij program Linijki Kursor tekstowy w tym miejscu pojawi się litera Zamknięcie aktualnego dokumentu nie całego programu Suwak do przewijania kartki Kursor myszki Powiększenie strony Znacznik marginesu - niedrukowany Kartka obszar roboczy

12 Wcięcie akapitowe robimy przesuwając ten wskaźnik Tekst wyrównany do środka Akapity Rodzaj tekstu kolejno: pogrubiony, pochyły (Kursywa) i Podkreślony Wyrównanie tekstu kolejno: do lewej, do środka, do prawej, do obu stron Tekst wyrównany do obu stron równo ze znacznikami początku i końca akapitu Tekst wyrównany do lewej strony z prawej kończy się nierówno. Tekst wyrównany do prawej strony

13 Klikając ten przycisk zmieniamy rodzaj ustawianego tabulatora Tabulatory Ustawiony tabulator prawostronny Ustawiony tabulator dziesiętny

14 Formatowanie tabulatorów Z menu Format wybierz polecenie Akapit 1 Przejdź do zakładki Tabulatory 2 3 Tu wybierz przed którym tabulatorem ustawiasz znaki wypełnienia (wiodące) 5 4 Tu wybierz rodzaj znaków wiodących np. kropki

15 1 Kliknij menu plik Zapisywanie dokumentów 2 Wskaż miejsce zapisu 3 A następnie kliknij Zapisz lub Zapisz jako 5 Możesz szybko zmienić wybrany folder klikając na pasku szybkiego wyboru lub ikonki w tym oknie Wybierz rodzaj dokumentu (format) Na koniec kliknij zapisz 6 4 Wpisz nazwę dokumentu

16 Pliki to najprościej mówiąc nasze dokumenty. Mogą być nimi np.: teksty, rysunki czy muzyka, które tworzymy, kopiujemy lub przechowujemy na komputerze. Są one reprezentowane przez ikony przypominające o ich zawartości. Mogą wyglądać np. tak: Pliki i foldery Strukturę danych na komputerze można przedstawić za pomocą następującego grafu: Pliki Foldery Foldery (teczki, katalogi) służą do segregowania naszych dokumentów, czyli plików. Nadając im przyjazne nazwy i umieszczając w nich dokumenty określonego typu (np. na konkretny temat) organizujemy zasoby przechowywane na komputerze. Foldery mogą zawierać zarówno dokumenty jak i inne foldery. Z reguły ikony folderów przypominają wyglądem teczkę na dokumenty. Dyski twarde Ponieważ układ ten przypomina drzewo więc czasem mówimy o drzewiastej strukturze katalogów. Foldery (teczki) nazywa się wtedy gałęziami, a dyski twarde korzeniami.

17 Operacje na plikach i folderach Aby przeglądać, tworzyć, kasować czy przenosić pliki lub foldery należy dwukrotnie kliknąć LPM na ikonie mój komputer znajdującej się na pulpicie Tutaj możesz zmieniać opcje widoku przeglądarki folderów i plików. Spróbuj jak działają wszystkie te opcje. Za pomocą tych przycisków możesz poruszać się do przodu i do tyłu po historii przeglądanych folderów Tym przyciskiem wyjdziesz o jeden poziom do góry (bliżej korzenia) w drzewiastej strukturze folderów. Podwójnym kliknięciem na ikonę wejdziesz do środka danego obiektu (w głąb struktury drzewiastej) Kliknięcie PPM na pustym obszarze pozwala na utworzenie nowego folderu. W menu kontekstowym należy wybrać: nowy -> folder.

18 Kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy Scenariusz: Załóżmy, że mamy następującą sytuację: mamy dwa foldery A i B na tym samym dysku. W folderze A znajdują się dwa pliki (list.doc i faktura.xls) a w folderze B jeden plik (list.doc inny niż ten z folderu A ). Należy przenieść list z folderu A do B nie kasując tego który już tam jest, a następnie skopiować do niego dokument faktura.xls. Wykonanie: Ponieważ w folderze B już znajduje się dokument o nazwie list (w jednym folderze nie może być dwóch taki samych plików lub folderów) to przed przeniesieniem pliku musimy jednemu z nich zmienić nazwę. W tym celu klikamy PPM na liście z folderu A i z menu kontekstowego wybieramy Zmień nazwę a następnie wpisujemy nową nazwę dla dokumentu (np. list2.doc). Po tym zabiegu możemy przenieść list do jego miejsca przeznaczenia przeciągając go LPM. (Lub za pomocą klawiatury: Ctrl + X wycina zaznaczony plik a następnie Ctrl + V wkleja go w nowym miejscu). Aby skopiować dokument faktura.xls przeciągnij go LPM przytrzymując klawisz Ctrl symbol plusa przy kursorze oznacza kopiowanie. (Lub klawiaturą: Ctrl + C kopiuj plik, Ctrl+V wklej w nowym położeniu. Uwaga: Jeżeli foldery A i B znajdują się na różnych dyskach, to domyślną akcją podczas przeciągania plików (lub folderów) jest kopiowanie (symbolizuje to plus przy kursorze). Aby zmienić to zachowanie na przenoszenie należy podczas przeciągania pliku (lub folderu) przytrzymać wciśnięty klawisz Ctrl. 1) PPM -> zmień nazwę 2) Wpisz nową nazwę tutaj 3) Przeciągnij trzymając klawisz Ctrl 4) Zauważ (+) który oznacza kopiowanie PPM Prawy przycisk myszki LPM Lewy przyscisk myszki

19 Portale internetowe Portal internetowy internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. W intencji twórców, ma to zachęcać użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce www i traktowania go jako bramy do Internetu. Popularne polskie portale to: Interia Wirtualna Polska Onet Gazeta.pl O2 Hoga Portale te oferują między innymi: wiadomości, aukcje, zakupy, serwisy pocztowe, hosting stron www (hosting możliwość publikowania własnej strony na serwerze usługodawcy) kanały informacyjne RSS (zapisanie się do kanału informacyjnego powoduje, że przeglądarka automatycznie odbiera wiadomości z danego tematu), wideo i wiele innych.

20 Przeglądarka internetowa Uruchom przeglądarkę internetową np. Firefox dwukrotnie klikając LPM na ikonie Mozilla Firefox znajdującej się na pulpicie Historia przeglądanych stron. Aby wyświetlić w pasku bocznym naciśnij Ctrl+H Zakładki do stron dodanych przez użytkownika. Aby wyświetlić w pasku bocznym naciśnij Ctrl+B Pasek adresu Pasek szybkiego wyszukiwania Pasek Menu przeglądarki Pasek narzędzi Pasek kart można w nich przeglądać różne strony Poprzednia strona backspace lub Atl+strzałka w lewo Pokaż wszystkie karty Następna strona Alt + strzałka w prawo Otwórz nową kartę Ctrl + T Ostatnio przeglądane strony Odśwież bieżącą stronę Ctrl + R Zatrzymaj wczytywanie bieżącej strony Wróć do strony startowej (domowej) Ctrl +H Tutaj znajdziesz informację o tożsamości witryny, wystawcy certyfikatu i stosowanych zabezpieczeniach.

21 Dostrajanie przeglądarki Każda przeglądarka internetowa posiada liczne opcje konfiguracyjne pozwalające dostosować ją do naszych potrzeb. Z reguły kryją się one w menu Narzędzia -> Opcje Można ustawić stronę otwieraną podczas startu programu (i po naciśnięciu Ctrl+H) wpisując jej adres tutaj Lub klikając tutaj aby ustawić bieżącą stronę (lub strony) jako otwieraną przy starcie. Zachowanie programu podczas pobierania plików z internetu Tutaj można ustawiać różne parametry dotyczące bezpieczeństwa, np. zarządzać hasłami zapamiętanymi przez program (pamiętaj o tym jeśli pracujesz poza domem) Przejrzyj również pozostałe zakładki np. Prywatność czy Karty i dostosuj inne aspekty zachowania przeglądarki. Na koniec oczywiście trzeba zmiany zatwierdzić przyciskiem OK.

22 Wyszukiwanie informacji w Internecie Uruchom przeglądarkę internetową np. Firefox Wpisz adres wyszukiwarki np. google.pl W tym miejscu (pole szybkiego wszukiwania) również można wpisać pytanie, które zostanie wyszukane w aktualnie ustawionej wyszukiwarce tutaj google. W pasku wyszukiwania wpisz zapytanie, a następnie wciśnij przycisk Szukaj W liście wyników na niebiesko zaznaczane są strony nieodwiedzane a na fioletowo te które już odwiedziliśmy. Podkreślenie symbolizuje odnośnik (hiperłącze) po naciśnięciu na takim tekście zostaniemy przeniesieni do odpowiedniej strony. Szukanie zaawansowane (obok przycisku szukaj) umożliwia dokładniejsze określenie zakresu potrzebnych informacji. Można również używać znaków specjalnych do łączenia wyrazów zapytania (+, -, ) wypróbuj ich działanie Google Onet Wirtualna Polska Netoskop Altavista Netsprint Szukacz Interia Polish World Szukaj EuroSeek Savvy Search Infoseek Portal wiedzy Polskie Kody Pocztowe Gooru Inside Poland Yadex KtoGdzie WOW! Polished.Net Polska AltaVista Genealogia dynastyczna HotBot Excite Infoseek Yahoo NewHoo! YahooLigans Yahoo Seniors' Guide Lycos WebCrawler OpenText Northern Light Starting Point World Wide Web Worm AOL NetFind Magellan Snap! Global n-line Galaxy JumpCity Sprynet MusicSearch OneKey PlanetSearch The Homepage Finder Ahoy! WhoWhere? AvatarSearch Humor Search World Wide Art. Resources Cinemachine The Internet Movie Database WEBSurfer WWWomen Search Directory Four11 the Internet white pages Lonely Planet Virtual Tourist Big Foot Search.Com News.Com Biography LookSmart raging search Kolibri (niemiecka) WebDe (niemiecka) Anzwers

23 Poczta elektroniczna ( ) Aby korzystać z poczty elektronicznej trzeba najpierw założyć sobie konto pocztowe adres z którego będziemy wysyłać, i na który będą przychodzić listy do nas. Konto możemy założyć na dowolnym portalu internetowym możemy ich mieć dowolną ilość, ale jakie wybierzemy zależy od naszych preferencji, od tego jak będziemy z tego konta korzystać i np. od tego, czy jesteśmy gotowi zgodzić się z tym, że do naszych listów mogą być doklejane reklamy (częsta praktyka w kontach bezpłatnych). Najpopularniejsze portale internetowe oferujące pocztę to: Wirtualna Polska Onet O2 oraz oczywiście Google lub Ostatni serwis w zasadzie trudno nazwać portalem, gdyż w zasadzie jest wielką wyszukiwarką internetową, ale ostatnio łączy coraz więcej funkcjonalności np. pocztę, dokumenty internetowe, kalendarz, mapę, wiadomości, grupy dyskusyjne itd.. Moim zdaniem poczta udostępniana przez Google to najbardziej przyjazny sposób na korespondencję w Internecie, gdyż do wiadomości nie są doklejane reklamy, co w przypadku innych bezpłatnych kont jest strasznie irytujące a poza tym uniemożliwia cyfrowe podpisywanie listów (list po wysłaniu jest zmieniany przez doklejenie reklamy więc program weryfikujący stwierdzi że nie pochodzi on z wiarygodnego źródła). Poza tym w poczcie tej znajdziemy bardzo dobrą wyszukiwarkę i inne ułatwienia, co znacznie podnosi komfort pracy z dużą ilością poczty. Portal internetowy internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. W intencji twórców, ma to zachęcać użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce www i traktowania go jako bramy do Internetu.

24 1 Zakładanie poczty (na przykładzie Gmaila) Uruchom przeglądarkę internetową np. Firefox dwukrotnie klikając LPM na ikonie Mozilla Firefox znajdującej się na pulpicie Wpisz adres: gmail.com w pasku adresu i naciśnij enter. 2 4 Gdy już założysz konto w poczcie Gmail, to tutaj będzie można wpisać nazwę użytkownika i hasło w celu zalogowania się do skrzynki pocztowej. 3 Po wczytaniu strony kliknij przycisk: Utwórz konto >>

25 Formularz rejestracyjny W celu założenia konta musisz się zarejestrować wypełniając formularz. Pamiętaj dobry login (adres), to taki, który łatwo mogą zapamiętać twoi znajomi. Dobre hasło, to takie, którego nikt (nawet najlepszy znajomy) nie zgadnie. Nie może to być np. data, pesel i inne dane które łatwo zdobyć. Wpisz swoje imię i nazwisko Wymyśl swój login (adres) musi on być niepowtarzalny. Jeżeli ktoś już ma taki login jak podasz to komputer zawróci cię do tego miejsca w celu wpisania innego loginu. Tym przyciskiem sprawdzisz czy login jest wolny Wymyśl trudne do odgadnięcia ale łatwe do zapamiętania hasło zawierające minimum 8 liter Wpisz ponownie swoje hasło aby uniknąć pomyłek

26 Rejestracja ciąg dalszy Wybierz, lub wpisz pytanie na które tylko ty będziesz znać odpowiedź. Posłuży ono do odzyskania zapomnianego hasła. Tutaj musisz wpisać tę odpowiedź. Przy odzyskiwaniu musisz odpowiedzieć tak samo. Jeżeli masz inne konto pocztowe możesz je podać tutaj. Gdy zapomnisz hasła tutaj przyjdzie wiadomość z przypomnieniem. W tym polu należy wpisać znaki widoczne na obrazku. Jest to zabezpieczenie przed automatami zakładającymi konta. Tylko człowiek może odczytać takie spreparowane obrazki. Tu możesz przeczytać regulamin usługi. Jeśli się z nim nie zgodzisz to nie możesz założyć konta. Na koniec kliknij ten przycisk aby utworzyć konto. Jeśli wszystko przebiegnie poprawnie zostaniesz przeniesiony do skrzynki pocztowej. Jeżeli nastąpi błąd komputer wróci cię do tej strony w celu naniesienia poprawek.

27 Wysyłanie i 1 3 Uruchom przeglądarkę Wpisz adres: gmail.com w pasku adresu i naciśnij enter. 2 Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło a następnie kliknij Zaloguj się Po zalogowaniu tutaj znajdziesz odebrane wiadomości. 4 Kliknij LPM na ten link aby napisać nowy Klikając tutaj możesz dodawać, grupować, lub usuwać kontakty. Możesz również napisać wiadomość klikając adres danej osoby. Tutaj znajdziesz zaczęte wiadomości, które nie zostały jeszcze wysłane. Możesz je w dowolnej chwili dokończyć i wysłać. Kliknij LPM na którejś wiadomości aby ją przeczytać.

28 Wysyłanie i - załączniki 5 Wpisz adres osoby do której chcesz napisać 6 Wpisz temat wiadomości 7 Jeżeli chcesz wysłać jakiś plik, np. obrazek naciśnij tutaj. 9 Kliknij wyślij aby natychmiast wysłać list 8 W tym miejscu wpisujemy treść wiadomości 9a Możesz również zapisać wiadomość jako wersję roboczą, aby dokończyć ją później Tym przyciskiem włączysz okno wyboru pliku do wysyłki. Wybierz plik do wysłania Kliknij otwórz aby załączyć plik. 7a 7b 7c 9b Jeśli się rozmyślisz to zawsze można usunąć wiadomość. Wysyłka zostanie odwołana.

29 Arkusz kalkulacyjny Uruchom arkusz: Start -> Wszystkie programy -> OpenOffice.org -> OpenOffice.org Calc Wiersz wprowadzania tutaj zmodyfikujesz zawartość komórki Pole adresu komórki Przycisk kreatora funkcji Przycisk automatycznego sumowania Przycisk wprowadzania funkcji Kliknij na jeden z tych przycisków aby zmienić format wyświetlania liczb w zaznaczonej komórce lub zakresie komórek Wybrana komórka arkusza o adresie G8 Kolejne arkusze aktualnego skoroszytu

30 Wprowadzanie prostych formuł Każda formuła musi zaczynać się od znaku =, inaczej zostanie potraktowana jako tekst i nie będzie obliczana Ta formuła mówi: Dodaj zawartość komórek A2 i B2 Zauważ, że formuła jest wpisana w komórce C2 i w niej otrzymamy wynik Dowolna zmiana argumentów formuły spowoduje automatyczną zmianę wyniku w powiązanych komórkach Tutaj widzimy wynik jej działania Podczas pisania formuł możesz używać różnych znaków działań: + (dodawanie), - (odejmowanie), * (mnożenie), / (dzielenie), ^ (potęgowanie), % (obliczanie procentu), nawiasów, adresów komórek, znaków $ (blokowanie adresu), nazw zakresów danych, nazw funkcji wbudowanych, znaku = (porównanie dwóch wartości), dat, liczb i tekstów.

31 Kreator funkcji Tutaj możemy przeczytać o tym co dana funkcja liczy i jakich wymaga argumentów Tutaj obserwujemy aktualny wynik działania naszej funkcji Skomplikowane formuły zawierające funkcje łatwiej wprowadzać używając kreatora funkcji Kliknij aby zminimalizować kreatora i wskazać dane w arkuszu Wybieramy rodzaj poszukiwanej funkcji Kliknij aby zamiast argumentu wprowadzić kolejną funkcję A następnie klikamy 2 razy na tej która nas interesuje Tu powstaje nasza funkcja możemy ją też ręcznie poprawić

32 Adresowanie względne i bezwzględne Przy adresowaniu względnym adresy argumentów funkcji są aktualizowane podczas kopiowania formuły uwzględniając jej nowe położenie Przy adresowaniu bezwzględnym pomimo zmiany adresu formuły adresy argumentów pozostają niezmienione. Gwarantuje to znak $.

33 Przydatne skróty klawiaturowe Skrót Ctrl + C Działanie Kopiuj Skrót F1 Działanie Pomoc Ctrl + X Wytnij F2 W arkuszu włącza edycję komórki Ctrl + V Wklej Tab W arkuszu/tabeli następna komórka Ctrl + A Zaznacz wszystko Shift + Tab W arkuszu/tabeli poprzednia komórka Ctrl + S Zapisz Ctrl + Tab Przełączanie między kartami Ctrl + P Drukuj Alt(lewy) + Tab Przełączanie między aplikacjami Ctrl + Z Cofnij Alt + F4 Zamknięcie programu/systemu Ctrl + B Pogrubienie Home/End Początek/Koniec linijki tekstu Ctrl + I Pochylenie Ctrl+ Home/End Początek/Koniec całego dokumentu Ctrl + U Podkreślenie PrtScr Skopiowanie zawartości ekranu Ctrl + L Wyrównaj do lewej Ctrl + F Znajdowanie tekstu w dokumencie Ctrl + E Wyrównaj do środka Windows + L Wylogowanie Ctrl + R Wyrównaj do prawej Windows + M Minimalizuj wszystkie okna Ctrl + J Wyrównaj do obu stron Ctrl+Alt+Del Menedżer zadań Windows

34 Spis zawartości Tytuł slajdu strona Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Elementy interfejsu systemu Windows XP 4 Wylogowanie z systemu 5 Zamknięcie systemu 6 Klawiatura 7-8 Myszka 9 Uruchomienie edytora tekstu 10 Podstawy pracy z tekstem 11 Akapity 12 Tabulatory 13 Formatowanie tabulatorów 14 Zapisywanie dokumentów 15 Pliki i foldery 16 Operacje na plikach i folderach 17 Kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy 18 Portale internetowe 19 Przeglądarka internetowa 20 Tytuł slajdu strona Dostrajanie przeglądarki 21 Wyszukiwanie informacji w Internecie 22 Poczta elektroniczna ( ) 23 Zakładanie poczty (na przykładzie Gmaila) 24 Formularz rejestracyjny 25 Rejestracja ciąg dalszy 26 Wysyłanie i 27 Wysyłanie i załączniki 28 Arkusz kalkulacyjny 29 Wprowadzanie prostych formuł 30 Kreator funkcji 31 Adresowanie względne i bezwzględne 32 Przydatne skróty klawiaturowe 33 Spis zawartości 34 Copyright Waldemar Hawro Markowa 2009 Wszelkie nazwy i znaki handlowe użyte w niniejszej publikacji są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury komputerowej

Opis klawiatury komputerowej Spis treści utworzony przez NN Opis klawiatury komputerowej...1 1.1.Esc...1 1.2.F1 F12...1 1.3.Backspace...1 1.4.Tab...1 1.5.Caps Lock...2 1.6.Enter...2 1.7.Shift...2 1.8.Ctrl...2 1.9.Alt...2 1.10.Caps

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Poczta elektroniczna ( ) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp.

Poczta elektroniczna ( ) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp. Poczta elektroniczna (e-mail) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp. Jest ona również przydatna podczas zakładania innych kont umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE Autoformatowanie Znaczniki tabulacji Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wcięcia i tabulatory Objaśnienia i podpisy Wcięcia w akapitach Ćwiczenia Tabulatory są umownymi znacznikami powodującymi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Kombinacje modyfikatorów klawiaturowych i kliknięć myszą dla obiektów powłoki

Kombinacje modyfikatorów klawiaturowych i kliknięć myszą dla obiektów powłoki - F1: Pomoc - CTRL+ESC: otwieranie menu Start - ALT+TAB: przełączanie między otwartymi programami - ALT+F4: zamykanie programu - SHIFT+DELETE: trwałe usuwanie elementu - Logo systemu Windows+L: blokowanie

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Obsługa komputera. Paweł Kruk

Obsługa komputera. Paweł Kruk Obsługa komputera Paweł Kruk 1. Pisanie 2. Zarządzanie plikami 3. Obsługa poczty e-mail 4. Internet 5. Podstawowe funkcje w Windows 1. Pisanie Do pisania słuŝy program Word: Klikamy na niego (ikonę) myszką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Generatora CSV

Instrukcja obsługi. Generatora CSV Instrukcja obsługi Generatora CSV Spis treści: 1. Wstęp 2. Praca z programem Generator CSV 2.1. Rozpoczęcie pracy 2.2. Sprawdzanie docelowego pliku CSV 2.3 Korekta błędów w docelowym pliku CSV 2.3.1. Odnajdywanie

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014 Czego uczą się dzieci w klasach I-III? W każdej klasie przypomnienie zasad pracy przy komputerze, BHP podczas pracy z komputerem. Klasa I: a) rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Spis treści 1 Logowanie do panelu redagowania treści 1 2 Uwagi dotyczące panelu administratora 1 3 Dodanie nowej informacji bieżącej 2 4 Redagowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0

Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0 Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0 Pobieranie i instalacja Pobierz program klikając w ikonę z menu po lewej na http://www.fotolabo.pl. Rozpocznie się pobieranie pliku fotolabo.zip [1,8 MB],

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uczestnika zajęć IT

Podręcznik uczestnika zajęć IT Podręcznik uczestnika zajęć IT Budowa komputera Jednostka centralna Monitor Klawiatura Mysz Włącznie komputera Aby uruchomić komputer należy namierzyć na jego obudownie przycisk uruchamiania. Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta na portalu OX.PL Uruchamianie linku aktywacyjnego Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową Dodawanie ogłoszeń

Zakładanie konta na portalu OX.PL Uruchamianie linku aktywacyjnego Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową Dodawanie ogłoszeń Spis treści: 1. 2. 3. 4. Zakładanie konta na portalu OX.PL Uruchamianie linku aktywacyjnego Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową Dodawanie ogłoszeń 1. Zakładanie konta na portalu

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

Od autora ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

Od autora ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Spis treści Od autora ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1. Jaki komputer wybrać? -----------------------------------------------------------------------7

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

1 z 18. Spis treści: 1. Zakładanie konta na portalu OX.PL

1 z 18. Spis treści: 1. Zakładanie konta na portalu OX.PL 1 z 18 Spis treści: 1. Zakładanie konta na portalu OX.PL 2. Uruchamianie linku aktywacyjnego 3. Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową 4. Dodawanie ogłoszeń 5. Reset hasła 1. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo