Podstawy obsługi komputera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy obsługi komputera"

Transkrypt

1 Podstawy obsługi komputera Materiały do zajęć Uniwersytetu trzeciego wieku Waldemar Hawro Markowa 2009

2 Uruchamianie komputera 2 1 Aby uruchomić komputer po prostu naciśnij przycisk podobny do tego na rysunku powyżej znajdujący się na przednim panelu jednostki centralnej. (Jeżeli monitor nie uruchamia się automatycznie należy go również włączyć podobnym przyciskiem) 4 Elementy zestawu komputerowego: 1 Jednostka centralna 2 Monitor 3 Klawiatura 4 - Mysz 3 Po zakończeniu procesu uruchamiania wyświetli nam się interfejs systemu operacyjnego system jest gotowy do pracy. Na komputerach, na których zdefiniowano więcej niż jednego użytkownika pojawi nam się jeszcze ekran lub okno logowania (rejestracji użytkownika w systemie)

3 Jeżeli w systemie Windows zdefiniowano więcej niż jednego użytkownika musimy się zalogować powiedzieć komputerowi kim jesteśmy. Logowanie Najpierw klikamy myszką na swoją nazwę użytkownika, a następnie podajemy swoje hasło (jeśli jest wymagane) Uwaga! Hasło jest niewidoczne - pojawia się w postaci kropek Jeżeli nie chcemy się logować to tutaj można wyłączyć komputer.

4 Elementy interfejsu systemu Windows XP Ikony reprezentują programy, foldery, dokumenty, lub skróty do tych elementów. Przycisk Start Otwiera menu startowe gdzie uruchomisz większość programów oraz uzyskasz dostęp do różnych funkcji systemu. Pasek szybkiego uruchamiania. Tutaj można umieścić skróty do własnych programów, które chcemy mieć pod ręką. Pulpit wirtualne biurko na którym można umieszczać co chcemy. Obrazek pulpitu również można zmieniać. Uwaga: można przesadzić wtedy trudno cokolwiek znaleźć. Pasek systemowy symbole reprezentują programy działające w tle. Np. antywirus, zegar, regulacja głośności. Pasek zadań tutaj będą widoczne przyciski reprezentujące uruchomione programy

5 Wylogowanie z systemu Gdy chcemy przełączyć się na konto innego użytkownika musimy o tym poinformować system operacyjny, czyli wylogować się z konta. 1 2 Tym przyciskiem się Aby się wylogować należy nacisnąć ten przycisk Możemy też przełączyć się tylko chwilowo (programy pozostają włączone po ponownym zalogowaniu można kontynuować pracę. wylogowujemy (komputer wyłączy wszystkie otwarte programy) Klawisz windows Aby przełączyć użytkownika można również nacisnąć kombinację klawiszy Windows + L

6 1 Aby wyłączyć komputer należy nacisnąć ten przycisk lub kombinację klawiszy Alt + F4 Zamknięcie systemu 2 Tym przyciskiem przełączymy komputer w stan niskiego poboru energii (komputer zapamiętuje wszystkie aktywne programy i wyłącza większość urządzeń ciągle jednak jest gotowy szybkiego do powrotu do pracy) Tym przyciskiem całkowicie wyłączymy komputer. Ikonka tarczy oznacza, że podczas wyłączania zostaną zainstalowane ściągnięte wcześniej aktualizacje systemu. Jeżeli nie chcemy instalować aktualizacji w tym momencie należy kliknąć myszką na tym podkreślonym tekście. Po naciśnięciu tego przycisku komputer wyłączy się, a następnie automatycznie uruchomi się ponownie. Ten przycisk odwoła wyłączenie komputera i powróci do normalnej pracy

7 Klawiatura

8 Klawiatura 1. Blok klawiszy alfanumerycznych (do pisania tekstu i liczb) 2. Blok klawiszy funkcyjnych (przeznaczenie zależy od programu) 3. Klawisze specjalne i modyfikujące 4. Blok klawiszy sterowania kursorem 5. Blok Klawiszy numerycznych (lub sterowania kursorem w zależności od stanu klawisza Num Lock) 6. Klawisz Escape (czyt. Eskejp - ucieczka) przerywa wykonanie rozpoczętej czynności, wyjścia z menu czy opuszczenia programu np. : gry. 7. Klawisz tabulacji w edytorach tekstu powoduje przeskok do określonej pozycji (można dzięki temu równo układać tekst), w tabelkach i formularzach powoduje przeskok do następnego pola (razem z klawiszem shift do poprzedniego pola) 8. Klawisz Caps Lock (czyt. Kaps lok) włącza/wyłącza tryb pisania dużymi literami (zapala się dioda informująca o tym trybie). Przy włączonym klawiszu Caps Lock małą literę można uzyskać przytrzymując klawisz Shift (czyt. Szift). Przy wpisywaniu haseł należy zwrócić uwagę na stan klawisza Caps Lock, gdyż w hasłach rozróżniana jest wielkość liter. 9. Klawisz Shift za jego pomocą można uzyskać duże litery (jeżeli Caps Lock jest wyłączony w przeciwnym razie małe) i znaki z tzw. Górnego rejestru, czyli pisane u góry klawiszy. #,$ itp. Zauważ, że znaków tych ni można osiągnąć za pomocą klawisza Caps Lock. 10. Klawisz windows można uruchomić nim menu start. Występuje również w niektórych skrótach klawiaturowych. 11. Klawisz Alt (lewy) w kombinacji z literą podkreśloną w menu programu uruchamia odpowiednią pozycję menu. 12. Klawisz Alt (prawy) służy do uzyskiwania polskich znaków diakrytycznych patrz tabela 13. Klawisz spacji odstępu między wyrazami 14. Klawisz menu podręcznego tego samego co po kliknięciu prawego przycisku myszki 15. Klawisz Ctrl (Control, czyt. Kontrol) W kombinacji z innymi klawiszami uruchamia różne operacje. Sam klawicz Ctrl nic nie robi. 16. Klawisz Enter (ang. Wejście) Zatwierdza wszystkie nasze działania. W edytorze tekstu powoduje przejście do nowej linii (uwaga w niektórych edytorach np. Word czy Writer powoduje wstawienie znaku nowego akapitu) 17. Klawisz backspace (czyt. Bakspejs) powoduje skasowanie znaku znajdującego się po lewej stronie kursora z równoczesnym cofnięciem się tegoż kursora o jeden znak w lewo. Naciśnij i przytrzymaj klawisz(e) Oraz naciśnij klawisz a c e l n o s z x Prawy Alt ą ć ę ł ń ó ś ż ź Prawy Alt i Shift Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ż Ź

9 Lewy przycisk myszy (LPM) Tym przyciskiem wskazujemy obiekty poprzez ich kliknięcie (jednokrotne naciśnięcie LPM), uruchamiamy polecenia lub programy, przeciągamy obiekty (naciskamy LPM na danym obiekcie, przesuwamy go ciągle trzymając przycisk a na końcu zwalniamy przycisk myszki w miejscu docelowym). Dwukrotne szybkie naciśnięcie klawisza myszki na obiekcie (bez jej poruszenia) nazywamy podwójnym kliknięciem. Najczęściej tak uruchamiamy programy powiązane z klikanymi ikonami. Myszka Przesuwanie myszki po biurku we wszystkich kierunkach powoduje przesuwanie strzałki (kursora myszki) po ekranie. To nim wskazujemy komputerowi co chcemy uruchomić. Uwaga: kursor może zmieniać kształt w zależności nad jakim obiektem się znajduje i jaki zastosowano schemat graficzny systemu. Patrz ramka. Prawy przycisk myszy (PPM) Ten przycisk uruchamia menu podręczne (kontekstowe) jego zawartość zależy od tego co aktualnie robimy. Środkowy przycisk myszy i rolka myszy Za pomocą rolki można przewijać zawartość aktywnego okna programu, lub menu. Dodatkowo wciskając rolkę uaktywnimy opcję trzeciego przycisku myszki, którego przeznaczenie możemy określić samodzielnie za pomocą sterownika myszki.

10 Uruchomienie edytora tekstu Aby uruchomić OpenOffice kliknij dwukrotnie ikonę programu na pulpicie lub naciśnij menu start, a następnie przejedź myszką nad następującymi pozycjami w menu: wszystkie programy, OpenOffice.org 3.1 i kliknij na OpenOffice.org W oknie dialogowym musisz wybrać, że chcesz utworzyć dokument tekstowy Możesz też wybrać opcję OpenOfice.org Writer, wtedy od razu uruchomi się program i okienko wyboru powyżej nie pokaże się wcale. Pakiet Open Office składa się z kilku różnych programów: Writer edytor tekstu, Math edytor równań, Impres program do prezentacji, Draw program do rysowania oraz Base program do tworzenia baz danych.

11 Podstawy pracy z tekstem Pasek tytułu z nazwą dokumentu: bez tytułu Pasek menu Paski narzędzi programu Przyciski minimalizuj, maksymalizuj, zamknij program Linijki Kursor tekstowy w tym miejscu pojawi się litera Zamknięcie aktualnego dokumentu nie całego programu Suwak do przewijania kartki Kursor myszki Powiększenie strony Znacznik marginesu - niedrukowany Kartka obszar roboczy

12 Wcięcie akapitowe robimy przesuwając ten wskaźnik Tekst wyrównany do środka Akapity Rodzaj tekstu kolejno: pogrubiony, pochyły (Kursywa) i Podkreślony Wyrównanie tekstu kolejno: do lewej, do środka, do prawej, do obu stron Tekst wyrównany do obu stron równo ze znacznikami początku i końca akapitu Tekst wyrównany do lewej strony z prawej kończy się nierówno. Tekst wyrównany do prawej strony

13 Klikając ten przycisk zmieniamy rodzaj ustawianego tabulatora Tabulatory Ustawiony tabulator prawostronny Ustawiony tabulator dziesiętny

14 Formatowanie tabulatorów Z menu Format wybierz polecenie Akapit 1 Przejdź do zakładki Tabulatory 2 3 Tu wybierz przed którym tabulatorem ustawiasz znaki wypełnienia (wiodące) 5 4 Tu wybierz rodzaj znaków wiodących np. kropki

15 1 Kliknij menu plik Zapisywanie dokumentów 2 Wskaż miejsce zapisu 3 A następnie kliknij Zapisz lub Zapisz jako 5 Możesz szybko zmienić wybrany folder klikając na pasku szybkiego wyboru lub ikonki w tym oknie Wybierz rodzaj dokumentu (format) Na koniec kliknij zapisz 6 4 Wpisz nazwę dokumentu

16 Pliki to najprościej mówiąc nasze dokumenty. Mogą być nimi np.: teksty, rysunki czy muzyka, które tworzymy, kopiujemy lub przechowujemy na komputerze. Są one reprezentowane przez ikony przypominające o ich zawartości. Mogą wyglądać np. tak: Pliki i foldery Strukturę danych na komputerze można przedstawić za pomocą następującego grafu: Pliki Foldery Foldery (teczki, katalogi) służą do segregowania naszych dokumentów, czyli plików. Nadając im przyjazne nazwy i umieszczając w nich dokumenty określonego typu (np. na konkretny temat) organizujemy zasoby przechowywane na komputerze. Foldery mogą zawierać zarówno dokumenty jak i inne foldery. Z reguły ikony folderów przypominają wyglądem teczkę na dokumenty. Dyski twarde Ponieważ układ ten przypomina drzewo więc czasem mówimy o drzewiastej strukturze katalogów. Foldery (teczki) nazywa się wtedy gałęziami, a dyski twarde korzeniami.

17 Operacje na plikach i folderach Aby przeglądać, tworzyć, kasować czy przenosić pliki lub foldery należy dwukrotnie kliknąć LPM na ikonie mój komputer znajdującej się na pulpicie Tutaj możesz zmieniać opcje widoku przeglądarki folderów i plików. Spróbuj jak działają wszystkie te opcje. Za pomocą tych przycisków możesz poruszać się do przodu i do tyłu po historii przeglądanych folderów Tym przyciskiem wyjdziesz o jeden poziom do góry (bliżej korzenia) w drzewiastej strukturze folderów. Podwójnym kliknięciem na ikonę wejdziesz do środka danego obiektu (w głąb struktury drzewiastej) Kliknięcie PPM na pustym obszarze pozwala na utworzenie nowego folderu. W menu kontekstowym należy wybrać: nowy -> folder.

18 Kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy Scenariusz: Załóżmy, że mamy następującą sytuację: mamy dwa foldery A i B na tym samym dysku. W folderze A znajdują się dwa pliki (list.doc i faktura.xls) a w folderze B jeden plik (list.doc inny niż ten z folderu A ). Należy przenieść list z folderu A do B nie kasując tego który już tam jest, a następnie skopiować do niego dokument faktura.xls. Wykonanie: Ponieważ w folderze B już znajduje się dokument o nazwie list (w jednym folderze nie może być dwóch taki samych plików lub folderów) to przed przeniesieniem pliku musimy jednemu z nich zmienić nazwę. W tym celu klikamy PPM na liście z folderu A i z menu kontekstowego wybieramy Zmień nazwę a następnie wpisujemy nową nazwę dla dokumentu (np. list2.doc). Po tym zabiegu możemy przenieść list do jego miejsca przeznaczenia przeciągając go LPM. (Lub za pomocą klawiatury: Ctrl + X wycina zaznaczony plik a następnie Ctrl + V wkleja go w nowym miejscu). Aby skopiować dokument faktura.xls przeciągnij go LPM przytrzymując klawisz Ctrl symbol plusa przy kursorze oznacza kopiowanie. (Lub klawiaturą: Ctrl + C kopiuj plik, Ctrl+V wklej w nowym położeniu. Uwaga: Jeżeli foldery A i B znajdują się na różnych dyskach, to domyślną akcją podczas przeciągania plików (lub folderów) jest kopiowanie (symbolizuje to plus przy kursorze). Aby zmienić to zachowanie na przenoszenie należy podczas przeciągania pliku (lub folderu) przytrzymać wciśnięty klawisz Ctrl. 1) PPM -> zmień nazwę 2) Wpisz nową nazwę tutaj 3) Przeciągnij trzymając klawisz Ctrl 4) Zauważ (+) który oznacza kopiowanie PPM Prawy przycisk myszki LPM Lewy przyscisk myszki

19 Portale internetowe Portal internetowy internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. W intencji twórców, ma to zachęcać użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce www i traktowania go jako bramy do Internetu. Popularne polskie portale to: Interia Wirtualna Polska Onet Gazeta.pl O2 Hoga Portale te oferują między innymi: wiadomości, aukcje, zakupy, serwisy pocztowe, hosting stron www (hosting możliwość publikowania własnej strony na serwerze usługodawcy) kanały informacyjne RSS (zapisanie się do kanału informacyjnego powoduje, że przeglądarka automatycznie odbiera wiadomości z danego tematu), wideo i wiele innych.

20 Przeglądarka internetowa Uruchom przeglądarkę internetową np. Firefox dwukrotnie klikając LPM na ikonie Mozilla Firefox znajdującej się na pulpicie Historia przeglądanych stron. Aby wyświetlić w pasku bocznym naciśnij Ctrl+H Zakładki do stron dodanych przez użytkownika. Aby wyświetlić w pasku bocznym naciśnij Ctrl+B Pasek adresu Pasek szybkiego wyszukiwania Pasek Menu przeglądarki Pasek narzędzi Pasek kart można w nich przeglądać różne strony Poprzednia strona backspace lub Atl+strzałka w lewo Pokaż wszystkie karty Następna strona Alt + strzałka w prawo Otwórz nową kartę Ctrl + T Ostatnio przeglądane strony Odśwież bieżącą stronę Ctrl + R Zatrzymaj wczytywanie bieżącej strony Wróć do strony startowej (domowej) Ctrl +H Tutaj znajdziesz informację o tożsamości witryny, wystawcy certyfikatu i stosowanych zabezpieczeniach.

21 Dostrajanie przeglądarki Każda przeglądarka internetowa posiada liczne opcje konfiguracyjne pozwalające dostosować ją do naszych potrzeb. Z reguły kryją się one w menu Narzędzia -> Opcje Można ustawić stronę otwieraną podczas startu programu (i po naciśnięciu Ctrl+H) wpisując jej adres tutaj Lub klikając tutaj aby ustawić bieżącą stronę (lub strony) jako otwieraną przy starcie. Zachowanie programu podczas pobierania plików z internetu Tutaj można ustawiać różne parametry dotyczące bezpieczeństwa, np. zarządzać hasłami zapamiętanymi przez program (pamiętaj o tym jeśli pracujesz poza domem) Przejrzyj również pozostałe zakładki np. Prywatność czy Karty i dostosuj inne aspekty zachowania przeglądarki. Na koniec oczywiście trzeba zmiany zatwierdzić przyciskiem OK.

22 Wyszukiwanie informacji w Internecie Uruchom przeglądarkę internetową np. Firefox Wpisz adres wyszukiwarki np. google.pl W tym miejscu (pole szybkiego wszukiwania) również można wpisać pytanie, które zostanie wyszukane w aktualnie ustawionej wyszukiwarce tutaj google. W pasku wyszukiwania wpisz zapytanie, a następnie wciśnij przycisk Szukaj W liście wyników na niebiesko zaznaczane są strony nieodwiedzane a na fioletowo te które już odwiedziliśmy. Podkreślenie symbolizuje odnośnik (hiperłącze) po naciśnięciu na takim tekście zostaniemy przeniesieni do odpowiedniej strony. Szukanie zaawansowane (obok przycisku szukaj) umożliwia dokładniejsze określenie zakresu potrzebnych informacji. Można również używać znaków specjalnych do łączenia wyrazów zapytania (+, -, ) wypróbuj ich działanie Google Onet Wirtualna Polska Netoskop Altavista Netsprint Szukacz Interia Polish World Szukaj EuroSeek Savvy Search Infoseek Portal wiedzy Polskie Kody Pocztowe Gooru Inside Poland Yadex KtoGdzie WOW! Polished.Net Polska AltaVista Genealogia dynastyczna HotBot Excite Infoseek Yahoo NewHoo! YahooLigans Yahoo Seniors' Guide Lycos WebCrawler OpenText Northern Light Starting Point World Wide Web Worm AOL NetFind Magellan Snap! Global n-line Galaxy JumpCity Sprynet MusicSearch OneKey PlanetSearch The Homepage Finder Ahoy! WhoWhere? AvatarSearch Humor Search World Wide Art. Resources Cinemachine The Internet Movie Database WEBSurfer WWWomen Search Directory Four11 the Internet white pages Lonely Planet Virtual Tourist Big Foot Search.Com News.Com Biography LookSmart raging search Kolibri (niemiecka) WebDe (niemiecka) Anzwers

23 Poczta elektroniczna ( ) Aby korzystać z poczty elektronicznej trzeba najpierw założyć sobie konto pocztowe adres z którego będziemy wysyłać, i na który będą przychodzić listy do nas. Konto możemy założyć na dowolnym portalu internetowym możemy ich mieć dowolną ilość, ale jakie wybierzemy zależy od naszych preferencji, od tego jak będziemy z tego konta korzystać i np. od tego, czy jesteśmy gotowi zgodzić się z tym, że do naszych listów mogą być doklejane reklamy (częsta praktyka w kontach bezpłatnych). Najpopularniejsze portale internetowe oferujące pocztę to: Wirtualna Polska Onet O2 oraz oczywiście Google lub Ostatni serwis w zasadzie trudno nazwać portalem, gdyż w zasadzie jest wielką wyszukiwarką internetową, ale ostatnio łączy coraz więcej funkcjonalności np. pocztę, dokumenty internetowe, kalendarz, mapę, wiadomości, grupy dyskusyjne itd.. Moim zdaniem poczta udostępniana przez Google to najbardziej przyjazny sposób na korespondencję w Internecie, gdyż do wiadomości nie są doklejane reklamy, co w przypadku innych bezpłatnych kont jest strasznie irytujące a poza tym uniemożliwia cyfrowe podpisywanie listów (list po wysłaniu jest zmieniany przez doklejenie reklamy więc program weryfikujący stwierdzi że nie pochodzi on z wiarygodnego źródła). Poza tym w poczcie tej znajdziemy bardzo dobrą wyszukiwarkę i inne ułatwienia, co znacznie podnosi komfort pracy z dużą ilością poczty. Portal internetowy internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. W intencji twórców, ma to zachęcać użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce www i traktowania go jako bramy do Internetu.

24 1 Zakładanie poczty (na przykładzie Gmaila) Uruchom przeglądarkę internetową np. Firefox dwukrotnie klikając LPM na ikonie Mozilla Firefox znajdującej się na pulpicie Wpisz adres: gmail.com w pasku adresu i naciśnij enter. 2 4 Gdy już założysz konto w poczcie Gmail, to tutaj będzie można wpisać nazwę użytkownika i hasło w celu zalogowania się do skrzynki pocztowej. 3 Po wczytaniu strony kliknij przycisk: Utwórz konto >>

25 Formularz rejestracyjny W celu założenia konta musisz się zarejestrować wypełniając formularz. Pamiętaj dobry login (adres), to taki, który łatwo mogą zapamiętać twoi znajomi. Dobre hasło, to takie, którego nikt (nawet najlepszy znajomy) nie zgadnie. Nie może to być np. data, pesel i inne dane które łatwo zdobyć. Wpisz swoje imię i nazwisko Wymyśl swój login (adres) musi on być niepowtarzalny. Jeżeli ktoś już ma taki login jak podasz to komputer zawróci cię do tego miejsca w celu wpisania innego loginu. Tym przyciskiem sprawdzisz czy login jest wolny Wymyśl trudne do odgadnięcia ale łatwe do zapamiętania hasło zawierające minimum 8 liter Wpisz ponownie swoje hasło aby uniknąć pomyłek

26 Rejestracja ciąg dalszy Wybierz, lub wpisz pytanie na które tylko ty będziesz znać odpowiedź. Posłuży ono do odzyskania zapomnianego hasła. Tutaj musisz wpisać tę odpowiedź. Przy odzyskiwaniu musisz odpowiedzieć tak samo. Jeżeli masz inne konto pocztowe możesz je podać tutaj. Gdy zapomnisz hasła tutaj przyjdzie wiadomość z przypomnieniem. W tym polu należy wpisać znaki widoczne na obrazku. Jest to zabezpieczenie przed automatami zakładającymi konta. Tylko człowiek może odczytać takie spreparowane obrazki. Tu możesz przeczytać regulamin usługi. Jeśli się z nim nie zgodzisz to nie możesz założyć konta. Na koniec kliknij ten przycisk aby utworzyć konto. Jeśli wszystko przebiegnie poprawnie zostaniesz przeniesiony do skrzynki pocztowej. Jeżeli nastąpi błąd komputer wróci cię do tej strony w celu naniesienia poprawek.

27 Wysyłanie i 1 3 Uruchom przeglądarkę Wpisz adres: gmail.com w pasku adresu i naciśnij enter. 2 Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło a następnie kliknij Zaloguj się Po zalogowaniu tutaj znajdziesz odebrane wiadomości. 4 Kliknij LPM na ten link aby napisać nowy Klikając tutaj możesz dodawać, grupować, lub usuwać kontakty. Możesz również napisać wiadomość klikając adres danej osoby. Tutaj znajdziesz zaczęte wiadomości, które nie zostały jeszcze wysłane. Możesz je w dowolnej chwili dokończyć i wysłać. Kliknij LPM na którejś wiadomości aby ją przeczytać.

28 Wysyłanie i - załączniki 5 Wpisz adres osoby do której chcesz napisać 6 Wpisz temat wiadomości 7 Jeżeli chcesz wysłać jakiś plik, np. obrazek naciśnij tutaj. 9 Kliknij wyślij aby natychmiast wysłać list 8 W tym miejscu wpisujemy treść wiadomości 9a Możesz również zapisać wiadomość jako wersję roboczą, aby dokończyć ją później Tym przyciskiem włączysz okno wyboru pliku do wysyłki. Wybierz plik do wysłania Kliknij otwórz aby załączyć plik. 7a 7b 7c 9b Jeśli się rozmyślisz to zawsze można usunąć wiadomość. Wysyłka zostanie odwołana.

29 Arkusz kalkulacyjny Uruchom arkusz: Start -> Wszystkie programy -> OpenOffice.org -> OpenOffice.org Calc Wiersz wprowadzania tutaj zmodyfikujesz zawartość komórki Pole adresu komórki Przycisk kreatora funkcji Przycisk automatycznego sumowania Przycisk wprowadzania funkcji Kliknij na jeden z tych przycisków aby zmienić format wyświetlania liczb w zaznaczonej komórce lub zakresie komórek Wybrana komórka arkusza o adresie G8 Kolejne arkusze aktualnego skoroszytu

30 Wprowadzanie prostych formuł Każda formuła musi zaczynać się od znaku =, inaczej zostanie potraktowana jako tekst i nie będzie obliczana Ta formuła mówi: Dodaj zawartość komórek A2 i B2 Zauważ, że formuła jest wpisana w komórce C2 i w niej otrzymamy wynik Dowolna zmiana argumentów formuły spowoduje automatyczną zmianę wyniku w powiązanych komórkach Tutaj widzimy wynik jej działania Podczas pisania formuł możesz używać różnych znaków działań: + (dodawanie), - (odejmowanie), * (mnożenie), / (dzielenie), ^ (potęgowanie), % (obliczanie procentu), nawiasów, adresów komórek, znaków $ (blokowanie adresu), nazw zakresów danych, nazw funkcji wbudowanych, znaku = (porównanie dwóch wartości), dat, liczb i tekstów.

31 Kreator funkcji Tutaj możemy przeczytać o tym co dana funkcja liczy i jakich wymaga argumentów Tutaj obserwujemy aktualny wynik działania naszej funkcji Skomplikowane formuły zawierające funkcje łatwiej wprowadzać używając kreatora funkcji Kliknij aby zminimalizować kreatora i wskazać dane w arkuszu Wybieramy rodzaj poszukiwanej funkcji Kliknij aby zamiast argumentu wprowadzić kolejną funkcję A następnie klikamy 2 razy na tej która nas interesuje Tu powstaje nasza funkcja możemy ją też ręcznie poprawić

32 Adresowanie względne i bezwzględne Przy adresowaniu względnym adresy argumentów funkcji są aktualizowane podczas kopiowania formuły uwzględniając jej nowe położenie Przy adresowaniu bezwzględnym pomimo zmiany adresu formuły adresy argumentów pozostają niezmienione. Gwarantuje to znak $.

33 Przydatne skróty klawiaturowe Skrót Ctrl + C Działanie Kopiuj Skrót F1 Działanie Pomoc Ctrl + X Wytnij F2 W arkuszu włącza edycję komórki Ctrl + V Wklej Tab W arkuszu/tabeli następna komórka Ctrl + A Zaznacz wszystko Shift + Tab W arkuszu/tabeli poprzednia komórka Ctrl + S Zapisz Ctrl + Tab Przełączanie między kartami Ctrl + P Drukuj Alt(lewy) + Tab Przełączanie między aplikacjami Ctrl + Z Cofnij Alt + F4 Zamknięcie programu/systemu Ctrl + B Pogrubienie Home/End Początek/Koniec linijki tekstu Ctrl + I Pochylenie Ctrl+ Home/End Początek/Koniec całego dokumentu Ctrl + U Podkreślenie PrtScr Skopiowanie zawartości ekranu Ctrl + L Wyrównaj do lewej Ctrl + F Znajdowanie tekstu w dokumencie Ctrl + E Wyrównaj do środka Windows + L Wylogowanie Ctrl + R Wyrównaj do prawej Windows + M Minimalizuj wszystkie okna Ctrl + J Wyrównaj do obu stron Ctrl+Alt+Del Menedżer zadań Windows

34 Spis zawartości Tytuł slajdu strona Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Elementy interfejsu systemu Windows XP 4 Wylogowanie z systemu 5 Zamknięcie systemu 6 Klawiatura 7-8 Myszka 9 Uruchomienie edytora tekstu 10 Podstawy pracy z tekstem 11 Akapity 12 Tabulatory 13 Formatowanie tabulatorów 14 Zapisywanie dokumentów 15 Pliki i foldery 16 Operacje na plikach i folderach 17 Kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy 18 Portale internetowe 19 Przeglądarka internetowa 20 Tytuł slajdu strona Dostrajanie przeglądarki 21 Wyszukiwanie informacji w Internecie 22 Poczta elektroniczna ( ) 23 Zakładanie poczty (na przykładzie Gmaila) 24 Formularz rejestracyjny 25 Rejestracja ciąg dalszy 26 Wysyłanie i 27 Wysyłanie i załączniki 28 Arkusz kalkulacyjny 29 Wprowadzanie prostych formuł 30 Kreator funkcji 31 Adresowanie względne i bezwzględne 32 Przydatne skróty klawiaturowe 33 Spis zawartości 34 Copyright Waldemar Hawro Markowa 2009 Wszelkie nazwy i znaki handlowe użyte w niniejszej publikacji są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.