Raport roczny Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny Annual Report"

Transkrypt

1 Raport roczny Annual Report Empik Smyk E-commerce Empik Digital Schools Publishing Optimum Fashion Financials

2 GRUPA EM&F W LICZBACH W 2012 RokU EM&F Group in numbers in ,2 mld PLN Przychody ze sprzedaży / Sales: PLN 3.2 billion % % Wzrost sprzedaży / Sales increase: 10% Marża EBITDA / EBITDA margin Zysk EBITDA / EBITDA profit 8% 257 mln PLN Zatrudnienie / Employment Ilość sklepów/szkół / Number of stores/schools Powierzchnia handlowa / Retail space thousand m pracowników ,2 tys. m 2

3 Spis treści / Table of contents List Prezesa Zarządu / Letter of the President of the Management Board 04 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter of the Chairman of the Supervisory Board 06 Informacje o Grupie EM&F / Information on the EM&F Group 08 Zarząd / Management Board Rada Nadzorcza / Supervisory Board Profil działalności / Business Profile Struktura grupy kapitałowej / Structure of the Capital Group Sieć sprzedaży / Sales Network Spółka NFI EM&F na giełdzie / NFI EMF on the Warsaw Stock Exchange 14 Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2012 roku / The financial results of EM&F Group in Plany Grupy EM&F w 2013 roku / Plans EM&F Group in Informacje o segmentach operacyjnych / Information on operating segments 24 Empik Salony / Empik Retail Empik Publishing Empik Digital E-Commerce Grupa Smyk / Smyk Group Szkoły Językowe / Language Schools Grupa Moda / Fashion Group Grupa Optimum / Optimum Group Skonsolidowana Informacja Finansowa / Consolidated Financial Information 64

4 4 Raport Roczny 2012 Annual Report LIst PREZEsA ZARZądU Letter of the President of the Management Board MACIEj szymański Prezes Zarządu EM&F President of the EM&F Board szanowni Państwo, Rok 2012 obfitował w istotne dla Grupy EM&F wydarzenia. Do grona naszych znaczących akcjonariuszy dołączył renomowany fundusz inwestycyjny Penta Investments, działający w krajach Europy Środkowej. Cieszę się, że nowy inwestor zapowiedział kilkuletnie zaangażowanie kapitałowe i wraz z dotychczasowym akcjonariuszem funduszem Eastbridge popiera strategię realizowaną przez Zarząd EM&F. W 2012 r. przychody Grupy EM&F wzrosły o 10% do 3,2 mld złotych, a na bazie porównywalnych sklepów LFL przychody wzrosły o 5,5%, do czego przyczyniły się wszystkie segmenty tworzące naszą Grupę. dear sirs, The year 2012 was an eventful year for EM&F Group. Penta Investments, a renowned investment fund operating in Central Europe, became one of our significant shareholders. I am glad to announce that our new investor declared its intention to maintain its capital involvement over the period of at least several years and, along with Eastbridge fund, one of our existing shareholders, supports the strategy implemented by the Management Board of EM&F. Last year, the EM&F Group's revenues increased by 10% to PLN 3.2 billion, or by 5.5% on the basis of comparable LFL stores, to which all of the Group s segments contributed. W salonach Empik skupiliśmy się na rozszerzeniu oferty produktów z kategorii pozawydawniczej, które spotkały się z dużym zainteresowaniem naszych klientów. W Grupie Smyk postawiliśmy na rozwój międzynarodowej sieci sprzedaży, otwierając 27 sklepów oraz rozszerzeniu oferty ubranek i akcesoriów dziecięcych. Z kolei nasze szkoły językowe poprawiły w 2012 roku zarówno przychody, jak i zyski, a na rynkach zagranicznych sprzedaż kursów zwiększyła się nawet o 70%. W segmencie modowym zakończyliśmy kompleksowy proces restrukturyzacji, który wierzę, że pozwoli na poprawę wyników w bieżącym roku. In Empik stores, we focused on the expansion of the non-publishing products offer, which was met with large interest from our customers. Smyk Group focused on the expansion of the international retail network, with the opening of 27 stores and the expansion of the offer of children s clothes and accessories. Our language schools recorded both increased revenues and profits in 2012, with sales of language courses increasing by as much as 70% on the foreign markets. The fashion segment completed a comprehensive restructuring process, which, in my belief, will enable the segment to improve its results this year.

5 5 W 2012 r. najszybszy rozwój nastąpił w spółkach zajmujących się handlem internetowym oraz dystrybucją produktów cyfrowych. Przychody z e-commerce wzrosły o 60%, a nasze brandy osiągnęły rekordowy zasięg wśród internautów liczba użytkowników empik.com wyniosła blisko 1,8 mln osób. Umocniliśmy też pozycję lidera na dynamicznie rosnącym rynku e-booków. W minionym roku potroiliśmy liczbę oferowanych tytułów do 26 tysięcy, skupiając się na nowościach i bestsellerach. In 2012, the fastest growth was recorded by our e-commerce and digital distribution companies. Revenues from e-commerce increased by 60% and our brands reach record-high range among the Internet users, with empik.com reaching nearly 1.8 million users. We also strengthened our leading position on the fast-growing e-book market. Last year, we tripled the number of offered book titles to 26,000, focusing on new releases and bestsellers. W 2013 r. chcemy rozszerzyć ofertę sklepów internetowych o nowe kategorie i rozpocząć działalność e-commerce za granicą. Planujemy także dalszą ekspansję międzynarodową szkół językowych i sieci Smyk oraz wzbogacenie oferty marek własnych. In 2013, we plan to expand the offer of our e-stores to include new categories and launch e-commerce operations abroad. We also plan to further expand the international operations of our language schools and Smyk chain and to expand the offer of own brands. W celu poznania bardziej szczegółowych planów na bieżący rok zachęcam Państwa do lektury niniejszego raportu rocznego. Podsumowujemy w nim realizację strategii Grupy w 2012 r. oraz prezentujemy nasz model biznesowy i profile działalności segmentów operacyjnych. For further information concerning our detailed plans for 2013, please refer to this annual report. The report includes not only information on the Group s operations in 2012, but also the description of our business model and the operating profiles of our operating segments. Na zakończenie chciałbym w imieniu własnym i całego Zarządu podziękować za zaufanie, jakie okazali nam nasi Akcjonariusze oraz zapewnić, że Zarząd Grupy EM&F podejmie wszelkie starania w celu zwiększenia wartości Grupy w 2013 r. Radzie Nadzorczej dziękuję za dobrą współpracę i wsparcie, na które zawsze możemy liczyć. Lastly, I would like to thank our Shareholders on my behalf and on behalf of the entire Management Board for the shown trust and assure them that the Management Board of EM&F will undertake all efforts to increase the Group s shareholder value in I convey my thanks to the Supervisory Board for efficient cooperation and support on which we can always rely. Pragnę podziękować naszym Klientom za to, że od lat wybierają produkty i usługi dostarczane przez spółki z Grupy EM&F. Szczerze dziękuję również ponad sześciu tysiącom naszych pracowników za wysiłek włożony w wypracowanie wysokich przychodów w 2012 r. I would like to thank our customers for continuing to choose products and services provided by EM&F Group companies over the years. I also convey my sincere thanks to our more than 6,000 employees for their efforts and contribution to our high revenues in Z poważaniem Maciej Szymański Yours faithfully, Maciej Szymański

6 6 Raport Roczny 2012 Annual Report LIst PRZEWodnICZąCEGo RAdy nadzorczej Letter of the Chairman of the Supervisory Boardof the Management Board MACIEj dyjas Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board szanowni Państwo, Na wstępie chciałbym wyrazić zadowolenie z rozwoju Spółki NFI EM&F w 2012 r. Pomimo niełatwych warunków rynkowych, znacznie wzrósł zysk EBIDTA w działalności kontynuowanej i kontynuowany był rozwój wszystkich ważnych marek należących do EM&F. dear sirs, Firstly, I would like to express my satisfaction with the development of the EM&F Group in 2012 year. Despite the tough market conditions, EBITDA from continuing operations increased significantly and all major EM&F s brands have expanded. W 2012 r. przeprowadzono w EM&F szereg działań restrukturyzacyjnych. W szczególności w 2012 r. w sektorze modowym znacząco zredukowano portfel marek franczyzowych ograniczając się do sześciu najbardziej perspektywicznych marek. Ponadto nastąpiła istotna optymalizacja kosztów operacyjnych i redukcja zatrudnienia. Sukcesem zakończyły się negocjacje z właścicielami marek OVS oraz River Island w sprawie utworzenia parytetowych spółek joint venture. In 2012 a lot of restructuring actions have been taken in the EM&F Group. In 2012, particular in our fashion sector we reduced significantly the portfolio of franchise brands, focusing on six of the most promising brands. In addition, there was a significant optimisation of operating costs as well as employment reduction. Negotiations with the owners of OVS and River Island brands concerning the establishment of 50/50 joint ventures came to a successful conclusion. Miniony rok okazał się dla spółki przełomowym, jeśli chodzi o zmiany właścicielskie. W marcu 2012 r. fundusz typu private equity Penta Investments podjął decyzję o zamiarze inwestycji w Grupę EM&F i podpisaniu porozumienia inwestycyjnego z głównym akcjonariuszem funduszem Eastbridge, którego jestem Prezesem. W wyniku zakończonego powodzeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spólki oraz kilku transakcji prywatnych fundusze Penta Investments oraz Eastbridge przekroczyły próg 75% liczby głosów w NFI EM&F. W związku z tym zmieniony został skład Rady Nadzorczej i obecnie zasiada w niej po trzech przedstawicieli dwóch największych inwestorów. Ponadto postanowiliśmy, że Eastbridge nadal będzie sprawował kontrolę operacyjną nad spółką, natomiast wszystkie strategiczne decyzje partnerzy będą podejmować wspólnie. The last year was a breakthrough year for our company in respect of ownership changes. In March 2012, Penta Investments, a private equity fund, decided to invest in EM&F Group and sign an investment agreement with the key shareholder, the Eastbridge fund, of which I am the President of the Management Board. As a result of the successful tender offer and several private transactions, Penta Investments and Eastbridge exceeded the threshold of 75% of votes in NFI EM&F. Accordingly, the composition of the Supervisory Board has changed to consist of three representatives each from the two largest investors. In addition, we decided that Eastbridge will continue to exercise operational control over the company and all strategic decisions will be undertaken by both partners jointly.

7 7 W 2013 r. wartość internetowych zakupów dokonywanych przez Polaków może wynieść nawet 30 mld PLN przy około 20% wzroście. Bardzo dynamicznie rośnie grupa klientów wykorzystujących urządzenia mobilne do robienia zakupów. Z tego względu jednym z obranych przez Grupę EM&F kierunków rozwoju jest rozbudowa sklepów internetowych, rozszerzenie oferty treści cyfrowych oraz wprowadzenie aplikacji na telefony i tablety. In 2013, the value of e-purchases in Poland may reach as much as PLN 30 billion, with a 20% growth. The number of customers using mobile devices for shopping has been growing very quickly. Therefore, one of the development paths selected by EM&F Group involves the expansion of e-stores, the expansion of the digital content offer and the introduction of mobile and tablet applications. W bieżącym roku budżet Grupy EM&F przewiduje również inwestycje w rozwój sieci na znanych nam rynkach, takich jak Rosja czy Turcja, które uważamy za bardzo perspektywiczne, ale planowane jest także wejście do nowych krajów. In 2013, the budget of EM&F Group also includes investments in retail chain development on known markets such as Russia and Turkey, which we deem very promising, with entry into new countries also featuring in our plans. Myślę, że zaproponowane przez Zarząd Grupy EM&F plany działania na 2013 r., opracowane z pomocą nowego akcjonariusza oraz przeprowadzona restrukturyzacja zaowocują zwiększeniem konkurencyjności spółek z Grupy EM&F. In my opinion, the plans for 2013 proposed by the Management Board, developed with the assistance of the new shareholder, and the completed restructuring will result in the strengthening of the competitive position of EM&F Group companies. Mam nadzieję, że w bieżącym roku akcje Grupy EM&F znowu okażą się bardzo dobrą inwestycją tak, jak w 2012 r., czego Państwu serdecznie życzę. Ze swojej strony mogę obiecać, że Rada Nadzorcza będzie nadal aktywnie wspierała Zarząd w decyzjach dotyczących strategii i rozwoju Grupy EM&F. I hope and wish to you that in 2013, the shares of EM&F will continue to be a very good investment, as was the case in On my part, I can promise that the Supervisory Board will continue to actively support the Management Board in decisions concerning the Group s strategy and growth. Z poważaniem Maciej Dyjas Yours faithfully, Maciej Dyjas

8 8 Raport Roczny 2012 Annual Report Skład Zarządu Composition of the management Board jacek BAGIńskI Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy / CFO and Member of the Management Board dariusz stolarczyk COO i Dyrektor ds. Operacji i Łańcucha Dostaw / COO and Director of Operations and the Supply Chain MACIEj szymański Prezes Zarządu President of the Management Board FABIAn kampa Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. Rozwoju i Ekspansji / Member of the Management Board and Director of Development and Expansion MICHAł GRoM Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. E-Commerce (od lutego 2012) / Member of the Management Board and Director of E-Commerce

9 9 Skład Rady Nadzorczej Composition of the supervisory Board MACIEj dyjas Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman of the Supervisory Board MACIEj drozd Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board MAREk ModECkI Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board FILIP szubert Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board AdAM jarmicki Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board tomasz swieboda Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board

10 10 Raport Roczny 2012 Annual Report Profil działalności Business operations profile Grupa Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) jest wiodącym dystrybutorem produktów z kategorii: media, rozrywka, lifestyle, artykuły dziecięce, odzież, obuwie, kosmetyki oraz kursy językowe. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz NFI Empik Media & Fashion S.A. jako spółka holdingowa. Od 1997 roku Grupa EM&F jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Empik Media & Fashion Group (the EM&F Group) is a leading distributor of products in the following categories: media, entertainment, lifestyle, children's products, clothing, footwear, cosmetics, and language courses. The Group consists of trading and operating companies and NFI Empik Media & Fashion S.A., which is a holding company. The EM&F Group has been listed on the Warsaw Stock Exchange since Model biznesowy Grupy EM&F opiera się na działalności następujących segmentów: The EM&F Group business model is based on the operations of the following segments: EMPIk salony Sieć sklepów z książkami, artykułami papierniczymi, podarunkowymi, wyposażenia wnętrz, filmami, muzyką, prasą, grami, gadżetami, itp. Empik Retail network of stores with books, stationery products, gifts, interior products, films, music, press, games, gadgets, etc. EMPIk PUBLIsHInG Grupa Wydawnicza Foksal współczesna literatura polska i obca, albumy, poradniki, atlasy, literatura młodzieżowa i dziecięca. Empik Publishing Foksal Publishing Group (Grupa Wydawnicza Foksal) contemporary Polish and foreign literature, albums, self-help books, atlases, children s books, and young adult literature. EMPIk digital Agregowanie i dystrybuowanie treści cyfrowych (e-booki i e-muzyka) oraz aplikacje mobilne. Empik digital aggregation and distribution of digital products e-books and e-music as well as mobile applications. E-CoMMERCE Sklepy i serwisy internetowe: empik.com, smyk.com, gandalf.com.pl, empiktravel.pl, empikfoto.pl. E-Commerce online stores, including empik.com, smyk.com, gandalf.com.pl, empiktravel.pl, empikfoto.pl. GRUPA smyk Sieci sklepów z asortymentem dziecięcym Smyk oraz Spiele Max. smyk Group a network of Smyk and Spiele Max stores with products for children. szkoły językowe Sieci szkół językowych Speak Up oraz Empik School. Language schools networks of Speak Up language schools and Empik School. GRUPA ModA Sieci sklepów z odzieżą, obuwiem i akcesoriami w modelu franczyzowym oraz spółek joint venture. Fashion Group networks of stores with clothing, footwear and accessories operating in a franchise model and as joint venture companies. GRUPA optimum Hurtowa i detaliczna dystrybucja artykułów kosmetycznych i sportowych. optimum Group distribution of cosmetics and athletic gear.

11 11 struktura GRUPy kapitałowej Structure of the Capital Group GRUPA EM&F / EM&F GRoUP EMPIk REtAIL & PUBLIsHInG Empik Salony / Empik Retail Grupa Wydawnicza FOKSAL / FOKSAL Publishing Group GRUPA smyk / smyk GRoUP Sklepy Smyk (Polska, Rosja, Ukraina, Turcja, Czechy, Rumunia) / Smyk stores (Poland, Russia, Ukraine, Turkey, Czech Republic, Romania) Sklepy Spiele Max (Niemcy) / Spiele Max stores (Germany) EMPIk digital szkoły językowe / LAnGUAGE schools e-muzyka (muzyka) / e-muzyka (music) Virtualo (e-booki) / Virtualo (e-books) GRY-OnLine (gry) / GRY-OnLine (games) Biblioteka Akustyczna Sp. z o.o. (audiobooki) / Biblioteka Akustyczna Sp. z o.o. (audiobooks) Szkoły Speak Up (Polska, Rosja, Ukraina, Turcja) / Speak Up Schools (Poland, Russia, Ukraine, Turkey) Szkoły Empik School (Polska) / Empik Schools (Poland) GRUPA ModA / FAsHIon GRoUP E-CoMMERCE empik.com smyk.com gandalf.com.pl empikfoto.pl empiktravel.pl Marki franczyzowe (Aldo, New Look, ESPRIT, GAP) / Franchise brands Joint Ventures (River Island, OVS) GRUPA optimum / optimum GRoUP Optimum Distribution AmerSport Sklepy Soul / Soul stores EPCD (kosmetyki Dior) / EPCD (Dior's cosmetics)

12 12 Raport Roczny 2012 Annual Report sieć sprzedaży Sales Network GRUPA EM&F RAZEM / EM&F GRoUP total 631 Ilość punktów, stan na 31 grudnia 2012 r. / Number of outlets, as at December Polska / Poland 438 Niemcy / Germany 54 Rosja / Russia 95 Ukraina / Ukraine 33 Turcja / Turkey 9 Razem powierzchnia w tys. m 2 / Total area thousand m 2 343,2 Rumunia / Romania 2 54 Niemcy / Germany 438 Polska / Poland 95 Rosja / Russia 33 2 Ukraina / Ukraine Rumunia / Romania 9 Turcja / Turkey

13 13 salony EMPIk / EMPIk stores 188 RAZEM / total GRUPA smyk / smyk GRoUP Polska / Poland 89 Niemcy (Spiele Max) / Germany 54 Rosja / Russia 18 Ukraina / Ukraine 8 Turcja / Turkey RAZEM / total Rumunia / Romania 2 GRUPA ModA I URodA / FAsHIon And BEAUty GRoUP Ultimate Fashion 61 Maratex Rosja 53 Maratex Ukraina 15 Amersport i Soul RAZEM / total szkoły językowe / LAnGUAGE schools Polska / Poland 79 Rosja / Russia 24 Ukraina / Ukraine 10 Turcja / Turkey RAZEM / total

14 14 Raport Roczny 2012 Annual Report Spółka NFI EM&F na giełdzie nfi em&f on the stock exchange notowania kursu akcji Rok 2012 był bardzo korzystny dla inwestorów giełdowych spółki NFI Empik Media & Fashion S.A., ponieważ kurs akcji wzrósł o 100%, a także ogłoszone zostało wezwanie na sprzedaż akcji po cenie wyższej od ówczesnego kursu giełdowego. share prices The year 2012 was very good for NFI Empik Media & Fashion S.A.'s investors as the share price increased by 100% and a tender offer was organised to subscribe for the sale of shares at a price higher than the trading price at the time. WykREs kursu AkCjI nfi EM&F / nfi EM&F share PRICEs Kurs akcji NFI EM&F wzrósł o 100% w 2012 roku NFI EM&F share price increased by 100% in 2012 year

15 15 nowy inwestor w akcjonariacie W marcu 2012 r. fundusz private equity Penta Investments ogłosił decyzję o zamiarze inwestycji w akcje spółki NFI Empik Media & Fashion S.A. (NFI EM&F). Fundusz Penta podpisał porozumienie z głównym akcjonariuszem NFI EM&F funduszem Eastbridge S.a r.l., który posiadał dotychczas 60% akcji NFI EM&F. Następnie oba fundusze wspólnie ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki. W maju 2012 r. fundusze Eastbridge i Penta poinformowały, iż przekroczyły próg 75% łącznej liczby głosów w NFI EM&F w wyniku nabycia akcji w wezwaniu oraz zawarciu kilku transakcji prywatnych. W ślad za zmianami właścicielskimi nastąpiły także zmiany w Rady Nadzorczej EM&F. Obecnie w jej skład wchodzą: Maciej Dyjas Przewodniczący Rady Nadzorczej, Maciej Drozd, Marek Modecki oraz trzech reprezentantów Penta Investments: Filip Szubert, Adam Jarmicki oraz Tomasz Świeboda. Eastbridge i Penta zgodnie deklarują, że popierają strategię realizowaną przez Zarząd NFI EM&F. new shareholder In March 2012, Penta Investments, a private equity fund, announced its decision to invest in NFI Empik Media & Fashion S.A.'s (NFI EM&F) shares. The Penta fund signed an agreement with NFI EM&F's majority shareholder Eastbridge S.à.r.l. fund, which until that moment held 60% of shares in NFI EM&F. Following the signing, the funds jointly announced a tender offer to subscribe for the sale of all NFI EM&F shares. In May 2012 Eastbridge and Penta funds announced that they exceeded the 75% threshold of the total number of votes in NFI EM&F as a result of the acquisition of shares in the tender offer to subscribe for the sale of shares and execution of a few private transactions. Following the changes in ownership, some changes were introduced to the composition of the Supervisory Board. Currently, the Supervisory Board is composed of Maciej Dyjas, Chairman of the Supervisory Board; Maciej Drozd; Marek Modecki, and three representatives of Penta Investments: Filip Szubert, Adam Jarmicki and Tomasz Świeboda. Eastbridge and Penta jointly declare that they support the strategy implemented by the Management Board of NFI EM&F. struktura AkCjonARIAtU / shareholders ING Otwarty Fundusz Emerytalny 17% 42% Xandora Holdings Limited 34% Empik Centrum Investments S.à r.l. Liczba posiadanych akcji Number of shares Liczba posiadanych głosów Number of voting rights Udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Share of votes at the General Meeting Empik Centrum Investments S.à r.l % Xandora Holdings Limited % ING Otwarty Fundusz Emerytalny % 1. Empik Centrum Investments S.à.r.l. jest podmiotem zależnym Eastbridge S.à.r.l., który posiada 100% udziałów Empik Centrum Investments S.à.r.l. Pan Yaron Bruckner jest osobą sprawującą kontrolę nad Spółką Eastbridge S.à.r.l. poprzez spółkę Pareast S.à.r.l. 2. Xandora Investments Limited z siedzibą na Cyprze jest podmiotem zależnym Penta Investments Limited z siedzibą w Jersey, która posiada 100% udziałów w Xandora Investments Limited. Spółkę kontrolują fundusze Penta Investments Limited oraz Eastbridge S.a r.l. działający na podstawie porozumienia, posiadający łącznie akcje spółki, co stanowi 75,79% ogólnej liczby akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu NFI Empik Media & Fashion S.A. The company is controlled by two funds, Penta Investments Limited and Eastbridge S.à.r.l., acting on the basis of an agreement and holding a total of 80,099,094 of the Company s shares, which constitutes 75.79% of the total number of shares and votes at the General Shareholders Meeting of NFI Empik Media & Fashion S.A.

16 16 Raport Roczny 2012 Annual Report Giełda PaPierów wartościowych w warszawie warsaw stock exchange kapitał AkCyjny / share CAPItAL ,80 zł / PLN łączna LICZBA AkCjI / total number of shares: seria A seria B seria C seria d seria E seria F seria G kody AkCjI / share CodEs kdpw IsIn GPW RIC REUtERs PLNFi em&f NFiwo.wa BLooMBERG em&f Pw statystyki notowań W 2012 / LIstInG statistics In 2011 WskAźnIkI / RAtIos (na ) ZMIAnA CEny (%) CHAnGE In PRICE (%) +100,8% kapitalizacja MARkEt CAP CEnA MAx./MIn. MAx./MIn. PRICE 16,7 / 8,2 P/E (CEnA/Zysk) P/E (PRICE/EARnInGs) 19,1 ŚREdnI WoLUMEn (tys. szt.) AVERAGE VoLUME (thousands) P/BV (CEnA/WARt. księgowa) P/BV (PRICE/Book VALUE) 3,0 ŚREdnIA ILoŚć transakcji AVERAGE number of transactions 71

17 17 Relacje inwestorskie Grupa EM&F prowadzi otwartą politykę informacyjną, utrzymując stały kontakt z uczestnikami rynku kapitałowego oraz mediów. Spółka organizuje regularne spotkania bądź telekonferencje z przedstawicielami akcjonariuszy mniejszościowych, analitykami oraz dziennikarzami. Spółka stosuje się do zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Cele tych zasad to: umacnianie transparentności spółki NFI EM&F, poprawa jakości komunikacji z inwestorami oraz wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy. Investor relations The EM&F Group conducts an open information policy, maintaining an ongoing contact with capital market participants and media. The Company regularly organises meetings and teleconferences with representatives of the minority shareholders, analysts and journalists. The Company also complies with the set of corporate governance rules contained in Code of Best Practice for WSE Listed Companies. The goal of these rules is to strengthen NFI EM&F's transparency, improve the quality of communication with investors and strengthen the protection of shareholder rights. Eastbridge jest prywatną spółką inwestycyjną, z siedzibą w Luxemburgu, która rozpoczęła działalność na początku lat 90., zarządza aktywami o wartości ponad 1,5 mld euro. Grupa specjalizuje się w inwestycjach w aktywa związane z rynkiem dóbr konsumenckich oraz nieruchomości komercyjnych w USA, Belgii, Luxemburgu, Polsce, Niemczech, Rosji i na Ukrainie. Przez ponad 20 lat Grupa zainwestowała w ponad 50 firm na rynkach docelowych. Grupa posiada stabilną strukturę zarządczą od ponad 15 lat ten sam zespół partnerów zarządzających. Założycielem firmy i Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Pan Yaron Bruckner. Eastbridge is a private investment company with its registered office in Luxembourg, which started its business operations in early 1990s. It manages assets with a total value of more than EUR 1.5 billion. The Group specializes in investments in assets related to the consumer goods market and commercial properties in the USA, Belgium, Luxembourg, Poland, Germany, Russia, and Ukraine. For over 20 years, the Group has invested in more than 50 companies on its target markets. The Group has had a stable management structure the same managing partners team for the past 15 years. The founder and the Chairman of the Supervisory Board of the company is Mr Yaron Bruckner. Akcje spółki NFI Empik Media & Fashion S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Fundusz, podobnie jak 14 pozostałych NFI, został powołany na podstawie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i początkowo działał pod nazwą Piętnasty Międzynarodowy Fundusz Inwestycyjny, zmienioną później na Narodowy Fundusz Inwestycyjny Hetman. Od 2004 r. zaczął działać pod obecną nazwą NFI Empik Media & Fashion. The shares of NFI Empik Media & Fashion S.A. have been listed on the Warsaw Stock Exchange since The Fund, like the 14 other NFI s, was established on the basis of the Act on national investment funds and initially operated under the business name Piętnasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny [Fifteenth National Investment Fund], and in 2004, it began to operate under its current name, NFI Empik Media & Fashion S.A. Penta Investments jest grupą inwestycyjną założoną w 1994 r., działającą w krajach Europy Środkowej w sektorze private equity i nieruchomości. W sektorze private equity Penta zarządza funduszem evergreen swoich partnerów, którzy są jedynymi akcjonariuszami firmy. Penta inwestuje w projekty detaliczne, ochrony zdrowia, przemysłu, rozrywki i bankowości. Działalność w sektorze nieruchomości Penta rozpoczęła w 2005 r. i obecnie realizuje projekty deweloperskie w Czechach i na Słowacji. Penta działa w ponad 10 krajach Europy i posiada biura w Pradze, Bratysławie, Warszawie, Limassol i Amsterdamie. Penta Investments is an investment group established in 1994, operating in Central European countries in the private equity and property sectors. In the private equity sector, Penta manages an evergreen fund of its partners, who are the only shareholders of the company. Penta invests funds in retail, health care, industry, entertainment, and banking projects. Penta started its operations in the real estate sector in 2005 and is currently executing development projects in Czech Republic and Slovakia. Penta operates in over 10 European countries and has offices in Prague, Bratislava, Warsaw, Limassol and Amsterdam.

18 18 Raport Roczny 2012 Annual Report Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2012 roku financial results of the em&f group for 2012 Najważniejsze wnioski i wydarzenia dotyczące wyników finansowych za 2012 rok: The most important conclusions and events concerning 2012 results: Wzrost łącznych przychodów Grupy EM&F o 10% r/r do mln PLN An increase in total revenues of the EM&F Group by 10% y-o-y to PLN 3,244 million Poprawa przychodów Grupy EM&F na bazie porównywalnych sklepów LFL o 5,5% r/r Improvement of the EM&F Group's comparable LFL sales by 5.5% y-o-y Empik salony: znaczące rozszerzenie oferty produktów z kategorii pozawydawniczej (artykuły podarunkowe, papiernicze, wyposażenia wnętrz, przybory szkolne, gadgety, itp.) i duży wzrost sprzedaży tych produktów Empik Retail: significant expansion of the non-publishing products offer (gifts, stationery products, interior design products, school accessories, gadgets, etc.) and a significant increase in sales of these products Empik Publishing: trzy wydawnictwa, w których udziałowcem większościowym była spółka NFI EM&F S.A. (Buchmann Sp. z o.o., W.A.B. Sp. z o.o., Wilga S.A.) połączyły się tworząc spółkę Grupa Wydawnicza FOKSAL Sp. z o.o. Empik digital: poszerzenie bazy e-booków i audiobooków; wprowadzenie nowych e-czytników oraz aplikacji na tablety i smartfony E-commerce: wysoki wzrost sprzedaży o 61% r/r w 2012 r.; wprowadzenie do oferty empik.com następujących kategorii: elektronika, perfumy, sport, travel; dynamiczny rozwój sklepu smyk.com Grupa smyk: wysoka dynamika sprzedaży, w tym szczególnie w Polsce, Rosji i Turcji; dynamiczny rozwój oferty marek własnych, otwarcie 27 nowych sklepów, w tym 6 Smyk Megastore szkoły językowe: dalszy rozwój sieci w Rosji (otwarcie 15 szkół) i rozpoczęcie ekspansji w Turcji Empik Publishing: three publishing houses, in which NFI EM&F S.A. is a majority shareholder (Buchmann Sp. z o.o., W.A.B. Sp. z o.o., Wilga S.A.) merged to create Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. Empik digital: expansion of e-book and audio book offer; introduction of new e-readers and tablet and Smartphone applications E-commerce: high increase in sales, by 61% y-o-y in 2012; introduction of the following categories to empik. com's offer: electronics, perfumery, sport, travel; dynamic growth of smyk.com smyk Group: high sales growth, in particular in Poland, Russia, and Turkey; dynamic development of own product brands; 27 new openings, including 6 Smyk Megastores Language schools: further development of the network in Russia (15 openings) and beginning of expansion in Turkey Grupa Moda: zakończenie restrukturyzacji segmentu, polegające na wyjściu z nierentownych marek, redukcji zatrudnienia, poprawie warunków współpracy z pozostałymi markami (Esprit, Aldo, New Look) i podpisanie umów joint venture (River Island, OVS). Fashion Group: completion of the restructuring of the segment, i.e. exit from unprofitable brands, reduction of employment and improvement of terms and conditions of cooperation with other brands (Esprit, Aldo, New Look) and the conclusion of joint venture agreements (River Island and OVS).

19 19 WynIkI FInAnsoWE GRUPy EM&F W 2012 RokU Financial results of the EM&F Group for Przychody ze sprzedaży / sales MLN PLN / PLN MILLION +10% MLN PLN / PLN MILLION Marża brutto / Gross MarGiN MLN PLN / PLN MILLION +11% MLN PLN / PLN MILLION EBItdA Z działalności operacyjnej / GRoss MARGIn EBItdA 277 MLN PLN / PLN MILLION 277 MLN PLN / PLN MILLION 261 MLN PLN / PLN MILLION -2% r/r / y/y 257 MLN PLN / PLN MILLION EBIt Zysk (strata) netto / net PRoFIt (Loss) 142 MLN PLN / PLN MILLION -2% r/r / y/y 129 MLN PLN / PLN MILLION 118 MLN PLN / PLN MILLION -22% r/r / y/y 92 MLN PLN / PLN MILLION

20 20 Raport Roczny 2012 Annual Report Porównywalne przychody ze sprzedaży (LFL) / Comparable sales (LFL) EM&F RAZEM / EM&F total +5,5% LFL W 2012 r. przychody ze sprzedaży LFL Grupy EM&F (na porównywalnej grupie punktów handlowo-usługowych, liczone po kursie stałym) wzrosły o 5,5% r/r. Do pozytywnego wyniku przyczyniły się: dynamiczny wzrost przychodów w kanale internetowym (głównie za sprawą sklepów empik.com i smyk.com) oraz dodatnia dynamika LFL r/r w Grupie Moda i Uroda (wysoki wzrost sprzedaży w sieciach sklepów franczyzowych z modą). In 2012, the LFL sales of the EM&F Group (on the comparable group of trading and service points, calculated at fixed exchange rate) increased by 5.5% y-o-y. The dynamic growth of revenues from e-commerce (mainly thanks to e-stores empik. com and smyk.com) and a positive change in LFL y-o-y in Fashion & Beauty Group (a significant increase in sales in fashion franchise stores) contributed to the positive results. EMPIk / EMPIk total Wzrost przychodów LFL w Grupie Smyk w 2012 r. wynika z wysokiej sprzedaży w Polsce (wzrost o 11,1% r/r). Wynik całej Grupy obniżyła niska sprzedaż w niemieckiej sieci SpieleMax (-2,3% LFL r/r). The increase in LFL revenues in Smyk Group in 2012 results from high sales recorded in Poland (an 11.1% y-o-y increase). The Group's total result was lowered by low sales in German Spiele Max (-2.3% LFL y-o-y). +3,3% LFL salony EMPIk EMPIk stores E-CoMMERCE -1,3% LFL +61% LFL GRUPA smyk / smyk GRoUP +5,8% LFL GRUPA ModA / FAsHIon GRoUP +10,2% LFL W 2012 r. w salonach Empik nastąpił spadek sprzedaży LFL o 1,3% r/r na skutek mniejszej liczby odwiedzających (zmniejszenie o 2% r/r) oraz trendu spadkowego w sprzedaży w kategoriach film, muzyka, prasa i multimedia. Trend ten został do pewnego stopnia zrekompensowany dynamiką sprzedaży artykułów pozawydawniczych. In 2012, Empik retail recorded a 1.3% y-o-y drop in LFL sales as a result of smaller number of visitors in stores (decrease by 2% y-o-y) and a declining trend in sales of film, music, press and multimedia categories. This trend has been partly compensated by the grow recorded in stationery and lifestyle products.

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r.

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r. Warszawa, 14.11. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale r. I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w III kwartale r. I-III kw. I-III kw. Działalność kontynuowana Przychody

Bardziej szczegółowo

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w IV kwartale 2012 r.

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w IV kwartale 2012 r. Warszawa, 20.02.2013 r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w IV kwartale r. Wzrost przychodów ze sprzedaży Poprawa marży brutto Dobre wyniki Smyk, Empik i Szkół Językowych

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2015 roku 1. PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE... 2 2. SIEĆ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ GRUPY EM&F... 4 3. WYNIKI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Wyniki Finansowe Grupy EMF za III kwartał listopad 2012

Wyniki Finansowe Grupy EMF za III kwartał listopad 2012 Wyniki Finansowe Grupy EMF za III kwartał 2012 16 listopad 2012 Agenda Podsumowanie III kwartału 2012 r. Wyniki finansowe Grupy EMF Segmenty 2 Podsumowanie III kwartału 2012 r. Przychody Grupy EMF +9%,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2011 r. 16 maja 2011 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2011 r. 16 maja 2011 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2011 r. 16 maja 2011 r. 1Q 2011 r. www.emf-group.eu 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe. 2011 za II kwartał 2012

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe. 2011 za II kwartał 2012 Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe 2011 Grupy za II kwartał 2012 8 LISTOPADA 2011 Wrzesień 2012 2 Q 2010 r. 1 Agenda Podsumowanie II kwartału 2012 r. Wyniki finansowe Grupy EMF Segmenty 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok Komunikat prasowy Warszawa, 7 marca 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok NFI Empik Media & Fashion osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 1,124 mln zł ( z czego

Bardziej szczegółowo

za rok 2013 19 luty 2014

za rok 2013 19 luty 2014 Wyniki Finansowe Grupy za rok 2013 19 luty 2014 Rachunek wyników 2 EMF: Wyniki za IV kwartał 2013 www.emf-group.eu Działalność zaniechana W czwartym kwartale 2013 r. dokonano oceny perspektyw rozwoju poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Boom. Wyniki Grupy. American Dream. Masz kartę Payback. EM&F 2O11 czytaj strona 16. 2012 str. 59 page 59

Boom. Wyniki Grupy. American Dream. Masz kartę Payback. EM&F 2O11 czytaj strona 16. 2012 str. 59 page 59 Strategia Strategy 2012 str. 59 page 59 2011 nr 1/2012 Raport Roczny Annual Report Smyk przygotowany na Euro 2012 Smyk prepared for EURO 2012? Masz kartę Payback Superpunkty dla naszych czytelników Do

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

III kwartał 2014 Zmiana %

III kwartał 2014 Zmiana % Warszawa, 13.11.2015 r. Wyniki finansowe Grupy EM&F za trzy kwartały 2015 r. Dalszy dynamiczny wzrost całkowitych przychodów, sprzedaży LFL i marży brutto Grupy EM&F oraz kluczowych segmentów Dwucyfrowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2012 roku 1. PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2012 R. 2 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 3 3. WYNIKI OPERACYJNE 5 4. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK

Bardziej szczegółowo

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F. Warszawa, 29.02.2012 r.

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F. Warszawa, 29.02.2012 r. Warszawa, 29.02.2012 r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w IV kwartale 2011 r. Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży Poprawa marży brutto Wzrost zysku EBITDA oraz zysku

Bardziej szczegółowo

Wzrostu w Grupie Empik w związku ze znaczącą poprawą sprzedaży artykułów nie-wydawniczych, wzrostu w segmencie Digital i sprzedaży przez Internet.

Wzrostu w Grupie Empik w związku ze znaczącą poprawą sprzedaży artykułów nie-wydawniczych, wzrostu w segmencie Digital i sprzedaży przez Internet. Warszawa, 08.11.2011 Wyniki finansowe Grupy EMF w trzecim kwartale 2011 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 13,0%. Poprawa rentowności sprzedaży na poziomie marży brutto. Wzrost EBITDA z działalności podstawowej

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r.

Prezentacja wyników za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r. Prezentacja wyników za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r. 3Q 2010 r. www.emf-group.eu 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio graficzne Pracownia, wydawnictwo Czysty Warsztat, drukarnia i introligatornia

Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio graficzne Pracownia, wydawnictwo Czysty Warsztat, drukarnia i introligatornia Pracownia to autorskie przedsięwzięcie prof. Janusza Górskiego wykładowcy i kierownika pracowni projektowania graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2015 roku 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY EM&F... 2 2. PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE... 3 3. SIEĆ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe za I kwartał 2012

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe za I kwartał 2012 Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe 2011 Grupy za I kwartał 2012 8 LISTOPADA 2011 15 MAJA 2012 2 Q 2010 r. 1 Agenda Podsumowanie I kwartału 2012 r. Wyniki finansowe Grupy EMF Segmenty 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.08.2013 r. Załącznik: Wyniki finansowe oraz rozwój poszczególnych segmentów Grupy EM&F w I połowie br. GRUPA EMPIK I-II kw.

Warszawa, 31.08.2013 r. Załącznik: Wyniki finansowe oraz rozwój poszczególnych segmentów Grupy EM&F w I połowie br. GRUPA EMPIK I-II kw. Warszawa, 31.08. r. Załącznik: Wyniki finansowe oraz rozwój poszczególnych segmentów Grupy EM&F w I połowie br. GRUPA EMPIK mln PLN Przychody ze sprzedaży 267 268 0% -2,5% 535 522 2% -0,5% Salony Empik

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku Komunikat prasowy Warszawa, 16 maja 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku W dniu 16 maja 2005 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd przedłożył

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Finansowe Grupy za IV kwartał luty 2012

Wyniki Finansowe Grupy za IV kwartał luty 2012 Wyniki Finansowe Grupy za IV kwartał 2012 20 luty 2012 Agenda Podsumowanie 2012 roku Wyniki finansowe Grupy EMF Segmenty Plany na 2013 rok 2 2 EMF: Wyniki za IV kwartał 2012 www.emf-group.eu Podsumowanie2012roku

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale 2012 r.

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale 2012 r. Warszawa, 31.08. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale r. Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży Poprawa marży brutto Bardzo dobre wyniki Empiku, Smyka i Szkół

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Grupa Empik Media & Fashion S.A.

Grupa Empik Media & Fashion S.A. Grupa Empik Media & Fashion S.A. Analiza Finansowa Zarządu za IV kwartał i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku 1. PODSTAWOWYCH WYNIKI FINANSOWE 2 2. SIEĆ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ GRUPY EM&F 6 3.

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju.

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Komunikat prasowy Warszawa, 15.11.2006 Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Grupa EM&F (NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale 2014 r. Warszawa, 30.08. r. Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale r. Podstawowe wyniki finansowe I- I- r/r r/r Działalność kontynuowana Przychody ze z 678 676 0 1 270 1 330-5 działalności kontynuowanej MarŜa

Bardziej szczegółowo

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w I kwartale 2013 r.

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w I kwartale 2013 r. Warszawa, 16.05. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w I kwartale r. Wzrost przychodów ze sprzedaży Poprawa marży brutto Dobre wyniki Grupy Smyk, Empik i Szkół Językowych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowni Państwo.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowni Państwo. Wrocław, dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowni Państwo. Mamy przyjemność przekazać Państwu półroczne sprawozdanie finansowe MCI.PrivateVentures FIZ zarządzanego przez MCI Capital TFI SA, za okres od dnia 1

Bardziej szczegółowo

I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 r.

I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 r. Warszawa, 17.11.2009 r. Informacja prasowa Podsumowanie działalności Grupy EM&F oraz wyników finansowych w okresie i w III kwartale 2009 r. I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za drugi kwartał zakończony 30 czerwca roku 1. PODSUMOWANIE II KWARTAŁU R. 2 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 3 3. WYNIKI OPERACYJNE 5 4. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIK NETTO 6 5.

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Wyniki finansowe oraz rozwój poszczególnych segmentów Grupy EM&F w III kwartale br.

Załącznik: Wyniki finansowe oraz rozwój poszczególnych segmentów Grupy EM&F w III kwartale br. Warszawa, 14.11. r. Załącznik: Wyniki finansowe oraz rozwój poszczególnych segmentów Grupy EM&F w III kwartale br. GRUPA EMPIK (w tym: salony Empik oraz segmenty E-commerce, Empik Publishing i Empik Digital)

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

CD PROJEKT Group 2014 financial results

CD PROJEKT Group 2014 financial results CD PROJEKT Group 2014 financial results Adam Kiciński President of the Board Piotr Nielubowicz Deputy President of the Board, CFO Presentation outline Overview of financial results Key events - update

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju.

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Komunikat prasowy Warszawa, 15.02.2007 Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Grupa EM&F (NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2005 roku.

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2005 roku. Komunikat prasowy Warszawa, 16 sierpnia 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2005 roku. W dniu 16 sierpnia 2005 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za trzeci kwartał zakończony 30 września roku 1. PODSUMOWANIE III KWARTAŁU R. 2 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 3 3. WYNIKI OPERACYJNE 5 4. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIK NETTO 6

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników w za I kwartał 2010 r. 14 maja 2010 r.

Prezentacja wyników w za I kwartał 2010 r. 14 maja 2010 r. Prezentacja wyników w za I kwartał 2010 r. 14 maja 2010 r. 1 Q 2010 r. www.emf-group.eu 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2016 roku 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY EM&F... 2 2. PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE... 3 3. SIEĆ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH styczeń - grudzień 2012 Warszawa, 20 marca 2013 r. PLAN PREZENTACJI 1. Najważniejsze wydarzenia w 2012 2. Wyniki finansowe 3. Realizacja prognozy finansowej 4. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

I I I 2 010 26 2010 2 Q

I I I 2 010 26 2010 2 Q Prezentacja wyników za II kwartał 2010 r. 26 sierpnia 2010 r. 2 Q 2010 r. www.emf-group.eu 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za czwarty kwartał zakończony 31 grudnia roku 1. PODSUMOWANIE IV KWARTAŁU R. 2 2. SIEĆ SPRZEDAŻY 4 3. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 5 4. WYNIKI OPERACYJNE 6 5. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

NFI HETMAN NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE

NFI HETMAN NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. NFI HETMAN NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE 6 lipca 2004 Profil działalności Grupa NFI Hetman jest czołowym operatorem marek konsumenckich na rynku polskim. Do NFI Hetman

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników H1 2017

Prezentacja wyników H1 2017 Prezentacja wyników PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 KLUCZOWE LICZBY 01 889 SKLEPÓW 16 KRAJÓW OFFLINE 10 KRAJÓW ONLINE +9,3% LFL W SKLEPACH STACJONARNYCH +137,8% RDR ONLINE +32,4% RDR PRZYCHODY SKONSOLIDOWANE Duży

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 1H 2015 r. Warszawa, 27 sierpnia 2015 r.

Prezentacja wyników za 1H 2015 r. Warszawa, 27 sierpnia 2015 r. Prezentacja wyników za 1H 2015 r. Warszawa, 27 sierpnia 2015 r. Segmenty Grupy Redan rynek modowy rynek dyskontowy Warszawa, 27 sierpnia 2015 r. Podsumowanie wyników za 1H 2015 r. 2 Wyniki Grupy Redan

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Rosnąca sieć sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2008 r.

Rosnąca sieć sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2008 r. Warszawa, 02.09.2008 r. Rosnąca sieć sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2008 r. I. Najważniejsze wydarzenia w Grupie EM&F w I połowie 2008 r. realizacja przyjętej strategii:

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo