GIEŁDZIE. oszukać... Czy się stoi, czy się leży... Zacznij inwestować. systematyczności. str. Jak nie dać się. str. str. str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIEŁDZIE. oszukać... Czy się stoi, czy się leży... Zacznij inwestować. systematyczności. str. Jak nie dać się. str. str. str."

Transkrypt

1 MG młodzież i gospodarka Nr 1(3)/2013 str. 17 Jak nie dać się oszukać... Czy się stoi, czy się leży... czyli o płacy minimalnej str. 5 9 Cena systematyczności str. Co z naszymi emeryturami? str. 13 Zacznij inwestować GIEŁDZIE na str. 19

2 2 Redakcja spis treści Drodzy Czytelnicy, mamy nadzieję, iż, wypoczęci po przerwie świątecznej, z chęcią sięgniecie po trzeci numer gazety Młodzież i Gospodarka, wydawanej w ramach projektu dofinansowanego z programu Młodzież w Działaniu pod auspicjami Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego Mercatus. Tym razem poznamy temat płacy minimalnej, zastanowimy się nad swoją przyszłością finansową - kolejnymi formami oszczędzania oraz emeryturami. Przeczytamy też o giełdzie i sposobach, jakich używają sprzedawcy, aby omamić nas swoją ofertą. Życzymy sobie i Wam, aby wszystkie artykuły okazały się ciekawe oraz przydatne - zarówno w nauce, jak i w życiu. Po raz pierwszy zamieszczamy też mini-konkurs - potrzebne informacje znajdziecie na jednej z pierwszych stron MiG. Zachęcam więc do czytania, a także wysiłku umysłowego i rywalizacji o nagrodę - niespodziankę, Mirosław Kazior Redaktor naczelny Sylwia Jargieło 5Czy się stoi, czy się leży... czyly o płacy minimalnej CENA 9systematyczności 13 Zacznij inwestować na giełdzie Dominika Smoleń 17 Jak nie dać się oszukać 19 Co z naszymi emeryturami? Przemyslaw Kołodziej 22 Studenci UR w drugim etapie Global Management Challenge! MAŁGORZATA WALCZYK Korekta 23 Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe Wszystkie materiały chronione są prawem autorskim. Rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. 3

3 4 UWAGA KONKURS!!! "Czy się stoi czy sie leży..." czyli o płacy minimalnej Od stycznia roku 2013 w naszym kraju podniesiona została płaca minimalna. Osoby zarabiające najmniej dostaną 1600 zamiast dotychczasowych 1500 złotych brutto. Dzięki temu będą mogli kupić więcej produktów lub skorzystać z większej ilości usług, przez co wspomogą gospodarkę, co przyniesie obopólną korzyść Czy jednak rzeczywiście ta relacja jest tak prosta? Drodzy Czytelnicy! Specjalnie dla Was przygotowaliśmy KONKURS z nagrodą niespodzianką! Pojęciem płacy minimalnej określa się wysokość najniższego możliwego wynagrodzenia, jakie może otrzymać pracownik za wykonywaną pracę. Oznacza to, że, zgodnie z prawem, za pracę na pełny etat nie można wypłacić mniejszej pensji. Z założenia takie ujęcie ma uchronić osoby zarabiające najmniej przed wyzyskiem ze strony pracodawców. Jak w wielu kwestiach ekonomicznych, także w tym przypadku mamy do czynienia ze zwolennikami i przeciwnikami takiego rozwiązania. Od początku Po raz pierwszy minimalną płacą (w trochę innej formie niż obecnie) zainteresowały się w ostatniej dekadzie XIX wieku władze Australii i Nowej Zelandii. Ustalenia dotyczyły powstania specjalnych komisji, które miały debatować nad stosunkami pracy w poszczególnych gałęziach przemysłu. Analiza efektów wdrożenia nowego prawa w tych krajach sprawiła, że u progu XX wieku na takie samo rozwiązanie zdecydowała się Wielka Brytania. Podobnie zareagowali Amerykanie, choć ogólnokrajowe płace minimalne wprowadzono w USA dopiero w roku W Polsce wysokość tego wynagrodzenia ustalana jest od roku 1956, a sposób, w jaki się to dokonuje, zmieniał się wielokrotnie.. Obecnie nad zagadnieniem debatuje Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, powołana w roku W jej skład wchodzą przedstawiciele rządu, największych organizacji związkowych oraz związków pracodawców. Rokrocznie Komisja, na podstawie danych makroekonomicznych Aby ją zdobyć należy ułożyć jak największą ilość słów o znaczeniu powiązanym z ekonomią z liter STOWARZYSZENIE MERCATUS i przesłać na adres redakcji: do dnia Szczegóły i regulamin konkursu na stronie 5

4 6 i społecznych, próbuje ustalić najkorzystniejszą (kompromisową) podwyżkę płacy minimalnej (debata nie dotyczy obniżenia, ale właśnie podwyższenia tej kwoty). Zależnie od efektów pracy następuje jedna (od 1 stycznia gdy ustalona zmiana jest mniejsza niż 105%) lub dwie (od 1 stycznia i 1 lipca gdy wynosi ponad 105%) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ratunek dla pracowników czy przyczyna problemów gospodarki? Zasadność płacy minimalnej wydaje się oczywista dzięki niej każdy pracownik dostanie za swoją pracę przynajmniej tyle, by móc przeżyć na pewnym poziomie. Zwolennicy ustalania takiego wynagrodzenia wymieniają następujące zalety: zapewnia minimalne potrzebne środki do życia (gdy człowiek jest w stanie wytworzyć mniej, niż powinien, aby utrzymać siebie i rodzinę), zmusza przedsiębiorców do dzielenia się zyskami z pracownikami (gdyż bez płacy minimalnej pensje mogłyby być niższe), a więc sprzeciwia się wyzyskowi, sprzyja podnoszeniu konkurencyjności firm, które chcą uczciwie wynagradzać swoich pracowników (wyklucza firmy dopuszczające się wyzysku), Wykres "Wysokość płacy minimalnej według parytetu siły nabywczej waluty w krajach UE, Turcji i USA w roku Źródło: Eurostat zwiększa popyt konsumpcyjny (gdyż pracownicy mają więcej pieniędzy). Warto jednak pamiętać, że istnieje też druga strona medalu. Płaca minimalna jest bowiem swego rodzaju ceną (za wykonywaną pracę). Ustalenia komisji trójstronnej są więc sztucznym zawyżaniem cen. Z założenia ma to służyć najuboższym, jednak trzeba zdawać sobie sprawę z wad, jakie niesie z sobą ta forma interwencji w gospodarkę, a mianowicie: zniechęca do zatrudniania na umowę o pracę osób, których działalność zawodowa jest mniej warta niż ustalona (jest to niekorzystne np. dla studentów i osób chcących dorobić ), może prowadzić do wniosków, że nieuzasadnione podniesienie płacy najłatwiej jest przenieść na cenę produktów i usług, co może skutkować zwiększeniem importu bądź koniecznością przeznaczenia podwyżki właśnie na wyższą cenę towarów, pokazuje, że jedna, krajowa płaca minimalna nie uwzględnia różnic regionalnych koszty życia (a także średnia krajowa) są bardzo zróżnicowane geograficznie, natomiast najniższe wynagrodzenie jest jedno dla całego kraju, może przyczynić się do wzrostu bezrobocia, gdyż, mimo utrzymania poziomu zatrudnienia w firmie, koszty rosną (wskutek podniesienia płacy minimalnej), co zachęca do zwalniania i outsourcingu (czyli zlecania pewnych działań przedsiębiorstwa na zewnątrz) do krajów o niższych wynagrodzeniach, sprzyja zatrudnianiu na umowy cywilno-prawne (ostatnio lepiej znane jako śmieciowe ), dla których nie obowiązuje płaca minimalna, może skutkować obniżeniem podaży dóbr i usług, jako, że płaca minimalna często stanowi punkt odniesienia dla innych płac, może, w dłuższym okresie, przyczyniać się do powstawania presji inflacyjnej (wyższa płaca większy popyt wzrost cen). Polska a Europa W naszym kraju za płacę minimalną w roku 2005 pracowało około 4% zatrudnionych. Wydaje się więc, że, z perspektywy makro, jest to problem nieznaczny, jednak dotyczy on kilkuset tysięcy pracowników. Sytuacja w innych krajach Unii Europejskiej jest podobna m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czechach, Słowacji czy Słowenii procent pracujących za taka stawkę w 2005 wahał się w przedziale 1-5%, na Litwie jednak dochodził on do ok. 18%, na Łotwie prawie do 16%, a we Francji do 13%. Tym, co różnicuje kraje Unii o wiele bardziej niż powyższy współczynnik jest sama wysokość płacy minimalnej: w roku 2012 jej wysokość wahała się od 148 euro w Bułgarii do 1801 euro w Luksemburgu. Jeśli natomiast zastosować urealnienia poprzez parytet siły nabywczej (patrz: artykuł Kilka słów o inflacji w MiG 2/2012), najniższe wynagrodzenie minimalne zanotowano w Rumunii (276 euro PSN) a najwyższe w Luksemburgu (1478 euro PSN). Wysokość płacy minimalnej w poszczególnych krajach Unii, a także Turcji, Chorwacji i USA przedstawia wykres na poprzedniej stronie. Polska w tej statystyce mieści się w grupie państw o najniższej płacy minimalnej, z wynikiem ponad dwukrotnie niższym od pierwszego w klasyfikacji Luksemburga oraz ponad dwukrotnie wyższym od ostatniej Rumunii. Najwyższą nominalną płacę minimalną w Polsce odnotowano w ostatnim kwartale roku Wynosiła ona złotych. Oczywiście było to spowodowane panującą wtedy hiperinflacją. Już od stycznia 1995 roku wartość ta została zdenominowana i podniesiona do poziomu 260 złotych. Jeśli chcemy dokonywać porównań międzynarodowych ciekawym, choć niekoniecznie do końca skutecznym, miernikiem wysokości minimalnej płacy jest BigMac Index. Działa on na podstawie przyjęcia parytetu siły nabywczej waluty (w oparciu o tylko jeden produkt) i pokazuje, ile czasu muszą pracować obywatele poszczególnych krajów (za płacę równą minimalnej w danym państwie), by stać ich było na kupienie jednego Big Maca. Patrząc w ten, nieco żartobliwy, sposób, zauważamy znaczne dysproporcje pomiędzy krajami: w Danii na jednego hamburgera wystarczy pracować za minimalną stawkę 0,30 godziny, w Wielkiej Brytanii 0,41 godziny, a w Szwajcarii 0,45 godziny. W Polsce musimy poświęcić 1,40, a na Węgrzech 2,21 godziny (nie mówiąc o Pakistanie, gdzie wskaźnik ten wynosi 5,73 godziny). Inna metoda porównań dotyczy informacji, jak duże rozbieżności występują między zarabiającymi najmniej, a tymi, których dochody są równe średniej krajowej stosunek płacy minimalnej do średniego wynagrodzenia. Najwyższa wartość tego wskaźnika w 2010 roku wystąpiła w Grecji i Słowenii płaca minimalna stanowiła w tych krajach 50% wartości średniego wynagrodzenia (podobne liczby zanotowały Francja, Malta i Luksemburg). Najniższy wynik zanotowała Rumunia ok 32%. Polska w tej klasyfikacji uplasowała się poniżej średniej z wynikiem niewiele ponad 38%. Warto wiedzieć, że istnieją kraje, które nie wprowadziły płacy minimalnej w formie, jaką znamy z polskich realiów. Dania, Finlandia, Liechtenstein, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja oraz Włochy nie narzucają wysokości wynagrodzenia odgórnie. Funkcjonują tam inne sposoby zapewnienia godziwej płacy, na przykład poprzez ustalenia lokalne pomiędzy zainteresowanymi stronami. Łatwo zauważyć, że brak państwowej płacy minimalnej nie sprawił, iż wyżej wymienione kraje pogrążyły się w problemach społecznych, wręcz przeciwnie, stały się celem emigracji (m.in. Polaków). Skutki podniesienia minimalnego wynagrodzenia Jak wspomniano we wstępie, w roku 2013 płaca minimalna w Polsce wzrośnie do 1600 złotych brutto. Stanowi to wzrost o ponad 6,5% (na co składa się spodziewany poziom inflacji oraz część planowanego wzrostu PKB). Z punktu widzenia pracodawcy podniesienie minimalnej płacy przyniesie straty w wysokości prawie 121 złotych (oprócz płacy także przez wzrost kosztów ubezpieczeń społecznych) od około 1811 do prawie 1932 złotych. Podwyżka ma też inne skutki bezpośrednie (przeważnie negatywne dla przedsiębiorcy, a pozytywne dla pracownika). Wpływa bowiem m.in. na wzrost kwoty: dodatków za pracę w nocy, odpraw z tytułu zwolnień grupowych, 7

5 8 Cena systematyczności Oszczędzanie Z klasycznej definicji wynika, że jest to nic innego, jak odmawianie sobie finansowania przyjemności dziś, by w późniejszym okresie móc wykorzystać zgromadzone dzięki temu środki. Jest to także, obok rzucania palenia i fitnessu najczęściej wymieniane postanowienie noworoczne. Oszczędzanie jest procesem pozytywnym, jednak sposobów na gromadzenie oszczędności jest wiele i niekoniecznie wszystkie pozwalają na efektywne powiększanie majątku. Zatem po czym poznać, w które z nich warto zainwestować? odszkodowań związanych z naruszeniem przepisów prawa pracy przez pracodawców, świadczeń za czas gotowości do pracy lub przestoju. Ponadto z tego samego powodu od roku 2013 wzrosną koszty składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Od strony pracownika sprawa również nie wygląda optymistycznie. Dodatkowe 100 złotych (stanowiące wartość brutto) nie trafi w całości do kieszeni pracownika, ponieważ podatki i inne koszty pochłoną około 1/3 podwyżki. Mimo wszystko wzrost przyczyni się do minimalnej poprawy sytuacji pracujących. Gorzej może być w sytuacji, gdy wielu zatrudnionych pracuje za najniższą stawkę w takim przypadku jej podniesienie może skutkować zwolnieniem jednej lub kilku osób, by zminimalizować wzrost kosztów. Negatywne skutki omawianego zjawiska z pewnością dotkną osób bezrobotnych. Zgodne z prawem podniesienie płacy kilkunastu pracownikom stanowi bowiem koszt podobny do zatrudnienia nowego na starych zasadach (oczywiście brak podwyżek minimalnego wynagrodzenia nie wpłynąłby bezpośrednio na wzrost zatrudnienia). Być może lepszym rozwiązaniem byłoby więc propagowanie zatrudnienia nowych osób za starą stawkę? Budżet państwa z kolei po części zyskuje z powodu wyższych wpływów od pensji minimalnej, jednak musi też stawić czoła większym wydatkom. Dotyczą one: składek na ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych i strażaków, minimalnej podstawy wymiaru zasiłków, wynagrodzenia za pracę skazanych czy dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Jak rozwiązać problem? Niestety obecna forma ustalania płacy minimalnej oraz jej podnoszenia, w połączeniu z wysokimi kosztami pracy w Polsce, nie jest optymalna przynosi duże starty pracodawcom oraz jedynie niewielkie korzyści pracownikom. Oferowane kilkadziesiąt złotych podwyżki przynoszą obecnie więcej szkód niż pożytku. Co gorsza, opinie w tej sprawie, jak i propozycje rozwiązań problemu są ściśle związane z sytuacją osobistą poszczególnych osób. Przedsiębiorca zapewne wolałby nie podwyższać wynagrodzenia, pracownicy byliby za tym rozwiązaniem, bezrobotni raczej znów przeciw (do momentu znalezienia pracy). Dlatego ważne jest, by w pracach komisji trójstronnej oraz w debacie publicznej znalazło się miejsce nie tylko na omówienie dylematu o ile podnieść płacę minimalną, ale także na poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań, które będą korzystniejsze zarówno dla pracowników, jak i całej gospodarki. Mirosław Kazior Przy pisaniu artykułu korzystano z: - Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U nr 200 poz. 1679). - Henry Hazzlit, "Ekonomia w jednej lekcji". Wyd. SIGNUM, Kraków html - kalkulatory/plac/ - portal/page/portal/eurostat/home/ - https://www.econstor.eu/dspace/ bitstream/10419/41923/1/ pdf - edu/~dgomez/articles/poverty/purchasingpower01.php mosc/komu-oplaci-sie-wzrost-placy- -minimalnej html Będąc na studiach rzadko kiedy zastanawiamy się co będzie za lat kilkanaście, kilkadziesiąt. I nie jest to wada jedynie ludzi młodych. Oszczędzanie dla znacznej części Polaków wiąże się z perspektywą okresu jedynie do 3 lat (65%), nieliczni myślą o nim w perspektywie długookresowej. Tymczasem przyszłość finansowa nie jest wcale pewna, nie można liczyć tylko na system emerytalny, będący coraz bliżej załamania. Wedle szacunków Komisji Nadzoru Finansowego w roku 2046 roku kwota comiesięcznego świadczenia emerytalnego (w ujęciu brutto) okaże się o 52,5% mniejsza od ostatniej pensji (brutto). Obecnie zaś na emeryturę oszczędza jedynie ok. 14% społeczeństwa. A, żeby tego było mało, dwie trzecie nie ma odłożonej na tzw. czarną godzinę nawet złotówki. Wypracowanie w sobie zdolności do oszczędzania to w czasach obecnych konieczność. Nasze finansowe bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od tego kiedy i w jaki sposób zaczniemy odkładać na potem. Nawet pozornie drobne oszczędności po latach mogą stać się sporym majątkiem. Dzieje się tak za sprawą procentu składanego, znanego nam chociażby z lekcji matematyki. Odsetki doliczone do zgromadzonego kapitału zaczną przynosić kolejne odsetki, kapitał będzie rósł coraz szybciej i szybciej. Jednak, aby ten mechanizm zadziałał, pieniądze muszą być odkładane przez długi okres i, co ważniejsze, systematycznie. Z badań przeprowadzonych we wrześniu 2012 roku przez Fundację Kronenberga wynika, że Polacy mają świadomość tego, że warto oszczędzać, jednak nie idzie to w parze z zachowaniami faktycznymi - ponad połowa badanych przyznaje, że przeznacza swoje dochody na bieżące potrzeby. Zaś wśród oszczędzających największym powodzeniem cieszą się podstawowe produkty bankowe. Coraz większą popularność zyskuje konto osobiste/ ROR (44% w porównaniu do 35% w roku 2011), mimo że jest to najbardziej nieefektywna forma oszczędzania. Znaczna część rachunków bieżących jest bowiem nieoprocentowana, co sprawia, że pieniądze nie tylko nie zyskują na wartości, ale wręcz topnieją ze względu na inflację. Chętnie wybierane są także produkty takie jak lokata terminowa (14%) lub konto oszczędnościowe (10%). Niepokojące może być to, że trzymanie gotówki w domu jest wciąż dość popularnym sposobem oszczędzania. I co gorsza dla 9% Polaków (w porównaniu do 4% w roku 2011) jest ono główną metodą gromadzenia pieniędzy. Taki wzrost może wynikać z faktu, że po aferze Amber Gold wzrosła nieufność do instytucji finansowych, a jednocześnie spadło zaufanie do wiary we własną, finansową intuicję (z 54% do 45%). Na znaczeniu z kolei zyskały przekazy medialne zarówno te o charakterze czysto reklamowym (16%) jak i programy, audycje oraz artykuły związane z tematyką oszczędzania (13%). Ten fakt nie pozostał niezauważony i, jak grzyby po deszczu, mnożą się coraz korzystniejsze sposoby na gromadzenie pieniędzy. Wykres: Sposoby inwestowania i oszczędzania Polaków. Źródło: Postawy Polaków wobec oszczędzania raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, wrzesień

6 10 PSO a więc co? PSO, czyli program (ew. plan) systematycznego oszczędzania, jest to marketingowe pojęcie używane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w celu określenia swoistego procesu gromadzenia oszczędności. Opiera się on na regularnych wpłatach określonych kwot, które następnie są inwestowane w wybrane fundusze, charakteryzujące się różnym stopniem ryzyka inwestycyjnego. Inwestycje w regularnych odstępach czasu gwarantują, że nasza inwestycja uśrednia cenę zakupu jednostek uczestnictwa w wybranych funduszach. Instytucje oferujące PSO, z reguły, nie wymagają, aby wpłaty były dokonywane 12 razy w ciągu roku. Pieniądze można uiszczać co miesiąc, kwartał, a czasami nawet raz na rok. Zazwyczaj TFI wymagają jedynie, by w ciągu roku zasilić rachunek określoną sumą (zdeklarowaną przez uczestnika programu przy podpisywaniu umowy). Klient, który nie spełni tego warunku musi liczyć się z rozwiązaniem umowy oraz konsekwencjami natury finansowej (np. utratą dodatkowych jednostek uczestnictwa lub opłatą likwidacyjną). Na przykład BPH TFI w ramach PSO wymaga, by każda wpłata wynosiła co najmniej 50 zł, zaś suma rocznych wpłat nie była mniejsza niż 600 zł. W tym przypadku okres oszczędzania wynosi co najmniej 3 lata. Zaś po tym terminie całość lub część zainwestowanych środków można wycofać, nie tracąc przy tym osiągniętego dochodu. W programach systematycznego oszczędzania istnieje możliwość dobrania odpowiedniej dla siebie strategii inwestycyjnej. Większość TFI oferuje plany oparte na kilku funduszach. Dzięki temu można wybrać regularne oszczędzanie w bezpiecznym funduszu rynku pieniężnego (oczekiwane zyski niewiele się różnią od zysku z lokaty bankowej), funduszu obligacji (zysk o kilka procent wyższy niż na lokacie przy założeniu kilkuletniego oszczędzania), a także w funduszach stabilnego wzrostu, zrównoważonych lub akcyjnych. Niektóre towarzystwa pozwalają na łączenie ze sobą kilku funduszy, tzn. że wpłacone kwoty będą dzielone między kilka z nich. Oczywiście oferty PSO różnią się między sobą w zakresie liczby dostępnych funduszy. I tak, w przypadku Pioneer Pekao TFI w programach Pro i Junior udostępnianych jest ponad 20 funduszy i subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych. Z kolei w programie w BPH TFI do wyboru jest 11 subfunduszy, ale umowę PSO można podpisać tylko z jednym. Oznacza to, że w trakcie oszczędzania nie można zmienić funduszu, do którego trafiają składki. Każdy plan jest inny. Jeden ma duże zniżki na początku, inny premiuje klientów dopiero po kilku latach regularnego oszczędzania. Zniżki w opłatach manipulacyjnych oferują m.in. BPH TFI (maksymalnie 40%), KBC TFI (od 25% do 100%, zależnie od długości okresu oszczędzania), PKO TFI (do 100% dla 3-letniego okresu oszczędzania), Union Investment TFI (od 30% do 70% w zależności od programu), a także ING TFI czy Pioneer Pekao TFI. Program Inwestycyjny Moja Przyszłość w BZ WBK AIB TFI oparty na wybranym funduszu Arki pozwala zaoszczędzić od 10 do nawet 100% opłaty dystrybucyjnej. Pierwsza składka zwolniona jest z opłaty manipulacyjnej, dla pozostałych wpłat są zniżki uzależnione od wysokości zadeklarowanej wpłaty oraz stażu w programie. Oszczędności te jednak nie trafiają od razu do kieszeni klienta. Są, przy każdej wpłacie, przenoszone na specjalny rachunek i przeznaczane na zakup dodatkowych jednostek uczestnictwa. Klient uzyskuje do nich dostęp najwcześniej po 5 latach regularnego oszczędzania. W przypadku wcześniejszej rezygnacji przepadają. Zaś PZU TFI w ogóle nie pobiera opłat dystrybucyjnych (jest opłata za wyjście przed upływem 5-letniego okresu oszczędzania, wynosząca od 4,5% w pierwszym roku do 1% w piątym). Na opłatach dystrybucyjnych można zaoszczędzić rocznie co najwyżej kilkadziesiąt (przy niższych wpłatach) lub kilkaset złotych. Zyski, jakie przyniesie systematyczne oszczędzanie, zależą jednak głównie od sprawności zarządzającego danym funduszem. Dlatego też warto wybrać towarzystwo, które daje do wyboru dość dużą liczbę funduszy, najlepiej takich, które w przeszłości uzyskiwały dobre wyniki. Co prawda, z programu można wycofać się w każdej chwili, lecz klienci, którzy zerwali umowę przed terminem muszą zazwyczaj zapłacić opłatę wyrównawczą, stanowiącą równowartość całości lub części otrzymanych zniżek. Dlatego należy dokładnie przemyśleć cel, w jakim chcemy zgromadzić środki i odpowiednio do niego dopasować czas trwania umowy. Zwykle minimalny okres zobowiązania do wpłaty składek to trzy lata. Jak łatwo zauważyć, podstawową zaletą takich programów jest to, że zmuszają do oszczędzania. Jest to rozwiązanie dobre dla osób, które nie mają wewnętrznej dyscypliny, aby się zmobilizować ro regularnego odkładania pewnej kwoty pieniędzy. Istotny jest też fakt, że w każdym programie regularnego oszczędzania środki tam wpłacone są całkowicie naszą własnością i nie dotyczy ich zamieszanie wokół OFE czy ZUS-u. Nie uda się wprawdzie ostatecznie uniknąć podatku od zysków kapitałowych, ale zapłacimy go dopiero, gdy zdecydujemy się wycofać pieniądze z programu. Niby wszystko dobrze, ale Największe różnice w programach oszczędzania stanowią opłaty. Pamiętajmy, że mówimy o wieloletnich zobowiązaniach, więc początkowo niewielkie różnice z czasem zmieniają się w gigantyczne rozbieżności. Jeżeli ktoś, nieważne czy będzie to doradca finansowy, bank czy firma ubezpieczeniowa, proponuje nam program systematycznego oszczędzania, trzeba się poważnie zastanowić, jaki ma w tym interes. Decydując się na taką formę odkładania funduszy zobowiązujemy się, że przez odpowiednio długi okres czasu będziemy wpłacać określoną kwotę pieniędzy danej instytucji. Jej interes polega na tym, że zarabia ona na prowizjach, opłatach i innych tego typu kosztach, które niejednokrotnie bywają ukryte w konstrukcji owego produktu. Zapłacisz co najmniej kilkanaście złotych miesięcznie dodatkowych opłat, których nie ponosiłbyś, inwestując samodzielnie. Najpierw są to opłaty za zakup jednostek uczestnictwa w funduszach, następnie opłaty za zarządzanie, czasem dodatkowo istnieją jeszcze opłaty za rezygnację z programu. W wielu przypadkach inwestując w PSO płacimy opłatę manipulacyjną od każdej wpłaty. TFI obniża tę prowizję w porównaniu do standardowej (w zależności od instytucji może to być 1%, ale także nawet 50%). Czy to dużo czy mało? Otóż jeśli uświadomimy sobie, że jednostki uczestnictwa w tych samych funduszach, które są dostępne w PSO, można, w większości przypadków, kupić samodzielnie bez dodatkowych opłat na takich platformach jak chociażby mbank to każda kwota wydaje się za duża. Podpisując umowę PSO zobowiązujemy się do systematycznych wpłat przez określony czas. Jeżeli w tym czasie przestaniemy wpłacać pieniądze, pobrane zostaną dodatkowe opłaty i program ulegnie rozwiązaniu. Opłatami tymi mogą być dotychczas niepobrane (z uwagi na promocję) opłaty manipulacyjne lub kilkuprocentowa prowizja od dotychczas wypracowanego zysku. I tak np. w Aviva Inwestors klient nie ponosi opłat manipulacyjnych w trakcie oszczędzania. Musi zaś uiścić opłatę administracyjną na samym jego początku. Dodatkowo, gdyby zrezygnował z produktu przed zakończeniem ustalonego okresu obowiązywania, musiałby zwrócić opłaty manipulacyjne od wszystkich dokonanych wcześniej wpłat. A zatem należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy w ogóle warto korzystać z programów systematycznego oszczędzania, czy lepiej te same pieniądze wpłacać na opracowany przez siebie plan oszczędnościowy zakładać lokaty, inwestować w fundusze czy po prostu odkładać je na koncie oszczędnościowym. Unikamy wtedy płacenia prowizji i innych opłat. Możemy także w każdej chwili zawiesić wpłaty bez żadnych konsekwencji finansowych. Potrzeba wtedy jedynie samodzielnej mobilizacji do systematyczności. Jeśli natomiast wydaje się to zbyt trudne i zdecydujemy się na skorzystanie z PSO przeanalizujmy dokładnie dostępne oferty pod kątem ukrytych kosztów, możliwości dysponowania swoimi pieniędzmi i, co najważniejsze, realistycznie osiągalnych zysków. Pod parasolem, czyli bez podatku Unit-linked to także forma programu systematycznego oszczędzania oferowana przez firmy ubezpieczeniowe. Ma charakter polisy z funduszem inwestycyjnym. Część pieniędzy z wpłacanych składek jest przeznaczana na ubezpieczenie na życie, pozostała na inwestycje, przy czym ochrona ubezpieczeniowa jest zazwyczaj minimalna (na rynku dostępne są polisy, w których ochrona na wypadek śmierci wynosić może nawet 1zł). W ramach polisy unit-linked firma ubezpieczeniowa formuje, pod jednym "parasolem", różne fundusze mające różnych zarządzających (ważne jest jedynie, aby dostępna była szeroka paleta funduszy o różnych strategiach), między którymi klient może swobodnie wybierać. Mało tego, może się także między nimi swobodnie przenosić. Oczywiście, w zamian za tę możliwość ponosi dodatkową opłatę. Fundusze można wybierać samodzielnie, analizując chociażby ich przeszłość i zdecydować się na te, generujące największe zyski. Jeśli zaś nie mamy na to czasu czy możliwości, możemy skorzystać z pomocy specjalisty. Pamiętać jednak trzeba, że możemy wybrać fundusze tylko spośród tych, z którymi ubezpieczyciel podpisuje umowy. Istnieje także możliwość wyboru tzw. portfela modelowego, skonstruowanego przez firmę ubezpieczeniową. Jest on stosunkowo bezpieczny, jednak z reguły nie zarabia zbyt wiele. Podstawową zaletą unit-linków są korzyści podatkowe. Świadczenie ubezpieczeniowe, w przypadku śmierci ubezpieczonego, nie jest obciążone podatkiem od spadków i darowizn. Ponadto, podatek od zysków kapitałowych jest naliczany dopiero w momencie wypłaty środków z programu. Podobnie jest w przypadku transferu środków pomiędzy funduszami dostępnymi w ramach polisy. Oprócz tego, świadczenie ubezpieczeniowe wolne jest od zajęć komorniczych do wysokości 75%. Inną zaletą jest brak prowizji od wpłat, którymi obciążane są osoby lokujące swe środki samodzielnie w fundusze inwestycyjne. Mimo tylu pozytywów, produkty te są obciążone wieloma wadami. Chodzi tu przede wszystkim o wysokie opłaty za zerwanie umowy sięgające od 10 do nawet 100% kapitału. W razie rezygnacji z polisy w ciągu pierwszych 2 lat opłaty są na tyle wysokie, ze praktycznie nie można wycofać zainwestowanych pieniędzy. Oprócz tego, występują liczne opłaty, jak chociażby opłata od składki (z reguły tylko w pierwszym roku), opła- 11

7 12 ta za zarządzanie, opłata za korzystanie z pomocy specjalisty przy wyborze funduszy. Niezależnie od tego swoje opłaty za zarządzanie pobierają także fundusze, do których trafiają nasze składki. Ich wysokość zależy od stosowanych przez nie strategii inwestycyjnych. Łącznie może to stanowić nawet 10 proc. wpłacanej kwoty. Musi przecież zarobić tak sam fundusz, jak i ubezpieczyciel oferujący "parasol". Trzeba więc najpierw przeliczyć, czy nasze inwestycje mogą przynieść zysk przy tak dużych kosztach. Dlatego też polisy unit-linked adresowane są przede wszystkim do osób, które myślą o inwestycji długoterminowej, najczęściej około 10-letniej, i które mają pewność, że nie będą chciały wycofać środków przed terminem wygaśnięcia umowy. Z myślą o dzieciach Polisa posagowa jest to forma inwestycji w przyszłość dziecka, zabezpieczenie na wypadek śmierci któregoś z rodziców. Polisa ma ułatwić rodzicom zapewnienie dzieciom łatwiejszego startu w dorosłość. Polega na regularnym wpłacaniu składek o określonej wysokości, aby na koniec umowy polisy zakład ubezpieczeń mógł wypłacić pewną kwotę na rzecz dziecka. Czasem jest ona ustalona z góry, czasem w pewnej mierze zależy od tego, w jaki sposób inwestowane są powierzone pieniądze. Oprócz funkcji oszczędnościowej polisa pełni funkcję ochronną. W przypadku śmierci rodzica dziecko otrzymuje rentę wyznaczoną w umowie. Niewątpliwą korzyścią z założenia polisy posagowej jest zwolnienie zgromadzonych w jej ramach pieniędzy z podatku Belki. Wadą natomiast jest to, że, w przypadku, gdy nie nastąpi śmierć rodzica, suma pieniędzy zgromadzonych w ramach polisy nie będzie wysoka. Stanie się tak dlatego, że ubezpieczyciel część wpłacanych składek będzie potrącał na poczet ryzyka wypłaty odszkodowania z powodu śmierci rodzica. W najgorszym przypadku okazać się może, że suma opłaconych składek będzie niewiele niższa od kwoty wypłaconej z tytułu polisy posagowej. Stąd też warto się zastanowić czy nie lepiej zawrzeć zwykłe ubezpieczenie na życie i dodatkowo do tego samodzielnie odkładać pieniądze na przyszłość dziecka. A, przede wszystkim, nie sugerować się jedną ofertą, tylko przejrzeć kilka, bo polisa polisie nierówna. Jak zacząć? Przede wszystkim, aby zacząć myśleć o oszczędzaniu, należy dokładnie przeanalizować swój budżet. Oszacować, jaka część jest przeznaczana na bieżące potrzeby, jaką część stanowi nadwyżka finansowa oraz jakie wydatki są ewidentnie zbędne bądź nieefektywne. Często bowiem okazuje się, że płacimy za coś z czego w ogóle nie korzystamy. Po ustaleniu kwoty, jaką jesteśmy w stanie wygospodarować w celu jej odłożenia z domowego budżetu (oczywiście bez nadmiernego go obciążania) należy zastanowić się nad okresem oszczędzania. Im dłużej tym lepiej. Warto też tutaj zaznaczyć, że w długoterminowym oszczędzaniu uwzględnić należy fakt, że nasze dochody wraz z upływem czasu mogą wzrastać chociażby, dlatego, że awansujemy, rozwiniemy swoją działalność itp. W związku z tym odkładnie stałej, założonej na początku kwoty może okazać się niewystarczające. Nie zaoszczędzimy tyle ile rzeczywiście powinniśmy, by na emeryturze nie odczuć drastycznego spadku poziomu życia. Aby tego uniknąć wystarczy oszczędzać stałą część swojego dochodu, ale wyrażoną nie kwotowo, lecz procentowo. Dzięki temu, jeśli po latach będziemy zarabiać dużo więcej, odkładane kwoty będą adekwatne i proporcjonalne do wielkości wynagrodzeń. Dodatkowo niezbędna jest dokładna analiza dostępnych opcji, porównanie opłat i potencjalnego zysku. Wiadomo przecież, że reklama to reklama i często gdzieś kryją się słynne gwiazdki. Długoterminowe, systematyczne oszczędzanie uzasadnia sięganie po te instrumenty finansowe, które charakteryzują się większymi wahaniami wartości, ale jednocześnie przynoszą większe zyski. Warto także przyjrzeć się przeszłości i sprawdzić, jak dane fundusze radziły sobie do tej pory, jakie wyniki wypracowały. Bo może być tak, że wysokie opłaty wcale nie idą w parze z wysokimi wynikami. W dobie Internetu wszelkie rankingi funduszy inwestycyjnych są powszechnie dostępne i można je bez problemu znaleźć. Warto też zapoznać się z "karą" za wyjście z inwestycji przed zadeklarowanym terminem oraz zorientować się, jakie zniżki w opłatach dystrybucyjnych oferuje dane TFI. A czy lepiej oszczędzać samemu czy z pomocą jakiejś instytucji? Cóż, na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Wiadomo, że inwestując pieniądze samodzielnie nie ponosimy wszelkich kosztów zarządzania, rezygnacji itd. Jednak często właśnie to koszty są swoistym batem, który ciąży nad oszczędzającym, by nie wycofywał się założonego planu zbyt szybko. Sylwia Jargieło Przy pisaniu artykułu korzystano z: Postawy Polaków wobec oszczędzania raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, wrzesień Zacznij inwestować na giełdzie! Rynki finansowe to jeden z najważniejszych i najbardziej złożonych tworów gospodarki wolnorynkowej. Pomimo tego ich rola w ekonomii jest często traktowana po macoszemu, nawet na kierunkach ściśle ekonomicznych. Ten krótki artykuł nie jest w stanie wypełnić owej luki, ale na pewno wytłumaczy podstawy i zachęci do dalszych poszukiwań. Jako miłośnik giełdy i aktywny inwestor, postaram się w prosty sposób wprowadzić Was do świata inwestycji giełdowych. Przygotowałem kilka gotowych strategii i zaproponowałem wskazówki, które będziecie mogli dokładniej poznać, przeczesując internet lub moją stronę internetową (www.karolpelc.com). Wykorzystam własne definicje, by pokazać wam z czym to się je - Zaczynajmy! Cel istnienia rynku jest jasny: stworzyć możliwie nieskrępowaną możliwość obrotu kapitałem tak, aby inwestorzy doprowadzili do rzetelnej wyceny aktywów zabezpieczających za pośrednictwem handlu papierami wartościowymi (w omawianym przypadku będą to akcje spółek notowanych na warszawskim parkiecie). Cel inwestorów jest jeszcze prostszy: kupić taniej i sprzedać drożej ( pozycja długa ) lub pożyczyć i sprzedać akcje, a następnie odkupić je później po niższej cenie i oddać właścicielowi, inkasując różnicę w cenie ( pozycja krótka lub krótka sprzedaż, która umożliwia osiąganie zysków na spadkach kursów akcji). Są to strategie nastawione na zysk kapitałowy stosowane w różnych okresach przez inwestorów: krótko-, średnio- i długoterminowych. Ponadto inwestorzy mogą kupić akcje dla zysków dywidendowych, by uzyskać kontrolę nad spółką lub przejąć całą spółkę. Dlaczego warto inwestować w akcje? Akcje, spośród inwestycji niewykorzystujących dźwigni finansowej, niosą z sobą duże ryzyko, ale także największe zyski. W długim okresie ich stopa zwrotu jest wyższa od stopy zwrotu z obligacji, banknotów skarbowych, złota oraz znacznie przewyższa inflację. Profesor Siegel, wykorzystując skalę logarytmiczną, porównał te instrumenty na przykładzie rynku amerykańskiego: Źródło: H. J. Siegel, Stocks for the Long Run, Kolejny atut stanowi także szeroki i równy dostęp do danych o spółkach. Ta dostępność narzucona jest prawnie na wszystkie spółki w obrocie publicznym, zmuszając je do publikowania kwartalnych i rocznych danych finansowych oraz bieżącego informowania inwestorów o wszelkich ważnych poczynaniach, takich jak sprzedaż akcji przez członków zarządu lub zmiany w jego składzie. W świetle tego prawa inwestor indywidualny jest zawiadamiany tak efektywnie jak duży fundusz inwestycyjny. Ma on również możliwość szybkiego reagowania na napływające informacje. Dostępne dane są badane przez wielu specjalistów udostępniających je bezpłatnie lub płatnie. Następną zaletą jest sam sposób analizy, w którym inwestor/akcjonariusz zachowuje się jak współwłaściciel firmy, a więc analizuje akcje podobnie do badania biznesu. Dostarcza ona wiadomości o tym, czy spółka jest niedowartościowana lub przewartościowana, dając nam możliwość zarobienia na spadkach lub wzrostach jej ceny. Ponadto dzięki dostępności spółek z wielu dziedzin gospodarki, mamy przywilej wyboru tych z zakresu naszych zainteresowań i specjalizacji. Pozwala to lepiej zrozumieć inwestycje i obniżyć ryzyko. Inwestycje w akcje charakteryzują się dużą płynnością i łatwością zawierania transakcji. Dzieje się tak, dlatego że handel nimi to kluczowy serwis świadczony przez większość brokerów. Sprzyja temu również wysoki obrót dzienny na rozwiniętych rynkach. Oprócz tych zalet istnieje ogromna satysfakcja z obserwowania rozwoju nabytych firm i dostarczania kapitału potrzebnego gospodarce do dalszego wzrostu. Na końcu warto dodać, że w długim terminie na akcjach zarabiają wszyscy, w kontekście pozytywnej wartości dodanej. Dla porównania, w większości transakcji na rynkach walutowych, kontraktów terminowych lub surowców, zysk jednej strony może być osiągnięty jedynie dzięki stracie drugiej strony (bi- 13

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Nr 1(1)/2012MG. 6Jak. str. zmierzyć szczęście? Co ty wiesz o bezrobociu? str. str. Parabanki. 9str. Rekrutacja. talentów INNY. str.

Nr 1(1)/2012MG. 6Jak. str. zmierzyć szczęście? Co ty wiesz o bezrobociu? str. str. Parabanki. 9str. Rekrutacja. talentów INNY. str. młodzież Nr 1(1)/2012MG i gospodarka 6Jak zmierzyć szczęście? str. 12 str. Parabanki str. 15 Co ty wiesz o bezrobociu? str. 9str. Rekrutacja talentów 18 INNY punkt widzenia 2 Drodzy Czytelnicy, oddajemy

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010 DoDatek Dystrybuowany wraz z Dziennikiem metro zawiera wyłącznie materiały przygotowane i pochodzące od mediaplanet nr 2/Październik 2010 5 KROKÓW oszczędzaj inwestuj DO MĄDRYCH DECYZJI oszczędzanie zadbaj

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE wuja sama? nr. 2/2010 Moje Fundusze 1

balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE wuja sama? nr. 2/2010 Moje Fundusze 1 balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz analizujemy skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE NA PROCENTACH NIECO INNE INWESTYCJE zadyszka wuja sama? KTO ZDETRONIZUJE NAJWIĘKSZĄ POTĘGĘ

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo?

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo? Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2015 PIONEER Indyjska gospodarka Z potencjałem, ale też słabościami Program Moja Perspektywa Nowy Portfel Globalny Czy Rosji grozi bankructwo? Felieton prof. Witolda Orłowskiego

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy,

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy, Dodatek partnerski e k s t r a bank&biznes Bankowo mamy unijny standard Placówek w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest u nas już powyżej średniej w UE. Bankowców i bankomatów jeszcze brakuje D2 3 Stopy

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA. Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej. Marta Majcher Piotr Maziarek

PORADNIK INWESTORA. Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej. Marta Majcher Piotr Maziarek PORADNIK INWESTORA Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej Marta Majcher Piotr Maziarek Warszawa 2005 Broszura została wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte mają charakter ogólny. Publikacja

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ 28 WRZEŚNIA 2009 TWÓJ PORTFEL. jak wzbogacić się na złocie

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ 28 WRZEŚNIA 2009 TWÓJ PORTFEL. jak wzbogacić się na złocie NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ 28 WRZEŚNIA 2009 Partner publikacji: Nie tylko ubezpieczenia oczekuj więcej na spotkaniu recepta na bezpieczny portfel jak wzbogacić

Bardziej szczegółowo

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące...

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące... Spis treści 1 6. Operacje pasywne banków i ich struktura...2 6.1. Konstrukcja bilansów banków...2 6.2. Podział pasywów...2 7. Kapitały własne banku...3 7.1. Poziom udziału kapitałów własnych w pasywach

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo