Koncepcje sterowania dla gospodarki wodnej Rozwiązania na bazie Saia PCD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcje sterowania dla gospodarki wodnej Rozwiązania na bazie Saia PCD"

Transkrypt

1 Informacje branżowe Koncepcje sterowania dla gospodarki wodnej Rozwiązania na bazie Saia PCD Firma Saia-Burgess koncentruje swą działalność wokół automatyzacji infrastruktury technicznej związanej z życiem ludzi i produkcją przemysłową. Ponieważ woda jest obok powietrza najważniejszym elementem codziennego życia, jednym z naszych kluczowych celów jest tworzenie niezawodnych systemów sterowania w branży gospodarki wodnej i ściekowej. Zajmujemy się badaniami, produkcją i dostarczaniem elementów systemów sterowania, począwszy od standardowych produktów dla wyspecjalizowanych integratorów systemowych, po unikatowe rozwiązania tworzone specjalnie dla producentów OEM. Kompletne systemy można bardzo łatwo i wydajnie dostosowywać do specyficznych zadań, wykorzystując do tego sterowniki Saia PCD, narzędzia uruchomieniowe, biblioteki oprogramowania oraz terminale operatorskie. Zastosowana w sterownikach technologia zapewnia wysoki poziom skalowalności, niezawodności i trwałości. Nawet bardzo duże zadania mogą być rozwiązane przez proste, elastyczne i bardzo wydajne łączenie w grupy robocze z innymi systemami. W rezultacie zakres naszych aplikacji obejmuje zarówno pojedyncze urządzenia, jak i złożone systemy odpowiedzialne za sterowanie zaopatrzeniem w wodę całych miast; tak urządzenia ozonujące, jak i systemy zaopatrujące w wodę Brukselę, Budapeszt czy Warszawę. Saia-Burgess może poszczycić się bogatym doświadczeniem w tym obszarze rozwiązań, a innowacyjność produktów i koncepcji gwarantuje także indywidualne wsparcie inżynierskie podczas realizacji każdego projektu. Nazywamy to Kompetencją w Automatyzacji Infrastruktury.

2 Systemy gospodarki wodnej Nowoczesne koncepcje sterowania Woda należy do nieodnawialnych naturalnych zasobów i jest pierwotnym źródłem życia na Ziemi. Stanowi 71% powierzchni Ziemi. Szacuje się, że całkowite zasoby wodne naszej planety wynoszą do trylionów metrów sześciennych wody, czyli 28 milionów razy tyle, ile mieści się w Jez. Bodeńskim. Mniej niż 1% tej liczby przybiera formę wody gruntowej. Zaopatrzenie w wodę pitną i użytkową Woda pozyskiwana jest na różne sposoby uzależnione od lokalnych czynników. Dostępność wody gruntowej ze studni głębinowych czy naturalnych źródeł jest ograniczona. Koniecznością jest więc jej uzupełnianie bądź zastępowanie zasobami wody powierzchniowej. Kontrolery pomp są najlepszą metodą zapewniania jej efektywnego pozyskiwania, dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Zanim jednak woda będzie się nadawała do spożycia, trzeba ją odpowiednio przygotować. W zależności od konkretnych wymagań może to oznaczać proste fi ltrowanie bądź odsalanie wody morskiej. Czasem przeciwnie, wodę należy wzbogacić dodając do niej pewne substancje, poddać ją mineralizacji, aeracji czy obróbce termicznej. Precyzyjna kontrola wszystkich tych procesów jest podstawowym i niezbędnym warunkiem do uzyskania i utrzymania stałej, wysokiej jakości wody przy zachowaniu minimalnych kosztów. Bardzo często uzależnieni jesteśmy od okresowego pojawiania się wody. W takich sytuacjach niezbędne staje się jej magazynowanie, w celu wykorzystania w okresach niedoboru. Poza naturalnymi zbiornikami takimi jak jeziora czy stawy wykorzystuje się do tego celu również wieże wodne i cysterny. Ponieważ zbiorniki te umieszczone są często w znacznych odległościach od miejsc spożycia wody, skuteczna dystrybucja jest niezwykle istotna. Woda użytkowa wykorzystywana jest także do mycia i kąpieli. W zależności od wymagań, komfortu oraz potrzeby konieczne jest dodatkowe ogrzewanie wody. Gama dedykowanych rozwiązań obejmuje urządzenia począwszy od małych przydomowych ogrzewaczy do systemów ogrzewania wody w ogólnodostępnych pływalniach. Wszędzie tam, gdzie woda używana jest do rekreacji, w parkach wodnych, w których stosuje się urządzenia tworzące sztuczne wiry czy fale, ochrona przed bakteriami z rodziny legionella jest nawet bardziej istotna niż w użytku domowym. W budownictwie woda służy najczęściej jako środek transportu energii np. do ogrzewania bądź chłodzenia, w domach prywatnych czy też miejskich systemach ciepłowniczych.

3 Oczyszczanie i bezpieczne usuwanie ścieków jest konieczne do ochrony przed chorobami. Biorąc pod uwagę możliwość zagrożenia powodziowego bardzo ważne jest zabezpieczanie przed epidemią chorób przenoszonych przez wodę. Ścieki Dostarczanie wody pitnej i użytkowej jest nierozerwalnie związane z usuwaniem ścieków. Procesy jakim poddawana jest zużyta woda oraz jej transport różnią się wieloma szczegółami od pozyskiwania wody, ale w obu tych procesach używanych jest bardzo dużo porównywalnych urządzeń: pompy, zawory kontrolne i sterujące z siłownikami lub bez, fi ltry, czujniki i liczniki. Dodatkowo w procesie usuwania zanieczyszczeń biorą udział specjalne urządzenia takie jak prasy do szlamu, urządzenia do osuszania i inne. Woda w przemyśle Dostarczanie i usuwanie wody dla zastosowań przemysłowych jest bardzo podobne do działań wspomnianych wcześniej, ale różne uwarunkowania mogą wymagać wielu wariacji rozwiązań. Woda używana jest również jako narzędzie i składnik produkcji. Woda o wysokim ciśnieniu jest wykorzystywana do czyszczenia i przetwarzania elementów produkcji. Betonowe produkty nie mogą być wyprodukowane bez dodatku wody. Oczywiste zastosowanie ma woda w przemyśle spożywczym, w tym napojów. Jest to dziedzina, gdzie normy jakości i dozowania wody są najostrzejsze. Regulacja rzek Sieci kanałów i śluz są używane do tworzenia szlaków transportowych. Tamy regulują poziom wody i pomagają zapobiegać katastrofom powodzi. Konieczność regulacji poziomu wody dotyczy zarówno rejonów położonych poniżej poziomu morza jak Holandia, jak i rejonów górzystych z wiosennymi roztopami jak Alpy. W rolnictwie systemy kanałów i odprowadzeń wody są używane do nawadniania i drenażu.

4 Woda jest atrakcyjnym źródłem energii, nieszkodliwym w porównaniu z energią jądrową, nie zanieczyszcza środowiska, inaczej niż tradycyjne spalanie paliw i mniej zakłóca naturalny krajobraz niż elektrownie wiatrowe. Elektrownie i energia wody Produkcja energii jest dużo bardziej zróżnicowana niż wydaje nam się na pierwszy rzut oka. Tamy służą nie tylko zatrzymywaniu wody i regulowaniu poziomu rzek i jezior, ale również umożliwiają produkcję energii elektrycznej. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystywane są także pływy morskie generujące prąd w elektrowniach pływowych. Nie tylko na Islandii korzysta się z gorących źródeł do ogrzewania domów. Nowoczesne pompy geotermalne czynią produkcję energii opłacalną także w rejonach, gdzie aż tak gorące źródła nie występują. Zwykła woda powierzchniowa w połączeniu z elektryczną pompą ciepła jest wystarczająca. W końcu nawet technologia ogniw paliwowych oparta jest na wykorzystaniu wodoru, pierwiastka chemicznego, który dał wodzie nazwę. Podsumowanie Saia PCD Lista zastosowań wody jest niemal nieograniczona. Monitoring, wizualizacja, gromadzenie danych, archiwizacja i rejestracja zużycia są zadaniami z powodzeniem realizowanymi przez sterowniki Saia PCD. Najważniejszą zaletą naszych produktów jest ich solidność, cecha bardzo pożądana w gospodarce wodnej. Oprócz tego sterowniki Saia PCD mają wyjątkowo bogate możliwości komunikacyjne. Węzły technologiczne mogą być łączone w sieci zarówno kablem, jak i drogą radiową. Praca sterowników jest zazwyczaj ukryta. Zauważamy je, gdy w systemie wydarzy się jakaś awaria. Istotne jest to, że w takich przypadkach nasze urządzenia są czynnikiem wspomagającym rozwiązywanie problemu, a nie jego przyczyną. To zadanie to zarówno wyzwanie, jak i powód ogromnego zaangażowania całego zespołu w rozwój, produkcję, sprzedaż i wsparcie techniczne. Gdziekolwiek jesteś sterowniki Saia PCD są zawsze blisko Na życzenie prześlemy szczegółowe informacje o naszych produktach i ich wdrożeniach. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej.

5 Wdrożenia, które mówią same za siebie Wiedza przekuta w praktyczne zastosowania Potencjał modernizowania instalacji gospodarki wodnej za pomocą nowoczesnych systemów sterowania jest ogromny. Sterowniki SAIA PCD są z powodzeniem używane w wielu różnych projektach, które stanowią nasze referencje. Zitau, Niemcy System odprowadzania ścieków Wiedeń, Austria Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Budapeszt, Węgry Zabezpieczenie przeciwpożarowe na lotnisku Bruksela, Belgia System wodociągów i kanalizacji Produkcja i dystrybucja wody Firma CIBE jest największym belgijskim przedsiębiorstwem wodociągowym. Rokrocznie fi rma produkuje ponad 140 milionów m 3 wody, z czego około połowa jest zużywana na potrzeby Brukseli. Trzy czwarte dostarczonej wody to wody gruntowe, pozostała część pochodzi z zasobów powierzchniowych. Saia PCD są podstawowymi sterownikami wykorzystywanymi w produkcji, dystrybucji i odprowadzaniu wody w 27 nadrzędnych stacjach. Komunikacja pomiędzy centralą w Brukseli, a stacjami rozproszonymi w 5 prowincjach odbywa się poprzez sieć Ethernet TCP/IP. W samych stacjach sterowniki PCD są połączone siecią Profi bus albo Saia S-Bus. Siedlce wraz z przyległymi miejscowościami zamieszkuje ponad osób. PWIK Siedlce obsługuje cały obszar miejski (ok osób) i część obszarów podmiejskich. Woda pochodzi z 35 studni głębinowych. Łączna długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez PWiK na terenie gminy i miasta Siedlce przekracza 350 km, długość sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej) wynosi ok. 300 km. Praca systemu wodno-kanalizacyjnego jest monitorowana w sposób ciągły w stacjach roboczych systemu nadrzędnego SCADA. Sterowanie i komunikację z systemem nadrzędnym w większości obiektów realizują sterowniki Saia. Ujęcie Wody Wierzchowisko (Wodociągi Częstochowskie) to pierwsza w Polsce stacja uzdatniania wody, wykorzystująca bakterie do usuwania związków azotu. Technologia biologicznej denitryfikacji prowadzi do redukcji azotanów do gazowego, molekularnego azotu. Metoda ta pozwala, po uzdatnieniu 500 m 3 /h wody i po zmieszaniu jej z wodą surową, uzyskać 1000 m 3 /h wyśmienitej wody. Biologiczna denitryfikacja pozwala na zachowanie naturalnych walorów wody. Do monitorowania parametrów kluczowych procesów, sterowania i komunikacji stacja wykorzystuje urządzenia Saia typu PCD2.M480 i PCD2.M170. Obiekty hydrotechniczne Zintegrowany system monitorowania pracy obiektów hydrotechnicznych dla RZGW Kraków kontroluje stan grupy zbiorników wodnych. W jej skład wchodzą obiekty m.in. w Dobczycach, Klimkówce i Besku. Sieć rozproszonych sterowników rodziny PCD monitoruje pracę i stan bezpieczeństwa zapór, kontroluje i steruje położeniem elementów upustowych zapór, rejestruje wszelkie zdarzenia na obiektach (np. przekroczenie stanów alarmowych). Informacje z obiektów hydrotechnicznych przesyłane są za pośrednictwem sieci Internet do serwera centralnego i aplikacji SCADA, a służą m.in. wspomaganiu pracy ośrodka informacji o zagrożeniach powodziowych.

6 Wyciąg z listy referencyjnej w Polsce: i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Zakład Wodociągu Centralnego i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Zakład Wodociągu Praskiego i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i Kanalizacji S.A. w Krakowie w Siedlcach KGHM Polska Miedź S.A. Lubin w Lublinie Sp. z o.o. Sp. z o.o. Olsztyn Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. i Kanalizacji Sp. z o.o. Łomża Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. Nowy Sącz AQUA S.A. Bielsko-Biała Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Leżajsk Okręgu Częstochowskiego S.A. WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Goleniów Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. AQUA Sp. z o.o. Szczytno Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Oleśnica Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grójec i Kanalizacji Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach gmina Starcza Akwedukt Sp. z o.o. Kielce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Stagal Lębork Kontakt Saia-Burgess Controls AG Bahnhofstrasse 18, CH-3280 Murten / Switzerland T / , F / SABUR Sp. z o.o. ul. Puławska 303, Warszawa T. +48 (0) 22 / , F +48 (0) 22 / SABUR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedzenia. P+P26/936 P

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SA W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC 2008 WYDANIE PIERWSZE Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Laureaci 2010, 2011 i 2012

Laureaci 2010, 2011 i 2012 Laureaci 2010, 2011 i 2012 wyprodukowano na papierze ekologicznym Szanowni Państwo, GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii to zapoczątkowany i prowadzony dla przedsiębiorców projekt Ministerstwa Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH KATALOG 2009 www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH Spis treści Na dobry początek czym jest Ekoenergia Opolszczyzny? 5 Stawiamy

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 2014 Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Projekt do konsultacji społecznych Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - 1 - Wykonawca: Lider Projekt Lider

Bardziej szczegółowo

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości direct energetyka czerwiec 2014 GRID SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości STEROWNIK DO TELETECHNIKI W WIRTUALNEJ ELEKTROWNI / str. 12 750 XTR EXTREMALNIE WYTRZYMAŁY

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie

Deklaracja Środowiskowa. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie Deklaracja Środowiskowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie Wydanie drugie, aktualizacja 2013 Zdj. na okładce: Ujęcie wody w Olsztynie. Fot. W. Skalik Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013

direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013 direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013 własne rozwiązania na własnym podwórku / 20 The Squaire leżący wieżowiec / 12 więcej dali w sieci / 8 Wykonawstwo z certyfikatem WAGO / 11 TREŚCI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA

Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA KRAKÓW, 2013 Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Jarosiński, prof. nadzw. IGSMiE PAN, Instytut Gospodarki Surowcami

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 PROJEKT Łódź, czerwiec 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich DOBRE PRAKTYKI Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich Fot. istockphoto.com Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku CZĘŚĆ 1 Ciepło Systemowe od MPEC Białystok Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Systemy UV dla ścieków

Systemy UV dla ścieków Systemy UV dla ścieków 3 5 6 Zawiera UV chroni skąpe zasoby wody Systemy Berson Openline Systemu Berson InLine : Właściwości i główne zalety Najważniejsze elementy Lider w UV przez ponad 40 lat Berson:

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 Gorlice 2011 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu miasta Białystok

INFORMACJA Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu miasta Białystok Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks 085 742 21 04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl INFORMACJA Podlaskiego Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT RAPORT Z WARSZTATÓW SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT Krakowski Park Technologiczny, 9.01.2014 r. Zawartość Raport z warsztatów SMART ENVIRONMENT, Leszek Michno

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Zakładu Uzdatniania Wody Raba - str. 3 40 lat wody z Raby dla Krakowa i nie tylko - str. 6 Spotkanie emerytów i rencistów MPWiK SA - str.

Jubileusz Zakładu Uzdatniania Wody Raba - str. 3 40 lat wody z Raby dla Krakowa i nie tylko - str. 6 Spotkanie emerytów i rencistów MPWiK SA - str. Nr 70, wrzesień 2014 ISSN - 1505-2478 C z a s o p i s m o M i e j s k i e g o P r z e d s i ę b i o r s t w a W o d o c i ą g ó w i K a n a l i z a c j i S A w K r a k o w i e Jubileusz Zakładu Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s.

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s. Nr 84 2/2015 ISSN: 1507 3890 Jak realnie oszczędzać dzięki monitoringowi mediów produkcyjnych? temat numeru: strony 32-41 Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość

Bardziej szczegółowo

4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA

4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA 4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA 4.1. Wprowadzenie Istotnymi czynnikami warunkującymi stan środowiska jest rozwój gospodarczy i społeczny województwa. Zatem, aby

Bardziej szczegółowo