Sartorius PMA.Quality PMA7501, PMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sartorius PMA.Quality PMA7501, PMA7501-000"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Sartorius PMA.Quality PMA7501, PMA Elektroniczna waga do mieszania farb

2 Wygląd urządzenia PMA Panel wyświetlacza 2 Przycisk Q (Wł/Standby) 3 Przycisk R: w górę 4 Przycisk S: w dół 5 Zero U/Przycisk tarowania 6 Przycisk zmieniający I w zależności od ustawień menu: dla PMA 7501 zmienia na dwie pozycje po przecinku 0,05 g do 999,95 g lub zmienia pomiędzy»g«i»p«parts per Pound w zależności od ustawień menu. 7 Przycisk współczynnika K dla aplikacji mieszających lakiery 8 Przycisk c (Clear) i przycisk [REC] dla aplikacji mieszających lakiery 9 Przycisk L [ENTER] i przycisk [MEM] dla aplikacji mieszających lakiery 2 10 Display/Wyświetlacz 11 Szala wagi 12 Złącze (gniazdo DSUB 9-biegunowe) 13 Złącze napięcia zasilania 14 Statyw 15 Przegub Objaśnienie oznaczeń W niniejszej instrukcji zastosowano następujące symbole: umieszczony przed wskazówkami postępowania $ umieszczony przed wskazówkami postępowania, które można wykonać tylko po spełnieniu określonych warunków > opisuje to, co dzieje się po wykonaniu określonego postępowania umieszczony przez punktem wyliczania! wskazuje na niebezpieczeństwo

3 Spis treści Przeznaczenie Wygląd urządzenia... 2 Spis treści... 3 Przeznaczenie... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia... 4 Uruchamianie... 5 Użytkowanie... 7 Aplikacje... 9 Regulacja...12 Ustawienia menu...13 Sygnalizacja usterek...18 Konserwacja...19 Utylizacja...20 PMA7501 jest wagą zaprojektowaną specjalnie do stosowania podczas mieszania lakierów. Wagą można sterować za pomocą klawiatury w trybie Stand Alone oraz przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na komputerze PC (np.: aplikacje do mieszania farb producenta lakieru). Odpowiednie sterowniki urządzeń dla systemów DOS lub WINDOWS do tworzenia oprogramowania w razie potrzeby można uzyskać w firmie Sartorius. Wskazówka: Przed podłączeniem i uruchomieniem wagi PMA7501 należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Przykłady aplikacji i ustawienia menu opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą być realizowane za pomocą urządzenia PMA W. Dane techniczne...21 Opis interfejsów...22 Akcesoria...23 Deklaracja zgodności

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia Waga spełnia wymagania prawne i normy dla elektrycznych środków pomocniczych, wymienności elektromagnetycznej i wymagane prawem normy bezpieczeństwa. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może być przyczyną obrażeń ciała lub strat materialnych. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. W ten sposób można uniknąć uszkodzenia urządzenia. Instrukcję obsługi należy zachować w celu późniejszego użycia. Gdy urządzenie nie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi, może to mieć ujemny wpływ na działanie stosowanych środków ochronnych. Wagi nie należy wystawiać na działanie skrajnych temperatur, agresywnych oparów chemicznych, wilgoci, uderzeń lub drgań. Silne oddziaływania elektromagnetyczne mogą spowodować zakłócenia wartości wskazanej. Po zakończeniu zakłócenia można urządzenie znowu używać zgodnie z przeznaczeniem.! Wszystkie środki pomocnicze mogą być stosowane wyłącznie wewnątrz budynków.! Wagi nie wolno używać w obszarach zagrożonych wybuchem.! Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli lub elektronicznych urządzeń dodatkowych do złącza danych wagę należy odłączyć od sieci (zasilacz wyciągnąć z gniazda). W przypadku zastosowania kabli innych producentów należy zwracać uwagę na przyporządkowanie pinów. Przed podłączeniem do urządzeń Sartorius należy skontrolować przyłącza przewodu zgodnie z odpowiednim schematem połączeń i rozłączyć przewody niezgodne z tym schematem. Odpowiedzialność za przewody dostarczone przez producenta innego niż Sartorius ponosi użytkownik. 4 Podłączenie do sieci musi być zgodne z normami kraju użytkowania. W razie potrzeby należy skonsultować się z dystrybutorem lub działem obsługi klienta firmy Sartorius. W przypadku niefachowej instalacji gwarancja traci ważność.! Jeśli nie można zagwarantować bezpiecznej pracy wagi, należy ją odłączyć od napięcia i zabezpieczyć przed dalszym użytkowaniem (np. w przypadku widocznego uszkodzenia zasilacza lub jego wadliwego działania). Należy przestrzegać przepisów BHP i odpowiednio poinstruować personel obsługujący.! Konserwację, naprawę oraz czyszczenie wagi lub zasilacza należy generalnie przeprowadzać przy odłączonym napięciu. Każda ingerencja w urządzenia (przeprowadzona przez osoby nieupoważnione przez firmę Sartorius) prowadzi do utraty prawa do roszczeń gwarancyjnych. Ekranowanie kabli łączących urządzenia oraz przewodów plecionych wewnętrznego okablowania jest wykonane z PCV. Substancje chemiczne niszczące ten materiał nie mogą wchodzić w kontakt z przewodami.! W żadnym wypadku nie zamykać młotkiem puszki z farbą stojącej na szali wagi! Uszkodzi to system wagowy!

5 Uruchamianie Wagę wyjąć z opakowania. Niezwłocznie po rozpakowaniu należy skontrolować urządzenie pod kątem ewentualnych widocznych zewnętrznych uszkodzeń. Zawartość Waga Szala wagi Zasilacz 2 zaślepki (w statywie) C Miejsce ustawienia Wybrać odpowiednie miejsce ustawienia bez przeciągów, promieniowania cieplnego, wilgoci i wstrząsów. Przed podłączeniem urządzenia do sieci przeczytać instrukcję obsługi.! Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. Ustawić szalę wagi. 5

6 Podłączanie do sieci Zasilanie prądem odbywa się przez dostarczony z urządzeniem zasilacz. Włożyć wtyczkę kątową boczną do przyłącza napięcia zasilającego (13). Podłączyć kabel zasilający odpowiedni dla danego kraju Podłączyć zasilacz do gniazda.! Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. Nadrukowana wartość napięcia musi odpowiadać lokalnemu napięciu sieciowemu. Jeśli podane napięcie sieci lub forma wtyczki zasilacza nie odpowiadają lokalnym normom, należy zwrócić się do przedstawiciela firmy Sartorius lub powiadomić dostawcę. Stosować tylko oryginalne zasilacze firmy Sartorius! Stosowanie innych produktów, również dopuszczonych przez instytucje certyfikujące, wymaga zgody fachowca. 6

7 Użytkowanie Włączyć wagę przyciskiem Q (2). Po włączeniu wagi zostanie wykonany automatyczny test urządzenia. Zakończy się on komunikatem 0,0 g. Jeśli zostanie wyświetlona inna wartość, należy wytarować wagę za pomocą przycisku U (5). Ważenie z jedną pozycją po przecinku Na szali wagi ustawić pustą puszkę na lakier. Nacisnąć przycisk U (5). Na wyświetlaczu pojawi się»0,0 g«. Odmierzyć pierwszy składnik, a następnie odczytać wagę, jak tylko pojawi się symbol stanu równowagi (tutaj)»g«. Napełnić i odmierzyć następny składnik, aż do osiągnięcia docelowej wagi (receptura). Napełnioną puszkę z lakierem zdjąć z szali wagi. W żadnym wypadku nie zamykać młotkiem puszki z farbą stojącej na szali wagi! Uszkodzi to system wagowy! 7

8 Ważenie z dwoma pozycjami po przecinku Wskazówka: Do ważenia z dwoma pozycjami po przecinku wymagane jest ustawienie menu, patrz: Ustawienia menu Nacisnąć przycisk I (6). Na wyświetlaczu pojawi się»0,00 g«. Na szali wagi ustawić pustą puszkę na lakier (11). Nacisnąć przycisk U (5). Na wyświetlaczu pojawi się»0,00 g«. Odmierzyć pierwszy składnik: 205,50 g. Odczytać wagę, jak tylko pojawi się symbol stanu równowagi (tutaj)»g«. Napełnić następny składnik, aż do osiągnięcia docelowej wagi (receptura). Napełnioną puszkę z lakierem zdjąć z szali wagi. Wskazówka: Jeśli waga została wytarowana i przyciskiem I (6) włączono drugą pozycję po przecinku z dokładnością 0,05 g, można ważyć do 999,95 g z dwoma pozycjami po przecinku. Wartości powyżej tej wielkości są wyświetlane z jedną pozycją po przecinku. W żadnym wypadku nie zamykać młotkiem puszki z farbą stojącej na szali wagi! Uszkodzi to system wagowy! 8

9 Aplikacje Receptura (obliczanie współczynnika) Obliczanie współczynnika umożliwia ważenie mniejszych lub większych ilości zasadniczej receptury farby (np. 250 ml z receptury 1 l). Naciskając przycisk K (7), można wybrać różne współczynniki (ilości): 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0. Naciskając przycisk R (3): w górę lub przycisk S (4): w dół można zmieniać wartość krokowo co 0,1 od współczynnika 1,0 lub krokowo co 0,01 od współczynnika 0,25 do 1,0. Wskazówka: Migająca strzałka n na wyświetlaczu wskazuje, że wyświetlana wartość nie jest skalibrowana. Przykład: Podczas definiowania receptury wyświetlacz masy wskazuje wartości w»g«. Należy odmierzyć 250 ml według receptury zasadniczej dla 1 l, ale w taki sposób, aby nie było konieczne ręcznie przeliczanie poszczególnych składników receptury. Receptura zasadnicza dla 1 litra: 250 g pierwszego składnika g drugiego składnika g trzeciego składnika Suma: 1000 g 1. Postawić pusty pojemnik na szali wagi i wytarować wagę. 2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk współczynnika K (7), aż do ustawienia współczynnika».25«(dla tego przykładu). 9

10 3. Obok wyświetlacza masy pojawi się».25«. 4. Pierwszy składnik farby»250 g«receptury napełnić powoli, aż na wyświetlaczu pojawi się»250 g«. 5. Napełnić drugi składnik»250 g«, aż na wyświetlaczu pojawi się»500 g«. 6. Napełnić ostatni składnik»500 g«, aż zostanie wyświetlona wartość»1000 g«. Koniec przykładu. Odpowiednio do wskazań wyświetlacza napełniono dokładnie 1000 g, ale po dokonanych zmianach pojemnik zawiera masę równą 250 g. Dla wszystkich współczynników przeliczeniowych postępuje się w ten sam sposób. Ważenie/Z funkcją przeliczania Wlano nadmierną ilość jednego ze składników farby zadanej receptury (np. dla 4 składników). Wszystkie wcześniejsze wartości zostały dokładnie odmierzone i zapamiętane przyciskiem L [MEM] (9). Nacisnąć przycisk S (4). Rozpocznie się program przeliczania; na wyświetlaczu miga»c«. Przyciskiem R (3): w górę lub przyciskiem S (4): w dół skorygować wartość dokładnie do wcześniej zadanej wartości receptury. Nacisnąć przycisk L [MEM] (9). Waga automatycznie przeliczy ilość wcześniej napełnionych składników względem skorygowanej wartości i wyświetli ilość, którą należy dolać, aby receptura się zgadzała. Po korekcie należy wlać pozostałe komponenty zgodnie z recepturą. Wskazówka: Błąd ważenia można korygować dowolnie często. Ilość całkowita (litry) zwiększa się podczas korekty! Naciskając przycisk c (8), można wyświetlić współczynnik korekty napełnionej ilości.»c«= współczynnik korekty Strzałka n na wyświetlaczu wskazuje, że wyświetlana wartość nie jest skalibrowana. 10

11 Przykład (zbiorczy): 1. Postawić pustą puszkę na lakier na szali wagi (11). +118,0 g 2. Nacisnąć przycisk U (5). 0,0 g Napełnić składnik +50,0 g 4. Nacisnąć: przycisk L, przycisk [MEM] (9) STO Odmierzyć składnik +110,0 g 6. Nacisnąć: przycisk L, przycisk [MEM] (9) STO Odmierzyć składnik +203,0 g Wlano zbyt dużą ilość tego składnika! Prawidłowa wartość wynosi 200,0 g. 8. Naciśnięcie przycisku y (4) rozpocznie przeliczanie. Symbol»C«= Correct (korekta) miga na wyświetlaczu. 9. Naciskać przycisk y (4) wielokrotnie, aż wartość zostanie skorygowana do prawidłowej wartości. +200,0 g 10. Nacisnąć: przycisk L, przycisk [MEM] (9) COR Dolać składnik; na wyświetlaczu pojawi się»c1«. 1,7 g. 12. Dolać do wartości 0,0 g. Wskazanie: 0,0 g 13. Nacisnąć: przycisk L, przycisk [MEM] (9) COR Dolać składnik; na wyświetlaczu pojawi się»c2«. 2,0 g 15. Dolać do wartości 0,0. Wskazanie 0,0 g 16. Nacisnąć: przycisk L, przycisk [MEM]. Nastąpi automatyczne przejście do programu receptury,»c«znika. +200,0 g. 17. Naciskając przycisk c (8) [REC] sprawdzić, jaka jest masa całkowita»c«= współczynnik korekty, tutaj: 1,03. (Masa całk. receptury + współczynnik korekty) 18. Wlać czwarty składnik +1000,0 g Koniec przykładu. 11

12 Regulacja Przycisk U (5) służy do kalibracji wagi. Masa kalibrująca: 5000 g, dokładność: + 0,075 g. Po włączeniu wagi do sieci oraz przed kalibracją należy odczekać ok. 30 minut, aby urządzenie rozgrzało się. Nacisnąć i przytrzymać przycisk U (5) 2 s, na wyświetlaczu pojawi się wartość Zwolnić przycisk. Ustawić masę kalibrującą na środku szali wagi (11). Kalibracja przebiega automatycznie. Po kalibracji zdjąć masę. 12

13 Ustawienia menu Wywołanie menu SETUP Przykład: Punkt menu: Wywołanie dopasowania do miejsca przeznaczenia. Nacisnąć i przytrzymać przycisk L [ENTER] ok. 2 s, na wyświetlaczu pojawi się»setup«(poziom 1). Przyciskami RS wybrać punkt menu pierwszego poziomu. Nacisnąć przycisk L [ENTER], aby wybrać drugi poziom (poziom 2). Wywołać punkt menu na drugim poziomie. Przyciskami RS wybrać żądany punkt menu. Naciskając przycisk L [ENTER], wybrać trzeci poziom (poziom 3). Wyświetlone zostaną punkty menu trzeciego poziomu (poziom 3). Przyciskami RS wybrać żądany punkt menu. Nacisnąć przycisk L [ENTER], wybrać czwarty poziom (poziom 4). Wywołać punkt menu na czwartym poziomie. Przyciskami RS wybrać żądany punkt menu. (Koniec przykładu.) Nacisnąć przycisk L [ENTER], pojawi się»o«, nowy kod został ustawiony. Nacisnąć wielokrotnie przycisk c (Clear), aż do wyjścia z menu. Wskazówka: Pełna lista menu jest dostępna na żądanie w firmie Sartorius! 13

14 Ważne ustawienia menu Nacisnąć i przytrzymać przycisk L [ENTER] ok. 2 s, na wyświetlaczu pojawi się»setup«(poziom 1). Poziom 1 SETUP Ustawienie języka Poziom 1 Poziom 2 JEZYK o DEUTSCH ENGLISH FRANCAISE ITALIANO itd. Naciskając przycisk R, wybrać»język«nacisnąć przycisk L [ENTER] Wybrać język, naciskając przyciski RS Nacisnąć przycisk L [ENTER], pojawi się»o«, wybrane ustawienie zostało zapisane. Nacisnąć przycisk c (Clear) wielokrotnie, aż do wyjścia z menu. Przypisanie i zwolnienie przycisku zmiennego I (ustawienie podstawowe) Po zwolnieniu przycisk zmienny I można indywidualnie zdefiniować jako 1 lub 2 pozycje po przecinku oraz jako gram lub PT./PD. Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 SETUP Nacisnąć przycisk L [ENTER] ZASTOSOWANIE Naciskając przyciski RS, wybrać»zastosowanie«nacisnąć przycisk L [ENTER]. wechseltaste Naciskając przyciski RS, wybrać»wechseltaste«o WYL Nacisnąć przycisk L [ENTER], WY Naciskając przyciski RS, wybrać»wł«. Nacisnąć przycisk L [ENTER], wyświetli się»o«, wybrane ustawienie zostanie zapisane. Nacisnąć przycisk c (Clear) wielokrotnie, aż do wyjścia z menu. Przypisanie funkcji 0,0g / 0,00g, lub g / PT./PD dla przycisku zmiennego I. Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 SETUP Nacisnąć przycisk L [ENTER] ZASTOSOWANIE Naciskając przyciski RS, wybrać»zastosowanie«jednostki Nacisnąć przycisk L [ENTER], przyciskiem S wybrać»jednostki«nacisnąć przycisk L [ENTER]. PT./PD. Naciskając przyciski RS, wybrać»gram«o GRAM Nacisnąć przycisk L, pojawi się»o«, żądane ustawienie zostanie zapisane. Nacisnąć przycisk c (Clear). POZYCJE Naciskając przyciski RS, wybrać»pozycje«standard Nacisnąć przycisk L, wybrać ustawienie o POLYRANGE Nacisnąć przycisk L, pojawi się»o«, za pomocą przycisku c (Clear) wyjść z menu. 14

15 Przełączanie pozycji (Standard = 1 pozycja po przecinku, Polyrange = 2 pozycje po przecinku) Przełączanie jednostek (gramy lub PT./PD.) Przy tym ustawieniu ustawienia wagi zostaną przyjęte. Po włączeniu wagi zdefiniowane ustawienia będą ustawieniami podstawowymi! Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 SETUP Nacisnąć przycisk L [ENTER] WAGA Nacisnąć przycisk L [ENTER] POZYCJE Naciskając przyciski RS, wybrać»pozycje«nacisnąć przycisk L [ENTER] o STANDARD Naciskając przyciski RS, wybrać»standard«polyrange Nacisnąć przycisk L [ENTER], wyświetli się JEDNOSTKI»o«, nowy kod zostanie ustawiony. o GRAM Nacisnąć przycisk c (Clear) wielokrotnie, PT./PD. aż do wyjścia z menu. Aktywowanie funkcji»lock «Wagę można zabezpieczyć przed niepożądanym użyciem za pomocą funkcji»lock«. Po uaktywnieniu funkcji»lock«waga wyświetla ważone wartości wyłącznie wówczas, gdy waga i podłączony komputer komunikują się. Jeśli w opcji»extras«aktywowano funkcję»lock«, przesyłanie danych do komputera zostanie przerwane i na wyświetlaczu pojawi się symbol zamka. Przy próbie ważenia waga zostanie automatycznie zablokowana. Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 SETUP Nacisnąć przycisk L [ENTER] EXTRAS Naciskając przyciski RS, wybrać»extras«nacisnąć przycisk L [ENTER] LOCK Naciskając przyciski RS, wybrać»lock«nacisnąć przycisk L [ENTER] WYL Naciskając przyciski RS, wybrać»wł«, o WL potwierdzić przyciskiem L. Nacisnąć przycisk c (Clear) wielokrotnie, aż do wyjścia z menu. Wprowadzanie hasła Dodatkowo w funkcji»lock«użytkownik może podać»hasło«. Jeśli użytkownik, wyłączając opcję»wyl.«wyłączy funkcję»lock«, musi podać ważne hasło. Hasło może składać się z 6 cyfr. Cyfry (0 do 9) wybiera się, naciskając przyciski RS. Na wyświetlaczu (10) pojawi się 6 kresek ( ). Pierwsza kreska»miga«na wyświetlaczu. Przyciskami RS wybrać odpowiednią cyfrę (0 do 9), nacisnąć przycisk L [ENTER], cyfra zostanie przyjęta, a na wyświetlaczu będzie»migać«druga kreska. Odpowiednio powtórzyć wprowadzanie. Jeśli zostanie przyjęty»pusty znak«, przy migającej kresce nacisnąć przycisk L [ENTER]. Jeśli wypełniono wszystkie 6 pozycji, zapisać kod cyfrowy, naciskając przycisk L [ENTER]. 15

16 Wskazówka: Kod cyfrowy przechowywać w bezpiecznym miejscu! Waga zostanie włączona tylko po podaniu prawidłowego kodu! Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 INPUT Nacisnąć przyciski RS, wybrać»input«. HASLO Nacisnąć przycisk L [ENTER]. Nacisnąć przycisk L [ENTER]. PW.NEU Nacisnąć przyciski RS, wybrać»pw.neu« Wprowadzić kod cyfrowy, nacisnąć przycisk L [ENTER]. Naciskać przycisk-c (Clear), aż do wyjścia z menu. Zmiana hasła Jeśli użytkownik chce zmienić hasło, musi najpierw w polu»hasło«wprowadzić prawidłowo stare hasło. Na wyświetlaczu pojawi się opcja»pw.alt«. Po podaniu prawidłowego hasła automatycznie pojawi się opcja»pw.neu«. Użytkownik może teraz podać nowe hasło lub zatwierdzić każdą z migających kresek przyciskiem L [ENTER]. Na wyświetlaczu pojawią się teraz puste znaki. Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 INPUT Nacisnąć przyciski RS, wybrać»input«. HASLO Nacisnąć przycisk L [ENTER]. PW.ALT Nacisnąć przycisk L [ENTER] Podać stare hasło w polu»pw.alt«. PW.NEU Po podaniu prawidłowego hasła pojawi się opcja»pw.neu« Wprowadzić kod cyfrowy, nacisnąć przycisk L [ENTER]. Nacisnąć przycisk-c (Clear), powrót do menu. 16

17 Ustawianie na wyświetlaczu opcji»tekstydlugie«lub»krotkie«wskazówki dla użytkownika (teksty widoczne na wyświetlaczu) można zmieniać. Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 SETUP Nacisnąć przycisk L [ENTER]. EXTRAS TEKSTY Nacisnąć przyciski RS, wybrać»extras«. Nacisnąć przycisk L [ENTER]. Nacisnąć przyciski RS, wybrać»teksty«. Nacisnąć przycisk L [ENTER]. DLUGIE Nacisnąć przyciski RS, wybrać»krotkie«, o KROTKIE potwierdzić przyciskiem L. Naciskać przycisk-c (Clear), aż do wyjścia z menu. Przywracanie ustawień fabrycznych»reset«w razie potrzeby można przywrócić fabryczne ustawienia wagi. Wskazówka: Jeśli aktywne jest hasło, najpierw należy wprowadzić prawidłowe hasło! Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 SETUP Nacisnąć przycisk L [ENTER]. RESET Nacisnąć przyciski RS, wybrać»reset«. Nacisnąć przycisk L [ENTER]. MENU Nacisnąć przyciski RS, wybrać»menu«. Nacisnąć przycisk L [ENTER]. TAK Nacisnąć przyciski RS, wybrać»tak«. o NIE Nacisnąć przycisk L [ENTER], pojawi się symbol»o«; nowy kod został ustawiony. Naciskać przycisk-c (Clear), aż do wyjścia z menu. Ustawianie kodu Po wybraniu ustawienia»codes«punkty menu są wyświetlane jako kody Poziom 1 Poziom 2 JEZYK Nacisnąć przycisk R, wybrać»jezyk«. Nacisnąć przycisk L [ENTER]. DEUTSCH Nacisnąć przyciski RS, wybrać»codes«. itd. Nacisnąć przycisk L [ENTER], pojawi się symbol»o«; ustawiono wybraną opcję. o CODES Naciskać przycisk-c (Clear), aż do wyjścia z menu. Wskazówka: Pełna lista opcji menu jest dostępna na żądanie w firmie Sartorius! 17

18 Sygnalizacja usterek Co zrobić, gdy... Przyczyna Rozwiązanie na wyświetlaczu wagi nie ma napięcia sprawdzić zasilanie brakuje segmentów roboczego wyświetlacz wagi nie położono szali wagi położyć szalę wagi pokazuje»low«? wyświetlacz wagi przekroczono odciążyć wagę pokazuje»high«? zakres ważenia wynik ważenia miejsce niestabilne Zmienić miejsce stale się zmienia? lub zbyt dużo wibracji postawienia wagi lub przeciąg Dopasować przez menu robocze wagi (patrz pod ustawieniami menu) błędny wynik ważenia ważony obiekt jest wagę wytarować niestabilny przed ważeniem przed ważeniem nie wytarowano wagi nie jest wyświetlana przerwane połączenie dopasować przez menu wartość ważenia waga-pc i włączono robocze wagi, wyłączyć i pokazuje się symbol funkcję»lock«wagi funkcję»lock«sprawdzić połączenie 18

19 Konserwacja Czyszczenie! Nie wolno stosować stężonych kwasów i zasad, rozpuszczalników ani czystego alkoholu. $ Płyny nie mogą dostać się do wnętrza wagi. $ Wagę czyścić pędzelkiem lub suchą, miękką i niepylącą szmatką. Warunki przechowywania i transportowania $ Opakowanie chroni urządzenie podczas transportu. Wszystkie części opakowania wagi należy przechowywać w celu magazynowania lub ewentualnego odesłania urządzenia. $ Temperatura przechowywania: 20 C +75 C $ Dopuszczalna wilgotność magazynu: maks. 90% $ Należy stosować się do wskazówek opisanych w punkcie»kontrola bezpieczeństwa«. Kontrola bezpieczeństwa Bezpieczna praca urządzenia PMA nie jest zapewniona: gdy kabel połączeniowy jest uszkodzony, gdy urządzenie przestało pracować, po dłuższym przechowywaniu w niekorzystnych warunkach, po ciężkich obciążeniach transportowych, Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i wskazówek ostrzegawczych! Należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Sartorius. Czynności naprawcze mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel, posiadający dostęp do koniecznych dokumentów i instrukcji napraw.! Zamontowane na urządzeniu plomby wskazują, że urządzenie może być otwierane i konserwowane wyłącznie przez upoważnionych specjalistów w celu zapewnienia bezawaryjnej i bezpiecznej pracy oraz zachowania gwarancji. 19

20 Utylizacja Opakowanie zostało wykonane z ekologicznych materiałów, które można wykorzystać jako surowce wtórne. Jeżeli opakowanie nie jest już dłużej potrzebne, można je oddać do punktu unieszkodliwiania odpadów zgodnie z przepisami danego kraju. W Niemczech materiały te można zutylizować w systemie VfW (numer kontraktu D ). Urządzeń, w tym wyposażenia i baterii, nie wolno pozbywać się z odpadami komunalnymi. Należy je poddać recyklingowi podobnie jak inne urządzenia elektroniczne. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości unieszkodliwiania i recyklingu odpadów, należy skontaktować się z lokalnym serwisem. Współpracę w zakresie unieszkodliwiania odpadów na terenie UE prowadzimy z partnerami wymienionymi na stronie internetowej: h Firma Sartorius nie przyjmuje urządzeń zanieczyszczonych materiałami niebezpiecznymi (zanieczyszczenia ABC) ani w celu ich naprawy, ani unieszkodliwiania. Adresy punktów serwisowych: Szczegółowe informacje na temat adresów punktów, w których możliwe jest dokonanie naprawy lub pozbycie się urządzenia można uzyskać na stronie internetowej (www.sartorius.com) lub w dziale Sartorius Service. 1) Otworzyć stronę com. 2) Wybrać w zakładkę Services. 3) Następnie wybrać sekcję Information on Disposal. 4) Adresy lokalnych punktów zbiórki odpadów Sartorius znajdują się w plikach PDF, które można pobrać ze strony internetowej. 20

21 Dane techniczne Typ PMA 7501, PMA W, PMA V2 PMA U Wägebereich g 999,95/7500 Zakres ważenia g 999,95/7500 Rozdzielczość g 0,05/0,1 Zakres tarowania (subtrakcyjny) g 999,95/ 7500 Maks. liniowość g <±0,2 Wielkość stanu równowagi, ustawiane w menu znaków 0,25 do 4 Klasa odporności na wilgoć F bez kondensacji dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy C Szala wagi d mm 233 Obudowa wagi (S + G + W) mm Waga netto, ok. kg 3,3 Masa kalibracji kg 5, klasa F2 lub wyższa Pobór mocy VA przeciętnie 8, maks. 16 Interfejs Format Parzystość Szybkość transmisji Handshake RS 232C 7 bitów ASCII, 1 bit startu, 1 lub 2 bity stopu parzysty, nieparzysty, bez parzystości 1200 do b/s programowe, sprzętowe lub brak USB (wirtualny interfejs szeregowy) 7 bitów ASCII, 1 bit startu, 1 lub 2 bity stopu parzysty, nieparzysty, bez parzystości 1200 do b/s programowo lub sprzętowo Więcej informacji: patrz rozdział Interfejsy USB 21

22 Opis interfejsów 9-biegunowe wyjście danych USB Typ B Przypisanie pinów Pin Nazwa Opis Pin 2: (R+D) Receive Data (odbieranie), 1 VCC +5 V Pin 3: (T+D) Transmit Data (wysyłanie) 2 D Data Pin 4: (DTR) Data Terminal Ready, 3 D + Data + Pin 5: (GND) Ground, 4 GND Masa Pin 6: Mostek BPI Pin 8: (CTS) Clear to Send 22

23 Akcesoria Robocza maska ochronna YDC01PMA Kabel danych RS232 (SBI) (2 m) YCC M2 Kabel danych RS232 (BPI) (2 m) YCC M2 Kabel danych RS232 (BPI) (20 m) YCC M20 Kabel danych USB/RS 232 (SBI) (1,80 m) YCO12 Kabel danych USB/RS 232 (BPI) (1,80 m) YCO13 Kabel danych USB YCC M3 Zasilacz dla wszystkich krajów z wyjątkiem Indii tylko dla Indii plus kabel zasilający odpowiedni dla danego kraju 23

24 Interfejs USB (przyłącze PC) Zastosowanie Każde urządzenie PMA U może zostać podłączone do komputera PC za pomocą interfejsu USB. W interfejsie USB komputera PC jako typ urządzenia ustawiany jest wirtualny interfejs szeregowy (wirtualny port COM, VCP) rozpoznawany przez program aplikacyjny, który się z nim komunikuje. Poprzez interfejs USB mogą być przesyłane protokoły xbpi i SBI. Wymagania systemowe komputer (PC) z Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 wolny port USB w komputerze PC kabel USB Podłączanie wagi przez USB Podczas instalacji sterownika oprogramowania ustalany jest aktualny port USB komputera. Jeśli port zostanie później zmieniony, konieczna jest ponowna instalacja sterownika dla każdego nowego portu. Dlatego jeśli to możliwe, należy wybrać jeden port USB, do którego waga będzie podłączona na stałe lub będzie podłączana regularnie. Należy wyłączyć wagę. Odłączyć wagę od zasilania elektrycznego, wyciągając wtyczkę z gniazda. Podłączyć kabel USB do wagi oraz do portu USB komputera. Ponownie podłączyć wagę do zasilania elektrycznego i włączyć ją. System Windows rozpozna urządzenie podłączone do interfejsu USB. Przy pierwszym podłączeniu aktywowany zostanie asystent instalacyjny Windows. Instalacja sterownika oprogramowania Należy uruchomić asystenta instalacyjnego sterownika. Postępować zgodnie z instrukcjami asystenta instalacyjnego. Aby zakończyć instalację należy kliknąć na Zakończ. Wirtualny interfejs jest gotowy do pracy. W systemie Windows wirtualny interfejs jest zwykle dołączany jako kolejne wyjście do maksymalnej możliwej liczby przyłączy (portów) COM. Przykład: W przypadku komputera PC zawierającego do 4 przyłączy COM, wirtualny interfejs to COM5 (patrz Menedżer urządzeń). 24

25 Wskazówki dotyczące instalacji dla Windows XP, Windows Vista i Windows 7 Zmiana numeru portu Jeśli interfejs USB ma być stosowany w połączeniu z programami, w których liczba przyłączy COM jest ograniczona (np. tylko COM1, 2, 3, 4), konieczne może być przyporządkowanie jednego z tych numerów do nowego wirtualnego interfejsu. Otworzyć ustawienia portu szeregowego USB Serial Port w Panelu sterowania Windows : START / Ustawienia / Panel sterowania System / Sprzęt / Menedżer urządzeń Otworzyć podmenu Porty. Kliknąć dwa razy na USB Serial Port. Wybrać Port Settings / advanced (Ustawienia portu / Zaawansowane). Zmiana czasu oczekiwania Otworzyć ustawienia portu szeregowego USB Serial Port w sposób opisany powyżej. W celu zapewnienia szybszej komunikacji ustawić wartość Latency Timer na 1 ms. Tryb Plug & Play w Autoprint (SBI) Otworzyć ustawienia portu szeregowego USB Serial Port w sposób opisany powyżej. Wyłączyć tryb Plug & Play. Odinstalowanie sterownika Sterownik oprogramowania przyłącza USB można odinstalować stosując procedurę odinstalowania w systemie Windows. 25

26 26

27 27

28 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG Weender Landstrasse Goettingen, Germany Phone Fax Copyright by Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Goettingen, Germany. All rights reserved. No part of this publication may be reprinted or translated in any form or by any means without the prior written permission of Sartorius. The status of the information, specifications and illustrations in this manual is indicated by the date given below. Sartorius reserves the right to make changes to the technology, features, specifications and design of the equipment without notice. Status: May 2014, Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Goettingen, Germany Printed in the EU on paper bleached without chlorine. W Technische Änderungen vorbehalten. Publication No.: WPM6042ai140502

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: IMMU PL

Instrukcja obsługi. WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: IMMU PL Instrukcja obsługi WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x Numer instrukcji: IMMU-51-01-08-14-PL PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG Wagi Elektroniczne, 26 600 Radom, ul. Bracka 28 Centrala tel. (0-48) 38 48 800,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB

Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB KERN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Redakcja 1.2 1. Przeznaczenie Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie

Bardziej szczegółowo

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) 1. Przeznaczenie Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie rozwiązujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania dla serii modeli Secura, Quintix i Practum

Instrukcja użytkowania dla serii modeli Secura, Quintix i Practum Instrukcja użytkowania dla serii modeli Secura, Quintix i Practum Szybki start Gęstość Kontrola Zliczanie Statystyka Ważenie Elementy Mieszanie Ważenie procentowe Wartość maks. Przeliczanie Ważenie w ruchu

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

KERN YKD Version 1.0 1/2007

KERN YKD Version 1.0 1/2007 KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen-Frommern Postfach 40 52 72332 Balingen Tel. 0049 [0]7433-9933-0 Fax. 0049 [0]7433-9933-149 e-mail: info@kern-sohn.com Web: www.kern-sohn.com PL Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

1/3/2009 4:29 PM. Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka

1/3/2009 4:29 PM.  Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka Instrukcja obsługi i eksploatacji Wyświetlacz KPZ 52E - 8 Opcje : Interfejs Ustawienie wartości zadanej Drukarka 11 Widok wyświetlacza z przodu 12 Widok wyświetlacza 0 STABLE Net GROSS M+ kg Symbole na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB

Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB KERN

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konwertera USB-RS232

Instrukcja do konwertera USB-RS232 1. Przeznaczenie Instrukcja do konwertera USB-RS232 Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. Konwerter USB-RS232 to urządzenie rozwiązujące problem

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI  strona 1/14 INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Profesjonalny bezprzewodowy czytnik kodów HD2000

Instrukcja obsługi Profesjonalny bezprzewodowy czytnik kodów HD2000 Instrukcja obsługi Profesjonalny bezprzewodowy czytnik kodów HD2000 Specyfikacja: Źródło światła: 650nm Laser Materiał wykonania: ABS+PC / Aluminium Metoda skanowania: ręczne/ automatyczne Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI ODBIORNIKA GPS

INSTRUKCJA INSTALACJI ODBIORNIKA GPS INSTRUKCJA INSTALACJI ODBIORNIKA GPS I. NAJWAŻNIEJSZE WSKAZÓWKI Sterowniki do systemu Windows XP/Vista / 7 / 8 są dostępne do pobrania na stronie www.skytraq.eu Sterowniki z załączonej płyty CD są przeznaczone

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Powerline 510E Set

FRITZ!Powerline 510E Set FRITZ!line 510E Set Właściwości Rozszerza zasięg sieci domowej przy wykorzystaniu instalacji elektrycznej - natychmiast gotowy do użytku. Połączenie z Internetem przy użyciu jednego urządzenia: FRITZ!Box

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Oscyloskop USB Voltcraft

Oscyloskop USB Voltcraft INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 122445 Oscyloskop USB Voltcraft Strona 1 z 5 OSCYLOSKOP CYFROWY VOLTCRAFT numer produktu 12 24 36 DSO-5200A USB numer produktu 12 24 45 DSO-2090 USB numer produktu 12 24

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

PS1X Waga Kalkulacyjna. Instrukcja Obsługi. ACLAS Polska Sp. z o.o.

PS1X Waga Kalkulacyjna. Instrukcja Obsługi. ACLAS Polska Sp. z o.o. PS1X Waga Kalkulacyjna Instrukcja Obsługi ACLAS Polska Sp. z o.o. SPIS TREŚCI 1 CECHY... 1 2 UWAGI... 1 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 2 4 OBSŁUGA... 3 4.1 Obsługa klawiszy funkcyjnych...4 4.2 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 Interfejs USB-RS422/485 jest urządzeniem pozwalającym na podłączenie poprzez port USB komputera (w wersji USB 1,2 lub 2.0) do urządzeń wyposażonych w złącze

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

TRUST 850F VIBRAFORCE FEEDBACK SIGHTFIGHTER

TRUST 850F VIBRAFORCE FEEDBACK SIGHTFIGHTER Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Odinstalowanie starych sterowników i urządzeń (3.1) 2. Instalacja sterownika w Windows (3.2) 3. Instalacja programu DirectX 8.1 w Windows (3.3) 4. Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

ADU-500. (Instrukcja obsługi) SW-ADU-500-UG-V1.0P 29 Kwiecień 2009

ADU-500. (Instrukcja obsługi) SW-ADU-500-UG-V1.0P 29 Kwiecień 2009 ADU-500 (Instrukcja obsługi) SW-ADU-500-UG-V1.0P 29 Kwiecień 2009 Specyfikacja referencyjna dla serii modemów CDMA firmy AnyDATA Copyright 2009 AnyDATA Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 Interfejs USB-RS422/485 jest urządzeniem pozwalającym na podłączenie poprzez port USB komputera (w wersji USB 1,2 lub 2.0) do urządzeń wyposażonych w złącze

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Jonizator antystatyczny

Jonizator antystatyczny Jonizator antystatyczny Jonizator DJ-04 Jonizator DJ-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-48-03-05-17-PL www.radwag.pl MAJ 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. DANE TECHNICZNE 4 3. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL: DS-788 Edycja Miesiąc Rok 4 Luty 2006 YAKUDO Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1. SPIS TREŚCI.

Bardziej szczegółowo

PROVA 100 Kalibrator zadajnik

PROVA 100 Kalibrator zadajnik INSTRUKCJA OBSŁUGI PROVA 100 Kalibrator zadajnik Spis treści I. OPIS PANELU... 3 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA... 9 1.Wyjście ma... 9 a. Praca w zakresie 4-20mA... 9 b. Zakres 0 20mA lub 0-24mA... 10 c. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980. Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980. Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980 Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005 Yakudo Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1 SPIS TREŚCI 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji NH-204 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2010 Zawartość opakowania serwer HH204 przewód sieciowy LAN zasilacz 5V/2A płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji Minimalne wymagania systemowe Windows XP

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 Strona 1 z 8 Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno utylizować z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy oddać urządzenie

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl 1 /9 strona 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-TTL KOD: INTU. v.1.0. Wydanie: 3 z dnia Zastępuje wydanie: 2 z dnia

Interfejs USB-TTL KOD: INTU. v.1.0. Wydanie: 3 z dnia Zastępuje wydanie: 2 z dnia Interfejs USB-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 20.02.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Instalacja sterowników...4 3. Konfiguracja połączenia w programie PowerSecurity....5

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH Instrukcja Obsługi Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28, Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10, Dz. Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 tech Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia wymagania Ustawy

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB Luksomierz Extech HD-400, 40-400 000 Lux, USB Instrukcja obsługi Numer produktu: 123232 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Opis Opis miernika 1. Wtyczka przewodu czujnika, pokazana gdy podłączona do wtyku miernika.

Bardziej szczegółowo