Oprogramowanie systemu kolejkowego NetCallX - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 14.3).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie systemu kolejkowego NetCallX - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 14.3)."

Transkrypt

1 TELETRONIKA Oprogramowanie systemu kolejkowego NetCallX - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 14.3). UWAGA: Aplikacje 'NetCallX-serwer' i 'NetCallX-klient' przeznaczone są do pracy w systemie operacyjnym firmy Microsoft Windows 7 w wersji 32-bitowej (ze względu na sterowniki urządzeń zewnętrznych). W przypadku systemu Windows XP, należy ze strony producenta zainstalować środowisko.net Framework w wersji conajmniej 3.0. Wymagana rozdzielczość monitora serwera to 1440x900 pixeli (minimum 1280x800), w trybie ekranu dotykowego REJESTRACJA-ED min. 1024x768 (wyłącznie Windows 7 lub 8). Opcjonalny monitor informacyjny LCD (lub TV z wejściem PC): minimum 1024x768 (zalecane 1280x800). UWAGI dotyczące wersji DEMO: Oprogramowanie w wersji demonstracyjnej jest w pełni funkcjonalną wersją z ograniczeniem do 10 klientów w kolejce - możliwe jest pełne przetestowanie systemu przed decyzją o zakupie urządzeń: Ze względu na możliwość zmiany interfejsu aplikacji w menu KONFIGUIRACJA, wersja DEMO pozwala na przetestowanie wszystkich możliwych opcji systemu: GABINETY, GABINETY-CZAS, REJESTRACJA, REJESTRACJA-ED. dodawanie pacjentów do kolejek możliwe jest w aplikacji NetCallX-serwer przyciskami na ekranie lub przyciskami 1,2,3 (bez automatu biletowego i drukarki), opcjonalny monitor informacyjny LCD symulowany jest w lewym górnym rogu ekranu (wybór tej opcji w menu KONFIGURACJA). funkcjonowanie wyświetlacza numerów na stanowisku obsługi (aplikacja klienta) jest symulowane na ekranie komputera w okienku aplikacji NetCallX-klient. możliwe jest uruchomienie w celach testowych na jednym komputerze aplikacji serwera NetCallX oraz po jednej kopii klienta NetCallX i pulpitu zdalnego NetCallXRemote. UWAGI dotyczące uruchamiania oprogramowania w sieci komputerowej: Instalacja serwera na koncie ADMINISTRATORA - uruchomienie pliku instalacyjnego w trybie Administratora. Dodać regułę w firewallu Windows dla połączeń przychodzących (jeśli domyślnie są zablokowane) dla portu 8000 TCP, to samo dla wychodzących (zwykle domyślnie są odblokowane). Program antywirusowy - zezwalaj na połączenia przychodzące i wychodzące dla portu Uruchamianie serwera na koncie ADMINISTRATORA, w trybie Administratora. Niezależnie czy wykorzystywana jest nazwa serwera (sieć musi obsługiwać DNS) czy też adres IP4, adres IP komputera serwera musi albo statyczny, albo w przypadku DHCP zarezerwowany dla MAC jego karty sieciowej! UWAGI dla wersji z monitorem dotykowym REJESTRACJA-ED: Aplikacja pozwala na start w trybie pełnoekranowym, blokując wszystkie przyciski aby nie były dostępne dla klientów z monitora dotykowego - po zaznaczeniu w konfiguracji tej opcji. Przejście do stanu umożliwiającego konfigurację programu możliwe jest tylko z klawiatury przyciskiem F2 - powrót do trybu pełnoekranowego F1. Zawsze jest również możliwe zamknięcie aplikacji poprzez wciśnięcie Alt+F4. 1. UWAGI OGÓLNE. Oprogramowanie serwera systemu NetCallServerX dostarczane jest w dwóch zasadniczych wersjach: GABINETY: wariant dla gabinetów - 9 kolejek x 1 gabinet. Bez automatu biletowego - drukarka w rejestracji, dodawanie pacjentów do kolejek przez personel. Wyświetlacze zbiorcze sygnalizują wezwania z nazwami skróconymi gabinetów (np. 'Gab. 123 > 233'). Opcjonalnie wyświetlacze indywidualne, gdy pacjenci oczekują pod drzwiami gabinetów (nie we wspólnej poczekalni). Możliwa jest równoczesna praca kilku osób w rejestracji na jednym serwerze dzięki aplikacji zdalnego dostępu NetCallServerXRemote. REJESTRACJA: wariant dla rejestracji - 3 kolejki, stanowisk obsługi. Automat biletowy i drukarka obsługiwane przez klientów, wyświetlacze zbiorcze sygnalizują wezwania z numerem stanowiska (np. 'Stan. 4 > 233'). Opcjonalnie wyświetlacze indywidualne, ekran dotykowy zamiast automatu biletowego. Po włączeniu aplikacji, w menu KONFIGURACJA możliwy jest wybór jednego z następujących interfejsów aplikacji:

2 GABINETY: Wersja przystosowana do standardowej obsługi kolejek do gabinetów lekarskich - dodawanie pacjentów (z opcją priorytetu poza kolejnością), możliwe usunięcie z kolejki. Kolejność obsługi pacjentów według przybycia. GABINETY-CZAS: Wersja przystosowana do obsługi kolejek do gabinetów lekarskich w trybie CZASOWYM - z zachowaniem kolejności zapisywania pacjentów na określone godziny. Dla każdego gabinetu ustala się początek pracy (pierwszy pacjent) oraz widełki czasowe obsługi (co 15/20/30 minut kolejni pacjenci). Dodawanie pacjentów odbywa się przez wybór właściwej godziny i minut dla umówionej wizyty, możliwe usunięcie z kolejki. Kolejność obsługi pacjentów według harmonogramu, niezależnie od przybycia. Wersji czasowej NIE można obsługiwać z pulpitu zdalnego NetCallSerwerXRemote, nie należy również używać funkcji przekierowania do innej w aplikacji lekarza.

3 REJESTRACJA: Wersja dla obsługi kolejki do rejestracji, samoobsługowe pobieranie biletów przez klientów. Interfejs w tym trybie może pełnić bezpośrednio rolę zbiorczego monitora informacyjnego dla pacjentów, sygnalizując wezwania z wszystkich stanowisk z rozróżnieniem kolorów dla kolejek (niezależnie można podłączyć dodatkowo standardowe wyświetlacze zbiorcze animowane LED oraz drugi niezależny monitor/telewizor LCD). Miniaturowe przyciski dodawania do kolejki (i listy rozwijane podglądu) pełnią wyłącznie rolę testową. REJESTRACJA-ED: Wersja dla obsługi kolejki do rejestracji, samoobsługowe pobieranie biletów przez klientów. Interfejs w tym trybie może pełnić bezpośrednio rolę ekranu dotykowego, eliminując automat przyciskowy do pobierania biletów przez klientów (możliwość blokady pełnoekranowej interfejsu). Rozróżnienie kolorów dla kolejek (odpowiada kolorom wyświetlacza animowanego LED i opcjonalnie dodatkowego monitora informacyjnego LCD). Wersja interfejsu dotykowego REJESTRACJA-ED wymaga dodatkowej licencji. Wymagana rozdzielczość to minimum 1024x768 oraz system operacyjnywindows 7 lub 8.

4 2. Instalacja SERWERA NetCallServerX. Oprogramowanie serwera NetCallServerX instaluje się na komputerze w rejestracji (sali obsługi klientów). Ponieważ oprogramowanie serwera wykorzystuje najnowszą, bezpieczną technologię sieciową firmy Microsoft (serwisy WCF), przy instalacji oprogramowania serwera niezwykle istotne jest przestrzeganie (szczególnie dla Windows 7 i 8) następujących zasad: należy odinstalować poprzednią wersję aplikacji, również DEMO! instalacja może być dokonana tylko na koncie z pełnymi prawami administratora, plik instalacyjny musi być uruchomiony w trybie Uruchom jako administrator po instalacji należy we właściwościach pliku wykonywalnego (lub skrótu) na stałe zaznaczyć opcję Uruchom jako administrator należy odblokować port 8000 w firewallu systemu Windows, należy zezwolić w programie antywirusowym na użytkowanie portu 8000, niezależnie czy wykorzystywana jest nazwa serwera (sieć musi obsługiwać DNS) czy też adres IP4, adres IP komputera serwera musi albo statyczny, albo w przypadku DHCP zarezerwowany dla MAC jego karty sieciowej! 2.1.Uruchomienie pliku instalacyjnego. Klikając prawym przyciskiem myszy na plik instalacyjny 'NCX-server.exe', należy wybrać w menu opcję Uruchom jako administrator i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora. Aplikacja zostanie zainstalowana w katalogu 'NCXSERWER' na dysku C: komputera (ze względu na późniejsze aktualizacje nie ma możliwości zmiany lokalizacji). Na pulpicie zostanie utworzony skrót NetCallServerX, który należy wykorzystywać do uruchamiania aplikacji. 2.2.Ustawienie opcji uruchamiania jako administrator. Jeżeli uruchamianie aplikacji odbywać się będzie za pomocą skrótu na pulpicie, to należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na ikonę skrótu i wybrać Właściwości. Jeżeli aplikacja uruchamiana będzie również z menu Programy, to analogiczną operacje należy wykonać dla pliku wykonywalnego C:\NCX-SERWER\NetCallServerX.exe. Następnie należy zaznaczyć Poziom uprawnień Uruchom ten program jako administrator i Zastosuj, OK.

5 UWAGA: w systemach XP i Vista standard, opcja ta jest nieaktywna i nie jest konieczne zaznaczanie poziomu uprawnień. W Windows 7 i 8 nawet na koncie administratora jest to konieczne!!! 2.3.Odblokowanie portu 8000 w firewallu systemu operacyjnego. Po przejściu do panelu sterowania należy wybrać ikonę Zapora systemu Windows i kliknąć link (po lewej stronie) Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows.

6 Po otwarciu przyciskiem Dodaj port okna dialogowego, należy wpisać nazwę NService i port 8000 (protokół TCP). W przypadku systemu Windows 8, w ustawieniach zaawansowanych w analogiczny sposób należy dodać reguły wyjątków dla połączeń przychodzących i wychodzących - dla portu 8000 i TCP. 2.4.Odblokowanie portu 8000 w programie antywirusowym. Operację tę należy wykonać w sposób uzależniony od typu programu antywirusowego - część programów automatycznie wykryje próbę połączenia na porcie 8000 po uruchomieniu serwera i klienta, w pozostałych przypadkach należy ustawić wyjątek na ten port w konfiguracji programu. 2.5.Uruchomienie aplikacji. Aplikacja serwera posiada wbudowaną 21-dniową licencją tymczasową (rozruchową), umożliwiającą rozpoczęcie jej użytkowania przed uzyskaniem właściwego klucza licencyjnego. Po dwukrotnym kliknięciu ikony skrótu NetCallServerX, wyświetlana jest informacja o terminie ważności licencji: Aplikacja dostarczana na płycie CD posiada wbudowaną z 21-dniową licencją tymczasową (rozruchową), umożliwiającą rozpoczęcie jej użytkowania przed uzyskaniem właściwego klucza licencyjnego. Po starcie wyświetlana jest informacja o terminie ważności licencji: UWAGA: licencja rozruchowa jest aktywowana TYLKO przy pierwszej instalacji aplikacji na komputerze. W pasku statusu aplikacji (u dołu, po lewej stronie) wyświetlana jest nazwa sieciowa komputera serwera należy ją odpisać, gdyż jest podstawą konfiguracji oprogramowania na stanowiskach obsługi (gabinetach). Po uruchomieniu aplikacji NetCallServerX, w zależności od domyślnie ustawionego interfejsu aplikacji, na ekranie pojawiają się 3 kontrolki z nazwami kolejek w trybach REJESTRACJA lub 9 kontrolek z nazwami gabinetów w trybach GABINETY. Kontrolki w zależności od typu różnią się szczegółami, ale generalnie zawierają:

7 Kontrolki połączeń sieciowych ze stanowiskami obsługi klienta. Kolor czerwony oznacza, że pracownik stanowiska w rejestracji (lekarz w gabinecie) nie zalogował się do systemu, zielony sygnalizuje poprawnie nawiązaną łączność. Napis informacyjny - liczba oczekujących w kolejce, z wyjątkiem interfejsu REJESTRACJA, który zawiera wyświetlacze informacyjne dla wywoływanych numerów z kolejek. Przyciski dodawania pacjenta do kolejki: Kolejny klient, 'Priorytet' (poza kolejnością) w wersji GABINETY, 'Dodaj pacjenta według godziny' w wersji GABINETY-CZAS (konieczne jest najpierw ustawienie godziny i minut, które aplikacja przeliczy na numer w kolejce). W wersji REJESTRACJA-ED (dostosowanej do monitora dotykowego) występują to przyciski 'Drukuj bilet'. W wersji REJESTRACJA miniaturowy przycisk pełni jedynie rolę testową - dodawanie pacjentów odbywa się wyłącznie automatem biletowym. Sekcję usuwania wybranego numeru z kolejki - wyłącznie w wersjach dla gabinetów. Rozwijaną listę numerów oczekujących w każdej kolejce (podgląd). Menu kontekstowe (uruchamiane prawym przyciskiem myszy na kontrolce kolejki) zawiera polecenie Zeruj kolejkę, anulujące dotychczasową kolejkę i organizujący nową, począwszy od pierwszego numeru ustawionego w konfiguracji dla tego wydziału. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji w ciągu dnia, wszystkie kolejki pochodzące z dnia poprzedniego są zerowane. Przy każdym następnym uruchomieniu w ciągu tego samego dnia, stan kolejek jest odtwarzany oraz synchronizowany z danymi z zalogowanych stanowisk (gabinetów). Dodawanie pacjentów do kolejki możliwe jest zarówno w sytuacji, gdy gabinety nie są jeszcze zalogowane (aktualny stan kolejki zostanie do nich wysłany natychmiast po zalogowaniu), jak i w trybie połączenia sieciowego wszelkie operacje dodania do kolejki, jak i obsługi pacjenta i usunięcia go z kolejki są w pełni zsynchronizowane pomiędzy aplikacjami wszystkich stanowisk (gabinetów) oraz serwera Konfiguracja INTERFEJSU APLIKACJI oraz innych ustawień i komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. Pierwszym krokiem po starcie aplikacji jest otwarcie okna dialogowego przyciskiem KONFIGURACJA i wybór jednego z dostępnych interfejsów: GABINETY GABINETY-CZAS REJESTRACJA REJESTRACJA-ED (wyłącznie Windows 7 lub 8) Po zapisaniu zmian, konieczne jest ponowne uruchomienie aplikacji w celu wprowadzenia zmian.

8 Otwarcie okna dialogowego po wybraniu z menu KONFIGURACJA umożliwia ponadto: Wybór drukarki (DEMO, BRAK, Talos-RS, drukarka systemu Windows). Tylko w przypadku drukarki Talos, która nie jest instalowana w systemie Windows, należy wybrać port szeregowy, do którego została dołączona. Dodatkowo możliwy jest wybór opcji drukowania biletów: blokady po osiągnięciu górnego limitu (ograniczenie dziennej liczby pacjentów) oraz drukowania podwójnych biletów. LOGO - napis nazwy firmy drukowany na biletach (max. 16 liter bez polskich znaków - np. NZOZ Medicus). Logo może być również używane w przypadku niektórych wyświetlaczy informacyjnych. Wybór portów dla wyświetlaczy informacyjnych LED 1 i 2, oraz opcji wyświetlania informacji o stanie kolejek poza sygnalizacją wywołań pacjentów z kolejek. Wybór typu oraz portu automatu biletowego lub opcji automatycznej blokady interfejsu aplikacji gdy używany jest monitor dotykowy zamiast automatu (dotyczy wersji REJESTRACJA-ED). Opcja dodatkowego monitora LCD (wymagana dodatkowa licencja) - BRAK lub INFO. Jeśli monitor nie zostanie wykryty, pomniejszony obraz wyświetlany jest w lewym górnym rogu ekranu dla celów demonstracyjnych. Opcja sygnalizacji dźwiękowej wywoływanych numerów na serwerze lub zapowiedzi głosowych (dodatkowa licencja i moduł oprogramowania). Port komunikacyjny dla kontrolera zdalnego, umożliwiającego dołączenie przycisków na stanowiskach obsługi zamiast komputerów. Aktualnie opcja nieaktywna Konfiguracja KOLEJEK. Pierwszą czynnością w zakresie przygotowania serwera do pracy jest ustalenie konfiguracji kolejek - w menu KOLEJKI. - tryby REJESTRACJA, REJESTRACJA-ED (3 KOLEJKI): Nazwa kolejki - max. 24 litery bez polskich znaków. Numer początkowy zakresu biletów - liczba 3-cyfrowa, zalecana 101, 201, 301 dla kolejnych kolejek. Numer końcowy zakresu biletów - liczba 3-cyfrowa z zakresu zalecana 199, 299, 399 dla kolejnych kolejek. Nie jest wymagana nazwa skrócona (zawsze jest to 'Stan ').

9 - tryb GABINETY (9 gabinetów lekarskich, kolejność wg. przybycia): Nazwa kolejki - max. 24 litery bez polskich znaków. Numer początkowy zakresu biletów - liczba 3-cyfrowa, zalecana 101, 201, 301 dla kolejnych kolejek. Numer końcowy zakresu biletów - liczba 3-cyfrowa z zakresu zalecana 199, 299, 399 dla kolejnych kolejek. Nazwa skrócona na wyświetlacz informacyjny - max. 8 liter bez polskich znaków. - tryb GABINETY-CZAS (9 gabinetów lekarskich, kolejność według zapisów na godziny): Nazwa kolejki - max. 24 litery bez polskich znaków. Numer początkowy zakresu biletów - liczba 3-cyfrowa, zalecana 101, 201, 301 dla kolejnych kolejek. Numer końcowy zakresu biletów - liczba 3-cyfrowa z zakresu zalecana 199, 299, 399 dla kolejnych kolejek. Nazwa skrócona na wyświetlacz informacyjny - max. 8 liter bez polskich znaków. Godzina początkowa przyjmowania pacjentów (pełna godzina), z zakresu Liczba pacjentów na godzinę 2, 3, 4 - w zależności czy zapisy pacjentów prowadzone są z odstępami 15, 20 czy 30 minut.

10 UWAGI: Zapis konfiguracji kolejek wymaga WYZEROWANIA wszystkich kolejek i restartu aplikacji serwera!!! Zalecany zakres numeracji wydawanych biletów dla poszczególnych kolejek ustalony jest w pliku konfiguracyjnym dostarczanym wraz z aplikacją - standardowo jest to dla kolejki 1, dla kolejki 2, itd. NIE NALEŻY zmieniać domyślnych zakresów dla wersji GABINETY-CZAS! W wersjach REJESTRACJA z automatem biletowym, możliwe jest ustawienie limitu wydawanych biletów - po wydaniu biletu z numerem ustalonym jako koniec zakresu, dalsze bilety NIE były już wydawane - ostatni wydrukowany zawiera informację o zablokowaniu (ograniczeniu) liczby klientów (menu KONFIGURACJA). Blokada wydawania biletów nie dotyczy trybów GABINETY i nie jest możliwa z poziomu zdalnego pulpitu serwera! Możliwe jest ustawienie opcji drukowania podwójnych biletów numerowych (menu KONFIGURACJA). Ze względu na zapowiedzi głosowe w wariantach GABINETY skrócona nazwa powinna kończyć się spacją oraz 12 cyfrowym numerem gabinetu (np. Gab. 2, Gab. 34) 3. Wprowadzenie klucza licencyjnego w aplikacji serwera NetCallServerX. Komunikat o terminie ważności licencji wyświetlany jest, gdy do jej zakończenia pozostaje nie więcej niż 30 dni - w tym czasie użytkownik musi uzyskać klucz licencyjny (lub go zaktualizować), aby zapewnić dalsze funkcjonowanie oprogramowania. UWAGA: klucz licencyjny jest ściśle związany z konkretnym komputerem i nie działa na innym sprzęcie. Dlatego oprogramowanie należy zainstalować na docelowym komputerze i dopiero wtedy przeprowadzić poniższe kroki w celu uzyskania klucza. Klucz ze względu na swoją długość dostarczany jest WYŁĄCZNIE drogą ową. Oprogramowanie NetCallServerX-serwer objęte jest licencjonowaniem czasowym (klucze na 1 rok) lub bezterminowym z bezpłatnym odnowieniem licencji - wymagana jest okresowa aktualizacji klucza, aby zapewnić działanie oprogramowania. w menu aplikacji wybrać LICENCJA, wyświetloną sygnaturę UNIKALNĄ dla każdego komputera należy skopiować i przesłać mailem do dostawcy oprogramowania, po otrzymaniu klucza ponownie otworzyć okno dialogowe LICENCJA i skopiować otrzymany klucz (uwaga na ewentualne spacje, które skopiowane wraz z kluczem mogą zmienić jego wartość), wprowadzenie błędnego klucza sygnalizowane jest komunikatem, prawidłowy klucz powoduje wyświetlenie w pasku tytułowym aplikacji pozostałej do końca licencji czasowej liczby dni. w oknie dialogowym Licencja wyświetlane są dodatkowe informacje o licencji, w tym licencje na dodatkowe moduły oprogramowania

11 4. Drukarka biletów numerowych. Oprogramowanie serwera NetCallServerX zostało przygotowane w zakresie wydruku biletów numerowych do niezawodnej i trwałej drukarki ELZAB Talos, wyposażonej w mechanizm drukujący renomowanej firmy Citizen. Możliwe jest również ustawienie dowolnej innej drukarki paragonowej instalowanej i widocznej w systemie Windows, symulacji demonstracji drukarki (DEMO) lub trybu bez drukarki (BRAK). Drukarkę dołącza się do portu szeregowego RS232 (COM1) komputera w sali operacyjnej (rejestracji) i nazwę tego portu wpisuje się w aplikacji serwera NetCallServerX: 1. Konfiguracja z menu, 2. "Drukarka" - wybrać drukarkę z listy, 3. Port drukarki - z rozwijanej listy należy wybrać port, do którego dołączona została drukarka TALOS (zalecany COM1), dla drukarek Windows ustawia się NOPORT. 4. Tekst LOGO drukowany na biletach numerowych - max. 16 liter bez polskich znaków (np. NZOZ Medicus). 5. Wybrać opcję drukowania biletów w dwóch egzemplarzach (jeden dla pacjenta, drugi dla lekarza z kartoteką), 6. Wybrać opcję limitu drukowania biletów - po osiągnięciu górnego zakresu numeracji w kolejce, drukowanie zostaje zablokowane (ograniczenie obsługiwanych osób) lub rozpoczyna się ponownie od pierwszego numeru z zakresu. 7. Zmiana ustawienia tej opcji wymaga zerowania kolejki!!! (prawy przycisk myszy -> Zeruj kolejkę). 8. Przycisk Zapisz powoduje zapisanie wybranych ustawień. Możliwe jest sprawdzenie poprawnego funkcjonowania drukarki: 1. Test z menu, 2. Test drukarki - przycisk Wydruk testowy powoduje wydrukowanie próbnego biletu numerowego. Drukarki Talos NIE instaluje się w systemie operacyjnym! Ze względu na sposób transmisji, zalecane jest dołączenie drukarki do sprzętowego portu szeregowego RS232 COM1 w komputerze. W sytuacji gdy komputer nie posiada takiego portu, można zastosować specjalny typ konwertera USB-RS232, tworzący wirtualny port szeregowy i dołaczyć drukarkę do portu USB. 5. Automat biletowy. Automat biletowy występuje wyłącznie w wersji dla rejestracji medycznych - dołącza się go do portu szeregowego RS232 (COM) komputera z serwerem NetCallServerX: 1. Koniguracja z menu, 2. Port automatu biletowego - z rozwijanej listy należy wybrać port, do którego dołączony został automat biletowy, 3. Przycisk Zapisz powoduje zapisanie wybranych ustawień. Możliwe jest sprawdzenie poprawnego funkcjonowania automatu: 1. Test z menu, 2. Test automatu biletowego - zapalenie się na zielono jednej z kontrolek 1-3 po naciśnięciu przycisku w automacie biletowym sygnalizuje poprawną współpracę urządzenia z komputerem. Typ automatu przyciskowego (COM, RS) wpisywany jest do konfiguracji aplikacji stosownie do dostarczanego typu urządzenia i nie może być zmieniony. Ze względu na wykorzystanie standardowego portu COM1 dla drukarki, automat biletowy w wersji COM dołącza się poprzez konwerter USB-RS232 do portu USB. 6. Zbiorczy wyświetlacz animowany LED. Możliwe jest wyświetlanie zbiorczej informacji o stanie kolejek oraz sygnalizacja wywołań z KAŻDEJ kolejki na DWÓCH zbiorczych wyświetlaczach animowanych LED - dołącza się je do portów szeregowych RS232 (COM) komputera z serwerem NetCallServerX w sali rejestracji i nazwy tych portów wpisuje się w aplikacji serwera: 1. Konfiguracja z menu, 2. Port wyświetlacza LED-1 - z rozwijanej listy należy wybrać port, do którego dołączony został wyświetlacz, 3. Port wyświetlacza LED-2 - z rozwijanej listy należy wybrać port, do którego dołączony został drugi wyświetlacz, 4. "Wyświetlacz LED poza sygnalizacją wezwań" - zaznaczenie tej opcji pozwala na przewijanie tekstu informacji o stanie kolejek w czasie gdy nie są sygnalizowane wezwania, 5. przycisk Zapisz powoduje zapisanie wybranych ustawień.

12 Wyświetlacz po każdym wywołaniu pacjenta z dowolnej kolejki sygnalizuje w sposób pulsujący przez ok. 11 sekund wywoływany numer oraz numer stanowiska lub nazwę gabinetu. następnie zaleznie od wyboru opcji, wyświetlacz zostaje wygaszony, lub sygnalizuje w sposób przewijany aktualny stan wszystkich ZALOGOWANYCH do serwera kolejek. W wariantach REJESTRACJA, wyświetlacz animowany oprócz kolejnego wywoływanego numeru z kolejki wyświetla również numer stanowiska wzywającego klienta 'Stan. 6 > 203'. Oznakowanie stanowisk tabliczkami 1..9, zapewnia klientom pełną informację na wyświetlaczu zbiorczym i eliminuje konieczność stosowania indywidualnych wyświetlaczy stanowiskowych. Dodatkowo, dla kolejek wprowadzono rozróżnienie kolorów: - kolejka 1 czerwony: Stan. 1> kolejka 2 pomarańczowy: Stan. 2> kolejka 3 zielony: Stan. 3> 310 Opcjonalne informacje o stanie kolejek wyświetlane są w kolorze zielonym (w trybie przewijania): Chirurgia: 105, Ortopedia: 208, RTG: 310 W wariantach GABINETY wyświetlacz animowany oprócz numeru z kolejki wyświetla nazwę skróconą gabinetu zalecane jest podanie wprost numeru pomieszczenia, np. 'Gab. 23 > 313'. Kolor wezwania jest zawsze czerwony. - kolejka 1: Gab. 12> kolejka 2: Gab. 14> kolejka 3: Gab. 16> 310 Opcjonalne informacje o stanie kolejek wyświetlane są w kolorze zielonym (w trybie przewijania): Chirurgia - Gab. 12: 105, Ortopedia - Gab. 14: 208, RTG - Gab. 16: 310 Ze względu na wykorzystanie standardowego portu COM1 dla drukarki, wyświetlacze dołącza się poprzez konwertery USB-RS232 do portu USB. Ponieważ wyświetlacz zapamiętuje wprowadzony tekst i wyświetla go aż do skasowania, w przypadku przerwania komunikacji z komputerem lub zaniku napięcia zasilania, po ponownym włączeniu będzie on wciąż wyświetlany należy wtedy zrestartować aplikację w celu wykasowania nieaktualnej informacji w pamięci wyświetlacza. 7. Dodatkowy monitor informacyjny LCD. Aplikacja umożliwia zbiorczą sygnalizację wywołań z wszystkich kolejek na dodatkowym zewnętrznym monitorze LCD lub ekranie telewizora z wejściem cyfrowym (PC, HDMI) - wymagane jest wyjście VGA/HDMI w laptopie lub dodatkowa karta graficzna (lub konwerter zewnętrzny USB->VGA). Sposób konfiguracji monitora zawarty jest na końcu instrukcji. UWAGA - wykorzystanie monitora LCD wymaga dodatkowej licencji! Aktywacji wyświetlania na monitorze LCD dokonuje się w oknie dialogu "Konfiguracja" wybierając "Dodatkowy monitor LCD" - INFO. Aplikacja obsługuje dodatkowy monitor w wielu rozdzielczościach: 1024x768 (wejście PC w telewizorach), 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1440x900. W wariantach REJESTRACJA, wyświetlacz LCD oprócz kolejnego wywoływanego numeru z kolejki wyświetla również NUMER STANOWISKA wzywającego klienta 'Stan. 6 > 203'. Oznakowanie stanowisk tabliczkami 1..9, zapewnia klientom pełną informację na wyświetlaczu zbiorczym i eliminuje konieczność stosowania indywidualnych wyświetlaczy stanowiskowych. Wywołania sygnalizowane są w sposób pulsujący, po ok. 11 sekundach komunikat wyświetlany jest w sposób ciągły. Dodatkowo, dla kolejek wprowadzono rozróżnienie kolorów: kolejka 1 - czerwony, kolejka 2 pomarańczowy, kolejka 3 - zielony.

13 W wariantach GABINETY wyświetlacz LCD oprócz numeru z kolejki wyświetla nazwę skróconą gabinetu - zalecane jest podanie wprost numeru pomieszczenia, np. 'Gab. 23'. Komunikaty wywołań wyświetlane są w sposób pulsujący przez ok. 11 sekund w kolorze czerwonym - każde nowe wywołanie wyświetlane jezt w pierwszej linii od góry, w kolejnych dwóch liniach pokazywane są dwa poprzednie (automatyczna funkcja przewijania wpisów - powyżej 3 kolejek). Jeżeli wybrana została opcja wyświetlania na monitorze a nie został on podłączony (lub niewłaściwie skonfigurowany), w lewym górnym rogu ekranu wyświetlana jest miniatura zewnętrzengo ekranu w celu demonstracyjnym. W przypadku komputera stacjonarnego dołączenia dodatkowego monitora można dokonać za pośrednictwem zewnętrzbego konwertera USB->VGA. 8. Monitor dotykowy. W wersji dla rejestracji REJESTRACJA-ED, aplikacja serwera współpracuje z monitorem dotykowym, który oprócz wyświetlania informacji o stanie kolejek dla klientów, umożliwia wydruk biletu numerowego i dodanie klienta do kolejki poprzez dotknięcie odpowiedniego przycisku na ekranie. Monitor podłącza się w sposób standardowy kablem SVGA lub DVI do złącza komputera oraz drugim kablem do portu USB - według załączonej instrukcji instalacji. Wymagana rozdzielczość monitora dotykowego - minimum 1024x768 (zalecana 1280x800). Ekran dotykowy obsługiwany jest wyłącznie przez systemy operacyjne Windows 7 i 8. Wymaga konfiguracji według dodatku na końcu niniejszej instrukcji. Po ustawieniu odpowiedniej opcji w KONFIGURACJI (Automat biletowy - monitor dotykowy -> Blokada interfejsu aplikacji), aplikacja włącza się domyślnie w trybie pełnoekranowym, blokując wszystkie przyciski aby nie były dostępne dla klientów z monitora dotykowego. Przejście do stanu umożliwiającego konfigurację programu możliwe jest tylko z klawiatury przyciskiem F2 powrót do trybu pełnoekranowego F1. Zawsze jest możliwe zamknięcie aplikacji poprzez wciśnięcie Alt+F4. UWAGA - wersja interfejsu dotykowego REJESTRACJA-ED wymaga dodatkowej licencji.

14 10. Instalacja KLIENTA NetCallClientX. Oprogramowanie klienta NetCallClientX instaluje się na komputerach na stanowiskach obsługi klientów (w gabinetach lekarskich) - umożliwia ono przede wszystkich pobieranie i wywoływanie klientów z kolejek utworzonych na serwerze NetCallServerX. Po uruchomieniu pliku instalatora, aplikacja zostaje zainstalowana w folderze C:\NCX-KLIENT, a na pulpicie zostaje utworzony skrót. W trakcie uruchamiania aplikacji klienckich, zalecane jest włączenie serwera NetCallServerX na docelowym komputerze, aby sprawdzić poprawność połączeń sieciowych. Uruchomić aplikację dwukrotnie klikając na ikonę skrótu, zezwolić na odblokowanie zapory sieciowej systemu. Czerwony kolor kontrolki 'Połączenie' świadczy o braku połączenia sieciowego z serwerem należy w pierwszym kroku wybrać menu 'Konfiguracja' i po otwarciu okna dialogowego wprowadzić właściwą konfigurację: W polu 'Nazwa serwera NetCallServerX' (domyślnie 'localhost') należy wpisać nazwę serwera wyświetlaną po napisie 'Serwer: " (lub numer IP4 komputera tylko w przypadku adresów statycznych!) w DOLNYM pasku statusu aplikacji serwera W wariantach REJESTRACJA należy wybrać dla każdej aplikacji NetCallClientX UNIKALNY numer stanowiska 1...9!!! W wariantch GABINETY numer stanowiska powinien być ustawiony zawsze na 1! Wybrać port szeregowy do którego dołączony jest indywidualny wyświetlacz stanowiskowy. Alert dźwiękowy zaznaczyć, aby emitowany był sygnał, gdy w obserwowanej kolejce stan oczekujących zmieni się z 0 na 1 (powiadomienie o przybyciu pacjenta). Informacyjnie wyświetlany jest typ wyświetlacza, zgodny z dostarczonym wyświetlaczem i sterownikami. Po zapisaniu konfiguracji przyciskiem 'Zapisz' wymagany jest restart aplikacji - należy uruchomić ją ponownie dwukrotnie klikając na ikonę skrótu. Niezależnie czy wykorzystywana jest nazwa serwera (sieć musi obsługiwać DNS) czy też adres IP4, adres IP komputera serwera musi albo statyczny, albo w przypadku DHCP zarezerwowany dla MAC jego karty sieciowej! Aplikacja próbuje nawiązać łączność z serwerem, sygnalizując to zmianą zabarwienia paska stanu połączenia na kolor żółty. Jeżeli połączenie zostanie nawiązane (zielony kolor) oznacza to poprawną konfigurację systemu. Jeżeli kolor zmieni się na czerwony (brak połączenia), oznacza to że serwer jest wyłączony lub występuje problem spowodowany niepoprawnym wpisem danych konfiguracyjnych (niewłaściwa nazwa komputera serwera) lub problem z siecią komputerową. Możliwe jest również blokowanie portu 8000 przez firewall lub program antywirusowy, zarówno na komputerze klienta jak i serwera. Dostęp do funkcjonującej aplikacji serwera NetCallServerX można sprawdzić na komputerze serwera wpisując w pasku dowolnej przeglądarki internetowej adres: lub na dowolnym innym komputerze sieci lokalnej podając dodatkowo nazwę serwera np.: W obu przypadkach przeglądarka powinna wyświetlić opis 'Nservice usługa'.

15 Po uruchomieniu aplikacji NetCallClientX i nawiązaniu połączenia z serwerem, kontrolka połączenia zmieni kolor na zielony. Wyboru kolejki z której wywoływani będą pacjenci, dokonuje się poprzez ustawienie właściwej pozycji na liście rozwijanej (domyślnie pamiętana jest kolejka, która była wybrana przed poprzednim zamknięciem aplikacji). W zależności od obłożenia kolejek, możliwe jest szybkie przelogowanie stanowiska obsługi do innej kolejki wybranej z listy rozwijanej, gdzie aktualnie jest zbyt duża liczba oczekujących (np. okresowo Medycyna Pracy), a następnie powrót do swojej kolejki. Kontrolka połączenia sieciowego z serwerem NetCallClientX: kolor czerwony oznacza, że aplikacja nie jest zalogowana do systemu, zielony sygnalizuje poprawną łączność (żółty sygnalizuje próbę nawiązania połączenia). Pole wyświetlacza numerów symuluje ono dokładnie pracę wyświetlacza, umożliwiając bieżącą kontrolę pracy aplikacji, jak również testowanie systemu bez wyświetlaczy. Sekcja Standardowa obsługa kolejki zawiera: Przycisk WEZWANIE-OBSŁUGA powodujący rozpoczęcie wzywania pierwszego z oczekujących w kolejce numerów: emitowany jest krótki sygnał akustyczny i na wyświetlaczu indywidualnym pulsuje numer. Wezwanie jest również sygnalizowane na wyświetlaczach LED lub LCD dołączonych do serwera. Automatycznie po ok. 11 sek. wyświetlacz zmienia pracę na wyświetlanie ciągłe, sygnalizując obsługę klienta. Przycisk KASOWANIE - OPCJONALNE wygaszenie wyświetlacza po zakończeniu obsługi. W przypadku wywoływania kolejnego klienta NIE jest on używany (bezpośrednio WEZWANIE-OBSŁUGA). Przycisk 'PRZEKIEROWANIE' umożliwia przekierowanie aktualnie obsługiwanego klienta (numer musi być wyświetlany na wyświetlaczu aplikacji) do innej kolejki - w trybie standardowym (na koniec kolejki) lub priorytetowym (na początek). NIE NALEŻY UŻYWAĆ FUNKCJI PRZEKIEROWANIA W WERSJI GABINETY-CZAS!!! Sekcja Obsługa wybranych numerów z kolejki umożliwia wywoływanie pacjentów w kolejności niezależnej od kolejki na serwerze, np. do powtórzenia wezwania pacjenta lub wezwania wybranego pacjenta w oparciu o drugi bilet numerowy dołączony do jego kartoteki: Pole do wprowadzenia 3-cyfrowego numeru klienta w kolejce. Przyciski << oraz >> do szybkiej zmiany wprowadzonego numeru na kolejny. Przyciski WEZWANIE-OBSŁUGA i KASOWANIE analogiczne do opisanych powyżej.

16 11. INDYWIDUALNE wyświetlacze numerów w gabinetach (stanowiskach obsługi). Standardowy wyświetlacz numerów (3 cyfrowy) dołącza się do portu szeregowego RS232 (COM1) komputera w gabinecie lub na stanowisku obsługi klienta i nazwę tego portu wpisuje się w aplikacji klienta NetCallClientX: 1. Konfiguracja z menu, 2. Konfiguracja portu - z rozwijanej listy należy wybrać port, do którego dołączony został wyświetlacz, 3. Przycisk Zapisz powoduje zapisanie wybranych ustawień. Możliwe jest sprawdzenie poprawnego funkcjonowania wyświetlacza: 1. W sekcji 'Obsługa indywidualna' wpisać z klawiatury dowolny numer z zakresu ,, 2. Wcisnąć przycisk WEZWANIE-OBSŁUGA krótki sygnał akustyczny i migotanie wyświetlacza, po 11 sekundach ciągłe wyświetlanie zadanego numeru, 3. Wcisnąć przycisk KASOWANIE wygaszenie wyświetlacza. Jeżeli komputer nie posiada portu szeregowego RS232 (COM), można zastosować konwerter USB-RS232, tworzący wirtualny port szeregowy i dołączyć wyświetlacz do portu USB. Typ wyświetlacza ustalany jest w pliku konfiguracyjnym dostarczanym wraz z aplikacją, stosownie do dostarczanogo wyświetlacza i sterowników do niego. OPCJA SPECJALNA - W przypadku wyświetlaczy 3-kolorowych, możliwa jest ich praca w jednym z trybów koloru: AUTO, CZERWONY, ZOLTY, ZIELONY - wyboru dokonuje się w menu Konfiguracja, Kolor wyświetlania. W trybie AUTO wyświetlacz działa wyłącznie wtedy, gdy liczba kolejek nie przekracza 3! Tryb ten jest zalecany do wariantów REJESTRACJA - w zależności do której kolejki zalogowane jest stanowisko, kolor wyświetlacza w trakcie normalnej obsługi wybranej kolejki na serwerze koresponduje z kolorami na ekranach monitorów (czerwony-kolejka 1, żółty-kolejka 2, zielony-kolejka 3). Przy wywoływaniu numerów z sekcji obsługi indywidualnej lub przy wyłączonym serwerze, kolor może być przypadkowy - przy częstym korzystaniu z tych opcji (poza normalną obsługą kolejki z serwera) zaleca się wybór jednego ze stałych kolorów wyświetlacza. 12. OPCJA - indywidualne wyświetlacze numerów na stanowiskach obsługi - monitory LCD. Monitor LCD może zostać zastosowany jako wyświetlacz numerów tylko w wariancie z odrębnymi komputerami z własną siecią WiFi systemu kolejkowego - stosowany komputer NIE może służyć do innych celów poza obsługą aplikacji NetCallClientX. Sposób konfiguracji monitora zawarty jest na końcu instrukcji, w sposób identyczny jak w przypadku zbiorczego monitora informacyjnego LCD - wymagana rozdzielczość to minimum 1280x1024. Jeżeli wybrana została opcja wyświetlania na monitorze a nie został on podłączony (lub niewłaściwie skonfigurowany), w lewym górnym rogu ekranu wyświetlana jest miniatura zewnętrzengo ekranu w celu demonstracyjnym. W przypadku komputera stacjonarnego dołączenia dodatkowego monitora można dokonać za pośrednictwem konwertera USB->VGA.

17 13. Instalacja zdalnego pulpitu rejestracji NetCallServerXRemote. OPCJONALNE oprogramowanie zdalnego pulpitu serwera NetCallServerXRemote instaluje się na komputerach na stanowiskach obsługi pacjentów (wyłącznie wariant PC-GABINETY) w sytuacjach, gdy obsługę pacjentów realizowana jest na stanowiskach jednocześnie. Aplikacja pełni rolę podobną do samej aplikacji serwera w tym wariancie, tzn. umożliwia dodawanie pacjentów do odpowiednich kolejek przez personel oraz wydruk biletów numerowych z kolejnym numerem do właściwych gabinetów. Aplikacja obsługuje wyłącznie tryb GABINETY - nie pozwala na obsługę kolejności według zapisów na godziny GABINETY-CZAS. Po uruchomieniu pliku instalatora, aplikacja zostaje zainstalowana w folderze C:\NCX-REMOTE, a na pulpicie zostaje utworzony skrót. W trakcie uruchamiania aplikacji zdalnych, zalecane jest włączenie serwera NetCallServerX na docelowym komputerze, aby sprawdzić poprawność połączeń sieciowych. Uruchomić aplikację dwukrotnie klikając na ikonę skrótu, zezwolić na odblokowanie zapory sieciowej systemu. Czerwony kolor kontrolki 'Połączenie' świadczy o braku połączenia sieciowego z serwerem należy w pierwszym kroku wybrać menu 'Konfiguracja' i po otwarciu okna dialogowego wprowadzić właściwą konfigurację: W polu 'Nazwa serwera NetCallServerX' (domyślnie 'localhost') należy wpisać nazwę serwera wyświetlaną po napisie 'Serwer: " (lub numer IP4 komputera tylko w przypadku adresów statycznych!) w DOLNYM pasku statusu aplikacji serwera Wybrać DRUKARKĘ z listy rozwijanej - standardowo to TALOS-RS, wybrać port szeregowy do którego dołączona jest drukarka, wpisać LOGO drukowane na biletach - max. 16 liter bez polskich znaków (np. NZOZ Medicus), opcjonalnie zaznaczyć opcję druku podwójnych biletów numerowych. zapisać konfigurację przyciskiem 'Zapisz'. UWAGA - nie ma możliwości kontroli limitu drukowanych biletów. UWAGI: Niezależnie czy wykorzystywana jest nazwa serwera (sieć musi obsługiwać DNS) czy też adres IP4, adres IP komputera serwera musi albo statyczny, albo w przypadku DHCP zarezerwowany dla MAC jego karty sieciowej! Aplikacja próbuje nawiązać łączność z serwerem, sygnalizując to zmianą zabarwienia paska stanu połączenia na kolor żółty. Jeżeli połączenie zostanie nawiązane (zielony kolor) oznacza to poprawną konfigurację systemu. Jeżeli kolor zmieni się na czerwony (brak połączenia), oznacza to że serwer jest wyłączony lub występuje problem spowodowany niepoprawnym wpisem danych konfiguracyjnych (niewłaściwa nazwa komputera serwera) lub problem z siecią komputerową. Możliwe jest również blokowanie portu 8000 przez firewall lub program antywirusowy, zarówno na komputerze klienta jak i serwera. Dostęp do funkcjonującej aplikacji serwera NetCallServerX można sprawdzić na komputerze serwera wpisując w pasku dowolnej przeglądarki internetowej adres: lub na dowolnym innym komputerze sieci lokalnej podając dodatkowo nazwę serwera np.: W obu przypadkach przeglądarka powinna wyświetlić opis 'Nservice usługa'.

18 Po uruchomieniu aplikacji NetCallServerXRemote i nawiązaniu połączenia z serwerem, na ekranie pojawia się lista wszystkich kolejek wraz z liczbą oczekujących. Wyboru kolejki do której dodawani będą pacjenci, dokonuje się poprzez ustawienie właściwej pozycji na liście rozwijanej (domyślnie pamiętana jest kolejka, która była wybrana przed poprzednim zamknięciem aplikacji). UWAGA: zdalny pulpit NIE obsługuje trybu czasowego GABINETY-CZAS!!! Kontrolka połączenia sieciowego z serwerem NetCallServerXRemote: kolor czerwony oznacza, że aplikacja nie jest zalogowana do systemu, zielony sygnalizuje poprawną łączność (żółty sygnalizuje próbę nawiązania połączenia). Sekcja Dodawanie numerów do kolejki zawiera: Przycisk DODAJ kolejny numer powodujący dodanie kolejnego numeru do wybranej kolejki (na koniec kolejki) i wydruk biletu numerowego, Przycisk DODAJ - PRIORYTET - dodanie kolejnego numeru do wybranej kolejki poza kolejnością (na początek kolejki) i wydruk biletu numerowego, Sekcja Usuwanie wybranych numerów z kolejki umożliwia usunięcie pomyłkowo dodanych numerów z wybranej kolejki: Pole do wprowadzenia 3-cyfrowego numeru klienta w kolejce. Przycisk USUŃ numer powoduje usunięcie numeru z kolejki (o ile był dodany do tej kolejki).

19 LICENCJA OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie NetCallX dostarczane jest przez autora lub upoważnionych dystrybutorów i może być użytkowane przez końcowego użytkownika bez żadnych ograniczeń na podstawie wydanej licencji czasowej lub bezterminowej, odnawialnej po zamówieniu kolejnego klucza. Ewentualna dalsza redystrybucja oprogramowania stanowi naruszenie praw autorskich. Użytkownikowi przysługuje prawo do zainstalowania i użytkowania JEDNEJ kopii oprogramowania serwera oraz ustalonej liczby aplikacji klienta i zdalnego pulpitu serwera, według posiadanej licencji. Autor oprogramowania oraz jego dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu użytkowania oprogramowania NetCallX.

20 DODATEK - INSTRUKCJA INSTALACJI KONWERTERA USB->RS232. Konwerter USB->RS232 tworzy w systemach operacyjnych Vista oraz Windows XP wirtualny port szeregowy i umożliwia dołączenie wyświetlacza numerów, automatu biletowego i drukarki do komputerów nie posiadających sprzętowych portów szeregowych COM. Pierwszym krokiem instalacji dostarczonego konwertera USB->RS232 jest jego wetknięcie do portu USB włączonego komputera. System operacyjny rozpoczyna instalację nowego sprzętu - do napędu CD należy włożyć dostarczaną z konwerterem płytkę i wskazać właściwą lokalizację w kreatorze dodawania nowego sprzętu. Po zakończeniu instalacji sterowników, kolejnym krokiem jest sprawdzenie, pod jakim wirtualnym portem COM został zainstalowany w systemie Windows XP (Vista) dołączony konwerter jest to konieczne w celu ustawienia konfiguracji komunikacji aplikacji z urządzeniem dołączonym do złącza RS232 konwertera: Panel sterowania System (Sprzęt) Menadżer urządzeń Porty (COM i LPT) Zwykle konwerter jest instalowany jako wirtualny port COM8 (COM4) i widoczny jest wpis: Prolific USB-toSerial Bridge (COM8) lub USB Serial Port (COM4). Po uruchomieniu aplikacji NetCallX klient lub serwer, po wybraniu z menu Konfiguracja należy z rozwijanej listy wybrać właściwą nazwę portu i zapisać konfigurację.

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1).

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). www.e-karnet.com Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). UWAGA - WYMAGANIA PODSTAWOWE: Aplikacja 'E-KARNET.NET' przeznaczona jest do pracy w systemach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl 2 Spis treści I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań.

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi, którym jest firma GS Software Grzegorz Stolarski Robert Trawiński Spółka Jawna, ul. Półłanki 80 lok 402, 30-740 Kraków. Firma GS Software

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

SendFax. Fax Server Access System

SendFax. Fax Server Access System Instrukcja obsługi oprogramowania SendFax oraz Fax Server Access System dla serwera faksowego produkcji Vidicode Rev 2.050 Vidicode 2008 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1 Oprogramowanie SendFax........ 4

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo