Oprogramowanie systemu kolejkowego NetCallX - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 14.3).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie systemu kolejkowego NetCallX - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 14.3)."

Transkrypt

1 TELETRONIKA Oprogramowanie systemu kolejkowego NetCallX - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 14.3). UWAGA: Aplikacje 'NetCallX-serwer' i 'NetCallX-klient' przeznaczone są do pracy w systemie operacyjnym firmy Microsoft Windows 7 w wersji 32-bitowej (ze względu na sterowniki urządzeń zewnętrznych). W przypadku systemu Windows XP, należy ze strony producenta zainstalować środowisko.net Framework w wersji conajmniej 3.0. Wymagana rozdzielczość monitora serwera to 1440x900 pixeli (minimum 1280x800), w trybie ekranu dotykowego REJESTRACJA-ED min. 1024x768 (wyłącznie Windows 7 lub 8). Opcjonalny monitor informacyjny LCD (lub TV z wejściem PC): minimum 1024x768 (zalecane 1280x800). UWAGI dotyczące wersji DEMO: Oprogramowanie w wersji demonstracyjnej jest w pełni funkcjonalną wersją z ograniczeniem do 10 klientów w kolejce - możliwe jest pełne przetestowanie systemu przed decyzją o zakupie urządzeń: Ze względu na możliwość zmiany interfejsu aplikacji w menu KONFIGUIRACJA, wersja DEMO pozwala na przetestowanie wszystkich możliwych opcji systemu: GABINETY, GABINETY-CZAS, REJESTRACJA, REJESTRACJA-ED. dodawanie pacjentów do kolejek możliwe jest w aplikacji NetCallX-serwer przyciskami na ekranie lub przyciskami 1,2,3 (bez automatu biletowego i drukarki), opcjonalny monitor informacyjny LCD symulowany jest w lewym górnym rogu ekranu (wybór tej opcji w menu KONFIGURACJA). funkcjonowanie wyświetlacza numerów na stanowisku obsługi (aplikacja klienta) jest symulowane na ekranie komputera w okienku aplikacji NetCallX-klient. możliwe jest uruchomienie w celach testowych na jednym komputerze aplikacji serwera NetCallX oraz po jednej kopii klienta NetCallX i pulpitu zdalnego NetCallXRemote. UWAGI dotyczące uruchamiania oprogramowania w sieci komputerowej: Instalacja serwera na koncie ADMINISTRATORA - uruchomienie pliku instalacyjnego w trybie Administratora. Dodać regułę w firewallu Windows dla połączeń przychodzących (jeśli domyślnie są zablokowane) dla portu 8000 TCP, to samo dla wychodzących (zwykle domyślnie są odblokowane). Program antywirusowy - zezwalaj na połączenia przychodzące i wychodzące dla portu Uruchamianie serwera na koncie ADMINISTRATORA, w trybie Administratora. Niezależnie czy wykorzystywana jest nazwa serwera (sieć musi obsługiwać DNS) czy też adres IP4, adres IP komputera serwera musi albo statyczny, albo w przypadku DHCP zarezerwowany dla MAC jego karty sieciowej! UWAGI dla wersji z monitorem dotykowym REJESTRACJA-ED: Aplikacja pozwala na start w trybie pełnoekranowym, blokując wszystkie przyciski aby nie były dostępne dla klientów z monitora dotykowego - po zaznaczeniu w konfiguracji tej opcji. Przejście do stanu umożliwiającego konfigurację programu możliwe jest tylko z klawiatury przyciskiem F2 - powrót do trybu pełnoekranowego F1. Zawsze jest również możliwe zamknięcie aplikacji poprzez wciśnięcie Alt+F4. 1. UWAGI OGÓLNE. Oprogramowanie serwera systemu NetCallServerX dostarczane jest w dwóch zasadniczych wersjach: GABINETY: wariant dla gabinetów - 9 kolejek x 1 gabinet. Bez automatu biletowego - drukarka w rejestracji, dodawanie pacjentów do kolejek przez personel. Wyświetlacze zbiorcze sygnalizują wezwania z nazwami skróconymi gabinetów (np. 'Gab. 123 > 233'). Opcjonalnie wyświetlacze indywidualne, gdy pacjenci oczekują pod drzwiami gabinetów (nie we wspólnej poczekalni). Możliwa jest równoczesna praca kilku osób w rejestracji na jednym serwerze dzięki aplikacji zdalnego dostępu NetCallServerXRemote. REJESTRACJA: wariant dla rejestracji - 3 kolejki, stanowisk obsługi. Automat biletowy i drukarka obsługiwane przez klientów, wyświetlacze zbiorcze sygnalizują wezwania z numerem stanowiska (np. 'Stan. 4 > 233'). Opcjonalnie wyświetlacze indywidualne, ekran dotykowy zamiast automatu biletowego. Po włączeniu aplikacji, w menu KONFIGURACJA możliwy jest wybór jednego z następujących interfejsów aplikacji:

2 GABINETY: Wersja przystosowana do standardowej obsługi kolejek do gabinetów lekarskich - dodawanie pacjentów (z opcją priorytetu poza kolejnością), możliwe usunięcie z kolejki. Kolejność obsługi pacjentów według przybycia. GABINETY-CZAS: Wersja przystosowana do obsługi kolejek do gabinetów lekarskich w trybie CZASOWYM - z zachowaniem kolejności zapisywania pacjentów na określone godziny. Dla każdego gabinetu ustala się początek pracy (pierwszy pacjent) oraz widełki czasowe obsługi (co 15/20/30 minut kolejni pacjenci). Dodawanie pacjentów odbywa się przez wybór właściwej godziny i minut dla umówionej wizyty, możliwe usunięcie z kolejki. Kolejność obsługi pacjentów według harmonogramu, niezależnie od przybycia. Wersji czasowej NIE można obsługiwać z pulpitu zdalnego NetCallSerwerXRemote, nie należy również używać funkcji przekierowania do innej w aplikacji lekarza.

3 REJESTRACJA: Wersja dla obsługi kolejki do rejestracji, samoobsługowe pobieranie biletów przez klientów. Interfejs w tym trybie może pełnić bezpośrednio rolę zbiorczego monitora informacyjnego dla pacjentów, sygnalizując wezwania z wszystkich stanowisk z rozróżnieniem kolorów dla kolejek (niezależnie można podłączyć dodatkowo standardowe wyświetlacze zbiorcze animowane LED oraz drugi niezależny monitor/telewizor LCD). Miniaturowe przyciski dodawania do kolejki (i listy rozwijane podglądu) pełnią wyłącznie rolę testową. REJESTRACJA-ED: Wersja dla obsługi kolejki do rejestracji, samoobsługowe pobieranie biletów przez klientów. Interfejs w tym trybie może pełnić bezpośrednio rolę ekranu dotykowego, eliminując automat przyciskowy do pobierania biletów przez klientów (możliwość blokady pełnoekranowej interfejsu). Rozróżnienie kolorów dla kolejek (odpowiada kolorom wyświetlacza animowanego LED i opcjonalnie dodatkowego monitora informacyjnego LCD). Wersja interfejsu dotykowego REJESTRACJA-ED wymaga dodatkowej licencji. Wymagana rozdzielczość to minimum 1024x768 oraz system operacyjnywindows 7 lub 8.

4 2. Instalacja SERWERA NetCallServerX. Oprogramowanie serwera NetCallServerX instaluje się na komputerze w rejestracji (sali obsługi klientów). Ponieważ oprogramowanie serwera wykorzystuje najnowszą, bezpieczną technologię sieciową firmy Microsoft (serwisy WCF), przy instalacji oprogramowania serwera niezwykle istotne jest przestrzeganie (szczególnie dla Windows 7 i 8) następujących zasad: należy odinstalować poprzednią wersję aplikacji, również DEMO! instalacja może być dokonana tylko na koncie z pełnymi prawami administratora, plik instalacyjny musi być uruchomiony w trybie Uruchom jako administrator po instalacji należy we właściwościach pliku wykonywalnego (lub skrótu) na stałe zaznaczyć opcję Uruchom jako administrator należy odblokować port 8000 w firewallu systemu Windows, należy zezwolić w programie antywirusowym na użytkowanie portu 8000, niezależnie czy wykorzystywana jest nazwa serwera (sieć musi obsługiwać DNS) czy też adres IP4, adres IP komputera serwera musi albo statyczny, albo w przypadku DHCP zarezerwowany dla MAC jego karty sieciowej! 2.1.Uruchomienie pliku instalacyjnego. Klikając prawym przyciskiem myszy na plik instalacyjny 'NCX-server.exe', należy wybrać w menu opcję Uruchom jako administrator i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora. Aplikacja zostanie zainstalowana w katalogu 'NCXSERWER' na dysku C: komputera (ze względu na późniejsze aktualizacje nie ma możliwości zmiany lokalizacji). Na pulpicie zostanie utworzony skrót NetCallServerX, który należy wykorzystywać do uruchamiania aplikacji. 2.2.Ustawienie opcji uruchamiania jako administrator. Jeżeli uruchamianie aplikacji odbywać się będzie za pomocą skrótu na pulpicie, to należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na ikonę skrótu i wybrać Właściwości. Jeżeli aplikacja uruchamiana będzie również z menu Programy, to analogiczną operacje należy wykonać dla pliku wykonywalnego C:\NCX-SERWER\NetCallServerX.exe. Następnie należy zaznaczyć Poziom uprawnień Uruchom ten program jako administrator i Zastosuj, OK.

5 UWAGA: w systemach XP i Vista standard, opcja ta jest nieaktywna i nie jest konieczne zaznaczanie poziomu uprawnień. W Windows 7 i 8 nawet na koncie administratora jest to konieczne!!! 2.3.Odblokowanie portu 8000 w firewallu systemu operacyjnego. Po przejściu do panelu sterowania należy wybrać ikonę Zapora systemu Windows i kliknąć link (po lewej stronie) Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows.

6 Po otwarciu przyciskiem Dodaj port okna dialogowego, należy wpisać nazwę NService i port 8000 (protokół TCP). W przypadku systemu Windows 8, w ustawieniach zaawansowanych w analogiczny sposób należy dodać reguły wyjątków dla połączeń przychodzących i wychodzących - dla portu 8000 i TCP. 2.4.Odblokowanie portu 8000 w programie antywirusowym. Operację tę należy wykonać w sposób uzależniony od typu programu antywirusowego - część programów automatycznie wykryje próbę połączenia na porcie 8000 po uruchomieniu serwera i klienta, w pozostałych przypadkach należy ustawić wyjątek na ten port w konfiguracji programu. 2.5.Uruchomienie aplikacji. Aplikacja serwera posiada wbudowaną 21-dniową licencją tymczasową (rozruchową), umożliwiającą rozpoczęcie jej użytkowania przed uzyskaniem właściwego klucza licencyjnego. Po dwukrotnym kliknięciu ikony skrótu NetCallServerX, wyświetlana jest informacja o terminie ważności licencji: Aplikacja dostarczana na płycie CD posiada wbudowaną z 21-dniową licencją tymczasową (rozruchową), umożliwiającą rozpoczęcie jej użytkowania przed uzyskaniem właściwego klucza licencyjnego. Po starcie wyświetlana jest informacja o terminie ważności licencji: UWAGA: licencja rozruchowa jest aktywowana TYLKO przy pierwszej instalacji aplikacji na komputerze. W pasku statusu aplikacji (u dołu, po lewej stronie) wyświetlana jest nazwa sieciowa komputera serwera należy ją odpisać, gdyż jest podstawą konfiguracji oprogramowania na stanowiskach obsługi (gabinetach). Po uruchomieniu aplikacji NetCallServerX, w zależności od domyślnie ustawionego interfejsu aplikacji, na ekranie pojawiają się 3 kontrolki z nazwami kolejek w trybach REJESTRACJA lub 9 kontrolek z nazwami gabinetów w trybach GABINETY. Kontrolki w zależności od typu różnią się szczegółami, ale generalnie zawierają:

7 Kontrolki połączeń sieciowych ze stanowiskami obsługi klienta. Kolor czerwony oznacza, że pracownik stanowiska w rejestracji (lekarz w gabinecie) nie zalogował się do systemu, zielony sygnalizuje poprawnie nawiązaną łączność. Napis informacyjny - liczba oczekujących w kolejce, z wyjątkiem interfejsu REJESTRACJA, który zawiera wyświetlacze informacyjne dla wywoływanych numerów z kolejek. Przyciski dodawania pacjenta do kolejki: Kolejny klient, 'Priorytet' (poza kolejnością) w wersji GABINETY, 'Dodaj pacjenta według godziny' w wersji GABINETY-CZAS (konieczne jest najpierw ustawienie godziny i minut, które aplikacja przeliczy na numer w kolejce). W wersji REJESTRACJA-ED (dostosowanej do monitora dotykowego) występują to przyciski 'Drukuj bilet'. W wersji REJESTRACJA miniaturowy przycisk pełni jedynie rolę testową - dodawanie pacjentów odbywa się wyłącznie automatem biletowym. Sekcję usuwania wybranego numeru z kolejki - wyłącznie w wersjach dla gabinetów. Rozwijaną listę numerów oczekujących w każdej kolejce (podgląd). Menu kontekstowe (uruchamiane prawym przyciskiem myszy na kontrolce kolejki) zawiera polecenie Zeruj kolejkę, anulujące dotychczasową kolejkę i organizujący nową, począwszy od pierwszego numeru ustawionego w konfiguracji dla tego wydziału. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji w ciągu dnia, wszystkie kolejki pochodzące z dnia poprzedniego są zerowane. Przy każdym następnym uruchomieniu w ciągu tego samego dnia, stan kolejek jest odtwarzany oraz synchronizowany z danymi z zalogowanych stanowisk (gabinetów). Dodawanie pacjentów do kolejki możliwe jest zarówno w sytuacji, gdy gabinety nie są jeszcze zalogowane (aktualny stan kolejki zostanie do nich wysłany natychmiast po zalogowaniu), jak i w trybie połączenia sieciowego wszelkie operacje dodania do kolejki, jak i obsługi pacjenta i usunięcia go z kolejki są w pełni zsynchronizowane pomiędzy aplikacjami wszystkich stanowisk (gabinetów) oraz serwera Konfiguracja INTERFEJSU APLIKACJI oraz innych ustawień i komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. Pierwszym krokiem po starcie aplikacji jest otwarcie okna dialogowego przyciskiem KONFIGURACJA i wybór jednego z dostępnych interfejsów: GABINETY GABINETY-CZAS REJESTRACJA REJESTRACJA-ED (wyłącznie Windows 7 lub 8) Po zapisaniu zmian, konieczne jest ponowne uruchomienie aplikacji w celu wprowadzenia zmian.

8 Otwarcie okna dialogowego po wybraniu z menu KONFIGURACJA umożliwia ponadto: Wybór drukarki (DEMO, BRAK, Talos-RS, drukarka systemu Windows). Tylko w przypadku drukarki Talos, która nie jest instalowana w systemie Windows, należy wybrać port szeregowy, do którego została dołączona. Dodatkowo możliwy jest wybór opcji drukowania biletów: blokady po osiągnięciu górnego limitu (ograniczenie dziennej liczby pacjentów) oraz drukowania podwójnych biletów. LOGO - napis nazwy firmy drukowany na biletach (max. 16 liter bez polskich znaków - np. NZOZ Medicus). Logo może być również używane w przypadku niektórych wyświetlaczy informacyjnych. Wybór portów dla wyświetlaczy informacyjnych LED 1 i 2, oraz opcji wyświetlania informacji o stanie kolejek poza sygnalizacją wywołań pacjentów z kolejek. Wybór typu oraz portu automatu biletowego lub opcji automatycznej blokady interfejsu aplikacji gdy używany jest monitor dotykowy zamiast automatu (dotyczy wersji REJESTRACJA-ED). Opcja dodatkowego monitora LCD (wymagana dodatkowa licencja) - BRAK lub INFO. Jeśli monitor nie zostanie wykryty, pomniejszony obraz wyświetlany jest w lewym górnym rogu ekranu dla celów demonstracyjnych. Opcja sygnalizacji dźwiękowej wywoływanych numerów na serwerze lub zapowiedzi głosowych (dodatkowa licencja i moduł oprogramowania). Port komunikacyjny dla kontrolera zdalnego, umożliwiającego dołączenie przycisków na stanowiskach obsługi zamiast komputerów. Aktualnie opcja nieaktywna Konfiguracja KOLEJEK. Pierwszą czynnością w zakresie przygotowania serwera do pracy jest ustalenie konfiguracji kolejek - w menu KOLEJKI. - tryby REJESTRACJA, REJESTRACJA-ED (3 KOLEJKI): Nazwa kolejki - max. 24 litery bez polskich znaków. Numer początkowy zakresu biletów - liczba 3-cyfrowa, zalecana 101, 201, 301 dla kolejnych kolejek. Numer końcowy zakresu biletów - liczba 3-cyfrowa z zakresu zalecana 199, 299, 399 dla kolejnych kolejek. Nie jest wymagana nazwa skrócona (zawsze jest to 'Stan ').

9 - tryb GABINETY (9 gabinetów lekarskich, kolejność wg. przybycia): Nazwa kolejki - max. 24 litery bez polskich znaków. Numer początkowy zakresu biletów - liczba 3-cyfrowa, zalecana 101, 201, 301 dla kolejnych kolejek. Numer końcowy zakresu biletów - liczba 3-cyfrowa z zakresu zalecana 199, 299, 399 dla kolejnych kolejek. Nazwa skrócona na wyświetlacz informacyjny - max. 8 liter bez polskich znaków. - tryb GABINETY-CZAS (9 gabinetów lekarskich, kolejność według zapisów na godziny): Nazwa kolejki - max. 24 litery bez polskich znaków. Numer początkowy zakresu biletów - liczba 3-cyfrowa, zalecana 101, 201, 301 dla kolejnych kolejek. Numer końcowy zakresu biletów - liczba 3-cyfrowa z zakresu zalecana 199, 299, 399 dla kolejnych kolejek. Nazwa skrócona na wyświetlacz informacyjny - max. 8 liter bez polskich znaków. Godzina początkowa przyjmowania pacjentów (pełna godzina), z zakresu Liczba pacjentów na godzinę 2, 3, 4 - w zależności czy zapisy pacjentów prowadzone są z odstępami 15, 20 czy 30 minut.

10 UWAGI: Zapis konfiguracji kolejek wymaga WYZEROWANIA wszystkich kolejek i restartu aplikacji serwera!!! Zalecany zakres numeracji wydawanych biletów dla poszczególnych kolejek ustalony jest w pliku konfiguracyjnym dostarczanym wraz z aplikacją - standardowo jest to dla kolejki 1, dla kolejki 2, itd. NIE NALEŻY zmieniać domyślnych zakresów dla wersji GABINETY-CZAS! W wersjach REJESTRACJA z automatem biletowym, możliwe jest ustawienie limitu wydawanych biletów - po wydaniu biletu z numerem ustalonym jako koniec zakresu, dalsze bilety NIE były już wydawane - ostatni wydrukowany zawiera informację o zablokowaniu (ograniczeniu) liczby klientów (menu KONFIGURACJA). Blokada wydawania biletów nie dotyczy trybów GABINETY i nie jest możliwa z poziomu zdalnego pulpitu serwera! Możliwe jest ustawienie opcji drukowania podwójnych biletów numerowych (menu KONFIGURACJA). Ze względu na zapowiedzi głosowe w wariantach GABINETY skrócona nazwa powinna kończyć się spacją oraz 12 cyfrowym numerem gabinetu (np. Gab. 2, Gab. 34) 3. Wprowadzenie klucza licencyjnego w aplikacji serwera NetCallServerX. Komunikat o terminie ważności licencji wyświetlany jest, gdy do jej zakończenia pozostaje nie więcej niż 30 dni - w tym czasie użytkownik musi uzyskać klucz licencyjny (lub go zaktualizować), aby zapewnić dalsze funkcjonowanie oprogramowania. UWAGA: klucz licencyjny jest ściśle związany z konkretnym komputerem i nie działa na innym sprzęcie. Dlatego oprogramowanie należy zainstalować na docelowym komputerze i dopiero wtedy przeprowadzić poniższe kroki w celu uzyskania klucza. Klucz ze względu na swoją długość dostarczany jest WYŁĄCZNIE drogą ową. Oprogramowanie NetCallServerX-serwer objęte jest licencjonowaniem czasowym (klucze na 1 rok) lub bezterminowym z bezpłatnym odnowieniem licencji - wymagana jest okresowa aktualizacji klucza, aby zapewnić działanie oprogramowania. w menu aplikacji wybrać LICENCJA, wyświetloną sygnaturę UNIKALNĄ dla każdego komputera należy skopiować i przesłać mailem do dostawcy oprogramowania, po otrzymaniu klucza ponownie otworzyć okno dialogowe LICENCJA i skopiować otrzymany klucz (uwaga na ewentualne spacje, które skopiowane wraz z kluczem mogą zmienić jego wartość), wprowadzenie błędnego klucza sygnalizowane jest komunikatem, prawidłowy klucz powoduje wyświetlenie w pasku tytułowym aplikacji pozostałej do końca licencji czasowej liczby dni. w oknie dialogowym Licencja wyświetlane są dodatkowe informacje o licencji, w tym licencje na dodatkowe moduły oprogramowania

11 4. Drukarka biletów numerowych. Oprogramowanie serwera NetCallServerX zostało przygotowane w zakresie wydruku biletów numerowych do niezawodnej i trwałej drukarki ELZAB Talos, wyposażonej w mechanizm drukujący renomowanej firmy Citizen. Możliwe jest również ustawienie dowolnej innej drukarki paragonowej instalowanej i widocznej w systemie Windows, symulacji demonstracji drukarki (DEMO) lub trybu bez drukarki (BRAK). Drukarkę dołącza się do portu szeregowego RS232 (COM1) komputera w sali operacyjnej (rejestracji) i nazwę tego portu wpisuje się w aplikacji serwera NetCallServerX: 1. Konfiguracja z menu, 2. "Drukarka" - wybrać drukarkę z listy, 3. Port drukarki - z rozwijanej listy należy wybrać port, do którego dołączona została drukarka TALOS (zalecany COM1), dla drukarek Windows ustawia się NOPORT. 4. Tekst LOGO drukowany na biletach numerowych - max. 16 liter bez polskich znaków (np. NZOZ Medicus). 5. Wybrać opcję drukowania biletów w dwóch egzemplarzach (jeden dla pacjenta, drugi dla lekarza z kartoteką), 6. Wybrać opcję limitu drukowania biletów - po osiągnięciu górnego zakresu numeracji w kolejce, drukowanie zostaje zablokowane (ograniczenie obsługiwanych osób) lub rozpoczyna się ponownie od pierwszego numeru z zakresu. 7. Zmiana ustawienia tej opcji wymaga zerowania kolejki!!! (prawy przycisk myszy -> Zeruj kolejkę). 8. Przycisk Zapisz powoduje zapisanie wybranych ustawień. Możliwe jest sprawdzenie poprawnego funkcjonowania drukarki: 1. Test z menu, 2. Test drukarki - przycisk Wydruk testowy powoduje wydrukowanie próbnego biletu numerowego. Drukarki Talos NIE instaluje się w systemie operacyjnym! Ze względu na sposób transmisji, zalecane jest dołączenie drukarki do sprzętowego portu szeregowego RS232 COM1 w komputerze. W sytuacji gdy komputer nie posiada takiego portu, można zastosować specjalny typ konwertera USB-RS232, tworzący wirtualny port szeregowy i dołaczyć drukarkę do portu USB. 5. Automat biletowy. Automat biletowy występuje wyłącznie w wersji dla rejestracji medycznych - dołącza się go do portu szeregowego RS232 (COM) komputera z serwerem NetCallServerX: 1. Koniguracja z menu, 2. Port automatu biletowego - z rozwijanej listy należy wybrać port, do którego dołączony został automat biletowy, 3. Przycisk Zapisz powoduje zapisanie wybranych ustawień. Możliwe jest sprawdzenie poprawnego funkcjonowania automatu: 1. Test z menu, 2. Test automatu biletowego - zapalenie się na zielono jednej z kontrolek 1-3 po naciśnięciu przycisku w automacie biletowym sygnalizuje poprawną współpracę urządzenia z komputerem. Typ automatu przyciskowego (COM, RS) wpisywany jest do konfiguracji aplikacji stosownie do dostarczanego typu urządzenia i nie może być zmieniony. Ze względu na wykorzystanie standardowego portu COM1 dla drukarki, automat biletowy w wersji COM dołącza się poprzez konwerter USB-RS232 do portu USB. 6. Zbiorczy wyświetlacz animowany LED. Możliwe jest wyświetlanie zbiorczej informacji o stanie kolejek oraz sygnalizacja wywołań z KAŻDEJ kolejki na DWÓCH zbiorczych wyświetlaczach animowanych LED - dołącza się je do portów szeregowych RS232 (COM) komputera z serwerem NetCallServerX w sali rejestracji i nazwy tych portów wpisuje się w aplikacji serwera: 1. Konfiguracja z menu, 2. Port wyświetlacza LED-1 - z rozwijanej listy należy wybrać port, do którego dołączony został wyświetlacz, 3. Port wyświetlacza LED-2 - z rozwijanej listy należy wybrać port, do którego dołączony został drugi wyświetlacz, 4. "Wyświetlacz LED poza sygnalizacją wezwań" - zaznaczenie tej opcji pozwala na przewijanie tekstu informacji o stanie kolejek w czasie gdy nie są sygnalizowane wezwania, 5. przycisk Zapisz powoduje zapisanie wybranych ustawień.

12 Wyświetlacz po każdym wywołaniu pacjenta z dowolnej kolejki sygnalizuje w sposób pulsujący przez ok. 11 sekund wywoływany numer oraz numer stanowiska lub nazwę gabinetu. następnie zaleznie od wyboru opcji, wyświetlacz zostaje wygaszony, lub sygnalizuje w sposób przewijany aktualny stan wszystkich ZALOGOWANYCH do serwera kolejek. W wariantach REJESTRACJA, wyświetlacz animowany oprócz kolejnego wywoływanego numeru z kolejki wyświetla również numer stanowiska wzywającego klienta 'Stan. 6 > 203'. Oznakowanie stanowisk tabliczkami 1..9, zapewnia klientom pełną informację na wyświetlaczu zbiorczym i eliminuje konieczność stosowania indywidualnych wyświetlaczy stanowiskowych. Dodatkowo, dla kolejek wprowadzono rozróżnienie kolorów: - kolejka 1 czerwony: Stan. 1> kolejka 2 pomarańczowy: Stan. 2> kolejka 3 zielony: Stan. 3> 310 Opcjonalne informacje o stanie kolejek wyświetlane są w kolorze zielonym (w trybie przewijania): Chirurgia: 105, Ortopedia: 208, RTG: 310 W wariantach GABINETY wyświetlacz animowany oprócz numeru z kolejki wyświetla nazwę skróconą gabinetu zalecane jest podanie wprost numeru pomieszczenia, np. 'Gab. 23 > 313'. Kolor wezwania jest zawsze czerwony. - kolejka 1: Gab. 12> kolejka 2: Gab. 14> kolejka 3: Gab. 16> 310 Opcjonalne informacje o stanie kolejek wyświetlane są w kolorze zielonym (w trybie przewijania): Chirurgia - Gab. 12: 105, Ortopedia - Gab. 14: 208, RTG - Gab. 16: 310 Ze względu na wykorzystanie standardowego portu COM1 dla drukarki, wyświetlacze dołącza się poprzez konwertery USB-RS232 do portu USB. Ponieważ wyświetlacz zapamiętuje wprowadzony tekst i wyświetla go aż do skasowania, w przypadku przerwania komunikacji z komputerem lub zaniku napięcia zasilania, po ponownym włączeniu będzie on wciąż wyświetlany należy wtedy zrestartować aplikację w celu wykasowania nieaktualnej informacji w pamięci wyświetlacza. 7. Dodatkowy monitor informacyjny LCD. Aplikacja umożliwia zbiorczą sygnalizację wywołań z wszystkich kolejek na dodatkowym zewnętrznym monitorze LCD lub ekranie telewizora z wejściem cyfrowym (PC, HDMI) - wymagane jest wyjście VGA/HDMI w laptopie lub dodatkowa karta graficzna (lub konwerter zewnętrzny USB->VGA). Sposób konfiguracji monitora zawarty jest na końcu instrukcji. UWAGA - wykorzystanie monitora LCD wymaga dodatkowej licencji! Aktywacji wyświetlania na monitorze LCD dokonuje się w oknie dialogu "Konfiguracja" wybierając "Dodatkowy monitor LCD" - INFO. Aplikacja obsługuje dodatkowy monitor w wielu rozdzielczościach: 1024x768 (wejście PC w telewizorach), 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1440x900. W wariantach REJESTRACJA, wyświetlacz LCD oprócz kolejnego wywoływanego numeru z kolejki wyświetla również NUMER STANOWISKA wzywającego klienta 'Stan. 6 > 203'. Oznakowanie stanowisk tabliczkami 1..9, zapewnia klientom pełną informację na wyświetlaczu zbiorczym i eliminuje konieczność stosowania indywidualnych wyświetlaczy stanowiskowych. Wywołania sygnalizowane są w sposób pulsujący, po ok. 11 sekundach komunikat wyświetlany jest w sposób ciągły. Dodatkowo, dla kolejek wprowadzono rozróżnienie kolorów: kolejka 1 - czerwony, kolejka 2 pomarańczowy, kolejka 3 - zielony.

13 W wariantach GABINETY wyświetlacz LCD oprócz numeru z kolejki wyświetla nazwę skróconą gabinetu - zalecane jest podanie wprost numeru pomieszczenia, np. 'Gab. 23'. Komunikaty wywołań wyświetlane są w sposób pulsujący przez ok. 11 sekund w kolorze czerwonym - każde nowe wywołanie wyświetlane jezt w pierwszej linii od góry, w kolejnych dwóch liniach pokazywane są dwa poprzednie (automatyczna funkcja przewijania wpisów - powyżej 3 kolejek). Jeżeli wybrana została opcja wyświetlania na monitorze a nie został on podłączony (lub niewłaściwie skonfigurowany), w lewym górnym rogu ekranu wyświetlana jest miniatura zewnętrzengo ekranu w celu demonstracyjnym. W przypadku komputera stacjonarnego dołączenia dodatkowego monitora można dokonać za pośrednictwem zewnętrzbego konwertera USB->VGA. 8. Monitor dotykowy. W wersji dla rejestracji REJESTRACJA-ED, aplikacja serwera współpracuje z monitorem dotykowym, który oprócz wyświetlania informacji o stanie kolejek dla klientów, umożliwia wydruk biletu numerowego i dodanie klienta do kolejki poprzez dotknięcie odpowiedniego przycisku na ekranie. Monitor podłącza się w sposób standardowy kablem SVGA lub DVI do złącza komputera oraz drugim kablem do portu USB - według załączonej instrukcji instalacji. Wymagana rozdzielczość monitora dotykowego - minimum 1024x768 (zalecana 1280x800). Ekran dotykowy obsługiwany jest wyłącznie przez systemy operacyjne Windows 7 i 8. Wymaga konfiguracji według dodatku na końcu niniejszej instrukcji. Po ustawieniu odpowiedniej opcji w KONFIGURACJI (Automat biletowy - monitor dotykowy -> Blokada interfejsu aplikacji), aplikacja włącza się domyślnie w trybie pełnoekranowym, blokując wszystkie przyciski aby nie były dostępne dla klientów z monitora dotykowego. Przejście do stanu umożliwiającego konfigurację programu możliwe jest tylko z klawiatury przyciskiem F2 powrót do trybu pełnoekranowego F1. Zawsze jest możliwe zamknięcie aplikacji poprzez wciśnięcie Alt+F4. UWAGA - wersja interfejsu dotykowego REJESTRACJA-ED wymaga dodatkowej licencji.

14 10. Instalacja KLIENTA NetCallClientX. Oprogramowanie klienta NetCallClientX instaluje się na komputerach na stanowiskach obsługi klientów (w gabinetach lekarskich) - umożliwia ono przede wszystkich pobieranie i wywoływanie klientów z kolejek utworzonych na serwerze NetCallServerX. Po uruchomieniu pliku instalatora, aplikacja zostaje zainstalowana w folderze C:\NCX-KLIENT, a na pulpicie zostaje utworzony skrót. W trakcie uruchamiania aplikacji klienckich, zalecane jest włączenie serwera NetCallServerX na docelowym komputerze, aby sprawdzić poprawność połączeń sieciowych. Uruchomić aplikację dwukrotnie klikając na ikonę skrótu, zezwolić na odblokowanie zapory sieciowej systemu. Czerwony kolor kontrolki 'Połączenie' świadczy o braku połączenia sieciowego z serwerem należy w pierwszym kroku wybrać menu 'Konfiguracja' i po otwarciu okna dialogowego wprowadzić właściwą konfigurację: W polu 'Nazwa serwera NetCallServerX' (domyślnie 'localhost') należy wpisać nazwę serwera wyświetlaną po napisie 'Serwer: " (lub numer IP4 komputera tylko w przypadku adresów statycznych!) w DOLNYM pasku statusu aplikacji serwera W wariantach REJESTRACJA należy wybrać dla każdej aplikacji NetCallClientX UNIKALNY numer stanowiska 1...9!!! W wariantch GABINETY numer stanowiska powinien być ustawiony zawsze na 1! Wybrać port szeregowy do którego dołączony jest indywidualny wyświetlacz stanowiskowy. Alert dźwiękowy zaznaczyć, aby emitowany był sygnał, gdy w obserwowanej kolejce stan oczekujących zmieni się z 0 na 1 (powiadomienie o przybyciu pacjenta). Informacyjnie wyświetlany jest typ wyświetlacza, zgodny z dostarczonym wyświetlaczem i sterownikami. Po zapisaniu konfiguracji przyciskiem 'Zapisz' wymagany jest restart aplikacji - należy uruchomić ją ponownie dwukrotnie klikając na ikonę skrótu. Niezależnie czy wykorzystywana jest nazwa serwera (sieć musi obsługiwać DNS) czy też adres IP4, adres IP komputera serwera musi albo statyczny, albo w przypadku DHCP zarezerwowany dla MAC jego karty sieciowej! Aplikacja próbuje nawiązać łączność z serwerem, sygnalizując to zmianą zabarwienia paska stanu połączenia na kolor żółty. Jeżeli połączenie zostanie nawiązane (zielony kolor) oznacza to poprawną konfigurację systemu. Jeżeli kolor zmieni się na czerwony (brak połączenia), oznacza to że serwer jest wyłączony lub występuje problem spowodowany niepoprawnym wpisem danych konfiguracyjnych (niewłaściwa nazwa komputera serwera) lub problem z siecią komputerową. Możliwe jest również blokowanie portu 8000 przez firewall lub program antywirusowy, zarówno na komputerze klienta jak i serwera. Dostęp do funkcjonującej aplikacji serwera NetCallServerX można sprawdzić na komputerze serwera wpisując w pasku dowolnej przeglądarki internetowej adres: lub na dowolnym innym komputerze sieci lokalnej podając dodatkowo nazwę serwera np.: W obu przypadkach przeglądarka powinna wyświetlić opis 'Nservice usługa'.

15 Po uruchomieniu aplikacji NetCallClientX i nawiązaniu połączenia z serwerem, kontrolka połączenia zmieni kolor na zielony. Wyboru kolejki z której wywoływani będą pacjenci, dokonuje się poprzez ustawienie właściwej pozycji na liście rozwijanej (domyślnie pamiętana jest kolejka, która była wybrana przed poprzednim zamknięciem aplikacji). W zależności od obłożenia kolejek, możliwe jest szybkie przelogowanie stanowiska obsługi do innej kolejki wybranej z listy rozwijanej, gdzie aktualnie jest zbyt duża liczba oczekujących (np. okresowo Medycyna Pracy), a następnie powrót do swojej kolejki. Kontrolka połączenia sieciowego z serwerem NetCallClientX: kolor czerwony oznacza, że aplikacja nie jest zalogowana do systemu, zielony sygnalizuje poprawną łączność (żółty sygnalizuje próbę nawiązania połączenia). Pole wyświetlacza numerów symuluje ono dokładnie pracę wyświetlacza, umożliwiając bieżącą kontrolę pracy aplikacji, jak również testowanie systemu bez wyświetlaczy. Sekcja Standardowa obsługa kolejki zawiera: Przycisk WEZWANIE-OBSŁUGA powodujący rozpoczęcie wzywania pierwszego z oczekujących w kolejce numerów: emitowany jest krótki sygnał akustyczny i na wyświetlaczu indywidualnym pulsuje numer. Wezwanie jest również sygnalizowane na wyświetlaczach LED lub LCD dołączonych do serwera. Automatycznie po ok. 11 sek. wyświetlacz zmienia pracę na wyświetlanie ciągłe, sygnalizując obsługę klienta. Przycisk KASOWANIE - OPCJONALNE wygaszenie wyświetlacza po zakończeniu obsługi. W przypadku wywoływania kolejnego klienta NIE jest on używany (bezpośrednio WEZWANIE-OBSŁUGA). Przycisk 'PRZEKIEROWANIE' umożliwia przekierowanie aktualnie obsługiwanego klienta (numer musi być wyświetlany na wyświetlaczu aplikacji) do innej kolejki - w trybie standardowym (na koniec kolejki) lub priorytetowym (na początek). NIE NALEŻY UŻYWAĆ FUNKCJI PRZEKIEROWANIA W WERSJI GABINETY-CZAS!!! Sekcja Obsługa wybranych numerów z kolejki umożliwia wywoływanie pacjentów w kolejności niezależnej od kolejki na serwerze, np. do powtórzenia wezwania pacjenta lub wezwania wybranego pacjenta w oparciu o drugi bilet numerowy dołączony do jego kartoteki: Pole do wprowadzenia 3-cyfrowego numeru klienta w kolejce. Przyciski << oraz >> do szybkiej zmiany wprowadzonego numeru na kolejny. Przyciski WEZWANIE-OBSŁUGA i KASOWANIE analogiczne do opisanych powyżej.

16 11. INDYWIDUALNE wyświetlacze numerów w gabinetach (stanowiskach obsługi). Standardowy wyświetlacz numerów (3 cyfrowy) dołącza się do portu szeregowego RS232 (COM1) komputera w gabinecie lub na stanowisku obsługi klienta i nazwę tego portu wpisuje się w aplikacji klienta NetCallClientX: 1. Konfiguracja z menu, 2. Konfiguracja portu - z rozwijanej listy należy wybrać port, do którego dołączony został wyświetlacz, 3. Przycisk Zapisz powoduje zapisanie wybranych ustawień. Możliwe jest sprawdzenie poprawnego funkcjonowania wyświetlacza: 1. W sekcji 'Obsługa indywidualna' wpisać z klawiatury dowolny numer z zakresu ,, 2. Wcisnąć przycisk WEZWANIE-OBSŁUGA krótki sygnał akustyczny i migotanie wyświetlacza, po 11 sekundach ciągłe wyświetlanie zadanego numeru, 3. Wcisnąć przycisk KASOWANIE wygaszenie wyświetlacza. Jeżeli komputer nie posiada portu szeregowego RS232 (COM), można zastosować konwerter USB-RS232, tworzący wirtualny port szeregowy i dołączyć wyświetlacz do portu USB. Typ wyświetlacza ustalany jest w pliku konfiguracyjnym dostarczanym wraz z aplikacją, stosownie do dostarczanogo wyświetlacza i sterowników do niego. OPCJA SPECJALNA - W przypadku wyświetlaczy 3-kolorowych, możliwa jest ich praca w jednym z trybów koloru: AUTO, CZERWONY, ZOLTY, ZIELONY - wyboru dokonuje się w menu Konfiguracja, Kolor wyświetlania. W trybie AUTO wyświetlacz działa wyłącznie wtedy, gdy liczba kolejek nie przekracza 3! Tryb ten jest zalecany do wariantów REJESTRACJA - w zależności do której kolejki zalogowane jest stanowisko, kolor wyświetlacza w trakcie normalnej obsługi wybranej kolejki na serwerze koresponduje z kolorami na ekranach monitorów (czerwony-kolejka 1, żółty-kolejka 2, zielony-kolejka 3). Przy wywoływaniu numerów z sekcji obsługi indywidualnej lub przy wyłączonym serwerze, kolor może być przypadkowy - przy częstym korzystaniu z tych opcji (poza normalną obsługą kolejki z serwera) zaleca się wybór jednego ze stałych kolorów wyświetlacza. 12. OPCJA - indywidualne wyświetlacze numerów na stanowiskach obsługi - monitory LCD. Monitor LCD może zostać zastosowany jako wyświetlacz numerów tylko w wariancie z odrębnymi komputerami z własną siecią WiFi systemu kolejkowego - stosowany komputer NIE może służyć do innych celów poza obsługą aplikacji NetCallClientX. Sposób konfiguracji monitora zawarty jest na końcu instrukcji, w sposób identyczny jak w przypadku zbiorczego monitora informacyjnego LCD - wymagana rozdzielczość to minimum 1280x1024. Jeżeli wybrana została opcja wyświetlania na monitorze a nie został on podłączony (lub niewłaściwie skonfigurowany), w lewym górnym rogu ekranu wyświetlana jest miniatura zewnętrzengo ekranu w celu demonstracyjnym. W przypadku komputera stacjonarnego dołączenia dodatkowego monitora można dokonać za pośrednictwem konwertera USB->VGA.

17 13. Instalacja zdalnego pulpitu rejestracji NetCallServerXRemote. OPCJONALNE oprogramowanie zdalnego pulpitu serwera NetCallServerXRemote instaluje się na komputerach na stanowiskach obsługi pacjentów (wyłącznie wariant PC-GABINETY) w sytuacjach, gdy obsługę pacjentów realizowana jest na stanowiskach jednocześnie. Aplikacja pełni rolę podobną do samej aplikacji serwera w tym wariancie, tzn. umożliwia dodawanie pacjentów do odpowiednich kolejek przez personel oraz wydruk biletów numerowych z kolejnym numerem do właściwych gabinetów. Aplikacja obsługuje wyłącznie tryb GABINETY - nie pozwala na obsługę kolejności według zapisów na godziny GABINETY-CZAS. Po uruchomieniu pliku instalatora, aplikacja zostaje zainstalowana w folderze C:\NCX-REMOTE, a na pulpicie zostaje utworzony skrót. W trakcie uruchamiania aplikacji zdalnych, zalecane jest włączenie serwera NetCallServerX na docelowym komputerze, aby sprawdzić poprawność połączeń sieciowych. Uruchomić aplikację dwukrotnie klikając na ikonę skrótu, zezwolić na odblokowanie zapory sieciowej systemu. Czerwony kolor kontrolki 'Połączenie' świadczy o braku połączenia sieciowego z serwerem należy w pierwszym kroku wybrać menu 'Konfiguracja' i po otwarciu okna dialogowego wprowadzić właściwą konfigurację: W polu 'Nazwa serwera NetCallServerX' (domyślnie 'localhost') należy wpisać nazwę serwera wyświetlaną po napisie 'Serwer: " (lub numer IP4 komputera tylko w przypadku adresów statycznych!) w DOLNYM pasku statusu aplikacji serwera Wybrać DRUKARKĘ z listy rozwijanej - standardowo to TALOS-RS, wybrać port szeregowy do którego dołączona jest drukarka, wpisać LOGO drukowane na biletach - max. 16 liter bez polskich znaków (np. NZOZ Medicus), opcjonalnie zaznaczyć opcję druku podwójnych biletów numerowych. zapisać konfigurację przyciskiem 'Zapisz'. UWAGA - nie ma możliwości kontroli limitu drukowanych biletów. UWAGI: Niezależnie czy wykorzystywana jest nazwa serwera (sieć musi obsługiwać DNS) czy też adres IP4, adres IP komputera serwera musi albo statyczny, albo w przypadku DHCP zarezerwowany dla MAC jego karty sieciowej! Aplikacja próbuje nawiązać łączność z serwerem, sygnalizując to zmianą zabarwienia paska stanu połączenia na kolor żółty. Jeżeli połączenie zostanie nawiązane (zielony kolor) oznacza to poprawną konfigurację systemu. Jeżeli kolor zmieni się na czerwony (brak połączenia), oznacza to że serwer jest wyłączony lub występuje problem spowodowany niepoprawnym wpisem danych konfiguracyjnych (niewłaściwa nazwa komputera serwera) lub problem z siecią komputerową. Możliwe jest również blokowanie portu 8000 przez firewall lub program antywirusowy, zarówno na komputerze klienta jak i serwera. Dostęp do funkcjonującej aplikacji serwera NetCallServerX można sprawdzić na komputerze serwera wpisując w pasku dowolnej przeglądarki internetowej adres: lub na dowolnym innym komputerze sieci lokalnej podając dodatkowo nazwę serwera np.: W obu przypadkach przeglądarka powinna wyświetlić opis 'Nservice usługa'.

18 Po uruchomieniu aplikacji NetCallServerXRemote i nawiązaniu połączenia z serwerem, na ekranie pojawia się lista wszystkich kolejek wraz z liczbą oczekujących. Wyboru kolejki do której dodawani będą pacjenci, dokonuje się poprzez ustawienie właściwej pozycji na liście rozwijanej (domyślnie pamiętana jest kolejka, która była wybrana przed poprzednim zamknięciem aplikacji). UWAGA: zdalny pulpit NIE obsługuje trybu czasowego GABINETY-CZAS!!! Kontrolka połączenia sieciowego z serwerem NetCallServerXRemote: kolor czerwony oznacza, że aplikacja nie jest zalogowana do systemu, zielony sygnalizuje poprawną łączność (żółty sygnalizuje próbę nawiązania połączenia). Sekcja Dodawanie numerów do kolejki zawiera: Przycisk DODAJ kolejny numer powodujący dodanie kolejnego numeru do wybranej kolejki (na koniec kolejki) i wydruk biletu numerowego, Przycisk DODAJ - PRIORYTET - dodanie kolejnego numeru do wybranej kolejki poza kolejnością (na początek kolejki) i wydruk biletu numerowego, Sekcja Usuwanie wybranych numerów z kolejki umożliwia usunięcie pomyłkowo dodanych numerów z wybranej kolejki: Pole do wprowadzenia 3-cyfrowego numeru klienta w kolejce. Przycisk USUŃ numer powoduje usunięcie numeru z kolejki (o ile był dodany do tej kolejki).

19 LICENCJA OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie NetCallX dostarczane jest przez autora lub upoważnionych dystrybutorów i może być użytkowane przez końcowego użytkownika bez żadnych ograniczeń na podstawie wydanej licencji czasowej lub bezterminowej, odnawialnej po zamówieniu kolejnego klucza. Ewentualna dalsza redystrybucja oprogramowania stanowi naruszenie praw autorskich. Użytkownikowi przysługuje prawo do zainstalowania i użytkowania JEDNEJ kopii oprogramowania serwera oraz ustalonej liczby aplikacji klienta i zdalnego pulpitu serwera, według posiadanej licencji. Autor oprogramowania oraz jego dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu użytkowania oprogramowania NetCallX.

20 DODATEK - INSTRUKCJA INSTALACJI KONWERTERA USB->RS232. Konwerter USB->RS232 tworzy w systemach operacyjnych Vista oraz Windows XP wirtualny port szeregowy i umożliwia dołączenie wyświetlacza numerów, automatu biletowego i drukarki do komputerów nie posiadających sprzętowych portów szeregowych COM. Pierwszym krokiem instalacji dostarczonego konwertera USB->RS232 jest jego wetknięcie do portu USB włączonego komputera. System operacyjny rozpoczyna instalację nowego sprzętu - do napędu CD należy włożyć dostarczaną z konwerterem płytkę i wskazać właściwą lokalizację w kreatorze dodawania nowego sprzętu. Po zakończeniu instalacji sterowników, kolejnym krokiem jest sprawdzenie, pod jakim wirtualnym portem COM został zainstalowany w systemie Windows XP (Vista) dołączony konwerter jest to konieczne w celu ustawienia konfiguracji komunikacji aplikacji z urządzeniem dołączonym do złącza RS232 konwertera: Panel sterowania System (Sprzęt) Menadżer urządzeń Porty (COM i LPT) Zwykle konwerter jest instalowany jako wirtualny port COM8 (COM4) i widoczny jest wpis: Prolific USB-toSerial Bridge (COM8) lub USB Serial Port (COM4). Po uruchomieniu aplikacji NetCallX klient lub serwer, po wybraniu z menu Konfiguracja należy z rozwijanej listy wybrać właściwą nazwę portu i zapisać konfigurację.

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

NETCALL - wariant REJESTRACJA

NETCALL - wariant REJESTRACJA KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ SYSTEMU KOLEJKOWEGO Charakterystyka wariantu REJESTRACJA Wariant REJESTRACJA systemu kolejkowego przeznaczony jest do organizacji kolejki w placówkach medycznych, gdzie pacjenci

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu kolejkowego NetCallX - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.2).

Oprogramowanie systemu kolejkowego NetCallX - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.2). Hurtownia CALLNET www.callnet.com.pl Oprogramowanie systemu kolejkowego NetCallX - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.2). UWAGI OGÓLNE: Aplikacje 'NetCallX-serwer' i 'NetCallX-klient' przeznaczone

Bardziej szczegółowo

NETCALL - wariant GABINETY

NETCALL - wariant GABINETY KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ SYSTEMU KOLEJKOWEGO Charakterystyka wariantu PC-GABINETY Wariant PC-GABINETY systemu kolejkowego przeznaczony jest do organizacji kolejek pacjentów do gabinetów lekarskich (stomatologicznych)

Bardziej szczegółowo

Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja wersji DEMO (13.1)

Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja wersji DEMO (13.1) TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja wersji DEMO (13.1) UWAGA - aplikacje 'Callnet-serwer' i 'Callnet-klient' przeznaczone są do pracy w systemach operacyjnych firmy Microsoft:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie sieciowe PCCALLNET - instrukcja wersji 17.1

Oprogramowanie sieciowe PCCALLNET - instrukcja wersji 17.1 CALLNET www.callnet.com.pl Oprogramowanie sieciowe PCCALLNET - instrukcja wersji 17.1 UWAGA - aplikacje 'PCCallnet-server' i 'PCCallnet-client' przeznaczone są do pracy w systemach operacyjnych firmy Microsoft:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

NetCall NETCALL. Instalowanie urządzeń systemu kolejkowego w wariancie PC-REJESTRACJA. www.callnet.com.pl. Data wydania: kwiecień 2014.

NetCall NETCALL. Instalowanie urządzeń systemu kolejkowego w wariancie PC-REJESTRACJA. www.callnet.com.pl. Data wydania: kwiecień 2014. Instalowanie urządzeń systemu kolejkowego w wariancie PC-REJESTRACJA. NETCALL www.callnet.com.pl Data wydania: kwiecień 0. Schemat konfiguracji dla wariantu PC-REJESTRACJA Konfiguracja przeznaczona jest

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) W ramach oddzielnej licencji, oferowany jest moduł oprogramowania dla aplikacji 'Callnet-serwer' umożliwiający wysyłanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony:

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony: Aby móc korzystać z bazy publikacji elektronicznych należy: 1) posiadać konto w usłudze LDAP (konto logowania do Internetu), 2) zainstalować i skonfigurować oprogramowanie OpenVPN na swoim komputerze,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX Interfejs (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zasada działania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Do przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo