BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ"

Transkrypt

1 BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ ROK 213, NUMER 2 PODSUMOWANIE ROKU 212 NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII W TYM NUMERZE: Artykuły: obrót Czytaj str Duże inwestycje w dystrybucji energii, a nie w wytwarzaniu? Inwestycje energetyczne i kolejowe motorem dla gospodarki Ekologia: Greenpeace: Przemysł jądrowy unika odpowiedzialności cywilnej sty lut mar kwi majcze lip sie wrz paź lis gru 5 NFOŚiGW o generacji rozproszonej 3 PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PRZYŁĄCZANIA OZE DO KRAJOWYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce jest w ostatnich latach coraz bardziej dynamiczny. Dzieje się tak głównie z powodu coraz większej liczby powstających i projektowanych elektrowni (farm) wiatrowych, a także instalacji wytwórczych opartych na biogazie i biomasie. Jednak udział energetyki odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym jest jeszcze dużo mniejszy niż w krajach, w których rozwój elektroenergetyki został nakierowany na rozwój OZE. Czytaj str. 4 GREENPEACE: PRZEMYSŁ JĄDROWY UNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Radioaktywne skażenie, które nadal utrzymuje się w Japonii po katastrofie jądrowej w Fukushimie w 211 roku, ciągle dotyka setek tysięcy ofiar. Większości z nich odmawia się uczciwego odszkodowania z powodu systemu regulacyjnego, który pozwolił energetyce jądrowej uniknąć odpowiedzialności i wymusił wykorzystanie pieniędzy publicznych na pokrycie kosztów katastrofy. Gdyby podobna katastrofa wydarzyła się w Polsce, sytuacja wyglądałaby podobnie ostrzega Greenpeace. Czytaj str. 3 DUŻE INWESTYCJE W DYSTRYBUCJI ENERGII, A NIE W WYTWARZANIU? Po latach, kiedy koncentrowano się na odtwarzaniu majątku wytwórczego polskiej energetyki, coraz większy akcent kładziony jest na inwestycje w sieć dystrybucyjną - wynika z analizy sektora elektroenergetycznego autorstwa Domu Maklerskiego banku PKO BP. Czytaj str. 2 Prawo i przepisy: Prawne i ekonomiczne aspekty przyłączania OZE do krajowych sieci elektroenergetycznych Będą harmonogramy przyłączania do sieci? Czy firmy energetyczne będą pozywać Polskę do sądu? Rynek energii: Podsumowanie roku 212 na Towarowej Giełdzie Energii Raport z Towarowej Giełdy Energii S.A. - Styczeń 213 r. Aktualności: Podrożeją prawa do emisji CO2 dzięki interwencji? greenpower Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej 6 7 marca

2 ROK 213, NUMER 2 STR. 2 Artykuły DUŻE INWESTYCJE W DYSTRYBUCJI ENERGII, A NIE W WYTWARZANIU? Po latach, kiedy koncentrowano się na odtwarzaniu majątku wytwórczego polskiej energetyki, coraz większy akcent kładziony jest na inwestycje w sieć dystrybucyjną - wynika z analizy sektora elektroenergetycznego autorstwa Domu Maklerskiego banku PKO BP. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) ocenia, że strata w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej w 211 r. w Polsce wyniosła 7,3 proc., blisko dwa razy więcej niż w krajach Europy zachodniej. Stan sieci systematycznie będzie się poprawiał, operatorzy sieci mogą zwiększyć inwestycje nawet o 45 proc. Po latach w którym główny nurt dyskusji koncentrował się na odtwarzaniu majątku wytwórczego polskiej energetyki, coraz większy akcent kładziony jest na inwestycje w sieć dystrybucyjną. Olbrzymie nakłady potrzebne do realizacji projektów wytwórczych, komplikacja tych projektów, niepewność otoczenia regulacyjnego, kryzys ekonomiczny i związana z nim weryfikacja ścieżki wzrostu zapotrzebowania na energię - wszystko to sprawiło, że koncerny energetyczne kładą coraz więcej nacisku na inwestycje w sieci dystrybucyjne - wynika z analizy sektora elektroenergetycznego autorstwa Domu Maklerskiego banku PKO BP. W raporcie zwrócono uwagę, że inwestycje sieciowe są prostsze w realizacji, o łatwiejszym do przewidzenia zwrocie i krytyczne dla bezpieczeństwa energetycznego. Raport przypomina deklarację prezesa grupa Energa Mirosława Bielińskiego, który stwierdził, że główne ryzyko dla stabilności polskiego systemu tkwi właśnie w stanie sieci dystrybucyjnych. Analitycy DM PKO oceniają, że infrastruktura sieci dystrybucyjnych w Polsce jest w stanie słabym, choć od niedawna dosyć dynamicznie się poprawiającym. - Średni wiek sieci dystrybucyjnej to około 3 lat. Nawet około 3 proc. polskiej sieci dystrybucyjnej kwalifikuje się do jak najszybszej wymiany ze względu na stan techniczny. Stopień dekapitalizacji majątku dystrybucyjnego w Polsce to około 75 proc. Problemem są stare stacje transformatorowe i stare linie - wynika z analizy DM PKO BP. Nie lepiej jest z siecią przesyłową wysokich napięć, która jest również w wysokim stopniu (około 7 proc.) zdekapitalizowana. Sieć przesyłowa jest jeszcze starsza niż sieć dystrybucyjna. Duże inwestycje w sieci przesyłową przypadały na lata 7. poprzedniego wieku. Zły stan sieci powoduje tzw. straty sieciowe. Większość strat sieciowych ma miejsce w sieciach dystrybucyjnych, zwłaszcza w obszarach wiejskich odczuwane są problemy z zasilaniem związane ze słabym stanem infrastruktury. Autorzy raportu DM PKO BP zwracają uwagę, że dane o wysokości strat sieciowych są zróżnicowane, ale zgodnie alarmujące. W niektórych publikacjach pojawiają się szacunki nawet 12 proc. strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej. Analitycy DM PKO powołują się na raport Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), z którego wynika, że całkowita strata w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej w 211 roku w Polsce wyniosła 1,8 TWh czyli 7,3 proc. z 147 TWh wprowadzonych do systemu. Około 85 proc. tej straty (9,2 TWh) było wygenerowane w sieciach dystrybucyjnych, reszta strat nastąpiła w sieci przesyłowej. To i tak zdecydowana poprawa w stosunku do lat ubiegłych. Jednak potencjał do poprawy zostaje ciągle duży. W wysoko rozwiniętych krajach współczynnik strat wynosi nawet tylko 4 proc. - zwracają uwagę analitycy DM PKO. Analitycy DM PKO BP zwracają uwagę, że Urząd Regulacji Energetyki (URE) uzgadnia z podmiotami rynkowymi skalę inwestycji, która następnie jest weryfikowana przy okazji ustalania taryf na dystrybucję energii elektrycznej. Już 211 rok pokazał istotny wzrost inwestycji w segmencie dystrybucyjnym. Duże inwestycje operatorów miały miejsce również w roku 212, większe mogą być w roku 213. Inwestycje w sieć dystrybucyjną realizowane są przez polskie koncerny energetyczne: Tauron, PGE, Energę i Eneę. Inwestycje są wspierane przez Europejski Bank Inwestycyjny (m.in. 5 proc. wsparcie dla projektów Tauronu i Energi). - Wydatki na dystrybucję powinny dalej rosnąć, choć w nieco bardziej zrównoważonym tempie. Szczyt inwestycji w tym cyklu powinien przypaść na rok 214. Według deklaracji w latach , operatorzy średniorocznie powinni wydawać 6,8 mld zł. Jest to średniorocznie niemal o 45 proc. więcej niż w 211 roku - szacują analitycy DM PKO BP. Źródło: 1.html INWESTYCJE ENERGETYCZNE I KOLEJOWE MOTOREM DLA GOSPODARKI RZĄD NIE BĘDZIE WSPIERAŁ BUDOWY ELEKTROWNI ATOMOWEJ Od kilu miesięcy trwają dyskusje co tak na prawdę ma być motorem dla rozwoju polskiej gospodarki. Padają branże, kolejne kwoty, codziennie zmieniają się kwoty, które Polska może dostać z unijnej kasy w perspektywie finansowej Tymczasem z obszernego raportu banku PKO BP wynika, że to inwestycje w energetyce i na kolei będą motorem wzrostu naszej gospodarki. W dzisiejszych warunkach nie jest możliwe, by rząd wspierał budowę polskiej elektrowni jądrowej - powiedział w rozmowie z "Parkietem", Mikołaj Budzanowski, minister skarbu.

3 ROK 213, NUMER 2 STR. 3 Ekologia GREENPEACE: PRZEMYSŁ JĄDROWY UNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Radioaktywne skażenie, które nadal utrzymuje się w Japonii po katastrofie jądrowej w Fukushimie w 211 roku, ciągle dotyka setek tysięcy ofiar. Większości z nich odmawia się uczciwego odszkodowania z powodu systemu regulacyjnego, który pozwolił energetyce jądrowej uniknąć odpowiedzialności i wymusił wykorzystanie pieniędzy publicznych na pokrycie kosztów katastrofy. Gdyby podobna katastrofa wydarzyła się w Polsce, sytuacja wyglądałaby podobnie ostrzega Greenpeace. Nowy raport Greenpeace, Fukushima Fallout: Nuclear business makes people pay and suffer (Skażenie Fukushimy: Płacz i płać przemysłowi jądrowemu) analizuje szczegółowo niedociągnięcia w międzynarodowych regulacjach dotyczących energetyki jądrowej, które wymuszają na obywatelach ponoszenie większości kosztów spowodowanych katastrofami nuklearnymi, zwalniając tym samym z odpowiedzialności cywilnej właścicieli elektrowni atomowych i dostawców technologii. Raport został opublikowany dziś na konferencji prasowej w Tokio. Katastrofa w Fukushimie odsłania wstydliwe aspekty systemu, który zobowiązuje przemysł jądrowy do pokrycia jedynie ułamka kosztów katastrofy i zwalnia dostawców reaktorów z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Konsekwencje tego niesprawiedliwego stanu rzeczy, który pozostawił setki tysięcy ludzi w Japonii bez odpowiedniego zadośćuczynienia, mogą zdarzyć się gdziekolwiek na świecie, ponieważ przemysł jądrowy nie jest rozliczany z wypadków, jakie powoduje. Sytuacja w Polsce jest jeszcze gorsza. W przypadku katastrofy operator elektrowni jądrowej będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zaledwie do wysokości 1,4 mld zł, co stanowić będzie jedynie ułamek wydatków na usunięcie szkód mówi Jan Haverkamp, konsultant Greenpeace ds. energetyki jądrowej. Greenpeace zlecił sporządzenie raportu Dr. Davidowi McNeillowi, Dr. Antony emu Froggattowi i prof. Stephenowi Thomasowi, ekspertom ds. gospodarki i energetyki jądrowej. Eksperci przeanalizowali międzynarodowe konwencje oraz zasady chroniące przemysł przed ponoszeniem kosztów katastrof w elektrowniach jądrowych. Jedną z kwestii regulowanych przez prawo międzynarodowe jest wprowadzenie ograniczeń odszkodowań wypłacanych przez operatorów elektrowni jądrowych. Są to kwoty od 35 mln euro do 1,5 mld euro. Od dostawców technologii nie wymaga się z kolei żadnej odpowiedzialności cywilnej na wypadek katastrofy. Źródło: Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej - wybrane problemy to pozycja wydawnicza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która jest jednym z efektów projektu realizowanego od kilku lat przez NFOŚiGW pod nazwą Forum Energia - Efekt - Środowisko. NFOŚIGW O GENERACJI ROZPROSZONEJ Wydanie zawiera kilkanaście tekstów przygotowanych przez specjalistów - praktyków i teoretyków, którzy podejmują temat generacji rozproszonej w wymiarze prawnym, ekonomicznym i technicznym. Wiele miejsca w publikacji zajmują zagadnienia związane m.in. z ekonomiką małych źródeł i technologii, efektywnością energetyczną, rozwojem źródeł generacji rozproszonej przez odbiorców przemysłowych czy systemem inteligentnych sieci. Poprzez pryzmat własnych doświadczeń autorzy artykułów ( ) zarysowali perspektywy rozwoju mikrogeneracji (rozproszonych źródeł energii) w nowoczesnych projektach i rozwiązaniach energetycznych, które będą realizować nowoczesną wizję polskiej gospodarki - czytamy we wstępie publikacji. Dodatkowo w celu zaprezentowania opinii i doświadczeń przedstawicieli innych krajów uczestniczących w pracach Forum, VI rozdział niniejszej publikacji zawiera artykuły opracowane przez ekspertów z Japonii i USA. Wstępne szacunki wskazują, że wysokość odszkodowań po katastrofie w Fukushimie waha się pomiędzy 48 a 169 mld euro. Zarządzająca elektrownią w Fukushimie firma TEPCO została znacjonalizowana, ponieważ od samego początku nie była w stanie ponosić kosztów opieki medycznej dla tych, którzy ucierpieli z powodu skażenia radioaktywnego. Według obecnego systemu zobowiązań dostawcy TEPCO, firmy General Electric, Hitachi i Toshiba, które dostarczyły technologię elektrowni Fukushima w oparciu o wadliwy projekt, nie zostały pociągnięte do odpowiedzialności oraz nie uczestniczyły w pokryciu jakichkolwiek kosztów odszkodowań. Koszty katastrofy pokrywają zatem Japońscy podatnicy, w tym osoby ewakuowane. - Potencjalni dostawcy technologii dla forsowanej przez polski rząd elektrowni jądrowej, Areva (Francja), Westinghouse (USA, Japonia), General Electric (USA) lub Hitachi (Japonia) nie będą ponosili żadnych konsekwencji finansowych, jeśli ich technologia okaże się zawodna. Gdyby elektrownie jądrowe były w pełni bezpieczne, firmy te nie miałyby problemu przed wzięciem na siebie odpowiedzialności cywilnej za skutki katastrofy nuklearnej dodaje Haverkamp. Podjęcie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej problematyki dotyczącej energetyki w kontekście odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej czy energooszczędności, która wpisuje się m.in. w strategię średniookresową Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz Wspólną Strategię Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata z perspektywą do roku 22, podyktowane jest także koniecznością rozwoju nowych obszarów działania w celu optymalizacji efektów ekologicznych i energetycznych. Pełny tekst:

4 ROK 213, NUMER 2 Prawo i przepisy STR. 4 PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PRZYŁĄCZANIA OZE DO KRAJOWYCH SIECI Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce jest w ostatnich latach coraz bardziej dynamiczny. Dzieje się tak głównie z powodu coraz większej liczby powstających i projektowanych elektrowni (farm) wiatrowych, a także instalacji wytwórczych opartych na biogazie i biomasie. Jednak udział energetyki odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym jest jeszcze dużo mniejszy niż w krajach, w których rozwój elektroenergetyki został nakierowany na rozwój OZE. Aspekty prawne dotyczące przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznych w Polsce Podstawowe kwestie związane z przyłączaniem odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznych w Polsce zostały uregulowane w art. 7 ustawy Prawo energetyczne Zgodnie z ust. 1 wymienionego artykułu ustawy przedsiębiorstwo energetyczne, które zajmuje się przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej jest zobowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmio-tami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci (w tym przypadku przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii), jeśli tylko istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a podmiot żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci. W ust. 2 wspomnianego artykułu zostały określone postanowienia, które co najmniej powinna zawierać umowa o przyłączenie do sieci. Są to m.in.: termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych do wykonania przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiaroworozliczeniowego i jego parametrów, przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której będzie dostarczana energia, moc przyłączeniowa, okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania. Jeśli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, za przyłączenie do sieci może ono ustalić (w umowie o przyłączenie do sieci) opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci. Podstawą zawarcia umowy o przyłączenie do sieci jest wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci (zwany warunkami przyłączenia ), składany przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest zobowiązane wydać warunki przyłączenia w terminach określonych w art. 7 ust. Sg Zgodnie z art. 9c ust. 6 ustawy operator systemu elektro-energetycznego w obszarze swego działania, jest zobowiązany zapewnić wszystkim podmiotom pierwszeństwo w świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, z zachowaniem niezawodności i bezpieczeństwa KSE. Sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przyłączonych do sieci elektroenergetycznych w Polsce Korzyści ekonomiczne ze sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przyłączonych do sieci elektroenergetycznych w Polsce są związane m.in. z koniecznością uzyskiwania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia (o czym mowa w art. 9 ustawy). Obowiązek taki ciąży m.in. na przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedających energię elektryczną odbiorcom końcowym. Świadectwa pochodzenia są wydawane i umarzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dla energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych znajdujących się na terytorium Polski. Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy sprzedawca z urzędu jest zobowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, która znajduje się na terenie obejmującym obszar działania tego sprzedawcy, oferowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, które uzyskało koncesję na jego wytwarzanie. Zakup energii odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, ustalonej przez prezesa URE. W przypadku energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii - spełniającej jednocześnie warunki wysoko sprawnej kogeneracji, prezes URE wydaje świadectwa pochodzenia oraz świadectwa pochodzenia z kogeneracji. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i są towarem giełdowym (art. 9e ust. 6 wspomnianej ustawy). Zgodnie z art. 9e ust. 18 ustawy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW zwalnia się z: - opłat za wpis do rejestru świadectw pochodzenia oraz dokonanie zmiany w rejestrze, - opłaty skarbowej za wydanie świadectwa pochodzenia, - opłaty skarbowej za wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, - opłaty za czynności urzędowe związane z prowadzeniem rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczej. Jak z tego wynika, wytwarzanie energii elektrycznej w odnawial-nych źródłach energii wymaga uzyskania koncesji (art. 32 ustawy). Na podstawie art. 34 ustawy przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii o mocach nieprzekraczających 5 MW są zwolnione z corocznych opłat, z tytułu udzielonej im koncesji, w zakresie wytwarzania energii w tych źródłach.proponowane zmiany stanu prawnego dotyczącego odnawialnych źródeł energii przyłączanych do sieci elektroenergetycznych w Polsce W ostatnim czasie został opracowany projekt ustawy o odna-wialnych źródłach energii, w którym zastosowano rozwiązanie mieszane. Mechanizm ekonomiczny oparty na sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia pozostał dla części źródeł (Ciąg dalszy na stronie 5)

5 ROK 213, NUMER 2 Prawo i przepisy STR. 5 (Ciąg dalszy ze strony 4) wytwórczych, dla innych źródeł wprowadzono ceny gwarantowane. W projekcie tym zdefiniowano m.in. instalacje odnawialnego źródła energii, mikroinstalacje oraz małe instalacje w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Za mikroinstalację proponuje się uznać instalację odnawialnego źródła energii o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 4 kw. Z kolei, małą instalacją ma być instalacja odnawialnego źródła energii o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 4 do 2 kw. Działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii wymaga uzyskania koncesji. Zgodnie z projektem ustawy wymóg ten nie będzie jednak dotyczył wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji, małej instalacji oraz wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Zakłada się również, że przyłączenie mikroinstalacji do sieci będzie się odbywać na podstawie umowy o przyłączenie do sieci - po spełnieniu warunków przyłączenia. Za przyłączenie mikroinstalacji do sieci opłaty mają nie być pobierane. Zgodnie z ustawą wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji będzie zobowiązany do poinformowania pisemnie operatora systemu dystrybucyjnego, na którego obszarze działania ma zostać przyłączona dana mikroinstalacja do sieci, o lokalizacji, rodzaju i mocy zainstalowanej tej mikroinstalacji. W przypadku energii elektrycznej wytworzonej w wybranych technologiach w mikroinstalacji, małej instalacji oraz z biogazu rolniczego, sprzedawca z urzędu będzie zobowiązany do zakupu tej energii po określonej stałej cenie jednostkowej, tj. cenie gwarantowanej, ustalanej w rozporządzeniu na rok następny. Dla wszystkich pozostałych instalacji odnawialnego źródła energii (nie objętych cenami gwarantowanymi) sprzedawca z urzędu będzie zobowiązany (podobnie jak obecnie) do zakupu energii elektrycznej w cenie, o której mowa w ustawie Prawo energetyczne. Dla tych instalacji odnawialnego źródła energii potwierdzeniem, że energia elektryczna została wytworzona w odnawialnych źródłach energii będzie świadectwo jej pochodzenia. Dla świadectw tych w projekcie ustawy przewidziano odpowiednie współczynniki korekcyjne. Świadectwo pochodzenia wraz z określonym współczynnikiem korekcyjnym będzie przysługiwać przez kolejnych 15 lat liczonych od dnia oddania instalacji odnawialnego źródła energii do użytkowania Zgodnie z przyjętymi założeniami, współczynniki korekcyjne zależą od rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii oraz od jej zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej. Porównanie korzyści ekonomicznych osiąganych przez wytwórców energii elektrycznej ze źródeł energii odnawialnej w Polsce w przypadku obecnie obowiązujących, a także proponowanych nowych rozwiązań prawnych Z przedstawionych rozważań wynika, że korzyści ekonomiczne (wg obowiązujących przepisów) ze sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, przyłączonych do sieci elektroenergetycznych w Polsce, są związane ze sprzedażą tej energii po średniej ce-nie sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym, ustalonej przez prezesa URE, oraz ze sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia. Z kolei w proponowanych nowych rozwiązaniach prawnych założono rozwiązanie mieszane, tj. pozostawiono mechanizm ekonomiczny oparty na sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia dla części źródeł wytwórczych jak i wprowadzono sprzedaż energii po ściśle określonych cenach gwaranto-wanych dla innych źródeł. Podsumowanie i wnioski W Polsce obecnie obowiązuje mechanizm ekonomiczny oparty na sprzedaży energii elektrycznej po średniej cenie sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym oraz sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia tej energii. W ostatnim czasie został opracowany projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, w którym przyjęto rozwiązanie mieszane, to jest dla części źródeł wytwórczych pozostawiono mechanizm ekonomiczny oparty na sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia, zaś dla innych wprowadzono sprzedaż energii po ściśle określonych cenach gwarantowanych. Z przeprowadzonych analiz porównawczych wynika, że w przypadku elektrowni wodnych roczne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wg proponowanych nowych rozwiązań prawnych będą większe niż w przypadku aktualnych rozwiązań prawnych. Stosunek tych przychodów będzie tym większy im większa będzie łączna moc zainstalowana elektrowni, co wynika z wartości współczynnika korekcyjnego. W przypadku elektrowni wiatrowych na lądzie przychód będzie nieznacznie mniejszy niż obecnie Z kolei, w przypadku elektrowni słonecznych przychód będzie znacznie większy od obecnego. Dla instalacji słonecznych nie należących do klasy mikroinstalacji OZE oraz małych instalacji OZE, przychód Pd 2 będzie dużo większy niż przychód Pd 1, ze względu na dużą wartość współczynnika korekcyjnego. Stosunek przychodów Pd 2/Pd 1 w przypadku małej instalacji słonecznej jest większy niż dla instalacji słonecznej nie należącej do klasy mikroinstalacji OZE oraz małych instalacji OZE. Należy podkreślić, że przedstawione wyniki obliczeń zachowują swoją aktualność jedynie dla przyjętej w artykule ceny sprzedaży 1 MWh energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz wartości indeksu OZEX_A wyznaczonego za 8 pierwszych miesięcy roku 212. W artykule nie analizowano rocznych przychodów dla obu rozważanych rozwiązań prawnych w kolejnych latach. Reasumując, roczne przychody ze s p r z e d a ż y e n e r g i i e l e k t r y c z - nej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii ulegną zmianie w przypadku wejścia w życie rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dotyczyć to będzie zarówno rodzaju poszczególnych technologii opartych na odnawialnych źródłach energii, jak i zainstalowanej mocy elektrycznej rozważanych instalacji wytwórczych. W październiku przedstawiono kolejne wersje projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii w których wprowadzono zmiany w stosunku do projektu ustawy rozważanego w artykule. Źródło:

6 ROK 213, NUMER 2 Prawo i przepisy STR. 6 BĘDĄ HARMONOGRAMY PRZYŁĄCZANIA DO SIECI? - W trakcie prac podkomisji nadzwyczajnej Komisji Gospodarki nad projektem nowelizacji prawa energetycznego Ministerstwo Gospodarki wniosło o wprowadzenie poprawki mówiącej, że umowa o przyłączenie ma zawierać również harmonogram przyłączenia - mówi mecenas Katarzyna Zalewska-Wojtuś, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Podczas prac nad poselskim projektem nowelizacji prawa energetycznego - druk nr została zgłoszona poprawka przewidująca, o ile dobrze zrozumiałem, wprowadzenie do umów przyłączeniowych harmonogramu realizacji przyłączeń. O co chodzi w tej poprawce? W trakcie prac podkomisji nadzwyczajnej Komisji Gospodarki nad projektem nowelizacji prawa energetycznego Ministerstwo Gospodarki wniosło o wprowadzenie poprawki mówiącej, że umowa o przyłączenie ma zawierać również harmonogram przyłączenia. W efekcie podczas posiedzenia podkomisji dyskusja toczyła się wokół tego, czy ten harmonogram ma być elementem umowy przyłączeniowej, ale też wokół projektu przepisu przejściowego, który też zaproponowało Ministerstwo Gospodarki, a który mówi o tym, żeby do umów przyłączeniowych, które zostały podpisane przed wejściem w życie procedowanej zmiany prawa energetycznego, ale nie zostały do tego momentu zrealizowane, wprowadzić te harmonogramy przyłączeń. Ten proponowany przepis przejściowy mówi też, że w przypadku braku porozumienia stron umowy przyłączeniowej w sprawie wprowadzenia do niej harmonogramu przyłączenia w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, każda ze stron ma mieć prawo do odstąpienia od umowy. Jakie jest uzasadnienie Ministerstwa Gospodarki dla proponowanej zmiany? W samym dokumencie z poprawkami Ministerstwa Gospodarki nie zamieszczono pisemnego uzasadnienia do tych propozycji, jednak jak się wydaje przepis ten ma na celu uporządkowanie sytuacji, w której pomimo zawartych umów o przyłączenie, inwestycje - głównie w zakresie budowy źródeł wytwórczych - nie są realizowane, blokując dostępne moce przyłączeniowe i uniemożliwiając innym zainteresowanym uzyskanie warunków przyłączenia do sieci. Podkomisja nadzwyczajna Komisji Gospodarki przyjęła tę poprawkę przewidującą wprowadzenie do umów przyłączeniowych harmonogramu realizacji przyłączeń, czy nie? Podkomisja przyjęła poprawkę przewidującą wprowadzenie do umów przyłączeniowych harmonogramu realizacji przyłączeń, ale niewykluczone, że do sprawy wróci jeszcze Komisja Gospodarki. Podkomisja przyjęła bowiem kilka poprawek z zastrzeżeniem, że będą jeszcze przedmiotem obrad samej Komisji Gospodarki. Do takich poprawek należy na przykład zaproponowany przez Ministerstwo Gospodarki obowiązek wprowadzenia inteligentnego opomiarowania w Polsce, a w tym wyposażenia do 22 roku w inteligentne liczniki 8 proc. odbiorców energii elektrycznej. Przeciwko wprowadzeniu tego obowiązku przy okazji nowelizacji prawa energetycznego oponował zdecydowanie przedstawiciel Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, co świadczy, że także podczas prac Komisji Gospodarki wolno się spodziewać długich dyskusji nad projektem nowelizacji prawa energetycznego. Zwłaszcza, że w porównaniu z wersją pierwotną, projekt ten znacznie się rozrósł. Rozmawiał Ireneusz Chojnacki Źródło: CZY FIRMY ENERGETYCZNE BĘDĄ POZYWAĆ POLSKĘ DO SĄDU? Państwo ma prawo modyfikować swoją politykę energetyczną, ale musi zachować stabilność w odniesieniu do decyzji biznesowych dotyczących inwestycji długoterminowych, które zostały wcześniej podjęte i środki zostały uruchomione w zaufaniu do państwa mówi dr Jerzy Baehr, starszy partner w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr. Niektóre firmy energetyczne oceniają, że zaproponowane w tzw. trójpaku energetycznym rozwiązania są znacznie gorsze od obecnych i zapowiadają skierowanie sprawy przeciw Polsce do sądu arbitrażowego. Jak Pan ocenia te opinie? Należy stawiać postulat respektowania praw nabytych. Polska nawet zmieniając politykę w zakresie tego, co ma być promowane w przyszłości, nie powinna zmieniać zasad, które istniały wcześniej w odniesieniu do podjętych inwestycji, które są inwestycjami długoterminowymi. Jeśli chcemy, aby zagraniczni inwestorzy u nas inwestowali, a to dotyczy wielu dziedzin - OZE, źródeł konwencjonalnych, elektrowni jądrowych i gazu łupkowego - to nie możemy dopuszczać do tego, aby raz przyjęte warunki w trakcie gry były zmieniane. Źródło: Czy pozwy przeciwko Polsce będą zasadne? Trudno powiedzieć, ponieważ nie znam szczegółów w tej sprawie. Nie wiadomo jakie decyzje zostaną podjęte w zakresie współspalania wiadomo, że to jeden z kluczowych problemów. Nie wiemy jaki będzie finał konsultacji, może on satysfakcjonować interesariuszy i wtedy nie będzie problemu, ale może być też inaczej. Państwo ma prawo modyfikować swoją politykę energetyczną, ale musi zachować stabilność w odniesieniu do decyzji biznesowych dotyczących inwestycji długoterminowych, które zostały wcześniej podjęte i środki zostały uruchomione w zaufaniu do państwa.

7 ROK 213, NUMER 2 STR. 7 Rynek Energii PODSUMOWANIE ROKU 212 NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII Obrót na wszystkich rynkach, dedykowanych energii elektrycznej, na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wyniósł w 212 roku 131,997 TWh. Stanowi to 82,57 proc. wytworzonej energii w Polsce i ponad 84,6 proc. jej łącznego zużycia. W porównaniu z poprzednim rokiem, obrót wzrósł o 4,2 proc Najwyższa płynność na parkiecie TGE została odnotowana w grudniu, z wolumenem na poziomie 26,927 TWh, natomiast najniższa w styczniu, z wolumenem obrotu na poziomie 3,173 TWh. RDN Rynek Dnia Następnego W 212 roku na Rynku Dnia Następnego (RDN), członkowie Towarowej Giełdy Energii zawarli transakcje zakupu i sprzedaży energii elektrycznej, o łącznej wartości MWh. Stanowi to spadek o 3,23 proc. w stosunku do łącznych obrotów w roku 211. Udział transakcji zawartych w roku 212 na Rynku Dnia Następnego, w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, spadł z poziomu 12,5 proc. w roku 211 do 12,17 proc. na parkiecie RDN była w lutym, kiedy to ilość energii będącej przedmiotem transakcji osiągnęła MWh. Średnioważona cena energii elektrycznej dla całej doby, ze wszystkich transakcji kupna i sprzedaży w 212 roku, wyniosła 179,45 zł za MWh. Stanowi to spadek w stosunku do roku 211 o 25,74 zł. Najwyższą miesięczną cenę za energię elektryczną na RDN odnotowano w lutym - 221,6 zł za MWh. Najniższą zaś w grudniu, średnioważona cena wyniosła wtedy 162,67 zł za MWh. RDN porównanie obrotów miesięcznych w roku 212 (MWh) i średnich cen miesięcznych (PLN/MWh) w 211 i 212 roku W skali miesiąca, najwyższy wolumen obrotów na TGE, odnotowano w grudniu, kiedy to ilość energii, będącej przedmiotem transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, osiągnęła MWh. Najniższa aktywność Porównanie łącznych miesięcznych wolumenów obrotu energią elektryczną na wszystkich rynkach prowadzonych przez TGE w 212 i 211 r. (MWh) obrót sty lut mar kwi majcze lip sie wrz paź lis gru RTT Rynek Terminowy Towarowy sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru W 212 roku na Rynku Terminowym Towarowym (RTT), członkowie Towarowej Giełdy Energii zawarli transakcje zakupu/sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie MWh. Stanowi to wzrost o 5,58% w stosunku do łącznych obrotów w roku 211. W odniesieniu do profilu dostawy kontraktu, największy obrót zanotowano na kontraktach o profilu BASE - łącznie w 212 było to MWh, na kontraktach o profilu PEAK5 było to MWh. W skali miesiąca, najwyższy wolumen obrotów odnotowano w grudniu, kiedy to ilość energii będącej przedmiotem transakcji zawartych na RTT, osiągnęła MWh. Najniższą aktywność na parkiecie RTT odnotowano w styczniu. Wówczas ilość energii będącej przedmiotem transakcji, osiągnęła MWh. Najbardziej płynnym kontraktem w 212 roku był kontrakt roczny w dostawie pasmowej na 213 rok. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-13 wyniósł MWh (7 524 MW) - stanowi to 58,39 proc. łącznego wolumenu na parkiecie RTT. Średnia cena kontraktu BASE_Y-13 w całym 212 roku ukształtowała się na poziomie 197,76 zł za MWh. W 212 roku ceny energii dla kontraktu rocznego typu BASE były najniższe od początku wprowadzenia tego typu kontraktu do obrotu na RTT. W dniu 7 grudnia 212 roku kurs rozliczeniowy na kontrakcie BASE_Y-13 o wolumenie MWh, wyniósł 166,9 zł/ MWh. (Ciąg dalszy na stronie 8)

8 ROK 213, NUMER 2 STR. 8 Rynek Energii (Ciąg dalszy ze strony 7) RTT Porównanie łącznych obrotów miesiecznych w 212 i 211 (MWh) RTTg Rynek Terminowy Towarowy gaz ziemny W grudniu 212 r. na TGE wystartował rynek gazu. W ramach Rynku Terminowego Towarowego (RTTg) na każdej sesji uczestnicy rynku mają możliwość handlowania miesięcznymi, kwartalnymi i rocznymi kontraktami. Przedmiotem obrotu jest dostawa gazu w jednakowej ilości we wszystkich godzinach okresu dostawy. W dniu 2 grudnia zawarto transakcję zakupu/ sprzedaży gazu ziemnego o łącznej wartości 744 MWh na kontrakcie GAS_BASE_M-1-13 przy kursie 116,57 PLN/MWh. Pod koniec grudnia 212 roku uruchomiony został również rynek spot gazu ziemnego Rynek Dnia Następnego (RDNg). RPM Rynek Praw Majątkowych Wzrost obrotów odnotowano również na Rynku Praw Majątkowych TGE. Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych w 212 roku, ukształtował się na poziomie MWh - co stanowi wzrost w porównaniu do roku 211 o ponad 22 proc. W skali miesiąca najwyższy wolumen obrotów odnotowano w lutym, kiedy to ilość praw majątkowych będących przedmiotem transakcji zawartych na RPM, osiągnęła wartość MWh. Najniższą aktywność na parkie- cie RPM odnotowano w sierpniu. Wówczas ilość praw majątkowych, będących przedmiotem transakcji, osiągnęła MWh. Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A (zielone certyfikaty) w 212 roku, ukształtował się na poziomie MWh. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych MWh oraz transakcje pozasesyjne MWh. RPM Porównanie łącznych obrotów miesięcznych 212 i 211 (MWh) sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji w 212 roku, wyniosła 253,31 zł/mwh. Złożyły się na to średnioważona cena w transakcjach na sesji - 255,82 zł/mwh i średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych - 252,75 zł/mwh. Z kolei łączny obrót na instrumencie PMGM (żółte certyfikaty) w 212 roku ukształtował się na Źródło: sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru poziomie MWh. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych MWh oraz transakcje pozasesyjne MWh. Średnioważona cena praw majątkowych typu PMGM, ze wszystkich transakcji w 212 roku, wyniosła 123,43 zł/mwh. Złożyły się na to średnioważona cena w transakcjach na sesji - 124,24 zł/mwh i średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych - 123,32 zł/mwh. Natomiast łączny obrót na instrumencie PMEC (czerwone certyfikaty) w 212 roku ukształtował się na poziomie MWh. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych MWh oraz transakcje pozasesyjne MWh. Średnioważona cena praw majątkowych typu PMEC, ze wszystkich transakcji w 212 roku, wyniosła 12,64 zł/mwh. Złożyły się na to średnioważona cena w transakcjach na sesji - 7,85 zł/mwh i średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych - 13,39 zł/mwh. W roku 212 zarząd Towarowej Giełdy Energii podjął decyzje o nadaniu statusu członka Rejestru Świadectw Pochodzenia 211 firmom: 2 firm zostało dopuszczonych do wykonywania operacji w instrumentach OZE, 66 w instrumencie PMGM, 46 w instrumencie PMEC oraz 47 w instrumencie PMMET. Łącznie w RŚP zarejestrowanych na koniec 212 roku było podmiotów.

9 ROK 213, NUMER 2 STR. 9 Rynek Energii RAPORT Z TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. - STYCZEŃ 213 R. Łączny obrót energią elektryczną: 9,234 TWh spadek o 65,7% m/m Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 7,281 TWh spadek o 5,42% m/m Łączny obrót na rynku bilansującym: 34,67 GWh, spadek o 26,1% m/m Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w styczniu 213 wyniósł 9,234 TWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 65,7% (26,927 TWh w grudniu 212). Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w styczniu 213 wyniósł 7,281 TWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 5,42% (7,699 TWh w grudniu 212). Łączny obrót na rynku bilansującym w styczniu 213 r. wyniósł 34,67 GWh, przy czym sprzedano 299,36 GWh, a zakupiono 41,8 GWh, przy min. cenie 8, PLN/MW i max. cenie 428,95 PLN/MWh Rynek Dnia Następnego (RDN) W styczniu 213 r. obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł 1,951 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN wzrosły o 2,52% (1,93 TWh w grudniu 212). Średnie dzienne obroty dla dni roboczych kształtowały się na poziomie MWh, a dla dni wolnych MWh. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 171,81 PLN/MWh (wzrost m/m o 5,61%). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 186,98 PLN/MWh (wzrost m/m o 3,35%). Rynek Terminowy Towarowy (RTT) Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w styczniu 213 wyniósł 7,281 TWh (25,22 TWh w grudniu 212). Stanowi to spadek miesiąc do miesiąca o 7,9%, lecz w porównaniu do stycznia 212 roku, wolumen obrotu na RTT wzrósł o 356%. Najbardziej płynnym kontraktem na RTT był kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 214 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-14 wyniósł 3,959 TWh stanowi to 54,38% łącznego wolumenu na rynku RTT. Średnia cena kontraktu BASE_Y-14 w styczniu 213 ukształtowała się na poziomie 167,15PLN/MWh (spadek m/m o 1,1%). Źródło: Opracowanie własne z raportów TGE i CIRE Fixing 1 (not. dzienne w PLN/MWh) otw. max. min. zam Rynek bilansujący (not. dzienne w PLN/MWh) otw. max. min. zam Dzienne indeksy na RDN (PLN/MWh) IRDN sirdn offirdn Dzienny wolumen (w MWh) Fixing 1 Fixing 2 Notowania ciągłe Instrumenty RDS Kontrakty blokowe

10 ROK 213, NUMER 2 Aktualności STR Miesięczna produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych (w GWh) węgiel kamienny węgiel brunatny gaz odnawialne wodne wiatrowe przemysłowe PODROŻEJĄ PRAWA DO EMISJI CO2 DZIĘKI INTERWENCJI? Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego poparła we wtorek tzw. backloading, czyli zawieszenie aukcji 9 mln pozwoleń na emisję CO2 po 213 r. Europosłowie stosunkiem głosów 38 do 26 poparli tzw. backloading, czyli zmniejszenie w latach liczby sprzedawanych pozwoleń na emisję CO2 na unijnym rynku o 9 mln, by o tyle samo zwiększyć ją w kolejnych latach do 22 r. Mniejsza liczba pozwoleń ma wpłynąć na zwyżkę cen na giełdach. Po tym jak pod koniec stycznia komisja energii PE nie poparła tego projektu, cena spadła B I U L E T Y N Redakcja i opracowanie: Daniel Borsucki Iwo Wola Skład: ZOE do najniższego poziomu w historii - ok. 3 euro za tonę. Na fali spekulacji, że komisja środowiska nie pójdzie śladem komisji energii, notowania zostały od początku lutego wywindowane do 5 euro za tonę. Pomysłowi komisarz Hedegaard przeciwni byli polscy europosłowie zarówno z PO, jak i PiS, a także polski rząd. Wszystkie polskie poprawki przegrały - powiedziała PAP po głosowaniu eurodeputowana Lena Kolarska-Bobińska (PO). Backloading może zostać jeszcze zablokowany podczas głosowania plenarnego nad stanowiskiem PE w tej sprawie. Komisja środowiska może o tym zdecydować w przyszłym tygodniu w związku z negatywną opinią komisji ds. energii. Polski minister ochrony środowiska Marcin Korolec należy do krytyków tego unijnego pomysłu, bo twierdzi, że Komisja Europejska zarezerwowałaby sobie prawo do sterowania ilością uprawnień, co byłoby administracyjną ingerencją w rynek. Mniejsza ilość uprawnień będzie powodować wzrost ich ceny - nie ma wątpliwości minister Marcin Korolec. Gra toczy się o ogromne kwoty. Polska energetyka oparta jest na węglu, przy którego spalaniu powstaje najwięcej dwutlenku węgla. Część uprawnień nasze elektrownie otrzymują za darmo, ale jeśli emitują za dużo CO2, to brakującą część muszą kupić na rynku. Dlatego tak istotne jest dla nich, ile kosztuje tona CO2. Agencja Fitch wyliczyła, że w tym roku cały nasz sektor energetyczny wyda na zakup uprawnień aż 1,3 mld zł. Przykładowo drugi co do wielkości producent prądu koncern Tauron ok. 75 proc. zapotrzebowania na emisje będzie mieć z puli bezpłatnej. Szacuje, że w tym roku wyda ekstra na zakup uprawnień ok. 15 mln zł. Przy założeniu, że wyprodukuje tyle prądu, co w 212 r., a tona CO2 będzie po 7 euro. Źródło: biznes/1,1896, ,podrozeja_prawa_do_emisji_co2_dzieki_interwencji_.html

Ponad 50% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 r.

Ponad 50% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 r. VII-XII 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Informacja prasowa Warszawa, 18 stycznia212 Ponad 5% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 211 r. Obrót na wszystkich rynkach, dedykowanych energii

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Warszawa, 5 lipca 2013 r. Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w I półroczu 2013 r. wyniósł 72,310 TWh, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r.

Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r. Warszawa, 7 czerwca 2013 r. Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r. Informacja prasowa Łączny obrót energią elektryczną w maju br. wyniósł 11,592 TWh - wzrost

Bardziej szczegółowo

Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu

Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu Warszawa, 5 lutego 2015 r. Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu Informacja prasowa Całkowity wolumen transakcji zawartych w 2014 roku, na

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w lutym 2013 r. kolejne rekordy na Towarowej Giełdzie Energii

Rynek energii elektrycznej w lutym 2013 r. kolejne rekordy na Towarowej Giełdzie Energii Rynek energii elektrycznej w lutym 2013 r. kolejne rekordy na Towarowej Giełdzie Energii Informacja prasowa Łączny obrót energią elektryczną: 13,789 TWh wzrost o 257 proc. r/r Warszawa, 11 marca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw ątkowych Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii S.A. Forum Czystej Energii, Targi POLEKO Poznań, 24-26 listopad 2009 Rejestr świadectw pochodzenia i obrót prawami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 stycznia 2014 r.

Warszawa, 27 stycznia 2014 r. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. Najlepszy rok w historii Towarowej Giełdy Energii Informacja prasowa Całkowity wolumen transakcji zawartych w 2013 r. na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Leszek Prachniak Dyrektor Pionu Operacji Giełdowych e-mail:leszek.prachniak@tge.pl 1 Kto może zostać Członkiem Giełdy? Członkami Giełdy mogą być podmioty określone

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE. Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE

Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE. Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE VIII FORUM OBROTU Lidzbark Warmiński, 810 czerwca 2015 Spis treści 1. Ustawa o OZE informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Luty Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Luty Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] RAPORT MIESIĘCZNY 2004 150,00 Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 średni kurs ważony

Bardziej szczegółowo

Cena energii i jej elementy składowe. Artur Michalski, Biuro Cen i Taryf ENEA SA

Cena energii i jej elementy składowe. Artur Michalski, Biuro Cen i Taryf ENEA SA Cena energii i jej elementy składowe Artur Michalski, Biuro Cen i Taryf ENEA SA Czynniki wpływające na wysokość ceny Aktualna wycena produktów na rynku terminowym oraz ich płynność (BASE, PEAK) Prognoza

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin 2 Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Prawo energetyczne aktualny

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2013 energia fal

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Rynek PRaw Majątkowych

Rynek PRaw Majątkowych Rynek Praw Majątkowych 3 Rynek Praw Majątkowych 4 Jak powstał system wsparcia OZE i kogeneracji w Polsce? System wsparcia producentów energii elektrycznej w źródłach odnawialnych (OZE) i kogeneracyjnych

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r.

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Warszawa 2 Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Rozwój OZE w

Bardziej szczegółowo

Obroty i średnie ceny na rynku terminowym

Obroty i średnie ceny na rynku terminowym 15-maj 25-maj 04-cze 14-cze 1 kwi 15 kwi 29 kwi 13 maj 27 maj 10 cze 220 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013 Avg m-c 2013 210 200 190 Notowania kontraktów forward dla produktu

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Wpływ zmian rynkowych na ceny energii Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Sytuacja techniczna KSE w okresie Q1 2014 50 000 45 000 40 000 35 000 Dane o produkcji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2365 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1)

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Grudzień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Grudzień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 150,00 140,00 średni kurs ważony obrotem kurs max kurs min Grudzień 2003 130,00 120,00 110,00 100,00

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE Warszawa 13.12.2012 2012 1. kryteria podziału 2. zasady i warunki wytwarzania 3. przyłą łączenia mikroinstalacji a NPE odnawialne

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

System wsparcia OZE i rola TGE

System wsparcia OZE i rola TGE System wsparcia OZE i rola TGE Marek Szałas Dyrektor Rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowa Giełda Energii S.A rejestr@tge.pl Główne założenia systemu świadectw pochodzenia Gdzie sprzedać samą energię

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Czerwiec Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Czerwiec Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 14, RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 24 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, średni kurs ważony obrotem kurs max kurs min 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Wrzesień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Wrzesień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 15, RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 24 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, średni kurs ważony obrotem kurs max kurs min 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych

Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych Rynki prowadzone przez TGE, nowe produkty Leszek Prachniak Dyrektor Departamentu Notowao Towarowa Giełda Energii S.A. Leszek.prachniak@polpx.pl TGE prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Warszawa 26.06.2013 Rynek giełdowy - rynkiem konkurencyjnym www.tge.pl Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Rynek PRaw Majątkowych

Rynek PRaw Majątkowych Rynek Praw Majątkowych 3 Rynek Praw Majątkowych 4 Jak powstał system wsparcia OZE i kogeneracji w Polsce? System wsparcia producentów energii elektrycznej w źródłach odnawialnych (OZE) i kogeneracyjnych

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Ceny energii elektrycznej

Ceny energii elektrycznej 01-maj 11-maj 21-maj 31-maj 29 gru 12 sty 26 sty 9 lut 23 lut 9 mar 23 mar 6 kwi 20 kwi 4 maj 18 maj 1 cze Ceny energii elektrycznej 220 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Marzena Grzelec, radca prawny, Chadbourne&Parke Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

Bardziej szczegółowo

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y Ustawa o odnawialnych źródłach energii spojrzenie odbiorcy przemysłowego. Jachranka 27.09.2012 r. WIELOPOZIOMOWE WSPARCIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ WIELOPOZIOMOWE

Bardziej szczegółowo

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Autor: Henryk Klein - wiceprezes Zarządu OPA-LABOR, Siemianowice Śląskie ( Czysta Energia nr 2/2012) Sukces lub porażka koncepcji rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN

Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN 20-maj 30-maj 09-cze 19-cze 1 kwi 15 kwi 29 kwi 13 maj 27 maj 10 cze 24 cze 200 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013

Bardziej szczegółowo

Czerwiec i pierwsze półrocze 2016 r. na TGE wzrosty cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego

Czerwiec i pierwsze półrocze 2016 r. na TGE wzrosty cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego Warszawa, 06.07.2016 r. Czerwiec i pierwsze półrocze 2016 r. na TGE wzrosty cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego Energia elektryczna Informacja prasowa Całkowity wolumen wszystkich transakcji

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Igor Muszyński Partner

Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Igor Muszyński Partner Ustawa o odnawialnych źródłach energii Igor Muszyński Partner Zakres Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odnawialnych źródeł energii. System wsparcia dla OZE. Tworzenie krajowego planu działania

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne.

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne. Henryk Kaliś FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne. Warszawa, 13 kwietnia 2012 r. GENERACJA ROZPROSZONA - stan aktualny. Rozwój generacji rozproszonej ściśle

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Sierpień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Sierpień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 140,00 RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] Sierpień 2003 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 średni kurs ważony obrotem kurs

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Styczeń Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Styczeń Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 140,00 RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 2004 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 średni kurs ważony obrotem

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Ceny energii elektrycznej

Ceny energii elektrycznej 19-kwi 26-kwi 03-maj Ceny energii elektrycznej 10-maj 17-maj 29 gru 11 sty 24 sty 6 lut 19 lut 4 mar 17 mar 30 mar 12 kwi 25 kwi 8 maj 21 maj 220 180 140 PLN/MWh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012

Bardziej szczegółowo

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko POLSKA IZBA BIOMASY Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce 1 Marek Cecerko Plan prezentacji Informacja o prelegencie Definicje System i rynek zielonych certyfikatów Rynek

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

RE Giełda Energii. Wykład 4

RE Giełda Energii. Wykład 4 RE Giełda Energii Wykład 4 Rynek konkurencyjny i regulowany Trzy możliwości sprzedaży (rynek hurtowy) Kontrakt dwustronny Giełda Energii Rynek Bilansujący Giełda Energii Giełda Rynek Dnia Następnego System

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach

RAPORT Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach RAPORT 216 Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 21-22 Opracowanie: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV Współpraca: Redakcja GLOBEnergia Moc [MWp] MOC SKUMULOWANA W ELEKTROWNIACH

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Jachranka, 19.09.2011 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Unijna perspektywa zmian na rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl

Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl Szanse i zagrożenia dla rozwoju "zielonej" energii elektrycznej w świetle procedowanych zmian w Prawie Energetycznym na przykładzie

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 15 maja 2014 r. 2 PROJEKT USTAWY OZE Działalność prosumencka energia

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Uwarunkowania rynkowe: wejście na rynek, ceny energii i certy4atów zielonych, brązowych, żółtych, czerwonych i fioletowych

Bardziej szczegółowo

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A.

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. Jeden z pierwszych domów maklerskich, działający na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja notowania białych certyfikatów

Koncepcja notowania białych certyfikatów Koncepcja notowania białych certyfikatów Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii SA Warszawa, 05 kwietnia 2006 www.polpx.pl polpx@polpx.pl Debata BIAŁE CERTYFIKATY wysoka efektywność

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R,

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, Fotowoltaika w projekcie ustawy o OZE Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Radosław Koropis Warszawa 16 październik 2013 r. DOTYCHCZASOWE WARUNKI SYSTEMU WSPARCIA ANALIZA RENTOWNOŚCI MEW ILE KOSZTUJE ZANIECHANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Zielona energia na giełdzie bilans dwóch lat

Zielona energia na giełdzie bilans dwóch lat Zielona energia na giełdzie bilans dwóch lat Autor: Kamil Brodziński, Towarowa Giełda Energii ( Czysta Energia wrzesień 2007) Marcowy szczyt energetyczny w Brukseli przekonał wszystkich, Ŝe Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Handel energią. Hurtowy zakup energii. Marek Kulesa dyrektor biura TOE. II PANEL: Handel energią. Czeladź, 14 marca 2013 r.

Handel energią. Hurtowy zakup energii. Marek Kulesa dyrektor biura TOE. II PANEL: Handel energią. Czeladź, 14 marca 2013 r. Handel energią. Hurtowy zakup energii II PANEL: Handel energią. Hurtowy zakup energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Czeladź, 14 marca 2013 r. Zakres prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Wybrane uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras System wsparcia odnawialnych źródeł energii od koncesji po świadectwa rola i zadania URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa, 27 października 2008 r. Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie jest możliwe podbicie benchmarku ustawowego średniej ceny energii

Dlaczego nie jest możliwe podbicie benchmarku ustawowego średniej ceny energii Dlaczego nie jest możliwe podbicie benchmarku ustawowego średniej ceny energii Katarzyna Balla Warszawa, 10.12.2015 r. 1 Benchmark cenowy ustawa o OZE Tryb sprzedaży energii elektrycznej po wygraniu aukcji

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Listopad Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Listopad Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] RAPORT MIESIĘCZNY Rynek Dnia Następnego 2002 Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 kurs średni kurs ważony obrotem kurs kurs max kurs kurs min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła,

Bardziej szczegółowo

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Poznań 24 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne. 2. Funkcjonujące systemy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r.

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Polityka Rządu w zakresie OZE Odnawialne źródła energii w Polsce (dane historyczne) 8 7 6 5 4

Bardziej szczegółowo

Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2

Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2 Toruń, 7 marca 2013 r. Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2 W związku z nadziejami rynku na skuteczność lutowych rozmów Komisji ds. Środowiska na temat interwencji

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ceny energii elektrycznej

Ceny energii elektrycznej 01-kwi 11-kwi 21-kwi 01-maj 11-maj 21-maj 1 mar 16 mar 31 mar 15 kwi 30 kwi 15 maj Ceny energii elektrycznej 220 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013 Avg m-c 2013 190 185

Bardziej szczegółowo

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja Aukcja Cena referencyjna < 1 MW Stare instalacje OZE Cena ref. a > 1 MW Nowa ustawa OZE + Warunek Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Polska energetyka wiatrowa szybki rozwój i duży potencjał dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Na podstawie informacji Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Nowa rzeczywistość- Ustawa OZE. Rejestry TGE

Nowa rzeczywistość- Ustawa OZE. Rejestry TGE Nowa rzeczywistość- Ustawa OZE. Rejestry TGE Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE Komitet Rynku Energii Elektrycznej Warszawa, 27 października 2015 Strona Agenda Ustawa OZE- informacje Rejestr Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Rynku Forward na Prawa Majątkowe OZE. www.tge.pl

Funkcjonowanie Rynku Forward na Prawa Majątkowe OZE. www.tge.pl Funkcjonowanie Rynku Forward na Prawa Majątkowe OZE www.tge.pl Rynek forward na prawa majątkowe OZE 1. Przedmiot obrotu: kontrakty terminowe typu forward na prawa majątkowe z OZE (PMOZE_A) 2. Nominał kontraktu:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 października 2015 r.

Warszawa, 14 października 2015 r. Warszawa, 14 października 2015 r. Informacja dla odbiorców przemysłowych dotycząca realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia

Bardziej szczegółowo

Energetyka rewolucja na rynku?

Energetyka rewolucja na rynku? Energetyka rewolucja na rynku? Forum Zmieniamy Polski Przemysł 17 lutego 2014 r. Marek Kulesa dyrektor biura Warszawa Czy rok 2014 przyniesie przełom na rynku energii elektrycznej? KORZYSTANIE Z PRAWA

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE MARLENA BALLAK DOKTORANTKA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO SZCZECIN, 28 MARCA 2014 ROK SYSTEM WSPARCIA OZE W OBECNYCH REGULACJACH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) projekt z dnia 13.07.2015 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo