Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji"

Transkrypt

1 Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji Dziękujemy za wybranie memoq 6.2, doskonałego narzędzia dla tłumaczy niezależnych, biur tłumaczeń i przedsiębiorstw. Ten przewodnik poprowadzi cię przez proces instalacji oraz aktywacji oprogramowania. Spis treści Spis treści... 1 Wymagania... 2 Pobieranie... 2 Instalacja... 3 Aktywacja jeżeli nie masz numeru seryjnego... 5 Aktywacja jeżeli masz już numer seryjny Aktywacja aktualizacji... 9 Wyświetlanie informacji o aktywnej licencji Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji programu memoq: strona 1 z 10

2 Wymagania System operacyjny.net Framework Pamięć operacyjna Wolne miejsce na dysku twardym Rozdzielczość ekranu Inne oprogramowanie Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Pro Program można uruchomić na komputerach imac oraz MacBook za pomocą maszyny wirtualnej systemu Windows (np. VMWare Fusion lub Parallels). Program jest kompatybilny z 32-bitowymi i 64-bitowowymi systemami operacyjnymi. Wymagana jest wersja 3.5 SP1. Uwaga: platforma.net Framework nie jest domyślnie instalowana w systemie Windows 8. Wymagana wielkość pamięci to 512 MB; zalecana 1 GB lub więcej. 110 MB (nie uwzględniając platformy.net Framework) Wymagana jest rozdzielczość pikseli; zalecana rozdzielczość to pikseli lub więcej. Pakiet Microsoft Office 2000 SR-2 lub w wyższej wersji umożliwiającej otwieranie plików aplikacji PowerPoint (.PPT) i wyświetlanie podglądu w czasie rzeczywistym. Pakiet Microsoft Office nie jest wymagany do pracy z plikami DOC, XLS, RTF, DOCX, XLSX i PPTX. Pobieranie Aby pobrać memoq, wejdź na stronę internetową firmy Kilgray (www.kilgray.com) i kliknij zakładkę Downloads (Pliki do pobrania). Najbardziej aktualny pakiet instalatora memoq znajduje się na górze listy. Instalator memoq ma postać pojedynczego pliku wykonywalnego (*.exe). Nazwa pliku to memoqsetup.n.m.b.exe, gdzie n.m.b to numer wersji programu memoq. Przykład: memoqsetup exe. Rozmiar pliku w wersji 6.2 to około 60 MB. Pakiet instalacyjny nie zawiera platformy NET Framework. Należy ją pobrać i zainstalować osobno. Najprawdopodobniej jest już ona jednak zainstalowana na twoim komputerze. Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji programu memoq: strona 2 z 10

3 Instalacja Ważne: aby zainstalować memoq, należy zalogować się na komputerze jako administrator lub uruchomić pakiet instalacyjny jako administrator. 1. Zapisz pobrany plik wykonywalny (.exe) w wybranym folderze na swoim komputerze. Nie usuwaj tego pliku ani folderu, dopóki nie wykonasz wszystkich kroków opisanych w niniejszym dokumencie. Po ich wykonaniu zaleca się natomiast wykonanie kopii zapasowej pliku i zarchiwizowanie jej na potrzeby przyszłych instalacji. 2. Uruchom plik instalacyjny. W przypadku systemów Windows Vista i Windows 7: aby uruchomić plik jako administrator, otwórz folder, w którym znajduje się plik instalacyjny, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę pliku, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator. System Windows może poprosić o hasło administratora i zażądać potwierdzenia, że program został uruchomiony celowo. 3. Na początku wybierz język procesu instalacji. Jeżeli instalujesz program po raz pierwszy, po zakończeniu instalacji memoq uruchomi się w wybranym języku. Języki dostępne w listopadzie 2012 r. to angielski, niemiecki, portugalski i francuski. Wybierz język, a następnie kliknij przycisk OK. Załóżmy, że wybrany został język angielski. 4. Uruchomiony zostanie memoq setup wizard kreator instalacji memoq. Gdy pojawi się pierwszy ekran kreatora, kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. 5. Na tym etapie kreator instalacji memoq sprawdzi, czy na komputerze zainstalowano platformę.net Framework 3.5 SP1 lub nowszą. Jeżeli jej nie będzie, wyświetli ostrzeżenie i skieruje cię do miejsca, z którego możesz ją pobrać. Platforma.NET Framework jest instalowana przez osobny program instalacyjny. Jeżeli na komputerze już wcześniej zainstalowano platformę.net Framework 3.5 SP1 lub nowszą, kreator konfiguracji memoq przejdzie do następnego etapu. 6. Na kolejnym ekranie instalacji wyświetlana jest umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym programu memoq (EULA). Aby kontynuować instalację, musisz zaakceptować warunki umowy. Aby zaakceptować umowę, wybierz opcję I accept the agreement (Akceptuję umowę), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 7. Na trzecim ekranie możesz wybrać folder, w którym chcesz zainstalować memoq. Domyślna lokalizacja to C:\Program Files\Kilgray\memoQ62. Nie zmieniaj tej lokalizacji, chyba że na dysku C: jest mało wolnego miejsca lub polityka twojej firmy wymaga zainstalowania programu w innym miejscu. Aby zaakceptować folder wskazany przez program instalacyjny, kliknij przycisk Next (Dalej). 8. Na czwartym ekranie instalacji możesz zaznaczyć lub odznaczyć dodatkowe opcje, takie jak tworzenie ikony na pulpicie, zezwalanie programowi memoq na wyszukiwanie aktualizacji w trybie online oraz automatyczne instalowanie pobranych aktualizacji. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. 9. Program zainstaluje memoq, a następnie wyświetli ekran Completing the memoq Setup Wizard (Kończenie pracy kreatora instalacji memoq). Domyślnie program proponuje automatyczne Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji programu memoq: strona 3 z 10

4 uruchomienie memoq po zakończeniu pracy Kreatora instalacji. Jeżeli nie chcesz od razu uruchamiać memoq, odznacz pole wyboru Launch memoq (Uruchom memoq). Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć program instalacyjny. Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji programu memoq: strona 4 z 10

5 Aktywacja jeżeli nie masz numeru seryjnego Program memoq zawsze aktywuje się przez Internet. Upewnij się, że twój komputer ma połączenie z Internetem, a następnie wykonaj następujące czynności: 1. Uruchom memoq. Pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący o tym, że przed rozpoczęciem korzystania z programu należy go aktywować. Kliknij przycisk OK. 2. Uruchomiony zostanie memoq activation wizard kreator aktywacji memoq. Gdy pojawi się pierwszy ekran, kliknij przycisk Next (Dalej). 3. Jeżeli masz już numer seryjny, na drugim ekranie możesz przyspieszyć proces aktywacji. W takim przypadku wybierz opcję I already have a serial number (Mam już numer seryjny) i kliknij przycisk Next (Dalej), aby przejść do kolejnego kroku: Aktywacja jeżeli masz już numer seryjny. Jeżeli nie masz numeru seryjnego, możesz uzyskać go za pomocą kreatora aktywacji. Wybierz opcję I am a new user... (Jestem nowym użytkownikiem), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Uwaga: Jeżeli chcesz uzyskać w pełni funkcjonalną, ograniczoną czasowo licencję testową na program memoq translator pro, wybierz opcję I am a new user... (Jestem nowym użytkownikiem). Kilgray wygeneruje licencję próbną wraz z numerem seryjnym. 4. Na trzecim ekranie kreator poprosi o podanie pewnych informacji. Wypełnij pola obowiązkowe: Licensed to (Licencjobiorca), Company (Firma), address (Adres ) oraz Country (Kraj), a następnie kliknij Next (Dalej). Po wypełnieniu danego pola możesz wcisnąć klawisz TAB, aby przejść do kolejnego pola. 5. Program memoq nawiąże łączność internetową z serwerem aktywacji firmy Kilgray i zażąda numeru seryjnego. Może to potrwać od 5 do 20 sekund w zależności od szybkości połączenia Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji programu memoq: strona 5 z 10

6 internetowego. Jeżeli procedura się powiedzie, kreator wyświetli twój numer seryjny. Możesz przejść do etapu 7. Rozwiązywanie problemów: Numer seryjny można zamówić tylko raz dla danego komputera. Jeżeli twojemu komputerowi został już kiedyś nadany numer seryjny, ten krok się nie powiedzie, a kreator aktywacji memoq wyświetli następujący komunikat o błędzie: Oznacza to, że masz już numer seryjny. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz go odnaleźć, skontaktuj się z działem pomocy technicznej pod adresem i poproś o odzyskanie numeru seryjnego lub nadanie nowego. Pamiętaj, aby w wiadomości podać dane z pola Licensed to (Licencjobiorca). Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji programu memoq: strona 6 z 10

7 Aktywacja jeżeli masz już numer seryjny. 1. Uruchom memoq. Pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący o tym, że przed rozpoczęciem korzystania z programu należy go aktywować. Kliknij przycisk OK. 2. Uruchomiony zostanie memoq activation wizard kreator aktywacji memoq. Gdy pojawi się pierwszy ekran, kliknij przycisk Next (Dalej). 3. Jeżeli masz już numer seryjny, na drugim ekranie możesz przyspieszyć proces aktywacji. W takim przypadku wybierz opcję I already have a serial number (Mam już numer seryjny) i kliknij przycisk Next (Dalej). 4. Na trzecim ekranie kreator poprosi o podanie numeru seryjnego oraz kilku dalszych informacji. Wypełnij wszystkie wymagane pola: Serial number (Numer seryjny), Licensed to (Licencjobiorca), Company (Firma) i address (Adres ), a następnie kliknij Next (Dalej). Ostatnia część numeru seryjnego to rozszerzenie numeru seryjnego. Po zakupieniu licencji memoq możesz zainstalować program na dwóch komputerach. Rozszerzeniem dla pierwszego komputera powinna być cyfra 1. Na drugim komputerze należy wpisać rozszerzenie 2. Można również zakupić memoq w wersji dla wielu użytkowników pracujących na różnych komputerach z jednym numerem seryjnym. W takim przypadku za pomocą rozszerzenia należy wprowadzić rozróżnienie między komputerami. 5. Na czwartym ekranie kreator aktywacji memoq proponuje dwa sposoby uzyskania licencji. Możesz skorzystać z licencji zakupionej od firmy Kilgray lub z tzw. licencji mobilnej otrzymanej od firmy, z którą współpracujesz. Jeżeli licencja została zakupiona bezpośrednio od firmy Kilgray, wybierz pierwszą opcję: Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji programu memoq: strona 7 z 10

8 Z drugiej opcji należy skorzystać jedynie wówczas, gdy współpracujesz z firmą, która przekazała ci mobilną licencję memoq. W takim przypadku zapoznaj się z dokumentem ELM User Guide (Podręcznik użytkownika ELM) dostępnym na stronie internetowej firmy Kilgray. Na razie wybierz pierwszą opcję, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 6. Program memoq nawiąże łączność internetową z serwerem aktywacji firmy Kilgray i spróbuje pobrać twoje licencje. Następnie pojawi się ostatni ekran kreatora aktywacji z informacją o tym, że operacja powiodła się. Rozwiązywanie problemów: W tym oknie powinien pojawić się zielony tekst: memoq currently runs in the edition edition (memoq działa obecnie w wersji wersja ). Jeżeli tekst jest czerwony i zawiera komunikat o błędzie, memoq nie jest jeszcze aktywny. Aktywacja się nie powiedzie, jeżeli program memoq został już wcześniej aktywowany na innym komputerze za pomocą tego samego numeru seryjnego i rozszerzenia. Jeżeli został wyświetlony czerwony komunikat o błędzie, skontaktuj się z działem pomocy technicznej pod adresem Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć kreatora aktywacji. Program memoq jest aktywny możesz rozpocząć pracę. Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji programu memoq: strona 8 z 10

9 Aktywacja aktualizacji Jeżeli zakupiłeś aktualizacje memoq, możesz skorzystać z kreatora, aby je aktywować po zainstalowaniu nowej wersji. W menu Help (Pomoc) kliknij Activation Wizard (Kreator aktywacji). Na pierwszym ekranie kreatora kliknij przycisk Next (Dalej). Postępuj zgodnie z opisaną powyżej procedurą od kroku 7. kreator wyświetli czwarty ekran. Kroki 1 6 zostaną pominięte, ponieważ masz już numer seryjny. Wyświetlanie informacji o aktywnej licencji Pamiętaj, aby zanotować swój numer seryjny i przechowywać go w bezpiecznym miejscu. Jeżeli nie znasz swojego numeru seryjnego, przejdź do okna dialogowego Activation (Aktywacja), aby go wyświetlić. W menu Help (Pomoc) kliknij Activation (Aktywacja). Nie wybieraj opcji Activation Wizard (Kreator aktywacji). Pojawi się okno dialogowe memoq activation (Aktywacja programu memoq). Wyświetlony zostanie twój numer seryjny, pełny numer wersji programu, nazwa aktywnej wersji, a także lista wszystkich twoich licencji. W tym oknie możesz także aktualizować licencje, wybierając opcję Update licenses online (Aktualizuj licencje w trybie online). Rozwiązywanie problemów: Jeżeli pole Active edition (Aktywna wersja) jest puste, oznacza to, że nie masz żadnych ważnych licencji dla swojej kopii memoq. Wybierz opcję Update licenses online (recommended) (Aktualizuj licencje w trybie online (zalecane)), aby pobrać swoje licencje od firmy Kilgray. Jeżeli nic się nie zmieni, skontaktuj się z działem pomocy technicznej pod adresem Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji programu memoq: strona 9 z 10

10 Uwaga: W wiadomościach do działu pomocy technicznej zawsze podawaj pełny numer wersji (na przykład: 6.2.1) oraz numer seryjny swojej kopii memoq. Jeżeli instalacja nie powiodła się lub nie udało ci się skonfigurować programu, postępując zgodnie z tą instrukcją, skontaktuj się z działem pomocy technicznej pod adresem Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji programu memoq: strona 10 z 10

Przewodnik instalacji i aktywacji

Przewodnik instalacji i aktywacji Przewodnik instalacji i aktywacji Dziękujemy za wybranie programu memoq 2013, doskonałego środowiska tłumaczenia dla niezależnych tłumaczy, biur tłumaczeń i przedsiębiorstw. Ten przewodnik poprowadzi Cię

Bardziej szczegółowo

zintegrowane środowisko tłumaczenia Przewodnik instalacji i aktywacji

zintegrowane środowisko tłumaczenia Przewodnik instalacji i aktywacji zintegrowane środowisko tłumaczenia Przewodnik instalacji i aktywacji 2004-2014 Kilgray Translation Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Przewodnik instalacji i aktywacji... 1 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Pobieranie i zwracanie licencji CAL

Pobieranie i zwracanie licencji CAL zintegrowane środowisko tłumaczenia Pobieranie i zwracanie licencji CAL 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Language Solutions Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 zintegrowane środowisko tłumaczeniowe Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Autoryzowany dystrybutor SDL Trados Opracowanie: Jacek Mikrut, Agenor Hofmann-Delbor Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 1 O podręczniku Podręcznik

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INSTALACJI

PRZEWODNIK INSTALACJI W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacyjny

Podręcznik instalacyjny O P R O G R A M O WA N I E D O Z A R Z Ą D Z A N I A T E R A P I Ą W CUKRZYCY Podręcznik instalacyjny 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Paradigm, Paradigm Link i CareLink są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP

Instalacja pakietu Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP Instalacja pakietu Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP Przeglądarka Internetowa: Internet Explorer 5.5 PL SP2 Siła szyfrowania 128 bit Wersja oprogramowania: Microsoft Outlook 2000 PL Service Release 1 Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Praca z pakietami w memoq i tłumaczenie pakietów zlecenia memoq w innych narzędziach

Praca z pakietami w memoq i tłumaczenie pakietów zlecenia memoq w innych narzędziach zintegrowane środowisko tłumaczenia Praca z pakietami w memoq i tłumaczenie pakietów zlecenia memoq w innych narzędziach 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie:

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl BHP Pomocnik Instrukcja obsługi 0.85 KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl Instrukcja obsługi BHP Pomocnik 2/64 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Specyfikacja Techniczna Oferowanego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie Przewodnik po instalacji aplikacji IUCLID 5 Samodzielna aplikacja Instalator dla Microsoft Windows grudzień 2011 r. Informacja prawna Ani Europejska Agencja Chemikaliów, ani

Bardziej szczegółowo

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl MPU Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 4 Wstęp 5 Co jest potrzebne? 6 Instalowanie w skrócie 6 Krok 1: Sprawdzenie uaktualnień 6 Krok 2: Otwarcie Asystenta Boot Camp 6 Krok 3:

Bardziej szczegółowo

Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania

Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania Skrócona instrukcja obsługi Version 1.00 Edition 1 11/2006 Copyright 2006. All rights reserved. Informacje ogólne Vantage CNM to obsługiwane przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Podręcznik systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Spis treści 1. 1. Proces konfiguracji systemu Windows 8 2. Wymagania systemowe 3. Przygotowanie 2. Opcje 3. 4. 5. przy 6. 1. Personalizacja 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji programu 4Trans, TachoScan, GBOX autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych IBM SPSS Statistics Wersja 22 Przewodnik administratora licencji wielokrotnych Spis treści Przewodnik administratora....... 1 Zanim rozpoczniesz............. 1 Tworzenie kopii zapasowych oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer Podręcznik wdrożenia Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie oraz w produktach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo